YHDYSKUNTASUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHDYSKUNTASUUNNITTELU"

Transkriptio

1 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,6% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,3% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,1% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,9% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,9% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,8% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,1% Toiminta Lautakunnan ja osaston hallinto, IT- ja kiinteistökustannukset. Kunnallistekninen suunnittelu. Yhdyskunnan kehittäminen kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Asemakaavat, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat, ympäristösuunnitelmat, rekisterityö. Neuvonta, ohjaus ja asiakaspalvelu kaavoitukseen, elinympäristöön ja rakennussuojeluun liittyvissä asioissa. Kartoitus- ja mittaustyöt, kiinteistönmuodostus, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnointi, maapolitiikka, rekisterityö, osoitetiedot, rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Talouden toteuma Kaupungingeodeetti: Talousarviossa pysyttäneen. Menopuolella saavutetaan palkkamäärärahoihin liittyviä säästöjä, mutta tulot ovat epävarmat pitkään jatkuneen matalasuhdanteen takia. Kirkkosalmenrannan osalta on tulossa ennakoimatonta tuloa toteuttamatta jääneeseen rakentamiseen liittyvästä sakkomaksusta johtuen, mutta vastaavasti entisen Axon tontin saneeraus aiheuttaa ylimääräistä menoa. Kaavoituspäällikkö: Kaavoituksen osalta tulot ovat toteutuneet jo tässä vaiheessa 90-prosenttisesti ympäristöministeriön maksaman avustuksen takia, jota ei ollut otettu huomioon talousarviossa ( euroa tuulivoima-avustusta vuodelta 2013). Budjetoitujen tulojen ylitys käytetään muun muassa uuden paikkatieto-ohjelman hankintaan (toukokuussa) ja kaupungin osallistumiseen Kaupunki Uusiksi -hankkeeseen (kesäkuussa), joita kumpaakaan ei ollut budjetoitu. Henkilökunnan täydennyskoulutukseen varattu määräraha on kokonaisuutena välttämätön uuden paikkatietoon liittyvän suunnittelutyökalun käyttöönoton takia. Kaavoitusyksikön palkkakulut tulevat luultavimmin ylittymään budjetoidusta, koska monet välttämättömistä kaavoitusinventoinneista tehdään työsuhteessa olevan henkilöstön voimin

2 ostopalvelujen sijasta. Tämä kompensoituu konsulttipalveluihin varatuilla määrärahoilla (4340) ja ympäristöministeriön maksamalla budjetoimattomalla avustuksella. Kaiken kaikkiaan kaavoituksen tulot ja menot noudattavat pitkälti talousarviota vuoden loppua kohti mentäessä. Tekninen suunnittelija: Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa kunnallisteknisen suunnittelun kustannuspaikalle laadittua talousarviota. Toimintakatteen käyttöaste on noin 21 %, mutta tässä vaiheessa tulee ottaa huomioon, että käynnistettyjen suunnitteluhankkeiden kustannukset lankeavat maksettaviksi myöhemmin tänä vuonna niiden valmistuessa. Nykyisiin lukuihin perustuvan ennusteen mukaan kustannuspaikan talousarvio tulee pitämään. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Seuraavien laajojen osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Pohjois-Korppoo, Houtskari, Ålö, Utö, Etelä-Nauvo. Tavoitteena on edelleen, että Ålön ja Pohjois-Korppoon kaavat hyväksytään vuoden 2014 aikana. Houtskari vuonna Etelä-Nauvo mahdollisesti vuonna Seuraavien pienempien osayleiskaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Nilsby-Lielahti, Stormälö-Lillmälö. Nilsbyn-Lielahden kaava ei enää ole ajankohtainen. Stormälön-Lillmälön kaava hyväksytään Seuraavien asemakaavojen saaminen hyväksytyiksi valtuustossa: Korppoon keskusta, Nauvossa sijaitseva tila Kyrkbacken 2:65 (kioski). Korppoon keskusta on valmisteilla. Kyrkbackenin kaava on vireillä ja valmisteilla. Kaavaselvitysten laatiminen Norrbynrannan kaava-alueelle. Vastuu Paraisten Etelä-Keskustan ideasuunnittelusta ja aktiivinen osallistuminen suunnitteluun. Luontoinventointi laaditaan kesällä Kyläkaavojen laatimistarpeen selvittäminen ja niiden vaihtoehtoisten rahoitusmenetelmien selvittäminen. Työ ei ole edennyt. Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. Arviointi: Prosenttiosuus hankkeista. Tavoitetaso: 100 % Rakennettujen kiinteistöjen ja tonttien myynti sekä raakamaan osto Arviointi: Myytyjen kiinteistöjen määrä, ostetun raakamaan pinta-ala Tavoitetaso: Talousarvion mukaisesti, 5 10 ha. Työ on käynnissä. Etuosto-oikeuden käyttämiseen liittyvästä päätöksestä koskien Korppoossa tehtyä kiinteistökauppaa on valitettu. Määräalojen (M-alueiden) määrän huomattava väheneminen omalla rekisterialueella. Arviointi: Lukumäärä. Tavoitetaso: Huomattava väheneminen, yli 30 kpl. Työ noudattaa aikataulua.

3 Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarin keskustoista. Kirjalan saaren osalta päivitys ei enää täytä pohjakartalle asetettuja vaatimuksia, vaan taso laskee. Paraisten kuntaosan pohjakartta käsittää kaikki asemakaavoitetut alueet sekä keskustan lähialueet (kuten koko Kyrklandetin alueen). Arviointi: Pinta-ala Tavoitetaso: Valmistuu kolmen vuoden kuluessa. Työ edistyy sitä mukaa kuin mittausryhmät tekevät tilaustöitä lähistöllä. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti Mätningsingenjör/Mittausinsinööri GIS-ingenjör/GIS-insinööri Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri Kartritare/Kartanpiirtäjä Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 2,4 2 Mätningsman/Mittamies - 1,6 - Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 0,5 0,5 0,5 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija 1 1 0,8 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 0,8 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 0,8 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja Planerare/Suunnittelija Sammanlagt /Yhteensä 18,52 21,52 17,92 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Mätman/Mittamies 2-2 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 0,6 - - Planerare/Suunnittelija (projekt) Sammanlagt/Yhteensä 2,6-4 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,12 21,52 21,92

4 PRESTATIONER / SUORITUKSIA MÄTETAL / MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Detaljplaner/ Asemakaavat Stranddetaljplaner/ Ranta-asemakaavat Delgeneralplaner/ändringar/komplett./ Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset Miljö/byggnadsvårdsplaner/utlåtanden/ Ympäristö-/rakennussuojelusuunn./-lausunnot Lov & utlåtanden & avgöranden/ Luvat, lausunnot ja ratkaisut 87 (92) Rådgivning/kundkontakter/ Neuvonta/asiakaskäynnit Styckningar/ Lohkomiset Tomtindelningar/ Tonttijaot Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn/ Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset Baskarta/ Pohjakartta Sålda tomter/ Myydyt tontit

5 LIIKENNEVÄYLÄT Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,2% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,8% 500 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,4% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset ,0% Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,4% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,4% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,2% Toiminta Liikennealueiden, vesiväylien ja kaupungin venelaitureiden kunnossapito. Visio Yksikön tavoitteena on nollavisio koskien henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Tavoite on kova, mutta tavoittelemisen arvoinen. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidossa pyritään minimoimaan häiriöt liikenteessä ja lisäämään turvallisuutta ja toimivuutta oikea-aikaisilla toimenpiteillä ja samalla pitämään kustannukset mahdollisimman alhaisina ja tehokkaina. Kaupungin vuokralaitureiden kunto tulee pitää tasolla, joka vastaa nykyisiä laitureille ja perusvarustukselle asetettavia vaatimuksia. Maksujen on katettava kokonaisuudessaan vuokralaitureiden kunnossa- ja ylläpidon kustannukset. Vanhat elohopeavalaisimet (noin kpl) tulee vaihtaa viiden vuoden ajanjakson aikana tehokkaampiin ja energiatehokkaampiin EU:n ekosuunnitteludirektiivin täyttäviin valaisimiin. Uusien elohopealamppujen myynti lopetetaan vuonna Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma on laaditun talousarvion mukainen. Toiminnan tuloista on toteutunut ainoastaan 1,4 %, mikä johtuu siitä, että suurimman osan kokonaistuloista muodostavat venepaikkamaksut laskutetaan vasta 1.6. jälkeen. Venepaikkojen vuokrausaste on edellisvuoden tasolla. Menopuolen käyttöaste on 24,4 %. Vastuualueen toimintakate on 26,2 %. Näiden lukujen perusteella vastuualueen talousarvio tulee ennusteen mukaan pitämään.

6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla. Tavoitetaso: Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta, henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Vuoden aikana on raportoitu yhdestä henkilövahinkoihin johtaneesta onnettomuudesta. Asiaa selvittää kaupungin vakuutusyhtiö, joka ottaa kantaa kaikkiin henkilövahinkoihin johtaneisiin onnettomuuksiin. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 Chaufför/Kuljettaja Smed/Seppä Montör/Asentaja Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 PRESTATIONER/SUORITTEET Bokslut/Tp Bud/Ta Antal olyckor som orsakar personskador/ Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä Antal störningar i trafiken/ Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 2 0 0

7 PALO- JA PELASTUSTOIMI Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET / PELASTUSTOIMI Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,3% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,3% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,3% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,3% Toiminta Palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan alueellisesti ostopalveluna Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka ovat ylittyneet ja lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Muiden toimintakulujen määräraha muodostuu väestösuojan johtokeskuksen sisäisestä vuokrasta. Visio (Varsinais-Suomen pelastuslautakunta) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Turulle maksettavat tammi-huhtikuun maksuosuudet on maksettu talousarvion mukaisesti. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen (Varsinais-Suomen pelastuslautakunnan mukaan) - Arviointikriteeri: Toimintavalmius kiireellisten tehtävien hoidossa. Tavoitetaso: Toimintavalmius koko kauden aikana yli 90 %. - Arviointikriteeri: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kustannukset, /asukas. Tavoitetaso: Kustannusten pitäminen vertailuryhmän keskiarvon alapuolella (suhteessa kaikkiin palo- ja pelastustoimijoihin). Keskeiset palveluille asetettavat tavoitteet - Arviointi: Tukipalvelut ja talouden toteutuminen.

8 Tavoitetaso: Kustannukset asukasta kohden 72 euroa vuonna 2014 (vertailuluku 77,60 euroa). - Arviointi: Pelastuspalvelut ja toimintavalmius kiireellisten tehtävien toteutuksessa. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti Arviointi: Turvallisuuspalveluille ja tarkastuksille asetetun tavoitetason täyttyminen prosentteina. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti yli 90. Toiminnalle asetettuja tavoitteita pystytään arvioimaan vasta myöhemmin vuoden aikana.

9 JÄTEHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman AVFALLSHANTERING / JÄTEHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot Personalkostnader / Henkilöstökulut Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,4% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,4% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Kunnan jätehuollon lakisääteisestä järjestämisestä vastaaminen yhdessä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa, joka on saanut tehtäväksi kunnan jätehuollon hoitamisen sopimuksen nojalla. alkaen alkaen viranomaisvastuu lakisääteisestä kunnallisesta jätehuollosta on Turun kaupunkiseudun yhteisellä alueellisella jätehuoltolautakunnalla, jossa Paraisten kaupungilla on oma hallituspaikka. Visio Palvelutuotannon tulee olla korkealuokkaista. Palveluja tulee kehittää ja niiden tulee olla mahdollisimman yhteneväiset koko kunnan alueella. Jätehuoltopalvelujen tulee olla kaikkien käyttäjien saatavilla ja ne tulee sopeuttaa tarpeiden ja alueen mukaan. Jätemaksujen ja palvelujen tulee olla tasolla, joka kannustaa jätemäärän vähentämiseen ja edistää kierrätystä. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma alittaa laaditun talousarvion hienoisesti. Toimintakatteen käyttöaste on 9,5 %. Syynä siihen, että kustannukset ovat budjetoitua pienemmät, on yleisten jätepisteiden talvikunnossapidon odotettua pienempi osuus, sillä talvi oli leuto ja vähäluminen. Talvikunnossapito kuuluu kaupungille, kun taas Turun Seudun Jätehuolto Oy vastaa toiminnasta ja sen kustannuksista muilta osin. Saaristossa sijaitsevat yleiset hyötyjätteen ja osittain myös polttokelpoisen jätteen jätepisteet uusitaan tämän vuoden kuluessa. Kaupunki vastaa suunnittelusta ja tarvittavista luvista, minkä tuloksena voi syntyä pieniä kertakustannuksia. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Arviointi: Laatu, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Hyvät palvelut.

10 Arviointi: Kustannustehokkuus. Tavoitetaso: Kustannustehokas ja organisoitu toiminta. Arviointi: Kustannusten arviointi, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Lajittelumahdollisuuksien tarjoaminen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen määrien vähentämiseksi.

11 YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖHUOLTO Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,2% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,2% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,3% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,0% Understöd / Avustukset ,0% -500 Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Ympäristönsuojelu Visio Hyvän ympäristönsuojelun ja palvelutarpeita vastaavan viranomaistoiminnan tarjoaminen. Mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan. Talouden toteuma Tammi-huhtikuun talouden toteuma noudattaa pääpiirteittäin talousarviota. Budjetoituja tuloja ei mahdollisesti pystytä saavuttamaan, mutta vuositasolla talousarviossa pysyttäneen kokonaisuutena. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojeluhallinnon niukoista resursseista huolimatta Arviointi: Kustannustehokkuus, käsittelyajat, laatu. Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Tarkoituksenmukaisia palveluja on pystytty tarjoamaan. Työskentely puhtaamman Saaristomeren puolesta mm. kartoittamalla ja seuraamalla valumaalueita, painopisteenä ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä asutuksen että maa- ja metsätalouden osalta. Saaristomeren vesinäytteiden ottoon ja vedenlaadun monitorointiin sekä Saaristomeren öljyvahinkojen ehkäisemistä koskevaan hankkeeseen osallistuminen Arviointi: Seuranta, paikallinen arviointi. Tavoitetaso: Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri. Sisältyy ympäristönsuojelutoimiston toimintaan jatkuvana osana.

12 Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla velvoitteen mukaisesti yhteistyössä Paraisilla toimivienyritysten ja toiminnanharjoittajien kanssa Arviointi: Suoritetut mittaukset, alueellisen ELY-keskuksen vahvistamien vaatimusten mukaiset tiedot Tavoitetaso: Parempi ilmanlaatu ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan kunnalle määrättyjen vaatimusten ja tavoitteiden täyttäminen. Ilmanlaadun seurantaa jatketaan yhteistyössä paikkakunnan suurteollisuuden kanssa. Mittausasema on siirretty keskustaan kalkkisataman tuntumaan. Osallistuminen uusien jätehuoltomääräysten laatimiseen kaupunkiin ja jäteyhtiön toimintaalueelle Arviointi: Neuvonnan parantaminen, valvontavälineet, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus. Tavoitetaso: Uudet määräykset voimaan alkaen. Ajankohtaista, valmisteilla. MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNHUOLTO ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,8 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,12 0,12 0,12 Sammanlagt /Yhteensä 1,92 2,12 2,12 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 2,92 3,12 3,12 PRESTATIONER/SUORITUKSIA MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik/ Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä Pargas/Parainen 91 Skärgården/Saaristo 95 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt/ Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä

13 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD / YMPÄRISTÖ- JA TERVEYDENSUOJELU Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,0% 0 Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,0% 0 Personalkostnader / Henkilöstökulut ,1% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,6% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut Verksamh.kostn./Toimintakulut ,7% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia ja eläinlääkintähuolto. Visio Hyvän ympäristöterveydenhuollon ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelutarpeita vastaavasti. Talouden toteuma Ostopalveluna. Isäntäkunnalle Liedolle maksettavat maksuosuudet noudattavat vuoden 2014 talousarviota, jossa pysyttäneen myös vuositasolla. Tulojen poisjäänti selittyy sillä, että palvelutoimintojen ja ympäristöosaston eläinlääkärin vastaanotto- ja työtilojen vuokran ja siivouksen sisäinen laskutus on päättynyt Palvelutoiminnot laskuttaa nykyään suoraan Lietoa ja saa siten tuloja palveluistaan. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon seuranta ja valvonta toiminnan siirryttyä sopimuksen nojalla seudulliseen yksikköön, jonka isäntäkuntana toimii Lieto. Arviointi: Seuranta, vertailu aiemmin omana toimintana tuotettuihin palveluihin Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja kysyntää. Toimintaa harjoitetaan aikaisemman mallin mukaisesti, palvelutaso vastaa kysyntää.

14 PUISTOT JA YLEISET ALUEET Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN / PUISTOT JA YLEISET ALUEET Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,8% Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,1% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,7% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,0% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,2% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,5% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,9% Toiminta Viheralueiden, uimarantojen, puistometsien ja leikkipuistojen kunnossapito. Visio Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö kaupungin asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Kaupungin viheralueet, puistot ja uimarannat tarjoavat kaupungin asukkaille ja satunnaisille kävijöille miellyttävän kokemuksen. Talouden toteuma Toiminta toteutuu suunnitelman mukaisesti talousarviota noudattaen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Yhteistyön jatkaminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa Arviointi: Kolmannen sektorin kanssa solmittujen sopimusten määrä. Tavoitetaso: Kolmea aluetta hoidetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Yhteistyöstä on tehty yksi sopimus ja toinen on valmisteilla. Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset ja ainakin yksi Paraisten keskustan uimaranta on varustettu liikuntarajoitteisille soveltuvaksi Arviointi: Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä. Tavoitetaso: Ei huomautuksia. Huomautuksia ei ole tullut. Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn Arviointi: Viheralueiden kunnossapitokustannukset, /m².

15 Tavoitetaso: Enintään 0,90 /m². Viheralueet (puistot, leikkipuistot, uimarannat) 0,58 /m 2. Puistometsät 37,52 /ha. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja Parkarbetare/Puistotyöntekijä Sammanlagt /Yhteensä Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä - 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 6 8

16 VESIHUOLTOLAITOS Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman VATTENTJÄNSTER / VESIHUOLTOLAITOS Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot ,7% Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,8% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot ,2% Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,0% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,1% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,3% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,8% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,1% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,5% Toiminta Vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajille talousvettä sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevettä asiakkailta. Visio Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöittä sekä vastaanottaa jätevettä ja puhdistaa se lupaehtojen mukaisesti. Talouden toteuma Vesihuollon tulot ovat pääpiirteittäin talousarvion mukaiset. Ajanjakson liittymismaksut ovat kuitenkin toteutuneet vain 12-prosenttisesti (vertaa talousarvioon merkitty tavoite, 33 %). Kaupungin Valoniemessä sijaitsevien tonttien myynti ei ole toteutunut odotusten mukaisesti, ja tästä syystä liittymismaksut ovat suureksi osaksi jääneet toteuttamatta. Menopuolella toteuma mennessä sekä talousveden että jäteveden osalta alittaa talousarvion, mutta vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä tehdään muutamia suurempia käyttötalousarvion mukaisia materiaalihankintoja erityisesti Norrbyn jätevedenpuhdistamolle. Ennusteen mukaan koko vuoden talouden toteuman tappio on vesihuoltolaitoksen osalta hieman budjetoitua suurempi, koska on luultavaa, että uusi syöttövesiputki otetaan käyttöön arvioitua aiemmin. Tästä syystä käyttökulut kasvavat, kun talousveden kokonaishankintakustannukset muuttuvat huomattavan paljon kalliimmiksi kuin neljännelle vuosineljännekselle oli budjetoitu. Investointien odotetaan toteutuvan prosenttisesti koko vuoden osalta. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jäteveden puhdistaminen ympäristölupaviraston asettamien ehtojen mukaisesti Tavoitetaso: Vähimmäistason muodostavat ehdoissa mainitut mittarit.

17 Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille Tavoitetaso: Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä Viemäriverkostoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtojärjestelmästä tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen Tavoitetaso: Laskuttamaton vesi prosentteina Verkostoon vuotava vesi prosentteina Koko kalenterivuoden mittaluvut lasketaan vuositilaston pohjalta. Osavuosiraportteja ei ole saatavilla. Voidaan kuitenkin todeta viemäriverkostoon vuotavan veden määrän laskevan nyt käynnissä olevien kaivojen ja putkien saneeraustöiden jälkeen. Noin viemärikaivon inventointi on aloitettu ja viemäriverkostoa on kuvattu noin 15 kilometrin matkalta. Vahingoittuneiden kaivojen ja putkien korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Viemäriverkoston saneeraustöiden suunnitellaan jatkuvan ainakin vuoteen Vesihuoltolaitokselta valui suuri määrä talousvettä, noin m3, kevään aikana mereen Paraisten kunta-alueella (Skräbbölessä) ennen kuin vuotokohta pystyttiin paikallistamaan. Vuodosta aiheutui noin euron kustannukset. Lisäksi kustannuksia aiheutui rikkoutuneen putken korjaamisesta. Vuodosta ei tällä kertaa aiheutunut häiriötä vedenjakeluun Paraisten alueella. Jätevesi- ja pintavesijohtoverkkojen saneerausohjelmien suunnitelmat saatetaan valmiiksi vuoden 2014 aikana. Varsinaiset saneeraustyöt on jo aloitettu Tennbyn kaupunginosassa vuonna Käynnistetään talousvesiverkon saneerauksen suunnittelu. Kenttätutkimukset ja kartoitukset tehdään kesällä Talousvesiverkon saneeraustöiden suunnittelu voidaan käynnistää vasta sitten, kun syöttövesijohto on otettu käyttöön ja saneeraustöihin on vapautunut henkilöstöresursseja. ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 (Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri Projektingenjör/Hankeinsinööri Rörmästare/Putkimestari Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto Mätningsman/Mittamies Montör/Asentaja Rörläggare/Putkiasentaja 1 1 1

18 Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 0,5 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,5 2,3 Driftchef/Käyttöpäällikkö Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt /Yhteensä 20,35 19,6 16,9 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Ledande Serviceman/Johtava Huoltomies 0,25-0,5 Driftmaskinist/Laitosmies Sammanlagt/Yhteensä 1,25 1 1,5 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 21,6 20,6 18,4 PRESTATIONER/SUORITTEET MÄTETAL/MITTARI Bokslut/Tp Bud/Ta Reningsprocent för fosfor/ Fosforin puhdistusprosentti 96,6* 90 N/A Reningsprocent för kväve/ Typen puhdistusprosentti 73,4* 60 N/A Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 35,6 - N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,0 - N/A PARGAS/PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 38,2 29 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 37,2 48 N/A SKÄRGÅRDEN/SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten/ Laskuttamaton vesi prosentteina 11,1 5 N/A Procentandel av inläckande vatten/ Verkostoon vuotava vesi prosentteina 36,4 30 N/A *) Gäller endast avloppsreningsverket i Pargas. Mätetalen för avloppsreningsverken i Nagu, Korpo och Houtskär har inte erhållits *) Koskee ainoastaan Paraisten puhdistamoa. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin puhdistamojen mittalukuja ei ole vielä saatu.

19 RAKENNUSVALVONTA Rakennuslautakunta Carl-Sture Österman / Sanna Simonen BYGGLOV RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ Miljönämnden Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Käyttö % Prognos / Ennuste Ympäristölautakunta Försäljningsintäkter / Myyntituotot Avgiftsintäkter / Maksutuotot ,5% Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot Verksamh.intäkter /Toimintatuotot ,5% Personalkostnader / Henkilöstökulut ,8% Köp av tjänster / Palvelujen ostot ,5% Material och varor/materiaali ja tarvikkeet ,9% Understöd / Avustukset Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut ,9% Verksamh.kostn./Toimintakulut ,9% Verksamhetsbidrag/Toimintakate ,4% Toiminta Paraisten kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpidelupia sekä maisematyölupia ja ilmoituksia. Rakennusvalvonta tarkistaa lupavalmistelussa, että kaavat toteutuvat, että maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta noudatetaan ja että Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset täyttyvät. Rakennusvalvonta valvoo, että rakennettu ympäristö täyttää viihtyisyyden, turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja tasapuolisuuden vaatimukset ajatellen kaupunkilaisia, maanomistajia ja elinkeinojen harjoittajia. Visio Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön, oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuiseen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi. Talouden toteuma Rakennus- ja muita lupia on päätetty alkuvuonna 487 kpl (508 kpl 2013). Kerrosalaa näissä luvissa oli m² ( m² 2013) Katselmuksia on tehty alkuvuonna 756 kpl (738 kpl vuonna 2013). Lupia on kirjattu järjestelmään sisään 516 kpl (580 kpl 2013). Rakennusvalvonta on laskuttanut lupia alkuvuonna , ( ) menoja on alkuvuonna ollut ( ). Kirjanpito-ohjelma ei ole päivittänyt kaikkia tuloja vielä, mutta liitteenä on todellinen tarkastettu laskutustilanne. Mittarit näyttävät, että näillä meno-tulosuhteilla seurataan vuoden olemassa olevia mittareita. Rakentaminen seuraa yleisiä suhdanteita jonkin verran, joten tarkkaa ennustusta loppuvuodelle on vaikea tehdä. Muutamia omakotirakentajia on kuitenkin liikkeellä. Katselmuksia tehdään todennäköisesti hieman enemmän kuin viime vuonna, koska edellisten vuosien suuret lupamäärät tuntuvat nyt katselmuspuolella. Rakennusvalvonnalla on ollut käytössään suurin piirtein budjetin mukainen henkilökunta. Huhtikuun lopulla jo viisi vuotta olleen tarkastusinsinöörin työsuhde oli katkolla kaksi viikkoa, joka näkyy henkilöissä vähempänä, kaksi viikkoa hidasti hieman lupakäsittelyitä ja

20 henkilökunnan saatavuutta, samalla oli talvilomakausi, mutta ei vaikuttanut kovin paljon pitkällä aika välillä. Rakennusvalvonnalla ei ole käytössään tänä vuonna yhtään kesäapulaista tarkastuspuolella, joten syksyllä voidaan arvioida suoritettujen katselmusten määrä sekä lupien käsittelyajat. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Henkilökunta on tavoitettavissa etukäteen ilmoitettuina puhelinaikoina Arviointi: Asiakkailta saatu palaute Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Ei mitattua tietoa Sidosryhmien tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja lakimuutoksista Arviointi: Onko toteutettu vai ei Tavoitetaso: Joulukuu 2014 Kotisivujen kautta on lähetetty yksi tiedote ÅRSVERKEN / TYÖVUODET TYÖVUODET Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 1,88 2,8 2,8 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,3 2,45 1,3 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 6,43 9,5 7,35 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 1 1 Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri 1 - Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 1,6 0,8 1 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0 0,4 Sammanlagt/Yhteensä 3,6 1,2 2 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 10,03 10,7 9,35 PRESTATIONER/SUORITUKSIA Bokslut/Tp Bud/Ta Beviljade bygglov, anmälningar/ Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset m2-vy/ k-m Förrättade syner/ Toimitetut katselmukset

YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Ympäristöosasto Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lönnberg, kaupungingeodeetti

YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Ympäristöosasto Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lönnberg, kaupungingeodeetti YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lönnberg, kaupungingeodeetti SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018

TALOUSARVIO 2016 TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2018 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Konsernipalvelut Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER KIINTEISTÖT 2014 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2018 Jfr skilnad

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi

Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi Ympäristölautakunta 289 16.10.2013 Ehdotus ympäristöosaston vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelmaksi 559/02.02.00/2013 Ympäristölautakunta 289 Valmistelija Ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS YMPÄRISTÖOSASTO 2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS YMPÄRISTÖOSASTO 2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS YMPÄRISTÖOSASTO 2014 YMPÄRISTÖOSASTO Osastopäällikkö, ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman n käyttökulujen talousseuranta ja tilinpäätös osoittavat, että tulot

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II

Osavuosikatsaus II RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osavuosikatsaus II 1.6. 31.8.2017 Viranomaistoiminnan tulosalue - Rakennusvalvonta - Ympäristönsuojelu - Ympäristöterveysvalvonta RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön

Valmistus omaan käyttöön KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekninen hallinto Tekninen hallinnon tavoitteena on avustaa tulosalueiden henkilöstöä saavuttamaan kunnan strategian tavoitteet. Tekninen hallinto vastaa kunnan rakennuskohteiden suunnittelusta

Lisätiedot

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen

Tavoite Toimenpide Mittari Toteuma Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin edistäminen 11 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 804 050 1 804 050 1 965 695 109,0-161 645 TOIMINTAKULUT -2 366 670-30 340-2 397 010-2 452 737 102,3 55 727 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -562 620-30 340-592 960-487 043 82,1-105

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.

Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. 50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 4 301

Valmistus omaan käyttöön 4 301 KÄYTTÖSUUNNITELMA / Tekniset palvelut Tekniset palvelut tukee kunnan muita yksiköitä saavuttamaan tuloksia tarjoamalla hyvät toimitilat sekä miellyttävän ympäristön. Tekniset palvelut toteuttaa peruspalveluja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 KIINTEISTÖT Kaupunginhallitus Seppo Pihl, kiinteistöpäällikkö FASTIGHETER / KIINTEISTÖT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Stadsstyrelsen

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA

1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.1.1 YLEISET ALUEET Päämäärä 2015: Liikenneväylien, puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden hyvällä hoidolla ja alueita kehittämällä pidetään Ypäjä viihtyisänä

Lisätiedot

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht.

12 25.01.2010. Tulosalue, kustannuspaikka Hyväksyjä Varahenkilö. 4000 Rakennusvalvonta Rakennusvalvontapääll. Rakennusvalvontasiht. Tekniikka- ja ympäristövlk/utsk. f tekn. och miljö 12 25.01.2010 Laskujen hyväksyminen 2010 / Godkännande av räkningar 2010 840/V1.14.141/2005 TEYMPVLK 12 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi

Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Rakennus- ja ympäristölautakunta Ehdotus vuoden 2018 talousarvioksi Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 Rakennus- ja ympäristövalvonta

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark.

107 17.12.2012. 4200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupääll. Ympäristönsuojelutark. Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 107 17.12.2012 Laskujen hyväksyminen 2013 / Godkännande av räkningar 2013 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 107 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta/utskottet för

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja

8 23.01.2012. Kustannuspaikka, tulosalue Hyväksyjä Varahenkilö. 4000-4020 Talous ja hallinto Hallintosihteeri Tekninen johtaja Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 8 23.01.2012 Laskujen hyväksyminen 2012 / Godkännande av räkningar 2012 44/02.02.02/2012 TEYMPVLK 8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta / Utskottet för

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013

Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 Joensuun alueellisen jätelautakunnan vuosikertomus 2013 1. Lautakunnan toinen toimintavuosi Jätelautakunta toimii Joensuun kaupungin sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kuntien yhteisenä

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/ KÄYTTÖTALOUS KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2016 1 KÄYTTÖTALOUS LISÄTIETOJA: Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI

TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI TA 2017, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTMISRAPORTTI 1.1. 31.5.2017 TULOSALUE: YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA/HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Toimii kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä ympäristösuojelusta vastaavana viranomaisena

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 26.11.2015 61 LIITE 2. 1.1.2016-31.12.2016 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2015 2016 2017 2018 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Muut toimintatuotot 7 800,00

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE

KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK LIITE KINNULAN KUNTA TALOUSARVIO TEKN.LTK 20.11.2014 89 LIITE 2. 1.1.2015-31.12.2015 Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2014 2015 2016 2017 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -78 940,00-79

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2016 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén ÄLDREOMSORG / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta 2014 31.8.2014

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö.

Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. TEKNISET PALVELUT Yleistavoite/tarkoitus Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet

Lisätiedot

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asra 8.9.2015 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2016-2018 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Sivu 2 TP 2014 TA+muutokset 2015 TA 2016 2017 2018 Toimintatuotot 319 908 404 100 354 000

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015

Tilinp. Ed.Bud. Budj. 2013 2014 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Myyntituotot 851.556 749.350 827.750 Maksutuotot 38.801 50.100 60.700 Tuet ja avustukset 35.587 10.700 1.500 Muut toimintatuotot 646.085 598.550 374.545 1.572.029

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 2.8. YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA

41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA 41000 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMEN HALLINTO Toimiala vastaa Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta,

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/2017, Ympäristö- ja rakennuslautakunta Toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportti 1/, Ympäristö- ja rakennuslautakunta Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Rakennus- ja

Lisätiedot

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen. 1 TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Toimielin: 6000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TEKN.LTK LIITE

TEKN.LTK LIITE Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II 2013 2014 2015 2016 040000 Hallintopalvelut (tekninenltk) Henkilöstökulut -81 710,00-78 940,00-78 940,00-78 940,00 Palvelujen ostot -11 400,00-10 400,00-10 400,00-10

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Teknisen palvelukeskuksen toteuma

Teknisen palvelukeskuksen toteuma Teknisen palvelukeskuksen toteuma 2016 25.1.2017 Menot Tulot ULKOISET toteuma Erotus toteuma Erotus Hallinto- ja maankäyttö 830 340,00 707 010,00 123 330,00 Hallinto- ja maankäyttö 151 060,00 126 504,00

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Lautakunnan vastuualueen toimintaa ohjaavat tavoitteet Toimielin : Esittelijä : YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Osastopäällikkö Marko Saastamoinen Lautakunnan toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Valtuustotaso ASKOLAN KUNTA 1 Valtuustotaso Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluosaston tehtävänä on vastata Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien raken-nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat

2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat 1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot