Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset"

Transkriptio

1 Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset Pohjola Marko Nieminen Pohjola Pankki Oyj / Tel

2 Sisältö 1. Valuuttariskin hallinta 2. Valuuttamarkkinat 3. Valuuttariskin suojaaminen 4. Treasurynet

3 3 Valuuttariskin hallinta

4 4 Riskienhallinta Riskin hallinnan konsepti ja suojausten toteutus (sekä valuutta että korko) Yritys pitää oman liiketoimintansa ohjaksia käsissään ja ohjaa sitä siihen suuntaan, kuin yrityksen johto näkee olevan kannattavinta ja näin toimitaan myös riskien suhteen 1 Nykytilanteen analysointi Korkosidonnaisuusaika nyt ja tulevaisuudessa, ottaen huomioon lyhennykset ja rahoitustarpeet Suojausaste Korkoriskin hallinnan konsepti 2 Tavoitetilan määrittely Korkosidonnaisuusaika Suojausten ajoitus, onko merkitystä Riskienhallinnallinen tavoite vai korko-kustannusten minimointi? Strategian seuranta Nykyinen riskiprofiili Haluttu riskiprofiili 3 Toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi Vaihtuva-/kiinteäkorkoinen laina Euribor sidonnaisuuden valinta Suojausinstrumenttien valinta Implementoitu suojausstrategia Toteutus Mittaaminen, seuranta ja raportointi

5 5 Riskienhallinta Mihin valuuttariskin hallinnalla pyritään? Tuetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä Maksuvalmiuden ylläpito Ennustettavuuden parantaminen Kassavirta- ja tulosvaihteluiden pienentäminen Kilpailuedun saavuttaminen Myyntikatteen varmistaminen Riskienhallinnan ohjaavana tavoitteena ei tulisi olla... Spekulointi Lyhyen aikavälin voitontavoittelu Valuuttariskin suojaamatta jättäminen on yhtä iso päätös kuin suojauksen tekeminen!

6 Riskienhallinnan perusidea on pienentää tuloksen hajontaa ja parantaa ennustettavuutta 6 Tulos Riskit suojattu Riskit suojaamatta

7 7 Lähtöposition riskin pienentämisen keinoja Sisäisiä keinoja Liiketoiminnan käyttämän valuutan vaihtaminen Valuuttatransaktioiden netotus Valuuttamääräisten tulojen ja menojen täsmäyttäminen Valuuttamääräisten maksujen ja saamisten ajoituksen muuttaminen Valuuttaehdot myynti- ja ostosopimuksissa Sisäiset keinot kannattaa hyödyntää mahdollisimman täysimääräisesti ennen ulkoisiin siirtymistä, ne ovat usein ilmaisia tai erittäin halpoja ottaa käyttöön Ulkoisia keinoja Valuuttatermiinit Valuuttalainat ja -talletukset Valuuttaoptiot Valuuttaswapit NDF:t (ei-vapaasti vaihdettaville valuutoille)

8 8 Valuuttariskin suojaaminen

9 Suojausvaihtoehtoja Termiinit ja optiot 1. Valuuttatermiini Sopimus yrityksen ja pankin välillä tulevana ajankohtana tehtävästä valuuttakaupasta Hinta muodostuu spot-kurssista ja valuuttojen välisestä korkoerosta Suojausta voidaan rullata helposti eteenpäin 2. Ostetut suojat Optio on mahdollisuus tehdä valuuttakauppa sovituilla ehdoilla tulevana ajankohtana Tarjousaikaisten kauppojen suojaaminen 3. Valuuttaputki 4. Nollakustanteiset rakenteet Saadaan valuutalle vaihteluväli valuuttaputkessa Yritys saa täyden suojan ja rajatun hyötymispotentiaalin Bonus- ja extratermiini Saadaan suojataso ja samaan aikaan hyötymispotentiaali 9

10 Termiinitasot Indikatiiviset termiinitasot 10 Termiinitasot kk 3 kk 6 kk 12 kk EUR/USD 1,3500 1,3501 1,3504 1,3509 1,3520 EUR/SEK 8,7600 8,7700 8,7850 8,8050 8,8500 EUR/NOK 8,1000 8,1150 8,1350 8,1650 8,2250 EUR/GBP 0,8470 0,8473 0,8479 0,8485 0,8505 EUR/RUB 43,80 44,10 44,50 45,20 46,50 Lähde: Bloomberg

11 11 Termiini Varmista SEK-määräisen viennin tuleva kassavirta Rakenteen ominaisuudet Valuuttatermiini on pankin ja yrityksen välinen sopimus tulevaisuudessa tapahtuvasta valuuttakaupasta Valuuttatermiinin hinta muodostuu valuuttakurssista ja valuuttojen välisestä korkoerosta Termiinin tehdessä yritys eliminoi kurssiriskin ja saa täydellisen suojan kruunun heikkenemistä vastaan Tehtyään termiinin yritys ei myöskään pysty hyötymään kruunun vahvistumisesta Suojataso 3 kuukautta 8, kuukautta 8,8050 Valuuttakauppa toteutetaan suojatasoon EUR/SEKin eräpäivän markkinakurssista huolimatta. Termiinitasot SEK-myyntien suojaajalle 8,64 8,63 8,62 6kk 8,805 0 Tällä hetkellä yritys pystyy suojaamaan 3 kuukauden päästä olevat SEK-myyntinsä kurssiin 8,7850 ja 6 kuukauden päästä olevat SEK-myyntinsä kurssiin 8,8050 8,61 8,60 8,41 8,46 8,51 8,56 8,61 8,66 8,71 8,76 8,81 8,86 8,91 Lähde: Pohjola 3kk 8,7850 EUR/SEK -kurssi

12 12 Bonustermiini Suojaa USD-määräinen tuonti hyötymispotentiaalin kera Rakenteen ominaisuudet Bonustermiinin suojatason asettuu hieman termiinikurssin alapuolelle, mutta vastaavasti saadaan hyötymisvaraa, mikäli dollari vahvistuu entisestään Suojataso 3 kuukautta 1,3450 1,2750 Rajakurssitaso Mikäli EUR/USD koskee 1,2650 tasoa option juoksuaikana, vaihtokurssi terminoituu tasolle 1,3450. Saadaan suojataso EUR/USD 1,3450 Bonustermiini -suojausstrategian tasot USD ostojen suojaajalle Mahdollisuus hyötyä mikäli USD vahvistuu suojatasosta 1,40 Vahvistumisvaraa tasolle 1,2750 asti Mikäli EUR/USD on eräpäivänä tasojen 1,2750 ja 1,3450 välissä, eikä barrier-tasoa 1,2750 ole käyty koskemassa, niin yritys hyötyy suojatason ja erääntymiskurssin erotuksen verran Vaihtokurssi 1,36 1,2750 Termiini 1,3550 1,3450 Esimerkki: Erääntyessä EUR/USD on 1,2800. Saadaan vaihtokurssiksi 1, ,32 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44 EUR/USD -kurssi Lähde: Pohjola

13 Kolmijalka Suojaa SEK-määräinen myynti hyödyntämällä vakaata markkinatilannetta Rakenteen ominaisuudet Suojataso Rajakurssi Suoja päättyy Kolmijalan avulla asiakas saa suojatason termiininkurssia paremmaksi ja hyötymisvaraa kruunun vahvistuessa 12 kuukautta 8,80 8,60 9,10 Mikäli EUR/SEK ylittää tason 9,10, yritys hyötyy kuitenkin kurssien 9,10 ja 8,80 erotuksen verran. Rakenne on nollakustanteinen. Kruunun heikentyessä merkittävästi positiosta tulee osittain suojaamaton. Jos EUR/SEK ylittää tason 9,1000, yrityksen vaihtokurssi on aina 0,3 kruunua parempi kuin markkinakurssi. Kolmijalka-suojausstrategian tasot SEK myyntien suojaajalle 9,00 8,90 Esimerkki: Erääntymishetkellä 12 kuukauden kuluttua tarkastetaan kurssi. Mikäli EUR/SEK on 8,60 ja 8,80 vaihteluvälissä, yritys myy kruunut markkinakurssiin. Kurssin ollessa alle 8,60 yritys joutuu myymään kruunut kurssiin 8,60. Kurssin ollessa vaihteluvälissä 8,80 ja 8,95 yritys on oikeutettu myymään kruunut suojakurssiin. Erääntymishetken 9,10 ylittävät tasot tekevät asiakkaan valuuttapositiosta suojaamattoman 9,10 tason ylittävältä osalta. Mikäli kurssi olisi 9,20, yrityksen käyttämä vaihtokurssi olisi 8,90. Vaihtokurssi 8,80 8,8000 9,1000 Termiini 8,85 8,70 8,6000 8,60 8,50 8,35 8,44 8,53 8,62 8,71 8,80 8,89 8,98 9,07 9,16 9,25 EUR/SEK -kurssi Lähde: Pohjola 13

14 14 Valuuttamarkkinat

15 Makroyhteenveto Euroalue ja USA Keskustelu Yhdysvaltain velkakatosta velloo edelleen Löysä rahapolitiikka USA:sta jatkuu yhä edelleen Tunnelma markkinoilla kohtalaisen positiivinen tällä hetkellä Sekä Euroalueelta että Yhdysvalloista on tullut positiivista talousdataa Skandinavia Ruotsin talousjulkaisut ovat olleet odotuksia vahvempia Norjan talousdata asiallista, mutta valuutta laahaa edelleen Sekä NOK että SEK kummatkin ovat hieman vahvistuneet heikoimmista lukemistaan Kehittyvät markkinat Kiinakin on onnistunut näyttämään pienen tauon jälkeen positiivista makrodataa Odotamme makrodatan alkavan näyttämään elpymisen merkkejä Kiinassa ja Venäjällä Ensisysäys tunnelman paranemiselle on raaka-ainehintojen toipuminen 15

16 16 Lokakuun tapahtumat Euroalue Euroalueen makrosentimentti kääntyy heikompaan suuntaan EUR - Euroalueen teollisuuden luottamus on kääntynyt Saksan ja Ranskan johdolla heikompaan suuntaan heikentäen euroalueen työllisyysnäkymiä Myös Italiasta tuli todella heikkoja vientilukuja Eurokoroissa suurimmat nousupaineet puuttuvat EUR - EKP:n fokus euroalueen työttömyydessä Draghi on indikoinut EKP:n pitävän rahamarkkinakorkojen perusteettoman nousupaineen kurissa Mahdollinen LTRO-yllätys tukisi riskiä EUR + Yhdysvaltain poliittinen epävarmuus tukee euroa EUR + USA USA:n makrosentimentti jatkaa yhä vahvana Fedin QE-ohjelman jatkamispäätöksen perusteluista huolimatta USD + Velkakattoon saatiin vain lyhytaikainen ratkaisu USD Puheet QE3-ohjelman pienentämisestä voidaan siirtää ensi vuoden puolelle

17 17 Lokakuun tapahtumat Ruotsi ja Norja Venäjä Ruotsin suhteellisen vahvasta makrodatasta huolimatta emme näe Riksbankin olevan valmis nostamaan ohjauskorkoa markkinahinnoittelun mukaisesti työttömyyteen liittyvän epävarmuuden vuoksi SEK Ruotsin työttömyyskehitys vientisektorin suuren koon vuoksi riippuvainen euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskehityksestä SEK +/- Ruotsin PMI yllätti positiivisesti SEK + Norjan talouden fundamentit ovat valovuoden euroaluetta edellä, joten pidämme todennäköisenä, että Norjan keskuspankki aloittaa koronnostot ennen EKP:ta NOK + Markkinasentimentti pitää tällä hetkellä kruunua heikkona NOK Kasvukuva heikentynyt 2011 lähtien ja Q2 kasvu -% vain 1,2 (muutosta luvassa?) Myös heikentyneet PMI -luvut pitävät kasvuodotuksia heikkona Koronleikkauksia odotuksissa, mutta valuutan heikkous hidastaa keskuspankin liikkeitä Heikot kasvunäkymät ylläpitävät pääomapakoa, vaikka Euroclear -kaupanselvitysjärjestelmän käyttöönotto helpottaa ulkomaisten velkakirjasijoituksia RUB

18 EUR/USD Piristynyt markkinatunnelma vahvistanut euroa 18 EUR/USD spot, forward, konsensus ja Pohjolan ennuste 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 EUR/USD Konsensus ennuste Forward Pohjolan ennuste Lähde: Bloomberg, Pohjola Market s EUR/USD nähtävissä pientä korjausliikettä, kun markkinat odottavat positiivista ratkaisu USA:n velkakattokriisiin. Euroalueen taloussentimentti on osoittanut hieman parempaa juoksuaan, tosin aika lailla Saksan ansiosta. Muuten euroalueelta ei ole nähtävissä suuria valonpilkahduksia. Tällä hetkellä valuuttaparin suurin ajuri on Yhdysvaltain jumiutuneet budjettineuvottelut. Euro pysynee vahvana niin kauan kunnes sopu saadaan aikaan. Lyhyellä aikavälillä näkemyksemme valuuttaparista on neutraali. Euro on kuitenkin herkkä sentimentille ja suuretkin liikkeet alaspäin ovat mahdollisia. Pitkällä aikavälillä uskomme myös euroalueen talouden lähtevän elpymään.

19 EUR/SEK SEKissä heikkenemispotentiaalia 19 EUR/SEK spot, forward, konsensus ja Pohjolan ennuste 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 9/2011 3/ / /2013 9/ /2014 9/2014 EUR/SEK Konsensus ennuste Forward Pohjolan ennuste Ruotsin talousdata on ollut viime aikoina kauttaaltaan positiivista. Tästä huolimatta kruunu on ollut lievässä aineessa markkinoiden riskinottohalukkuuden puutteen vuoksi. Ruotsin keskuspankki on kommentoinut EUR/SEKIn tämän hetken tason vastaavan hyvin kruunun todellista arvoa. Markkinoiden näkökulmasta kruunun suurin laskupaine on jo takana päin. Ennusteidemme mukaan kruunussa löytyy vielä heikkenemispotentiaalia, vaikka kovia liikkeitä on jo nähty. Lähde: Bloomberg, Pohjola

20 Valuuttaennusteet 20

21 21 Valuuttamarkkinat ja -ennusteet Valuuttamarkkinoiden liikkeillä voi olla suuriakin vaikutuksia yrityksiin Useat toimijat tekevät valuuttaennusteita Ennusteet perustuvat tämän hetken tietoon Yritysten ei tule toiminnassaan nojautua pelkkiin valuuttaennusteisiin There is no absolute way to know if the dollar will go up, down or sideways it may well do all of these things. The only certainty is that will move. - Claude Tygier

22 22 Treasurynet

23 23 Treasurynet Pohjola Pankin valuuttakaupankäyntijärjestelmä Treasurynet on Pohjola Pankin täysin uudistunut selainpohjainen valuuttakaupankäyntialusta Selainpohjaisuudesta johtuen erillisiä ohjelmaasennuksia ei tarvita Monipuolinen ja joustava järjestelmä on täysin räätälöitävissä käyttäjäkohtaisesti tuotteittain, valuutoittain ja muiden toiminnallisuuksien osalta Monipuolinen valuuttalista ja kilpailukykyinen hinnoittelu kaikissa tuotteissa Järjestelmästä löytyvät kaikki perustuotteet Valuuttakaupat tilisiirtoja varten Valuuttakaupat ulkomaanmaksuja varten Treasurynet on monipuolinen ja joustava kaupankäyntialusta päivittäiseen valuuttakaupankäyntiin Treasurynetillä paikallinen käyttäjä- ja järjestelmätuki suomeksi Kauppoja voi tehdä myös ilman valuuttatilejä, jolloin Treasurynet antaa valuuttakauppoihin tarvittavan viitteen.

24 24 Treasurynet Pohjola Pankin valuuttakaupankäyntijärjestelmä Treasurynetissä reaaliaikainen, yhdenmukainen ja täysin automatisoitu prosessi kaiken kaupankäynnin takana Kaikki kaupat vahvistusprosessissa sekunneissa Paikallinen käyttäjä- ja järjestelmätuki, toimeenpano suomen kielellä Käyttäjänäkymä täysin räätälöitävissä pankki- tai käyttäjäkohtaisesti, tuotteittain, valuutoittain ja muiden toiminnallisuuksien osalta

25 25 Vastuunrajoitus Tähän tuotteeseen liittyy riskejä, jotka voivat johtua johdannaisen kohde-etuuden, kuten korkojen, valuuttakurssien, arvopaperikurssien, hyödykkeiden ja indeksien arvon muutoksista ja vaihtelusta. Kohdeetuuden arvon muutoksen eli markkinariskin lisäksi johdannaissopimusten arvon ja sopijapuolten suoritusvelvollisuuksien määrään, ajoitukseen ja toteutukseen vaikuttavat mm. Markkinatapahtumat, markkinoiden likviditeetti, yleistaloudelliset ja poliittiset tekijät sekä lainsäädännön muutokset. Tuotteella ei myöskään välttämättä ole jälkimarkkinoita. Taholla, joka tekee kyseisen sopimuksen, tulee olla riittävä ymmärrys ja kokemus kyseisen tyyppisistä sopimuksista. Teidän tulee ymmärtää sopimuksen sisältö ja tarkoitus ja itsenäisesti selvittää sopimukseen liittyvät riskit ja hyödyt sekä sopimuksen soveltuvuus tarkoituksiinne ja tilanteeseenne. Ennen sopimuksen tekemistä teidän tulee tutustua huolellisesti sen ehtoihin. Tämä esityksen tarkoitus on ainoastaan auttaa teitä alustavasti arvioimaan tuotteen ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta tarkoituksiinne. Tarvittaessa teidän tulee kääntyä oman taloudellisen tai juridisen neuvonantajanne puoleen. Pohjola Pankki Oyj ei toimi juridisena, taloudellisena, kirjanpidon tai verotuksen neuvonantajananne. Tässä esitetyt tiedot ja näkemykset voivat muuttua ja ne ovat ainoastaan Pohjola Pankki Oyj:n näkemys perustuen tämän hetkiseen markkinatilanteeseen eikä niitä tule pitää tulevaisuutta koskevina vakuutuksina eikä niiden perusteella tule muodostaa oletuksia tulevasta arvon- tai tuotonkehityksestä. Pohjola Pankki Oyj on käyttänyt arviossaan tietolähteitä. joita se pitää luotettavina ja joiden oikeellisuuden ja luotettavuuden se on pyrkinyt parhaansa mukaan varmistamaan mutta se ei kuitenkaan voi taata niiden oikeellisuutta tai luotettavuutta. Esitetyt tiedot aiemmasta arvon- tai tuotonkehityksestä tai simuloidusta arvon- tai tuotonkehityksestä eivät anna oletusta tulevasta arvon- tai tuotonkehityksestä.

26 Yhteystiedot 26 Pohjola Pankki Oyj, Aluemyynti Harri Leskinen Hannu Vehniäinen Eteläinen alue Simo Leppänen Kaakkoinen alue Heidi Ovaska Marko Nieminen Senior Sales Manager Aluemyynti Pohjola GSM Pohjoinen alue Jukka Rajavaara Itäinen Alue Antti Rinne Keskinen Alue Juhana Pelliniemi Läntinen Alue Marko Nieminen

27 Kiitos! Pohjola Pankki Marko Nieminen Pohjola Pankki Oyj / Tel Pohjola Pankki Aluemyynti

Raaka-aineiden tulevaisuudennäkymät

Raaka-aineiden tulevaisuudennäkymät Raaka-aineiden tulevaisuudennäkymät Pohjola Markets Tämä materiaali on luottamuksellinen ja saattaa sisältää vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tai muuten suojattua tietoa. Materiaalin kopiointi,

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj

Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä. 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Rahoitusriskit teoriassa - käytännön esimerkkejä 8.5.2013 / Jarno Kosonen, osastonjohtaja, Kuntarahoitus Oyj Johdanto Mitä rahoitusriskit ovat? Miten Euroopan velkakriisi vaikuttaa meidän kuntamme toimintaan?

Lisätiedot

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014

Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena. Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjän-kaupan tukena Matti Honkanen 6.3.2014 Valuuttapalvelut Venäjä-kaupan tukena Mitä ruplalle kuuluu? Kilpailuetua oikealla valuutan valinnalla Tunne ja hallitse valuuttariskisi 2

Lisätiedot

Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa. Jussi Myllymäki 19.9.2012

Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa. Jussi Myllymäki 19.9.2012 Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa Jussi Myllymäki 19.9.2012 Laskutusvaluutan valinta Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset suosivat usein euron käyttämistä

Lisätiedot

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit

A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit A250A0100 Finanssi-investoinnit 5. harjoitukset 14.4.2015 Futuurit ja termiinit ehtävä 5.1 Kesäkuun 3. päivä ostaja O ja myyjä M sopivat syyskuussa erääntyvästä 25 kappaleen OMX Helsinki CAP-indeksifutuurin

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015

Markkinakatsaus. Lokakuu 2015 Markkinakatsaus Lokakuu 2015 Talouskehitys Maailmanpankki laski Itä- ja Kaakkois-Aasian sekä Kiinan kasvuennusteita Kansainvälinen valuuttarahasto laski globaalin kasvuennusteen tasoille 3,1 prosenttia

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Valuuttariskit ja johdannaiset

Valuuttariskit ja johdannaiset Valuuttariskit ja johdannaiset Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, kansantaloustiede Lähde: Hull, Options, Futures, & Other

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola

Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Rahoitusriskit ja johdannaiset Luentokurssi kevät 2011 Lehtori Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskunta- ja Kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos, kansantaloustiede Luennot 22 t, harjoitukset

Lisätiedot

Maatalouden riskienhallinta Suomessa. Rami Palin 22.4.2009

Maatalouden riskienhallinta Suomessa. Rami Palin 22.4.2009 Maatalouden riskienhallinta Suomessa Rami Palin 22.4.2009 1 Sisältö Nordea ja hyödykejohdannaiset Kokonaisvaltaista riskienhallintaa Nordeasta Esimerkki rapsin hintariskin suojaamisesta Hyödykesuojauksen

Lisätiedot

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011

RBS Warrantit NOKIA DAX. SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit DAX NOKIA SIP Nordic AB Alexander Tiainen Maaliskuu 2011 RBS Warrantit Ensimmäiset warrantit Suomen markkinoille Kaksi kohde-etuutta kilpailukykyisillä ehdoilla ; DAX ja NOKIA Hyvät spreadit

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015

Markkinakatsaus. Syyskuu 2015 Markkinakatsaus Syyskuu 2015 Talouskehitys Suomen vienti hienoisessa kasvussa heinäkuussa Pk-yritysten työllistämisnäkymät ovat Suomessa parantuneet keväästä Euroopan keskuspankki (EKP) valmis tarvittaessa

Lisätiedot

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta

Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Erkki Liikanen Suomen Pankki Ajankohtaista rahoitusmarkkinoilta Kesäkuu 2015 Eduskunnan talousvaliokunta 30.6.2015 Julkinen 1 Sisällys Keveä rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä EU:n tuomioistuimen

Lisätiedot

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi

Tervetuloa keskustelemaan eurosta! #kaikkieurosta. @liberafi libera.fi Ajatuspaja Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. Tervetuloa keskustelemaan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015

Markkinakatsaus. Huhtikuu 2015 Markkinakatsaus Huhtikuu 2015 Talouskehitys Suomen viennin arvo oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan noin 4,2 mrd euroa eli neljä prosenttia alhaisempi kuin vuotta aikaisemmin Euroalueella ostopäällikköindeksit

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Elokuu 2015

Markkinakatsaus. Elokuu 2015 Markkinakatsaus Elokuu 2015 Talouskehitys EK:n heinäkuussa julkaisemien luottamusindikaattoreiden mukaan Suomen teollisuuden näkymät ovat edelleen vaimeat Saksan teollisuuden näkymiä kuvaava Ifo-indeksi

Lisätiedot

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen

Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? Leena Mörttinen Markkinakatsaus raaka-ainemarkkinoilla kupla vai mahdollisuus? 1 Leena Mörttinen Maailmantalous laskusuhdanteeseen kysyntäpaineet hieman helpottamassa 2006 2007 2008E 2009E BKT:n kasvu, % Tammi Huhti Tammi

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Rahoitusriskien hallintaa. - Venäjä, Baltia ja Kiina. Henri Malvet 23.02.2010. Luottamuksellinen

Rahoitusriskien hallintaa. - Venäjä, Baltia ja Kiina. Henri Malvet 23.02.2010. Luottamuksellinen Rahoitusriskien hallintaa muuttuvassa ympäristössä - Venäjä, Baltia ja Kiina Henri Malvet 23.02.2010 1 Luottamuksellinen Mistä yrityksen rahoitusriskit muodostuvat? Vastapuoliriski Sähkö Korko Likviditeetti

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Markets Online. Käyttöopas

Markets Online. Käyttöopas Markets Online Käyttöopas Markets Onlinen käyttöopas Valuutta- ja rahamarkkinakaupankäynti 1 NAVIGOINTI... 2 2 ASETUKSET... 3 3 VALUUTTAKAUPANKÄYNTI... 4 3.1 Valuuttakurssit... 4 3.1.1 Markkinakurssit...

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II

Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi Danske Bank Valuuttaobligaatio 2305: Valuuttaobligaatio BRIC II Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S Lainan järjestäjä: Danske Bank A/S. Lainan

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 3-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 3 / 2014 Maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 Maailmantalouden

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Viimeinen kaupankäyntipäivä: 26.5.2006

Lisätiedot

Markets Online. Käyttöopas

Markets Online. Käyttöopas Markets Online Käyttöopas Markets Onlinen käyttöopas Valuutta- ja rahamarkkinakaupankäynti sekä sijoitukset Markets Online 2 1. Markets Onlinen etusivu 2 2. Asetukset 3 3. Valuuttakaupankäynti 3 3.1. Valuuttakurssit

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

risk manager toukokuu 2015

risk manager toukokuu 2015 risk manager toukokuu 2015 Toukokuu 2015 Risk Manager Pääkirjoitus Korkea volatiliteetti näyttää pitkästä tekevän paluun muutamaan omaisuusluokkaan kehittyneillä markkinoilla. Yhdysvaltojen ja euroalueen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010

Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 Markkinakatsaus: Mistä tulevaisuuden tuotot? Lippo Suominen Nordea Varallisuudenhoito Syyskuu 2010 2 Taantumapelot heiluttaneet markkinoita 3 Osakkeiden nousu tasaantunut Ristiriitaisia viestejä Taloudesta

Lisätiedot

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Opetusnurkka Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi. Polttopiste.

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Opetusnurkka Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi. Polttopiste. Etusivu Markets Nordea Markets Tutkimus, 26. elokuuta 2014 Niukka vaalivoitto heikentää Ruotsin kruunua Ruotsin talous on kasvanut kadehdittavan hyvin, vaikka sekään ei ole välttynyt maailmantalouden huonoilta

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin warrantteihin, joiden kohde-etuutena on EUR/USD valuuttakurssi Erä A: 1.000.000 ostowarranttia Toteutushinta: USD 1,30 Erä B:

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE. liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen Suomessa liikkeeseen laskettaviin Turboihin, joiden kohde-etuutena on EUR/SEK valuuttakurssi Erä A: 2.000.000 Long Turboa Erä B: 2.000.000 Short Turboa Viimeinen

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1 1 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Maailmantalouden näkymät kohentuivat vuoden 13 jälkipuoliskolla. Finanssi kriisin jälki on kuitenkin pitkä. Erityisesti euroalueella tuotanto on edelleen alhaisella

Lisätiedot

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä

TU-91.1001 KERTAUSTA. Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä TU-91.1001 KERTAUSTA Super lyhyt oppimäärä yrityksenteoriaa Talouspolitiikka: raha- ja finanssipolitiikka Vanhoja tenttikysymyksiä 1 Yrityksen tasapainohinnan ja määrän määräytyminen Yritys maksimoi/minimoi

Lisätiedot

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys?

Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Raha- ja rahoitusmarkkinoiden myllerrys Mistä oikein on kysymys? Jouni Timonen Rahamuseo 13.11.2007 1 Neljä pääkysymystä markkinoiden levottomuuksista Mitä vuoden 2007 elokuussa pintaan nousseet rahamarkkinoiden

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Viestintäpäällikkö Jenni Hellström 11.11.2014. Julkinen 1

Viestintäpäällikkö Jenni Hellström 11.11.2014. Julkinen 1 Viestintäpäällikkö Jenni Hellström Julkinen 1 Esityksen rakenne Miten keskuspankkien viestintä on muuttunut? Mikä rooli viestinnällä on rahapolitiikassa? Mitä rahapolitiikan ennakoivalla viestinnällä tarkoitetaan?

Lisätiedot

Korkomarkkinoiden erityispiirteet

Korkomarkkinoiden erityispiirteet Korkomarkkinoiden erityispiirteet - markkinoiden hinnoittelema talouskehitys / trading korkomarkkinoilla www.operandi.fi Rahoitusriskien hallinnan asiantuntijayritys esityksen rakenne I. peruskäsitteitä

Lisätiedot

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV

SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi SAMPO PANKKI KORKO-OBLIGAATIO 1609: KORKOKAULURI XV Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000050000 KORKOKAULURI XV Viiden

Lisätiedot

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista.

Valuuttamääräisen velan tai sen lyhennyksen yhteydessä syntyvä realisoitunut kurssiero kirjataan tilille 5110 Realisoituneet kurssierot veloista. 1.1 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään Euroopan keskuspankin

Lisätiedot

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen

Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti. 27.9.2007 Vesa Ollikainen Syksyn 2007 sijoitusnäkymät Arvopaperilehti 27.9.2007 Vesa Ollikainen Osakkeissa jälleen parhaat tuotot 124 120 Euroopan osakkeet 116 112 108 Maailman osakkeet 104 Euro-rahamarkkina 100 Euro-valtionobligaatiot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta

Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä. Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta Vuoden 2016 sijoitusteemat sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä OP Varallisuudenhoito Sijoitustoiminta OP Vuosi 2016 sijoitusmarkkinoiden suhdanteet kypsymässä 2 Maailmantalouden kasvu on hidasta

Lisätiedot

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD

Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Danske Bank DDBO 3301: Valuuttaobligaatio Vahva USD Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000076161 Valuuttaobligaatio

Lisätiedot

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase

Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Eurojärjestelmän rahapolitiikka Tavoite, välineet ja tase Elvyttävä kansalaisosinko tilaisuus 6.2.2016 Esitetyt näkemykset ovat omiani.

Lisätiedot

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto

OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto OP-Local Emerging Market Debt -erikoissijoitusrahasto Kehittyvien maiden talouskasvu jatkuu vahvana 10 % 9 % 8 % 2007 2008 Lähde: Consensus Economics 10/2007 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % Turkki Brasilia

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Opetusnurkka Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi. Polttopiste.

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Opetusnurkka Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi. Polttopiste. Etusivu Markets Nordea Markets Tutkimus, 10. kesäkuuta 2014 Kymmenen vuoden kuoppa Lamalle ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mutta monet sen tunnusmerkit alkavat Suomessa täyttyä. Vuodesta 2014

Lisätiedot

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin

Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Katsaus maailmantalouden ja markkinoiden näkymiin Mitä tekisit 100 miljoonalla? Mitä tekisit 100 miljoonalla? The recent record-breaking sale of a penthouse at Extell's One57 for over $100 million will

Lisätiedot

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa

OUTOJA AIKOJA. Maailmantalouden nousu vahvistuu. Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Outoja aikoja OUTOJA AIKOJA Maailmantalouden nousu vahvistuu Öljyn halpeneminen ja euron heikkeneminen tukevat Eurooppaa Suomen pohjat on ehkä jo nähty nousu on omissa käsissä Euroalueen kasvuarvioita

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille

Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Nordic Derivatives Exchange - Pohjoismaiden johtava markkinapaikka pörssinoteeratuille sijoitustuotteille Keitä olemme Miten pörssi toimii Miten voit hyötyä pörssinoteeratuista sijoitustuotteista Keitä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016

Markkinakatsaus. Helmikuu 2016 Markkinakatsaus Helmikuu 2016 Talouskehitys Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) alensi maailmantalouden kasvuennustetta kuluvalle vuodelle 0,2 prosenttiyksiköllä tasolle 3,4 prosenttia Euroalueen tammikuun

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Valuutat

Talousmatematiikan verkkokurssi. Valuutat Sivu 1/6 Euroalue Euroalue on yhteisnimitys niille 16 Euroopan unionin valtioille, joissa euro on käytössä. Euron symboli on tai e ja sentistä käytetään lyhennettä snt. Virallisessa kansainvälisessä liiketoiminnassa

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012

Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Osakemarkkinoiden näkymät Oulu 21.11.2012 Markus Sourander Nordea Investment Strategy & Advice Sijoittajilla haastava vuosituhat 2 mutta viime aikoina parempaa Lähde: ThomsonReuters 3 Osinkotuotto houkuttelee

Lisätiedot

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Esitys talousopettajille Tampereella 8.9.2011 Generation uro Students Award on kolmekierroksinen joukkuekilpailu. Kilpailun tavoite on tutustuttaa opiskelijat

Lisätiedot

Oletko Bull, Bear vai Chicken?

Oletko Bull, Bear vai Chicken? www.handelsbanken.fi/bullbear Handelsbankenin bull & Bear -sertifikaatit Oletko Bull, Bear vai Chicken? Bull Valmiina hyökkäykseen sarvet ojossa uskoen markkinan nousuun. Mikäli olet oikeassa, saat nousun

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution

Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla. Johannes Ankelo Equity Derivatives - Public Distribution Pääoman vapauttaminen muihin sijoituksiin johdannaisten avulla Sisältö Commerzbank AG Markkinatakaajan rooli Vipuvaikutus Bull & Bear Mahdollisuudet ja riskit 1 Commerzbank AG Saksan toiseksi suurin pankki

Lisätiedot

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012

Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan. lokakuu 2012 Korkosalkun rakentaminen matalan koron aikaan lokakuu 2012 Miltä maailma näyttää 12 kk:n horisontilla? Globaali kasvu jatkuu ja elpyy 2013 Kiina ja Yhdysvallat elvyttävät Euroopan velkakriisi laimenee

Lisätiedot

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Riskienhallinta Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi.

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Riskienhallinta Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi. Etusivu Markets Nordea Markets Tutkimus, 12. elokuuta 2014 Pakotteet harvoin muuttavat politiikkaa, mutta taloutta varmasti Ukrainan kriisi on siirtynyt uuteen vaiheeseen. Länsimaat ovat asettaneet sektoritason

Lisätiedot

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla

Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla RBS MINI-FUTUURIT, WARRANTIT, OPEN END SERTIFIKAATIT Aktiivinen pörssikauppa Mini-futuureilla Mika Raukko, SIP Nordic Oy www.aktiiviporssikauppa.com Agenda Mini-futuurit Mikä on Mini-futuuri? Kohde-etuudet

Lisätiedot

Valuuttakurssiennuste Japanin keskuspankki ottaa ohjat: Lisää elvytystä jo lokakuun kokouksessa

Valuuttakurssiennuste Japanin keskuspankki ottaa ohjat: Lisää elvytystä jo lokakuun kokouksessa Valuuttakurssiennuste Japanin keskuspankki ottaa ohjat: Lisää elvytystä jo lokakuun kokouksessa Danske Bank Markets Lokakuu 2015 Investment Research EUR/USD sahailu tutussa vaihteluvälissä jatkuu Talouskasvu:

Lisätiedot

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa

Kansainvälinen rahatalous Matti Estola. Termiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa Kansainvälinen rahatalous Matti Estola ermiinikurssit ja swapit valuuttariskien hallinnassa 1. Valuuttariskien suojauskeinot Rahoitusalan yritykset tekevät asiakkailleen valuuttojen välisiä termiinisopimuksia

Lisätiedot

AINEISTOPAKETIT (erityisesti e-julkaisut)

AINEISTOPAKETIT (erityisesti e-julkaisut) TALOUSTILANNE Nykyinen taloustilanne tekee vuoden 2011 hintaprojektion tekemisestä erityisen haastavaa. Taloudet sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa rämpivät edelleen, poikkeuksena kuitenkin Euroopassa

Lisätiedot

Euro kansainvälisenä valuuttana

Euro kansainvälisenä valuuttana Euro kansainvälisenä valuuttana 2.4. 26 Tapio Korhonen neuvonantaja rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Euro on vakiinnuttanut asemansa dollarin jälkeen toiseksi tärkeimpänä valuuttana maailman valuuttamarkkinoilla.

Lisätiedot

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit. 1. - ei kirjausta. 2. 1257 Puh.keskukset ja muut... 280521 224 706,35. 2. 2570 Ostovelat (T) 224 706,35

LKP-tili TaKP-tili Debet Kredit. 1. - ei kirjausta. 2. 1257 Puh.keskukset ja muut... 280521 224 706,35. 2. 2570 Ostovelat (T) 224 706,35 KÄSIKIRJA 2001-2.21 Kurssierot Valuuttamääräiset liiketapahtumat merkitään kirjanpitoon pääsääntöisesti tapahtuman syntymispäivän mukaiseen kurssiin Suomen rahaksi muutettuna. Muuntoperusteena käytetään

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun

Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun 1 Yrityslainoista lisätuottoa sijoitussalkkuun Tommi Kokkarinen Head of Credit Pohjola Varainhoito 8.5.2012 Rahamarkkinat/Valtiolainat - Matala korkotaso pakottaa hakemaan tuottoja muualta 2 Korot ennätysalhaalla,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013

Rahoitusmarkkinoiden näkymiä. Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Rahoitusmarkkinoiden näkymiä Leena Mörttinen/EK 5.3.2013 Fundamentit, joiden varaan euron vakaus rakentuu Poliittinen vakaus Euroalueen vakaus Politiikka: Velkoja ja velallismaiden on löydettävä poliittinen

Lisätiedot

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto

Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Vieläkö ostan -vai myynkö? Osakesäästäjien Sijoitusretki Mustioon 22.05.2015 Tomi Salo Osakesäästäjien Keskusliitto Sisältö markkinat nyt talouskasvu kasvun riskit markkinoiden tunnelmat jatkuuko osakemarkkinoiden

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Opetusnurkka Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi. Polttopiste.

Etusivu Pääkirjoitus Markkina-analyysi Polttopiste Opetusnurkka Kalenteri Noteeraukset Yhteystiedot. Markkina-analyysi. Polttopiste. Etusivu Markets Nordea Markets Tutkimus, 13. toukokuuta 2014 Minne kulkee Eurooppa? Finanssikriisi ja rahaliiton vaikeudet ovat jättäneet jälkensä EU:n säätämiin lakeihin. Sitä ne ovat tehneet myös poliittisen

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan Pentti Hakkarainen

Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan Pentti Hakkarainen Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan Pentti Hakkarainen Risto Ryti -seura 17.2.2015 Viisi näkökulmaa rahapolitiikkaan 1. Rahapolitiikka kaupunkikuvassa 2. Risto Rytin aika Suomen Pankissa 3. Suuren laman

Lisätiedot

Reinforcing your business

Reinforcing your business Reinforcing your business Osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2010 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Q1 2010 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,7 (18,5) M ollen 15,4 % alempi

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 4/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

Hintaprojektio 2016 24.9.2015

Hintaprojektio 2016 24.9.2015 Hintaprojektio 2016 24.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOTIMAISTEN KAUSIJULKAISUJEN HINNAT VUONNA 2016 3 2. ULKOMAISTEN KAUSIJULKAISUJEN HINNAT VUONNA 2016 4 3. KAUSIJULKAISUJEN HINTOIHIN VAIKUTTAVIA YLEISIÄ

Lisätiedot

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi

Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi ICC - INFO Q 1-2014 Maailmantalouden tila, suunta ja Suomi Maailmantalouden tila ja suunta - World Economic Survey 1 / 2014 Timo Vuori, maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Suomi 1 World Economic

Lisätiedot