Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta"

Transkriptio

1 Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden, korkojen maksun ja lunastusten osalta. MÄÄRITELMIÄ Sijoituserä Yksi sopimus voi sisältää teknisesti useita eri sijoituseriä. Kukin näistä käsitellään erillään arvonlaskennassa. Käytännössä yhtä sopimusta vastaa yksi sijoituserä. Arvopäivä Arvopäivällä tarkoitetaan tässä yhteydessä arvonlaskennan päivämäärää, jonka NAVarvoa tapahtuman laskemisessa käytetään. Kirjauspäivä Ensimmäinen päivä jolloin sijoittajan tilitapahtuman (merkintä, tuottosidonnainen palkkio, korko) vaikutus ilmenee. Toteutumispäivä Toteutuspäivänä raha on siirtynyt tilille/ tililtä. MERKINTÄ Rahan siirtyminen

2 Sivu 2/5 Merkintä toteutetaan pääsääntöisesti kun sijoittajan rahat ovat tulleet välittäjämme sijoitustilille. Silloin kirjauspäivä on sama kuin toteutumispäivä. Jos käytetään netotusta, tehdään merkintä yleensä päivän kuluttua sijoittajan rahojen saavuttua keräilytilillemme Danske Bankissa, muttei koskaan aiemmin kuin rahat ovat käytettävissämme. Arvopäivänä merkinnässä käytetään merkinnän kirjauspäivää edeltävän päivän NAV:a. Esimerkki: Sijoittajan rahat saapuvat keräilytilille / Danske Bank ja ne siirretään heti osakevälittäjän keräilytilille, siirto kestää noin 2 pankkipäivää Sijoittajan rahat saapuvat mastersijoitustilille, toteutumispäivä määräytynyt ja se on Rahat siirretään kohdealitilille, siirto toteutuu heti merkinnän arvopäiväksi tulee , eli edellinen arvopäivä kirjauspäiväksi tulee siirron toteutumispäivä, eli Kuvitteellinen esimerkki merkinnästä kun käytetään netotusta: Sijoittajan rahat saapuvat Suomalaiselle keräilytilille Danske Bankiin :tä tulee merkinnän kirjauspäivä arvonlaskentaan, merkinnän arvopäiväksi muodostuu edellinen arvonlaskentapäivä, rahaa ei siirretä Suomesta TUOTTOSIDONNAINEN PALKKIO Tuottosidonnaisen palkkion, TSP, määrä, maksuväli ja maksun ajankohdat voivat vaihdella sijoituserittäin. TSP:n maksaminen toteutetaan laskennallisesti vähentämällä sijoituseräkohtaista osuusmäärää. Tämä toteutus ei siis vaikuta NAV:n määräytymiseen. TSP maksetaan esimerkiksi MultiFiresijoitussopimuksen mukaan kuukausittain. Rahastossa kaikista eristä maksetaan TSP samana päivänä (kuukauden vaihteessa). Kuitenkin, erän sijoitusajankohdasta riippuen voi tuottosidonnaisen palkkion määrä olla eri suuruinen tai sitä ei makseta ollenkaan osalla sijoituseriä samassakin rahastossa. TSP:n laskennassa käytämme High Water Markia (HWM), perustuen vertailuindeksin ylitteeseen (hurdle rate) tai ilman sitä. HWM merkitsee sitä että tuottosidonnaista palkkiota maksetaan Hedgehog Oy:lle vain siltä osin kuin NAV ylittää edellisen maksun määräytymisessä käytetyn NAV:n. Jos TSP tulee

3 Sivu 3/5 maksettavaksi, muodostuu samalla uusi HWM, jota sovelletaan seuraavan kerran kun TSP tulee maksuun. Tuottosidonnaisen palkkion maksu Kuten merkinnässäkin, kirjauspäiväksi tulee tsp:n määräytymistä seuraava päivä. Eli jos palkkio määräytyy NAV:n mukaan, vähennetään osuudet kirjanpidossa , joka on arvopäivää seuraava arvonlaskentapäivä. TSP:n maksujen ajankohta riippuu tuotteesta ja se voi olla 1, 2, 3, 4, 6 tai12 kertaa vuodessa. Kaikissa tuotteissamme on tähän mennessä ollut 12 kertaa vuodessa. Silloin TSP:n maksu osuu samalle päivälle koron maksun kanssa. TSP:n määrän määrittävä arvopäivä on aina kuukauden viimeinen arvopäivä ja maksupäivä siten seuraavan kuukauden ensimmäinen arvonlaskentapäivä. KORKOJEN IRTOAMINEN JA MAKSU Kuten tuottosidonnaiselle palkkiollekin, on koronmaksulle mahdollista toteuttaa oma aikataulu ja määrät sijoituseräkohtaisesti. Koron maksu on toteutettu teknisesti samoin kuin TSP:n maksu, eli korko määräytyy arvopäivän NAV:n mukaan ja seuraavana päivänä, kirjauspäivänä, vähennetään sijoituseräkohtaiselta osuustililtä korkoa vastaava määrä osuuksia. Vastaava rahamäärä siirretään myöhemmin, sopimuksen mukaisesti, sijoittajan pankkitilille. Vaikka teknisesti onkin mahdollista toteuttaa koronmaksu eri ajankohtina ja perustaa koron määrä eri sopimuksiin, ovat korkojen määräytymispäivät (arvopäivät) ja sovitut maksupäivät olleet aina tuotekohtaisia ja määritelty sijoittajien ja yrityksemme välisissä sopimuksissa tuotekohtaisesti. Tuottosidonnaisen palkkion maksu koron irtoamisen yhteydessä Jos tuottosidonnaisen palkkion arvopäivä on sama kuin koron määräytymisen arvopäivä, toteutetaan tuottosidonnaisen palkkion maksu ennen koron määräytymistä. Tällöin TSP:lle ja korolle tulee sama kirjauspäivä. Koska kaikissa tuotteissamme on ollut kuukausittainen TSP:n maksu, on korko aina myöskin osunut samalle päivälle TSP:n kanssa. Koron maksu on mahdollista tehdä kuukausittain tai harvemmin 1, 2, 3, 4 tai 6 kertaa vuodessa. Joka tapauksessa koron arvopäivä, kuten tuottosidonnaisella palkkiollakin, on aina kuukauden viimeinen arvonlaskentapäivä ja kirjauspäivä seuraava arvonlaskentapäivä. Poikkeuksen muodostaa lunastus ja sen yhteydessä tapahtuvat TSP:n ja koron maksut.

4 Sivu 4/5 LUNASTUS Lunastus tapahtuu sijoittajan ilmoitettua tahdostaan lunastaa osuutensa. Lunastuksen aikataulu on määritelty sijoittajan ja yhtiön välisessä sopimuksessa. Tyypillisesti aikaväli lunastusilmoituksesta varojen maksuun on ollut alle 14 päivää. Lunastus määräytyy siihen sovelletun arvopäivän arvon mukaan. Lunastuksen mahdolliset arvopäivät on ollut määritelty sijoittajan ja yhtiön välisissä sopimuksissa, jotka ovat olleet tuotekohtaisia, esimerkiksi kuukauden viimeinen tai joulukuun viimeinen. Teknisesti lunastus on myös mahdollista toteuttaa minä tahansa arvonlaskennan päivänä. Jos lunastuksen yhteydessä on kertynyt tuottosidonnaista palkkiota ja/tai korkoa maksettavaksi, toteutetaan ne laskennallisesti samalla arvopäivällä ja kaikkien maksupäivä arvonlaskennassa on arvopäivää seuraava arvonlaskentapäivä. Lunastuksen arvopäivän jälkeen sijoittajalle maksetaan hänen sijoituksensa mukainen summa rahaa maksuajan sisällä. HEDGEHOG OY:N ARVONLASKENTAJÄRJESTELMÄ Yleistä Hedgehog Oy:n arvonlaskenta on toteutettu vuonna 2009 käyttöönotetulla yhtiössä sisäisesti kehitetyllä tietojärjestelmällä. Siinä on otettu huomioon aiemmin vuodesta 2004 asti käytössä olleen järjestelmän käyttöaikana opittuja asioita. Uusi järjestelmä kehitettiin ammattimaisemmaksi ja siihen lisättiin ominaisuuksia, joita kaipailtiin aiemmassa. Vuoden 2009 järjestelmä perustuu kahdenkertaiseen kirjanpitoon raha ja osuusmäärillä. Tilitapahtumat sisältävät joko ainoastaan rahakirjauksia tai sekä raha että osuuskirjauksia. Rahatileihin kuuluu kullekin rahastolle oma tilinsä, rahaston varat, jonka summa vastaa aina sen rahaston osuuksien mukaista arvoa. Muut rahatilit eivät kuulu rahastoon vaan ovat periaatteessa yrityksen omia varoja tai muita velkoja, kuten saatuja tuottosidonnaisia palkkioita, kiinteitä palkkioita ja maksettavia korkoja. Osuustilit ovat sijoituseräkohtaisia ja niiden osuusmäärien summasta koostuu kunkin rahaston osuuksien yhteismäärä. NAV lasketaan näistä yksinkertaisesti jakamalla rahaston varattilin saldo osuustilien yhteenlasketulla osuusmäärällä. NAV:n laskenta toteutetaan jokaisena päivänä jolloin New York Stock Exchange ei ole kiinni etukäteen ilmoitetun lomapäivän vuoksi. Arvonlaskennassamme kutsumme Net Asset Valuella sijoitusosuuden arvoa, johon ei enää sisälly kiinteää palkkiota. Toisin sanoen NAV lasketaan kiinteän palkkion vähentämisen jälkeen. Kiinteä palkkio lasketaan ja vähennetään rahaston varattililtä päivittäin.

5 Sivu 5/5 Palkkion määrä lasketaan etukäteen tiedossa olevan vuotuisen arvonlaskentapäivien määrän toimiessa jakajana kiinteälle vuotuiselle prosentille. Kiinteän palkkion toteutus arvonlaskennassa on siis erilainen kuin tuottosidonnaisen palkkion toteutus. Esimerkki kirjanpidon toteutumisesta Esimerkiksi maksuun tulevan koron kirjaamiseksi kirjataan sijoituserää vastaavalle osuustilille osuuksien poistuminen ja vastaavan osuusmäärän lisäys kirjanpidolliselle vastatilille, joka on tässä tapauksessa rahastokohtainen korkotili. Lisäksi kirjataan rahamäärän siirto rahaston varattililtä rahastokohtaiselle maksettavien korkojen tilille. YHTEENVETO Merkinnässä, korkomaksussa ja tuottosidonnaisessa palkkiossa (TSP) toteutus ja kirjauspäivä on arvopäivä+1 Korkojen ja TSP:n irtoamiset ja maksut tai lunastukset eivät vaikuta NAV:n arvoon koska ne on toteutettu sijoituskohtaisen osuusmäärän vähentämisellä

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014

Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Erikoissijoitusrahasto HCP Quant säännöt 12.2.2014 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto HCP Quant, ruotsiksi Specialplaceringsfonden HCP Quant ja englanniksi Non-UCITS HCP

Lisätiedot

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO

ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO ÅLANDSBANKEN ASUNTORAHASTO ERIKOISSIJOITUSRAHASTO 1 Erikoissijoitusrahaston nimi ja Rahaston toiminnan tarkoitus Nimi Erikoissijoitusrahaston nimi on Ålandsbanken Asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto,

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto Fennica

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I - Rahastoesite 18.3.2015 YLEISET TIEDOT RAHASTOSTA, RAHASTOYHTIÖSTÄ JA SÄILYTYSYHTEISÖSTÄ Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on Erikoissijoitusrahasto

Lisätiedot

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi rajoitetusti myydä lyhyeksi osakkeita. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 23.12.2013. Säännöt ovat voimassa 27.1.2014 alkaen. OP-POHJOISMAAT PLUS -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT Rahaston säännöt muodostuvat rahastokohtaisista

Lisätiedot

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt

sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finlandia Rahastoyhtiö Oy Rahastoesite Yhteiset säännöt 1/3 Finlandia Rahastoyhtiö Oy sijoitusrahastodirektiivin mukaisten sijoitusrahastojen sekä erikoissijoitusrahastojen yhteiset säännöt Finanssivalvonta

Lisätiedot

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja.

Velkojan tulee olla ammattitaitonsa puolesta ammattimainen sijoittaja. 1. SOPIMUS MULTIFIRE PÄÄOMALAINAN EHDOISTA SOPIJAPUOLET Velkoja Sijoittaja X (123456 1234) ( Yritys X ) Kotipolku 1 a 2 12345 Rahala Velallinen Hedgehog Oy 1920825 8 Vesannontie 9 A 00510 Helsinki 040

Lisätiedot

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite

JOM Rahastoyhtiö Oy. Virallinen Rahastoesite JOM Rahastoyhtiö Oy Virallinen Rahastoesite JOM Silkkitie -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 2 JOM Komodo -sijoitusrahasto 12.8.2015 s. 9 JOM SILKKITIE -SIJOITUSRAHASTO - RAHASTOESITE 12.8.2015 JOM SILKKITIE

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO AURTUA+ nimisen rahaston säännöt 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto AURTUA+ (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfond AURTUA+ ja englanniksi AURTUA+

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge

Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedge Sampo Rahastoyhtiö Oy luovuttaa Erikoissijoitusrahasto Eufex Hedgen hallinnon Eufex Rahastohallinto Oy:lle 1.1.2010. Sampo Rahastoyhtiö Oy ja Eufex Rahastohallinto Oy ovat laatineet luovutussuunnitelman,

Lisätiedot

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto

ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW. 1 Sijoitusrahasto ERIKOISSIJOITUSRAHASTO UB VIEW 1 Sijoitusrahasto Rahaston nimi on Erikoissijoitusrahasto UB View (alla Rahasto), ruotsiksi Specialplaceringsfonden UB View ja englanniksi UB View Fund (non-ucits). Rahasto

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos

Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos 11. kesäkuuta 2015 Erikoissijoitusrahasto Eliten sääntömuutos PYN Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on kokouksessaan 4.6.2015 hyväksynyt Erikoissijoitusrahasto Eliten ( PYN Elite ) sääntömuutokset. Uudet liitteenä

Lisätiedot

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen.

Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. ERIKOISSIJOITUSRAHASTO VISIO ALLOCATOR nimisen rahaston säännöt Finanssivalvonta on vahvistanut viimeisimmät sääntömuutokset 28.3.2012. Säännöt ovat voimassa 28.5.2012 alkaen. 1 Sijoitusrahasto Rahaston

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT

Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Erikoissijoitusrahasto eq Frontier Osake RAHASTOKOHTAISET SÄÄNNÖT Sijoitusrahaston säännöt koostuvat näistä rahastokohtaisista säännöistä sekä eq Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto

Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säästöpankki Maailma Osake sijoitusrahasto Säännöt 1 1 Nimi Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Maailma Osake -sijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto), ruotsiksi Sparbanken Världen Aktie placeringsfond.

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY

RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY RAHASTOESITE ESTLANDER & PARTNERS RAHASTOYHTIÖ OY Erikoissijoitusrahastot Estlander & Partners Commodity, Dynamic, Freedom ja Presto 1. Helmikuuta 2015 1. Sisällys 1. Tärkeää tietoa... 3 1.1. Valvova viranomainen...

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen.

Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. Rahaston voimassa olevat säännöt on hyväksytty OP-Rahastoyhtiön hallituksessa 27.8.2014. Säännöt ovat voimassa 8.12..2014 alkaen. OP-METSÄNOMISTAJA -ERIKOISSIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1 Sijoitusrahaston nimi

Lisätiedot

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies

Erikoissijoitusrahaston säännöt. 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö. 2 Asiamies Erikoissijoitusrahaston säännöt 1 Rahasto, Rahastoyhtiö ja Säilytysyhteisö Erikoissijoitusrahaston suomenkielinen nimi on GeisterZähmer Suojattu Osakestrategia Erikoissijoitusrahasto (jäljempänä Rahasto).

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS

Rahastot. 1 Osakkeet OPAS SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #2 OPAS BON VOYAGE SÄÄSTÄMINEN ON MATKA Rahastot # 1 Osakkeet 9 22 2 Osta halvalla, myy kalliilla katso kuinka Miksi sijoittaisin rahastoon katso hyödyt 8 Hajauttamalla riskit

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010

SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 SAMPO TAVOITE 2010 1(5) Ratkaisurahastot - SIJOITUSRAHASTO SAMPO TAVOITE 2010 Yksinkertaistettu rahastoesite Yksinkertaistettu rahastoesite on voimassa 31.10.2007 alkaen. 1 TIEDOT RAHASTOSTA Sijoitusrahasto

Lisätiedot

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto

Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto 1 Säästöpankki Itämeri sijoitusrahasto Säännöt 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Säästöpankki Itämeri -sijoitusrahasto, ruotsiksi Sparbanken Östersjön placeringsfond (jäljempänä Sijoitusrahasto).

Lisätiedot

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA

JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMA 10.10.2011 OHJELMAESITE Tämän Evli Pankki Oyj:n joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun käytettävän velkaohjelman ( Velkaohjelma ) puitteissa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjojen

Lisätiedot

Pankkitoiminnan perusteet. Versio 1.02

Pankkitoiminnan perusteet. Versio 1.02 Pankkitoiminnan perusteet Versio 1.02 Alkuperäinen teksti: Positive Money How Banks Create Money: The Balance Sheets Suomennos: Patrizio Lainà, Tomi Meilahti ja Toma Kavonius Suomen Talousdemokratia Sisällys

Lisätiedot

RAHASTOESITE 1.1.2014

RAHASTOESITE 1.1.2014 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE 1.1.2014 Yksinkertainen on tehokasta! 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS ESITTEEN SISÄLTÖ JA RAKENNE 2 RAHASTOASIOINTI 3 MERKINNÄT

Lisätiedot