Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013"

Transkriptio

1 0 28/ / Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...2 Kuntayhtymän talous...4 Tuloslaskelma ja ennuste...4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu...7 Sopimuskuntien myyntituotot...12 Investoinnit...13 Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain...16 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma...20 Henkilöstö...21 Kehittämishankkeet...22 Tilaustaulukot...28 Aikuispsykososiaaliset...28 Aikuissosiaalityö...39 Hallinto...44 Hoito- ja hoiva...47 Kuntoutus...59 Perhepalvelut...70 Suun terveydenhuolto...78 Työterveys...82 Vammaispalvelut...83 Vastaanotto...96 Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut...125

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut talousarvion mukaisesti niin talouden kuin toiminnan tavoitteiden osalta. Haastavaksi tilanteen tekee se, että jäsenkuntien maksuosuudet ovat kuluvana vuonna hieman alhaisemmat verrattuna vuoden tilinpäätökseen. Lisäksi kuntayhtymän talousarvioon varattu määräraha on koko kuntayhtymän osalta n. 4 milj. euroa pienempi, kuin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien laskutus. Olemme alkuvuodesta pystyneet kattamaan sairaanhoitopiirin maksuosuuden vajausta noin , mitä voidaan pitää merkittävänä ottaen huomioon joiden jäsenkuntien KYS maksuosuuden kasvun ennakoituun arvioon verrattuna. Verrattuna kolmen aikaisemman vuoden kuukausittaiseen kokonaismenojen toteutumaan voidaan todeta, että kuluvan vuoden toteutuma on lähes identtinen viime vuoden toteutumien kanssa. Kun ottaa huomioon sekä normaalin palkkakustannusten nousun sekä yleisen kustannustason nousut niin ostetuissa palveluissa kuin aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissakin, on alkuvuoden kustannukset pysyneet erittäin hyvin hallinnassa. Myös tulot ovat kertyneet suunnitelman mukaisesti. Kokonaisuutena palvelujen kysyntä on pysynyt talousarvion mukaisena tai se on jopa alittunut, mutta huomioita tulee kiinnittää työmarkkinatuen kuntaosuuteen, joka on selvästi kasvanut. Yhteistyö jäsenkuntien kanssa ja jäsenkuntien työllistämistoimien onnistuminen on avainasemassa työmarkkinatuen kertymässä. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvaneet merkittävästi, vaikka työllisyystilanne on ollut heikompi parin viime vuoden aikana. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus ja kustannukset ovat korkealla tasolla. Ennalta ehkäisevän lastensuojelutyöhön ja perheiden tukemiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta sijoituksilta vältyttäisiin. Hoito- ja hoivapalveluissa sekä osastohoidossa suunnitellut palvelurakenteen muutokset olisi toteutettava talousarvion toimenpiteiden mukaisesti, jotta hoidon porrastusta voidaan toteuttaa suunnitellusti. Talousarvioon sisältyviä toimenpiteitä tukevat sekä valtakunnalliset suositukset, linjaukset ja oman toiminnan analyysi, jota on tehty mm. tuottavuusohjelman valmistelun yhteydessä ja lähipäivinä valmistuvassa sairaalan toiminnan selvityksessä. Talouden ja toiminnan toteutuminen suunnitellusti edellyttää sekä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista että joitakin lisätoimenpiteitä palvelurakenteen osalta, jotka tullaan linjaamaan toukokuun lopulla pidettävässä kuntakokouksessa ja talousseminaarissa. Ostopalvelujen osalta voidaan todeta, että lukuun ottamatta sairaanhoitopiiriltä ostettuja palveluja, ovat muut ostopalvelut pysyneet hyvin budjetoiduissa, erityisen ilahduttavaa on, että lääkäripalvelujen ostot ovat pienentyneet edellisistä vuosista. Henkilöstömenojen pienentämiseksi tai kasvun hillitsemiseksi olemme ohjeistaneet sekä vuosilomien ja säästövapaiden pitämistä että sijaistyövoiman käyttöä. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan käyttämään kuntayhtymän sisäistä sijaisjärjestelmää äkilliseen sijaistarpeeseen. Emme kuitenkaan voi välttyä osittaiselta ulkoiselta sijaistyövoiman käytöltä. Työkyvyn ylläpitäminen ja korvaavan tai kevyemmän työn löytäminen osatyökykyisille on ehdoton edellytys, jotta vältyttäisiin ennustettavien varhe-maksujen merkittävästi kasvusta. Ennusteet tältä osin ovat jo ensi vuonna useita satoja tuhansia euroja. Meneillään olevassa kuntayhtymän johtamisjärjestelmän tarkastelussa otetaan huomioon sisäisesti resurssien kohdentaminen entistä tehokkaammin mm. rekrytoinnin, sijaisuushankinnan, osaamisen, koulutuksen ja työhyvinvoinnin tehtäviin. Näillä tulee olemaan keskeinen merkitys henkilöstömenojen kasvun kehityksessä ja resurssien kohdentamisessa oikein siten, että kasvavaan palvelutarpeeseen pystyttäisiin vastaamaan nykyisillä resursseilla. Johtamisjärjestelmän uudistami-

4 sessa pyritään kiinnittämään erityistä huomiota lähiesimiesresursointiin ja esimiestyön keskittämiseen siten, että vapautuvaa työaikaa kohdennetaan varsinaiseen palvelutyöhön. Valmisteluja esityksiä ja johtotyhmän valmistelutyötä käsitellään yhteistyöryhmässä kuluvan kuukauden lopulla. Hallituksen käsittelyyn ehdotukset tulisivat kesäkuussa Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastanneet jäsenkuntien edellyttämän tuottavuusohjelman valmistelusta. Erittäin laaja valmistelutyö tehtiin yhdessä tehtäväaluepäälliköiden, asiantuntijatehtävissä toimivien sekä järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. Valmistellut esitykset kustannusvaikutuksineen esitellään talousseminaarissa Palvelurakenteen uudistukset koskevat pääsääntöisesti vuotta 2014 ja taloussuunnitelmavuosia 2015 sekä Samalla on kuntajohdon kanssa sovittu nopeammasta talousarvion valmisteluaikataulusta ja palvelusopimusten käsittelystä talousarvion käsittelyn / hyväksymisen yhteydessä. Nopeutettu aikataulu edellyttää tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymän tilajärjestelyjen osalta saadaan ennen kesälomakautta käsittelyyn Koljonvirran sairaalan kiinteistön ja ns. Riistakadun R2 kiinteistön kuntoarviot sekä muut tilaratkaisut. Todettakoon, että sisäilmaongelmien vuoksi käynnissä on useampia tilaselvityksiä ja osa toiminnoista joudutaan tällä hetkellä järjestämään väistötiloissa. Vaikka kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut talousarvion mukaisesti, niin vielä on liian aikaista arvioida tarkasti kuluvan vuoden kokonaiskehitystä. Suurin epävarmuustekijä liittyy sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöön. Lisäksi ennakoimaton ja äkillinen muu palvelujen kysynnän kasvu voi aiheuttaa kustannuksia, joihin ei ole varauduttu ja joita ei voi muun toiminnan supistamisella kattaa. Talousarvion tiukasta seurannasta ja toimenpiteistä on annettu ohjeistus koko henkilökunnalle. 3 Iisalmessa Leila Pekkanen toimitusjohtaja

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu TA TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot , ,9 Myyntituotot , ,0 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,7 Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,0 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,1 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset , ,3 Muut toimintakulut , ,0 Toimintakate , ,7 Rahoitustuotot ja -kulut , ,8 Korkotuotot , ,6 Muut rahoitustuotot , ,4 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,3 Vuosikate , ,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 Suunnitelman muk. poistot , ,0 Tilikauden tulos ***** ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,7 Maaliskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 25 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 24,2 %, joten kustannukset alittavat vajaalla prosentilla tasaisen kulutuksen. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 22,6 %. Henkilöstökulujen toteutumasta puuttuvat lomarahat sivukuluineen (arvio lomarahojen jaksotetustasi määrästä kolmen kuukauden ajalle on yhteensä ). Mikäli toteutumaraporttiin jaksotetaan tammimaaliskuun laskennallinen osuus lomarahakustannuksista, henkilöstökulujen korjattu toteutuma on yhteensä 23,5 % ja toimintakulujen toteuma yhteensä 24,6 %. Henkilöstökulujen toteutuma on korkea ottaen huomioon, että kesälomakausi sijaiskustannuksineen on vielä edessä. Palvelujen ostot ylittävät alkuvuonna tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 26,0 %. Alkuvuoden aikana ylittyvät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (Vaalijala 28,9 % ja KYS 27,6 %). KYSin ostojen toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 29,2 %, Kiuruvesi 24,6 %, Sonkajärvi 28,0 % ja Vieremä 26,4 %. KYSin ostoista puuttuvat kokonaan alkuvuoden aikana kertyneet maksuosuudet kalliinhoidon tasausrahastoon. Jäsenkunnittain mennessä kalliin-

6 hoidon tasausrahastoon on kertynyt maksuosuutta seuraavasti: Iisalmi 7 200, Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä 5 700, joten kalliinhoidon tasausrahasto-osuudet ovat yhteensä KYSin ostojen toteutumaprosentti kalliinhoidon tasausrahaston maksuosuuden kanssa on yhteensä 27,8 %. Palvelujen ostojen toteumaa nostavat ICT-palvelujen ostot (toteutumaprosentti 37,3 %) ja vakuutukset (toteutumaprosentti 70,) %), joissa on mukana kerran tai kaksi kertaa vuodessa erääntyviä maksuja. Aikaisemmista vuosista poiketen lääkäripalvelujen ostojen toteutuma alittaa tasaisen kulutuksen toteutuman ollessa 24,5 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostot ylittävät tasaisen kulutuksen (toteutuma 25,6 %). Tarvikeostoissa hankintoja ei tehdä joka kuukausi, joten kustannukset eivät kerry aina tasaisesti. Alkuvuonna ylittyvät erityisesti lämmityskustannukset (toteutuma 44 %), vesi (38,7 %) ja sähkö (30,2 %). Avustusten toteutuma (21,5 %) alittaa tasaisen kulutuksen. Mikäli toteutuma-arvioon lisätään omaishoidon tuen osalta raportista puuttuva yhden kuukauden kustannus, avustusten toteutumaprosentti on yhteensä 23,0 %. Avustuksissa huolestuttava on työmarkkinatuen kuntaosuuden korkea toteutuma (26,8 %). Jäsenkunnittain työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on seuraava: Iisalmi 26,5 %, Kiuruvesi 31,7 %, Sonkajärvi 20,2 % ja Vieremä 28,4 %. Muiden toimintakulujen toteutuma on lähes tasaisen kulutuksen mukainen toteutumaprosentin ollessa 25,2 %. Toteutumasta puuttuu isoimpana eränä kiinteistövero; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 26 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on yhteensä 24,5 %, mikä alittaa hieman tasaisen kulutuksen. Myyntituotoista puuttuu isoimpina erinä sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja lääkäreiden koulutuskorvaukset. Kun myyntituotoista eliminoidaan jäsenkuntien maksuosuuden vaikutus, alkuvuoden perusteella on uhka, että myyntituotot eivät toteudu talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut alkuvuoden aikana aivan tasaisen kertymän mukainen; toteutumaprosentti on 24,4 %. Koska maksukatto-järjestelmä vähentää terveydenhuollon maksutuottojen kertymää loppuvuoden aikana, on selkeä uhka maksutuottojen alittumisesta. Tukien ja avustusten toteutuma on alhainen (14,8 %); toteumasta puuttuu isoimpana Kelan korvaukset henkilökunnan työterveyshuoltoon sekä hankerahoitukset. Muiden toimintatuottojen toteutuma on 26 %. Kokonaisuutena toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana peruspääoman korot jäsenkunnille. Kolmen kuukauden osuus on yhteensä e. Edellisen vuoden tammi-maaliskuun toteutumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet viime vuoden tasoon 1,2 % ( ). Vastaavasti toimintakulut ovat kasvaneet 2,7 % ( ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 11,7 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Maaliskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän tuloslaskelma on ylijäämäinen yhteensä Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava, että toimintakuluista puuttuvat mm kolmen kuukauden laskennalliset osuudet lomarahakustannuksista ( ). Samalla voidaan todeta, että toimintatuotoista puuttuu suuria eriä (sotilasvammalain mukaiset korvaukset, ja henkilökunnan työterveyshuollon Kela-korvaukset). Maaliskuun loppuun mennessä arvioidaan, että jäsenkunnilta perityt ennakkomaksut ovat noin liian alhaiset suhteessa toteutuneiden tilausten kustannuksiin. Kuntayhtymän taloustilannetta arvioitaessa on huomioitava, että tammi-maaliskuussa kuntayhtymän talousarviossa KYSin ostot ylittyvät yhteensä KY- Sin ylityksestä on alkuvuoden aikana omassa toiminnassa pystytty kattamaan Mikäli talousarviovuoden aikana ei tehdä mitään rakenteellisia tai toiminnallisia muutoksia, jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittyvän maaliskuun raportin tietojen pohjalta yhteensä noin Ylitysarvio perustuu pääasiassa KYS:in ostojen ylittymiseen alkuvuoden aikana. Mikäli 5

7 kuntayhtymän tilinpäätösarviossa huomioidaan alkuvuoden toteutuman lisäksi edellisten vuosien koko vuoden lopulliset toteutumat, ylitysarvio on noin miljoona. On huomioitava, että edellisten vuosien toteutumiin perustuvassa ennustemallissa on mukana huomattavat lomapalkkavelkavaraukset, joita tämä vuonna pyritään purkamaan. Kolmen kuukauden perusteella tehty tilinpäätösarvio on erittäin epävarma; kesäkuun raportissa on vahvempi pohja johtopäätösten tekemiseen koko vuodelle. Kuntayhtymän kassa on ollut tammi-maaliskuun aikana riittävä eikä lyhytaikaista lainaa ole tarvittu. Kassan riittävyys on alkuvuoden aikana ollut heikompi kuin kahden edellisen toimintavuoden aikana. Mikäli jäsenkuntien ennakkomaksuja ei lähikuukausina koroteta, lyhytaikaista lainaa joudutaan nostamaan ennen kesäkuun loppua. 6

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12 M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12 M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12M % Ta13 1-3/13 Tot% 1-3/12 M % Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,6 Aikuissosiaalityö , , , , , , ,2 88-3, , ,3 ESH oma yht , , , , , , , , , ,0 ESH ostettu , , , , , , , , , ,1 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,6 Kuntoutus , , , , ,3 51 3, , , , ,5 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,9 Suun terveydenh , , , , ,1 77-7, , , , ,1 Työterveyshuolto , , , , ,8 Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,2 Vastaanotto , , , , , , , , , ,9 Ympäristötoimi*) , , ,2 82 5, ,0 41 5, ,3 37 5, , ,9 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,6 Seudullinen hallinto , Kunnittaiset "voitot" YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,5 Ennakkomaksut EROTUS KYSin toteuma , , , , ,6 Oman toiminnan tot , , , , ,7 Puuttuvat erät seudulliset** Kuntakoht. puuttuvat erät*** MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,1 TP arvio Ylitys/alitus *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Toteutumasta puuttuu: alkuvuoden osuus lomarahakuluista, osa luottamushenkilöpalkoista, kiinteistövero, peruspääoman korot, 1 kk omaishoidon tuki ***) Kuntakohtaisesti laskettu SotilasvammaL:n mukainen korvaus, toimeentulotuen valtionosuus ja kalliinhoidon tasausrahasto-osuus

9 8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa maaliskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin maaliskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-3/ ja laskettu toteutumien väliset muutosprosentit. Tilinpäätösarviota varten tuloslaskelmasta puuttuvia keskeisiä tekijöitä on tarkasteltu jäsenkunnittain. Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 68,2 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 16,8 milj eli 24,7 %. Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito ostettu 29 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet + 17 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 24 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on perhepalvelut 25 %, suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien käytön kasvua perhehoidoissa (tot 27 %). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 22 %, erikoissairaanhoidon hoitopäivien (tot 20 %) ja asumispalvelujen (tot 21 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 24 %, toimeentulotukien menojen (tot 25 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 5 %, työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (tot 27 %). - erikoissairaanhoito oma 24 %, toteutuu lähes suunnitellusti 2,5 % ( ); konservatiivinen hoito sisätautien hoitopäivät ja poliklinikkakäynnit, dialyysihoito. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Operatiivisessa toiminnassa ja polikliinisessa toiminnassa on käytön kasvua lähes kauttaaltaan. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % ( ). - hoito ja hoiva 24 %, toteutuu lähes suunnitellusti muissa palveluissa paitsi pitkäaikaislaitoshoidossa (tot 29 %). - suun terveydenhuolto 20 % selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 24,5 %, toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (tot 21 %, vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 31 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 27 %), kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 36 %), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (tot 22 %). - kuntoutus 21,3 %, selittyy lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella jalkaterapiassa ja. - vastaanotto 23,0 %, selittyy terveysneuvonnan henkilöstökustannuksilla (tot 18 %). Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 7,4 milj eli 24,0 %.

10 9 Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 28 %, työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 32 %), toimeentulotukimenot (tot 22 %). - perhepalvelut 28 %, suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvua perhehoidoissa (tot 27 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (tot 54 %). - vammaispalvelut 25 %, toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (tot 32 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 28 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (tot 33 %), kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 27 %). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 21 %, erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskua. - erikoissairaanhoito oma 24 %, toteutuu lähes suunnitellusti 2 % ( ); Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 11 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 25 %. Soten budjetin kustannuksiin verrattuna kustannukset ovat alittuneet 2 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on hoito ja hoiva 25 %, toteutuu lähes suunnitellusti paitsi pitkäaikaislaitoshoito (tot 27 %). - kuntoutus 24 %, selittyy lähinnä lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelujen alittumisella. - suun terveydenhuolto 17 %, selittyy hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 21 %, käyttö laskenut vastaanotolla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,0 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 3,9 milj eli 24,4 %. Oleelliset ylitykset; - erikoissairaanhoito oma 30 %, toteutuma ylittyy 21 % ( ). Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 35 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 28 %. Sote:n budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 12 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 5 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on kuntoutus 26 %, kauttaaltaan ylitystä fysioterapiassa, terapiassa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. - vastaanotot 26 % selittyy vastaanoton lääkäriresurssien korvaamisesta ostopalvelulla. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 19 %, erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskua.

11 10 - aikuissosiaalityö 24 %, toimeentulotuki (tot 24 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 19 %, työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 20 %). - hoito ja hoiva 24 %, toteutunut suunnitellusti. - perhepalvelut 25 %, perhehoito (tot 19 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 76 %). - suun terveydenhuolto 18 % selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 21,1 %, toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (tot 33 %). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,6 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 3,1 milj eli 24,6 %. Oleelliset ylitykset: - aikuissosiaalityö 25 %, toimeentulotukimenot (tot 22 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (tot 28 %). - erikoissairaanhoito oma 30 %, toteutuma ylittyy 18 % ( ). Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 15 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 26 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 6 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 23 % ( ). Palveluista on erillinen selvitys. Ensihoidon osuus hoitolaskusta on hoito ja hoiva 26 %, kotihoidon (tot 28 %) ja pitkäaikaislaitoshoidon (tot 30 %) kasvua. - kuntoutus 30 %, ylitystä terapioissa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 19 %, erikoissairaanhoidon avohoidon ja laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskua. - perhepalvelut 21 %, perhehoito (tot 19 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (tot 20 %). - suun terveydenhuolto 15 %, selittyy hammaslääkärivajeella. - vammaispalvelut 24 %, toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (tot 28 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (41 %). - vastaanotto 23,5 % toteutuu lähes suunnitellusti. Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 127,9 milj. ja toteutuma on 1 3/ on 31,3 milj eli 24,5 %. Terveydenhuollon hoitoon pääsy toteutui muissa palveluissa paitsi puheterapiassa tutkimuksissa neljän potilaalla ja terapiassa 11 potilaalla, toimintaterapiassa yhdellä potilaalla tilapäisesti ja suun terveydenhuollossa Kiuruvedellä 25 potilaalla. Suun terveydenhuollon hoitotakuu puretaan toukokuussa ostopalveluilla. Oman toiminnan talousarvion toteutuma on lähes talousarvioennusteen mukainen ja suurimmat riskit ovat ostetussa erikoissairaanhoidossa koko vuoden ennusteen näkökulmasta. Tulokseen vaikuttavat jatkossa kesän aikaiset sulut Iisalmen sairaalassa ja Vieremän terveysasemalla lähinnä toimintatuottojen ja suoritteiden kautta sekä henkilöstökulujen nousu vuosilomissa.

12 11 Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu Iisalmelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Ensihoito toteutuu suunnitellusti kuukausierillä. Oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylityksen riski kohdistuu Sonkajärvelle ja Vieremälle. Talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi hoito ja hoiva palvelujen suurtuotteessa. Määrärahasiirtoja on toteutettu esim. kattamaan lääkäreiden ostopalveluja. Työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on , mutta tuloksesta puuttuu tuottoja ja menoja enintään Tulos noin Sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; yhteensä Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos on otettu käyttöön Sähköinen resepti on otettu käyttöön Työpanos ja kustannukset sähköisen reseptin käyttöönotossa ja koulutuksessa keskittyivät alkuvuoteen. Suun terveydenhuollon palveluseteli tulee käyttöön viimeistään kesän jälkeen. Suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. Terveydenhuollon tuotteistus toteutuu erikoissairaanhoidossa ja laitoshoidossa ja otetaan käyttöön viimeistään Kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja toiminnan laajentamista Kiuruvedelle suunnitellaan ensihoidon yhteistyönä. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa kotihoidossa Palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. Vastaanottotoimintamallin kokeilu alkaa 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 26 %, toteutunut kokonaisuutena lähes suunnitellusti ( ); riski talousarvion ylitykseen on Sonkajärvellä ja Vieremällä. Ylitys kohdistuu operatiiviseen toimintaan ja lähinnä operatiivisiin hoitopäiviin ja leikkaus- ja anestesiapalveluihin ja poliklinikkakäynteihin. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 8 % ( ). - erikoissairaanhoito ostettu 28 %. Soten budjettiin verrattuna kustannukset ovat ylittyneet 11 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14 % ( ). Ylitys kohdistuu Iisalmen, Sonkajärven ja Vieremän talousarvioon. Palveluista on erillinen selvitys kunnittain.

13 12 - perhepalvelut 25 %, perhehoito ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 21 %, palvelujen järjestämisessä painottuu avohoito. - aikuissosiaalityö 25 %, riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - hoito ja hoiva 24 %, pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja aiheuttaa lisäkustannuksia n kuntoutus 23 %, laskua omassa fysioterapiassa ja jalkaterapian ostopalvelut eivät ole toteutuneet. - suun terveydenhuolto 18 % selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. - vastaanotto 23 %, toteutunut lähes suunnitellusti. - vammaispalvelut 24 %, toteutunut lähes suunnitellusti, kuntakohtaisia eroja palvelujen toteutumissa. Sopimuskuntien myyntituotot TOT TA ENNUSTE TOT / TP Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP TA 1-3 % % Keiteleen kunta ,00 Lapinlahden kunta ,00 Pielaveden kunta ,00 Rautavaaran kunta ,00 Varpaisjärven kunta * 0,00 Yhteensä ,00 26, ,00 29,39 *sisältyy Lapinlahden lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot toteutuvat suunnitellusti 26,38 %. Vuoden tilinpäätökseen verrattuna toteutuma on %. Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP TA TOT 1-3 TA % ENNUSTE TOT/ TP % ,00 26, ,00 29,39 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP TA TOT 1-3 TA %ENNUSTE TOT /TP % ,00 17, ,00 26,66

14 13 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA Yhtymähallitus TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET , ,22 8,1 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus ,00 0,0 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa ( mahd. valt.apu max ) , ,12 16,3 Alakeskusten uusiminen kiinteistöautomaatiojärjestelmään, Isa , ,00 2,7 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen ,00 0,0 Hissin saneeraus, Isa:n pkl ,00 0,0 Koljonvirran sairaala:tehtävän kuntoarvion ja Avin tarkastusraportin perusteella , ,10 15,6 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu kuntoarvion perusteella. Rakennus R2( käytetty korjauksiin 2003 alkaen) KONEET JA LAITTEET , ,30 28,2 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,00 0,0 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa ,00 0,0 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset ,00 0,0 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys , ,30 21,0 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS ,00 0,0 Dialyysikoneet ( 3) ,00 0,00 100,0 UÄ-laite, ISA dialyysi ,00 0,0 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg ,00 0,0 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto ,00 0,0 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto, KNK-pkl, Isa ,00 0,0 Ultraäänilaite, Isa urologia , ,00 151,9 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto , ,00 37,6 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto ,00 0,0 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut ,00 0,0 ATK-INVESTOINNIT , ,93 57,8 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä , ,75 78,1 Tuotteistusohjelma , ,00 82,4 Potilastietojärjestelmän lisäosat , ,40 4,9 Effican e-resepti ,00 0,0 Toimikortti , ,58 8,8 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö ,00 0,0 MS-lisenssien hankinta ,80 967,20 99,7 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä ,00 0,0 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat , ,00 69,0 YHTEENSÄ , ,45 39,0 INVESTOINTIOHJELMA TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,22 8,1 KONEET JA LAITTEET , ,30 28,2 ATK-INVESTOINNIT , ,93 57,8 YHTEENSÄ , ,45 39,0

15 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 39 % ( ). Korkea toteutumaprosentti johtuu erityisesti suurimman hankkeen, Microsoft lisenssien hankinnan, kulujen toteutumisesta kokonaan tammikuun aikana, kustannukset olivat yhteensä ATK-investointeihin on käytetty yhteensä (57,8 %). MS lisenssien ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän ( ) ja tuotteistusohjelman( ) hankinta. Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 28,2 % määrärahoista (yhteensä ); suurimpia hankkeita ovat ultraäänilaitteen, dialyysikoneen ja urologisen kameran hankinnat. Rakennusinvestointeihin on käytetty 8,1 % määrärahoista (yhteensä ). Isompana rakennushankkeena on sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, johon on käytetty yhteensä

16 15 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,54 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,54 Investointien rahavirta Investointimenot , ,58 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden , ,58 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,96 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,75 Oman pääoman muutokset 0, ,75 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,47 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos , ,52 Korottomien velkojen muutos , , , ,07 Rahoituksen rahavirta , ,82 Rahavarojen muutos , ,86 Rahavarojen muutos Rahavarat ,56 Rahavarat , ,63

17 16 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot , ,0 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,8 Muut toimintatuotot , ,8 Toimintakulut , ,3 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,4 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,3 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Muut toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut , ,8 Korkotuotot , ,6 Muut rahoitustuotot , ,4 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,5 Vuosikate , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,5 Suunnitelman muk. poistot , ,5 Tilikauden tulos , ,2 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,2

18 17 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot , ,4 Myyntituotot , ,2 Maksutuotot , ,9 Tuet ja avustukset , ,5 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,7 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,8 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset , ,4 Muut toimintakulut , Toimintakate , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut , ,9 Muut rahoituskulut , ,9 Vuosikate , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Suunnitelman muk. poistot , ,1 Tilikauden tulos , ,5 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,5

19 18 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 30 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% TA Toimintatuotot , ,1 Myyntituotot , ,5 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,3 Toimintakulut , ,5 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,5 Henkilösivukulut , ,5 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,9 Palvelujen ostot , ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 Avustukset , ,1 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Muut rahoituskulut ,5 Vuosikate , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos , ,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,1

20 19 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma Tot-% Toimintatuotot , ,7 Myyntituotot , ,7 Toimintakulut , ,0 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,7 Henkilösivukulut , ,1 Eläkekulut , ,4 Muut henkilösivukulut , ,6 Palvelujen ostot , ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 Avustukset , ,7 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,0 Muut rahoituskulut , ,0 Vuosikate , ,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2 Suunnitelman muk. poistot , ,2 Tilikauden tulos , ,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,7

21 20 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 3900 Työterveyshuolto TA Tot.% Toteutunut Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoituskulut Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) *****

22 21 Henkilöstö MAALISKUU Hallinto- ja tukipalvelut Sosiaalihuolto Terv- ja sair.hoito Ympäristövalvonta Yhteensä Henkilöstömäärä, 151 (153) 529 (508) 573 (623) 24 (23) 1277 (1307) vakituiset Henkilöstömäärä, 176 (197) 726 (734) 680 (753) 28 (27) 1610 (1711) kaikki Sairauspoissaolot, 274 (409) 1334 (1054) 745 (1047) 18 (7) 2371 (2517) vak. kpv 1334 (1277) 5278 (4852) 5608 (5721) 177 (213) (12063) Poissaolot, vak. kpv Sairauspoissaolot 21 (34) 31 (26) 16 (21) 9 (4) 23 (24) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden vertailuluvut. Henkilöstön määrän osalta suurimmat muutokset verrattuna 3/ tilanteeseen on ensihoidon henkilöstön siirtyminen sairaanhoitopiiriin ja Salmituotteen sekä Tekatuotteen henkilöstön siirtyminen Toimi säätiöön. Edelleen vuonna tehtyjen rakenteellisten muutosten johdosta terveyden- ja sairaanhoidon vastuualueelta on siirtynyt henkilöstöä sosiaalihuollon vastuualueelle. Henkilöstöhallinnon keskeisiä kehittämistoimenpiteitä vuodelle : Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso Toteutuma Henkilöstön motivointi ja sitouttaminen Esimiestyön tukeminen ja esimieskoulutukset Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen ja työhyvinvointi Käytyjen kehityskeskustelujen määrä Koulutusten toteutuminen Sairauspoissaolot pv/htv Käytyjen keskustelujen määrä Jokaisen työntekijän kanssa käydään kehityskeskustelu joko yksilötai ryhmäkeskusteluna Populuksen uudessa kehityskeskusteluosiossa. Esimiesten ajankohtaispäivät 2 vuodessa ja esimieskoulutuksia vähintään 2 vuodessa eri esimiestyön alueista Työhyvinvointiohjelman käyttöönottaminen ja sairauspoissaolohälytysten aktiivinen seuranta sekä varhaisen välittämisen mallin mukaisten keskustelujen käyminen. Kehityskeskustelut käynnissä. Esimiespäivä Ohjelma valmisteilla. Keskusteluja käydään. Laadukas ja monipuolinen työkykyä ylläpitävä toimintaa Kannustavat, kilpailukykyiset ja oikeudenmukaiset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät Vakinaisten rekrytointi Henkilöstökysely Henkilöstökysely Rekrytoidut vakinaiset työntekijät Monipuolista tykytoimintaa on tarjolla jokaisella SOTE- paikkakunnalla paikkakunnan mahdollisuuksien mukaan Palkkausjärjestelmien kehittäminen / tulospalkkauksen käyttöönoton valmistelu ennalta sovituissa työyksiköissä Kuntarekry-ohjelmaa käytetään vakinaisten rekrytoinnissa koko SOTESSA Toteutunut. TS /TVA käynnistyy, valmis. KVTES/ TVAtarkastelu tehty 3/ Toteutunut. Joustavat työajat Esmin käyttöaste Esmi -työajanseuranta on käytössä kaikilla työntekijäryhmillä Esmin käyttöä laajennetaan.

23 22 Kehittämishankkeet Vastaanoton kehittämishankkeet: Kotoa Kotiin (KOKO-projekti) yhteistyössä Kysin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien kanssa Tarkoituksena kehittää päivystyspotilaan prosessin uudelleen järjestely turvallinen kotiutuminen Lean Management ajattelua hyödyntäen. Koko-Tekes hanke on jatkohanke aikaisemmalle Koko-hankkeelle. Projektin tuloksena lisätään päivystyspotilaan prosessin asiakaslähtöisyyttä ja potilasturvallisuutta, yhtenäistetään toimintatapoja sekä hillitään kustannusten nousua. Osallistava projekti varmistaa henkilöstön sitoutumisen oman työn tarkasteluun ja toimintojen kehittämiseen sekä lisää työtyytyväisyyttä. Lean Management (LM) on prosessien ja laadun kehittämismalli. Terveydenhuoltoon sovellettaessa asiakaslähtöinen tiimityöskentely ja sen kehittäminen ovat keskiössä. KOKO- Moodle verkkokurssi, jossa jokainen potilashoitoon osallistuva tuntee kotiutumisprosessin. Rahoitetaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenmaksurahoituksena. Tekes on myöntänyt hankkeelle rahoituksena vuodelle. Hankkeen johtoryhmässä toimii johtava ylihoitaja Anne Mikkonen ja projektiryhmässä ylilääkäri Jarno Rieppo ja ylihoitaja Sirpa Marjoniemi. Kotoa Kotiin hanke alkoi virallisesti Varsinaisesti hankkeen voidaan katsoa alkaneen hankkeen ohjausryhmän ensimmäisestä kokouksesta, joka pidettiin Projektissa on mennessä toteutettu seuraavat toimenpiteet: Tarkennettu projektisuunnitelmaa hankkeen läpi viemiseksi erityisesti tavoitteiden ja mittareiden auki kirjoittamisella. Tehty seuraavat alkukartoitukset: HaiPron käyttö, NHG:n benchmarkingin tulokset, potilaspalautteiden läpikäyminen, tehtyjen potilaskyselyjen läpikäyminen, henkilökunnan työtyytyväisyyskyselyjen läpikäyminen, yksikön vetovoimaisuuteen liittyvien tunnuslukujen läpikäyminen Kysissä. Triage (aloitettu Kysissä) Triagen kehittäminen jatkunut Triagen laatukontrolli suunniteltu Potilasprosessin alkukartoitukset tehty ja kehittäminen aloitettu. Triagehoitajien ja muun hoitohenkilökunnan osaamistason ja koulutustarpeiden määrittely osin kesken Kotiutumisprosessin kehittämisen tilanne muualla KYSissä tehty sekä käynnistetty yhteistyötä Kehittävän potilaspalautteen keräämistapa suunniteltu HaiPron ja ISBARin käyttöä koulutettu Koko hanke päättyy Assi-hanke Assi-hanke on asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palveluiden ja palveluprosessien kehittäminen perusterveydenhuollossa -hanke. Hankkeessa kehitetään asiakkaiden omahoitoa ja etähoitoa tukevia sähköisiä terveyspalveluja. Projektia hallinnoi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu (1.1. lähtien Karelia ammattikorkeakoulu) ja osatoteuttajia Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän lisäksi ovat Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan yhteistoiminta-alue, Joensuun Työterveys kunnallinen liikelaitos, Lapinlahden kunta ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Projektin toiminta-aika on 1.10.

24 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä hankkeessa työskentelee kokoaikainen projektityöntekijä. Projektin tavoitteena on kehittää uudenlaisia menetelmiä ja tukea kansalaisia sähköisten terveyspalvelujen käyttöönotossa ja hyödyntämisessä, oman terveyden edistämisessä ja omahoidossa. Kehittää ja ottaa käyttöön asiakaslähtöisiä, omahoitoa ja etäohjausta tukevia sähköisiä terveyspalveluja. Vahvistaa henkilöstön osaamista sähköisten palvelujen toteuttamisessa ja mallintaa asiakaslähtöisten sähköisten terveyspalvelujen kokonaisvaltainen käyttöönotto ja vaikuttavuuden arviointi. Assi-hankkeen kohderyhmänä ovat kansalaiset, jotka ottavat sähköisiä palveluita käyttöön, sähköisten terveyspalvelujen käyttöönottoon osallistuva henkilöstö ja sähköisten kokous- ja konsultaatiopalvelujen käyttöönottava henkilöstö ja esimiehet. Ylä-Savon SOTE ja Savonia-ammattikorkeakoulu tekevät hankkeessa tiivistä yhteistyötä. Yhteisiä kehittämistapaamisia on ollut maaliskuun loppuun mennessä neljä. Hankkeen tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös muiden Ylä-Savon SOTE: ssa toimivien hankkeiden kanssa. Yhteistyö Hyvinvointi Ote -hankkeen työntekijöiden kanssa on jo aloitettu. Sähköiseen asiointiin liittyen on tehty yhteistyötä tietohallinnon henkilöstön kanssa. Alkuvuosi on kulunut yhteistyöverkostojen luomiseen, tiedon hankintaan ja toiminnan suunnitteluun. Lisäksi on suunniteltu tutustumiskäyntiä Lahden kaupungin terveydenhuollon sähköiseen asiointiin ja Lahden terveyskioskiin. Assi-hankkeen toimijat tekivät maaliskuussa benchmarking matkan Ouluun. Tutustumiskohteena oli Kontinkankaan terveysaseman omahoito ja sähköisten palvelujen hyödyntäminen terveysaseman toiminnassa. Assi-hankkeesta on tiedotettu muun muassa Ylä-Savon SOTE: n internet sivulla. Vuoden aikana on suunnitteilla kysely asiakkaille ja henkilöstölle sähköisten palveluiden käytöstä, käytön valmiuksista ja sähköisten palveluiden hyödyllisyydestä. Hoito- ja hoivapalveluiden hankkeet: Kotihoito 2020 hanke Hankkeen toinen vaihe alkoi Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Aikataulusta olemme hieman jäljessä. Viiveen aiheutti pitkittynyt konsultointipalvelun kilpailutus ja sopimusneuvottelut Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n kanssa loppuvuonna. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä kehittää hoitoketjujen sujuvuutta yhdessä Kalajoen kaupungin kanssa. Kalajoen kaupunki kehittää tavoitteellista asiakaslähtöistä toimintaa kotihoidossa. Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kehittää asiakaslähtöisen kotihoidon kysynnän ja resurssien yhteensovittamista sekä kotihoidon johtamista. Mediverkko Hoivapalvelut Oy vastaa tiedolla johtamisen työpaketista. Ylä-Savon SOTE ky:ssä on aloitettu pilotit keskitetyssä palveluohjauksessa (OHJURI), kotona kuntoutumisen kehittämisessä ja pth lääkärin roolin vahvistamisessa kotihoidossa. Lisäksi Iisalmen kotihoidon C-alueella on aloitettu pilotti, jossa kehitetään kotihoitopalveluiden tuotanto- ja johtamismenetelmiä sekä edistetään koko hoitoketjun saumatonta yhteistyötä ja ohjataan työpanoksia asiakkaalle arvoa tuottavaan välittömään asiakastyöhön. Valmistellaan toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa pilotoinnin ajalle. Lähiesimies ja sairaanhoitajat ovat siirtyneet moniammatilliseen tiimiin. Mediverkko Hoivapalvelut Oy pilotti on alkanut Ylivieskassa ja Nivalassa Asiantuntijana on NHG Consulting Oy. Iisalmessa on pidetty kaksi työpajapäivää. Kolme erillistä työryhmää ovat valmistelleet pilotointeja ja ovat tehneet yhteistyötä sidosryhmien

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Yhtymähallitus 26.11. Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti

Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Ylä-Savon SOTE K U N T A Y H T Y M A Yl ä -S a von S O TE kunt a yhtym ä en Kuukausiraportti Tammikuu - Heinäkuu 213 Kuukausiraportti heinäkuu 213 Kuntayhtymä Talous Ta 213 Tot.71213 Tot-% Ennuste Toimintatuotot,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55

Yhtymähallitus 55 25.03.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 55 Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at) ylasavon so te.fi, puh 040 830 2789

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Yhtymähallitus 17.9.2013 161 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 2 Kuntayhtymän talous 4 Tuloslaskelma ja ennuste 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2016

Tammi-heinäkuun tulos 2016 Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017

Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen. palvelusopimus vuodelle 2017 Sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöpalvelujen palvelusopimus vuodelle 2017 LUONNOS Sonkajärven kunta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhtymähallitus 25.10.2016 Yhtymävaltuusto xx Sisällys PALVELUSOPIMUKSEN

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03.

Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013. Yhall 25.03. Yhtymähallitus 55 25.03.2014 Yhtymävaltuusto 11 17.06.2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 30/02.02.02/2013 Yhall 25.03.2014 55 Valmistelija: Toimitusjohtaja Leila Pekkanen, leila.pekkanen(at)

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot