summa OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi"

Transkriptio

1 MCI summa AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Yritysmuotona OSUUSKUNTA 4 Verovelkarekisteri julkiseksi 6 Korvausta työterveyshuollon kuluista

2 SISÄLTÖ 3/ TIESITKÖ? Julkinen verovelkarekisteri aukeaa 6 Korvausta Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen edellyttää kirjallista sopimusta terveyspalvelun tuottajan kanssa. työterveyshuollon kustannuksista 8Osuuskunta luo yhteisöllistä yrittäjyyttä Edustusmenojen verovähennysoikeus tekee paluun ensi vuonna. PÄÄKIRJOITUS Juha Ahvenniemi päätoimittaja Selkeyttä sopimuksiin ELÄMME SOPIMUSYHTEISKUNNASSA. Yritystoimintakin pohjaa monenlaisiin sopimuksiin. Selkeät sopimukset auttavat ymmärtämään, mihin kumpikin osapuoli on sitoutunut, mitkä ovat sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä mitä tapahtuu ja mitkä ovat seuraamukset, jos asioita ei tehdäkään niin kuin on sovittu. Jos sopimus jää suupuheen varaan, jäävät ehdot usein epäselviksi. Mitä monimutkaisemmat ja yrittäjälle tärkeämmät palvelut ovat kyseessä, sitä olennaisempaa on, että sopimukset laaditaan selkeästi ja kirjallisesti. Tilitoimistopalvelut ovat esimerkki palveluista, jotka vaativat selkeät pelisäännöt. Sekä palveluja ostavalle yritykselle että palvelun tarjoajalle on tärkeää, että pelisäännöt ovat puolin ja toisin selvät. Taloushallintoliitto on laatinut tilitoimistoalalle yleiset sopimusehdot (KL2004) sekä päivittänyt alan palveluerittelyjä luomalla osiot palkanlaskentaa sekä rakentamispalvelun ja kunnossapitotöiden raportointia varten. Lisäksi olemme julkaisseet sopimuskoneen, joka helpottaa tilitoimistoa tekemään selkeitä sopimuksia asiakkaiden kanssa. Tarkoituksenamme on auttaa jäseniämme sekä heidän asiakkaitaan välttämään epäselvyyksiä. Hyvän palvelun puolesta! Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 8 A, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN Juha Ahvenniemi on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja. Taloushallintoliitto on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. 2 SUMMA 3/2014

3 LYHYESTI Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija 50 prosenttia edustusmenoista on vähennettävissä Edustusmenot takaisin vähennysoikeuden piiriin VUODEN TAUON JÄLKEEN edustumenojen verovähennysoikeudessa palataan jälleen totuttuun sääntöön. Ensi vuonna yritys voi siis vähentää tuloverotuksessa 50 prosenttia kaikista edustusmenoiksi laskettavista menoistaan. Arvonlisäverotuksessa edustumenot eivät ole olleet vähennyskelpoisia, ja sama sääntö ja käytäntö jatkuu myös ensi vuonna. Edustusmenojen verovähennysoikeus tuloverotuksessa evättiin lakimuutoksella, joka tuli voimaan Kesäkuussa pääministeri Alexader Stubbin johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa takkia käännettiin ja päätettiin, että edustusmenojen verovähennysoikeus palautetaan entiselleen vuoden 2015 alusta. Verohallinto on vuoden 2014 aikana antanut kaksikin ohjetta edustusmenoista ja niiden määrittelystä. Viimeisin ohje annettiin elokuussa. Ohjeet ovat tarpeen, vaikka edustusmenot eivät kuluvan vuoden verotuksessa olekaan vähennyskelpoisia. Edustusmenot on pystyttävä erottamaan muun muassa vähennyskelpoisista markkinointi- ja mainosmenoista, jotka kohdentuvat yleensä laajaan joukkoon. OSAKEYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖ voi yksityishenkilön sijaan valita isännöitsijäkseen yhteisön kuten osakeyhtiön. Tämä tuli mahdolliseksi elokuun alussa voimaan tulleen asetuksen myötä. Jos isännöitsijäksi valitaan osakeyhtiö, kaupparekisteriin tulee ilmoittaa isännöitsijäyhtiön lisäksi päävastuullisen isännöitsijän nimi. Ilmoitukset käsittelee ja rekisteröi asunto-osakeyhtiön kotipaikan maistraatti. SANOTTUA Valitse ala päällä, älä alapäällä. NÄIN RÄVÄKÄSTI KAMPANJOI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JONKA MUKAAN SUKUPUOLI MÄÄRITTÄÄ LIIAN USEIN URAVALINNAN. TMI SUOSITUIN YRITYSMUOTO UUSISTA tammi-kesäkuussa rekisteröidyistä yrityksistä yritystä oli yksityisten elinkeinonharjoittajien aloittamia. Tmi oli samalla suosituin yritysmuoto uuden yrityksen ja asunto-osakeyhtiön joukossa. Niiden määrä kasvoi lähes seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. OSAKEYHTIÖISTÄ ja muista yhteisöistä 70 prosenttia antoi veroilmoituksen sähköisesti keväällä Vuonna 2012 vain 52 prosenttia yhteisöistä antoi sähköisiä ilmoituksia. 33% on vero ylemmässä pääomatuloveroluokassa vuonna 2015, jos hallituksen esitys toteutuu. SUMMA 3/2014 3

4 LYHYESTI Kustannussäästö olisi 5 miljardia euroa vuodessa kansantaloudelle, jos työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä saataisiin puolitettua. Julkinen verovelkarekisteri tuo yrityksen verovelat nähtäville TYÖTERVEYSLAITOS VERKKOSIVUILLAAN VUODENVAIHTEEN TUNTUMASSA otetaan käyttöön julkinen verovelkarekisteri, johon merkitään yrityksen verovelat. Julkinen verovelkarekisteri sijoitetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yhteyteen (www.ytj.fi). Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon yhteinen palvelu, josta ovat tähän saakka löytyneet tiedot muun muassa siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin tai arvonlisäverovelvolliseksi yritykseksi. Yrityksen verovelka julkistetaan rekisterissä, jos sitä on vähintään euroa, eikä velasta ole tehty maksujärjestelyä tai täytäntöönpanon keskeytystä muutoksenhaun yhteydessä. Rekisteri ei kuitenkaan kerro verovelan tarkkaa määrää. Yrityksellä voi siis tosiasiassa olla velkaa verottajalle yhtä hyvin kuin vaikkapa euroa. Rekisteriin tulee merkintä myös silloin, kun yritys on laiminlyönyt kausiveroilmoituksen ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista tai arvonlisäveroista. Yritys voi siis joutua julkiseen rekisteriin, vaikka ilmoittamattoman ja maksamattoman velan määrä jäisi alle euron. Yritystä on muistutettava verovelasta tai laiminlyönnistä vähintään kaksi viikkoa ennen rekisterimerkintää. Verotilillä olevaa velkaa ei merkitä rekisteriin, ennen kuin se on poistettu verotililtä ja mennyt perintään. Rekisterimerkintä on poistettava viivytyksettä, kun verovelan suoritus kirjautunut Verohallinnon tilille, kun maksujärjestely on tehty tai kun Verohallinto on saanut tiedon täytäntöönpanon keskeytyksestä. ONKO TYÖTULOSI OIKEIN? YRITTÄJÄNÄ vaikutat oman eläkkeesi määrään, kun otat YEL-vakuutuksen. Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva perustuu vahvistettavaan YEL-työtuloon. Sen tulisi vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen henkilö. Jos työtulo on arvioitu liian pieneksi, myös eläkkeen määrä jää pieneksi. Eläkkeen lisäksi työtulo vaikuttaa myös sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen ja kuntoutusrahan perusteisiin. Esimerkiksi työtulon on oltava vähintään euroa vuodessa, jotta yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa. KIRJANPITOLAIN uudistusta työstävän työryhmän määräaika päättyy marraskuun loppuun mennessä. Työryhmä kirjoittaa ehdotuksensa lakiesitykseksi, jonka hallitus antaa eduskunnalle MAKSETAAN veronpalautukset yksityishenkilöille vuodelta 2013 toimitetusta verotuksesta. 4 SUMMA 3/2014

5 ? TIESITKÖ, milloin työnantajan on otettava tapaturmavakuutus? 1. Jos saman kalenterivuoden aikana teetettyjä työpäiviä on enemmän kuin 12, vakuutus on otettava. 2. Työpäivän kestolla ei ole merkitystä päiviä laskettaessa. 3. Vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 50 prosenttia. TÄYTTÖOHJE KORVAA OY:N VEROILMOITUKSEN PAPERISTEN veroilmoituslomakkeiden sijaan osakeyhtiöt saavat lyhyen täyttöoppaan ja tiedotteen marraskuun alussa. Lomakkeista luopumalla Verohallinto haluaa kannustaa antamaan veroilmoitustiedot käyttäen sähköisiä ilmoitustapoja. Yhtiöt, joiden tilikausi päättyy vuodenvaihteessa, antavat veroilmoituksensa viimeistään Ilmoituksen antaminen sähköisesti edellyttää Katsotunnisteen, joka on luotu yritysten tunnistamiseen sähköisissä asiointipalveluissa. Maksuperusteinen alv ehdolla pienyrityksille PÄÄMINISTERI Alexander Stubbin hallitus kirjasi kesäkuussa julkistamaansa hallitusohjelmaan, että valtiovarainministeriö laatii syksyn 2014 aikana selvityksen maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtymisestä pienten yritysten osalta. Maksuperusteinen arvonlisävero tarkoittaisi, että tavaroiden tai palveluiden myynnin vero olisi suoritettava, kun maksu on kertynyt, ja ostojen vero vähennettävissä, kun lasku on maksettu. EU:n laskudirektiivin muutos on jo muutamia vuosia sallinut, että jäsenvaltiot säätävät pienyrityksille maksuperusteisen arvonlisäveron tilittämisen. Direktiivi sallii menettelyn yrityksille, joiden liikevaihto on enintään euroa ja EU:n luvalla jäsenvaltio voi nostaa rajan kahteen miljoonaan euroonkin. Suomi ei käyttänyt mahdollisuutta maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen, kun muut direktiivimuutoksen edellyttämät muutokset otettiin kansalliseen lainsäädäntöön. Eri tahot ovat vaatineet hallitukselta toimia, jotta maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen siirryttäisiin. Pidentyneet maksuajat ovat yksi vaatimuksen perusteluista. Pienyritykset ovat saaneet venyä ja odottaa maksujen kertymistä laskusaatavista, mutta viivästymisistä huolimatta niiden on pitänyt tilittää myynnin vero siltä kuukaudelta, jonka aikana lasku on lähetetty. YLIMMÄN pääomatuloluokan raja alenee eurolla eli euroon vuonna 2015, jos hallituksen budjettiesitys toteutuu. HUHTIKUUSTA halutaan vaalikuu. Työryhmä ehdottaa, että kunnallisvaalit siirrettäisiin huhtikuulle. Huhtikuusta tulisi yleinen vaalikuu kunnallis- ja eduskuntavaaleille. SUMMA 3/2014 5

6 Työterveyshuollon kustannuksista KORVAUSTA Toimiessaan työnantajana, yrittäjä voi hakea Kelasta korvausta omista työterveyshuollon kustannuksistaan samassa yhteydessä, kun hakee korvauksia työntekijöidensäkin työterveydenhuollosta. Myös ne YELtai MYEL-vakuutuksen piirissä olevat liikkeen- ja ammatinharjoittajat, jotka eivät toimi työnantajina, voivat saada korvauksia. Tällöin prosessi on kuitenkin erilainen. Teksti: Sari Kajaani, suunnittelija, Kela ja Leila Koskela, suunnittelija, Kela Kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Korvattava, ehkäisevä työterveyshuolto perustuu työn ja työpaikan olosuhteita kuvaileviin työpaikkaselvityksiin sekä terveystarkastuksiin tutkimuksineen. Näitä tekevät työterveyslääkäri ja -hoitaja sekä tarvittaessa alan asiantuntijat. Kela voi myös korvata yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia silloin, kun yrittäjä on tehnyt sopimuksen sekä ehkäisevästä työterveyshuollosta että sairaanhoidosta saman työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Lisäksi korvausta voi saada työterveyshuollon vastaanotoille tehdyistä matkoista sekä ensiapuvalmiuden ylläpidosta. Työterveyshuoltona ei korvata esimerkiksi hammashuollon, kuntoutuksen, työ- ja liikennetapaturmien eikä ammattitautien kustannuksina. Näitä varten on omat lakisääteiset korvausjärjestelmänsä. Yrittäjän työterveyshuollosta ja sairaanhoidosta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia korvataan sairausvakuutuslain perusteella. Korvaamisen edellytyksenä on se, että toimintaa toteuttavat pätevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Yksityisellä työterveyshuollon palveluntuottajalla on lisäksi oltava toimilupa työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen. Korvausten saaminen edellyttää, että yrittäjä on tehnyt kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa asiakassuhteen alussa. Sopimuksesta ja suunnitelmasta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Sopimusta ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Miten korvaus määräytyy? Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset. Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. 6 SUMMA 3/2014

7 Joka vuosi Kela vahvistaa kummallekin korvausluokalle yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän yrittäjää kohden. Enimmäismäärät tarkistetaan vuosittain työterveyshuollon yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 prosenttia hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Kela ei kuitenkaan maksa korvauksia enimmäismäärän ylittävistä kustannuksista. Korvausluokassa I kustannuksista voidaan korvata 60 prosenttia, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimenpiteistä, ja ne on kuvattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Ehkäisevässä työterveyshuollossa (korvausluokka I) on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista, yrittäjäkohtaista enimmäismäärää: korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esimerkiksi terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuja matkakustannukset). Kela.fi -verkkosivuilla henkilöasiakkaan asiointipalvelussa yrittäjä voi katsoa, paljonko hänelle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko hän on saanut niihin korvauksia. Yrittäjä näkee palvelusta myös sen, miten paljon korvausrahaa on jäljellä loppuvuodelle. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai kännykän mobiilivarmenteella. Miten korvausta haetaan? a) Jos hankit palvelut terveyskeskukselta, terveyskeskus vähentää laskusta Kelan korvauksen suoraan, ja maksat vain omavastuuosuuden. (Terveyskeskus hakee korvauksen Kelalta.) b) Jos hankit palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta, saat palveluntuottajalta lomakkeen, jota käytät korvauksen hakemisessa. Palveluntuottaja (esimerkiksi lääkärikeskus) merkitsee antamansa palvelut ja niistä aiheutuneet kustannukset lomakkeen etusivulle. Lomakkeen kääntöpuoli on korvaushakemus, jonka täytät itse. Toimita lomake Kelan toimistoon. Hae korvauksia kuuden kuukauden sisällä siitä, kun olet maksanut palvelut. Ohjeita hakemiseen on sivuilla c) Jos palveluksessasi on työntekijöitä, voit hakea omista työterveyspalveluistasi korvauksia samassa yhteydessä kuin työntekijöittesi työterveyshuollon kustannuksista. Katso tarkemmat hakuohjeet d) Jos sinulle on aiheutunut kustannuksia työterveyshuollon vastaanotolle tehdyistä matkoista tai ensiapukoulutuksesta tai -tarvikkeista, voit hakea niistä korvausta erikseen lomakkeella SV 116 TTH (Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista). Lomakkeen saat osoitteesta SUMMA 3/2014 7

8 Osuuskunta tarjoaa yhteisöllistä yrittäjyyttä Osuuskunta on joustava ja verkostomainen yrittämismuoto, jossa ei tarvita suuria pääomia. Toiminnan aloittamista on helpotettu entisestään uudistetulla osuuskuntalailla. 8 SUMMA 3/2014

9 L I S Ä A RVOA Teksti: Ari Rytsy Osuuskuntatyyppistä toimintaa harjoitetaan useissa Euroopan maissa, vaikka sille ei aina ole olemassa omaa juridista muotoa. Suomessa tilanne on toinen, sillä täällä osuuskuntia säätelee vuoden 2014 alussa uudistettu osuuskuntalaki. Uudistuksella on tähdätty muun muassa osuuskunnan perustamisen ja hallinnon sekä jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankinnan helpottamiseen. Vaikka uuden osuuskuntalain mallina on vuoden 2006 osakeyhtiölaki, poikkeavat osuuskunnan toimintaperiaatteet muista yritysmuodoista. Näkyvimpänä erona on osuuskuntien demokraattinen hallintotapa, jota toteutetaan yhden jäsenen ja yhden äänen periaatteella. Jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on oltava vähintään yksi osuus ja siitä suoritettuna osuuskunnan sääntöjen mukainen osuusmaksu. Osuuskunnan perustamista helpottaa se, että sen jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuustoiminnan ideana on tarjota tavallisille ihmisille mahdollisuus liiketoiminnan aloittamiseen, sanoo Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry:n hallituksen jäsen Jarmo Hänninen. Siinä missä toiminimet keskittyvät yksityiseen kaupankäyntiin, kommandiittiyhtiöt yhteistaloustoimintaan ja osakeyhtiöt pääomakeskittymien hoitamiseen, osuuskunnat perustetaan yleensä jäsentensä elinkeinon tukemiseksi. Siksi suhdannevaihtelut eivät hetkauta niitä samalla tapaa kuin osakeyhtiöitä. Osakeyhtiö ja välillisesti sen omaisuus kuuluvat osakkaille. Osuuskunta puolestaan omistaa itse kaiken omaisuutensa, jonka käytöstä päätetään jäsenten kesken. Ei siis ihme, että vaikeiden talousaikojen hätäapuyrittämisestä on muovautunut pysyvä osa suomalaista yrityskenttää. Viime vuosina monen nuoren ja koulutetun opiskelijaporukan bisnesidea on nähnyt päivänvalon juuri osuuskunnan suojissa. Nykynuoret tietävät, että maailma voi muuttua. Osuuskuntayrittäminen kiinnostaa heitä joustavuuden ja vapaavalintaisen vähittäispääoman ansiosta, arvioi Hänninen. Laman lapsesta kasvoi osaajien koti Porilainen Sataosaajat Osuuskunta syntyi 20 vuotta sitten tarjoamaan laman kouriin joutuneille ammattilaisille vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia. Uudenlaiseen yrittäjyyteen innostuneet ihmiset olivat myös kiinnostuneita demokraattisesta yrittäjyydestä. Vuosien varrella mukaan on mahtunut sekä jäseniä että osuuskunnan palkkaamia työntekijöitä. Kirjanpitäjiä on ollut joukossa aina Sataosaajien perustamisesta lähtien. Saimme heti joukkoomme kokeneen porilaisen kirjanpitäjän, joka vastasi osuuskunnan kirjanpidosta. Hän on jo eläkkeellä, mutta toimii edelleen aktiivisesti Sataosaajien hallituksessa, kertoo Sataosaajien toimitusjohtaja Tuula Merikivi. Tällä hetkellä osuuskunnassa on viisi taloushallinnon ammattilaista, jotka huolehtivat erilaisten osuuskuntien, yhdistysten sekä pienten pk-sektorin yritysten kirjanpidosta. Heidän kohdallaan ammatillinen osaaminen ja työntarve ovat kohdanneet parhaalla mahdollisella tavalla. Osuuskunta sopii sellaisille ihmisille, jotka eivät halua olla yksityisyrittäjiä, mutta ovat valmiita kehittämään omaa osaamistaan ja tekemään aktiivista asiakashankintaa. Muut osuuskuntalaiset voivat auttaa potentiaalisten asiakkaiden ideoinnissa, sanoo Merikivi. Osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. SUMMA 3/2014 9

10 MCI Neuvonta kasvattaa osuuskuntien määrää Työosuuskunta on parhaimmillaan usean saman alan edustajan muodostama ryhmittymä, jonka jäsenet täydentävät toisiaan ammatillisesti ja aikataulullisesti. Työosuuskunnassa tulos jaetaan tilikauden aikana palkkoina työtä tehneille. Jäsenyyden edellyttämälle osuusmaksulleen jäsenet saavat vain rajoitetun koron tai ei korkoa lainkaan. Mahdollinen ylijäämä osoitetaan yleensä osuuskunnan kehittämiseen, rahastoihin, joista ainakin osa on jakamattomia, palautuksiin jäsenille palvelujen käytön suhteessa tai jonkin jäsenistön hyväksymän toiminnan tukemiseen. Jos osuuskunta tekee sopimuksia muiden organisaatioiden kanssa tai hankkii ulkopuolista pääomaa, tapahtuu se jäsenten demokraattisen hallinnon ja osuuskunnan itsenäisyyden turvaavien ehtojen mukaisesti. Yksi osuuskuntayrittämisen erityspiirteistä liittyy työttömyyskorvauksiin. Kuten muidenkin yritysten osaomistajien kohdalla, osuuskunnan jäsenyys ei estä työttömyyspäivärahan saantia, jos työosuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä. Jos omistusosuus on puolestaan suurempi, jäsen katsotaan yrittäjäksi hänen työttömyysturvansa osalta. Maaliskuussa 2013 osuuskunnat muodostivat alle yhden prosentin kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä. Hänninen uskoo, että osuuskuntayrittämisen suosiota pystytään kasvattamaan paremmalla neuvonnalla ja tiedottamisella. Näin on tehty muun muassa Tampereella ja Porissa, missä uusien osuuskuntien määrä on kääntynyt kasvuun. Opastusta tarvitaan, sillä epäselvyyttä ovat aiheuttaneet muun muassa osuuskunnan jäsenten ja asiakkaiden välille muodostuneet työsuhteet. Palkkatyösuhteen syntyminen edellyttää aina sitä, että jonkun on huolehdittava työntekijän lakisääteisistä sivukuluista ja muista työnantajavelvoitteista, arvioi Hänninen mahdollista rajanvetoa. Verotusuudistus pureutuu ylijäämään Muutamia poikkeuksia luukuunottamatta osuuskunnan taloushallinto ei juuri poikkea osakeyhtiöstä. Työnantajaan ja työntekijään eli jäseneen kohdistuvat samanlaiset velvoitteet. Uusi osuuskuntalaki vastaakin monin paikoin osakeyhtiölakia aina sanamuotoaan myöten. Hännisen mukaan kyse on koko EU:n kattavasta harmonisoinnista, jolla pyritään muovaamaan osuuskuntaa entistä lähemmäs muita yritysmuotoja. Samoilla suuntaviivoilla on pöydällä oleva osuuskuntien verotusuudistus, joka pureutuu esimerkiksi pääomakorkojen ja ylijäämäjaon verotukseen sekä ylijäämän palautusmenettelyyn. Tällä hetkellä osuuskunnan jäsenelle ylijäämänpalautus on verovapaata tuloa, jos kyseessä on esimerkiksi ostohyvitys, bonus tai muu vastaava suoritus, jonka osuuskunta jakaa jäsenelleen hänen tekemiensä yksityistalouden ostojen perusteella. Jos ylijäämänpalautus sen sijaan liittyy saajan elinkeinotoimintaan, maatilatalouteen tai muuhun tulonhankkimistoimintaan, se on osuuskunnan jäsenelle veronalaista tuloa. Työosuuskunnan maksama ylijäämänpalautus verotetaan jäsenen palkkana. Osuuskunnan jäsenilleen maksama osuuspääoman korko on puolestaan saajalle euroon asti kokonaan verovapaata tuloa. EU:n huolena on ollut sellaisten kansallisten verotusmallien muodostuminen, jotka saattavat luoda erityisaseman yksittäiselle yritysmuodolle. Näyttää vahvasti siltä, että uudella veromallilla halutaan karsia osuuskuntatoiminnan väitettyjä veroetuja, pohtii Hänninen. Osuuskuntien verotuksen uudistaminen ei kosketa vain liiketoimintaan keskittyneitä yhteisöjä, vaan myös esimerkiksi hajaasutusalueiden tietoliikenneyhteyksistä ja vesihuollosta huolehtivia yhteenliittymiä. summa Verovelkarekisteri julkiseksi 6 AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI Yritysmuotona OSUUSKUNTA Korvausta työterveyshuollon kuluista Anna palautetta lehdestä ja voita kamerapuhelin! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen 2. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on noin 500 euron arvoinen Samsung Galaxy K zoom -kamerapuhelin. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Kevään lukijapalkinnon, ipad Minin, voitti Ilmailu-lehden lukija Heikki Suikki Vaasasta. 10 SUMMA 3/2014

11 KOLUMNI Pauli Vahtera Huomaavaisuus edistää liiketoimintaa Torikaupan perusedellytys ovat tuoreet, laadukkaat marjat ja vihannekset. Kaupan suosio tulee pienistä asioista: huomaavaisuudesta. Kun omenoita haluava asiakas kokee, että hänet huomioidaan yksilönä, hän tekee ostoksen ja palaa yhä uudelleen saman myyjän luo. Torikauppias ylläpitää asiakassuhteita juttelemalla kaikesta ajankohtaisesta ja joskus turhanaikaisistakin asioista. Hän antaa uskollisille asiakkailleen silloin tällöin ylimääräisen marjatuokkosen tai punnitsee omenaostokseen pari ylimääräistä omenaa. Asiakas kokee palvelun huomaavaisuutena, joka sitouttaa hänet pitkäaikaiseksi asiakkaaksi. Kaikki yritykset eivät toimi yhtä lähellä asiakkaitaan kuin torikauppias. Yritysten on houkuteltava asiakkaat eri tavoin kohtaamaan yrityksen tarjonta. Joskus se voi olla ilmaisten elokuvalippujen jakaminen potentiaalisille asiakkaille, joskus palkintokilpailujen järjestäminen, joskus tarjoilua ja ohjelmaa sisältävän tilaisuuden pitäminen. Tupaantuliaiset on hyvä tapa saada asiakkaat tietoiseksi uusista toimitiloista ja samalla voidaan kertoa uusista palveluista ja tuotteista. Kaikkien huomaavaisuuteen käytettyjen menojen tulisi olla kokonaan verotuksessa vähennyskelpoisia edustusmenoja. Näin sanoo lakikin: Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset. Torikaupassa huomaavaisuutta voi olla yksi ylimääräinen omena, mutta risteilylaivaa ostamaan Suomeen tulleen yhtiön johdolle on tarjottava jotain muuta. Edustusmeno-ohjeet on kirjoitettu siten, että markkinointimenon ja edustusmenon ero voi olla omenakilon arvoinen. Jos yritykselle aiheutuu markkinointiin liittyvästä tapahtumasta tuhannen euron meno, joka tulkitaan edustusmenoksi, ottaa valtio tapahtumasta 394 euroa, vuonna 2015 kuitenkin 294 euroa (ruokatarjoilun osalta 323 euroa, 223 euroa vuonna 2015). Verot vähentävät huomaavaisuudesta tulonsa saavien yritysten kuten ravintoloiden liikevaihtoa ja työllisyyttä. Ylilyöntejä toki tapahtuu inhimillisessä elämässä. Jos yrittäjä menee kavereidensa kanssa katsomaan Lontooseen valiodivisioonan jalkapalloottelua, ei kyse ole liiketoimintaan liittyvästä huomaavaisuudesta vaan yksityismenosta, joka voidaan pyyhkiä yli verotuksessa vähennyskelvottomana edustusmenona. Yritystoiminnan kahlitseminen ei tuo valtiolle lisää verotuloja. Kaupat syntyvät vasta kun kumpikin osapuoli tuntee mielihyvää yksilöllisestä huomioonottamisesta ja arvostuksesta. Yritystoiminta on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Markkinointimenon ja edustusmenon ero voi olla omenakilon arvoinen. Pauli Vahtera on vuosikymmenten hioma taloushallinnon huippuammattilainen. Hänellä on taito katsoa yrittäjyyttä ja taloushallintoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Juuri siksi hänen tarkkanäköiset oivalluksensa puhuttelevat. SUMMA 3/

12 Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Suomen Taloushallintoliitto ry Puh

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä korvauksista. Sivuilla 2 6 ovat lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH selvitysosien täyttöohjeet palveluntuottajalle.

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 16.01.2015 :N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2015! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita seuraavasti: - Verovelkarekisteristä

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä

Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Suomen Fysioterapeutit Katri Partanen Suomen Fysioterapeutit Fysioterapia-alalla on vankka perinne yrittäjänä toimimisesta Liitossa lähes 2000 yrittäjäjäsentä:

Lisätiedot

Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia. Vakuutuskassat ry

Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia. Vakuutuskassat ry Vakuutuskassatoiminnasta hyvinvointia Vakuutuskassa Vakuutuskassa on vakuutuslaitos, joka vakuutustoimintaa liikemäisesti harjoittamatta myöntää mm. korvausta kuoleman, sairauden, vian tai vamman johdosta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus

Lappeenrannan kaupungin omistajaohjaus Hallitus 57 22.03.2017 Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n osakkeiden osto 382/02.07.03.04/2017 EKSTPHAL 57 Etelä-Karjalan Työkunto Oy Etelä-Karjalan Työkunto Oy (jäljempänä Työkunto Oy) on Eksoten ja Lappeenrannan

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen

Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen Calculare Oy Aamiaisseminaari 26.10.2009 Nina Heikkinen otetaan käyttöön 1.1.2010 verohallinnon ylläpitämä veronmaksajakohtainen tili ensi vaiheessa koskee oma-aloitteisia veroja, joista yleisimmät ovat

Lisätiedot

AJANKOHTAISET LAKIASIAT

AJANKOHTAISET LAKIASIAT AJANKOHTAISET LAKIASIAT Varatuomari Kari Lehto Pellervo-Seura Pellervon Päivä 11.4. MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET OSUUSTOIMINNAN KANNALTA EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI OSAKEYHTIÖLAKI TILINTARKASTUSLAKI EUROOPPAOSUUSKUNTALAKI

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 6 Yritystiedot Yrityksen nimi R-Towing Oy Y-tunnus 1810880-2 Raportin hakupäivämäärä 16.01.2014 Raportti voimassa asti 19.02.2014 Arkistointitunnus 1389784196201 Tietolähteiden perusteella yritys

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset

Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset. Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Osuuskuntien ja jäsenten veromuutokset Hallituksen esitys ja osuuskuntien muutosvaatimukset Tilannekatsaus Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 15.9.2014 sekä osuuskuntien että niiden jäsenten verotukseen

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Hyvä tilitoimistotapa

Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Sisältö: Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa on Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y:n jäsenkokouksessa 13.6.2005 hyväksytty jäseniä

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityinen päivähoidon tuottaja Päivähoidon tuottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa päivähoitotoimintaa korvausta vastaan. Päivähoidon tuottaja

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Liiketoimintamallina. yhteiskunnallinen yritys / Sari Dufva 1

Liiketoimintamallina. yhteiskunnallinen yritys / Sari Dufva 1 Liiketoimintamallina yhteiskunnallinen yritys 13.2.2017 / Sari Dufva 1 Yhteiskunnallinen yritys MANNA ry Manna ry on v. 1996 perustettu kolmannen sektorin palvelujärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on

Lisätiedot

Maanantaina 30.12.2013 klo 9.30 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat Osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6. krs.

Maanantaina 30.12.2013 klo 9.30 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat Osoitteessa Eteläesplanadi 14, 6. krs. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 0201646-0 ESITYSLISTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA OSUUSKUNNAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS Aika: Paikka: Maanantaina 30.12.2013 klo 9.30 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA Osuustoiminnan juuret 1800- luvun teollistuvassa Euroopassa 1901säädettiin osuuskuntalaki Suomessa 1990- luvun lama loi ns. uusosuustoiminnan 2011- uusi buumi??

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy

Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen. Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Yritysjärjestelyihin ja -kauppoihin valmistautuminen Pasi Kinnunen, toimitusjohtaja Raahen Tili Oy Esmo-yhtiöt pähkinänkuoressa Esmo-yhtiöt edistävät arvojensa mukaisesti suomalaista kilpailukykyä ja yrittäjyyttä.

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ?

TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? TILAAJAVASTUULAKI MIKÄ MUUTTUU UUDISTUKSEN MYÖTÄ? Tavoitteet ja aikataulu Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 4.10.2012 työryhmän selvittämään uudistustarpeita Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2015.

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset!

VEROHALLINTO ESITTÄÄ. Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! VEROHALLINTO ESITTÄÄ Uusi yrittäjä pulassa Pimeä työ pettää Sinä valitset! Uusi yrittäjä 2 Uusi yrittäjä, toimi näin: Hanki tilitoimisto Voit keskittyä oman yrityksesi toimintaan. Saat sieltä apua ja neuvoja.

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 13.07.2015 Raportti voimassa asti 17.09.2015 Arkistointitunnus 1436724204966 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Ylöjärven Kauppahuone Oy Y-tunnus 2032233-0

Lisätiedot

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo

Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille , klo Infotilaisuus yrittäjien työterveyshuollon tilitysmenettelystä yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille 5.9.2017, klo 13.00-14.30 Skype Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus Etuuspalveluiden

Lisätiedot

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015

Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä. Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomaripalkkiot ja kustannustenkorvaukset yleishyödylliseltä yhteisöltä Lentopalloliitto/ETR Varala 26.9.2015 Erotuomarin palkkioprosessin vaiheet 1. Erotuomari saa verohallinnolta sivutuloverokortin

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin

15.9.2015. Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin 15.9.2015 Kuinka elää kuvataiteella Neuvontaa ja apua ammatillisiin pulmiin Kuinka elää kuvataiteella Hankkeen aikana Tarjotaan neuvontapalveluita taiteilijoille Järjestetään täydennyskoulutusta Kehitetään

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 4 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 28.03.2017 Raportti voimassa asti 14.06.2017 Arkistointitunnus 1490346489050 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Taratest Oy Y-tunnus 0939835-0 Tietolähteiden

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot