Keskeiset aihepiirit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset aihepiirit"

Transkriptio

1 TkT Harri Eskelinen

2 Keskeiset aihepiirit 1 Perusmääritelmät geometrisiä toleransseja varten 2 Toleroitavat ominaisuudet ja niiden määritelmät 3 Teknisiin dokumentteihin tehtävät merkinnät 4 Geometriset yleistoleranssit 5 Mitta- ja geometristen toleranssien vaatimusten väliset suhteet 6 Geometristen toleranssien mittaaminen 7 Geometristen toleranssien sovellusesimerkkejä konetekniikassa 2

3 Tavoite osata laatia ja tulkita geometrisiä toleransseja koskevat merkinnät sekä hallita periaatteet geometristen toleranssien käytöstä konetekniikan sovelluskohteissa Perustana standardi SFS-EN ISO 1101 Geometrinen tuotemäärittely (GPS). Geometriset toleranssit (vuodelta 2013). 3

4 Perusmääritelmät Geometrisillä toleransseilla määrätään ne rajat joiden sisällä muodon, suunnan ja sijainnin poikkeamien sekä heiton tulee olla A) MUOTOTOLERANSSIT (esim. ympyrämäisyys) B) SUUNTATOLERANSSIT (esim. kohtisuoruus) C) SIJAINTITOLERANSSIT (esim. paikka) D) HEITTOTOLERANSSIT (esim. säteittäisheitto) 4

5 5

6 Nimellinen elementti = sovittu nimitys ideaaliselle viivalle, pisteelle, keskiviivalle, pinnalle tai keskitasolle Peruselementti = teoreettisesti oikeanmuotoinen geometrinen lähtökohta, johon nähden toleroitavaa elementtejä verrataan (esim. lieriön keskiviiva) Todellinen peruselementti = kappaleen rakenteellinen elementti (esim. pinta), johon todellisuudessa vertailu suoritetaan (esim. reiän sisäpinta) Toleroitu elementti = elementti, jonka tulee täyttää annettu toleranssivaatimus Todellinen elementti = kappaleen rakenteellinen elementti (esim. pinta), jolle todellisuudessa toleranssivaatimus on asetettu (esim. reiän sisäpinta) TOLEROITU ELEMENTTI TODELLINEN PERUSELEMENTTI TODELLINEN ELEMENTTI PERUSELEMENTTI 6

7 Tarvitaanko peruselementtiä vai ei? Jos ominaisuus voidaan yksikäsitteisesti ilmaista pelkällä toleranssin lukuarvolla ilman vertailukohdetta, ei peruselementtiä tarvita. Esimerkiksi ympyrämäisyys voidaan ilmaista lukuarvolla ilman vertailukappaletta tai pintaa. Jos tarvitaan vertailukohde (taso tms.), on peruselementti merkittävä. Esimerkiksi yhdensuuntaisuutta ei voi määrittää ilman vertailusuoraa tai -tasoa! 7

8 Peruselementtiä ei tarvita A Peruselementti tarvitaan 8

9 Toleranssikehyksen merkinnät Peruselementti (jos tarvitaan) Toleranssin lukuarvo Toleroitu ominaisuus 9

10 Mikä on toleranssialue eri tapauksissa? Riippuen toleroitavasta ominaisuudesta ja toleranssivaatimuksen ilmoittamistavasta toleranssialue voi periaatteessa olla: - ympyrän rajaama alue - kahden samankeskisen ympyrän väliin rajattu alue - kahden suoran välinen alue - kahden tason välinen tila - suuntaissärmiön rajaama tila - lieriön (tai pallon) rajaama tila - kahden sisäkkäisen lieriön väliin rajattu tila 10

11 Esimerkki toleranssialueesta eri tapauksissa, kun kyseessä on kohtisuoruustoleranssi 11

12 12

13 Esimerkki toleranssialueen tulkinnasta, kun kyseessä on paikkatoleranssi 13

14 SIJAINTI Ohjausreikien paikka 14

15 Poraukset kohtisuorassa paikkatoleranssin avulla 15

16 Eräiden toleranssialueiden ja määritelmien vertailua TASOMAISUUS YHDEN- SUUNTAISUUS 16

17 Eräiden toleranssialueiden ja määritelmien vertailua SYMMETRISYYS YHDEN- SUUNTAISUUS 17

18 Eräiden toleranssialueiden ja määritelmien vertailua SUORUUS SAMA- AKSELISUUS 18

19 A B A B SAMA-AKSELISUUS 19

20 SUORUUS 20

21 Eräiden toleranssialueiden ja määritelmien vertailua YMPYRÄMÄISYYS SÄTEISHEITTO 21

22 Eräiden toleranssialueiden ja määritelmien vertailua LIERIÖMÄISYYS KOKONAIS- SÄTEIS- HEITTO 22

23 Teknisiin dokumentteihin tehtävät merkinnät Piirustussäännöt koskevat mm: - toleranssikehykseen tehtäviä perus- ja lisämerkintöjä - toleranssikehyksen liittämistä toleroituun elementtiin - peruselementin merkintää - nk. samanarvoisia elementtejä - teoreettisesti oikeiden mittojen merkintää 23

24 Toleranssikehyksen merkinnät 24

25 Peruselementti voi koostua myös kahdesta elementistä: 25

26 Tuettu vain A:sta ja mitataan Tuettu vain B:stä ja mitataan Tuettu A:sta ja B:stä ja mitataan (suositeltava tapa) 26

27 Lisähuomautusten merkintätapa: 4 reikää 4 27

28 Samalle elementille useita vaatimuksia: 28

29 Toleranssikehyksen liittäminen toleroituun elementtiin: Tapaus 1. * Toleranssi koskee muotoviivaa ja siis itse pintaa * Viitenuoli osoittaa pintaa tai sen jatketta, mutta EI mittaviivaa! 29

30 Toleranssikehyksen liittäminen toleroituun elementtiin: Tapaus 2. * Toleranssi koskee VAIN mittaviivalla mitoitetun kappaleen osan keskiviivaa tai keskitasoa * Viitenuoli sijoitetaan mittaviivan jatkeeksi! 30

31 Toleranssikehyksen liittäminen toleroituun elementtiin: Tapaus 3. * Toleranssi koskee kappaleen keskiviivan tai keskitason KAIKKIA elementtejä * Viitenuoli osoittaa keskiviivaan! Vanhentunut merkintä! Ei pidä käyttää! 31

32 Peruselementin tunnuksen liittäminen: Tapaus 1. * Todellinen peruselementti on kappaleen pinta (muotoviiva) * Kehys kiinnitetään kappaleen pintaan tai sen jatkeelle, mutta EI mittaviivan kohdalle! 32

33 Peruselementin tunnuksen liittäminen: Tapaus 2. * Todellinen peruselementti on kappaleen osan keskiviiva tai keskitaso * Kehys kiinnitetään mittaviivan jatkeeksi! 33

34 Peruselementin tunnuksen liittäminen: Tapaus 3. * Peruselementti on riippumattoman elementin keskiviiva tai kahden elementin yhteinen keskiviiva (keskitaso) * Kehys kiinnitetään keskiviivalle Vanhentunut merkintä! Ei pidä käyttää! 34

35 Jos toleranssikehys voidaan suoraan yhdistää todelliseen peruselementtiin viiteviivalla, ei peruselementin tunnusta käytetä. Vanhentunut merkintä! Ei pidä käyttää! 35

36 Samanarvoisten elementtien merkitseminen: 36

37 Teoreettisesti oikeiden mittojen merkintä: 0.1 mm

38 Toleranssikehyksen ja peruselementin tunnuksen liittäminen kuvatasossa olevaan pintaan: 38

39 Geometristen toleranssien merkinnät voidaan tehdä joko 2D- tai 3D-dokumenttiin 39

40 Geometristen toleranssien yleistoleranssit (SFS-EN ) Perustuu standardiin ISO Yleistoleransseja voidaan soveltaa standardin mukaan seuraaville ominaisuuksille: - suoruus - tasomaisuus - ympyrämäisyys - yhdensuuntaisuus - kohtisuoruus - symmetrisyys - heitto 40

41 Toleranssiluokkia on kolme, eromittojen kasvavassa järjestyksessä H, K ja L Toleranssien lukuarvot on määrätty nimellismittaryhmittäin kullekin toleroitavalle ominaisuudelle Piirustuksen otsikkoalueen merkintä on joko pelkkä geometrisiä toleransseja koskeva merkintä tai sekä mitta- että geometrisiä yleistoleransseja koskeva merkintä: ISO 2768-K tai ISO 2768-mK 41

42 Esimerkki kohtisuoruuden yleistoleransseista SFS-EN (jatkoa) Toleranssiluokka Kohtisuoruustoleranssit lyhyemmän sivun nimellispituusalueilla [mm] 100 > > > H K L

43 Menorajan periaate Yksittäisen koneenosan paikalleen asennus voidaan 100%:n varmuudella varmistaa, jos sen kaikki toleroidut ominaisuudet ovat sallituissa rajoissa yhtä aikaa eli -mittatoleranssit halutulla välillä -muototoleranssit halutulla välillä - sijaintitoleranssit halutulla välillä Menorajan periaatetta sovellettaessa varmistetaan myös osan asennettavuus, mutta silloin riittää, että em. toleranssien yhteenlaskettu virhe ei estä yhteenliitettävien osien paikalleen asennusta. 43

44 Mitta- ja geometristen toleranssien vaatimusten väliset suhteet Mittatoleransseja täydentävät (ja niitä voidaan siis käyttää yhtä aikaa) kaikki muut geometriset toleranssit paitsi: Pinnan muoto, sijainti- ja kulma-asentotoleranssi Erityisen suositeltavia geometrisia toleransseja ovat säteisheittotoleranssit, joilla voidaan monissa tapauksissa korvata esim. hankalasti mitattavat sama-akselisuus- ja samankeskisyystoleranssit (sekä ympyrämäisyys ja lieriömäisyys) 44

45 45

46 46

47 47

48 Geometristen toleranssien mittaus Aina asetettaessa geometrisia toleransseja tulisi selvittää myös miten ko. vaatimukset käytännössä voidaan luotettavasti mitata! Heittotoleransseja tulisi suosia niiden helpon mitattavuuden takia 48

49 Kokonaissäteisheiton mittaus 49

50 Geometristen toleranssien sovellusesimerkkejä Koneensuunnittelijan tekemä toleranssimitoitus sisältää seuraavat päävaiheet: 1. Selvitetään koneenosan toiminnalliset vaatimukset 2. Asetetaan mittatoleranssit ja selvitetään, tarvitaanko vielä geometrisiä toleransseja 3. Varmistetaan, että vaaditut tarkkuudet saavutetaan suunnitellulla valmistusmenetelmällä 4. Varmistetaan, että asetetut vaatimukset voidaan mitata mahdollisimman yksinkertaisesti 5. Varmistetaan mitta- ja geometristen toleranssien ja pinnanlaadun vaatimusten yhteensopivuus 50

51 Kommentteja yksittäisen koneenosan valmistajan asettamista vaatimuksista 51

52 Tiivisteen toiminnalliset vaatimukset 52

53 U Ra 0.8 L Ra 0.2 Ry 6.3 Tiivisteen toiminnalliset vaatimukset 53

54 Keskeiset geometriset toleranssit yksinkertaisessa hammasvaihteessa 54

55 Rungossa: Vastakkaiset laakerisijat samanakselisia (vaatimus kummallekin akselille erikseen) 1. akseli 2. akseli Samanakseliset Samanakseliset 55

56 Rungossa: Rinnakkaisten akseleiden laakerisijat yhdensuuntaisia (mieti voiko toleranssin lukuarvon edessä käyttää halkaisijamerkkiä!) 1. akseli 2. akselí Yhdensuuntaiset 56

57 1. akselilla: Ei kasata kaikkien koneenosien valmistajien päällekkäisiä vaatimuksia vaan asetetaan hammaspyörän aihion kohdalle säteisheittotoleranssi akselin tukipisteisiin nähden 1. akseli tukipiste Sallittu heitto tukipiste 57

58 Keskeiset mittatoleranssit yksinkertaisessa hammasvaihteessa Rungossa: Akseliväli Laakeriväli Laakerisijat 58

59 1 akselilla: Laakeriväli Laakerisijat Päähalkaisija Tiivistimen kohta Kiilaliitos Leveys Syvyys Halkaisija 59

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Teknisen piirtämisen perusteet

Teknisen piirtämisen perusteet Pentti Harju Teknisen piirtämisen perusteet Koneenpiirustus Rakennuspiirustus LVI-piirustus Mittaus- ja ohjaustoimintojen piirustukset Sähköpiirustus Hydrauliikka ja pneumatiikkapiirustusmerkit Esipuhe

Lisätiedot

ZENITHTOO. Nopea, suuren volyymin CNC koordinaattimittauskone Suuren koon CNC mittauskoneet edullisesti

ZENITHTOO. Nopea, suuren volyymin CNC koordinaattimittauskone Suuren koon CNC mittauskoneet edullisesti ZENITHTOO Nopea, suuren volyymin CNC koordinaattimittauskone Suuren koon CNC mittauskoneet edullisesti Nopea, suuren volyymin CNC CMM Zenith too.. seuraavaa sukupolvea Aberlink on kehittänyt mittauskoneitaan

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2

Eurokoodien koulutus. Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 SFS-EN 1090-2 Eurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29.-30.3.2010 1 SFS-EN 1090-2. 2 1 EN 1090-2 ja infraryl 42040 Eurooppalainen standardi EN 1090-2 (Teräs ja alumiinirakenteiden toteuttaminen, Osa 2: Teräsrakenteita

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas

IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) Käyttöopas Versio 1.09, Joulukuu 2013 Sisältö Mikä on IDA ESBO?... 3 IDA ESBOn käyttö... 3 IDA ESBO käyttöliittymä... 6 Huoneet-välilehti... 6 Rakennus-välilehti...30

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1

TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 TK280 TR8 26.8.2013/KM / Hyväksytty julkaistavaksi 1 32630 Tiemerkinnät Tässä luvussa esitetään tiemerkintöjä sekä ja muita tienpintaan tehtyjä liikennettä ohjaavia toimenpiteitä koskevat tiemerkintätöiden

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530

Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 Kosketusjärjestelm än työkierrot itnc 530 NC-ohjelmisto 340 420-xx 340 421-xx Käyttäjän käsikirja Suomi (fi) 12/2002 TNC-tyyppi, Ohjelmisto ja toiminnot Tässä käsikirjassa esitellään toiminnot, jotka

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät

1. LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT. 1.1 Lineaariset yhtälöryhmät 1 1 LINEAARISET YHTÄLÖRYHMÄT JA MATRIISIT Muotoa 11 Lineaariset yhtälöryhmät (1) a 1 x 1 + a x + + a n x n b oleva yhtälö on tuntemattomien x 1,, x n lineaarinen yhtälö, jonka kertoimet ovat luvut a 1,,

Lisätiedot

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora

Taso 1/5 Sisältö ESITIEDOT: vektori, koordinaatistot, piste, suora Taso 1/5 Sisältö Taso geometrisena peruskäsitteenä Kolmiulotteisen alkeisgeometrian peruskäsitteisiin kuuluu taso pisteen ja suoran lisäksi. Intuitiivisesti sitä voidaan ajatella joka suunnassa äärettömyyteen

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5

ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 ILMAILUMÄÄRÄYS AGA M3-5 Muutos 1 31.5.2000 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi KENTTÄALUEEN SUUNNITTELU Tämä ilmailumääräys on annettu

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU LUENTOMATERIAALI Maija-Leena Saaranen Nivalan Ammattiopisto NAO 1 MITÄ ON TIETO? Tietoyhteiskunta, tietosysteemi, tietotyö, tietovarkaus, tietokone, tietotekniikka

Lisätiedot

liikenneviraston OhjEiTA

liikenneviraston OhjEiTA 25 2012 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikenneviraston ohjeita 25/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva: Arvo Heikkinen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys

Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 20 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Liikennemerkkien rakenne ja pystytys RAKENTEITA JA LAATUA KOSKEVAT VAATIMUKSET 18.6.2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys Rakenteita ja laatua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot