KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie Oulu Puh Fax. (08)

2 RAPORTTI 1 (3) Tilaaja: Arktes Oy Hanke: ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA 1. YLEISTÄ Projektipalvelu Prodeco Oy laati Kankaanpään liikuntakeskuksen elinkaarikustannuslaskelman arkkitehtisuunnitelmien pohjalta käyttäen apuna ECost -laskentatyökalua. Elinkaarikustannuslaskelman laadinta perustuu seuraaviin lähtötietoihin: - Arkkitehdin luonnospiirustukset , Arkkitehtitoimisto Arktes Oy - Vanhoja leikkauspiirustuksia - Vanhojen rakenteiden U-arvolaskelmat , Ins. tsto Tilatek Oy - Tavoitehintalaskelma, Rimako Oy Laskelmissa on käytetty elinkaaren pituutena 30 vuotta ja elinkaaren aikana muodostuvat kustannukset on muunnettu nykyarvoon käyttäen laskentakorkona 2 prosenttia. Elinkaarikustannusten lisäksi rakennukselle on laskettu vuosittaiset ja kuukausittaiset pääoma- sekä ylläpitokustannukset. Pääomakustannukset on laskettu annuiteettimenetelmällä 30 vuoden pitoajalla, korkoprosenttina 2 %. Elinkaarikustannuslaskelmassa on huomioitu seuraavat kustannukset: Hankintakustannukset Hoitokustannukset Kunnossapitokustannukset Uusimiskustannukset Elinkaarikustannuslaskelmassa ei ole huomioitu seuraavia kustannuksia: Rahoituskustannukset Tontin vuokra Vakuutukset Kiinteistöverot Toiminnallisista muutoksista aiheutuvat kustannukset Perusparannuskustannukset Jäännösarvo Laskelman lopuksi tehtiin herkkyystarkastelu, jossa selvitettiin eri lähtötietojen muutosten vaikutusta lopputuloksiin. Laskelmien herkkyyttä tarkasteltiin elinkaaren pituuden, laskentakoron ja energian hinnan muutoksilla. Raportti, elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015

3 RAPORTTI 2 (3) 2. ELINKAARIKUSTANNUKSET 1.1 Hankintakustannukset 1.2 Hoitokustannukset Liikuntakeskuksen korjauksen ja laajennuksen hankintakustannukset perustuvat Rimako Oy:n laatimaan tavoitehintalaskelmaan. Laskelmat on tehty hankepaikkakunnan maaliskuun 2015 hintatasossa. Haahtelaindeksi on 75,0. Liikuntakeskuksen hoitokustannusten (pl. lämpö- ja sähköenergia) arvioinnissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen julkaisemaa kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiä ja kiinteistöjen hoidon tavoitemenekkimenettelyä. Uimahallirakennukselle ei löydy suoraa vertailuarvoa tilastoista, joten osaltaan lukuja voidaan pitää suuntaa-antavina. 1.3 Lämpö- ja sähköenergiakustannukset Lämpö- ja sähköenergiakustannukset on laskettu Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti suunnitelmien mukaiselle suunnitteluratkaisulle. Vanhojen rakenteiden U-arvoina on käytetty lähtötietojen mukaisia U-arvoja, laajennuksen rakenteiden U-arvot vastaavat voimassaolevia minimivaatimuksia. Rakennuksen ilmanvuotolukuna (n 50 ) on käytetty 6,0. Ilmanvaihdon ilmamäärien mitoitus on tehty nykyisten määräysten mukaisesti huomioiden uimahallin korkeasta ilmankosteudesta aiheutuva lisämitoitus. Ilmanvaihdon täystehon käyntiaikana on käytetty 110 h/vko. Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteena on käytetty 50 %. Lämpimän käyttöveden kulutusarviona on käytetty ominaiskulutusarviota 740 l/brm2/v, mikä tarkoittaa noin m 3 vuodessa. Olettaen, että lämpimän käyttöveden kulutus on 50 % kokonaisvedenkulutuksesta, tulee näin laskettuna vedenkulutusarvioksi noin m 3. Sähkönkulutusarvio perustuu D5 laskentamenetelmän antamiin ominaiskulutuslukemiin valaistukselle ja ilmanvaihdolle sekä kiinteistön muiden laitteiden (kiukaat, vesielementit jne.) kulutusarvioihin. 1.4 Kunnossapito- ja uusimiskustannukset Kunnossapito- ja uusimiskustannukset on arvioitu vuotuisen kunnossapitoprosentin avulla. 3. YHTEENVETO Laskelman perusteena on käytetty tämänhetkistä hintatasoa. Energian hintana on käytetty kaukolämmön osalta 42 /MWh ja sähkön osalta 95 /MWh (alv. 0 %). Kaukolämmön laskelmassa on lisäksi arvioitu kiinteä vuosimaksu /vuosi. Raportti, elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015

4 RAPORTTI 3 (3) Energian hintojen on oletettu nousevan keskimäärin 3 % vuodessa yleisen inflaation lisäksi. Energiankulutuslaskelman perusteella tilojen lämmitysenergian kulutuksesta 49 % muodostuu rakennusvaipan lämpöhäviöistä. Ilmanvaihdon lämmitysenergian kulutus on 40 % tilojen lämmitysenergian kulutuksesta. Koko rakennuksen ostoenergiasta arviolta 53 % kuluu tilojen lämmitykseen, 11 % käyttöveden lämmitykseen ja 36 % sähköön. Elinkaarilaskelmien avulla voidaan myöhemmin suunnitteluvaiheessa arvioida eri suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutuksia elinkaarikustannuksiin. Laskelmaa voidaan hyödyntää yksittäisten toimenpiteiden kannattavuuden ja takaisinmaksuajan arviointiin. Myös laitevalintoja tehtäessä saadaan elinkaarilaskelmilla arvioitua laitteiden elinkaaritaloudellisuus. Yhteenveto rakennuksen elinkaarikustannuksista on esitetty liitteessä 1. Oulussa Projektipalvelu Prodeco Oy DI, Miro Kivioja Liitteet: Liite 1. Elinkaarilaskelma, Liite 2. Ylläpitokustannukset, Liite 3. Energialaskelma, Raportti, elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015

5 LIITE 1 1 (2) Taulukko 1. Nykyisen suunnitteluratkaisun mukaisen rakennuksen elinkaarikustannukset OSTOENERGIANKULUTUS Perusratkaisu Lämpöenergia (MWh / v) 2540 Sähköenergia (MWh / v) 1420 CO 2 -päästöt (kg / brm 2 / v) 96 ELINKAARIKUSTANNUKSET Hankintakustannukset Rahoituskustannukset Hoitokustannukset Lämpöenergiakustannukset Sähköenergiakustannukset Kunnossapitokustannukset Jäännösarvo Elinkaarikustannus Pääomakustannus / kk Pääomakustannus / m 2 / kk Ylläpitokustannus / kk Ylläpitokustannus / m 2 / kk , ,37 Liite 1. Elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015

6 LIITE 1 2 (2) Herkkyystarkastelu Perusratkaisu Elinkaari 50 v Laskentakorko 7 % Energian hinta + 20 % Liite 1. Elinkaarikustannuslaskelma Projektipalvelu Prodeco Oy 2015

7 LIITE 2 Sivu 1/1 Projektipalvelu Prodeco Oy Kohde: Ratkaisuvaihtoehto: Perusratkaisu Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Laajuus: 8781 brm2 Paikkakunta: Kankaanpää rm3 YLLÄPITOKUSTANNUKSET määrä yks /yks /vuosi /m 2 /vuosi /kk /m 2 /kk Yhteistehtävät m 3 0, , ,40 Yleisjohto ja valvonta m 3 0, , ,20 Lämpöhuolto m 3 0, , ,18 Lämpöenergia kwh 0, , ,13 Sähköhuolto m 3 0, , ,23 Sähköenergia kwh 0, , ,28 Vesihuolto m 3 0, , ,41 Erityislaitehuolto m 3 0, , ,14 Siivous m 3 3, , ,64 Jätehuolto m 3 0, , ,09 Ulkoalueiden hoito , ,20 Kunnossapitokustannukset , ,47 Tontin vuokra 0 Kiinteistövero, tontti 0 Kiinteistövero, rakennus 0 Vakuutukset 0 Muut ylläpitokustannukset 0 Ylläpitokustannukset (0% alv) yht , ,37 Arvonlisävero 24 % , ,53 (pl. kiinteistövero) Ylläpitokustannukset yht , ,89 3 % 7 % 1 % 6 % 3 % 3 % Yhteistehtävät Yleisjohto ja valvonta Lämpöhuolto Lämpöenergia 26 % 18 % Sähköhuolto Vesihuolto Sähköenergia Erityislaitehuolto 4 % Siivous Jätehuolto 2 % 7 % 20 % Ulkoalueiden hoito Kunnossapitokustannukset

8 LIITE 3. ENERGIALASKELMA Sivu 1/2 Tilaaja: Kankaanpään kaupunki Ratkaisuvaihtoehto: Perusratkaisu Kohde: Laajuus: 8781 brm2 Paikkakunta: Kankaanpää rm3 1. LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Vaipan osien pinta-alat ja u-arvot US 3132 m 2 0,3 AP 5766 m 2 2,28 YP 5766 m 2 0,25 IKK 964 m 2 1,0 UO 108 m 2 1,0 Sisälämpötilan asetusarvo (keskiarvo) 21 C Ei jäähdytystä Vuotoilmakerroin 0,24 1/h LTO:n vuosihyötysuhde 50 % Painotettu poistoilmavirta 17,04 m 3 /s Lämpimän käyttöveden kulutus Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt Sähkönkulutus lämpökuormia laskettaessa Kiinteistösähkön osuus Lämpökuormat henkilöistä 740 l/m 2 /vuosi kwh/vuosi 180 kwh/m 2 /vuosi 162 kwh/m 2 /vuosi 16 kwh/m 2 /vuosi Ikkunoista tulevan auringon säteilyenergian laskennassa on käytetty seuraavia kertoimia: F kehä 0,75 F verho Loka-huhti 1, touko-syys 1 F ympäristö 0 F ylävarjostus 1,0 F sivuvarjostus 1,0 G kohtisuora 0,55

9 LIITE 3. ENERGIALASKELMA Sivu 2/2 2. ENERGIANKULUTUS Rakennuksen lämmitysenergian kulutus vertailupaikkakunnalla Vaipan johtumishäviöt kwh/vuosi Vuotoilman lämmitys kwh/vuosi Ilmanvaihdon lämmitys kwh/vuosi Lämmitysjärjestelmä (tilat) kwh/vuosi Lämmin käyttövesi kwh/vuosi Lämmitysjärjestelmä (vesi) kwh/vuosi Hyödynnetty lämpökuorma kwh/vuosi YHT kwh/vuosi Rakennuksen energian kulutus, paikkakunnalla Kankaanpää Lämmitysenergia kwh/vuosi Kiinteistösähkö kwh/vuosi Jäähdytys 0 kwh/vuosi YHT kwh/vuosi Ostoenergian määrä: Lämmöntuottolaite Kaukolämpö Lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde 1,0 Kylmäntuottolaitteen vuotuinen lämpökerroin 0,0 Lämmitysenergia kwh/vuosi Sähköenergia kwh/vuosi Jäähdytysenergia 0 kwh/vuosi YHT kwh/vuosi Tilat Ostoenergian kulutusjakauma Tilojen lämmitysenergian jakauma Käyttövesi Vaippa Kiinteistösähkö % Vuotoilma Jäähdytys 0 Ilmanvaihto Tilat Vaippa 36 % Käyttövesi Vuotoilma 40 % 49 % 53 % Kiinteistösähkö Ilmanvaihto Jäähdytys 11 % 11 %