POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ"

Transkriptio

1 POLITIIKAN TUTKIMUKSEN TUTKINTO-OHJELMAN OPETUSSUUNNITTELUTYÖ Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelman rakenne ja opintopolut Siirtymäsäännökset Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma / Johtamiskorkeakoulu Tampereen yliopisto

2 Moduulitarjonta tutkintorakenteessa Politiikan tutkimus / JKK Politiikan tutkimuksen perusteet -moduuli 2 Yleiset valmiudet Kieli- ja viestintä opinnot 1 menetelmät Poliittinen osallistuminen EU:n poliittinen järjestelmä Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko Politiikan teoria Kv-politiikan teoria ja menetelmä Maailmanpolitiikka EU:n ulkosuhteet 10 1 Rauhan- ja konfliktintutkimus op Kandidaatintutkielma + seminaari opintosuunta: teoriat tutkimusmenetelmät erikoistumisopinnot maisteriseminaari Kv-politiikan opintosuunta: Kv-politiikan teoria ja metateoria 10op Kv-politiikan syventävät metodiopinnot 10op Kv-politiikan syventävät opinnot Kv-politiikan maisteriseminaari Tieteentekemisen valmiudet Valinnainen moduuli: Kv-jakso 0-30 op Valinnainen moduuli: Asian studies 0/10-2 Valinnainen moduuli: politiikka ja hallinto hallintana 0/15-2 Vm: Politiikka, talous ja oikeus EU:ssa 0/ Valinnainen moduuli: politiikka ja oikeus 0/10-2 * 3 Vm: ympäristö- ja energiapolitiikka 0/15-2 Vm: politiikka ja talous 0/10-2 * 2 Valinnaiset ja tutkintoa tukevat opinnot, yhteensä 40 op Pro gradu -tutkielma 40 op 2

3 Yleiskatsaus Johtamiskorkeakoulun teemakokonaisuuksista Oikeus ja politiikka: Valtio ja oikeus 10-2 Oikeus ja politiikka: Ihmisoikeudet ja Kansainväliset suhteet 10-2 Oikeus ja politiikka: Oikeus ja politiikka Euroopassa 10-2 Talous ja paikallisuus 10-2 Talous ja finanssilaitokset 10-2 Politiikka ja hallinto hallintana Valvonta ja tarkastus Hallintaprosessien Analyysikeinot I Hallintaprosessien Analyysikeinot II Talous ja työmarkkinat op Ympäristö- ja energiapolitiikka 15-2 Kuntien toiminta 10-1 Kunnallisten palveluiden organisointi 10-1 Julkisen talousjohtamisen informaatio ja sen tulkinta 10-2 Talous ja terveydenhuolto 10-2 Ympäristö- ja energiaturvallisuus Talous ja maailmanpolitiikka I Talous ja maailmanpolitiikka II Talous ja ympäristö Työhyvinvointi Politiikka, talous ja oikeus Euroopan Unionissa 15-2 Talous ja politiikka 10-2 Henkilöstö- ja työyhteisö 10-1 Strategian kehittäminen 10-2 Asian studies op 3

4 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma: valtio-oppi Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot op: Perusopinnot 2 Yleiset valmiudet Kieli- ja viestintä opinnot 1 Tieteentekemisen valmiudet 1 Pakollinen moduuli (): Vaihtoehtoiset moduulit (20 op): Vähintään kaksi valtio-opin aineopintotason moduulia (väh. 20 op/50 op) Kandidaattiohjelman aineopinnot : Valtio- opin menetelmät Poliittinen osallistuminen Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko 2 2 Kandidaatintutkielma + seminaari Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot (väh. 8): - Muiden tutkinto-ohjelmien opetus, JOO-opinnot - JKK:n teemakokonaisuudet - Oman tutkinto-ohjelman opetustarjonta - Kieli- ja viestintäopinnot - Vaihto-opinnot/kansainvälistymiskokonaisuus jne. Politiikan teoria EU:n poliittinen järjestelmä 3 Maisteriopinnot op: teoriat tutkimusmenetelmät erikoistumisopinnot maisteriseminaari Maisteriopintojen valinnaiset ja tutkintoa tukevat opinnot, yhteensä 40 op Pro gradu -tutkielma 40 op 4

5 aineopintotason moduulit ja opintojaksot kandidaattiohjelmassa POLVOA10 menetelmät () POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät () POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät () POVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä ()* POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko () POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus () POLVOA30 Poliittinen osallistuminen ()* POLVOA31 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen () POLVOA32 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka () POLVOA40 Poliittiset instituutiot ja päätöksenteko ()* POLVOA41 Poliittiset instituutiot ja prosessit () POLVOA42 Euroopan maiden ja Suomen poliittiset järjestelmät () POLVOA50 Politiikan teoria ()* POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan () POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot () POLKAA99 Kandidaatintutkielma ja -seminaari () Uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvien valtio-opin opiskelijoiden tulee suorittaa moduulit valtio-opin menetelmät ja kandidaatintutkielma ja -seminaari sekä vähintään kaksi muuta valitsemaansa valtio-opin aineopintotason moduulia (*vaihtoehtoiset moduulit: politiikan teoria, poliittiset instituutiot ja päätöksenteko, poliittinen osallistuminen ja EU:n poliittinen järjestelmä). Moduuleja ja opintojaksoja voidaan suorittaa myös osaksi tutkinnon vapaavalintaisia opintoja. 5

6 Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma: kv-politiikka Tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot op: 1 Kandidaattiohjelman aineopinnot : 3 Maisteriopinnot op: Perusopinnot 2 Yleiset valmiudet Kieli- ja viestintä opinnot 1 Pakollinen moduuli (): Vaihtoehtoiset moduulit (20 op): Vähintään kaksi kv-politiikan aineopintotason suppeaa moduulia á (väh. 20 op/4) Kv-politiikan teoria ja menetelmä EU:n ulkosuhteet 10 1 Maailmanpolitiikka 2 Rauhan- ja konfliktintutkimus op Kv-politiikan teoria ja metateoria 10op Kv-politiikan syventävät metodiopinnot 10op Kv-politiikan syventävät erikoistumisopinnot 10op Kv-politiikan työseminaari 10op Tieteentekemisen valmiudet Kandidaatintutkielma + seminaari Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot (väh. 8): - Muiden tutkinto-ohjelmien opetus, JOO-opinnot - JKK:n teemakokonaisuudet - Oman tutkinto-ohjelman opetustarjonta - Kieli- ja viestintäopinnot - Vaihto-opinnot/kansainvälistymiskokonaisuus jne. Maisteriopintojen valinnaiset ja tutkintoa tukevat opinnot, yhteensä 40 op Pro gradu -tutkielma 40 op 6

7 Kansainvälisen politiikan opintosuunnan aineopintotason moduulit ja opintojaksot kandidaattiohjelmassa POLKVA10 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä () POLKVA11 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä -luentokurssi () POLKVA12 Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä -kirjallisuus () POLKVA20 EU:n ulkosuhteet (10 1)* POLKVA 21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet () POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot () POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka () POLKVA30 Maailmanpolitiikka ()* POLKVA31 Kansainvälinen yhteisö() POLKVA32 Ulkopolitiikka ja diplomatia () POLKVA40 Rauhan- ja konfliktintutkimus (10 20 op)* POLKVA41 Väkivallan uudet muodot ja turvallisuuskäsityksen muutos () POLKVA42 Konfliktinratkaisu () POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot () POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainväliset instituutiot () POLKAA99 Kandidaatintutkielma ja -seminaari () Kansainvälisen politiikan opintosuunnan maisteriopintoihin suuntautuvan opiskelijan tulee suorittaa moduulit kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä ja kandidaatintutkielma ja -seminaari sekä vähintään kaksi muuta valitsemaansa kansainvälisen politiikan aineopintotason moduulia suppeana, eli :n kokoisena (*vaihtoehtoiset moduulit: rauhan- ja konfliktintutkimus, EU:n ulkosuhteet ja maailmanpolitiikka). Moduuleja ja opintojaksoja voidaan suorittaa myös osaksi tutkinnon vapaavalintaisia opintoja. 7

8 Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot: valtio-opin opintosuunta teoriat erikoistumisopinnot tutkimusmenetelmät Valinnaiset opinnot 40 op Voi koostua esim. seuraavista: aineopintotasoiset opinnot tutkielmaa tukevat opinnot vapaaehtoinen harjoittelu Pro gradu -tutkielma 40 op maisteriseminaari 8

9 Politiikan tutkimuksen maisteriopinnot: kansainvälisen politiikan opintosuunta Kansainvälisen politiikan teoria ja metateoria Kansainvälisen politiikan syventävät menetelmäopinnot Kansainvälisen politiikan syventävät erikoistumisopinnot Valinnaiset opinnot 40 op Voi koostua esim. seuraavista: aineopintotasoiset opinnot tutkielmaa tukevat opinnot vapaaehtoinen harjoittelu Pro gradu -tutkielma 40 op Kansainvälisen politiikan työseminaari 9

10 Kieli- ja viestintäopinnot: rakenne Vieras Kieli (B1-C1) Ruotsi (B1-B2) Suomi 1) Tieteellinen kirjoittaminen Suomi 2) Puhe- viestintä Valinnainen opintojakso* -> 2012 (vanha) 6 op 3 op 3 op 3 op (esiintyminen ja argument.) 0 op - 2 op + 1 op +- 0 op - 1 op + 2 op > (uusi) 4 op 4 op 3 op 2 op (puheviestintä) 2 op* * Voi olla aikaisemmin valitun vieraan kielen tai ruotsin kielen syventävä opintojakso tai jonkin muun vieraan kielen opintojakso taitotasolla B1-C1 (C2). 10

11 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

12 Siirtymäsäännökset - Tutkintonimikkeet säilyvät ennallaan (YTK, YTM) - Vanhalla opiskelijalla säilyy oikeus sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon siinä pääaineessa, jota opiskelija on yliopistoon hyväksytty opiskelemaan - Pääainepohjaiset tutkinnot voidaan suorittaa loppuun mennessä - Opiskelijat voivat valita suorittavatko tutkintonsa loppuun vanhan tutkintorakenteen mukaisesti vai siirtyvätkö uuteen rakenteeseen - Siirtymistä ei voi perua - Johtamiskorkeakoulu suosittelee, että pääainepohjaisessa tutkinnossa aloittanut opiskelija suorittaa käynnissä olevan tutkintonsa loppuun vanhan rakenteen mukaisesti, jos on valmistumassa viimeistään Tarkat aikataulut siirtymistä koskevista päätöksistä ilmoitetaan myöhemmin (aikaa siirtymäpäätökselle luultavasti koko syyslukukausi) - Joka tapauksessa opiskelijat voivat osallistua tentteihin ja suorittaa keskeneräiset opintokokonaisuudet/opintojaksot loppuun nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti syyslukukauden 2012 aikana. => HUOM! Syyslukukaudella 2012 kannattaa suorittaa loppuun keskeneräisiä opintokokonaisuuksia (myös opintojaksot täyteen!); tämä helpottaa opintojen suunnittelua jatkossa. 12

13 Muutokset tutkintorakenteessa vanhan opiskelijan silmin 1) Opintokokonaisuuksien opintopistemäärien keskinäiset painotukset muuttuvat: Opintokokonaisuus Vanha rakenne Uusi rakenne Yhteiset opinnot 2 1 Kieli- ja viestintäopinnot 1 1 Perusopinnot 2 2 Aineopinnot 4 40 op Sivuaineet 70 op - Valinnaiset opinnot - 8 Syventävät opinnot 120 op 80 op Maisteriopintojen valinnaiset opinnot - 40 op mutta toisaalta 2) Uudessa tutkintorakenteessa myös valinnaisuus korostuu entisestään: valinnaisiksi opinnoiksi voidaan suorittaa myös esimerkiksi oman opintosuunnan ylimääräisiä aineopintoja, joita on tarjolla valtio-opin opetustarjonnassa yhteensä 60 op ja kv-politiikassa 5 13

14 Muutokset tutkintorakenteessa vanhan opiskelijan silmin 3) Uudessa tutkintorakenteessa valinnaisille opinnoille ei olla asetettu vaatimuksia, mutta toisaalta opetustarjontaa on ryhmitelty entistä enemmän laajoiksi kokonaisuuksiksi (esim. JKK:n yhteiset teemamoduulit) 4) Uudessa tutkintorakenteessa edeltävien opintojen vaatimukset ovat hieman tiukemmat kuin vanhassa rakenteessa: uuteen tutkintorakenteeseen siirtyvien tulee kiinnittää opintojen etenemiseen erityistä huomiota opintojaan suunnitellessa 5) Uudessa tutkintorakenteessa vaihto-opintojakson opinnot voidaan sijoittaa joko a) kandidaattiohjelman tai maisteriopintojen valinnaisiksi opinnoiksi tai b) erikseen sopimalla niillä voidaan korvata aineopintotasoisia oman opintosuunnan opintoja 6) Vapaaehtoinen harjoittelu sijoittuu uudessa tutkintorakenteessa maisteriopintojen valinnaisten opintojen kiintiöön 7) Opetus järjestetään uuden tutkintorakenteen ja opinto-oppaan mukaisesti. Uudistus ja uuden rakenteen mukainen opetustarjonta koskee kaikkia riippumatta siitä, siirtyvätkö he uuteen tutkintorakenteeseen vai eivät tutustukaa siis uuteen tutkintorakenteeseen ja sen opetustarjontaan! 14

15 Korvaavuus- ja vastaavuustaulukot Opintojen korvaavuus- ja vastaavuustaulukot osoittavat 1) miten vanhat opinnot korvaavat uusia opintoja. Tämä on tärkeä tietää silloin, kun siirryt uuteen tutkinto-ohjelmaan: jo suorittamillesi opinnoille löydetään korvaavuudet uudesta tutkinto-ohjelmasta. 2) miten uudet opinnot korvaavat vanhoja opintoja. Tämä on tärkeää tietää, kun aikoo valmistua vanhan mallin mukaisesti. Opinto-oppaasta voit tarkistaa, miten uuden tutkinto-ohjelman opinnot sijoittuvat omiin vanhoihin opintoihin. Voit tarkistaa, mitä tutkinnostasi vielä puuttuu. Käykää korvaavuudet ja vastaavuudet läpi ennen syksyä Siirtymäsäännöksiä koskeva yleinen informaatio ja ohjeistukset ovat kerätty JKK:n ja yliopiston koulutusuudistussivustoille: Korvaavuus-/vastaavuustaulukot löytyvät lähiaikoina oppiaineiden sivuilta sekä linkkeinä ym. JKK:n koulutusuudistussivulta: - Apua ja henkilökohtaista ohjausta on tarjolla! 15

16 Maijan tapaus Maija, valtio-opin ensimmäisen vuoden opiskelija, haluaa siirtyä uuteen tutkintorakenteeseen. Hän on suorittanut seuraavat valtio-opin opinnot: Perusopinnot: VALTP1 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEEN, VALTP2 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOIHIN JA TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN, VALTP3 POLIITTINEN TOIMINTA, VALTP4 POLIITTISET JÄRJESTELMÄT, Aineopinnot: VALTA1 POLITIIKAN TEORIA, VALTA5 POLITIIKAN TUOTOS, Nyt Maija katsoo vastaavuustaulukosta, mitä hänen suorittamansa opinnot korvaavat uuden tutkintorakenteen mukaisesta opetuksesta => 16

17 Maijan tapaus - perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot Uusi POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi POLPOP02 johdantokurssi POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit Vanha VALTP4 POLIITTISET JÄRJESTELMÄT VALTP1 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEEN VALTP2 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOIHIN JA TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN VALTP5 POLIITTINEN AJATTELU VALTP3 POLIITTINEN TOIMINTA Suoritetut Suorittamatta 17

18 Maijan tapaus - perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot Uusi POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi POLPOP02 johdantokurssi POLPOP03 Tieteellinen kirjoittaminen ja politiikan tutkimuksen aineistot POLPOP04 Poliittiset aatteet ja ideologiat POLPOP05 Poliittiset ongelmat ja niiden muuttuvat kontekstit Suoritettava Vanha VALTP4 POLIITTISET JÄRJESTELMÄT VALTP1 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEEN VALTP2 JOHDATUS POLITIIKAN TUTKIMUKSEN AINEISTOIHIN JA TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN VALTP5 POLIITTINEN AJATTELU VALTP3 POLIITTINEN TOIMINTA Suoritetut Suorittamatta 18

19 Maijan tapaus - aineopinnot Tämän jälkeen Maija katsoo uuden tutkintorakenteen opinto-oppaasta valtio-opin aineopintoja koskevan ohjeistuksen: suuntaavat opinnot suorittava opiskelija valitsee moduulin menetelmät sekä vähintään kaksi muuta intopisteen moduulia valtioopin vaihtoehtoisista opinnoista. Maija päättää suorittaa pakollisen menetelmämoduulin lisäksi ne valtio-opin vaihtoehtoiset moduulit, joihin hänellä on jo korvaavia suorituksia. Maija katsoo vastaavuustaulukoista mitä hänen aineopintotason tähänastiset suorituksensa VALTA1 ja VALTA5 korvaavat uudesta rakenteesta => 19

20 Maijan tapaus - aineopinnot POLVOA50 Politiikan teoria Uusi POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot, Vanha VALTA1 POLITIIKAN TEORIA, VALTA1 POLITIIKAN TEORIA, POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä Uusi POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko, POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, Vanha VALTA7 EUROOPPA JA GLOBALISAATIO, VALTA5 POLITIIKAN TUOTOS, Yllä on ne uuden tutkintorakenteen moduulien vastaavuustaulukot, joihin Maijalla on vanhan tutkintorakenteen mukaisia opintoja. Näistä Maija voi päätellä, mitkä jaksot häneltä vielä uupuvat uusista moduuleista korvaavuuksien jälkeen. 20

21 Maijan tapaus - aineopinnot POLVOA50 Politiikan teoria Uusi POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan, POLVOA52 Vanhat ja uudet klassikot, Vanha VALTA1 POLITIIKAN TEORIA, VALTA1 POLITIIKAN TEORIA, POLVOA20 EU:n poliittinen järjestelmä Uusi POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko, POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, Vanha VALTA7 EUROOPPA JA GLOBALISAATIO, VALTA5 POLITIIKAN TUOTOS, Suorittamatta uudesta tutkintorakenteessa ovat korvaavuuksien lukemisen jälkeen siis opintojaksot POLVOA51 Johdatus politiikan teoriaan sekä POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko Näiden lisäksi Maija suorittaa aineopinnoista vielä vähintään moduulin valtio-opin menetelmät sekä kandidaatinseminaarin ja -tutkielman 21

22 Matin tapaus Matti, kansainvälisen politiikan neljännen vuoden opiskelija, haluaa pysyä vanhassa tutkintorakenteessa. Hänellä on enää muutamia kandintutkintoon kuuluvia kv-politiikan opintoja sekä SPSS-kurssi suorittamatta. Matin suorittamat kansainvälisen politiikan opinnot: Perusopinnot (kokonaisuus suoritettu): KVPOP1 Johdatus kansainväliseen politiikkaan, KVPOP2 Tutkiminen ja tieteellinen kirjoittaminen, KVPOP3 Suomen ulkopolitiikka ja lähialueiden kansainvälispoliittinen kehitys, KVPOP4 Globalisaatio, suurvaltapolitiikka ja kansainväliset suhteet, KVPOP5 Vapaavalintaiset perusopinnot, Aineopinnot: KVPOA1 Kansainvälisten suhteiden teoriat ja lähestymistavat, KVPOA2 Maailmanpolitiikan tutkimus, KVPOA4 Rauhan- ja konfliktintutkimus, 7 op (korvannut opetuksella kolme teosta; 3 op suorittamatta) KVPOA6 Vapaavalintaiset aineopinnot, (vaihto-opinnoilla korvattu ; suorittamatta) Muuta: Lisäksi Matti on aloittanut kandidaatinseminaarin ja on aikeissa palauttaa kandintyönsä syksyllä 2012 Nyt Matti katsoo vastaavuustaulukosta, mitä aineopintoja hänen tulee suorittaa uuden tutkintorakenteen opetustarjonnasta => 22

23 Matin tapaus POLVOA50 Vanha Rauhan- ja konfliktintutkimus KVPOA4 Rauhan- ja konfliktintutkimus Uusi POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos, SEKÄ YKSI SEURAAVISTA: POLKVA42 Konfliktinratkaisu, POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot, POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö, POLVOA20 Vapaavalintaiset aineopinnot Vanha KVPOA6 Vapaavalintaiset aineopinnot, Uusi intopistettä suorittamatta olevista uusista kv-politiikan aineopintotasoisista opintojaksoista TAI Muut erikseen sovittavat korvaavuudet (myös vaihto-opinnot; JOO-opinnot jne.) => Toisin kuin Maija, vanhaan tutkintorakenteeseen jäävä Matti lukee vastaavuustaulukoita toiseen suuntaan. Matti huomaa, että hänellä on runsaasti vaihtoehtoja, joilla hän voi korvata keskeneräiset aineopintotasoitet vanhan rakenteen opintojaksonsa. 23

24 Matin tapaus POLVOA50 Vanha Uusi Rauhan- ja konfliktintutkimus KVPOA4 Rauhan- ja konfliktintutkimus POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos, SEKÄ YKSI SEURAAVISTA: POLKVA42 Konfliktinratkaisu, POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot, POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö, Suoritan jakson loppuun tenttimällä yhden teoksen jouluun mennessä! POLVOA20 Vanha Vapaavalintaiset aineopinnot KVPOA6 Vapaavalintaiset aineopinnot, Voin siis opiskella yhden opintojakson lisää rauhan- ja konfliktintutkimusta Uusi intopistettä suorittamatta olevista uusista kv-politiikan aineopintotasoisista opintojaksoista TAI Muut erikseen sovittavat korvaavuudet (myös vaihto-opinnot; JOO-opinnot jne.) => Matti huomaa siirtymäsäännöksistä, että vanhan rakenteen mukaisia kirjallisuusvaatimuksia voi suorittaa vielä syyslukukauden 2012 loppuun näin Matti päätyykin suorittamaan vanhan rakenteen mukaisesti teoksen Walzer, Just and Unjust Wars Basic Books (3 op) jouluun mennessä. => Keskusteltuaan korvaavuuksista Tarja Sepän kanssa, päätyy Matti lisäksi korvaamaan kohdasta KVPOA6 jäljellä olevat suorittamalla opintojakson POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö,. Näin Matti saa korvattua täyteen vanhan tutkintorakenteen aineopintotasoiset opinnot, jättää kandinsa joko touko-kesäkuussa tai syyskuussa ja valmistuu kandiksi jouluun mennessä! Tämän jälkeen Matti on päättänyt siirtyä opiskelemaan maisteriopintojaan uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. 24

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi

Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Korvaavuustaulukot Valtio-oppi Uuteen tutkintorakenteeseen vaihtava opiskelija Perusopinnot POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi * POLPOP02 Valtio-opin

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto

Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Info uusille opiskelijoille 1.10.2012 korjattu versio Taloustieteen opintosuunta JKK, Tampereen yliopisto Lisätietoa: http://www.uta.fi/jkk/kat/opintosuunnat/tal.html Voit myös kysyä taloustieteen opinnoista

Lisätiedot

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA!

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA! POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA TERVETULOA! 1.9.2017 05/09/2017 POLITIIKAN JA VIESTINNÄN KANDIOHJELMA 180 OP Politiikka ja viestintä, perusopinnot 25 op Politiikka ja viestintä, aineopinnot (sis.

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT YHTEISKUNTAPOLITIIKKA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, YHTEISKUNTAPOLITIIKAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt

Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt Vastaavuustaulukot aiemmin aloittaneille eli siirtymäsäännöt 2017-20 Poliittinen historia & talous- ja sosiaalihistoria Ohjeet siitä, miten aiemmin aloittaneet opiskelijat suorittavat tutkintoaan, jos

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA. 60 op. 15 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIOLOGIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, SOSIOLOGIAN OPINTOSUUNTA OPS 217-22 OPS 214-217 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti)

Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko ( ) asti) Yhteiskuntapolitiikan vastaavuustaulukko 1.8.2014 (14..2014) 2011-2014 (voimassa op 2014-2017 (voimassa op Huom. 31.7.2014 asti) 1.8.2014 alkaen) Perusopinnot (73018) 2 Perusopinnot 2 Mikäli kokonaisuuden

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.

Opintojen suunnittelu ja HOPS. Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3. Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 19.3.2015 Iltapäivän ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling - Mikä HOPS

Lisätiedot

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS

KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN KOULUTUS KANSANTERVEYSTIETEEN TUTKINTOJEN TAVOITTEET Koulutus tähtää terveystieteiden kandidaatin (TtK, alempi korkeakoulututkinto) ja terveystieteiden maisterin (TtM, ylempi korkeakoulututkinto)

Lisätiedot

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18)

Alkuorientaatio Orientoivat opinnot Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas (s. 8-18) Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 24.8.2015 Yliopisto, yksikkö, tutkinnot SIS-uuden opiskelijan opas 2015-2016 (s. 8-18) Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences - SIS Opintopäällikkö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset SIVUAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti

Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello Opintokoordinaattori Heli Tontti Tervetuloa johtamiskorkeakouluun! Tilaisuus erillisvalinnassa hyväksytyille ma 2.9. kello 11-12 Opintokoordinaattori Heli Tontti KTM, tutkinnon rakenne laajuus 120 op tutkinnon suorittamisaika tavoiteaika

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2015-2016 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä

60 op. STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus 5 STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 1 VASTAAVUUSTAULUKOT SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE SOSIAALITYÖN AINEOPINNOT OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Sosiaalityön aineopinnot 60 op Sosiaalityön toimintaympäristö

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Aino Nordling. Opintokoordinaattori

Aino Nordling. Opintokoordinaattori 26.1.2017 Aino Nordling Opintokoordinaattori OPINTOJEN SUUNNITTELU JA HOPS Mukana keskustelemassa hallintotieteiden alumneja ILTAPÄIVÄN OHJELMA Mikä HOPS on ja mitä sen teossa tulee ottaa huomioon? Vaihto,

Lisätiedot

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen aloittaneille opiskelijoille Ohjeet tutkinnonuudistuksesta ennen 1.8.2005 aloittaneille opiskelijoille Kaikki ennen 1.8.2005 aloittaneet opiskelijat on siirretty uuden tutkintosäännön piiriin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvien opiskelijoiden

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma

Uusi maisteriohjelma Uusi kandiohjelma Vastaavuuksia uusiin koulutusohjelmiin siirtyville (polhis & talsoshist) [luonnos] Uusi maisteriohjelma Kandiksi valmistuneen tai juuri maisteriopinnot aloittaneen kannattaa siirtyä Gradu 30 op Työharjoittelusta

Lisätiedot

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE

Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin uudet tutkintovaatimukset PÄÄAINEOPISKELIJOILLE Suomen kielen ja kulttuurin tutkintovaatimukset uudistuvat 1.8.2012. Siirtymäaika uusiin tutkintovaatimuksiin päättyy 31.7.2014,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Yleisen kielitieteen ja Fonetiikan peruskurssit ja Suomen kielen rakenne Luokanopettajien korvaavuudet Opettajan

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2

694661P Lukutaidot erilaisissa informaatioympäristöissä 5 op, periodi 2 1 TIETOJA AIEMPIEN VUOSIEN OPINTOJAKSOISTA Informaatiotutkimuksen opintojaksot 2016-2017 Opintosuunnitelman uudistuksen myötä erityisesti perus- ja aineopinnot ovat muuttuneet (opintojaksojen nimet ja

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus sl 2012 Pauli Rautiainen julkisoikeuden yliopisto-opettaja pauli.rautiainen@uta.fi JULKISOIKEUDEN OPINNOISSA

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot

Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Yliopisto, tiedekunta, tutkinnot Opintokoordinaattori Heli Rikala Luonnontieteiden tiedekunnan alkuorientaatio 28.8.2017 28.8.2017 Luonnontieteiden tiedekunta UTA.FI/LUO 1 Tampereen yliopisto TaY nyt http://www.uta.fi/yliopisto/

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja

Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet ja Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelman intojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Pohjoismaisten kielten kandidaattiohjelma Perusinnot Opetussuunnitelma 2012-2015 Opetussuunnitelma 2015-2018 PERUSOPINNOT

Lisätiedot

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO

OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO Osaamistavoitteet Oikeustieteen maisterin tutkinnon (120 op) suorittanut henkilö: - on syventänyt ja laajentanut oikeusnotaarin tutkinnossa hankkimaansa oikeudellista osaamista

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset

Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien tutkintovaatimukset Helsingin yliopisto / Käyttäytymistieteiden laitos Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus Siirtymäsäännökset pääaineopiskelijoille Lukuvuosien 2012-2013 - 2014-2015 tutkintovaatimukset

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ YRITYSJURIDIIKAN JA VERO-OIKEUDEN OPINTOSUUNTA Kaikki ennen vuotta 2015 aloittaneet opintosuunnan opiskelijat suorittavat opinnot nykyisessä

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa

Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op peruskurssi maissa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opintonsa 2009-2010 aloittaneet opiskelijat, opetussuunnitelma 2009-2010) 1 KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT

Lisätiedot

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET

VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET 26.5.2015 VANHAN (2012-2015) JA UUDEN (2015-2018) OPETUSSUUNNITELMAN VASTAAVUUDET Vastaavuustaulukko on laadittu uuden opetussuunnitelman näkökulmasta eli katsotaan, mitkä vanhan opetussuunnitelman opintojaksoista

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa

Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta. opintosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut opinnot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Siirtymäsäännökset KAJOtutkinnosta uuteen intosuuntaan siirtyville. - miten jo suoritetut innot luetaan hyväksi uudessa tutkinto-ohjelmassa Perusinnot KAJO-tutkinnossa suoritettu intojakso intojakson Huomioitavaa

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma

Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman opintojen vastaavuudet 2012-2015 ja 2015-2018 Perusopinnot Aineopinnot Ei muutoksia.

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu

Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu 30.8.2012 Tapio Juntunen Koulutusassistentti Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma PÄIVÄN TEEMAT o Orientoivat opinnot o Tampereen yliopisto ja yliopisto-opiskelu

Lisätiedot

OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS

OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS Mikä muuttuu historia-aineissa? OPISKELUKOKONAISUUSUUDISTUS Suomen ja Pohjoismaiden historia, yleinen historia ja historia (ruots.) muodostavat opiskelukokonaisuuden Uudistus

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot.

Opintokokonaisuuksia ovat esim. Yhteiset opinnot, Kieli- ja viestintäopinnot, Perusopinnot. Tutkinnon suorittaminen 2015-2018 etussuunnitelman rakenteen mukaisesti, kun innot aloitettu ennen 2015 syksyä Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto (180 ) Erot uuden ja vanhan välillä Lyhyesti kerrottuna

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi

Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen. Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Suomen kielen opinnot syksystä 2017 alkaen Perusopinnot 2 EI MUUTOKSIA Kielen kehitys ja vaihtelu Kielenhuolto Äänne- ja muoto-oppi Lauseoppi Tekstioppi Aineopinnot 35 (sivuaine) tai 4 (pääaine) Tekstilajit

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013

JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA. opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 JULKISOIKEUDEN OPINTOSUUNTA HALLINTOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMASSA opintosuunnan infotilaisuus 1. vuoden opiskelijoille syksy 2013 Julkisoikeuden henkilökunta Raija Huhtanen Professori, hallinto-oikeus Jani

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

Johdatus yliopisto-opiskeluun Aino Sipari. opintokoordinaattori

Johdatus yliopisto-opiskeluun Aino Sipari. opintokoordinaattori Johdatus yliopisto-opiskeluun 30.8.2016 Aino Sipari opintokoordinaattori OPISKELU KAUPPATIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMASSA OPINNOT HALTUUN Opintojen suunnittelun työkalupakki: Opinto-opas -> resepti tutkintoon

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat 14 Yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaisesti opiskelevat Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen sekä ne aiemmin aloittaneet opiskelijat,

Lisätiedot

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Maisteriopiskelijan infopaketti. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta Maisteriopiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta 27.8.2013 Maisterintutkinnon eri opintosuunnat 1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintosuunta

Lisätiedot

Opintojen suunnittelu ja HOPS

Opintojen suunnittelu ja HOPS Opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot - osa II Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Opintokoordinaattori Aino Nordling 17.2.2015 klo 15-16.30, Väinö Linna-sali Iltapäivän ohjelma Ohjausvastaava

Lisätiedot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Vastaavuustaulukot Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot toukokuussa.2012. Niihin voi kuitenkin tulla

Lisätiedot

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta

Ulla Laakkonen. KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta Teknillinen tiedekunta Ulla Laakkonen KTK- ja KTM-tutkinnot Pääaineen ja ohjelman valinta 5.4.2017 Teknillinen tiedekunta Pääaineinfon ohjelma Pääaineen valintamenettely Ohjelman esittely Tuotantotalouden esittely Tietotekniikkan/tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op

1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi P1a Sosiaalipolitiikan. P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi (alkaa) 2 op LIITTEET Kandidaatin tutkinnon ohjeellinen suorittamisjärjestys sosiaalipolitiikassa 1. vuosi 60 op P1a Sosiaalipolitiikan P4 Sosiaalipolitiikka eri peruskurssi 2 op maissa 4 op P2a Toimeentuloturvan ja

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op

RANST2 Ääntäminen ja intonaatio, 2 op RANP2 Suullinen viestintä, 5 op Ranskan kielen tutkinto-ohjelma vastaavuustaulukko (myös ranska c-työkielenä) Tutkinto-ohjelman etussuunnitelmatyöryhmä on hyväksynyt nämä vastaavuustaulukot 8.5.2012. Niihin voi kuitenkin tulla vielä

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015

YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 1 YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN SEKÄ FILOSOFIAN MAISTERIN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2012-2015 Hyväksytty Viestinnän, median ja teatterin yksikön johtokunnassa

Lisätiedot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot

Taloustieteen opintosuunta. Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot Taloustieteen opintosuunta Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Orientoivat opinnot 2.9.2013 Taloustiede ja sen opiskelu Taloustiede (eli kansantaloustiede) on yhteiskuntatiede, josta aikanaan myös liiketaloustieteet

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET Johtokunta 7/2013, Asia4 Korjattu liite 1 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset ja mitoitus

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia

Siirtymäsäännökset Uudesta tutkintoasetuksesta johtuvia muutoksia 1 Siirtymäsäännökset Uusi tutkintoasetus (794/2004) tulee voimaan 1.8.2005. Tätä ennen oikeustieteelliseen tiedekuntaan tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet ja opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat valita,

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja

Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Siirtymäsäännökset vanhassa KAJO-tutkintorakenteessa jatkaville. - miten uuden ohjelman intojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman kursseja Perusinnot KAJO-tutkinnossa suorittamatta jäänyt intojakso

Lisätiedot

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset

Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset JOHTAMISKORKEAKOULU Nämä määräykset tulevat voimaan 1.8.2015 Johtamiskorkeakoulun tutkintoja koskevat määräykset 2015 2018 1 Johtamiskorkeakoulun tutkinto-ohjelmat Johtamiskorkeakoulussa on kaksi koulutusalaa,

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET BioMediTech Johtokunta hyväksynyt 25.8.2015 LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN JA FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 2015-2018 1. Tutkintojen yleisrakenne, vaadittavat opintosuoritukset

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN ENNAKKOESITE SYKSY 2013 KEVÄT TAMPERE syksy 2013

AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN ENNAKKOESITE SYKSY 2013 KEVÄT TAMPERE syksy 2013 AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN ENNAKKOESITE SYKSY 2013 KEVÄT 2014 Avoimessa yliopisto-opetuksessa voit opiskella Tampereen yliopiston tutkintojen osia yksittäisinä jaksoina tai opintokokonaisuuksina. Avoin

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien opintojen vastaavuustaulukko Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen syventävien intojen vastaavuustaulukko Syksystä 2012 alkaen Tampereen yliistossa otetaan käyttöön uusi etussuunnitelma. Siitä eteenpäin yliistossa järjestetään

Lisätiedot

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op

Opintopisteitä yht. 180op n. 60op n. 60op n. 60op KANDIDAATIN TUTKINNON OPINTOJEN ETENEMISJÄRJESTYS 1. lukuvuosi 2. lukuvuosi 3.lukuvuosi Teologian kandidaatin tutkinto (180 op) A1-linja sl kl sl kl sl kl Yleis- ja kieliopinnot 25op YK10 Filosofia ja

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala

Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteellinen koulutusala Yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat määräykset pääainepohjaisen tutkintorakenteen mukaan opiskeleville (voimassa siirtymäkauden eli 1.8.2012

Lisätiedot