Käyttöönottotyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöönottotyöryhmä"

Transkriptio

1 Käyttöönottotyöryhmä

2 Agenda, 09:00 15:00 Työpajan avaus (09:00 09:30) Edellisen kokouksen ( ) pöytäkirja Ajankohtaiset asiat Työpajan tavoitteet Toimialan kommentit käyttöönottosuunnitelman versioon 1.2 (09:30 10:00)* Datahub-järjestelmän liiketoimintaprosessien toteutussuunnitelma / Marko Juslin (10:00 10:30) Testaus- ja sertifiointisuunnitelman esittely ja ryhmän jäsenten kommentit suunnitelmaan / Saku Palanne (10:30 11:30)* Lounas (11:30 12:15) Henkilötietojen käsittely datahubissa / Pinja Kimari (12:30 13:00) Toimialan kommentit käyttöönottosuunnitelman versioon 1.2 (13:00 14:30)* Kevään 2019 ohjelma sekä mahdolliset muut asiat ja kokouksen päättäminen (14:30 15:00) Kevään työohjelma suunnittelu Käyttöönottotyöryhmän lisätietopyynnöt toimittaja-forumille version 2.0 laatimiseksi Seuraava käyttöönottotyöryhmän kokous Käyttöönottotyöryhmä

3 Ajankohtaista datahub-projektissa (1/2019) Sähkömarkkinalain muutokset voimaan helmikuun alussa Lain voimaantulon jälkeen toimialan seuraavat valmistelutoimet: Vähittäismyyjän ja jakeluverkonhaltijan on laadittava oma suunnitelma datahubin käyttöönotolle kolmen kuukauden kuluessa. Suunnitelma toimitetaan Energiavirastolle ja Fingridille. Datahub seuraa markkinaosapuolten valmistelutoimien edistymistä sekä raportoi osapuolten edistymistä ja valmiusastetta Energiavirastolle. Tietokonversiopalvelun vaihe I alkoi 1/2019. Tilanne / 195 osapuolta Titassa, 77% verkkoyhtiöiden käyttöpaikoista. Puuttuvat osapuolet kontaktoitu. Asetusmuutoksia on valmisteltu syksystä 2018 saakka yhteistyössä Energiateollisuuden kanssa julkaistiin: Datahub External Interface Specification dokumentti joka kuvaa Datahubin B2B SOAP rajapinnan teknisen toteutuksen. Dokumentti on tarkoitettu ohjeeksi sovelluskehittäjille ja/tai integraatioasiantuntijoille, jotka toteuttavat Datahubiin liittyvän ulkoisen järjestelmän ja Datahubin välisen integraation. Tulossa tammi/helmikuun vaihteessa: testaus- ja sertifiointisuunnitelma ja päivitetty prosessidokumentaatio Ajankohtaiswebinaari tulossa Webinaari suunnitteluvaiheen viilauksista prosesseihin sekä prosessidokumentaation uudelleenjärjestelystä tulossa Webinaari testaus- ja sertifiointisuunnitelmasta tulossa

4 Viestimme aktiivisesti sidosryhmillemme Datahub projektin viestintälukuja 2018: - lähetetyt uutiskirjeet kpl - lähetetyt Fingrid -uutiset 2 kpl - blogit kpl - webinaarit kpl - työryhmien kokousten lkm/työryhmä kpl - Datahub Road Show -tilaisuudet 4 kpl

5 Käyttöönottotyöryhmä Liiketoimintaprosessien suunnittelu ja toteutus

6 Järjestelmän liiketoimintaprosessien toteutusuunnitelma M Järjestelmän liiketoimintaprosessien toteutus tehdään viidessä osavaiheessa: Osavaihe 1 Osavaihe 2 Osavaihe 3 Osavaihe 4 Osavaihe 5 B2B ulkoinen rajapinta DH-120 DH-310 DH-410 DH-110 DH-130 DH-420 DH-320 DH-330 DH-340 DH-700 DH-200 DH-800 DH-900 Tietorajapinta (DH-1000) DH-500 DH-600 Valmistelut Järjestelmätoimittajatestit Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Marko Juslin

7 Järjestelmän liiketoimintaprosessien suunnittelu, prosessityöryhmän tuki tarpeen jatkossakin Alunperin tietojärjestelmäprojektin varsinainen järjestelmäkokonaisuuden tarkennettu suunnitteluvaihe oli tarkoitus päättää tammikuussa 2019, jonka jälkeen oltaisiin jatkettu suunnittelun yksityiskohtaisempaa tarkennusta kehitysvaiheen aikana (kehitystyön rinnalla) yksittäisten viimeisteltävien yksityiskohtien osalta. Nyt ollaan tilanteessa jossa järjestelmäkokonaisuus on suunniteltu ja on päädytty (osana järjestelmän toteutuksen suunnittelua) ratkaisuun että järjestelmän suunnittelu jatkuu siten että sen osille (5 kpl) tehdään yksityiskohtainen suunnittelu ko. järjestelmän osan kehitysvaiheen yhteydessä. Tämä yksityiskohtainen suunnittelu tehdään juuri ennen ko. osavaiheen kehitystä huomioiden edellisen kehitysvaiheen yksityiskohtainen suunnitelma ja sen toteutus. Suunnittelun laatu, yksityiskohtaisuus (ja kerralla suunniteltu loppuun asti) ja ajankohtaisuus kehityksen suhteen ovat keskeisiä ajureita tälle muutokselle M 7 Marko Juslin

8 Järjestelmän liiketoimintaprosessien toteutusuunnitelma M 01-02/2019 toimialalle julkaistavat dokumentit: Liiketoimintaprosessidokumentaation versio 1.7 pitää sisällään tarkennuksia prossien toimintaa järjestelmän suunnittelun tuloksena Uusia versioita tullaan julkaisemaan osavaiheiden aikataulun mukaisesti Järjestelmän liiketoimintaprosessien tapahtumarajapinnan tekninen kuvaus (dokumentti + xml esimerkkiviestikuvaukset), tähän dokumenttiin ei odoteta enää isoja muutoksia lopun suunnittelu- ja kehitys vaiheen aikana, joten tämän pohjalta järjestelmätoimittajat pääsevät jatkamaan omaa kehitystään Testaussuunnitelma 8 Marko Juslin

9 Osavaiheiden prosessit Suunnittelun ja totetutuksen osavaihe Prosessit Kuvaus Osavaihe 1 DH-120 Käyttöpaikkatietojen ylläpito DH-310 DH-410 Sopimusten luonti Kytkentäprosessi Osavaihe 2 DH-110 Asiakastietojen ylläpito DH-130 Asiakas- ja käyttöpaikkatietojen haku DH-420 Katkaisuprosessi Osavaihe 3 DH-320 Sopimustietojen päivitys DH-330 Sopimusten päättäminen DH-340 Sopimusten peruuttaminen DH-700 Tuote- ja laskutiedon ylläpitoprosessit Osavaihe 4 DH-200 Mittaustiedon ylläpitoprosessit DH-800 Asiakkaan valtuutukset DH-900 Osapuolitiedot Osavaihe 5 DH-500 Taseselvitys DH-600 Tasevirheiden korjaus 9 Liiketoimintaprosessien yksityiskohtaiset kuvaukset: Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa Datahub-tapahtumat DataStandardi Marko Juslin

10 Kiitos Fingrid Datahub Oy c/o Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Y-tunnus:

11 Käyttöönottotyöryhmä Datahub Testaus- ja sertifiointisuunnitelma

12 Saku Palanne Fingrid Datahub Oy Testauspäällikkö Vastuualueena datahubin testaus 12 Saku Palanne

13 Sisältö Datahubin testaus yleisesti Testaus- ja sertifiointisuunnitelman sisältö Aikataulu Testauksen tilanne 13 Saku Palanne

14 Datahubin testaus yleisesti Testaus on jaettu kolmeen osaan Datahub-järjestelmän testaus Datahub-projektin testaussuunnitelmat Sidosryhmätestaus Tuotantokäytön varmistaminen Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 14 Saku Palanne

15 Testaus- ja sertifiointisuunnitelman sisältö 1. Johdanto 2. Markkinaosapuolten testauksen suunnittelu 3. Testaus ja sertifiointi 4. Viestintä 5. Liitteet 15 Saku Palanne

16 Testaus ja sertifiointi Sidosryhmätestaus Tietojärjestelmien toiminta Kyky käyttää datahubia oikein Valmius tuotantokäytön varmistamisen aloitukseen Tuotantokäytön varmistaminen Markkinaosapuolten sertifiointi Tuotannollinen koekäyttö Käyttöönoton testaus ja kenraaliharjoitus 16 Saku Palanne

17 Testaus ja sertifiointi Testaus ja sertifiointi Testiympäristöt Välttämätön sanomaliikennerajapintojen käyttäjille Integrointi datahubin testiympäristöön Testitapaukset Fingrid toimittaa testitapauksia Sovittaminen omaan liiketoimintaan Osapuolen suunniteltava myös omia testejä Testiaineistot Synteettinen aineisto Osapuolen pitää pystyä tuottamaan aineistoa testaukseen Tietosuoja kiinnitettävä erityistä huomiota 17 Saku Palanne

18 Markkinaosapuolten testauksen suunnittelu Osapuolen testaussuunnitelma Testijärjestelyt, resurssit, testitapaukset, aineisto, ympäristöt, havainnot, hyväksynnät Testauksen vaiheet ja aikataulu Järjestelmätoimittajan testaus ja sertifiointi 18 Saku Palanne

19 Viestintä Virallisena viestikanavana toimii ediel.fi-portaali Mahdollisista muihin lähteisiin, työkaluihin yms. linkitys ediel.fi:stä Pikaviestityökalun käyttö? 19 Saku Palanne

20 Liitteet Tulossa tarkentavia ohjeita ja teknistä dokumentaatiota Osapuolen testaussuunnittelun tehtävälista Testaussopimus Testaushavaintojen raportointiohje Sidosryhmätestausohje Sertifiointiohje Tuotannollisen koekäytön ohje Käyttöönoton kenraaliharjoituksen ohje Muita? 20 Saku Palanne

21 Aikataulu Järjestelmätoimittajat Markkinaosapuolten pilottiryhmä Koko toimiala Sertifiointijakso Tuotannollinen koekäyttö Käyttöönoton kenraaliharjoitus Käyttöönotto Vaihe I Vaihe II Vaihe III Toimittajien testiympäristö Markkinaosapuolten testiympäristö Sertifiointipalvelu Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q Saku Palanne

22 Menestystekijät Valmistautuminen Aikainen testaus Tuotannollinen koekäyttö 22 Saku Palanne

23 Testauksen tilanne Osavaiheen 1 toteutus ja testaus on käynnissä Datahub External Interface Specification 1.0 on julkaistu Järjestelmätoimittajien testaus alkaa huhtikuussa Fingrid on kehittänyt testitapauksia järjestelmätoimittajien testaukseen 23 Saku Palanne

24 Kiitos! Fingrid Datahub Oy c/o Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Y-tunnus:

25 Käyttöönottotyöryhmä Tietosuoja

26 GDPR lyhyesti GDPR luo periaatteet ja säännöt luonnollisen henkilön suojelulle henkilötietoja käsiteltäessä, säätää luonnollisen henkilön perusoikeudet ja erityisesti oikeudesta henkilötietojen suojaan Tietosuoja rakentuu teknisistä ratkaisuista, päivittäisistä operatiivisista prosesseista ja ihmisten tekemistä valinnoista. Tietosuoja on lähtökohtaisesti henkilön kunnioittamista. GDPR antaa rekisteröidylle oikeuksia ja velvollisuuksia niille jotka käsittelevät näiden henkilötietoja. Rekisteröidyn oikeudet (kuluttaja) Saada omat henkilötiedot suojatuksi ja käytettäväksi vain niihin nimenomaisiin käyttötarkoituksiin jotka kerrottiin keräyshetkellä. Saada pääsy tietoihin jotka on kerätty ja oikeus korjata, poistaa tai siirtää tietoja. Oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käyttöä. Rekisterinpitäjän velvollisuudet (Datahub) Suojata henkilötietoja teknisin ja organisatorisin keinoin, siten että tieto säilyy eheänä eikä sitä tahattomasti tai laittomasti muuteta, tuhota tai hukata. Informoida avoimesti käsittelyn tarkoituksesta ja noudattaa hyvää tiedonhallinta tapaa. Kerätä vain tarvittavat tiedot kutakin käyttötarkoitusta varten ja säilyttää vain niin kauan kun on tarpeellista siihen tarkoitukseen. 26 Pinja Kimari

27 Tietosuoja periaatteet Datahubissa Kaikella käsittelyllä on ennalta määritelty käyttötarkoitus Käsittely perustuu lakiin (oikeusperuste) Kerättävän tiedon määrä minimoidaan ja sitä säilytetään vain lakisääteisen ajan Säilytysajat ja poistoprosessit suunnitellaan ja kuvataan Käsittely on läpinäkyvää ja se lokitetaan jotta voidaan osoittaa lain noudattaminen Käsittelyä on huolellista ja riittävät tekniset ja organisatoriset suojaukset otetaan käyttöön jotta henkilötieto ei tahattomasti tai laittomasti muutu, häviä tai tuhoudu. Henkilön tunnisteita ei näytetä tarpeettomasti sellaisille rooleille jotka eivät sitä työnsä puolesta tarvitse 27 Etunimi Sukunimi 1/28/2019

28 Mitä kaikkea pitäisi ajatella ICT CMS Databases OS Capacity Network Mitä jos tapahtuu tietovuoto? Miten se tunnistettaisiin? Miten liittymät on suojattu? Käytetäänkö kumppaneita? Rajapinnat ja käyttöliittymät Migraatio Sertifiointi Voiko tämän tiedon näyttää? Kuka on oikeutettu tähän tietoon? Miten saadaan henkilön tunnisteet? Toimiihan pääprosessit oikein? Testaus Miten varmistutaan että järjestelmä vastaa vaatimuksia? Mitä tietoja voidaan käyttää testauksessa? Prosessit Kuka vastaa? Mitä tietoja tarvitaan missäkin vaiheessa? Miten käytetään Hubin tietoja? = Tekniset ja organisatoriset suojauskeinot 28 Pinja Kimari

29 Henkilötiedot Datahubissa Henkilötieto on mikä hyvänsä tieto joka voidaan joko suoraan tai välillisesti yhdistää henkilöön. Sopimus Asiakas Tunniste Nimi Osoite Yhteystiedot Yhteyshenkilö Tunniste on oleellinen tietojen eheyden varmistamiseksi ja markkinaprosessien toimimiseksi Käyttöpaikka Osoite Nimi Yhteystiedot Mittaustieto Valtuutus Sähköposti Puhelin Laskurivit Varastolaite 29 Pinja Kimari

30 Testauksessa käytettävä data ja perusteet Henkilötietojen suojaaminen on keskiössä kun vaaditaan synteettisen datan käyttöä testauksessa. Oikean tiedon käyttö aiheuttaisi riskin luonnolliselle henkilölle Riskit oikean henkilötiedon käyttämiseen liittyen: Testiympäristöt Testauksen yleiset riskit Virheiden käsittely Testaajat Ei auditoituja Pilvessä Korkeampi riski tietosuojaloukkauksille kuin tuotantoympäristössä Järjestelmä on kehitysvaiheessa, ei voida olettaa sen toimivan päivästä 1 suunnitellulla tavalla rajoitukset tietojen välittymisestä ei välttämättä toimi jolloin oikeudettomasti saattaa siirtyä tietoa osapuolelta toiselle Datavirheen selvityksessä pitää toimittajan katsoa itse dataa siirtyy silloin CGI:lle Virheraportoinnissa osapuolet ilmoittavat tiedot, ei ole keinoa tunnistaa mikä olisi oikeaa ja mikä synteettistä dataa Testaajien oikeus oikeaan henkilötietoon? Asiakastietojen luottamuksellisuuden käsitys testaajilla? 30 Pinja Kimari

31 Tietosuoja Tietoturva Tietoturva on keskeinen tekijä tietosuojassa, mutta ei yksinään takaa vaatimuksenmukaisuutta Tietosuoja Henkilöön liittyvä tieto Tietoturva Toiminnan kannalta oleellinen tieto Lähde: KPMG

32 Mitä käyttöönottosuunnitelmalta odotetaan - Henkilötietojen käsittely testauksessa - Rooli ja pääsyoikeuksien hallinta Lisäksi testausohje ja konversiosuunnitelma huomioi tietosuojaa Mitä muuta Toimialalle suunnattavassa käyttöönottosuunnitelmassa pitäisi olla tietosuojaan liittyen? 32 Pinja Kimari

33 Toimijoiden käyttöönottosuunnitelmat toimitettu 3/2019 Järjestelmätoimittajien testaus alkaa 4/2019 Toimialan käyttöönottosuunnitelma julkaistu v 2.0 5/2019 Pilottiryhmä testaus alkaa 8/2019 GSRN-tunnusten käyttöönotto 11/2019 Järjestelmätoimittajien sertifiointi alkaa 9/2020 Koko toimialan testaus alkaa 5/2020 Palvelusopimukset allekirjoitettu 2/2021 Tuotannollinen koekäyttö alkaa 10/2020 Osapuolten sertifiointi alkaa 10/2020 Käyttöönotto alkaa 3/2021 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Tietokonversion vaihe 1 1/2019 5/2019 Tietokonversion vaihe 2 6/ /2019 Tietokonversion vaihe 3 11/2019 5/2020 Tietokonversion vaiheet 4 5 6/2020 4/2021 Tietosuojaohje tarkentuu Webinaari Webinaari Webinaari Tietosuojaseloste valmis Käyttöönoton kenraaliharjoitus alkaa 1/2021 Rekisteröidyn oikeuksien prosessien määrittely Tietosuojaloukkausprosessi valmis ja viestitty

34 Muistilista markkinaosapuolille Tarkista, että organisaation tietosuojaseloste / rekisteriseloste kattaa käsittelytoimet Datahubin käyttöönottamisesta Huolehdi vastuuhenkilöiden nimittämisestä (tietosuoja ja tietoturva) Tarkista informointivelvoitteet (art. 12) Tarkista Tietosuojaloukkausprosessi Tarkista testiympäristöjen tietojenkäsittelijät ja mahdollisesti tarvittavat sopimukset Projektin jälkeisten tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjen valmistelu Puuttuuko listasta mielestänne jotain? Onko jokin teema josta toivotaan lisätietoa? 34 Pinja Kimari

35 Kiitos Fingrid Datahub Oy c/o Fingrid Oyj Läkkisepäntie Helsinki PL 530, Helsinki Puh Y-tunnus:

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä Datahub-projekti Prosessityöryhmä 13.2.2019 Agenda 13.2.2019 8:30 Kokouksen avaus ja jäsenten esittely 8:45 Kilpailulainsäädännön noudattaminen 8:50 Edellisen kokouksen muistio 9:00 Lyhyt katsaus projektiin

Lisätiedot

Prosessityöryhmä Käyttöönottoon liittyvät suunnitelmat ja ohjeistukset

Prosessityöryhmä Käyttöönottoon liittyvät suunnitelmat ja ohjeistukset Prosessityöryhmä 3.12.2018 Käyttöönottoon liittyvät suunnitelmat ja ohjeistukset Mikä on kaiken perusta asioita tehdessä? SUUNNITTELU! Käyttöönottoon liittyvät suunnitelmat ja ohjeistukset Datahubin käyttöönottoon

Lisätiedot

Fingrid Datahub Oy. Datahub webinaari

Fingrid Datahub Oy. Datahub webinaari Fingrid Datahub Oy Datahub webinaari 1.3.2019 Esiintyjät: Marjut Puukangas Pinja Kimari Kerttu Korpelainen 2 15.2.2018 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan Webinaarin

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub tilannekatsaus

Markkinatoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub tilannekatsaus Markkinatoimikunnan kokous 22.3.2019 Pasi Aho Datahub tilannekatsaus Tietojärjestelmäprojektin yleistilanne Tietojärjestelmäprojekti on ollut CGI:n kanssa käynnissä n. 6 kk Datahub-järjestelmän yleissuunnittelu,

Lisätiedot

Datahub ajankohtaiswebinaari Suunnitelmat liittyen datahubin käyttöönottoon ja Fingrid Datahub Oy:n ajankohtaiset asiat

Datahub ajankohtaiswebinaari Suunnitelmat liittyen datahubin käyttöönottoon ja Fingrid Datahub Oy:n ajankohtaiset asiat Datahub ajankohtaiswebinaari 15.6.2018 Suunnitelmat liittyen datahubin käyttöönottoon ja Fingrid Datahub Oy:n ajankohtaiset asiat Esiintyjänä Pasi Lintunen Avustamassa Kerttu Korpelainen Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Markkinaosapuolten testauksen suunnittelu... 5 3 Testaus ja sertifiointi... 6 3.1 Datahub-järjestelmän testaus... 6 3.2 Sidosryhmätestaus... 6 3.3 Tuotantokäytön

Lisätiedot

Reima Päivinen Käyttötoimikunta Ajankohtaiset asiat

Reima Päivinen Käyttötoimikunta Ajankohtaiset asiat Reima Päivinen Käyttötoimikunta 11. 3.2019 Ajankohtaiset asiat Ajankohtaista Kansallinen riskiarvio: "suuri sähköhäiriö" todennäköisin Datahub-projektin tilannekatsaus Sähkömarkkinalain muutokset tulivat

Lisätiedot

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä Datahub-projekti Prosessityöryhmä 15.1.2019 Agenda 15.1.2019 8:30 Kokouksen avaus 8:35 Edellisen kokouksen muistio 8:45 Lyhyt katsaus projektiin 9:15 Valtuutukset datahubissa 10:00 Prosessidokumentaation

Lisätiedot

Markkinatoimikunnan kokous Minna Arffman. Ajankohtaista asiaa datahub -projektista

Markkinatoimikunnan kokous Minna Arffman. Ajankohtaista asiaa datahub -projektista Markkinatoimikunnan kokous 17.9.2019 Minna Arffman Ajankohtaista asiaa datahub -projektista Minna Arffman Fingrid Datahub Oy palvelupäällikkö minna.arffman@fingrid.fi +358 40 648 3015 Datahub järjestelmätoteutus

Lisätiedot

Datahub-projekti. Käyttöönottotyöryhmä

Datahub-projekti. Käyttöönottotyöryhmä Datahub-projekti Käyttöönottotyöryhmä 7.5.2019 Agenda, 09:00 15:00 Työpajan avaus 15.4. kokouksen pöytäkirja Ajankohtaiset asiat Työpajan tavoitteet Kuulumisia tietokonversioista / Lauri Jännes Käyttöönottosuunnitelman

Lisätiedot

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista

Datahub webinaarit Yleistä datahubista ja dokumenteista Datahub webinaarit 2017 Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Ajankohtaista

Jukka Ruusunen Neuvottelukunta Ajankohtaista Neuvottelukunta 13. 2.2019 Ajankohtaista 28.1.2019 tunti 8-9 talven huippukulutustilanne 6 MW Kulutus 14 542 MWh/h Tuotanto 10 978 MWh/h Rajasiirrot* 3 564 MWh/h Lämpötila** - 18,2 C 865 MW *ei sisällä

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Minna Arffman. Ajankohtaista asiaa datahub - projektista

Käyttöönottotyöryhmä Minna Arffman. Ajankohtaista asiaa datahub - projektista Käyttöönottotyöryhmä 4.9.2018 Minna Arffman Ajankohtaista asiaa datahub - projektista Projektin aikataulu ja vaiheet, CGI Toimitusprojekti alkaa välittömästi syyskuussa 2018 Valmistuminen 04/2021 Käyttöönoton

Lisätiedot

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma

Testaus- ja sertifiointisuunnitelma 2 (15) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Markkinaosapuolten testauksen suunnittelu... 5 3 Testaus ja sertifiointi... 7 3.1 Järjestelmien testaus... 7 3.2 Sidosryhmätestaus... 8 3.3 Tuotantokäytön varmistaminen...

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous Käyttöönottosuunnitelmien tilannekatsaus

Seurantaryhmän kokous Käyttöönottosuunnitelmien tilannekatsaus Seurantaryhmän kokous 27.9.2018 Käyttöönottosuunnitelmien tilannekatsaus Agenda Sähkömarkkinalain muutosesityksen velvoitteet suunnitelmien osalta Suunnitelmien päivitysten tilannekatsaus 2 Datahubin käyttöönotto

Lisätiedot

SPS Energiapalvelut Oy Janne Piispanen Helen Oy Johanna Piispa Vantaan Energia Sähköverkot Oy

SPS Energiapalvelut Oy Janne Piispanen Helen Oy Johanna Piispa Vantaan Energia Sähköverkot Oy Pöytäkirja 1 (9) Käyttöönottotyöryhmän kokous 24.1.2019 Aika 24.1.2019 klo 9.00 15.00 Paikka Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä Muutokset / tarkennukset datahubprosesseihin

Käyttöönottotyöryhmä Muutokset / tarkennukset datahubprosesseihin Käyttöönottotyöryhmä 31.10.2018 Muutokset / tarkennukset datahubprosesseihin Dokumentaatio versio 1.6 Uudet dokumentit julkaistu 1.10.2018 Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmä Datahub projektin ajankohtaiskatsaus

Datahub seurantaryhmä Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Datahub seurantaryhmä 4.4.2017 Datahub projektin ajankohtaiskatsaus Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen kuuleminen" Toiminnalliset ja tekniset määrittelyt Tietojärjestelmähankinnan

Lisätiedot

Fingrid Datahub Oy. Datahub ajankohtaiswebinaari

Fingrid Datahub Oy. Datahub ajankohtaiswebinaari Fingrid Datahub Oy Datahub ajankohtaiswebinaari 15.2.2019 Esiintyjät: Marko Juslin Pasi Lintunen Lauri Jännes 2 15.2.2018 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub ajankohtaista

Datahub webinaarit Datahub ajankohtaista Datahub webinaarit 10.10.2018 Datahub ajankohtaista Esiintyjät Kerttu Korpelainen Lauri Jännes 10.10.2018 Agenda 10.10.2018 Projektin ajankohtaiskatsaus Uuden Tietokonversiosuunnitelman esittely 10.10.2018

Lisätiedot

Datahub seurantaryhmän kokous

Datahub seurantaryhmän kokous Datahub seurantaryhmän kokous 4.4.2017 Julkaistavia uusia dokumentteja Sähkön vähittäismarkkinoiden liiketoimintaprosessit datahubissa versio 1.2 prosessidokumentti Datahub-tapahtumat versio 1.1 tekninen

Lisätiedot

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio Statuspalaveri Datahubin tietokonversio Agenda Titan tilanne (Solteq) Käyttöönottosuunnitelmat Konversiotyön eteneminen Muut asiat Etunimi 2 Sukunimi Statuspalaverit tallennetaan, tallenteet Youtubessa:

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous nro 4

Seurantaryhmän kokous nro 4 Seurantaryhmän kokous nro 4 Kokouksen esityslista 1. Kokouksen avaus ja esityslistan hyväksyntä 2. Edellisen kokouksen pöytäkirja 3. Projektin tilannekatsaus 4. Muut asiat 5. Seuraava kokous 2 Projektin

Lisätiedot

Webinaari Tietokonversio 1. vaihe

Webinaari Tietokonversio 1. vaihe Webinaari 18.12.2018 Tietokonversio 1. vaihe Esiintyjät Henri Nieminen Lauri Jännes 2 14.12.2018 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan Webinaarin tallenne ja esitysmateriaali

Lisätiedot

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio Statuspalaveri Datahubin tietokonversio Agenda Titan tilanne (Solteq) Käyttöönottosuunnitelmat Konversiotyön eteneminen Muut asiat Etunimi 2 Sukunimi Statuspalaverit tallennetaan, tallenteet Youtubessa:

Lisätiedot

Datahub-projekti. Datahub seurantaryhmä

Datahub-projekti. Datahub seurantaryhmä 13.3.2019 Datahub-projekti Datahub seurantaryhmä Agenda 13.3.2019 12:00 15:00 Kokouksen avaus ja esittäytyminen /Aho Edellisen kokouksen (27.9.2018) pöytäkirja Ohje kilpailulainsäädännön noudattamisesta

Lisätiedot

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio Statuspalaveri Datahubin tietokonversio Agenda Titan tilanne (Solteq) Käyttöönottosuunnitelmat Konversiotyön eteneminen Muut asiat Etunimi 2 Sukunimi Statuspalaverit tallennetaan, tallenteet Youtubessa:

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Projektin ajankohtaiskatsaus

Prosessityöryhmän kokous Pasi Aho. Projektin ajankohtaiskatsaus Prosessityöryhmän kokous Projektin ajankohtaiskatsaus Datahub projektin keskeiset tehtävät vuonna 2018 Titan avaaminen koko toimialalle ja palvelun jatkokehitys. Tietokonversio etenee suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

Yhteiskokous

Yhteiskokous Energiateollisuus ry:n vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä / Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmä Yhteiskokous 20.5.2019 Agenda 09:00 14:15 / Aamupäivä Läkkisepäntie

Lisätiedot

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely

Datahub webinaarit Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Datahub webinaarit 2017 Taseselvitys ja tasevirheiden käsittely Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub ajankohtaista

Datahub webinaarit Datahub ajankohtaista Datahub webinaarit 2018 Datahub ajankohtaista Esiintyjänä Marjut Puukangas Avustamassa Kerttu Korpelainen 2 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan Kyselyt webinaarin

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmä

Käyttöönottotyöryhmä Käyttöönottotyöryhmä Työpajan II tavoitteet Työsuunnitelman laatiminen loppuvuodelle Käyttöönottosuunnitelman sisällysluettelo sekä laajuus ja rajaukset Tehtävien priorisointi Tehtävien aikataulutus ja

Lisätiedot

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio

Statuspalaveri. Datahubin tietokonversio Statuspalaveri Datahubin tietokonversio Tietokonversion tavoitteet 2019 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Statuspalaverit viikoittain Titan kehitystyöt I Vaihe (95% /

Lisätiedot

Neuvottelukunnan kokous Pasi Aho. Datahub-projektin tilannekatsaus

Neuvottelukunnan kokous Pasi Aho. Datahub-projektin tilannekatsaus Neuvottelukunnan kokous 24.9.2018 Datahub-projektin tilannekatsaus Datahub projektin keskeiset tehtävät vuonna 2018 Titan avaaminen koko toimialalle ja palvelun jatkokehitys. Tietokonversio etenee suunnitelman

Lisätiedot

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä Datahub-projekti Prosessityöryhmä 4.6.2018 Agenda 4.6.2018 9.00 Kokouksen avaus 9.05 Edellisen kokouksen muistio 9.20 Projektin tilannekatsaus Marjut - yleistä projektista 9.30 Titta-palvelun ajankohtaiset

Lisätiedot

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito

Datahub webinaarit Asiakastietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Asiakastietojen ylläpito 15.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Datahub webinaari Datahubin ajankohtaisia asioita

Datahub webinaari Datahubin ajankohtaisia asioita Datahub webinaari Datahubin ajankohtaisia asioita Esiintyjät: Pasi Lintunen 2 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan Webinaarin tallenne ja esitysmateriaali tullaan

Lisätiedot

Kokonaan uudistettu suunnitelma. Tietokonversiosuunnitelma

Kokonaan uudistettu suunnitelma. Tietokonversiosuunnitelma Kokonaan uudistettu suunnitelma Tietokonversiosuunnitelma Keskeisiä muutoksia suunnitelmassa Täysin uusi dokumentti Uusi paremmin työtä ohjaava lähestymistapa Sisältö päivitetty vastaamaan nykyistä toteutusta

Lisätiedot

Fingrid Datahub Oy. Datahub ajankohtaiswebinaari

Fingrid Datahub Oy. Datahub ajankohtaiswebinaari Fingrid Datahub Oy Datahub ajankohtaiswebinaari Esiintyjät: Lauri Jännes Fredrik Södö Kerttu Korpelainen 2 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan Webinaarin tallenne

Lisätiedot

Fingrid Datahub Oy. Käyttöönottotyöryhmä

Fingrid Datahub Oy. Käyttöönottotyöryhmä Fingrid Datahub Oy Käyttöönottotyöryhmä Agenda, 09:00 15:00 Työpajan avaus 11.6. kokouksen pöytäkirja Ajankohtaiset asiat Ajankohtaisia asioita datahub projektista ja muista työryhmistä Marjut Puukangas

Lisätiedot

Myyntiyhtiön tehtävälistat datahubin tietokonversioprojektissa

Myyntiyhtiön tehtävälistat datahubin tietokonversioprojektissa Liite 8 1 (5) Myyntiyhtiön tehtävälistat datahubin tietokonversioprojektissa Tässä dokumentissa on kuvattu sähkön myyntiyhtiön tehtävälistat datahubin tietokonversioprojektin vaiheissa 1 3. Datahubin käyttöönoton

Lisätiedot

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito

Datahub webinaarit Käyttöpaikkatietojen ylläpito Datahub webinaarit 2017 Käyttöpaikkatietojen ylläpito 22.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin

Lisätiedot

Tiedonvaihdon kehitysryhmän & datahub käyttöönottotyöryhmän yhteiskokous

Tiedonvaihdon kehitysryhmän & datahub käyttöönottotyöryhmän yhteiskokous 28.3.2018 Tiedonvaihdon kehitysryhmän & datahub käyttöönottotyöryhmän yhteiskokous Agenda 28.3.2018 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Esittäytymiset Datahub-projektin kuulumiset / Arffman Tietokonversion

Lisätiedot

Fingrid Datahub Oy. Datahub ajankohtaiswebinaari

Fingrid Datahub Oy. Datahub ajankohtaiswebinaari Fingrid Datahub Oy Datahub ajankohtaiswebinaari Esiintyjät: Pasi Lintunen Lauri Jännes 2 Webinaarin eteneminen Kysymyksiä voi esittää koko webinaarin ajan Webinaarin tallenne ja esitysmateriaali julkaistaan

Lisätiedot

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä

Datahub-projekti. Prosessityöryhmä Datahub-projekti Prosessityöryhmä 5.4.2019 Agenda 8:30 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 8:45 Lyhyt katsaus projektiin 9:15 Osoiterakenne eri käyttötarpeisiin 9:45 Peruutustapahtumien tarkennusta

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub ajankohtaista

Datahub webinaarit Datahub ajankohtaista Datahub webinaarit 31.8.2018 Datahub ajankohtaista Esiintyjät Pasi Aho Lauri Jännes Avustamassa Kerttu Korpelainen 2 6.9.2018 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan

Lisätiedot

Seurantaryhmän kokous Pasi Aho. Datahub-projektin tilannekatsaus

Seurantaryhmän kokous Pasi Aho. Datahub-projektin tilannekatsaus Seurantaryhmän kokous 27.9.2018 Datahub-projektin tilannekatsaus Datahub projektin keskeiset tehtävät vuonna 2018 Titan avaaminen koko toimialalle ja palvelun jatkokehitys. Tietokonversio etenee suunnitelman

Lisätiedot

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen

Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen Askelmerkit sähkömarkkinamurrokseen Puhtaan, säätämättömän ja hajautetun tuotannon lisääntyminen yhä enemmän markkinaehtoisesti Säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyminen Joustavuuden ja säätömahdollisuuksien

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5)

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset kuulumiset. Pöytäkirja 1 (5) Pöytäkirja 1 (5) Käyttöönottotyöryhmän kokous 22.8.2017 Aika Paikka 22.8.2017 klo.9-15 Triotto, Läkkisepäntie 21, 00620 Helsinki 6 krs. nh. Pikkarala Läsnä Minna Arffman Fingrid Oyj (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (7) Prosessityöryhmän kokous 13.2.2019 Aika 13.2.2019 klo 8.30 14.30 Paikka Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki nh. Kuolajärvi Läsnä Marjut Puukangas (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman

Prosessityöryhmät. Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityöryhmät Datahub projekti seurantaryhmän kokous 10.11.2015 Minna Arffman Prosessityössä määritellään liiketoimintaprosessit Ensimmäiseksi kuvataan nykyiset prosessit ja varmistetaan niiden syvä

Lisätiedot

Tietosuoja Liikenneturvan kouluttajan toiminnassa. Katja Mäkilä Liikenneturvan valtakunnalliset kouluttajapäivät, Helsinki

Tietosuoja Liikenneturvan kouluttajan toiminnassa. Katja Mäkilä Liikenneturvan valtakunnalliset kouluttajapäivät, Helsinki Tietosuoja Liikenneturvan kouluttajan toiminnassa Katja Mäkilä 19.1.2018 Liikenneturvan valtakunnalliset kouluttajapäivät, Helsinki Tietosuoja ja tietoturva Tietosuoja = Yksityisyyden suojelu henkilötietoja

Lisätiedot

Datahub webinaari Markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmien ohjeistaminen ja seurantatyökalun esittely

Datahub webinaari Markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmien ohjeistaminen ja seurantatyökalun esittely Datahub webinaari 7.2.2019 Markkinaosapuolten käyttöönottosuunnitelmien ohjeistaminen ja seurantatyökalun esittely Esiintyjät: Teemu Hiekka Pasi Lintunen 2 Webinaarin eteneminen Mahdollisuus esittää kysymyksiä

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset

Datahub webinaarit Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Datahub webinaarit 2017 Sopimusmuutokset ja sopimusten päättämiset Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2

Lisätiedot

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset

Datahub webinaarit Webinaarien aikana tulleet kysymykset Datahub webinaarit 2017 Webinaarien aikana tulleet kysymykset 31.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas

Kooste tilaisuuksista. Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Kooste tilaisuuksista Datahub-liiketoimintaprosessien perehdytystilaisuudet Vantaa, Oulu ja Jyväskylä Marjut Puukangas Perehdytystilaisuudet 12.1.2016 Vantaalla, n.120 osallistujaa 14.1.2016 Oulussa, n.

Lisätiedot

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta

Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta MARKKINAT VERKOT JÄSENTIEDOTE20161129 1(2) Riina Heinimäki 29.11.2016 Hyvät sähköverkko- ja sähkökauppajohtajat Datahub-webinaarissa kuultiin tärkeää tietoa alan valmistautumisesta Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään?

Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho. Datahub projekti, missä mennään? Verkkotoimikunnan kokous Pasi Aho Datahub projekti, missä mennään? Katsauksen sisältö Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Keskeiset tehtävät vuonna 2017 Rakennusaikataulu Toimialayhteistyö Tietokonversio Menestystekijät

Lisätiedot

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma

Datahub webinaarit Datahub käyttöönottosuunnitelma Datahub webinaarit 2017 Datahub käyttöönottosuunnitelma 24.10.2017 Asiantuntijat: Minna Arffman / Fingrid Oyj minna.arffman@fingrid.fi Johanna Piispa / Vantaan Energia Sähköverkot Oy johanna.piispa@vantaanenergia.fi

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015

Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Ajankohtaiskatsaus 17.11.2015 Uusi sähkönmyyjiä 3 Uusia sähkönmyyjiä Lumo Energia Oy / LUMO Werel Oy (Pamrek) / PAM Statkraft Energi AS / STAK Nammo Vihtavuori Oy / NAM 2.12.2015 Minna Arffman Fingridin

Lisätiedot

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus

Datahub webinaarit Sopimusten ilmoitus Datahub webinaarit 2017 Sopimusten ilmoitus 29.3.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub 0.1 Julkaisutiedot

Datahub 0.1 Julkaisutiedot 2 (9) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.1 Poikkeamat markkinadokumentaatio v1.7:n ja skeemakuvausten välillä... 4 2 Datahub-toteutuksen osavaiheen 1 julkaisutiedot... 5 2.1 Julkaisun toiminnallisuudet...

Lisätiedot

Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan

Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan Jukka Ruusunen Neuvottelukunnan kokous 6.6.2019 Ajankohtauskatsaus Fingridin toimintaan Puhtaan energian paketti vahvistaa eurooppalaisten sähkömarkkinoiden toimintaa Markkinoiden integroitumista helpotetaan

Lisätiedot

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa

Datahub-webinaarit Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa Datahub-webinaarit 2017 Tuote- ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset datahubissa 17.5.2017 Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu

Lisätiedot

Prosessityöryhmän Skype-kokous

Prosessityöryhmän Skype-kokous Pöytäkirja 1 (5) Prosessityöryhmän Skype-kokous 14.6.2019 Aika 14.6.2019 klo 12.00 13.35 Paikka Skype-palaveri Läsnä Marjut Puukangas (pj.) Emmi Kaivosoja Teemu Hellas Arttu Laine Keravan Energia Oy Emma

Lisätiedot

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Miessakit ry TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE Miessakit ry huolehtii henkilöstönsä, toimintaansa osallistuvien ja toiminnasta tietoa haluavien henkilötietojen suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa

Datahub webinaarit Mittaustietojen hallinta datahubissa Datahub webinaarit 2017 Mittaustietojen hallinta datahubissa 26.4.2017 Kouluttaja esa.pietarinen@fingrid.fi p. 030 395 5277 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238

Lisätiedot

Seurantaryhmä Fredrik Södö. Datahubjärjestelmän. toteutuksen tilanne

Seurantaryhmä Fredrik Södö. Datahubjärjestelmän. toteutuksen tilanne Seurantaryhmä Fredrik Södö Datahubjärjestelmän toteutuksen tilanne Datahub-järjestelmän toteutuksen tilanne Järjestelmän toteutus Toteutusprojekti käynnistyi syksyllä 2018 Järjestelmä kehitetään Hollannissa

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (10) Prosessityöryhmän kokous 3.12.2018 Aika 3.12.2018 klo 8.30 14.30 Paikka Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki nh. Kuolajärvi Läsnä Marjut Puukangas (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Datahub webinaarit Katkaisu- ja kytkentäprosessit Datahub webinaarit 2017 Katkaisu- ja kytkentäprosessit Kouluttaja marjut.puukangas@fingrid.fi p. 030 395 5292 Avustamassa Kerttu Korpelainen kerttu.korpelainen@fingrid.fi p. 030 395 5238 2 Webinaarin eteneminen

Lisätiedot

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta

Datahub hankkeen tilannekatsaus. Neuvottelukunta Datahub hankkeen tilannekatsaus Neuvottelukunta 21.10.2015 Prosessityö Nykyprosessit kuvattiin yhteismitallisesti sekä varmistettiin niiden ymmärtäminen/valmis Työ jatkuu tarvittavien prosessien määrittelemisellä

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Helpdesk-palveluita Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018 1. Rekisterinpitäjä

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2019

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2019 MARKKINAT VERKOT Riina Heinimäki 12.2.2019 MUISTIO 1(6) Kehitysryhmä Luonnos Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2019 Aika: Torstaina 7.2.2019 klo 9.30-14.00 Paikka: Energiateollisuus

Lisätiedot

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kaupan liiton sidosryhmärekisterissä 1. Rekisterinpitäjä Kaupan liitto on rekisterinpitäjä ja vastaa henkilötietojen käsittelystä. Sidosryhmärekisterin

Lisätiedot

SPS Energiapalvelut Oy Janne Piispanen Helen Oy (Skype)

SPS Energiapalvelut Oy Janne Piispanen Helen Oy (Skype) Pöytäkirja 1 (6) Käyttöönottotyöryhmän kokous 11.2.2019 Aika 11.2.2019 klo 9.00 14.30 Paikka Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten käyttöönotto Jari Ala-Varvi 03 / 2017 30.3.2017 1 Miksi? GDPR tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2016 ja siirtymäaika päättyy 24.5.2018 Perusoikeuksien suoja monimutkaistuvassa

Lisätiedot

Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30)

Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Tapahtumienhallintajärjestelmää Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.5.2018

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien opinnäytetöiden sähköisen järjestelmän henkilörekisteriä. Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu:

Lisätiedot

Prosessityöryhmän kokous

Prosessityöryhmän kokous Pöytäkirja 1 (8) Prosessityöryhmän kokous 15.1.2019 Aika 15.1.2019 klo 8.30 13.15 Paikka Duetto Business Park, Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki nh. Kuolajärvi Läsnä Marjut Puukangas (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi

Adaton webinaari Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Adaton webinaari 23.11.2016 Ajankohtaista datahubista - vinkkejä muutokseen valmistautumiseksi Datahub projektin ajankohtaista Pasi Aho 2 Keskeiset tehtävät vuonna 2016 Prosessityön tulosten "julkinen

Lisätiedot

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään? TIETOSUOJASELOSTE Yleistä Jotta voimme palvella sinua parhaamme mukaan, edellyttää se että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho

Datahub projektin yleiskatsaus. Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Datahub projektin yleiskatsaus Seurataryhmän kokous 01/2015 10.11.2015 Pasi Aho Sähkömarkkinoiden tiedonvaihto on yksi palveluistamme Kulutuksen ja tuotannon liittäminen kantaverkkoon Käyttövarma sähkönsiirto

Lisätiedot

Asiakas- ja markkinointirekisteri. Tietosuojaseloste. Tilitoimisto Likvidi Oy

Asiakas- ja markkinointirekisteri. Tietosuojaseloste. Tilitoimisto Likvidi Oy Asiakas- ja markkinointirekisteri Tietosuojaseloste Sisällys 1 Rekisterinpitäjä 3 2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 3 3 Tietosuojavastaava 3 4 Rekistereiden nimet 3 5 Henkilötietojen käsittelyn

Lisätiedot

GDPR. Timo Kokkonen Webinaari

GDPR. Timo Kokkonen Webinaari GDPR Timo Kokkonen Webinaari 8.5.2018 EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) General Data Protection Regulation Siirtymäaika päättyy 25.5.2018 Korvaa nykyisen Henkilötietolain (1999/523) Asetusta täydentämään tulee

Lisätiedot

Sofor Oy:n asiakasrekisterin henkilörekisteriseloste

Sofor Oy:n asiakasrekisterin henkilörekisteriseloste 2018 :n asiakasrekisterin henkilörekisteriseloste Asiakasrekisterin henkilörekisteriseloste Sivu 2 (5) Sisältö: Rekisterinpitäjä 3 Rekisterin nimi 3 Tietojen käsittelyn tarkoitus 3 Rekisterin tietosisältö

Lisätiedot

2. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA KEITÄ TIETOSUOJASELOSTE KOSKEE

2. KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT JA KEITÄ TIETOSUOJASELOSTE KOSKEE TIETOSUOJASELOSTE Viimeksi päivitetty 25.5.2018 Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, kuinka Antilooppi käsittelee henkilötietoja toiminnassaan. Luethan tietosuojaselosteen huolellisesti.

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n tietosuojaseloste koskien Urkundplagioinnintunnistusohjelmaa Sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset (artiklat 13, 14 ja 30) Laadittu: 14.05.2018 1.

Lisätiedot

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry

Tampereen Aikidoseura Nozomi ry Tietosuojaseloste. c/o Heidi Ihanamäki Petäjässuonkatu 4 B 28 33580 Tampere www.nozomi.fi Y-tunnus 1456802-7 Tietosuojaseloste Sisällysluettelo 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö... 1 2. Rekisteröidyt...

Lisätiedot

Relipe Oy. Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan TIETOSUOJASELOSTE

Relipe Oy. Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan TIETOSUOJASELOSTE Relipe Oy Tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistan Tässä selosteessa on kerrottu tietosuojalainsäädännön edellyttämät tiedot tilitoimiston asiakastiedotteen postituslistasta, joka on tilitoimiston

Lisätiedot

Caruna ja datahub projekti

Caruna ja datahub projekti Caruna ja datahub projekti Sisältö Taustaa Projektin aikataulu ja organisaatio Tietokonversiot Tiedonlaatu työt GS1 koodi Järjestelmäkehitys Prosessikehitys Taustaa Carunassa seurattu alan kehitystä Tanskan

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Suoramarkkinointirekisteri EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Päivitetty

Tietosuojaseloste Suoramarkkinointirekisteri EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Päivitetty Tietosuojaseloste Suoramarkkinointirekisteri EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) Päivitetty 22.5.2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 REKISTERINPITÄJÄ 3 2 YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA 3 3 REKISTERIN

Lisätiedot

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 ja 13 artikla. Urho Tuominen -konserni:

Tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 ja 13 artikla. Urho Tuominen -konserni: Sivu 1 / 5 Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24, EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 12 ja 13 artikla Urho Tuominen -konserni: 1. Rekisterinpitäjä Urho Tuominen Oy (0143919-7) (1707453-2)

Lisätiedot

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset asiat. Pöytäkirja 1 (6) Julkinen

Käyttöönottotyöryhmän kokous Asialista. 1 Kokouksen avaus. 1.1 Ajankohtaiset asiat. Pöytäkirja 1 (6) Julkinen Pöytäkirja 1 (6) Käyttöönottotyöryhmän kokous 15.4.2019 Aika 15.4.2019 klo 9.00 15.00 Paikka Läkkisepäntie 23, 00620 Helsinki Duetto Business Park nh. Kuolajärvi Läsnä Minna Arffman (pj.) Kerttu Korpelainen

Lisätiedot

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä

Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä Datahub projekti Tietokonversiotyö, seurantaryhmä 18.2.2016 Tietokonversion suunnittelutyö aloitettu Valittu kumppani on Modultek Oy Erikoistunut tiedonlaatu- ja tietokonversiotyöhön, n. 25 henkilöä Tässä

Lisätiedot

Tuotetiedot. Taseselvitys. T a s e v i r h e e t. Mittaustiedot. Osapuolitiedot Ilmoitus. Valtuutustiedot. Laskurivitiedot.

Tuotetiedot. Taseselvitys. T a s e v i r h e e t. Mittaustiedot. Osapuolitiedot Ilmoitus. Valtuutustiedot. Laskurivitiedot. Tuotetiedot Taseselvitys T a s e v i r h e e t Osapuolitiedot Tuote- ja hintatiedot Lisäys Päivitys Laskurivitiedot Päivitys Sopimustiedot Peruuttaminen Päättäminen osapuolelta Käyttöpaikkatiedot Valtuutustiedot

Lisätiedot

Oulun Maanmittauskerho ry. Tietosuojaseloste

Oulun Maanmittauskerho ry. Tietosuojaseloste Oulun Maanmittauskerho ry Tietosuojaseloste 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOSUOJASELOSTE PROJEKTI... 3 2 TIETOSUOJAPERIAATTEET... 4 3 TIETOSUOJAN NYKYTILA... 5 3.1 Henkilötietokartoitus... 5 3.2 Henkilötietovirrat...

Lisätiedot

Asukkaan oikeus omaan dataan ja GDPR asuntoosakeyhtiössä. Ilmastoviisaat taloyhtiöt työpaja 1 Asukkaan MyData

Asukkaan oikeus omaan dataan ja GDPR asuntoosakeyhtiössä. Ilmastoviisaat taloyhtiöt työpaja 1 Asukkaan MyData Asukkaan oikeus omaan dataan ja GDPR asuntoosakeyhtiössä Ilmastoviisaat taloyhtiöt työpaja 1 Asukkaan MyData 12.3.2019 EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE KERADUR SERVICE OY. 1. Rekisterinpitäjä. Keradur Service Oy Y-tunnus: Osoite: Kampinkuja 2, Helsinki

TIETOSUOJASELOSTE KERADUR SERVICE OY. 1. Rekisterinpitäjä. Keradur Service Oy Y-tunnus: Osoite: Kampinkuja 2, Helsinki TIETOSUOJASELOSTE KERADUR SERVICE OY 1. Rekisterinpitäjä Keradur Service Oy Y-tunnus: 2315098-4 Osoite: Kampinkuja 2, 00100 Helsinki 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Tietosuojavastaava:

Lisätiedot

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio

Datahub Seurantaryhmä. Datahub Tietokonversio Datahub Seurantaryhmä Datahub Tietokonversio Esityksen sisältö 1. Tietokonversiokonsepti Tietokonversioprosessi Tietokonversion osapuolet ja vastuut Tietokonversiojärjestelmä 2. Tietokonversioprojekti

Lisätiedot

Salon kaupunki , 1820/ /2018

Salon kaupunki , 1820/ /2018 Rekisterinpitäjä Nimi ja yhteystiedot Tietosuojavastaava Edustaja / Vastuutaho Nimi Salon kaupunki Nimi Tapani Rinne Nimi Kehittämispalveluiden esimies Janne Hyvärinen Osoite Tehdaskatu 2 Osoite Tehdaskatu

Lisätiedot