13 Kansainvälisiä metsätilastoja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13 Kansainvälisiä metsätilastoja"

Transkriptio

1 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada, joiden yhteenlaskettu metsäpinta-ala kattaa noin 40 prosenttia maailman metsistä. Maapallon puuston kokonaistilavuudeksi on arvioitu 527 miljardia kuutiometriä. Tästä ylivoimaisesti suurin osa, lähes neljännes, kasvaa Brasiliassa. Euroopan unionin (28 jäsenmaata) metsäpintaala on 159 miljoonaa hehtaaria ja puuston tilavuus sen metsissä 25 miljardia kuutiometriä. Maailmantalouden tilanne jatkui vuonna 2013 epävarmana. Raakapuuta hakattiin 3,59 miljardia kuutiometriä, josta teollisuuden käyttöön 1,70 ja polttopuuksi 1,88 miljardia kuutiometriä. Vuoteen 2012 verrattuna teollisuuspuun hakkuumäärä kasvoi prosentin polttopuun määrän säilyessä ennallaan. Sahatavaraa tuotettiin kaikkiaan 414 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli neljä prosenttia edellisvuotista enemmän. Puulevyjen tuotanto kasvoi viisi prosenttia nousten 315 miljoonaan kuutiometriin. Paperia ja kartonkia tuotettiin hieman aiempaa vähemmän eli kaikkiaan 397 miljoonaa tonnia. Eniten puuta teollisuuden käyttöön hakataan Yhdysvalloissa. Myös sahatavaraa valmistetaan siellä eniten. Kiina on ylivoimaisesti suurin puulevyjen valmistaja ja on kärjessä myös paperin ja kartongin tuottajana. Neljäsosa maailman paperista ja kartongista valmistetaan Kiinassa. Kansainvälisissä metsätilastoissa tarkastellaan maailman eri maiden metsävaroja sekä puun ja metsäteollisuustuotteiden tuotantoa, vientiä ja tuontia. Lisäksi esitetään raakapuun tienvarsihintoja muutamasta Euroopan maasta. FAO on päivittänyt heinäkuun lopussa 2014 FAOS- TAT-tietokantaan vuotta 2013 koskevat metsätuotteiden tuotantoa ja ulkomaankauppaa koskevat tiedot. Osa niistä on ennakkotietoja, joten muutokset tämän luvun taulukoissa julkaistuihin tietoihin ovat todennäköisiä. Maailman metsävarat Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) tuoreimman metsävarainventoinnin mukaan (Global Forest Resources Assessment 2010 FRA 2010) maailman metsäpinta-ala on 4,03 miljardia hehtaaria eli 31 prosenttia maapallon maapinta-alasta. Viidennes maailman metsäalasta, kaikkiaan 809 miljoonaa hehtaaria, sijaitsee Venäjällä. Seuraavaksi eniten metsää on Brasiliassa, Kanadassa, USA:ssa ja Kiinassa. Näiden viiden maan alueella kasvaa yli puolet maailman metsistä. FRA raportin mukaan maailman metsäpintaala vähenee edelleen huolestuttavaa vauhtia, vaikka joillain alueilla metsäkato on myös hidastunut. Vuosina noin 13 miljoonaa hehtaaria metsää otettiin vuosittain pääosin maatalouden käyttöön tai sitä hävisi luonnontuhojen seurauksena. Voimakkaasti lisääntynyt metsien istuttaminen ja metsien luontainen laajentuminen toisaalla ovat pienentäneet maailman metsien nettomääräistä häviämistä. Vuosina maailman metsäpinta-ala väheni nettomääräisesti 5 miljoonaa hehtaaria vuodessa. Aiemmin 1990-luvulla metsäkato oli suurempi, noin 8 miljoonaa hehtaaria vuosittain. Metsäkato on suurinta Etelä-Amerikassa, jossa metsää häviää noin 4 miljoonan hehtaarin vuosivauhtia. Afrikassa metsiä katoaa runsaat 3 miljoonaa hehtaaria joka vuosi. Euroopassa, samoin kuin Aasiassa, metsä-ala on puolestaan kasvanut. FRA raportissa arvioidaan maailman puuston tilavuudeksi 527 miljardia kuutiometriä. Tästä Metsätilastollinen vuosikirja

2 13 International forest statistics kolmannes, noin 177 miljardia kuutiometriä, sijaitsee Etelä-Amerikassa. Runsaimmat puuvarat ovat Brasiliassa, jossa puuston tilavuudeksi on arvioitu 126 miljardia kuutiometriä. Euroopan puuston tilavuudeksi on saatu 112 miljardia kuutiometriä, josta valtaosa, lähes 82 miljardia kuutiometriä, kasvaa Venäjällä. Euroopan unionin maiden (28 jäsenmaata) yhteenlaskettu metsäpinta-ala on 159 miljoonaa hehtaaria. Unionin maista eniten metsää on Ruotsissa, kaikkiaan 28,6 miljoonaa hehtaaria. Puuston tilavuus on suurin Saksassa, kaikkiaan 3,5 miljardia kuutiometriä. Metsien suojelu Viimeisimmän Euroopan metsien tilaa käsittelevän raportin (State of Europe s Forests 2011) mukaan 37 miljoonaa hehtaaria eli noin neljä prosenttia Euroopan metsistä on suojeltu biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Tästä yli puolet, 17 miljoonaa hehtaaria, sijaitsee Venäjällä. Jos Venäjää ei oteta huomioon, noin 20 miljoonaa hehtaaria eli 10 prosenttia Euroopan metsistä on suojeltu biologista monimuotoisuutta varten. Euroopan unionin alueelle monimuotoisuutta varten suojellusta pinta-alasta osuu 17 miljoonaa hehtaaria, mikä vastaa 11 prosenttia unionin metsäalasta. Biologista monimuotoisuutta varten suojellut alueet on jaettu MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe FOREST EUROPE) -luokittelun mukaisesti kolmeen alaluokkaan. Tiukimpaan kategoriaan (MCPFE 1.1) kuuluvissa metsissä ei sallita mitään toimenpiteitä. MCPFE luokka 1.2 sallii vähäiset toimenpiteet ja kolmas alaluokka, MCPFE 1.3, kattaa alueet, joita suojellaan aktiivisesti hoitamalla. Tiukimmin suojeltujen metsien osuus Euroopassa on vain yksi prosentti koko metsäpinta-alasta valtaosan kuuluessa luokkaan 1.3. Taulukossa 13.3 esitetyt suojelupinta-alat eroavat Suomen kansallisessa tilastossa esitetyistä metsien suojelupinta-aloista (taulukko 2.1) johtuen erilaisesta metsän määritelmästä, luokituseroista ja luokituksen ajankohdasta. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa Vuonna 2013 raakapuuta hakattiin koko maailmassa kaikkiaan miljoonaa kuoretonta kuutiometriä. Polttopuun osuus hakkuista oli miljoonaa kuutiometriä ja teollisuuden käyttöön menevän puun miljoonaa kuutiometriä. Teollisuuspuun määrä nousi edellisvuodesta yhden prosentin ja polttopuun määrä pysyi ennallaan. Raakapuuta hakattiin eniten Intiassa, kaikkiaan 357 miljoonaa kuutiometriä. Tästä valtaosa, 308 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin polttopuuksi. Toiseksi eniten, kaikkiaan 334 miljoonaa kuutiometriä puuta, hakattiin Yhdysvalloissa, jossa hakkuumäärästä 88 prosenttia eli 294 miljoonaa kuutiometriä käytettiin metsäteollisuuden raaka-aineeksi. Venäjä oli suurin raakapuun viejä (18 milj. m³) ja Australia suurin hakkeen viejä (9 milj. m³). Raakapuuta tuotiin eniten Kiinaan (46 milj. m³) ja haketta ja jätepuuta eniten Japaniin (20 milj. m³). Koko maailman sahatavaran tuotanto nousi 414 miljoonaan kuutiometriin vuonna Edellisvuoteen verrattuna tuotanto kasvoi 4 prosenttia. Suurimmat sahatavaran tuottajamaat olivat Yhdysvallat (69 milj. m³), Kiina (60 milj. m³) ja Kanada (43 milj. m³). Suurin viejämaa oli Kanada, josta vietiin 28 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Seuraavaksi tärkeimmät viejät olivat Venäjä ja Ruotsi. Kiina on noussut sahatavaran tuojien ykköseksi, ja sinne tuotiin kaikkiaan 25 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Yhdysvallat ja Japani olivat seuraavina. Puulevyjen tuotanto nousi 315 miljoonaan kuutiometriin eli 5 prosenttia edellisvuotista suuremmaksi. Suurin puulevyjen valmistaja on Kiina, jonka tuotanto vuonna 2013 (129 milj. m³) kattoi jo 41 prosenttia puulevyjen kokonaistuotannosta. Maan valta-asemaa kuvaa, että vanerista ja viilusta lähes puolet (49 %), kuitulevyistä yli puolet (56 %) ja lastulevyistäkin 18 prosenttia valmistetaan Kiinassa. Kiina oli myös ylivoimaisesti suurin vanerin ja viilun sekä kuitulevyjen viejä. Lastulevyjä vietiin eniten Kanadasta. Paperin ja kartongin tuotanto supistui edellisvuodesta vajaan prosentin ja oli vuonna 2013 kaikkiaan 397 miljoonaa tonnia. Painopaperien tuotantomäärät jatkoivat laskuaan; vuonna 2013 sanomalehtipaperia valmistettiin 29 ja aikakauslehti- ja hienopapereita 105 miljoonaa tonnia. Muiden paperi- ja kartonkituotteiden määrät puolestaan nousivat 263 miljoonaan tonniin. Kiina on suurin näidenkin tuotteiden valmistajana tuottaen kaikkiaan 105 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia. Tämä vastaa neljännestä maailman kokonaistuotannosta. Saksa oli paperin ja kartongin viejänä ja tuojana maailman suurin. 374 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

3 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Euroopan unionin raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja ulkomaankauppa Vuonna 2013 Euroopan unionin (28 jäsenmaata) alueella hakattiin raakapuuta kaikkiaan 435 miljoonaa kuoretonta kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Teollisuuden käyttöön hakattiin 336 ja polttopuuksi 98 miljoonaa kuutiometriä puuta. Unionin maista tärkein raakapuun tuottaja oli Ruotsi, jossa hakkuumäärä oli 69 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavaksi suurimmat olivat Suomi (57 milj. m³) ja Saksa (53 milj. m³). Ranskassa polttopuuta hakattiin eniten, kaikkiaan 27 miljoonaa kuutiometriä. Ranska oli EU:n suurin raakapuun viejä ja Itävalta suurin tuoja. Vaikka EU:n osuus koko maailman raakapuun tuotannosta oli vain reilu kymmenesosa vuonna 2013, on unioni monien metsäteollisuuden tuotteiden valmistajana tärkeässä asemassa. Koko maailman sahatavarasta lähes neljäsosa, 99 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, valmistettiin Euroopan unionin alueella. Edellisvuoteen verrattuna tuotanto kasvoi yhden prosentin. Suurin tuottajamaa oli Saksa, jossa sahatavaraa tuotettiin 21 miljoonaa kuutiometriä. Seuraavina olivat Ruotsi (16 milj. m³) ja Suomi (10 milj. m³). Ruotsi oli EU:n suurin viejä toimittaen ulkomaille 12 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa vuonna Tuojamaista merkittävin oli Britannia, jonne meni lähes 6 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa. Erilaisia puulevyjä tuotettiin Euroopan unionin alueella kaikkiaan 57 miljoonaa kuutiometriä eli 18 prosenttia koko maailman tuotannosta. Vuoteen 2012 verrattuna puulevyjen tuotanto kasvoi hivenen (+0,5 %). EU-maista Saksa on merkittävin puulevyjen valmistaja. Vuonna 2013 Saksassa valmistettiin puulevyjä 12 miljoonaa kuutiometriä, pääasiassa lastu- ja kuitulevyjä. Näiden viejänä Saksa oli myös suurin EU-maa. Suomi puolestaan oli suurin vanerin ja viilujen viejä. Tuojamaana Saksa oli ykkönen lastu- ja kuitulevyjen osalta. Vaneria ja viilua tuotiin eniten Britanniaan. Paperia ja kartonkia tuotettiin EU:n alueella vajaa prosentti edellisvuotista vähemmän eli 92 miljoonaa tonnia, mikä vastasi vajaata neljännestä maailman kokonaistuotannosta. Paperi- ja kartonkituotteiden valmistajana Saksa oli EU-maista suurin tuottaen niitä vuonna 2013 yhteensä 22 miljoonaa tonnia. Saksa oli myös suurin viejä ja tuoja. Seuraavaksi tärkeimmät tuottaja- ja viejämaat olivat Ruotsi ja Suomi. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvo Koko maailman yhteenlaskettu raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 242 miljardia dollaria vuonna Tämä vastasi 1,3 prosentin osuutta maailman kokonaisviennin arvosta. Suurin raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli Yhdysvalloilla, 27 miljardia dollaria. Seuraavina olivat Kanada ja Saksa. Suhteellisesti suurimmat metsätuotteiden viennin osuudet maan kokonaisviennin arvosta olivat Suomessa (19 %) ja Latviassa (13 %). Kaikkien maiden yhteenlaskettu raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuonnin kokonaisarvo oli 251 miljardia dollaria. Suurin metsäntuotteiden tuonnin arvo oli Kiinalla, kaikkiaan 43 miljardia dollaria. Kiinan jälkeen seuraavina olivat Yhdysvallat ja Saksa. Tuonnin suhteelliset osuudet maan kokonaistuonnin arvosta olivat suurimmat Egyptissä (4 %) ja Virossa (3 %). Metsäsektorin työllisyys ja kansantuoteosuus Metsäsektori työllisti vuonna 2013 Euroopan unionissa 2,2 miljoonaa henkilöä, mikä vastaa noin prosentin osuutta kaikista työllisistä. Eniten työllisti puutuoteteollisuus, jossa oli kaikkiaan 1,1 miljoonaa työntekijää. Metsätalous jäi noin puolella miljoonalla työntekijällään koko metsäsektorin pienimmäksi toimialaksi massa- ja paperiteollisuuden työllistäessä noin 0,6 miljoonaa henkilöä. Euroopan unionin bruttokansantuotteesta metsäsektori tuotti vuonna 2009 vain yhden prosentin. Metsäsektorin arvonlisäyksestä massa- ja paperiteollisuus tuotti suurimman osan, 44 prosenttia. Puutuoteteollisuuden osuus oli 37 prosenttia ja lopusta 19 prosentista vastasi metsätalous. Euroopan unionin maista Suomella oli suhteellisesti suurin metsäsektorin bruttokansantuoteosuus, 4,0 prosenttia. Latviassa metsäsektorin osuus oli 3,5 ja Virossa 2,9 prosenttia. Kansainvälisten metsätilastojen laadinta Maailman metsävarat Maapallon metsävaroja on inventoitu 5 10 vuoden välein 1950-luvulta alkaen. Arvioinnin tarkoituksena on Metsätilastollinen vuosikirja

4 13 International forest statistics tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista ja luotettavaa metsävaratietoa, seurata metsävaroissa tapahtuvia muutoksia ja tarjota perusteita kestävän metsätalouden edistämiseksi. Metsävarojen inventointia koordinoi FAO:n Roomassa sijaitseva metsäosasto, joka myös vastaa lähinnä trooppisten metsäalueiden arvioinnista sekä koko maailman tulosten yhteenvedosta. YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE), yhteistyössä FAO:n kanssa, vastaa puolestaan ECE-alueen (Eurooppa, IVY-maat, Israel, Kanada ja Yhdysvallat) metsävaratilastoista, jotka koskevat pääosin lauhkeaa ja pohjoista metsävyöhykettä. Metsävaratiedot kerätään standardisoidulla kyselylomakkeella kunkin maan omista metsätilastoista, ja ne perustuvat useissa tapauksissa eri ajankohtina tehtyihin kansallisiin metsävarojen inventointeihin. Monista kehitysmaista metsävaratilastot puuttuvat kokonaan, jolloin turvaudutaan joko erillisselvityksiin ja etenkin trooppisilla alueilla kaukokartoitukseen. FAO:n julkaisu maailman metsävarojen arvioinnista Global Forest Resources Assessment 2010 (FRA 2010) ilmestyi lokakuussa Arviointi on tähän asti tehdyistä kattavin sekä alueelliselta peittävyydeltään että sisällöltään. Siinä selvitetään metsien nykytilaa 90 eri muuttujan avulla, jotka koskevat mm. metsävaroja, metsien monimuotoisuutta, terveydentilaa, metsien käyttöä ja metsäntuotteiden arvoa. Tietoa on koottu myös metsäsektorin toimintaedellytyksistä, kansallisista metsäohjelmista, koulutuksesta, tutkimuksesta ja kansainvälisten sopimusten soveltamisesta. Koko julkaisu ja siihen liittyvät taulukot sekä maittaiset raportit löytyvät FAO:n internetsivuilta ja ECE-alueen tiedot YK:n Euroopan talouskomission internetsivulta. Maailman metsävarojen arvioinnissa sovelletun yhtenäisen käsitteistön takia metsävararaportissa esitetyt tiedot poikkeavat toisinaan eri maiden omista kansallisista metsätilastoista. FAO esimerkiksi määrittelee metsäksi alueen, jossa puuston kypsyysvaiheessa sen latvuspeittävyys on yli 10 prosenttia ja pituus vähintään 5 metriä. Suomessa metsän määritelmän perusteena on maan puuntuotoskyky: metsä- ja kitumaa muodostavat yhdessä puustoisen alan, metsän (ks. luku 1, Metsävarat). Suomen kansallisissa tilastoissa metsä- ja kitumaan yhteenlaskettu pinta-ala on 22,8 miljoonaa hehtaaria (VMI11). FAO:n tilastoja varten Suomen metsäalaksi luokitellaan metsämaa ja osa kitumaasta, jolloin pinta-alaksi saadaan 22,1 miljoonaa hehtaaria. Vuoden 2010 metsävara-arvioinnissa saatiin korjatut aikasarjat puuston tilavuudesta vuosilta 1990, 2000, 2005 ja 2010 yhteensä 175 maasta ja alueesta. Nämä maat kattoivat 93 prosenttia maailman metsistä. Verrattuna aiempiin metsävarainventointeihin raportoineiden maiden lukumäärä on kasvanut ja tietojen laatu parantunut. Monista maista puuston tilavuustiedot kuitenkin edelleen puuttuvat. Tästä huolimatta FAO pystyi saatujen maittaisten tietojen perusteella arvioimaan eri suuralueille puuston keskitilavuudet (m³/ha) ja laskemaan kokonaistilavuudet vastaavien metsäpinta-alojen avulla. Tällä menetelmällä maapallon puuston kokonaistilavuudeksi saatiin 527 miljardia kuutiometriä vuonna Samalla menetelmällä ja päivitettyjä tietoja käyttäen laskettiin uudelleen aiempien inventointivuosien tiedot. Uudet laskelmat antoivat aiempaa suuremmat tilavuudet maailman puustolle. Kun esimerkiksi vuoden 2005 FRA-raportissa puuston tilavuudeksi arvioitiin 434 miljardia kuutiometriä, saatiin nyt tilavuudeksi 93 miljardia kuutiometriä enemmän. Tämän luvun metsävarataulukoiden maajako perustuu FAO:n luokitukseen. Maat ryhmitellään kuuteen maanosaan: Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjois- ja Keski- Amerikka, Etelä-Amerikka sekä Oseania. Pohjois- ja Keski-Amerikka kattaa tässä myös Karibian alueen. Eurooppa jaetaan EU-maihin ja muuhun Eurooppaan. Eurooppaan on liitetty Euroopan unionin jäsenmaa Kypros, jonka FAO luokittelee kuuluvaksi Aasiaan. Eurooppaan kuuluvat myös Venäjä sekä entisistä neuvostotasavalloista Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä. Tuotantoa ja ulkomaankauppaa käsittelevissä taulukoissa ryhmittely on muuten sama, mutta kaikki Amerikan maat ovat yhdessä ryhmässä (Pohjois- ja Etelä-Amerikka). Metsien suojelu Suojeltujen ja suojametsien MCPFE-luokitus (ks. taulukko 13.3) hyväksyttiin käyttöön Wienissä 2003 pidetyssä Euroopan metsäministereiden kokouksessa. Euroopan unionin COST-tutkimusverkoston hankkeessa COST E27 (PROFOR, Protected forest areas in Europe analysis and harmonization) selvitettiin vuosina MCPFE-luokituksen soveltamista Euroopan metsien suojelun kuvaamiseen. Hankkeen tavoitteena oli yhtenäistää eri maiden ilmoittamat metsien suojelupinta-alat vertailukelpoisiksi. Viimeisimmässä Euroopan metsien tilan arvioinnissa (State of Europe s Forests 2011) pyrittiin edelleen selkeyttämään tiedonkeruun ohjeistusta. Vertailukelpoisten pinta-alatietojen saamiseksi maita pyydettiin raportoimaan myös mahdollisista MCPFEluokkiin kuuluvien alueiden ja Natura alueiden 376 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

5 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 päällekkäisyyksistä. Saksa ja Espanja raportoivat laajoja Natura metsäaloja MCPFE-luokkaan 1.3, mikä tulee ottaa huomioon ao. maiden tietojen tarkastelussa. Edelliseen, vuoden 2007 metsien tilan arviointiin verrattuna, vuoden 2011 raporttiin ei saatu tietoja yhtä kattavasti, mistä syystä taulukko 13.3 kattaa vain EUmaat. Taulukossa on käytetty vuoden 2007 arvioinnin tietoja niille maille, joista tuoreinta tietoa ei ole saatu. MCPFE-luokitus on tarkemmin kuvailtu vuoden 2007 Metsätilastollisessa vuosikirjassa. Tuotanto- ja ulkomaankauppa Tiedot raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden tuotannosta ja ulkomaankaupasta on poimittu FAO:n FAOSTATtilastotietokannasta. Tietokanta on päivitetty heinäkuun lopussa 2014 kattamaan vuoden 2013 tiedot. Osa tiedoista on kuitenkin vielä alustavia. Tietokantaan on päivitetty myös vuoden 2012 lopulliset luvut, jotka saattavat poiketa edellisessä Metsätilastollisessa vuosikirjassa julkaistuista tiedoista. Luvut perustuvat eri maista yhteisellä kyselylomakkeella (Joint Forest Sector Questionnaire) kerättyihin tietoihin. Kysely toteutetaan maailmanlaajuisesti joka vuosi ja sen koostamiseen osallistuvat Euroopan unionin tilastotoimisto (Eurostat), FAO, UNECE ja International Tropical Timber Organisation (ITTO). Eurostat vastaa tietojenkeruusta EU- ja EFTA- maista, UNECE muista ECE-alueen maista, ITTO trooppisen puun tuottajamaista sekä Japanista ja FAO muista maailman maista. Tietojen vaihto eri organisaatioiden kesken takaa periaatteessa sen, että samat tiedot löytyvät kaikkien tietoja keräävien organisaatioiden tietokannoista. Eurostat toimittaa EU- ja EFTA-maiden tiedot UNECE:lle Geneveen, josta tiedot siirretään FAO:lle Roomaan. Koko maailmaa koskevat alustavat tiedot ovat saatavilla noin 7 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä FAO:n tietokannasta ja lopulliset tiedot noin 13 kuukauden kuluttua. Kansainvälisissä hakkuu- ja ulkomaankauppatilastoissa raakapuun määrät ilmoitetaan kuorettomina tilavuuksina ja metsävarat kuorellisina tilavuuksina. Suomen kansallisissa tilastoissa sekä pystypuusto että hakatut määrät ilmoitetaan kuorellisina. Kansainvälisten hakkuutilastojen luotettavuuteen tulee suhtautua varauksella. Esimerkiksi kehitysmaiden puuston hakkuista (etenkin polttopuu) ei usein löydy tilastotietoja, jolloin joudutaan turvautumaan FAO:n asiantuntijoiden arvioihin. Sen sijaan ulkomaankauppatilastojen vienti- ja tuontiluvut ovat luotettavampia, koska ne perustuvat yleensä tulliasiakirjoihin. Metsäsektorin työllisyys- ja kansantuote Taulukossa esitetyt tiedot Euroopan unionin metsäsektorin työllisistä ovat peräisin Eurostatin tietokannasta ja ne perustuvat Eurostatin työvoimatutkimukseen (Labour force survey). Taulukon tiedot ovat kansantalouden tilinpidon toimialaluokittaisesta Eurostatin tietokannasta (National Accounts detailed breakdowns). Käytetty metsäsektorin toimialaluokitus, NACE (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes), perustuu EU:n toimialaluokitukseen. Suomen kansallinen versio siitä on TOL. Toimialaluokitusta on kuvattu tarkemmin luvussa 12. Taulukossa on käytössä NACEn uudistettu versio (NACE Rev. 2), kun taulukon jaottelu perustuu varhempaan, NACE Rev. 1.1:een. Raakapuun kansainväliset hinnat Taulukoissa esitetään raakapuun hankintahintojen aikasarjoja muutamista Euroopan maista. Raakapuun hintatilastojen keskinäistä vertailtavuutta heikentää se, että eri maissa kauppatavat, mittayksiköt, puulajit sekä eri puutavaralajien mitta- ja laatuvaatimukset poikkeavat toisistaan. Tämän vuoksi hintasarjoja tulisikin käyttää lähinnä maiden sisäisen hintakehityksen arviointiin. Kansainvälisiä raakapuun hintoja tilastoidaan säännöllisesti UNECE/FAO:n sihteeristön ylläpitämässä Price Database -tietokannassa. Metlan ylläpitämässä Metinfo Tilastopalvelussa on saatavilla raakapuun hintatietoja eräistä Itämeren alueen maista. Metsätilastollinen vuosikirja

6 13 International forest statistics Kirjallisuus Literature Global Forest Resources Assessment 2010 [verkkojulkaisu]. Main report. FAO Forestry Paper 163. FAO, Rome p. Saatavissa: State of Europe s Forests Status and Trends in Sustainable Forest Management in Europe [verkkojulkaisu]. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, Forest Europe Liaison Unit Oslo. 337 p. Saatavissa: State of the World s Forests 2009 [verkkojulkaisu]. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, p. Saatavissa: FAO Yearbook of Forest Products 2012 [verkkojulkaisu]. FAO Forestry Series No. 47. FAO Statistics Series 203. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, p. Saatavissa: Muut tietolähteet Other sources of information Bundesamt für Umwelt BAFU, Wald und Holz (Federal Office for the Environment FOEN, Forest and Timber, Switzerland), Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria), forst.lebensministerium.at Eurostat database [viitattu ], epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home FAOSTAT [viitattu ], faostat3.fao.org/download/f/*/e Metinfo Metsätilastot, tilastot.metla.fi/ Riigimetsa Majandamise Keskus (State Forest Management Centre, Estonia), Skogsstyrelsen (Swedish Forest Agency), Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway), ECB, European Central Bank, Tilastokeskus, tilastotietokannat, pxweb2.stat.fi/database/kansainvalisen_tiedon_tietokanta/ databasetree_fi.asp UNECE Timber Committee, live.unece.org/forests/welcome.html Valstybinė miškotvarkos institutas (State Forest Service, Lithuania), 378 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

7 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Metsäpinta-ala Forest land area milj. ha mill. ha Puuston tilavuus Growing stock volume mrd. m³ bill. m³ Muut Other Kiina China Venäjä Russia Yhdysvallat USA Brasilia Brazil Kanada Canada Muut Other 204 Kongon dem. tasav. Congo Dem. Republic Kanada Canada Brasilia Brazil 82 Yhdysvallat USA Venäjä Russia Lähde Source: Global Forest Resources Assessment 2010, FAO Kuva 13.1 Metsä- ja puuvaroiltaan suurimmat maat Figure 13.1 Countries with largest forest areas and growing stock volumes Viro Kreikka Suomi Slovakia Italia Luxemburg Kroatia Romania Kypros Bulgaria Liettua Tanska Slovenia Alankomaat Tsekki Puola Ruotsi Latvia Unkari Ranska Belgia Saksa Portugali Malta Itävalta Irlanti Espanja Britannia Euroopan unioni EU28 Estonia Greece Finland Slovakia Italy Luxembourg Croatia Romania Cyprus Bulgaria Lithuania Denmark Slovenia The Netherlands Czech Republic Poland Sweden Latvia Hungary France Belgium Germany Portugal Malta Austria Ireland Spain United Kingdom The European Union EU % Lähde Source: State of Europe s Forests 2011 Kuva 13.2 Tiukasti suojeltujen metsien (MCPFE luokka 1.1) osuus metsäpinta-alasta EU-maissa 2010 Figure 13.2 Proportion of strictly protected forests (MCPFE Class 1.1) of total forest area in EU countries, 2010 Metsätilastollinen vuosikirja

8 13 International forest statistics milj. m³ kuoretta mill. m³ under bark Raakapuu Roundwood Teollisuuspuu Industrial roundwood Polttopuu Fuelwood milj. m³ kuoretta mill. m³ under bark Aasia Asia Pohjois- ja Etelä-Amerikka North and South America Afrikka Africa Eurooppa Europe 0 Oseania Oceania Eurooppa: Eurooppa ja Neuvostoliitto; 1992 Eurooppa, Venäjä, Moldova, Ukraina ja Valko-Venäjä. Europe: Europe and USSR; 1992 Europe, Russian Federation, Moldova, Ukraine and Belarus. Lähde Source: FAOSTAT, FAO Kuva 13.3 Raakapuun hakkuut Koko maailma Figure 13.3 Roundwood production, Whole world milj. m³ mill. m³ Sahatavara Sawn goods Havusahatavara Softwood Lehtisahatavara Hardwood milj. m³ mill. m³ Puulevyt Wood-based panels Lastulevy Particle board Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets Kuitulevy Fibreboard Lähde Source: FAOSTAT, FAO Kuva 13.4 Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto Koko maailma Figure 13.4 Production of sawn goods and wood-based panels, Whole world 380 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

9 Kansainvälisiä metsätilastoja milj. t mill. t Puumassa Wood pulp Sellu Chemical pulp Mekaaninen massa Mechanical pulp milj. t mill. t Paperi ja kartonki Paper and paperboard Muu paperi ja kartonki Other paper and paperboard Aikakauslehti- ja hienopaperi Printing and writing paper Sanomalehtipaperi Newsprint Puumassa sisältää myös puolikemialliset massat ja liukosellun. Wood pulp also includes semi-chemical pulp and dissolving pulp. Lähde Source: FAOSTAT, FAO Kuva 13.5 Puumassan ja paperin ja kartongin tuotanto Koko maailma Figure 13.5 Production of wood pulp and paper and paperboard, Whole world Metsätilastollinen vuosikirja

10 13 International forest statistics KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Tuotanto Production 297 milj. m³ mill. m³ Vienti Exports 106 milj. m³ mill. m³ HAVUSAHATAVARA SAWN SOFTWOOD FIN USA CAN RUS CHN Muut Others FIN CAN RUS SWE DEU Muut Others % PUUMASSA WOOD PULP % Tuotanto Production 173 milj. t mill. t Vienti Exports 56 milj. t mill. t FIN FIN BRA USA CAN CAN BRA USA SWE CHL Muut Others Muut Others PAPERI JA KARTONKI PAPER AND PAPERBOARD % Tuotanto Production 397 milj. t mill. t FIN CHN USA JPN DEU Muut Others Vienti Exports 109 milj. t mill. t FIN DEU USA SWE CAN Muut Others FIN Suomi BRA Brasilia CAN Kanada CHL Chile CHN Kiina Finland Brazil Canada Chile China DEU Saksa JPN Japani SWE Ruotsi RUS Venäjä USA Yhdysvallat Germany Japan Sweden Russia United States Lähde Source: FAOSTAT, FAO Kuva 13.6 Suomi maailman metsäteollisuustuotteiden tuottajana ja viejänä 2013 Figure 13.6 Finland s position among the leading producers and exporters of some major forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

11 Kansainvälisiä metsätilastoja Kansainvälisiä metsätilastoja International forest statistics METSÄVARAT FOREST RESOURCES Yksikkö Unit Koko maailma Euroopan unioni EU28 Suomi Whole world The European Union EU28 Finland Maiden lukumäärä Number of countries Maa-ala Land area milj. ha mill. ha ,4 Metsäala Forest land area ,1 Metsäala asukasta kohden Forest land area per capita ha 0,6 0,3 4,1 Vuotuinen metsäalan muutos Annual forest cover change, milj. ha mill. ha -5,6 0,5 0,0 % -0,1 0,3 0,0 Puuston tilavuus metsässä (kuorineen) mrd. m³ bill. m³ ,2 Growing stock volume on forest land (over bark) Puuston keskitilavuus Mean growing stock volume m³/ha ,0 TUOTANTO JA ULKOMAANKAUPPA, 2013 PRODUCTION AND FOREIGN TRADE, 2013 Raakapuu (kuoretta) Roundwood (under bark) hakkuut production milj. m³ mill. m³ ,0 vienti exports ,9 tuonti imports ,8 Sahatavara Sawn goods tuotanto production ,0 vienti exports ,1 tuonti imports ,4 Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets tuotanto production vienti exports ,0 tuonti imports ,1 Lastulevy Particle board tuotanto production ,1 vienti exports ,0 tuonti imports ,1 Kuitulevy Fibreboard tuotanto production ,1 vienti exports ,0 tuonti imports ,2 Puumassa Wood pulp tuotanto production milj. t mill. t ,5 vienti exports ,1 tuonti imports ,4 Paperi ja kartonki Paper and paperboard tuotanto production ,6 vienti exports ,9 tuonti imports ,5 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvo Value of foreign trade of roundwood and forest industry products vienti exports mrd. USD USD bill ,9 tuonti imports ,7 Lähteet Sources: Global Forest Resources Assessment 2010; FAOSTAT, FAO; State of Europe's Forests 2011 Metsätilastollinen vuosikirja

12 13 International forest statistics 13.1 Maailman metsävarat Global forest resources Alue ja maa Region and country Väkiluku Maa-ala Metsäala Metsän osuus Metsäala Vuotuinen metsäalan Puuston tilavuus Puuston Population Land area Forest maa-alasta asukasta muutos metsässä keskitilavuus land area Forest land kohden Annual forest cover Growing stock Mean growing of land area Forest change, volume stock volume land area on forest land per capita milj. milj. ha milj. ha % ha ha/vuosi %/vuosi milj. m³ kuorineen m³/ha mill. mill. ha mill. ha ha/year %/year mill. m³ over bark KOKO MAAILMA WHOLE WORLD , , Eurooppa Europe , , Aasia Asia , , Indonesia Indonesia , , Intia India , , Japani Japan ,20 9 0,0.... Kiina China , , Malesia Malaysia , , Myanmar Myanmar , , Muut Others , ,1.. Afrikka Africa , , Angola Angola , , Gabon Gabon ,19 0 0, Kamerun Cameroon , , Keski-Afrikan Central African , , tasavalta Republic Kongo Congo , , Kongon dem. DR of the Congo , , tasavalta Mosambik Mozambique , , Sambia Zambia , , Sudan Sudan , , Tansania United Republic , , of Tanzania Muut Others , ,0.. Pohjois- ja North and Central , , Keski-Amerikka America Kanada Canada ,32 0 0, Meksiko Mexico , , Yhdysvallat USA , , Muut Others , ,8.. Etelä-Amerikka South America , , Argentiina Argentina , , Bolivia Bolivia , , Brasilia Brazil , , Chile Chile , , Kolumbia Colombia , , Peru Peru , , Venezuela Venezuela , ,6.... Muut Others , ,5.. Oseania Oceania , , Australia Australia , ,6.... Papua-Uusi-Guinea Papua New Guinea , , Uusi-Seelanti New Zealand , , Muut Others ,66 2 0,0.. EU-maa Kypros on tässä taulukossa liitetty Eurooppaan, vaikka FAO luokittelee Kyproksen Aasian maaksi. EU country Cyprus is here joined to Europe, although FAO classifies Cyprus as an Asian country. Lähde Source: Global Forest Resources Assessment 2010, FAO 384 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

13 Kansainvälisiä metsätilastoja Euroopan metsävarat Forest resources in Europe Alue ja maa Region and country Väkiluku Maa- Metsäala Metsän Metsäala Puuston tilavuus Puuston kasvu ja poistuma Population ala Forest osuus asukasta metsämaalla puuntuotannon Land land maa- kohden Growing stock volume metsämaalla area area alasta Forest on forest land Increment and fellings Forest land area Kaikkiaan Keskitilavuus on forest available land of per capita Total Mean for wood supply land growing Nettokasvu Poistuma area stock volume Net annual Fellings increment milj ha ha % ha milj. m³ m³/ha m³/ha m³/ha mill. mill. m³ Eurooppa Europe 813, , ,8 0,8 Euroopan The European 502, , ,7 3,7 unioni EU28 Union EU28 Alankomaat The Netherlands 16, , ,6 5,3 Belgia Belgium 10, , ,9 5,7 Britannia United Kingdom 61, , ,6 4,4 Bulgaria Bulgaria 7, , ,1 2,7 Espanja Spain 45, , ,1 1,1 Irlanti Ireland 4, , Italia Italy 60, , ,0 1,6 Itävalta Austria 8, , ,5 7,0 Kreikka Greece 11, , Kroatia Croatia 4, , ,0 Kypros Cyprus 0, , ,9 0,2 Latvia Latvia 2, , ,0 Liettua Lithuania 3, , ,7 4,6 Luxemburg Luxembourg 0, , Malta Malta 0,4 32 0,35 1 0,00 0, Portugali Portugal 10, , Puola Poland 38, , ,8 Ranska France 62, , ,2 4,2 Romania Romania 21, , ,3 Ruotsi Sweden 9, , ,7 3,9 Saksa Germany 82, , ,1 5,6 Slovakia Slovakia 5, , ,4 5,9 Slovenia Slovenia 2, , ,8 2,9 Suomi Finland 5, , ,6 3,0 Tanska Denmark 5, , ,0 4,1 Tšekki Czech Republic 10, , ,9 7,7 Unkari Hungary 10, , ,4 4,0 Viro Estonia 1, , ,6 2,8 Muu Eurooppa Other Europe 311, , Albania Albania 3, , Andorra Andorra 0, , Bosnia ja Bosnia and 3, , Hertsegovina Herzegovina Georgia Georgia 4, , Islanti Iceland 0, , Liechtenstein Liechtenstein 0, , ,2 Makedonia The FYR of Macedonia 2, , Moldova Republic of Moldova 3, , Monaco Monaco 0, Montenegro Montenegro 0, , ,3 Norja Norway 4, , ,4 1,7 Serbia Serbia 9, , Sveitsi Switzerland 7, , ,2 5,1 Turkki Turkey 75, , Ukraina Ukraine 45, , ,9 1,3 Valko-Venäjä Belarus 9, , ,7 2,2 Venäjä Russian Federation 140, , ,3 0,3 Eurooppa = Euroopan metsäministerikonferenssiin kuuluvat maat. Kattavuus ei vastaa FAO:n luokittelua. Nettokasvu = vuotuinen bruttokasvu miinus luonnonpoistuma. Europe = Forest Europe signatory countries. The coverage is not equal to FAO's classification of countries. Net annual increment = gross increment less natural losses. Lähde Source: State of Europe's Forests 2011 Metsätilastollinen vuosikirja

14 13 International forest statistics 13.3 Metsien suojelu Euroopan unionin maissa 2010 Protected forests in the European Union, 2010 Alue ja maa Region and country MCPFE-hoitotavoite ja luokka MCPFE-management objective and class Suojellut Metsäala Biologisen monimuotoisuuden turvaaminen Maisemien ja erityisten metsät kaikkiaan kaikkiaan Protection of biodiversity luontokohteiden suojelu Protected forests, total Forest land, Protection of landscapes and total specific natural elements Luokka 1.1 Class 1.1 Luokka 1.2 Class 1.2 Luokka 1.3 Class 1.3 Luokka 2 Class 2 Pinta-ala Osuus Pinta-ala Osuus Pinta-ala Osuus Pinta-ala Osuus Pinta-ala Osuus Area metsäalasta Area metsäalasta Area metsäalasta Area metsäalasta Area metsäalasta Proportion of Proportion of Proportion of Proportion of Proportion of forest land forest land forest land forest land forest land ha % ha % ha % ha % ha % ha Euroopan unioni EU28 The European Union EU , , , , , Alankomaat The Netherlands 3 0,8 31 8,5 23 6,3 33 9, ,7 365 Belgia Belgium 1 0,1 7 1,0 9 1,3 26 3,8 43 6,3 678 Britannia United Kingdom , , , , Bulgaria Bulgaria 57 1, ,3 3 0, , , Espanja Spain , , , Irlanti Ireland , ,8 737 Italia Italy 270 3, , , , , Itävalta Austria , , , , Kreikka Greece 164 4, , Kroatia Croatia 44 2,3 10 0, ,0 4 0, , Kypros Cyprus 3 1,7 13 7, ,2 173 Latvia Latvia 9 0, , , , , Liettua Lithuania 24 1,1 2 0, , , , Luxemburg Luxembourg 2 2, ,3 87 Malta Malta Portugali Portugal 1 0,0 9 0, , , , Puola Poland 55 0, , , , Ranska France 20 0, ,7 73 0, , , Romania Romania 136 2,1 84 1, , , , Ruotsi Sweden 141 0, ,8 55 0,2 45 0, , Saksa Germany , , , , Slovakia Slovakia 69 3,6 13 0, , , , Slovenia Slovenia 10 0, ,0 68 5,4 81 6, , Suomi Finland 841 3, , , , , Tanska Denmark 6 1,0 5 0, , ,7 587 Tšekki Czech Republic 15 0, , , , Unkari Hungary 4 0,2 9 0,4 62 3, , , Viro Estonia 151 6,9 35 1,6 44 2, , , MCPFE -luokitus MCPFE Classification: Pääasiallinen hoitotavoite Management objective: 1. Biologisen monimuotoisuuden turvaaminen Protection of biodiversity 1.1 Mitään toimenpiteitä ei ole sallittu. No active intervention: Ei hoitotoimenpiteitä. Alueella sallitaan liikkuminen ja tutkimus, joka ei haittaa hoitotavoitetta. 1.2 Rajoitetut toimenpiteet sallittu Minimum intervention: Rajoitetut (vähäiset) toimenpiteet sallittu. Sallitaan riistan hoito, tautien ja tuhohyönteisten torjunta, jos tuhoilla on vaara levitä suojelualueen ulkopuolelle, palontorjunta, liikkuminen alueella, tutkimus ja paikallisten asukkaiden luonnonvarojen käyttö, jos se ei haittaa päätavoitetta. 1.3 Suojelu aktiivisesti hoitamalla Conservation through active management: Toimenpiteet suojelutavoitteen saavuttamiseksi ovat sallittuja. Alueella ei sallita kaivostoimintaa, hakkuita ja metsänhoidollisia toimenpiteitä, jos ne haittaavat päätavoitetta. 2. Maisemien ja erityisten luontokohteiden suojelu Protection of landscapes and specific natural elements: Toimenpiteet suojelutavoitteen saavuttamiseksi ovat sallittuja. Metsävarojen käyttö on sallittua. Itävallan ja Luxemburgin suojeluala kattaa metsän lisäksi myös muut puustoiset alueet. The area of protected forests in Austria and Luxembourg includes, in addition to forest land, the area of other wooded land (OWL). Portugalin ja Romanian suojeluala sekä Ranskan luokan 2 suojeluala koskee vuotta The protected areas of Portugal and Romania, as well as France's area of Class 2, are based on the 2005 data. Lähteet Sources: State of Europe s Forests 2011 and 2007; UNECE Statistical Database 386 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

15 Kansainvälisiä metsätilastoja Raakapuun hakkuut maittain 2013 Roundwood production by country, 2013 Alue ja maa Region and country Teollisuuspuu Industrial roundwood Polttopuu Raakapuu Havupuu Softwood Lehtipuu Hardwood Fuelwood kaikkiaan Tukkipuu Kuitupuu Yhteensä Tukkipuu Kuitupuu Yhteensä Roundwood Logs Pulpwood Total Logs Pulpwood Total total m³ kuoretta m³ under bark KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Eurooppa Europe Euroopan unioni EU28 The European Union EU Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Bulgaria Bulgaria Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Kroatia Croatia Kypros Cyprus Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Malta Malta Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Romania Romania Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Suomi Finland Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Ukraina Ukraine Valko-Venäjä Belarus Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina China Muut Others Afrikka Africa Etelä-Afrikka South Africa Etiopia Ethiopia Nigeria Nigeria Muut Others Pohjois- ja Etelä-Amerikka North and South America Brasilia Brazil Chile Chile Kanada Canada Meksiko Mexico Yhdysvallat USA Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Havu-/lehtipuu yhteensä -sarakkeet sisältävät tukki- ja kuitupuun lisäksi myös muun raakapuun, kuten pylväät, kaivospölkyt, hirret, paalut ym. Polttopuu sisältää myös puuhiilen tuottamiseen käytetyn raakapuun. Industrial roundwood total, for softwood and hardwood includes, in addition to logs and pulpwood, also other industrial roundwood, such as poles, pitprops, balks, posts, etc. Fuelwood includes also roundwood used for charcoal production. Lähteet Sources: FAOSTAT, FAO; Metla Metsätilastollinen vuosikirja

16 13 International forest statistics 13.5 Sahatavaran ja puulevyjen tuotanto maittain 2013 Production of sawn goods and wood-based panels by country, 2013 Alue ja maa Region and country Sahatavara Sawn goods Puulevyt Wood-based panels Havu Lehti Yhteensä Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy Yhteensä Softwood Hardwood Total Plywood and Particle board Fibreboard Total veneer sheets m³ KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Eurooppa Europe Euroopan unioni EU28 The European Union EU Belgia Belgium Britannia United Kingdom Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Latvia Latvia Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Romania Romania Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Suomi Finland Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Viro Estonia Muut EU-maat Other EU countries Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Valko-Venäjä Belarus Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Etelä-Korea South Korea Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina China Malesia Malaysia Turkki Turkey Muut Others Afrikka Africa Etelä-Afrikka South Africa Ghana Ghana Kamerun Cameroon Nigeria Nigeria Muut Others Pohjois- ja Etelä-Amerikka North and South America Argentiina Argentina Brasilia Brazil Chile Chile Kanada Canada Meksiko Mexico Yhdysvallat USA Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Lähde Source: FAOSTAT, FAO 388 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

17 Kansainvälisiä metsätilastoja Puumassan sekä paperin ja kartongin tuotanto maittain 2013 Production of wood pulp and paper and paperboard by country, 2013 Alue ja maa Region and country Puumassa Wood pulp Paperi ja kartonki Paper and paperboard Mekaaninen ja puoli- Sellu Yhteensä Sanomalehti- Aikakauslehti- Muu paperi Yhteensä kemiallinen massa Chemical Total paperi ja hienopaperi ja kartonki Total Mechanical and wood pulp Newsprint Printing and Other paper semi-chemical pulp writing paper and paperboard t KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Eurooppa Europe Euroopan The European unioni EU28 Union EU28 Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Bulgaria Bulgaria Espanja Spain Italia Italy Itävalta Austria Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Suomi Finland Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Muut EU-maat Other EU countries Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Sveitsi Switzerland Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Etelä-Korea South Korea Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina China Thaimaa Thailand Turkki Turkey Muut Others Afrikka Africa Egypti Egypt Etelä-Afrikka South Africa Muut Others Pohjois- ja North and Etelä-Amerikka South America Argentiina Argentina Brasilia Brazil Chile Chile Kanada Canada Meksiko Mexico Yhdysvallat USA Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Tuotteiden maittaiset tuotantotiedot eivät summaudu tasan, sillä Suomen tuotantolukuja on yhdistetty Metlassa. Puumassa yhteensä -sarake sisältää myös liukosellun. The production figures do not add up to the totals because some data on production in Finland are merged by Metla. Wood pulp total includes also dissolving wood pulp. Lähteet Sources: FAOSTAT, FAO; Metla Metsätilastollinen vuosikirja

18 13 International forest statistics 13.7 Kierrätyspaperin, kierrätyskuidun ja muusta kuin puukuidusta valmistetun massan tuotanto maittain 2013 Production of recovered paper, recovered fibre pulp and other fibre pulp by country, 2013 Alue ja maa Region and country Kierrätyspaperi Kierrätyskuitu Muu kuin puukuitu Recovered paper Recovered fibre pulp Other fibre pulp KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Eurooppa Europe Euroopan unioni EU28 The European Union EU Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Bulgaria Bulgaria Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Kroatia Croatia Kypros Cyprus Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Malta Malta Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Romania Romania Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Suomi Finland Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Sveitsi Switzerland Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Etelä-Korea South Korea Indonesia Indonesia Intia India Japani Japan Kiina China Muut Others Afrikka Africa Egypti Egypt Etelä-Afrikka South Africa Muut Others Pohjois- ja Etelä-Amerikka North and South America Argentiina Argentina Brasilia Brazil Kanada Canada Meksiko Mexico Yhdysvallat USA Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand t Kierrätyspaperin tuotanto tarkoittaa keräysmäärää. Joidenkin maiden tiedot saattavat olla kierrätyspaperin käyttölukuja. Kierrätyskuitu on keräyspaperista tai -kartongista valmistettua puukuitumassaa. Muusta kuin puukuidusta valmistetun massan raaka-aineina käytetään erilaisia kasviskuituja (olki, bambu, bagasse, esparto jne.) ja lumppua. The production of recovered paper indicates the collected volumes of recovered paper. For some countries the figures may be presented as consumed volumes. Recovered fibre pulp is manufactured from recovered paper or paperboard and used for the manufacture of paper, paperboard and fibreboard. Other fibre pulp is manufactured from fibrous vegetable materials (straw, bamboo, bagasse, esparto, etc.) other than wood as well as rags and other textile wastes. Lähde Source: FAOSTAT, FAO 390 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

19 Kansainvälisiä metsätilastoja Puun vienti maittain 2013 Exports of roundwood and wood residues by country, 2013 Alue ja maa Region and country Raakapuu Roundwood Hake ja Kaikkiaan Teollisuuspuu Industrial roundwood Polttopuu Yhteensä jätepuu Grand total Havupuu Lehtipuu Hardwood Fuelwood Total Wood chips, Softwood Trooppinen Muu particles and Tropical Other residues m³ kuoretta m³ under bark KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Eurooppa Europe Euroopan unioni EU28 The European Union EU Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Bulgaria Bulgaria Espanja Spain Irlanti Ireland Itävalta Austria Kroatia Croatia Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Romania Romania Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Suomi Finland Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muut EU-maat Other EU countries Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Sveitsi Switzerland Ukraina Ukraine Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Indonesia Indonesia Japani Japan Kiina China Malesia Malaysia Thaimaa Thailand Muut Others Afrikka Africa Etelä-Afrikka South Africa Kamerun Cameroon Kongo Congo Muut Others Pohjois- ja Etelä-Amerikka North and South America Brasilia Brazil Chile Chile Ecuador Ecuador Kanada Canada Yhdysvallat USA Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Lähde Source: FAOSTAT, FAO Metsätilastollinen vuosikirja

20 13 International forest statistics 13.9 Puun tuonti maittain 2013 Imports of roundwood and wood residues by country, 2013 Alue ja maa Region and country Raakapuu Roundwood Hake ja Kaikkiaan Teollisuuspuu Industrial roundwood Polttopuu Yhteensä jätepuu Grand total Havupuu Lehtipuu Hardwood Fuelwood Total Wood chips, Softwood Trooppinen Muu particles and Tropical Other residues m³ kuoretta m³ under bark KOKO MAAILMA WHOLE WORLD Eurooppa Europe Euroopan unioni EU28 The European Union EU Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Bulgaria Bulgaria Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Kroatia Croatia Kypros Cyprus Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Malta Malta Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Romania Romania Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Suomi Finland Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Sveitsi Switzerland Muut Others Aasia Asia Etelä-Korea South Korea Intia India Japani Japan Kiina China Turkki Turkey Muut Others Afrikka Africa Egypti Egypt Marokko Morocco Muut Others Pohjois- ja Etelä-Amerikka North and South America Brasilia Brazil Kanada Canada Yhdysvallat USA Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Uusi-Seelanti New Zealand Muut Others Lähde Source: FAOSTAT, FAO 392 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2014

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö

Metsät ja metsätalous Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriö Metsät ja metsätalous Suomessa Maa- ja metsätalousministeriö 70 0'0"E Metsät ovat hyvinvoinnin lähde Suomi kuuluu maailman metsäisimpiin maihin. Metsät peittävät kolme neljäsosaa Suomen maapinta-alasta.

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa:

Sähköjärjestelmia periaatteessa on ainoastaan kahta tyyppiä koko maailmassa: MATKAILIJAN SÄHKÖOPAS YLEISTÄ Jos haluat käyttää sähkölaitteita ulkomailla, on syytä tietää, minkälainen pistokytkinjärjestelmä ja verkkovirran jännite (V) on käytössä maassa, jonne aiot matkustaa ja minkä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 2 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:20 ISBN 978-952-263-241-8 (PDF) ISSN-L 1799-0343, ISSN 1799-0351 (PDF) lukutaidon taustatekijät 3 alkusanat Suomi osallistui PISA tutkimukseen ensimmäisen

Lisätiedot

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET

STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET STANDARDIEN KÄÄNTÄMISEEN LIITTYVIÄ OHJEITA JA VAKIOMUOTOISTEN KAPPALEIDEN KÄÄNNÖKSET 1. painos. Tammikuu 2014 SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO PL 130, 00101 HELSINKI (MALMINKATU 34) PUH. 09 149 9331 FAKSI

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Se edistää alan asemaa tutkimuksen ja tiedottamisen

Lisätiedot

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali

RAPORTTI. Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali RAPORTTI 2015 Mitä metsä kestää? Suomen metsien ekologistaloudellisesti vastuullinen hakkuupotentiaali Sisällysluettelo Alkusanat 4 JOHDANTO 6 NYKYINEN METSIEN KÄYTTÖ EI OLE EKOLOGISESTI KESTÄVÄÄ 8 Metsien

Lisätiedot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Katsauksia 2013/1 Ympäristö ja luonnonvarat Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990 2011 Helsinki Helsingfors 2013 Tiedustelut

Lisätiedot

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI

ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI ELINTARVIKEKETJUN YMPÄRISTÖVASTUUN TAUSTARAPORTTI Joulukuu 2009 Yrjö Virtanen, Helena Hyvärinen, Juha-Matti Katajajuuri, Sirpa Kurppa, Jouni Nousiainen, Merja Saarinen, Taija Sinkko, Kirsi Usva, Juha Virtanen

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu

EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu 1 EI VAIN MUODON VUOKSI Muotoilu on kilpailuetu Maarit Lindström, Martti Nyberg, Pekka Ylä-Anttila Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (Sarja B 220) Kustantaja: Taloustieto Oy Helsinki 2006

Lisätiedot

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod

Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod 2014 Bioenergiaa ja monimuotoisuutta vuonna 2020 ja sen jälkeen bioe-biod Michael den Herder, Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Marcus Lindner & Anniina Haatanen European Forest Institute, Metsäntutkimuslaitos

Lisätiedot

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN

ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE- JA RAJA- ARVOIHIN SEKÄ VERTAILUJA EUROOPPALAISIIN PITOISUUS- TASOIHIN I L M A N L A A D U N J U L K A I S U J A P U B L I C A T I O N E R O M L U F T K V A L I T E T P U B L I C A T I O N S O N A I R Q U A L I T Y 33 ILMANLAATU SUOMESSA -MITATUT PITOISUUDET SUHTEESSA OHJE-

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit

Suomen työpaikoista Euroopan mestareita. Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Suomen työpaikoista Euroopan mestareita Työelämä 2020 -hankkeen kansainväliset mittarit Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 34/2015 ISSN 1797-3562 ISBN 978-952-227-995-8 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa

Maksaminen Suomessa ja Euroopassa 7.7.28 Maksaminen Suomessa ja Euroopassa FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund 7.7.28 Anne Nisén SISÄLLYS Suomalaiset osaavat hyödyntää tekniikkaa maksamisessa...1 Verkkopankin

Lisätiedot

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki Kirjallisuuskatsaus Heta-Kaisa Koivupuro, Lotta Jalkanen, Juha-Matti Katajajuuri, Anu Reinikainen ja Kirsi Silvennoinen 12 Elintarvikeketjussa syntyvä ruokahävikki

Lisätiedot

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen

Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen ajanoja 10.1.01 Suomen kilpailukyky on rahaliiton aikana heikentynyt, kun kilpailukyvyllä tarkoitetaan talouden ulkoisen tasapainon edellytyksiä. Avoimen sektorin

Lisätiedot

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Sisällysluettelo Yhteenveto 5 1: Vesitrendit 8 2: Vesijalanjälki 11 3: Suomen vesijalanjälki ulkomailla 15 4: Suomen vesijalanjäljen vaikutusten

Lisätiedot

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat: Maa tai alue Afganistan 56 Alankomaat 65 Albania 52 Algeria 68 Andorra 58 Angola 97 Antigua ja Barbuda 74 Arabiemiirikunnat

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki

Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen. Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki 30 Luomuviljatuotteiden hinnan muodostuminen Heidi Rintamäki ISBN 978-952-487-341-3 ISSN 1798-6419 www-osoite: http://www.mtt.fi/mttraportti/pdf/mttraportti30.pdf

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Mainonnan Neuvottelukunta. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013

Mainonnan Neuvottelukunta. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013. Markkinointiviestinnän määrä Suomessa 2013 Mainonnan Neuvottelukunta Projektinumero: 220105042 Vastaava tutkija: Marja Honkaniemi Sisällysluettelo 1 go 5 go Johdanto 3 2 Mediamainonta 16 3 Suoramarkkinointi 28 4 go go go Menekinedistäminen 32 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015

FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun 5. päivästä 2015 FedExin uudet hinnat voimassa tammikuun. päivästä 0 Olivatpa lähetyksesi painavia tai kevyitä, kiireellisiä tai vähemmän kiireellisiä, FedEx tarjoaa sinulle ratkaisun. Hyödyt erittäin luotettavan palvelun

Lisätiedot