SKOL, strategia Esitys syyskokoukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014"

Transkriptio

1 SKOL, strategia Esitys syyskokoukselle

2 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen merkittävä alusta. Samalla suunnittelu- ja konsultointiala kasvaa palvelualojen kärjessä ja alan kannattavuus mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Missio Edistämme suomalaista hyvää suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita. Arvot Edelläkävijyys, Asiakaslähtöisyys, Asiantuntemus, Puolueettomuus ja avoimuus, Yhdessä tekeminen Strategiset tavoitteet SKOL-yritykset ovat asiakkaiden arvoa tuottavia kumppaneita ja tämä näkyy asiakkaiden panostuksena suunnitteluun ja konsultointiin. 2. Suomi on hyvä toimintaympäristö asiantuntijaliiketoiminnalle ja SKOL vaikuttaa ennakoivasti toimintaympäristön parantamiseen. 3. Ala houkuttelee parhaita osaajia luomaan kestävää ja kilpailukykyistä tulevaisuuden Suomea. 4. SKOL vauhdittaa jäsentensä kansainvälistä liiketoimintaa. 5. SKOL tunnetaan ja sitä arvostetaan tärkeänä osana Teknologiateollisuutta.

3 SKOL toteuttaa tavoitteitaan erityisesti luotettavaan informaatioon perustuvalla viestinnällä ja vaikuttamisella Toimintaympäristön kehittäminen Tavoitteet Luotettavan informaation tuottaminen Vaikuttaminen ja viestintä muutosten aikaansaamiseksi 3

4 1. SKOL-yritykset ovat asiakkaiden arvoa tuottavia kumppaneita ja tämä näkyy asiakkaiden panostuksena suunnitteluun ja konsultointiin Konsultin ja asiakkaan välillä syntyy aitoa yhteistyötä jäsenyritykset pääsevät alusta asti lisäarvoa tuottavina kumppaneina mukaan asiakkaidensa projekteihin. Jäsenyritykset erottuvat markkinoilla laadulla ja osaamisella alan parhaina toimijoina. SKOL-yritykset kasvavat palvelualojen kärjessä ja niiden kannattavuuskehitys mahdollistaa toiminnan kehittämisen. SKOL-yritysten arvontuotto asiakkaalle konkretisoidaan viestinnässä. SKOL tekee yhteistyötä toimialajärjestöjen ja asiakkaiden kanssa, edesauttaa suunnitteluyritysten ja asiakkaiden yhteistyötä ja viestii kumppanuuksien hyödyistä kumppanuusmallien edistämiseksi. SKOL valvoo jäsenyritysten ammatillisen osaamisen riittävyyttä ja eettistä toimintaa, sekä ohjaa jäsenyrityksiä toimintajärjestelmien kehittämiseen ja laatusertifiointiin. SKOL viestii medialle, asiakkaille ja päättäjille hyvän suunnittelun ja konsultoinnin vaikuttavuudesta, onnistuneista hankkeista, asiakashyödyistä ja asiantuntijuuden painoarvosta Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämisessä. SKOL tuottaa materiaalia suunnittelun ja konsultoinnin merkityksestä yhteiskunnan ja teollisuuden kestävän kehityksen varmistamisessa. SKOL kehittää mittareita suunnittelun arvon konkretisointiin. 4

5 2. Suomi on hyvä toimintaympäristö asiantuntijaliiketoiminnalle ja SKOL vaikuttaa ennakoivasti toimintaympäristön parantamiseen. SKOL kykenee ennakoimaan toimintaympäristön muutoksia ja vaikuttamaan niihin. SKOL auttaa tilaajia ymmärtämään hyvän suunnittelun ja konsultoinnin arvon asiakkaalle ja hankkimaan asiantuntijapalvelut oikein. Palvelujen hankinnassa laadun ja osaamisen painoarvo kasvaa. Alan yleiset sopimusehdot KSE-13 ovat yleisesti käytössä kaikilla toimialoilla. SKOL tekee tiivistä yhteistyötä keskeisten toimintaympäristöä seuraavien ja siihen vaikuttavien sidosryhmien kanssa. SKOL vaikuttaa suunnittelu- ja konsultointialaa koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön ja EU-direktiiveihin (esim. MRL, YSL, hankintalaki, kilpailulaki) ja auttaa toimijoita niiden oikeassa tulkinnassa. SKOL kehittää suunnittelun ja konsultoinnin laatuun panostavia ja kumppanuutta edistäviä hankintamenettelyjä yhdessä tilaajien kanssa ja edistää niiden käyttöönottoa. SKOL määrittää mitä hyvällä suunnittelulla ja konsultoinnilla tarkoitetaan eri hanketyypeissä ja vaikuttaa hankintaoppaiden, sopimusmallien ja muiden työkalujen syntymiseen yhdessä alan toimijoiden kanssa. SKOL vaikuttaa julkisen hallinnon toiminnan tehostamiseen, päätöksenteon sujuvoittamiseen sekä laadukkaan rakennetun ympäristön suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon säätelyyn ja rahoitukseen.

6 3. Ala houkuttelee parhaita osaajia luomaan kestävää ja kilpailukykyistä tulevaisuuden Suomea Valmistuvien opiskelijoiden osaaminen ja määrä vastaa yritysten tarpeita. Suunnittelu- ja konsultointiala tunnetaan peruskoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa. Oppilaitosten ja SKOL-yritysten välinen yhteistyö on sujuvaa ja molemminpuolista. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen resurssit ovat tarpeeseen nähden riittävät ja perusopettamisen taso on hyvä kaikilla suunnittelualoilla. Konsulttinuoret edistää alan näkyvyyttä oppilaitoksissa ja opiskelijoiden keskuudessa. Konsulttinuoriin kuuluu myös asiakkaiden ja sidosryhmien edustajia. SKOL käy vuoropuhelua oppilaitosten kanssa yliopisto- ja AMK-opetuksen sisällöstä ja opiskelijamääristä, vaikuttaa viranomaisiin ja poliittisiin tahoihin sekä edistää yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa. SKOL tuottaa suunnittelu- ja konsultointialan esittely- ja markkinointiaineistoa jäsenyritysten käyttöön sekä edistää jäsenyritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Jäsenyritykset voivat ilmoittaa SKOLin nettisivuilla työ- ja harjoittelupaikoista. Näin lisätään SKOLin tunnettuutta alan opiskelijoiden keskuudessa. SKOL vaikuttaa Teknologiateollisuuden kautta korkea-asteen koulutuksen ja TKI-toiminnan rahoitukseen. Suunnittelu- ja konsultointiala on näkyvästi mukana Teknologiateollisuuden vetovoimatoiminnassa (mm. Toimitusjohtajat tentissä, MyTech.fi, oppilaitostilaisuudet, opinto-ohjaajien koulutuspäivät jne.). Uravalintaa tekeville nuorille kerrotaan hyvän suunnittelun ratkaisevasta merkityksestä tulevaisuuden kestävän ja kilpailukykyisen Suomen luomisessa. 6

7 4. SKOL vauhdittaa jäsentensä kansainvälistä liiketoimintaa SKOL edistää jäsenyritystensä kv-verkostojen syntymistä yhdessä muiden kotimaisten vienninedistäjien kanssa sekä hyödyntää kansainvälisiä sisarjärjestöjä ja alan kattojärjestöjä (FIDIC, EFCA). SKOL toimii keskustelufoorumina ja alustana kansainvälistymiselle sekä välittää jäsenyrityksilleen tarpeellista markkina- ja suhdannetietoa. SKOL vaikuttaa kehitysyhteistyömäärärahojen suuntaamiseen suomalaisen asiantuntijaosaamisen hyödyntämiseksi nykyistä enemmän. SKOL markkinoi suomalaista asiantuntijaosaamista kansainvälisissä yhteyksissä. SKOL tarjoaa jäsenyrityksille kanavia kansainvälistymiseen ja markkinatiedon hankintaan. SKOL edistää jäsenyritystensä verkottumista Teknologiateollisuuden ja muiden toimialajärjestöjen kansainvälisesti toimivien jäsenyritysten kanssa. SKOL selvittää kiinnostuksen kansainvälisen toiminnan ryhmään ja käynnistää ryhmän toiminnan tarvittaessa SKOL tuottaa yrityksille tietoa kansainvälistymisen tuesta, markkinanäkymistä sekä tarjoaa foorumin yritysten keskinäiselle verkottumiselle. SKOL järjestää tapaamisia UM:n kehitysyhteistyöosaston kanssa ja vaikuttaa kehitysyhteistyömäärärahojen suuntaamiseksi suomalaisen asiantuntijuuden vientiin. SKOL tiedottaa jäsenyrityksiä EU-tutkimusohjelmien hyödyntämismahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämiseksi ja edistää kumppanuuksien syntymisessä Teknologiateollisuuden yritysten kesken. 7

8 5. SKOL tunnetaan ja sitä arvostetaan tärkeänä osana Teknologiateollisuutta SKOL on tunnustettu ja arvostettu tietolähde asiakkaille, päättäjille ja medialle. Ala näkyy nykyistä enemmän mediassa. SKOLin tuottama informaatio hyödyttää jäsenyrityksiä ja kiinnostaa mediaa ja sidosryhmiä. SKOL-brändi tunnetaan laajasti opiskelemaan pyrkivien, opiskelijoiden, opettajien, jäsenyritysten henkilökunnan, asiakkaiden ja päättäjien keskuudessa. SKOLin arvostus ja kokonaismielikuva paranee. SKOLin ja jäsenyritysten edustajia pyydetään asiantuntijoiksi säädösvalmisteluun ym. nykyistä enemmän. SKOLilla on merkittävä painoarvo Teknologiateollisuuden toiminnassa. SKOL kerää ja tuottaa uutta, relevanttia ja kiinnostavaa tietoa suunnittelun vaikutuksista ja viestii sitä aktiivisesti päättäjille ja medialle. Tietoa tuotetaan itse, kerätään jäseniltä ja kansainvälisiltä järjestöiltä sekä eri yhteistyötahoilta (VTT, yliopistot jne.). SKOL tuottaa ajankohtaista ja luotettavaa tilasto- ja suhdannetietoa jäsenyrityksille, sidosryhmille ja medialle. SKOL yhdessä jäsentensä kanssa toimii alan puhemiehenä mediassa vahvistamalla toimialojen puhemiesverkostoa ja rakentamalla asiantuntija-/kommentaattoriasemaa liittyen ajankohtaisiin uutisiin. Hallituksen jäsenet ja toimikuntien puheenjohtajat kuuluvat aina puhemiesverkostoon. SKOL järjestää vuosittain useita alueellisia jäsen- ja sidosryhmätilaisuuksia. SKOL pitää aktiivisesti yhteyttä mediaan ja tarjoaa medialle kiinnostavia uutisia ja haastateltavia. SKOL ja SKOL-yritykset osallistuvat merkittävällä panostuksella Teknologiateollisuuden toimintaan. 8

Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015

Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015 Ajankohtaisia teemoja Lahden SKOL-tapaaminen 11.5.2015 Vaikuttaminen toimintaympäristön kehittämiseen Lainsäädäntöön, erityisesti hankintalain valmisteluun vaikuttaminen Nykyisten julkisen hankinnan käytäntöjen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YHDESSÄ TOIMIEN MUOTOILUOSAAMISESTA MENESTYSTEKIJÄ SUOMELLE Jäsenyyden edistäminen arvostettu asiantuntijuus Muotoilijoiden ammattimaisen työn kehittäminen muotoilusta kilpailukykyä Taiteilijoiden ammatin

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä Toukokuu 2014 Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä 1. Valtioneuvoston cleantechstrategian tavoite VALTIONEUVOSTON CLEANTECH- STRATEGIAN tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! Tampereen elinkeinostrategia 19.8.2002 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö osaamisintensiivisille yrityksille Elämän laatu osaaville ihmisille Eli innovatiivisuutta

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015

Strateginen suunnitelma PTS 2011 2015 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma PTS Verkostoissamme on voimaa 18.11.2010 PTS 2 (10) Sisällys 1. Toimintaympäristö... 3 2. Missio... 3 3. Visio... 4 4. Arvot... 4 5. SWOT... 5 6. Tavoitteet...

Lisätiedot

TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA

TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TUKESin VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2002 1 TUKESIN VIESTINTÄSTRATEGIA TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2002 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KESKEISET KÄSITTEET 2 3. TAVOITETILA ELI VIESTINNÄN

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI)

LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinjärven kunta/ttt-hanke LOVIISAN SEUDUN KEHITYS OY (TYÖNIMI) Liiketoimintasuunnitelma 29.10.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Liiketoimintasuunnitelma II 25.10.2010

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Airport Concepts Vantaan Innovaatioinstituutti Oy, Turun yliopisto / BID Innovaatiot ja yrityskehitys Hanke vie kotimaista lentokenttäosaamista maailmalle. Missio: tehdä lentokentistä parempia yhdistämällä

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten. Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA

TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten. Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi. Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA 1 TALOTEKNIIKAN INSTITUUTTI Luonnos keskustelua varten Teknillinen korkeakoulu, Otaniemi Heikki Lamminaho, 17.11.2008 TOIMINTASUUNNITELMA Talotekniikan instituutin tehtävät on kirjattu johtosääntöön. Instituutin

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot