Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtymäsäännökset vuosien opetussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus"

Transkriptio

1 1 Tampereen yliisto Johtamiskorkeakoulu Pekka Nykänen päivitetty Siirtymäsäännökset vuosien etussuunnitelmaan Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot, pääaineena vero-oikeus Vero-oikeuden pääaineiskelijoilla, jotka ovat saaneet into-oikeuden KTK- ja KTM-tutkintoihin ennen vuotta 2012, on mahdollisuus suorittaa tutkinnot vuosina voimassa olleen etussuunnitelman rakenteen mukaisesti pääainepohjaisina mennessä. Opiskelija voi kuitenkin halutessaan siirtyä uusien tutkinto-ohjemien iskelijaksi heti lukuvuonna Ennen vuotta 2012 intonsa aloittaneille vero-oikeuden pääaineiskelijoille suositellaan ainakin KTK-tutkinnon suorittamista vuosien etussuunnitelman rakenteen mukaisesti siirtymäajan puitteissa. Opetus järjestetään kuitenkin uuden etussuunnitelman mukaisesti. Jos ennen vuotta 2012 intonsa aloittanut vero-oikeuden pääaineiskelija haluaa suorittaa tutkinnot uuden etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, hän suorittaa KTK-tutkinnon erikoistumisalanaan vero-oikeus. Vastaavasti KTM-tutkinto suoritetaan Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden intosuunnan verooikeuden suuntautumisvaihtoehdossa. Jos ennen vuotta 2012 intonsa aloittanut iskelija haluaa vaihtaa KTK-tutkinnon erikoistumisalaa tai KTMtutkinnon intosuuntaa, hän voi hakea erikoistumisalan tai intosuunnan vaihtoa Johtamiskorkeakoulun johtajalta. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa vero-oikeuden intojaksoja syyslukukaudella 2012 järjestettävissä yleisissä tenteissä vuosien etussuunnitelman mukaisina. Tämän jälkeen kaikki intojaksot suoritetaan uuden etussuunnitelman mukaisesti. Kesällä 2012 suoritettu harjoittelu katsotaan suoritetuksi vuosien etussuunnitelman mukaisesti 6 laajuisena, jos harjoitteluraportti on toimitettu vero-oikeuden yliistonlehtorille syksyllä Vero-oikeuden syventävien intojen valinnainen jakso VOIKS7 Kansainvälinen verotuskäytäntö voidaan suorittaa vielä syyslukukauden 2012 aikana. Syyslukukaudella 2012 hyväksyttävä kandidaatintutkielma ja pro gradu -tutkielma katsotaan suoritetuksi vuoden etussuunnitelman mukaisesti (tutkielma 8 / pro gradu 34 ). Puhe- ja viestintäinnot sekä kieliinnot ks. erilliset siirtymäsäännökset. Vapaavalintaisten sivuaineintojen osalta ks. kyseisen piaineen siirtymäsäännökset.

2 Jos tässä ohjeessa ei oteta kantaa käytännössä esiin tulevaan etussuunnitelmien muutoksesta johtuvaan ongelmaan, niin ota asiassa yhteyttä verooikeuden ettajiin tai JKK:n intokoordinaattoriin. 2 1) Siirtymäsäännökset ennen vuotta 2012 intonsa aloittaneille vero-oikeuden pääaineiskelijoille, jotka suorittavat intonsa vuonna voimassa olleen etussuunnitelman rakenteen mukaisesti. Lähtökohtaisesti iskelija suorittaa kaikki intokokonaisuudet (mm. vero-oikeuden perusinnot, aineinnot ja syventävät innot sekä pakolliset sivuaineinnot) vuosien etussuunnitelman rakenteen mukaisesti. Jos iskelija on kuitenkin saanut jonkin intokokonaisuuden kokonaisuudessaan valmiiksi ennen vuotta 2010 voimassa olleiden etussuunnitelmien rakenteen mukaisesti, hänen ei tarvitse päivittää jo valmiiksi suoritettua intokokonaisuutta vuosien etussuunnitelman rakenteen mukaiseksi. Aiempien etussuunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan lpuun suoritettu intokokonaisuus korvaa kokonaan vuosien etussuunnitelman mukaisen vastaavan intokokonaisuuden. Jos iskelija ei ole suorittanut pakollisiin intoihin kuuluvaa pääaineen tai sivuaineen intokokonaisuutta kokonaisuudessaan mennessä, iskelijan tulee suorittaa kyseinen intokokonaisuus vuosien etussuunnitelman rakenteen mukaisesti. Näissä tapauksissa on otettava huomioon seuraavaa: a) Vero-oikeuden perus- ja aineintojen sekä syventävien intojen jaksot ovat säilyneet suurin piirtein samanlaisina jo vuoden 200etussuunnitelmasta alkaen. Tosin jaksojen intistemäärissä ja sijoittumisessa eri intokokonaisuuksiin on tapahtunut muutoksia. Olennaista on se, että iskelija suorittaa kaikki vero-oikeuden perus-, aine- tai syventävään intokokonaisuuteen vuosien etussuunnitelman mukaan sisältyvät pakolliset jaksot tai niitä vastaavat aiempien tai uuden etussuunnitelman mukaiset jaksot. Jäljempänä on lista eri etussuunnitelmien mukaisiin intokokonaisuuksiin sisältyvien intojaksojen vastaavuuksista. b) Vero-oikeuden perus- ja aineintoja tulee kertyä tutkintoasetuksen mukaisesti yhteensä vähintään 60 intistettä. Jos intistemäärä ei täyty, vaikka iskelija on suorittanut kaikki vero-oikeuden perus- ja aineintokokonaisuuksiin kuuluvat jaksot, puuttuvat intisteet tulee korvata vero-oikeuden yliistonlehtorin kanssa sovittavalla tavalla. c) Opiskelija ei voi sisällyttää tutkintoihinsa sekä vuosien ja sitä aiemmissa etussuunnitelmissa vero-oikeuden aineintoihin sisältynyttä Vero-oikeuden erityisosaa (VOIKA5) että uuden etussuunnitelman mukaista Yritysverotuksen syventävää intojaksoa (KATYVS41). Yritysverotuksen syventävä intojakso KATYVS41 on mahdollista sisällyttää vero-oikeuden syventäviin intoihin, vaikka iskelija suorittaisi KTM-tutkinnon

3 vuosien etussuunnitelman rakenteen mukaan. Vero-oikeuden erityisosa VOIKA5 on mahdollista lukea osasuoritukseksi Yritysverotuksen syventävään intojaksoon KATYVS41. Tällöin iskelijan tulee sia vero-oikeuden professorin kanssa siitä, miten jakso täydennetään 10 intisteen laajuiseksi. Jos iskelija sisällyttää syventäviin intoihinsa jakson KATYVS41, hänen ei tarvitse korvata aineintokokonaisuudesta puuttuvaa jaksoa VOIKA5, jos iskelijalle kertyy muista vero-oikeuden perus- ja aineinnoista 60 intistettä. Tarvittaessa VOIKA5 korvataan verooikeuden yliistonlehtorin kanssa erikseen sovittavalla tavalla. 3 d) Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset VOIKS4 on voitu suorittaa kahdessa osassa. Jakso voidaan täydentää vuosien etussuunnitelman mukaisesti 8 laajuiseksi vielä syyslukukauden 2012 yleisissä tenteissä, jos iskelija on suorittanut jakson toisen osan viimeistään Jos iskelija on suorittanut jaksosta toisen osan etussuunnitelman mukaisesti 4 laajuisena ja hän ei ole suorittanut toisesta osaa viimeistään syyslukukauden 2012 aikana, hänen suorittamansa 4 laajuinen osasuoritus luetaan osaksi uuden etussuunnitelman mukaisen jakson Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset KATYVS45 () suoritusta. Tällöin iskelijan tulee sia vero-oikeuden professorin kanssa siitä, kuinka puuttuva 1 suoritetaan. e) Vero-oikeuden syventävistä innoista on suoritettava kaikki vuosien etussuunnitelman rakenteeseen kuuluvat pakolliset jaksot. Syventäviä innoista tulee kuitenkin aina kertyä vähintään 60. f) Pakollisissa sivuaineinnoissa olennaista on se, että iskelija suorittaa kaikki etussuunnitelmaan sisältyvät jaksot tai näitä vastaavat aiempien tai uusien etussuunnitelmien mukaiset jaksot. Mahdollisilla jaksojen intistemäärien muutoksilla ei ole merkitystä. Jos iskelija ei ole suorittanut laskentatoimien pakollisiin sivuaineintoihin sisältyvää jaksoa LASKP100 Johdatus liiketalouteen, ei kyseistä kurssia tarvitse korvata. Tällä jaksolla ei ole korvaavaa jaksoa uudessa etussuunnitelmassa. g) KTK-tutkinnon vapaavalintaisiin intoihin tulee sisältyä vähintään 10 laajuiset kauppatieteen innot. h) Tilanteet, joissa iskelija on suorittanut vuosien tai sitä aiemman etussuunnitelman mukaisen Aineintoseminaarin VOIKA7 tai Tutkimusseminaarin VOIKS5, mutta kandidaatintutkielmaa tai pro gradu -tutkielmaa ei ole hyväksytty viimeistään kevätlukukauden 2012 aikana. a. Jos kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma hyväksytään syyslukukauden 2012 aikana, se katsotaan suoritetuksi vuosien etussuunnitelman mukaisesti. Tutkielmasta tulee erillinen 8 / 34 laajuinen merkintä intorekisteriin. b. Jos kandidaatintutkielma tai pro gradu -tutkielma hyväksytään vuoden 2012 jälkeen, se katsotaan suoritetuksi uuden etussuunnitelman mukaisesti. Seminaarista ja tutkielmasta tulee yksi 10 / 40 laajuinen merkintä intorekisteriin. Aiemman rakenteen mukaan suoritet-

4 tu aineintoseminaari tai tutkimusseminaari luetaan osaksi intojaksoa KATYVA99 Kandidaattiseminaari ja tutkielma 10 tai KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma Ks. myös vero-oikeuden siirtymäsäännökset into-paiden ja välillä, jos olet suorittanut intoja ennen syksyä Vuosien ja etussuunnitelman () pakollisten intojen vastaavuudet vuosien etussuunnitelmassa (uusi) KTK-tutkintoon sisältyvien vero-oikeuden perus- ja aineintojen ja pakollisten sivuaineiden vastaavuudet uusi Vero-oikeuden perusinnot 33 JOIKP0 Johdatus oikeusjärjestykseen 3 KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen YJURP015 Johdatus yritysjuridiikkaan 5 KATYVA12 Yritysjuridiikan 5 VOIKP1 Verooikeuden KATYVA13 Verooikeuden YJURP020 Simusoikeus KATYVA21 Simusoikeus VOIKP2 Henkilöverotus KATYVA22 Henkilöverotus YJURP070 Yhtiöoikeus KATYVA23 Yhtiöoikeus VOIKP3 Yritysverotus KATYVA24 Yritysverotus uusi Vero-oikeuden aineinnot 3 VOIKA1 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus 3 KATYVA44 Perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotus VOIKA2 Kansainvälisen verotuksen 3 KATYVA43 Kansainvälinen verotus VOIKA3 Arvonlisäverotus KATYVA41 Arvonlisäverotus 5 VOIKA4 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa 3 KATYVA42 Verotusmenettely ja oikeusturva verotuksessa VOIKA5 Verooikeuden erityisosa VOIKA6 Integroidut oikeustapausharjoitukset 3 KATYVA45 Verooikeuden casekurssi VOIKA7 Aineintoseminaari VOIKA8 Kandidaatintutkielma 8 KATYVA99 Seminaari ja kandidaatintutkielma 10 Vero-oikeuden erityisosaa ei tarvitse KTK-tutkinnossa korvata, jos iskelija on suorittanut kaikki muut vero-oikeuden perus- ja aineintoihin sisältyvät jaksot ja niistä kertyy yhteensä vähintään 60 intistettä. Jos iskelijalle ei kerry vero-oikeuden perus- ja aineinnoista 60 intistettä, verooikeuden erityisosa korvataan vero-oikeuden yliistonlehtorin kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

5 5 [Kirjoi Yrityksen taloustiede, laskentatoimi sivuaineinnot 3 LASKP100 Johdatus liiketalouteen LASKP010 Tilinpäätösraportoinnin KATLAP21 Tilinpäätösraportoinnin LASKP070 Liikekirjanpidon KATLAA22 Liikekirjanpidon LASKP020 (Liike)kirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 KATLAA23 Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 LASKP030 Johdon laskentatoimen KATLAP11 Johdon laskentatoimen LASKP080 Rahoituksen KATRAP11 Rahoituksen Jos iskelija ei ole suorittanut jaksoa LASKP100 Johdatus liiketalouteen, ei kyseistä kurssia tarvitse korvata. Vuosien into-paassa LASKP020 kurssin nimi oli Kirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi ja vuosien into-paassa Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi. Yritysjuridiikan sivuaineinnot 11 YJURA040 Prosessioikeus 3 (pakollinen) YJURA025 Vahingonkorvausoikeus 3 KATYVA31 Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta YJURA075 Työja virkamiesoikeus (pakollinen) KATYVA36 Työja virkamiesoikeus YJURA050 Luotto-oikeus 3 KATYVA34 Pankkioikeus 5 YJURA095 Markkinaoikeus 3 YJURA096 Immateriaalioikeus 3 KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus YJURA097 Kilpailuoikeus 3 KATYVA33 Kilpailuoikeus 5 YJURA105 Law of International Trade 3 KATYVA38 International Business Law 5 YJURA200 Yrityksen ulkomaankauppaja kuljetusoikeus 3 KATYVA39 Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus Suoritettava vuosien etussuunnitelman rakenteen mukaisesti pakolliset jaksot (YJURA040 / KATYVA31 ja YJURA075 / KATYVA36) ja vähintään yksi vapaavalintainen jakso.

6 6 uusi Julkisoikeuden sivuaineinnot 1 JOIKP1 Julkisoikeuden 3 HALJUA14 Julkisoikeuden JOIKP2 Europaoikeus 3 HALJUA24 Europaoikeus JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset 3 HALJUA21 Hallintotoiminnan oikeudelliset JOIKP4 Oikeusteoria 3 HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen 5 KUOIP1 Kunnallisoikeuden I 3 HALJUA23 Kunnallisoikeus Harjoittelu VOIKH Harjoittelu 6 Uusi etussuunnitelma KATHAR01 Harjoittelu 5 KTM-tutkintoon sisältyvien vero-oikeuden syventävien intojen ja pakollisten sivuaineiden vastaavuudet Vero-oikeuden syventävät innot VOIKS1 Arvonlisäverotuksen syventävä jakso 6 KATYVS42 Arvonlisäverotuksen syventävä intojakso VOIKS2 Europalainen vero-oikeus 6 KATYVS44 Europalainen vero-oikeus 5 VOIKS3 Kansainvälisen verotuksen syventävä jakso 6 KATYVS43 Kansainvälisen verotuksen syventävä intojakso VOIKS4 Vero-oikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset 8 KATYVS45 Verooikeuden ajankohtaiset teoreettiset ja käytännön kysymykset 5 KATYVS41 Yritysverotuksen syventävä intojakso 10 KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä intojakso 10 Vuosien ja into-paiden jakso YJURS022 Yhtiöoikeus 10 korvaa uusien vaatimuksien mukaisen jakson KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä intojakso.

7 7 VOIKS5 Tutkimusseminaari 6 du -tutkielma 34 VOIKS6 Pro KATYVS99 Tutkimusseminaari ja pro du -tutkielma 40 JOIKS6 Oikeustieteellinen tutkimus 6 HALJUS21 Oikeustieteellinen tutkimus VOIKS7 Kansainvälinen verotuskäytäntö 8 Yrityksen taloustiede, laskentatoimi sivuaineinnot, LASKA110 Rahoituksen LASKA150 Tilintarkastus I 6 tus II 6 minnan 6 linpäätös 8 LASKA152 Tilintarkas- LASKA065 Sijoitustoi- LASKS095 Konserniti- jatkokurssi 6 KATRAA12 Rahoituksen KATLAA24 Tilintarkastus I II linpäätös KATLAS13 Tilintarkastus KATLAS17 Konserniti- jatkokurssi Suoritettava vuosien etussuunnitelman rakenteen mukaisesti vähintään kaksi vapaasti valittavaa jaksoa. LASKS140 Tilinpäätösanalyysi 8 KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi Ks. myös vero-oikeuden siirtymäsäännökset into-paiden ja välillä, jos olet suorittanut KTK- tai KTM-tutkintoon sisältyviä intoja ennen syksyä ) Siirtymäsäännökset ennen vuotta 2012 intonsa aloittaneille vero-oikeuden pääaineiskelijoille, jotka suorittavat intonsa uuden etussuunnitelman rakenteen mukaisesti. KTK-tutkinto Jos ennen vuotta 2012 intonsa aloittanut vero-oikeuden pääaineiskelija vaihtaa uuden etussuunnitelman mukaiseen KTK-tutkintoon, hän suorittaa tutkinnon erikoistumisalanaan vero-oikeus. Uuteen KTK-tutkintoon siirtyvän vero-oikeuden pääaineiskelijan tulee suorittaa pakollisina vero-oikeuden intoina seuraavat moduulit ja intojaksot: Oikeustieteen yhteiset innot 20 ja Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 20 ja Vero-oikeuden erikoistumisinnot vähintään 1 laajuisena ja Kandidaattiseminaari ja tutkielma (vero-oikeudessa) 10.

8 Jos iskelija on suorittanut näihin moduuleihin sisältyviä intojaksoja vastaavia aiempien etussuunnitelmien mukaisia intojaksoja ennen syksyä 2012, iskelijan ei tarvitse suorittaa näitä intojaksoja uuden etussuunnitelman mukaisina, vaikka jaksojen nimissä tai laajuuksissa olisi tullut muutoksia. Ks. edellä olevat korvaavuustaulukot. 8 Vuosien ja sitä aiempien etussuunnitelmien mukaista jaksoa Vero-oikeuden erityisosa VOIKA5 ei voida lukea KTK-tutkintoon, jos iskelija sisällyttää KTM-tutkintoon uuden etussuunnitelman mukaisen Yritysverotuksen syventävän jakson KATYVS41. Lisäksi iskelijan tulee suorittaa muut KTK-tutkinnossa pakolliset innot ja vapaavalintaiset innot uuden etussuunnitelman mukaisesti. Pakollisiin intoihin sisältyvät: Oikeudelliset metodiinnot, joita vero-oikeuden pääaineiskelijalle HALJUA13 Oikeudellisen tutkimuksen on pakollinen (aiemmin suoritettu JOIKP4 Oikeusteoria 3 korvaa jakson HALJUA13) Harjoittelu (aiemmin suoritettu VOIKH Harjoittelu 6 korvaa uuden paan mukaisen harjoittelun) Opiskeluvalmiudet, Kieli- ja viestintäinnot, 1 Kauppatieteiden perusinnot, 2 KTM-tutkinto Jos ennen vuotta 2012 intonsa aloittanut vero-oikeuden pääaineiskelija vaihtaa uuden etussuunnitelman mukaiseen KTM-tutkintoon, hän suorittaa tutkinnon Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden intosuunnan vero-oikeuden suuntautumisvaihtoehdossa. Uuteen KTM-tutkintoon siirtyvän vero-oikeuden pääaineiskelijan tulee suorittaa pakollisina kaikki Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden intosuunnan Verooikeuden suuntautumisvaihtoehdon uuden etussuunnitelman mukaiset syventävät innot. Jos iskelija on suorittanut uuden etussuunnitelman mukaisiin vero-oikeuden syventäviin intoihin sisältyviä intojaksoja vastaavia aiempien etussuunnitelmien mukaisia intojaksoja ennen syksyä 2012, iskelijan ei tarvitse suorittaa näitä intojaksoja uuden into-paan mukaan, vaikka jaksojen laajuuksissa olisi tullut muutoksia. Ks. edellä olevat korvaavuustaulukot. Vero-oikeuden erityisosa VOIKA5 on mahdollista lukea osasuoritukseksi Yritysverotuksen syventävään intojaksoon KATYVS41. Opiskelijan tulee sia vero-oikeuden professorin kanssa siitä, miten jakso täydennetään 10 intisteen laajuiseksi. Tällöin iskelija ei voi sisällyttää jaksoa VOIKA5 KTKtutkintoon. Yritysverotuksen syventävää intojaksoa KATYVS41 ei voida sisällyttää KTM-tutkintoon, jos iskelija on sisällyttänyt Vero-oikeuden erityisosan

9 VOIKA5 KTK-tutkintoon. Jos iskelija on sisällyttänyt jakson Vero-oikeuden erityisosa VOIKA5 vero-oikeuden aineintoihin ja hänelle ei kerry verooikeuden syventäviä intoja vähintään 80, iskelijan on sovittava vero-oikeuden professorin kanssa siitä, kuinka hän täydentää vero-oikeuden syventävät innot 80 laajuisiksi. 9 Vuosien ja etussuunnitelmiin sisältyvä jakso YJURS022 Yhtiöoikeus 10 korvaa uusien vaatimuksien mukaisen jakson KATYVS21 Yhtiöoikeuden syventävä intojakso. Vero-oikeuden syventävien intojen lisäksi iskelijan tulee suorittaa KTM-tutkintoon sisältyvät pakolliset Kieli- ja viestintäinnot (ks. kieliintojen siirtymäsäännökset).

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA JOHTAMISKORKEAKOULU TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2015 SISÄLLYS TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA... 2 TAUSTA... 2 MAISTERIOHJELMAN TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta uuteen intosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut innot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Perusinnot KAJO-tutkinnossa suoritettu intojakso intojakson Huomioitavaa

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET

VERO-OIKEUS Tax Law HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Vero-oikeus 123 VERO-OIKEUS Tax Law HALLINTOTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 24.6.2015 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Luokanettajakoulutuksessa seka luokanettajan ja

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014; käytännössä 1.9.2014

Lisätiedot

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty

VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN päivitetty VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMAAN 2014-2017 päivitetty 28.5.2014 Luokanettajakoulutus sekä luokanettajan ja matemaattisten aineiden ettajan koulutus Uusi etussuunnitelma astuu voimaan syksyllä 2014;

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET

VERO-OIKEUS Tax Law KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Vero-oikeus 199 VERO-OIKEUS Tax Law KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Vero-oikeus pääaineena suoritettavan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) ja maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Historia (Suomen ja yleinen historia)

Historia (Suomen ja yleinen historia) Historia (Suomen ja yleinen historia) Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Historian ettajan suuntautumisvaihtoehto: Orientoivat innot Kieli- ja viestintäinnot Historian perus- ja aineinnot

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille 1. Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden opetussuunnitelma sekä syventävien opintojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän

Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden opetussuunnitelma sekä syventävien opintojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän Viestinnän johtamisen (YCC) siirtymäkauden etussuunnitelma sekä syventävien intojaksojen vastaavuudet yhteisöviestinnän (YVI) ja viestinnän johtamisen (YCC) välillä Siirtymävaihe Viestinnän johtaminen

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2015-2016 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 8.9.-21.9.

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Erityispedagogiikan intosuunta Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I etusperiodi 4.9. 22.10. Tentti- ja lukuviikko

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op

LIITE. Tietokone työvälineenä 3 op: word, excel, powerpoint, unix Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistymisopinnot 10 op Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) / ALUETIEDE Aluetieteen pääaineopinnot 82 op: Aluetieteen perusteet 5 op Julkinen johtaminen 5 op Oikeus yhteiskunnassa 5 op Hyvinvointipalvelujen hallinto

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU AIKAISEMPIEN OPINTOJEN KORVAAVUUDET JA TULEVIEN OPINTOJEN SUUNNITTELU Nimi Opiskelijanumero KANDIDAATIN TUTKINTO (180 ) Terveystieteiden yhteiset innot 35 Yleiset valmiudet 10 TERY1 Orientoivat innot,

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Opintojen suositellut suoritusajankohdat JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIDAATTIOHJELMA. 2. vuosi II per. 2. vuosi IV per. 1. vuosi I per.

Opintojen suositellut suoritusajankohdat JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIDAATTIOHJELMA. 2. vuosi II per. 2. vuosi IV per. 1. vuosi I per. Opintojen suositellut suoritusajankohdat päivitetty 15.3.2016 Nimi JOURNALISTIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIDAATTIOHJELMA Tutkinto-ohjelman yhteiset innot JOVY1 Orientoivat innot ja HOPS, 2 JOVY2 Tiedonhankinnan

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Ulla Laakkonen Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 24.8.2016 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5.-12.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 14.-23.9. X X X X X 5311304

Lisätiedot

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA

10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 208 Oikeudelliset aineet sivuaineena 10 OIKEUDELLISET AINEET SIVUAINEENA 10.1 Oikeudelliset aineet sivuaineena Sivuaineopinnot voidaan suorittaa hallinto-oikeudessa, valtiosääntöoikeudessa, vero-oikeudessa,

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov) ammatillisena

Lisätiedot

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset

JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus / Siirtymäsäännökset JKK/TALOUSTIEDE: Tutkintorakenneuudistus 2012 2015 / Siirtymäsäännökset VALINTA VANHOJEN JA UUSIEN VAATIMUSTEN VÄLILLÄ... 1 UUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TALOUSTIETEEN OPINNOISSA... 1 MUUTOKSET MUISSA PAKOLLISISSA

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN OPS

TIETOTEKNIIKAN OPS TIETOTEKNIIKAN OPS 2017-2020 Infotilaisuus nykyisille opiskelijoille Raino Mäkinen, Sanna Mönkölä & Ilona Lapinkylä OPS-infon sisältö OPS 2017-2020 mikä, miksi? Miten uusi eroaa nykyisistä ja vanhoista?

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus TFM:n kandivaiheen iskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman teknillisen fysiikan tai matematiikan ja systeemitieteiden pääaineisiin Tärkeää huomioitavaa:

Lisätiedot

Opintojaksojen muutokset / vastaavuudet (päivitetty 15.8.2014/UT) Yhteiset opinnot:

Opintojaksojen muutokset / vastaavuudet (päivitetty 15.8.2014/UT) Yhteiset opinnot: Liite Yhteiset innot: Opintojaksojen muutokset / vastaavuudet (päivitetty 15.8.2014/UT) Kaikissa pääaineissa ovat seuraavat pakolliset kauppa- ja taloustieteen yhteiset innot (23 ): Orientoituminen yliisto-iskeluun

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Suositeltu suoritusajankohta. Koodi Opintojakson nimi ja laajuus

Suositeltu suoritusajankohta. Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Oulun yliisto Opintojen rakennekaavio 2017 2018 Tutkinto-ohjelman nimi, Biologian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Luonnontieteiden kandidaatti (3 vuotta, 180 ) Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Suositeltu

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT / ON-TUTKINTO 1. vuosi Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 3.9.-8.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 9.9.-17.9.

Lisätiedot

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI

LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI 1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos 24.1.2013 LUONNOS OIKEUSNOTAARIN JA OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTOJEN RA- KENTEEKSI JA SISÄLLÖKSI Laaja-alaisia yleisjuristutkintoja Itä-Suomen yliistosta

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot 26.8.2014 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot,

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

TUTKINTORAKENTEET, MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, LV

TUTKINTORAKENTEET, MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, LV TUTKINTORAKENTEET, MAANTIEDE JA YHTEISKUNTAMAANTIEDE, LV. 2017 2018 Maantiede Maantieteen iskelun tavoitteena on laaja-alainen maantieteen eri osa-alueiden tuntemus ja maantieteellisen ajattelun taito.

Lisätiedot

Ulkomaan vaihto-opinnot

Ulkomaan vaihto-opinnot Info 20.4.2017 Ulkomaan vaihto-opinnot LUT School of Business and Management Kauppatieteiden koulutusohjelma Kaija Huotari Opintojen ohjaaja Vaihto-opinnot kauppatieteiden koulutusohjelmassa Suosittelemme

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS YMPÄRISTÖPOLITIIKKA, OPINTO-OPAS 2013-3014 Ympäristöpolitiikka ja -oikeus -pääaineessa vahva yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen perusosaaminen yhdistyy ympäristöalan työtehtävissä tärkeisiin

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot

Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) -tutkinnot Tuotantotalouden ja tietojärjestelmätieteen ohjelma Teknillinen tiedekunta asiantuntija Ulla Laakkonen Luennon sisältö Kauppatieteiden kandidaatin

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoitteena on vahvan matemaattis-luonnontieteellisen perustan omaavien tekniikan kandidaattien ja diplomi-insinöörien kouluttaminen. Koulutusohjelman kandidaatin

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ

POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopolut Siirtymäsäännökset Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot 9.5.2012 Politiikan tutkimuksen

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus sl 2012 Pauli Rautiainen julkisoikeuden yliopisto-opettaja pauli.rautiainen@uta.fi JULKISOIKEUDEN OPINNOISSA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Tutkintorakenteet lv , maantiede ja yhteiskuntamaantiede

Tutkintorakenteet lv , maantiede ja yhteiskuntamaantiede Tutkintorakenteet lv. 2016 2017, maantiede ja yhteiskuntamaantiede Maantiede Maantieteen aineinnot Maantieteiden aineinnoissa vahvistetaan kykyjä työskennellä maantieteen näkökulmista ja soveltaa alalla

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HENKILÖ- JA YHTEYSTIEDOT OPINTOSUUNNITELMA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteiden ja ettajankoulutuksen yksikkö Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö EDUTOOL-maisteriohjelma lv 2009-2011 HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HENKILÖ-

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een

Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een Siirtyminen TS2005:stä TS2013:een 1. HENKILÖTIEDOT * Etunimi Sukunimi Opiskelijanumero Sähköposti 2. KOULUTUSOHJELMA JA SEN ERIKOISTUMISALUE * Opiskelija siirtyy aina koulutusohjelmaansa vastaavalle erikoistumisalueelle.

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Kognitiotieteen koulutus

Kognitiotieteen koulutus Kognitiotieteen koulutus Opinto oikeudet Perusintojen ja aineintojen intokokonaisuuksien (COG100, COG200) suoritusoikeus on vapaa kaikille Helsingin yliiston perustutkintoiskelijoille. Myös yksittäisiä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

YRITYSJURIDIIKKA Business Law

YRITYSJURIDIIKKA Business Law YRITYSJURIDIIKKA Business Law Yritysjuridiikka oppiaineena Yritystoimintaa sääntelevät erilaiset oikeudelliset normit, joiden tuntemus on tärkeää tilintarkastajille, verokonsulteille, yrityksen markkinoinnista

Lisätiedot

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta

ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta ON-TUTKINTO (180 op), tavoitteellinen suoritusaika 3 vuotta Oikeusajattelun perusteet 20 op 5311002 Johdatus oikeustieteeseen 2 op 5311015 Oikeudellisen ratkaisutoiminnan perusteet 4 op 5311003 Johdatus

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila

Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila Hallinto-oikeuden opetus lukuvuonna 2017-2018 Professori Olli Mäenpää Professori Leena Halila Syyslukukausi 2017, ensimmäisen vuoden opiskelijat Suoritus osana Julkisoikeuden temaattista kokonaisuutta

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014

Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Kemian tekniikan koulutusohjelma Siirtymävaiheen info 7.3.2014 Katrina Nordström, professori (BK laitos) Kemian tekniikan koulutusohjelman johtaja 2014-2016 (tutkintosääntö 2005) Huone C304b katrina.nordstrom@aalto.fi

Lisätiedot

Kandiuudistusinfo. Stina Immonen, (ref. Maria Ranta, tutan infotilaisuus )

Kandiuudistusinfo. Stina Immonen, (ref. Maria Ranta, tutan infotilaisuus ) Kandiuudistusinfo Teknistieteellisen kandidaattiohjelman käynnistyminen ja sen vaikutukset ennen 1.8.2013 opintonsa aloittaneisiin informaatioverkostojen opiskelijoihin Stina Immonen, 16.4.2013 (ref. Maria

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA

TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA TILINTARKASTUKSEN JA ARVIOINNIN MAISTERIOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2012 KAUPPA- JA HALLINTOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kanslerinrinne 1 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 2 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tilintarkastuksen ja arvioinnin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

MAANTIEDE. Maantieteen laitos PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2), Helsingin

MAANTIEDE. Maantieteen laitos PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2), Helsingin 07.07.08.mat.luonnont.sivut 08 7.7.2008 13:44 Sivu 157 MAANTIEDE Maantieteen laitos PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2), 00014 Helsingin yliisto Puhelin: 09 191 50788 tai 09 191 50790 (toimisto). Telefax:

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset

Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -oppiaineen tutkintovaatimukset Suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit -piaineen tutkintovaatimukset Siirtymäsäännöt suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen ja itämerensuomalaisten kielten piaineiden vanhoista tutkintovaatimuksista

Lisätiedot

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa

Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Taloustieteen opinnot Tampereen yliopistossa Tietopaketti opintojaan aloittelevalle tai taloustiedettä sivuaineena opiskelevalle lv. 2016-2017 Millaista taloustieteen opiskelu on? Taloustieteen opetus

Lisätiedot

5, S Maisteriseminaari 5 op 1,0 1,0 1,0 2, S Syventävien aineiden loppukuulustelu 10 op 5,0 5,0

5, S Maisteriseminaari 5 op 1,0 1,0 1,0 2, S Syventävien aineiden loppukuulustelu 10 op 5,0 5,0 Oulun yliisto Opintojen rakennekaavio 2017 2018 Tutkinto-ohjelman nimi, Biologian tutkinto-ohjelma Tutkinnon nimi, Filosofian maisteri (2 vuotta, 120 ) Koodi Opintojakson nimi ja laajuus Suositeltu suoritusajankohta

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot