ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill /TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI Tampere, Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland"

Transkriptio

1 ko /TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: /TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo kg Paine: 30 mbar Kaasun kulutus: Qn (max) = 292g/h Summittainen teho: Qn (max) = 4 kw Suutin: 2 x 0,7 mm Paistoalue: noin 45 x 30 cm Polttimet: säädettävissä Sytytys: pietsosytytys TEKNISKA DATA Modell: /TAM-GB2111L Gas: I3B/P flytande butan-/propangas Gasflaska: Butangasflaska kg Tryck: 30 mbar Förbrukning: Qn (max) = 292 g/h Effekt ca: Qn (max) = 4 kw Insprutare: 2 x 0,7 mm Tillagningsområde: ca 45 x 30 cm Brännarset: justerbart Tändning: Piezo-tändning TEHNILISED ANDMED Mudel: /TAM-GB2111L Gaas: I3B/P LPG butaan / propaan Gaasiballoon: butaaniballoonid kg Rõhk: 30 mbar Kütusekulu: Qn(max) = 292 g/h Võimsus u.: Qn(max) = 4 kw Põletiotsik: 2 x 0,7 mm Küpsetusala: u. 45 x 30 cm Põletikomplekt: reguleeritav Süüde: piezosüütaja 0359 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI Tampere, Finland

2 Varoitukset: Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Älä siirrä laitetta käytön aikana. Älä koskaan jätä kaasupulloa kiinni paineensäätimeen, jos polttimen letku on irrotettu. Huomio: Jotkin laitteen osista kuumenevat erittäin kuumiksi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lasten ja vanhusten läsnäollessa. Muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista ja siksi ehdottomasti kielletty! Varmista, että letkut on kiinnitetty tiukasti! Turvaohjeet: Älä säilytä tai käytä bensiiniä, denaturoitua polttonestettä tai muita tulenarkoja nesteitä tai kaasuja tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä. Älä koskaan sytytä grilliä bensiinillä tai vastaavalla polttonesteellä! Varning! Var noga med att bara använda apparaten utomhus. Försök inte att flytta apparaten under användning. Lämna aldrig bränslecylindern ansluten till regulatorn om den har kopplats loss från brännarröret. Obs! Vissa delar av den här apparaten blir mycket varma. Var särskilt försiktig när barn eller äldre personer är i närheten. Modifiering av apparaten kan leda till fara och är absolut förbjudet! Var noga med att ansluta slangen ordentligt! För säkerhets skull: Förvara och använd inte bensin för blandning med metylalkohol eller andra lättantändliga ångor och vätskor i närheten av denna eller andra apparater. Tänd aldrig en grill med bensin eller liknande vätskor! Hoiatused Grill on mõeldud ainult õues kasutamiseks. Põlevat grilli ei tohi liigutada. Kui kütusemahuti on põletivooliku küljest lahti ühendatud, peab ka regulaator alati eemaldatud olema. Tähelepanu Mõned grilli osad muutuvad väga kuumaks. Jälgige, et lapsed oleksid grillist ohutus kauguses. Seadme omavoliline muutmine või ümberehitamine on ohtlik ning seetõttu lubamatu! Jälgige, et voolikud oleksid kindlalt kinnitatud! Ohutus Ärge hoidke seadme läheduses bensiini või muid kütuseid ega kergestisüttivaid vedelikke või gaase. Grilli ei tohi süüdata bensiini ega muude sarnaste vedelikega!

3 KOKOAMISOHJEET MONTERINGSANVISNINGAR KOKKUPANEK

4

5 1. vaihe / steg / samm 2. vaihe / steg / samm

6 3. vaihe / steg / samm 4. vaihe / steg / samm

7 5. vaihe / steg / samm 6. vaihe / steg / samm

8 7. vaihe / steg / samm 8. vaihe / steg / samm

9 9. vaihe / steg / samm 10. vaihe / steg / samm

10 10. vaihe / steg / samm

11 FI 5 kg:n butaani-/propaanikaasupullo riittää noin 7 8 tunnin kuumennukseen täydellä teholla. KOKOAMISVINKKEJÄ Kiinnitä kaikki mutterit ja pultit aluksi löyhästi. Kiristä kaikki liitokset, kun laite on koottu. Tämä helpottaa kokoamista ja parantaa laitteen vakautta. Kun aloitat kokoamisen, ota yksittäiset osat laatikosta ja tarkista seuraavan luettelon mukaan, ettei mitään puutu. Kokoamista varten tarvitaan jakoavain, pihdit ja ristipääruuvitaltta. Lue kokoamisohjeet huolellisesti ennen työn aloittamista. Huomaat, ettei kokoaminen ole vaikeaa. Jotkin osat, etenkin ruuvipakkauksen sisältö, saattavat poiketa hieman kuvatuista. Tämä ei johdu laatuvirheestä vaan teknisistä parannuksista. VALMISTELUT Grillin käyttämiseen tarvitaan butaanikaasupullo, jonka koko on 7 tai 15 kg, ja paineensäädin, jonka käyttöpaine on 30 mbar. Saat nämä varusteet lähimmältä kaasugrillien jälleenmyyjältä. Kaasupullon on oltava kooltaan 7 tai 15 kg. Energiansäästövinkkejä a. Älä pidä kantta kauan avoinna. b. Sammuta grilli heti kun lopetat grillaamisen. c. Esilämmitä grilliä vain minuutin ajan. (Ensimmäinen käyttökerta on poikkeus.) d. Älä esilämmitä grilliä suositeltua kauemmin. e. Älä säädä lämpötilaa suuremmaksi kuin on tarpeen. ASENTAMINEN Kun olet hankkinut butaanikaasupullon, voit asentaa sen grillin yhteyteen. i. Sijoita kaasupullo grillin sivulle, älä alle. Ota huomioon, että pullo on suojattava kuumuudelta ja asetettava tukevasti. ii. Kun haluat käyttää grilliä, aseta paineensäädin kaasupullon venttiiliin ja kiristä lujasti. Huom.: Perehdy sytytysohjeisiin ja varoituksiin/turvallisuusohjeisiin ennen grillin sytyttämistä. Tarkista letku ennen jokaista käyttökertaa murtumien, viiltojen tai hankaumien varalta. Jos havaitset letkussa minkäänlaisia vaurioita, älä käytä grilliä. Kun vaihdat kaasupulloa, tarkista ensin, ettei lähellä ole palovaaraa aiheuttavia lähteitä (kuten palavia savukkeita tai avotulta). Varmista, että grilli on sammutettu. Tarkista, ettei johto ole kiertynyt mutkalle tai taittunut, jotta kaasu pääsee virtaamaan vapaasti grilliä käytettäessä. Letku ei myöskään saa pingottua liian kireälle eikä koskettaa grillin kuumia osia. Kaasupullon vaihto Kaasupulloihin kuuluu paineensäädin, jossa on kytkin kaasunsyötön avaamista ja sulkemista varten. Jakoavainta ei tarvita. Kaasupullon kytkeminen. a. Kierrä oranssia korkkia siten, että nuoli osoittaa suojuksessa olevaa lovea kohti. b. Irrota oranssi turvakorkki vetämällä turvanarusta ulospäin. Älä käytä työkaluja. Jätä korkki roikkumaan. c. Tarkista, että musta tiivisterengas on paikallaan kaasupullon venttiilin sisäpuolella. Aseta paineensäädin venttiilin päälle siten, että kytkin on kello 12:n asennossa. d. Paina kytkimen keskipainiketta. Pidä painike painettuna ja käännä kytkintä samalla vastapäivään sulkuasentoon (kello 6:n asentoon). Nosta sitten paineensäädin irti. Aseta oranssi turvakorkki paikalleen tyhjän kaasupullon päälle VAROITUKSET JA TURVALLISUUS Lue seuraavat kohdat ennen kuin käytät grilliä. 1. Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan sisältämiä kokoamisohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia grillin käytössä. 2. Grilli tulee erittäin kuumaksi käytön aikana. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lemmikkieläinten, lasten ja vanhusten läsnäollessa. 3. Kaasuvuodon sattuessa sulje grillin kaasunsyöttö, sammuta mahdolliset liekit ja avaa kansi. Jos vuoto jatkuu, tarkista, ettei letku ole vaurioitunut ja että liitokset ovat kunnossa. Mikäli ongelma ei ratkea, ota välittömästi yhteyttä kaasun jälleenmyyjään. 4. Älä siirrä grilliä käytön aikana. 5. Älä käytä tai säilytä tulenarkoja nesteitä tai kaasuja kuuman grillin lähellä. 6. Tämä kaasugrilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. 7. Älä koskaan käytä avotulta kaasuvuotojen etsinnässä. 8. Älä käytä grilliä kaasuvuodon aikana. 9. Älä yritä irrottaa mitään kaasuliitännän osaa grillistä, paineensäätimestä tai kaasupullosta grillin käytön aikana. 10. Grillin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, eikä kuumaa grilliä saa koskaan jättää valvomatta. 11. Tässä grillissä saa käyttää vain laavakiveä. Hiilien käyttö on kielletty. 12. Grilli on puhdistettava säännöllisesti. Varo suurentamasta polttimen aukkoja tai suutinaukkoja polttimen tai venttiilien puhdistuksen yhteydessä.

12 13. Älä käytä grilliä autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. Älä myöskään käytä grilliä tulenarkojen materiaalien lähellä. Suositeltava vähimmäisetäisyys tulenaroista materiaaleista on 0,5 1,0 metriä. 14. Grilli on suositeltavaa toimittaa lähimmälle kaasun jälleenmyyjälle valtuutetun huoltohenkilön huollettavaksi vähintään kerran vuodessa. Älä yritä huoltaa laitetta itse. 15. Älä tee valtuuttamattomia muutoksia grillin säätölaitteisiin, kuten kaasuhanoihin, suuttimiin tai venttiileihin. TURVALLISUUSOHJEET 1. Tarkista kaasuletkun liitokset vuotojen varalta saippuavesiliuoksella aina kytkennän jälkeen. 2. Kannen on aina oltava avoinna polttimen sytyttämisen aikana. 3. Käytä grillauksessa uunikintaita ja tukevia pitkävartisia grillausvälineitä. 4. Varaudu mahdollisiin tapaturma- ja tulipalotilanteisiin. Pidä huoli siitä, että tiedät ensiapu- ja sammutusvälineiden paikan ja osaat käyttää niitä. 5. Pidä kaikki sähköjohdot ja polttoaineen syöttöletkut erillään kuumenevista pinnoista. 6. Grillattaessa on aina noudatettava varovaisuutta. SYTYTYSOHJEET Huomautus: Kannen on oltava avoinna polttimien sytyttämisen aikana! a. Sytyttäminen sytytysjärjestelmän avulla Avaa kaasupullon säätöventtiili, paina ja käännä grillin oikeanpuoleista lämmönsäädintä vastapäivään High-asentoon (jolloin oikeanpuoleinen poltin syttyy) ja paina sytytyspainiketta useita kertoja siten, että se napsahtaa joka painalluksella. Kun oikeanpuoleinen poltin on syttynyt, paina ja käännä vasemmanpuoleinen lämmönsäädin High-asentoon ja tarkista, että vasemmanpuoleinen poltin syttyy kokonaan. Sytytä aina molemmat polttimet, kun käytät grilliä. Varoitus: Jos oikeanpuoleinen poltin ei syty, käännä oikeanpuoleinen säädin OFF-asentoon (myötäpäivään) ja käännä myös kaasupullon venttiili kiinni. Odota viisi minuuttia ja yritä sitten sytytystä uudelleen sytytyspainikkeen avulla. Jos pietsosytytys ei toimi, odota jälleen viisi minuuttia ja sytytä poltin sitten tulitikulla. b. Perinteinen sytytys Avaa kaasupullon venttiili, paina grillin oikeanpuoleista lämmönsäädintä ja käännä se samalla vastapäivään High-asentoon (jolloin oikeanpuoleinen poltin syttyy). Vie palava tulitikku sytytysaukkoon, joka sijaitsee grillin rungon oikealla puolella. Kun oikea poltin on syttynyt, käännä vasemmanpuoleista säädintä vasemman polttimen sytytystä varten. Esilämmitys Grilliä on suositeltavaa esilämmittää minuutin ajan siten, että molemmat lämmönsäätimet ovat High-asennossa. SÄILYTYS Butaani-/propaanikaasupullo on säilytettävä ulkotilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, ja se on irrotettava grillistä, kun grilliä ei käytetä. Kaasuliitännän irrottaminen grillistä on tehtävä ulkona paikassa, jossa ei ole syttymisvaaraa. Kun otat grillin käyttöön säilytyksen jälkeen, tarkista osat kaasuvuotojen varalta ja varmista, ettei polttimessa tai muissa osissa ole roskia. Noudata myös puhdistusohjeita, jotta grillin käyttö olisi turvallista. Jos grilliä on säilytetty ulkotiloissa, tarkista, ettei etupaneelin alla ole roskia (esim. hyönteisiä). Koko etupaneelin alla oleva alue on pidettävä esteettömänä, jotta palamis- ja tuuletusilma pääsee virtaamaan vapaasti. PUHDISTUSOHJEET Grillin puhdistaminen on vaivatonta, kun noudatat näitä hyödyllisiä puhdistusvinkkejä. 1. Käytä poltinta minuutin ajan. Tällöin rasvaroiskeet palavat pois grillistä ja laavakivestä. Anna grillin jäähtyä ennen kuin jatkat. 2. Ritilät on puhdistettava säännöllisesti liottamalla ja pesemällä pesuainevedellä. 3. Grillin kotelon sisäpinnat on pestävä kuumalla pesuainevedellä. Poista pinttyneet tahrat teräsharjalla, teräsvillalla tai hankaussienellä. 4. Tarkista säännöllisesti, ettei polttimessa ole hyönteisiä tai hämähäkkejä, jotka saattaisivat tukkia kaasujärjestelmän ja heikentää kaasunsyöttöä. Puhdista polttimen venturiputket erittäin huolellisesti ja tarkista, että ne ovat esteettömät. Venturiputkien puhdistamiseen on suositeltavaa käyttää piipunrassia. 5. Muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista ja siksi kielletty. VINKKEJÄ TURVALLISEEN GRILLAUKSEEN Pystytä grilli vakaalle ja tasaiselle alustalle ja varmista, ettei lähellä ole herkästi syttyviä kohteita, kuten puurakenteita tai puiden oksia. Älä koskaan käytä grilliä sisätiloissa! Älä siirrä palavaa grilliä äläkä jätä sitä valvomatta. Lapset ja lemmikkieläimet on pidettävä turvallisen etäisyyden päässä grillistä. Sammutusvälineiden on oltava helposti saatavilla. Ota huomioon, että tulipesän pohjasta saattaa tippua kuumaa rasvaa. Grilli kuumenee käytössä, joten kantta ja muita osia on syytä käsitellä patalappujen tai -kintaiden avulla. Varmista, että grilli on täysin jäähtynyt ennen säilytystä.

13 SV En 5 kg butan-/propangasflaska kan användas i 7 8 timmar på full effekt. MONTERINGSTIPS Montera först alla muttrar och bultar löst. Dra åt alla fästelement när monteringen är klar. Detta gör ditt jobb enklare och ökar apparatens stabilitet. Börja monteringen med att ta ut alla enskilda delar ur kartongen och kontrollera om något saknas enligt listan nedan. Du behöver en skiftnyckel, en tång och en stjärnmejsel till monteringen. Läs monteringsanvisningarna noga innan du påbörjar monteringen. Du kommer att märka att det är lätt att montera enheten. Mindre avvikelser beträffande utrustningen, särskilt vad beträffar innehållet i bultförpackningen, kan förekomma. Detta ger inte sämre kvalitet utan beror på tekniska förbättringar. FÖRBEREDELSER Du måste köpa en butangasflaska på 7 eller 15 kg och en 30 mbar regulator för att kunna använda grillen. Dessa kan du köpa hos din närmaste gasåterförsäljare. Du behöver bara en gasflaska på 7 eller 15 kg. Energispartips a. Minska den tid som locket är öppet. b. Stäng av grillen så snart som matlagningen är klar. c. Förvärm bara grillen i minuter (med undantag för första gången.) d. Förvärm inte längre än vad som rekommenderas. e. Använd inte en högre inställning än vad som behövs. INSTALLATION När du har köpt din butangasflaska är du redo för att installera den i grillen. i. Placera gasflaskan på sidan av grillen inte under den. Kom ihåg att flaskan måste hållas på avstånd från värme och förvaras på en säker plats. ii. När du är redo att använda grillen sätter du in regulatorn i gasflaskans ventil och drar åt den ordentligt. Obs! Innan du försöker tända grillen måste du läsa tändningsanvisningarna samt varningarna och säkerhetspunkterna. Kontrollera slangen före varje användning och sök noga efter sprickor, hack eller annat slitage. Om det är något fel på slangen ska du inte använda grillen. När du byter gasflaska ska du se till att det inte finns några antändningskällor i närheten som brasor, cigaretter, öppna lågor osv. Säkerställ att apparaten är avstängd. Kontrollera att slangen inte är vikt eller böjd, vilket påverkar gasflödet vid användning av grillen. Slangen får inte heller vara onormalt spänd och får inte vidröra någon del av grillen som kan vara varm. Byta cylindern Cylindern ska förses med en regulator som har en brytare för på-/avstängning av gastillförseln. Ingen skruvnyckel behövs. Ansluta en gasflaska a. Vrid på det orange locket så att pilen pekar mot öppningen i höljet. b. Ta bort det orange säkerhetslocket genom att dra snöret uppåt och sedan utåt. Använd inte verktyg. Låt locket hänga vid sidan. c. Kontrollera att den svarta tätningsbrickan sitter inuti cylinderventilen. För ned regulatorn över ventilen med brytaren i läge kl d. Tryck in brytarens mittknapp. Håll den intryckt och vrid brytaren motsols till bortkopplingsläget (kl ) och lyft av regulatorn. Sätt tillbaka det orange säkerhetslocket på den tomma cylindern. VARNINGAR OCH SÄKERHETSPUNKTER Läs följande punkter innan du använder grillen: 1. Följ alla monteringsanvisningar i den här bruksanvisningen. Du kan få problem med användningen om du inte följer anvisningarna. 2. Den här grillen blir mycket varm under användning. Var särskild försiktig när husdjur, barn eller äldre personer är i närheten. 3. Om en gasläcka skulle inträffa ska du stänga av gasen till grillen, släcka eventuella öppna lågor och öppna locket. Om läckaget kvarstår ska du kontrollera att enheten inte har några skador, att anslutningarna fungerar osv. Kontakta din lokala gasåterförsäljare omedelbart om du inte kan lösa problemet. 4. Försök inte flytta grillen medan den används. 5. Använd och förvara inte lättantändliga vätskor eller ångor i närheten av där grillen ska användas. 6. Den här grillen är endast avsedd för utomhusbruk. 7. Använd inte en öppen låga för att leta efter gasläckor. 8. Använd inte grillen vid gasläcka. 9. Försök inte att koppla loss någon gasledningsdel när grillen används, varken på själva grillen eller på gasregulatorn-/flaskan. 10. Var försiktig när du använder grillen. Lämna den aldrig utan uppsikt under användning. 11. Använd endast lavasten i grillen. Använd aldrig kol. 12. Grillen ska rengöras med regelbundna intervall. Var noga med att inte förstora brännarportarna eller övriga öppningar vid rengöring av brännare och ventiler. 13. Försök inte använda apparaten i ett garage eller i ett slutet utrymme. Se även till att hålla tillräckligt avstånd till brännbara material och liknande. Vi rekommenderar ett avstånd på minst 0,5 1 meter till brännbara material.

14 14. Vi rekommenderar att du låter en kvalificerad tekniker hos din lokala gasåterförsäljare serva grillen minst en gång per år. Försök inte att serva apparaten själv. 15. Försök inte att göra obehöriga modifieringar av grillens huvudreglage, som gaskranar, insprutare, ventiler osv. SÄKERHETSÅTGÄRDER 1. Testa alltid om gasledningen läcker med såpvatten vid anslutningspunkten efter en anslutning. 2. Ovansidan måste alltid vara öppen när brännaren tänds. 3. Använd ugnsvantar och robusta grillverktyg med långa handtag vid matlagning på grillen. 4. Var förberedd på att en olycka eller brand kan inträffa. Ta reda på var första hjälpen-utrustning och brandsläckare finns och se till att du vet hur de används. 5. Håll alla elektriska sladdar och bränsleledningen borta från alla varma ytor. 6. Var alltid försiktig vid matlagning. TÄNDANVISNINGAR Var försiktig: Locket måste vara öppet när du tänder brännaren! a. Tändning med tändsystemet Öppna ventilregleraren på gasflaskan, tryck in och vrid det högra kontrollvredet på grillpanelen motsols till det höga läget (vilket slår på brännarens högra sida) och tryck på tändknappen flera gånger så att den klickar till varje gång. När den högra brännaren är tänd trycker du på och vrider det vänstra kontrollvredet till det höga läget och kontrollerar att brännarens vänstra sida har tänts helt. Tänd alltid brännarens båda sidor då den ska användas. Varning! Om brännarens högra del inte tänds ska du stänga av kontrollvredet (vrid medurs) och även stänga av gasflaskans ventil. Vänta i fem minuter innan du försöker tända den igen med tändknappen. Om Piezotändaren inte fungerar ska du vänta i ytterligare fem minuter och sedan tända brännaren med en tändsticka. b. Konventionell tändning Öppna ventilen på gasflaskan, tryck in och vrid det högra kontrollvredet på grillpanelen motsols till det höga läget (vilket slår på brännarens högra sida). För in den tända tändstickan genom hålet på grillens högra sida. När den högra brännaren är tänd vrider du på vänster kontrollvred för vänster brännare. Förvärmning Vi rekommenderar att du förvärmer grillen under minuter på hög inställning (vänster och höger vred). FÖRVARING Butan-/propangasflaskan ska förvaras utomhus i ett välventilerat utrymme och ska kopplas loss från grillen när den inte används. Se till att du är utomhus och på avstånd från eventuella antändningskällor innan du försöker koppla loss gasflaskan från grillen. Vid användning av grillen efter en tids förvaring ska du undersöka om det finns gasläckor och kontrollera om det finns något som sätter igen brännaren osv. innan du använder den. Följ även rengöringsanvisningarna för att säkerställa att grillen är säker. Om grillen förvaras utomhus måste du kontrollera att området under frontpanelen inte har satts igen (av t.ex. insekter). Detta område måste hållas fritt eftersom det kan påverka förbränningsflödet eller ventilationsluften. RENGÖRINGSANVISNINGAR Det är lätt och inte särskilt arbetsamt att rengöra grillen. Du behöver bara följa dessa tips för enklast möjliga rengöring: 1. Sätt på brännaren i minuter. Fettdropparna bränns då bort från grillen och lavastenen. Kontrollera att apparaten är kall innan du fortsätter. 2. Rengör gallren med jämna mellanrum genom att lägga dem i blöt och tvätta dem i tvållösning. 3. Även de inre ytorna på grillhushöljet bör tvättas med en varm tvållösning. Använd en stålborste, stålull eller en skursvamp för att få bort svåra fläckar. 4. Kontrollera brännaren med jämna mellanrum för att säkerställa att den är fri från insekter och spindlar som kan täppa igen gassystemet och avleda gasflödet. Tänk på att rengöra brännarens venturirör mycket noga och kontrollera att de inte är igensatta. Vi rekommenderar att du använder en piprensare för att rengöra venturirörsområdet. 5. Modifiering av apparaten kan leda till fara och är absolut förbjudet. SÄKERHETSTIPS FÖR GRILLNING Ställ grillen på ett säkert och jämnt underlag på avstånd från brandfarliga föremål som trästaket och överhängande trädgrenar. Använd aldrig grillen inomhus! När du har tänt grillen får du inte flytta den eller lämna den utan uppsikt. Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillen. Ha en brandsläckare nära till hands. Kom i håg att hett fett kan droppa ut ur botten på skålen. Grillen blir mycket varm när den används så hantera alltid lock osv. med ugnsvantar/grytlappar. Kontrollera att apparaten har svalnat helt innan du ställer undan den.

15 ET 5 kg butaani-/propaaniballoonist jätkub maksimaalse võimsuse juures ligikaudu 7-8 tunniks. NÕUANDEID TOOTE KOKKUPANEKUKS Kinnitage esmalt kõik mutrid ja poldid lõdvalt. Pingutage kinnitused alles siis, kui toode on tervenisti koos. See lihtsustab kokkupanekut ja suurendab seadme stabiilsust. Enne töö alustamist võtke kõik osad karbist välja ja kontrollige, et kõik komponendid on olemas. Seadme kokkupanekuk läheb vaja mutrivõtit, näpitsaid ja ristpeaga kruvikeerajat. Enne töö alustamist lugege juhend hoolikalt läbi. Seadme kokkupanek on lihtne. Toote komponendid, eriti mutrikomplekt, võivad osade nimekirjast pisut erineda. See ei ole viga, vaid on tingitud tootearendusest. ETTEVALMISTUS Grilli jaoks on vaja 7- või 15-kilost butaaniballooni ja 30 mbar regulaatorit. Need saate osta lähimalt gaasimüüjalt. Kasutada tohib ainult 7- või 15-kilost gaasiballooni. Nõuandeid energia säästmiseks a. Hoidke grilli kaant võimalikult vähe lahti. b. Kustutage põleti kohe, kui olete küpsetamise lõpetanud. c. Laske grillil eelsoojeneda ainult minutit. (Välja arvatud esmakordsel kasutamisel.) d. Ärge eelsoojendage grilli soovitatust kauem. e. Ärge kasutage soovitatust suuremat võimsust. PAIGALDAMINE Kui olete butaaniballooni hankinud, tuleb see grilli külge ühendada. i. Pange gaasiballoon grilli kõrvale, kuid mitte selle alla. Pidage meeles, et ballooni tuleb kaitsta kuumuse eest ning see peab olema ohutus asendis. ii. Kui olete grilli kasutamiseks valmis, siis kinnitage regulaator kindlalt gaasiballooni ventiili külge. Märkus. Enne grilli süütamist tutvuge süütamis- ja ohutusjuhistega. Enne grilli kasutamist kontrollige alati, et gaasivoolik ei oleks vigastatud või liigselt kulunud. Kui voolik ei ole täiesti terve, siis ei tohi grilli kasutada. Gaasiballooni vahetamisel jälgige, et läheduses ei oleks süüteallikaid (nt lahtine leek, sigaretid jne). Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud. Jälgige, et voolik oleks sirge ja gaas saaks vabalt voolata. Voolik ei tohi olla liialt pingul ega puutuda grilli kuumade osade vastu. Gaasiballooni vahetamine Balloonidega koos kasutatakse regulaatorit, millel on gaasi kinni- ja lahtikeeramiseks kraan. Mutrivõtit ei ole vaja. Gaasiballooni ühendamine a. Pöörake oranži korki nii, et nool oleks suunatud kattes olevale avale. b. Eemaldage oranž kaitsekork tõmmates. Ärge kasutage tööriistu. Jätke kork rippuma. c. Kontrollige, et must ketastihend on ballooni ventiili sees. Asetage regulaator ventiilile nii, et selle kraan oleks kinnises asendis. d. Vajutage lüliti keskel olev nupp alla. Pöörake kraan nuppu all hoides vastupäeva lahtiühendamise asendisse ja eemaldage regulaator. Pange tühjale balloonile kaitsekork peale. HOIATUSED JA TURVALISUS Enne grilli kasutamist lugege palun järgnevad nõuanded läbi. 1. Võimalike probleemide vältimiseks järgige grilli kokkupanekul ja kasutamisel käesolevat kasutusjuhendit. 2. Kasutamise ajal muutub grill väga kuumaks. Jälgige, et lapsed ja koduloomad oleksid grillist ohutus kauguses. 3. Gaasilekke tekkimisel keerake gaas kinni, kustutage kõik lahtised leegid ja avage grilli gaas. Kontrollige voolikut ja kõiki ühendusi. Kui gaasileket ei õnnestu kõrvaldada, siis võtke viivitamatult ühendust gaasifirmaga. 4. Töötavat grilli ei tohi liigutada. 5. Ärge kasutage ega hoidke töötava grilli läheduses kergestisüttivaid vedelikke ega gaase. 6. Gaasigrill on mõeldud kasutamiseks ainult õues. 7. Ärge kasutage gaasilekete otsimiseks lahtist leeki. 8. Ärge kasutage grilli, kui on tekkinud gaasileke. 9. Grilli kasutamise ajal ei tohi gaasisüsteemi osi (grillil või balloonil) lahti ühendada. 10. Olge grilli kasutamisel ettevaatlik ning ärge jätke seda järelvalveta tööle. 11. Grillis tohib kasutada ainult laavakive, mitte grillsütt. 12. Grilli tuleb regulaarselt puhastada. Põleti või ventiilide puhastamisel jälgige, et te põleti- jm avasid ei suurendaks. 13. Ärge kasutage seadet garaažis või muus suletud ruumis. Jälgige, et grill oleks kergestisüttivatest materjalidest ohutus kauguses. Soovitatav kaugus on vähemalt 0,5-1 m. 14. Vähemalt kord aastas peaks grilli kontrollima gaasiseadmete tehnik. Ärge püüdke grilli ise remontida. 15. Ärge muutke omavoliliselt grilli ega selle osade (gaasikraanid, põletiotsikud, ventiil jne) ehitust.

16 OHUTUSJUHISED 1. Pärast gaasiballooni ühendamist kontrollige alati ühenduste lekkekindlust seebivee abil. 2. Grilli süüdates peab kaas alati lahti olema. 3. Kasutage küpsetades pajakindaid ja tugevaid kuumakindla käepidemega tööriistu. 4. Olge valmis võimalikeks õnnetusteks. Hoidke igaks juhuks käeulatuses tulekustutus- ja esmaabivahendeid. 5. Jälgige, et elektrijuhtmed ja gaasivoolik ei puutuks kokku kuumade pindadega. 6. Olge grilli kasutamisel ettevaatlik. SÜÜTAMINE Ettevaatust! Grilli süütamisel peab kaas alati avatud olema! a. Süütamine Avage gaasiballooni kraan, vajutage ja pöörake grilli parempoolne nupp vastupäeva maksimumasendisse (see lülitab parempoolse põleti sisse) ja vajutage mitu korda järjest süütenuppu nii, et kuulete klõpsatust. Kui parempoolne põleti on süttinud, siis pöörake vasakpoolse põleti nupp maksimumasendisse. Süüdake alati mõlemad põletid. Hoiatus: kui parempoolne põleti ei sütti, siis pöörake parempoolne nupp suletud asendisse (päripäeva) ja sulgege ka gaasiballooni kraan. Oodake viis minutit, enne kui püüate grilli uuesti süüdata. Kuipiezosüütaja ei tööta, siis oodake veel viis minutit ja süüdake põleti tikuga b. Süütamine tikuga Avage gaasiballooni kraan ning vajutage grilli parempoolset nuppu ja pöörake see vastupäeva maksimumasendisse (see lülitab parempoolse põleti sisse). Pange põlev tikk grilli parempoolsesse süüteavasse. Kui parempoolne põleti on süttinud, siis pöörake vasakpoolse põleti nupp maksimumasendisse. Eelsoojendamine Enne küpsetamise alustamist on soovitatav lasta grillil minutit soojeneda. Mõlemad põletid peavad sel ajal töötama maksimumvõimsusel. HOIDMINE Gaasiballooni tuleb hoida õues hea õhuvahetusega kohas ning see peab olema grilli küljest lahti ühendatud. Enne ballooni lahtiühendamist kontrollige, et läheduses ei oleks süüteallikaid. Kui võtate grilli pärast pikemat perioodi uuesti kasutusele, siis kontrollige enne selle sisselülitamist, et ei esineks gaasilekkeid ning et põletites ei oleks prahti või muid võõrkehi. Ohutuse tagamiseks puhastage grilli vastavalt juhistele. Kui grilli on hoitud õues, siis kontrollige, et esipaneeli all ei oleks prahti ega muid võõrkehi (putukad jne). See ala peab olema puhas, kuna vastasel juhul võib tekkida probleeme põletus- või jahutusõhu vooluga. PUHASTAMINE Grilli puhastamine on lihtne, kui järgite alltoodud juhiseid. 1. Lülitage põletid minutiks sisse. Nii põlevad grillile ja laavakividele sattunud rasvapritsmed ära. Enne jätkamist laske grillil täielikult maha jahtuda. 2. Reste tuleb regulaarselt seebiveega leotada ja pesta. 3. Grilli korpuse sisekülge võib samuti kuuma seebiveega pesta. Raskete plekkide eemaldamiseks võib kasutada terasharja või küürismiskäsna. 4. Kontrollige regulaarselt, et põletites ei oleks prahti, putukaid ega ämblikuvõrke, mis võiksid süsteemi ummistada. Puhastage põletiavasid ettevaatlikult. Selleks on soovitatav kasutada piibupuhastajat. 5. Seadme omavoliline muutmine või ümberehitamine on ohtlik ning seetõttu keelatud. OHUTUSALASED NÕUANDED GRILLIMISEKS Paigutage grill tasasele ja kindlale pinnale, eemale süttivatest materjalidest (puitaiad, puuoksad jne). Grilli ei tohi kasutada siseruumides! Ärge jätke põlevat grilli järelvalveta ega püüdke seda liigutada. Jälgige, et lapsed ja koduloomad oleksid grillist ohutus kauguses. Hoidke tulekustutit käeulatuses. Grilli alt võib tilkuda kuuma rasva. Kuuma grilli käsitsedes kasutage pajakindaid. Enne seadme hoiulepanekut kontrollige, et see oleks täielikult maha jahtunud.

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI

RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI AWD0070 RUMPUNAULAIN SPIKPISTOL RULLNAELUTI Käyttöohje Bruksanvisning Kasutusjuhend Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Originaaljuhend HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

PROMAT PGM 12-30 - 60

PROMAT PGM 12-30 - 60 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PROMAT PGM 12-30 - 60 SIIRRETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITTIMET FLYTTBARA FLYTGASVÄRMEFLÄKTAR (6/07)!!! TÄRKEÄÄ!!! ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA ON TÄMÄ OHJE LUETTAVA HUOLELLISESTI.

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57

FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 EHH9967FSG ET PLIIDIPLAAT FI KEITTOTASO NO PLATETOPP SV INBYGGNADSHÄLL KASUTUSJUHEND 2 KÄYTTÖOHJE 20 BRUKSANVISNING 39 BRUKSANVISNING 57 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNINGAR (01/09) (D-T01 & D-S03) DR-1 ja 3 KATTOTUULETTIMEN KIERROSLUKUSÄÄDIN TAKVENTILATORNS VARVTALSREGULATOR!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA.

Lisätiedot

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual

AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual AID ONE Aid One Cover Käyttöopas / Användarmanual Valmistaja / Tillverkare: Aid One Solutions Oy +358407047821 Säterinkatu 5 A11 02600 Espoo Finland www.aid-one.net team@aid-one.net Nämä ohjeet saatavilla

Lisätiedot

BES920 the Dual Boiler

BES920 the Dual Boiler BES920 the Dual Boiler EE FI SE KASUTUSJUHEND käyttöohjeet bruksanvisning STOLLAR PEAB KÕIGE OLULISEMAKS OHUTUST Stollari töötajad hoolivad väga ohutusest. Toodete disainimisel ja tootmisel pöörame tähelepanu

Lisätiedot

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE

UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE STATE OF THE ARC PLASMA CUTTING TECHNOLOGY KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING UNIFIRE 30 KANNETTAVA PLASMALEIKKAUSLAITE MANUELLT BÄRBART PLASMASKÄRSYSTEM KÄYTTÄJÄLLE: Lue tämä ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi

PAKKAUSSELOSTE. ipratropiumbromidi 1 PAKKAUSSELOSTE ATROVENT ECO 20 mikrog/annos inhalaatiosumute,liuos ipratropiumbromidi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje

KIDFIX. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje KIDFIX Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Vi är glada över ditt val att låta vår KIDFIX föra ditt barn säkert genom ett nytt kapitel i livet. För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det ytterst

Lisätiedot

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER

TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER TURVALAUSEKELUETTELO / SKYDDSANGIVELSER P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P232 P233 P234 P235 P240 P241 P242 Yleiset turvalausekkeet / Skyddsangivelser Allmänt Jos tarvitaan

Lisätiedot

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50

Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Avfuktare DS12/15/28/36, DSL60 & ED50 Hygrostatvred Varningslampa Fläktvred Frontgaller Luftfilter Slangkoppling Vattenbehållare Världsledande avfuktare från Wood s WC Wood är en världsledande tillverkare

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aclovir 200 mg tabletit asikloviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare. ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MOS 1509-4 EB 73 031455 SE FI MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Kopparfodrad varmvattenberedare ASENNUS- JA HOITO-OHJEET Kuparivuorattu lämminvesivaraaja MJ MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING Mått och

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi

PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle. MOVICOL, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi PAKKAUSSELOSTE: Tietoa käyttäjälle, jauhe oraaliliuosta varten, 13,8 g annospussi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet

IAN 71921 SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN JUOTTOPISTOOLI LÖTPISTOLE LÖDPISTOL. Operation and Safety Notes. Käyttö- ja turvaohjeet SOLDERING GUN PLP 100 A1 SOLDERING GUN Operation and Safety Notes JUOTTOPISTOOLI Käyttö- ja turvaohjeet LÖDPISTOL Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar LÖTPISTOLE Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Lisätiedot

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen

Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Mitä tehtäis? Vad ska vi hitta på? Oppilaiden ideoita yhteishengen rakentamiseen Aktiviteter utvecklade av elever för att stärka sammahållningen i klassen Mitä tehtäis? Oppilaiden ideoimia hyvää yhteishenkeä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12)

KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45. Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar (1/12) KÄYTTÖOHJE HANDBOK POLAR WHT 45 (1/12) Kiertovesitoimiset siirrettävät lämpöpuhaltimet Transportabla vattencirkulations värmefläktar Valmistaja / tillverkare: Polarintie 1 FIN-29100 Luvia FINLAND tel.:

Lisätiedot

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö

Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Asennusohje Ultimate-aurinkolämpö Aurinkokeräimien Montering av solfångare asennuspaikka Kan monteras på: 1. Plåttak 2. Tegelpannetak Aurinkokeräimet. Väggmontage voidaan asentaa peltikatolle, tiilikatolle

Lisätiedot

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100

EMINENT-E/CU/R 30, 55, 100 00 MOS SE/FI 04-4973 EVH-: 30//00 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR EMINENT-E/CU/R 30,, 00 Mått och komponentplacering 4 * EMINENT 30 = 47 EMINENT = 7 EMINENT 00 = 980 min. 7 4 + 3 EMINENT 30 = 40 EMINENT

Lisätiedot