Työvuorosuunnittelun neljä. sudenkuoppaa sudenkuoppaa. 1...Ei lasketa kannattavuutta. 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvuorosuunnittelun neljä. sudenkuoppaa ... ... ... sudenkuoppaa. 1...Ei lasketa kannattavuutta. 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus"

Transkriptio

1 ... Työvuorosuunnittelun neljä Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa sudenkuoppaa 1...Ei lasketa kannattavuutta 2...Unohdetaan oikeudenmukaisuus Ei huomioida asiakaspalvelun tasoa 4...Laiminlyödään johtaminen 3 4 Hyviä lukuhetkiä toivottaen, Jouko Haapamäki Toimitusjohtaja, Pretax Plan Oy

2 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... JOHDANTO Sudenkuoppaan putoaminen aiheuttaa tavalla tai toisella tappion Ennen vanhaan sudenkuopilla todellakin pyydystettiin susia. Kuoppa kaivettiin suden kulkureitille ja ansa peitettiin havuilla, ettei sitä huomaisi. Tänä päivänä sudenkuoppa tarkoittaa asioiden tekemistä virheellisellä tavalla, johon helposti erehtyy. Ja sudenkuoppaan putoaminen aiheuttaa tavalla tai toisella tappion. Työvuorosuunnittelussa on neljä keskeistä sudenkuoppaa, joihin voi erehtyä, jos ellei asioita tee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Sitähän työvuorosuunnittelu on - henkilöresurssien suunnittelua ja hallintaa.

3 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa EI LASKETA KANNATTAVUUTTA On syytä unohtaa vanhat tottumukset ja aloittaa työvuorojen suunnittelussa uusi aika Ensimmäinen sudenkuoppa on kannattavuus. Yritys saa tuloja myymistään tuotteista ja palveluista, mutta tulojen saaminen edellyttää taloudellisia uhrauksia, joita kuluiksi kutsutaan. Kannattavuuden aste siis muodostuu yksinkertaisesti tulojen ja kulujen suhteesta. Kannattavuutta laskettaessa on tärkeää, että kukin kulu osataan kohdistaa oikeaan tuloon, jolloin tulos voidaan mitata. Palvelualan yrityksissä tärkein yksittäinen kulu on palkkakulut ja niihin liittyvät henkilösivukulut. Tehokkaan työvuorojen suunnittelun tavoitteena on, että tulot ja tehdyt työtunnit ovat oikeassa suhteessa keskenään. Toisin sanoen liian suuret palkkakustannukset merkitsevät, että työskentely on tehotonta. Toisaalta liian pienet palkkakustannukset ilmenevät todennäköisesti huonona asiakaspalveluna. Henkilöstökulut eivät ole hyvin hallinnassa, jos työvuorojen suunnittelumahdollisuuksiin ei ole riittävästi perehdytty ja mahdollisuuksia hyödynnetty. Olemme käytännön työelämässä havainneet, että työvuorot on helpointa suunnitella kiinteänä vuorojärjestelmänä tai niin sanottuna kiertävänä työvuorolistana. Tällöin työvuorot toistuvat samanlaisina ja ovat samanmittaisia - yleensä tunnin tarkkuudella tai ajatteluna aamuvuoro ja iltavuoro. Ruuhka-aikoina palkataan tarvittavat lisähenkilöt ja hiljaisina aikoina on tarpeetonta henkilökuntaa. Jos näin on, on syytä unohtaa vanhat tottumukset ja aloittaa työvuorojen suunnittelussa uusi aika. Ensimmäinen askel on asettaa tehtäville työtunneille tavoite. Suunnitellaan työvuorot asiakaskäyntien tai myynnin määrien mukaisesti. Henkilökuntaa tarvitaan kullekin aukiolotunnille laskettavissa oleva määrä.

4 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... MITÄ TULEE OTTAA HUOMIOON? Joustavien ja tavoitteellisten työvuorojen suunnittelussa ei rikota lakeja eikä työehtosopimuksia. Päinvastoin työehtosopimukset tarjoavat hyvät mahdollisuudet suunnitella työvuorot tarpeen mukaisiksi. Lähtökohtaisesti työsopimukset sopimustyöaikoineen ja työvuorolistat tehdään kirjallisina ja arkistoidaan. Työvuorojen ja palkanmaksun tulee perustua työehtosopimukseen ja lakiin. Esimiehellä on oltava käytössään ja hänen on tunnettava toimialan työehtosopimus. Ohjeita ja neuvoja antavat toimiala- ja työnantajajärjestöt sekä palkkalaskennan ammattilaiset. TEHOKKAAN TYÖVUOROJEN SUUNNITTELUN PERIAATTEITA Tehokas työvuorojen suunnittelu alkaa tehotavoitteen asettamisesta. Tavoitteen pitää olla yksinkertaisesti mitattavissa ja laskettavissa. Yleensä se perustuu työtunteihin, myyntiin ja asiakaskäynteihin. Suunnittelun pohjana voi hyvin käyttää edellisen vuoden toteutuneita myyntejä tai asiakaskäyntejä, sillä ne yleensä toteutuvat samankaltaisina viikosta toiseen eri viikonpäivinä ja kellonaikoina. Poikkeuksena juhlapyhät, loma-ajat ja erilaiset ihmisiä kokoavat tapahtumat. Toteutuneet luvut saadaan esimerkiksi kassajärjestelmästä päivittäin tai jopa aukiolotunneittain. Työvuorosuunnittelussahan suunnitellaan työtunteja suunnittelemalla esimerkiksi kahdeksan tunnin työvuoron, suunnittelet siis kahdeksan tuntia työtä. Sen vuoksi suunnitteluvaiheessa on helpointa hahmottaa tavoite, kun suunnitteluohjeena ovat tavoitetyötunnit, jotka saisi käyttää joko päivän tai jopa tunnin aikana. Tehotavoitteen tunnuslukuja voivat olla: myynti/työtunti (= kuinka paljon myyntiä on oltava kutakin työtuntia kohti) asiakaskäynnit/työtunti (= kuinka monta asiakaspalvelutapahtumaa työntekijä hoitaa kunkin työtunnin aikana) Tehotavoitteen asettamisen ja myynnin ja/tai asiakaskäyntien ennakoimisen jälkeen on meidän helppo laskea tarvittavat työtunnit. Kuinka monta työtuntia voin suunnitella perjantaille, kun myynti on 4400 eur ja tehotavoitteeni on 220 eur/tunti? Päivän työtunnit = 4400 (päivän myynti) 220 / h (tehotavoite) = 20 työtuntia Kuinka monta työntekijää tarvitsemme perjantaille klo , kun myynti on 660 eur? Työntekijöiden tarve = 660 (tunnin myynti) 220 / h (tehotavoite) = 3 hlö

5 Työtuntitarpeen selvittyä suunnittelemme työvuorot sen mukaiseksi hyödyntäen: työvuorojen pituuksien vaihteluita työvuorojen porrastuksia osa-aikaisten työntekijöiden käyttöä työtekijöiden kykyä tehdä monenlaisia tehtäviä tai oppia tekemään niitä työntekijöiden mahdollisuutta työskennellä eri työpisteissä Esimerkki tosielämästä Havainnollistaaksemme kannattavuuden laskennan merkitystä, esitämme seuraavassa esimerkin elävästä elämästä. Kysymyksessä on yksitoimipaikkainen pienehkö palvelualan yritys, jolla oli kannattavuusongelmia. Analysoimme yrityksen työvuoroja ja myyntejä. Työvuorolistat tehtiin henkilökunnalle, joita olivat yrittäjä itse, neljä kokoaikaista ja kolme osa-aikaista työntekijää. Toteutetun työvuorolistan heikkouksia olivat: työvuorot suunniteltiin kiinteinä kahdeksan tunnin pituisina työvuorot tehtiin tunnin tarkkuudella kokoaikaisten työntekijöiden kanssa oli sovittu, että he tekevät vuoroja vain arkipäivisin maanantaista perjantaihin viikonloput tehtiin osa-aikatyönä Kuva1... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Suunnittelimme työvuorot uudelleen seuraavasti: tehotavoitteeksi asetimme 250 eur/työtunti, joka oli parhaan viikonpäivän teho, sillä päätimme, että jokainen päivä on yhtä tehokas kuin viikon paras päivä selvitimme kassaraporteilta päiväkohtaisesti myynnit tunneittain kohdistimme työvuorot tuntikohtaisen myynnin mukaan suunnittelimme työvuorot vaihtelevan mittaisina (lyhyimmillään 6 ja pisimmillään 9 tunnin pituisina vuoroina) työvuorot suunniteltiin 15 minuutin tarkkuudella koko- ja osa-aikaisille annettiin työvuoroja kaikkina viikonpäivinä Kuva2 Kuva1 osoittaa millainen yhden esimerkkipäivän tuntikohtainen miehitys on toteutunut työvuorolistan mukaan. Palkit osoittavat tuntikohtaisen työntekijämäärän Viiva osoittaa kuinka monta työntekijää tehotavoitteen (myynti 250 eur/tehty työtunti) mukaan saisi enintään olla tai pitäisi vähintään olla palvelutason säilyttämiseksi. Kuva kertoo selkeästi, että ajalla 8-13 on liikaa henkilökuntaa ja parhaaseen myyntiaikaan liian vähän, jolloin palvelu kärsii. Kuva2 osoittaa, kuinka uuden työvuorosuunnitelman henkilömäärä mukailee asiakasvirtaa. Suunnittelussa oli pakko ottaa huomioon muutakin kuin maksimaalinen tehokkuus. Aukioloajan (06:00-24:00) lopussa on liikepaikan sijainnin ja työturvallisuuden vuoksi oltava kaksi työntekijää aukioloajan loppuun saakka. Vaikka myynti onkin vähäinen aukioloajan lopussa, aukioloaikaan emme puuttuneet.

6 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Seuraavaksi suunnittelimme samoilla periaatteilla työvuorolistat uudelleen ja havaitsimme, että kankeista suunnitteluperiaatteista johtuen työtunteja tuhlataan keskimäärin 25 tuntia viikossa. Vuositasolla se merkitsi noin tuntia ja kustannuksina euroa vuodessa. Korjausliikkeen ansiosta yrityksen tulos parani viisi prosenttiyksikköä ja tappiollisesta hienoisesti kannattavaksi. Kannattavuuden edelleen parantamiseksi on edessä päätöksiä myös muilla liiketoiminnan alueilla, kuin henkilöresurssien suunnittelussa. Työvuorojen suunnittelujärjestelmän muutoksen yhteydessä jouduttiin henkilökunnalle, etenkin kokoaikaisille työntekijöille perustelemaan muutosta vakiintuneisiin käytäntöihin. Keskeiset argumentit muutoksille olivat, että menestyvä yritys on turvallinen työnantaja sekä palvelukokemuksen keskeinen merkitys asiakasuskollisuudelle. Kuva3 Henkilöstökulut eivät ole hyvin hallinnassa, jos työvuorojen suunnittelumahdollisuuksiin ei ole riittävästi perehdytty ja mahdollisuuksia hyödynnetty. Kuvassa 3 ovat vanhat ja uudet työvuorot yhden päivän osalta. Päivän aikana tarvitaan saman määrän henkilöitä, mutta kokonaistyöaika on kolme tuntia vähemmän. Lisäksi asiakaspalvelu paranee, kun työvuorot on kohdistettu paremmin asiakasvirran mukaan.

7 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa UNOHDETAAN OIKEUDENMUKAISUUS Suunnittele työvuorot tasapuolisesti ja ota huomioon vapaapäivätoiveet Toinen sudenkuoppa on oikeudenmukaisuus, joka on vaikea määritellä käsitteenä, mutta kaikki tietävät mitä se tarkoittaa. Kun työtä ja tekemistä on paljon, saattaa joskus vaan unohtua, että henkilökuntaa tulee kohdella yhdenvertaisesti. Kun niin tehdään, seuraa siitä positiivista tulosta. Työvuorosuunnittelussa oikeudenmukaisuus toteutuu, kun noudatetaan muutamia periaatteita tehdään työvuorokierrot tasapuolisesti, huomioidaan vapaapäivät ja tarjotaan lisävuoroja osa-aikaisille työntekijöille.

8 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... SUUNNITTELE TYÖVUOROT TASAPUOLISESTI JA OTA HUOMIOON VAPAAPÄIVÄTOIVEET Työvuorot tulee suunnitella niin, että työntekijät kokevat tulleensa kohdelluksi tasapuolisesti. Palvelualoilla tehdään yleensä vuorotyötä, jonka vuoksi lepoajat ovat tärkeitä. Hyvä periaate, on suunnitella vapaapäivää edeltävä työvuoro alkamaan aamusta ja vapaapäivältä palaaminen töihin iltavuoroon. Vapaapäivien sijoittaminen parilliseksi kahden päivän vapaaksi kannattaa myös huomioida mahdollisuuksien mukaan. Erityisen tärkeää on huomioida parillisten vapaapäivien yhdistelmien, lauantai-sunnuntai ja sunnuntai-maanantai tasapuolinen antaminen siten, että näitä vapaapäiväyhdistelmiä on pitkään juoksuun kaikilla työntekijöillä saman verran. ESIMERKKI TYÖAIKATOIVEIDEN ESITTÄMISESTÄ: Kategoria1 - Toiveet Henkilökohtaiset, ei pakolliset menot, kuten esimerkiksi harrastus, vanhan ystävän tapaaminen yms. Kategoria2 - Välttämättömät toiveet Esimerkiksi perhejuhlat, joihin usein työehtosopimuksessakin on velvoite antaa vapaapäivä... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Vuorotyö edellyttää työntekijöiltä joustavuutta ja oman elämän ja omien menojen sovittamista työvuorojen mukaan. Sen vuoksi on reilua, että he voivat esittää vapaapäivätoiveita ja että ne otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Henkilökunnan kanssa voi sopia, että vapaapäivätoiveet tai tiettyyn kellonaikaan sidottu toive esitetään esimerkin mukaisella tavalla, jolloin esimiehen on helppo arvioida toiveen tärkeysaste työntekijälle. Palvelualoilla vuorolisät ja pyhätyökorvaukset ovat merkittävä osa palkkausta. Sen vuoksi kannattaa kuunnella myös toiveita työvuoroista. Elämäntilanteen mukaan yhdelle työntekijälle sopii työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin, toiselle taas vapaa-aika vaikkapa perheen kanssa näinä aikoina voi olla rahaa merkityksellisempi asia. Henkilökunnan kanssa voi ja kannattaa sopia työvuoroista kaikkia miellyttävällä tavalla Nykyään liike-elämässä puhutaan usein win-win-tilanteesta, jolloin kaikki voittavat jollain tavalla. Mikä onkaan parempi tilanne kaikkien eduksi, kuin huomioida myös nämä työvuoroihin kohdistuvat työntekijöiden toiveet? Kategoria3 - Työaikarajoitteet Esimerkiksi opiskelijoilla koulupäivät rajoittavat työn tekemistä tiettyinä päivinä ja kellonaikoina ja niistä tulee sopia esimiehen kanssa erikseen etukäteen

9 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... TARJOA LISÄTYÖTÄ OSA-AIKAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE JA SIJAISILLE Yksi osa esimiehen työtä on varmistaa asiakaspalvelutason säilyttäminen. Viikoittain tulee väistämättä tilanteita, että työntekijä joutuu jäämään sairauslomalle tai tulee yllättäen iso tilaus, johon tarvitaan lisää henkilökuntaa. Tarjoa näissä tilanteissa vapaita työvuoroja omalle henkilökunnallesi. Palvelutoimialoilla tehdään paljon osa-aikatyötä ja työsopimuksessa sovitaan esimerkiksi viikkotyötuntien taattu määrä. Toimialoilla työskentelee myös sijaisia, joille ei ole sovittu työtuntitakuuta. Työsopimuslaissa edellytetään lisätyön tarjoamista omille osa-aikaisille työntekijöille. Lakia tulee noudattaa, mutta tämä on sinulle esimiehenä myös iso mahdollisuus hyödynnettäväksi ja voittajatilanteen luomiseksi. Kun tarjoat työvuoroja omille osa-aikaisille työntekijöillesi tai sijaisille, he sitoutuvat entistä paremmin yritykseen, joka tarjoaa heille lisätyötunteja. Tällä tavalla työvuoroon tulee henkilö, joka entuudestaan tuntee talon työskentelytavat ja konseptin. Lisätyötä tarjoamalla edistät myös työntekijöiden liikkuvuutta eri toimipaikoissa ja eri työtehtävien oppimista yrityksen sisällä. Palvelualoilla käytetään paljon vuokrattua työvoimaa, mutta tarjoamalla työvuoroja omille osa-aikaisille työntekijöillesi, voit saada aikaan merkittäviä kustannussäästöjä Työvuorosuunnittelussa oikeudenmukaisuus toteutuu, kun noudatetaan muutamia periaatteita tehdään työvuorokierrot tasapuolisesti, huomioidaan vapaapäivät ja tarjotaan lisävuoroja osa-aikaisille työntekijöille

10 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Kolmas sudenkuoppa on asiakaspalvelu. Se on hyvää, kun se vastaa asiakkaan odotuksia tai jopa ylittää ne. Keskinkertainen tai huono asiakaspalvelu voi johtaa siihen, että palvelua ei haluta ostaa enää uudelleen. 3. EI HUOMIOIDA ASIAKASPALVELUN TASOA Asiakaspalvelun pitää siis olla jatkuvasti tasokasta, koska huonoa asiakaspalvelukokemusta on erittäin vaikea paikata. Hyvä asiakaspalvelu on paras mahdollinen käyntikortti yritykselle ja tyytyväiset asiakkaat yleensä kertovat myös tuttavilleen saamastaan palvelusta. Mutta niin he kertovat valitettavasti myös epäonnistuneesta asiakaspalvelukokemuksesta. Työvuorojen kohdistaminen asiakasvirtojen mukaan Huonoa asiakaspalvelukokemusta on erittäin vaikea paikata Kun aiemmin kuvasimme kannattavuuden laskentaa, huomaamme, että kannattavuus ja hyvä asiakaspalvelu voivat kulkea käsi kädessä. Kun työvuorojen suunnittelu perustuu asiakasvirran arviointiin joko myyntiin tai asiakaskäyntien määrään päästään lopputulokseen, jossa työntekijöitä on oikea määrä kullakin hetkellä. Jokainen meistä tunnistaa marketin kassajonossa, onko työvuorot suunniteltu hyvin vai huonosti. Luonnollisesti yrityksessä on myös muitakin, kuin asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä. Tulee arvioida, mitä aikataulutettuja töitä eli ennalta määrättyyn aikaan tehtäviä töitä on. Ja mitä varastoituvia töitä on, mikä tarkoittaa, että on tehtäviä jotka ovat olemassa, mutta niiden tarkkaa suorittamisaikaa ei tarvitse ennalta määritellä. Mutta yhtä kaikki, palvelualan yrityksessä asiakasvirtaan perustuva arviointi on tärkein kriteeri.

11 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa LAIMINLYÖDÄÄN JOHTAMINEN Neljäs sudenkuoppa liittyy johtamiseen. Johtaminen on tavoitteellinen tapa ohjata ihmisten toimintaa siten, että tulokset ovat parempia kuin ilman johtamista. Hyvällä johtamisella tavoitteet toteutuu ja laatu on tasaista Yrityksessä ihmiset tekevät päivittäin tulokseen vaikuttavia päätöksiä. Heille annetaan siten jatkuvasti tulosvastuuta. Tässä kohtaa kuvaan astuu johtaminen ihmisille pitää antaa selkeät tavoitteet toiminnalle ja toteutuneet tulokset pitää voida myös mitata. Eikä ole pahasta sekään, jos ihmisiä kannustetaan palkitsemalla onnistumisesta.

12 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... Aiemmin kuvatut asiat kannattavuus, oikeudenmukaisuus ja asiakaspalvelu asettaa seuraavanlaiseen matriisiin. Kuvitellaan, että meillä on neljä työpistettä A, B, C ja D. Kunkin työpisteen työvuorosuunnittelun tekee eri esimies. Johtamisen haaste on, että kaikkien työpisteiden työvuorosuunnittelu pitäisi saada toimimaan samaan suuntaan ja samaan tahtiin. Edellisellä kuvalla pyrimme havainnollistamaan, että jokaisen työpisteen kannattavuutta, asiakaspalvelua ja tasapuolisuutta ei ole mahdollista kohentaa, jos kaikki on kunnossa. Mutta hyvällä johtamisella päästään tasalaatuisuuteen. Tunnistetaan työpisteet, joissa on ongelmia ja mitä ne ongelmat koskevat. Johdon tehtävä on tavoitteita asettamalla ja niiden toteutumista seuraamalla sparrata nämäkin työpisteet ja esimiehet parhaiden joukkoon. Muita tuotannontekijöitä, kuten raaka-aineita tai tavaravarastoa seurataan yleensä tarkkaan, jotta hävikkiä ei syntyisi. Aivan samalla tavalla voidaan johtaa henkilötyöresurssin käyttöä. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN JA TULOSTEN MITTAAMINEN Kohdassa kannattavuus puhuimme tavoitteiden asettamisesta. Työvuoroja suunnitteleville esimiehille tulee antaa selkeät tavoitteet. Tulosten mittaamista tukee tietojärjestelmä, joka antaa yhteismitallista vertailutietoa työpisteistä, toimipaikoista ja koko yrityksestä. Hyvä tietojärjestelmä seuraa: työpisteessä A kaikki on kunnossa ja työvuorosuunnittelussa huomioidaan niin kannattavuus, asiakasvirrat kuin työntekijöiden tasapuolinen kohtelukin - paljonkaan parannettavaa ei ole. työpisteen B toimintaa yritysjohdon pitäisi kiinnittää erityistä huomiota, koska parannettavaa on joka saralla työpisteessä C kannattavuus on hyvä, mutta onko asiakaspalvelu ja tasapuolisuus kohdallaan pitkällä tähtäimellä tavoitteiden saavuttamiseksi? entä työpiste D, jossa asiakaspalvelu on kohdallaan, mutta budjettia, joka on yhdessä sovittu tavoite vuodeksi eteenpäin ennustetta, johon esimies voi huomioida lyhyemmällä aikavälillä tapahtuvat muutokset ja reagoida niihin - muutoksia voivat aiheuttaa esimerkiksi erityistapahtumat tai myyntikampanjat. toteutunutta todellisuutta vertailun vuoksi edellisen vuoden toteutuneita tietoja kannattavuus sivuseikka?

13 ... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... KANNUSTAVA PALKITSEMINEN Tavoitteiden saavuttamisesta kannattaa palkita, koska se kannustaa esimiestä ja työtiimiä parempaan kannattavuuteen ja asiakaspalveluun. Tulospalkkauksella on mahdollista saada aikaan positiivinen hyvä kierre. Kun tulospalkkausta suunnitellaan, tulee ottaa huomioon, että tavoitteena olevan tuloksen tunnistaminen ja mittaaminen ovat riittävän yksinkertaisia. Silloin tulospalkkauksessa on selkeä logiikkaa tuloksen ja maksetun korvauksen välillä. Tulospalkkio voidaan maksaa rahana, jonka saaja kokee konkreettisena palkintona onnistumisesta. Mutta palkkio voi olla muutakin, esimerkiksi osallistuminen johonkin tapahtumaan, jolloin jos saajana on erimerkiksi työtiimi, kohottaa se myös mehenkeä. Hyvällä johtamisella päästään tasalaatuisuuteen ja saavutetaan miellyttävä sekä tehokkaasti toimiva työympäristö

14 Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... TIETOTEKNIIKKA TYÖVUOROSUUNNITTELUN TUKENA Työvuorojen suunnittelun sudenkuopat voidaan välttää, kun tukena on tietojärjestelmä, joka on suunniteltu niin johdon, esimiesten kuin työntekijöidenkin avuksi. Järjestelmä tukee koko prosessia työvuorojen suunnittelusta palkanlaskentaan. Kannattavuutta voidaan tarkastella jo työvuorojen suunnitteluvaiheessa ennen työvuorolistan julkistamista. Järjestelmä huomioi työntekijöiden toiveet ja työvuorojen tasapuolisuuden. Henkilöresurssit kohdistetaan asiakasvirtojen mukaan ja se takaa asiakaspalvelun sujuvuuden. Järjestelmä tarjoaa myös yritysjohdolle mahdollisuuden tavoitteiden asettamiseen ja tulosten seurantaan.

15 Maraplan ohjelmisto... Työvuorosuunnittelun neljä sudenkuoppaa... My MaraPlan henkilöstön web-palvelu MaraPlan ohjelmisto on työvuorosuunnittelun monipuolinen ratkaisija ja ohjelmistoilla on jo tuhansia käyttäjiä yli kolmessa tuhannessa toimipaikassa. Ratkaisut toimitetaan huolettomana pilvipalveluna tai asiakaskohtaisena asennuksena. Mara-Plan on nykyaikaisen työvuorosuunnittelun standardi, joka tarjoaa palveluja koko organisaatiolle. Lue lisää täältä My MaraPlan on kätevä itsepalvelu työntekijöiden ja esimiesten väliseen työvuoroja koskevaan asiointiin. Ratkaisu korvaa manuaaliset menettelyt ja virhealttiit käytännöt nykyaikaisella 24/7-verkkopalvelulla. Ratkaisu helpottaa ja tehostaa yhteydenpitoa, tuottaa ajantasaista tietoa työvuorosuunnitelmista ja toteutuneista työvuoroista, keventää esimiesten työkuormaa sekä parantaa henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työvuoroihinsa. Lue lisää täältä Tempus mobiilit työvuoroihin kutsut Neovista työvuorojen optimointi Tempus on tehokas ja käytännöllinen mobiilisovellus, jonka avulla esimiehet voivat lähettää työvuoroja koskevia tarjouksia ja töihinkutsuja työntekijöiden matkapuhelimiin. Myös vastaukset hoituvat mobiilisti. Ohjelmisto säästää esimiesten aikaa ja helpottaa sopivien resurssien löytämistä, kun tarvitaan nopeasti esimerkiksi sijaista tai lisätyövoimaa. Sovellus automatisoi manuaalisen työn ja täyttää työsopimuslain edellytykset. NeoVista WFM on työvuorojen optimointijärjestelmä, jolla voidaan sovittaa henkilöresurssien käyttö eli työvuorosuunnitelma ennakoidun tarpeen mukaiseksi. Työvuorojen optimointi perustuu työmääräennusteeseen, johon perustuen työvuorojen muodostaminen ja työvuorolistan teko on automaattista. Lue lisää täältä

Pikaopas. Työtehotavoite kannattavuuden ja palvelutason ohjauksessa

Pikaopas. Työtehotavoite kannattavuuden ja palvelutason ohjauksessa Pikaopas Työtehotavoite kannattavuuden ja palvelutason ohjauksessa 1 JOHDANTO Henkilöstökulu- %:n mukainen työtehotavoite Tulosvastuullisissa tehtävissä työskenteleville esimiehille talouden ymmärtäminen

Lisätiedot

Accountor Group Software Division tuottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluja asiakkuuksien

Accountor Group Software Division tuottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja palveluja asiakkuuksien ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // ratkaisut ja yritykset MEPCO // LIIKETOIMINTARATKAISUJEN ENERGINEN TOIMITTAJA PROCOUNTOR // SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON EDELLÄKÄVIJÄ Mara-Plan // työvuorosuunnittelun

Lisätiedot

Ulos pätkävankilasta

Ulos pätkävankilasta Ulos pätkävankilasta työntekijä tulisi toimeen yhdellä työsuhteella ja siitä saatavalla palkalla. epäreiluja työn teettämisen tapoja ei paikattaisi verovaroin. Osa-aikaisen palkka jää pieneksi. Esimerkiksi

Lisätiedot

ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET

ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET ACCOUNTOR GROUP SOFTWARE DIVISION // RATKAISUT JA YRITYKSET MEPCO // LIIKETOIMINTARATKAISUJEN ENERGINEN TOIMITTAJA PROCOUNTOR // SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON EDELLÄKÄVIJÄ MARAPLAN // TYÖVUOROSUUNNITTELUN

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

Kauppa vetovoimaisena työnantajana

Kauppa vetovoimaisena työnantajana Kauppa vetovoimaisena työnantajana Puheenjohtaja Ann Selin Vähittäiskaupan ennakointiseminaari 10.3.2015 PAM lukuina Jäseniä 232 381 (31.12.2014) Naisia n. 80 % jäsenistä Nuoria, alle 31-vuotiaita 30 %

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta

Kaupan vuosivapaajärjestelmä. 1 Vuosivapaan ansainta 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain vuosivapaata tosiasiallisesti tehtyjen työtuntien perusteella. Tehdyiksi työtunneiksi luetaan myös muu työaikalain

Lisätiedot

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT

LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 Palkkahinnoittelu 1.5.2011 Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Peruspalkka /kk Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa

Lisätiedot

Altian tulospalkkio 2014

Altian tulospalkkio 2014 Altian tulospalkkio 2014 palkkio on osa Altian palkitsemiskokonaisuutta. palkkio-ohjelmista päätetään vuosittain. palkkio maksetaan joko kerran vuodessa tai useammin tuotantopalkkiona tai myyntipalkkiona.

Lisätiedot

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne

Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa. 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne Joustavan työajan käyttö hautaustoimessa 27.10.2010 vt. puistopäällikkö Sirpa Alanne kirvestes 160 (160.1 ja 211 ) Yleinen säännöllinen työaika -1 mom. Viranhaltijan/ työntekijän yleinen säännöllinen työaika

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA

HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA HENKILÖSTÖVUOKRAUS ON TÄRKEÄ OSA HENKILÖSTÖSTRATEGIAA 150 Rekrytoinnin ammattilaista toimistoissamme 45.000 Työpaikkahakemusta 33 Paikallistoimistoa 73 Milj. euron liikevaihto vuonna 2014 503.000 Täytettyä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Siimasta toteutettu keinolihas

Siimasta toteutettu keinolihas AS 0.3200 Automaatio ja systeemitekniikan projektityöt Projektisuunnitelma: Siimasta toteutettu keinolihas Laura Gröhn 224417 Mikko Kyllönen 221177 Lauri Liukko Sipi 84702A Susanna Porkka 225131 3.2.2015

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016?

2 Kuinka montaa suoritusmittaria toimipaikassa seurattiin vuosina 2011 ja 2016? Osa A Johtaminen 1 Mikä seuraavista kuvaa parhaiten toimipaikassa tehtyjä toimenpiteitä, kun tuotannossa havaittiin ongelma vuosina 2011 ja 2016? Esimerkki: laadullisen vian löytäminen tuotteesta tai koneiston

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman

SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Yhteistyötoimikunta 5.11.2007 37 Kunnanhallitus 12.11.2007 344 Kunnanvaltuusto 4.12.2007 116 SULKAVAN KUNTAKONSERNIN HENKI- LÖSTÖSTRATEGIA Sisältää tasa-arvosuunnitelman Sulkavan kunnan henkilöstöpoliittinen

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT. 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT. 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien LIITE 2 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIT 1 a Palkkahinnoittelu 1.1.2012 lukien Virkanimike/tehtävä 1 Ylihammaslääkärit/verrattavassa asemassa olevat Hammaslääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoishammaslääkärin

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa

Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Verkkoperehdytyksen kehittäminen SOL konsernissa Tausta SOL konserni on Suomen suurimpia palvelualan työllistäjiä. SOLIssa työskentelee tällä hetkellä lähes 10 000 työntekijää, joista n 7500 Suomessa.

Lisätiedot

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas

Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Kaari-työhyvinvointikysely - esimiehen opas Valmistaudu kyselyyn vinkkilista esimiehelle vinkkilista työyhteisölle Valmistaudu kyselyyn - vinkkilista esimiehelle Missä tilaisuudessa/palaverissa työyhteisönne

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa

S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa 1 S-ryhmän 39 500 erilaista Työtarinaa 27.10.2011 SOK Mari Junnila S-ryhmän rakenne 2 S-ryhmän henkilöstötyö Toiminnan tarkoitus Osaava ja sitoutunut henkilöstö toteuttaa asiakaslupauksemme ja S-ryhmän

Lisätiedot

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle

Tuottavuutta ja hyvinvointia finanssialalle Kuinka me yhdessä toimimme? Miten minä voin vaikuttaa? Työn tulevaisuus Finanssiala on suuressa murroksessa ja ala kohtaakin laajalti vaikuttavia muutostekijöitä tulevaisuudessa. Asiakaskäyttäytymisen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta

Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Kiitos, kultakello, raha, vai lisää töitä? - Tutkittua tietoa palkitsemisesta Timo Wallenius Toimitusjohtaja Henkilöstörahastopalvelut Oy Tarja Nuutinen Osastopäällikkö Keskuskauppakamari, Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014.

NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA. Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. NAISYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA Ilmarisen ja Suomen Yrittäjänaisten kyselytutkimus 2014. TAUSTAA Ilmarinen ja Yrittäjänaiset selvittivät verkkokyselyllä naisyrittäjien arkea ja jaksamista Tulokset julkaistiin

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki

JORMA HEINONEN, TOIMIALAJOHTAJA, toimistot, Case: Senaatti-kiinteistöt. Senaatti-kiinteistöjen pääkonttori, Helsinki Senaatti-kiinteistöjen verkostokumppanina Workspace on mukana tuottamassa Senaattikiinteistöjen asiakkaille työympäristökehittämisen asiantuntijapalveluita. Yhteistyö on alkanut vuonna 2003 ja tänä aikana

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI WIA one Pauliina Airaksinen-Aminoff pauliina@aminoff.fi 3.9.2013 Ensivaikutelma 3.9.2013 WIAone Yrittäjä Toimittaja Uusmedia-ala Coachi Mainostoimistoala

Lisätiedot

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi

Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Työpaikkavalmenta koulutusmateriaali Monimuotoisen työyhteisön hyvinvointi Sisältö Riittävän hyvä työyhteisö Työpaikan työyhteisön voimavaro lisäävät tekijät Esimiehen, työsuojeluvaltuutetun luottamusmiehen

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA

TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA TYKY-KUNTOSETELI TYÖNANTAJAN TYKY-TOIMIEN TUKENA Kohdennettuihin maksuvälineisiin erikoistunut yritys Luotettava kumppani ( toiminut vuodesta 2005 alalla ) Suomen Vahvimmat 2009, 2010, 2011 ja 2012 ( Rating

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA?

PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? PERUUTUSPEILIIN KATSOMISTA VAI ETEENPÄIN SUUNTAAMISTA? Terve yritys pulssikysely ennustaa työhyvinvoinnin tasoa kehityspäällikkö Sabina Brunou sabina.brunou@diacor.fi 5157 PALVELUMME TYÖPAIKOILLE Työhyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

kilpailukykysopimuksesta johtuen

kilpailukykysopimuksesta johtuen Kaupan työehtosopimukseen tulevat muutokset kilpailukykysopimuksesta johtuen Koulutuksen sisältö I. Vuosivapaajärjestelmä syrjäyttää arkipyhäjärjestelmän ja työaika pitenee II. Paikallinen sopiminen III.

Lisätiedot

Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen

Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen Aloitepalkkion ja kehittyvä työyhteisö palkinnon uudistaminen sekä yhdistäminen Henkilöstöohjelmaamme kirjattuina keskeisinä tavoitteina ovat muun muassa seuraavat: henkilöstömme on osallistuvaa; toimintaamme

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtaminen MaitoManageri johtaminen ja johtajuus-kysely Liiketoiminnan johtaminen 1. Osaan määrittää yrityksellemme tulevaisuuden vision (tavoitetilan) 2. Viestin siten, että kaikki tilalla työskentelevät ovat tietoisia

Lisätiedot

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa)

Seinäjoen opetustoimi. Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Seinäjoen opetustoimi Henkilöstön kehittäminen 28.4 9.5.2008 Vastausprosentti 66,3% (222 vastaajaa) Yhteistulos, henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittäminen 5 4 3 2 1 Ka 1 Miten suunnitelmallista

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA

SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA SOPIMUSTEN MERKITYS OMISTAJANVAIHDOKSISSA Sopimustyypit ja niiden valinta Kaksi päävaihtoehtoa ovat liiketoiminnan myynti (liiketoimintakauppa) ja yrityksen itsensä, eli ns. oikeushenkilön, myynti (osuus

Lisätiedot

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa

Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä. - sovellusten taustaa Kannattavampaa tilaus-toimitusketjun toimitusketjun yhteistyötä - sovellusten taustaa Jouni Sakki Oy tel. +358 50 60828 e-mail: jouni.sakki@jounisakki.fi www.jounisakki.fi B-to-b tilaus-toimitusketju (Supply

Lisätiedot

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic

ISE N KSI SYS TEM TAM TUE JOH ATTIC. Johtamisjärjestelmä Systematic Johtamisjärjestelmä Systematic SYS Myydään SaaS palveluna eli vuokraat ohjelmiston käyttöoikeuden tarvitsemaksesi ajaksi. Et siis maksa isoa hankintahintaa tai kehittämiskuluja. Maksat vain siitä mitä

Lisätiedot

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari HOK-Elanto lyhyesti Suomen suurin alueosuuskauppa, osa S-ryhmää Toimialueena pääkaupunkiseutu ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALIPSYKIATRINEN SÄÄTIÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ 2015 1. YLEISTÄ Useita kymmeniä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita suorittaa joka vuosi käytännön harjoitteluja

Lisätiedot

Strategioista ja suunnitelmista konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavuuteen. Sallan kunta

Strategioista ja suunnitelmista konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavuuteen. Sallan kunta Strategioista ja suunnitelmista konkreettisiin toimenpiteisiin ja vaikuttavuuteen 1 Salla eräämaapitäjä rajanylityspaikalla varustettuna Maa- ja vesipinta-ala on 5878 km², josta maata 98,6 ja sisävettä

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97)

Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1348-98 (33/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) vuorotyön määritelmästä. Annettu valtiovarainministeriön henkilöstöosaston pyynnöstä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.

Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto. Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017. Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12. Parikkalan kunta Henkilöstöhallinto Tasa-arvosuunnitelma 2016 2017 Yhteistyötoimikunta 11.11.2015 / 11 Henkilöstöjaosto 10.12.2015 / 18 1 Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2016-2017 Tasa-arvotilanteen selvitys

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

KUN PALKKAUS UUDISTUU

KUN PALKKAUS UUDISTUU palkitaanko meillä myös vapaamatkustajia? KUN PALKKAUS UUDISTUU voiko palkka perustua firman kannattavuuteen? palkitsenko pekkaa vai koko varaston? voisikohan ikälisät poistaa? maija on vastuuntuntoisin,

Lisätiedot

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ

BRANDS. Vahvista BRÄNDIÄ BRANDS Lisää myyntiä Vahvista BRÄNDIÄ VIESTINTÄ myymälässä MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ? Hyödyntämällä näitä tietoja voit lisätä myyntiä melkoisesti Haluatko lisätä myyntiä? Viesti enemmän Haluatko kasvattaa MARKKINAOSUUTTASI?

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto

Yhteistoimintamenettely. Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Yhteistoimintamenettely Henkilöstölle annettavat tiedot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 1 Henkilöstölle annettavat tiedot YT-laki 3 luku (10-14

Lisätiedot

Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012

Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisraportti vuodelta 2012 1 Danske Bank Oyj -konsernin palkitsemisperiaatteet perustuvat Danske Bank -konsernissa noudettaviin periaatteisiin, joiden lähtökohtana on

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville.

KESÄTYÖINFO. Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. KESÄTYÖINFO Materiaali on tarkoitettu erityisesti määräaikaisia kesä- tai kausityösopimuksia solmiville. SISÄLTÖ: Työsopimus Työehtosopimus Työsopimuksen sisältö Työaika ja ylityöt Palkkaus ja palkanmaksu

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013, julkaisuseminaari 23.4

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013, julkaisuseminaari 23.4 Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013, 23.4 Avoin lähdekoodi Avoin data Prosessien ja palveluiden kehittäminen Elisa Kettunen, erityisasiantuntija Avoimen lähdekoodin käyttö kunnissa Avoimen lähdekoodin

Lisätiedot

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla

CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla CityWorkLife joustava ja monipaikkainen työ suurkaupunkialueilla http://smallbiztrends.com/2011/09/workshifting-changingway-we-work.html Kiinko Tulevaisuuden kaupunki - työ - asuminen - liikkuvuus 6.2.2014

Lisätiedot

Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset

Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset Kaupan työehtosopimuksen kilpailukykysopimuksen mukaiset muutokset 12.10.2016 Mistä tähän on tultu? 12.10.2016 Antti Huotilainen / KL ja Mia Suominen / PAM Kilpailukykysopimusneuvottelut pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä

Jyrki Laurikainen, kiinteistöjohtaja, Wärtsilä OyJ Wärtsilän pääkonttori, kuva: Mahlum 2007. Case: Wärtsilä Wärtsilä Oyj on tehnyt Workspacen kanssa yhteistyötä vuodesta 2011, jolloin aloitettiin globaalin työympäristökonseptin kehittäminen. Vuoden 2013 loppuun mennessä Workspace oli auttanut Wärtsilää ohjaamaan

Lisätiedot

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa

MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa MYCHALLENGE Työkalu tavoitteidesi saavuttamiseen Scandinavian Challengessa Kerromme, miten......löytää oma miksi...asetat tavoitteesi...suunnittelet haasteesi...jaat tavoitteen osatavoitteiksi...seuraat

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU

Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Åbo Akademi KEHITYSKESKUSTELU Tämä lomake on kehityskeskustelua varten laadittu mallilomake, jota voidaan käyttää keskustelun sisällön jäsentämiseen ja joka auttaa keskittymään olennaisiin kysymyksiin.

Lisätiedot

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI?

KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? KUMPI OHJAA, STRATEGIA VAI BUDJETTI? Aalto University Executive Education Teemu Malmi Professori, AUSB WORKSHOP Alustus: Budjetti ohjaa, kaikki hyvin? Keskustelu pöydissä Yhteenveto Alustus: Miten varmistan,

Lisätiedot

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus

ValueFrame. Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFrame Tilitoimiston toiminnanohjaus ValueFramen ansiosta työtehtävämme pysyvät ajan tasalla, ja se auttaa minua koordinoimaan tehtäviä. Pystymme kirjaamaan tehdyt tunnit laskutusta varten niin, että

Lisätiedot

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen!

Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Visit Optimoinnilla parempaan tulokseen! Montako asiakasta teillä käy päivittäin? Moniko heistä on todellinen ostaja? Kuinka monet poistuvat ostamatta? Osaatko optimoida oikean henkilökuntamäärän kullekin

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase.

3. Edellisen tilikauden tuloslaskelma tai tuloslaskelman yhteenveto sekä tase. 1. Yhtiön nimi sekä valtion omistus- ja äänivaltaosuus. HAUS kehittämiskeskus Oy Suomen valtio omistaa koko osakekannan. 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä. 2 Yhtiön toimiala Yhtiö toimii julkisia hankintoja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 26.11.2014 Tiina Kalliomäki-Levanto. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 26.11.2014 Tiina Kalliomäki-Levanto. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä FlowIT virtaa IT-hankintoihin Tietoa työstä hankintaa varten - Työn sujuminen ennen hankintaa Tiina Kalliomäki-Levanto 26.11.2014 Suomen kansallismuseo Tapaustutkimus: Työvuorosuunnittelun

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN

HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN HYKS lautakunta 21.1.2014 Liite 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUE TULOKSET HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN Löydätte yksikkönne tulokset kalvosarjan alussa ja tämän jälkeen vertailut. Erot voidaan vastauksien määrien (N) mukaan

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot