ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill /TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI Tampere, Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALICANTE. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill 210656/TAM-GB2111L. Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland"

Transkriptio

1 ko /TAM-GB2111L Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill ALICANTE TEKNISET TIEDOT Malli: /TAM-GB2111L Kaasu: I3B/P LPG butaani / propaani Kaasupullo: butaanikaasupullo kg Paine: 30 mbar Kaasun kulutus: Qn (max) = 292g/h Summittainen teho: Qn (max) = 4 kw Suutin: 2 x 0,7 mm Paistoalue: noin 45 x 30 cm Polttimet: säädettävissä Sytytys: pietsosytytys TEKNISKA DATA Modell: /TAM-GB2111L Gas: I3B/P flytande butan-/propangas Gasflaska: Butangasflaska kg Tryck: 30 mbar Förbrukning: Qn (max) = 292 g/h Effekt ca: Qn (max) = 4 kw Insprutare: 2 x 0,7 mm Tillagningsområde: ca 45 x 30 cm Brännarset: justerbart Tändning: Piezo-tändning TEHNILISED ANDMED Mudel: /TAM-GB2111L Gaas: I3B/P LPG butaan / propaan Gaasiballoon: butaaniballoonid kg Rõhk: 30 mbar Kütusekulu: Qn(max) = 292 g/h Võimsus u.: Qn(max) = 4 kw Põletiotsik: 2 x 0,7 mm Küpsetusala: u. 45 x 30 cm Põletikomplekt: reguleeritav Süüde: piezosüütaja 0359 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI Tampere, Finland

2 Varoitukset: Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Älä siirrä laitetta käytön aikana. Älä koskaan jätä kaasupulloa kiinni paineensäätimeen, jos polttimen letku on irrotettu. Huomio: Jotkin laitteen osista kuumenevat erittäin kuumiksi. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lasten ja vanhusten läsnäollessa. Muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista ja siksi ehdottomasti kielletty! Varmista, että letkut on kiinnitetty tiukasti! Turvaohjeet: Älä säilytä tai käytä bensiiniä, denaturoitua polttonestettä tai muita tulenarkoja nesteitä tai kaasuja tämän tai minkään muun laitteen läheisyydessä. Älä koskaan sytytä grilliä bensiinillä tai vastaavalla polttonesteellä! Varning! Var noga med att bara använda apparaten utomhus. Försök inte att flytta apparaten under användning. Lämna aldrig bränslecylindern ansluten till regulatorn om den har kopplats loss från brännarröret. Obs! Vissa delar av den här apparaten blir mycket varma. Var särskilt försiktig när barn eller äldre personer är i närheten. Modifiering av apparaten kan leda till fara och är absolut förbjudet! Var noga med att ansluta slangen ordentligt! För säkerhets skull: Förvara och använd inte bensin för blandning med metylalkohol eller andra lättantändliga ångor och vätskor i närheten av denna eller andra apparater. Tänd aldrig en grill med bensin eller liknande vätskor! Hoiatused Grill on mõeldud ainult õues kasutamiseks. Põlevat grilli ei tohi liigutada. Kui kütusemahuti on põletivooliku küljest lahti ühendatud, peab ka regulaator alati eemaldatud olema. Tähelepanu Mõned grilli osad muutuvad väga kuumaks. Jälgige, et lapsed oleksid grillist ohutus kauguses. Seadme omavoliline muutmine või ümberehitamine on ohtlik ning seetõttu lubamatu! Jälgige, et voolikud oleksid kindlalt kinnitatud! Ohutus Ärge hoidke seadme läheduses bensiini või muid kütuseid ega kergestisüttivaid vedelikke või gaase. Grilli ei tohi süüdata bensiini ega muude sarnaste vedelikega!

3 KOKOAMISOHJEET MONTERINGSANVISNINGAR KOKKUPANEK

4

5 1. vaihe / steg / samm 2. vaihe / steg / samm

6 3. vaihe / steg / samm 4. vaihe / steg / samm

7 5. vaihe / steg / samm 6. vaihe / steg / samm

8 7. vaihe / steg / samm 8. vaihe / steg / samm

9 9. vaihe / steg / samm 10. vaihe / steg / samm

10 10. vaihe / steg / samm

11 FI 5 kg:n butaani-/propaanikaasupullo riittää noin 7 8 tunnin kuumennukseen täydellä teholla. KOKOAMISVINKKEJÄ Kiinnitä kaikki mutterit ja pultit aluksi löyhästi. Kiristä kaikki liitokset, kun laite on koottu. Tämä helpottaa kokoamista ja parantaa laitteen vakautta. Kun aloitat kokoamisen, ota yksittäiset osat laatikosta ja tarkista seuraavan luettelon mukaan, ettei mitään puutu. Kokoamista varten tarvitaan jakoavain, pihdit ja ristipääruuvitaltta. Lue kokoamisohjeet huolellisesti ennen työn aloittamista. Huomaat, ettei kokoaminen ole vaikeaa. Jotkin osat, etenkin ruuvipakkauksen sisältö, saattavat poiketa hieman kuvatuista. Tämä ei johdu laatuvirheestä vaan teknisistä parannuksista. VALMISTELUT Grillin käyttämiseen tarvitaan butaanikaasupullo, jonka koko on 7 tai 15 kg, ja paineensäädin, jonka käyttöpaine on 30 mbar. Saat nämä varusteet lähimmältä kaasugrillien jälleenmyyjältä. Kaasupullon on oltava kooltaan 7 tai 15 kg. Energiansäästövinkkejä a. Älä pidä kantta kauan avoinna. b. Sammuta grilli heti kun lopetat grillaamisen. c. Esilämmitä grilliä vain minuutin ajan. (Ensimmäinen käyttökerta on poikkeus.) d. Älä esilämmitä grilliä suositeltua kauemmin. e. Älä säädä lämpötilaa suuremmaksi kuin on tarpeen. ASENTAMINEN Kun olet hankkinut butaanikaasupullon, voit asentaa sen grillin yhteyteen. i. Sijoita kaasupullo grillin sivulle, älä alle. Ota huomioon, että pullo on suojattava kuumuudelta ja asetettava tukevasti. ii. Kun haluat käyttää grilliä, aseta paineensäädin kaasupullon venttiiliin ja kiristä lujasti. Huom.: Perehdy sytytysohjeisiin ja varoituksiin/turvallisuusohjeisiin ennen grillin sytyttämistä. Tarkista letku ennen jokaista käyttökertaa murtumien, viiltojen tai hankaumien varalta. Jos havaitset letkussa minkäänlaisia vaurioita, älä käytä grilliä. Kun vaihdat kaasupulloa, tarkista ensin, ettei lähellä ole palovaaraa aiheuttavia lähteitä (kuten palavia savukkeita tai avotulta). Varmista, että grilli on sammutettu. Tarkista, ettei johto ole kiertynyt mutkalle tai taittunut, jotta kaasu pääsee virtaamaan vapaasti grilliä käytettäessä. Letku ei myöskään saa pingottua liian kireälle eikä koskettaa grillin kuumia osia. Kaasupullon vaihto Kaasupulloihin kuuluu paineensäädin, jossa on kytkin kaasunsyötön avaamista ja sulkemista varten. Jakoavainta ei tarvita. Kaasupullon kytkeminen. a. Kierrä oranssia korkkia siten, että nuoli osoittaa suojuksessa olevaa lovea kohti. b. Irrota oranssi turvakorkki vetämällä turvanarusta ulospäin. Älä käytä työkaluja. Jätä korkki roikkumaan. c. Tarkista, että musta tiivisterengas on paikallaan kaasupullon venttiilin sisäpuolella. Aseta paineensäädin venttiilin päälle siten, että kytkin on kello 12:n asennossa. d. Paina kytkimen keskipainiketta. Pidä painike painettuna ja käännä kytkintä samalla vastapäivään sulkuasentoon (kello 6:n asentoon). Nosta sitten paineensäädin irti. Aseta oranssi turvakorkki paikalleen tyhjän kaasupullon päälle VAROITUKSET JA TURVALLISUUS Lue seuraavat kohdat ennen kuin käytät grilliä. 1. Noudata kaikkia tämän käyttöoppaan sisältämiä kokoamisohjeita. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa ongelmia grillin käytössä. 2. Grilli tulee erittäin kuumaksi käytön aikana. Erityistä varovaisuutta on noudatettava lemmikkieläinten, lasten ja vanhusten läsnäollessa. 3. Kaasuvuodon sattuessa sulje grillin kaasunsyöttö, sammuta mahdolliset liekit ja avaa kansi. Jos vuoto jatkuu, tarkista, ettei letku ole vaurioitunut ja että liitokset ovat kunnossa. Mikäli ongelma ei ratkea, ota välittömästi yhteyttä kaasun jälleenmyyjään. 4. Älä siirrä grilliä käytön aikana. 5. Älä käytä tai säilytä tulenarkoja nesteitä tai kaasuja kuuman grillin lähellä. 6. Tämä kaasugrilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. 7. Älä koskaan käytä avotulta kaasuvuotojen etsinnässä. 8. Älä käytä grilliä kaasuvuodon aikana. 9. Älä yritä irrottaa mitään kaasuliitännän osaa grillistä, paineensäätimestä tai kaasupullosta grillin käytön aikana. 10. Grillin käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, eikä kuumaa grilliä saa koskaan jättää valvomatta. 11. Tässä grillissä saa käyttää vain laavakiveä. Hiilien käyttö on kielletty. 12. Grilli on puhdistettava säännöllisesti. Varo suurentamasta polttimen aukkoja tai suutinaukkoja polttimen tai venttiilien puhdistuksen yhteydessä.

12 13. Älä käytä grilliä autotallissa tai muussa suljetussa tilassa. Älä myöskään käytä grilliä tulenarkojen materiaalien lähellä. Suositeltava vähimmäisetäisyys tulenaroista materiaaleista on 0,5 1,0 metriä. 14. Grilli on suositeltavaa toimittaa lähimmälle kaasun jälleenmyyjälle valtuutetun huoltohenkilön huollettavaksi vähintään kerran vuodessa. Älä yritä huoltaa laitetta itse. 15. Älä tee valtuuttamattomia muutoksia grillin säätölaitteisiin, kuten kaasuhanoihin, suuttimiin tai venttiileihin. TURVALLISUUSOHJEET 1. Tarkista kaasuletkun liitokset vuotojen varalta saippuavesiliuoksella aina kytkennän jälkeen. 2. Kannen on aina oltava avoinna polttimen sytyttämisen aikana. 3. Käytä grillauksessa uunikintaita ja tukevia pitkävartisia grillausvälineitä. 4. Varaudu mahdollisiin tapaturma- ja tulipalotilanteisiin. Pidä huoli siitä, että tiedät ensiapu- ja sammutusvälineiden paikan ja osaat käyttää niitä. 5. Pidä kaikki sähköjohdot ja polttoaineen syöttöletkut erillään kuumenevista pinnoista. 6. Grillattaessa on aina noudatettava varovaisuutta. SYTYTYSOHJEET Huomautus: Kannen on oltava avoinna polttimien sytyttämisen aikana! a. Sytyttäminen sytytysjärjestelmän avulla Avaa kaasupullon säätöventtiili, paina ja käännä grillin oikeanpuoleista lämmönsäädintä vastapäivään High-asentoon (jolloin oikeanpuoleinen poltin syttyy) ja paina sytytyspainiketta useita kertoja siten, että se napsahtaa joka painalluksella. Kun oikeanpuoleinen poltin on syttynyt, paina ja käännä vasemmanpuoleinen lämmönsäädin High-asentoon ja tarkista, että vasemmanpuoleinen poltin syttyy kokonaan. Sytytä aina molemmat polttimet, kun käytät grilliä. Varoitus: Jos oikeanpuoleinen poltin ei syty, käännä oikeanpuoleinen säädin OFF-asentoon (myötäpäivään) ja käännä myös kaasupullon venttiili kiinni. Odota viisi minuuttia ja yritä sitten sytytystä uudelleen sytytyspainikkeen avulla. Jos pietsosytytys ei toimi, odota jälleen viisi minuuttia ja sytytä poltin sitten tulitikulla. b. Perinteinen sytytys Avaa kaasupullon venttiili, paina grillin oikeanpuoleista lämmönsäädintä ja käännä se samalla vastapäivään High-asentoon (jolloin oikeanpuoleinen poltin syttyy). Vie palava tulitikku sytytysaukkoon, joka sijaitsee grillin rungon oikealla puolella. Kun oikea poltin on syttynyt, käännä vasemmanpuoleista säädintä vasemman polttimen sytytystä varten. Esilämmitys Grilliä on suositeltavaa esilämmittää minuutin ajan siten, että molemmat lämmönsäätimet ovat High-asennossa. SÄILYTYS Butaani-/propaanikaasupullo on säilytettävä ulkotilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, ja se on irrotettava grillistä, kun grilliä ei käytetä. Kaasuliitännän irrottaminen grillistä on tehtävä ulkona paikassa, jossa ei ole syttymisvaaraa. Kun otat grillin käyttöön säilytyksen jälkeen, tarkista osat kaasuvuotojen varalta ja varmista, ettei polttimessa tai muissa osissa ole roskia. Noudata myös puhdistusohjeita, jotta grillin käyttö olisi turvallista. Jos grilliä on säilytetty ulkotiloissa, tarkista, ettei etupaneelin alla ole roskia (esim. hyönteisiä). Koko etupaneelin alla oleva alue on pidettävä esteettömänä, jotta palamis- ja tuuletusilma pääsee virtaamaan vapaasti. PUHDISTUSOHJEET Grillin puhdistaminen on vaivatonta, kun noudatat näitä hyödyllisiä puhdistusvinkkejä. 1. Käytä poltinta minuutin ajan. Tällöin rasvaroiskeet palavat pois grillistä ja laavakivestä. Anna grillin jäähtyä ennen kuin jatkat. 2. Ritilät on puhdistettava säännöllisesti liottamalla ja pesemällä pesuainevedellä. 3. Grillin kotelon sisäpinnat on pestävä kuumalla pesuainevedellä. Poista pinttyneet tahrat teräsharjalla, teräsvillalla tai hankaussienellä. 4. Tarkista säännöllisesti, ettei polttimessa ole hyönteisiä tai hämähäkkejä, jotka saattaisivat tukkia kaasujärjestelmän ja heikentää kaasunsyöttöä. Puhdista polttimen venturiputket erittäin huolellisesti ja tarkista, että ne ovat esteettömät. Venturiputkien puhdistamiseen on suositeltavaa käyttää piipunrassia. 5. Muutosten tekeminen laitteeseen on vaarallista ja siksi kielletty. VINKKEJÄ TURVALLISEEN GRILLAUKSEEN Pystytä grilli vakaalle ja tasaiselle alustalle ja varmista, ettei lähellä ole herkästi syttyviä kohteita, kuten puurakenteita tai puiden oksia. Älä koskaan käytä grilliä sisätiloissa! Älä siirrä palavaa grilliä äläkä jätä sitä valvomatta. Lapset ja lemmikkieläimet on pidettävä turvallisen etäisyyden päässä grillistä. Sammutusvälineiden on oltava helposti saatavilla. Ota huomioon, että tulipesän pohjasta saattaa tippua kuumaa rasvaa. Grilli kuumenee käytössä, joten kantta ja muita osia on syytä käsitellä patalappujen tai -kintaiden avulla. Varmista, että grilli on täysin jäähtynyt ennen säilytystä.

13 SV En 5 kg butan-/propangasflaska kan användas i 7 8 timmar på full effekt. MONTERINGSTIPS Montera först alla muttrar och bultar löst. Dra åt alla fästelement när monteringen är klar. Detta gör ditt jobb enklare och ökar apparatens stabilitet. Börja monteringen med att ta ut alla enskilda delar ur kartongen och kontrollera om något saknas enligt listan nedan. Du behöver en skiftnyckel, en tång och en stjärnmejsel till monteringen. Läs monteringsanvisningarna noga innan du påbörjar monteringen. Du kommer att märka att det är lätt att montera enheten. Mindre avvikelser beträffande utrustningen, särskilt vad beträffar innehållet i bultförpackningen, kan förekomma. Detta ger inte sämre kvalitet utan beror på tekniska förbättringar. FÖRBEREDELSER Du måste köpa en butangasflaska på 7 eller 15 kg och en 30 mbar regulator för att kunna använda grillen. Dessa kan du köpa hos din närmaste gasåterförsäljare. Du behöver bara en gasflaska på 7 eller 15 kg. Energispartips a. Minska den tid som locket är öppet. b. Stäng av grillen så snart som matlagningen är klar. c. Förvärm bara grillen i minuter (med undantag för första gången.) d. Förvärm inte längre än vad som rekommenderas. e. Använd inte en högre inställning än vad som behövs. INSTALLATION När du har köpt din butangasflaska är du redo för att installera den i grillen. i. Placera gasflaskan på sidan av grillen inte under den. Kom ihåg att flaskan måste hållas på avstånd från värme och förvaras på en säker plats. ii. När du är redo att använda grillen sätter du in regulatorn i gasflaskans ventil och drar åt den ordentligt. Obs! Innan du försöker tända grillen måste du läsa tändningsanvisningarna samt varningarna och säkerhetspunkterna. Kontrollera slangen före varje användning och sök noga efter sprickor, hack eller annat slitage. Om det är något fel på slangen ska du inte använda grillen. När du byter gasflaska ska du se till att det inte finns några antändningskällor i närheten som brasor, cigaretter, öppna lågor osv. Säkerställ att apparaten är avstängd. Kontrollera att slangen inte är vikt eller böjd, vilket påverkar gasflödet vid användning av grillen. Slangen får inte heller vara onormalt spänd och får inte vidröra någon del av grillen som kan vara varm. Byta cylindern Cylindern ska förses med en regulator som har en brytare för på-/avstängning av gastillförseln. Ingen skruvnyckel behövs. Ansluta en gasflaska a. Vrid på det orange locket så att pilen pekar mot öppningen i höljet. b. Ta bort det orange säkerhetslocket genom att dra snöret uppåt och sedan utåt. Använd inte verktyg. Låt locket hänga vid sidan. c. Kontrollera att den svarta tätningsbrickan sitter inuti cylinderventilen. För ned regulatorn över ventilen med brytaren i läge kl d. Tryck in brytarens mittknapp. Håll den intryckt och vrid brytaren motsols till bortkopplingsläget (kl ) och lyft av regulatorn. Sätt tillbaka det orange säkerhetslocket på den tomma cylindern. VARNINGAR OCH SÄKERHETSPUNKTER Läs följande punkter innan du använder grillen: 1. Följ alla monteringsanvisningar i den här bruksanvisningen. Du kan få problem med användningen om du inte följer anvisningarna. 2. Den här grillen blir mycket varm under användning. Var särskild försiktig när husdjur, barn eller äldre personer är i närheten. 3. Om en gasläcka skulle inträffa ska du stänga av gasen till grillen, släcka eventuella öppna lågor och öppna locket. Om läckaget kvarstår ska du kontrollera att enheten inte har några skador, att anslutningarna fungerar osv. Kontakta din lokala gasåterförsäljare omedelbart om du inte kan lösa problemet. 4. Försök inte flytta grillen medan den används. 5. Använd och förvara inte lättantändliga vätskor eller ångor i närheten av där grillen ska användas. 6. Den här grillen är endast avsedd för utomhusbruk. 7. Använd inte en öppen låga för att leta efter gasläckor. 8. Använd inte grillen vid gasläcka. 9. Försök inte att koppla loss någon gasledningsdel när grillen används, varken på själva grillen eller på gasregulatorn-/flaskan. 10. Var försiktig när du använder grillen. Lämna den aldrig utan uppsikt under användning. 11. Använd endast lavasten i grillen. Använd aldrig kol. 12. Grillen ska rengöras med regelbundna intervall. Var noga med att inte förstora brännarportarna eller övriga öppningar vid rengöring av brännare och ventiler. 13. Försök inte använda apparaten i ett garage eller i ett slutet utrymme. Se även till att hålla tillräckligt avstånd till brännbara material och liknande. Vi rekommenderar ett avstånd på minst 0,5 1 meter till brännbara material.

14 14. Vi rekommenderar att du låter en kvalificerad tekniker hos din lokala gasåterförsäljare serva grillen minst en gång per år. Försök inte att serva apparaten själv. 15. Försök inte att göra obehöriga modifieringar av grillens huvudreglage, som gaskranar, insprutare, ventiler osv. SÄKERHETSÅTGÄRDER 1. Testa alltid om gasledningen läcker med såpvatten vid anslutningspunkten efter en anslutning. 2. Ovansidan måste alltid vara öppen när brännaren tänds. 3. Använd ugnsvantar och robusta grillverktyg med långa handtag vid matlagning på grillen. 4. Var förberedd på att en olycka eller brand kan inträffa. Ta reda på var första hjälpen-utrustning och brandsläckare finns och se till att du vet hur de används. 5. Håll alla elektriska sladdar och bränsleledningen borta från alla varma ytor. 6. Var alltid försiktig vid matlagning. TÄNDANVISNINGAR Var försiktig: Locket måste vara öppet när du tänder brännaren! a. Tändning med tändsystemet Öppna ventilregleraren på gasflaskan, tryck in och vrid det högra kontrollvredet på grillpanelen motsols till det höga läget (vilket slår på brännarens högra sida) och tryck på tändknappen flera gånger så att den klickar till varje gång. När den högra brännaren är tänd trycker du på och vrider det vänstra kontrollvredet till det höga läget och kontrollerar att brännarens vänstra sida har tänts helt. Tänd alltid brännarens båda sidor då den ska användas. Varning! Om brännarens högra del inte tänds ska du stänga av kontrollvredet (vrid medurs) och även stänga av gasflaskans ventil. Vänta i fem minuter innan du försöker tända den igen med tändknappen. Om Piezotändaren inte fungerar ska du vänta i ytterligare fem minuter och sedan tända brännaren med en tändsticka. b. Konventionell tändning Öppna ventilen på gasflaskan, tryck in och vrid det högra kontrollvredet på grillpanelen motsols till det höga läget (vilket slår på brännarens högra sida). För in den tända tändstickan genom hålet på grillens högra sida. När den högra brännaren är tänd vrider du på vänster kontrollvred för vänster brännare. Förvärmning Vi rekommenderar att du förvärmer grillen under minuter på hög inställning (vänster och höger vred). FÖRVARING Butan-/propangasflaskan ska förvaras utomhus i ett välventilerat utrymme och ska kopplas loss från grillen när den inte används. Se till att du är utomhus och på avstånd från eventuella antändningskällor innan du försöker koppla loss gasflaskan från grillen. Vid användning av grillen efter en tids förvaring ska du undersöka om det finns gasläckor och kontrollera om det finns något som sätter igen brännaren osv. innan du använder den. Följ även rengöringsanvisningarna för att säkerställa att grillen är säker. Om grillen förvaras utomhus måste du kontrollera att området under frontpanelen inte har satts igen (av t.ex. insekter). Detta område måste hållas fritt eftersom det kan påverka förbränningsflödet eller ventilationsluften. RENGÖRINGSANVISNINGAR Det är lätt och inte särskilt arbetsamt att rengöra grillen. Du behöver bara följa dessa tips för enklast möjliga rengöring: 1. Sätt på brännaren i minuter. Fettdropparna bränns då bort från grillen och lavastenen. Kontrollera att apparaten är kall innan du fortsätter. 2. Rengör gallren med jämna mellanrum genom att lägga dem i blöt och tvätta dem i tvållösning. 3. Även de inre ytorna på grillhushöljet bör tvättas med en varm tvållösning. Använd en stålborste, stålull eller en skursvamp för att få bort svåra fläckar. 4. Kontrollera brännaren med jämna mellanrum för att säkerställa att den är fri från insekter och spindlar som kan täppa igen gassystemet och avleda gasflödet. Tänk på att rengöra brännarens venturirör mycket noga och kontrollera att de inte är igensatta. Vi rekommenderar att du använder en piprensare för att rengöra venturirörsområdet. 5. Modifiering av apparaten kan leda till fara och är absolut förbjudet. SÄKERHETSTIPS FÖR GRILLNING Ställ grillen på ett säkert och jämnt underlag på avstånd från brandfarliga föremål som trästaket och överhängande trädgrenar. Använd aldrig grillen inomhus! När du har tänt grillen får du inte flytta den eller lämna den utan uppsikt. Håll barn och husdjur på säkert avstånd från grillen. Ha en brandsläckare nära till hands. Kom i håg att hett fett kan droppa ut ur botten på skålen. Grillen blir mycket varm när den används så hantera alltid lock osv. med ugnsvantar/grytlappar. Kontrollera att apparaten har svalnat helt innan du ställer undan den.

15 ET 5 kg butaani-/propaaniballoonist jätkub maksimaalse võimsuse juures ligikaudu 7-8 tunniks. NÕUANDEID TOOTE KOKKUPANEKUKS Kinnitage esmalt kõik mutrid ja poldid lõdvalt. Pingutage kinnitused alles siis, kui toode on tervenisti koos. See lihtsustab kokkupanekut ja suurendab seadme stabiilsust. Enne töö alustamist võtke kõik osad karbist välja ja kontrollige, et kõik komponendid on olemas. Seadme kokkupanekuk läheb vaja mutrivõtit, näpitsaid ja ristpeaga kruvikeerajat. Enne töö alustamist lugege juhend hoolikalt läbi. Seadme kokkupanek on lihtne. Toote komponendid, eriti mutrikomplekt, võivad osade nimekirjast pisut erineda. See ei ole viga, vaid on tingitud tootearendusest. ETTEVALMISTUS Grilli jaoks on vaja 7- või 15-kilost butaaniballooni ja 30 mbar regulaatorit. Need saate osta lähimalt gaasimüüjalt. Kasutada tohib ainult 7- või 15-kilost gaasiballooni. Nõuandeid energia säästmiseks a. Hoidke grilli kaant võimalikult vähe lahti. b. Kustutage põleti kohe, kui olete küpsetamise lõpetanud. c. Laske grillil eelsoojeneda ainult minutit. (Välja arvatud esmakordsel kasutamisel.) d. Ärge eelsoojendage grilli soovitatust kauem. e. Ärge kasutage soovitatust suuremat võimsust. PAIGALDAMINE Kui olete butaaniballooni hankinud, tuleb see grilli külge ühendada. i. Pange gaasiballoon grilli kõrvale, kuid mitte selle alla. Pidage meeles, et ballooni tuleb kaitsta kuumuse eest ning see peab olema ohutus asendis. ii. Kui olete grilli kasutamiseks valmis, siis kinnitage regulaator kindlalt gaasiballooni ventiili külge. Märkus. Enne grilli süütamist tutvuge süütamis- ja ohutusjuhistega. Enne grilli kasutamist kontrollige alati, et gaasivoolik ei oleks vigastatud või liigselt kulunud. Kui voolik ei ole täiesti terve, siis ei tohi grilli kasutada. Gaasiballooni vahetamisel jälgige, et läheduses ei oleks süüteallikaid (nt lahtine leek, sigaretid jne). Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud. Jälgige, et voolik oleks sirge ja gaas saaks vabalt voolata. Voolik ei tohi olla liialt pingul ega puutuda grilli kuumade osade vastu. Gaasiballooni vahetamine Balloonidega koos kasutatakse regulaatorit, millel on gaasi kinni- ja lahtikeeramiseks kraan. Mutrivõtit ei ole vaja. Gaasiballooni ühendamine a. Pöörake oranži korki nii, et nool oleks suunatud kattes olevale avale. b. Eemaldage oranž kaitsekork tõmmates. Ärge kasutage tööriistu. Jätke kork rippuma. c. Kontrollige, et must ketastihend on ballooni ventiili sees. Asetage regulaator ventiilile nii, et selle kraan oleks kinnises asendis. d. Vajutage lüliti keskel olev nupp alla. Pöörake kraan nuppu all hoides vastupäeva lahtiühendamise asendisse ja eemaldage regulaator. Pange tühjale balloonile kaitsekork peale. HOIATUSED JA TURVALISUS Enne grilli kasutamist lugege palun järgnevad nõuanded läbi. 1. Võimalike probleemide vältimiseks järgige grilli kokkupanekul ja kasutamisel käesolevat kasutusjuhendit. 2. Kasutamise ajal muutub grill väga kuumaks. Jälgige, et lapsed ja koduloomad oleksid grillist ohutus kauguses. 3. Gaasilekke tekkimisel keerake gaas kinni, kustutage kõik lahtised leegid ja avage grilli gaas. Kontrollige voolikut ja kõiki ühendusi. Kui gaasileket ei õnnestu kõrvaldada, siis võtke viivitamatult ühendust gaasifirmaga. 4. Töötavat grilli ei tohi liigutada. 5. Ärge kasutage ega hoidke töötava grilli läheduses kergestisüttivaid vedelikke ega gaase. 6. Gaasigrill on mõeldud kasutamiseks ainult õues. 7. Ärge kasutage gaasilekete otsimiseks lahtist leeki. 8. Ärge kasutage grilli, kui on tekkinud gaasileke. 9. Grilli kasutamise ajal ei tohi gaasisüsteemi osi (grillil või balloonil) lahti ühendada. 10. Olge grilli kasutamisel ettevaatlik ning ärge jätke seda järelvalveta tööle. 11. Grillis tohib kasutada ainult laavakive, mitte grillsütt. 12. Grilli tuleb regulaarselt puhastada. Põleti või ventiilide puhastamisel jälgige, et te põleti- jm avasid ei suurendaks. 13. Ärge kasutage seadet garaažis või muus suletud ruumis. Jälgige, et grill oleks kergestisüttivatest materjalidest ohutus kauguses. Soovitatav kaugus on vähemalt 0,5-1 m. 14. Vähemalt kord aastas peaks grilli kontrollima gaasiseadmete tehnik. Ärge püüdke grilli ise remontida. 15. Ärge muutke omavoliliselt grilli ega selle osade (gaasikraanid, põletiotsikud, ventiil jne) ehitust.

16 OHUTUSJUHISED 1. Pärast gaasiballooni ühendamist kontrollige alati ühenduste lekkekindlust seebivee abil. 2. Grilli süüdates peab kaas alati lahti olema. 3. Kasutage küpsetades pajakindaid ja tugevaid kuumakindla käepidemega tööriistu. 4. Olge valmis võimalikeks õnnetusteks. Hoidke igaks juhuks käeulatuses tulekustutus- ja esmaabivahendeid. 5. Jälgige, et elektrijuhtmed ja gaasivoolik ei puutuks kokku kuumade pindadega. 6. Olge grilli kasutamisel ettevaatlik. SÜÜTAMINE Ettevaatust! Grilli süütamisel peab kaas alati avatud olema! a. Süütamine Avage gaasiballooni kraan, vajutage ja pöörake grilli parempoolne nupp vastupäeva maksimumasendisse (see lülitab parempoolse põleti sisse) ja vajutage mitu korda järjest süütenuppu nii, et kuulete klõpsatust. Kui parempoolne põleti on süttinud, siis pöörake vasakpoolse põleti nupp maksimumasendisse. Süüdake alati mõlemad põletid. Hoiatus: kui parempoolne põleti ei sütti, siis pöörake parempoolne nupp suletud asendisse (päripäeva) ja sulgege ka gaasiballooni kraan. Oodake viis minutit, enne kui püüate grilli uuesti süüdata. Kuipiezosüütaja ei tööta, siis oodake veel viis minutit ja süüdake põleti tikuga b. Süütamine tikuga Avage gaasiballooni kraan ning vajutage grilli parempoolset nuppu ja pöörake see vastupäeva maksimumasendisse (see lülitab parempoolse põleti sisse). Pange põlev tikk grilli parempoolsesse süüteavasse. Kui parempoolne põleti on süttinud, siis pöörake vasakpoolse põleti nupp maksimumasendisse. Eelsoojendamine Enne küpsetamise alustamist on soovitatav lasta grillil minutit soojeneda. Mõlemad põletid peavad sel ajal töötama maksimumvõimsusel. HOIDMINE Gaasiballooni tuleb hoida õues hea õhuvahetusega kohas ning see peab olema grilli küljest lahti ühendatud. Enne ballooni lahtiühendamist kontrollige, et läheduses ei oleks süüteallikaid. Kui võtate grilli pärast pikemat perioodi uuesti kasutusele, siis kontrollige enne selle sisselülitamist, et ei esineks gaasilekkeid ning et põletites ei oleks prahti või muid võõrkehi. Ohutuse tagamiseks puhastage grilli vastavalt juhistele. Kui grilli on hoitud õues, siis kontrollige, et esipaneeli all ei oleks prahti ega muid võõrkehi (putukad jne). See ala peab olema puhas, kuna vastasel juhul võib tekkida probleeme põletus- või jahutusõhu vooluga. PUHASTAMINE Grilli puhastamine on lihtne, kui järgite alltoodud juhiseid. 1. Lülitage põletid minutiks sisse. Nii põlevad grillile ja laavakividele sattunud rasvapritsmed ära. Enne jätkamist laske grillil täielikult maha jahtuda. 2. Reste tuleb regulaarselt seebiveega leotada ja pesta. 3. Grilli korpuse sisekülge võib samuti kuuma seebiveega pesta. Raskete plekkide eemaldamiseks võib kasutada terasharja või küürismiskäsna. 4. Kontrollige regulaarselt, et põletites ei oleks prahti, putukaid ega ämblikuvõrke, mis võiksid süsteemi ummistada. Puhastage põletiavasid ettevaatlikult. Selleks on soovitatav kasutada piibupuhastajat. 5. Seadme omavoliline muutmine või ümberehitamine on ohtlik ning seetõttu keelatud. OHUTUSALASED NÕUANDED GRILLIMISEKS Paigutage grill tasasele ja kindlale pinnale, eemale süttivatest materjalidest (puitaiad, puuoksad jne). Grilli ei tohi kasutada siseruumides! Ärge jätke põlevat grilli järelvalveta ega püüdke seda liigutada. Jälgige, et lapsed ja koduloomad oleksid grillist ohutus kauguses. Hoidke tulekustutit käeulatuses. Grilli alt võib tilkuda kuuma rasva. Kuuma grilli käsitsedes kasutage pajakindaid. Enne seadme hoiulepanekut kontrollige, et see oleks täielikult maha jahtunud.

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill BENIDORM 230000 gr4;:>12sgddddgr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-302S 230000

Lisätiedot

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG

182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG 182810 / AVIEDO KYQ-301S-BG, KYQ-301SR-BG, KYQ-401S-BG, KYQ-401SR-BG, KYQ-501S-BG, KYQ-501SR-BG, KYQ-601S-BG, KYQ-601SR-BG KOKOAMISOHJEET KUPUKAASUGRILLI Malli: KYQ-301S-BG;KYQ-301SR-BG;KYQ-401S-BG;KYQ-401SR-BG

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KAASUGRILLI MALLI K113JAA

KÄYTTÖOHJE KAASUGRILLI MALLI K113JAA KÄYTTÖOHJE KAASUGRILLI MALLI K113JAA Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Huomaa, että tämä kaasugrilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön! Tärkeää: lue käyttöohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Noudata

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KAASUGRILLI, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OPAS. Model NO.K104BEA1 GRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN

KAASUGRILLI, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OPAS. Model NO.K104BEA1 GRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN KAASUGRILLI, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OPAS Model NO.K104BEA1 GRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN 0 Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Huomaa, että tämä kaasugrilli on tarkoitettu vain ulkokäyttöön!

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN

KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN GASGRILL FÖR UTOMHUSBRUK KÄYTTÖ- JA KOKOAMISOHJEET BRUKSAN- OCH MONTERINGSANVISNING Tuote 72421 Malli 2046-01-SB 0063-16 VAIN ULKOKÄYTTÖÖN LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN

Lisätiedot

12292FIN 2005_01/05 AM 1 Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille art.nr.12292 Tärkeää: Lue huolellisesti käyttö- ja kokoamisohjeet ennen kuin otat käyttöön uuden grillisi. Noudata sytytys- ja käyttöohjeita.

Lisätiedot

TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN

TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN FI TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN TÄRKEÄÄ: LUE KAIKKI OHJEET JA KUVAUKSET ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. TEE VAIHEET OIKEASSA JÄRJESTYKSESSÄ. ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA. Varoituksia:

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusohjeet Kaasugrilli Hudson I, 3 poltinta ja sivupoltin

Käyttö- ja turvallisuusohjeet Kaasugrilli Hudson I, 3 poltinta ja sivupoltin Käyttö- ja turvallisuusohjeet Kaasugrilli Hudson I, 3 poltinta ja sivupoltin 0359 VAROITUS! VIRHEELLINEN KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSMÄÄRÄYSTEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI VUOTOTESTI - Sekoita kaksi osaa astianpesuainetta

Lisätiedot

MIAMI. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill Gas grill 240489/SRGG41009

MIAMI. Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill Gas grill 240489/SRGG41009 ko1212 240489/SRGG41009 Kaasugrilli Gasgrill Gaasigrill Gas grill MIAMI FI ENNEN KÄYTTÖÄ: Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Vain ulkokäyttöön. Älä liikuta laitetta sen ollessa käytössä.

Lisätiedot

KAASUGRILLI 5512 TERAMO 5513 SALERNO 5514 TARANTO 5519 KÄYTTÖOHJEET KAASUGRILLILLE ULKOKÄYTTÖÖN

KAASUGRILLI 5512 TERAMO 5513 SALERNO 5514 TARANTO 5519 KÄYTTÖOHJEET KAASUGRILLILLE ULKOKÄYTTÖÖN KAASUGRILLI 5512 TERAMO 5513 SALERNO 5514 TARANTO 5519 BELLUNO 5520 FERRARA KÄYTTÖOHJEET KAASUGRILLILLE ULKOKÄYTTÖÖN SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Malli Premium 51 KÄYTTÖOPAS KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN

Malli Premium 51 KÄYTTÖOPAS KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN Malli Premium 51 KÄYTTÖOPAS KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN TÄRKEÄÄ: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. SEURAA KAIKKIA

Lisätiedot

AMIGOS KAASUGRILLI KÄYTTÖOPAS

AMIGOS KAASUGRILLI KÄYTTÖOPAS AMIGOS KAASUGRILLI KÄYTTÖOPAS 0359 TURVALLISUUSOHJEET ON TESTATTU STANDARDIEN BS EN 498:1998 ja BS EN 484:1998 MUKAISESTI. Valmistaja: SHINERICH INDUSTRIAL LTD. 8/F, NOBLE CENTER NO. 1006, 3rd FUZHONG

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KAASUGRILLI, KÄYTTÖ- JA HUOLTOOPAS

KAASUGRILLI, KÄYTTÖ- JA HUOLTOOPAS KAASUGRILLI, KÄYTTÖ- JA HUOLTOOPAS Malli NO.K06BHED GRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN Pidä käyttöohjeet tallessa 0 tulevaa käyttöä varten Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Huomaa, että tämä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN

TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN 0 FI TÄMÄ KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN TÄRKEÄÄ: LUE KAIKKI OHJEET JA KUVAUKSET ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. TEE VAIHEET OIKEASSA JÄRJESTYKSESSÄ. ÄLÄ KOSKAAN ANNA LASTEN KÄYTTÄÄ LAITETTA.

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KAASUGRILLI HORNET PRESTIGE 3+1

KÄYTTÖOHJE KAASUGRILLI HORNET PRESTIGE 3+1 KÄYTTÖOHJE KAASUGRILLI HORNET PRESTIGE 3+1 SÄILYTÄ OHJEET TULEVAA KÄYTTÖÄ VARTEN KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! TÄRKEÄÄ: LUE KÄYTTÖOHJEET ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA. NOUDATA OHJEITA. ÄLÄ

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Käyttö- ja turvallisuusohjeet Kaasugrilli Savannah III, 3 poltinta

Käyttö- ja turvallisuusohjeet Kaasugrilli Savannah III, 3 poltinta Käyttö- ja turvallisuusohjeet Kaasugrilli Savannah III, 3 poltinta 0359 2 VAROITUS! VIRHEELLINEN KÄYTTÖ JA TURVALLISU- USMÄÄRÄYSTEN NOU- DATTAMATTA JÄT- TÄMINEN VOI JOHTAA HALLITSEMATTOMAAN TULIPALOON

Lisätiedot

Nestekaasukäyttöinen Infralämmitin LI168LPI

Nestekaasukäyttöinen Infralämmitin LI168LPI Käyttöohje 100909 Nestekaasukäyttöinen Infralämmitin LI168LPI Laitteen edessä olevan suojaritilän tarkoitus on estää palovammojen syntyminen eikä sitä saa poistaa pysyvästi. E FIN TURVALLISUUSOHJEET: 1.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Malli Premium 411, Premium 511, Premium 611

Malli Premium 411, Premium 511, Premium 611 Malli Premium 411, Premium 511, Premium 611 KÄYTTÖOPAS KAASUGRILLI ULKOKÄYTTÖÖN SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET TULEVAA TARVETTA VARTEN KAASUGRILLI ON TARKOITETTU VAIN ULKOKÄYTTÖÖN TÄRKEÄÄ: LUE KAIKKI OHJEET ENNEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

12218-2007 FIN AM 1 Kokoamis- ja käyttöohjeet laavakivikaasugrillille art.no 12218 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

Kaasugrillin kokoamis- ja käyttöohjekirja TREVOR

Kaasugrillin kokoamis- ja käyttöohjekirja TREVOR Kaasugrillin kokoamis- ja käyttöohjekirja TREVOR Käsikirjan kuvat eivät ole mittakaavassa. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta. VARNING Malli K30-3/GG080 Vain ulkokäyttöön. Ei ammattikäyttöön.

Lisätiedot

NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064

NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064 1 NESTEKAASUKAMIINA BLUEGAZ BG 64 SÄHKÖLÄMMITIN JA -PUHALLIN TUOTENRO 780064 KÄYTTÖOHJE Sisältö: A. Hyvä tietää ennen käyttöä. B. Turvatoimet C. Asennus ja käyttö D. Kaasuregulaattorin ja -pullon asennus

Lisätiedot

SEATTLE. Asennus, käyttö ja huolto-ohjeet Kaasugrilli SEATTLE GG 301402 SÄÄDIN MYYDÄÄN ERIKSEEN

SEATTLE. Asennus, käyttö ja huolto-ohjeet Kaasugrilli SEATTLE GG 301402 SÄÄDIN MYYDÄÄN ERIKSEEN SEATTLE Asennus, käyttö ja huolto-ohjeet Kaasugrilli SEATTLE GG 301402 SÄÄDIN MYYDÄÄN ERIKSEEN Lue ohjekirja ja perehdy tuotteeseen ennen grillin käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Kokoamis-ja käyttöohje Kaasugrilli UPPER-EAST, 4+1 poltinta, sisältää takapolttimen ja grillivartaan. Tuote nro: GG201323

Kokoamis-ja käyttöohje Kaasugrilli UPPER-EAST, 4+1 poltinta, sisältää takapolttimen ja grillivartaan. Tuote nro: GG201323 Kokoamis-ja käyttöohje Kaasugrilli UPPER-EAST, 4+1 poltinta, sisältää takapolttimen ja grillivartaan. Tuote nro: GG201323 Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin otat grillin käyttöön. Kaasuvuodot on tarkastettava

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning

Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning Kokoamis- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning qs Version: Revision: Edition: 12651 FIN, SE #001-2014 02/14 TC Lue ennen kokoamista ja käyttöönottoa! Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa

Lisätiedot

Kaasulämmitin Malli 12016

Kaasulämmitin Malli 12016 12016SWE 09/03 JA 1 Kaasulämmitin Malli 12016 Lue huolellisesti kokoamis- ja käyttöohjeet ennen kuin otat LANDMANN-laatulaitteesi käyttöön. Ohjeiden mukainen käyttö estää toimintohäiriöiden syntymisen.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Flame Tower -terassilämmitin

Flame Tower -terassilämmitin Flame Tower -terassilämmitin ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOM! Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon lait ja asetukset. Laitteen käyttö

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Kaasupoltin telineellä

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Kaasupoltin telineellä KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Kaasupoltin telineellä Malli nro BBQ-BN-37004 Osat kuvassa kuvassa Kuvaus Kuva Kpl A Kaasupoltin 1 C Säätönuppi 1 D Tuulisuoja 2 B Jalat 3 E F Tuulisuojan tukirauta Jalkojen tukirauta

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Kaasugrilli Green Bay

Käyttö- ja asennusohje. Kaasugrilli Green Bay Käyttö- ja asennusohje. Kaasugrilli Green Bay Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kaasugrillin asennusta ja käyttöä. Varoitukset: Lue käyttöopas huolellisesti ennen grillin käyttöönottoa. Jos ohjeita

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12349

Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12349 12346-2007 FIN AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12349 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla estät

Lisätiedot

VAROITUS! Sytytä grilli vasta, kun olet lukenut SYTYTYSOHJEET.

VAROITUS! Sytytä grilli vasta, kun olet lukenut SYTYTYSOHJEET. METEOR Asennus, käyttö ja huolto-ohjeet Kaasugrilli METEOR GG251600 HUOM! LUE JA KÄY LÄPI OHJEKIRJAN VUOTOTESTIOSA LUE OHJEKIRJAT JA TUTUSTU TUOTTEESEEN ENNEN GRILLIN KÄYTTÄMISTÄ Revised December 2015

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

12297 FIN 05/09 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12297 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla estät

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504

KINGSTON. Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! NS120504 FI NS120504 KINGSTON Kingston grillivaunu MONTERING - OG BRUKSANVISNING!! VAIN ULKOKÄYTTÖÖN! LUE TURVALLISUUSOHJEET JA VAROITUKSET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALAT KOOTA GRILLIÄ. TURVALLISUUS!! VAROITUS Hiilimonoksidi

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

TERASSILÄMMITIN käyttäjän opas

TERASSILÄMMITIN käyttäjän opas TERASSILÄMMITIN käyttäjän opas ko1213 250586 0063 Täyttää kansainvälisten standardien vaatimukset. Infrapunatekniikalla toimiva ulkolämmitin. Säädettävä kaasuventtiili, jossa sähköinen sytytyspainike.

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Kannettavan nestekaasugrillin käyttöohje

Kannettavan nestekaasugrillin käyttöohje Kannettavan nestekaasugrillin käyttöohje VAIN ULKOKÄYTTÖÖN. Tärkeää: Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita ja tietoja laitteen turvallisesta käytöstä. Tutustu huolellisesti käyttöohjeessa annettuihin

Lisätiedot

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3)

SAVUSTUSUUNI (KUVA 7) 3. Kiinnitä jalat (4) savustuslaatikon (2) alapuolelle. (KUVA 3) SAVUSTUSUUNI Ohje: 1. Kiinnitä koukkulevy (16) pakkauksen mukana tulleilla ruuveilla savustuslaatikon (2) yläosaan sisäpuolelle. Tuuletin (1) kiinnittyy samalla automaattisesti. (KUVA 1) 2. Ota kahva (3)

Lisätiedot

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015

Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä FTE A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Teoreettisen filosofian valintakoe 2015 Tarkista

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Terassilämmitin 96 cm

Terassilämmitin 96 cm Terassilämmitin 96 cm ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET HUOM! Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Laite tulee asentaa asennusohjeiden mukaisesti ottaen huomioon lait ja asetukset. Laitteen käyttö sisätiloissa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet KAASUPARILA OFTG 40B OFTG 40BLC OFTG 60B OFTG 60BLC Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 SÄÄTÖ TOISELLE KAASUTYYPILLE... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 2 VIALLISTEN

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje

cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 cleandoctor.fi RugDoctor SteamPro höyrypesurin käyttöohje 1 Pesukoneen kuori kestävää muovia 2 Likavesisäiliö (17) 3 Kantokahvasyvennys 4 Johto 5 Painemittari 6 Pidike likavesisäiliölle 7 Varoitusvalo

Lisätiedot

12435-2007 FIN AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12435 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla estät

Lisätiedot

KG 1409B, KG 1408 Kaasuliesi sähkösytytyksellä

KG 1409B, KG 1408 Kaasuliesi sähkösytytyksellä KG 1409B, KG 1408 Kaasuliesi sähkösytytyksellä 1 Kiitos, että olette ostaneet Mastercook KG1409 kaasulieden. Laite on valmistettu turvallisuusdirektiivien EN 30-1-1, EN 30-2-1, EN 60335-1; EN-60335-2-6

Lisätiedot

Asennusohjeet kaasugrilliin. Malli: KYQ-7330D, 7340D, 7350D

Asennusohjeet kaasugrilliin. Malli: KYQ-7330D, 7340D, 7350D Asennusohjeet kaasugrilliin Malli: KYQ-7330D, 7340D, 7350D Varoitus Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa tulipaloon tai laitteen räjähdykseen. Käyttäjän vastuulla on tarkastaa, että grilli on oikein

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12219

Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12219 12219 FIN 11/08 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 12219 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Nestekaasuopas. Näin käytät nestekaasua turvallisesti.

Nestekaasuopas. Näin käytät nestekaasua turvallisesti. Nestekaasuopas. Näin käytät nestekaasua turvallisesti. Turvallisesti AGAn nestekaasulla. AGAn toimittamat pullot täytetään nykyaikaisella täyttölaitoksella, jonka toimintaa ohjaavat kattavat turvallisuus-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje

12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot