VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS"

Transkriptio

1 VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja

2 Vilkas Group

3 Tunne asiakkaasi ja kommunikoi heidän kanssaan Kädessäsi on paljon odotettu verkkokaupankäynnin käsikirja Verkkokaupan kokonaisuus, joka johdattaa sinut verkkokaupan perustamisen alkuvaiheista kohti liiketoiminnan laajentamista ja kansainvälisiä markkinoita. Kattava opas on innostava, helppolukuinen ja perusteellinen läpileikkaus sähköiseen kaupankäyntiin 2000-luvun Suomessa. Kirjan kirjoittaja Jani Muhonen on toiminut verkkokauppa-alalla vuodesta 2002 lähtien. Verkkokaupan asiakas hänestä tuli jo varhaisten omaksujien joukossa, eli 1990-luvun puolivälissä. Tämä käsikirja syntyi kirjoittajan omasta tarpeesta, sillä tarjolla ei ollut sähköisen liiketoiminnan kokonaisuutta käsittelevää opasta. Suurin osa käsikirjan sisällöstä pohjautuu kirjoittajan omiin ja hänen työnantajansa Vilkas Groupin kokemuksiin asiakkaiden kanssa verkkokaupankäynnin liiketoimintaympäristössä. MIHIN KÄSIKIRJAA TARVITAAN? Oppaassa käydään lyhyesti läpi aiempaa verkkokauppakirjallisuutta ja verkkokaupan historiaa sekä sähköisen liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteita. Lukija tutustutetaan hakukoneoptimointiin, sosiaaliseen mediaan, verkkokaupan maksutapoihin ja kävijäseurantaan unohtamatta asiakaspalvelun, taloushallinnon ja logistiikan merkitystä. Käsikirjan luettuaan oman verkkokaupan perustaminen tuntuu helpommin hahmotettavalta kiitos esimerkiksi tarkistuslistan, jonka läpikäynti virkistää muistia ja nostaa esiin tärkeitä kysymyksiä, johon kunkin kauppiaan täytyy löytää omat ratkaisunsa. Kirjoittaja rohkaisee kokeilemaan totutusta poikkeavia toimintatapoja ja synnyttämään uusia ideoita. Markku Korkiakoski hallituksen puheenjohtaja, Vilkas Group Vilkas Group - 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mihin käsikirjaa tarvitaan? Aiempi verkkokauppakirjallisuus Uusi näkökulma Verkkokaupankäynti Mitä verkkokaupankäynti oikeastaan on? Mihin verkkokauppaa tarvitaan? Katsaus verkkokaupan historiaan Verkkokauppaindeksi Oletko tosissasi? Oletko tosissasi? ( ): Ei nyt ihan kaikki mennyt putkeen Verkkokauppa Käsitteen ymmärtäminen Myymälä Ohjelmisto Palvelu Asiakkaan näkökulma Oletko tosissasi? ( ): Pieni subjektiivinen vertailu suomalaisista kodinkonekaupoista verkossa Markkinointi Miksi pitää markkinoida? Missä? Milloin? Miten? Online-markkinointi Hakukoneoptimointi Hakukonemainonta Sosiaalinen media Sisäinen markkinointi Perinteinen markkinointi Markkinoinnin kokonaisuus Oletko tosissasi? ( ): Oops! This link appears to be broken Maksaminen Ilman maksuliikennettä ei ole liiketoimintaa Verkkopankit Luottokortit Muut maksutavat ja toimijat Tilastoja Kansainvälisyys SEPA Oletko tosissasi? ( ): Pankit, nuo edistyksen viimeiset esteet? Taloushallinto Yksinkertaista vai kahdenkertaista ALV Taloushallintaohjelmistot ja -palvelut Oletko tosissasi? ( ): Vaikka kaikki muuttuu, mikään ei muutu Vilkas Group

5 7 Kävijäseuranta eli asiakastuntemus Pidä asiakkaasi Kanta-asiakkuus Kävijäseuranta Markkinoinnin yhteensovittaminen Oletko tosissasi? ( ): Palautusten vastaanottoa vai lisämyynninmahdollisuuksia? Logistiikka Etäkaupan pitkä historia Logistiikka on markkinointia Toimittaminen kotimaassa Toimittaminen yli rajojen Oletko tosissasi? ( ): Mitä markkinointi oikeastaan on? Oma verkkokauppa Oman verkkokaupan check list Verkkokauppa ei koskaan ole valmis Oletko tosissasi? ( ): Uudistukaa, vielä kerran sanon, uudistukaa Yhteenveto Käsikirjan taustat ja aineisto Todellinen arvo on hyödyntämisessä CASE: Gift Gourmet Verkkokauppa Vilkas Group - 5

6 1. MIHIN KÄSIKIRJAA TARVITAAN? Verkkokauppa ja sen perustaminen on monen yrittäjän mielissä tälläkin hetkellä. Aihetta kuitenkin leimaavat monet ennakkoluulot, asenteet ja paikoin hyvinkin virheelliset käsitykset. Yksi yleisimmistä olettamuksista edelleen tuntuu olevan, että verkkokaupankäynti on teknologista toimintaa, johon tarvitaan IT-osaamista. Tuohon peruserheeseen haluamme tällä käsikirjalla puuttua. Jos yrittäjä on perustamassa myymälää, tarvitsee hänen hoitaa myymälään asianmukaiset kalusteet, kassajärjestelmä, ikkunateippaukset, kiinteistötekniikkaa ja niin edelleen. Myymälässähän tarvitaan valaistusta, sähköjä, tietoliikenneyhteyksiä eli kaikkea mitä ymmärrämme normaaleiksi asioiksi kun puhutaan liiketilasta. Harva liikkeenhoitaja on kuitenkaan talotekniikan insinööri. Eikä pidäkään olla! Sitä varten löytyvät sähkömiehet, teleoperaattorit ja kiinteistöyhtiöt, jotka hoitavat nämä asiat kuntoon. Miksi siis verkkokauppa olisi sen erikoisempi asia? Toki toimintaympäristö on erilainen ja sillä on omat erityispiirteensä ja rajoitteensa, mutta itse liiketoiminta on edelleen se tärkein asia. Sen vuoksi kauppiaan tulee keskittyä omaan ydinosaamiseensa liiketoimintaan ja jättää verkkokaupan tekniset murheet niiden hoitoon keskittyneille yrityksille. Paljon on kuitenkin asioita, joita voi ja kannattaa tehdä itse. Suurin osa niistä on silti normaaliin bisnekseen liittyviä asioita, jotka eivät vaadi teknistä osaamista vaan liiketoimintavainua, eli toisin sanoen vaistoa. Tämän käsikirjan tarkoitus on käydä selkeästi läpi, mitä verkkokauppaan todella kuuluu; kuinka verkkokauppaa lähdetään suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään. Käsikirja ei yritäkään antaa täydellisiä vastauksia asioihin, vaan ennemminkin herättelemään ajatuksia liiketoimintaan verkkokaupan näkökulmasta ja auttaa ratkomaan siihen liittyviä kysymyksiä. 1.1 Aiempi verkkokauppakirjallisuus Suomenkielistä kirjallisuutta tai tekstimateriaalia ylipäänsä on ollut varsin rajallisesti tarjolla verkkokaupankäynnistä. Julkaistut tuotokset ovat olleet joko teknisesti lähestyviä tai kapealta konsultoinnin näkökulmalta katsovia. Em. tavoin tuotettua verkkokaupan kirjallisuutta rasittaa myös sen nopea vanheneminen; teknologiat ja ohjelmistot muuttuvat jatkuvasti, uusia versioita tulee jopa useamman kerran vuodessa. Yksi parhaimmista oppaista toistaiseksi on ollut saksalaisen Jörn Wachsmann-Würrin Verkkokaupan opas (Success in e-commerce for small to medium-sized companies A practical guide and handbook) vuodelta Vaikka opas on tämän käsikirjan kirjoitushetkellä jo viisi vuotta vanha, pätee sen sanoma edelleen tänäkin päivänä. Opas ei juurikaan setvi ohjelmistoja tai teknologioita, vaan käsittelee verkkokaupankäynnin hyviksi todettuja käytäntöjä ja antaa konkreettisia vinkkejä verkkokaupan markkinointiin ja kehitykseen. Verkkokaupan opas on kuitenkin varsin rajallinen ja käsittelee aihepiiriä enimmäkseen pintapuolisesti. 1.2 Uusi näkökulma Ei siis ole mielekästä laatia uutta ohjelmisto-opasta, vaan käydä asiaa läpi liiketoiminnallisten prosessien kannalta. Samat lainalaisuudet pätevät teknologiasta riippumatta: verkkokauppaa pitää markkinoida, ostokset tulee voida maksaa, toimitukset pitää hoitaa. Järkevämpi lähestymistapa on siis tutustua kuhunkin verkkokaupankäynnin osa-alueeseen teknologiariippumattomasti ja tätä kautta lisätä ymmärrystä itse verkkoliiketoiminnasta. Tasapainon löytäminen on monesti yksi tärkeimmistä asioista. Verkkokauppaa ei voi tehdä tekniikka edellä, mutta pelkkä liiketoiminnallinen ymmärryskään ei riitä. Tärkeimmät asiat pitää pystyä hahmottamaan, samoin kuin niiden keskinäinen painotus. Tässä käsikirjassa pyrin tarkastelemaan verkkokaupankäyntiä kokonaisuutena, mutta siltikin vain yhtenä osa-alueena yrityksen muuta kaupallista toimintaa. Suomeksi ei vastaavaa tarkastelukulmaa ole verkkokauppaan esitetty, ja tätä ovat myös monet Vilkas Groupin asiakkaat valittaneet. 6 - Vilkas Group

7 On vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, löytää selkokielistä opasta, joka käsittelisi verkkokaupankäyntiä tasapainoisesti monesta eri ulottuvuudesta painottumatta mihinkään liiaksi. Vaikka verkkokauppa onkin ajatuksena vielä kovin nuori ja varsinaisia verkkokauppoja on Suomessakin vasta muutama tuhat, liittyy jo yksistään sanaan verkkokauppa paljon ennakko-odotuksia ja -asenteita. Keskustellessani vuosien varrella satojen yrittäjien ja yritysten edustajien kanssa olen huomannut yhden erityispiirteen, joka esiintyy valitettavan usein verkkokaupankäyntiin liittyvässä keskustelussa, mutta joka ei tyypillisesti esiinny muunlaisen myyntitoiminnan pohdinnan yhteydessä. Verkkokauppa nimittäin ajatellaan hyvin irrallisena osana, joka ei kuulu yrityksen muuhun myyntitoimintaan. Asia on kuitenkin täysin päinvastoin. Sillä parhaimmillaan verkkokauppa toimii luontaisena ja irroittamattomana osana yrityskokonaisuutta. Harvoin lienee tarvetta ajatella vaikka Helsingin keskustan myymälää täysin irrallisena yksikkönä, jolla ei ole varsinaisesti tekemistä esimerkiksi Espoon Tapiolan myymälän kanssa. Vielä erikoisempaa on ajatella kaupan ykköskassan olevan irrallaan kaupan kakkoskassasta. Silti verkkokauppaa kohtaan em. tyylisiä asenteita löytyy. Tämä käsikirja käsittelee verkkokauppaa yhtenä myyntikanavana yrityksen muiden myyntikanavien joukossa. Kanavana, johon olennaisesti liittyvät myymälä-, markkinointi-, maksamis-, hallinto-, kanta-asiakkuus- ja logistiikkanäkökulmat. Näistä kuudesta näkökulmasta olemme Vilkas Groupissa muodostaneet verkkokaupankäynnin kokonaisuuskuvan (s. 7), joka visualisoi asiaa verkkokauppiaan näkökulmasta. Kaikki osa-alueet ovat tarpeellisia, mutta niiden keskinäiset suhteet ja painotukset toki vaihtelevat tapauskohtaisesti. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan vuorollaan kutakin osaaluetta ja siihen liittyviä erityishuomioita. UUSI NÄKÖKULMA Vilkas Group - 7

8 2. VERKKOKAUPANKÄYNTI 2.1 Mitä verkkokaupankäynti oikeastaan on? Verkkokaupankäynti on nimensä mukaisesti kaupankäyntiä. Verkosta puhutaan, koska yrityksen ja tuotteiden esittely sekä kaupanteko tapahtuvat tietoverkoissa. Itse kaupankäynti on kuitenkin perusteiltaan samaa, mitä myymälässäkin tai vaikka katalogien välityksellä tapahtuva kaupankäynti on. Verkkokaupankäynti on kehittynyt kovasti muutaman viime vuoden aikana. Suomessakin jo tuhannet yritykset tekevät päivittäistä verkkokauppaa niin B2C- kuin B2B-sektoreilla. Verkkokaupasta haetaan apua liikevaihdon ja katteen kasvattamiseen, uusien asiakkaiden hankkimiseen, asiakassuhteiden ja -palveluiden parantamiseen, myyntiprosessin nopeuttamiseen ja hankintakulujen alentamiseen. Internetistä on tullut yhtenä myyntikanavana osa normaalia liiketoimintaa kaikenkokoisille yrityksille lähestulkoon jokaisella sektorilla. Nykyään verkkokaupankäynti on normaali toimintamuoto yrityksille, jotka tahtovat kasvattaa myyntitehokkuuttaan, liikevaihtoaan ja parantaa asiakaspalveluaan. kanavan kautta osto tapahtuu, kunhan se tapahtuu. Jos verkkokauppa ohjaa jo ostopäätöksen tehneitä asiakkaita myymälään, ei sekään ole huono asia. Monen asian hankinnassa etsintä aloitetaan Internetissä, mutta myös ostopäätös tehdään verkossa, vaikka itse ostotapahtuma tapahtuukin myymälässä, tästä esimerkkinä kaavio auton hankinnasta (Klikkicom, TNS). Maailman pienuus näkyy erityisen hyvin siinä, että liiketoimintaa ei tarvitse rajata tietylle maantieteelliselle alueelle, vaan verkkokauppa on luontaisesti valtakunnan laajuinen tai kansainvälinen. Koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ei ole ollut näin vaivatonta ja nopeaa tilata tavaraa vaikka toiselta puolen maapalloa. Ei myöskään ole syytä väheksyä ostajien mukavuudenhalua. Kuluttajashoppailu kauppakeskuksissa voi olla joillekin mukava harrastus, mutta ei ole sitä kaikille. On melkoisen miellyttävää tehdä hankintoja omalta kotisohvalta käsin. Kannattaa siis antaa halukkaille asiakkaille siihen mahdollisuus. 2.2 Mihin verkkokauppaa tarvitaan? Maailma pienenee kiihtyvällä tahdilla. Jo kauan ennen Internetiä on ollut monelle suomalaisellekin yritykselle normaalia liiketoimintaa käydä kauppaa Suomen rajojen ulkopuolella. Internetin mahdollistaman tiedonkulun myötä alkaa olemaan sama, onko toimipisteesi Pihtiputaalla, Helsingissä vai New Yorkissa kaikkialta on yhteys kaikkialle. Nykymaailmassa ei kannata jäädä odottelemaan asiakkaiden eksymistä myymälään, vaan heitä on syytä houkutella ostoksille monin eri tavoin. Sähköisten yhteyksien päässä on suurin osa ihmisistä ja sähköisten palveluiden kautta ihmiset myös asioivat; vähintäänkin aloittavat tiedonhaun. Googlea käyttää yli 97 prosenttia suomalaisista (Klikkicom, esitys Hämeenlinnassa ). Voit myös kysyä itseltäsi, moniko tiedonhakusi alkaa Googlesta tai jostain toisesta hakukoneesta? Ei siis ole yhdentekevää, kuinka verkossa näkymiseen suhtautuu. Oma kokemuksiini pohjautuva näkemys on, että joka ainoa yritys, joka jotain myy, tarvitsee näkyvyyttä Internetissä. Verkkokauppa on luonnollinen valinta kaikille kauppaa tekeville yrityksille, koska siinä asiakkaalle välittömästi tarjotaan ostamisen mahdollisuus. Loppujen lopuksihan on sama, minkä 8 - Vilkas Group

9 2.3 Katsaus verkkokaupan historiaan Verkkokauppa liittyy erottamattomasti Internetiin, joka alkoi yleistymään kuluttajien keskuudessa 1990-luvun puolivälin jälkeen. Alkuvaiheessa kaikki Internetiin haluttu sisältö vaati vähintäänkin jonkinasteista koodausosaamista, mikä luonnollisesti karsi kokemattomat käyttäjät pois ja aikaansai käsityksen, että Internet on tekninen asia ja että myös Internetin sisällöntuotto on teknistä. Viime vuosina tämä käsitys on jo onneksi hiipunut ja nykyään yritykset ymmärtävät Internetin myynnin ja markkinoinnin toimintaympäristöksi ainakin kun on kyse kotisivuista, Internet-markkinoinnista jne. Valitettavasti edelleen verkkokauppaa kuitenkin tunnutaan pitävän toimintana, johon edellytetään teknologista osaamista ja johon ryhdytään teknologinen ajattelu edellä. Saksalainen Intershop Communications oli ensimmäisiä yrityksiä, joka julkaisi kaupallisia versioita verkkokauppaohjelmistosta. Intershopin ensimmäinen versio on vuodelta 1994 ja tähän samaan ohjelmistokehitykseen pohjautuu noin kolmannes nykyisistä suomalaisista verkkokaupoista. Paljon on tapahtunut vuosien varrella, mutta viidentoista vuoden aikana kertyneet kokemukset ja osaaminen on ollut arvokasta oppia ohjelmistotaloille, jotka ovat toimineet alalla pitkään. Nykyään Suomessakin toimii monia alan yrityksiä, joiden palveluvalikoimiin kuuluu niin edullisia ja nopeasti käyttöönotettavia, kuin raskaita kompleksisiakin kokonaistoteutuksia. Mutta mikä vuosien varrella ei edelleenkään ole helpottunut, on itse liiketoiminta tapahtui se sitten verkossa tai muualla. 2.4 Verkkokauppaindeksi Katso lisää tästä linkistä. 2.5 Oletko tosissasi? Vilkas Groupin toimitusjohtajan roolissa olen kirjoittanut blogia syyskuusta 2009 alkaen. Blogissani Oletko tosissasi? käsittelen itselleni tärkeitä asioita, jotka varsin usein koskettavat verkkokaupankäyntiä, yrittäjyyttä, palvelua jne. Käsikirjan jokaisen luvun lopusta löydät yhden valitun blogikirjoituksen, joka koskettaa tavalla tai toisella ko. luvun aihetta. Ensimmäisenä blogilainauksena otan esiin kertomuksen, joka varsin hyvin kuvaa verkkokaupankäyntiä prosessimielessä. Tarinan opetus onkin, ettei hyväkään teknologia koskaan pelasta, jos perusasiat ja prosessit eivät ole kunnossa. 2.6 Oletko tosissasi? ( ): Ei nyt ihan kaikki mennyt putkeen Viisitoista vuotta sitten, (tarkemmin ottaen tammikuussa 1993 ja uudelleen elokuussa 1994), ajelimme kaveriporukalla Ilomantsin Hattuvaaraan. Silloin sitä ei tunnettu manner- EU:n itäisimpänä pisteenä - silloin syynä oli kunnioittaa Ismo Alangon loistoalbumia Kun Suomi putos puusta. Ko. levyn kansikuva on nimittäin kuvattu Hattuvaaran kylällä. Suurena ideanamme oli etsiä samainen koirahäkki ja kuvata levynkansi uudelleen. Joka myös onnistui, kts. yllä! Kaikin puolin hienoja reissuja, joita on ollut ilo muistella vielä vuosia myöhemmin. Kuluvan vuoden keväällä päätimme poikain kanssa tehdä viisitoistavuotis-juhlareissun jälleen Hattuvaaran maisemiin. Näistä lähtökohdista surullinen tarinani alkaa... Kuudes päivä elokuuta, eli noin kaksi viikkoa ennen reissua totesin että pitänee päivittää Alangon albumi CD-formaattiin kun itsellä se löytyi vain vinyylinä. Olin jo aiemmin saanut oikein mukavia kokemuksia CdOnista, joten sieltäpä lähdin tilausta tekemään. Valitettavasti vain ko. albumia ei ollut saatavilla joten läksinpä etsimään toista verkkokauppaa, josta albumi löytyisi. Ja jo seuraavalla yrityksellä tärppäsi! (Tai niin ainakin tässä vaiheessa vielä luulin...) Tunnettu tamperelainen levyliike myi sitä verkkokaupassaan, eikä missään näkynyt mainintaa, etteikö levyä olisi saatavilla. Tein siis tilauksen ja maksoin sen luottokortillani. Hieman oli tilausprosessissa nikottelemista, mutta niinpä on monessa muussakin kotimaisessa kaupassa - valitettavasti... Joka tapauksessa tilaus meni läpi ja kohta puoliin sähköpostiini tipahti automaattinen ilmoitus tilauksen vastaanottamisesta. Cool. Nyt vain odottelemaan postin saapumista. Seuraavana aamuna meiliini saapui ilmoitus tilauksen vastaanottamisesta. Taas? Outoa. Nyt oltiin jo perjantain 7.8 puolella; reissuumme aikaa tasan kaksi viikkoa. Kärsivällisenä kuluttajana odottelin viikon verran, torstaihin 13.8 asti. Vaan kun ei levyä kuulunut, eikä mitään muutakaan, laitoin jo jonninkinverran turhautuneena meiliä ko. kaupan asiakaspalveluun: Missä levy viipyy?! Seuraavana päivänä(!) 14.8 sain vastauksen, jossa todettiin Alangon levyn olevan loppu. Haluaisinko kenties rahat takaisin vai jäänkö odottelemaan? Vaan eipä ollut mainintaa kuinka kauan levyä sitten pitäisi odotella. Koska matkaan oli jäljellä vain viikko, meilasin takaisin kysymyksen josko olisi mahdollista vaihtaa tilaus Alangon aikaisempaan tuotantoon: Hassisen koneen Harsoiseen teräkseen. Tähän sainkin vielä samana päivänä(!) vastauksen, jossa todettiin että Harsoista saadaan lisää tiistaina. Kiva. Kuittasin saman tien takaisin, että ok - vaihdetaan tilaus Harsoiseen. Maanantaina 17.8 kävin toisen liikkeen myymälästä ostamassa Kun Suomi putos puusta -cd:n jotta saatoimme hyvillä mielin reissuun lähteä. Sitten kului kauan aikaa. Tiistaina 8.9 viimein tuli sähköpostiini ilmoitus, että tilaukseni on postitettu. Kyllä vain. Kahdeksas päivä syyskuuta - tilauksen olin tehnyt kuudes päivä elokuuta. Huhhuh. Seuraavana päivänä sitten posti toi lähetyksen (väärällä osoitteella...) jonka jännittynein ja pelonsekaisin mielin avasin. Ja mitä löytyikään? Kun Suomi putos puusta! Rikkinäisellä kannella! Valtavaa! Päivä piti tästä palautua jotta saatoin laittaa levykaupan asiakaspalveluun sähköpostia (tämä siis 9.9). Kerroinpa, että olivat nyt kuitenkin toimittaneet sen alkuperäisen levyn, jonka olin jo lähes kuukausi takaperin vaihtanut. Kyselin kuinka nyt pitäisi toimia kun haluaisin joko vaihtaa levyn siihen Harsoiseen tai sitten saada rahat takaisin. Taas kului aikaa... Keskiviikkona 16.9 laitoin jälleen viestiä todeten, etten ollut saanut vastausta kysymykseeni. Ja tänään, tänään seitsemäntenätoista päivänä syyskuuta (32 päivää alkuperäisen tilauksen jälkeen) minulle vastattiin! Vastaus kokonaisuudessaan kuului: Vilkas Group - 9

10 En pysty sanomaan syytä, minkä takia et ole saanut Harsoista terästä aiemmin. Postitan sen tänään. Mutta mitäs sille rikkinäiselle Alangon levylle pitäisi tehdä? Ja koskahan tämä keisi ratkeaa? Tämä surullinen tarina kuitenkin konkreettisesti havannoi, missä ne verkkokaupan kipupisteet piilevät. Eivät ne tekniikassa ole. Ne ovat prosesseissa, toimintatavoissa, asenteissa, ennakkoluuloissa... No, suht hyvällä mielellä päästiin maaliin loppujen lopuksi. Perjantaina 18.9 lopulta postiluukkuun kolahti Hassisen Koneen Harsoinen teräs -cd kuten edellisenä päivänä oli luvattu. Edelleenkään ei kuitenkaan ollut toimintaohjeita Alangon levyn palauttamiseksi. Viikonloppuna laitoin jälleen postia asiakaspalveluun kysyäkseni kuinka palautuksen kanssa menetellään. Aamulla 21.9 sain kuittauksen: Terve! Annetaan palautuksen olla, kun me tötöilimme. Eli ostotapahtuma on saatu päätökseen. Ja loppujen lopuksi täytyy sanoa, että hyvän mielen asiakas kuitenkin olen. Kaikille tapahtuu virheitä, kukaan ei ole täydellinen. Kysymys onkin siitä kuinka virheet korjataan ja kuinka asiakkaalle viestitään. Sain siis kaksi levyä yhden hinnalla. Vaan ei se ollut se mikä minut tyytyväiseksi sai. Kauppiaan toteaminen, että hehän tässä ovat tötöilleet oli se, mikä toi kauppiaan lähemmäksi minua persoonana. Tämä myönnytys toi ihmisyyttä mukaan ostoprosessiin, johon minun on jo helppo yhtyä ajatuksella: No eihän se mitään, tekevälle sattuu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö prosesseja olisi syytä miettiä ja asiakaspalveluun panostaa. Mitä enemmän nämä ovat hunningolla, sitä todennäköisempää on asiakkaan pettymys. Kaikki asiakkaat tuskin ovat näin kärsivällisiä kuin minä - suhtauduinhan kokemukseen osin ammatillisella mielenkiinnolla. On silti hyvä muistaa, että avoin ja rehellinen kommunikointi asiakkaan kanssa voi pelastaa paljon. Vielä viime viikolla turhautumiseni oli sitä luokkaa, etten olisi voinut kuvitellakaan enää asioivani ko. liikkeessä. Nyt tilanne on toinen. Nyt turhautumiseni on vaihtunut helpottuneeseen hyväntuulisuuteen Vilkas Group

11 3. VERKKOKAUPPA LÖYDÄ Monipuolisen verkkokaupan avulla luot asiakkaillesi miellyttävän ilmapiirin, jossa on helppo asioida. Tuotteiden löytäminen ja ostaminen on helppoa ja turvallista. Monipuoliset asiakaspalvelun ja markkinoinnin työkalut tukevat oman liiketoimintasi käytäntöjä. KOHDE- RYHMÄSI Verkkokaupassa ei ole kyse tekniikasta. Kyse on bisneksestä. Mieti: Mitä tuotteita on valikoimassasi? Miten erottaudut kilpailijoistasi? Miten tuotteet verkkokaupassa esitetään? Mitä muuta mielenkiintoista verkkokaupassa on tarjolla? Mikä on verkkokaupan yleisilme, viihtyisyys, käytettävyys? Mikä on verkkokaupan osoite? Muista: Verkko mahdollistaa myös kapeamman kohderyhmän valinnan laajemmalta markkina-alueelta. 3.1 Käsitteen ymmärtäminen Miten määritellään verkkokauppa? Jos kotisivuilla on sähköpostiosoite tai yhteydenottolomake, johon voi lähettää tilausviestin, onko silloin kyseessä verkkokauppa? Mikäli verkkosivuilta ei löydy tuotekatalogia ja ostoskoria, ei ole mielekästä puhua varsinaisesta verkkokaupasta. Toki sähköpostitsekin tilaus tulee perille ja mikäli volyymit ovat hyvin pieniä, voidaan toimintaa hoitaa tälläkin tavoin. Silloin kuitenkin asia on syytä rinnastaa esim. tanssiaisten myyntikojuun. Verkkokauppaa voidaan hyvin tarkastella jäävuorivertausperiaatteen mukaisesti. Jäävuorestahan suurin osa on pinnan alla, näkymättömissä. Myös verkkokaupassa iso osa merkityksillisistä asioista on näkymättömissä, kaupan ulkoinen olemus on vain yksi ulottuvuus. Todelliset hyödyt verkkokaupasta yritys saa sen mukanaan tuomien prosessietujen myötä; kuinka tilausten vastaanotto automatisoidaan, kuinka käsitellään erilaisiakin asiakkuuksia, kuinka hoidetaan markkinointia, hinnoittelua, asiakastietoja yms. Jotta liiketoiminnassa päästään edellä kuvatulle asteelle, eivät tavalliset verkkosivut sähköpostitilausmahdollisuudella riitä, vaan tarvitaan nimenomaisesti verkkokaupankäyntiin suunniteltu palvelu, jonka avulla voidaan vastaanottaa ja hoitaa kymmeniä, jopa satoja tai tuhansiakin tilauksia päivässä. Tässä käsikirjassa verkkokauppa-käsitteellä tarkoitetaan kaikissa yhteyksissä verkkokaupankäyntiin suunniteltua Internet- (tai mobiili-)sivustoa, joka sisältää erilaisia työkaluja ja toimintoja tilaus-toimitusketjun sekä asiakkuuksien hallintaan. 3.2 Myymälä Myymälää perustettaessa on syytä huomioida mm. seuraavanlaisia asioita: liiketila: lämmitys, ilmanvaihto, tuuletus jne. & sähkö-, vesi- ja tietoliikenneliittymät myymäläkalusteet ja sisusteet & mainokset kassajärjestelmä, kulunvalvonta, vartiointi, hälytykset rahakuljetukset, pankkiyhteydet tuotteet ja niiden esillepano myymälähenkilökunta asiakkaat Myös verkkokaupassa tulevat vastaan em. asiat jotkut toisissa muodoissa tosin. Liiketilan sijasta mietitään verkkosivustoa; sen teknistä toteutusta ja ylläpitoa. Kalusteita ei tarvita tuoteryhmittelyä ja visuaalista ulkoasua kylläkin. Kassajärjestelmä ei ole erillinen, vaan kiinteä osa verkkokauppapalvelua. Maksuliikenne hoituu automatiikalla maksuvälittäjille tai pankkeihin; tuotteita ei tarvitse hyllyttää, mutta niiden esittelyyn pitää silti kiinnittää suurta huomiota. Eikä asiakkaiden tarvitse astua sisään liikkeeseen, vaan he voivat tutustua tuotteisiin mistä tahansa Internet-yhteyden päästä ja myös tehdä tilauksensa sitä kautta. Miettimällä kuinka erilaiset myymälät toimivat, voit helposti vetää yhtäläisyyksiä verkkokaupankin päätoiminnallisuuksiin. Silti ei ole syytä orjallisesti noudattaa myymäläliiketoiminnan erityispiirteitä verkkokaupassa, vaan ennemminkin käyttää hyödyksi kokemuksia ja toimintamalleja, joita myymälämyynnissä on toteutettu. Asioita on aina syytä tarkastella riittävän kriittisesti ja miettiä kunkin idean soveltuvuutta omaan tilanteeseen ja liiketoimintaan. Vilkas Group - 11

12 3.3 Ohjelmisto Verkkokauppa on perinteisesti yhdistetty teknologiseen osaamiseen, IT:hen tai ICT:hen. Vaikka korostankin aina kaupankäynnillisyyttä verkkokaupankäynnissä teknillisyyden sijaan, ei hyvän tenologian merkitystä ole syytä väheksyä. Enemmän onkin kyse siitä, miten teknologiset haasteet ja vaatimukset on ajateltu toteutettavaksi. Tietoturva, käytettävyys, kehitys, skaalautuvuus nämä ovat avainsanoja kun tarkastellaan verkkokaupan teknologiaa. Verkkokauppa on monissa tapauksissa varsin kriittinen osa yrityksen liiketoimintaa, joten riskinotto vaikkapa tietoturvan suhteen ei ole leikin asia. Minkälaisella palvelimella ja minkälaisessa teknisessä ympäristössä verkkokauppa sijaitsee, on iso merkitys. Miten on huomioitu sähkö- tai tietoliikenneyhteyskatkokset? Miten verkkokaupan teknologinen kehitys kulkee rinnakkain alan kehityksen kanssa, mitä uusia palveluita alalle tulee, joihin verkkokaupan olisi syytä kytkeytyä? Kuinka verkkokauppa kasvaa mukana liiketoiminnan kasvaessa. Katsomalla maailmaa vaikka viisi tai kymmenen vuotta taaksepäin, voidaan huomata Internetin muuttaneen tapaamme elää ja kommunikoida pysyvästi. Facebook, YouTube, Twitter, Wikipedia yms. ovat vain muutaman vuoden ikäisiä palveluita, mutta niitä käytetään hyvin aktiivisesti ja niistä on tullut varsin olennainen osa monen elämää. Mitä uusia palveluita tai teknologiota tulee seuraavan viiden vuoden sisällä? Pitäisi olla aikamoinen oraakkeli osatakseen tähän vastata. Joka tapauksessa maailma muuttuu, halusit tai et. On siis syytä varmistaa oman liiketoiminnan pysyminen kehityksessä mukana hyödyntämällä teknologiaa ja kumppaneita, joiden mukana et tipu kyydistä. 3.4 Palvelu Jotta varmistut edellä kuvattujen tilanteiden sujuvuudesta, kannattaa käyttää hetki miettimiseen, mikä on omaa ydintoimintaa, ja mikä kannattaa ostaa ulkopuolelta. Hyödyntämällä markkinoilla olevia palveluita voit ostaa itsellesi niin mielenrauhaa, kuin myös sujuvuutta kaupankäyntiin. Toki joissain tapauksissa liiketoimintasi saattaa olla sen laatuista, että soveltuvia valmiita ratkaisuja ei yksinkertaisesti ole tarjolla. Tämänkaltaisissa tilanteissa on erityisen tärkeää ottaa apuun asiantuntija, joka kykenee auttamaan oikean ratkaisuja palvelumallin löytämisessä ja toteuttamisessa. Arvioimalla omaa ajankäyttöäsi ja toiminnan laatua, voit jakaa verkkokaupankäynnin kokonaisuuden eri osa-alueisiin esim. sivulla 7 esitetyn Verkkokaupan kokonaisuus -kuvan mukaisesti. Mitä asioita voi ja kannattaa tehdä itse, mitä kannattaa ostaa palveluna? Itse olen halunnut ajatella tätä teemaa kysymällä itseltäni: mitkä ovat ne asiat, jotka teen paremmin kuin muut? Niihin kannattaa keskittyä. Ne, mitkä joku muu tekee paremmin, kannattaa ostaa palveluna. Tällöin saan optimoitua oman ajankäyttöni ja resurssini sekä pääsen keskittymään omaan ydinliiketoimintaani. 3.5 Asiakkaan näkökulma Monet verkkokauppiaat kyseenalaistamatta kuvittelevat, että tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä verkkokaupankäynnissä on hinta. Toki hinta on tärkeä tekijä, mutta käyttäjäystävällisyys ja kaupan helppokäyttöisyys voivat myös olla erittäin vaikuttavia ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Näiden kahden tekijän pohjalta asiakkaat monesti tekevät valintansa eri kauppojen välillä ennen kuin he ovat edes nähneet tuotteen hintaa. Tiedon ja tilattavien tuotteiden löytäminen kaupasta pitäisikin tehdä asiakkaalle niin helpoksi kuin mahdollista. Varmistu siis, että kauppasi varmasti sisältää kaikki tärkeimmät ominaisuudet, jotka tekevät ostamisesta verkossa helppoa tämä on perusta pitkäjänteiseen ja menestyksekkääseen verkkokaupankäyntiin. Asioita, joita on hyvä aika ajoin miettiä oman verkkokaupan kannalta: Miksi asiakas ostaisi verkosta? Mitä asiakas tuli ostamaan? Mitä haluat myydä asiakkallesi? Verkkokauppaa rakentaessa ja ylläpitäessä on syytä miettiä ennen kaikkea asiakasnäkökulmaa. Miksi asiakas tulisi ostamaan juuri sinun verkkokaupastasi? Mikä tekijä voisi olla ratkaiseva? Hinta on tärkeä, mutta se ei saisi olla se tärkein; hintakilpailulla ei ole kannattavaa tulevaisuutta joku voi aina myydä halvemmalla. Verkosta ostamisen helppous, tuotevalikoima, lisäpalvelut, maksu- ja toimitusehdot - näillä voit vaikuttaa asiakkaan saamiseksi ja pitämiseksi. On myös hyvä asettua aika ajoin asiakkaan rooliin ja asioida kaupassa. Kuinka hyvin tuotteet löytyvät? Ovatko toimitusehdot esitelty riittävän selkeästi? Miten sujuvaa on tuotteen ostaminen? Kuinka tarjoukset on esitelty? Mitä selkeämmin ja ymmärrettävämmin eteneminen kaupassa sujuu, sen parempi se on asiakkaan kannalta. Tämän pohjalta kannattaa suunnitella: Miten asiakkaat helpoimmin löytävät ne tuotteet, joita ovat tulleet ostamaan. Miten asiakkaat helpoimmin löytävät lisäksi ne tuotteet, joita haluat heidän löytävän Vilkas Group

13 Lähtökohtaisesti samat säännöt, jotka pätevät perinteiseen myymälään, pätevät myös verkkokauppaan: tarjottavien tuotteiden tulisi olla puoleensavetäviä ja houkutella asiakkaita ostamaan. Tuotteiden esittely ja kaupan visuaalinen olemus ei kuitenkaan saa häiritä varsinaista tarkoitusta, myyntiä. On tärkeää, että kaupan ulkoasu viestii miellyttävän ja turvallisen kuvan verkkokaupasta ja houkuttelevat asiakasta ostamaan. Verkkokaupan yhteydessä on välttämätöntä ottaa huomioon eräät Internetin sanelemat erityisominaisuudet: toisin kuin perinteisessä myymälässä, asiakas ei voi kokeilla tai sovittaa tuotetta eikä tarkistaa valmistusmateriaaleja. Tästä syystä ostopäätöksen tekoa tulisi helpottaa mielekkäillä (muttei liian pitkillä) tuoteselosteilla ja korkealaatuisilla tuotekuvilla. Yksityiskohtaiset kuvat tuotteesta ja tuotteen yksityiskohdista helpottavat asiakkaan tuotevalintaa ja ostopäätöksen tekemistä. Asiakas tulisi opastaa tuotteen esittelystä nopeasti ja mahdollisimman vähillä klikkauksilla tilauksen tekoon. Ostoksilla olevaa asiakasta ei saa hämmentää tarkoituksettomilla sivustoelementeillä tai varsinaiseen ostotapahtumaan kuulumattomalla informaatiolla. Asiakkaalle pitää antaa mahdollisuus siirtää valitut tuotteet suoraan ostoskoriin ja mahdollisuus päästä ostoskoriin ilman kiertoteitä. Jokaisen verkkokaupan takaa löytyy ryhmä ihmisiä hoitamassa toimintaa. Lisää yhteystietoihisi valokuvat vastuussa olevista henkilöistä ja myös niistä henkilöistä, jotka toimivat kaupan taustalla. Tämä lisää luottamusta varmasti enemmän kuin pitkät, monimutkaisesti muotoillut yleiset toimitusehdot ja nimettömät sähköpostiosoitteet ja palautelomakkeet. Tarjoa myös laaja valikoima erilaisia yhteydenottotapoja. Asiakkaasi odottavat sitä, ja siksi heillä tulisi olla mahdollisuus saada sinuun yhteys erilaisten kanavien kautta myös puhelimella. Sähköpostitiedusteluihin on syytä vastata ystävällisesti ja kattavasti vuorokauden aikana, ei niin, että asiakas joutuisi odottelemaan ja miettimään viestin perille tuloa. Vastataksesi usein toistuviin kysymyksin luo tällaisista kysymyksistä ja vastauksista erillinen lista, joka selittää selkeästi tärkeimmät verkko-ostamiseen liittyvät asiat tilausprosessista takuuehtoihin ja toimitukseen asti. Tuotevalikoiman laajuuden, kilpailukykyisten hintojen sekä kaupan ulkoasun lisäksi myös kaupan muu sisältö näyttelee olennaista osaa verkkokaupan pitkäjänteisessä menestyksessä. Valitettavasti monet kauppiaat eivät ota tätä huomioon, vaikka Internet-sivuston todellinen sisältö on yksi pääsyistä siihen, että mahdolliset ostajat vierailevat verkkokaupassa. Se on myös suuri vaikuttaja heidän päätökseensä, jääväävätkö he sivuille vai poistuvatko he sieltä nopeasti. Asiakkaan kaupassa viettämä aika saadaan kasvamaan helposti, jos tarjoat asiakkaalle mielenkiintoisen ja ajantasaisen sisällön, josta on heille hyötyä. Mitä pidemmän ajan vierailija käyttää sivustollasi, sen todennäköisempää on, että hän tulee sinne myös ostoksille kilpailijan sivuston sijaan. Ajan tasalla oleminen on kaikki kaikessa, etenkin Internetissä. On tärkeää pitää huolta siitä, että verkkokaupan sisältö on ajan tasalla ja että sitä päivitetään säännöllisesti asiakkaasi nimittäin olettavat sitä. Verkkokaupassa tulisikin tarjota tuotteista sellaista lisätietoa, joka on käyttökelpoista mahdollisille asiakkaille. Myydäänkö verkkokaupassa kalastusvälineitä? Silloin olisi hyvä tarjota ylimääräistä, myyntiä edistävää tietoa, kuten kalastusvälineiden testituloksia, hoito- ja korjausohjeita, tai vaikka kalustovinkkejä tietyntyyppiseen kalastukseen. Juuri mikään ei rajoita luovuutta. Pidä kuitenkin huoli siitä, että sisältö on asiakkaille helppokäyttöistä ja voit mahdollisesti vaikuttaa heidän ostopäätökseensä. Vilkas Group - 13

14 3.6 Oletko tosissasi? ( ): Pieni subjektiivinen vertailu suomalaisista kodinkonekaupoista verkossa Perheemme nuorimmainen täytti eilen 8 kk. Viime viikkoina juniorille on syötetty jo monenmoisia pöperöitä ja uusia makuja maistateltu taajaan. Näppärä tapa valmistaa sopivia sössöannoksia on soseuttaa porkkanat, perunat yms. ja pakastaa syntynyt sose jääpalarasioihin. Kuutiot säilyvät hyvin pakkasessa ja niitä on näppärä mikrossa lämmittää. Oleellinen tekijä tässä kaikessa on vehje, jolla soseutus tehdään. Haarukalla sössääminen ei pidemmän päälle oikein tahdo toimia, eli vanhan sauvasekoittimen tilalle lähdin etsimään uutta joka ei savuttaisi ja muutenkin olisi luotettavampi. Googlesta metsästys alkakoon. Hakusanaksi sauvasekoitin. Tyhmempi voisi kuvitella, että kaikkien suomalaisten kodinkoneliikkeiden linkit tulisivat heti alkumetreillä vastaan. Mutta kun ei. Netrauta, Ellos ja Pixmania oikein keikuttelivat maksetuilla linkeillä sivun ylälaidassa, vaan minä haluan hakea sekoittimen tänään myymälästä - ensin vaan tutustun valikoimaan ja teen päätöksen mistä liikkeestä. Kuudes tulos tärppäsi: Markantalo. Hmm, onkos kyseistä liikettä enää olemassakaan? No, eipä sen väliä. Jos tuotteesta näkyy vain yksi kuva sekä parin lauseen tuotekuvaus, ei se riitä ostopäätöksen tekoon. Ja koska sivuilta ainakaan minä en löytänyt myymälätietoja, en kykenisi sekoitinta ostamaan vaikka haluaisinkin. Seitsemäntenä listassa: Gigantti. No, täältä varmaan tärppää kun on niin iso liike. Höpöhöpö. Yhtä tyhjän kanssa olivat tuotetiedot täälläkin. Tosin tuotevertailuun olisi lisättävissä pari sähkövatkainta. En nyt mikään keittiöammattilainen ole, mutta eikö sauvasekoitin ja sähkövatkain ole aika eri asia? Takaisin Googleen. Vaan eipä ensimmäisellä hakutulossivulla muita kauppoja löydy. Nyt aivosolut töihin, mitäs niitä kodinkoneliikkeitä oikein on? Expert, Veikon Kone, Musta Pörssi, Tekniset... Ei kai muita. Ainakaan ei tule mieleen. Eli googletetaan ensimmäisenä Expert sauvasekoitin. Heti ylimpänä maksettuna mainoksena löytyykin Expertin verkkokauppa. Siitä varmaan pääsee sauvasekoittimia tsekkaamaan. Ja pah. Expertin etusivulle menikin. Hetken tuijottelen valtavaa banneria etusivulla, ennen kuin ymmärrän miten pitää toimia. Yläreunan valikoita aikani selaamalla löytyy kohdasta Pienkoneet oikeahko termi Keittiön pienkoneet. (Miksei muuten valikkoja voisi tehdä asiakkaan logiikalla esim. keittiön koneet, kodinhoitohuoneen koneet jne?) No, nyt pääsin taas tekemään valintoja alakategorioista. Seuraava klikkaus: Teho- ja sauvasekoittimet. Ja sitten raksuttaa... Miten nykyaikana voi kestää näin kauan saada tuoteryhmä auki? Taitaa tulla iso määrä tuotteita esiin. Heh, kaksi tuotetta tuoteryhmässä. Ja niistäkin vain toinen on sauvasekoitin. Yritän klikata kuvaa mutta mitään ei tapahdu ennen kuin ymmärrän klikata tuotteen nimeä. Ja sitten taas raksuttaa... Lopulta saan auki lisätiedot. Jotka kokonaisuudessaan ovat: Tehokas sauvasekoitin nyt todella edullisesti! Jippii! Eli pyyhitään hankalan oloinen Expert pois listalta. Eteenpäin, seuraava hakusana: Veikon Kone sauvasekoitin. Wau. Ensimmäisellä sivulla ei yhtä ainutta linkkiä Veikon Koneeseen! Äh. Koitetaan pelkkää hakua Veikon Kone. No niin, nyt löytyi linkki etusivulle. Josta jopa löytyi suora linkki tuoteryhmään Keittiö. Lupaavaa. Vaan sitten tulikin tenkkapoo. Valtava listaus eri vaihtoehtoja, mutta ei mitään sauvasekoittimiin viittavaa. Kokeillaan kohtaa Yleiskoneet. No ei. Entäs Sähkövatkaimet? Juu ei. Erikoislaitteet? Noup. Haa, täällähän on hakukenttä, enpäs heti huomannutkaan. Hups. Kenttään oli jo valmiiksi kirjoitettu Tuotehaku, eli hakusanaksi tuli vahingossa Tuotehakusauvasekoitin. Alkaa muuten jo tympimään tämä ostoksilla olo... Uusi yritys. Ja tulos: Valitettavasti hakuehdoillasi ei löytynyt yhtään tuotetta. Ole hyvä, ja yritä uudelleen. Enkä yritä. Sitten Musta Pörssi sauvasekoitin. Vaan samoin kävi kuin edellisenkin tapauksen. Ei mitään Googlen ensimmäisellä sivulla. Eli haetaan vain liikkeen nimellä, joka onnistuukin siinä mielessä paremmin, että linkki Musta Pörssin etusivulle löytyy heti ja pääsen ihastelemaan melkoista vilskettä ja värinää. Onneksi en ole epileptikko. Minä olen tullut ostoksille! Miksi ostaminen on niin vaikeaa?! Kodinkoneet-linkistä klikkaus ja... Mitä nyt, miksi näkyviin tulee valtava imurin kuva? Klikkasinko jostain väärin? Ahaa, tuoteryhmävalikko siirtyikin ylhäältä vasemmalle, erikoista. Ja aikani paineltuani eri nappuloita päädyin keittiön pienkoneisiin. Vaan enpä jaksa enää kovin tarkkaan selata kilometrin pituista listaa alkaen paahtimista päättyen kahvikoneisiin. Ehkä olisi ollut sauvasekoitin, ehkä ei. Olkoot. Nyt on jo niin tympiintynyt olo, että kohta jää sauvasekoitin tyystin hankkimatta. Vaan vielä yksi yritys: Tekniset sauvasekoitin. No, arvaat jo varmaan mitä löytyi Googlen tulossivulta. Eli osapuilleen kaikkea muuta paitsi Teknisiä. Hohhoijaa. No mitä sanoo Tekniset-etusivu sinne viimein päästessäni? Taitaa olla ruotsalainen sivusto, kun on niin silmillehyppivät sinikeltaiset värit. Ehkä toimii myymälässä, mutta ei muuten netissä. Tuoteryhmälinkkejä ei näy, mutta tuotehaku osuu hyvin silmiin, eli sauvasekoitin hakuun. Hei, kolme eri vaihtoehtoa! Ja hämmentävää kyllä, näistä jopa löytyy jo kuvauksiakin, mm. Tällä sauvasekoittimella ruokasi soseutuu entistä vauhdikkaammin. Tehokkaan moottorin ja ainutlaatuisen kolmen terän soseutuspään yhdistelmä tekee työnsä mukisematta ja takaa tasaisen lopputuloksen... Vaan kun muualla on hinnat olleet kahdenkympin korvilla, täällä ne ovatkin alkaen yhdeksänkymppiä. Miksi? Jaa-a, jää epäselväksi. Ja mahtaako edes löytyä myymälästä, kun ei ainakaan sivuilta ole tilattavissa. Ei siis auta kuin mennä Prismaan ja ostaa ensimmäinen mikä tulee vastaan. Kaipa se taas pari vuotta kestää. Nimittäin parisen vuotta varmaan kestää ennen kuin viitsin uudellen yrittää. Oli varsin turhauttava kokemus meinaan. Jälleen kerran: verkkokauppa ei ole tekninen asia. Ei riitä, että sellainen perustetaan vaan siihen pitää panostaa ja sitä tulee kehittää. Miten asiakas löytää sen mitä on tullut hakemaan? Ja miten asiakas löytää myös sen, mitä kauppias haluaa hänen löytävän? Verkkokaupan ainoa arvo tulee viime kädessä siitä, lisääkö se myyntiä vai. Joko myymälässä tai verkossa Vilkas Group

15 Lopuksi vielä parit vinkit: Mitä olisin kaivannut tuotetiedoissa? Mm. mihin käyttöön soveltuu, voiko pestä koneessa, takuutiedot, onko vaihtoteriä, onko tuotetta saatavilla, onko tuotteesta olemassa suosituksia? Ihan siis niitä normaaleja asioita, joita jokainen meistä miettii. Ei kiinnosta kilowatit, ei newtonit. Ja huomionarvoista: Kaikissa kaupoissa oli hyvin samantyyppiset tuotetiedot. Joissain tuoteryhmissä kuten esim. televisioissa tilanne on edellämainittujakin pahempi, kun vaihtoehtoja on niin paljon. Hinnoissa saattaa olla isojakin eroja, mutta ei kuluttaja ymmärrä miksi. Teknisiä tietoja tarjotaan, mutta tietääkö kuluttaja tosiaan mihin ja miten niitä hyödynnetään? Vai mitä sanoo sinulle HDMI/HDCP sisään x 4 Ver. 1.3 (480p/576p/720p/1080i/1080p)-1 Portti PC-moodi? Mitäpä jos kauppias oikeasti palvelisi ja tarjoaisi ostopäätöksen avuksi muutakin kuin kylmää teknistä tietoa? Olisiko hyvä kilpailuetu? Vilkas Group - 15

16 16 - Vilkas Group

17 4. MARKKINOINTI Kun verkkokauppa on valmis, silloin se työ vasta alkaa. Mieti: Missä myymälä näkyy, mistä asiakkaasi sen löytävät? Miten huolehdit kanta-asiakkaistasi? Miten hoidat ulkoisen markkinoinnin? Miten hoidat sisäisen markkinoinnin? Muista: Ohjaa ja rohkaise asiakkaita liittymään asiakkaaksi ja uutiskirjeen tilaajaksi. Saat arvokkaan asiakasrekisterin, joka oikein käytettynä palvelee sekä sinua että asiakkaitasi. Ulkoista markkinointia ovat mm. sähköpostisuorat, hakemistot, hakukonemarkkinointi, katalogit, printtimainokset, esitteet, käyntikortit, messut jne. Laadukkaalla verkkokaupalla varmistat myös onnistuneen sisäisen markkinoinnin, jota ovat mm. etusivun tuotenostot, tarjoukset, teemat, artikkelit, foorumit, blogit, bannerit, tuotesuositukset ja -vertailut sekä ristiinmyynnin toiminnot. 4.1 Miksi pitää markkinoida? Missä? Milloin? Miten? Markkinointia tehdään, jotta saataisiin sekä uusia asiakkaita, että myytyä vanhoille asiakkaille lisää. Viime aikoina on monissa tahoissa nostettu esille suomalaisten yritysten paikoin jopa negatiivista suhtautumista markkinointiin. Markkinointi helposti nähdään vain kuluna, jota on pakko tehdä, mutta jota ei suoriteta systemaattisesti tai jonka ei kuitenkaan uskota tuovan panostuksia takaisin. Verkkokaupan suhteen on kuitenkin hyvä muistaa, että se toimii maailman suurimmassa markkinapaikassa - Internetissä. Ei ole realistista odottaa, että asiakkaat löytävät uuden verkkokaupan helposti miljoonien muiden sivustojen seasta. Tai että uskaltaisivat sinne vahingossa eksyessään sieltä tuosta vaan tilata. Verkkokauppa ei ole koskaan valmis. Sitä tulee kehittää, päivittää ja ennen kaikkea markkinoida. Markkinointi on kuitenkin syytä ymmärtää paljon laajemmaksi käsitteeksi kuin pelkkä mainonta. Suomen kielessä nämä termit ovatkin kenties turhan lähellä toisiaan, mutta jos tarkastellaan asiaan esim. englannin kielen avulla, voi se selkiyttää ajatusta markkinoinnista. Markkinointi on englanniksi marketing, suoraan suomennettuna siis markkinoilla toimimista. Mainonta puolestaan on englanniksi advertising, eli ilmoittelua. Näillä kahdella sanalla on valtava ero. Markkinointi toki sisältää mainontaa, mutta myös paljon muuta. Koko yrityksen brändi, imago, maine ne ovat markkinointia. Samoin asiakaspalvelu, henkilökunta, toimintatavat kaikki ne toimenpiteet, joilla yritys markkinoilla toimii, ovat tavalla tai toisella markkinointia. Hyvä ja selkeä viesti ja oman liiketoimintansa ymmärtäminen auttaa pitkälle. Niiden pohjalta voidaan myös määrittää kohderyhmää, mainonnan tyyliä ja tuotevalikoimaa. Kaiken kattavasti tulisi kuitenkin nähdä kirkkaasti: mitä tuotteeni ovat ja keitä asiakkaani ovat. Seuraavissa kappaleissa perehdytään lähemmin Internetissä tapahtuvaan markkinointiin (mm. hakukoneoptimointi, hakukonemainonta), kuin myös perinteiseen markkinointiin (mm. yritysilme, printtimedia) unohtamatta kaupan sisäistä markkinointia (mm. kanta-asiakkuus, ristiinmyynti). MISSÄ? MILLOIN? MITEN? Vilkas Group - 17

18 4.2 Online-markkinointi Verkkokaupan pääasiallinen toimintaympäristö on Internet. Ei siis ole lainkaan syytä väheksyä Internet- eli online-markkinoinnin vaikutusta. Kun puhutaan hakukonenäkyvyydestä, Google kertoo seuraavaa (Klikkicomin esitys Hämeenlinnassa ): 71% kuluttajista olettaa, että johtavat brändit tulevat ensimmäisinä hakutuloksissa 36% kuluttajista arvioi brändin merkityksen hakutulosten perusteella 81% netin käyttäjistä menee nettiin hakukoneen kautta Googlella Suomessa yli 3,5 miljoonaa käyttäjää viikossa 80% netin käyttäjistä vertaa hintoja 3/4 kuluttajista vertaa hintoja netissä, ennen kuin ostavat halvimman liikkeestä 30% etsii aktiivisemmin tarjouksia kuin vuosi sitten 2,3 miljoonaa suomalaista on tehnyt verkko-ostoksen 4.3 Hakukoneoptimointi Hakukoneissa ja hakemistoissa ostaja etsii myyjää, joka tietyllä tapaa toimii samoin kuin ennen aikaan vaikka puhelinluettelon keltaiset sivut. Nykyään erona on, että a) yrityksen pitää löytyä paljon suuremmasta foorumista ja b) asiakas voi tehdä ostoksen heti. Sanontana on verkkokaupan alalla ollut pitkään: jos ei yritystä löydy Googlen ensimmäiseltä sivulta, yritystä ei ole olemassa. Kuinka siis varmistaa löydettävyys? Hakukoneoptimointi on yksi tärkeä asia. Wikipedian mukaan hakukoneoptimoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia hakukoneiden hakutulosten luettelossa tiettyjä hakusanoja käytettäessä. Tavoitteena on yleensä saada haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen ja hakijat valitsemaan kyseinen sivu. Wikipedia jatkaa: Sanalla optimointi viitataan tässä verkkosivujen sisältöön, joka optimoidaan hakukoneystävälliseksi. Tämä tarkoittaa, että verkkosivut suunnitellaan ja toteutetaan hakukoneita ajatellen. Hakukoneoptimointi on prosessina aikaa vievä, mutta saavutetusta tuloksesta on usein pitkäaikaista hyötyä. Toisaalta hakukoneoptimointiin liittyy muutakin kuin verkkosivujen sisällön muokkaaminen. Tärkeänä keinona pidetään linkkisuosion, eli verkkosivulle osoittavien linkkien määrän ja laadun lisäämistä, joka nostaa verkkosivun arvoa hakukoneiden silmissä. Hakukoneoptimointiin läheisesti liittyvää toimintaa on tehokkaiden sisääntulosivujen suunnittelu, jolla pyritään houkuttelemaan sivustolle saapuva kävijä esimerkiksi tilaamaan jotakin. Hakukoneoptimointi ei tapahdu yhdessä yössä, mutta sen voi aloittaa heti. Suomessa toimii monia alan yrityksiä, joiden palvelut ovat keskittyneet pitkäjänteiseen optimointityöhön. Pikavoittolupauksiin ei kannata uskoa, vaan mieluummin valita kumppani, jonka palvelut todistetusti tuovat tulosta ja jolla on myös näyttöä osaamisestaan. 4.4 Hakukonemainonta Toinen oleellinen löydettävyyttä parantava asia on hakukonemainonta. Tästä Wikipedia sanoo seuraavaa: Hakukonemainonta on Internet-hakukoneiden kuten Googlen, Yahoo!:n ja Bingin tarjoama teksti- ja kuvamainontapalvelu. Siinä käyttäjälle esitettävä mainos valitaan käyttäjän hakusanan ja sijainnin sekä mainostajan päivittäisen ja kuukausittaisen budjetin perusteella. Mainokset voivat esiintyä priorisoituina linkkeinä tai erillisinä bannereina sivun laidassa ja niitä kutsutaan nimellä hakusanamainos tai maksu per klikkaus -mainos (engl. PPC eli Pay-Per-Click). Hyvällä hakukoneoptimointi- ja mainontayhdistelmillä voi pienikin yritys päästä hakutulosten kärkeen ohi isompienkin kilpailijoiden. Tämä toki edellyttää huolellista analyysia haetuista hakusanoista ja kohderyhmän käytöksestä; yleisillä termeillä ja suurpiirteisillä linjauksilla on turha lähteä yrittämään. 4.5 Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Qaiku, YouTube, Wikipedia... lista tuntuukin yhtäkkiä aika pitkältä. Onko sosiaalisessa mediassa kyse uusista teknologioista ja niiden päälle tehdyistä palveluista vai mistä? Kaikki em. palvelut ovat varsin lyhyen ajan sisällä mullistaneet jopa satojen miljoonien ihmisten tapaa kommunikoida ja saada sekä välittää informaatiota. Kun itse liityin Facebookiin vuoden 2007 lopulla, ei ainakaan minulla ollut kovinkaan selkeää kuvaa mitä palvelulla oikein 18 - Vilkas Group

19 pitäisi tehdä. Reilun parin vuoden aikana siitä on tullut merkittävä osa päivittäistä elämää; ei vain ajan tuhlaamiseen vaan ennen kaikkea viestintävälineenä. Facebookin kautta olen saanut mieltä askarruttaviin kyselyihini vastauksia, Vilkas Groupiin olemme saaneet lomatuuraajia, olenpa kuullut jopa vakituisia rekrytointejakin tapahtuneen Facebookin kautta. Twitteristä on tullut itselleni tärkein yksittäinen uutiskanava. Kahdet kaupat olen tehnyt sen kautta. Wikipediaa käytän hyvin usein hakiessani tietoa milloin mistäkin ja YouTube-videot ovat täysin arkipäivää jo lukuisilla verkkosivustoilla. Miten tämä kaikki sitten koskettaa verkkokauppiasta? Hyvä kysymys ja vastauksen joudut itse itsellesi antamaan. Sitä miettiessä kannattaa pitää mielessä, että milloinkaan aikaisemmin maailmanhistoriassa ei ole ollut näin helppoa pitää yhteyttä näin monien ihmisten välillä. Huono sana kaikuu kauas joskin myös hyvä. Yhtä yleispätevää sosiaalisen median strategiaa ei ole olemassa, eikä edes tarvetta. Sosiaalinen media kun muodostuu yhteisöllisyydestä; yksittäisten ihmisten vuorovaikutuksesta. Silloin ei ole mahdollista eikä järkevää asettaa omaa tai muiden toimintaa muottiin, vaan sosiaalisessa mediassa pitää elää mukana, eli olla aidosti läsnä. Sosiaalinen media ei ole yritysten välistä vuorovaikutusta vaan se on (yrityksissä työskentelevien) ihmisten välistä vuorovaikutusta. Sosiaalisen median eri palveluiden kautta voit aktiivisesti olla siellä missä asiakkaasikin. Et kuitenkaan huutamassa, vaan kuuntelemassa ja keskustelemassa. Aidolla kommunikoinnilla asiakkaidesi kanssa sinulla on mahdollisuus rakentaa erittäin toimivaa ja sitoutunutta asiakassuhdetta. Mikäs sen parempaa asiakaspalvelua tai markkinointia olisikaan? 4.6 Sisäinen markkinointi Sopiva kuljetuslaukku ostamallesi onkivavalle? Oikea siima kelaasi? Tarjoa asiakkaille järkeviä lisälaitteitta samalla kun he ovat ostoksilla tulet yllättymään miten helppoa liikevaihdon kasvattaminen on. Tai anna asiakkaiden päättää, mitkä tuotteet sopivat yhteen keskenään: Asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös näitä tuotteita. Manuaalisessa ristiinmyynnissä määrittelet itse mitä lisälaitteita tuotteelle tarjotaan. Automaattisessa ristiinmyynnissä verkkokauppa tekee jatkuvaa analyysiä asiakkaiden ostokäyttäytymisestä suhteessa tiettyyn tuotteeseen. kahvipöytään hieman naposteltavaakin. Samoin periaattein toimii verkkokaupassa ristiinmyynti. Näyttämällä esim. matkapuhelimen tuotesivulla listan yhteensopivista tarvikkeista, helpotat asiakkaan ostamista. Tai esitellessäsi pöytää, näytä yhteensopivat tuolit tai vaikka pöytäliina. Yhteisöllisyyttä ostamiseen (sekä käteviä vinkkejä) luodaan kun tuotesivulla listataan, mitä muita tuotteita ko. tuotteen ostaneet asiakkaat ovat ostaneet. 4.7 Perinteinen markkinointi Vaikka verkkokaupan eksakti toimintaympäristö on Internet, ei se poista sitä tosiasiaa, että verkkokaupan asiakkaat ovat offline. Toisin sanoen on syytä ymmärtää verkkokaupan olevan osa yrityksen kokonaistoimintaa, jolloin myös Internetin ulkopuolella kannattaa markkinoida. Printtimedia sekä radio- ja TV-mainonta voi monin paikoin olla edelleen järkevää, joskin nämä mediat helposti ovat kustannustasoltaan ainakin pienimpien yritysten ulottumattomissa. Myös erilaiset messut, tapahtumat ja seminaarit vetävät väkeä, jolloin kannattaa myös miettiä niille osallistumista. Oli offline-markkinointisi mitä vaan, muista tuoda selkeästi esille verkkokauppasi nimi ja osoite. Voitpa vaikka jakaa messuilla alennuskuponkeja verkkokaupassa käytettäväksi tai pyytää tapaamiasi ihmisiä liittymään postituslistallesi. 4.8 Markkinoinnin kokonaisuus Yhteenvetona markkinoinnista totean, että aivan kuten liiketoimintaakin, myös markkinointia tulee tarkastella yrityksen kokonaisuus mielessä. Hyödyntämällä omaan liiketoimintaan parhaiten soveltuvia online- ja offline-toimintoja päästään kokonaisvaltaisuuteen, jonka avulla saavutetaan markkinoinnin perimmäinen tavoite: myynnin lisääminen. Oleellista on miettiä omia erityisosaamisen alueitaan ja kohderyhmiään, ja tehdä kaikki toimenpiteet systemaattisesti, seuraten ja mitaten. Mikäli näin ei tehdä, jäävät toimenpiteet kanavista riippumatta irrallisiksi toiminnoiksi, jolloin ollaan lähtötilanteessa, jossa markkinointi on vain kulu, eikä siitä saada hyötyä irti. Kivijalkamyymäläesimerkkinä olen pitkään käyttänyt tilannetta, jossa olet ostamassa kahvia. Kahvipaketithan monesti pinotaan lavalle hyllyn päätyyn. Fiksu kauppias laittaa kahvilavan päälle hyllylle suodatinpusseja koska niitä tarvitaan kahvinkeitossa. Ja vielä kun suodatinpussien päälle laitetaan yksi hylly, joka täytetään vaikka kaurakekseillä, saadaan Vilkas Group - 19

20 ops! This link appears to be broken. 4.9 Oletko tosissasi? ( ): Oops! This link appears to be broken. Joulun alla menimme koko perheen voimin laulelemaan lasten kauneimpia joululauluja. Ennen kirkkoon lähtöä ajattelin vielä varmistaa, olihan ajankohta ja paikka oikea. Siis läppäri auki ja osoitteeksi Vaan mitä kummaa? Tulokseksi tuleekin Oops! This link appears to be broken. Joten Googlen kautta pitää etsiä pääsy seurakunnan sivuille, jotka löytyvät niinkin loogisesta paikasta kuin Miten on vielä tänäkin päivänä mahdollista löytää sivustoja joiden osoitetta ei tavallinen ihminen voi päätellä? Eikä Nokian seurakunta mikään poikkeus ole. Olipa sitten käsissäni läppäri tai ipod tai nokialainen - ensimmäinen paikka josta tietoa haen on Google. Näin tekee myös suhteellisen moni muu suomalainen. Internet käytettynä sitten mistä laitteesta tahansa on ehdottomasti tärkein tiedonhakukanavani ja on ollut sitä jo pitkään. Tulevaisuudessa sen merkitys tullee vain kasvamaan. Miksi niin moni yritys tai yhteisö ei kuitenkaan ole Internetin merkitystä sisäistänyt? Keltaisille sivuille tungetaan euroja, hakemistoihin ostetaan näkyvyyttä; mutta perusasiat kuten hyvä domain tai lukijaa palvelevan sisällön kehittäminen jää toissijaiseksi asiaksi. Jos nyt perustaisin oman yrityksen, laatisin sille ensimmäiseksi Internet-sivuston. Ja monipuolisen sellaisen. Helppokäyttöisen, viihtyisän, josta löytyy myös paljon muuta kohderyhmää kiinnostavaa materiaalia. Panostaisin sosiaalisen median tuomiin mahdollisuuksiin - kaikkiin niihin keinoihin joilla saisin asiakkaita käymään sivuilla. Asetetaanpa panos vielä korkeammaksi. Jos minulla olisi yritys, jolla olisi jo liiketoimintaa ja asiakkaita, ja tulosta syntyisi, niin kaikkein tärkeintä olisi saada liiketoiminta edelleen kasvamaan. Toisin sanoen asiakkaat pitäisi saada ostamaan enemmän, ja liikevaihtoa ja tulosta pitäisi saada kasvatettua. Mikä olisikaan tehokkaampi viestinnän kanava tähän kaikkeen kuin Internet? Kyllä seurakuntakin myy. Vaikkei sitä sillä nimellä kutsuta. Seurakunnalla on nimittäin asiakkaita (seurakuntalaiset) ja heille myydään tarjontaa (tilaisuudet ja sanoma). Jos myyntiä ei tapahdu (tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa), asiakkaat kaikkoavat (seurakuntalaiset eivät käy kirkossa). Vaan ei toivoa ole menetetty! Jopa seurakunnan sivuilta eteeni pompahti kyselylomake sivujen käytettävyydestä. Asia on siis huomioitu, hienoa. Ja mikä sykähdyttävää, myös kirkko on löytänyt Facebookin. Vielä kun ne kaikki pk-yrityksetkin saataisiin heräämään Vilkas Group

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi?

Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mikä ihmeen hakukonemarkkinointi? Mitä teet ensimmäiseksi, kun etsit tietoa jostain asiasta? Luultavimmin Google- haun, etkä ole ainut: ihmiset ovat siirtyneet yhä enemmän nettiin käyttämään sähköisiä

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2

Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Iso kysymys: Miten saan uusia asiakkaita ja kasvatan myyntiä internetin avulla? Jari Juslén 2014 2 Agenda Myynnin suurin ongelma Ongelman ratkaiseminen, ensimmäiset vaiheet Jari Juslén

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Kannattava verkkokauppa

Kannattava verkkokauppa Kannattava verkkokauppa Digi-ABC-koulu kaupan ja palvelualan yrityksille 28.5.2015 Olli Miettinen, Vilkas Group @ollimiettinen #digiabckoulu Agenda Miksi perustaisin verkkokaupan? Mitä riskejä verkkokaupan

Lisätiedot

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Lisää kauppaa. - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Lisää kauppaa - Kävijästä ostava asiakas - Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Aiheet: 1. Mitä kaupassa oikein tapahtuu? 2. Verkkokaupan haasteet ja mahdollisuudet 3. Kuinka onnistut verkkokaupassa?

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko

Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia. Webinaari Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko Avoimen B2B-verkkokaupan haasteet eivät ole todellisia Webinaari 24.5.2017 Juho Putkonen & Jarkko Anttiroiko 1 Keitä me olemme? Juho Putkonen @juhoputkonen linkedin.com/in/juhoputkonen Jarkko Anttiroiko

Lisätiedot

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016

Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 Auta asiakkaita löytämään kauppaasi! Terhi Aho/ 21.4.2016 #ässäthihasta #tuloslove Verkkokaupan hakukoneoptimointi 1. Löydettävyys 2. Mitä on hakukoneoptimointi? 3. Avainsanatutkimus 4. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Mikael Alatalo, palvelutuotantojohtaja, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Mitä verkossa ympärillämme Logistiset palvelut Pankki- ja vakuuttaminen

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA?

MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? MITEN RAKENTAA MENESTYVÄ VERKKOKAUPPA? Keskiviikko 4.12.2013 klo 12.00 15.00 MITÄ YRITYKSESI TULEE TIETÄÄ VERKKOKAUPPAA PERUSTETTAESSA? Toimitusjohtaja Petri Luukkonen, BusinessVercco Oy Taustaa BusinessVERCCO

Lisätiedot

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015

Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy. Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Onnistu sisällöissä ja somessa Differo Oy Riikka Seppälä @seppalar1 Riikka.Seppala@Differo.fi 11.3.2015 Differosta Autamme yrityksiä jalkauttamaan kohderyhmää kiinnostavaa puhetta verkkoon sisältöstrategian

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

Sosiaalinen media markkinointivälineenä

Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media markkinointivälineenä Sosiaalinen media on hyvä apuväline brändin kannatuksen kasvattamiseksi ja tietoisuuden levittämiseksi. B2B-yrityksessä, jossa sosiaalista mediaa edelleen vain ihmetellään

Lisätiedot

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti!

Sosiaalinen media muuttaa maailman. Nyt! Heti! Nopeasti! Sosiaalinen media muuttaa maailman Nyt! Heti! Nopeasti! Sara-Maria Forsberg Syyskuu 2014: 2 elokuvaa ja kansainvälinen levytys-sopimus Maaliskuu 2014: Kassaneiti Sosiaalinen Media YouTube Tuotetaan sisältöä

Lisätiedot

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu

Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Jälleenmyyjäverkoston Online-myynnin tehostaminen 9.11.2010 Hotelli Scandic Simonkenttä Case: Hanakat LVIS-ketjun verkkokaupparatkaisu Timo Korvenoja, Vilkas Group Oy Perustettu Tampereella 1995 Tytäryhtiö

Lisätiedot

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta

PUSKARADIO. toimii verkossa. - tutkittua tietoa suosittelusta PUSKARADIO toimii verkossa - tutkittua tietoa suosittelusta Näin pääset alkuun: 1 2 3 +1 PALVELE ASIAKKAITASI suosittelemisen arvoisesti PYYDÄ ASIAKKAITASI KERTOMAAN saamastaan palvelusta hyväksi havaittuun

Lisätiedot

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla?

Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? Vertailua: Kaleva.fi, Facebook, Google kuinka markkinointi toimii eri alustoilla? 29.10.2014 Digiaamiainen Markkinointi lukijan näkökulmasta Lukija seuraa itseään kiinnostavia aiheita eri kanavista joukkoon

Lisätiedot

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI

Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Tärkeimmät palvelut hakutulosten kärjessä CASE MM-KONEURAKOINTI Toimiala: Rakennuspaikan valmistelutyöt Yritys: MM-Koneurakointi Oy Olen saanut rahoilleni vastinetta ja olen tyytyväinen yhteistyöhön 45

Lisätiedot

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön

Google AdWords. mainonta tehokäyttöön Google AdWords mainonta tehokäyttöön Opi tekemään hakukonemainontaa kuin ammattilaiset. Opas antaa sinulle vinkkejä, kuinka vältät sudenkuopat ja säästät mainoseurojasi sekä kuinka tavoitat asiakkaasi

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy

REALTIME CUSTOMER INSIGHT. 2015 Wellnator Oy REALTIME CUSTOMER INSIGHT YMMÄRRÄ ASIAKASTA Asiakastyytyväisyyttä ja asiakaskokemusta mittaamalla saadaan arvokasta tietoa asiakasrajapinnasta. Analysoimalla tätä tietoa ja reagoimalla siihen asiakassuhteet

Lisätiedot

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT

Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT Sähköistä asiointia graafisen alan yritysverkostossa - projektin yhteenveto - Ismo Heikkilä, VTT 2 Projektin alkutilanne Suomalaiset tilaavat painotuotteita yhä enemmän ulkomaisista verkkokaupoista kaikkien

Lisätiedot

Tavallista fiksumpaa markkinointia

Tavallista fiksumpaa markkinointia Tavallista fiksumpaa markkinointia Päivän agenda Hakukonemarkkinoinnin koulutus Ainoastaan hakukone- ja mobiilioptimoitu www-sivu toimii ja tehoaa Hakukonemarkkinointi: miksi ja miten? Mobiilimarkkinoinnin

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin!

taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! PUTIIKKIVIIKOT.fi taustaa keskustan tila on hälyttävä, nyt pitää tehdä jotakin! kaikkien pitää ymmärtää suurempi kuva. nyt tehdään yhdessä, toistaan tukien, ei siis vain oman navan kautta omaa etua ajatellen

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa.

Markkinoinnin automaatio. Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Markkinoinnin automaatio Parempia liidejä myynnille! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystävät, Markkinoinnin automaatio on tämän hetken kuumimpia termejä digitaalisessa markkinoinnissa.

Lisätiedot

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net

PERUSTA VERKKOKAUPPA. info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net info@cimacuu.net 044 0122 296 www.cimacuu.net Valitse sopivin verkkokauppa. Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot* *Postin ja Matkahuollon toimitusintegraatiot tekevät osoitekorttien ja seurantatunnusten

Lisätiedot

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain.

60% 10% 1. MIKSI IHMEESSÄ VERKKOASIAKASPALVELUUN KANNATTAA PANOSTAA? Ole läsnä ja tavoitettavissa. Suomalaisista noin 90 % käyttää nettiä viikoittain. Tavoita ja vaikuta Oletko koskaan ollut epätietoinen siitä, mitä tuotteita tai palveluita yritys, jonka sivuilla vierailet, oikeasti tarjoaa? Jos olet, niin on todennäköisesti asiakkaasikin. Hän voi olla

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway

Amway Partner Stores. Din online-mulighed fra Amway Amway Partner Stores Pyydämme sinua lukemaan nämä sivut, ennen kuin ostat tuotteita Amivon yhteistyöyritysten verkkokaupoista. Amivon yhteistyöyrityksiä koskeva ohjelma tarjoaa ostosmahdollisuuksia, jotka

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla

Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Näkyvyys nousuun hakukoneoptimoinnilla Teemu Leppänen Puhujan esittely Verkkosivuja vuodesta 1999 Tietoliikennealan koulutus Kouluttajana noin 10 vuotta Asunut Englannissa ja Australiassa Oma yritys vuodesta

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta

Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten. Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Yrityksesi verkossa: Miksi ja miten Aleksi Issakainen, tarjoamapäällikkö, Fonecta Asunnonvälitys Autokauppa Matka-ala Vaatekauppa Pankki- ja vakuuttaminen Autonvuokraus Mitä verkossa ympärillämme tapahtuu

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen

Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä. 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Asiakastuntemus markkinoinnin ja myynnin ytimenä 14.11.2013 Katri Tanni & Kati Keronen Markkinoinnin vallankumouksellinen strategia on lähempänä kuin arvaatkaan. Tarvitset kahdenlaista sisältöä: Informaatioikkuna:

Lisätiedot

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Mikä Eräverkko? Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta. Mikä Eräverkko? Eräverkko on eräihmisten ja -palveluiden kohtauspaikka, josta löydät helposti ja nopeasti metsästysmahdollisuudet sekä metsästyksen oheispalvelut. Kaikki eräelämykset yhdestä osoitteesta.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI

SÄHKÖINEN MARKKINOINTI SÄHKÖINEN MARKKINOINTI Kuka Teemu Korpi? Sähköisen markkinoinnin ala Hakusanamainonta Display-mainonta Facebookmainonta Hakukoneoptimointi Affiliate-markkinointi Sisältömarkkinointi Sosiaalinen media Mobiilimarkkinointi

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi

Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin. Oskari Lammi Ohjeistus maailman asiakasystävällisimpään myyntiin Oskari Lammi 1 Asiakastyytyväisyys mitä ja miksi Asiakas määrittelee hyvän ja huonon palvelun laadun. Jos palvelun laatu ei tyydytä asiakasta, on hänen

Lisätiedot

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen

Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuuden kasvun eväät markkinoinnin keinoin Kati Keronen Teollisuus ja Digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Lähde: Asiakasmarkkinointiliiton tutkimus http://www.asml.fi/markkinoinnin-uudistajat-2015-kertoo-markkinoinnin-suunnan-ja-fokuksen/

Lisätiedot

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi!

Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Vastakeitettyä erikoiskahvia missä tahansa, milloin tahansa! Hyvien ulkoilmaelämysten tulisi alkaa liikkeestäsi! Coffeebrewer miten se toimii? Coffeebreweriä voidaan parhaiten kuvata kertakäyttöiseksi

Lisätiedot

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink

Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi. Artem Daniliants / LumoLink Aloittelijasta Internet markkinoinnin sankariksi Artem Daniliants / LumoLink CEO at LumoLink Verkkokauppa & Web teknologian asiantuntija 13+ vuotta kokemusta Internet liiketoiminnasta 10+ vuotta kokemusta

Lisätiedot

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.

Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa. Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3. Mittaa, kohdenna ja optimoi näkyvyytesi verkossa Janne Stude Tuotepäällikkö, Omakaupunki.fi Oma Yritys-tapahtuma 27.3.2012, Wanha Satama Ennen kuin aloitat mieti seuraavia: Kohderyhmä Tavoitteet Mitä on

Lisätiedot

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!!

Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Internetmarkkinointi ja sen SEURANTA!!! Riikka Räisänen Projektipäällikkö, digitaalinen markkinointi Google AdWords Qualified riikka.raisanen@verkkoasema.fi +358 40 195 8650 Valitse sinun yrityksellesi

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle

Sami Hirvonen. Ulkoasut Media Works sivustolle Metropolia ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma VBP07S Sami Hirvonen Ulkoasut Media Works sivustolle Loppuraportti 14.10.2010 Visuaalinen suunnittelu 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Oppimisteknologiat

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa

Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Verkkolöydettävyys laajensi asiakaskuntaa CASE Kymppitien Vaihto-osa Toimiala: Autopurkamot Yritys: Kymppitien Vaihto-osa Asiakkaat löytävät palvelumme paremmin, kysyntää ja asiakkaita tulee nyt koko Suomen

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS

NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS NÄYTTEILLEASETTAJAOPAS Opas onnistuneeseen osallistumiseen Suunnittele! Toteuta! Seuraa! Arvioi! = Paras ikinä saatu tulos! easyfairs.com easyfairs työkalupakki Tervetuloa näytteilleasettajaksi easyfairs

Lisätiedot

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012

Purot.net Wiki. Tutkielma. Paavo Räisänen. Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Purot.net Wiki Tutkielma Paavo Räisänen Centria Ammattikorkeakoulu 24.10.2012 Sisällysluettelo 1: Esittely 2: Perustaminen 3: Uuden sivun luonti 4: Kuvien lisääminen 5: Linkin lisääminen 6: Lopuksi 1:

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi

Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Uudet digitaaliset keinot toivat Pizzataxin takaisin kartalle CASE Pizzataxi Toimiala: Kahvila- ja ravintolapalvelut Yritys: Helsingin Pizzapalvelu Oy / Pizzataxi Investointi maksoi itsensä takaisin jo

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu. Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajien luottamus markkinoihin ja kasvu Ylijohtaja, kuluttaja-asiamies Päivi Hentunen KKV-päivä 23.10.2014 Kuluttajien vastuu kasvusta? Kuluttajien luottamus on yksi markkinoiden toimivuuden ja taloudellisen

Lisätiedot

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA.

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA. . Hei Sinä! Meiltä löytyy lähes kaikkea. Toivottavasti sinulla on kärsivällisyyttä etsiä, mikä sopii sinulle parhaiten. Tällaista on usein asiakaspalvelu verkkokaupoissa. Yksi suurimmista eroista kivijalkakaupan

Lisätiedot

hakukoneoptimointiin

hakukoneoptimointiin Askeleet onnistuneeseen hakukoneoptimointiin Hakukoneoptimoinnin perusaskeleet ja tuoreimmat optimointivinkit vuodelle 2017! Huomispäivän asiakkaasi ovat tänään verkossa. Tervehdys ystäväni, Hakukoneoptimoinnin

Lisätiedot

Enjoy Online Shopping.

Enjoy Online Shopping. Enjoy Online Shopping. Nosto parantaa verkkokaupan Enjoy Online Shopping. tulosta tuottamalla asiakkaille henkilökohtaisen ostokokemuksen Nosto vaikuttaa positiivisesti Verkkokaupan konversioon Tilauksen

Lisätiedot

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava

Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Maaseutumatkailuyritysten ja - tuotteiden valtakunnallinen myynti- ja markkinointikanava Sivusto avattiin 11.4. Monipuolinen ja laaja yritysnäkyvyys Sivusto avattiin 11.4. Varaamo eri tuoteryhmille; esim.

Lisätiedot

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa

Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Suomalaiset verkkoasioimassa Tutkimus suomalaisten asiakaskokemuksista verkkokaupassa Redera ja DiVia N=548 kuluttajaa, marraskuu 2011- tammikuu 2012 Joka toinen suomalainen asioi tänä jouluna verkkokaupoissa

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015

OSTOPOLKUJA. Päivittäistavarakaupassa. Copyright 33 Company 2015 OSTOPOLKUJA Päivittäistavarakaupassa SUURI SUOMALAINEN SHOPPER-TUTKIMUS OSTAJAPROFIILIT OSTOMISSIOT OSTOPAIKAT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Millaisia ostajatyyppejä Suomessa on? Miksi he menevät kauppaan? Missä

Lisätiedot

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin

Japanin verkkokaupan trendit FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokaupan trendit 2017 FLYING LYNX Oy Myyntikanavaratkaisut yritysten kansainvälisiin myynteihin Japanin verkkokauppa Numeroina Japanin väestömäärä 126 miljoonaa Internet-penetraatio 52 %, kasvu

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner

MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI. Pia Behm, CEO/Owner MATKAILUPALVELUJEN SÄHKÖINEN MYYNTI JA MARKKINOINTI Pia Behm, CEO/Owner Kuka puhuu? - erusway Oy 10/13: Auttaa yrityksiä saamaan lisää asiakkaita Venäjältä - Google Partner - Tärkeimmät asiakkaat matkailun

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works

Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Verkkolöydettävyys lisäsi asiakkaita CASE HS-Works Toimiala: IT-palvelut Yritys: HS-Works Oy Liiketoiminta on yleisesti ottaen kasvanut koko vuoden ja ennätyskuukausiakin on mahtunut joukkoon. Fonectalla

Lisätiedot

Google Adwords pikaohje

Google Adwords pikaohje Google Adwords pikaohje Suunnittele loistava verkkokaupan mainoskampanja Perustaomaverkkokauppa.fi Ville Kinanen 1 1. Avainsanojen valinta Verkkomainonnan suunnittelu aloitetaan avainsanojen kartoittamisella,

Lisätiedot

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo

Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo SIVU 1 Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat www.liiketoiminta.info/lumo Sähköiset myynti- ja näkyvyyskanavat 5. Päivä / Kirsi Mikkola Koulutuspäivän tavoite SIVU 2 Koulutuspäivän jälkeen osallistujalla

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää.

Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Meedio on luotu helpottamaan yrittäjän elämää. Yrityksesi markkinointitoimet ovat nyt hallinnassasi yhden, helppokäyttöisen sähköisen työpöydän kautta, myös mobiilisti. Meedion avulla nykyiset ja uudet

Lisätiedot

TEE TiLAUS ja erotu joukosta!

TEE TiLAUS ja erotu joukosta! Hyvin markkinoidulla yrityksellä tulee olla toimintaansa tehokkaasti kuvaava logo, esite ja toimivat nettisivut. Näiden tuotteiden avulla erotut kilpailijoistasi ja ostajaehdokkaat löytävät palvelusi helposti.

Lisätiedot

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta!

Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Pelastakaa sosiaalinen media markkinoinnilta! Viisi totuutta sosiaalisesta mediasta 1. Facebook on uusi Internet. 2. Yritys ei ole enää kuningas. 3. Suosittelu on sosiaalisen median tärkein liiketoimintatavoite.

Lisätiedot

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan.

SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. SINUSTAKIN YRITYKSESI TAITAVA DIGIOSAAJA. Pieni opas digitaaliseen maailmaan. PIENYRITTÄJÄ JA SOSIAALISEN MEDIAN ABC. A) ALOITA KUUNTELULLA Selvitä, mitä sinusta puhutaan vai puhutaanko ollenkaan. Selvitä

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650

Toimiva verkkosivusto lehdelle. Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Toimiva verkkosivusto lehdelle Riikka Räisänen Projektipäällikkö, Digitaalinen markkinointi riikka.raisanen@verkkoasema.fi Puhelin: +35840 194 8650 Miksi? Tavoitteet Mitä myyt? Mitä ja miten haluat asiakkaillesi

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

www.lionsverkkokauppa.fi

www.lionsverkkokauppa.fi 1 www.lionsverkkokauppa.fi Tervetuloa tilaamaan verkkokaupan kautta joulukortteja tilaamalla maailma muuttuu askeleen paremmaksi. OHJEEN SISÄLTÖ 2 OHJEEN SISÄLTÖ 2 MUUTAMA HUOMIOITAVA ASIA 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Pirkanmaalta maailmalle 15.5.2013. Heikki Halme Toiminnanjohtaja 040-590 1741 heikki.halme@verkkoteollisuus.fi

Pirkanmaalta maailmalle 15.5.2013. Heikki Halme Toiminnanjohtaja 040-590 1741 heikki.halme@verkkoteollisuus.fi Pirkanmaalta maailmalle 15.5.2013 Heikki Halme Toiminnanjohtaja 040-590 1741 heikki.halme@verkkoteollisuus.fi Heikki Halme 50v. Espoosta Aikaisempi työura IT-alalla: Myynti ja markkinointi Tuotteistaminen

Lisätiedot