Valintakoekysymykset 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valintakoekysymykset 2004"

Transkriptio

1 Valintakoekysymykset 2004 KYSYMYS 1 Ystäväsi Ville on kuullut, että olet aivan viime aikoina käyttänyt paljon aikaa perehtymällä eri yritysmuotojen verotukseen. Ville on tullut kysymään sinulta neuvoa mieltään askarruttavaan kysymykseen. Ville kertoo sinulle omistavansa Kiistakapula-nimisen osakeyhtiön koko osakekannan. Yhtiö tarjoaa konsulttipalveluja internet-alan yrityksille, mutta tämän tarkemmin Ville ei jostain syystä suostu yhtiöstään kertomaan. Ville kertoo, että yhtiö on perustettu vajaa kolme vuotta sitten ja että Villen lisäksi yhtiön palveluksessa ei ole muita työntekijöitä. Villen mennessä töihin eräänä aamuna parisen viikkoa sitten häntä odotti yllätys. Ovella odotti kaksi verotarkastajaa, jotka halusivat tarkastaa Kiistakapula Oy:n kirjanpidon. Villen hämmästykseksi verotarkastajat olivat lähdössä jo samana iltapäivänä ilmoittaen, että verotarkastus oli suoritettu. Ville oli tietenkin heti halukas tietämään, mitä tarkastuksessa oli löytynyt. Tarkastajat ilmoittivat, että he raportoisivat asiasta perusteellisesti kirjallisessa tarkastuskertomuksessa, jonka Ville saisi noin kolmen viikon kuluttua. Ville ei tähän vastaukseen tyytynyt, vaan vaati saada tietää oliko hän tehnyt jotain virheitä, joista saattaisi koitua veroseuraamuksia. Tällöin verotarkastajat ilmoittivat, että heidän näkemyksensä mukaan Villeen ja Villen yhtiöön tullaan soveltamaan peiteltyä osingonjakoa koskevaa verotusmenettelylain (VML) säännöstä. Samassa yhteydessä verotarkastajat selvittivät ystävällisesti Villelle, mitä peitelty osinko on sekä millaisissa tilanteissa peiteltyä osingonjakoa koskevaa säännöstä sovelletaan. Verotarkastajien lähdön jälkeen Ville tajusi suureksi harmikseen, ettei hän tullut kysyneeksi, mitä peiteltyä osingonjakoa koskevan säännöksen soveltamisesta saattaa seurata. Monien unettomien öiden jälkeen huolestunut Ville päättää tulla sinun puheillesi. Ville kysyy nyt sinulta, millaiset ovat peitellyn osingonjaon veroseuraamukset. Mitä vastaat Villelle? KYSYMYS 2 Pena on varsinainen bisnesmies. Hänellä on kuitenkin joitain mieltä askarruttavia ongelmia, joista hän kysyy sinulta nyt neuvoa. A. Pena on mennyt takaajaksi hyvän ystävänsä Tellun lainaan. Tellu on päässyt velkajärjestelyyn. Mitä vaikutusta velkajärjestelyllä on takaajan vastuuseen?

2 B. Pena on lainannut Sipeltä 1000, mutta Sipe sanoi viime viikolla, että lainaa ei tarvitse maksaa takaisin. Pena iloitsee siitä, että velka on anteeksiannettu. Sipe tosin on aika ailahtelevainen tyyppi, joten Penaa hieman huolestuttaa, koska asiasta ei ole mustaa valkoisella. Jos Sipe vaatiikin Penaa maksamaan, voiko hän kieltäytyä, koska pitää velkaa anteeksiannettuna? C. Pena on lisäksi lainannut Reiskalta 4000 mk. Velasta on tehty seuraavanlainen velkakirja : Olen tänään vastaanottanut Reiskalta lainaksi 4000 mk. Velka erääntyy maksettavaksi Velkakirjassa on päiväys, Reiskan ja Penan allekirjoitukset ja vielä kahden todistajankin. Nyt Pena kuitenkin tuumii, että rahan lainaamisesta on kulunut jo yli neljä vuotta. Koko aikana Reiska ei ole mitenkään vaatinut rahaansa takaisin. Ei Penakaan ole asiaa puheeksi ottanut saatikka maksanut. Pena on vakuuttunut, että lain mukaan velka on jo vanhentunut. Onko näin? KYSYMYS 3 Perusoikeusmyönteinen laintulkinta jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensi vaiheessa tuomioistuimen tai viranomaisen tulee syrjäyttää ne vaihtoehdot, jotka sinänsä ovat säännöksen sanamuodon mukaisia, mutta jotka ovat perustuslain kanssa ristiriidassa. Toisessa ns. optimointivaiheessa perustuslainmukaisista vaihtoehdoista tulee valita se, joka perustellusti edistää perusoikeuksien toteutumista parhaiten. Eduskunnan perustuslakivaliokunta harjoittaa parlamentaarista ja etukäteistä lakien perustuslainmukaisuusvalvontaa. Perustuslakivaliokunta toteuttaa tätä valtiosääntöistä tehtäväänsä muun muassa antamalla lausuntoja käsiteltävinä olevien lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta. Lakien perusoikeusmyönteiselle tulkinnalle voidaan hakea ns. institutionaalista tukea muun muassa perustuslakivaliokunnan kannanotoista. Selvitä, millainen merkitys perustuslakivaliokunnan kannanotoilla on tuomioistuinten ja viranomaisten tulkitessa lakia perusoikeusmyönteisesti ja hakiessa parhaiten perusteltavissa olevaa tulkintavaihtoehtoa. KYSYMYS 4 Armi A., Bengt B. ja Carlos C. olivat solmimansa yhtiösopimuksen nojalla harjoittaneet maanrakennustoimintaa. Yhtiösopimus oli rakenteeltaan hyvin yksinkertainen, se oli tehty viiden vuoden määräajaksi ja siinä todettiin muun muassa, että yhtiömiesten välisissä suhteissa noudatetaan lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (AKL). Yhtiö oli merkitty kaupparekisteriin nimellä Maanrakennus ABC Avoin yhtiö, ja sen yhtiömiehiä olivat edellä mainitut kumppanukset. Heti toiminnan alussa yhtiölle hankittiin kaksi kaivinkonetta, joita käytettiin vuorottain. Työt alkoivat kuitenkin vähetä keväällä Yhteistuumin päätettiinkin alhaisen käyttöasteen vuoksi myydä toinen kaivinkoneista pois. Alkuvuodesta 2004 Carlos oli tullut lukuisten laskelmiensa jälkeen siihen tulokseen, että nyt kun yhtiöllä oli enää yksi kaivinkone, oli toiminnasta tullut kannattamatonta ja yhtiön toimintaedellytykset olivat heikentyneet olennaisella tavalla. Tuloja ei enää riittänyt kolmen perheen hengenpitimiksi. Hän olikin alkanut etsiä liikepaikkaa lounasravintolalle, kokki kun oli koulutukseltaan, ja oli vakaasti maanrakennusbisneksen lopettamisen kannalla. Carlos muistutti toistuvasti Armia ja Bengtiä siitä, että olisi kohtuutonta, jos he pakottaisivat hänet jatkamaan tällaisessa elinkelvottomassa yrityksessä. Viime viikolla Armi ja Bengt saivat Carlokselta kirjeen, jonka mukaan yhtiö oli kokonaan lopetettava yhtiösuhteen edellytysten raukeamisen perusteella, koska yhtiösopimusta ei määräaikaisena voitu

3 irtisanoakaan yhtiökauden aikana. Hän vaati myös omaa osuuttaan yhtiön varoista pesämunaksi ravintolalleen. Armi ja Bengt olivat eri mieltä Carloksen kanssa. He halusivat ehdottomasti vielä jatkaa ja yrittää pitää firman toiminnassa. Vaikka alalla olikin ollut hiljaista, kaikki barometrit ennustivat työtilausten vilkastuvan lähikuukausina. Armilla ja Bengtillä ei myöskään ollut takataskussaan mitään muuta ammattia, jolla he voisivat elättää perheensä. Yhtiömiehet olivat tulenkatkuisissa puhelinneuvotteluissaan päätyneet umpikujaan. Armi ja Bengt kääntyvätkin nyt hätääntyneenä sinun puoleesi. Selvitä heille aluksi, mihin perustuu Carloksen oikeus vaatia yhtiön lopettamista. Selvitä heille tämän jälkeen, miten heidän tulisi AKL:n mukaan tässä tilanteessa menetellä, jotta he voisivat lopulta jatkaa yhtiön toimintaa kahdestaan ilman, että sinänsä toimiva yritys turhaan lopetetaan. KYSYMYS 5 Christian Wolff muodosti luonnonoikeudesta suljetun, velvollisuuksiin perustuvan järjestelmän. Järjestelmän muodostamisessa hän hyödynsi itse kehittämäänsä ns. matemaattis-demonstratiivista menetelmää. Mitkä ovat kyseisen menetelmän pääpiirteet? KYSYMYS 6 Erääseen suomalaiseen hallinto-oikeuteen on äskettäin toimitettu joukko viranomaisen päätöksiä koskevia valituksia. Päätöksissä on ollut kyse erilaisten lupien, etuuksien ja palveluiden myöntämisestä. Yhteistä nyt valituksen kohteena oleville päätöksille on se, ettei mistään niistä saa lain mukaan valittaa. Asioiden valmistelusta vastaava hallinto-oikeuden esittelijä pitääkin tapauksia tämän perusteella lähtökohtaisesti ratkaistuina. Esittelijä muistaa kuitenkin joskus kuulleensa, että perustuslain oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevalla säännöksellä (PL 21 1 momentti) olisi jotain merkitystä tämän kaltaisissa tapauksissa. Selitä sinä esittelijälle, miksi kyseinen säännös on merkityksellinen valituskieltojen kannalta yleensä. Millä perusteella ratkeaa, kuuluvatko nyt hallinto-oikeuden käsiteltävänä olevat viranomaispäätökset kyseisen säännöksen tarjoaman suojan piiriin? Entä mikä merkitys sillä on asian käsittelyn kannalta, jos valituksen kohteena olevasta viranomaispäätöksestä ilmenevä valituskielto osoittautuu kyseisen perustuslain säännöksen vastaiseksi?

4 KYSYMYS 7 Mitä roomalaisessa oikeudessa tarkoitettiin jo varhain tunnetulla erottelulla ius publicum ja ius privatum, ja millaisen merkityksen tämä erottelu sai roomalaisen oikeuden systematiikassa ennen keskiaikaa? KYSYMYS 8 Arkkitehti A osti B Oy:ltä tietokoneen käytettäväksi elinkeinotoiminnassaan. Kauppahinnan maksusta tehtiin tavallinen velkakirja, jossa A sitoutui maksamaan B Oy:lle 1000 euroa koneen toimituksen yhteydessä, 500 euroa , 500 euroa ja 500 euroa B Oy toimitti koneen A:lle , ja A maksoi samalla ensimmäisen 1000 euron erän. A sai 4.2. postissa seuraavan sisältöisen kirjeen: Olemme siirtäneet tehtyyn tietokoneen kauppaan perustuvan saatavamme rahoitusyhtiö C Oy:lle Siirtopäivän jälkeen erääntyvät maksuerät voidaan maksaa pätevästi vain C Oy:n pankkitilille B Oy. A, joka oli jo maksanut helmikuun ensimmäisen maksuerän ajallaan B:lle, merkitsi tilinumeron muistiin seuraavia maksuja varten. Tämän jälkeen tietokone meni epäkuntoon, ja A toimitti sen B Oy:lle korjattavaksi. Vika saatiin korjattua vain osittain: konetta saattoi edelleen käyttää esimerkiksi tekstinkäsittelyyn, mutta ei kaikkien A:n työssään tarvitsemien ohjelmien käyttämiseen. A ja B Oy sopivat hinnanalennuksesta: A maksaisi jäljellä olevista maksueristä vain yhteensä 200 euroa eli 100 euroa ja 100 euroa 1.3. Koska tietokone ei enää vastannut A:n tarpeita, hän myi sen ystävälleen D:lle ja osti itselleen uuden. Osa kauppahinnasta sovittiin maksettavaksi siten, että D maksaa jäljellä olevat maksut C Oy:lle. A sai C Oy:ltä maksukehotuksen, jossa vaadittiin A:ta maksamaan 2.2. ja erääntyneet 500 euron erät 12 prosentin vuotuisine viivästyskorkoineen eräpäivästä alkaen. A soitti C Oy:öön ja ilmoitti maksaneensa jo 2.2. erääntyneen erän B Oy:lle. Hän kertoi myös koneen viasta ja B Oy:n kanssa neuvotellusta hinnanalennuksesta. Lopulta hän sanoi vielä, että ja 1.3. erääntyviä eriä eli yhteensä 200 euroa C Oy voisi vaatia vain D:ltä, koska velka oli siirretty tämän maksettavaksi. A itse ei halunnut olla enää missään tekemisissä asian kanssa. Hän huomautti vielä vaikkei asia hänelle kuulunutkaan, koska hän ei aikonut maksaa mitään että korkolain mukaan viivästyskorko sai olla enintään 9,5 %, eikä sitäkään voinut periä, koska velasta ei ollut sovittu maksettavaksi korkoa. A ei ollut sopinut korosta mitään B Oy:n tai C Oy:n kanssa.

5 C Oy:n mukaan A:n kertomat asiat eivät vaikuta A:n maksuvelvollisuuteen. C Oy:n asema ei voi huonontua siksi, että A on maksanut lyhennyserän väärälle velkojalle saatavan siirron jälkeen tai että A on myynyt koneen D:lle, joka ei ole mitään maksuja suorittanut. Koneen viallisuuskaan ei vaikuta C Oy:n asemaan, koska C Oy:lle on siirretty vain myyntisopimukseen perustuva kauppahintasaatava, ei myyjän sopimukseen perustuvia velvollisuuksia. Sinänsä C Oy ei kyseenalaista sitä, etteikö A:n ja B Oy:n sopima hinnanalennus olisi ollut virheen arvoa vastaava. Viivästyskorko on C Oy:n mukaan maksukehotuksessa vaaditut 12 prosenttia. Koska korkolaki on tahdonvaltaista oikeutta, viivästyskorko voi määräytyä korkolain mukaisesta poikkeavaksi sen mukaan, mitä velkoja laskussa vaatii. Esitä perustellut vastaukset kysymyksiin A D. Vastaa D-kohtaan riippumatta siitä, mitä mieltä olet A:n maksuvelvollisuudesta kohdissa A C. A)Onko A:n maksettava C Oy:lle 2.2. erääntynyt maksuerä, jonka hän on jo maksanut B Oy:lle? (3,5 p) B)Onko A vastuussa ja 1.3. erääntyvistä eristä? (1,5 p) C)Vaikuttaako tietokoneen virheellisyys ja kauppahinnan alentaminen sen vuoksi A:n tai D:n maksuvelvollisuuteen suhteessa C Oy:öön? (1,5 p) D)Jos A on jotakin velkaa C Oy:lle, voiko C Oy vaatia velasta eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorkoa? Jos voi, mikä on viivästyskoron korkokanta? (3,5 p)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset)

Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 1 Velvoiteoikeus Oikeudenalojen perusteet Tentit kahdessa osassa keväästä 2014 alkaen (Sähköinen monivalinta ja kirj.tapaukset) 18.3.2015 1. A Oy oli ostamassa B Oy:ltä biodieseljalostamoa. A halusi tehdä

Lisätiedot

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano

21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano 21. Suomalaista hallintomenettelyä. - Hoviväkeä, Hallinto-oikeus (menettely 29.6.98) hallinto-oikeuden kokoonpano Pos.21.1 Valitus/suullisen käsittelyn määrääminen Olimme valittaneet Uudenmaan lääninoikeuden

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Kuluttajana Ruotsissa. Finska

Kuluttajana Ruotsissa. Finska Kuluttajana Ruotsissa Finska Kuluttajana Ruotsissa Tutustu tähän oppaaseen, kun haluat saada lisätietoja Ruotsin kuluttajalaeista. Olemme koonneet oppaaseen tärkeitä tietoja ja hyviä neuvoja. Neuvoja ja

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI

Directa Oy 1530206-0 c/o Da Online Oy / OTl Raija-Liisa Komulainen Salmisaarenkatu 1 B 00180 HELSINKI 1 HELSINGIN KARAJAOIKEUS 4.osasto TUOMIO Annettu kansliassa 12/11423 karajatuomari Mitja Korjakoff 13.3.2012 l11/24375 Kantaja Vastaaja/Hakija Asia Vireille ASIAN TAUSTA KANNE Vaatimukset Directa Oy 1530206-0

Lisätiedot

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa

CityLink Oy:lle rotta ei koskaan käynyt CityLink Oy:n t iloissa eikä tavannut asiassa V. Kuusistoa 20. CityLink Oy:n "tarkastuskertomus- kertomukset" ja valitus. Turun lääninveroviraston jälkiveropäätökset. Uudenmaan lääninveroviraston päätökset. Havaintoja sisällöstä. Kausaaliset totuus - liikevaihtoverot

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS

YKSITYISHENKILÖ. takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS YKSITYISHENKILÖ takaajana OIKEUSMINISTERIÖ KULUTTAJAVIRASTO SUOMEN PANKKIYHDISTYS RAHOITUSTARKASTUS 2 3 Mikä on takaus 4 Yksityistakaajan suoja 5 Pankilla on velvollisuus antaa tietoja 6 Takaajan oma vastuukyky

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517

K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29. Rovaniemen hovioikeuden tuomio 12.11.2014 nro 517 K O R K E I N O I K E U S P Ä Ä T Ö S Diaarinro 1(19) S2015/29 Lyhennetty taltio Antopäivä Nro 23.6.2015 1281 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA TrustBuddy AB P Velkasuhteeseen perustuva saatava RATKAISU,

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö

TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013. Sisältö TILAN TUTKINTA-ASIOIDEN RATKAISUJA 2013 Sisältö TILA 1/2013... 2 TILA 2/2013... 9 TILA 3/2013... 40 TILA 4/2013... 48 TILA 5/2013... 65 TILA 6/2013... 70 TILA 7/2013... 75 TILA 8/2013... 82 2 TILA 1/2013

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin.

Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 6 8 13 14 18 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa Hyvä myyntisopimus antaa turvaa riskeiltä Perusohje

Lisätiedot

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin!

Muista: vastaus eri paperille ja oma nimi selvästi jokaiseen paperiin! Tehtävä 1 / LKV-koe 12.5.2007 Tilan X alue kuului osittain vuonna 1997 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Tilan X omistaja myi vuonna 2002 A:lle ja B:lle toisiinsa rajoittuvat määräalat, jotka yleiskaavassa

Lisätiedot

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND )

YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) YKSITYISIÄ TILI- JA KORTTILUOTTOJA SEKÄ YKSITYISLAINOJA KOSKEVAT YLEISET EHDOT ( RBAV06 FINLAND ) Sivu 1 (8) Voimassa 15.1.2015 lukien A TIETOA RESURS BANK AB SUOMEN SIVULIIKKEESTÄ Resurs Bank AB on ruotsalainen

Lisätiedot

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin.

10 Tilaisuus tekee varkaan. Konkurssiasiamiehen toimistossa tunnetaan suomalaiset. konkurssit perin juurin. Asianajotoimisto Heikkilä & Co Oy:n ja Yrittäjien Oikeussuoja Oy:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2011 3 Maksuongelmat on ratkaistava ajoissa myyntisopimus 6 Hyvä antaa turvaa riskeiltä yrittäjälle: 8 Perusohje

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Uusi Insinööriliitto UIL ry J Suomen Lakimiesliitto ry Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund - SEFE ry Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry Yrittäjän opas Julkaisijat Uusi Insinööriliitto UIL

Lisätiedot

Yleiset korttiehdot Kuluttajat

Yleiset korttiehdot Kuluttajat Yleiset korttiehdot Kuluttajat (1.6.2014) 06/2014 Sopimuksen osapuolet ovat kortinhaltija ja kortinmyöntäjänä SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike. Sopimus koostuu korttihakemuksesta, jäljempänä esitetyistä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 18.12.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä annetun lain 31 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verotusmenettelystä annettua lakia siten, että etuyhteysyritysten

Lisätiedot

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS

UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS UUDEN ASUNNON KAUPPA OSTAJAN OPAS RT 2006 Julkaisija: Rakennusteollisuus RT ry Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK Oy Unioninkatu 14 (PL 381), 00130 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi /rtkoy

Lisätiedot

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään

Asiamies ja prosessiosoite. Asiaa koskevat asiakirjat, tiedotteet ja muu yhteydenpito pyydetään lähettämään HELSINGIN HOVIOIKEUDELLE VALITUS ASIA Valitus Helsingin käräjäoikeuden välituomiosta ja päätöksestä 5.5.2009/ 14656 ja välituomiosta 27.5.2011/19949; L 07/27831 vahingonkorvausta koskevassa riita-asiassa

Lisätiedot