Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Kulttuurilautakunta 24.01.2012 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 493/ / Kaupunkikulttuurin tulosyksikön Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2011 talousarvion seuranta, ennakkotieto vuoden 2011 tilinpäätöksestä tilanteesta 12. ja Valmistelijat / lisätiedot: Mervi Katainen, puh. (09) Kirsti Askolin, puh. (09) Terttu Nygren, puh. (09) Päätösehdotus Kulttuurijohtaja Georg Dolivo Kulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkikulttuurin tulosyksikön ennakkotiedon vuoden 2011 tilinpäätöksestä tilanteesta Päätös Kulttuurilautakunta Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Selostus 1 Pöytäkirjamerkinnät seuranta II 2 Kaupunkikulttuurin tulosyksikön seuranta Vuoden 2011 Espoo-strategian tavoitteista ja taloudesta annetaan seurantaraportti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta ja Valtuuston pöytäkirjamerkinnöistä ja Kaivomestarin kiinteistöstä raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Lisäksi annetaan lautakunnalle kuukausiraportti kaksi kertaa vuodessa: toiminnan ja talouden tilanteesta ja Talouden seurannassa tehdään ennustearviot määrärahojen riittävyydestä. Espoo strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen 1. Talous

2 Kulttuurilautakunta Sivu 2 / 2 Sivistystoimen toimintamenot ilman nettobudjetoituja yksiköitä ylittävät muutetun talousarvion ennusteen mukaan 3,3 milj. eurolla. Toimintatuloja kertyy 1,2 milj. euroa talousarviota enemmän. Sisäiset menot ylittyvät arvion mukaan 5,0 milj. euroa ja ulkoiset 0,3 milj. euroa. Lisäksi investointiosaan budjetoituja hankintoja on kirjattu käyttöpuolella n. 1 milj. euroa, mikä vastaavasti säästyy investoinneista. Näin ollen sivistystoimen toimintamenoja ja toimintakatetta koskevat tulostavoitteet eivät toteudu lähinnä sisäisten menojen ylityksen takia. Palvelujen hinnoittelua on tarkistettu sivistystoimen palveluista päivähoidossa, liikuntapalveluissa, nuorisopalveluissa, kaupunkikulttuurin tulosyksikössä sekä työväenopistossa ja kulttuuripalveluissa. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen yksikkökustannusten kasvu on hidastunut, mutta kustannukset eivät ole tulostavoitteen mukaisesti alentuneet johtuen palkan- ja sotu- ja eläkevakuutusmaksujen korotuksista sekä sisäisten menojen korotuksista. Ennakkotietojen mukaan suomenkielisen perusopetuksen yksikköhinnan kasvu oli 1,6 % ja suomenkielisen varhaiskasvatuksen kunnallisten päiväkotien yksikköhinnan kasvu 2,7 %. Sivistystoimen kannalta merkittävimpien koulutuskonserniyhteisöjen ja kulttuuriyhteisöjen kanssa on pidetty tilaisuudet taloudesta ja tuottavuudesta. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:tä koskevat tulostavoitteet eivät toteutuneet. Metropolian tilastrategia on työn alla, eikä päätöksiä kampusrakenteesta ole vielä tehty. Metropolia Ammattikorkeakoululle maksettiin sopimuksen mukainen avustus siirtymäkauden toimintamenoihin. Tulostavoitteena oli, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pystyy toimimaan yksikkörahoituksella ja muulla rahoituksella ilman omistajien tukea. Yhteishaussa Metropolia oli Suomen toiseksi halutuin ammattikorkeakoulu hakija/aloituspaikka -suhteella mitattuna tavoitteeksi asetetun ensimmäisen tilan sijaan. Espoo on toiminut sen mukaisesti, että seudulla on kaksi vahvaa kilpailukykyistä suomenkielistä kuntien omistamaa ammattikorkeakoulua: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Sivistystoimen omien taloutta koskevien tavoitteiden mukaisesti toimialan tilahankkeet on priorisoitu talousarviovalmistelun yhteydessä, ja opetuksen ja varhaiskasvatuksen peruskorjauskohteet on pisteytetty. Lisäksi koulukohtaisen budjetoinnin laskentaperusteet on vakioitu ja kaupungin sisäisiä sopimuksia on tarkistettu. 2. Henkilöstö Kunta 10 -välivuositutkimusta ei tehty vuonna 2011, joten Kunta 10 - tuloksia koskevaa vertailua vuoden 2010 tuloksiin ei voitu toteuttaa. Edellisen mittauksen perusteella syntyneet kehittämistoimet ovat sivistystoimessa käynnissä. Esimiestyön arvioinnissa käytettävästä 360- menetelmästä on luovuttu kaupunkitasoisesti, joten esimiestyön ja

3 Kulttuurilautakunta Sivu 3 / 3 johtamisen systemaattista arviointia ei ole voitu toteuttaa tulostavoitteen mukaisesti. Henkilöstömenot ovat sivistystoimessa nousseet 2,1 % vuonna 2011, joten tulostavoite vuoden 2010 tasolla pysymisestä ei toteutunut. Henkilöstömenojen kasvu johtuu palkankorotuksista sekä sotu- ja eläkevakuutusmaksujen noususta. Toimialan henkilöstöstä muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien työntekijöiden määrä on tulostavoitteen mukaisesti kasvanut. Vuonna 2011 maahanmuuttajataustaista henkilöstöä oli 180, kun vuonna 2010 heitä oli 161. Vuonna 2011 maahanmuuttajataustaisten osuus henkilöstöstä oli 2,45 % ja vuonna ,18 %. Osaamisperustainen henkilöstösuunnittelun malli on tulostavoitteen mukaisesti otettu käyttöön kaikissa sivistystoimen tulosyksiköissä. Työhyvinvoinnin pysymistä vähintään vuoden 2010 vuoden tasolla voidaan arvioida myöhemmin kevään aikana, kun työhyvinvointimatriisin tiedot ovat saatavilla. Sivistystoimen omien henkilöstöä koskevien tavoitteiden mukaisesti tuloskortin käyttöä on laajennettu, ja tuloskortti on käytössä 19 yksikössä/palvelualueella. Jatkuvan parantamisen toimintatapa on käytössä 42 % yksiköistä/palvelualueista. 3. Palvelujen järjestäminen Palveluverkkokonseptin mukaisen Torin suunnittelu Matinkylään on käynnistetty myös sivistystoimessa ja Torin suunnittelua on tehty kaupungin yhteisessä ryhmässä. Pääkaupunkiseudulla yli kuntarajojen toteutettavien varhaiskasvatuspalvelujen valmistelu on käynnistetty, ja pääkaupunkiseudun kuntien tietohallintoyksiköt valmistelevat yhteiskäytön mahdollistavaa tietojärjestelmää. Tulostavoite ei kuitenkaan toteudu tavoitteeksi asetetun aikataulun mukaisesti. Vuoden 2012 talousarvion suunnittelussa on käytössä varhaiskasvatuksen ja opetuksen 20 suurimman kunnan yhteiset tuottavuusmittarit. Sivistystoimen omien tavoitteiden mukaisesti vuonna 2011 on päivitetty esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ja niihin on luotu uudistuneen perusopetuksen lainsäädännön mukaiset käytännöt ja tukimuodot. Uudistetut opetussuunnitelmat otettiin käyttöön Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämistapaa on arvioitu ja uudet periaatteet ovat lautakuntien käsittelyssä. Espoon hakemus Regional Centre of Expertise for Sustainable Development (RCE) -verkostoon on hyväksytty ja toiminta verkostossa on käynnistynyt. Sivistystoimen tavoitteiden mukaisesti kuntalaisille on tarjottu matalan kynnyksen vapaa-ajan palveluita, jotka edistävät fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Lisäksi Espoon liikuntapaikkasuunnitelman

4 Kulttuurilautakunta Sivu 4 / 4 toimenpideohjelman laadinta on käynnistetty ja terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelma on valmisteilla liikuntapoliittisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Sivistystoimen osalta on valmisteltu sähköiselle alustalle sovitut palvelut. Sähköisesti toteutetaan avustushakemukset, esiopetukseen ilmoittautuminen ja liikunnan kurssi-ilmoittautumiset. Sähköisen alustan toteutuminen määrittää sähköisten palvelujen toteutusaikataulun. Sivistystoimi on osallistunut aktiivisesti palveluliikelaitoksen sopimusmallin luomiseen, ja uusien sopimusten valmistelu on käynnistetty. Tilakeskuksen kanssa on tehty yhteistyötä mm. palvelutilojen käyttöprofiilien luomisessa. Tilaratkaisuja tehtäessä on pyritty luopumaan epätarkoituksenmukaisista tiloista erityisesti suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa. Koulujen sisäilmaongelmien takia Tapiolan ja Lintuvaaran koulut on jouduttu siirtämään väistötiloihin. 4. Asiakas ja kaupunkilainen Kaikille ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääneille tarjottiin lisäopetuspaikka tai muuta koulutusta. Kesän 2011 yhteis- ja täydennyshaussa ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jäi 218 nuorta. Asukkaiden tyytyväisyyttä sivistystoimen järjestämiin palveluihin on mitattu FCG:n toteuttamalla kuntapalvelujen laatututkimuksella. Asukkaiden tyytyväisyys on parantunut lähes jokaisella mitatulla sivistystoimen osaalueella. Keskiarvot ovat melkein kaikilla osa-alueilla korkeammat kuin vertailukunnilla. Pääkaupunkiseudun viidesluokkalaisille ja heidän huoltajilleen suunnatun palvelukyselyn tulokset ovat pääkaupunkiseudun kunnissa keskenään samalla tasolla. Espoossa toteutuu muita pääkaupunkiseudun kuntia paremmin koulujen oppimisympäristöjen toimivuus. Sivistystoimen oman tavoitteen mukaisesti oppilaat kokevat koulujen itsearviointien perusteella oppimisympäristönsä turvalliseksi. Tavoitteen edistämiseksi koulujen turvaohjeet on yhtenäistetty ja turvaosaaminen on varmistettu koulutuksella. Liikuntapoliittisen ohjelman mukaisesti on aloitettu neljä lapsia, nuoria ja ikäihmisiä koskevaa poikkihallinnollista liikuntahanketta. 5. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki Sivistystoimen omien tavoitteiden mukaisesti Opinmäen tilojen osalta on tarkistettu käyttäjien tavoitteet arkkitehtikilpailun valmistelun yhteydessä. Teatteritalon ja Ahertajankulman osalta ratkaisuihin ei ole vielä päästy.

5 Kulttuurilautakunta Sivu 5 / 5 Talous (tilanteessa ) 3 SIVISTYSTOIMI (1 000 ) Muutettu TA 2011 Ennuste 2011 Poikkeama 2011 Toteuma Toteuma Toteuma 2011 tot-% Kasvu% Kasvu% Myyntituotot, ulkoiset ,1 100,7 20,3 Maksutuotot, ulkoiset ,1 0,6 7,1 Tuet ja avustukset, ulkoiset ,8 81,6 109,9 Vuokratuotot, ulkoiset ,6-19,8 17,4 Muut tuotot, ulkoiset ,6-4,3 38,4 TUOTOT YHTEENSÄ ,9 9,9 18,0 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,9-0,2 1,4 Palvelujen ostot, ulkoiset ,8 32,5 11,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset ,0 23,9-0,1 Avustukset, ulkoiset ,8-3,4 2,4 Vuokrat, ulkoiset ,2 3,3-1,8 Muut kulut, ulkoiset ,4 17,4-3,2 KULUT YHTEENSÄ ,7 4,0 3,0 Toimintatuotot, sisäiset ,4-27,0-19,6 Toimintakulut, sisäiset ,9 3,2 4,3 Tulot yhteensä ,5 9,2 17,6 Menot yhteensä ,5 3,8 3,3 TOIMINTAKATE ,7 3,4 2,4 Kirjanpitoa ei ole vielä suljettu. Laskuja voi hyväksyä saakka ja muistiotositteita voi tehdä asti. Palkkajaksotuksia ei ole vielä kirjattu. Toimialan tulokertymä oli joulukuunkuun lopussa 41,0 milj. euroa eli 113,4 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä kertymä on 109,3 prosenttia. Toimintatulojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän vuoden 2011 talousarvion noin 1,2 milj. eurolla johtuen suomenkielisen lukio-opetuksen kertyneistä tuloista, päivähoidon asiakasmaksuista sekä vuoden 2010 joulukuun työllistämistukien kirjautumisesta tammikuulle Liikuntalautakunnan tulojen ennustetaan jäävän noin 0,1 milj. euroa alle talousarvion. Alitus johtuu alkuvuonna uimahallien porteissa esiintyneistä ongelmista. Kertymä sisältää noin 1,8 milj. euroa vuodelle 2012 jaksotettavia tuloja mm. opetusryhmien pienentämiseen saatuja valtionosuuksia. Toimintamenojen kertymä oli 599,4 milj. euroa eli 100,5 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä on 100,3 prosenttia.

6 Kulttuurilautakunta Sivu 6 / 6 Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttöprosentti on 98,1 ilman nettobudjetoituja yksiköitä. Sosiaaliturva- ja eläkemaksuja maksetaan 1,06 prosenttiyksikköä budjetoitua korkeampina yhteensä 2,4 milj. euroa. Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ylittää muutetun talousarvion noin 5,5 milj. eurolla. Toimitilavuokrien ylitys on noin 2,6 milj. euroa ja siivousten noin 0,2 milj. euroa. Lakisääteisen iltapäivätoiminnan avustusten ennustetaan ylittävän talousarvion noin 1,1 milj. euroa. Tapiolan koulun ja lukion väistötilojen kustannusten aiheuttama ylitys on 1.1 milj. euroa. Tuloja kertyy noin 1,0 milj. euroa yli muutetun talousarvion. Ylitys johtuu opetuksen mm. perusopetuksen pienentämiseen saamista avustuksista. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö alittaa muutetun talousarvion noin 1,8 milj. euroa. Tulot ylittävät muutetun talousarvion 0,1 milj. eurolla. Espoo-lisän ehdollistamisen ja hoitopaikkatakuun kokonaisvaikutusta ei pystytty riittävän tarkalla tasolla arvioimaan kuluvan vuoden talousarviossa. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen määrärahojen säästöä syntyi pääasiassa henkilöstökuluista. Valtuusto päätti vähentää määrärahaa 3,03 milj. euroa ja lisätä tuloarviota 0,7 milj. euroa. Ruotsinkielisen varhaiskasvatus ja opetuslautakunnan menot ennustetaan alittavan muutetun talousarvion noin 0,2 milj. euro, johtuen koulukohtaisen budjetin säästöistä ja päivähoidon ruokailun määrärahoissa syntyneistä säästöistä. Tulot ylittävät muutetun talousarvion noin 0,1 milj. eurolla, johtuen päivähoidon asiakasmaksujen suuremmasta kertymästä. Valtuusto päätti vähentää määrärahaa euroa ja lisätä tuloarviota euroa. Vapaan sivistystyön tulosyksikön määrärahat toteutuvat muutetun talousarvion mukaisina. Valtuusto päätti lisätä määrärahaa euroa ja lisätä tuloarviota euroa. Liikuntalautakunnan menot toteutuvat muutetun talousarvion puitteissa. Tulot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa, johtuen omavalvonnan lisäämisestä ja maksuttoman +68 liikuntakorttien käyttäjien kasvusta. Valtuusto päätti vähentää tuloarviota euroa. Nuorisolautakunnan menot alittavat muutetun talousarvion noin 0,1 milj. euroa ja tulot ylittyvät noin euroa. Nuorisopalvelut on kaupunginjohtajan päätöksellä saanut noin euron lisämäärärahan kesäseteleihin. Näin kesäseteleitä on tänä vuonna jaossa kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Seteleitä ei saatu kaikkia jaettua, koska tulivat jakoon myöhemmin keväällä ja toisaalta kaikki työnantajat eivät ole lunastaneet niitä. Muun sivistystoimen toteutuvat muutetun talousarvion mukaisina. Valmistus omaan käyttöön -kirjaustavan muutos saattaa aiheuttaa tulojen ja menojen ylityksen, koska sivistystoimen kaikki kirjaukset tehdään

7 Kulttuurilautakunta Sivu 7 / 7 muuhun sivistystoimeen. Tulot ylittävät talousarvion johtuen vuoden 2010 joulukuun työllistämistukien kirjautumisesta tammikuulle Sivistystoimen toimintamenojen (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,3 milj. euroa. Investoinnit Suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen koneet ja kalusto määrärahat alittavat muutetun talousarvion noin 1,4 milj. euroa, johtuen kirjaustavasta. Määrärahat on budjetoitu ekarahoihin, mutta hankinnat on jouduttu kirjaamaan käyttötalouteen. Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Muiden investointimäärärahojen ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Kaupunkikulttuurin tulosyksikkö Kaupunkikulttuurin tulosyksikköön kuuluvat kaupunkikulttuuriyksikkö, Näyttelykeskus WeeGee, Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Espoon kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta. Talous Kaupunkikulttuurin tulosyksikköä sitoo muutettu toimintakate -24,2 milj. euroa, joka ennustetaan käytettävän kokonaan. Kaupunkikulttuurin tulosyksikön tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän miljoonalla eurolla. WDC-vuoden valmistelu Kaupunkikulttuuriyksikkö osti marraskuussa arkkitehti matti Suurosen suunnitteleman Futuro-talon, millä on suuri kulttuurihistoriallinen arvo. Talo konservoidaan ja se on osa Näyttelykeskus WeeGeen WDC-vuoden ohjelmaa. Jatkossa talo tulee olemaan osa Espoon kaupunginmuseon kokoelmia. Kaupunkikulttuuriyksikkö/Näyttelykeskus WeeGee tuotti Itsenäisyyspäivän konsertin Barona Areenalle YLE TV 2 lähetti konsertin suorana ja se sai kanavalla lähes katsojaa. World Design Capital 2012 hankkeen valmistelut etenivät. Espoon WDC-tilan remontti valmistui ja näyttelytilan sisällönsuunnittelu eteni. Muotoile Espoo!-näyttely aukeaa yleisölle Espoon kaupungin kolme kärkiteemaa wdc-vuoden ohjelmaan ovat T3, hyvinvointi ja ympäristö.

8 Kulttuurilautakunta Sivu 8 / 8 Näyttelykeskus WeeGee Näyttelykeskus WeeGeen toimintaa leimasi loppuvuodesta 2011 World Design Capital hankkeen valmistelu. Koko WeeGeen vuoden 2012 näyttelyohjelma neuvoteltiin osaksi WDChankkeen ohjelmaa. Näyttelykeskus WeeGee käynnisti Futuro-talon konservoinnin. Talo avataan yleisölle 8.5. Asiakaspalautejärjestelmän otettiin käyttöön kaikissa Näyttelykeskuksen museoissa. Kävijöitä TOT 2010 TOT 2011 EMMA KAMU Helinä Kello Lelu Museokäyntejä vuonna 2011 yhteensä Espoon kulttuurikeskus Espoon kulttuurikeskuksen loppusyksyä leimasivat yhteisyökumppaneiden ja vuokralaisten suuret produktiot, kuten Espoon kaupunginteatterin Companhia do Chapiton vierailu, Club fo Five- ja Rajaton- lauluyhtyeiden joulukonsertit, sekä oman tuotannon Cafe Louhi-konsertit ja lastenesitykset. Yleisöodotukset täyttyivät ja vuokra- sekä pääsylipputulot kertyivät ennakoidusti. Sellosali Sellosalin vuoden 2011 ohjelmisto koostui laajasta tarjonnasta korkeatasoisia konsertteja, oopperaesityksiä, elokuvia, tanssia, teatteria sekä lastenkulttuuria. Sellosalissa järjestettiin vuoden aikana kulttuuritapahtumien lisäksi myös useita levytyksiä sekä eri yritysten ja yhteisöjen koulutus- ja juhlatilaisuuksia. Sellosalissa järjestettyjen tilaisuuksien sekä kävijöiden määrät pysyivät edellisvuosiin verrattuna samalla tasolla. Sellosalin käyttöaste vuonna 2011 oli 71 %. Näkyvyys mediassa oli edellisvuosien tapaan säännöllistä ja myönteistä. Korkeatasoisen ja monipuolisen tapahtumatuotannon lisäksi vuoden 2011 aikana Sellosalin toiminnassa panostettiin verkkoviestinnän uudistamiseen, sosiaalisten mediakanavien hyödyntämiseen sekä useisiin

9 Kulttuurilautakunta Sivu 9 / 9 asiakastyytyväisyyskyselyihin ja -tutkimuksiin, jotka kohdennettiin Leppävaaran alueen asukkaille, kulttuuritilaisuuksissa kävijöille ja yritystilaisuuksien asiakkaille. Sellosalin toimintakate oli vuoden loppuun mennessä ennusteen mukainen; menot kasvoivat edellisvuodesta, mutta toisaalta tulokertymä oli viimevuotista parempi (+7%). Syynä menojen kasvuun pääasiassa olivat henkilöstön kasvaneet palkkakustannukset, loppuvuoden aikana käynnistynyt Sellosalin verkkosivuston uudistusprojekti sekä keväällä toteutetut välttämättömät huolto- ja täydennystoimenpiteet kiinteistön ja toiminnan osalta. Sellosalin vuoden 2011 toimintakate ylittyi 2,3 %. Investoinnit Kulttuurilautakunnan investointimääräraha on euroa, josta on siirretty käyttötalouteen euroa. Investointirahasta säästynee noin euroa. Tiedoksi

10 Kulttuurilautakunta Sivu 10 / 10

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4. 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 66 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion seuranta, huhtikuun kuukausiseuranta / 30.4.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 29.09.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 49 nuorisopalvelujen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3 27.02.2013 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 3 Suomenkielisen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunnan vuosien 2012-2013 Espoo-strategian tulostavoitteiden sekä vuoden 2012 talousarvion seuranta, ennakkotieto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita)

ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä tavoitteita) OHEISMATERIAALI Sivistystoimi / suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö ESPOO-STRATEGIAN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2013 / ennakkotieto seurantaraportti II (tummennetut ovat kaupunkiyhteisiä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 01.06.2017 Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 26.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/ 12 Ympäristölautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 86. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 746/02.05.00/2012 86 Lasten päivähoidosta perittävien asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Pätäri Karola, puh. (09) 816 52171 Rauman Maria,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 97. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 22.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 nuorisolautakunnan vuoden 2014 talousarvion huhtikuun kuukausiseuranta tilanteesta 30.04.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Liisa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91

Espoon kaupunki Pöytäkirja 91 17.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 91 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2017 talousarvion ja strategian huhtikuun seurantaraportti tilanteessa 30.4.2017 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 19. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2017 Sivu 1 / 1 19 Rakennuslautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Sirkku Malviala, puh. 09 816 26600 Solja

Lisätiedot

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /

Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 68 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä 17.02.2016 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 17 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön seuranta II/ennakkotieto vuoden 2015 tilinpäätöksestä Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Tuija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7. 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 126 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian seuranta I tilanteessa 31.7.2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 26.02.2014 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/ 10 Teknisen lautakunnan vuoden ennakkotilinpäätös ja tilinpäätösraportti vuodelta (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 96 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA LAUSUNTO 1 Tarkastuslautakunta 1.12.2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO VALTUUSTOLLE LOKAKUUN 2011 KUUKAUSIRAPORTISTA Lausunto on laadittu kaupunginhallituksen 28.11.2011 kokouksen esityslistan liitteinä

Lisätiedot

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP

ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Marraskuu Marraskuu ennuste

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Liikunta- ja nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 20 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion kuukausiseuranta tilanteesta 30.4.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 Kirsti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 14.05.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 56 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Tommi Hietanen, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 09.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Ympäristölautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 Tuija Nyyssönen, puh.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017

Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta. Talouden kuukausiraportti 1 9/2017 Kouvolan kaupunki Lasten ja nuorten lautakunta Talouden kuukausiraportti 1 9/ Kouvolan kaupunki Kuukausiraportti 1 9/ ketju Lasten ja nuorten palvelut Ismo Korhonen ed. Lasten ja nuorten palvelut Toimintatulot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6

Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6 Espoon kaupunki Valmistelu 1 / 6 1031/02.02.02/2013 Liikunta- ja nuorisolautakunta 4 22.5.2013 Liikunta- ja nuorisolautakunnan liikuntapalvelujen tulosyksikön vuoden 2013 talousarvion seuranta, huhtikuun

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198

Espoon kaupunki Pöytäkirja 198 16.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 198 Suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2016 talousarvion ja strategian lokakuun kuukausiraportti tilanteessa 31.10.2016 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 43. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo

Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 43. Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, Espoo Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 26.02.2013 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 26.02.2013 tiistai klo 19:00-21:00 Paikka Lautakuntien kokoushuone, Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32

Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kulttuurilautakunta 28.08.2012 Sivu 1 / 32 Kokoustiedot Aika 28.08.2012 tiistai klo 17:10-17:55 Paikka Kamreerintie 3 B, 12 krs, 02770 Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Jasminiitta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 183. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 183 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 45. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 27.09.2016 Sivu 1 / 1 1669/2016 02.02.00 45 Vuoden 2017 Espoo-strategian linjaukset ja tavoitteet sekä talousarvioehdotus ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma, Kulttuurilautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014

Espoon kaupunki Pöytäkirja 71. 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 20.08.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 71 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen seurantaraportti tilanteesta 31.7.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58. Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 58 Kulttuurilautakunnan vuoden 2015 talousarvion lokakuun kuukausiseuranta tilanteessa 31.10.2015/tilinpäätöksen ennakkotieto Valmistelijat /

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20 25.02.2015 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 20 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2014 talousarvion ennakkotilinpäätös/seuranta II tilanteesta 31.12.2014 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 50. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 50 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 huhtikuun seurantaraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 12. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 12. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.05.2017 Sivu 1 / 1 943/2017 00.01.03 12 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus (huhtikuun seurantaraportti) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI

ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Espoon kaupunki Pöytäkirja Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 09.12.2013 Sivu 1 / 1 4437/00.04.02/2013 87 Toimiohjeen antaminen edustajalle Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. 050 337 3645 Juha Lappalainen, puh. 050 575

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4 18.02.2016 Sivu 1 / 1 249/2015 02.02.02 4 nuorisolautakunnan vuoden 2015 talousarvion ja strategian seuranta II/tilinpäätösennakko tilanteessa 31.12.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.

Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN

Lisätiedot