Harri Eskelinen, puh , Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri Eskelinen, puh. 040 1979 280, email: harri.eskelinen@lut.fi Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti"

Transkriptio

1 TkT Harri Eskelinen

2 Harri Eskelinen, puh , Konetekniikan koulutusohjelman johtaja Tekniikan tohtori vuonna 1999 Dosentti vuodesta 2011 alkaen Tutkimusaihepiirit: DFMA MW mekaniikka Tutkimushankkeet Puolustusvoimien kanssa Konstruktiomateriaalit Muut akateemiset kiinnostuksen kohteet: Tietokoneavusteinen opetus ja etäoppimisympäristöt Laadunvarmistusjärjestelmien auditointi ja koulutusohjelmien kansainvälinen akkreditointi Esimerkkejä opetuskokemuksesta: 3D-mallinnus ja tekninen dokumentointi Konstruktiomateriaalit ja niiden valinta Koneensuunnittelun metodiikka Tutkimusmetodiikka Tuotantotekniikan laboratoriotyöt Opetusta kansainvälisissä maisteriohjelmissa ja aikuismaisteriohjelmissa

3 Opintojakson suoritettuaan Opiskelija osaa käyttää 3D-mallinnusohjelmaa (SolidWorks) konetekniikan eri sovellusalueilla. Opiskelija osaa suorittaa kappaleen toleranssimitoituksen. Opiskelija osaa merkitä pinnanlaatua koskevat vaatimukset. Opiskelija osaa laatia tuotteen valmistuspiirustukset ml. hitsauspiirustukset voimassa olevien standardien mukaisesti. Opiskelija osaa laatia kokoonpanon tekniset dokumentit. Opiskelija osaa tuottaa ja valita eri käyttötarkoituksiin parhaiten soveltuvat tietokoneavusteiset tuotteen esitys- ja mallinnustavat.

4 SolidWorks-opetus Kokoonpanojen dokumentit: Räjäytyskuvat 2D- ja 3D-kokoonpanot Osaluettelot Valmistusdokumenteissa käytettävät symbolit ja merkinnät: Eräiden koneenosien mitoitusmerkinnät Pintamerkit Mittatoleranssit Geometriset toleranssit Edellisten sovelluskohteet erityisesti konetekniikassa

5 Valmistusystävällisen mitoituksen ja mallinnuksen perusteita: Lastuava työstö Levytyöt Valaminen Hitsattujen rakenteiden dokumentit Dokumenteissa esiintyvät materiaalimerkinnät Dokumenttien tarkastaminen

6 Ryhmätyönä tehdään yksi laajahko harjoitustyö, joissa laaditaan tehonsiirtoyksikön: Kokoonpanon eri osien 3D-mallit ja valmistusdokumentit 3D-räjäytyskuva ja 2D/3D-kokoonpanopiirustus Erillinen osaluettelo Tuotteen myyntivideo Harjoitustyöhön sisällytetään lastuttavien, valettavien ja hitsattavien osien/rakenteiden dokumentteja. Työ tehdään 5 opiskelijan ryhmissä. Työryhmät muodostetaan tämän johdantoluennon lopuksi. Harjoitukset alkavat viikolla 4/2015. Harjoitustöissä käytetään SolidWorks ohjelmistoa.

7 Ryhmätyön lisäksi tehdään kunkin luentoviikon luentoaihetta koskeva viikkotehtävä, joka palautetaan luennoitsijalle luennon lopussa Tehtävä on lyhyt ja siihen pystyy vastaamaan helposti luentoa seurattuaan Samalla luennoitsija saa palautetta, miten opetettavaksi tarkoitettu asia on tullut esitetyksi

8 Opintojaksosta ei ole perinteistä kirjallista tenttiä, vaan arvosana perustuu jatkuvaan näyttöön Arvostelussa otetaan huomioon: Luennon jälkeisten tehtävien opiskelijakohtaiset arvosanat Harjoitustyötä koskevan opiskelijakohtaisen palautuskuulustelun arvosanat Ryhmäkohtaisen harjoitustyön arvosanat Aktiivisuus ja osallistuminen harjoituksiin Em. perusteella saman työryhmän sisällä kaikki opiskelijat eivät välttämättä saa samaa loppuarvosanaa

9 SolidWorks -opetus järjestetään viikkojen 4-5/2015 luennoilla sekä tarvittaessa yksityiskohtia neuvotaan pitkin kevättä luentojen yhteydessä. Viikon 6/2015 harjoituksissa kukin opiskelija tekee pieniä SolidWorks-tehtäviä ohjelmiston idean oppimisen varmistamiseksi. Halukkaille annetaan verkkotunnukset ilmaisen SW-opiskelijalisenssin lataamista varten esim. kotikoneelle Jokainen työryhmä saa käyttöönsä myös pdfmuotoisen koulutuspaketin.

10 7 Luentorunko VIIKKOV (pvm) VK LUENNOT JA LUENNON JÄLKEISET TEHTÄVÄT (KE klo s. 1304) HARJOITUSTYÖ Koko työryhmän harjoitusten aikana valmisteltava työnvaihe HARJOITUSTYÖ Ryhmän pj;n esiteltävä työnvaihe harjoitusten alussa 3 ( ) Johdantoluento Ei harjoituksia Ei harjoituksia 4 ( ) SolidWorks -opetus Ryhmätyön aiheen vastaanottaminen ja aiheeseen tutustuminen 5 ( ) SolidWorks -opetus Ryhmän valitseman tehonsiirtoyksikön ideointi ja luonnostelu Työryhmän organisoituminen 6 ( ) Kokoonpanojen dokumentit ja eräiden koneenosien mitoitusmerkinnät 7 ( ) Yleistoleranssit Mittatoleranssit Valitseman tehonsiirtoyksikön osien nimeäminen, alustavat mitat ja toiminnan selvittäminen SolidWorks henk.koht. pikkutehtävien ratkaisut harjoitusten lopussa Osien 3D-mallit ja valmisosien hakeminen Ryhmän valitseman tehonsiirtoyksikön ideoinnin ja luonnostelun tulokset Valittujen osien nimet, alustavat mitat ja toiminta 8 ( ) Geometriset toleranssit Alustava 3D-kokoonpano Osien 3D-mallit ja valitut valmisosat 9 ( ) Ei luentoja Tenttiviikko 10 ( ) Ei luentoja Intensiiviviikko 11 ( ) Pintamerkit Itse tehtävien osien 2D-valmistuspiirustukset sekä laakerituennat esittävät 2Dleikkauskokoonpanot Alustava 3D-kokoonpano 12 ( ) Hitsausmerkinnät Yleistoleranssit Mittatoleranssit Geometriset toleranssit Pintamerkit Itse tehtävien osien 2D-valmistuspiirustukset sekä laakerituennat esittävät 2D-leikkauskokoonpanot 13 ( ) Valmistusystävällisen mitoituksen ja mallinnuksen perusteita 14 ( ) Dokumenteissa esiintyvät materiaalimerkinnät 15 ( ) Palautustilaisuuden opastus Putki/levyrunko ja sen hitsausmerkinnät 3D-räjäytyskuva osanumeroineen ja siihen liittyvä osaluettelo Myyntivideon ideointi ja toteutus Huom! Pääsiäisen takia MA 6.4., TO 2.4. ja PE 3.4. ryhmillä ei ole harjoituksia. Yleistoleranssit Mittatoleranssit Geometriset toleranssit Pintamerkit Putki/levyrunko ja sen hitsausmerkinnät 3D-räjäytyskuva osanumeroineen ja siihen liittyvä osaluettelo Huom! Pääsiäisen takia MA 6.4., TO 2.4. ja PE 3.4. ryhmillä ei ole harjoituksia. 16 ( ) Ei luentoja eikä harjoituksia. Vain harjoitustyön henk.koht. palautustilaisuus erikseen varattavana aikana. Harjoitustyön ja myyntivideon palautus.

11 8 Luennoitsijan vastaanotto Tarvitessasi henkilökohtaista opastusta tms. sovi tapaaminen sähköpostitse Huone 1554 / 5. krs.

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Opinto-opas 2015 2016 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2015 2016 Energiatekniikka Kemiantekniikka Konetekniikka Laskennallinen

Lisätiedot

Keskeiset aihepiirit

Keskeiset aihepiirit TkT Harri Eskelinen Keskeiset aihepiirit 1 Perusmääritelmät geometrisiä toleransseja varten 2 Toleroitavat ominaisuudet ja niiden määritelmät 3 Teknisiin dokumentteihin tehtävät merkinnät 4 Geometriset

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

23E43000/TU- 91.V2 Strategisen markkinoinnin tutkimuskurssi

23E43000/TU- 91.V2 Strategisen markkinoinnin tutkimuskurssi 23E43000/TU- 91.V2 Strategisen markkinoinnin tutkimuskurssi 6 op, kevät 2010 1 Tavoitteet Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijoille teoriapohjan ja käytännön kokemuksen kautta val- miudet strategisen

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Energiatekniikka Kemiantekniikka

Lisätiedot

BK65A0201 Teknisen suunnittelun peruskurssi

BK65A0201 Teknisen suunnittelun peruskurssi Kurssille vaadittavat esitiedot: BK65A0201 Teknisen suunnittelun peruskurssi Tekninen piirustus 1 suoritettuna. Statiikka suoritettuna. Lisäksi suosituksena dynamiikka 1 ja lujuusoppi 1. Harjoitustyöohje

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNILLINEN KORKEAKOULU... 1 1.1 Tehtävä... 1 1.2 Yksiköt... 2 1.3 Hallinto... 2 2. TIETOTEKNIIKAN OSASTO... 3 3. AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO... 5 4. TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2015 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa.

Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Kandikompassi 2014 Tähän uusien opiskelijoiden Kompassi-oppaaseen olemme koonneet tietoa ja ohjeita, jotka auttavat sinua opintojesi alkuvaiheen suunnittelussa. Koska uusien opiskelijoiden perehdytysviikko

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Näyttelyala Opetussuunnitelma, 10 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Kulttuurialan neuvottelukunta Aika: 6.2.2009 Paikka: Haikon kartano, Porvoo

Lisätiedot

KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op)

KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op) 1 KURSSI (21A00410, Yritysvastuu ja -etiikka, 3 op) KURSSIOHJE Versio (18.3.2015) Ope ttajan yhteystiedot Nimi : Armi Temmes S-posti: armi.temmes@aalto.fi Huone Vastaanottoaika Opettajan kotisivu Kurssin

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009

Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Opinto-opas 2008 2009 Guide Book 2008-2009 Julkaisija Taitto Painopaikka Savonia-ammattikorkeakoulu Kristiina Ahlberg Kuopio 2 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS HYVÄ TRADENOMI- JA RESTONOMIOPISKELIJA DEAR STUDENT...4

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014. Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohje opetusohjelmien laatimiseen lukuvuodelle 2013 2014 Hyväksytty Opetusneuvossa 27.11.2012 Sisällysluettelo 1. Opetussuunnitelmatyö 2 1.1 TUTKINTOVAATIMUKSET, OPETUSOHJELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA

SISÄLLYSLUETTELO INFORMAATIOVERKOSTOJEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU...1 1.1 Tehtävät...1 1.2 Yksiköt...2 1.3 Hallinto...2 2 TIETOTEKNIIKAN OSASTO...4 3 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN OSASTO...7 4 TUOTANTOTALOUDEN OSASTO...9

Lisätiedot