Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi"

Transkriptio

1 Hyväksymishakemus perusterveydenhuollon palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt seuraavista perusterveydenhuollon palveluseteleistä ja niiden arvosta vuodelle 2015: Yleislääkärin vastaanottokäynti palvelusetelin arvo on 50 Palveluseteli on tarkoitus kohdentaa niin, että sen käyttö kohdistuu yleislääkärin ajanvarauksellisiin päivystys/kiireellisiin vastaanottoihin tilanteessa, jossa vastaanottoaikaa ei ole tarjottavissa hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä. Palvelusetelituottajilla on käytössään Seinäjoen kaupungin maksamat seuraavat laboratoriotutkimukset: CRP, Hb, Pvk, p-gluk, EKG, strepa, PLV. Mahdolliset muut tutkimukset ovat asiakkaan itse maksettava. Palvelusetelituottajaksi haetaan täyttämällä tämä hakemus liitteineen. Hakemuksen tultua hyväksytyksi se muodostaa sopimuksen palveluntuottajan ja Seinäjoen kaupungin välillä. Täytetty ja allekirjoitettu hakemus lähetetään osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki,, Terveyskeskus/Hallinto, Koskenalantie 18, Seinäjoki. Seinäjoen kaupunki päättää tämän jälkeen hyväksynnästä ja ilmoittaa palveluntuottajalle päätöksestään. Palveluntuottajan tulee täyttää yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaa koskevien lakien (603/2000) ja vastaavien asetusten (1208/1996) vaatimukset sekä perehtyä lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Mikäli palveluntuottaja ei täytä hakemuksessa olevia ehtoja, hakemusta ei voida hyväksyä. 1

2 HAKEMUSOSA VASTAANOTTAJA (kaupunki täyttää) Vastaanottaja Hakemus hyväksytty (pvm) Saapumispäivämäärä Päätösnumero PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT (hakija täyttää) Palveluntuottajan nimi Y-tunnus Osoite Puhelinnumero Yhteyshenkilö Sähköposti/Internet PALVELUNTUOTTAJAN HINTOJEN ILMOITTAMINEN SEINÄJOEN KAUPUNGILLE Tuote Yleislääkärin vastaanottokäynti 50 Palvelusetelin arvo (Seinäjoen kaupunki ilmoittaa) Palveluntuottajan kokonaishinta (=palvelusetelin arvo + mahdollinen omavastuuosuus) (Palveluntuottaja ilmoittaa) 2

3 PALVELUNTUOTTAJAN TOIMINNASTA VASTAAVA LÄÄKÄRI Lääkärin nimi Puhelin Osoite Sähköposti PALVELUNTUOTTAJAN VASTAANOTTAVAT LÄÄKÄRIT (voidaan ilmoittaa myös erillisellä liitteellä) Yleislääkärin vastaanottokäynti Lääkärin nimi Työkokemus, vuosina, valmistumisen jälkeen Sähköposti PALVELUNTUOTTAJAN ILMOITTAMAT LABORATORIOTUTKIMUKSIEN HINNAT Laboratoriotutkimus Hinta ( ) CRP Hb Pvk p-gluk EKG strepa PLV 3

4 Palvelusetelin tuottajaksi hyväksymisen edellytykset: (Hyväksyntää ei voi tehdä, mikäli palveluntuottaja ei täytä kaikkia tässä mainittuja ehtoja.) 1. Allekirjoittaessaan hakemuksen palveluntuottaja antaa käsittelijälle oikeuden tarkistaa yritystä koskevat tiedot aluehallintoviranomaisen rekisteristä sekä Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (alv-velvollisuus, ennakkoperintärekisterissä oleminen). Yrityksen ennakkoperintärekisteriin kuulumista sekä luottokelpoisuutta seurataan koko sopimuksen ajan. 2. Palveluntuottaja toimii yritysmuodossa (yksityinen elinkeinoharjoittelija, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta). 3. Palveluntuottajan tuottamat palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, mitä edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. 4. Palveluntuottajalla on potilas- ja vastuuvakuutus. 5. Palveluntuottajan taholta palvelun antajana toimii kokenut yleislääkäri (vastaa vähintään 3 vuoden toimimista lääkärin tehtävissä tutkinnon suorittamisen jälkeen) 6. Palveluntuottajan lukuun toimivalla yleislääkärillä on hyvä suomen kielen taito. 7. Palveluntuottaja ja tämä koko henkilöstö sitoutuu vaitiolovelvollisuuteen asiakasasioissa. Salassapito sitoo palveluntuottajan ja yrityksen työntekijöitä myös sopimussuhteen ja/tai työsuhteen päätyttyä. 8. Palveluntuottaja sitoutuu hyvään laatuun ja luotettavuuteen. 9. Palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan aina asiakkaan palvelu- ja maksupäätöksen sekä noudattamaan sen sisältöä. 10. Palveluntuottajan ilmoittamat hinnat ovat kiinteät 12kk hakemuksen hyväksymisestä. Sen jälkeen hintoja voidaan tarkistaa yleistä kustannuskehitystä vastaavasti ja hinnanmuutoksesta on annettava esitys vähintään (8) viikkoa ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa. Hinnanmuutoksia voidaan ehdottaa kerran 12 kuukaudessa ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen. Asiakasrekisterin pidolle asetettavat edellytykset: 1. Palveluntuottajalla tulee olla henkilötietolain (523/1999) edellyttämä asiakasrekisteri. 2. Kaupunki on palvelusetelin osalta henkilötietolaissa tarkoitetun asiakasrekisterin pitäjä. Palveluntuottaja huolehtii ja vastaa tarvittavasta rekisterinpidosta kaupungin lukuun. 3. Palveluntuottajan aikana syntyvät asiakirjat ovat kaupungin asiakirjoja, vaikka palveluntuottaja ne laatii, säilyttää ja arkistoi. Palveluntuottaja ei saa luovuttaa asiakastietoja muille ulkopuolisille tahoille. 4

5 4. Palveluntuottaja säilyttää asiakastietoihin liittyvät asiakirjat huolellisesti ja pyydettäessä antaa tietoja kaupungin viranomaisille. Palvelusetelituottajan on pidettävä palvelusetelillä annettujen palvelujen asiakirjat erillään muista asiakastiedoista sekä erotettava myös saman asiakkaan palvelusetelin käytön yhteydessä syntyneet asiakastiedot ja ne asiakastiedot, jotka ovat syntyneet asiakkaan itse maksavien palveluiden yhteydessä. 5. Palvelunsetelintuottajan on pyydettäessä esitettävä luettelo henkilöistä, joilla on pääsy em.asiakastietoihin. 6. Palveluntuottaja toimittaa asiakkaan potilastiedot Seinäjoen terveyskeskukseen välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa asiakkaan käynnistä palveluntuottajalla. 7. Palveluntuottaja toimittaa asiakkaan potilastiedot Seinäjoen terveyskeskukseen kirjeitse, osoitteella; Seinäjoen terveyskeskus, Vastaanotto, Potilasarkisto, Koskenalantie 18, Seinäjoki. Sähköistä potilastiedon siirtoa ei sallita. Maksuehdot: 1. Laskutusjakso on yksi kuukausi (1 kk). 2. Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskulla, kuukausittain jälkikäteen. Seinäjoen kaupunki maksaa hyväksyttyä toimitusta koskevan laskun 21 päivän kuluessa laskun saapumisesta. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutusosoite on; Seinäjoen kaupunki,, PL 229, Seinäjoki. Laskun liitteeksi laitetaan käytetty palveluseteli ja laskuun viitteeksi palvelusetelissä oleva numero. Verkkolaskutuksen ohjeet: 3. Yksityisen elinkeinoharjoittajan on toimitettava ensimmäisen laskun yhteydessä todistus voimassa olevasta yrittäjäeläkevakuutuksesta. 4. Jos asiakas ei itse pysty suoriutumaan palveluntuottajalle suoraan maksettavista maksuista, Seinäjoen kaupunki ei vastaa maksamattomista maksuista. 5. Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että yhteystiedot ja kaikki hyväksymiseen vaikuttavat tiedot ovat oikeat ja ajantasaiset koko sopimuskauden ajan. 5

6 Tämä asiakirja on voimassa toistaiseksi tai niin kauan kuin sopimus irtisanotaan irtisanomisperusteiden pohjalta. Palveluntuottajalla on oikeus vuosittain päivittää sopimuksen tietoja. Allekirjoituksellaan palveluntuottajan vastuuhenkilö vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamat tiedot oikeiksi. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan ajankohtaista lainsäädäntöä ja täyttää palveluntuottajan edellytykset. Palveluntuottajaa edellytetään toimittamaan tämä hyväksymisanomuksen liitteineen osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki,, Terveyskeskus/Hallinto, Koskenalantie 18, Seinäjoki. Hakemus muuttuu sopimukseksi, kun hakemus on hyväksytty ja siitä on ilmoitettu hakijalle. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja sopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on 3 kk. Sopimusta voidaan uudistaa tai tarkentaa, mikäli lainsäädäntöön, palveluseteli-ohjeistukseen tai käytäntöihin tulee muutoksia. Tätä sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle esimerkiksi yrityskauppojen yhteydessä, vaan uuden omistajan on tehtävä uusi hakemus palvelusetelituottajaksi Seinäjoen kaupungille. Vakuutan tässä hakemuksessa ja sen liitteessä antamani tiedot oikeiksi Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys Hyväksymishakemuksen liitteenä tulee toimittaa jäljennökset seuraavista asiakirjoista: Todistus yrityksen merkinnästä ennakkoperintärekisteriin Todistus lakisääteisen potilas- ja vastuuvakuutuksen voimassaolosta Valviran myöntämä lupa yksityisen terveydenhoitopalvelujen antamiseen 6

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 HAKEMUS PALVELUSETELILLÄ HANKITTAVAN PALVELUN TUOTTAJAKSI Tällä hakemuksella sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan yritys voi hakeutua Vaasan, Mustasaaren Vöyrin, Korsnäsin

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit)

Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Sivu 1 Hakemus siivouspalvelusetelin ja muun kotona asumista tukevan palvelun palvelusetelin tuottajaksi (rintamaveteraanien ja omaishoidon palvelusetelit) Tällä hakemuksella siivouspalveluja sekä / tai

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja

Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Tehostetun palveluasumisen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-803-8 (pdf) ISBN 978-951-563-815-1 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät 3 2

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-804-5 (pdf) ISBN 978-951-563-816-8 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa

Lisätiedot

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA

SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA KIRKKONUMMEN KUNTA 1 SOPIMUS PÄIHDEHUOLTOPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tilaaja Tuottaja Siuntio kunta Perusturvaosasto (jäljempänä tilaaja) Puistopolku 1 02580 Siuntio Y-tunnus Perusturva/ (jäljempänä

Lisätiedot

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle

Vanhuspalvelut. Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle 1 Vanhuspalvelut Ohjeet tehostetun palveluasumisen palveluntuottajalle Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeminen on mahdollista ympäri

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä

Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Netaxept-sopimus Sopimus Netaxept-maksupalvelun käytöstä Palautusosoite Nets Etäkaupan palvelut ecommerce-support-fi@nets.eu Netaxept-liiketunnus Käsittelypäivämäärä Sopimusversio FI 4.01 Käsittelijä Täytä

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum

KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN Päivämäärä Datum xx.xx.2010 Dnro Dnr xxxxxxx 1 Liite 3 LUONNOS Palveluntuottajan nimi Osoite REKISTERÖINTISOPIMUS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUSETELIPILOTIN PIIRIIN KUULUVASTA

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004

TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TOIMEKSIANTOSOPIMUS TILITOIMISTON PALVELUISTA KL2004 TILITOIMISTO Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Varalla Osoite Puhelin Sähköposti Faksi ASIAKAS Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014

F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 F-Solutions Oy Yleiset sopimusehdot 1 (5) PL 7 90571 OULU p. 044 0860 030 11.11.2014 Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät ja soveltamisala 2 Sopimuksen tekeminen 2.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen Tässä

Lisätiedot