summa OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "summa 3 2014 OSUUSKUNTA Yritysmuotona 4 Verovelkarekisteri Korvausta työterveyshuollon julkiseksi"

Transkriptio

1 MCI summa AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Yritysmuotona OSUUSKUNTA 4 Verovelkarekisteri julkiseksi 6 Korvausta työterveyshuollon kuluista

2 SISÄLTÖ 3/ TIESITKÖ? Julkinen verovelkarekisteri aukeaa 6 Korvausta Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen edellyttää kirjallista sopimusta terveyspalvelun tuottajan kanssa. työterveyshuollon kustannuksista 8Osuuskunta luo yhteisöllistä yrittäjyyttä Edustusmenojen verovähennysoikeus tekee paluun ensi vuonna. PÄÄKIRJOITUS Juha Ahvenniemi päätoimittaja Selkeyttä sopimuksiin ELÄMME SOPIMUSYHTEISKUNNASSA. Yritystoimintakin pohjaa monenlaisiin sopimuksiin. Selkeät sopimukset auttavat ymmärtämään, mihin kumpikin osapuoli on sitoutunut, mitkä ovat sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä mitä tapahtuu ja mitkä ovat seuraamukset, jos asioita ei tehdäkään niin kuin on sovittu. Jos sopimus jää suupuheen varaan, jäävät ehdot usein epäselviksi. Mitä monimutkaisemmat ja yrittäjälle tärkeämmät palvelut ovat kyseessä, sitä olennaisempaa on, että sopimukset laaditaan selkeästi ja kirjallisesti. Tilitoimistopalvelut ovat esimerkki palveluista, jotka vaativat selkeät pelisäännöt. Sekä palveluja ostavalle yritykselle että palvelun tarjoajalle on tärkeää, että pelisäännöt ovat puolin ja toisin selvät. Taloushallintoliitto on laatinut tilitoimistoalalle yleiset sopimusehdot (KL2004) sekä päivittänyt alan palveluerittelyjä luomalla osiot palkanlaskentaa sekä rakentamispalvelun ja kunnossapitotöiden raportointia varten. Lisäksi olemme julkaisseet sopimuskoneen, joka helpottaa tilitoimistoa tekemään selkeitä sopimuksia asiakkaiden kanssa. Tarkoituksenamme on auttaa jäseniämme sekä heidän asiakkaitaan välttämään epäselvyyksiä. Hyvän palvelun puolesta! Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 8 A, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN Juha Ahvenniemi on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja. Taloushallintoliitto on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. 2 SUMMA 3/2014

3 LYHYESTI Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija 50 prosenttia edustusmenoista on vähennettävissä Edustusmenot takaisin vähennysoikeuden piiriin VUODEN TAUON JÄLKEEN edustumenojen verovähennysoikeudessa palataan jälleen totuttuun sääntöön. Ensi vuonna yritys voi siis vähentää tuloverotuksessa 50 prosenttia kaikista edustusmenoiksi laskettavista menoistaan. Arvonlisäverotuksessa edustumenot eivät ole olleet vähennyskelpoisia, ja sama sääntö ja käytäntö jatkuu myös ensi vuonna. Edustusmenojen verovähennysoikeus tuloverotuksessa evättiin lakimuutoksella, joka tuli voimaan Kesäkuussa pääministeri Alexader Stubbin johdolla käydyissä hallitusneuvotteluissa takkia käännettiin ja päätettiin, että edustusmenojen verovähennysoikeus palautetaan entiselleen vuoden 2015 alusta. Verohallinto on vuoden 2014 aikana antanut kaksikin ohjetta edustusmenoista ja niiden määrittelystä. Viimeisin ohje annettiin elokuussa. Ohjeet ovat tarpeen, vaikka edustusmenot eivät kuluvan vuoden verotuksessa olekaan vähennyskelpoisia. Edustusmenot on pystyttävä erottamaan muun muassa vähennyskelpoisista markkinointi- ja mainosmenoista, jotka kohdentuvat yleensä laajaan joukkoon. OSAKEYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄKSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖ voi yksityishenkilön sijaan valita isännöitsijäkseen yhteisön kuten osakeyhtiön. Tämä tuli mahdolliseksi elokuun alussa voimaan tulleen asetuksen myötä. Jos isännöitsijäksi valitaan osakeyhtiö, kaupparekisteriin tulee ilmoittaa isännöitsijäyhtiön lisäksi päävastuullisen isännöitsijän nimi. Ilmoitukset käsittelee ja rekisteröi asunto-osakeyhtiön kotipaikan maistraatti. SANOTTUA Valitse ala päällä, älä alapäällä. NÄIN RÄVÄKÄSTI KAMPANJOI TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, JONKA MUKAAN SUKUPUOLI MÄÄRITTÄÄ LIIAN USEIN URAVALINNAN. TMI SUOSITUIN YRITYSMUOTO UUSISTA tammi-kesäkuussa rekisteröidyistä yrityksistä yritystä oli yksityisten elinkeinonharjoittajien aloittamia. Tmi oli samalla suosituin yritysmuoto uuden yrityksen ja asunto-osakeyhtiön joukossa. Niiden määrä kasvoi lähes seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. OSAKEYHTIÖISTÄ ja muista yhteisöistä 70 prosenttia antoi veroilmoituksen sähköisesti keväällä Vuonna 2012 vain 52 prosenttia yhteisöistä antoi sähköisiä ilmoituksia. 33% on vero ylemmässä pääomatuloveroluokassa vuonna 2015, jos hallituksen esitys toteutuu. SUMMA 3/2014 3

4 LYHYESTI Kustannussäästö olisi 5 miljardia euroa vuodessa kansantaloudelle, jos työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrä saataisiin puolitettua. Julkinen verovelkarekisteri tuo yrityksen verovelat nähtäville TYÖTERVEYSLAITOS VERKKOSIVUILLAAN VUODENVAIHTEEN TUNTUMASSA otetaan käyttöön julkinen verovelkarekisteri, johon merkitään yrityksen verovelat. Julkinen verovelkarekisteri sijoitetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yhteyteen (www.ytj.fi). Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon yhteinen palvelu, josta ovat tähän saakka löytyneet tiedot muun muassa siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin tai arvonlisäverovelvolliseksi yritykseksi. Yrityksen verovelka julkistetaan rekisterissä, jos sitä on vähintään euroa, eikä velasta ole tehty maksujärjestelyä tai täytäntöönpanon keskeytystä muutoksenhaun yhteydessä. Rekisteri ei kuitenkaan kerro verovelan tarkkaa määrää. Yrityksellä voi siis tosiasiassa olla velkaa verottajalle yhtä hyvin kuin vaikkapa euroa. Rekisteriin tulee merkintä myös silloin, kun yritys on laiminlyönyt kausiveroilmoituksen ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista tai arvonlisäveroista. Yritys voi siis joutua julkiseen rekisteriin, vaikka ilmoittamattoman ja maksamattoman velan määrä jäisi alle euron. Yritystä on muistutettava verovelasta tai laiminlyönnistä vähintään kaksi viikkoa ennen rekisterimerkintää. Verotilillä olevaa velkaa ei merkitä rekisteriin, ennen kuin se on poistettu verotililtä ja mennyt perintään. Rekisterimerkintä on poistettava viivytyksettä, kun verovelan suoritus kirjautunut Verohallinnon tilille, kun maksujärjestely on tehty tai kun Verohallinto on saanut tiedon täytäntöönpanon keskeytyksestä. ONKO TYÖTULOSI OIKEIN? YRITTÄJÄNÄ vaikutat oman eläkkeesi määrään, kun otat YEL-vakuutuksen. Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturva perustuu vahvistettavaan YEL-työtuloon. Sen tulisi vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän tilalle palkattaisiin yhtä ammattitaitoinen henkilö. Jos työtulo on arvioitu liian pieneksi, myös eläkkeen määrä jää pieneksi. Eläkkeen lisäksi työtulo vaikuttaa myös sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahojen ja kuntoutusrahan perusteisiin. Esimerkiksi työtulon on oltava vähintään euroa vuodessa, jotta yrittäjä voi saada työttömyyspäivärahaa. KIRJANPITOLAIN uudistusta työstävän työryhmän määräaika päättyy marraskuun loppuun mennessä. Työryhmä kirjoittaa ehdotuksensa lakiesitykseksi, jonka hallitus antaa eduskunnalle MAKSETAAN veronpalautukset yksityishenkilöille vuodelta 2013 toimitetusta verotuksesta. 4 SUMMA 3/2014

5 ? TIESITKÖ, milloin työnantajan on otettava tapaturmavakuutus? 1. Jos saman kalenterivuoden aikana teetettyjä työpäiviä on enemmän kuin 12, vakuutus on otettava. 2. Työpäivän kestolla ei ole merkitystä päiviä laskettaessa. 3. Vakuutus on otettava myös sellaisille yrityksen omistajille, jotka työskentelevät yrityksessä ja omistavat yrityksestä enintään 50 prosenttia. TÄYTTÖOHJE KORVAA OY:N VEROILMOITUKSEN PAPERISTEN veroilmoituslomakkeiden sijaan osakeyhtiöt saavat lyhyen täyttöoppaan ja tiedotteen marraskuun alussa. Lomakkeista luopumalla Verohallinto haluaa kannustaa antamaan veroilmoitustiedot käyttäen sähköisiä ilmoitustapoja. Yhtiöt, joiden tilikausi päättyy vuodenvaihteessa, antavat veroilmoituksensa viimeistään Ilmoituksen antaminen sähköisesti edellyttää Katsotunnisteen, joka on luotu yritysten tunnistamiseen sähköisissä asiointipalveluissa. Maksuperusteinen alv ehdolla pienyrityksille PÄÄMINISTERI Alexander Stubbin hallitus kirjasi kesäkuussa julkistamaansa hallitusohjelmaan, että valtiovarainministeriö laatii syksyn 2014 aikana selvityksen maksuperusteiseen arvonlisäveroon siirtymisestä pienten yritysten osalta. Maksuperusteinen arvonlisävero tarkoittaisi, että tavaroiden tai palveluiden myynnin vero olisi suoritettava, kun maksu on kertynyt, ja ostojen vero vähennettävissä, kun lasku on maksettu. EU:n laskudirektiivin muutos on jo muutamia vuosia sallinut, että jäsenvaltiot säätävät pienyrityksille maksuperusteisen arvonlisäveron tilittämisen. Direktiivi sallii menettelyn yrityksille, joiden liikevaihto on enintään euroa ja EU:n luvalla jäsenvaltio voi nostaa rajan kahteen miljoonaan euroonkin. Suomi ei käyttänyt mahdollisuutta maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen, kun muut direktiivimuutoksen edellyttämät muutokset otettiin kansalliseen lainsäädäntöön. Eri tahot ovat vaatineet hallitukselta toimia, jotta maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen siirryttäisiin. Pidentyneet maksuajat ovat yksi vaatimuksen perusteluista. Pienyritykset ovat saaneet venyä ja odottaa maksujen kertymistä laskusaatavista, mutta viivästymisistä huolimatta niiden on pitänyt tilittää myynnin vero siltä kuukaudelta, jonka aikana lasku on lähetetty. YLIMMÄN pääomatuloluokan raja alenee eurolla eli euroon vuonna 2015, jos hallituksen budjettiesitys toteutuu. HUHTIKUUSTA halutaan vaalikuu. Työryhmä ehdottaa, että kunnallisvaalit siirrettäisiin huhtikuulle. Huhtikuusta tulisi yleinen vaalikuu kunnallis- ja eduskuntavaaleille. SUMMA 3/2014 5

6 Työterveyshuollon kustannuksista KORVAUSTA Toimiessaan työnantajana, yrittäjä voi hakea Kelasta korvausta omista työterveyshuollon kustannuksistaan samassa yhteydessä, kun hakee korvauksia työntekijöidensäkin työterveydenhuollosta. Myös ne YELtai MYEL-vakuutuksen piirissä olevat liikkeen- ja ammatinharjoittajat, jotka eivät toimi työnantajina, voivat saada korvauksia. Tällöin prosessi on kuitenkin erilainen. Teksti: Sari Kajaani, suunnittelija, Kela ja Leila Koskela, suunnittelija, Kela Kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Korvattava, ehkäisevä työterveyshuolto perustuu työn ja työpaikan olosuhteita kuvaileviin työpaikkaselvityksiin sekä terveystarkastuksiin tutkimuksineen. Näitä tekevät työterveyslääkäri ja -hoitaja sekä tarvittaessa alan asiantuntijat. Kela voi myös korvata yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksia silloin, kun yrittäjä on tehnyt sopimuksen sekä ehkäisevästä työterveyshuollosta että sairaanhoidosta saman työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa. Lisäksi korvausta voi saada työterveyshuollon vastaanotoille tehdyistä matkoista sekä ensiapuvalmiuden ylläpidosta. Työterveyshuoltona ei korvata esimerkiksi hammashuollon, kuntoutuksen, työ- ja liikennetapaturmien eikä ammattitautien kustannuksina. Näitä varten on omat lakisääteiset korvausjärjestelmänsä. Yrittäjän työterveyshuollosta ja sairaanhoidosta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia korvataan sairausvakuutuslain perusteella. Korvaamisen edellytyksenä on se, että toimintaa toteuttavat pätevät työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Yksityisellä työterveyshuollon palveluntuottajalla on lisäksi oltava toimilupa työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen. Korvausten saaminen edellyttää, että yrittäjä on tehnyt kirjallisen sopimuksen ja toimintasuunnitelman työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa asiakassuhteen alussa. Sopimuksesta ja suunnitelmasta ilmenevät työterveyshuollon yleiset järjestelyt sekä palvelujen sisältö ja laajuus. Sopimusta ja suunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Miten korvaus määräytyy? Työterveyshuollon kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset. Korvausluokkaan II kuuluvat yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. 6 SUMMA 3/2014

7 Joka vuosi Kela vahvistaa kummallekin korvausluokalle yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän yrittäjää kohden. Enimmäismäärät tarkistetaan vuosittain työterveyshuollon yleistä kustannuskehitystä vastaavasti. Korvaus on molemmissa korvausluokissa 50 prosenttia hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Kela ei kuitenkaan maksa korvauksia enimmäismäärän ylittävistä kustannuksista. Korvausluokassa I kustannuksista voidaan korvata 60 prosenttia, jos yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhteistyössä sopineet työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimenpiteistä, ja ne on kuvattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Ehkäisevässä työterveyshuollossa (korvausluokka I) on kaksi toisistaan riippumatonta vuotuista, yrittäjäkohtaista enimmäismäärää: korkeampi työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemälle työpaikkaselvitykselle alempi muulle ehkäisevälle työterveyshuoltotoiminnalle (esimerkiksi terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuja matkakustannukset). Kela.fi -verkkosivuilla henkilöasiakkaan asiointipalvelussa yrittäjä voi katsoa, paljonko hänelle on kertynyt työterveyshuollon kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko hän on saanut niihin korvauksia. Yrittäjä näkee palvelusta myös sen, miten paljon korvausrahaa on jäljellä loppuvuodelle. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai kännykän mobiilivarmenteella. Miten korvausta haetaan? a) Jos hankit palvelut terveyskeskukselta, terveyskeskus vähentää laskusta Kelan korvauksen suoraan, ja maksat vain omavastuuosuuden. (Terveyskeskus hakee korvauksen Kelalta.) b) Jos hankit palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta, saat palveluntuottajalta lomakkeen, jota käytät korvauksen hakemisessa. Palveluntuottaja (esimerkiksi lääkärikeskus) merkitsee antamansa palvelut ja niistä aiheutuneet kustannukset lomakkeen etusivulle. Lomakkeen kääntöpuoli on korvaushakemus, jonka täytät itse. Toimita lomake Kelan toimistoon. Hae korvauksia kuuden kuukauden sisällä siitä, kun olet maksanut palvelut. Ohjeita hakemiseen on sivuilla c) Jos palveluksessasi on työntekijöitä, voit hakea omista työterveyspalveluistasi korvauksia samassa yhteydessä kuin työntekijöittesi työterveyshuollon kustannuksista. Katso tarkemmat hakuohjeet d) Jos sinulle on aiheutunut kustannuksia työterveyshuollon vastaanotolle tehdyistä matkoista tai ensiapukoulutuksesta tai -tarvikkeista, voit hakea niistä korvausta erikseen lomakkeella SV 116 TTH (Korvaushakemus yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista). Lomakkeen saat osoitteesta SUMMA 3/2014 7

8 Osuuskunta tarjoaa yhteisöllistä yrittäjyyttä Osuuskunta on joustava ja verkostomainen yrittämismuoto, jossa ei tarvita suuria pääomia. Toiminnan aloittamista on helpotettu entisestään uudistetulla osuuskuntalailla. 8 SUMMA 3/2014

9 L I S Ä A RVOA Teksti: Ari Rytsy Osuuskuntatyyppistä toimintaa harjoitetaan useissa Euroopan maissa, vaikka sille ei aina ole olemassa omaa juridista muotoa. Suomessa tilanne on toinen, sillä täällä osuuskuntia säätelee vuoden 2014 alussa uudistettu osuuskuntalaki. Uudistuksella on tähdätty muun muassa osuuskunnan perustamisen ja hallinnon sekä jäsen- ja sijoittajarahoituksen hankinnan helpottamiseen. Vaikka uuden osuuskuntalain mallina on vuoden 2006 osakeyhtiölaki, poikkeavat osuuskunnan toimintaperiaatteet muista yritysmuodoista. Näkyvimpänä erona on osuuskuntien demokraattinen hallintotapa, jota toteutetaan yhden jäsenen ja yhden äänen periaatteella. Jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on oltava vähintään yksi osuus ja siitä suoritettuna osuuskunnan sääntöjen mukainen osuusmaksu. Osuuskunnan perustamista helpottaa se, että sen jäsenmäärää ja osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. Osuustoiminnan ideana on tarjota tavallisille ihmisille mahdollisuus liiketoiminnan aloittamiseen, sanoo Osuustoiminnan Kehittäjät - Coop Finland ry:n hallituksen jäsen Jarmo Hänninen. Siinä missä toiminimet keskittyvät yksityiseen kaupankäyntiin, kommandiittiyhtiöt yhteistaloustoimintaan ja osakeyhtiöt pääomakeskittymien hoitamiseen, osuuskunnat perustetaan yleensä jäsentensä elinkeinon tukemiseksi. Siksi suhdannevaihtelut eivät hetkauta niitä samalla tapaa kuin osakeyhtiöitä. Osakeyhtiö ja välillisesti sen omaisuus kuuluvat osakkaille. Osuuskunta puolestaan omistaa itse kaiken omaisuutensa, jonka käytöstä päätetään jäsenten kesken. Ei siis ihme, että vaikeiden talousaikojen hätäapuyrittämisestä on muovautunut pysyvä osa suomalaista yrityskenttää. Viime vuosina monen nuoren ja koulutetun opiskelijaporukan bisnesidea on nähnyt päivänvalon juuri osuuskunnan suojissa. Nykynuoret tietävät, että maailma voi muuttua. Osuuskuntayrittäminen kiinnostaa heitä joustavuuden ja vapaavalintaisen vähittäispääoman ansiosta, arvioi Hänninen. Laman lapsesta kasvoi osaajien koti Porilainen Sataosaajat Osuuskunta syntyi 20 vuotta sitten tarjoamaan laman kouriin joutuneille ammattilaisille vaihtoehtoisia työllistymismahdollisuuksia. Uudenlaiseen yrittäjyyteen innostuneet ihmiset olivat myös kiinnostuneita demokraattisesta yrittäjyydestä. Vuosien varrella mukaan on mahtunut sekä jäseniä että osuuskunnan palkkaamia työntekijöitä. Kirjanpitäjiä on ollut joukossa aina Sataosaajien perustamisesta lähtien. Saimme heti joukkoomme kokeneen porilaisen kirjanpitäjän, joka vastasi osuuskunnan kirjanpidosta. Hän on jo eläkkeellä, mutta toimii edelleen aktiivisesti Sataosaajien hallituksessa, kertoo Sataosaajien toimitusjohtaja Tuula Merikivi. Tällä hetkellä osuuskunnassa on viisi taloushallinnon ammattilaista, jotka huolehtivat erilaisten osuuskuntien, yhdistysten sekä pienten pk-sektorin yritysten kirjanpidosta. Heidän kohdallaan ammatillinen osaaminen ja työntarve ovat kohdanneet parhaalla mahdollisella tavalla. Osuuskunta sopii sellaisille ihmisille, jotka eivät halua olla yksityisyrittäjiä, mutta ovat valmiita kehittämään omaa osaamistaan ja tekemään aktiivista asiakashankintaa. Muut osuuskuntalaiset voivat auttaa potentiaalisten asiakkaiden ideoinnissa, sanoo Merikivi. Osuuspääomaa ei ole ennalta määrätty. SUMMA 3/2014 9

10 MCI Neuvonta kasvattaa osuuskuntien määrää Työosuuskunta on parhaimmillaan usean saman alan edustajan muodostama ryhmittymä, jonka jäsenet täydentävät toisiaan ammatillisesti ja aikataulullisesti. Työosuuskunnassa tulos jaetaan tilikauden aikana palkkoina työtä tehneille. Jäsenyyden edellyttämälle osuusmaksulleen jäsenet saavat vain rajoitetun koron tai ei korkoa lainkaan. Mahdollinen ylijäämä osoitetaan yleensä osuuskunnan kehittämiseen, rahastoihin, joista ainakin osa on jakamattomia, palautuksiin jäsenille palvelujen käytön suhteessa tai jonkin jäsenistön hyväksymän toiminnan tukemiseen. Jos osuuskunta tekee sopimuksia muiden organisaatioiden kanssa tai hankkii ulkopuolista pääomaa, tapahtuu se jäsenten demokraattisen hallinnon ja osuuskunnan itsenäisyyden turvaavien ehtojen mukaisesti. Yksi osuuskuntayrittämisen erityspiirteistä liittyy työttömyyskorvauksiin. Kuten muidenkin yritysten osaomistajien kohdalla, osuuskunnan jäsenyys ei estä työttömyyspäivärahan saantia, jos työosuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä. Jos omistusosuus on puolestaan suurempi, jäsen katsotaan yrittäjäksi hänen työttömyysturvansa osalta. Maaliskuussa 2013 osuuskunnat muodostivat alle yhden prosentin kaikista kaupparekisteriin merkityistä yrityksistä. Hänninen uskoo, että osuuskuntayrittämisen suosiota pystytään kasvattamaan paremmalla neuvonnalla ja tiedottamisella. Näin on tehty muun muassa Tampereella ja Porissa, missä uusien osuuskuntien määrä on kääntynyt kasvuun. Opastusta tarvitaan, sillä epäselvyyttä ovat aiheuttaneet muun muassa osuuskunnan jäsenten ja asiakkaiden välille muodostuneet työsuhteet. Palkkatyösuhteen syntyminen edellyttää aina sitä, että jonkun on huolehdittava työntekijän lakisääteisistä sivukuluista ja muista työnantajavelvoitteista, arvioi Hänninen mahdollista rajanvetoa. Verotusuudistus pureutuu ylijäämään Muutamia poikkeuksia luukuunottamatta osuuskunnan taloushallinto ei juuri poikkea osakeyhtiöstä. Työnantajaan ja työntekijään eli jäseneen kohdistuvat samanlaiset velvoitteet. Uusi osuuskuntalaki vastaakin monin paikoin osakeyhtiölakia aina sanamuotoaan myöten. Hännisen mukaan kyse on koko EU:n kattavasta harmonisoinnista, jolla pyritään muovaamaan osuuskuntaa entistä lähemmäs muita yritysmuotoja. Samoilla suuntaviivoilla on pöydällä oleva osuuskuntien verotusuudistus, joka pureutuu esimerkiksi pääomakorkojen ja ylijäämäjaon verotukseen sekä ylijäämän palautusmenettelyyn. Tällä hetkellä osuuskunnan jäsenelle ylijäämänpalautus on verovapaata tuloa, jos kyseessä on esimerkiksi ostohyvitys, bonus tai muu vastaava suoritus, jonka osuuskunta jakaa jäsenelleen hänen tekemiensä yksityistalouden ostojen perusteella. Jos ylijäämänpalautus sen sijaan liittyy saajan elinkeinotoimintaan, maatilatalouteen tai muuhun tulonhankkimistoimintaan, se on osuuskunnan jäsenelle veronalaista tuloa. Työosuuskunnan maksama ylijäämänpalautus verotetaan jäsenen palkkana. Osuuskunnan jäsenilleen maksama osuuspääoman korko on puolestaan saajalle euroon asti kokonaan verovapaata tuloa. EU:n huolena on ollut sellaisten kansallisten verotusmallien muodostuminen, jotka saattavat luoda erityisaseman yksittäiselle yritysmuodolle. Näyttää vahvasti siltä, että uudella veromallilla halutaan karsia osuuskuntatoiminnan väitettyjä veroetuja, pohtii Hänninen. Osuuskuntien verotuksen uudistaminen ei kosketa vain liiketoimintaan keskittyneitä yhteisöjä, vaan myös esimerkiksi hajaasutusalueiden tietoliikenneyhteyksistä ja vesihuollosta huolehtivia yhteenliittymiä. summa Verovelkarekisteri julkiseksi 6 AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI Yritysmuotona OSUUSKUNTA Korvausta työterveyshuollon kuluista Anna palautetta lehdestä ja voita kamerapuhelin! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen 2. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on noin 500 euron arvoinen Samsung Galaxy K zoom -kamerapuhelin. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät syyskaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. Kevään lukijapalkinnon, ipad Minin, voitti Ilmailu-lehden lukija Heikki Suikki Vaasasta. 10 SUMMA 3/2014

11 KOLUMNI Pauli Vahtera Huomaavaisuus edistää liiketoimintaa Torikaupan perusedellytys ovat tuoreet, laadukkaat marjat ja vihannekset. Kaupan suosio tulee pienistä asioista: huomaavaisuudesta. Kun omenoita haluava asiakas kokee, että hänet huomioidaan yksilönä, hän tekee ostoksen ja palaa yhä uudelleen saman myyjän luo. Torikauppias ylläpitää asiakassuhteita juttelemalla kaikesta ajankohtaisesta ja joskus turhanaikaisistakin asioista. Hän antaa uskollisille asiakkailleen silloin tällöin ylimääräisen marjatuokkosen tai punnitsee omenaostokseen pari ylimääräistä omenaa. Asiakas kokee palvelun huomaavaisuutena, joka sitouttaa hänet pitkäaikaiseksi asiakkaaksi. Kaikki yritykset eivät toimi yhtä lähellä asiakkaitaan kuin torikauppias. Yritysten on houkuteltava asiakkaat eri tavoin kohtaamaan yrityksen tarjonta. Joskus se voi olla ilmaisten elokuvalippujen jakaminen potentiaalisille asiakkaille, joskus palkintokilpailujen järjestäminen, joskus tarjoilua ja ohjelmaa sisältävän tilaisuuden pitäminen. Tupaantuliaiset on hyvä tapa saada asiakkaat tietoiseksi uusista toimitiloista ja samalla voidaan kertoa uusista palveluista ja tuotteista. Kaikkien huomaavaisuuteen käytettyjen menojen tulisi olla kokonaan verotuksessa vähennyskelpoisia edustusmenoja. Näin sanoo lakikin: Vähennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset. Torikaupassa huomaavaisuutta voi olla yksi ylimääräinen omena, mutta risteilylaivaa ostamaan Suomeen tulleen yhtiön johdolle on tarjottava jotain muuta. Edustusmeno-ohjeet on kirjoitettu siten, että markkinointimenon ja edustusmenon ero voi olla omenakilon arvoinen. Jos yritykselle aiheutuu markkinointiin liittyvästä tapahtumasta tuhannen euron meno, joka tulkitaan edustusmenoksi, ottaa valtio tapahtumasta 394 euroa, vuonna 2015 kuitenkin 294 euroa (ruokatarjoilun osalta 323 euroa, 223 euroa vuonna 2015). Verot vähentävät huomaavaisuudesta tulonsa saavien yritysten kuten ravintoloiden liikevaihtoa ja työllisyyttä. Ylilyöntejä toki tapahtuu inhimillisessä elämässä. Jos yrittäjä menee kavereidensa kanssa katsomaan Lontooseen valiodivisioonan jalkapalloottelua, ei kyse ole liiketoimintaan liittyvästä huomaavaisuudesta vaan yksityismenosta, joka voidaan pyyhkiä yli verotuksessa vähennyskelvottomana edustusmenona. Yritystoiminnan kahlitseminen ei tuo valtiolle lisää verotuloja. Kaupat syntyvät vasta kun kumpikin osapuoli tuntee mielihyvää yksilöllisestä huomioonottamisesta ja arvostuksesta. Yritystoiminta on ihmisten välistä vuorovaikutusta. Markkinointimenon ja edustusmenon ero voi olla omenakilon arvoinen. Pauli Vahtera on vuosikymmenten hioma taloushallinnon huippuammattilainen. Hänellä on taito katsoa yrittäjyyttä ja taloushallintoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Juuri siksi hänen tarkkanäköiset oivalluksensa puhuttelevat. SUMMA 3/

12 Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Suomen Taloushallintoliitto ry Puh

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista

Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Vesiosuuskunnan mallisäännöt ja muuta ajankohtaista Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät 27. -28.1.2017 Tampere Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesiosuuskunnan mallisääntöjen uudistaminen

Lisätiedot

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta

Ohjeita yrittäjien työterveyshuollon korvauksen hakemisesta Ohjeen alussa kerrotaan yrittäjien työterveyshuollon korvausten hakemisesta, lomakkeista sekä korvauksista. Sivuilla 2 6 ovat lomakkeiden SV 111 TTH ja SV 115 TTH selvitysosien täyttöohjeet palveluntuottajalle.

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden Kuninkaantien työterveyden 29 23.05.2013 19 10.04.2014 25 26.05.2016 KUNTALAIN MUUTOSESITYKSEN HE 32/2013 VAIKUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJÄRJESTELMÄÄN

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet

Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa. Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet Yritys ulkomailla, toimintaa Suomessa Ulkomaisen yrityksen verotukseen liittyvät velvoitteet 1 Veroilmoitus Ulkomainen yritys, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa on verovelvollinen Suomeen kiinteän

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, säätiörekisteriin,

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen toimiala

Sosiaalipalvelujen toimiala Sosiaalipalvelujen toimiala HTSY Verohallinto 23.10.2012 Verohallinto 2 (5) SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALA on laatinut ilmiöselvityksen 32/2011 Sosiaalipalvelujen toimialasta. Selvityksessä on käsitelty toimialan

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku

Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista. Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Korvausten hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista Hakemusten käsittely Kelassa Muutoksenhaku Takaisinperintä Regressi Mari Haavisto 4.4.20 Korvauksen hakeminen Suomessa syntyneistä sairaanhoitokustannuksista

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 7 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 05.02.2016 Raportti voimassa asti 14.03.2016 Arkistointitunnus 1454446257910 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Jokiväri Oy Y-tunnus 2136744-2 Tietolähteiden

Lisätiedot

Tiemerkintä A & E Oy

Tiemerkintä A & E Oy Nro 1038 voimassa 30.4.2017 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Tiemerkintä A & E Oy Y-tunnus 0648365-6 kotipaikka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 23.02.2016 Raportti voimassa asti 12.05.2016 Arkistointitunnus 1455740611768 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 03.01.2017 Raportti voimassa asti 12.03.2017 Arkistointitunnus 1483133715725 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Y-tunnus 1955941-0 Tietolähteiden perusteella

Lisätiedot

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus

Työharjoittelu. www.mol.fi. Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työharjoittelu www.mol.fi Työharjoittelu ja työelämävalmennus Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen perehtyäkseen työelämään sekä edistääkseen työhönsijoittumistaan

Lisätiedot

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT

ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT HTSY Verohallinto 3.3.2015 2 (5) ELINKEINOTOIMINNAN VEROVELAT Vuoden 2013 lopulla elinkeinotoiminnan verovelkaa oli miltei kolme miljardia euroa ja yritysten verovelat näyttävät

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy

Kuljetusliike Matti Janhunen Oy Nro 1586 voimassa 31.05.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että Y-tunnus 0530762-6 kotipaikka TAMPERE on todettu

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila

TYÖMATKAT JA VEROTUS. Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TYÖMATKAT JA VEROTUS Seija Karttunen Virpi Pasanen Eija Tannila TALENTUM Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2129-7 ISBN 978-952-14-2130-3 (sähkökirja) Taitto: NotePad

Lisätiedot

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen

3.1 Karelia Expert matkailupalvelu Oy:n roolin ja aseman määrittäminen JOENSUUN KAUPUNGIN MATKAILUPALVELUSOPIMUS 1. Osapuolet Palvelun tuottaja Karelia Expert matkailupalvelu Oy (0932125-7) Koskikatu 5, 80100 Edustaja Toimitusjohtaja Markku Litja Palvelun tilaaja Edustaja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 5b: Henkilöstömenot KIRJANPITO 22C00100 Luento 5b: Henkilöstömenot KULULAJIKOHTAINEN KAAVA (KPA 1:1 ) LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja

PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Viranomaisen merkintöjä / Y3 PERUSTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja, maa- ja metsätalouden harjoittaja Lomakkeella voit ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys

Palkka- ja palkkioselvitys HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2010 6.4.2011 Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 2 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2010.. 2 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 11. maaliskuuta 2003 PE 323.132/2-8 TARKISTUKSET 2-8 Lausuntoluonnos (PE 323.132) Alexander Radwan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Viranomaisen merkintöjä / MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y6 Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 158/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 29 b ja 30 c :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuksesta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 179/2006 vp Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi Asia Hallitus on

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

HE 133/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien HE 133/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 :n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain

Lisätiedot

Nro 354 voimassa 30.9.2016

Nro 354 voimassa 30.9.2016 Nro 354 voimassa 30.9.2016 Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että T Maijala Oy Y-tunnus 0648504-5 kotipaikka Haapajärvi

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS

JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS Veroilmoituksen täyttöopas 6 JULKISYHTEISÖ YHTEISETUUS verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YHTEISÖN

Lisätiedot

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ

HE 112/2011 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ HE 112/2011 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2011 KOLMANNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 38/2011 vp) TOISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

KAUSIVEROILMOITUKSEN

KAUSIVEROILMOITUKSEN KAUSIVEROILMOITUKSEN täyttöopas verovuosi 2016 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/kausiveroilmoitus SISÄLTÖ KAUSIVEROILMOITUS JA VEROTILI 3 KAUSIVEROILMOITUKSEN ANTAMINEN

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ uudistuu Uusi Vero24-palvelukokonaisuus Uutta Katso-palvelussa: valtuutusten

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Nimi ja opiskelijanro :

Nimi ja opiskelijanro : 1 (6) Lappeenrannan teknillinen yliopisto KATI / Pasi Syrjä A250A0250 Kirjanpidon peruskurssi Tentti 4.2.2016 Nimi ja opiskelijanro : Tentissä ei saa olla mukana kirjallista materiaalia. Laskimen käyttö

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen

Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle. to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Oulun Työterveys liikelaitoksen esittely uudelle valtuustolle to 17.1.2013 klo 19.15 19.45 Oulun Työterveys, johtaja Tuomas Kopperoinen Työterveyshuoltoa koskevia säädöksiä Jokaisen työnantajan on järjestettävä

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~

ASIANAJOTOIMISTO. - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ ASIANAJOTOIMISTO - JUKKA MÄKINEN OY - w w w j ~ LAUKAAN KUNNANHALLITUS -10..2016 Käsitelty rkistointi Sivu 113 _? /addag...... LAUKAAN KUNNANHALLITUKSELLE ASIA Hankintaolkaisuvaatimus PÄÄTÖS, JOHON HAETAAN

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01.

Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016. Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016. Opetuslautakunta 26.01. Opetuslautakunta 7 26.01.2016 Kaupunginhallitus 52 15.02.2016 Varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 117/12.06/2016 Opetuslautakunta 26.01.2016 7 Valmistelija: varhaiskasvatuspalveluiden esimies Anna Karlsson,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille:

Yksikkömme tarjoaa: päivätoimintaa. Yksikössämme näitä paikkoja on yhteensä Päivätoiminta on tarkoitettu seuraaville asiakasryhmille: 1 (6) Päivätoiminta on vanhuksille tarkoitettu määräaikainen tukipalvelu, jolla tuetaan vanhuksen omatoimisuutta ja estetään toimintakyvyn vajeesta johtuvaa syrjäytymistä. Päivätoiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 %

1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 16,70 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä: Yhtiön toimialana on harjoittaa

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot