Luottokriisi: syyt ja seuraukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottokriisi: syyt ja seuraukset"

Transkriptio

1 Luottokriisi: syyt ja seuraukset Huhtikuu 2009 Jari Järvinen, apulaisjohtaja ja pääekonomisti Tapiola-ryhmä

2 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

3 Näkymät heikkenevät edelleen: 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Osakkeiden ja joukkolainojen tuottoero YoY OECD:n ennakoiva indikaattori, 12 kk:n muutos, % -10 % -20 % -30 % 3/87 3/88 3/89 3/90 3/91 3/92 3/93 3/94 3/95-40 % -50 % -60 % 3/96 3/97 3/98 3/99 3/00 3/01 3/02 3/03 3/04 3/05 3/06 3/07 3/08 Lähde: Bloomberg / Tapiola Tuottoero OECD-indikaattori

4 Taantuman dynamiikka: USA 2006 Asuntomarkkinoiden taantuma Heikentynyt työllisyys Kotitalouksien heikentynyt kulutusja velanhoitokyky USA, Eurooppa 2007 Pankkien ym. rahoituslaitosten luottotappiot Luottotappiot Luotonsäännöstely Yritysten toimintaympäristön heikentyminen Globaali taantuma luottokriisin ja maailmankaupan tyrehtymisen seurauksena

5 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

6 Velkakupla puhkeaa USA:n johdolla: 375 % 350 % 325 % USA:n talouden kokonaisvelka, % BKT:sta (vasen) Kotitalouksien säästämisaste (oikea) 12,0 % 10,0 % 300 % 8,0 % 275 % 250 % 6,0 % 225 % 4,0 % 200 % 175 % 2,0 % 150 % 0,0 % Lähde: Fed, Flow of Funds Accounts, Bloomberg,

7 USA:n talouden ulkona oleva kokonaisvelka sektoreittain, % BKT:stä: Kotimaiset rahoituslaitokset 25 % 116 % Kotitaloudet 49 % 100 % Yritykset (pl. rahoituslaitokset) 57 % 76 % Liittovaltio Osavaltiot- ja paikallishallinto 16 % 13 % 33 % 37 % % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % Lähde: Fed, Flow of Funds Account, September

8 Korkotason lasku ja osakkeiden nousu kiihdyttivät osaltaan velkaantumista Price-Earnings Ratio Price-Earnings Ratio Long-Term Interest Rates Long-Term Interest Rates Year

9 Maailmantalouden vanha paradigma Kehittyvät markkinat Kiinan johdolla Kasvuresepti: USA Kasvuresepti: Vientivetoinen kasvu ja sen turvaaminen aktiivisella valuuttakurssipolitiikalla Korkea kansallinen säästämis- ja investointiaste, nopea länsimarkkinoita palvelevan tuotantokapasiteetin kasvu Lieveilmiöitä: Voimakas talouskasvu, ylijäämäinen talous, reservivarantojen paisuminen Riippuvuus amerikkalaisesta kuluttajasta ja dollarista Voimakas kulutuskysynnän kasvu ja sen tukeminen tehokkaiden rahoitusmarkkinoiden finanssi-innovaatioilla Ylijäämäisten talouksien säästöjen kierrätys USA:n kasvun polttoaineeksi Lieveilmiöitä: Vaihtotaseen massiivinen alijäämä, kotitalouksien ja finanssisektorin ylivelkaantuminen Alhainen korkotaso, asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen, vaurastumisen illuusio

10 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

11 Asuntokupla puhkeaa: Amerikkalaisen kuluttajan paluu todellisuuteen alkoi loppuvuodesta 2006 asuntojen hinnat kääntyivät laskuun, velkavetoinen kulutus oli ohi ja talouskriisi alkoi kyteä 6.0 % Kotitalouksien tase (=kokonaistulot-kulutus-investoinnit), % BKT:sta (vas) Asuntojen hinnat, YoY, Case-Shiller (oik) 20 % 4.0 % 2.0 % 0.0 % 15 % 10 % 5 % 0 % -2.0 % -5 % -10 % -4.0 % -15 % -6.0 % % Lähde: Bloomberg,

12 10 Rahapolitiikkaa kevennetään nopeasti ja paljon: Prosenttia Lähde: Bloomberg Fed EKP BoJ BoE

13 Reaalikorot liian alhaisia liian pitkään: Prosenttia Ohjauskorko korjattuna kuluttajahintainflaatiolla Lähde: Bloomberg / Tapiola Omaisuudenhoito Oy Fed EKP Japani

14 Optimaalinen rahapolitiikka: 8 Ohjauskorko liian alhainen 6 Pro osenttia Fed Funds Taylorin sääntö

15 Taylorin sääntö vs. FED Funds: 3 Ohjauskorkoje en ero, % Liian keveä rahapolitiikka (ohjauskorko liian alhainen) Liian kireä rahapolitiikka (ohjauskorko liian korkea)

16 Asuntojen hinnat ja perustekijät: Index or Interest Rate Building Costs Home Prices Population Population in Millions Interest Rates Lähde: Robert Shiller, Yale University Year

17 Öljyn kallistuminen: spekulaatiota vai ylikysyntää? 100,00 80,00 S&P 500 (1929) Nikkei (1990) Nasdaq (2000) Brent crude oil (2000:04 -) 60,00 40,00 20,00 0, Vuosia hintakuplan huipusta

18 Raaka-aineiden hintakupla puhkeaa: /02 4/03 4/04 4/05 4/06 4/07 4/08 Lähde: Bloomberg Reuters CRB indeksi

19 Inflaatioasteet: Vuotuinen muutos, % Lähde: Bloomberg USA Euroalue Japani

20 Inflaatioasteet: core vs. headline 6 5 Vuotuinen muutos, % Lähde: Bloomberg kuluttajahinnat kuluttajahinnat (pl. energia ja ruoka)

21 Kysyntä romahtaa, tarjonta sopeutuu (?) Teollisuusmaissa kaikki yksityiset kysyntäerät supistuvat Varallisuusarvojen lasku ja nouseva työttömyys voimistavat säästämistarvetta Talouspolitiikalla tuettava julkista kysyntää, hillittävä työttömyyden nousua ja pyrittävä lopettamaan varallisuusarvojen romahdus Kuitenkin s.e. ylikapasiteetin purkaminen ei häiriinny Ellei resursseja kyetä vapauttamaan tehottomasta yritystoiminnasta talouden dynamiikka uhkaa pysähtyä Kysyntä Tarjonta Deflaatio Ylikapasiteetti laskee hintoja Ylikapasiteetin purku nostaa työttömyyttä ja alentaa kulutusta

22 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

23 Kuplan puhkeaminen USA:n asuntomarkkinoilla käynnisti kansainvälisen pankkikriisin 2007 Markkinoilla ollut suuri kysyntä korkean luottoluokituksen velkapapereille Kysyntää tyydytettiin strukturoiduilla velkainstrumenteilla, joissa vakuuspoolin luottoriskiä annosteltiin vain pieninä pitoisuuksina struktuurin laadultaan parhaille viipaleille; huonoimmat viipaleet (toxic waste) kantoivat pääosan luottoriskistä AAA AA A. toxic waste Velkainstrumentti, jonka vakuutena asuntoluottopohjaisia arvopapereita Rahoitusjärjestelmän epäluottamuksen juurena epätietoisuus siitä, kenen haltuun toxic waste on jäänyt... AAA AA (toxic waste)

24 2007: Subprime-kriisi puhkeaa, pankkikriisi alkaa kyteä Myynti investointipankille Investointipankki Subprimelaina Asuntoluottopankki Subprimelaina Luottotappioiden alkaessa realisoitua, Myynti sijoittajat sijoittajille pelästyvät ja alkavat karttaa näitä velkapaketteja markkinat jäätyvät Subprime-osat saastuttavat koko velkasitoumuspaketin, jotka menettävät arvonsa Subprimelaina Suurtappiot Subprime-riskin viipalointi ja paketointi korkean luottoluokituksen johdannaisiin

25 Pankkikriisi: Missä mennään? Pankkien välisen luottamuspulan vuoksi rahamarkkinat eivät vieläkään toimi normaalisti => raha ei virtaa reaalitalouteen => investoinnit ja kulutus jäätyvät => talouden taantuma syvenee Luottamuspula ei ole psykologinen ilmiö, vaan rationaalinen reaktio löysään luotonantoon ja pelkoon luottotappioiden kasvusta taantuman syventyessä. Tukitoimien tavoitteet: velallisen asemaa pyrittävä helpottamaan, pankkien välisten lainamarkkinoiden takaus, raha- ja finanssipolitiikka. Lisäksi luotonannon elvyttäminen rahoitusjärjestelmän pääomittaminen uudelleen. Luotonannon elpyminen vie aikaa, riskilisät eivät palaudu kriisiä edeltävälle tasolla, rahoitusvalvonta tiukentuu (alhaisempi, mutta vakaampi kasvu-ura teollisuusmaissa)

26 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

27 Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys: Lyhyen aikavälin voitontavoittelu Kannustimet johtivat liialliseen riskinottoon, jolloin riskiä ei enää hinnoiteltu oikein Pankkien luotonantokriteerit löystyivät (ns. ninja-lainat) Velalliset laskivat ikuisen asuntojen hintojen nousun varaan (Irrational Excuberance johti asuntokuplaan) Velalliset usein tietämättömiä asuntolainojensa ehdoista Sijoittajat hakivat lisätuottoja paketoiduista asuntoluotoista

28 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

29 Riittämätön sääntely ja valvonta: Perinteiset talletuspankit valvonnan piirissä Asiakkaiden ongelmat muuttuivat pian perinteisten talletuspankkien ongelmiksi Asuntomarkkinoiden heikkous edelleen ongelma Luottotappioita, konkursseja ja asuntojen pakkomyyntejä Investointipankit ja asuntoluottolaitokset (ns. Shadow Banking) olivat valvonnan ulkopuolella Strukturoidut tuotteet ja monimutkaiset johdannaisstrategiat Luottoriskit myytiin heti eteenpäin sijoittajille FED ei halunnut kiristää sääntelyä ja valvontaa (Alan Greenspanin vahva usko vapaan markkinatalouden voimaan ja itsesäätelyyn)

30 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

31 Luottokriisin vaikutukset? Varallisuuskohteiden hintojen syvä ja pitkäkestoinen romahdus : Asuntojen reaalihinnat laskevat keskimäärin 35 % (kesto 6 vuotta) Osakkeiden hinnat laskevat keskimäärin 55 % (kesto 3,5 vuotta) Tuotanto ja työllisyys heikkenevät merkittävästi: Työttömyys nousee keskimäärin 7 %-yksikköä (kesto 4 vuotta) Tuotanto supistuu keskimäärin 9 %-yksikköä (kesto 2 vuotta) Valtionvelan reaaliarvo räjähtää : Nousua keskimäärin 86 % (verotulot romahtavat samaan aikaan kun julkisia menoja lisätään) Syynä ei niinkään pankkien pääomittaminen tai muut pelastuskustannukset Lähde: Reinhart, C. M. & Rogoff, K. S. (2008): The Aftermath of Financial Crises

32 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

33 Julkisen vallan ja viranomaisten rooli: Valtiot velkaantuvat lähivuosina, kun taas kotitaloudet ja rahoituslaitokset maksavat pois velkojaan Keynesiläisyyden paluu Julkisen vallan rooli taloudessa kasvaa lähivuosina merkittävästi nykyisestä. Tilapäinen vai pysyvä muutos? Optimaalinen julkisen vallan rooli taloudessa? Keskuspankkien ja muiden laitosten (esim. IMF) rooli uudessa finanssiarkkitehtuurissa? Riskinä liiallinen puuttuminen markkinoiden toimintaan

34 Luottokriisin syyt ja seuraukset: Luottokriisin syyt: Velkavetoinen kasvu Ylikeveä rahapolitiikka Uudet monimutkaiset rahoitustuotteet Ahneus, moraalikato ja tietämättömyys Riittämätön sääntely ja valvonta Luottokriisin seuraukset Rahoitusmarkkinat Reaalitalous Julkisen vallan ja viranomaisten rooli Sääntely ja valvonta

35 Sääntely ja valvonta: Sääntelyä ja valvontaa tulee lisätä nykyisestä, mutta ei kuitenkaan liikaa Nykyinen luottokriisi osoittaa, miten paikallisen valvonnan pettäminen voi johtaa globaaliin luottokriisiin Talletus- ja investointipankit eriytettävä toisistaan? Talletuspankit => maturiteettitransformaatio Investointipankit => osakesijoitukset ja johdannaisstrategiat Ylikansallista valvontaa kehitettävä Riskinä liiallinen sääntely ja valvonta

36 Yhteenveto: Pitkään jatkunut velkavetoinen kasvu, ylikeveä rahapolitiikka, rahoitusinnovaatiot, ahneus sekä riittämätön valvonta ja sääntely johtivat kupliin ja sitä kautta nykyiseen globaaliin luottokriisiin Luottokriisin puhkeamisella on pitkäkestoisia negatiivisia vaikutuksia varallisuuskohteiden hintoihin, kasvuun, työllisyyteen ja valtioiden budjettitasapainoihin Luottokriisin ratkaisu edellyttää luottamuksen palautumista, mikä puolestaan edellyttää... lyhyellä aikavälillä pelastusoperaatioita (bail out), jotka kohdistetaan erityisesti pienituloisiin kotitalouksiin ja pitkällä aikavälillä uutta finanssiarkkitehtuuria, mikä ehkäisee kuplien muodostumista ja liiallista riskinottoa (esim. parempaa ja laajemmalle jakautunutta informaatiota, yksinkertaisempia juridisia sopimuksia ja uusia riskienhallintamenetelmiä)

37 Tämä esitys perustuu Tapiola Varainhoidon näkemyksiin taloudesta ja sijoitusmarkkinasta, eikä ole kehotus käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Esityksen sisältämät arviot, tiedot ja mielipiteet perustuvat Tapiola Varainhoidon omiin laskelmiin tai lähteisiin, joita Tapiola Varainhoito pitää oikeina ja luotettavina. Tapiola Varainhoito ei vastaa esityksen mahdollisista puutteista tai virheistä eikä sen käytöstä aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Tätä esitystä ei tule yksinomaan käyttää sijoituspäätöksen perustana. Asiakkaan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahastoesitteisiin jotka ovat saatavissa :stä ja osoitteesta Rahastosijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston historiallinen tuotto ole tae tulevasta. Tätä esitystä tai sen osaa ei saa jäljentää tai siirtää elektronisesti, kopioimalla, nauhoittamalla tai muuten tallentaa ilman :n kirjallista lupaa. Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Esitystä siteerattaessa on lähteenä mainittava

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Jussi Ahokas YTM, Tutkija jyväskylän yliopisto Olli Kannas* KTM, Yliaktuaari tilastokeskus

Lisätiedot

Rahoitusjärjestelmän vakaus

Rahoitusjärjestelmän vakaus Rahoitusjärjestelmän vakaus Euroalueen rahoitusmarkkinat ovat edelleen vakautuneet ja rahoituksen saatavuus on parantunut alkuvuonna. Tämä on helpottanut valtioiden velkakriisin hoitoa ja pankkien varainhankintaa.

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2000 2002. Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Suomen rahoitusjärjestelmän vakaus Vahva julkinen talous luo tilaa veronkevennyksille Työn tarjonta ja tuloverotus Euro & talous Markka & talous

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Rahapolitiikka Yhdysvaltain Suuressa Taantumassa

Rahapolitiikka Yhdysvaltain Suuressa Taantumassa Rahapolitiikka Yhdysvaltain Suuressa Taantumassa Finanssikriisi ja Suuri Taantuma ovat johtaneet lukuisiin poikkeustoimiin Yhdysvaltain rahapolitiikassa. Tulevaisuudessa niitä on määrätietoisesti purettava,

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 2/2010 1 (5) Tässä julkaisussa kerromme seuraavista aiheista: Suomen finanssialan riskinäkymät liittyvät kansainväliseen kehitykseen 1 Taloudet kasvavat, epävarmuudet suuria 4 Raha- ja pääomamarkkinat: huolet

Lisätiedot

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 12 2007 0112007 0212007 0312007 0412007 0512007 0612007 0712007 0812007 0912007 1012007 1112007 1212007 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Vuonna 2007 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi

Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 3/2011 Yhdysvaltojen likviditeetti- ja pankkikriisi [ Juha Tervala Johtaja Aboa Centre for Economics 1. Johdanto Tämä kirjoitus käsittelee Yhdysvaltojen likviditeetti-

Lisätiedot

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2.

BoF Online. Asuntomarkkinat ja kotitalouksien. pohjoismainen vertailu. Heidi Schauman. Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 28.2. BoF Online 5 2012 Asuntomarkkinat ja kotitalouksien velka pohjoismainen vertailu Heidi Schauman Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa.

Lisätiedot

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014

OP-Pohjola. Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Missä mennään taloudessa nyt ja vuoden 2015 alussa Posintran rahoitusseminaari Mauri Molander 12.3.2014 Keskeiset tunnusluvut 31.12.2013 PORVOON OSUUSPANKKI Markkinaosuus n. 35 % Asiakkaita 32.857 kpl

Lisätiedot

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat?

Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Lamauttaako vai vakauttaako lainakatto Suomen asuntomarkkinat? Jukka Vauhkonen Ekonomisti Suomen Pankki Hanna Putkuri Ekonomisti Suomen Pankki 1. Johdanto

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30)

Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2008 22.4.2008 1 (30) Sisällysluettelo Suomen pankkisektorin vakaus vielä vankalla pohjalla, mutta rahoitusmarkkinoiden häiriötila lisää epävarmuutta Pankkisektorin riskinkantokyky

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN

VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN VALTIONVELAN KOOSTUMUS JA VALTIONVELAN KORKOPREEMIO EUROALUEELLA MARKUS AALTONEN PRO GRADU-TYÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KAUPPAKORKEAKOULU 2012 AUTHOR Markus Aaltonen Department of Economics Jyväskylä University

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Eurokriisistä eteenpäin

Eurokriisistä eteenpäin Teppo Eskelinen & Matti Ylönen (toim.) Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 1 2 Eurokriisistä eteenpäin Vasemmistolaista talouspolitiikkaa 3 Kansan Sivistyön Liitto KSL ry Tomittaneet:

Lisätiedot

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN

KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU KUPLASTA KUPLAAN KERROSTALOHUONEISTOJEN HINTAMUUTOKSET SUOMESSA RAHOITUSMARKKINOIDEN VAPAUT- TAMISESTA NYKYPÄIVÄÄN Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Ohjaajat: Marko

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkymiä 4/2008

Tulevaisuuden näkymiä 4/2008 Tulevaisuuden näkymiä 4/2008 Sisältää Maaseutu tyhjenee, mutta liikkumistarpeet säilyvät Yhden aikakauden loppu - mutta minkä alku? Auton tulevaisuudesta Lyhyesti mm. nuorten arvoista Tiehallinto Asiantuntijapalvelut,

Lisätiedot