vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vuoden aikana entinen puun tuontiennätys"

Transkriptio

1 A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola Puun tuonti paisui ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin Metsäteollisuustuotteiden vientiä vaivasi matala hintataso Puu Puun tuonti paisui edelleen vuonna 2004, jolloin ylittyi ensimmäistä kertaa 17 miljoonan kuutiometrin raja. Tuonti kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta. Seitsemän viimeisen vuoden aikana entinen puun tuontiennätys on lyöty toistuvasti lukuunottamatta vuonna 2000 tapahtunutta hienoista notkahdusta. Valtaosa tuontipuusta hankittiin Venäjältä, jonka osuus määrästä ylsi 80 prosenttiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Venäjän osuus tuonnista on vaihdellut prosentin välillä. Viron osuus oli 7 prosenttia, Latvian 6 prosenttia ja Britannian 2 prosenttia. Eri maiden osuudet tuonnista ovat säilyneet varsin vakaina, vaikka tuotu määrä onkin lisääntynyt voimakkaasti. Puulajeista maahamme virtasi edelleen eniten koivua, yhteensä 7,0 miljoonaa kuutiometriä. Tästä 90 prosenttia oli kuitupuuta. Kuusta tuotiin 4,1 ja mäntyä 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Tukin osuus tuonnista on kasvanut 1990 puolivälin jälkeen. Suhtellisesti eniten tällä jaksolla kasvoi kuusitukin tuonti. Suomi oli vahvasti puun nettotuoja, sillä vuonna 2004 maastamme vietiin ulkomaille vain 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta, mistä kaksi kolmasosaa meni Ruotsiin. Raakapuun vienti (0,8 milj. m³) koostui lähinnä männystä ja havuhakkeesta. Jätepuuta vietiin 0,3 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuustuotteet Vuonna 2004 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 12,0 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 24 prosenttia Suomen koko tavaraviennistä, joskin niiden osuus on vähitellen supistunut. Vuonna 2004 metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi vain kahdella prosentilla edellisvuodesta, vaikka Suomen koko tavaraviennin arvo lisääntyi viidellä prosentilla. Metsäteollisuustuotteiden viennin määrät olivat kasvaneet kaikissa tärkeimmissä tuoteryhmissä, mutta niiden alhaiset hinnat jarruttivat viennin arvon kasvua. Puolet metsäteollisuuden vientituloista kertyi paperista. Paperin vientimäärä oli lisääntynyt kahdeksalla prosentilla mutta viennin arvo vain kolmella prosentilla edellisvuodesta. Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä 18 prosenttia meni Saksaan, joka oli massa- ja paperiteollisuutemme tärkein kauppakumppani. Britannian osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä ylsi 13 prosenttiin, ja se oli suurin Suomen puutuoteteollisuuden tuotteiden ostaja. Euroopan unionin (EU25) osuus metsäteollisuuden viennistä oli 68 prosenttia. Aasian osuus oli 11 ja Pohjois-Amerikan 8 prosenttia. Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme 1,1 miljardin euron arvosta. Tärkein tuoteryhmä oli paperija kartonkijalosteet, joita tuotiin 0,2 miljardin euron arvosta. Vajaa kolmannes metsäteollisuustuotteiden tuonnista oli lähtöisin Ruotsista.

2 mrd. Suomen kokonaistavaravienti Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet Kuva 1. Suomen tavaravienti vuoden 2004 rahanarvossa (muutos tukkuhintaindeksillä) 18 milj. m³ 16 Tuonti 14 Vienti 12 Nettotuonti Kuva 2. Puun ulkomaankauppa Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Sahatavara Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Raaka- ja jätepuu Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa Paperi Paperi Massa Sahatavara Muut puutuoteteollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Kuva 3. Puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvon (12,1 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin 2004 Kuva 4. Puun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvon (1,8 mrd. ) jakautuminen tuoteryhmittäin milj. m³ 12 milj. t Paperi 6 Sahatavara Vaneri Kuva 5. Sahatavaran ja vanerin vienti Kartonki 2 Sellu Mekaaniset massat Kuva 6. Paperin, kartongin ja puumassojen vienti

3 3 Taulukko- ja liiteluettelo Taulukot 1 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2004 ja Puun vienti 2004 ja Puun tuonti 2004 ja Puun vienti maittain Puun tuonti maittain Suomen ulkomaankauppa maittain Metsäteollisuuden vienti 2004 ja Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Massojen tärkeimmät vientimaat Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät maittain Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain Metsäteollisuuden tuonti 2004 ja Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat sivu Liitteet Tilaston laatuseloste (Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain)...19 Tullitilastoissa käytetyn Combined Nomenclature-nimikkeistön muuntaminen tavaralajeiksi vuonna Maaluokitus

4 4 1 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa 2004 ja 2003 Tavaralaji 2004 Muutos 2004/ yks. määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikkö- määrä arvo yksikköarvo arvo arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI METSÄTEOLLISUUDEN VIENTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri ja viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU VIENTI SUOMEN TAVARATUONTI METSÄTEOLLISUUDEN TUONTI Raakapuu m³ Havupuu m³ Lehtipuu m³ Muu m³ Jätepuu m³ Metsäteollisuustuotteet Sahatavara m³ Vaneri ja viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Massa t Paperi t Kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUU TUONTI Paperin viennistä puuttuvat salauksen vuoksi tullinimikkeiden ja määrätiedot. Massojen tuonnista puuttuvat salauksen vuoksi liukosellun määrätiedot. Näiden tullinimikkeiden arvotiedot sisältyvät kuitenkin tilastoon. Salauksen vaikutukset tilastoon esitetään laatuselosteessa sivulla 20.

5 2 Puun vienti 2004 ja Puutavaralaji 2004 Muutos 2004/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,3 Mänty , ,3 mäntytukki , ,0 muu , ,9 Kuusi , ,8 kuusitukki , ,9 muu , ,5 Muut havupuut , ,8 muu havutukki ,6 muu , ,7 Lehtipuu , ,3 Koivu , ,6 koivutukki , ,7 muu , ,8 Eukalyptus ,6 Muut lehtipuut , ,7 Polttopuu , ,5 Hake , ,1 Kyllästetty puu , ,7 JÄTEPUU , ,0 Luokkiin "muu" sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja). 3 Puun tuonti 2004 ja 2003 Puutavaralaji 2004 Muutos 2004/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 m³ milj. /m³ % % % 1000 m³ milj. /m³ YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu , ,1 Mänty , ,5 mäntytukki , ,0 mäntykuitupuu , ,6 Kuusi , ,3 kuusitukki , ,5 kuusikuitupuu , ,1 Muut havupuut , ,4 muu havutukki , ,8 muu havukuitupuu , ,2 Lehtipuu , ,8 Koivu , ,1 koivutukki , ,9 koivukuitupuu , ,1 Eukalyptus , ,3 Muut lehtipuut , ,2 Polttopuu , ,0 Hake , ,0 Kyllästetty puu , ,1 JÄTEPUU , ,8 Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja.

6 6 4 Puun vienti maittain 2004 Puutavaralaji Ruotsi Egypti Alankomaat Irlanti Tanska määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Norja Britannia Saksa Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki muu Kuusi kuusitukki muu Muut havupuut muu havutukki muu Lehtipuu Koivu koivutukki muu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Luokkiin "muu" sisältyy tukkipuun mitta- ja laatuvaatimukset täyttämätöntä pyöreää puuta (kuten kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja).

7 5 Puun tuonti maittain Puutavaralaji Venäjä Viro Latvia Britannia Ruotsi määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Puutavaralaji Uruguay Liettua Saksa Muut Yhteensä määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. YHTEENSÄ RAAKAPUU Havupuu Mänty mäntytukki mäntykuitupuu Kuusi kuusitukki kuusikuitupuu Muut havupuut muu havutukki muu havukuitupuu Lehtipuu Koivu koivutukki koivukuitupuu Muut lehtipuut Polttopuu Hake Kyllästetty puu JÄTEPUU Kuitupuiden luokkiin sisältyy myös erikoispuutavaralajeja.

8 8 6 Suomen ulkomaankauppa maittain 2004 Maa Koko Metsäteollisuus- Muu Koko Metsäteollisuustavaravienti tuotteiden vienti tavaravienti tavaratuonti tuotteiden tuonti milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % YHTEENSÄ , , , , ,0 EUROOPPA , , , , ,2 Euroopan unioni , , , , ,2 Alankomaat , , , ,2 36 3,2 Belgia , , , ,3 16 1,4 Britannia , , , ,5 24 2,1 Espanja , , , ,6 11 1,0 Irlanti 226 0,5 75 0, , ,0 3 0,2 Italia , , , ,9 30 2,7 Itävalta 430 0, , , ,0 13 1,2 Kreikka 306 0, , , ,3 0 0,0 Kypros 63 0,1 8 0,1 55 0,1 3 0,0 0 0,0 Latvia 340 0,7 31 0, ,8 91 0,2 10 0,9 Liettua 266 0,5 30 0, ,6 66 0,2 8 0,7 Luxemburg 58 0,1 46 0,4 12 0,0 40 0,1 2 0,1 Malta 3 0,0 1 0,0 2 0,0 16 0,0 0 0,0 Portugali 248 0,5 53 0, , ,5 36 3,2 Puola 821 1, , , ,1 27 2,4 Ranska , , , ,6 25 2,2 Ruotsi , , , , ,8 Saksa , , , , ,8 Slovakia 72 0,1 28 0,2 44 0, ,4 4 0,4 Slovenia 39 0,1 7 0,1 32 0,1 50 0,1 3 0,3 Tanska , , , ,5 33 2,9 Tsekin tasavalta 210 0,4 47 0, , ,6 5 0,4 Unkari 437 0,9 57 0, , ,2 3 0,3 Viro ,8 71 0, , , ,1 Muu Eurooppa , , , , ,0 Norja , , , ,5 19 1,7 Sveitsi 487 1, , , ,1 4 0,4 Turkki 444 0, , , ,6 1 0,0 Ukraina 258 0,5 71 0, ,5 32 0,1 1 0,0 Venäjä , , , , ,4 Muut 240 0,5 48 0, , ,3 5 0,5 AASIA , , , ,1 69 6,1 Arabiemiirikunnat 998 2,0 35 0, ,6 3 0,0 0 0,0 Etelä-Korea 307 0,6 45 0, , ,1 0 0,0 Filippiinit 118 0,2 38 0,3 80 0,2 66 0,2 0 0,0 Hongkong 370 0,8 46 0, , ,3 1 0,0 Intia 259 0,5 46 0, , ,3 2 0,1 Israel 132 0,3 57 0,5 75 0,2 84 0,2 0 0,0 Japani 982 2, , , ,7 3 0,2 Kiina , , , ,9 19 1,6 Malesia 137 0,3 49 0,4 88 0, ,7 10 0,9 Saudi-Arabia 200 0,4 62 0, ,4 8 0,0 0 0,0 Singapore 232 0,5 35 0, , ,5 1 0,1 Syyria 29 0,1 17 0,1 12 0,0 0 0,0 0 0,0 Taiwan 289 0,6 52 0, , ,8 1 0,1 Muut , , , ,6 33 2,9 AFRIKKA 990 2, , , ,9 9 0,8 Algeria 97 0,2 66 0,6 30 0,1 2 0,0 - - Egypti 154 0,3 62 0,5 92 0,2 9 0,0 0 0,0 Etelä-Afrikka 298 0,6 39 0, ,7 56 0,1 6 0,5 Marokko 82 0,2 32 0,3 50 0,1 22 0,1 0 0,0 Tunisia 58 0,1 33 0,3 25 0,1 6 0,0 0 0,0 Muut 302 0,6 32 0, , ,7 3 0,3 POHJOIS-AMERIKKA , , , ,0 23 2,0 Kanada 487 1,0 65 0, , ,4 7 0,6 Yhdysvallat , , , ,6 16 1,4 Muut 1 0, ,0 0 0,0 - - LATINALAINEN AMERIKKA 993 2, , , ,0 10 0,9 Brasilia 310 0,6 38 0, , ,6 8 0,7 Kolumbia 57 0,1 24 0,2 33 0,1 59 0,1 0 0,0 Meksiko 128 0,3 33 0,3 95 0,3 49 0,1 0 0,0 Muut 498 1,0 91 0, , ,1 2 0,1 OSEANIA 486 1, , , ,0 0 0,0 Australia 399 0, , , ,9 0 0,0 Uusi Seelanti 83 0,2 25 0,2 58 0,2 19 0,0 0 0,0 Muut 3 0,0 1 0,0 3 0,0 1 0,0 0 0,0 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,

9 7 Metsäteollisuuden vienti 2004 ja Tavaralaji yks Muutos 2004/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARAVIENTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Valkaisematon sulfiittisellu t Valkaistu sulfiittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET

10 10 8 Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät vientimaat 2004 Puutuoteollisuus Massa Paperi Kartonki sekä paperi- Metsäteollisuustuotteet ja kartonkijalosteet yhteensä maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti maa vienti milj. milj. milj. milj. milj. Yhteensä Yhteensä 965 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Britannia 448 Saksa 365 Saksa Saksa 361 Saksa Japani 337 Ruotsi 113 Britannia 898 Espanja 183 Britannia Saksa 321 Alankomaat 83 Yhdysvallat 609 Britannia 182 Yhdysvallat 873 Ranska 245 Ranska 77 Ranska 358 Yhdysvallat 150 Ranska 748 Alankomaat 141 Britannia 55 Espanja 357 Venäjä 134 Espanja 640 Ruotsi 136 Yhdysvallat 48 Belgia 339 Ruotsi 123 Japani 503 Tanska 131 Kiina 43 Italia 218 Alankomaat 91 Alankomaat 496 Italia 100 Italia 36 Alankomaat 181 Ranska 68 Ruotsi 487 Espanja 92 Sveitsi 27 Venäjä 168 Belgia 68 Belgia 452 Norja 82 Puola 26 Puola 146 Italia 61 Italia 414 Venäjä 73 Japani 12 Ruotsi 115 Kiina 53 Venäjä 380 Yhdysvallat 66 Turkki 9 Australia 111 Japani 47 Tanska 284 Algeria 59 Espanja 8 Tanska 109 Tanska 44 Puola 224 Irlanti 51 Tsekin tasavalta 6 Japani 106 Norja 43 Norja 198 Egypti 44 Venäjä 6 Turkki 76 Puola 38 Australia 150 Belgia 43 Itävalta 6 Norja 73 Ukraina 33 Kiina 149 Itävalta 41 Kreikka 5 Kreikka 73 Australia 29 Sveitsi 135 Kreikka 39 Iran 5 Itävalta 52 Sveitsi 28 Kreikka 133 Israel 36 Intia 3 Sveitsi 45 Viro 27 Turkki 119 Sveitsi 34 Egypti 3 Kanada 42 Turkki 25 Itävalta 117 Viro 25 Indonesia 3 Kiina 40 Taiwan 21 Irlanti 75 Tunisia 24 Tunisia 3 Portugali 39 Unkari 20 Viro 71 Saudi-Arabia 23 Belgia 2 Luxemburg 39 Itävalta 18 Ukraina 71 Marokko 21 Syyria 2 Brasilia 36 Filippiinit 18 Algeria 66 Etelä-Korea 17 Marokko 2 Intia 35 Kreikka 17 Kanada 65 Puola 14 Portugali 2 Ukraina 31 Hongkong 16 Egypti 62 Kiina 12 Ukraina 2 Malesia 30 Etelä-Afrikka 16 Saudi-Arabia 62 Kanada 11 Vietnam 2 Unkari 29 Etelä-Korea 14 Israel 57 Australia 11 Thaimaa 1 Arabiemiirik. 29 Latvia 13 Unkari 57 Turkki 9 Libanon 1 Singapore 28 Malesia 12 Portugali 53 Vietnam 9 Kanada 1 Meksiko 27 Saudi-Arabia 12 Taiwan 52 Islanti 9 Kuuba 1 Hongkong 27 Kanada 11 Malesia 49 Unkari 8 Meksiko 1 Saudi-Arabia 27 Tsekin tasavalta 10 Tsekin tasavalta 47 Slovakia 8 Jordania 1 Taiwan 26 Israel 8 Intia 46 Portugali 7 Viro 0 Tsekin tasavalta 26 Liettua 8 Luxemburg 46 Malesia 6 Etelä-Afrikka 22 Thaimaa 7 Hongkong 46 Liettua 6 Filippiinit 20 Intia 7 Etelä-Korea 45 Taiwan 5 Uusi Seelanti 19 Luxemburg 7 Etelä-Afrikka 39 Tsekin tasavalta 5 Viro 19 Singapore 7 Filippiinit 38 Ukraina 5 Irlanti 18 Kolumbia 7 Brasilia 38 Kypros 4 Argentiina 17 Slovakia 6 Arabiemiirik. 35 Latvia 3 Kolumbia 17 Irlanti 6 Singapore 35 Arabiemiirik. 3 Chile 17 Uusi Seelanti 6 Meksiko 33 Thaimaa 2 Liettua 17 Costa Rica 6 Tunisia 33 Hongkong 2 Peru 14 Nigeria 6 Marokko 32 Kazakstan 2 Thaimaa 14 Portugali 5 Latvia 31 Sudan 2 Latvia 14 Egypti 5 Liettua 30 Etelä-Afrikka 1 Slovakia 14 Meksiko 5 Slovakia 28 Jordania 1 Libanon 14 Argentiina 5 Uusi Seelanti 25 Slovenia 1 Israel 13 Tunisia 4 Thaimaa 25 Muut 8 Muut 5 Muut 170 Muut 76 Muut 353 Maittain Maittain erittelemätön 45 erittelemätön 45

11 9 Puutuoteteollisuuden tuotteiden tärkeimmät vientimaat Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 m³ milj m³ milj m³ milj t milj. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Britannia Saksa Britannia Britannia Japani Britannia Venäjä 45 7 Ruotsi 7 3 Ranska Alankomaat Tanska 38 4 Alankomaat 5 2 Saksa Ranska Ruotsi 13 3 Venäjä 2 1 Alankomaat Ruotsi Viro 8 2 Norja 3 1 Tanska Italia Islanti 8 2 Tanska 2 1 Algeria Espanja Norja 6 1 Irlanti 3 1 Italia Tanska Puola 0 0 Belgia 2 1 Espanja Yhdysvallat Unkari 0 0 Viro 1 0 Egypti Norja Irlanti 1 0 Saksa 2 0 Irlanti Etelä-Korea Muut 1 0 Muut 5 2 Israel Itävalta Tunisia Belgia Kreikka Sveitsi 12 8 Saudi-Arabia Turkki 14 8 Marokko Puola 10 7 Belgia Irlanti 19 6 Norja Slovakia 5 6 Itävalta Australia 13 6 Sveitsi Japani 10 5 Ruotsi Kanada 6 4 Kiina Portugali 6 3 Vietnam 65 9 Malesia 7 2 Yhdysvallat 40 8 Tsekin tasav. 6 2 Unkari 22 4 Islanti 5 2 Muut Muut Massojen tärkeimmät vientimaat 2004 Mekaaniset massat Sellu Muut massat maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj t milj t milj. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Ruotsi Saksa Saksa 33 6 Itävalta 4 2 Alankomaat Kiina 19 4 Alankomaat 4 1 Ruotsi Ruotsi 34 3 Ranska 3 1 Ranska Itävalta 5 1 Kiina 3 1 Britannia Britannia 2 1 Yhdysvallat 2 1 Yhdysvallat Syyria 3 1 Meksiko 2 1 Kiina Libanon 2 1 Italia 2 1 Italia Viro 2 0 Sveitsi 2 1 Sveitsi Belgia 2 0 Venäjä 1 1 Puola Venäjä 3 0 Etelä-Korea 2 0 Japani Ranska 1 0 Saksa 1 0 Turkki 23 9 Norja 2 0 Indonesia 1 0 Espanja 18 8 Alankomaat 1 0 Tsekin tasav Intia 3 0 Venäjä 11 5 Vietnam 1 0 Muut 1 1 Muut Muut 9 2

12 12 11 Paperin, kartongin sekä paperi- ja kartonkijalosteiden tärkeimmät vientimaat 2004 Sanomalehtipaperi Aikakauslehti- ja hienopaperi Voimapaperi maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj t milj t milj t milj. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Britannia Saksa Ukraina Saksa Espanja Britannia Brasilia Italia Tanska Yhdysvallat Portugali Espanja Saksa Belgia Singapore Britannia Ranska Espanja Intia Ranska Japani Ranska Kiina Itävalta Alankomaat Italia Unkari Alankomaat 16 9 Portugali 16 7 Venäjä Hongkong Belgia 14 9 Intia 18 6 Alankomaat Meksiko Japani 12 6 Saudi-Arabia 14 5 Puola Arabiemiirik Yhdysvallat 8 5 Arabiemiirik Ruotsi Luxemburg Tanska 10 5 Kreikka 12 5 Australia Etelä-Afrikka Meksiko 10 5 Yhdysvallat 11 4 Tanska Tsekin tasav Tsekin tasav. 8 5 Turkki 12 4 Japani Filippiinit Kiina 7 5 Norja 11 4 Turkki Malesia Syyria 11 4 Puola 8 3 Norja Saudi-Arabia Unkari 7 4 Ruotsi 8 3 Kreikka Uusi Seelanti Brasilia 9 4 Italia 7 3 Sveitsi Chile Portugali 7 4 Irlanti 7 3 Kanada Viro Malesia 5 4 Itävalta 5 2 Itävalta Taiwan Puola 5 4 Muut Muut Muut Muu paperi Kartonki Paperi- ja kartonkijalosteet maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo maa määrä arvo 1000 t milj t milj t milj t milj. Yhteensä Yhteensä Yhteensä Britannia Saksa Unkari Ruotsi Saksa Espanja Etelä-Afrikka Saksa Ranska Britannia Kreikka Venäjä Yhdysvallat Yhdysvallat Hongkong Britannia Luxemburg Alankomaat Etelä-Korea Norja Italia Venäjä Saudi-Arabia Ranska Espanja Belgia Itävalta Yhdysvallat Kiina 11 9 Kiina Malesia 14 8 Viro Ruotsi 8 7 Italia Norja 7 7 Tanska Taiwan 7 7 Japani Kolumbia 17 6 Espanja Malesia 7 6 Ruotsi Costa Rica 22 6 Puola 9 10 Australia 6 6 Ranska Slovakia 5 6 Italia 5 9 Alankomaat 5 5 Ukraina Intia 9 6 Itävalta 5 9 Japani 5 5 Puola Latvia 7 6 Latvia 4 8 Belgia 9 5 Sveitsi Singapore 8 5 Kanada 6 7 Venäjä 6 5 Australia Nigeria 15 5 Luxemburg 5 7 Thaimaa 4 3 Turkki Portugali 6 5 Australia 5 6 Israel 4 3 Tanska Israel 9 5 Liettua 4 6 Argentiina 3 2 Taiwan Tsekin tasav. 7 5 Tsekin tasav. 6 5 Kolumbia 2 2 Filippiinit Irlanti 6 5 Sveitsi 3 5 Muut Muut Muut Erittelemätön 45

13 13 12 Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät maittain 2004 (1) Maa Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaan. Sellu Muut Massat tavara ja viilu levy levy massat massat yhteensä m³ m³ m³ t t t t t YHTEENSÄ 8 226, ,4 241,7 62,9 111, ,9 121, ,6 EUROOPPA 5 215, ,7 241,5 60,8 101, ,7 90, ,5 Euroopan unioni 5 073, ,0 182,2 55,2 98, ,5 84, ,8 Alankomaat 452,6 162,7-5,2 3,6 188,8 1,2 193,6 Belgia 158,8 21,0-2,0 0,2 4,2 2,0 6,3 Britannia 1 451,6 188,4 120,9 31,4-125,8 2,4 128,2 Espanja 304,9 49,6 0,0 0,0-18,3 0,1 18,4 Irlanti 188,6 18,8 0,8 2, Italia 271,7 63,5-0,6 1,9 81,2 0,4 83,4 Itävalta 81,9 22, ,5 7,1 5,3 16,9 Kreikka 150,9 4,2-0,5-13,3-13,3 Kypros 14,9 2,1-0, Latvia 1,3 0,1 0,1 0,1-0,0 2,5 2,5 Liettua 7,1 2,0 0, ,0 0,0 Luxemburg 0,0 0, Malta Portugali 9,0 6, ,1 0,0 5,1 Puola 8,3 9,8 0, ,5 0,4 61,9 Ranska 849,8 107,7 0,1 1,0 2,9 188,6 1,3 192,8 Ruotsi 43,2 106,1 12,9 6,5 84,8 226,9 33,9 345,6 Saksa 651,0 245,9-1,8 0,7 909,4 32,6 942,7 Slovakia 4,6 5, ,3 0,6-0,9 Slovenia 1,2 0, ,0-0,0 Tanska 377,2 68,1 38,3 2, Tsekin tasavalta 4,8 6, ,8-15,8 Unkari 22,0 3,5 0, ,0 0,0 Viro 18,1 2,4 8,5 0, ,4 2,4 Muu Eurooppa 142,2 76,7 59,3 5,6 3,1 99,2 6,3 108,6 Norja 56,7 42,4 6,3 3, ,2 2,2 Sveitsi 56,0 12,3-0,0 1,6 60,0 1,2 62,8 Turkki 2,2 13,8-0,0 0,2 22,7-22,9 Ukraina 0,2-0,0 0,0-4,3-4,3 Venäjä 7,5 1,5 44,6 1,7 1,3 10,6 3,0 14,9 Muut 19,5 6,7 8,4 0,4-1,6-1,6 AASIA 1 799,3 61,8 0,0 0,5 5,9 165,1 30,3 201,4 Arabiemiirikunnat 0,5 4,5 0,0 0, ,9 0,9 Etelä-Korea 4,4 23, ,6 0,0-1,6 Filippiinit 0, ,3 0,3 Hongkong 7,3 0,5 0, ,6-0,6 Intia 0,3 0, ,7 2,8 10,5 Israel 267,3 2,0-0,0-0,2-0,2 Japani 1 162,8 10,3-0,0 0,0 25,7-25,7 Kiina 62,4 2,9-0,1 3,4 97,5 18,6 119,5 Malesia 11,9 6, ,1-0,1 Saudi-Arabia 173,5 2,4-0,0 0, ,3 Singapore 0,4 0, ,5 0,5 Syyria ,7 3,0 6,7 Taiwan 28,9 0, ,4-0,4 Muut 78,9 9,0 0,0 0,2 0,7 29,4 4,2 34,3 AFRIKKA 1 164,8 1,9-1,4-20,1 0,6 20,7 Algeria 361,4 0, ,0 0,0 Egypti 482, ,7 0,5 8,3 Etelä-Afrikka 0,3 1, ,1-0,1 Marokko 146,9 0,2-1,3-5,6-5,6 Tunisia 158, ,1-6,1 Muut 15,1 0,5-0,0-0,6-0,6 POHJOIS-AMERIKKA 41,6 61,6-0,3 2,2 114,3 0,0 116,5 Kanada 1,9 6, ,3 0,0 2,3 Yhdysvallat 39,7 55,1-0,3 2,2 112,0-114,3 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,7 0,6 0,2-1,6 1,7-3,3 Brasilia - 0, Kolumbia Meksiko 0,1 0, , ,6 Muut 0,6 0,0 0, ,7-1,7 OSEANIA 4,2 12,7-0,0 0, ,3 Australia 4,2 12,6-0,0 0, ,3 Uusi Seelanti 0,0 0, Muut

14 14 12 Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät maittain 2004 (2) Maa Sanoma- Aikakaus- Hieno- Aikakaus- Voima- Muu Paperi Kartonki Paperi- Massa- ja lehtipaperi lehtipaperi paperi lehti- ja paperi paperi yhteensä ja kartonki- paperiteoll. hienopap. jalosteet yhteensä t t t t t t t t t t YHTEENSÄ 572, , , ,2 408,4 340, , ,7 410, ,6 EUROOPPA 454, , , ,3 298,3 235, , ,4 321, ,1 Euroopan unioni 428, , , ,8 281,9 225, , ,0 263, ,8 Alankomaat 23,0 124,4 120,7 245,1 15,9 4,6 288,7 113,3 3,6 599,1 Belgia 4,2 320,9 244,0 564,9 13,5 9,4 592,1 83,2 3,3 685,0 Britannia 120,0 780,9 495, ,7 23,9 62, ,7 185,2 42, ,2 Espanja 95,4 368,8 133,8 502,6 27,1 12,0 637,1 297,0 9,6 962,0 Irlanti 7,1 3,3 18,8 22,2 2,0 0,6 31,8 5,8 1,5 39,1 Italia 7,3 246,6 58,4 305,0 46,0 12,3 370,6 75,6 5,3 534,9 Itävalta 5,1 41,1 19,6 60,7 23,6 0,4 89,8 11,4 5,0 123,0 Kreikka 12,2 93,9 20,5 114,4 3,6 0,6 130,9 33,7 0,8 178,6 Kypros 0,1 1,2 0,4 1,6 0,0 0,0 1,7 3,3 0,1 5,1 Latvia 0,2 10,1 7,1 17,2 1,3 0,2 18,9 7,3 3,9 32,5 Liettua 4,9 14,7 6,0 20,7 0,5 0,0 26,1 2,8 3,6 32,4 Luxemburg 0,9 6,4 20,4 26,9-15,8 43,6 0,0 4,5 48,2 Malta 0,6 0,2 0,3 0,6-0,1 1,3 0,1 0,0 1,4 Portugali 16,5 41,3 8,5 49,8 6,7 0,2 73,2 6,0 0,2 84,5 Puola 7,6 158,0 57,3 215,4 4,7 2,2 229,8 34,9 9,0 335,6 Ranska 31,4 252,5 240,2 492,6 20,7 38,1 582,9 42,2 20,2 838,1 Ruotsi 7,9 62,6 82,9 145,5 3,0 7,9 164,3 74,2 66,9 651,0 Saksa 35, ,6 374, ,4 64,1 55, ,0 413,0 48, ,1 Slovakia 0,1 18,2 4,5 22,7 0,0 0,0 22,9 4,7 0,5 28,9 Slovenia 0,3 2,8 3,4 6,2 0,7 0,0 7,2 0,7 0,8 8,8 Tanska 41,9 58,9 66,9 125,9 9,5 1,6 178,9 31,1 14,1 224,1 Tsekin tasavalta 1,0 23,6 9,9 33,4 7,5 0,8 42,7 7,2 6,5 72,2 Unkari 0,9 22,3 15,7 38,0 6,8 0,3 46,0 19,3 2,5 67,8 Viro 3,7 17,4 7,0 24,4 0,6 0,2 28,9 5,1 11,4 47,9 Muu Eurooppa 26,4 367,0 274,6 641,6 16,4 10,2 694,6 228,3 57, ,3 Norja 11,0 63,1 43,7 106,8 2,2 0,3 120,3 6,9 22,3 151,6 Sveitsi 2,0 63,6 7,3 70,9 1,4 0,3 74,6 23,6 2,6 163,5 Turkki 11,6 99,7 41,2 140,9 5,3 1,9 159,7 41,5 1,8 225,9 Ukraina 0,3 30,6 19,9 50,5 0,9 0,1 51,8 45,0 1,0 102,2 Venäjä 0,6 88,7 147,2 235,9 1,7 6,3 244,5 102,8 28,8 391,1 Muut 1,0 21,3 15,2 36,5 4,9 1,3 43,7 8,5 1,2 55,0 AASIA 99,2 371,9 349,9 721,7 58,0 47,5 926,4 391,1 46, ,6 Arabiemiirikunnat 13,3 23,6 21,9 45,5 1,1 1,4 61,3 4,9 0,9 68,1 Etelä-Korea 0,6 12,8 10,8 23,6 1,6 0,0 25,8 25,3 1,3 54,0 Filippiinit - 5,8 34,3 40,2 0,0 0,3 40,5 58,2 1,6 100,5 Hongkong 5,2 14,2 28,7 42,9 1,5 0,1 49,7 21,8 1,3 73,3 Intia 17,7 35,7 20,6 56,3 0,6 2,1 76,8 8,8 1,2 97,3 Israel 2,4 4,5 9,0 13,5 3,2 3,8 22,8 8,9 7,4 39,3 Japani 23,8 146,5 5,0 151,5 12,2 4,5 192,1 51,5 0,3 269,5 Kiina 0,5 23,6 28,1 51,7 6,8 10,5 69,6 87,3 1,4 277,8 Malesia 1,9 4,9 31,4 36,4 5,4 6,8 50,5 14,2 3,7 68,5 Saudi-Arabia 13,5 10,2 22,9 33,1 5,5 1,2 53,3 17,5 3,8 74,8 Singapore 0,8 17,9 32,9 50,7 0,1 0,2 51,9 8,4 0,8 61,6 Syyria 2,7 2,6 9,1 11,7 11,3 0,1 25,8 3,4 1,6 37,5 Taiwan 5,4 26,4 6,1 32,6 2,7 7,4 48,1 32,6 12,9 94,0 Muut 11,2 43,0 88,9 131,9 6,2 9,1 158,4 48,3 8,5 249,5 AFRIKKA 3,8 28,6 48,2 76,8 16,3 5,5 102,3 81,4 4,1 208,4 Algeria - 0,0 6,4 6,4 0,2 0,2 6,8 4,1 0,2 11,1 Egypti - 2,3 9,4 11,6 6,8 0,5 18,9 10,9 0,2 38,2 Etelä-Afrikka 0,6 20,5 11,6 32,1 0,7 0,5 33,9 20,6 0,4 55,0 Marokko 0,3 1,3 1,3 2,6 7,1 0,6 10,5 5,8 1,8 23,7 Tunisia 0,1 0,2 1,7 1,9 0,6-2,5 6,0 0,7 15,3 Muut 2,7 4,3 17,9 22,2 1,0 3,7 29,6 34,1 0,8 65,1 POHJOIS-AMERIKKA 11,1 875,4 255, ,4 7,9 38, ,1 188,8 23, ,9 Kanada - 65,6 9,0 74,6 0,1 0,3 75,0 6,0 6,4 89,7 Yhdysvallat 11,1 809,8 246, ,8 7,8 38, ,1 182,8 17, ,2 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 2,7 112,6 122,2 234,8 23,3 7,8 268,5 79,6 6,8 358,1 Brasilia 1,8 36,2 14,2 50,5 8,8 2,2 63,3 1,6 0,2 65,1 Kolumbia - 5,4 22,1 27,5 0,1 2,5 30,1 17,4 0,5 48,0 Meksiko 0,4 29,9 12,3 42,2 9,6 0,1 52,3 4,2 0,5 58,6 Muut 0,5 41,0 73,5 114,6 4,8 3,0 122,8 56,4 5,5 186,5 OSEANIA 1,5 188,9 26,3 215,2 4,7 5,6 226,9 34,6 7,7 269,4 Australia 1,5 160,8 18,1 178,9 3,6 5,5 189,6 28,7 4,9 223,4 Uusi Seelanti - 27,6 7,9 35,5 1,0 0,1 36,6 5,8 2,8 45,3 Muut - 0,5 0,2 0, ,7-0,0 0,8

15 13 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 2004 (1) 15 Maa Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Muu puu- Puutuote- Mekaan. Sellu Muut Massat tavara ja viilu levy levy tuoteteoll. teoll. yht. massat massat yhteensä milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. YHTEENSÄ 1 420,0 629,4 39,8 20,2 670, ,3 40,3 902,8 22,1 965,3 EUROOPPA 933,4 560,0 39,8 19,7 526, ,9 36,7 779,9 14,5 831,1 Euroopan unioni 895,2 521,4 29,6 17,5 402, ,9 35,6 737,4 13,6 786,6 Alankomaat 72,0 61,5-1,6 5,4 140,5 1,4 81,6 0,3 83,3 Belgia 20,0 11,6-0,5 10,6 42,8 0,1 1,8 0,4 2,2 Britannia 267,4 80,0 19,8 9,5 70,9 447,7-53,8 1,2 55,0 Espanja 49,3 29,1 0,0 0,0 13,2 91,6-8,4 0,0 8,4 Irlanti 35,4 6,1 0,1 0,8 8,7 51, Italia 57,0 33,5-0,2 8,8 99,6 0,6 34,9 0,1 35,6 Itävalta 15,2 13, ,8 41,0 1,7 2,9 1,3 5,9 Kreikka 24,2 2,0-0,2 12,1 38,5-4,6-4,6 Kypros 2,8 1,1-0,1 0,4 4, Latvia 0,3 0,0 0,0 0,0 2,8 3,2-0,0 0,1 0,1 Liettua 1,6 1,8 0,1-2,2 5, ,0 0,0 Luxemburg 0,0 0, ,1 0, Malta ,0 0, Portugali 1,9 3, ,4 6,6-1,9 0,0 1,9 Puola 2,1 7,1 0,2-4,6 14,0-25,9 0,2 26,1 Ranska 146,7 51,0 0,0 0,3 47,1 245,1 1,2 75,9 0,3 77,4 Ruotsi 10,7 46,9 3,2 2,5 72,3 135,6 30,4 80,3 2,8 113,5 Saksa 113,9 134,6-0,4 72,3 321,3 0,2 358,7 6,2 365,1 Slovakia 1,2 6, ,4 7,7 0,1 0,3-0,4 Slovenia 0,2 0, ,5 0,8-0,0-0,0 Tanska 63,5 26,9 4,0 0,9 35,7 131, Tsekin tasavalta 1,1 2, ,1 4,6-6,4-6,4 Unkari 4,3 1,8 0,1-1,8 8, ,0 0,0 Viro 4,2 1,5 2,0 0,5 17,1 25, ,5 0,5 Muu Eurooppa 38,2 38,6 10,1 2,1 123,9 212,9 1,1 42,5 0,9 44,5 Norja 19,7 18,5 1,5 1,0 41,0 81, ,3 0,3 Sveitsi 11,9 8,3-0,0 14,1 34,3 0,5 26,3 0,2 27,0 Turkki 0,9 8,0-0,0 0,4 9,3 0,1 8,6-8,7 Ukraina 0,1-0,0 0,0 4,5 4,6-1,7-1,7 Venäjä 2,3 1,0 7,1 1,0 61,1 72,5 0,5 5,1 0,4 6,0 Muut 3,3 2,8 1,6 0,1 2,7 10,5-0,8-0,8 AASIA 325,9 32,6 0,0 0,2 101,5 460,1 1,9 65,7 7,4 75,0 Arabiemiirikunnat 0,0 2,2 0,0 0,0 0,2 2, ,1 0,1 Etelä-Korea 1,3 13, ,1 17,2 0,5 0,0-0,5 Filippiinit 0, ,1 0, ,0 0,0 Hongkong 1,6 0,3 0,0-0,3 2,2-0,2-0,2 Intia 0,1 0, ,3 0,4-3,0 0,3 3,2 Israel 34,9 0,9-0,0 0,4 36,3-0,1-0,1 Japani 239,6 5,4-0,0 92,5 337,5 0,0 11,7-11,7 Kiina 9,6 1,7-0,0 0,8 12,1 1,1 37,5 4,5 43,1 Malesia 1,8 2, ,2 6,4-0,0-0,0 Saudi-Arabia 21,1 1,3-0,0 0,3 22,7 0, ,1 Singapore 0,0 0, ,0 0, ,1 0,1 Syyria ,2 0,9 2,1 Taiwan 4,2 0, ,1 4,7-0,1-0,1 Muut 11,4 4,0 0,0 0,1 2,3 17,8 0,2 11,8 1,4 13,4 AFRIKKA 150,3 1,3-0,3 0,9 152,9-8,2 0,2 8,4 Algeria 59,1 0, , ,0 0,0 Egypti 44, ,0 44,2-2,9 0,2 3,1 Etelä-Afrikka 0,1 0, ,0 0,9-0,0-0,0 Marokko 20,6 0,1-0,3 0,1 21,1-2,1-2,1 Tunisia 24, ,0 24,5-2,8-2,8 Muut 2,0 0,3-0,0 0,8 3,1-0,4-0,4 POHJOIS-AMERIKKA 8,8 29,5-0,1 38,6 76,9 0,9 48,2 0,0 49,1 Kanada 0,5 4, ,1 10,9-0,9 0,0 0,9 Yhdysvallat 8,3 25,1-0,1 32,5 66,0 0,9 47,3-48,2 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 0,1 0,4 0,0-0,4 0,9 0,7 0,9-1,6 Brasilia - 0, ,0 0, Kolumbia ,0 0, Meksiko 0,1 0, ,0 0,4 0, ,7 Muut 0,0 0,1 0,0-0,3 0,4-0,9-0,9 OSEANIA 1,5 5,6-0,0 3,6 10,7 0, ,1 Australia 1,5 5,5-0,0 3,6 10,6 0, ,1 Uusi Seelanti 0,0 0, ,0 0, Muut ,0 0,

16 16 13 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 2004 (2) Maa Sanoma- Aikakaus- Hieno- Aikakaus- Voima- Muu Paperi Kartonki Paperi- Massa- ja lehtipaperi lehtipaperi paperi lehti- ja paperi paperi yhteensä ja kartonki- paperiteoll. hienopap. jalosteet yhteensä milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. milj. YHTEENSÄ 233, , , ,9 246,8 348, , ,0 528, ,9 EUROOPPA 186, , , ,0 187,5 212, , ,3 440, ,9 Euroopan unioni 176, , , ,3 175,3 205, , ,4 338, ,6 Alankomaat 9,6 69,3 87,1 156,4 9,2 5,5 180,7 86,5 5,0 355,5 Belgia 1,9 187,3 135,6 322,9 8,7 5,3 338,7 63,2 4,7 408,9 Britannia 50,3 443,5 336,9 780,3 14,1 53,4 898,1 144,5 37, ,2 Espanja 37,6 205,0 88,6 293,6 15,3 10,4 356,9 171,9 11,2 548,5 Irlanti 2,9 2,0 11,3 13,2 1,2 0,5 17,8 4,8 1,6 24,3 Italia 3,1 137,2 35,2 172,4 28,3 13,9 217,7 51,5 9,4 314,1 Itävalta 2,2 23,1 12,3 35,4 13,1 0,8 51,5 9,8 8,6 75,8 Kreikka 4,7 52,4 12,6 65,0 2,4 0,7 72,8 15,2 1,6 94,2 Kypros 0,0 0,7 0,3 1,0 0,0 0,1 1,1 2,1 0,1 3,3 Latvia 0,1 7,0 5,2 12,2 1,3 0,2 13,8 5,5 7,9 27,3 Liettua 2,1 9,9 4,5 14,3 0,4 0,0 16,8 1,6 6,0 24,4 Luxemburg 0,4 3,7 17,7 21,4-16,9 38,7 0,1 7,0 45,8 Malta 0,2 0,1 0,2 0,3-0,1 0,7 0,1 0,0 0,8 Portugali 6,5 23,0 5,7 28,7 4,0 0,2 39,4 5,0 0,5 46,8 Puola 3,3 97,7 39,8 137,5 3,7 1,4 145,9 28,3 9,8 210,1 Ranska 13,6 143,5 148,1 291,6 13,9 38,7 357,7 35,4 32,7 503,2 Ruotsi 3,3 38,5 63,5 102,0 2,3 7,3 114,8 43,5 79,6 351,4 Saksa 15,2 710,4 246,1 956,5 42,6 46, ,8 303,2 58, ,1 Slovakia 0,1 10,9 2,6 13,5 0,0 0,0 13,6 5,7 0,8 20,4 Slovenia 0,2 1,6 1,9 3,4 0,5 0,0 4,2 0,8 1,2 6,2 Tanska 17,0 34,7 50,4 85,0 5,3 1,9 109,2 22,1 21,8 153,1 Tsekin tasavalta 0,5 13,1 7,1 20,3 4,6 0,5 25,9 4,8 5,4 42,4 Unkari 0,4 12,3 11,9 24,2 4,1 0,3 29,0 15,4 4,4 48,9 Viro 1,6 11,0 5,1 16,1 0,4 0,5 18,7 3,4 23,5 46,1 Muu Eurooppa 9,4 204,7 186,0 390,7 12,3 7,8 420,1 169,9 102,7 737,3 Norja 3,8 36,4 30,3 66,8 2,2 0,3 73,1 6,8 36,0 116,2 Sveitsi 0,9 38,3 4,6 42,9 1,4 0,2 45,3 22,9 5,1 100,3 Turkki 3,9 42,8 25,1 67,9 3,2 1,1 76,1 22,4 2,1 109,3 Ukraina 0,1 17,6 12,7 30,3 0,7 0,1 31,2 31,4 2,0 66,4 Venäjä 0,3 57,4 103,7 161,1 1,7 4,8 167,9 79,1 54,8 307,7 Muut 0,4 12,2 9,6 21,7 3,1 1,2 26,5 7,3 2,7 37,3 AASIA 39,5 186,9 194,1 381,0 30,8 40,7 492,1 223,9 30,9 821,9 Arabiemiirikunnat 4,8 10,3 12,1 22,4 0,6 0,8 28,6 3,2 0,4 32,3 Etelä-Korea 0,3 6,2 5,2 11,5 1,1 0,0 12,9 13,5 0,6 27,4 Filippiinit - 2,2 17,9 20,1 0,0 0,2 20,4 16,0 1,8 38,2 Hongkong 2,2 7,4 16,4 23,8 1,0 0,1 27,2 14,3 1,7 43,4 Intia 6,3 16,0 10,9 27,0 0,3 1,6 35,2 5,6 1,6 45,6 Israel 0,9 2,0 5,2 7,3 1,7 3,4 13,3 4,9 2,8 21,0 Japani 11,3 80,8 3,0 83,9 6,0 5,3 106,5 46,5 0,9 165,5 Kiina 0,2 11,0 15,8 26,8 4,5 8,9 40,4 51,7 1,5 136,7 Malesia 0,8 2,4 17,4 19,9 3,8 6,0 30,4 7,8 4,4 42,5 Saudi-Arabia 5,1 4,6 14,0 18,5 2,7 0,8 27,1 10,7 1,2 39,1 Singapore 0,3 9,3 17,9 27,3 0,1 0,1 27,8 5,4 1,3 34,7 Syyria 1,4 1,4 4,9 6,4 4,3 0,0 12,1 2,0 0,9 17,1 Taiwan 2,1 12,3 3,8 16,1 1,5 6,6 26,3 16,7 3,8 47,0 Muut 4,0 20,8 49,4 70,2 3,3 6,7 84,1 25,7 8,3 131,5 AFRIKKA 1,3 16,2 27,6 43,8 8,3 4,1 57,5 42,4 3,5 111,8 Algeria - 0,0 3,4 3,5 0,1 0,1 3,7 3,2 0,2 7,1 Egypti - 1,1 5,0 6,1 3,2 0,4 9,7 4,8 0,2 17,7 Etelä-Afrikka 0,3 12,5 7,9 20,5 0,6 0,5 21,9 15,3 0,6 37,9 Marokko 0,1 0,7 0,8 1,5 3,6 0,3 5,5 2,4 1,3 11,3 Tunisia 0,0 0,1 1,0 1,1 0,4-1,5 3,9 0,5 8,7 Muut 0,8 1,7 9,5 11,2 0,4 2,8 15,3 12,9 0,7 29,2 POHJOIS-AMERIKKA 4,0 448,4 160,1 608,5 5,4 33,1 651,0 121,8 39,6 861,6 Kanada - 36,8 5,0 41,9 0,1 0,5 42,5 4,0 7,0 54,5 Yhdysvallat 4,0 411,6 155,1 566,7 5,4 32,6 608,5 117,8 32,6 807,1 Muut LATINALAINEN AMERIKKA 1,2 59,2 69,5 128,7 11,5 6,8 148,2 30,3 4,8 184,9 Brasilia 0,9 20,2 8,5 28,7 4,0 1,9 35,6 1,5 0,4 37,5 Kolumbia - 2,7 12,4 15,0 0,1 2,1 17,3 6,0 0,7 23,9 Meksiko 0,1 15,6 6,8 22,4 4,8 0,1 27,5 4,0 0,8 32,9 Muut 0,2 20,8 41,8 62,5 2,6 2,6 68,0 18,8 2,9 90,6 OSEANIA 0,8 102,1 17,7 119,8 3,1 6,1 129,9 27,3 8,3 165,6 Australia 0,8 88,3 13,2 101,5 2,4 6,0 110,6 22,8 6,3 139,9 Uusi Seelanti - 13,5 4,4 18,0 0,7 0,1 18,8 4,4 1,9 25,2 Muut - 0,3 0,1 0, ,4-0,1 0,5 MAITTAIN ERITTELEMÄTÖN ,3 45, ,3

17 14 Metsäteollisuuden tuonti 2004 ja Tavaralaji yks Muutos 2004/ määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo määrä arvo yks. arvo 1000 yks. milj. /yks. % % % 1000 yks. milj. /yks. SUOMEN TAVARATUONTI PUU m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET PUUTUOTETEOLLISUUS Sahatavara m³ Mäntysahatavara m³ Kuusisahatavara m³ Muu havusahatavara m³ Höyläsahatavara m³ Lehtisahatavara m³ Vaneri m³ Viilu m³ Lastulevy m³ Kuitulevy t Puiset huonekalut Muut puuteokset Puutalot MASSA- JA PAPERITEOLLISUUS t Massa t Mekaaninen puumassa t Puolikemiallinen puumassa t Valkaisematon sulfaattisellu t Valkaistu sulfaattisellu t havusulfaatti t lehtisulfaatti t Liukosellu t Valkaisematon sulfiittisellu t Valkaistu sulfiittisellu t Keräyspaperi ja -kartonki t Muu kuin puumassa t Paperi t Sanomalehtipaperi t Aikakauslehtipaperi t päällystämätön t päällystetty t Hienopaperi t päällystämätön t päällystetty t Säkkipaperi t Muu voimapaperi t Muu paperi t Kartonki t Kraftlaineri t Muu sulfaattikartonki t Fluting t Muu kartonki t Paperi- ja kartonkijalosteet t MUUT TUOTTEET

18 18 15 Metsäteollisuustuotteiden tärkeimmät tuontimaat 2004 Sahatavara Massa Paperi Kartonki Paperi- ja kartonkijalosteet maa tuonti maa tuonti maa tuonti maa tuonti maa tuonti milj. milj. milj. milj. milj. Yhteensä 83 Yhteensä 111 Yhteensä 152 Yhteensä 143 Yhteensä 226 Venäjä 38 Portugali 35 Ruotsi 62 Ruotsi 91 Saksa 58 Viro 11 Ruotsi 32 Venäjä 24 Saksa 23 Ruotsi 53 Puola 7 Indonesia 11 Saksa 22 Norja 7 Alankomaat 26 Yhdysvallat 5 Venäjä 7 Britannia 7 Britannia 5 Ranska 15 Ruotsi 3 Brasilia 6 Alankomaat 6 Venäjä 4 Tanska 12 Kanada 3 Etelä-Afrikka 6 Itävalta 6 Tanska 4 Britannia 11 Saksa 2 Kanada 3 Ranska 4 Yhdysvallat 2 Italia 9 Latvia 2 Yhdysvallat 2 Norja 3 Itävalta 2 Belgia 6 Kroatia 1 Norja 2 Italia 3 Puola 1 Viro 4 Tsekin tasavalta 1 Chile 1 Espanja 2 Ranska 1 Yhdysvallat 4 Unkari 1 Saksa 1 Belgia 2 Alankomaat 1 Espanja 3 Liettua 1 Espanja 1 Tanska 2 Sveitsi 1 Puola 3 Norsunluurann. 1 Viro 1 Puola 2 Kiina 3 Slovakia 1 Viro 1 Norja 3 Alankomaat 1 Japani 1 Itävalta 2 Muut 5 Muut 2 Muut 5 Muut 2 Muut 15 Puutuoteteollisuus Massa- ja paperi- Metsäteollisuustuotteet teollisuus yhteensä maa tuonti maa tuonti maa tuonti milj. milj. milj. Yhteensä 504 Yhteensä 632 Yhteensä Viro 108 Ruotsi 238 Ruotsi 338 Ruotsi 100 Saksa 104 Saksa 145 Venäjä 70 Venäjä 37 Viro 114 Saksa 42 Portugali 36 Venäjä 107 Puola 21 Alankomaat 33 Portugali 36 Italia 18 Britannia 23 Alankomaat 36 Tanska 15 Ranska 20 Tanska 33 Kiina 15 Tanska 17 Italia 30 Latvia 10 Norja 14 Puola 27 Malesia 10 Italia 12 Ranska 25 Vietnam 9 Indonesia 12 Britannia 24 Liettua 8 Itävalta 10 Norja 19 Belgia 8 Yhdysvallat 9 Kiina 19 Indonesia 7 Belgia 8 Indonesia 19 Yhdysvallat 7 Espanja 7 Belgia 16 Ranska 5 Brasilia 6 Yhdysvallat 16 Norja 5 Puola 6 Itävalta 13 Espanja 4 Viro 6 Espanja 11 Itävalta 4 Etelä-Afrikka 6 Latvia 10 Kanada 3 Kanada 4 Malesia 10 Muut 35 Muut 24 Muut 87

19 19 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Metsäntutkimuslaitos (Metla) laatii puun ja metsäteollisuustuotteiden maittaisen ulkomaankauppatilaston vuosittain. Tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Palvelujen kauppa jää tilaston ulkopuolelle. Tilastoituakseen tavaran täytyy saapua fyysisesti maahan tai lähteä maasta. Kauttakuljetuksia (transito) ei kirjata ulkomaankauppatilastoon. Ulkomaankauppatilastossa esitetään määrä-, arvo- ja yksikköarvotietoja viennistä ja tuonnista viimeksi päättyneeltä vuodelta. Lisäksi esitetään ulkomaankaupassa tapahtuneita muutoksia edellisvuodesta. Tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisällytetään vakuutusja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka (FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta kuitenkin vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhteydessä kannettavat verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka (CIF). Tilastossa käytetyt puutavaralaji- ja metsäteollisuustuoteryhmät perustuvat tullihallituksen käyttämään ulkomaankaupan tilastoluokitukseen; vuodesta 1995 alkaen EU:n yhdistettyyn tavaranimikkeistöön (Combined Nomenclature, CN). Metla kokoaa ulkomaankauppatilastonsa tavaroiden vienti- ja tuontitietoja sisältävästä ulkomaankaupan tilastotietokannasta ULTIKAsta. Yksityiskohtaisempia tietoja maittaisesta ulkomaankaupasta (esim. yksittäisiä tullinimikkeitä) voi tiedustella tullihallituksen tilastopalvelun puhelinneuvonnasta, jonka numero on Lisätietoa ulkomaankaupan tilastoinnista on saatavissa myös tullin kotisivuilta osoitteesta Sivuilla esitellään mm. CN-nimikkeistö, ja kerrotaan tullin tilastotuotannosta. Käsitteet Raakapuu on pääosin metsästä hakattua, teollisesti käsittelemätöntä puuta. Tukki- ja kuitupuun lisäksi tilasto sisältää raakapuuksi luokiteltavat polttopuun, hakkeen ja kyllästetyn puun. Tullin luokituksessa männyn, kuusen ja koivun puulajeittainen ulkomaankauppa jaetaan tukkipuuhun ja luokkaan muu. Luokka muu sisältää yleensä lähes yksinomaan kuitupuuta, mutta mukana voi olla muitakin tavaralajeja. Metlan julkaisemassa tilastossa tästä luokasta käytetään kuitenkin tuonnissa kuitupuunimitystä ja viennissä nimitystä muu, sillä nämä nimet kuvaavat parhaiten luokan sisältöä. Kuitupuuhun ja muuhun saattaa sisältyä myös erikoispuutavaralajeja, jotka nostavat luokan yksikköarvoa. Jätepuu on sahanpurua ja muuta puujätettä, myös briketeiksi tai vastaavaan muuhun muotoon puristettuna. Raaka- ja jätepuun summasta käytetään tilastossa termiä puu. Puumäärien mittayksikkönä käytetään kuorellista kiintokuutiometriä. Metsäteollisuustuotteita ovat puutuoteteollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, puiset huonekalut, muut puuteokset ja puutalot) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet). Puutuoteteollisuuden (pl. kuitulevy) määrät mitataan kiintokuutiometreinä. Massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden tuotteet sekä kuitulevy ilmoitetaan tonneina. Puiset huonekalut sisällytettiin metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppatilastoon vuoden 1996 alusta lähtien. Tilastoluokka sisältää varsinaisten puisten huonekalujen ja niiden osien lisäksi myös rottinkikalusteet. Menetelmät Tullihallitus laatii kansallisen ulkomaankauppatilaston. Vuoden 1994 loppuun asti tullin käyttämä aineisto oli peräisin periaatteessa kaiken ulkomaankaupan kattavista tullausilmoituksista. Vuoden 1995 alusta voimaan astuneen Suomen EU-jäsenyyden myötä ulkomaankauppa jakautui Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisäkauppaan ja unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään ulkokauppaan. Sisäkaupan osuus (EU25) Suomen metsäsektorin ulkomaankaupasta on hieman alle 70 prosenttia. Sisäkaupassa liikkuvia tavaroita ei tulliselvitetä, vaan niiden tilastointi perustuu kauppaa harjoittavien yritysten tekemiin tilastoilmoituksiin (INTRASTAT-järjestelmä). Ulkokaupan tiedot kerätään suoraan tullausilmoituksista. Tullihallitus tuottaa sekä sisä- että ulkokaupan sisältävän ulkomaankauppatilaston ULTIKA-tietokantaan. Vuoden lopulliset tilastot julkaistaan ULTIKAssa noin kuuden kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä. Metla koostaa tästä maittaisesta ja tullinimikkeittäisestä tietokannasta omat tilastonsa. Luotettavuus Sisäkauppatiedot kerätään yrityksiltä, joiden vienti ja/ tai tuonti ylittää vuosikohtaisen ilmoitusvelvollisuusrajan. Vuonna 2004 ilmoitusvelvollisuuden arvokynnys oli euroa. Tämän kynnysarvon alittanut kauppa arvioidaan erikseen ja lisätään ulkomaankauppatilastoihin ilman maittaista ja nimikekohtaista erittelyä. Ulkokaupassa tilastoidaan kynnysarvon (500 euroa) ylittävät tullausilmoitukset. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset ja tullauserät

20 20 ovat yleensä niin suuria, että ne sisältyvät ulkomaankauppatilastoihin hyvin kattavasti. Merkittävimmät ulkomaankauppatilastojen virheet aiheutuvat ilmoitusvelvollisten tullille toimittamista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Vertailtavuus Vuoden 1994 loppuun saakka käytetyn HS-tavaranimikkeistön ja nykyisen CN-nimikkeistön luokat vastaavat ylimmillä tasoilla toisiaan. CN-nimikkeistö on tarkimmalla tasollaan kahdeksannumeroinen, samoin kuin ennen EU-jäsenyyttä käytetty nimikkeistökin, ja ne ovat kuuden numeron tasolle yhteneväisiä. Nimikkeistöjen erot esiintyvät vasta alaryhmissä, joissa CNnimikkeistö on yleensä entistä luokitusta yksityiskohtaisempi ja jaottelultaan osittain erilainen. Nimikkeistöjen erot vaikeuttavat ulkomaankauppatilastojen ajallista vertailua. Suurimmat tilastojen vertailtavuusongelmat koskevat raakapuun luokittelua. Vuonna 1995 tietojen keruussa luovuttiin osittain puulajijaosta ja kokonaan jaosta tukki- ja kuitupuuhun. Vuoden 1996 luokituksessa kotimaiset pääpuulajit eroteltiin jälleen toisistaan. Raakapuuta koskevat ulkomaankauppatiedot paranivat merkittävästi vuoden 2002 alussa, jolloin tukki- ja kuitupuujako palautettiin seitsemän vuoden tauon jälkeen takaisin tilastointiin. Eräiden raakapuunimikkeiden kohdalla paljousyksikkönä käytetään kilogrammoja (esim. hake ja polttopuu). Kyseiset yksiköt muunnetaan kiintokuutiometreiksi muunnoskerrointen avulla, joten luvut ovat edelleen vertailtavissa vanhoihin tilastoihin. Vuonna 2004 tullin paperiteollisuutta koskevissa tavaraluokituksissa tapahtui runsaasti muutoksia. Metlan julkaisemaan tilastoon luokitusmuutokset vaikuttivat siten, että aiemmin muuhun kartonkiin sisältynyt tullinimike ja muuhun paperiin luokitellut nimikkeet ja yhdistettiin uudeksi nimikkeeksi Syntynyt uusi tullinimike luokitellaan kokonaan muuksi paperiksi. Samaten muuhun paperiin luokitellusta tullinimikkeestä ja päällystettyyn aikakauslehtipaperiin luokitellusta nimikkeestä muodostui uusi nimike , joka luokitellaan kokonaisuudessaan päällystettyyn aikakauslehtipaperiin. Muille kuin edellä mainituille uusille nimikkeille löytyi suoraan entistä vastaava luokka metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastossa. Tullinimikkeiden muutokset saattavat kuitenkin vaikeuttaa yritysten vastaamista tullin ulkomaankauppakyselyyn, mikä heikentää samalla tilaston ajallista vertailtavuutta. Vuoden 2001 tilastoista lähtien arvot on esitetty euroina. Aiempien tilastojen tiedot muunnetaan vertailukelpoisiksi käyttäen euron kiinteää muuntokurssia (1 euro = 5,94573 mk) Metsäteollisuustuotteiden tuoteryhmittäisten yksikköarvojen kehitystä seurattaessa on muistettava, että muutokset eivät välttämättä aiheudu yksittäisten tuotteiden yksikköarvojen muutoksista, vaan voivat olla seurausta tuoteryhmän sisällä tapahtuvasta rakenteellisesta vaihtelusta. Tullin vientitilastossa salataan kahden paperinimikkeen tietoja.tapettipapereihin kuuluvat tullinimikkeet ja luokitellaan kaikki muuhun paperiin. Näistä nimikkeistä julkaistaan vain viennin kokonaisarvo, mutta ei määrätietoja eikä myöskään maittaisia arvotietoja. Metsäteollisuuden maittaisissa tilastoissa näiden nimikkeiden viennin arvot tilastoituvat luokkaan maittain erittelemätön. Salauksesta aiheutuu ongelmia yksikköarvojen laskentaan, kun kyseisten nimikkeiden arvot sisältyvät tilastointiin mutta määrät eivät. Niinpä luokan muu paperi yksikköarvo on todellisen yksikköarvon lievä yliarvio. Tuonnissa liukosellun määrätieto on salattu jo pitkään, mutta senkin arvotieto sisältyy tilastoihin. Kerran vuodessa ilmestyvän metsäteollisuuden maittaisen ulkomaankauppatilaston lisäksi Metla julkaisee myös kuukausittaista metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastoa. Kuukausitilasto sisältää ennakkotiedot metsäteollisuuden ulkomaankaupasta. Lopulliset koko kalenterivuoden ulkomaankaupan tilastotiedot julkaistaan vasta maittaisen tilaston yhteydessä. Ulkomaankaupan tilastotiedot ilmestyvät myös metsätilastollisessa vuosikirjassa. Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan vuosisarjat 1995 alkaen ja kuukausisarjat 1989 alkaen ovat saatavissa sähköisinä myös Metinfo tilastopalvelusta (

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu kohde- ja lähtömaittain 2005 2015 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 Aasia 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737 1727 1920

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO)

Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain (Lähde: Vipunen ja CIMO) Ulkomaanjaksot kohde- ja lähtömaittain 2008 2017 (Lähde: Vipunen ja CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8667 9388 10123 9931 10014 10189 10171 10139 10444 9551 Aasia 1256 1552 1790 1737 1727 1920 1783 1762

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Coloplastin paikallistoimistot

Coloplastin paikallistoimistot Afrikka Aasia Australia Eurooppa Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka Afrikka Algeria (ranska, arabia) (maksuton*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 sunnuntai torstai, 9.00 17.00 dzconsumerservice@coloplast.com

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 10 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2004 2013 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 10014 10189 Aasia 773 885 1019 1088 1256 1552 1790 1737

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 1/2018 4.4.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2018 4.12.2018 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2018 28.2.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 10/2018 2.1.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2019 30.4.2019 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tulli Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti. Alankomaiden antillit. Albania 95/90/EY Algeria Angola 1884 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja merikotiloita

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 19 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Metsäntutkimuslaitos (Metla) laatii puun ja metsäteollisuustuotteiden maittaisen ulkomaankauppatilaston vuosittain. Tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain

Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Aikuisten ylipainon & lihavuuden esiintyvyys maailmassa alueittain Euroopan alue Albania 2008-9 Kansallinen 10302 15-49 44.8 8.5 29.6 9.7 DHS Armenia 2005 Kansallinen 6016 15-49 26.9 15.5 DHS Itävalta

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot