Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 6.8.2013 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012"

Transkriptio

1 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2012 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta Suoritemääriä ja yksikkökustannuksia koskevat tiedot on päivitetty uutta kohdevuotta vastaaviksi. 1. Tiedoston rakenne Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen Tiedosto kattaa henkilö-, paketti-, kuorma-, erikois- ja linja-autot. Erikoisautot sisältyvät kuorma-autoille ilmoitettuihin tietoihin. Moottoripyörien ja muiden ajoneuvojen kustannukset eivät sisälly tiedostoon onnettomuus- ja vakuutuskustannuksia lukuun ottamatta. Yhteenlasketut onnettomuus- ja vakuutuskustannukset on kohdistettu em. autotyypeille. Tiedosto jakautuu kustannuslajin mukaan seuraavasti: Muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan, muuttuuko kustannuserä välittömästi suoritteen mukaan Resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. Resurssikustannuksella tarkoitetaan verotonta kustannusta markkinahintaisena, yleisiä veroja ovat arvonlisävero ja siihen rinnastettava vakuutusmaksuvero. Arvotuserät ovat aikaan ja liikenneonnettomuuksiin liittyviä liikennetaloudessa kustannusten tapaan käsiteltäviä eriä, jotka eivät välittömästi aiheuta maksusuorituksia. Kustannusperusteen mukaan tiedosto kattaa ajokustannukset, jotka jakaantuvat autotyypeille (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot) sekä ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin seuraavasti: Ajoneuvokustannukset o polttoainekustannukset o poistot o korot o huolto ja renkaat o säilytys ja pysäköinti o erityisverot Aikakustannukset o työajan aika o työmatkojen ja asiointien aika o vapaa-ajan aika

2 2 Onnettomuuskustannukset o onnettomuuksien arvot o vakuutusmaksut ja -korvaukset Kustannusten arviointitapa sekä mahdollinen tarkempi jako esitetään seuraavassa. 2. Yleiset arviointiperusteet Muuttuvat kustannukset perustuvat liikennesuoritteisiin. Suorite on luokiteltu autotyypin (henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autot), ELY-keskuksen sekä tie- ja katuluokan mukaan. Rekisteriin merkityt perävaunut sekä muut autot (erikoisautot) on yhdistetty kuormaautoihin. Vuoden 2012 suorite on maanteiden tieluokittaisten tietojen samoin kuin katujen kokonaissuoritteen osalta saatu Tietilastosta. Kiinteiden kustannusten jakoperusteena on käytetty autokantaa (kpl) jaettuna autotyyppeihin sekä ELY-keskusten alueisiin. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta. Tilastoperusteena käytetyt maakunnat on yhdistetty ELY-keskuksiin seuraavasti: ELY-keskus Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Maakunnat Uusimaa Itä-Uusimaa Kanta-Häme Päijät-Häme Satakunta Varsinais-Suomi Kymenlaakso Etelä-Karjala Pirkanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

3 3 Henkilö- ja pakettiautojen rekisteröinnin yhteydessä maksetaan autovero. Yksittäisen käyttäjän kannalta tämä vero lisää auton arvoa kotimaan markkinoilla. Koko käyttäjien joukon kannalta katsoen autokannan arvo olisi mitattava kansainvälisillä markkinoilla. Autoverot on luettu hankintavuoden kiinteisiin kustannuksiin, vaikka autoveron palautusmahdollisuus on tietyin rajoituksin olemassa. Sitä ei kuitenkaan ole juuri lainkaan käytetty. Näin poistojen ja korkojen laskennan perusteena on käytetty autoverolla vähennettyjä hankintamenoja. Tämä menettely ei laske korkoa hankinnan veron määrälle ja johtaa siten kiinteiden kustannusten osalta alempaan tasoon kuin tapahtuisi silloin, jos mainitut verot laskettaisiin vuotuisten poistojen kohteeksi. 3. Ajoneuvokustannukset 3.1 Polttoainekustannukset Polttoainekustannusten arvioimiseksi on bensiinin ja dieselöljyn kotimaan myyntimäärät kohdistettu ajoneuvotyypeille. Kohdistuksessa on pyritty ottamaan huomioon väyläja ajoneuvotyyppien erot niin, että kulutus (l/100 km) on kaduilla korkeampi kuin maanteillä ja lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella korkeampi kuin muissa piireissä. Polttoaineiden keskihinnat ja hintojen jakautuminen eriin on saatu Öljyalan Keskusliiton vuoden 2011 tilastoista. Ammattiliikenteen osalta on oletettu, että paketti-, kuorma- ja linja-autojen bensiini olisi ostettu 2,52 c/l alennuksella ja dieselöljy 4,20 c/l alennuksella. Suoritteiden ja kohdistustietojen perusteella on laskettu polttoaineen määrät eri ajoneuvotyypeille ja edelleen suoritetta kohti. Näistä on hintatietojen perusteella laskettu polttoainekustannukset. Polttoainekustannusten osalta on esitetty erikseen verolliset hinnat, verottomat hinnat, erityisverot ja arvonlisäverot. 3.2 Poistot ja korot Poistojen ja korkojen arvioinnin lähtökohtana ovat hankinnan veroilla vähennetyt hankintamenot, jotka eri autotyypeillä on arvioitu v seuraaviksi: henkilöautot /kpl pakettiautot /kpl kuorma-autot /kpl perävaunut /kpl linja-autot /kpl Autojen arvon aleneman on kaikkien autotyyppien osalta katsottu seuraavan arvioitua kehitystä, jolloin hankintamenosta jäljellä oleva osuus on käyttöönottovuosittain seuraava: 1. vuosi 78 % 8. vuosi 29 % 2. vuosi 67 % 9. vuosi 23 % 3. vuosi 59 % 10. vuosi 18 % 4. vuosi 52 % 11. vuosi 13 % 5. vuosi 46 % 12. vuosi 8 % 6. vuosi 40 % 13. vuosi 3 % 7. vuosi 34 % 14. vuosi 0 %. Korkokantana poistamattomalle pääomalle käytettiin henkilöautoilla 1,5 % ja muilla autotyypeillä 3,0 %. Eron perusteena on, että oman ja vieraan pääoman osuudet ovat näillä autotyypeillä erilaiset. Poistot käsitellään puoleksi muuttuvina (suoriteperusteisina) ja

4 4 puoleksi kiinteinä kustannuksina. Korot käsitellään kiinteinä kustannuksina. Poistot esitetään kokonaismääräisinä, ilman ALV-osuuksia ja ALV-osuuksina. ALV-osuudet poistoista on laskettu hankintamenojen sisältämien ALV määrien mukaisina. Paketti-, kuorma- ja linja-autojen kohdalla poistolle on kohdistettu ALV, vaikka käytännössä nämä autot ovat useimmiten ALV-vähennyskelpoisia. Kuitenkin näillä autoilla tuotetuista palveluista, joiden hintoihin poistot yleensä sisältyvät, peritään ALV. 3.3 Huolto ja renkaat Huolto- ja rengaskustannuksiin sisällytetään myös ne korjaukset, jotka eivät liity onnettomuuskustannuksiin. Tässä on henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen osalta sovellettu Tieliikenteen ajokustannukset Suomessa -julkaisussa (TTKK 1999) annettuja korjaus- ja huoltokustannusten arvoja. Myös rengaskustannukset on otettu sieltä. Kustannuksiin on tehty Autoalan Keskusliiton toimintakertomuksiin sisältyviin kustannustasojen muutostietoihin perustuvia kustannustason muutoksia vastaavat korjaukset. Vuodelle 2012 sovellettiin alla olevia kustannuksia (c / km): korjaukset ja huolto renkaat yhteensä Henkilöauto 5,510 0,634 6,14 Pakettiauto 7,321 0,932 8,25 Kuorma-auto 11,126 6,099 17,22 Linja-auto 12,362 2,,235 14,60 Määräaikaishuoltojen hinnat henkilöautoilla ovat tyypillisesti luokkaa 1-2 c / km, johon verrattuna yllä olevat alun perin käyttäjäkyselyihin perustuvat arvot ovat suuria. Ne sisältävät kuitenkin myös huoltojen lisätöistä, vikaantumisen aiheuttamista korjauksista, kulutusosien uusinnasta ja varustelusta sekä pesuista aiheutuneet kustannukset. Kolarikorjauskustannukset eivät kuitenkaan niihin sisälly. 3.4 Säilytys ja pysäköinti Säilytys- ja pysäköintikustannukset ovat suurelta osin arvionvaraisia. Ne on arvioitu henkilö- ja pakettiautojen kohdalla keskimäärin 160 /a:ksi. Kuorma- ja linja-autoilla käytettiin säilytyskustannuksena 300 /a. Pysäköintimaksujen tuotto on LM:n julkaisussa 4/95 (Liikenteen ulkoiset haitat ja väyläkustannukset huomioon ottava hinnoittelu, VATT) arvioitu 100 Mmk/a:ksi, joka on arvioitu 29 milj. :ksi v Erityisverot Erityisveroina on käsitelty autovero ja ajoneuvovero, joka koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Autoveron perusteena on käytetty ensirekisteröintien määriä ja henkilöja pakettiautojen hinnoittelulaskelmia. Uuden henkilöauton autoverona on sovellettu 6783 ja pakettiauton Ajoneuvoveron perusvero on arvioitu valtion tulo- ja menoarvion perusteella. Henkilöautojen yhteenlasketuksi perusveroksi v saatiin 390 M ja pakettiautojen 93 M. Vastaavat ajoneuvoveron käyttövoimaverot ovat henkilöautoille 217 M, pakettiautoille 22 M ja kuorma-autoille 49 M. 4. Aikakustannukset Aikakustannusten arvioinnin lähtökohtana ovat liikennesuoritteet. Ensimmäisessä vaiheessa on laadittu arviot keskimääräisistä matkanopeuksista. Maanteiden osalta

5 5 on lähtökohtia haettu julkaisuista Optiminopeus eri tyyppisillä teillä (luonnos , Viatek) ja YTV:n matka-aikatutkimuksesta Arvioinnin tuloksena on päädytty siihen, että henkilöautojen keskinopeus valtateillä on 92 km/h, kantateillä 87 km/h, seututeillä 82 km/h, yhdysteillä 77 km/h, pääkaduilla Uudellamaalla 40 km/h ja muualla 45 km/h, kokoojakaduilla Uudellamaalla 35 km/h ja muualla 40 km/h, muilla kaupunkien kaduilla Uudellamaalla 30 km/h ja muualla 35 km/h sekä taajamien kaduilla Uudellamaalla 45 km/h ja muualla 50 km/h. Pakettiautojen nopeudet yleisillä teillä ovat 4 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Kuorma- ja linja-autojen nopeudet maanteillä ovat 7 km/h henkilöautoja alemmat ja muilla väylillä samat. Matka-ajat saadaan suoritteiden ja keskinopeuksien suhteina. Aikakustannusten arvot on saatu soveltaen Liikenneviraston ohjetta Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvott 2010 (http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_ _tieliikenteen_ajokustannusten_web.pdf). Vuodelta 2010 oleviin arvoihin on tehty 6,32 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen Uudistetussa aikaluokituksessa on omaksuttu työssäkäyntimatkoille oma luokka. Tässä kustannusarviossa on luokalle työmatka ja asiointi sekä muut matkat sovellettu työmatkan arvoa 56 %:lla ja asiointi- ja muiden matkojen arvoa 46 %:lla painottaen: työaika 23,07 /henkilötunti kuorma-autolle 23,07 /henkilötunti linja-auton kuljettajille 23,07 /henkilötunti pakettiautolle työajan matkojen osalta 23,07 /henkilötunti työmatka ja asiointi sekä muut matkat 6,61 /henkilötunti. Matka-aikojen jakaminen aikaryhmiin on tehty osittain arvionvaraisesti, koska yleensä käytetyt matkan tarkoitusryhmittelyt eivät seuraa em. jakoa. Seuraavia jakaumia on sovellettu: Henkilöautot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie katu työajan matka 13,8 12,5 11,1 9,7 7,6 työmatka ja asiointi 44,3 47,9 51,6 55,2 60,7 vapaa-ajan matka 41,8 39,6 37,3 35,1 31,7 Linja-autot; aikaryhmien osuudet matka-ajasta väylän mukaan %: valtatie kantatie seututie yhdystie kadut työajan matka 10,7 10,1 9,5 8,9 7,9 työmatka ja asiointi 47,8 51,7 55,6 59,5 65,4 vapaa-ajan matka 41,5 38,2 34,9 31,6 26,7 Keskimääräisinä henkilölukuina käytettiin osittain arvionvaraisesti seuraavia: henkilöautot linja-autot valtatiet 1,5 12 kantatiet 1,3 12 seututiet 1,3 12 yhdystiet 1,3 12 kadut 1,2 15 Linja-autoihin lisättiin auton kuljettajan työaika em. laskentatulokseen. Pakettiautojen keskimääräisenä henkilölukuna käytettiin 1,7:ä ja kuoma-autojen 1,1:ä.

6 6 5. Onnettomuuskustannukset 5.1 Onnettomuuksien kohdistaminen Liikenneonnettomuuskustannusten kohdentaminen tapahtuu onnettomuuksien kokonaismäärien perusteella. Onnettomuuksien kohdentamisessa ajoneuvotyypeille käytetään onnettomuuksissa osallisten ajoneuvotyyppien lukumääriä. Ensimmäinen vaihe on kuolemaan johtaneiden ja muiden henkilövahinko-onnettomuuksien kohdentaminen liikennesuoritteiden mukaisesti. Kohdentaminen tehtiin Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan tilastojulkaisua Tieliikenneonnettomuudet 2011 soveltaen. Perusteina tässä käytetään seuraavia tietoja: Arvio liikennesuoritteen jakautumisesta ajoneuvotyypeille, tiepiireille sekä väyläluokille. Henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet lääneittäin koko maassa ja taajamissa yhdistettynä maakuntakohtaisista luvuista.. Onnettomuuksiin osallisten ajoneuvojen luvut (HA+PA, KA, LA) luvut erikseen kuolemaan ja henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa ja erikseen maanteillä ja kaduilla ja yksityisteillä. Onnettomuuksien luvut tieluokittain (valtatiet, kantatiet, muut) (Tietilasto) erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. Onnettomuuksien kohdentaminen tehtiin seuraavasti: 1. Maanteiden osuus henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista tiepiireittäin lasketaan vähentämällä koko maan luvuista taajamien onnettomuudet. Vähentämällä kuolemaan johtaneet onnettomuudet saadaan muut kuin kuolemaan johtaneet henkilövahinko-onnettomuudet. Henkilövahinkoon johtaneisiin onnettomuuksiin osallisten ajoneuvotyyppikohtaisista luvuista erotetaan muihin kuin kuolemaan johtaneisiin onnettomuuksiin osalliset erikseen yleisten teiden ja maanteiden osalta. 2. Osallisten ajoneuvojen lukujen ja ajoneuvotyyppien koko maan suoritteiden suhteina lasketaan ajoneuvotyypeille keskimääräiset onnettomuusriskit erikseen yleisille teille ja kaduille ja erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinkoonnettomuuksille. Näiden riskien ja suoritteiden tulot lasketaan ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin käytettäväksi onnettomuuksien kohdistamisessa tiepiireittäin. 3. Tiepiireissä sattuneiden onnettomuuksien kokonaismäärät jaetaan ajoneuvotyypeille em. tulojen perusteella. Tuloksena on suoritearvion jaottelun mukaiset yleisten teiden sekä katujen ja rakennuskaavateiden onnettomuuksien kokonaismäärät ajoneuvotyypeittäin. 4. Katujen onnettomuuksien luvut jaetaan katuluokille suoritteiden suhteessa. 5. Maanteiden onnettomuuksien jakamisessa tieluokille käytetään onnettomuuksien lukuja tieluokittain, joista koko maan ja kaikkien ajoneuvojen suoritteilla lasketaan tieluokkakohtaiset keskimääräiset riskit. Yleisten teiden onnettomuudet piireittäin ja ajoneuvotyypeittäin jaetaan näiden riskien ja suoritteiden tulojen suhteissa tieluokille erikseen kuolemaan johtaneille ja muille henkilövahinko-onnettomuuksille. 5.2 Onnettomuuskustannusten arviointi Onnettomuuskustannusten yksikköarvot on saatu soveltaen Liikenneviraston ohjetta Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 (www.liikennevirasto.fi). Vuodelta 2010 peräisin oleviin arvoihin on tehty 6,32 %:n kuluttajahintaindeksiin perustuvat kustannustasokorjaukset vuoteen 2012:.

7 7 - Kuolemaan johtanut onnettomuus on arvotettu 2,513 milj. euroon, josta 0,568 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Vammautumiseen johtaneen onnettomuuden arvo on 0,540 milj. euroa, josta 0,086 milj. euroa on taloudellista kustannusta. - Omaisuusvahinko-onnettomuudet on liitetty vammautumiseen johtaneiden onnettomuuksien arvoon jakamalla näiden kustannukset vammautumiseen johtaneille onnettomuuksille. 5.3 Vakuutusmaksut ja -korvaukset Liikenne- ja autovakuutusmaksuja käsitellään onnettomuuskustannusten kiinteinä erinä ja näiden vakuutusten perusteella maksettuja korvauksia vastaavasti muuttuvina erinä, joiden arvot voidaan erottaa liikenneonnettomuuksien kokonaisarvojen taloudellisista eristä. Erityisesti liikennevakuutuksen maksut eivät täsmällisesti kohdistu kyseisen vuoden onnettomuuksista johtuviin korvauksiin, vaan laskelmassa on mukana mm. rahastoitujen vastuiden korkoja. Vakuutusmaksujen ja korvausten kokonaismäärät vuonna 2012 on saatu Finanssialan Keskusliiton tilastoista. Liikenne- ja autovakuutuksen maksut ja korvaukset on kohdistettu ajoneuvotyypeille suhteessa niiden osallisuuksiin henkilövahinko-onnettomuuksissa. Vakuutusmaksut käsitellään kiinteinä kustannuksina ja vakuutuskorvaukset vähennetään muuttuvista onnettomuuskustannuksista. Näin saadaan resurssikustannusten laskennassa negatiivisia muuttuvia onnettomuuskustannuksia. Tämä ilmaisee eron onnettomuuskustannusten laskentaperusteiden ja vakuutuskorvausten välillä, mikä osittain voi seurata arvotuserien mahdollisesta sisältymisestä vakuutuskorvauksiin. 6. Kokonaiskustannukset ja tulostaulukot Tieliikenteen kokonaiskustannukset v olivat edellä olevan tarkastelun mukaan 34,90 mrd. euroa. Tämä jakaantui aika-, ajoneuvo- ja onnettomuuskustannuksiin ja toisaalta taloudellisiin eriin pl. verot, veroihin ja arvotuseriin seuraavasti (mrd ): Tieliikenne yhteensä tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 10,90 7,21 18,11 Aikakustannukset 4,09 8,42 12,51 Onnettomuuskustannukset 1,11 0,32 2,85 4,28 Yhteensä 16,10 7,53 11,27 34,90 Maantiet tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 7,44 4,77 12,22 Aikakustannukset 2,54 3,83 6,37 Onnettomuuskustannukset 0,79 0,22 1,46 2,48 Yhteensä 10,77 5,00 5,30 21,07

8 8 Kadut tal.erät arvotuspl. verot verot erät Yhteensä Ajoneuvokustannukset 3,46 2,44 5,89 Aikakustannukset 1,55 4,59 6,14 Onnettomuuskustannukset 0,32 0,09 1,38 1,79 Yhteensä 5,33 2,53 5,97 13,83 VEROYHTEENVETO KOKO MAA Henkilö- Paketti- Kuorma- Linja- Kaikki Polttoainevero 1859,5 222,7 486,6 92,9 2661,6 Moottoriajon. vero 217,0 22,0 49,0 0,0 288,0 Ajoneuvovero 390,0 92,0 0,0 0,0 482,0 Autovero 839,0 76,4 0,0 0,0 915,4 Vakuutusmaksuvero 262,1 22,0 25,7 7,9 317,7 Muut kuin ALV 3567,5 435,1 561,3 100,8 4664,7 ALV polttoaine 962,8 135,9 299,2 57,1 1455,0 ALV korjaus yms. 535,7 59,9 101,6 15,8 713,0 ALV suoritepoist. 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 ALV kiint. poistot 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 ALV yhteensä 1994,0 264,4 520,8 85,9 2865,1 Kaikki verot 5561,5 699,4 1082,1 186,7 7529,7 Ajoneuvotyypin, tiepiirin ja kustannuslajin mukaan jaotellut liitteinä olevat tulostaulukot ovat seuraavat: 1. Ajoneuvotyyppikohtainen yhteenveto; aikakustannukset, muuttuvat ajoneuvokustannukset, kiinteät ajoneuvokustannukset, muuttuvat onnettomuuskustannukset ja kiinteät onnettomuus-kustannukset sekä kaikki kustannukset ajoneuvotyypeittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin. 2. Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 3. Muuttuvat kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin, yleisiin veroihin ja arvotuseriin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 4. Kiinteät kustannukset yhteensä ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 5. Liikennesuoritteet ja autojen lukumäärät autotyypeittäin ja tiepiireittäin sekä aikakustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna työajan matkoihin, työ- ja asiointimatkoihin sekä vapaa-ajan matkoihin. 6. Polttoainekustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna verottomiin hintoihin, erityisveroihin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 7. Poistot suoritteen perusteella ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssi-

9 9 kustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 8. Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin, ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 9. Onnettomuuskustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna taloudellisiin eriin ja arvotuseriin sekä vakuutuskorvauksiin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. 10.Kiinteät poistot, korot sekä säilytys- ja pysäköintikustannukset ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin jaoteltuna resurssikustannuksiin ja yleisiin veroihin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 11.Moottoriajoneuvovero, ajoneuvovero sekä auto- ja moottoripyörävero ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajoneuvoa kohti. 12. Liikenne- ja autovakuutusmaksut sekä niihin liittyvät vakuutusmaksuverot ajoneuvotyypeittäin ja tiepiireittäin kokonaismäärinä ja laskettuna ajokilometriä kohti. KOKO TIELIIKENNE Liitetaulukko 1 AJONEUVOTYYPPIKOHTAINEN YHTEENVETO milj. euro 2012 Henkilöautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Pakettiautot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kuorma-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Linja-autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät

10 10 Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Kaikki autot Yhteensä Resurssikust Erityisverot Yleiset verot Arvotuserät Aikakustannukset Muutt. ajon. kust Kiint. ajon. kust Muutt. onn. kust Kiint. onn. kust Kustannukset yht Liitetaulukko 2 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 8977,2 1106,8 1537,7 965, ,7 Varsinais-Suomi 2895,5 348,9 540,6 229,9 4014,9 Kaakkois-Suomi 1487,2 160,2 235,6 96,0 1979,0 Pirkanmaa 2253,9 264,4 391,7 192,0 3102,0 Pohjois-Savo 2943,1 298,7 500,8 188,0 3930,6 Keski-Suomi 1463,3 150,5 247,9 90,7 1952,3 Etelä-Pohjanmaa 2075,4 210,9 367,7 122,1 2776,1 Pohjois-Pohjanmaa 2312,0 228,0 404,1 140,4 3084,5 Lappi 1096,8 113,3 193,4 70,7 1474,2 Koko maa 25504,6 2881,7 4419,4 2094, ,4 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 3480,9 509,9 1063,7 371,1 5425,6 Varsinais-Suomi 1203,4 179,5 376,9 93,4 1853,2 Kaakkois-Suomi 594,0 75,1 161,2 36,7 867,1 Pirkanmaa 920,3 131,3 271,4 76,5 1399,5 Pohjois-Savo 1341,9 158,2 347,1 81,9 1929,1 Keski-Suomi 653,0 78,5 171,4 37,1 939,9 Etelä-Pohjanmaa 993,1 117,4 257,4 52,2 1420,2 Pohjois-Pohjanmaa 1072,8 124,7 280,2 58,3 1536,0 Lappi 505,0 61,5 134,0 30,8 731,3 Koko maa 10764,4 1436,1 3063,4 838, ,9

11 11 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 1232,5 154,7 184,3 38,7 1610,1 Varsinais-Suomi 383,4 53,2 65,0 10,7 512,3 Kaakkois-Suomi 181,9 19,8 29,2 4,7 235,6 Pirkanmaa 275,0 36,0 47,4 8,5 366,8 Pohjois-Savo 365,7 43,8 61,4 9,0 480,0 Keski-Suomi 177,7 20,9 30,5 4,5 233,6 Etelä-Pohjanmaa 269,6 34,0 44,2 6,1 353,8 Pohjois-Pohjanmaa 287,3 33,7 49,9 7,2 378,1 Lappi 132,4 17,0 23,8 3,5 176,6 Koko maa 3305,4 413,1 535,6 92,9 4347,0 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, ALV, VMV Uusimaa 743,4 100,3 184,8 38,3 1066,8 Varsinais-Suomi 257,5 35,8 67,9 10,9 372,0 Kaakkois-Suomi 127,0 15,4 28,8 4,3 175,4 Pirkanmaa 195,6 26,2 48,8 8,5 279,1 Pohjois-Savo 275,1 31,9 63,0 9,9 379,9 Keski-Suomi 134,6 15,9 31,1 4,5 186,0 Etelä-Pohjanmaa 200,1 23,3 46,8 6,4 276,6 Pohjois-Pohjanmaa 219,1 25,3 51,1 7,2 302,7 Lappi 103,7 12,4 24,4 3,8 144,3 Koko maa 2256,1 286,4 546,5 93,8 3182,7 Muuttuvat ja kiinteät kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 3520,4 341,9 105,0 517,0 4484,3 Varsinais-Suomi 1051,2 80,5 30,8 114,9 1277,4 Kaakkois-Suomi 584,4 49,9 16,4 50,3 701,0 Pirkanmaa 863,0 70,9 24,1 98,5 1056,6 Pohjois-Savo 960,4 64,7 29,3 87,2 1141,7 Keski-Suomi 498,1 35,2 14,9 44,6 592,8 Etelä-Pohjanmaa 612,7 36,2 19,3 57,3 725,4 Pohjois-Pohjanmaa 732,8 44,3 23,0 67,6 867,7 Lappi 355,7 22,5 11,1 32,7 422,0 Koko maa 9178,7 746,2 273,9 1070, ,8

12 12 Liitetaulukko 3 Muuttuvat kustannukset yhteensä milj. euro 2012 Uusimaa 7591,4 910,7 1347,7 907, ,2 Varsinais-Suomi 2391,2 261,2 441,1 212,6 3306,1 Kaakkois-Suomi 1287,8 144,4 219,8 93,7 1745,7 Pirkanmaa 1922,9 213,4 334,6 179,6 2650,5 Pohjois-Savo 2218,0 231,5 433,5 167,2 3050,3 Keski-Suomi 1141,1 120,5 217,4 85,2 1564,1 Etelä-Pohjanmaa 1439,2 145,7 296,9 110,7 1992,5 Pohjois-Pohjanmaa 1720,6 174,6 350,8 131,0 2377,0 Lappi 832,4 85,5 167,5 63,2 1148,6 Koko maa 20544,7 2287,5 3809,2 1950, ,1 Muuttuvat kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 2768,9 403,5 915,6 319,3 4407,2 Varsinais-Suomi 909,5 126,9 299,4 77,9 1413,7 Kaakkois-Suomi 481,4 66,9 148,9 34,7 731,8 Pirkanmaa 725,5 100,8 226,9 65,3 1118,5 Pohjois-Savo 862,3 117,5 294,7 63,2 1337,6 Keski-Suomi 441,2 60,1 147,6 32,1 681,0 Etelä-Pohjanmaa 566,5 77,0 202,3 42,0 887,8 Pohjois-Pohjanmaa 678,1 91,6 238,7 49,9 1058,3 Lappi 327,0 44,3 113,9 24,0 509,2 Koko maa 7760,4 1088,6 2587,9 708, ,1 Muuttuvat kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 678,4 82,1 169,0 38,7 968,2 Varsinais-Suomi 222,8 26,5 57,0 10,7 317,0 Kaakkois-Suomi 114,1 13,5 27,9 4,7 160,2 Pirkanmaa 171,6 20,4 42,8 8,5 243,3 Pohjois-Savo 202,1 24,1 56,0 9,0 291,2 Keski-Suomi 103,3 12,3 28,0 4,5 148,2 Etelä-Pohjanmaa 132,6 15,8 38,5 6,1 193,1 Pohjois-Pohjanmaa 158,0 18,9 45,6 7,2 229,7 Lappi 76,4 9,1 21,7 3,5 110,7 Koko maa 1859,5 222,7 486,6 92,9 2661,6

13 13 Muuttuvat kustannukset yhteensä, ALV Uusimaa 623,6 83,2 158,1 32,6 897,5 Varsinais-Suomi 207,7 27,2 53,9 9,1 298,0 Kaakkois-Suomi 108,0 14,1 26,6 4,0 152,6 Pirkanmaa 162,8 21,3 40,8 7,3 232,1 Pohjois-Savo 193,2 25,3 53,5 7,8 279,8 Keski-Suomi 98,6 12,9 26,8 3,9 142,2 Etelä-Pohjanmaa 127,4 16,7 36,8 5,3 186,2 Pohjois-Pohjanmaa 151,7 19,8 43,6 6,3 221,4 Lappi 73,3 9,6 20,8 3,0 106,6 Koko maa 1746,2 230,1 460,8 79,4 2516,5 Muuttuvat kustannukset yhteensä, arvotuserät Uusimaa 3520,4 341,9 105,0 517,0 4484,3 Varsinais-Suomi 1051,2 80,5 30,8 114,9 1277,4 Kaakkois-Suomi 584,4 49,9 16,4 50,3 701,0 Pirkanmaa 863,0 70,9 24,1 98,5 1056,6 Pohjois-Savo 960,4 64,7 29,3 87,2 1141,7 Keski-Suomi 498,1 35,2 14,9 44,6 592,8 Etelä-Pohjanmaa 612,7 36,2 19,3 57,3 725,4 Pohjois-Pohjanmaa 732,8 44,3 23,0 67,6 867,7 Lappi 355,7 22,5 11,1 32,7 422,0 Koko maa 9178,7 746,2 273,9 1070, ,8

14 14 Liitetaulukko 4 Kiinteät kustannukset yhteensä Uusimaa 1385,9 196,0 190,1 57,5 1829,5 Varsinais-Suomi 504,3 87,8 99,5 17,3 708,8 Kaakkois-Suomi 199,4 15,9 15,8 2,3 233,3 Pirkanmaa 331,0 51,0 57,1 12,4 451,5 Pohjois-Savo 725,1 67,1 67,3 20,8 880,3 Keski-Suomi 322,2 30,0 30,5 5,5 388,2 Etelä-Pohjanmaa 636,2 65,2 70,7 11,4 783,5 Pohjois-Pohjanmaa 591,4 53,4 53,3 9,3 707,4 Lappi 264,4 27,8 25,9 7,5 325,6 Koko maa 4959,8 594,2 610,2 144,0 6308,3 Kiinteät kustannukset yhteensä, resurssikustannukset Uusimaa 712,0 106,4 148,1 51,8 1018,3 Varsinais-Suomi 293,9 52,6 77,5 15,6 439,5 Kaakkois-Suomi 112,6 8,3 12,3 2,1 135,2 Pirkanmaa 194,8 30,5 44,5 11,2 281,0 Pohjois-Savo 479,6 40,7 52,4 18,8 591,5 Keski-Suomi 211,8 18,4 23,8 5,0 259,0 Etelä-Pohjanmaa 426,6 40,4 55,1 10,3 532,4 Pohjois-Pohjanmaa 394,7 33,1 41,6 8,4 477,7 Lappi 178,1 17,1 20,2 6,7 222,1 Koko maa 3004,0 347,5 475,5 129,7 3956,7 Kiinteät kustannukset yhteensä, erityisverot Uusimaa 554,1 72,6 15,3 0,0 641,9 Varsinais-Suomi 160,6 26,7 8,0 0,0 195,2 Kaakkois-Suomi 67,8 6,3 1,3 0,0 75,4 Pirkanmaa 103,4 15,6 4,6 0,0 123,6 Pohjois-Savo 163,6 19,8 5,4 0,0 188,8 Keski-Suomi 74,4 8,6 2,5 0,0 85,5 Etelä-Pohjanmaa 136,9 18,2 5,7 0,0 160,8 Pohjois-Pohjanmaa 129,3 14,8 4,3 0,0 148,4 Lappi 55,9 7,9 2,1 0,0 65,9 Koko maa 1446,0 190,4 49,0 0,0 1685,4 Kiinteät kustannukset yhteensä, ALV ja vaakutusmaksuvero

15 15 Uusimaa 119,8 17,1 26,7 5,7 169,3 Varsinais-Suomi 49,8 8,5 14,0 1,7 74,0 Kaakkois-Suomi 19,0 1,3 2,2 0,2 22,8 Pirkanmaa 32,8 4,9 8,0 1,2 47,0 Pohjois-Savo 81,9 6,7 9,4 2,1 100,1 Keski-Suomi 36,0 3,0 4,3 0,5 43,8 Etelä-Pohjanmaa 72,7 6,6 9,9 1,1 90,4 Pohjois-Pohjanmaa 67,4 5,4 7,5 0,9 81,3 Lappi 30,4 2,8 3,6 0,7 37,6 Koko maa 509,9 56,3 85,7 14,3 666,2 Liitetaulukko 5 Liikennesuoritteet milj. ajon. km 2012 Uusimaa Varsinais-Suomi Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Pohjois-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Lappi Koko maa Matka-ajan arvot; kaikki matkat milj. euro 2012 Uusimaa 3488,6 401,8 399,1 683,2 4972,7 Varsinais-Suomi 1038,8 95,5 122,4 151,5 1408,3 Kaakkois-Suomi 575,9 58,0 61,7 66,6 762,2 Pirkanmaa 853,3 83,0 92,9 130,0 1159,2 Pohjois-Savo 963,0 78,1 118,6 115,9 1275,6 Keski-Suomi 499,1 42,1 59,5 59,2 659,9 Etelä-Pohjanmaa 617,1 44,9 81,0 76,1 819,1 Pohjois-Pohjanmaa 740,7 54,4 95,2 90,0 980,4 Lappi 358,2 27,4 45,5 43,5 474,7 Koko maa 9134,7 885,2 1075,8 1416, ,0 Matka-ajan arvot; työajan matkat milj. euro 2012

16 16 Uusimaa 824,1 131,2 399,1 201,5 1555,9 Varsinais-Suomi 257,1 37,5 122,4 44,3 461,2 Kaakkois-Suomi 141,5 20,5 61,7 19,7 243,4 Pirkanmaa 212,3 30,6 92,9 38,4 374,2 Pohjois-Savo 249,6 33,9 118,6 34,0 436,1 Keski-Suomi 128,9 17,5 59,5 17,4 223,4 Etelä-Pohjanmaa 161,6 21,7 81,0 22,1 286,5 Pohjois-Pohjanmaa 196,1 25,8 95,2 26,4 343,5 Lappi 94,4 12,6 45,5 12,8 165,2 Koko maa 2265,7 331,4 1075,8 416,5 4089,4 Matka-ajan arvot; työmatkat ja asiointi milj. euro 2012 Uusimaa 1801,4 143,0 0,0 358,2 2302,7 Varsinais-Suomi 520,2 30,7 0,0 77,4 628,2 Kaakkois-Suomi 289,7 19,8 0,0 33,4 342,9 Pirkanmaa 425,7 27,7 0,0 66,3 519,7 Pohjois-Savo 466,5 23,4 0,0 57,1 547,0 Keski-Suomi 242,3 13,0 0,0 29,2 284,5 Etelä-Pohjanmaa 296,6 12,2 0,0 37,5 346,3 Pohjois-Pohjanmaa 353,1 15,1 0,0 44,0 412,3 Lappi 171,4 7,9 0,0 21,3 200,6 Koko maa 4567,0 292,8 0,0 724,4 5584,2 Matka-ajan arvot; vapaa-ajan matkat milj. euro 2012 Uusimaa 863,1 127,5 0,0 123,5 1114,1 Varsinais-Suomi 261,6 27,4 0,0 29,9 318,8 Kaakkois-Suomi 144,6 17,6 0,0 13,6 175,8 Pirkanmaa 215,3 24,7 0,0 25,3 265,4 Pohjois-Savo 246,9 20,8 0,0 24,8 292,5 Keski-Suomi 127,8 11,6 0,0 12,6 152,0 Etelä-Pohjanmaa 158,8 10,9 0,0 16,5 186,2 Pohjois-Pohjanmaa 191,5 13,5 0,0 19,7 224,7 Lappi 92,4 7,0 0,0 9,5 108,9 Koko maa 2302,1 261,0 0,0 275,3 2838,4

17 17 Liitetaulukko 6 Polttoainekustannukset yhteensä milj. euro 2012 Uusimaa 1879,7 267,9 555,8 127,2 2830,6 Varsinais-Suomi 617,0 86,5 187,5 35,2 926,2 Kaakkois-Suomi 316,1 44,1 91,8 15,4 467,3 Pirkanmaa 475,2 66,6 140,7 27,9 710,4 Pohjois-Savo 559,3 78,5 184,2 29,6 851,6 Keski-Suomi 285,9 40,1 92,2 14,9 433,2 Etelä-Pohjanmaa 366,9 51,7 126,6 20,1 565,3 Pohjois-Pohjanmaa 437,2 61,5 149,9 23,8 672,4 Lappi 211,5 29,7 71,5 11,4 324,1 Koko maa 5148,8 726,6 1600,3 305,5 7781,2 Polttoainekustannukset, verottomat hinnat Uusimaa 849,8 135,7 282,8 64,7 1333,1 Varsinais-Suomi 278,8 43,8 95,4 17,9 435,9 Kaakkois-Suomi 142,9 22,3 46,7 7,8 219,7 Pirkanmaa 214,8 33,7 71,6 14,2 334,3 Pohjois-Savo 252,6 39,8 93,8 15,1 401,2 Keski-Suomi 129,2 20,3 46,9 7,6 204,0 Etelä-Pohjanmaa 165,7 26,2 64,5 10,2 266,5 Pohjois-Pohjanmaa 197,4 31,2 76,3 12,1 317,0 Lappi 95,5 15,1 36,4 5,8 152,7 Koko maa 2326,6 368,1 814,4 155,5 3664,5 Polttoainekustannukset, erityisverot Uusimaa 678,4 82,1 169,0 38,7 968,2 Varsinais-Suomi 222,8 26,5 57,0 10,7 317,0 Kaakkois-Suomi 114,1 13,5 27,9 4,7 160,2 Pirkanmaa 171,6 20,4 42,8 8,5 243,3 Pohjois-Savo 202,1 24,1 56,0 9,0 291,2 Keski-Suomi 103,3 12,3 28,0 4,5 148,2 Etelä-Pohjanmaa 132,6 15,8 38,5 6,1 193,1 Pohjois-Pohjanmaa 158,0 18,9 45,6 7,2 229,7 Lappi 76,4 9,1 21,7 3,5 110,7 Koko maa 1859,5 222,7 486,6 92,9 2661,6

18 18 Polttoainekustannukset, ALV:t milj. euro 2012 Uusimaa 351,5 50,1 103,9 23,8 529,3 Varsinais-Suomi 115,4 16,2 35,1 6,6 173,2 Kaakkois-Suomi 59,1 8,2 17,2 2,9 87,4 Pirkanmaa 88,9 12,5 26,3 5,2 132,8 Pohjois-Savo 104,6 14,7 34,5 5,5 159,3 Keski-Suomi 53,5 7,5 17,2 2,8 81,0 Etelä-Pohjanmaa 68,6 9,7 23,7 3,8 105,7 Pohjois-Pohjanmaa 81,8 11,5 28,0 4,4 125,7 Lappi 39,5 5,6 13,4 2,1 60,6 Koko maa 962,8 135,9 299,2 57,1 1455,0 Liitetaulukko 7 Poistot suoritteen perusteella Uusimaa 460,3 64,5 107,5 30,8 663,1 Varsinais-Suomi 156,2 21,5 37,5 9,0 224,1 Kaakkois-Suomi 82,7 11,3 18,6 4,1 116,7 Pirkanmaa 125,0 17,2 28,7 7,3 178,2 Pohjois-Savo 150,0 20,6 37,8 8,0 216,4 Keski-Suomi 76,3 10,5 18,9 4,0 109,8 Etelä-Pohjanmaa 99,4 13,7 26,1 5,5 144,6 Pohjois-Pohjanmaa 118,2 16,3 30,9 6,5 171,8 Lappi 57,0 7,8 14,7 3,1 82,7 Koko maa 1325,1 183,4 320,7 78,2 1907,5 Poistot suoritteen perusteella ilman ALVosuutta Uusimaa 374,2 52,5 87,4 28,2 542,3 Varsinais-Suomi 127,0 17,5 30,5 8,2 183,2 Kaakkois-Suomi 67,2 9,2 15,1 3,8 95,3 Pirkanmaa 101,6 14,0 23,3 6,7 145,7 Pohjois-Savo 121,9 16,8 30,8 7,3 176,8 Keski-Suomi 62,1 8,5 15,4 3,7 89,7 Etelä-Pohjanmaa 80,8 11,1 21,2 5,0 118,1 Pohjois-Pohjanmaa 96,1 13,2 25,1 5,9 140,4 Lappi 46,4 6,4 12,0 2,8 67,5 Koko maa 1077,3 149,1 260,8 71,8 1558,9

19 19 Poistot suoritteen perusteella, ALV-osuudet Uusimaa 86,1 12,1 20,1 2,5 120,8 Varsinais-Suomi 29,2 4,0 7,0 0,7 41,0 Kaakkois-Suomi 15,5 2,1 3,5 0,3 21,4 Pirkanmaa 23,4 3,2 5,4 0,6 32,6 Pohjois-Savo 28,0 3,9 7,1 0,7 39,6 Keski-Suomi 14,3 2,0 3,5 0,3 20,1 Etelä-Pohjanmaa 18,6 2,6 4,9 0,5 26,5 Pohjois-Pohjanmaa 22,1 3,0 5,8 0,5 31,5 Lappi 10,7 1,5 2,8 0,3 15,1 Koko maa 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 Liitetaulukko 8 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset Uusimaa 995,1 112,7 182,2 33,3 1323,3 Varsinais-Suomi 337,6 37,5 63,5 9,7 448,4 Kaakkois-Suomi 178,7 19,8 31,6 4,4 234,5 Pirkanmaa 270,3 30,1 48,6 7,9 356,8 Pohjois-Savo 324,2 36,0 64,1 8,7 432,9 Keski-Suomi 165,0 18,3 32,0 4,4 219,7 Etelä-Pohjanmaa 214,8 23,9 44,2 5,9 288,8 Pohjois-Pohjanmaa 255,6 28,4 52,3 7,0 343,3 Lappi 123,3 13,7 24,9 3,3 165,2 Koko maa 2864,7 320,2 543,4 84,7 3813,0 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset ilman ALV:a Uusimaa 809,0 91,6 148,1 27,1 1075,8 Varsinais-Suomi 274,5 30,5 51,6 7,9 364,5 Kaakkois-Suomi 145,3 16,1 25,7 3,6 190,6 Pirkanmaa 219,7 24,4 39,5 6,5 290,1 Pohjois-Savo 263,6 29,2 52,1 7,0 352,0 Keski-Suomi 134,2 14,9 26,0 3,5 178,6 Etelä-Pohjanmaa 174,7 19,4 36,0 4,8 234,8 Pohjois-Pohjanmaa 207,8 23,1 42,5 5,7 279,1 Lappi 100,2 11,1 20,3 2,7 134,3 Koko maa 2329,0 260,3 441,8 68,8 3100,0 Korjaus-, huolto- ja rengaskustannukset, ALV-osuudet

20 20 Uusimaa 186,1 21,1 34,1 6,2 247,4 Varsinais-Suomi 63,1 7,0 11,9 1,8 83,8 Kaakkois-Suomi 33,4 3,7 5,9 0,8 43,8 Pirkanmaa 50,5 5,6 9,1 1,5 66,7 Pohjois-Savo 60,6 6,7 12,0 1,6 81,0 Keski-Suomi 30,9 3,4 6,0 0,8 41,1 Etelä-Pohjanmaa 40,2 4,5 8,3 1,1 54,0 Pohjois-Pohjanmaa 47,8 5,3 9,8 1,3 64,2 Lappi 23,1 2,6 4,7 0,6 30,9 Koko maa 535,7 59,9 101,6 15,8 713,0 Liitetaulukko 9 Onnettomuuskustannukset yhteensä vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa 767,6 63,8 103,1 33,0 967,5 Varsinais-Suomi 241,7 20,1 30,3 7,2 299,2 Kaakkois-Suomi 134,5 11,2 16,1 3,1 164,9 Pirkanmaa 199,1 16,5 23,7 6,5 245,8 Pohjois-Savo 221,5 18,4 28,8 5,0 273,7 Keski-Suomi 114,8 9,5 14,7 2,6 141,6 Etelä-Pohjanmaa 141,0 11,7 18,9 3,1 174,7 Pohjois-Pohjanmaa 168,8 14,0 22,6 3,7 209,1 Lappi 82,4 6,8 10,9 1,8 102,0 Koko maa 2071,4 172,0 268,9 66,1 2578,5 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät Uusimaa 172,5 14,4 24,7 8,6 220,2 Varsinais-Suomi 54,3 4,5 7,2 1,8 67,8 Kaakkois-Suomi 30,2 2,5 3,8 0,8 37,4 Pirkanmaa 44,7 3,7 5,6 1,7 55,8 Pohjois-Savo 49,8 4,1 6,8 1,2 61,9 Keski-Suomi 25,8 2,1 3,5 0,6 32,0 Etelä-Pohjanmaa 31,7 2,6 4,5 0,7 39,5 Pohjois-Pohjanmaa 37,9 3,2 5,3 0,9 47,3 Lappi 18,5 1,5 2,6 0,4 23,1 Koko maa 465,4 38,8 64,1 16,8 585,1 Onnettomuuskustannusten arvotuserät Uusimaa 855,9 71,4 105,0 35,2 1067,5

21 21 Varsinais-Suomi 269,5 22,4 30,8 7,6 330,4 Kaakkois-Suomi 150,0 12,5 16,4 3,4 182,2 Pirkanmaa 222,0 18,5 24,1 6,9 271,5 Pohjois-Savo 247,0 20,6 29,3 5,3 302,2 Keski-Suomi 127,9 10,6 14,9 2,8 156,3 Etelä-Pohjanmaa 157,2 13,1 19,3 3,3 192,9 Pohjois-Pohjanmaa 188,2 15,6 23,0 4,0 230,8 Lappi 91,9 7,6 11,1 1,9 112,6 Koko maa 2309,6 192,4 273,9 70,4 2846,2 Onnettomuuskustannusten taloudelliset erät vähennettynä vakuutuskorvauksilla Uusimaa -88,3-7,5-1,9-2,2-118,8 Varsinais-Suomi -27,8-2,4-0,6-0,5-29,7 Kaakkois-Suomi -15,5-1,3-0,3-0,2-19,2 Pirkanmaa -22,9-2,0-0,4-0,4-26,9 Pohjois-Savo -25,5-2,2-0,5-0,3-22,6 Keski-Suomi -13,2-1,1-0,3-0,2-12,6 Etelä-Pohjanmaa -16,2-1,4-0,3-0,2-11,8 Pohjois-Pohjanmaa -19,4-1,7-0,4-0,2-14,7 Lappi -9,5-0,8-0,2-0,1-7,6 Koko maa -238,2-20,3-5,0-4,3-263,8 Onnettomuuskustannukset, vakuutuskorvaukset milj. euro 2012 Uusimaa 260,8 21,9 26,6 10,8 320,1 Varsinais-Suomi 82,1 6,9 7,8 2,3 99,0 Kaakkois-Suomi 45,7 3,8 4,1 1,0 54,7 Pirkanmaa 67,6 5,7 6,1 2,1 81,5 Pohjois-Savo 75,2 6,3 7,3 1,5 90,4 Keski-Suomi 39,0 3,3 3,8 0,8 46,8 Etelä-Pohjanmaa 47,9 4,0 4,8 0,9 57,7 Pohjois-Pohjanmaa 57,3 4,8 5,8 1,1 69,0 Lappi 28,0 2,3 2,8 0,6 33,7 Koko maa 703,6 59,1 69,0 21,1 852,8

22 22 Liitetaulukko 10 Kiinteät poistot yhteensä milj. euro 2012 Uusimaa 311,4 55,6 99,9 31,2 498,1 Varsinais-Suomi 129,4 27,8 52,3 9,4 218,9 Kaakkois-Suomi 49,4 4,2 8,3 1,2 63,2 Pirkanmaa 85,3 16,0 30,0 6,7 138,1 Pohjois-Savo 212,8 21,7 35,4 11,3 281,2 Keski-Suomi 93,5 9,7 16,0 3,0 122,2 Etelä-Pohjanmaa 189,0 21,5 37,2 6,2 253,9 Pohjois-Pohjanmaa 175,3 17,7 28,0 5,1 226,1 Lappi 79,1 9,2 13,6 4,1 106,0 Koko maa 1325,1 183,4 320,8 78,2 1907,5 Kiinteät poistot, ALV-osuudet milj. euro 2012 Uusimaa 58,2 10,4 18,7 2,6 89,9 Varsinais-Suomi 24,2 5,2 9,8 0,8 39,9 Kaakkois-Suomi 9,2 0,8 1,6 0,1 11,7 Pirkanmaa 16,0 3,0 5,6 0,6 25,1 Pohjois-Savo 39,8 4,1 6,6 0,9 51,4 Keski-Suomi 17,5 1,8 3,0 0,2 22,5 Etelä-Pohjanmaa 35,3 4,0 7,0 0,5 46,8 Pohjois-Pohjanmaa 32,8 3,3 5,2 0,4 41,7 Lappi 14,8 1,7 2,5 0,3 19,4 Koko maa 247,8 34,3 60,0 6,5 348,5 Kiinteät poistot ilman ALV-osuuksia milj. euro 2012 Uusimaa 253,1 45,2 81,2 28,7 408,2 Varsinais-Suomi 105,2 22,6 42,5 8,6 178,9 Kaakkois-Suomi 40,2 3,4 6,7 1,1 51,5 Pirkanmaa 69,4 13,0 24,4 6,2 112,9 Pohjois-Savo 173,0 17,7 28,7 10,4 229,8 Keski-Suomi 76,0 7,9 13,0 2,7 99,7 Etelä-Pohjanmaa 153,6 17,5 30,2 5,7 207,0 Pohjois-Pohjanmaa 142,5 14,4 22,8 4,6 184,3 Lappi 64,3 7,5 11,1 3,7 86,6 Koko maa 1077,3 149,1 260,8 71,8 1559,0

23 23 Korot milj. euro 2012 Uusimaa 43,9 15,3 27,2 8,7 95,2 Varsinais-Suomi 18,2 7,7 14,2 2,6 42,8 Kaakkois-Suomi 7,0 1,2 2,3 0,3 10,7 Pirkanmaa 12,0 4,4 8,2 1,9 26,5 Pohjois-Savo 30,0 6,0 9,6 3,2 48,8 Keski-Suomi 13,2 2,7 4,4 0,8 21,1 Etelä-Pohjanmaa 26,6 5,9 10,1 1,7 44,4 Pohjois-Pohjanmaa 24,7 4,9 7,6 1,4 38,7 Lappi 11,2 2,5 3,7 1,1 18,5 Koko maa 186,8 50,5 87,4 21,8 346,6 Säilytyskustannukset ja pysäköintimaksut Uusimaa 147,2 16,9 4,8 0,8 169,7 Varsinais-Suomi 59,2 7,8 2,5 0,2 69,8 Kaakkois-Suomi 23,0 1,4 0,4 0,0 24,8 Pirkanmaa 40,1 4,8 1,5 0,2 46,4 Pohjois-Savo 93,6 5,7 1,7 0,3 101,3 Keski-Suomi 42,2 2,8 0,8 0,1 45,8 Etelä-Pohjanmaa 83,8 5,8 1,8 0,1 91,5 Pohjois-Pohjanmaa 76,8 4,6 1,4 0,1 82,8 Lappi 34,6 2,4 0,7 0,1 37,7 Koko maa 600,3 52,1 15,6 1,9 669,9 Liitetaulukko 11 Käyttövoimavero milj. euro 2012 Uusimaa 51,0 6,7 15,3 0,0 72,9 Varsinais-Suomi 21,2 3,3 8,0 0,0 32,5 Kaakkois-Suomi 8,1 0,5 1,3 0,0 9,9 Pirkanmaa 14,0 1,9 4,6 0,0 20,5 Pohjois-Savo 34,9 2,6 5,4 0,0 42,9 Keski-Suomi 15,3 1,2 2,5 0,0 18,9 Etelä-Pohjanmaa 30,9 2,6 5,7 0,0 39,2 Pohjois-Pohjanmaa 28,7 2,1 4,3 0,0 35,1 Lappi 13,0 1,1 2,1 0,0 16,1 Koko maa 217,0 22,0 49,0 0,0 288,0

24 24 Perusvero milj. euro 2012 Uusimaa 91,6 27,9 0,0 0,0 119,5 Varsinais-Suomi 38,1 14,0 0,0 0,0 52,0 Kaakkois-Suomi 14,5 2,1 0,0 0,0 16,7 Pirkanmaa 25,1 8,0 0,0 0,0 33,1 Pohjois-Savo 62,6 10,9 0,0 0,0 73,5 Keski-Suomi 27,5 4,9 0,0 0,0 32,4 Etelä-Pohjanmaa 55,6 10,8 0,0 0,0 66,4 Pohjois-Pohjanmaa 51,6 8,9 0,0 0,0 60,5 Lappi 23,3 4,6 0,0 0,0 27,9 Koko maa 390,0 92,0 0,0 0,0 482,0 Autovero Uusimaa 411,4 38,0 0,0 0,0 449,5 Varsinais-Suomi 101,3 9,4 0,0 0,0 110,7 Kaakkois-Suomi 45,1 3,7 0,0 0,0 48,8 Pirkanmaa 64,3 5,7 0,0 0,0 70,0 Pohjois-Savo 66,1 6,3 0,0 0,0 72,4 Keski-Suomi 31,6 2,6 0,0 0,0 34,1 Etelä-Pohjanmaa 50,4 4,8 0,0 0,0 55,2 Pohjois-Pohjanmaa 49,0 3,8 0,0 0,0 52,8 Lappi 19,7 2,2 0,0 0,0 21,9 Koko maa 839,0 76,4 0,0 0,0 915,4

25 25 Liitetaulukko 12 Liikenne- ja autovakuutusmaksut milj. euro 2012 Uusimaa 329,3 35,7 42,8 16,8 424,6 Varsinais-Suomi 136,8 17,9 22,4 5,1 182,1 Kaakkois-Suomi 52,3 2,7 3,6 0,7 59,2 Pirkanmaa 90,2 10,3 12,9 3,6 117,0 Pohjois-Savo 225,1 13,9 15,2 6,1 260,3 Keski-Suomi 98,9 6,2 6,9 1,6 113,6 Etelä-Pohjanmaa 199,9 13,8 15,9 3,3 233,0 Pohjois-Pohjanmaa 185,4 11,4 12,0 2,7 211,5 Lappi 83,7 5,9 5,8 2,2 97,6 Koko maa 1401,6 117,7 137,5 42,1 1698,8 Liikenne- ja autovakuutusmaksujen vakuutusmaksuvero Uusimaa 61,6 6,7 8,0 3,1 79,4 Varsinais-Suomi 25,6 3,3 4,2 0,9 34,1 Kaakkois-Suomi 9,8 0,5 0,7 0,1 11,1 Pirkanmaa 16,9 1,9 2,4 0,7 21,9 Pohjois-Savo 42,1 2,6 2,8 1,1 48,7 Keski-Suomi 18,5 1,2 1,3 0,3 21,2 Etelä-Pohjanmaa 37,4 2,6 3,0 0,6 43,6 Pohjois-Pohjanmaa 34,7 2,1 2,2 0,5 39,5 Lappi 15,6 1,1 1,1 0,4 18,2 Koko maa 262,1 22,0 25,7 7,9 317,7

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 13.11.2012 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2011 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2011.

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 2.8.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2010 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2010.

Lisätiedot

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin.

Tiedosto on tarkoitettu kohdistumaan vuoteen 2006. Liikenneonnettomuuksien jakaumien kohdalla on jouduttu turvautumaan vuoden 2005 tietoihin. 1 (29) 20.4.2007 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2006 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2006. Merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala

Itä-Uusimaa. Varsinais-Suomi. Etelä-Karjala Etelä-Savo. Päijät-Häme Kanta-Häme. Pohjois-Karjala 1 (28) Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 9.4.2008 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2007 1. Tiedoston rakenne Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion

Lisätiedot

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009

Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 1 Tieliikenteen Tietokeskus Harri Kallberg 20.4.2010 TIELIIKENTEEN KUSTANNUSARVIO 2009 Tieliikenteen Tietokeskus on uudistanut vuosittain laadittavan tieliikenteen kustannusarvion koskemaan vuotta 2009.

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina

Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa. vuosina Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa vuosina 2012-2016 Liikenneonnettomuudet Hämeenlinnassa v. 2012-2016 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 39 % kaikista onnettomuuksista tapahtui

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, elokuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä elokuussa Tieliikenteessä sattui elokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto Tieliikenteessä kuoli ihmistä kesäkuussa Tieliikenteessä sattui kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta.

Lisätiedot

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS

9.9.2011. Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta Valtiovarainvaliokunnan liikennejaos ja verojaos HYVÄ TIE PAREMPI TALOUSKASVU JA TYÖLLISYYS MOOTTORILIIKENTEEN KESKUSJÄRJESTÖ PL 50, Nuijamiestentie 7, 00401 Helsinki puh 020 7756 809 tai 040 570 9070 faksi 020 7756 819 sähköposti molike@taksiliitto.fi 9.9.2011 Eduskunta Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne

MUISTIO. Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma. Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet. 1. Suunnittelualue. 2. Suunnittelu- ja kaavoitustilanne MUISTIO Projekti Lumijoen liikenneturvallisuussuunnitelma Nykytilan kuvaus ja onnettomuudet 1. Suunnittelualue Päivämäärä 06/06/2013 Suunnittelualueena oleva Lumijoen kunta sijaitsee Oulun seutukunnassa

Lisätiedot

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma

Liikenneverotus. Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma Liikenneverotus Maa- ja metsätalousvaliokunta, EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toiminta suunnitelma 7.12.2017 Leo Parkkonen Liikenteen verotus Kokonaisuutena verotuksen painopistettä on

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste 2004-2040. Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2004-2040 Vuoden 2003 ennusteen tarkistaminen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 19/2005 Tiehallinto Helsinki 2005 Verkkojulkaisu

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2007 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2007 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja

AUTOALA SUOMESSA VUONNA Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja AUTOALA SUOMESSA VUONNA 2006 Autoalan Tiedotuskeskuksen vuosittain julkaisema, autoalan perustietoja esittelevä kalvosarja Järjestäytynyt autoala vuonna 2006 Autoalan Keskusliitolla oli vuoden lopussa

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT

Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma ONNETTOMUUSANALYYSIT Iitin liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 ONNETTOMUUSANALYYSIT Sisältö Onnettomuuskehitys ja uhrit (Tilastokeskus) Onnettomuusluokat ja -tyypit (Onnettomuusrekisteri) Vakuutusyhtiöiden liikennevakuutustilasto

Lisätiedot

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007

Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna Tiehallinnon tilastoja 2/2007 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 1 Hirvieläinonnettomuudet maanteillä vuonna 26 Tiehallinnon tilastoja 2/27 Tiehallinto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI

Kunnan liikenneonnettomuustilanne v : KUNTA LAHTI 1 LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TILASTOINTI Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa poliisiin tietoon tulleiden ja vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Liikenneonnettomuustietokantaa

Lisätiedot

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus

Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Lastensuojelutoimien kustannukset ja vaikuttavuus Valtakunnalliset lastensuojelupäivät, Turku 12.10.2010 Antti Väisänen Terveys- ja sosiaalitalous-yksikkö (CHESS) Esityksen sisältö Lastensuojelun palvelujen

Lisätiedot

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Luumäen onnettomuusyhteenveto Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Luumäen onnettomuusyhteenveto 2012-2016 Lappeenrannan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 12.9.2017 Onnettomuusaineisto Onnettomuustarkastelu käsittää vuodet 2012-2016 Aineisto perustuu poliisin tietoon

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2013

JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA. Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2013 2015 JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen määrittäminen vuodelle 2013 Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Tie- ja rautatieliikenteen hankearvioinnin yksikköarvojen

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 21 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 Juha Tervonen, Jukka Ristikartano Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2010 Liikenneviraston ohjeita 21/2010 Liikennevirasto

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto

Tieliikenneonnettomuustilasto Liikenne ja matkailu Tieliikenneonnettomuustilasto, marraskuu Tieliikenteessä kuoli ihmistä marraskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui marraskuussa henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA NAANTALI 13.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 102 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 77). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 11 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2013 tapahtui 184 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2012 luku oli 205). Onnettomuuksista 0 johti kuolemaan ja 33 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA

Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 08 2010 LIIKENNEVIRASTON TILASTOJA Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2009 Liikenneviraston tilastoja 8/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuva:

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla

Säästä rahaa ja ympäristöä. vähäpäästöisellä autoilulla Säästä rahaa ja ympäristöä vähäpäästöisellä autoilulla Pysäköintialennus vähäpäästöisille henkilöautoille Saat 50 prosentin alennuksen pysäköintimaksuista Helsingissä, jos omistat vähäpäästöisyyden kriteerit

Lisätiedot

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011

Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisteri 2011 24.2.2012 Marko Perälahti/ Vilja Kumpusalo-Sanna Kodin ulkopuolella valmistettujen aterioiden määrä oli 889 miljoonaa vuonna 2011 Taloustutkimuksen Horeca-rekisterissä2011

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA SAVONLINNA 15.5.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1020 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 204 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 6 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen

Tieliikenne-ennuste Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen Tieliikenne-ennuste 2002-2030 Vuoden 1998 ennusteen tarkistaminen 3 ESIPUHE Tilastokeskuksen uusi väestöennuste vuodelta 2001 eroaa alueellisesti melko paljon kolme vuotta aikaisemmin tehdystä ennusteesta.

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet

VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet LIIKENNEVAKUUTUSKESKUS Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunta VALT 18.5.2015 VALT-ENNAKKORAPORTTI I/15, tammi-huhtikuu 2015 Tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet Aineisto Raportin aineistona

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous

Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014. Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Peruspalveluohjelma ja TME 2015 budjettiriihen tulemat Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Reijo Vuorento apulaisjohtaja, kuntatalous Budjetin menolinjauksia Vaalikauden sopeutustoimet yht. (veronkiristykset

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TAUSTAA Lokakuun 2009 alusta poliisi yhdenmukaisti ja kiristi ylinopeuksien puuttumiskynnystä Rikesakko 8 km/h ylinopeudesta Huomautus

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2010 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 900 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskeli

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet

Julkaistu helmikuussa Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet Julkaistu helmikuussa 2017 Jyväskylän onnettomuusraportti 2016 Jyväskylän kaupunki Liikenne- ja viheralueet 2 Sisällys Yhteenveto... 3 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2005-2016...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka

Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009. Tilastografiikka Tietilasto 2009 Vägstatistik 2009 Finnish Road Statistics 2009 Tilastografiikka Kehitystietoja vuosilta 1985-2009 Data om utvecklingen under perioden 1985-2009 Development trends for the years 1985 to

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa

Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Liikenneturvallisuuskatsaus Satakunnassa Jaakko Klang Varsinais-Suomen Ely-keskus Loimaan seudun liikenneturvallisuusryhmän kokous Jaakko Klang / Varsinais-Suomen ELYkeskus, 10 min Liikenneturvallisuuskatsaus

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot