Työvuorosuunnittelun neljä. sudenkuoppaa sudenkuoppaa. 1...Ei lasketa kannattavuutta. 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvuorosuunnittelun neljä. sudenkuoppaa ... ... ... sudenkuoppaa. 1...Ei lasketa kannattavuutta. 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus"

Transkriptio

1 ... Työvuorosuunnittelun neljä Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa sudenkuoppaa 1...Ei lasketa kannattavuutta 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus Ei huomioida asiakaspalvelun tasoa 4...Laiminlyödään johtaminen 3 4 Hyviä lukuhetkiä toivottaen, Jouko Haapamäki Toimitusjohtaja, Pretax Plan Oy

2 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... JOHDANTO Sudenkuoppaan putoaminen aiheuttaa tavalla tai toisella tappion Ennen vanhaan sudenkuopilla todellakin pyydystettiin susia. Kuoppa kaivettiin suden kulkureitille ja ansa peitettiin havuilla, ettei sitä huomaisi. Tänä päivänä sudenkuoppa tarkoittaa asioiden tekemistä virheellisellä tavalla, johon helposti erehtyy. Ja sudenkuoppaan putoaminen aiheuttaa tavalla tai toisella tappion. Työvuorosuunnittelussa on neljä keskeistä sudenkuoppaa, joihin voi erehtyä, jos ellei asioita tee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Sitähän työvuorosuunnittelu on - henkilöresurssien suunnittelua ja hallintaa.

3 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa EI LASKETA KANNATTAVUUTTA On syytä unohtaa vanhat tottumukset ja aloittaa työvuorojen suunnittelussa uusi aika Ensimmäinen sudenkuoppa on kannattavuus. Yritys saa tuloja myymistään tuotteista ja palveluista, mutta tulojen saaminen edellyttää taloudellisia uhrauksia, joita kuluiksi kutsutaan. Kannattavuuden aste siis muodostuu yksinkertaisesti tulojen ja kulujen suhteesta. Kannattavuutta laskettaessa on tärkeää, että kukin kulu osataan kohdistaa oikeaan tuloon, jolloin tulos voidaan mitata. Palvelualan yrityksissä tärkein yksittäinen kulu on palkkakulut ja niihin liittyvät henkilösivukulut. Tehokkaan työvuorojen suunnittelun tavoitteena on, että tulot ja tehdyt työtunnit ovat oikeassa suhteessa keskenään. Toisin sanoen liian suuret palkkakustannukset merkitsevät, että työskentely on tehotonta. Toisaalta liian pienet palkkakustannukset ilmenevät todennäköisesti huonona asiakaspalveluna. Henkilöstökulut eivät ole hyvin hallinnassa, jos työvuorojen suunnittelumahdollisuuksiin ei ole riittävästi perehdytty ja mahdollisuuksia hyödynnetty. Olemme käytännön työelämässä havainneet, että työvuorot on helpointa suunnitella kiinteänä vuorojärjestelmänä tai niin sanottuna kiertävänä työvuorolistana. Tällöin työvuorot toistuvat samanlaisina ja ovat samanmittaisia - yleensä tunnin tarkkuudella tai ajatteluna aamuvuoro ja iltavuoro. Ruuhka-aikoina palkataan tarvittavat lisähenkilöt ja hiljaisina aikoina on tarpeetonta henkilökuntaa. Jos näin on, on syytä unohtaa vanhat tottumukset ja aloittaa työvuorojen suunnittelussa uusi aika. Ensimmäinen askel on asettaa tehtäville työtunneille tavoite. Suunnitellaan työvuorot asiakaskäyntien tai myynnin määrien mukaisesti. Henkilökuntaa tarvitaan kullekin aukiolotunnille laskettavissa oleva määrä.

4 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON? Joustavien ja tavoitteellisten työvuorojen suunnittelussa ei rikota lakeja eikä työehtosopimuksia. Päinvastoin työehtosopimukset tarjoavat hyvät mahdollisuudet suunnitella työvuorot tarpeen mukaisiksi. Lähtökohtaisesti työsopimukset sopimustyöaikoineen ja työvuorolistat tehdään kirjallisina ja arkistoidaan. Työvuorojen ja palkanmaksun tulee perustua työehtosopimukseen ja lakiin. Esimiehellä on oltava käytössään ja hänen on tunnettava toimialan työehtosopimus. Ohjeita ja neuvoja antavat toimiala- ja työnantajajärjestöt sekä palkkalaskennan ammattilaiset. TEHOKKAAN TYÖVUOROJEN SUUNNITTELUN PERIAATTEITA Tehokas työvuorojen suunnittelu alkaa tehotavoitteen asettamisesta. Tavoitteen pitää olla yksinkertaisesti mitattavissa ja laskettavissa. Yleensä se perustuu työtunteihin, myyntiin ja asiakaskäynteihin. Suunnittelun pohjana voi hyvin käyttää edellisen vuoden toteutuneita myyntejä tai asiakaskäyntejä, sillä ne yleensä toteutuvat samankaltaisina viikosta toiseen eri viikonpäivinä ja kellonaikoina. Poikkeuksena juhlapyhät, loma-ajat ja erilaiset ihmisiä kokoavat tapahtumat. Toteutuneet luvut saadaan esimerkiksi kassajärjestelmästä päivittäin tai jopa aukiolotunneittain. Työvuorosuunnittelussahan suunnitellaan työtunteja suunnittelemalla esimerkiksi kahdeksan tunnin työvuoron, suunnittelet siis kahdeksan tuntia työtä. Sen vuoksi suunnitteluvaiheessa on helpointa hahmottaa tavoite, kun suunnitteluohjeena ovat tavoitetyötunnit, jotka saisi käyttää joko päivän tai jopa tunnin aikana. Tehotavoitteen tunnuslukuja voivat olla: myynti/työtunti (= kuinka paljon myyntiä on oltava kutakin työtuntia kohti) asiakaskäynnit/työtunti (= kuinka monta asiakaspalvelutapahtumaa työntekijä hoitaa kunkin työtunnin aikana) Tehotavoitteen asettamisen ja myynnin ja/tai asiakaskäyntien ennakoimisen jälkeen on meidän helppo laskea tarvittavat työtunnit. Kuinka monta työtuntia voin suunnitella perjantaille, kun myynti on 4400 eur ja tehotavoitteeni on 220 eur/tunti? Päivän työtunnit = 4400 (päivän myynti) 220 / h (tehotavoite) = 20 työtuntia Kuinka monta työntekijää tarvitsemme perjantaille klo , kun myynti on 660 eur? Työntekijöiden tarve = 660 (tunnin myynti) 220 / h (tehotavoite) = 3 hlö

5 Työtuntitarpeen selvittyä suunnittelemme työvuorot sen mukaiseksi hyödyntäen: työvuorojen pituuksien vaihteluita työvuorojen porrastuksia osa-aikaisten työntekijöiden käyttöä työtekijöiden kykyä tehdä monenlaisia tehtäviä tai oppia tekemään niitä työntekijöiden mahdollisuutta työskennellä eri työpisteissä Esimerkki tosielämästä Havainnollistaaksemme kannattavuuden laskennan merkitystä, esitämme seuraavassa esimerkin elävästä elämästä. Kysymyksessä on yksitoimipaikkainen pienehkö palvelualan yritys, jolla oli kannattavuusongelmia. Analysoimme yrityksen työvuoroja ja myyntejä. Työvuorolistat tehtiin henkilökunnalle, joita olivat yrittäjä itse, neljä kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Toteutetun työvuorolistan heikkouksia olivat: työvuorot suunniteltiin kiinteinä kahdeksan tunnin pituisina työvuorot tehtiin tunnin tarkkuudella kokoaikaisten työntekijöiden kanssa oli sovittu, että he tekevät vuoroja vain arkipäivisin maanantaista perjantaihin viikonloput tehtiin osa-aikatyönä Kuva1... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Suunnittelimme työvuorot uudelleen seuraavasti: tehotavoitteeksi asetimme 250 eur/työtunti, joka oli parhaan viikonpäivän teho, sillä päätimme, että jokainen päivä on yhtä tehokas kuin viikon paras päivä selvitimme kassaraporteilta päiväkohtaisesti myynnit tunneittain kohdistimme työvuorot tuntikohtaisen myynnin mukaan suunnittelimme työvuorot vaihtelevan mittaisina (lyhyimmillään 6 ja pisimmillään 9 tunnin pituisina vuoroina) työvuorot suunniteltiin 15 minuutin tarkkuudella koko- ja osa-aikaisille annettiin työvuoroja kaikkina viikonpäivinä Kuva2 Kuva1 osoittaa millainen yhden esimerkkipäivän tuntikohtainen miehitys on toteutunut työvuorolistan mukaan. Palkit osoittavat tuntikohtaisen työntekijämäärän Viiva osoittaa kuinka monta työntekijää tehotavoitteen (myynti 250 eur/tehty työtunti) mukaan saisi enintään olla tai pitäisi vähintään olla palvelutason säilyttämiseksi. Kuva kertoo selkeästi, että ajalla 8-13 on liikaa henkilökuntaa ja parhaaseen myyntiaikaan liian vähän, jolloin palvelu kärsii. Kuva2 osoittaa, kuinka uuden työvuorosuunnitelman henkilömäärä mukailee asiakasvirtaa. Suunnittelussa oli pakko ottaa huomioon muutakin kuin maksimaalinen tehokkuus. Aukioloajan (06:00-24:00) lopussa on liikepaikan sijainnin ja työturvallisuuden vuoksi oltava kaksi työntekijää aukioloajan loppuun saakka. Vaikka myynti onkin vähäinen aukioloajan lopussa, aukioloaikaan emme puuttuneet.

6 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Seuraavaksi suunnittelimme samoilla periaatteilla työvuorolistat uudelleen ja havaitsimme, että kankeista suunnitteluperiaatteista johtuen työtunteja tuhlataan keskimäärin 25 tuntia viikossa. Vuositasolla se merkitsi noin tuntia ja kustannuksina euroa vuodessa. Korjausliikkeen ansiosta yrityksen tulos parani viisi prosenttiyksikköä ja tappiollisesta hienoisesti kannattavaksi. Kannattavuuden edelleen parantamiseksi on edessä päätöksiä myös muilla liiketoiminnan alueilla, kuin henkilöresurssien suunnittelussa. Työvuorojen suunnittelujärjestelmän muutoksen yhteydessä jouduttiin henkilökunnalle, etenkin kokoaikaisille työntekijöille perustelemaan muutosta vakiintuneisiin käytäntöihin. Keskeiset argumentit muutoksille olivat, että menestyvä yritys on turvallinen työnantaja sekä palvelukokemuksen keskeinen merkitys asiakasuskollisuudelle. Kuva3 Henkilöstökulut eivät ole hyvin hallinnassa, jos työvuorojen suunnittelumahdollisuuksiin ei ole riittävästi perehdytty ja mahdollisuuksia hyödynnetty. Kuvassa 3 ovat vanhat ja uudet työvuorot yhden päivän osalta. Päivän aikana tarvitaan saman määrän henkilöitä, mutta kokonaistyöaika on kolme tuntia vähemmän. Lisäksi asiakaspalvelu paranee, kun työvuorot on kohdistettu paremmin asiakasvirran mukaan.

7 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa UNOHDETAAN OIKEUDENMUKAISUUS Suunnittele työvuorot tasapuolisesti ja ota huomioon vapaapäivätoiveet Toinen sudenkuoppa on oikeudenmukaisuus, joka on vaikea määritellä käsitteenä, mutta kaikki tietävät mitä se tarkoittaa. Kun työtä ja tekemistä on paljon, saattaa joskus vaan unohtua, että henkilökuntaa tulee kohdella yhdenvertaisesti. Kun niin tehdään, seuraa siitä positiivista tulosta. Työvuorosuunnittelussa oikeudenmukaisuus toteutuu, kun noudatetaan muutamia periaatteita tehdään työvuorokierrot tasapuolisesti, huomioidaan vapaapäivät ja tarjotaan lisävuoroja osa-aikaisille työntekijöille.

8 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... SUUNNITTELE TYÖVUOROT TASAPUOLISESTI JA OTA HUOMIOON VAPAAPÄIVÄTOIVEET Työvuorot tulee suunnitella niin, että työntekijät kokevat tulleensa kohdelluksi tasapuolisesti. Palvelualoilla tehdään yleensä vuorotyötä, jonka vuoksi lepoajat ovat tärkeitä. Hyvä periaate, on suunnitella vapaapäivää edeltävä työvuoro alkamaan aamusta ja vapaapäivältä palaaminen töihin iltavuoroon. Vapaapäivien sijoittaminen parilliseksi kahden päivän vapaaksi kannattaa myös huomioida mahdollisuuksien mukaan. Erityisen tärkeää on huomioida parillisten vapaapäivien yhdistelmien, lauantai-sunnuntai ja sunnuntai-maanantai tasapuolinen antaminen siten, että näitä vapaapäiväyhdistelmiä on pitkään juoksuun kaikilla työntekijöillä saman verran. ESIMERKKI TYÖAIKATOIVEIDEN ESITTÄMISESTÄ: Kategoria1 - Toiveet Henkilökohtaiset, ei pakolliset menot, kuten esimerkiksi harrastus, vanhan ystävän tapaaminen yms. Kategoria2 - Välttämättömät toiveet Esimerkiksi perhejuhlat, joihin usein työehtosopimuksessakin on velvoite antaa vapaapäivä... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Vuorotyö edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja oman elämän ja omien menojen sovittamista työvuorojen mukaan. Sen vuoksi on reilua, että he voivat esittää vapaapäivätoiveita ja että ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Henkilökunnan kanssa voi sopia, että vapaapäivätoiveet tai tiettyyn kellonaikaan sidottu toive esitetään esimerkin mukaisella tavalla, jolloin esimiehen on helppo arvioida toiveen tärkeysaste työntekijälle. Palvelualoilla vuorolisät ja pyhätyökorvaukset ovat merkittävä osa palkkausta. Sen vuoksi kannattaa kuunnella myös toiveita työvuoroista. Elämäntilanteen mukaan yhdelle työntekijälle sopii työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin, toiselle taas vapaa-aika vaikkapa perheen kanssa näinä aikoina voi olla rahaa merkityksellisempi asia. Henkilökunnan kanssa voi ja kannattaa sopia työvuoroista kaikkia miellyttävällä tavalla Nykyään liike-elämässä puhutaan usein win-win-tilanteesta, jolloin kaikki voittavat jollain tavalla. Mikä onkaan parempi tilanne kaikkien eduksi, kuin huomioida myös nämä työvuoroihin kohdistuvat työntekijöiden toiveet? Kategoria3 - Työaikarajoitteet Esimerkiksi opiskelijoilla koulupäivät rajoittavat työn tekemistä tiettyinä päivinä ja kellonaikoina ja niistä tulee sopia esimiehen kanssa erikseen etukäteen

9 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... TARJOA LISÄTYÖTÄ OSA-AIKAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE JA SIJAISILLE Yksi osa esimiehen työtä on varmistaa asiakaspalvelutason säilyttäminen. Viikoittain tulee väistämättä tilanteita, että työntekijä joutuu jäämään sairauslomalle tai tulee yllättäen iso tilaus, johon tarvitaan lisää henkilökuntaa. Tarjoa näissä tilanteissa vapaita työvuoroja omalle henkilökunnallesi. Palvelutoimialoilla tehdään paljon osa-aikatyötä ja työsopimuksessa sovitaan esimerkiksi viikkotyötuntien taattu määrä. Toimialoilla työskentelee myös sijaisia, joille ei ole sovittu työtuntitakuuta. Työsopimuslaissa edellytetään lisätyön tarjoamista omille osa-aikaisille työntekijöille. Lakia tulee noudattaa, mutta tämä on sinulle esimiehenä myös iso mahdollisuus hyödynnettäväksi ja voittajatilanteen luomiseksi. Kun tarjoat työvuoroja omille osa-aikaisille työntekijöillesi tai sijaisille, he sitoutuvat entistä paremmin yritykseen, joka tarjoaa heille lisätyötunteja. Tällä tavalla työvuoroon tulee henkilö, joka entuudestaan tuntee talon työskentelytavat ja konseptin. Lisätyötä tarjoamalla edistät myös työntekijöiden liikkuvuutta eri toimipaikoissa ja eri työtehtävien oppimista yrityksen sisällä. Palvelualoilla käytetään paljon vuokrattua työvoimaa, mutta tarjoamalla työvuoroja omille osa-aikaisille työntekijöillesi, voit saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä Työvuorosuunnittelussa oikeudenmukaisuus toteutuu, kun noudatetaan muutamia periaatteita tehdään työvuorokierrot tasapuolisesti, huomioidaan vapaapäivät ja tarjotaan lisävuoroja osa-aikaisille työntekijöille

10 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Kolmas sudenkuoppa on asiakaspalvelu. Se on hyvää, kun se vastaa asiakkaan odotuksia tai jopa ylittää ne. Keskinkertainen tai huono asiakaspalvelu voi johtaa siihen, että palvelua ei haluta ostaa enää uudelleen. 3. EI HUOMIOIDA ASIAKASPALVELUN TASOA Asiakaspalvelun pitää siis olla jatkuvasti tasokasta, koska huonoa asiakaspalvelukokemusta on erittäin vaikea paikata. Hyvä asiakaspalvelu on paras mahdollinen käyntikortti yritykselle ja tyytyväiset asiakkaat yleensä kertovat myös tuttavilleen saamastaan palvelusta. Mutta niin he kertovat valitettavasti myös epäonnistuneesta asiakaspalvelukokemuksesta. Työvuorojen kohdistaminen asiakasvirtojen mukaan Huonoa asiakaspalvelukokemusta on erittäin vaikea paikata Kun aiemmin kuvasimme kannattavuuden laskentaa, huomaamme, että kannattavuus ja hyvä asiakaspalvelu voivat kulkea käsi kädessä. Kun työvuorojen suunnittelu perustuu asiakasvirran arviointiin joko myyntiin tai asiakaskäyntien määrään päästään lopputulokseen, jossa työntekijöitä on oikea määrä kullakin hetkellä. Jokainen meistä tunnistaa marketin kassajonossa, onko työvuorot suunniteltu hyvin vai huonosti. Luonnollisesti yrityksessä on myös muitakin, kuin asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Tulee arvioida, mitä aikataulutettuja töitä eli ennalta määrättyyn aikaan tehtäviä töitä on. Ja mitä varastoituvia töitä on, mikä tarkoittaa, että on tehtäviä jotka ovat olemassa, mutta niiden tarkkaa suorittamisaikaa ei tarvitse ennalta määritellä. Mutta yhtä kaikki, palvelualan yrityksessä asiakasvirtaan perustuva arviointi on tärkein kriteeri.

11 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa LAIMINLYÖDÄÄN JOHTAMINEN Neljäs sudenkuoppa liittyy johtamiseen. Johtaminen on tavoitteellinen tapa ohjata ihmisten toimintaa siten, että tulokset ovat parempia kuin ilman johtamista. Hyvällä johtamisella tavoitteet toteutuu ja laatu on tasaista Yrityksessä ihmiset tekevät päivittäin tulokseen vaikuttavia päätöksiä. Heille annetaan siten jatkuvasti tulosvastuuta. Tässä kohtaa kuvaan astuu johtaminen ihmisille pitää antaa selkeät tavoitteet toiminnalle ja toteutuneet tulokset pitää voida myös mitata. Eikä ole pahasta sekään, jos ihmisiä kannustetaan palkitsemalla onnistumisesta.

12 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Aiemmin kuvatut asiat kannattavuus, oikeudenmukaisuus ja asiakaspalvelu asettaa seuraavanlaiseen matriisiin. Kuvitellaan, että meillä on neljä työpistettä A, B, C ja D. Kunkin työpisteen työvuorosuunnittelun tekee eri esimies. Johtamisen haaste on, että kaikkien työpisteiden työvuorosuunnittelu pitäisi saada toimimaan samaan suuntaan ja samaan tahtiin. Edellisellä kuvalla pyrimme havainnollistamaan, että jokaisen työpisteen kannattavuutta, asiakaspalvelua ja tasapuolisuutta ei ole mahdollista kohentaa, jos kaikki on kunnossa. Mutta hyvällä johtamisella päästään tasalaatuisuuteen. Tunnistetaan työpisteet, joissa on ongelmia ja mitä ne ongelmat koskevat. Johdon tehtävä on tavoitteita asettamalla ja niiden toteutumista seuraamalla sparrata nämäkin työpisteet ja esimiehet parhaiden joukkoon. Muita tuotannontekijöitä, kuten raaka-aineita tai tavaravarastoa seurataan yleensä tarkkaan, jotta hävikkiä ei syntyisi. Aivan samalla tavalla voidaan johtaa henkilötyöresurssin käyttöä. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA TULOSTEN MITTAAMINEN Kohdassa kannattavuus puhuimme tavoitteiden asettamisesta. Työvuoroja suunnitteleville esimiehille tulee antaa selkeät tavoitteet. Tulosten mittaamista tukee tietojärjestelmä, joka antaa yhteismitallista vertailutietoa työpisteistä, toimipaikoista ja koko yrityksestä. Hyvä tietojärjestelmä seuraa: työpisteessä A kaikki on kunnossa ja työvuorosuunnittelussa huomioidaan niin kannattavuus, asiakasvirrat kuin työntekijöiden tasapuolinen kohtelukin - paljonkaan parannettavaa ei ole. työpisteen B toimintaa yritysjohdon pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, koska parannettavaa on joka saralla työpisteessä C kannattavuus on hyvä, mutta onko asiakaspalvelu ja tasapuolisuus kohdallaan pitkällä tähtäimellä tavoitteiden saavuttamiseksi? entä työpiste D, jossa asiakaspalvelu on kohdallaan, mutta budjettia, joka on yhdessä sovittu tavoite vuodeksi eteenpäin ennustetta, johon esimies voi huomioida lyhyemmällä aikavälillä tapahtuvat muutokset ja reagoida niihin - muutoksia voivat aiheuttaa esimerkiksi erityistapahtumat tai myyntikampanjat. toteutunutta todellisuutta vertailun vuoksi edellisen vuoden toteutuneita tietoja kannattavuus sivuseikka?

13 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... KANNUSTAVA PALKITSEMINEN Tavoitteiden saavuttamisesta kannattaa palkita, koska se kannustaa esimiestä ja työtiimiä parempaan kannattavuuteen ja asiakaspalveluun. Tulospalkkauksella on mahdollista saada aikaan positiivinen hyvä kierre. Kun tulospalkkausta suunnitellaan, tulee ottaa huomioon, että tavoitteena olevan tuloksen tunnistaminen ja mittaaminen ovat riittävän yksinkertaisia. Silloin tulospalkkauksessa on selkeä logiikkaa tuloksen ja maksetun korvauksen välillä. Tulospalkkio voidaan maksaa rahana, jonka saaja kokee konkreettisena palkintona onnistumisesta. Mutta palkkio voi olla muutakin, esimerkiksi osallistuminen johonkin tapahtumaan, jolloin jos saajana on erimerkiksi työtiimi, kohottaa se myös mehenkeä. Hyvällä johtamisella päästään tasalaatuisuuteen ja saavutetaan miellyttävä sekä tehokkaasti toimiva työympäristö

14 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... TIETOTEKNIIKKA TYÖVUOROSUUNNITTELUN TUKENA Työvuorojen suunnittelun sudenkuopat voidaan välttää, kun tukena on tietojärjestelmä, joka on suunniteltu niin johdon, esimiesten kuin työntekijöidenkin avuksi. Järjestelmä tukee koko prosessia työvuorojen suunnittelusta palkanlaskentaan. Kannattavuutta voidaan tarkastella jo työvuorojen suunnitteluvaiheessa ennen työvuorolistan julkistamista. Järjestelmä huomioi työntekijöiden toiveet ja työvuorojen tasapuolisuuden. Henkilöresurssit kohdistetaan asiakasvirtojen mukaan ja se takaa asiakaspalvelun sujuvuuden. Järjestelmä tarjoaa myös yritysjohdolle mahdollisuuden tavoitteiden asettamiseen ja tulosten seurantaan.

15 Maraplan ohjelmisto... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... My MaraPlan henkilöstön web-palvelu MaraPlan ohjelmisto on työvuorosuunnittelun monipuolinen ratkaisija ja ohjelmistoilla on jo tuhansia käyttäjiä yli kolmessa tuhannessa toimipaikassa. Ratkaisut toimitetaan huolettomana pilvipalveluna tai asiakaskohtaisena asennuksena. Mara-Plan on nykyaikaisen työvuorosuunnittelun standardi, joka tarjoaa palveluja koko organisaatiolle. Lue lisää täältä My MaraPlan on kätevä itsepalvelu työntekijöiden ja esimiesten väliseen työvuoroja koskevaan asiointiin. Ratkaisu korvaa manuaaliset menettelyt ja virhealttiit käytännöt nykyaikaisella 24/7-verkkopalvelulla. Ratkaisu helpottaa ja tehostaa yhteydenpitoa, tuottaa ajantasaista tietoa työvuorosuunnitelmista ja toteutuneista työvuoroista, keventää esimiesten työkuormaa sekä parantaa henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Lue lisää täältä Tempus mobiilit työvuoroihin kutsut Neovista työvuorojen optimointi Tempus on tehokas ja käytännöllinen mobiilisovellus, jonka avulla esimiehet voivat lähettää työvuoroja koskevia tarjouksia ja töihinkutsuja työntekijöiden matkapuhelimiin. Myös vastaukset hoituvat mobiilisti. Ohjelmisto säästää esimiesten aikaa ja helpottaa sopivien resurssien löytämistä, kun tarvitaan nopeasti esimerkiksi sijaista tai lisätyövoimaa. Sovellus automatisoi manuaalisen työn ja täyttää työsopimuslain edellytykset. NeoVista WFM on työvuorojen optimointijärjestelmä, jolla voidaan sovittaa henkilöresurssien käyttö eli työvuorosuunnitelma ennakoidun tarpeen mukaiseksi. Työvuorojen optimointi perustuu työmääräennusteeseen, johon perustuen työvuorojen muodostaminen ja työvuorolistan teko on automaattista. Lue lisää täältä

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA

HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA 150 Rekrytoinnin ammattilaista toimistoissamme 45.000 Työpaikkahakemusta 33 Paikallistoimistoa 73 Milj. euron liikevaihto vuonna 2014 503.000 Täytettyä

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

TYÖKYKYJOHTAMINEN. 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström

TYÖKYKYJOHTAMINEN. 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström TYÖKYKYJOHTAMINEN 19.11.2013 HOK-Elanto Jari Malmström 20.11.2013 S-ryhmä 20.11.2013 20 alueosuuskauppaa 20.11.2013 HOK-Elanto 20.11.2013 HOK-Elanto tänään S-ryhmän suurin alueosuuskauppa HOK-Elanto 2013:

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE

Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE Mitä kaikesta tästä opimme? GRANDE FINALE 1 Johtopäätös 1 Kouluverkkoa tulisi kehittää niin, että kuljetusoppilaiden määrä minimoidaan. Tällä on positiivinen kustannusvaikutus kustannusrakenteeseen ja

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset. Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset. Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa? Tulevaisuuden työpaikat ja uusien kilpailutekijöiden asettamat vaatimukset Millaisia tekijöitä tarvitaan tulevaisuudessa? Marja Kyllönen henkilöstöjohtaja Turun Osuuskauppa Turun Osuuskauppa (TOK) Toimii

Lisätiedot

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO

TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO TAVOITTEENA HYVIN JOHDETTU, TULOKSELLINEN JA UUSIEN RATKAISUJEN LÖYTÄMISEEN INNOSTAVA VALTIONHALLINTO Valtionhallinnon henkilöstölle suunnatun kyselyn tuloksia 16.03.2012 Koonneet: Virpi Einola-Pekkinen

Lisätiedot

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla

Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 1 (5) Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla Yleistä Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista säännöllistä työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla ansiotasoa muuttamatta.

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

MUSIIKKI ELÄMÄÄN. Kaija Huhtanen

MUSIIKKI ELÄMÄÄN. Kaija Huhtanen MUSIIKKI ELÄMÄÄN Kaija Huhtanen 26.9.2011 Toimintakentän määrittelyä taidot x, y, z ö Neuvottelu, räätälöinti = Muotoilu Toiveet!! Tarpeet!! - vaje?? Mites mä 3. sektori Tilaaja, ehkä Asiakas Mahdollinen

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Rahoituksen näkökulmaa

Rahoituksen näkökulmaa Rahoituksen näkökulmaa Sukupolvenvaihdos investointi tulevaisuuteen Kuopio, Puijon Maja Arto Piipponen, 13.10.2016 Mihin pankki kiinnittää huomiota investointeja rahoitettaessa? Kannattavuus Vakavaraisuus

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2013 PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2013 1 Palkka- ja palkkioselvitys 2013 Cargotecin palkka- ja palkkioselvityksessä esitetään yhtiön palkka- ja palkitsemisperiaatteet sekä maksetut palkkiot hallituksen jäsenille,

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla

Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Taulukkoraportti Työn voimavarat ja vaatimukset kaupan alalla Tässä taulukkoraportissa verrataan kaupan esimiesten ja myymälätyöntekijöiden työn voimavaroja, vaatimuksia ja hyvinvointia. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto

Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia. Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto Paikallisen sopimisen uusia juridisia piirteitä ja pulmia Jari Murto Työoikeuden assistentti Turun yliopisto 27.2.2008 Tulospalkkiot Palkan ja palkkion ero Palkka tehdystä työstä periaate Palkkio saavutetuista

Lisätiedot

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen

Tinkauspaja 1 Sali LS 2. Ketterä oppiminen Tinkauspaja 1 Sali LS 2 Ketterä oppiminen Tinkauspajan sisältö Johdanto: Ketterä oppiminen kokemuksia Ketterän oppimisen edellytyksiä, ryhmätyöt Millaisia taitoja ihmiset tarvitsevat kyetäkseen oppimaan

Lisätiedot

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti:

Jokaista kertynyttä 220 tuntia kohden työntekijä ansaitsee vuosivapaita alla olevan taulukon mukaisesti: Vuosivapaajärjestelmä Vuosivapaan ansainta 2. Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen jälkeen,

Lisätiedot

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry

Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Metsäteollisuus ry Puuliitto ry Neuvottelutulos 31.5.2016 klo 8.00 MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN KILPAILUKYKYSOPIMUKSELLA Allekirjoittaneet liitot uudistavat työehtosopimuksensa

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen

5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 5. Uskonnot ja niihin liittyvät juhlapyhät vaikuttavat liikaa yritykseni arkeen 3% 17% 37% 38% 5% 0 20 40 60 80 100 120 % täysin samaa mieltä jokseenkin samaa mieltä jokseenkin eri mieltä täysin eri mieltä

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula

TYÖAIKALAKI. Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula TYÖAIKALAKI Aalto-yliopisto, AA Katriina Vierula 2016 www.dlapiper.com 2015 0 Työaikalain soveltamisala kauppatyöaikalain ja työaikalain yhdistäminen 1996 soveltamisalakiista ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

Kim Polamo T:mi Tarinapakki

Kim Polamo T:mi Tarinapakki Kim Polamo T:mi Tarinapakki Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Tässä esitteessä on konkreettisia esimerkkejä työnohjaus -formaatin vaikutuksista. Haluan antaa oikeaa tietoa päätösten

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.

HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5. HENKILÖSTÖTUTKIMUKSEN TULOSTEN JALOSTAMINEN Henkilöstöjohtaja Kirsi Matero, Lassila & Tikanoja Oyj Back-to-Basics, Katajanokka 7.5.2014 Lassila & Tikanoja Oyj 1 TÄNÄÄN KÄYMME LÄPI 1. Taustaa henkilöstökyselylle

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto

Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet. Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Kiekun työaikojen hallinnan kehittämistarpeet Kieku-käyttäjäfoorumi Marko Maaniitty / Verohallinto Vero ja työaikojen seuranta ennen Kiekua Työaikoja kohdennettu vuodesta 1991 koko hallinnon tasolla (kaikki

Lisätiedot

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS

SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS SUOMEN MUUSIKKOJEN 1-IITON JA VANTAAN ORKESTERI RY:N VALINEN VANTAAN VIIHDEORKESTERIA KOSKEVA TYOEHTOSOPIMUS 19 Soveltamisala Tämä sopimus koskee Vantaan Viihdeorkesterin määräaikaisia muusikoita silloin

Lisätiedot

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista

Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Kaupan uudet aukioloajat - Mitä yritykset ajattelevat? Kaupan liiton jäsenkysely uudesta aukiololaista Aukiololaki - taustaa 1.12.2009 astui voimaan uusi aukiololaki vähittäiskaupoille mahdollisuus sunnuntai-aukioloon

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Shp:n 80 % kustannusvastuun laskenta

Shp:n 80 % kustannusvastuun laskenta Shp:n 80 % kustannusvastuun laskenta Shp:n 80 % kustannusvastuun laskenta Laskennassa huomioidaan vain ne päivät, joina osastolla on enemmän kuin yksi tyhjä paikka Em. päivistä lasketaan vuositasolla keskiarvo

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään?

Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Paras työelämä luodaan yhdessä! - Riittääkö että työssä viihdytään? Merja Fischer, TkT ja KTM Johtajana Nokia, ABB ja Wärtsilä (2003-2012) Partneri Valoma Oy www.valoma.fi (09/2012- >) ja tutkijana Aalto-

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Esimiehen koutsaus ja valmennus

Esimiehen koutsaus ja valmennus Esimiehen koutsaus ja valmennus Tallinna 20.5.2016 YTM, työnohjaaja, coach Liisa Kallio Esityksen sisältö 1. Oma taustani 2. Mitä Coaching on 3. ICF ydintaidot A. Coaching työskentelyn perusta B. Suhteen

Lisätiedot

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste,

Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, Työmarkkinatutkimus 1/2014 Lehdistöaamiainen, Ravintola Loiste, 8.4.2014 Pro on Yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista: suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n

Lisätiedot

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla.

SKOL 15.11.2000. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. Tähän SKOLin yksipuoliseen ohjeeseen YTN:n toimesta muutetut kohdat on merkitty sivuun pystyviivalla. 1 JOUSTAVAN TYÖAJAN KÄYTTÖ SÄÄNNÖLLINEN TYÖAIKA LIUKUVA TYÖAIKA Liukuvan työajan käyttöönottaminen

Lisätiedot

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!!

Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet ja laskin. Laskut erilliselle konseptille, vastaus selkeästi näkyviin!!! Palauta tenttipaperi!! 1 School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 01.02.2016 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA

Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA Faktaa METSÄKONEALAN TYÖEHDOISTA 1.2.2017 31.1.2018 Puuliitto puuliitto.fi 1 Metsäkonealan työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 31.1.2018. TYÖAIKA Säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013

Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 Tekstimuutokset 2011 Liite Kaupan työehtosopimukseen 20.4.2010 31.3.2013 ALKUSANAT Tähän liitteeseen on koottu Kaupan työehtosopimuksen, luottamusmiessopimuksen, yhteistoimintasopimuksen soveltamisohjeiden

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis-

PALKKALIITE (K) Vaativat johtamistehtävät (yksikön päällikkö tai esimies), erittäin vaativat kehittämis- LIITE 2 PALKKALIITE 02 I SOVELTAMISALA Viestintäviraston henkilöstön tehtävien vaativuusluokka ja tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy Viestintäviraston, Viestintäviraston henkilöstö ry:n ja JUKO ry:n

Lisätiedot