Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät *

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät *"

Transkriptio

1 Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät * Työaikatekijöiden arviointiohje Työaikojen kuormituksen arvioinnin tarkoitus on selvittää, ovatko joko ryhmän ja/ yksilön työajat kunnossa terveyden ja toimintakyvyn suhteen. Arviointikriteerit perustuvat osin myös voimassaolevaan työaikalainsäädäntöön. Pääasialliset arvioinnin perustana olevat tietolähteet ovat työaikakirjanpito ja/ kohderyhmälle suoritettu työaikakysely. ** Kun työaikakirjanpidosta ei selviä todellinen tehty työaika, on hyvä tehdä kohderyhmälle työaikakysely. ** Kun työaikakirjankirjanpito on kattava, työaikakysely voidaan täyttää sen perusteella. Tällöin kysely annetaan esimiehelle täytettäväksi. Työaikojen kuormituksen arviointi muodostuu kahdesta osakokonaisuudesta: kaikkia koskevat kysymykset työaikamuodosta riippumatta (työaikakyselyn A- osa, kysymykset 1 4) ja lisäkysymykset (B-osa, kysymykset 5 11) niille, jotka tekevät muuta kuin säännöllistä päivätyötä. Muulla kuin säännöllisellä päivätyöllä tarkoitetaan työtä, jota tehdään klo 6 18 välisen ajan ulkopuolella. Tässä esitetyt arviointikriteerit työaikojen kuormittavuudesta ovat yleisiä. Työn fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kuormittavuus vaikuttaa näiden ohella merkittävästi työaikojen kuormittavuuteen. Työntekijän vaikutusmahdollisuuksista työaikoihinsa saa tietoa vain kysymällä sitä työntekijältä itseltään esimieheltä (kysymys 1b). Liite: Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät Arvioitaessa suurinta viikkotuntimäärää ja sen yleisyyttä (kysymys 2), on tarkoitus saada tietoa työssä mahdollisesti esiintyvistä ruuhkahuipuista. Niissä tapauksissa, joissa viikonlopputyö ei sisälly viralliseen työaikaan, vaikka sitä kuitenkin tehdään, on asiaa kysyttävä henkilöiltä itseltään (kysymys 3). Työpäivän jaksojen lukumäärällä (kysymys 4) tarkoitetaan tuotannon palvelujen tarpeesta johtuvaa työpäivän pätkittymistä. Tässä ei kuitenkaan viitata työntekijän omista tarpeista lähtevään työaikajoustoon eli työjaksojen sijoittumiseen. Kaikissa vuorotyötä koskevissa kysymyksissä (kysymykset 5 11) työntekijällä/ esimiehellä tulee olla pohjana toteutunut työvuorolista, josta käy ilmi myös suunniteltuun vuorolistaan tehdyt muutokset. * Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät -liite on kirjasta Työkuormituksen arviointimenetelmä TIKKA. Kari Lindström ym., Työterveyslaitos

2 Työaikakysely Kysymykset koskevat vain arvioinnin kohteena olevaa työtä. A) Kysymykset kaikille työntekijöille 1a. Kuinka monta tuntia työaika on keskimäärin viikossa? normaali työaika ilman ylityötä t rahana korvattava ylityö t työ, jota ei korvata rahana eikä vapaana t Kaikki yhteensä t/vko 1b. Voiko työntekijä itse säädellä työpäivän pituutta (esim. liukumat tuntien tekeminen toisena päivänä yms.)? erittäin melko paljon 1 jonkin verran 2 melko erittäin vähän 3 2. Mikä on suurin viikkotuntimäärä vuodessa ja kuinka usein se esiintyy? t/vko ja se esiintyy kertaa/vuosi 3. Kuinka monena viikonloppuna kuukaudessa keskimäärin työskennellään (vähintään 2 tuntia) joko lauanna, sunnunna molempina päivinä? viikonloppuna kuukaudessa 4. Kuinka monesta erillisestä jaksosta työpäivä muodostuu ja kuinka usein? yhdestä jaksosta (esim. klo 9 17) 1 kahdesta jaksosta (esim. työtä klo 9 12, vapaata klo ja työtä klo 16 19) 2 Jos vaihtoehto 2, kuinka monena päivänä viikossa? päivänä/viikko 148 Liitteet

3 B) Lisäkysymykset niille, jotka tekevät muuta kuin säännöllistä päivätyötä (työtä tehdään klo 6 18 ulkopuolella). Kuinka usein työssä esiintyy seuraavia työaikoja? Arvioikaa tapausten esiintyvyys keskimäärin yhden tasoitusjakson yhden vuoden aikana ja suhteuttakaa se kysyttyyn ajanjaksoon. 5. Kahden peräkkäisen työvuoron välinen aika on vähemmän kuin 11 t kertaa/viikko 6. Säännöllisessä vuorotyössä peräkkäisiä yövuoroja (kello 23 ja 6 välinen aika, jaksotyössä vähintään kolme tuntia ko. aikana) on kpl 7. Yövuorojen jälkeisen vapaajakson pituus on alle 28 t kertaa/vko 8. Ennen klo 6 alkavia aamuvuoroja on kertaa/vko 9. Kahden vuorojakson välissä on yksittäinen vapaapäivä kertaa/vko 10. Pisimmän työvuoron kesto on tuntia ja se esiintyy kertaa/vko 11. Suurin peräkkäisten työvuorojen (ei vapaapäiviä työpäivien välissä) lukumäärä on ja se esiintyy kertaa vuodessa 149

4 Työaikojen kuormittavuuden arviointiperusteet A) Kaikkia koskevat työaika-arviot 1. Mikä on työntekijän keskimääräinen viikkotuntimäärä ja mahdollisuus itse säädellä työajan pituutta? Keskimääräinen työaika on enintään 40 tuntia viikossa, kun mukaan lasketaan sekä ylityö, joka korvataan rahana, että ylityö, jota ei korvata rahana eikä vapaana. Keskimääräinen työaika ylityöt mukaan lukien on tuntia viikossa, ja työntekijä itse pystyy säätelemään työaikaansa vain vähän (ei ole mahdollisuutta esim. liukumiin tuntien tekemiseen toisena päivänä). Keskimääräinen työaika on yli 48 tuntia Työsopimuksessa määritetyn työajan lisäksi on kuukausitn työtä, jota ei korvata rahana vapaana. 2. Mikä on työntekijän suurin viikkotuntimäärä vuodessa? Suurin viikkotuntimäärä on enintään 48 tuntia niin, että vuositasolla keskimääräinen viikkotyöaika tasoittuu enintään 40 tuntiin Suurin viikkotuntimäärä on 55 tuntia enemmän, ja tällaisia viikkoja on vuodessa 10 kertaa useammin. Suurin viikkotuntimäärä vuodessa on 60 tuntia, ja tällaisia viikkoja on 5 kertaa useammin vuodessa. Suurin viikkotuntimäärä on 65 tuntia enemmän. 3. Miten yleistä on viikonlopputyö? Vain yhtenä viikonloppuna kuukaudessa tehdään työtä 2 tuntia enemmän joko lauanna, sunnunna molempina päivinä. Työtä tehdään vähintään kolmena viikonloppuna kuukaudessa. 150 Liitteet

5 4. Mikä on työpäivän työjaksojen määrä? Työpäivä muodostuu yhdestä työjaksosta (esim. klo 9 17). Työpäivä muodostuu kahdesta useammasta erillisestä jaksosta (esim. työtä klo 9 12, vapaata klo ja työtä klo 16 19) vähintään kolme kertaa B) Muuta kuin säännöllistä päivätyötä tekevät (työtä tehdään klo 6 18 ulkopuolella) 5. Mikä on kahden peräkkäisen työvuoron välinen aika? Kahden peräkkäisen työvuoron välinen aika on vähintään 11 tuntia. Kahden peräkkäisen työvuoron välinen aika on alle 11 tuntia, ja tällaisia lyhyitä vuorovälejä on kaksi useampia kertoja 6. Mikä on peräkkäisten yövuorojen määrä säännöllisessä vuorotyössä (kello 23 ja 6 välinen aika, jaksotyössä vähintään kolme tuntia kyseisenä aikana)? Enintään kaksi yövuoroa peräkkäin. Viisi useampi yövuoro peräkkäin. 7. Miten pitkä on yövuorojen jälkeinen vapaajakso? Yövuorojen jälkeiset vapaajaksot ovat vähintään 28 tuntia. Yövuoron jälkeinen vapaajakso on alle 28 tuntia, ja tällaisia lyhyitä vapaajaksoja on kaksi kertaa useammin 8. Milloin alkaa aikainen aamuvuoro ja montako niitä on viikossa? Aamuvuorot alkavat klo 6 jälkeen. Ennen klo 6 alkavia aamuvuoroja on kaksi kertaa useammin 9. Miten vapaapäivät sijoittuvat työvuorojen väliin? Kahden työvuorojakson välissä on vähintään kaksi vapaapäivää. Kahden työvuorojakson välissä on vain yksittäinen vapaapäivä kaksi kertaa useammin 151

6 10. Mikä on pisimmän työvuoron kesto? Pisimmän työvuoron kesto on enintään 10 tuntia. Pisimmän työvuoron kesto on enintään 12 tuntia, ja se esiintyy enintään kolme kertaa Pisimmän työvuoron kesto on yli 12 tuntia mutta alle 15 tuntia, ja se esiintyy neljä kertaa useammin Pisimmän työvuoron kesto on tuntia, ja se esiintyy vähintään kerran Pisimmän työvuoron kesto ylittää kerrankin 16 tuntia. 11. Montako työvuoroa on peräkkäin ja paljonko tällaisia työjaksoja on? Peräkkäisiä työvuoroja, joiden välillä ei ole vapaapäiviä, on enintään kuusi. Peräkkäisiä työvuoroja on 7, ja tällaisia työjaksoja on vähintään 10 kertaa vuodessa. Peräkkäisiä työvuoroja on 8 10, ja niitä on vähintään 5 kertaa vuodessa. Peräkkäisiä työvuoroja on yli 10 yhdenkin kerran vuodessa. 152 Liitteet

7 Arviointilomake Työaikoihin liittyvät kuormitustekijät Yritys Arvioinnin kohde Pvm Arvioijat Arvioitavat tekijät 1 Kunnossa A. Kaikille 1. Keskimääräinen viikkotuntimäärä ja työn säätelymahdollisuus 2. Suurin viikkotuntimäärä vuodessa 3. Viikonlopputyön yleisyys 4. Työpäivän työjaksojen määrä 2 Ositn kunnossa B. Niille, joilla muu kuin säännöllinen päivätyö 5. Kahden peräkkäisen työvuoron välinen aika 6. Peräkkäisten yövuorojen määrä 7. Yövuorojen jälkeisen vapaajakson pituus 8. Aikaiset aamuvuorot 9. Yksittäiset vapaapäivät työvuorojaksojen välissä 10. Pisimmän työvuoron kesto 11. Peräkkäiset työvuorot Muistiinpanoja: 3 Ei kunnossa Kuvaus korjattavista asioista 153

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10)

KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) KT Yleiskirjeen 10/2014 liite 2 1 (10) 1.6.2015 Voimaan tulevien jaksotyöaikamääräysten soveltamisohje Sisällys 1. Säännöllinen työaika (9 1 mom.) 1.1 Palvelussuhde ei kestä koko työaikajaksoa (9 2 mom.)

Lisätiedot

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimus Terveyspalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry Asemamiehenkatu 4, 00520 Helsinki TSN:n jäsenjärjestöt: Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO Asemamiehenkatu

Lisätiedot

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007

ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIA-ALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005 30.9.2007 ENERGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI RY SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO RY 1 Työehtosopimuksen sisältö SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 1.3.2014 31.1.2017 YKSITYISEN SOSIAALIPALVELUALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2014 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Sopimuksen ulottuvuus... 3 2 Työn johto, jakaminen

Lisätiedot

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db "! # "! &

B^bXPP[XP[P] YËaYTbcÝYË Z^bZTeP chýtwc^b^_x\db ! # ! & Sisällysluettelo 1 Sopimuksen ulottuvuus...1 2 Työn johto, jakaminen ja järjestäytymisoikeus...1 3 Työsuhteen alkaminen...1 4 Työsuhteen päättyminen...2 5 Palkat...2 6 Työaika...3 7 Arkipyhät...6 8 Lisätyö...6

Lisätiedot

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 MAA- JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 INFRA ry:n ja Rakennusliitto ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS AJALLE 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-117-0 ISBN 978-952-269-118-7 (pdf) Taitto:

Lisätiedot

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry

TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS. Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry TIETO- JA VERKOSTO- TEKNOLOGIA-ALAN TYÖEHTOSOPIMUS Tieto- ja tekniikka-alojen työnantajaliitto TIKLI ry Sähköalojen ammattiliitto ry 1 VUOSIEN 2007-2010 TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...5 1

Lisätiedot

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin.

Henkilöihin, jotka suorittavat työnsä pääasiallisesti provisiotyönä, noudatetaan tämän sopimuksen määräyksiä soveltuvin osin. TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1 Soveltamisala 1 Tämän sopimuksen piiriin kuuluvat Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa

Lisätiedot

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS

LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2012 2014 LASIKERAAMISEN TEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2012 28.2.2014 KULUTUSTAVARARYHMÄ RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY 1 2 SISÄLLYS.Sivu TYÖEHTOSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015

Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 Hiusalan työehtosopimus 1.11.2013-31.5.2015 I SOVELTAMISALA JA VOIMASSAOLOAIKA 1 Sopimuksen ulottuvuus Tällä sopimuksella määrätään Suomen Hiusyrittäjät ry:n jäsenliikkeiden palveluksessa olevien parturien,

Lisätiedot

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017

Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Huolto- ja kunnossapitoalan TYÖEHTOSOPIMUS 2014-2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Sähköalojen ammattiliitto ry Painettu 2014 Tammerprint, Tampere ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA... 3 1 SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA...

Lisätiedot

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # "! &

7T]ZX[ÝbcÝ_P[eT[dP[P] chýtwc^b^_x\db $! # ! & Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Sisällys I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 1 Soveltamisala... 1 2 Määritelmät... 1 3 Keskusjärjestöjen ja liittojen väliset muut sopimukset.. 2 4 Työn johto,

Lisätiedot

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS

SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA TYÖEHTOSOPIMUS Autoliikenteen Työnantajaliitto ry:n ja Öljytuote ry:n sekä Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n välinen SÄILIÖAUTO- JA ÖLJYTUOTEALAA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ TOIMINTOJA koskeva TYÖEHTOSOPIMUS

Lisätiedot

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ

POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ POTILASSIIRTOJEN KUORMITTAVUUDEN ARVIOINTIMENETELMÄ Kati Karhula, TtM, tft, Jyväskylän yliopisto Tuija Rönnholm, TtM, tft, Keski-Suomen työsuojelupiiri Tuulikki Sjögren, TtT, tft, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n

m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n T E K - S A F A m a t k a o p a s t y ö e l ä m ä ä n Arkkitehtiopiskelijan arkea Kaisa oli opiskeluaikana töissä enonsa arkkitehtitoimistossa. Palkasta sovittiin suullisesti, kun Kaisa siitä parin työpäivän

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto

Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Työvoimakustannusten neljännesvuositilasto Vastausohjeet Palvelualat Aineistonn vastaanottaja! Tilastoaineisto palautetaan sähköisen tiedonkeruujärjestelmän kautta, jonne pääsee osoitteesta http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Lisätiedot

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Palvelualojen työnantajat PALTA ry Ammattiliitto Pro ry PALVELUALOJEN TYÖNANTAJAT PALTA ry PL 62, 00131 Helsinki (Eteläranta 10, 6 krs.) Tomi

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko

Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on lepo- ja virkistymistauko Ruokailutauko on tarkoitettu lepo- ja virkistymistauoksi. Se on tarpeellinen sekä työajan tehokkaan käytön kannalta että työsuojelullisista syistä. Pääsääntönä

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot