Toimintasuunnitelma 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2014"

Transkriptio

1 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin ja palkkakehitykseen 2. Vahvistaa jäsenistönsä ammatillista identiteettiä varhaiskasvatuksen asiantuntijana huomioiden kaikki jäsenryhmät 3. Vaikuttaa siihen, että lastentarhanopettajien edunvalvonta on tehokasta ja vaikuttavaa 4. Kausitavoitteet vuodelle 2014: Yhdistyksen juhlavuoden huomioiminen Yhdistys valmistautuu järjestöllisiin vaaleihin, erityisesti lisäämällä äänestysaktiivisuutta Kehitetään viestintää jäsenistön suuntaan Käynnistetään yksityisten päiväkotien yhteysopettajien kartoitus Jokaiselle varhaiskasvatusalueelle nimetään yhteysesimies Yhdistys vaikuttaa varhaiskasvatuslain valmisteluun HALLINTO Tavoite: YHDISTYKSEN ORGANISAATIO ON TOIMIVA Hallitus, työvaliokunta, jaostot ja työryhmät toimivat tiiviissä yhteistyössä. Organisaatio: Jokaiseen toimipisteeseen, jossa on yhdistyksen jäseniä, on nimetty yhteysopettaja. Yhdistys kutsuu sääntömääräiset kokoukset koolle syksyllä (syys- marraskuussa) ja keväällä (maalis- toukokuussa). Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa. Yhdistys nimeää esimiesyhteyshenkilöt varhaiskasvatusalueille. Hallitus: Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä. Jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, on henkilökohtainen

2 2 varajäsen. Kokouksissa on mukana puhe- ja läsnäolo- oikeudella opiskelijajärjestön (EBE ry) edustaja, jolla on henkilökohtainen varajäsen. Työvaliokunta: Hallituksen kokouksien esityslistat valmistelee työvaliokunta, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja. Työvaliokunta kokoontuu noin viikkoa ennen hallituksen kokousta ja lähettää hallituksen jäsenille ja aktiiveille kutsun kokoukseen. Toimihenkilöt, jaostot ja työryhmät: Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat: sihteeri, taloudenhoitaja, jäsensihteeri, lakkopäällikkö ja tiedottaja. Yhdistyksen työryhmiä ovat esimiesjaosto, vaikuttamistyöryhmä, pedagogisia klubeja valmisteleva työryhmä ja virkistystyöryhmä. Hallitus nimeää tarvittaessa muita työryhmiä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n (JUKO) luottamusmiehistä ja varaluottamusmiehistä koostuva edunvalvontaryhmä (Edu) hoitaa edunvalvontaan ja yhteistoimintaan liittyviä asioita. TALOUS Tavoite: YHDISTYKSEN TOIMINTAMAHDOLLISUUDET ON TURVATTU Yhdistyksellä on hallinnon mukaiset tarvittavat toimielimet sekä vuokrattu toimistotila järjestöllisen toimintansa toteuttamiseksi. Varataan mahdollisuus ostaa puheenjohtajan työaikaa kahtena päivänä viikossa Helsingin kaupungilta. Tuetaan hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille annettavaa järjestö-, toimisto- ja vaikuttamiskoulutusta. Toimintaan vaikuttaa Akava- talon remontti ja siirtyminen väistötiloihin. Yhdistys varautuu mahdollisiin lisäkuluihin. Huomioidaan Helsingin Lastentarhanopettajat ry:n 85- juhlavuosi. TOIMINTA Päätavoite: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa Tavoite 1: Yhdistys vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin ja palkkakehitykseen

3 3 Vaikutetaan Helsingin kaupungin sekä Varhaiskasvatusviraston talousarvioon. Järjestetään tapaamisia yhdistyksen kannalta keskeisten Helsingin kaupungin poliittisten päättäjien sekä virkamiesten kanssa. Ollaan yhteydessä varhaiskasvatuslautakuntaan. Vaikutetaan varhaiskasvatuslain valmisteluun. Vaikutetaan lastentarhanopettajien määrän lisäämiseen ja tehdään työtä ryhmäkokojen pienentämisen eteen tuomalla esiin ryhmien muodostamisen pedagogiset perusteet. Ylläpidetään keskustelua liian korkeasta käyttöastetavoitteesta. Tavoite 2: Yhdistys vahvistaa ammatillista identiteettiä varhaiskasvatuksen asiantuntijana huomioiden kaikki jäsenryhmät sekä lastentarhanopettajaopiskelijat Kehitetään uusien opettajien mentorointia yhdessä Helsingin yliopiston ja Varhaiskasvatusviraston kanssa. Järjestetään jäseniltoja, luottamusmiesiltoja ja pedagogisia klubeja. Tavoite 3: Yhdistys vaikuttaa siihen, että lastentarhanopettajien edunvalvonta on tehokasta ja vaikuttavaa 3.1 Tavoite: VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN NOUDATTAMISTA VALVOTAAN TEHOKKAASTI Valvotaan, että jäsenistöä kohdellaan oikeudenmukaisesti kaikissa palkkaukseen ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Vanha virka- ja työehtosopimus on voimassa asti ja uusi astuu voimaan Tiedotetaan tarvittaessa jäsenistöä muutoksista. Valvotaan sopimusmääräysten ja soveltamisohjeiden toteuttamista mm. työajan suhteen. 3.2 Tavoite: JÄSENISTÖN ASEMA HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÖINÄ TURVATAAN

4 4 Luottamusmiehet ovat jäsenistön tukena ja asiantuntijana uudelleensijoitusneuvotteluissa. Seurataan määräaikaisten lastentarhanopettajien määrää ja määräaikaisuuden perusteita. Seurataan erityisvarhaiskasvatuksen resurssien riittävyyttä ja oikeaa kohdentamista. Seurataan erityisvarhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja yksityisen päivähoidon auditoinnin etenemistä ja otetaan tarvittaessa kantaa toimenpide- ehdotuksiin. Vaikutetaan jäsenistön työtehtävien oikeaan mitoitukseen ja lastentarhanopettajien määrän lisäämiseen. Vaikutetaan päivähoidon esimiesten tehtäväkokonaisuuksiin ja johtamisen edellytyksiin. Vaikutetaan tehtävän vaativuuden arvioinnin mukaisiin vaatimustasoihin ja siihen, että niistä maksetaan asianmukainen korvaus. Seurataan sitä, että lakisääteinen täydennyskoulutus on ammattia tukevaa ja se kohdentuu oikein jäsenistölle. Seurataan tulospalkkauksen kriteereitä ja niiden toteutumista. 3.3 Tavoite: HYVÄÄ YHTEISTOIMINTAA TOTEUTETAAN Valvotaan, että varhaiskasvatusvirastossa noudatetaan yhteistoiminnan periaatteita ja ollaan aktiivisesti mukana kehittämässä varhaiskasvatusviraston yhteistoimintajärjestelmää. Tuetaan niitä yhdistyksen jäseniä, jotka toimivat henkilöstön edustajina työryhmissä ja yhteistoimintaelimissä. Vaikutetaan työolosuhteisiin ja edistetään työhyvinvointia. 3.4 Tavoite: EDUNVALVONNASTA TIEDOTETAAN TEHOKKAASTI Edunvalvonnasta tiedotetaan sähköisin jäsenkirjein tai HELA:n kotisivujen kautta. Ohjataan jäsenistöä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti omaan luottamusmieheen yksilöasioissa. Pääluottamusmies osallistuu yhdistyksen hallituksen kokouksiin. Luottamusmieskausi vaihtuu Tiedotetaan aktiivisesti luottamusmiesvaaleista ja ollaan pääluottamusmiehen tukena vaalien valmisteluissa ja kannustetaan jäsenistöä asettumaan ehdolle.

5 5 Tavoite 4: Kausitavoitteet vuodelle 2014: YHDISTYKSEN JUHLAVUODEN HUOMIOINTI Järjestetään yhdistyksen 85- vuotisjuhlat YHDISTYS VALMISTAUTUU JÄRJESTÖVAALEIHIN, ERITYISESTI LISÄÄMÄLLÄ ÄÄNESTYSAKTIIVISUUTTA Laaditaan vaalistrategia Tiedotetaan jäsenistöä äänestämisen merkityksestä KEHITETÄÄN VIESTINTÄÄ JÄSENISTÖN SUUNTAAN Päivitetään yhteysopettajaverkosto Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista käyttäen yhteysopettajaverkostoa, internet- sivuja ja facebookia KÄYNNISTETÄÄN YKSITYISTEN PÄIVÄKOTIEN YHTEYSOPETTAJIEN KARTOITUS JOKAISELLE VARHAISKASVATUSALUEELLE NIMETÄÄN YHTEYSESIMIES YHDISTYS VAIKUTTAA VARHAISKASVATUSLAIN VALMISTELUUN Yhdistyksen muu toiminta: Yhdistyksellä on edustaja Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) hallituksessa ja edustajia Lastentarhanopettajaliiton valtuustossa. Yhdistyksellä on edustaja OAJ:n valtuustossa. Yhdistyksen jäseniä toimii Helsingin kaupungin JUKO:n pääluottamusmiesten ryhmässä (PÄRY) ja yhteistyöryhmässä (YRY). Yhdistyksen jäseniä toimii myös OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.

Sisällys. 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4. 2. Jäsenedut 5. 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3. 1 Jäsenen opas Sisällys 1. Miksi kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön? 4 2. Jäsenedut 5 3. Jäsenyys ja jäsenmaksut 7 3.1 Jäsenyys 7 3.2 Jäsenmaksut 8 4. OAJ - yhdistysten kokonaisuus 9 4.1 Paikallistaso

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013

Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013 Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Toimintasuunnitelma 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Alueyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan eri opettajaryhmien yhteiskunnallisen aseman, kasvatus- ja opetustyön

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015

VUOSIKOKOUS. OAJ Keski-Suomi 31.3.2015 VUOSIKOKOUS OAJ KeskiSuomi 3.3.05 Hyvät OAJ KeskiSuomen jäsenet Menossa on alueyhdistyksemme kahdeksas toimintavuosi. Kehitys kasvatuksen ja koulutuksen alalla ei tänä eikä viime vuonna ole ollut suotuisaa.

Lisätiedot

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation

Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry tulee edelleen toimimaan aktiivisesti järjestöorganisaation Sivu 1 / 5 TOIMINTASUUNNITELMA 07.09.2013 YHDISTYSKOKOUS (syksy) 2015 ARVOSTUS- JA VAIKUTTAJAPÄÄMÄÄRÄT Vuosi 2014 on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry:n 31. toimintavuosi. Teknisten järjestökentässä

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY... 2 2 TOIMINTAKAUDELLE 2013 2016 ASETETUT TAVOITTEET... 2 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET

Lisätiedot

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013

JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 JYTY HELSINKI RY:N LUOTTAMUSMIES- JA AMMATTIOSASTOUUDISTUS 2012-2013 Kaisa Soininen Aktiivi-instituutti 15.11.2013 2 Hanketyö: Jyty Helsinki ry:n luottamusmies- ja ammattiosastouudistus 2012-2013 Oppilaitos:

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry d OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2013-2015 070513 Paikka: Alvarium, Puutarhakatu 6, 20100 Turku, 2. krs. kokoustila Kaste Sihteeri Mervi Taurén Läsnä Puheenjohtaja

Lisätiedot

3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus.

3 :n 4 mom. tarkoittama yleissopimus että yhteistoiminta- menettelyä koskeva työehtosopi mus ja 4 :ään liittyvä suositus. I Yhteistoiminta 1 Soveltamisala ja tarkoitus Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kunnallisen palvelutuotannon

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 1/2014

etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 1/2014 etos Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Oulun seutu ry:n sähköinen tiedote 1/2014 Tiedotamme etoksella ajankohtaisia jäsentapahtumia, tuomme esille ajankohtaisia teemoja ja alueemme sosiaalialaa koskevia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sivu 1 / 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Yleistä (myöhemmin Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulussa (myöhemmin TAMK) toimiva lakisääteinen ja sitoutumaton opiskelijakunta. Julkisoikeudellinen opiskelijakunta

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt

Lisätiedot

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010

JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) 25.10.2010 JHL ry Yhdistyksen ennakkotarkastetut mallisäännöt 1(12) Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Parikkalan kunnalliset JHL ry, ja sen kotipaikka on Parikkala. 2. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 ESPOON HYVINVOINTIALOJEN HENKILÖSTÖ JHL. ry 587 YLEISTÄ Espoon hyvinvointialojen henkilöstöjhl ry. 587 on Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto ry:n rekisteröity jäsenyhdistys.

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan

OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan OAJ:n Sastamalan paikallisyhdistys ry VUOSIKOKOS 2014 Aika: 30.10.2014 klo 18 Paikka: Ravintola Patruuna, Vammaksentie 1 Läsnäolijat: liitteen mukaan Pöytäkirja KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Marita Seppä

Lisätiedot

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 0 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Kertomus vuoden 2011 toiminnasta 1 1. YLEISTÄ OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry koostuu yleissivistävistä opettajista (YSI), ammatillisista opettajista (OAO),

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00

JÄSENTIEDOTE 1/2009. Toimihenkilöt 2009 2. Puheenjohtajan palsta 3. Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Aalto-yliopiston ammattiosasto JHL ry JÄSENTIEDOTE 1/2009 Sisältö Sivu Toimihenkilöt 2009 2 Puheenjohtajan palsta 3 Ammattiosaston syyskokous 25.11.2009, klo 15.00 Syyskokouksen esityslista 4 5 Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto

Pöytäkirja Henkilöstöjaosto Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Henkilöstöjaosto N:o 1 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 22.02.2009 klo 12.30 13.05 Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Yhteistoiminta- sopimus

Yhteistoiminta- sopimus Yhteistoiminta- sopimus YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hyväksytty Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen kokouksessa 5.3.2013 I LUKU Yhteistoiminnan periaatteet ja toimintatavat 1 Yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY

KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY KOULUTETUT TEKNIIKAN ASIANTUNTIJAT KT RY Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Koulutetut Tekniikan asiantuntijat KT ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ SUOMENKIELISEN OSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Helsingin Rudolf Steiner koulun kannatusyhdistys Understödsföreningen för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ry:n hallituksen kokouksessa 10 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti.

ViNOn toiminta ulottuu paikallisjärjestötasolta aina globaaleihin vihreisiin nuoriin asti. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto Jatkuvan toiminnan kuvaus 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 30.11.2014 1 Johdanto Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO on valtakunnallinen vihreä nuoriso-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ

ORIVEDEN KAUPUNKI YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2001 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASÄÄNTÖ...5 1 Yhteistoimintamenettelyn perusta ja tarkoitus... 5 2 Yhteistoiminnan osapuolet... 5 3 Kaupungin

Lisätiedot