Verkkokaupan Rautaisannos Kun sitten mietin tätä kirjaa, ajatus teoksen julkaisemista pelkästään kirjana tuntui jotenkin liian perinteiseltä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkokaupan Rautaisannos 2013. Kun sitten mietin tätä kirjaa, ajatus teoksen julkaisemista pelkästään kirjana tuntui jotenkin liian perinteiseltä."

Transkriptio

1

2 Konsepti tiiviisti Olen ollut mukana kymmenissä verkkokaupan hankkeissa. Yleensä niiden suunnitteluvaiheessa on pyritty ennakoimaan ja ymmärtämään asiakaskunnan tarpeita ja näin luomaan monikanavaisesta palvelukokonaisuudesta nimenomaan asiakkaiden arjen helpottaja. Kun sitten mietin tätä kirjaa, ajatus teoksen julkaisemista pelkästään kirjana tuntui jotenkin liian perinteiseltä. Halusin edetä mallilla, joka ei vaatisi merkittävästi enemmän työtä mutta mahdollistaisi silti paremman asiakaslähtöisyyden ja aidon vuoropuhelun. Talentum suhtautuikin ajatukseeni myönteisesti, ja nyt viemme konseptia eteenpäin kolmen osion kautta: 1. Teemajulkaisut: Julkaisemme teoksen neljänä teemajulkaisuna kevään 2013 aikana. Julkaisut tuodaan ostettaviksi kuukauden välein ekirjoina ja jokainen niistä toimii omana kokonaisuutenaan. Tavoitteena on mahdollistaa helppo tutustuminen teeman aiheeseen. 2. Keskustelu verkossa: Jokaisen teemajulkaisun jälkeen keskustelu aiheesta jatkuu verkossa. Tätä varten on avattu kirjalle oma LinkedIn-ryhmä yhteistyössä Verkkoteollisuus ry:n kanssa. Ryhmässä lukija voi esittää nimenomaan itseään kiinnostavia kysymyksiä teeman aihepiiristä. Muiden lukijoiden lisäksi kanssani kommentoimassa on ryhmä alan huippuasiantuntijoita. 3. Kirja: Itse kirja julkaistaan painettuna ja sähköisenä versiona elokuussa Se sisältää 4 teemajulkaisun sisällön lisäksi parhaat palat LinkedIn keskustelun aikana syntyneistä oivalluksista. Tavoitteena on käsitellä aihetta helposti lähestyttävästi mutta silti perinteistä kirjaa henkilökohtaisemmin, aidon vuoropuhelun mahdollistaen. Lisätietoa konseptista sekä linkit teemajulkaisuihin ja keskusteluun löydät osoitteesta

3 Esipuhe Verkkokaupan merkitys kaikelle kaupankäynnille on kasvanut kymmenen viime vuoden aikana voimakkaasti. Oli kyseessä mikä toimiala tahansa ja oli yrityksen kohderyhmänä sitten yritysasiakkaat, jälleenmyyjät tai kuluttajat, sen merkitystä ei tarvitse enää perustella. Verkkokauppa on pakollinen osa menestyvän yrityksen myyntiä ja asiakaskohtaamisen kanavavalikoimaa. Samalla ihmisten tapa viestiä, oppia, hakea ja jakaa tietoa sekä tehdä päätöksiä on muuttunut. Tämä on kaupankäynnin lisäksi vaikuttanut voimakkaasti sekä median rooliin kaupan kanavoijana että kuluttajien rooliin kaupan aktiivisina osapuolina ja arvon luojina. Kuluttajistumisen kautta tämä vaikuttaa voimakkaasti myös B2B-maailmaan. Tuotannon, kaupan, median ja kuluttajien roolien sekoittuessa verkkokaupan kehittyminen vaikuttaa siis suoraan myös kaupan koko arvoketjuun ja ketjun jäsenten rooleihin lisäarvon luomisessa. Tämä arvoketjuja rikkova muutos on luonteeltaan puhdasta verkko-ostamista huomattavasti merkittävämpi. Menestyäkseen yritysten on kyettävä arvioimaan asiakaskäyttäytymisen muuttumisen merkitys liiketoiminnalleen, onnistuttava toteuttamaan menestyviä verkkokauppoja ja monikanavakonsepteja sekä kyettävä johtamaan näihin liittyviä prosessejaan ja tietosisältöjään kaikissa kanavissa. Verkkokaupan rautaisannos pyrkii valottamaan näitä osa-alueita ja helpottamaan siten yritysten siirtymistä monikanavaiseen kaupankäyntiin ja asiointiin. Se tukee myös jo olemassa olevien verkkokauppojen laajoja uudistushankkeita kokeiluista aidoiksi liiketoimintaratkaisuiksi. Verkkokaupankäynnin teknologiat ja palvelut sekä kuluttajien ostokäyttäytyminen kehittyvät ja muuttuvat niin nopeasti, että yksityiskohtiin menevien toimintaohjeiden sijasta olennaisempaa on välittää ymmärrys siitä, miksi verkkokauppa vaatii jopa yritysten ylimmän johdon jakamattoman huomion. Menestyvä verkkokauppa vaatii organisaatiolta laaja-alaista sitoutumista yli yksikkörajojen ja johtoryhmältä aitoa vastuunottoa.

4 Tämän kirjan pääkohderyhmää ovat erityisesti kaupan alalla ja valmistavassa teollisuudessa toimivat suuret ja keskisuuret kotimaiset yritykset. Ensisijaisesti kirjan tavoitteena on kuvata monikanavaisen kaupan kokonaisuus sellaisille organisaatioille ja henkilöille, joilla ei vielä ole alueesta vahvaa osaamista. Olen viimeisen 15 vuoden aikana ollut toteuttamassa niin pieniä kotimaisia kuin laajoja kansainvälisiä hankkeita verkkokaupan alueella. Kipinä tänä aikana kertyneen kokemuksen kokoamiseksi kansien väliin syttyi kahden pääteeman kautta: 1. Monessa yrityksessä harjoitetaan verkkokauppaa, ja myös aitoa kokemusta on kertynyt. Käytännössä olen kuitenkin huomannut, että liian usein verkkokaupan kehityksestä vastaava tiimi joutuu käymään kahden rintaman taistelua. Normaalin kaupallisen toiminnan kehittämisen ja kasvattamisen lisäksi tiimin jäsenet saattavat joutua jatkuvasti perustelemaan verkkokaupan merkitystä ja kokonaisvaltaisuutta yrityksen johdolle ja hallitukselle. Jos esimerkiksi verkkokaupan merkitystä mitataan vain sen tällä hetkellä tuoman suoran liikevaihdon perusteella, ei käytännön edellytyksiä tulevalle menestykselle ole olemassa. Yrityksissä on lisättävä tulevaisuuteen katsovaa ja analyyttistä vuoropuhelua. 2. Toinen merkittävä teema ovat olemassa olevien ratkaisujen uudistamistarpeet. Viime vuosikymmenellä on toteutettu paljon verkkokaupan ratkaisuja teknisesti siilomaisina. Nämä sinänsä hyvin pilotteina toimineet ensimmäiset ratkaisut eivät mahdollista aidosti monikanavaista toimintaa. Moni ratkaisu onkin tullut tiensä päähän. Verkkokaupan teknologiat ovat tulevaisuuden kaupan kriittisimpiä tietojärjestelmiä. On siis tärkeää, että seuraavan sukupolven ratkaisut toteutetaan kestävien arkkitehtuuriratkaisujen pohjalta ja näin mahdollistetaan ketterä ja kustannustehokas jatkokehitys. Vain tämä mahdollistaa erityisesti suomalaiselle kaupalle kriittisen palveluinnovoinnin. Kirjan tavoitteena on siis tukea yritysten sisäistä vuoropuhelua ja verkkokaupan merkityksen arviointia. Mallien ja konkreettisten esimerkkien avulla pyrimme antamaan työkaluja, joiden avulla lukijan on mahdollista sekä arvioida yrityksensä mahdollisuudet ja valmiudet verkkokauppaan että viestiä nämä omassa organisaatiossaan.

5 Kirjan tavoitteena on myös antaa apuvälineet verkkokauppahankkeen laajuuden, haastavuuden ja näiden myötä myös kustannusten, aikataulujen ja vaiheistuksen arvioimiseen. Erityisesti pyrimme kuvaamaan niitä tekijöitä, jotka erottavat kokeiluluontoiset verkkokauppahankkeet pitkäkestoisen menestyksen mahdollistavista sähköisen kaupan kokonaisuuksista. Luonnollisesti esitetyt mallit ja näkemykset koskevat myös pienempiä yrityksiä ja uusia verkkokauppoja, jolla ei ole tukenaan vanhaa kivijalkaliiketoimintaa. Jo toimivat yritykset on valittu pääkohderyhmäksi, koska Suomen kansantaloudelle ja kilpailukyvylle uusien kauppojen syntymistä olennaisempaa on nykyisten yritysten onnistunut siirtyminen verkkokauppaan. Nykyisten kaupan toimijoiden onnistuneella siirtymisellä verkkokauppaan voidaan tehokkaasti hillitä Suomesta ulkomaisille kauppiaille valuvaa eurovirtaa. Sama kilpailukyvyn ylläpidon vaatimus koskee valmistavaa teollisuutta ja yritysten välistä kaupankäyntiä. Kotimaisten teknologiayritysten, valmistajien, maahantuojien ja tukkureiden on kyettävä tukemaan kasvuaan palvelemalla asiakasyrityksiään laajemmin, kustannustehokkaammin ja asiakaslähtöisemmin. Kohderyhmän valinnalla ei haluta vähätellä uusien verkkokauppojen mahdollisuuksia. Uusien kauppiaiden joukosta nousevat uusimmat innovaatiot ja parhaat oivallukset. Menestyneimmät näistä onnistuvat myös kasvamaan merkittäviksi toimialojensa pelaajiksi ja nukkuvien karhujen herättelijöiksi.

6 Olemme jakaneet Verkkokaupan rautaisannoksen neljään pääosaan: Ensimmäinen osa, Eläköön monikanavainen kauppa! (luvut 1 3), keskittyy verkkokaupan strategiseen merkitykseen ja hyötyihin. Kuvaamme myös näkemyksemme kehityksen suunnasta. Toinen osa, Onnistumisen edellytykset (luvut 4 6), listaa edellytyksiä etenemiseen ja sisältää kuvauksen konkreettisesta porrasmallista verkkokauppaan etenemiseen. Lisäksi keskustellaan kumppanivalinnan merkityksestä. Kolmas osa, Ytimessä prosessit, vastuut ja arkkitehtuuri (luvut 7 9), sisältää kuvauksen verkkokaupan prosesseista ja organisaatiomalleista. Käymme läpi myös aidon monikanavaisuuden vaatimuksia teknologialle. Neljäs osa, Verkkokauppa lähtee lentoon johtamalla (luvut 10 12), kuvaa verkkokaupan tuloskaavan ja siihen liittyviä konkreettisia ohjeita ja työkaluja verkkokauppiaalle myynnin kasvattamiseen. Lisäksi osa kokoaa tutkimustietoa verkkokaupan kehittymisestä.

7 Kirjan tarkoitus on toimia yrityksissä tiedon lähteenä, ymmärryksen lisääjänä sekä ajatusten, innovaatioiden ja keskustelujen herättäjänä. Rautaisannos antaa erinomaiset eväät sähköisen kaupan merkityksen ja mahdollisuuksien havaitsemiseen, etenemisen suunnitteluun sekä nykyisen kaupan kehittämiseen. Jotta suomalaiset yritykset menestyisivät monikanavaisessa kaupassa. Helsingissä Jaakko Hallavo Johtava konsultti Smilehouse Kiitokset kollegoilleni arvokkaista kommenteista ja parannusehdotuksista kirjan viimeistelyvaiheessa: Mervi Lindqvist (Smilehouse), Esa Luoto (Smilehouse), Markus Huttunen (Magenta Advisory), Mika Kansikas (Kesko), Henri Kaukola (Vaisala), Jari Perko (ASML), Teemu Relander (Sanoma), Juha Saikkonen (Avarko), ja Juha Valvanne (Nosto). Kiitokset Lotalle, Tuulille ja Pepille kannustuksesta sekä öisten kirjoitussessioiden sietämisestä.

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä

Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä No. 8 3.9.2009 Johtamisen uusi resepti Nuorten johtajien näkemyksiä Hanna Suoranta Yhteenveto Nuorten asenteet ovat muuttuneet. Demografia on epäsuotuisaa. Organisaatioiden kilpailukyky rakentuu entistä

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011

Mari Jääskö. YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö. Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 Mari Jääskö YHTEISTUOTANTOA VAI SANAHELINÄÄ myynnin johtamisen käytäntö Pro gradu -tutkielma YTK / Johtaminen Johtaminen Syksy 2011 2 Lapin yliopisto, matkailun ja liiketoiminnan tiedekunta Työn nimi:

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA

SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA SOSIAALINEN MEDIA ASIAKAS- KOKEMUKSESSA YRITYS OY AJATUS JARI JUSSILA HANNU KÄRKKÄINEN JANI MULTASUO TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO ELMO ALLÉN SONJA ANTTILA ANTTI ISOKANGAS ALI CONSULTING OY SISÄLLYS

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede.

Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA. Sosiaalinen Media HR Työkaluna. Pro Gradu tutkielma. Hallintotiede. Merja Vilmilä BRÄNDI JA REKRYTOINTI DIGITAALISESSA MAA- ILMASSA Sosiaalinen Media HR Työkaluna Pro Gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2011 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 1.1 Miksi sosiaalinen media

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot