Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012"

Transkriptio

1 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tiedot on päivitetty uutta kohdevuotta vastaaviksi. 1. Tiedoston rakenne Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen Tiedosto kattaa henkilö-, paketti-, kuorma-, erikois- ja linja-autot. Erikoisautot sisältyvät kuorma-autoille ilmoitettuihin tietoihin. Moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen kustannukset eivät sisälly tiedostoon onnettomuus- ja vakuutuskustannuksia lukuun ottamatta. Yhteenlasketut onnettomuus- ja vakuutuskustannukset on kohdistettu em. autotyypeille. Tiedosto jakautuu kustannuslajin mukaan seuraavasti: Muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, muuttuuko kustannuserä välittömästi suoritteen mukaan Resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. Resurssikustannuksella tarkoitetaan verotonta kustannusta markkinahintaisena, yleisiä veroja ovat arvonlisävero ja siihen rinnastettava vakuutusmaksuvero. Arvotuserät ovat aikaan ja liikenneonnettomuuksiin liittyviä liikennetaloudessa kustannusten tapaan käsiteltäviä eriä, jotka eivät välittömästi aiheuta maksusuorituksia. Kustannusperusteen mukaan tiedosto kattaa ajokustannukset, jotka jakaantuvat autotyypeille (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot) sekä ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin seuraavasti: Ajoneuvokustannukset o polttoainekustannukset o poistot o korot o huolto ja renkaat o säilytys ja pysäköinti o erityisverot Aikakustannukset o työajan aika o työmatkojen ja asiointien aika o vapaa-ajan aika

2 2 Onnettomuuskustannukset o onnettomuuksien arvot o vakuutusmaksut ja -korvaukset Kustannusten arviointitapa sekä mahdollinen tarkempi jako esitetään seuraavassa. 2. Yleiset arviointiperusteet Muuttuvat kustannukset perustuvat liikennesuoritteisiin. Suorite on luokiteltu autotyypin (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot), ELY-keskuksen sekä tie- ja katuluokan mukaan. Rekisteriin merkityt perävaunut sekä muut autot (erikoisautot) on yhdistetty kuormaautoihin. Vuoden 2012 suorite on maanteiden tieluokittaisten tietojen samoin kuin katujen kokonaissuoritteen osalta saatu Tietilastosta. Kiinteiden kustannusten jakoperusteena on käytetty autokantaa (kpl) jaettuna autotyyppeihin sekä ELY-keskusten alueisiin. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta. Tilastoperusteena käytetyt maakunnat on yhdistetty ELY-keskuksiin seuraavasti: ELY-keskus Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Maakunnat Uusimaa Itä-Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Pirkanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

3 3 Henkilö- ja pakettiautojen rekisteröinnin yhteydessä maksetaan autovero. Yksittäisen käyttäjän kannalta tämä vero lisää auton arvoa kotimaan markkinoilla. Koko käyttäjien joukon kannalta katsoen autokannan arvo olisi mitattava kansainvälisillä markkinoilla. Autoverot on luettu hankintavuoden kiinteisiin kustannuksiin, vaikka autoveron palautusmahdollisuus on tietyin rajoituksin olemassa. Sitä ei kuitenkaan ole juuri lainkaan käytetty. Näin poistojen ja korkojen laskennan perusteena on käytetty autoverolla vähennettyjä hankintamenoja. Tämä menettely ei laske korkoa hankinnan veron määrälle ja johtaa siten kiinteiden kustannusten osalta alempaan tasoon kuin tapahtuisi silloin, jos mainitut verot laskettaisiin vuotuisten poistojen kohteeksi. 3. Ajoneuvokustannukset 3.1 Polttoainekustannukset Polttoainekustannusten arvioimiseksi on bensiinin ja dieselöljyn kotimaan myyntimäärät kohdistettu ajoneuvotyypeille. Kohdistuksessa on pyritty ottamaan huomioon väyläja ajoneuvotyyppien erot niin, että kulutus (l/100 km) on kaduilla korkeampi kuin maanteillä ja lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella korkeampi kuin muissa piireissä. Polttoaineiden keskihinnat ja hintojen jakautuminen eriin on saatu Öljyalan Keskusliiton vuoden 2011 tilastoista. Ammattiliikenteen osalta on oletettu, että paketti-, kuorma- ja linja-autojen bensiini olisi ostettu 2,52 c/l alennuksella ja dieselöljy 4,20 c/l alennuksella. Suoritteiden ja kohdistustietojen perusteella on laskettu polttoaineen määrät eri ajoneuvotyypeille ja edelleen suoritetta kohti. Näistä on hintatietojen perusteella laskettu polttoainekustannukset. Polttoainekustannusten osalta on esitetty erikseen verolliset hinnat, verottomat hinnat, erityisverot ja arvonlisäverot. 3.2 Poistot ja korot Poistojen ja korkojen arvioinnin lähtökohtana ovat hankinnan veroilla vähennetyt hankintamenot, jotka eri autotyypeillä on arvioitu v seuraaviksi: henkilöautot /kpl pakettiautot /kpl kuorma-autot /kpl perävaunut /kpl linja-autot /kpl Autojen arvon aleneman on kaikkien autotyyppien osalta katsottu seuraavan arvioitua kehitystä, jolloin hankintamenosta jäljellä oleva osuus on käyttöönottovuosittain seuraava: 1. vuosi 78 % 8. vuosi 29 % 2. vuosi 67 % 9. vuosi 23 % 3. vuosi 59 % 10. vuosi 18 % 4. vuosi 52 % 11. vuosi 13 % 5. vuosi 46 % 12. vuosi 8 % 6. vuosi 40 % 13. vuosi 3 % 7. vuosi 34 % 14. vuosi 0 %. Korkokantana poistamattomalle pääomalle käytettiin henkilöautoilla 1,5 % ja muilla autotyypeillä 3,0 %. Eron perusteena on, että oman ja vieraan pääoman osuudet ovat näillä autotyypeillä erilaiset. Poistot käsitellään puoleksi muuttuvina (suoriteperusteisina) ja

4 4 puoleksi kiinteinä kustannuksina. Korot käsitellään kiinteinä kustannuksina. Poistot esitetään kokonaismääräisinä, ilman ALV-osuuksia ja ALV-osuuksina. ALV-osuudet poistoista on laskettu hankintamenojen sisältämien ALV määrien mukaisina. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen kohdalla poistolle on kohdistettu ALV, vaikka käytännössä nämä autot ovat useimmiten ALV-vähennyskelpoisia. Kuitenkin näillä autoilla tuotetuista palveluista, joiden hintoihin poistot yleensä sisältyvät, peritään ALV. 3.3 Huolto ja renkaat Huolto- ja rengaskustannuksiin sisällytetään myös ne korjaukset, jotka eivät liity onnettomuuskustannuksiin. Tässä on henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen osalta sovellettu Tieliikenteen ajokustannukset Suomessa -julkaisussa (TTKK 1999) annettuja korjaus- ja huoltokustannusten arvoja. Myös rengaskustannukset on otettu sieltä. Kustannuksiin on tehty Autoalan Keskusliiton toimintakertomuksiin sisältyviin kustannustasojen muutostietoihin perustuvia kustannustason muutoksia vastaavat korjaukset. Vuodelle 2012 sovellettiin alla olevia kustannuksia (c / km): korjaukset ja huolto renkaat yhteensä Henkilöauto 5,510 0,634 6,14 Pakettiauto 7,321 0,932 8,25 Kuorma-auto 11,126 6,099 17,22 Linja-auto 12,362 2,,235 14,60 Määräaikaishuoltojen hinnat henkilöautoilla ovat tyypillisesti luokkaa 1-2 c / km, johon verrattuna yllä olevat alun perin käyttäjäkyselyihin perustuvat arvot ovat suuria. Ne sisältävät kuitenkin myös huoltojen lisätöistä, vikaantumisen aiheuttamista korjauksista, kulutusosien uusinnasta ja varustelusta sekä pesuista aiheutuneet kustannukset. Kolarikorjauskustannukset eivät kuitenkaan niihin sisälly. 3.4 Säilytys ja pysäköinti Säilytys- ja pysäköintikustannukset ovat suurelta osin arvionvaraisia. Ne on arvioitu henkilö- ja pakettiautojen kohdalla keskimäärin 160 /a:ksi. Kuorma- ja linja-autoilla käytettiin säilytyskustannuksena 300 /a. Pysäköintimaksujen tuotto on LM:n julkaisussa 4/95 (Liikenteen ulkoiset haitat ja väyläkustannukset huomioon ottava hinnoittelu, VATT) arvioitu 100 Mmk/a:ksi, joka on arvioitu 29 milj. :ksi v Erityisverot Erityisveroina on käsitelty autovero ja ajoneuvovero, joka koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Autoveron perusteena on käytetty ensirekisteröintien määriä ja henkilöja pakettiautojen hinnoittelulaskelmia. Uuden henkilöauton autoverona on sovellettu 6783 ja pakettiauton Ajoneuvoveron perusvero on arvioitu valtion tulo- ja menoarvion perusteella. Henkilöautojen yhteenlasketuksi perusveroksi v saatiin 390 M ja pakettiautojen 93 M. Vastaavat ajoneuvoveron käyttövoimaverot ovat henkilöautoille 217 M, pakettiautoille 22 M ja kuorma-autoille 49 M. 4. Aikakustannukset Aikakustannusten arvioinnin lähtökohtana ovat liikennesuoritteet. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu arviot keskimääräisistä matkanopeuksista. Maanteiden osalta

5 5 on lähtökohtia haettu julkaisuista Optiminopeus eri tyyppisillä teillä (luonnos , Viatek) ja YTV:n matka-aikatutkimuksesta Arvioinnin tuloksena on päädytty siihen, että henkilöautojen keskinopeus valtateillä on 92 km/h, kantateillä 87 km/h, seututeillä 82 km/h, yhdysteillä 77 km/h, pääkaduilla Uudellamaalla 40 km/h ja muualla 45 km/h, kokoojakaduilla Uudellamaalla 35 km/h ja muualla 40 km/h, muilla kaupunkien kaduilla Uudellamaalla 30 km/h ja muualla 35 km/h sekä taajamien kaduilla Uudellamaalla 45 km/h ja muualla 50 km/h. Pakettiautojen nopeudet yleisillä teillä ovat 4 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Kuorma- ja linja-autojen nopeudet maanteillä ovat 7 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Matka-ajat saadaan suoritteiden ja keskinopeuksien suhteina. Aikakustannusten arvot on saatu soveltaen Liikenneviraston ohjetta Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvott 2010 (http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_ _tieliikenteen_ajokustannusten_web.pdf). Vuodelta 2010 oleviin arvoihin on tehty 6,32 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen Uudistetussa aikaluokituksessa on omaksuttu työssäkäyntimatkoille oma luokka. Tässä kustannusarviossa on luokalle työmatka ja asiointi sekä muut matkat sovellettu työmatkan arvoa 56 %:lla ja asiointi- ja muiden matkojen arvoa 46 %:lla painottaen: työaika 23,07 /henkilötunti kuorma-autolle 23,07 /henkilötunti linja-auton kuljettajille 23,07 /henkilötunti pakettiautolle työajan matkojen osalta 23,07 /henkilötunti työmatka ja asiointi sekä muut matkat 6,61 /henkilötunti. Matka-aikojen jakaminen aikaryhmiin on tehty osittain arvionvaraisesti, koska yleensä käytetyt matkan tarkoitusryhmittelyt eivät seuraa em. jakoa. Seuraavia jakaumia on sovellettu: Henkilöautot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie katu työajan matka 13,8 12,5 11,1 9,7 7,6 työmatka ja asiointi 44,3 47,9 51,6 55,2 60,7 vapaa-ajan matka 41,8 39,6 37,3 35,1 31,7 Linja-autot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie kadut työajan matka 10,7 10,1 9,5 8,9 7,9 työmatka ja asiointi 47,8 51,7 55,6 59,5 65,4 vapaa-ajan matka 41,5 38,2 34,9 31,6 26,7 Keskimääräisinä henkilölukuina käytettiin osittain arvionvaraisesti seuraavia: henkilöautot linja-autot valtatiet 1,5 12 kantatiet 1,3 12 seututiet 1,3 12 yhdystiet 1,3 12 kadut 1,2 15 Linja-autoihin lisättiin auton kuljettajan työaika em. laskentatulokseen. Pakettiautojen keskimääräisenä henkilölukuna käytettiin 1,7:ä ja kuoma-autojen 1,1:ä.

6 6 5. Onnettomuuskustannukset 5.1 Onnettomuuksien kohdistaminen Liikenneonnettomuuskustannusten kohdentaminen tapahtuu onnettomuuksien kokonaismäärien perusteella. Onnettomuuksien kohdentamisessa ajoneuvotyypeille käytetään onnettomuuksissa osallisten ajoneuvotyyppien lukumääriä. Ensimmäinen vaihe on kuolemaan johtaneiden ja muiden henkilövahinko-onnettomuuksien kohdentaminen liikennesuoritteiden mukaisesti. Kohdentaminen tehtiin Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan tilastojulkaisua Tieliikenneonnettomuudet 2011 soveltaen. Perusteina tässä käytetään seuraavia tietoja: Arvio liikennesuoritteen jakautumisesta ajoneuvotyypeille, tiepiireille sekä väyläluokille. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet lääneittäin koko maassa ja taajamissa yhdistettynä maakuntakohtaisista luvuista.. Onnettomuuksiin osallisten ajoneuvojen luvut (HA+PA, KA, LA) luvut erikseen kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa ja erikseen maanteillä ja kaduilla ja yksityisteillä. Onnettomuuksien luvut tieluokittain (valtatiet, kantatiet, muut) (Tietilasto) erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. Onnettomuuksien kohdentaminen tehtiin seuraavasti: 1. Maanteiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tiepiireittäin lasketaan vähentämällä koko maan luvuista taajamien onnettomuudet. Vähentämällä kuolemaan johtaneet onnettomuudet saadaan muut kuin kuolemaan johtaneet henkilövahinko-onnettomuudet. Henkilövahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin osallisten ajoneuvotyyppikohtaisista luvuista erotetaan muihin kuin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin osalliset erikseen yleisten teiden ja maanteiden osalta. 2. Osallisten ajoneuvojen lukujen ja ajoneuvotyyppien koko maan suoritteiden suhteina lasketaan ajoneuvotyypeille keskimääräiset onnettomuusriskit erikseen yleisille teille ja kaduille ja erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. Näiden riskien ja suoritteiden tulot lasketaan ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin käytettäväksi onnettomuuksien kohdistamisessa tiepiireittäin. 3. Tiepiireissä sattuneiden onnettomuuksien kokonaismäärät jaetaan ajoneuvotyypeille em. tulojen perusteella. Tuloksena on suoritearvion jaottelun mukaiset yleisten teiden sekä katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien kokonaismäärät ajoneuvotyypeittäin. 4. Katujen onnettomuuksien luvut jaetaan katuluokille suoritteiden suhteessa. 5. Maanteiden onnettomuuksien jakamisessa tieluokille käytetään onnettomuuksien lukuja tieluokittain, joista koko maan ja kaikkien ajoneuvojen suoritteilla lasketaan tieluokkakohtaiset keskimääräiset riskit. Yleisten teiden onnettomuudet piireittäin ja ajoneuvotyypeittäin jaetaan näiden riskien ja suoritteiden tulojen suhteissa tieluokille erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. 5.2 Onnettomuuskustannusten arviointi Onnettomuuskustannusten yksikköarvot on saatu soveltaen Liikenneviraston ohjetta Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 (www.liikennevirasto.fi). Vuodelta 2010 peräisin oleviin arvoihin on tehty 6,32 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen 2012:.

7 7 - Kuolemaan johtanut onnettomuus on arvotettu 2,513 milj. euroon, josta 0,568 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Vammautumiseen johtaneen onnettomuuden arvo on 0,540 milj. euroa, josta 0,086 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Omaisuusvahinko-onnettomuudet on liitetty vammautumiseen johtaneiden onnettomuuksien arvoon jakamalla näiden kustannukset vammautumiseen johtaneille onnettomuuksille. 5.3 Vakuutusmaksut ja -korvaukset Liikenne- ja autovakuutusmaksuja käsitellään onnettomuuskustannusten kiinteinä erinä ja näiden vakuutusten perusteella maksettuja korvauksia vastaavasti muuttuvina erinä, joiden arvot voidaan erottaa liikenneonnettomuuksien kokonaisarvojen taloudellisista eristä. Erityisesti liikennevakuutuksen maksut eivät täsmällisesti kohdistu kyseisen vuoden onnettomuuksista johtuviin korvauksiin, vaan laskelmassa on mukana mm. rahastoitujen vastuiden korkoja. Vakuutusmaksujen ja korvausten kokonaismäärät vuonna 2012 on saatu Finanssialan Keskusliiton tilastoista. Liikenne- ja autovakuutuksen maksut ja korvaukset on kohdistettu ajoneuvotyypeille suhteessa niiden osallisuuksiin henkilövahinko-onnettomuuksissa. Vakuutusmaksut käsitellään kiinteinä kustannuksina ja vakuutuskorvaukset vähennetään muuttuvista onnettomuuskustannuksista. Näin saadaan resurssikustannusten laskennassa negatiivisia muuttuvia onnettomuuskustannuksia. Tämä ilmaisee eron onnettomuuskustannusten laskentaperusteiden ja vakuutuskorvausten välillä, mikä osittain voi seurata arvotuserien mahdollisesta sisältymisestä vakuutuskorvauksiin. 6. Kokonaiskustannukset ja tulostaulukot Tieliikenteen kokonaiskustannukset v olivat edellä olevan tarkastelun mukaan 34,90 mrd. euroa. Tämä jakaantui aika-, ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuksiin ja toisaalta taloudellisiin eriin pl. verot, veroihin ja arvotuseriin seuraavasti (mrd ): Tieliikenne yhteensä tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 10,90 7,21 18,11 Aikakustannukset 4,09 8,42 12,51 Onnettomuuskustannukset 1,11 0,32 2,85 4,28 Yhteensä 16,10 7,53 11,27 34,90 Maantiet tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 7,44 4,77 12,22 Aikakustannukset 2,54 3,83 6,37 Onnettomuuskustannukset 0,79 0,22 1,46 2,48 Yhteensä 10,77 5,00 5,30 21,07

8 8 Kadut tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 3,46 2,44 5,89 Aikakustannukset 1,55 4,59 6,14 Onnettomuuskustannukset 0,32 0,09 1,38 1,79 Yhteensä 5,33 2,53 5,97 13,83 VEROYHTEENVETO KOKO MAA Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Kaikki Polttoainevero 1859,5 222,7 486,6 92,9 2661,6 Moottoriajon. vero 217,0 22,0 49,0 0,0 288,0 Ajoneuvovero 390,0 92,0 0,0 0,0 482,0 Autovero 839,0 76,4 0,0 0,0 915,4 Vakuutusmaksuvero 262,1 22,0 25,7 7,9 317,7 Muut kuin ALV 3567,5 435,1 561,3 100,8 4664,7 ALV polttoaine 962,8 135,9 299,2 57,1 1455,0 ALV korjaus yms. 535,7 59,9 101,6 15,8 713,0 ALV suoritepoist. 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 ALV kiint. poistot 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 ALV yhteensä 1994,0 264,4 520,8 85,9 2865,1 Kaikki verot 5561,5 699,4 1082,1 186,7 7529,7 Ajoneuvotyypin, tiepiirin ja kustannuslajin mukaan jaotellut liitteinä olevat tulostaulukot ovat seuraavat: 1. Ajoneuvotyyppikohtainen yhteenveto; aikakustannukset, muuttuvat ajoneuvokustannukset, kiinteät ajoneuvokustannukset, muuttuvat onnettomuuskustannukset ja kiinteät onnettomuus-kustannukset sekä kaikki kustannukset ajoneuvotyypeittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. 2. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 3. Muuttuvat kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 4. Kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 5. Liikennesuoritteet ja autojen lukumäärät autotyypeittäin ja tiepiireittäin sekä aikakustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna työajan matkoihin, työ- ja asiointimatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin. 6. Polttoainekustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna verottomiin hintoihin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 7. Poistot suoritteen perusteella ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssi-

9 9 kustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 8. Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9. Onnettomuuskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna taloudellisiin eriin ja arvotuseriin sekä vakuutuskorvauksiin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 10.Kiinteät poistot, korot sekä säilytys- ja pysäköintikustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 11.Moottoriajoneuvovero, ajoneuvovero sekä auto- ja moottoripyörävero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 12. Liikenne- ja autovakuutusmaksut sekä niihin liittyvät vakuutusmaksuverot ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. KOKO TIELIIKENNE Liitetaulukko 1 AJONEUVOTYYPPIKOHTAINEN YHTEENVETO milj. euro 2012 Henkilöautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Pakettiautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kuorma-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Linja-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät

10 10 Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kaikki autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Liitetaulukko 2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 8977,2 1106,8 1537,7 965, ,7 Varsinais-Suomi 2895,5 348,9 540,6 229,9 4014,9 Kaakkois-Suomi 1487,2 160,2 235,6 96,0 1979,0 Pirkanmaa 2253,9 264,4 391,7 192,0 3102,0 Pohjois-Savo 2943,1 298,7 500,8 188,0 3930,6 Keski-Suomi 1463,3 150,5 247,9 90,7 1952,3 Etelä-Pohjanmaa 2075,4 210,9 367,7 122,1 2776,1 Pohjois-Pohjanmaa 2312,0 228,0 404,1 140,4 3084,5 Lappi 1096,8 113,3 193,4 70,7 1474,2 Koko maa 25504,6 2881,7 4419,4 2094, ,4 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 3480,9 509,9 1063,7 371,1 5425,6 Varsinais-Suomi 1203,4 179,5 376,9 93,4 1853,2 Kaakkois-Suomi 594,0 75,1 161,2 36,7 867,1 Pirkanmaa 920,3 131,3 271,4 76,5 1399,5 Pohjois-Savo 1341,9 158,2 347,1 81,9 1929,1 Keski-Suomi 653,0 78,5 171,4 37,1 939,9 Etelä-Pohjanmaa 993,1 117,4 257,4 52,2 1420,2 Pohjois-Pohjanmaa 1072,8 124,7 280,2 58,3 1536,0 Lappi 505,0 61,5 134,0 30,8 731,3 Koko maa 10764,4 1436,1 3063,4 838, ,9

11 11 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 1232,5 154,7 184,3 38,7 1610,1 Varsinais-Suomi 383,4 53,2 65,0 10,7 512,3 Kaakkois-Suomi 181,9 19,8 29,2 4,7 235,6 Pirkanmaa 275,0 36,0 47,4 8,5 366,8 Pohjois-Savo 365,7 43,8 61,4 9,0 480,0 Keski-Suomi 177,7 20,9 30,5 4,5 233,6 Etelä-Pohjanmaa 269,6 34,0 44,2 6,1 353,8 Pohjois-Pohjanmaa 287,3 33,7 49,9 7,2 378,1 Lappi 132,4 17,0 23,8 3,5 176,6 Koko maa 3305,4 413,1 535,6 92,9 4347,0 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, ALV, VMV Uusimaa 743,4 100,3 184,8 38,3 1066,8 Varsinais-Suomi 257,5 35,8 67,9 10,9 372,0 Kaakkois-Suomi 127,0 15,4 28,8 4,3 175,4 Pirkanmaa 195,6 26,2 48,8 8,5 279,1 Pohjois-Savo 275,1 31,9 63,0 9,9 379,9 Keski-Suomi 134,6 15,9 31,1 4,5 186,0 Etelä-Pohjanmaa 200,1 23,3 46,8 6,4 276,6 Pohjois-Pohjanmaa 219,1 25,3 51,1 7,2 302,7 Lappi 103,7 12,4 24,4 3,8 144,3 Koko maa 2256,1 286,4 546,5 93,8 3182,7 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 3520,4 341,9 105,0 517,0 4484,3 Varsinais-Suomi 1051,2 80,5 30,8 114,9 1277,4 Kaakkois-Suomi 584,4 49,9 16,4 50,3 701,0 Pirkanmaa 863,0 70,9 24,1 98,5 1056,6 Pohjois-Savo 960,4 64,7 29,3 87,2 1141,7 Keski-Suomi 498,1 35,2 14,9 44,6 592,8 Etelä-Pohjanmaa 612,7 36,2 19,3 57,3 725,4 Pohjois-Pohjanmaa 732,8 44,3 23,0 67,6 867,7 Lappi 355,7 22,5 11,1 32,7 422,0 Koko maa 9178,7 746,2 273,9 1070, ,8

12 12 Liitetaulukko 3 Muuttuvat kustannukset yhteensä milj. euro 2012 Uusimaa 7591,4 910,7 1347,7 907, ,2 Varsinais-Suomi 2391,2 261,2 441,1 212,6 3306,1 Kaakkois-Suomi 1287,8 144,4 219,8 93,7 1745,7 Pirkanmaa 1922,9 213,4 334,6 179,6 2650,5 Pohjois-Savo 2218,0 231,5 433,5 167,2 3050,3 Keski-Suomi 1141,1 120,5 217,4 85,2 1564,1 Etelä-Pohjanmaa 1439,2 145,7 296,9 110,7 1992,5 Pohjois-Pohjanmaa 1720,6 174,6 350,8 131,0 2377,0 Lappi 832,4 85,5 167,5 63,2 1148,6 Koko maa 20544,7 2287,5 3809,2 1950, ,1 Muuttuvat kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 2768,9 403,5 915,6 319,3 4407,2 Varsinais-Suomi 909,5 126,9 299,4 77,9 1413,7 Kaakkois-Suomi 481,4 66,9 148,9 34,7 731,8 Pirkanmaa 725,5 100,8 226,9 65,3 1118,5 Pohjois-Savo 862,3 117,5 294,7 63,2 1337,6 Keski-Suomi 441,2 60,1 147,6 32,1 681,0 Etelä-Pohjanmaa 566,5 77,0 202,3 42,0 887,8 Pohjois-Pohjanmaa 678,1 91,6 238,7 49,9 1058,3 Lappi 327,0 44,3 113,9 24,0 509,2 Koko maa 7760,4 1088,6 2587,9 708, ,1 Muuttuvat kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 678,4 82,1 169,0 38,7 968,2 Varsinais-Suomi 222,8 26,5 57,0 10,7 317,0 Kaakkois-Suomi 114,1 13,5 27,9 4,7 160,2 Pirkanmaa 171,6 20,4 42,8 8,5 243,3 Pohjois-Savo 202,1 24,1 56,0 9,0 291,2 Keski-Suomi 103,3 12,3 28,0 4,5 148,2 Etelä-Pohjanmaa 132,6 15,8 38,5 6,1 193,1 Pohjois-Pohjanmaa 158,0 18,9 45,6 7,2 229,7 Lappi 76,4 9,1 21,7 3,5 110,7 Koko maa 1859,5 222,7 486,6 92,9 2661,6

13 13 Muuttuvat kustannukset yhteensä, ALV Uusimaa 623,6 83,2 158,1 32,6 897,5 Varsinais-Suomi 207,7 27,2 53,9 9,1 298,0 Kaakkois-Suomi 108,0 14,1 26,6 4,0 152,6 Pirkanmaa 162,8 21,3 40,8 7,3 232,1 Pohjois-Savo 193,2 25,3 53,5 7,8 279,8 Keski-Suomi 98,6 12,9 26,8 3,9 142,2 Etelä-Pohjanmaa 127,4 16,7 36,8 5,3 186,2 Pohjois-Pohjanmaa 151,7 19,8 43,6 6,3 221,4 Lappi 73,3 9,6 20,8 3,0 106,6 Koko maa 1746,2 230,1 460,8 79,4 2516,5 Muuttuvat kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 3520,4 341,9 105,0 517,0 4484,3 Varsinais-Suomi 1051,2 80,5 30,8 114,9 1277,4 Kaakkois-Suomi 584,4 49,9 16,4 50,3 701,0 Pirkanmaa 863,0 70,9 24,1 98,5 1056,6 Pohjois-Savo 960,4 64,7 29,3 87,2 1141,7 Keski-Suomi 498,1 35,2 14,9 44,6 592,8 Etelä-Pohjanmaa 612,7 36,2 19,3 57,3 725,4 Pohjois-Pohjanmaa 732,8 44,3 23,0 67,6 867,7 Lappi 355,7 22,5 11,1 32,7 422,0 Koko maa 9178,7 746,2 273,9 1070, ,8

14 14 Liitetaulukko 4 Kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 1385,9 196,0 190,1 57,5 1829,5 Varsinais-Suomi 504,3 87,8 99,5 17,3 708,8 Kaakkois-Suomi 199,4 15,9 15,8 2,3 233,3 Pirkanmaa 331,0 51,0 57,1 12,4 451,5 Pohjois-Savo 725,1 67,1 67,3 20,8 880,3 Keski-Suomi 322,2 30,0 30,5 5,5 388,2 Etelä-Pohjanmaa 636,2 65,2 70,7 11,4 783,5 Pohjois-Pohjanmaa 591,4 53,4 53,3 9,3 707,4 Lappi 264,4 27,8 25,9 7,5 325,6 Koko maa 4959,8 594,2 610,2 144,0 6308,3 Kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 712,0 106,4 148,1 51,8 1018,3 Varsinais-Suomi 293,9 52,6 77,5 15,6 439,5 Kaakkois-Suomi 112,6 8,3 12,3 2,1 135,2 Pirkanmaa 194,8 30,5 44,5 11,2 281,0 Pohjois-Savo 479,6 40,7 52,4 18,8 591,5 Keski-Suomi 211,8 18,4 23,8 5,0 259,0 Etelä-Pohjanmaa 426,6 40,4 55,1 10,3 532,4 Pohjois-Pohjanmaa 394,7 33,1 41,6 8,4 477,7 Lappi 178,1 17,1 20,2 6,7 222,1 Koko maa 3004,0 347,5 475,5 129,7 3956,7 Kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 554,1 72,6 15,3 0,0 641,9 Varsinais-Suomi 160,6 26,7 8,0 0,0 195,2 Kaakkois-Suomi 67,8 6,3 1,3 0,0 75,4 Pirkanmaa 103,4 15,6 4,6 0,0 123,6 Pohjois-Savo 163,6 19,8 5,4 0,0 188,8 Keski-Suomi 74,4 8,6 2,5 0,0 85,5 Etelä-Pohjanmaa 136,9 18,2 5,7 0,0 160,8 Pohjois-Pohjanmaa 129,3 14,8 4,3 0,0 148,4 Lappi 55,9 7,9 2,1 0,0 65,9 Koko maa 1446,0 190,4 49,0 0,0 1685,4 Kiinteät kustannukset yhteensä, ALV ja vaakutusmaksuvero

15 15 Uusimaa 119,8 17,1 26,7 5,7 169,3 Varsinais-Suomi 49,8 8,5 14,0 1,7 74,0 Kaakkois-Suomi 19,0 1,3 2,2 0,2 22,8 Pirkanmaa 32,8 4,9 8,0 1,2 47,0 Pohjois-Savo 81,9 6,7 9,4 2,1 100,1 Keski-Suomi 36,0 3,0 4,3 0,5 43,8 Etelä-Pohjanmaa 72,7 6,6 9,9 1,1 90,4 Pohjois-Pohjanmaa 67,4 5,4 7,5 0,9 81,3 Lappi 30,4 2,8 3,6 0,7 37,6 Koko maa 509,9 56,3 85,7 14,3 666,2 Liitetaulukko 5 Liikennesuoritteet milj. ajon. km 2012 Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Matka-ajan arvot; kaikki matkat milj. euro 2012 Uusimaa 3488,6 401,8 399,1 683,2 4972,7 Varsinais-Suomi 1038,8 95,5 122,4 151,5 1408,3 Kaakkois-Suomi 575,9 58,0 61,7 66,6 762,2 Pirkanmaa 853,3 83,0 92,9 130,0 1159,2 Pohjois-Savo 963,0 78,1 118,6 115,9 1275,6 Keski-Suomi 499,1 42,1 59,5 59,2 659,9 Etelä-Pohjanmaa 617,1 44,9 81,0 76,1 819,1 Pohjois-Pohjanmaa 740,7 54,4 95,2 90,0 980,4 Lappi 358,2 27,4 45,5 43,5 474,7 Koko maa 9134,7 885,2 1075,8 1416, ,0 Matka-ajan arvot; työajan matkat milj. euro 2012

16 16 Uusimaa 824,1 131,2 399,1 201,5 1555,9 Varsinais-Suomi 257,1 37,5 122,4 44,3 461,2 Kaakkois-Suomi 141,5 20,5 61,7 19,7 243,4 Pirkanmaa 212,3 30,6 92,9 38,4 374,2 Pohjois-Savo 249,6 33,9 118,6 34,0 436,1 Keski-Suomi 128,9 17,5 59,5 17,4 223,4 Etelä-Pohjanmaa 161,6 21,7 81,0 22,1 286,5 Pohjois-Pohjanmaa 196,1 25,8 95,2 26,4 343,5 Lappi 94,4 12,6 45,5 12,8 165,2 Koko maa 2265,7 331,4 1075,8 416,5 4089,4 Matka-ajan arvot; työmatkat ja asiointi milj. euro 2012 Uusimaa 1801,4 143,0 0,0 358,2 2302,7 Varsinais-Suomi 520,2 30,7 0,0 77,4 628,2 Kaakkois-Suomi 289,7 19,8 0,0 33,4 342,9 Pirkanmaa 425,7 27,7 0,0 66,3 519,7 Pohjois-Savo 466,5 23,4 0,0 57,1 547,0 Keski-Suomi 242,3 13,0 0,0 29,2 284,5 Etelä-Pohjanmaa 296,6 12,2 0,0 37,5 346,3 Pohjois-Pohjanmaa 353,1 15,1 0,0 44,0 412,3 Lappi 171,4 7,9 0,0 21,3 200,6 Koko maa 4567,0 292,8 0,0 724,4 5584,2 Matka-ajan arvot; vapaa-ajan matkat milj. euro 2012 Uusimaa 863,1 127,5 0,0 123,5 1114,1 Varsinais-Suomi 261,6 27,4 0,0 29,9 318,8 Kaakkois-Suomi 144,6 17,6 0,0 13,6 175,8 Pirkanmaa 215,3 24,7 0,0 25,3 265,4 Pohjois-Savo 246,9 20,8 0,0 24,8 292,5 Keski-Suomi 127,8 11,6 0,0 12,6 152,0 Etelä-Pohjanmaa 158,8 10,9 0,0 16,5 186,2 Pohjois-Pohjanmaa 191,5 13,5 0,0 19,7 224,7 Lappi 92,4 7,0 0,0 9,5 108,9 Koko maa 2302,1 261,0 0,0 275,3 2838,4

17 17 Liitetaulukko 6 Polttoainekustannukset yhteensä milj. euro 2012 Uusimaa 1879,7 267,9 555,8 127,2 2830,6 Varsinais-Suomi 617,0 86,5 187,5 35,2 926,2 Kaakkois-Suomi 316,1 44,1 91,8 15,4 467,3 Pirkanmaa 475,2 66,6 140,7 27,9 710,4 Pohjois-Savo 559,3 78,5 184,2 29,6 851,6 Keski-Suomi 285,9 40,1 92,2 14,9 433,2 Etelä-Pohjanmaa 366,9 51,7 126,6 20,1 565,3 Pohjois-Pohjanmaa 437,2 61,5 149,9 23,8 672,4 Lappi 211,5 29,7 71,5 11,4 324,1 Koko maa 5148,8 726,6 1600,3 305,5 7781,2 Polttoainekustannukset, verottomat hinnat Uusimaa 849,8 135,7 282,8 64,7 1333,1 Varsinais-Suomi 278,8 43,8 95,4 17,9 435,9 Kaakkois-Suomi 142,9 22,3 46,7 7,8 219,7 Pirkanmaa 214,8 33,7 71,6 14,2 334,3 Pohjois-Savo 252,6 39,8 93,8 15,1 401,2 Keski-Suomi 129,2 20,3 46,9 7,6 204,0 Etelä-Pohjanmaa 165,7 26,2 64,5 10,2 266,5 Pohjois-Pohjanmaa 197,4 31,2 76,3 12,1 317,0 Lappi 95,5 15,1 36,4 5,8 152,7 Koko maa 2326,6 368,1 814,4 155,5 3664,5 Polttoainekustannukset, erityisverot Uusimaa 678,4 82,1 169,0 38,7 968,2 Varsinais-Suomi 222,8 26,5 57,0 10,7 317,0 Kaakkois-Suomi 114,1 13,5 27,9 4,7 160,2 Pirkanmaa 171,6 20,4 42,8 8,5 243,3 Pohjois-Savo 202,1 24,1 56,0 9,0 291,2 Keski-Suomi 103,3 12,3 28,0 4,5 148,2 Etelä-Pohjanmaa 132,6 15,8 38,5 6,1 193,1 Pohjois-Pohjanmaa 158,0 18,9 45,6 7,2 229,7 Lappi 76,4 9,1 21,7 3,5 110,7 Koko maa 1859,5 222,7 486,6 92,9 2661,6

18 18 Polttoainekustannukset, ALV:t milj. euro 2012 Uusimaa 351,5 50,1 103,9 23,8 529,3 Varsinais-Suomi 115,4 16,2 35,1 6,6 173,2 Kaakkois-Suomi 59,1 8,2 17,2 2,9 87,4 Pirkanmaa 88,9 12,5 26,3 5,2 132,8 Pohjois-Savo 104,6 14,7 34,5 5,5 159,3 Keski-Suomi 53,5 7,5 17,2 2,8 81,0 Etelä-Pohjanmaa 68,6 9,7 23,7 3,8 105,7 Pohjois-Pohjanmaa 81,8 11,5 28,0 4,4 125,7 Lappi 39,5 5,6 13,4 2,1 60,6 Koko maa 962,8 135,9 299,2 57,1 1455,0 Liitetaulukko 7 Poistot suoritteen perusteella Uusimaa 460,3 64,5 107,5 30,8 663,1 Varsinais-Suomi 156,2 21,5 37,5 9,0 224,1 Kaakkois-Suomi 82,7 11,3 18,6 4,1 116,7 Pirkanmaa 125,0 17,2 28,7 7,3 178,2 Pohjois-Savo 150,0 20,6 37,8 8,0 216,4 Keski-Suomi 76,3 10,5 18,9 4,0 109,8 Etelä-Pohjanmaa 99,4 13,7 26,1 5,5 144,6 Pohjois-Pohjanmaa 118,2 16,3 30,9 6,5 171,8 Lappi 57,0 7,8 14,7 3,1 82,7 Koko maa 1325,1 183,4 320,7 78,2 1907,5 Poistot suoritteen perusteella ilman ALVosuutta Uusimaa 374,2 52,5 87,4 28,2 542,3 Varsinais-Suomi 127,0 17,5 30,5 8,2 183,2 Kaakkois-Suomi 67,2 9,2 15,1 3,8 95,3 Pirkanmaa 101,6 14,0 23,3 6,7 145,7 Pohjois-Savo 121,9 16,8 30,8 7,3 176,8 Keski-Suomi 62,1 8,5 15,4 3,7 89,7 Etelä-Pohjanmaa 80,8 11,1 21,2 5,0 118,1 Pohjois-Pohjanmaa 96,1 13,2 25,1 5,9 140,4 Lappi 46,4 6,4 12,0 2,8 67,5 Koko maa 1077,3 149,1 260,8 71,8 1558,9

19 19 Poistot suoritteen perusteella, ALV-osuudet Uusimaa 86,1 12,1 20,1 2,5 120,8 Varsinais-Suomi 29,2 4,0 7,0 0,7 41,0 Kaakkois-Suomi 15,5 2,1 3,5 0,3 21,4 Pirkanmaa 23,4 3,2 5,4 0,6 32,6 Pohjois-Savo 28,0 3,9 7,1 0,7 39,6 Keski-Suomi 14,3 2,0 3,5 0,3 20,1 Etelä-Pohjanmaa 18,6 2,6 4,9 0,5 26,5 Pohjois-Pohjanmaa 22,1 3,0 5,8 0,5 31,5 Lappi 10,7 1,5 2,8 0,3 15,1 Koko maa 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 Liitetaulukko 8 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset Uusimaa 995,1 112,7 182,2 33,3 1323,3 Varsinais-Suomi 337,6 37,5 63,5 9,7 448,4 Kaakkois-Suomi 178,7 19,8 31,6 4,4 234,5 Pirkanmaa 270,3 30,1 48,6 7,9 356,8 Pohjois-Savo 324,2 36,0 64,1 8,7 432,9 Keski-Suomi 165,0 18,3 32,0 4,4 219,7 Etelä-Pohjanmaa 214,8 23,9 44,2 5,9 288,8 Pohjois-Pohjanmaa 255,6 28,4 52,3 7,0 343,3 Lappi 123,3 13,7 24,9 3,3 165,2 Koko maa 2864,7 320,2 543,4 84,7 3813,0 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ilman ALV:a Uusimaa 809,0 91,6 148,1 27,1 1075,8 Varsinais-Suomi 274,5 30,5 51,6 7,9 364,5 Kaakkois-Suomi 145,3 16,1 25,7 3,6 190,6 Pirkanmaa 219,7 24,4 39,5 6,5 290,1 Pohjois-Savo 263,6 29,2 52,1 7,0 352,0 Keski-Suomi 134,2 14,9 26,0 3,5 178,6 Etelä-Pohjanmaa 174,7 19,4 36,0 4,8 234,8 Pohjois-Pohjanmaa 207,8 23,1 42,5 5,7 279,1 Lappi 100,2 11,1 20,3 2,7 134,3 Koko maa 2329,0 260,3 441,8 68,8 3100,0 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset, ALV-osuudet

20 20 Uusimaa 186,1 21,1 34,1 6,2 247,4 Varsinais-Suomi 63,1 7,0 11,9 1,8 83,8 Kaakkois-Suomi 33,4 3,7 5,9 0,8 43,8 Pirkanmaa 50,5 5,6 9,1 1,5 66,7 Pohjois-Savo 60,6 6,7 12,0 1,6 81,0 Keski-Suomi 30,9 3,4 6,0 0,8 41,1 Etelä-Pohjanmaa 40,2 4,5 8,3 1,1 54,0 Pohjois-Pohjanmaa 47,8 5,3 9,8 1,3 64,2 Lappi 23,1 2,6 4,7 0,6 30,9 Koko maa 535,7 59,9 101,6 15,8 713,0 Liitetaulukko 9 Onnettomuuskustannukset yhteensä vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 767,6 63,8 103,1 33,0 967,5 Varsinais-Suomi 241,7 20,1 30,3 7,2 299,2 Kaakkois-Suomi 134,5 11,2 16,1 3,1 164,9 Pirkanmaa 199,1 16,5 23,7 6,5 245,8 Pohjois-Savo 221,5 18,4 28,8 5,0 273,7 Keski-Suomi 114,8 9,5 14,7 2,6 141,6 Etelä-Pohjanmaa 141,0 11,7 18,9 3,1 174,7 Pohjois-Pohjanmaa 168,8 14,0 22,6 3,7 209,1 Lappi 82,4 6,8 10,9 1,8 102,0 Koko maa 2071,4 172,0 268,9 66,1 2578,5 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät Uusimaa 172,5 14,4 24,7 8,6 220,2 Varsinais-Suomi 54,3 4,5 7,2 1,8 67,8 Kaakkois-Suomi 30,2 2,5 3,8 0,8 37,4 Pirkanmaa 44,7 3,7 5,6 1,7 55,8 Pohjois-Savo 49,8 4,1 6,8 1,2 61,9 Keski-Suomi 25,8 2,1 3,5 0,6 32,0 Etelä-Pohjanmaa 31,7 2,6 4,5 0,7 39,5 Pohjois-Pohjanmaa 37,9 3,2 5,3 0,9 47,3 Lappi 18,5 1,5 2,6 0,4 23,1 Koko maa 465,4 38,8 64,1 16,8 585,1 Onnettomuuskustannusten arvotuserät Uusimaa 855,9 71,4 105,0 35,2 1067,5

21 21 Varsinais-Suomi 269,5 22,4 30,8 7,6 330,4 Kaakkois-Suomi 150,0 12,5 16,4 3,4 182,2 Pirkanmaa 222,0 18,5 24,1 6,9 271,5 Pohjois-Savo 247,0 20,6 29,3 5,3 302,2 Keski-Suomi 127,9 10,6 14,9 2,8 156,3 Etelä-Pohjanmaa 157,2 13,1 19,3 3,3 192,9 Pohjois-Pohjanmaa 188,2 15,6 23,0 4,0 230,8 Lappi 91,9 7,6 11,1 1,9 112,6 Koko maa 2309,6 192,4 273,9 70,4 2846,2 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa -88,3-7,5-1,9-2,2-118,8 Varsinais-Suomi -27,8-2,4-0,6-0,5-29,7 Kaakkois-Suomi -15,5-1,3-0,3-0,2-19,2 Pirkanmaa -22,9-2,0-0,4-0,4-26,9 Pohjois-Savo -25,5-2,2-0,5-0,3-22,6 Keski-Suomi -13,2-1,1-0,3-0,2-12,6 Etelä-Pohjanmaa -16,2-1,4-0,3-0,2-11,8 Pohjois-Pohjanmaa -19,4-1,7-0,4-0,2-14,7 Lappi -9,5-0,8-0,2-0,1-7,6 Koko maa -238,2-20,3-5,0-4,3-263,8 Onnettomuuskustannukset, vakuutuskorvaukset milj. euro 2012 Uusimaa 260,8 21,9 26,6 10,8 320,1 Varsinais-Suomi 82,1 6,9 7,8 2,3 99,0 Kaakkois-Suomi 45,7 3,8 4,1 1,0 54,7 Pirkanmaa 67,6 5,7 6,1 2,1 81,5 Pohjois-Savo 75,2 6,3 7,3 1,5 90,4 Keski-Suomi 39,0 3,3 3,8 0,8 46,8 Etelä-Pohjanmaa 47,9 4,0 4,8 0,9 57,7 Pohjois-Pohjanmaa 57,3 4,8 5,8 1,1 69,0 Lappi 28,0 2,3 2,8 0,6 33,7 Koko maa 703,6 59,1 69,0 21,1 852,8

22 22 Liitetaulukko 10 Kiinteät poistot yhteensä milj. euro 2012 Uusimaa 311,4 55,6 99,9 31,2 498,1 Varsinais-Suomi 129,4 27,8 52,3 9,4 218,9 Kaakkois-Suomi 49,4 4,2 8,3 1,2 63,2 Pirkanmaa 85,3 16,0 30,0 6,7 138,1 Pohjois-Savo 212,8 21,7 35,4 11,3 281,2 Keski-Suomi 93,5 9,7 16,0 3,0 122,2 Etelä-Pohjanmaa 189,0 21,5 37,2 6,2 253,9 Pohjois-Pohjanmaa 175,3 17,7 28,0 5,1 226,1 Lappi 79,1 9,2 13,6 4,1 106,0 Koko maa 1325,1 183,4 320,8 78,2 1907,5 Kiinteät poistot, ALV-osuudet milj. euro 2012 Uusimaa 58,2 10,4 18,7 2,6 89,9 Varsinais-Suomi 24,2 5,2 9,8 0,8 39,9 Kaakkois-Suomi 9,2 0,8 1,6 0,1 11,7 Pirkanmaa 16,0 3,0 5,6 0,6 25,1 Pohjois-Savo 39,8 4,1 6,6 0,9 51,4 Keski-Suomi 17,5 1,8 3,0 0,2 22,5 Etelä-Pohjanmaa 35,3 4,0 7,0 0,5 46,8 Pohjois-Pohjanmaa 32,8 3,3 5,2 0,4 41,7 Lappi 14,8 1,7 2,5 0,3 19,4 Koko maa 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 Kiinteät poistot ilman ALV-osuuksia milj. euro 2012 Uusimaa 253,1 45,2 81,2 28,7 408,2 Varsinais-Suomi 105,2 22,6 42,5 8,6 178,9 Kaakkois-Suomi 40,2 3,4 6,7 1,1 51,5 Pirkanmaa 69,4 13,0 24,4 6,2 112,9 Pohjois-Savo 173,0 17,7 28,7 10,4 229,8 Keski-Suomi 76,0 7,9 13,0 2,7 99,7 Etelä-Pohjanmaa 153,6 17,5 30,2 5,7 207,0 Pohjois-Pohjanmaa 142,5 14,4 22,8 4,6 184,3 Lappi 64,3 7,5 11,1 3,7 86,6 Koko maa 1077,3 149,1 260,8 71,8 1559,0

23 23 Korot milj. euro 2012 Uusimaa 43,9 15,3 27,2 8,7 95,2 Varsinais-Suomi 18,2 7,7 14,2 2,6 42,8 Kaakkois-Suomi 7,0 1,2 2,3 0,3 10,7 Pirkanmaa 12,0 4,4 8,2 1,9 26,5 Pohjois-Savo 30,0 6,0 9,6 3,2 48,8 Keski-Suomi 13,2 2,7 4,4 0,8 21,1 Etelä-Pohjanmaa 26,6 5,9 10,1 1,7 44,4 Pohjois-Pohjanmaa 24,7 4,9 7,6 1,4 38,7 Lappi 11,2 2,5 3,7 1,1 18,5 Koko maa 186,8 50,5 87,4 21,8 346,6 Säilytyskustannukset ja pysäköintimaksut Uusimaa 147,2 16,9 4,8 0,8 169,7 Varsinais-Suomi 59,2 7,8 2,5 0,2 69,8 Kaakkois-Suomi 23,0 1,4 0,4 0,0 24,8 Pirkanmaa 40,1 4,8 1,5 0,2 46,4 Pohjois-Savo 93,6 5,7 1,7 0,3 101,3 Keski-Suomi 42,2 2,8 0,8 0,1 45,8 Etelä-Pohjanmaa 83,8 5,8 1,8 0,1 91,5 Pohjois-Pohjanmaa 76,8 4,6 1,4 0,1 82,8 Lappi 34,6 2,4 0,7 0,1 37,7 Koko maa 600,3 52,1 15,6 1,9 669,9 Liitetaulukko 11 Käyttövoimavero milj. euro 2012 Uusimaa 51,0 6,7 15,3 0,0 72,9 Varsinais-Suomi 21,2 3,3 8,0 0,0 32,5 Kaakkois-Suomi 8,1 0,5 1,3 0,0 9,9 Pirkanmaa 14,0 1,9 4,6 0,0 20,5 Pohjois-Savo 34,9 2,6 5,4 0,0 42,9 Keski-Suomi 15,3 1,2 2,5 0,0 18,9 Etelä-Pohjanmaa 30,9 2,6 5,7 0,0 39,2 Pohjois-Pohjanmaa 28,7 2,1 4,3 0,0 35,1 Lappi 13,0 1,1 2,1 0,0 16,1 Koko maa 217,0 22,0 49,0 0,0 288,0

24 24 Perusvero milj. euro 2012 Uusimaa 91,6 27,9 0,0 0,0 119,5 Varsinais-Suomi 38,1 14,0 0,0 0,0 52,0 Kaakkois-Suomi 14,5 2,1 0,0 0,0 16,7 Pirkanmaa 25,1 8,0 0,0 0,0 33,1 Pohjois-Savo 62,6 10,9 0,0 0,0 73,5 Keski-Suomi 27,5 4,9 0,0 0,0 32,4 Etelä-Pohjanmaa 55,6 10,8 0,0 0,0 66,4 Pohjois-Pohjanmaa 51,6 8,9 0,0 0,0 60,5 Lappi 23,3 4,6 0,0 0,0 27,9 Koko maa 390,0 92,0 0,0 0,0 482,0 Autovero Uusimaa 411,4 38,0 0,0 0,0 449,5 Varsinais-Suomi 101,3 9,4 0,0 0,0 110,7 Kaakkois-Suomi 45,1 3,7 0,0 0,0 48,8 Pirkanmaa 64,3 5,7 0,0 0,0 70,0 Pohjois-Savo 66,1 6,3 0,0 0,0 72,4 Keski-Suomi 31,6 2,6 0,0 0,0 34,1 Etelä-Pohjanmaa 50,4 4,8 0,0 0,0 55,2 Pohjois-Pohjanmaa 49,0 3,8 0,0 0,0 52,8 Lappi 19,7 2,2 0,0 0,0 21,9 Koko maa 839,0 76,4 0,0 0,0 915,4

25 25 Liitetaulukko 12 Liikenne- ja autovakuutusmaksut milj. euro 2012 Uusimaa 329,3 35,7 42,8 16,8 424,6 Varsinais-Suomi 136,8 17,9 22,4 5,1 182,1 Kaakkois-Suomi 52,3 2,7 3,6 0,7 59,2 Pirkanmaa 90,2 10,3 12,9 3,6 117,0 Pohjois-Savo 225,1 13,9 15,2 6,1 260,3 Keski-Suomi 98,9 6,2 6,9 1,6 113,6 Etelä-Pohjanmaa 199,9 13,8 15,9 3,3 233,0 Pohjois-Pohjanmaa 185,4 11,4 12,0 2,7 211,5 Lappi 83,7 5,9 5,8 2,2 97,6 Koko maa 1401,6 117,7 137,5 42,1 1698,8 Liikenne- ja autovakuutusmaksujen vakuutusmaksuvero Uusimaa 61,6 6,7 8,0 3,1 79,4 Varsinais-Suomi 25,6 3,3 4,2 0,9 34,1 Kaakkois-Suomi 9,8 0,5 0,7 0,1 11,1 Pirkanmaa 16,9 1,9 2,4 0,7 21,9 Pohjois-Savo 42,1 2,6 2,8 1,1 48,7 Keski-Suomi 18,5 1,2 1,3 0,3 21,2 Etelä-Pohjanmaa 37,4 2,6 3,0 0,6 43,6 Pohjois-Pohjanmaa 34,7 2,1 2,2 0,5 39,5 Lappi 15,6 1,1 1,1 0,4 18,2 Koko maa 262,1 22,0 25,7 7,9 317,7

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Mira-Maria Penttinen Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2005 Sisäisiä julkaisuja 48/2005 Julkaisun nimi 1 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 22 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Jukka Ristikartano Tieliikenteen ajokustannusten laskenta 2010 Liikenneviraston ohjeita 22/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET

AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry AJONEUVOJEN KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO... 1 1 LASKENTAPERUSTEET... 1 1.1. Ajoneuvon uushankintahinta...

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus:

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt. LIISA 2011 laskentajärjestelmä. Kirjoittajat. Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03246-12 2.5.2012 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt LIISA 2011 laskentajärjestelmä Kirjoittajat Kari Mäkelä ja Heidi Auvinen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (90) Raportin

Lisätiedot

Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa. Suomen Motoristit ry

Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa. Suomen Motoristit ry Moottoripyörien määräaikaiskatsastamisen hyödyt ja kustannukset Suomessa Suomen Motoristit ry 2 Sisältö ESIPUHE... 3 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRÄAIKAISKATSASTAMISEN HYÖDYT... 5 2.1 LIIKENNETURVALLISUUS... 5

Lisätiedot

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010

Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 33 2010 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Juha Tervonen, Jukka Ristikartano, Sanna Sorvoja Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvojen määrittäminen Taustaraportti 2010 Juha Tervonen, Jukka

Lisätiedot

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt

Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1772 Suomen tieliikenteen pakokaasupäästöt Liisa 95 -laskentajärjestelmä Kari Mäkelä & Heikki Kanner VTT Yhdyskuntatekniikka Juhani Laurikko VTT Energia VALTION

Lisätiedot

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus

IVAR-ohjelmiston käyttöopas. Suunnitteluvaiheen ohjaus IVAR-ohjelmiston käyttöopas Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2003 Kansi: Tiehallinto ISBN 951-803-066-9 TIEH 2100020-03 ISBN 951-803-067-7 TIEH 2100020-v-03 Multiprint Oy Vaasa 2003 Julkaisua

Lisätiedot

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy

Ajoneuvostrategia 2015. Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C. Anna Kumpulainen Tuomas Raivio. Gaia Consulting Oy Ajoneuvostrategia 2015 Liikennesuoritteet ja ajoneuvokanta Taustamuistio C Anna Kumpulainen Tuomas Raivio Gaia Consulting Oy JOHDANTO Tämä muistio on Ajoneuvostrategia 2015 -hankkeen taustamuistio C, jossa

Lisätiedot

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001

Ennusteseuranta 2001. Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu. Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Sisäisiä julkaisuja 9/2001 Ennusteseuranta 2001 Tieliikenne-ennusteen 1997-2030 toteutumatarkastelu Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja

Lisätiedot

Tiefakta 2009 www.tiehallinto.fi

Tiefakta 2009 www.tiehallinto.fi Tiefakta 2009 Tiefakta on perustietoa liikenteestä, tiestöstä, Tiehallinnosta ja tienpidosta Hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti 26.11.2008 Merenkulkulaitoksen väylätoimintojen, Tiehallinnon

Lisätiedot

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki

Trafin julkaisuja 26-2014. Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus. Riikka Rajamäki Ammattimaisen tieliikenteen kuvaus Riikka Rajamäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 26/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kuorma-autoliikenne... 2 2.1 Mitä kuljetetaan ja

Lisätiedot

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014)

Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) Pietarsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 (luonnos 081014) MIKKO ULJAS KLAS HYTÖNEN TERHI SVENNS HANNAKAISU TURUNEN Tätä kuva käytetään valmiissa kansilehdessä RAPORTTEJA 49 2013 PIETARSAAREN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Menetelmäseloste 26.6.2007 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2005=100 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 2 2 INDEKSIN MÄÄRITELMÄ JA KÄYTTÖ... 3 3 AJONEUVOTYYPIT JA PAINORAKENNE... 4 4 RAKENNE JA HINTASEURANTA

Lisätiedot

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Vastaanottaja Lapin liitto. Asiakirjatyyppi Loppuraportti. Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vastaanottaja Lapin liitto Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä Huhtikuu 2014 SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET SELVITYSRAPORTTI MOOTTORIKELKKAILUN ALUETALOUDELLISET

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT

VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu VAALAN KUNNAN YHTEISKÄYTTÖAUTOT Veikko Seppänen Opinnäytetyö 13.4.2011 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset

Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset ANNI ISOJÄRVI Kollajan tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisen aikaiset aluetaloudelliset vaikutukset RAPORTTI / JOULUKUU 2013 TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KOLLAJAN TEKOJÄRVEN JA VOIMALAITOKSEN RAKENTAMISEN

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010

Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Yhdyskunta- ja ympäristotekniikan laitos Karvonen et al. Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Aalto-yliopisto Henkilöautomallien onnettomuudet ja vammautumisriskit 2010 Esa Karvonen,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma RAPORTTEJA 136 2012 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa HELJÄ AARNIKKO ANNA KORPINEN Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä

15.9.2014. Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 15.9.2014 Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt valtiovarainministeriössä 1 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tulotyöryhmän rooli tuloarvioiden laadinnassa... 3 2.1 Toimintamalli... 3 2.2 Toiminta

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100

M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100 MENETELMÄSELOSTE 25.9.2013 M E T S Ä A LAN K O N E - JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI M E K K I 2010 = 100 Metsäalan kone- ja autokustannusindeksien vuosimuutokset 1/2007-8/2013, % 2 METSÄALAN KONE- JA AUTOKUSTANNUSINDEKSI

Lisätiedot

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Käsikirjoja 49 Käsikirjoja 49 Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 2010=100 Käyttäjän käsikirja Helsinki 2012 Tiedustelut: Matias

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot

VTT TIEDOTTEITA 2479. Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki. Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA 2479 Kati Tillander, Tuuli Oksanen & Esa Kokki Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2479 Paloriskin arvioinnin tilastopohjaiset tiedot Kati Tillander

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLI- SUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ILMAJOEN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS Päivämäärä 31/03/2014 Laatija

Lisätiedot