-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "-TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti"

Transkriptio

1 -TASE - Puolustushallinnon Taloushallinnon selvitys Loppuraportti Puolustusministeriö

2 LAATIJAT: Tämän raportin ovat laatineet: Satu Kiiskinen Senior Manager Anu Lindberg Senior Consultant BearingPoint Kalevankatu 3 A FIN Helsinki Finland Office: Mobile: BearingPoint Kalevankatu 3 A FIN Helsinki Finland Office: Mobile: Markus Kaihoniemi Manager BearingPoint Kalevankatu 3 A FIN Helsinki Finland Office: Mobile: This document is protected under the copyright laws of the United States and other countries as an unpublished work. This document contains information that is proprietary and confidential to BearingPoint, Inc. or its technical alliance partners, which shall not be disclosed outside or duplicated, used, or disclosed in whole or in part for any purpose other than to evaluate BearingPoint, Inc. Any use or disclosure in whole or in part of this information without the express written permission of BearingPoint, Inc. is prohibited BearingPoint, Inc. (Unpublished). All rights reserved BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 2

3 SISÄLTÖ 1 Raportin yhteenveto 4 2 Taustaa ja tavoitteet 17 3 Projektin lähestymistapa, laajuus ja organisointi 20 4 Nykytila-analyysi 26 5 Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta-ajatus 38 6 Visio ja strategiset tavoitteet 42 7 Kustannus- ja hyötyanalyysi 49 8 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 62 Liitteet 65 Liite 1: Projektin eteneminen ja työkokousten sisältö Liite 2: Tutkittujen prosessien nykytila Liite 3: Haastattelujen yhteenveto 2004 BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 3

4 1 RAPORTIN YHTEENVETO TASE - taloushallinnon selvitys

5 1 RAPORTIN YHTEENVETO Taustaa. Puolustushallinnon taloushallinnon kehittämishanke liittyy valtiovarainministeriön johdolla tapahtuvaan valtion konserniohjauksen kehittämiseen mm. valtion keskushallinnon kehittämistavoitteiden, valtionhallinnon tulosvastuuta ja tilivelvollisuutta uudistavan hankkeen sekä tuottavuuden toimeenpanoohjelman osalta. Se liittyy kiinteästi valtiokonttorin toimesta toteutettavaan valtion tukipalvelujen kehittämisohjelmaan nimeltään KIEKU. Hankkeen aloitusprojektina käynnistettiin välittömästi esiselvitys, jonka tavoitteena oli selvittää palvelukeskusmallin soveltuvuus puolustushallinnon tilivirastojen taloushallinnon kehittämiseen ja antaa perusteet päätöksenteolle ottaen huomioon toiminnalliset, taloudelliset ja valmiudelliset asiat sekä henkilöstövaikutukset. Siihen liittyi maksupisteiden arviointi ja taloushallinnon rutiineiden ja tehtävien järjestelymahdollisuuden selvittäminen palvelukeskusmallin mukaisesti maksupisteitä yhdistämällä. Esiselvityksen tavoite. Esiselvityksen tavoitteena oli laatia selvitys hallinnonalan taloushallinnon tukipalvelujen organisoinnissa palvelukeskusmallin mukaisesti sekä sen tuomista eduista ja haitoista. Esiselvityksen tavoitteena oli antaa perusteet taloushallinnon tukipalvelujen järjestämistä koskevalle päätöksenteolle. Selvitykseen kuului myös jatkotoimenpiteitä ja niiden aikataulua koskevien ehdotusten tekeminen. Alustavana tavoitteena oli, että keskeiset organisaatioratkaisut voitaisiin tehdä vuoden 2006 talousarvioehdotuksessa. Tämä edellyttää etenemislinjoista päättämistä syksyn 2004 aikana, mihin mennessä käynnistettävä selvitys tuli saada valmiiksi. Lähestymistapa. Koska puolustushallinnon taloushallinnon kehittämishankkeen lähtökohtana oli palvelukeskusmalli, projektissa hyödynnettiin BearingPointin lähestymistapaa palvelukeskushankkeisiin. Lähestymistapa kattaa neljä eri vaihetta esiselvityksen, suunnittelun, toteutuksen ja optimoinnin. Alla olevassa kuvassa on esitetty esiselvitysvaihe tarkemmin. Projektin Projektin organisoituminen organisoituminen Projektin ohjaus ja muutoshallinta Tiedon kerääminen ja nykytilan Haastattelut analyysi ja tiedon kerääminen Toiminta-ajatuksen kehittäminen Hyötyjen ja kustannusten Hyötyjen ja kustannusten arviointi arviointi Projektin laajuus. Projekti kattoi kaikki puolustushallinnossa tehtävät toiminnot seuraavissa taloushallinnon prosessien prosesseissa: ostolaskujen käsittely ja ostoreskontra, matkalaskut, maksuliike (lähtevä raha), laskutus, myyntireskontra ja maksuliike (saapuva raha), kirjanpito ja tilinpäätökset sekä käyttöomaisuuskirjanpito. Edellisten lisäksi selvitettiin myös seuraavien puolustusvoimissa Pääesikunnan suunnitteluosastolle kuuluvien prosessien nykytila: sisäinen laskenta, suunnitteluprosessi, raportointi ja analysointi sekä valtuusseuranta BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 5

6 1 RAPORTIN YHTEENVETO Nykytila-analyysi. Talouden nykytilan kartoittamiseksi kerättiin kyselylomakkeella tietoa puolustushallinnon talousprosessien työmääristä, volyymeista ja kustannuksista. Kyselylomakkeella kerättyjä tietoja verrattiin BearingPointin suomalaiseen palvelukeskusaineistoon, jotta voitiin selvittää saavutettavissa oleva resurssien uudelleenkohdistamispotentiaali. Potentiaalin selvittämistä varten projektiryhmä määritteli tavoitetilan työnjaon palvelukeskuksen ja asiakkaiden välillä sekä prosessien tavoitetehokkuudet. Lisäksi tehtiin haastatteluita, jotka tukivat nykytila-analyysin tekemistä. Selvityksessä huomioitiin henkilö-, IT-, yleis- ja palvelusopimuskustannukset prosessikohtaisesti. Talouden prosessien kustannukset ovat yhteensä noin miljoonaa euroa. Koko puolustushallinnon osalta henkilökustannusten osuus kaikista taloushallinnon kustannuksista on noin 71,2 %. Kustannusrakenne vaihteli hieman vastaajittain. Eniten vaihteli yleiskustannusten ja ITkustannusten osuus. Koko puolustushallinnon osalta IT-kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 4,8 %, joka on selvästi vähemmän kuin vertailussa mukana olevilla palvelukeskuksilla. Henkilöstökustannusten suuri osuus pienentää IT-kustannusten suhteellista osuutta puolustushallinnon aineistossa. Palvelukeskuksilla järjestelmäkustannusten osuus kokonaiskustannuksista on noin 20 % - 40%. Tietojärjestelmien hyödyntämisaste vaikuttaa sekä prosessien taloudellisuuteen että tuottavuuteen % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Kustannusten jakauma t , , ,7 Hlöstö-kust. Yleiskust. IT kust. Kustannusten jakauma % 0,3 4, , ,2 35 Puolustushallinto Palvelukeskukset 78,0 Palvelusopimuksilla ostetut palvelut Palvelusopimuksilla ostetut palvelut IT kust. Yleiskust. Hlöstö-kust BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 6

7 1 RAPORTIN YHTEENVETO Taloushallinnon prosessien kustannukset ovat yhteensä noin miljoonaa euroa ja henkilötyövuodet yhteensä 523,4 htv. Henkilötyövuosilla ja kustannuksilla mitattuna suurimpia prosesseja ovat: ostolaskujen käsittely (178,3 htv, 8581,6 t ) matkalaskut (70,2 htv, 3 552,3 t ) kirjanpito ja tilinpäätökset (51,7 htv, 2 549,6 t ) raportointi ja analysointi (62,2 htv, 2 171,4 t ) suunnittelu (75,2 htv, 1 908,9 t ) 0 Ostolaskut Matkalaskut Kirjanpito ja tilinpäätökset Prosessien kustannukset t Raportointi ja analysointi Suunnitteluprosessi Maksuliike (Lähtevä raha) Laskutus Myyntiresk. ja saapuva raha Sisäinen laskenta Käyttöomaisuus Valtuusseuranta Tämä on hyvin tyypillinen resurssien jakautuminen myös muissa julkisen sektorin organisaatioissa. Puolustushallinnossa prosessien suuruusjärjestys vaihtelee riippuen siitä, tarkastellaanko niitä kustannusten vai henkilötyövuosien suhteen. Tämä johtuu siitä, että suunnittelu-, raportointi ja analysointi, sisäisen laskennan sekä valtuusseurannan tiedot on saatu Pääesikunnan suunnitteluosastolta. PE suunnitteluosaston ilmoittamissa tiedoissa yleiskustannusten osuus henkilöstökuluista (vain 4%-7%) on huomattavasti pienempi kuin taloushallinnon ilmoittamissa tiedoissa (33%-45%). Näiden prosessien henkilötyövuosissa ja kustannuksissa on tiettyä epäluotettavuutta, mutta niillä ei ole palvelukeskusmallin kannalta olennaista merkitystä. Prosessien henkilötyövuodet 2004 BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI Ostolaskut Suunnitteluprosessi Matkalaskut Raportointi ja analysointi Kirjanpito ja tilinpäätökset Laskutus Sisäinen laskenta Maksuliike (Lähtevä raha) Myyntiresk. ja saapuva raha Käyttöomaisuus Valtuusseuranta

8 1 RAPORTIN YHTEENVETO Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta-ajatus. Tavoitetilassa taloushallinnon prosessien tulisi toimia tehokkaasti, jolloin resursseja jää riittävästi substanssi- eli asiakasyksikön johdon tukeen, taloussuunnitteluun ja talouden raportointiin Tällöin nykytilan kehittämisen tulisi perustua rakenteellisiin ratkaisuihin sekä sellaisten työkalujen ja menetelmien toteuttamiseen, jotka mahdollistavat tavoitetilan toteutumisen. Ohessa on esitetty valtion taloushallinnon rakenteen tavoitetila, jossa on erotettu tilaaja-tuottajamallin mukaisesti johtamista ja päätöksentekoa tukevat palvelut talouden perustoiminnoista, jotka on mahdollista tuottaa keskitetysti. Tavoitetilan rakenteella pyritään muuttamaan taloushallinnon painopistettä asiakasyksiköissä enemmän tapahtumien käsittelystä johdon tukemiseen ns. controller toimintaan. Palvelukeskustoimintamallilla pyritään parhaimpien toimintatapojen hyödyntämiseen, tietojärjestelmien maksimaaliseen hyväksikäyttöön sekä laadun ja tehokkuuden lisäämiseen. Palvelukeskus palvelee kaikkia asiakkaita sovitun palvelutason mukaisesti perustuen erilliseen sopimukseen. Palvelukeskuksen ohjausmalli perustuu nettobudjetoituun toimintamalliin, jolloin sen tuottamat palvelut ovat asiakkaille maksullisia. Tällä varmistetaan toisaalta palvelukeskuksen sisäinen toiminnan ohjaus kustannustehokkuus-, laatu- ja asiakaspalvelutavoitteiden osalta, mutta myös se, että joukkoosastoissa sisäisten palveluiden kustannuksiin saadaan läpinäkyvyyttä ja siten voidaan karsia päällekkäisiä toimintoja. Valtion yhteiset Klusterin tms. yhteiset Substanssi -yksikkökohtaiset Konsernitasoisen ohjauksen / rakenteen tavoitetila Johtamista ja päätöksentekoa tukevat palvelut Strategiset Erikoispalvelu palvelut Valtiokonsernin taloushallinnon strategian määrittely ja toteutus Yhtenäiset tietomallit Laskentapuitteiden suunnittelu ja ylläpito (esim ohjeistus) Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen Toiminnan taloudellinen raportointi ja analysointi Analyyttiset palvelut Toiminnan taloudellinen raportointi ja analysointi Substanssijohdon tuki Budjetointi Suunnittelu Ennustaminen Osaamisen kehittäminen (esim koulutus) Kustannustehokkaat perustoiminnot ja palvelut Yhteiset palvelut Konsernitilinpäätöksen laadinta IT-tuki, hankinta ja kehitys Kirjanpito ja tilinpäätökset Osto- ja myyntireskontra Käyttöomaisuuskirjanpito Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen Yksikön perustoiminnot Lähdeaineiston tuottaminen (esim. laskutus, palkanlaskenta) Talousarvioseuranta Toimintatapojen ja prosessien kehittäminen 2004 BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 8

9 1 RAPORTIN YHTEENVETO Puolustushallinnon palvelukeskuksen osaava, motivoitunut taloushallinnon henkilöstö tuottaa ja kehittää asiakaslähtöisesti joustavia ja kilpailukykyisiä palveluita valtiokonsernissa sekä rauhan että kriisin aikana Visio ja strategiset tavoitteet. Osana esiselvitystä projektiryhmä määritteli puolustushallinnon taloushallinnon palvelukeskukselle strategiakartan, joka ohjaa palvelukeskuksen toimintaa. Strategiakartta koostuu visiosta, strategisista tavoitteista, kriittisistä menestystekijöistä sekä mittareista. Esiselvitysvaiheessa projektiryhmä määritteli vain vision ja strategiset tavoitteet. Visio vastaa kysymykseen: Mitä puolustushallinnon taloushallinnon palvelukeskus haluaa olla tulevaisuudessa? Visio on yhteinen näkemys puolustushallinnon taloushallinnon halutusta tulevaisuuden tilasta ja se kertoo mihin puolustushallinnon taloushallinto on menossa. Selkeä visio kasvattaa henkilöstön motivaatiota ja sitoutumista. Taloushallinnon palvelukeskuksen tavoitetila Strategisilla tavoitteilla ilmaistaan, miten visiolauseen tavoitetila saavutetaan tai mitkä ovat keinot sen saavuttamiseksi. Kriittiset menestystekijät kertovat missä on ehdottomasti onnistuttava, jotta strategiset tavoitteet täyttyvät? Missä asiakokonaisuuksissa on oltava todella hyvä? Mitkä ovat onnistumisen edellytykset? Mittarit edustavat strategiakartan alinta tasoa. Mittareiden avulla pyritään saamaan tietoa siitä, miten hyvin kriittisiä menestystekijöitä hallitaan ja missä määrin strategiset tavoitteet saavutetaan. Puolustushallinnon Puolustushallinnon palvelukeskuksen palvelukeskuksen osaava, osaava, motivoitunut motivoitunut taloushallinnon taloushallinnon henkilöstö henkilöstö tuottaa tuottaa ja ja kehittää kehittää asiakaslähtöisesti asiakaslähtöisesti joustavia joustavia ja ja kilpailukykyisiä kilpailukykyisiä palveluita palveluita valtiokonsernissa valtiokonsernissa sekä sekä rauhan rauhan että että kriisin kriisin aikana aikana Strategiset tavoitteet (v 2010 mennessä) Talous ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Asiakkaat Palvelut ja prosessit Ihmiset ja osaaminen Kriittiset menestystekijät/edellytykset Mittarit 2004 BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 9

10 1 RAPORTIN YHTEENVETO Taloushallinnon palvelukeskuksen strategiset tavoitteet on jaettu neljään eri näkökulmaan, jotka perustuvat yleisesti käytettyyn tuloskortti (Balanced Scorecard) lähestymistapaan, joka pystystään helposti kääntämään valtiolla käytössä olevan tulosprisman muotoon. Neljä näkökulmaa, joita ovat talous ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus, asiakkaat, palvelut ja prosessit sekä ihmiset ja osaaminen, jakavat tavoitteet ulkoisen toimintaympäristön ja organisaation sisäisten voimavarojen mukaan. Eri näkökulmien ansiosta pystytään taloudellisten tekijöiden ohella seuraamaan myös muita organisaation onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Talous ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Toteuttaa valtion tuottavuusohjelman tavoitteita: Kriittinen toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden seuranta johtaa kustannustehokkuuteen, kilpailukykyisyyteen sekä optimaaliseen laatuun. Taloushallinnon palvelukeskus tukee valtion alueellistamistavoitteita ja työnantajapolitiikkaa sekä vastaa eläköitymisen haasteisiin. Palvelut ja prosessit Puolustushallinnon palvelukeskuksen tietojärjestelmien ja teknologian tehokkaasti tukemat yhtenäiset prosessit, joita kehitetään jatkuvasti. Taloushallinnon palvelukeskus toimii vuorovaikutteisesti valtiohallinnon muiden palvelukeskusten kanssa. Asiakkaat Luotettavat, asiakkaan tarpeita vastaavat palvelut takaavat korkean asiakastyytyväisyyden sekä rauhan että kriisin aikana. Joustava organisaatio ja palvelut mahdollistavat asiakaskunnan laajentamisen valtionkonsernin sisällä. Ihmiset ja osaaminen Ammattitaitoinen, kehityshakuinen, osaava ja motivoitunut henkilöstö jonka turvallinen ja luotettava toiminta lisää valtion arvostusta työnantajana BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 10

11 1 RAPORTIN YHTEENVETO Kustannus- ja hyötyanalyysi. Puolustushallinnon henkilöresurssien uudelleenkohdentamispotentiaali verrattuna vuoteen 2004 on noin 207 henkilötyövuotta. Tämä vastaa 40 % koko taloushallinnon prosessien henkilötyövuosista. Prosessien yhteenlaskettu uudelleenkohdentamispotentiaali henkilöstökustannuksissa vuositasolla on Tämä vastaa 42 % koko taloushallinnon henkilöstökustannuksista. Uudelleenkohdentamispotentiaali pelkästään henkilöstökustannuksien osalta ylittää hankkeelle asetetun % tavoitteen. Hankkeen takaisinmaksuaika on 1 vuosi 6 kk, mikä on erittäin lyhyt ja selkeästi parempi kuin keskimääräinen palvelukeskushankkeiden takaisinmaksuaika (2-3 vuotta). Hankkeen nettonykyarvo, laskettuna 3,0 % korkokustannuksella ja 7 vuodelle on yli 35 M. Nettonykyarvo 5 vuodelle laskettunakin on yli 21 M, eli hanke on erittäin kannattava. Palvelukeskusmallin toteuttamiseen vaadittavien investointien suuruudeksi on arvioitu noin 3,6 M. Investointivaatimus on jopa alhainen suhteutettuna hankkeen takaisinmaksuaikaan ja 1. toimintavuotena saavutettavaan resurssien uudelleenkohdentamispotentiaaliin. Henkilöstöresurssien uudelleenkohdentamispotentiaalin toteutumiseen vaikuttavat puolustusvoimien henkilöstöpolitiikan linjaukset. Projektin suunnitteluvaiheessa lähtökohtana on, ettei henkilöstöä irtisanota vaan tehostuminen realisoituu luonnollisen poistuman kautta. Tarvittavat investoinnit yhteensä Nettonykyarvo Takaisinmaksuaika annetulla korkokannalla 1 vuosi 6 kk Käytetty aikajänne (nettonykyarvolaskelma) 7 vuotta Käytetty korkokustannus 3,00 % Vuosittaiset resurssien udelleen kohdentamispotentiaalit verrattuna nykytilaan euroa 1. Toimintavuosi Toimintavuosi Toimintavuosi Toimintavuosi ja siitä eteenpäin toimintavuodet BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 11

12 1 RAPORTIN YHTEENVETO Saavutettavat toiminnalliset hyödyt ja riskit Hyödyt Osaava ja innostunut henkilöstö kuuluu joukkoon, jonka ydintehtävä on taloushallinto. Käyttökustannusten ja investointikustannusten merkittävä pieneneminen verrattuna hajautettuun malliin. Henkilöstöresurssit voidaan kohdentaa tehokkaasti. Tehostunut toiminta johtaa parempaan kustannustehokkuuteen ja alhaisempiin taloushallinnon kokonaiskustannuksiin. Vapautuvat resurssit voidaan käyttää strategisen taloushallinnon / johdon laskentatoimen asiantuntija- ja analysointi-tehtäviin sekä puolustusvoimien ydintehtäviin. Malliin siirtyminen voidaan toteuttaa ilman irtisanomisia luontaista poistumaa hyväksi käyttäen Toimenkuvien uudelleen suunnittelu ja uusi organisaatiomalli tarjoavat uusia mielekkäitä, vastuullisia ja selkeitä tehtäväkuvia sekä rooleja henkilöstölle. Malliin siirtyminen mahdollistaa moniosaajat, joilla nykyistä joustavampi urakehitys. Kannustava palkitsemisjärjestelmä kasvattaa työtyytyväisyyttä. Ohjaus ja johtaminen selkiytyvät ja johtamisen keskittäminen parantaa toimintaa. Prosesseilla selkeät vastuut ja omistajat, tekeminen saadaan läpinäkyväksi. Yhtenäisiä toimintaperiaatteita ja tietovarastoja voidaan hyödyntää valtakunnallisesti. Tehokkaat ja korkealaatuiset palveluprosessit ovat kaikkien osapuolien käytössä (raportoinnin laatu ja nopeus). Kehittämistoiminnan vaikuttavuus paranee, koska palvelukeskus vastaa koko taloushallinnon tasolla kehittämisestä ja kehittämisen tulosten sekä resurssien ja tietojärjestelmien tehokkaammasta hyödyntämisestä. Palvelusopimuksilla ja asiakasvastaavien toiminnalla päästään suurempaan asiakaslähtöisyyteen ja voidaan huomioida asiakkaiden tarpeita paremmin Tilaaja tuottajamallilla on mahdollista alentaa kustannuksia edelleen, kun ostajien kustannustietoisuus kehittyy. Palvelujen hinnoittelu muuttuu läpinäkyvämmäksi ja palvelujen hinnat muodostuvat todellisten kustannusten perusteella. Palvelukeskus mahdollistaa nopeatkin organisaatio ja volyymimuutokset. Kriisiajan toimintoja nykyistä paremmin tukeva ja palveleva malli BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 12

13 1 RAPORTIN YHTEENVETO Riskit Tilaaja-tuottajamalli ei toteudu. Henkilöstövalinnoissa epäonnistutaan. Organisaatiossa ei tehdä selvitystyön perusteella esitettyjä päätöksiä. Päätöksentekoprosessin aikataulun venyminen estää toiminnan käynnistäminen suunnitellussa aikataulussa. Ei pystytä riittävästi vaikuttamaan henkilöstörakenteeseenosaamiseen- työtehokkuuteen - vanha malli jää käyttöön. Ei käytetä täyttökieltoa apuna sopeuttamaan henkilöstön määrää uuteen toimintamalliin. Uusia toimintatapoja ei saada käyttöön suunnitellulla tavalla, vaan käyttöön jää myös vanhat toimintatavat. Ei haluta nähdä tai ei ymmärretä saavutettavissa olevia toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Vapautuvien resurssien suunniteltu kohdentaminen ei toteudu. Muutosjohtamisessa ja -viestinnässä epäonnistutaan SAP-järjestelmää ei saada täysin hyödynnettyä taloushallinnon prosessien tukena. Johtopäätökset. Esiselvityksen perusteella voidaan todeta, että kehittämisvaihtoehdoksi valittu palvelukeskusmalli täyttää sekä valtionhallinnon KIEKU hankkeen tavoitteet että puolustushallinnon kokonaistavoitteet ja tukee vuoden 2004 puolustusselvityksen tavoitteita. Palvelukeskusmalli tukee etenkin tuottavuuden parantamiseen liittyviä tavoitteita, koska prosesseja keskittämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannushyötyjä. Kustannustehokkuuden parantaminen edellyttää rakenteellisia muutoksia sekä palvelukeskuksen organisoinnissa mutta myös joukko-osastoissa. Tavoitetilan toimintamallissa taloushallinnon rooli joukko-osastoissa muuttuu ja resurssien painopiste kohdistuu toiminnan suunnitteluun, raportoinnin ja talouden analysointiin. Taloushallinnon palvelukeskusmallin toteuttaminen on kustannushyötyanalyysin mukaan erittäin kannattava hanke. Koska taloushallintoa palveleva SAP-järjestelmä on jo puolustusvoimissa toteutettu, ovat projektin investoinnit suhteellisen pieniä. Investoinnit liittyvät pääsääntöisesti SAPin optimointiin uuden toimintamallin mukaisesti, sähköisen ostolaskujen kierrätyksen toteutukseen (RONDO) sekä matkahallintajärjestelmän toteutukseen. Uuden toimintamallin avulla saavutettava resurssien uudelleenkohdentamispotentiaali on merkittävä yhteensä n. 200 htv. Henkilötyövuosisäästöt on mahdollista saavuttaa vain, mikäli palvelukeskuksen toteuttamisen lisäksi joukko-osastoissa uudelleen organisoidaan tehtäviä merkittävästi ja siten vapautetaan resursseja muihin toimintoihin. Projektin takaisinmaksuaika on 1 vuosi 6 kk, mikä on keskimääräistä lyhyempi BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 13

14 1 RAPORTIN YHTEENVETO Suositukset. Projektiryhmän suositus taloushallinnon kehittämiseksi on seuraava: Käynnistetään esitetyn kehittämisvaihtoehdon mukainen taloushallinnon palvelukeskuksen suunnitteluhanke, jossa puolustusvoimien taloushallinto organisoidaan palvelukeskusmallin mukaisesti ja sitä ohjataan ja johdetaan yhtenä yksikkönä. Suunnitteluvaihe toteutetaan kevään 2005 aikana. Toteutusvaiheen käynnistys ja aikataulu ratkaistaan suunnitteluvaiheen aikana. Palvelukeskusmallin suunnitteluvaiheen tulisi kattaa laskentatoimen sisällön, prosessien, järjestelmien ja organisaation suunnittelu sekä suunnitelmien yhteensovittamisen. Koko projektin kestävä projektin ohjaus ja muutoshallinta ovat tärkeässä asemassa merkittävässä muutostilanteessa. Lähestymistapaehdotus suunnitteluvaiheelle on esitetty ohessa. Projektin aloitus Projektin ohjaus ja muutoshallinta Sisällön suunnittelu Prosessien suunnittelu Organisaation suunnittelu Järjestelmien suunnittelu Toimitilojen suunnittelu Työnjakokeskustelut 2004 BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 14

15 2 TAUSTAA JA TAVOITTEET TASE - taloushallinnon selvitys

16 2 TAUSTAA JA TAVOITTEET Taustaa Puolustushallinnon taloushallinnon kehittämishanke liittyy valtiovarainministeriön johdolla tapahtuvaan valtion konserniohjauksen kehittämiseen mm. valtion keskushallinnon kehittämistavoitteiden, valtionhallinnon tulosvastuuta ja tilivelvollisuutta uudistavan hankkeen sekä tuottavuuden toimeenpanoohjelman osalta. Se liittyy kiinteästi valtiokonttorin toimesta toteutettavaan valtion tukipalvelujen kehittämisohjelmaan nimeltään KIEKU. Puolustushallinnon taloushallinnon kehittämishankkeessa otetaan huomioon valtioneuvoston kanslian asettaman tukitehtävien alueellistamishankkeen tavoitteet. Puolustusministeriö on lausunnossaan valtion taloushallintouudistuksesta todennut, että puolustusministeriön hallinnonalalla on tarkoitus asettaa oma hanke, jolla pyritään ohjaamaan ja koordinoimaan puolustushallinnon alakonsernin taloushallinnon kehittämistä valtion käynnistyvien tilivelvollisuusuudistuksen toteuttamishankkeen ja taloushallintouudistuksen periaatteiden mukaisesti. Puolustusministeriö piti lausunnossa tärkeänä mahdollisuutta osallistua kehittämisohjelmassa ehdotettuihin hankkeisiin, erityisesti rakenneuudistukseen, menettelyjen yksinkertaistamiseen sekä palvelukeskusmallin pilotointiin. Taloushallinnon kehittämishankkeen pilotoinnin onnistuminen on kriittinen koko hankkeen läpiviennin kannalta. Puolustushallinnon taloushallinnon pilotoinnilla saadaan yhtä aikaa kokemusta suurista volyymeistä ja hajanaisen toimintamallin yhtenäistämisestä. Pilotilla tarkoitetaan tässä kärkihanketta eikä vain kokeilua. Puolustusministeriöllä ja puolustusvoimilla on jo hyviä kokemuksia palvelukeskusmalleista, jolloin riski pilotoinnin epäonnistumiseen on pieni ja muutosvastarinnan hallinta on helpompaa. Tilaaja - tuottajamallin mukaista palvelukeskusajattelua on jo hyödynnetty Puolustushallinnon Rakennuslaitoksessa sekä puolustusvoimien PALMA ja RUOKE hankkeissa. Puolustusvoimien perustietojärjestelmät talouden osalta on jo yhtenäistetty. Vuoden 2004 alusta koko puolustusvoimissa käytössä oleva uusi SAP-järjestelmä materiaalihallinnon, hankintatoimen ja taloushallinnon kohdealueilla tukee sekä palvelukeskusmallia että pilotointia erinomaisesti, koska SAP-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä on yhtenäistetty kohdealueiden prosessit, toimintatavat ja tietojärjestelmät. Palvelukeskuspilotoinnin yhteydessä on mahdollista tarkastella SAPjärjestelmän tuomia prosessisäästöjä ja tehostamispotentiaaleja. Myös tämä mahdollistaa merkittävien hyötyjen saavuttamisen ja todentamisen pilotoinnissa BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 16

17 2 TAUSTAA JA TAVOITTEET Puolustushallinnossa palvelukeskusajattelu on osa oman toiminnan kehittämistä. Se tukee ajatusta ydin- ja tukitoimintojen organisoinnista uudella tavalla. Aloitettavassa hankkeessa voidaan terävöittää taloushallinnon tukiprosessien ohjausta ja tavoitteellisuutta kustannustehokkuuden ja palvelutason osalta. Puolustusvoimien taloushallinnon henkilöstön ikärakenne pakottaa toimenpiteisiin, koska valtio-työnantajan houkuttelevuus ei ole paras mahdollinen ja noin 20 % taloushallinnon henkilöstöstä on jäämässä eläkkeelle vuoden 2012 loppuun mennessä. Valtiokonttorin taloushallintoselvityksen loppuraportissa on arvioitu tuottavuuden tehostamispotentiaali valtion tilivirastoille. Tehostamispotentiaali antaa kuvan suuruusluokasta. Puolustushallinnon osalta tehostumispotentiaali on tilivirastojen keskiarvoa korkeampi. Hankkeen aloitusprojektina käynnistettiin välittömästi esiselvitys, jonka tavoitteena oli selvittää palvelukeskusmallin soveltuvuus puolustushallinnon tilivirastojen taloushallinnon kehittämiseen ja antaa perusteet päätöksenteolle ottaen huomioon toiminnalliset, taloudelliset ja valmiudelliset asiat sekä henkilöstövaikutukset. Siihen liittyi maksupisteiden arviointi ja taloushallinnon rutiinien ja tehtävien järjestelymahdollisuuden selvittäminen palvelukeskusmallin mukaisesti maksupisteitä yhdistämällä. Tavoitteet Esiselvityksen tavoitteena oli laatia selvitys hallinnonalan taloushallinnon tukipalvelujen organisoinnissa palvelukeskusmallin mukaisesti sekä sen tuomista eduista ja haitoista. Esiselvityksen tavoitteena oli antaa perusteet taloushallinnon tukipalvelujen järjestämistä koskevalle päätöksenteolle. Selvitykseen kuului myös jatkotoimenpiteitä ja niiden aikataulua koskevien ehdotusten tekeminen. Alustavana tavoitteena oli, että keskeiset organisaatioratkaisut voitaisiin tehdä vuoden 2006 talousarvioehdotuksessa. Tämä edellyttää etenemislinjoista päättämistä syksyn 2004 aikana BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 17

18 3 PROJEKTIN LÄHESTYMISTAPA, LAAJUUS JA ORGANISOINTI TASE - taloushallinnon selvitys

19 3 PROJEKTIN LÄHESTYMISTAPA, LAAJUUS JA ORGANISOINTI Lähestymistapa Koska puolustushallinnon taloushallinnon kehittämishankkeen lähtökohtana oli palvelukeskusmalli, projektissa hyödynnettiin BearingPointin lähestymistapaa palvelukeskushankkeisiin. Lähestymistapa kattaa neljä eri vaihetta esiselvitys, suunnittelu, toteutus ja optimointi. Esiselvitysvaiheen tavoitteena oli selvittää palvelukeskuksen soveltuvuus taloushallinnon kehittämiseen ja antaa perusteet päätöksenteolle ottaen huomioon sekä toiminnalliset että taloudelliset asiat. Suunnitteluvaiheen tavoitteena on määritellä palvelukeskusmallin eri osa-alueet niin tarkalla tasolla, että niiden toteutus on mahdollista. Toteuttamiskelpoisella palvelukeskuksella tarkoitetaan mallia, joka on sisäisesti yhtenäinen niin prosesseiltaan kuin järjestelmiltään, mutta tarpeeksi joustava vastaamaan asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin kustannustehokkaasti. Toteutusvaiheen tavoitteena on käynnistää palvelukeskusorganisaation toiminta ja siirtää ensimmäiset pilottiasiakkaat palvelukeskusmallin piiriin sekä arvioida alustava suorituskyky ja tehdä tarvittavat täsmennykset suunnitelmaan. Optimoinnilla tarkoitetaan palvelukeskuksen toiminnan käynnistyttyä jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja suorituskyvyn seurantaa Projektin ohjaus ja muutoshallinta Vaihe I I - Esiselvitys Nykytilan analyysi Soveltuvuusarvio Kustannushyötyanalyysi Toiminta-ajatus Etenemissuunnitelma Vaihe II II - Suunnittelu Strategia ja toimintatavat Mittarit Prosessit Tietotarpeet/järjestelmät Organisaatio Sijainti Vaihe III III - Toteutus Resursointi Henkilöstön koulutus IT infrastruktuuri Testaus Palvelusopimukset Tuotantoonlähtö Vaihe IV IV - Optimointi Suorituskyvyn arviointi Jatkuva kehittäminen 2004 BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 19

20 3 PROJEKTIN LÄHESTYMISTAPA, LAAJUUS JA ORGANISOINTI Esiselvityksen vaiheet Esiselvitysvaiheen tavoitteena on selvittää palvelukeskusmallin soveltuvuus taloushallinnon tukitoimintojen kehittämiseen ja antaa perusteet päätöksenteolle, ottaen huomioon sekä toiminnalliset että taloudelliset asiat. Esiselvitysvaiheessa määritetään karkealla tasolla prosessimalli, palvelukeskuksen toiminta-ajatus sekä analysoidaan palvelukeskusmallin toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja kustannukset. Esiselvitysvaihe jakaantuu alla oleviin vaiheisiin. Projektin ohjaus ja muutoshallinta Projektin Projektin organisoituminen organisoituminen Tiedon kerääminen ja nykytilan Haastattelut analyysi ja tiedon kerääminen Hyötyjen ja kustannusten Hyötyjen ja kustannusten arviointi arviointi Toiminta-ajatuksen kehittäminen 2004 BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 20

21 3 PROJEKTIN LÄHESTYMISTAPA, LAAJUUS JA ORGANISOINTI Projektin vaiheet ja aikataulu Projektin aloitustilaisuus: klo.9-12 Kalevankatu 3A Työkokous 1: klo.9-16 Kalevankatu 3A Tiedon keruu käyntiin: Vastausten palautus: Työkokous 2: klo.9-16 Kalevankatu 3A Vierailut: viikot PvKvK 4.11 (Kalevankatu 3A) MatLE Ilmavoimat 1.11 Merivoimat Impa 4.11(Kalevankatu 3A) Puolustusministeriö 3.11 Työkokous 3: klo Taloushallinnon neuvottelupäivät: viikko 47 Hämeenlinna, klo tulosten esittelyä Loppuraportin esittely ohjausryhmälle: Ohjausryhmän kokoukset: 1. kokous kokous kokous Projektin hallinta Projektin hallinta Toiminta-ajatuksen Toiminta-ajatuksen kehittäminen kehittäminen Nykytila-analyysi Nykytila-analyysi ja ja tiedonkeruu tiedonkeruu Projektin Projektin organisoitu- organisoitumineminen Kustannus- Kustannushyötyanahyötyanalyyslyysi Vaihe Tuotokset BearingPoint, Inc. JULKINEN SEKTORI 21

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä:

1) Muistio 3.6.2004: PALVO I hankkeen toteuttaminen oikeusministeriössä, jonka liitteenä: PÄÄTÖS 4.6.2004 dnro 4/011/2003 OM TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSTA VALMISTELEVAN SUUNNITTELUHANKKEEN ASETTAMINEN Tausta ja tavoitteet Oikeusministeriö päätti asettaa hankkeen, jonka tehtävänä

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki

Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta: Case Tampereen kaupunki Heli Hirvelä palvelukeskuksen johtaja Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki työntekijöitä 16 000 kokonaismenot (tp 2005) 1 306 milj. euroa

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020

Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Valtiontalouden suunnittelun ja talousohjauksen suuntaviivat - Valtion taloushallinnon strategia 2020 Solita Tuloksellisuutta johtamiseen valtionhallinnossa - aamiaisseminaari 25.3.2015 Juha Halonen Valtion

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi

Tuottavuuskehityksen tilanne. Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi Tuottavuuskehityksen tilanne Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden tuottavuuden tarkastelulle Tuottavuus = suoritteiden määrä jaettuna työpanoksen määrällä 2 Voimavarojen

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN VALTION TALOUSHALLINNON PROSESSIEN KEHITTÄMINEN HTV- ja tuottavuuskyselyn tuloksista ja kehittämistoimenpiteistä Maileena Tervaportti, apulaisjohtaja Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Taloushallinnon

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten yhdistäminen 19.12.2008 Valtiovarainministeriö Tomi Hytönen Projektipäällikkö Hankkeesta yleisesti Yhdistetty palvelukeskus aloittaa 1.1.2010 Valtion

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Hallintojohtaja Petri Lintunen, Joensuun yliopisto 1 Taustaa

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku

KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE. Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku KIEKUN TUKI KUSTANNUSLASKENNALLE Juho Ajo, ratkaisupäällikkö Valtiokonttori, Kieku Esityksen sisältö Palkkakustannusten jako nykytilanne ja kehittämissuunnitelmat Kustannusten kohdentamismalli tilanne

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Road Show tiedotustilaisuus Joensuussa 14.5.2007 Projektipäällikkö Kirsti Torvinen, Opetusministeriö 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys

Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Kieku-hankkeen loppusuora häämöttää miltä näyttää tuottavuuskehitys Valtio Expo Lasse Skog, Valtiokonttori Pirjo Pöyhiä, Palkeet Taustaa Tavoitteet Kieku-hankkeelle Toiminnan tehostamisen keinovalikoima

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu OPM:n hallinnonalan Kieku-tilaisuus 12.3.2010 Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Viitta-työkalun sisältö

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Riippumattomat taloushallintopalveluiden selvitykset

Riippumattomat taloushallintopalveluiden selvitykset Riippumattomat taloushallintopalveluiden selvitykset Kohdennetut selvitykset, Taloushallinto Riippumaton taloushallinnon ja HR:n järjestämisen selvitys Taloushallinnon palvelukeskuksista ja ohjelmistotoimittajista

Lisätiedot

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja

Valtorin hallituksen tehtävät. Valtorin asiakaspäivä Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin hallituksen tehtävät Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Timo Valli, hallituksen puheenjohtaja Valtorin virstanpylväät Jyrki Kataisen hallitusohjelma 6/2011 TORI- ja myös TUVE-hankkeet Laki valtion

Lisätiedot

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY Palvelukeskuspalveluiden tarjoaminen maantieteellisesti laajalla alueella sijaitseville asiakkaille Marjo Helin 14.12.2011 Perustettu vuonna 2006. Kotipaikkana Rauma, toimipiste

Lisätiedot

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti

Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen. Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Kirjauksesta tilinpäätökseen -prosessialueen kehittäminen ja työnjakojen selkiyttäminen Valtio Expo 19.5.2015 Maileena Tervaportti Sisältö Kehittämistyön lähtökohdat Toteutettu selvitys 12/2014 03/2015

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus

HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus HTV- ja tuottavuuskyselyn tulokset, matkustus htv Henkilöstöhallinnon htv-määrä on vähentynyt 24-211 yhteensä noin 22 % 35 Valtionhallinnon skaalattu htv yhteensä (heha) 3 2947 25 2426 235 2 15 1 5 24

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen jk Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (5) 14 Lausuntopyyntö taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnalle arviointikertomuksesta 2012 HEL 2013-003863 T 00 03 00 Päätös Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta

Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Yhteenvetotietoja valtion toiminnan ja ICT:n kehittämisen hankesalkusta Tilanne 30.9.2015 Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti Finland first valtionhankinnat digitaalisesti erityisasiantuntija Tero Meltti Valtio Expo 10.5.2017 Valtion hankintojen digitalisointi Nykytila ja tavoitetila vuonna 2019 2 HANDI Valtion hankintojen digitalisointi

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY

HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN ESITTELY 2016 HUS-SERVIS TUKEE HUS:IA JA JÄSENKUNTIA TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESSA Kustannustehokkuus Paras julkinen palvelukeskus Palvelutaso Laatu HUS-Servis on toiminut vuodesta

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info 15.12.2011 Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Sisältö Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudistus ja KIEKU Palvelukeskus

Lisätiedot

Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset

Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset Virastojen tuottavuuskehitys ja tuottavuuskyselyn tulokset Mikko Kangaspunta Kieku-käyttäjäfoorumi Helsinki, 26.11.2015 Taustaa kirjanpitoyksiköiden talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuuden tarkastelulle

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Seurantakohteiden integraatio. Juho Ajo, Valtiokonttori

Seurantakohteiden integraatio. Juho Ajo, Valtiokonttori Seurantakohteiden integraatio Juho Ajo, Valtiokonttori 20.8.2015 Kieku-seurantakohdemalli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Seukoto/ valtio LKP-tili Toimintayksikkö TaKP-tili Valtuus Projekti Toiminto Suorite

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen

Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut. JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Valtion IT-palvelukeskuksen (VIP) palvelut JulkIT 27.5.2009 Anna-Maija Karjalainen Sisältö > VIP:n toimintamalli > Tilanne tänään > Odotukset toimittajille Valtion IT-palvelukeskuksen toimintamalli VIP

Lisätiedot

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl

Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö. 11-3-2015/tl Palkka-, hankinta-, talous-, tietohallintoyhteistyö 11-3-2015/tl Kurikka-Jalasjärvi palvelujen järjestämissuunnitelman ja myöhemmin tehdyn päätöksen mukaan yhdistyneen kaupungin konsernitalous, palkkahallinto,

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Tilauksesta perintään - ajankohtaista

Tilauksesta perintään - ajankohtaista Tilauksesta perintään - ajankohtaista Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2014 Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö Perustietojen ylläpito Myyntilaskujen käsittely Suoritusten käsittely Saatavien valvonta

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen

Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen 7.3.2008 Soile Väänänen soile.vaananen@adm.jyu.fi Henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien uudistaminen Yliopiston palvelukeskushanke Aiheuttaa hallintotehtävien

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO

Tehoa toimintaan. Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO Tehoa toimintaan Aditron laadukkailla HR-palveluilla HR-VAKIO / PALKKAVAKIO / MATKAVAKIO HR-tehtävistä 2/3 on perusrutiineja Ulkoistamalla henkilöstöhallinnon rutiinit voitte merkittävästi parantaa yrityksenne

Lisätiedot

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö

Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Tilinpäätöksen parhaat käytännöt -sisäministeriö Taloushallinnon kevätseminaari 3. 4.6.2015 Laskentapäällikkö Kati Korpi Taloushallinnon volyymitiedot (vuosi 2014) Volyymitieto Lukumäärä Ostolaskuja 3

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy

Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan. Matti Toivonen Necom Oy Jälkilaskennalla tehokkuutta projektitoimintaan Matti Toivonen Necom Oy WIKIPEDIA: Projekti on tarkkaan suunniteltu hanke tietyn päämäärän saavuttamiseksi Matti Toivonen Necom Oy Online Dynamics Oy Osta

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu

PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen suunnittelu PALVO I: Talous- ja henkilöstöhallinnon Oikeusministeriö LIITE 4 Mitoituslaskelmien lähtötiedot Versio 1.0 5.1.2005 Sivu 2 (8) Johdanto palvelukeskuksen mitoituslaskelmiin Palvelukeskuksen mitoituslaskennassa

Lisätiedot

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu

Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet. Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietojohtaminen ja tekemisen haasteet Esitys Kirjastonjohtajien neuvottelupäivillä 2.10.2009 Pirjo Kainu Tietoasiantuntijat ry On tiedon tuottajien, tiedon välittäjien ja uuden tiedon luojien yhdistys.

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL - Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke

Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum. 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Miten Kieku tukee tiedolla johtamista? Affecton julkishallinnon foorum 14.2.2013 Seija Friman Hanketoimiston päällikkö, Kieku-hanke Esityksen sisältö Mikä Kieku on ja miksi se tulee käyttöön? Tavoiteltavat

Lisätiedot

Ei näyttöä tai puheen tasolla

Ei näyttöä tai puheen tasolla Jyväskylän yliopisto 1(5) Dokumenteilla tarkoitetaan suuntaa ohjaavia asiakirjoja, strategioita ja linjauksia. Keskeisiä ovat vain ko. auditointikohdetta koskevat ja ohjaavat dokumentit. Dokumentit voivat

Lisätiedot

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi

Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteisen viestintäratkaisun toiminnallisen käyttöönoton tuki Askel - konsultointi Valtion yhteinen viestintäratkaisu Viestintäratkaisu vastaa hallinnon tuottavuus, vaikuttavuus ja asiakeskeisyys

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää. Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen: 69 päivää Yliopistojen IT 2008- päivät 23.10.2008 / Lasse Skog Valtion IT- toiminnan volyymejä Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö 11/11/08 11/11/08 2 Tietohallintotyön

Lisätiedot

- Committed to Excellence

- Committed to Excellence Turun kehittämismallin 1.5.17 kulmakivet Sari Hannila, kehittämispäällikkö - Committed to Excellence Kesäkuu 17 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Taustalla strategia ja visio Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

OSA I Strategia miksi ja miten

OSA I Strategia miksi ja miten SISÄLLYS ESIPUHE...11 SAATESANAT KOLMANTEEN PAINOKSEEN...14 OSA I Strategia miksi ja miten 1. STRATEGIAN TAUSTATEKIJÄT...17 Organisaatiot ovat olemassa asiakkaitaan varten...17 Hinta määräytyy markkinoilla...18

Lisätiedot

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti

Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia. Päivi Lahti Taloushallinnon robotti paiskii jo hommia Päivi Lahti Ohjelmistorobotiikka Ohjelmistorobotiikan (Robotic Process Automation, RPA) avulla automatisoidaan tietotyöläisen manuaalisia rutiinitehtäviä Ohjelmistorobotti

Lisätiedot