Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä"

Transkriptio

1 Terveydenhuollon ammattihenkilö yrittäjänä Suomen Fysioterapeutit Katri Partanen

2 Suomen Fysioterapeutit Fysioterapia-alalla on vankka perinne yrittäjänä toimimisesta Liitossa lähes 2000 yrittäjäjäsentä: osa laitoksen omistajia, osa itsenäisiä ammatinharjoittajia Liitossa toimihenkilö, joka vastaa yrittäjäasioista Yrittäjäyhdyshenkilöverkosto Yrittäjäkoulutusta

3 Yrittäjän tunnusmerkkejä Toimintaa harjoitetaan tavallisesti omilla työvälineillä ja tarveaineilla Työ tehdään ilman toisen johtoa ja valvontaa Toimintaan liittyy taloudellinen riski Korvaus työstä maksetaan työn tuloksen tai laskutuksen mukaan eikä kuluja korvata erikseen Korvaukseen ei sisälly ylityö- tai vuosilomapalkkaa Yrittäjä maksaa itse sosiaaliturvansa, eläkkeensä ja vakuutusturvansa

4 Oikeus yrittäjyyteen Fysioterapeutin (lääkintavoimistelija/ erikoislääkintävoimistelija) tutkinnon suorittaneille ja Valviraan rekisteröityneillä fysioterapeuteilla on oikeus itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja siten myös oikeus toimia yrittäjänä Sama oikeus myös muilla laillistetuilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä Vaihtoehdot: Itsenäinen ammatinharjoittaja tai palvelun tuottaja

5 Itsenäinen ammatinharjoittaja Itsenäisenä ammatinharjoittajana voi toimia ilmoitusmenettelyllä, jos toiminta ei ole yhtiömuotoista tai ei palkkaa työsuhteeseen muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä (voi siis palkata siivoojan tai kirjanpitäjän) Lain mukaan toiminnan itsenäisenä ammatinharjoittajana voi aloittaa heti tutkinnon suorittamisen ja rekisteröinnin jälkeen >>jatkuu

6 Itsenäinen ammatinharjoittaja Toiminnan aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon sekä kaupparekisteriin ja verottajalle (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) Suomen Fysioterapeutit suosittelee, että vastavalmistuneella fysioterapeutilla olisi jonkin verran työkokemusta toisen palveluksessa ennen yrittäjänä aloittamista, vaikka laki ei kokemusta edellytäkään >>jatkuu

7 Itsenäinen ammatinharjoittaja Voi toimia joko ilman toimitilaa tai olla kiinteä toimitila tai voi olla ns. alivuokralaisena yrittäjien välisellä sopimuksella Vuosittain lähetettävä toimintakertomus aluehallintovirastoon Myös toiminnan lopettamisesta tulee tehdä ilmoitus aluehallintovirastoon 30 päivän kuluessa palvelujen antamisen lopettamisesta

8 Luvallinen palveluntuottaja Aluehallintoviraston lupa tarvitaan, jos itsenäinen ammatinharjoittaja palkkaa terapia- /hoitohenkilökuntaa työsuhteeseen tai kyseessä on yhtiömuotoinen toiminta (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö) Lupa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka alueella toiminta tapahtuu Lupa pitää olla ennen toiminnan varsinaista aloittamista >>jatkuu

9 Luvallinen palveluntuottaja Palvelujen tuottajalla tulee olla aluehallintoviraston hyväksymä vastaava johtaja, joka vastaa toiminnasta Esim. ft-laitoksen johtajana voi toimia fysioterapeutti, jolla on riittävä työkokemus toisen palveluksessa fysioterapeuttina. Riittäväksi työkokemukseksi on tulkittu noin kaksi vuotta Toimitiloja ja laitteita varten on myös asetettu tietyt vaatimukset

10 Kaupparekisteri ja verottaja Yritystoiminnan aloittamisesta tehdään ilmoitus kaupparekisteriin ja veroviranomaisille. Samalla perustamisilmoituksella (yhteinen yritys- ja yhteisötietojärjestelmä) annetaan tiedot ennakkoperintärekisteriin merkitsemistä varten ja tehdään rekisteri-ilmoitus kaupparekisteriin sekä voidaan hakeutua rekisteröidyksi työnantajaksi >>jatkuu

11 Perustamisilmoituksen kirjaamisen yhteydessä saa yritys- ja yhteisötunnuksen (Y-tunnus) = tunniste viranomaisten kanssa asioitaessa Y-tunnusta on käytettävä myös yrityksen kirjeissä ja lomakkeissa Yritykselle perustetaan oma pankkitili Kirjanpitoasioiden hoidon järjestäminen Tarvittavien vakuutusten hankinta: lakisääteiset ja pakolliset Jäsenlajimuutos omaan liittoon Ym. muut asiat

12 Arvonlisävero Arvonlisävero ei koske terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen myyntiä Veroa ei suoriteta myöskään, kun hoitotoimen harjoittaja luovuttaa hoidon yhteydessä hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja tai tavaroita Osa toiminnasta voi kuitenkin olla sellaista, jonka voidaan tulkita kuuluvan alv:n piiriin esim. pelkkä koulutustoiminta Tärkeää olla tarkkana rajanvedon suhteen

13 YEL tai TyEL Lakisääteisen yrittäjäin eläkevakuutuksen piiriin kuuluvat vuotiaat yrittäjät YEL on hankittava vakuutusyhtiöstä viimeistään 6 kuukauden kuluttua yritystoiminnan käynnistämisestä Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee vakuutusmaksut vuosittain Lisätietoja: Eläketurvakeskuksesta

14 YEL: Toiminimellä toimiva yrittäjä yhtiössä työskentelevä avoimen yhtiön tai ky:n yhtiömies sekä oy:n johtavassa asemassa oleva henkilö, joka omistaa yksin / perheenjäsentensä kanssa yli 50 % osakepääomasta tai äänivallasta TyEL: Alle 50 % yhtiön osakepääomasta tai äänivallasta omistava, johtavassa asemassa oleva henkilö

15 Yrittäjä työnantajana Työnantajan tulee noudattaa työlainsäädännön lakeja ja asetuksia sekä huolehtia lakisääteisistä vakuutuksista ja edistää toiminnallaan työpaikan ilmapiiriä Työnantajan tulee myös huolehtia siitä, että työntekijät selviytyvät työstään erilaisissa muutostilanteissa sekä myös edistää työntekijöiden mahdollisuuksia kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan

16 Lakisääteiset vakuutukset ja maksut Työnantaja järjestää työntekijälleen lakisääteisen eläkevakuutuksen (TyEL ). Lisäksi työntekijän tapaturmavakuutusmaksu, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu ja sosiaaliturvamaksu. Terveydenhuoltoalalla lakisääteisiä yrittäjälle aina: vastuu- ja oikeusturvavakuutus, sekä potilasvahinkovakuutus.

17 Työsuhteen ehdoista Työsuhteessa tärkeimmät lait: Työsopimuslaki, Työaikalaki ja Vuosilomalaki Lisäksi mm.: Työterveyshuoltolaki, Työturvallisuuslaki Työnantajaa mahdollisesti sitova työehtosopimus Esim. fysioterapia-alalla ei ole pieniä yrittäjiä sitovaa yleissitovaa työehtosopimusta, jolleivat kuulu mihinkään työnantajaliittoon

18 Yritystoiminnan aloittaminen Liiketoimintasuunnitelman tekeminen Rahoitus: oma pääoma, ulkopuolinen rahoitus, starttiraha Ajankohtaista tietoa yrittäjyydestä:

19 Potilasasiakirjat ja henkilörekisteri Potilasasiakirjojen laatimisesta ja säilyttämisestä on säädetty Suomessa asetuksella ( ) Potilasasiakirjoista muodostuu henkilörekisteri, jonka hoidosta vastaa rekisterinpitäjä eli yrittäjä Rekisterinpitäjän tulee laatia toiminnastaan rekisteriselosta, jossa kuvataan rekisterin käyttötarkoitus, sisältö ja pääasialliset tietolähteet >>jatkuu

20 Suomen Fysioterapeutit Rekisteriseloste pidetään vastaanotolla jokaisen nähtävänä (esim. infokansio/ ilmoitustaulu) Rekisteritietoja saa luovuttaa muille vain potilaan allekirjoittamalla suostumuksella Henkilötietolain mukaan potilaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat potilasasiakirjamerkinnät

21 Potilasasiamies Luvanvaraisella palveluntuottajalla tulee olla nimettynä potilasasiamies Itsenäisen ammatinharjoittajan ei tarvitse nimetä toiminnalleen potilasasiamiestä, mutta potilasvahingon sattuessa potilaalle tulee toimittaa potilasvahinkoilmoitus Lisätietoja Potilasvakuutuskeskuksen sivuilta

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset 5 3. YRITYKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET

YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET businessoulu.com 2015 2 YT10 YRITYKSEN KÄYNNISTÄMISTOIMET SISÄLTÖ SIVU 1. YLEISTÄ 3 2. YRITTÄJÄN VAKUUTUKSET 3 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL 3 2.2 Yrittäjän muut

Lisätiedot

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet

YT10. Yrityksen käynnistämistoimet YT10 Yrityksen käynnistämistoimet 2015 2 (20) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Yrittäjän vakuutukset...4 2.1 Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus...4 2.2 Yrittäjän muut vakuutukset...5 3. Yrityksen vakuutukset...6

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

START UP! B u s i n e s s O u l u FINNISH

START UP! B u s i n e s s O u l u FINNISH START UP! B u s i n e s s O u l u FINNISH N o t e s Starttiprosessi Starttiprosessi ulkomaalaisille yrittäjille MENESTYS KANNATTAVA YRITYS Vakuutusyhtiöt Vakuutukset Tilitoimistot Kirjanpito/ Laskentatoimi

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta

Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta Kotitalous työnantajana - työeläkevakuutus vaivatta Eterasta 1 Kotitaloustyönantajan maksut pähkinänkuoressa 2008 Työeläkevakuutusmaksun lisäksi yksityisen työnantajan lakisääteisiä sosiaalivakuutusmaksuja

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS

YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS 2/2015 2(16) YT9 YRITYKSEN PERUSTAMISOPAS SISÄLTÖ 1. YRITYKSEN NIMEN VALINTA 3 2. YHTIÖMUODON VALINTAAN VAIKUTTAVIA KYSYMYKSIÄ 4 3. YHTIÖMUODOT 7 3.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy

organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi 5.12.2014 Asianajaja, varatuomari Henri Nieminen Asianajotoimisto Kasanen ja Vuorinen Oy Taiteilijan työn organisointi OSA I Kuinka valita oma toimintamuoto OSA II Sopimusten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

5.1. Millainen työ soveltuu haitatta rangaistuslaitoksessa tehtäväksi... 7-8 6. OMAN TYÖN ALOITTAMINEN... 8

5.1. Millainen työ soveltuu haitatta rangaistuslaitoksessa tehtäväksi... 7-8 6. OMAN TYÖN ALOITTAMINEN... 8 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. OPPAAN TARKOITUS... 2-3 3. ITSENSÄ TYÖLLISTÄMINEN JA YRITTÄMINEN... 3-4 4. OMAN TYÖN MERKITYS JA KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET VANKEINHOIDOSSA... 4-6 5. VANKEINHOIDON LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot