Kädet ilmaan Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista"

Transkriptio

1 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

2 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma. Se on siis kuvaus siitä, millä toimilla toimintasuunnitelman tavoitteita edistetään vuonna Siis konkretiaa, beibi! Hallitusohjelman rakenne mukailee tosun rakennetta: se jakautuu neljään teemaan, joita ovat A) Aalto-yliopisto, B) Yhteisö, C) Opiskelijan arki, D) Sisäinen organisaatio Näiden teemojen alta löytyvät kaikki 58 tosukirjausta (edustajiston hyväksymät). Näiden alle on ryhmitelty hallitusohjelmakirjaukset eli vuoden 2011 alaprojektit. Prioriteettia kuvataan asteikolla 1-4, 1 = erittäin kriittinen, 2 = kriittinen, 3 = normaali, 4 = alhainen Kuormitusta kuvataan asteikolla = erittäin kuormittava, 2 = kuormittava, 3 = normaali, 4 = vähäinen Puuttuuko jotain ihan olennaista? Onko joku mielestäsi ihan turhaa tai huonoa? Kerro! Hallitusohjelman ei ole tarkoitus olla ennustus, joka toteutuu täydellisesti, vaan ajassa elävä, päivitettävä dokumentti. Vuonna 2011 hallitusohjelma on erityisen perusteellinen ohjelma, joka toimii ylioppilaskunnan toimijoiden toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja oman työn seurannan apuvälineenä. Ohjelmasta on olemassa myös kaunis versio, jonka avulla esimerkiksi edustajiston on helpompi seurata kokonaisuuden etenemistä. Rakkain terveisin, hallitus, asiantuntijat, tuottajat, muut työntekijät ja vapaaehtoiset vm. 2011

3 A. AALTO-YLIOPISTO P1 Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus P1.1 Opintotukiuudistus Tavoite: Opiskelijat saavat selkeää tietoa siitä, miten opintotuen muutokset vaikuttavat heidän omaan tilanteeseensa ja pystyvät suunnittelemaan opintojaan sen mukaisesti. Muutokset toteutetaan hallitusti, niin että opiskelijat eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin. Toteutus: Seurataan elokuussa voimaan tulevan opintotukiuudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa. Tavataan Aallon opintotuen virkamiehiä, osallistutaan opintotukilautakunnan kokouksiin ja pidetään lautakunnan opiskelijajäsenet kartalla uudistuksesta. Opintotukeen kiinnitetään erityistä huomiota tutor-koulutuksessa, koska uudistukset koskevat syksyllä 2011 aloittavia opiskelijoita alusta asti. Opintotuen uudistuksesta laaditaan näkyvä ja helppotajuinen juliste- tai muu kampanja ennen lakiuudistuksen astumista voimaan Varaudutaan lisääntyneisiin yhteydenottoihin opintotukeen liittyen. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Opintotuen edistymisen seuranta (lokakuu 2012) Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Sosiaalipoliittinen sektori, tarvittaessa muu edunvalvontasektori P2 Oppimis- ja opetuskulttuurin muutos P2.1 Oppimissitoumus Tavoite: Huippuyliopistoissa sekä opiskelijat että opettajat ovat sitoutuneita yhtäältä aktiiviseen opiskeluun, toisaalta innostavaan opettamiseen. Oppimis- ja opetuskulttuuri on Aalto-yliopistossa vuonna 2011 erityisessä tarkastelussa ja tavoitteena on osallistua tämän kulttuurin kehittämiseen kohti innostunutta akateemista yhteisöä. Toteutus: AYY on aloitteellisena toimijana oppimissitoumuksen, ns. Code of Conductin, valmistelussa. Projekti on aloitettu vuonna 2010 ja kevään 2011 aikana oppimissitoumus viimeistellään yhteistyössä AYY:n koulutuspoliittisen sektorin ja Aallon opetuksesta vastaavan vararehtorin kanssa. Aikataulu: Helmikuu toukokuu 2011 Mittari: Oppimissitoumuksen käyttöönotto syksyllä 2011 aloittaville opiskelijoille.

4 Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.2 Jaetaan tunnustusta hyvästä opetuksesta Tavoite: Tunnustuksilla luodaan opiskelijoiden ja opetuksen välille positiivista ilmapiiriä koko Aaltoyliopiston laajuudessa. Näiden tavoitteiden kautta lopullisena pyrkimyksenä on opetuksen laadun parantuminen Aalto-yliopistossa. Toteutus: Jaetaan Vuoden opettaja palkinnot ja vakinaistetaan käytäntö. Luodaan positiivista näkyvyyttä tunnustuksille koko opiskelijakunnan laajuudessa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Tammi-helmikuu Prioriteetti: 4 Mittari: Vuoden opettajat palkittu ja käytäntö vakinaistettu. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.3 Opetuksen arviointi Tavoite: Aalto-yliopistossa on vuonna 2011 opetuksen painopistevuosi. Vuonna 2010 on aloitettu koko Aalto-yliopiston kattava, koulutusohjelmakohtainen opetuksen arviointi (TEE, Teaching Evaluation Excercise). Arviointi valmistuu loppukesästä 2011, jolloin saadaan ensimmäiset koko Aallon kattavat objektiiviset arviot opetuksen tilasta yliopistossamme. AYY:n tavoitteena on toimia arviointityössä aktiivisena kumppanina hankkeen ohjausryhmässä. Tämän lisäksi AYY on aktiivisena keskustelijana mukana, kun arvioinnin tuloksista aletaan keskustella kesän 2011 loppupuolella. AYY:n tavoitteena on varmistaa, että opetuksen arvioinnista saatavia tuloksia hyödynnetään täysipainoisesti Aallon opetuksen kehittämiseen. Toteutus: Osallistutaan TEE-hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Järjestetään kansainvälisille arviointipaneeleille oppaat. Lisäksi ollaan toteuttamassa opiskelijahaastattelujen järjestelyjä ohjausryhmässä päätettävien ohjeiden mukaisesti. Aikataulu: Helmikuu elokuu 2011, syksy 2011 (seuranta) Kuormitus: 4 Mittari: Opetuksen arviointi toteutuu aikataulussa; opiskelijoita kuullaan kaikkien ohjelmien arvioinnissa. Vastuu: Karkola Tekijät: Karkola, Peltola P2.4 Opetukseen liittyvien palautekäytäntöjen kehittäminen

5 Tavoite: Opetuksesta annettavan palautteen tulisi olla huipulle tähtäävässä yliopistossa ensiarvoisen tärkeässä asemassa opetuksen laatua kehitettäessä. Palautetta analysoimalla voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, löytää parhaita opettajia ja toisaalta paikantaa myös ne kurssit, joissa on vielä parannettavaa. AYY:n tavoitteena on tuoda aktiivisesti esille palautejärjestelmien tärkeys ja olla ratkaisukeskeisenä keskustelijana palautejärjestelmiä kehitettäessä. Toteutus: Tapaamisissa opetuksesta vastaavan vararehtorin sekä muiden akateemisten johtajien kanssa nostetaan säännöllisesti esiin palautejärjestelmien tärkeys opetuksen jatkuvassa arvioinnissa. AYY esittää oman mallinsa opetuksesta kerättävän jatkuvan palautteen järjestelmän kehityksen pohjaksi. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Uusi palautejärjestelmä, josta saadaan riittävä määrä tietoa kursseista riittävän laajalla otannalla opetuksen kehittämiseksi. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P3 Opiskelukykyhanke P3.1 Opiskelukykyhanke Tavoite: Hankkeen tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen, opiskelijoiden integroitumisen edistäminen, opiskelijoiden osallistamisen vahvistaminen ja opiskelijoiden järjestötoiminnan edistäminen. Projektin tarkoituksena on tuottaa opiskelukykyä edistäviä rakenteita ja toimintatapoja. Toteutus: Osallistutaan yhteistyökumppanina SYL-vetoisen ESR-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen edetessä linjataan AYY:n tärkeimmät tavoitteet ja mieluisimmat toteutustavat. AYY on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen ns. b-kustannuksilla, eli tietyllä määrällä työtunteja. (jatkuva) Aikataulu: Koko vuosi Kuormitus: 1 Mittari: Aloitettujen pysyvään muutokseen tähtäävien kehitysprojektien määrä Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Edunvalvontasektori, muut sektorit T1 Yliopiston kehittäminen ja johtaminen T1.1 Ylläpidetään suhdetta yliopiston johtoon

6 Tavoite: Säilytetään opiskelijamyönteisyys ja edustus Aallon johdon elimissä sekä sitä kautta mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan aina valmisteluprosessista päätöksentekoon. Yhdessä yliopiston kanssa kehitetään yliopiston johtamisjärjestelmää, hallintoa ja palveluja tavoitteena tuhota sellainen byrokratia, joka ei palvele akateemista toimintaa. Toteutus: Tavataan avainhenkilöitä Aallon organisaatiossa. Otetaan aktiivisen ja ratkaisukeskeisen toimijan rooli toimiessa Aalto-yliopiston työryhmissä ja elimissä. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n edustus johdon virallisissa ja epävirallisissa työryhmissä sekä johdon tapaamisten lukumäärä. Vastuu: Laukia Tekijät: Edunvalvontasektori, Hyrkkö T1.2 Osallistutaan aktiivisesti Task Force työryhmien toimintaan Tavoite: Varmistetaan opiskelijanäkökulma yliopiston johdon valmistelutyössä. Toteutus: Sovitaan asiasta yliopiston johdon kanssa ja toimitaan arvokkaana ja aktiivisena osana työryhmiä. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: AYY:n esittämien ideoiden läpimeneminen ja osallistumisaktiivisuus työryhmissä. Vastuu: Laukia Tekijät: Laukia, Hyrkkö, Mattila, Peltokallio T2 Korkeakoulujen opinto-olojen parantaminen T2.1 Linjataan opintojen kuormittavuudesta Tavoite: Aalto-yliopistossa erityisesti teknillis-tieteellisillä aloilla on vallinnut vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta asti sietämätön tilanne tutkinnon kuormittavuudessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon muututtua viisivuotiseksi ei sen sisältöjä ole juurikaan karsittu. Tämä on johtanut siihen, että kiltojen tekemissä opintokyselyissä valtaosa teknillis-tieteellisten alojen opiskelijoista kokee opinnot liian kuormittaviksi. AYY:n tavoitteena on vuoden 2011 aikana muodostaa selkeä kuva kuormittavuuteen johtavista tekijöistä yhteistyössä muiden teknillistä koulutusta tarjoavien yliopistojen ylioppilaskuntien sekä SYL:n kanssa. Lisäksi AYY:n tavoitteena on muodostaa kuormittavuuskysymykseen selkeä, ratkaisun tarjoava linja. Tällä hetkellä on esitetty vaihtoehtoisiksi pohjiksi linjaan joko tutkintosisältöjen karsimista vastaamaan

7 nykyistä viisivuotista tutkintoa tai DI-tutkinnon muuttaminen lainsäädännöllisesti 5,5- tai 6-vuotiseksi. Tavoitteena on saada aikaan tasapainoisen opiskelun mahdollistava tutkintojen rakenne sekä opiskelijoiden saaminen mukaan opetussuunnitelmatyöhön omissa koulutusohjelmissaan. Toteutus: Kartoitetaan kuormittavuudesta tehtyjen tutkimusten tulokset, myös yhteistyössä SYL:n ja muiden teknillisen alan ylioppilaskuntien kanssa. Kirjoitetaan kuormittavuudesta linja laajojen keskustelujen pohjalta (opintoneuvosto, erityisasemanyhdistykset laajemminkin, kopojory, yliopiston johto, edustajisto) ja edistetään sen toteutumista yliopiston hallinnossa tutkintorakennetyön yhteydessä, koulutusohjelmissa hallopedien avulla sekä lainsäädäntötyössä, mikäli tavoiteaikoja tekniikan alalla tarkistetaan. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Kuormittavuuden kokemusten väheneminen tulevissa opintokyselyissä. Linjapaperin valmistuminen. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, hallopedit T2.2 Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen Tavoite: Aalto-yliopistossa toteutettavassa tutkintouudistuksessa pitää ottaa huomioon opiskelijoiden näkökulma. AYY vaikuttaa uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen siten että opiskelijoiden reunaehdot otetaan huomioon. Tavoitteena on toimiva ja joustava tutkintorakenne, joka otetaan käyttöön Toteutus: AYY osallistuu aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti uuden tutkintorakenteen suunnitteluun Aaltoyliopiston työryhmissä sekä Aalto- että korkeakoulutasolla. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n asettamien reunaehtojen noudattaminen tutkintouudistuksessa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, halloped-vastaavat T3 Halloped-toiminta T3.1 Halloped-vastaavien tehtävien selkeyttäminen osana edunvalvontaorganisaatiota Tavoite: Halloped -vastaavien roolin rakentaminen tärkeäksi osaksi edunvalvontaorganisaatiota. Toteutus: Sovitaan halloped-vastaavien kanssa vastuunjaosta ja viestinnästä.

8 Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-maaliskuu Mittari: Halloped-vastaavien palautekeskustelun tulokset vuoden lopussa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koposektori, halloped -vastaavat T4 Yliopiston kansainvälistyminen T4.1 Seurataan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun toteutusta ja vaikutetaan siihen Tavoite: Varmistetaan, että sidosryhmät muistavat ja tiedostavat, että kyseessä on kokeilu. Pysytään prosessista ajan tasalla, ja reagoidaan esille tuleviin asioihin. Pyritään siihen, että tietoisuus lukukausimaksusta lisääntyy jäsenien keskuudessa. Toteutus: Säilytetään tiiviit yhteydet kokeilua suunnitteleviin ja toteuttaviin tahoihin Aallossa ja edistetään ylioppilaskunnan kantoja. Vaikutetaan tarvittaessa julkiseen keskusteluun, levitetään tietoa kokeilun toteutuksesta ja kerätään tietoa vaikutuksista. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, tarpeen mukaan edunvalvontasektori T4.2 Ajetaan vaihto-opintojen ja kansainvälisen harjoittelun helpompaa sisällyttämistä tutkintoihin Tavoite: Saavutetaan edistystä vaihto-opintojen ja kv-harjoittelun helpommassa sisällyttämisessä tutkintoon. Toteutus: Kartoitetaan tilanne eri kouluissa. Pidetään esillä hyviä käytäntöjä, kuten vaihto-opintojen automaattista sisällyttämistä tutkintoon erillisenä sivuainekokonaisuutena, sekä tämän vaikutusta opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 4 Mittari: Muuttuuko sisällyttäminen mihinkään? Kyllä / ei?

9 Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.3 Edistetään Aallossa kotikansainvälistymisen tunnustamista osana tutkintoa Tavoite: Edistetään mielekkäiden kansainvälistymisopintojen luomista sekä opiskelijoiden muun kansainvälistymistä tukevan toiminnan tunnustamista osana kansainvälistymisopintoja. Toteutus: Jatketaan kotikansainvälistymisstrategian suunnittelua yhteistyössä Aallon kanssa. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Mittari: - Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.5 Linjataan yliopiston kansainvälistymisestä Tavoite: Tehdään linjapaperi kansainvälisistä asioista. Toteutus: Selkiytetään ja dokumentoidaan ylioppilaskunnan tavoitteet Aallon kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Esitetään ja hyväksytetään edustajistossa. Aikataulu: Helmikuu Kuormitus: 4 Mittari: Kun paperi hyväksytty edustajistossa niin valmis. Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli T5 Oikeusturva-asiat T5.1 Annetaan opiskelijoille oikeusturvaneuvontaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä Tavoite: Aalto-yliopistossa ei rikota opiskelijoiden oikeusturvaa. Toteutus: AYY:n nettisivuille luodaan kanava, jonka kautta oikeusturvaneuvontaa kaipaavat opiskelijat voivat lähestyä ylioppilaskunnan toimijoita helposti ja niin, että kysymys tavoittaa nopeasti oikean henkilön. Opiskelijoiden asema turvataan konsultoimalla oikeusturvakysymyksissä. Konsultoinnin lisäksi voidaan tarvittaessa toimia opiskelijoiden tukihenkilöinä, jotta he saavat tietoa ja tukea asiansa edistämiseen.

10 Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Kaikkiin oikeusturvaan liittyviin avunpyyntöihin vastataan rakentavasti. Seurataan myös kuinka suuri osa oikeusturvayhteydenotoista johtaa hyväksyttävään ratkaisuun. Vastuu: Isotalo Tekijät: Isotalo, Lähteenaho T6 Kansainväliset suhteet ja verkostot T6.1 Kartoitetaan ja arvioidaan edustus kansainvälisissä verkostoissa. Tavoite: Tiedetään hyödyllisimmät verkostot, joihin kannattaa osallistua. Kartoitetaan myös mahdolliset kyltereiden ja taikkilaisten kansainväliset verkostot, joihin kannattaa osallistua. Tiedetään myös kenen hallituksesta tai erityisasemayhdistyksistä kannattaa mihinkin tapahtumaan osallistua. Toteutus: Tutkitaan aiempien vuosien matkaraportit. Selvitetään mahdollisia rahoituksia Aallon puolelta. Selvitetään kyltereiden ja taikkilaisten avulla mahdollisia uusia verkostoja. Aikataulu: Maaliskuu - Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli T6.2 Edistetään ylioppilaskunnan kantoja kansainvälisissä järjestöissä ja haetaan vaikutteita ja tietoa Tavoite: Saadaan ylioppilaskunnan tavoitteita ja kantoja esille kansainvälisesti. Tuodaan parhaimmat käytännöt maailmalta ylioppilaskunnan toimintaan. Toteutus: Osallistutaan kaikkiin olennaisiin seminaareihin vuoden aikana. Viedään niihin ylioppilaskunnan kantoja ja tuodaan sieltä parhaimmat käytännöt AYY:lle. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 1 Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, koulutuspoliittinen sektori

11 T6.3 Kehitetään yhteistoimintaa ystävyysylioppilaskuntien kanssa Tavoite: AYY:n ja Tsinghuan ylioppilaskunnan yhteys vakiintuu. AYY tukee Aaltoa Tongji on Tracks - delegaation vastaanottamisessa. Toteutus: Selvitetään rahoitukset. Jatketaan yhteydenpitoa Tsinghuan ylioppilaskuntaan. Selvitetään mahdollisuus heidän vierailuunsa Suomessa ja toteutetaan se. Rekrytoidaan vapaaehtoisia Tongjilaisten vastaanottajiksi ja koordinoidaan heidän toimintaansa. / Projekti Aikataulu: jatkuva; vierailut helmi-kesäkuu Kuormitus: keskikokoinen Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, Hyrkkö, Saastamoinen T7 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu T7.1 Laaditaan helppo ja toteuttamiskelpoinen ympäristöohjelma Tavoite: AYY on tiedostava, ekologinen ja eeppisesti kestävä ylioppilaskunta. Ympäristönäkökulma huomioidaan omassa toiminnassa ja yhdistyksiä kannustetaan toimimaan samoin. Toteutus: Arvojen pohjalta laaditaan AYY:n toimistoille ympäristöohjelma pohjautuen esim. Green Office tai vastaaviin yleisesti hyväksyttyihin järjestelyihin. Tätä ohjelmaa ja siinä neuvontaa voidaan jakaa myös yhdistysten käyttöön. Aikataulu: Kesäkuu Prioriteetti: 4 Mittari: Laadittu / ei laadittu ympäristöohjelma Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen T7.2 Kannetaan oma osamme globaalista ja yhteiskunnallisesta vastuusta Tavoite: AYY on vastuullinen ja tiedostava ylioppilaskunta. Toteutus: Tuetaan Kehyjaoston toimintaa taloudellisesti ja henkisesti. Kerätään vapaaehtoisia kehitysyhteistyömaksuja lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä. Aikataulu: Jatkuva

12 Mittari: Kerättyjen kehitysyhteistyömaksujen määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Sauli, Halme

13 B. YHTEISÖ P4 Vapaaehtoisten aseman vakiinnuttaminen T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen P4/T11.1 Otetaan käyttöön vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö Tavoite: Vapaaehtoiset ovat AYY:n toiminnan sydän. Vapaaehtoistoimijat ovat oma, ihana osansa AYY:n toimijayhteisöä, ja heidän toimintaansa arvostetaan. Vapaaehtoistoimijat tuntevat vastuunsa ja oikeutensa. Toimiminen vapaaehtoistoimijana AYY:ssä on mutkatonta ja motivoivaa. Toteutus: Viimeistellään vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja aletaan toteuttaa niitä. Valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö ja perehdytetään hänet tehtäviinsä. Aikataulu: Kevät Prioriteetti: 1 Mittari: Tehty / Ei tehty Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Kangas, Tarhala, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.2 Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita sekä hallitusta ja työntekijöitä vapaaehtoistoiminnasta ja -toimijoista Tavoite: Vapaaehtoistoimijat pystyvät toimimaan tuloksellisesti ylioppilaskunnassa, tuntevat sen rakenteen ja toiminnan. Hallituksella ja työntekijöillä on kuva ylioppilaskunnan vapaaehtoiskentästä, heidän tehtävistä ja asemasta. Toteutus: Järjestetään vapaaehtoisuuden pelisäännöistä tutustumis- sekä koulutustilaisuuksia virkistäytymistilaisuuksien yhteyteen ja erikseen. Aikataulu: Kevät Mittari: Saatu palaute koulutetuilta Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Tarhala, Kangas, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.3 Järjestetään vapaaehtoistoimijoille virkistäytymistä

14 Tavoite: Vapaaehtoiset tuntevat kuuluvansa osaksi ylioppilaskuntaa, sekä kokevat tekemänsä työn tärkeäksi ylioppilaskunnan jäsenille ja toimijoille. Vapaaehtoisten tekemä työ tuntuu mielekkäältä ja sisäinen yhteishenki konkretisoituu sisäisessä toiminnassa. Toteutus: Hallitus järjestää vuodessa kaksi kiitostilaisuutta vapaaehtoisille vuodessa kevään ja syksyn päätteeksi. Vapaaehtoistoimijat ja heidän ohjaajansa järjestävät virkistäytymistä säännöllisesti toimijoille. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Järjestettyjen virkistystapahtumien määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Hallitus, yhteisösektori P4/T11.4 Mallinnetaan vapaaehtoisorganisaatio Tavoite: Ylioppilaskunnalla on selkeä kuva omasta vapaaehtoistoiminnasta ja sen osista. Toteutus: Kartoitetaan sektorien vapaaehtoistoimijat ja rakennetaan vapaaehtoisorganisaatio kaavio ja himmeli. Aikataulu: Syksy Kuormitus: 4 Prioriteetti: 4 Mittari: Toteutetaan / Ei toteuteta Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, pää- ja yhteisösektori P4/T11.5 Luodaan ja otetaan käyttöön palautekanavat vapaaehtoisille Tavoite: Vapaaehtoisten on selkeä antaa ja saada palautetta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Vapaaehtoiset tuntevat, että heidän ääntä kuunnellaan. Toteutus: Suunnitellaan ja testataan palautekäytännöt toiminnassa. Tiedotetaan kanavista vapaaehtoistoimijoille. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 4 Mittari: Tehdään / Ei tehdä

15 Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, vapaaehtoiset P4/T11.6 Koulutuspoliittisen johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen Tavoite: Koulutuspoliittisesta johtoryhmästä muodostuu aktiivinen keskustelufoorumi ja tärkeä viestintäkanava korkeakoulujen ja AYY:n keskustoimiston välillä. Korkeakoulukohtainen edunvalvontaorganisaatio on selkeä ja vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä tarvitsemansa tuen. Toteutus: Sovitaan toimintatavat ja ryhmän tarkoitus yhdessä halloped -vastaavien kanssa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-toukokuu Kuormitus: 4 Mittari: Kopojoryn jäsenten osallistumisaktiivisuus ryhmän toimintaan ja heidän antamansa palaute kehityskeskusteluissa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P5 Tunnukset P5.1 Jatketaan tunnustyörymän toimintaa Tavoite: Uuden ylioppilaskunnan identiteetin ja brändin rakentaminen konkretisoituvat käytettäviksi tunnuksiksi, jotka ylioppilaskunnan jäsenet tunnistavat ja tuntevat omakseen. Toteutus: Luodaan säännöstö ylioppilaskunnan virallisille väreille. Suunnitellaan ylioppilaskunnalle uudet tunnukset vanhentuneiden tilalle ja hankitaan ne käyttöön. Luodaan säännöstö tunnusten käyttämiselle. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Tehdyt päätökset Vastuu: Tarhala Tekijät: Kangas, Tarhala, Koskinen P5.2 Luodaan palkitsemisjärjestelmä Tavoite: AYY kiittää ystäviään ja puolestaan toimineita henkilöitä. Kiitosta annetaan pienistä ja isoista asioista. Toteutus: Luodaan monipuolinen palkitsemisjärjestelmä. Viimeistellään Aallon Sankari palkinto osana kokonaisjärjestelmää.

16 Aikataulu: koko vuosi Mittari: Toteutetaan / ei toteuteta. Jaettujen palkintojen määrä. Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Koskinen P6 Mantan lakitus P6.1 Toteutetaan Mantan lakitus yhteistyössä KY ry:n kanssa Tavoite: Manta saa lakin upeassa yleisötapahtumassa, jossa KY100 ja AYY näkyvät yhdessä positiivisesti. Tapahtuma rikkoo kansallisenmedian uutiskynnyksen. Toteutus: Kootaan ylioppilaskunnan puolelta toimijat yhteistyötoimikuntaan KY ry:n, joka työstää tapahtuman yhdessä. Aikataulu: Huhtikuu Mittari: Toteutuu / Ei toteudu Vastuu: Tarhala Tekijät: Yhteisösektori P7 SELL-kisat 2012 P7.1 Valmistellaan SELL 2012-kilpailuja Tavoite: Aloitetaan järjestelyt SELL-kilpailuja 2012 varten. Toteutus: Aloitetaan kilpailujen järjestelyt yhdessä valitun pääsihteerin kanssa. Varmistetaan SELL-2012 kilpailujen rahoitus, sekä logistiikka. Aloitetaan kilpailujen markkinointi Aikataulu: Helmikuu 2011 alkaen. Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: AaltoUS, SELL-pääsihteeri, Peltokallio

17 P8 OUBS:n toiminnan uudistaminen P8.1 Kehitetään OUBS:in toimintaa vastaamaan Aalto- yhteisön tarpeita Tavoite: OUBS on AYY:n aatteellinen media, joka palvelee kattavasti ylioppilaskunnan jäseniä. Toteutus: Tuetaan OUBSia työssään siirtymäkaudella. Tehdään selvitys OUBSin nykytilasta ja yhteisön tarpeista, joiden pohjalta esitetään edustajiston hyväksyttäväksi kanavan uusi toiminta-, palvelu- ja rahoitusmalli. Tehdään selvityksen pohjalta OUBSin linjapaperi. Valitaan toimitusneuvosto ja vakiinnutetaan sen käytännöt. Aikataulu: Keväällä 2011 Kuormitus: 1 Mittari: Selvitys on tehty / ei ole tehty. Toimitusneuvosto kokoontunut säännöllisesti / ei ole kokoontunut. Linjapaperi tehty / ei tehty. Vastuu: Mattila Tekijät: Mattila, selvityshenkilö, OUBSin päätoimittaja, Jylhä, toimitusneuvosto T8 Uusien opiskelijoiden vastaanotto T8.1 Uusien opiskelijoiden vastaanotto (kesken) Tavoite: Pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille sujuva ja mutkaton opiskelujen aloitus sekä lämmin vastaanotto osaksi Aalto-yhteisöä. Vuoden painopisteenä on ylioppilaskunnan roolin ja tavoitteiden selkiyttäminen uusia opiskelijoita koskevissa asioissa yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa sekä tutoroinnin käytäntöjen vakiinnuttaminen ja toiminnan laadun arviointi. Toteutus: Osallistutaan omalta osaltamme aktiivisesti uusien opiskelijoiden vastaanoton, alkusyksyn majoituksen, orientaatioiden, ensimmäisen opiskeluvuoden sekä tutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestetään yhteiset Aalto-fuksiaiset joko itsenäisenä tapahtumana tai osana olemassa olevaa tapahtumaa. Osallistutaan Aalto First Year Experience työryhmän toimintaan. Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja lukuvuoden alun käytäntöihin. Resurssien salliessa tuotetaan AYY video uusille opiskelijoille. Tehdään kaikille aaltolaisille yhteinen uuden opiskelijan opas. Järjestetään palautepaneeli uusille opiskelijoille. Pohditaan kansainvälisten opiskelijoiden vastaanoton kokonaisuutta. Aloitetaan tunnustelut Kampusriehan ja Mursumessujen mahdollisesta yhdistämisestä yhteiseksi Aalto-tason tapahtumaksi. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute

18 Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.2 Parannetaan tutorointia Tavoite: Ks. kohta 8.1. Toteutus: Jalkautetaan vuonna 2010 aloitettu tutorointiuudistus yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa. Osallistutaan kaikille yhteisen tutor-koulutuksen järjestämiseen. Tuetaan korkeakouluja ja erityisasemayhdistyksiä tutoreiden rekrytoinnissa. Tuotetaan tarvittaessa opas tutoreille. Järjestetään kaikille tutoreille tukitoimintaa ja virkistystapahtumia. Kerätään tutoroinnista palautetta sekä tutoreilta että uusilta opiskelijoilta ja käsitellään palaute yhdessä yliopiston kanssa. Seurataan, arvioidaan ja kehitetään tekniikan alan kv-tutorointiuudistusta. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.3 Kehitetään liikuntatutortoimintaa Tavoite: Kehitetään liikuntatutortoimintaa olennaiseksi osaksi uusien opiskelijoiden vastaanottoa, sekä liikuntapalveluiden saatavuuden helpottamiseksi. Toteutus: Rekrytoidaan ja koulutetaan liikuntatutorit tukemaan uusia opiskelijoita liikunnan saralla, sekä toimimaan osana laajempaa liikuntatapahtumien järjestämisdelegaatiota. Aikataulu: Ideointi aloitetaan helmikuun lopulla OLL:n koulutuksen jälkeen, josta kerätään ideoita Mittari: Uusilta opiskelijoilta kerätään palautetta tutoroinnin onnistumisesta. Vastuu: Peltokallio Tekijät: Liikuntasektori, tutorvastaavat T9 Suhteet erityisasemayhdistyksiin T9.1 Vaalitaan ja hyödynnetään suhteita erityisasemayhdistyksiin Tavoite: Läheiset ja aktiiviset suhteet erityisasemayhdistyksiin muodostavat monimuotoisen AYY:n selkärangan. Läheinen yhteys mahdollistaa jäsenten ja erityisasemayhdistysten paremman huomioimisen.

19 Toteutus: Tärkeimpänä yhteistyömuotona hyödynnetään kaikkien erityisasemayhdistysten puheenjohtajista muodostuvaa Neuvostoa. Neuvosto jatkuvasti vuoden aikana toimii tapaamisten, sähköpostin ja muiden epävirallisten kanavien kautta. Lisäksi erityisasemayhdistyksille järjestetään hallituskummi, jonka tarkoituksena on muodostaa syvempi suhde omaan kummiyhdistykseensä ja sitä kautta tuoda ylioppilaskuntaa lähemmäs erityisasemayhdistysten toimijoita ja jäseniä. Probban tarpeita kartoitetaan myös filiaalivierailujen avulla. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Erityisasemayhdistysten arvio AYY:n ja yhdistyksen välisen suhteen toiminnasta Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T9.2 Päivitetään AYY-YYA-sopimukset Tavoite: AYY-YYA-sopimukset ovat yleisluontoisia ei-sitovia dokumentteja siitä, miten ylioppilaskunnan ja erityisasemayhdistyksen vastuut ja oikeudet ovat. Dokumentti on tarkoitus päivittää vuosittain, minkä pohjalta uudet toimijat a) saavat selkeämmän kuvan siitä, miten AYY:n ja yhdistyksen suhde toimii ja b) toiminnan kehittymistä voidaan myös seurata. Toteutus: Neuvosto linjaa alkuvuodesta sopimusten käsittelytavasta, minkä jälkeen yhdistyksestä ja AYY:stä nimetyt henkilöt laativat keskenään sopimusten sisällöt. Aikataulu: Helmi-maaliskuu Mittari: Tehty / ei tehty Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T10 Jäsenviestintä ja sektorien viestinnän tuki ja T18 Julkaisutoiminta T10/18.1 Tehdään monimuotoista jäsenviestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Tuotetaan vuosittaiset julkaisut, kuten AYY-kalenteri, uuden opiskelijan opas ja vuosikertomus. Tuotetaan sisältöä sähköisiin viestintäkanaviin, kuten viikkotiedote ja verkkosivusto. Määritellään Viestinnän ryhmä X:n tehtävät ja aloitetaan sen toiminta.

20 Aikataulu: jatkuvaa Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Julkaisut tehty / ei tehty. Tullut/kerätty palaute. Kysymykset nettisivujen kautta. Vastuu: Tiedottaja & Jylhä Tekijät: Tiedottaja, Jylhä, Hanson/AD, Viestinnän ryhmä X T10/18.2 Tuetaan ja kehitetään sektoreiden viestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Selvitetään AYY:n eri sektoreiden viestintätarpeet. Järjestetään viestintäkoulutusta ja annetaan tarvittaessa tukea sektoreille viestinnän toteuttamisessa. Viestintäsektori tukee esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa ja etsii hyviä tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa. Aikataulu: jatkuvaa Mittari: Saatu / tullut palaute ja kysymykset. Vastuu: Jylhä, tiedottaja Tekijät: kaikki sektorit, hallitus, asiainhoitajisto, muut työntekijät, vapaaehtoiset ja lisäksi ne, joita ei vielä mainittu. T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen KS. P4/T11 T12 Yhdistysten toiminnan tuki ja palvelut T12.1 Toimitaan yhteistyössä AaltoUS:n kanssa Tavoite: Urheiluyhdistysten tuen sujuvoittaminen. Toteutus: Autetaan AaltoUS:ää jakamaan urheiluyhdistyksille toiminta-avustuksia. Tuetaan ja koulutetaan urheiluyhdistyksiä. Palloilusarjat? Aikataulu: Jatkuva Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: Sarkkula, järjestösektori, Peltokallio T12.2 Selkiytetään avustustenhakuprosessit

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu

Toimintasuunnitelma ayye iltakoulu Toimintasuunnitelma 2011 ayye iltakoulu 3.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden lopussa seuraavan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/

Toimintasuunnitelmaluonnos. AYYE-kokous 8/ Toimintasuunnitelmaluonnos 2011 AYYE-kokous 8/2010 10.11.2010 Agenda Rooli Sisältö Prosessi Toiminta vuonna 2011 Rooli Suunnitelma ylioppilaskunnan toiminnasta vuoden aikana Edustajisto hyväksyy vuoden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta

Yhteistyösopimus. eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Yhteistyösopimus eli yhteisymmärrys ylioppilaskunnan ja yhdistyksen työnjaosta Tähän asiakirjaan kirjataan Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) ja sen piirissä toimivan erityisaseman yhdistyksen Inkubio

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan suunta

Ylioppilaskunnan suunta Ylioppilaskunnan suunta -työryhmä 12.5.2016 Ylioppilaskunnan suunta AYY yhteiskunnallisena vaikuttajana Tavoite: AYY:n vaikuttaminen on tavoitteellista, pitkäjänteistä ja proaktiivista Tavoite: AYY:n jäsenet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/

Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu. Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/ Toimintasuunnitelman lähetekeskustelu Preliminary Discussion of the Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu AYYE 10/2014 5.11.2014 Pääteemojen ideointia toimistolla Edarin workshop 24.9 Edustajiston linjakeskustelu

Lisätiedot

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009 TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Toimiston aamupalalla 19. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015 1 VARSINAINEN TOIMINTA Aatteellinen toiminta Varainhankinta 830 903 701 911 921 Yhteiset kulut ja hallinto -679-619 -436-601 -639 Edunvalvonta -171-190 -117-179 -191 Yhteisötoiminta -162-172 -120-200 -163

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS

KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS KANSAINVÄLISTYMISEN YHDISTYSOPAS Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Nykytilan määrittely: SWOT

Nykytilan määrittely: SWOT Strategia 2018-2021 Johdanto Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn strategia on laadittu vuonna 2017 aiemman strategiakauden päättyessä. Strategia on laadittu vuosille 2018-2021. Lähtökohtana

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola Positiivinen vaikutus Kettukin verkostopäivä 2.11.2017 Elisa Lientola Mikä on se muutos mikä halutaan Mikä on epäkohta ja miksi se on ongelma? Mihin tarvitaan parannus? Selkeä viesti Onko ratkaisu olemassa

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA

Vihreä lista. Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Vihreä lista Edusta jistovaalit 2017 VAALIOHJELMA Ylioppilaskunta edustaa yliopiston opiskelijoita ja on siten merkittävä yhteiskunnallinen ja poliittinen vaikuttaja niin yliopistolla ja opiskelukaupungissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen

Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen Kansainvälistyvä ammatillinen osaaminen puheenjohtajana yksikön, päällikkö Mika Saarinen, CIMO alustajana ja havainnoijana, opetusneuvos Hanna Autere, OPH Hyvät käytännöt ja toimintamallit (1) Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

Alueryhmätoiminta 2018

Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmätoiminta 2018 Alueryhmien tapaamisen tuotokset 22. - 23. 9.2017 Yhdistyksen johdon päivillä sovittua kevät 2017 Vuonna 2017 valitut alueryhmät muuttuvat jaostoksi. Jaostot päättävät keskinäisestä

Lisätiedot

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä

Tukea viestintääsi. AYY.fi kalenteri Lukuvuosikalenteri. Apu on lähellä Tukea viestintääsi Viestintä- ja järjestösektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY auttaa sinua tavoittaa muut yhdistykset ja aaltolaiset Viikkotiedote Yhdistystiedote Erityiset-lista Facebook AYY

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020

Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Strategiaprojekti - AYY vuonna 2020 Projektisuunnitelma edarille Ville Poikolainen Agenda Yleistä strategiasta Tämän vuoden strategiarutistus Mites se tehdään? Loppusanat 2 Yleistä strategiasta (I) Mitä

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1(5) Stipendiohjesä ä nto Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia; 2. kiittääkseen ja tukeakseen

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on

Jäsenpalvelut. Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on Jäsenpalvelut Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n palvelut on suunnattu liiton jäsenopiskelijakunnille. Palveluidemme tarkoitus on tukea opiskelijakuntatoimijoiden edellytyksiä toimia ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Ahto Harmo, viestintä- ja järjestöasiantuntija Johanna Pietiläinen, hallintopäällikkö

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Ahto Harmo, viestintä- ja järjestöasiantuntija Johanna Pietiläinen, hallintopäällikkö AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Ahto Harmo, viestintä- ja järjestöasiantuntija Johanna Pietiläinen, hallintopäällikkö YHDISTYKSET AYY:N PIIRISSÄ AYY ylläpitää piirissään toimivista järjestöistä

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelma 2016 Prosessiteekkarit ry 9.11.2015 Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. Yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi 2011 Vapaaehtoisena vaikutat 1 Lähtökohdat EU:n teemavuosi kaikissa jäsenmaissa EU:n tavoitteet Euroopan laajuinen viestintäkampanja Volunteering in the European Union-tutkimus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot