Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset"

Transkriptio

1 Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset Pohjola Marko Nieminen Pohjola Pankki Oyj / Tel

2 Sisältö 1. Valuuttariskin hallinta 2. Valuuttamarkkinat 3. Valuuttariskin suojaaminen 4. Treasurynet

3 3 Valuuttariskin hallinta

4 4 Riskienhallinta Riskin hallinnan konsepti ja suojausten toteutus (sekä valuutta että korko) Yritys pitää oman liiketoimintansa ohjaksia käsissään ja ohjaa sitä siihen suuntaan, kuin yrityksen johto näkee olevan kannattavinta ja näin toimitaan myös riskien suhteen 1 Nykytilanteen analysointi Korkosidonnaisuusaika nyt ja tulevaisuudessa, ottaen huomioon lyhennykset ja rahoitustarpeet Suojausaste Korkoriskin hallinnan konsepti 2 Tavoitetilan määrittely Korkosidonnaisuusaika Suojausten ajoitus, onko merkitystä Riskienhallinnallinen tavoite vai korko-kustannusten minimointi? Strategian seuranta Nykyinen riskiprofiili Haluttu riskiprofiili 3 Toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi Vaihtuva-/kiinteäkorkoinen laina Euribor sidonnaisuuden valinta Suojausinstrumenttien valinta Implementoitu suojausstrategia Toteutus Mittaaminen, seuranta ja raportointi

5 5 Riskienhallinta Mihin valuuttariskin hallinnalla pyritään? Tuetaan toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista pitkällä aikavälillä Maksuvalmiuden ylläpito Ennustettavuuden parantaminen Kassavirta- ja tulosvaihteluiden pienentäminen Kilpailuedun saavuttaminen Myyntikatteen varmistaminen Riskienhallinnan ohjaavana tavoitteena ei tulisi olla... Spekulointi Lyhyen aikavälin voitontavoittelu Valuuttariskin suojaamatta jättäminen on yhtä iso päätös kuin suojauksen tekeminen!

6 Riskienhallinnan perusidea on pienentää tuloksen hajontaa ja parantaa ennustettavuutta 6 Tulos Riskit suojattu Riskit suojaamatta

7 7 Lähtöposition riskin pienentämisen keinoja Sisäisiä keinoja Liiketoiminnan käyttämän valuutan vaihtaminen Valuuttatransaktioiden netotus Valuuttamääräisten tulojen ja menojen täsmäyttäminen Valuuttamääräisten maksujen ja saamisten ajoituksen muuttaminen Valuuttaehdot myynti- ja ostosopimuksissa Sisäiset keinot kannattaa hyödyntää mahdollisimman täysimääräisesti ennen ulkoisiin siirtymistä, ne ovat usein ilmaisia tai erittäin halpoja ottaa käyttöön Ulkoisia keinoja Valuuttatermiinit Valuuttalainat ja -talletukset Valuuttaoptiot Valuuttaswapit NDF:t (ei-vapaasti vaihdettaville valuutoille)

8 8 Valuuttariskin suojaaminen

9 Suojausvaihtoehtoja Termiinit ja optiot 1. Valuuttatermiini Sopimus yrityksen ja pankin välillä tulevana ajankohtana tehtävästä valuuttakaupasta Hinta muodostuu spot-kurssista ja valuuttojen välisestä korkoerosta Suojausta voidaan rullata helposti eteenpäin 2. Ostetut suojat Optio on mahdollisuus tehdä valuuttakauppa sovituilla ehdoilla tulevana ajankohtana Tarjousaikaisten kauppojen suojaaminen 3. Valuuttaputki 4. Nollakustanteiset rakenteet Saadaan valuutalle vaihteluväli valuuttaputkessa Yritys saa täyden suojan ja rajatun hyötymispotentiaalin Bonus- ja extratermiini Saadaan suojataso ja samaan aikaan hyötymispotentiaali 9

10 Termiinitasot Indikatiiviset termiinitasot 10 Termiinitasot kk 3 kk 6 kk 12 kk EUR/USD 1,3500 1,3501 1,3504 1,3509 1,3520 EUR/SEK 8,7600 8,7700 8,7850 8,8050 8,8500 EUR/NOK 8,1000 8,1150 8,1350 8,1650 8,2250 EUR/GBP 0,8470 0,8473 0,8479 0,8485 0,8505 EUR/RUB 43,80 44,10 44,50 45,20 46,50 Lähde: Bloomberg

11 11 Termiini Varmista SEK-määräisen viennin tuleva kassavirta Rakenteen ominaisuudet Valuuttatermiini on pankin ja yrityksen välinen sopimus tulevaisuudessa tapahtuvasta valuuttakaupasta Valuuttatermiinin hinta muodostuu valuuttakurssista ja valuuttojen välisestä korkoerosta Termiinin tehdessä yritys eliminoi kurssiriskin ja saa täydellisen suojan kruunun heikkenemistä vastaan Tehtyään termiinin yritys ei myöskään pysty hyötymään kruunun vahvistumisesta Suojataso 3 kuukautta 8, kuukautta 8,8050 Valuuttakauppa toteutetaan suojatasoon EUR/SEKin eräpäivän markkinakurssista huolimatta. Termiinitasot SEK-myyntien suojaajalle 8,64 8,63 8,62 6kk 8,805 0 Tällä hetkellä yritys pystyy suojaamaan 3 kuukauden päästä olevat SEK-myyntinsä kurssiin 8,7850 ja 6 kuukauden päästä olevat SEK-myyntinsä kurssiin 8,8050 8,61 8,60 8,41 8,46 8,51 8,56 8,61 8,66 8,71 8,76 8,81 8,86 8,91 Lähde: Pohjola 3kk 8,7850 EUR/SEK -kurssi

12 12 Bonustermiini Suojaa USD-määräinen tuonti hyötymispotentiaalin kera Rakenteen ominaisuudet Bonustermiinin suojatason asettuu hieman termiinikurssin alapuolelle, mutta vastaavasti saadaan hyötymisvaraa, mikäli dollari vahvistuu entisestään Suojataso 3 kuukautta 1,3450 1,2750 Rajakurssitaso Mikäli EUR/USD koskee 1,2650 tasoa option juoksuaikana, vaihtokurssi terminoituu tasolle 1,3450. Saadaan suojataso EUR/USD 1,3450 Bonustermiini -suojausstrategian tasot USD ostojen suojaajalle Mahdollisuus hyötyä mikäli USD vahvistuu suojatasosta 1,40 Vahvistumisvaraa tasolle 1,2750 asti Mikäli EUR/USD on eräpäivänä tasojen 1,2750 ja 1,3450 välissä, eikä barrier-tasoa 1,2750 ole käyty koskemassa, niin yritys hyötyy suojatason ja erääntymiskurssin erotuksen verran Vaihtokurssi 1,36 1,2750 Termiini 1,3550 1,3450 Esimerkki: Erääntyessä EUR/USD on 1,2800. Saadaan vaihtokurssiksi 1, ,32 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44 EUR/USD -kurssi Lähde: Pohjola

13 Kolmijalka Suojaa SEK-määräinen myynti hyödyntämällä vakaata markkinatilannetta Rakenteen ominaisuudet Suojataso Rajakurssi Suoja päättyy Kolmijalan avulla asiakas saa suojatason termiininkurssia paremmaksi ja hyötymisvaraa kruunun vahvistuessa 12 kuukautta 8,80 8,60 9,10 Mikäli EUR/SEK ylittää tason 9,10, yritys hyötyy kuitenkin kurssien 9,10 ja 8,80 erotuksen verran. Rakenne on nollakustanteinen. Kruunun heikentyessä merkittävästi positiosta tulee osittain suojaamaton. Jos EUR/SEK ylittää tason 9,1000, yrityksen vaihtokurssi on aina 0,3 kruunua parempi kuin markkinakurssi. Kolmijalka-suojausstrategian tasot SEK myyntien suojaajalle 9,00 8,90 Esimerkki: Erääntymishetkellä 12 kuukauden kuluttua tarkastetaan kurssi. Mikäli EUR/SEK on 8,60 ja 8,80 vaihteluvälissä, yritys myy kruunut markkinakurssiin. Kurssin ollessa alle 8,60 yritys joutuu myymään kruunut kurssiin 8,60. Kurssin ollessa vaihteluvälissä 8,80 ja 8,95 yritys on oikeutettu myymään kruunut suojakurssiin. Erääntymishetken 9,10 ylittävät tasot tekevät asiakkaan valuuttapositiosta suojaamattoman 9,10 tason ylittävältä osalta. Mikäli kurssi olisi 9,20, yrityksen käyttämä vaihtokurssi olisi 8,90. Vaihtokurssi 8,80 8,8000 9,1000 Termiini 8,85 8,70 8,6000 8,60 8,50 8,35 8,44 8,53 8,62 8,71 8,80 8,89 8,98 9,07 9,16 9,25 EUR/SEK -kurssi Lähde: Pohjola 13

14 14 Valuuttamarkkinat

15 Makroyhteenveto Euroalue ja USA Keskustelu Yhdysvaltain velkakatosta velloo edelleen Löysä rahapolitiikka USA:sta jatkuu yhä edelleen Tunnelma markkinoilla kohtalaisen positiivinen tällä hetkellä Sekä Euroalueelta että Yhdysvalloista on tullut positiivista talousdataa Skandinavia Ruotsin talousjulkaisut ovat olleet odotuksia vahvempia Norjan talousdata asiallista, mutta valuutta laahaa edelleen Sekä NOK että SEK kummatkin ovat hieman vahvistuneet heikoimmista lukemistaan Kehittyvät markkinat Kiinakin on onnistunut näyttämään pienen tauon jälkeen positiivista makrodataa Odotamme makrodatan alkavan näyttämään elpymisen merkkejä Kiinassa ja Venäjällä Ensisysäys tunnelman paranemiselle on raaka-ainehintojen toipuminen 15

16 16 Lokakuun tapahtumat Euroalue Euroalueen makrosentimentti kääntyy heikompaan suuntaan EUR - Euroalueen teollisuuden luottamus on kääntynyt Saksan ja Ranskan johdolla heikompaan suuntaan heikentäen euroalueen työllisyysnäkymiä Myös Italiasta tuli todella heikkoja vientilukuja Eurokoroissa suurimmat nousupaineet puuttuvat EUR - EKP:n fokus euroalueen työttömyydessä Draghi on indikoinut EKP:n pitävän rahamarkkinakorkojen perusteettoman nousupaineen kurissa Mahdollinen LTRO-yllätys tukisi riskiä EUR + Yhdysvaltain poliittinen epävarmuus tukee euroa EUR + USA USA:n makrosentimentti jatkaa yhä vahvana Fedin QE-ohjelman jatkamispäätöksen perusteluista huolimatta USD + Velkakattoon saatiin vain lyhytaikainen ratkaisu USD Puheet QE3-ohjelman pienentämisestä voidaan siirtää ensi vuoden puolelle

17 17 Lokakuun tapahtumat Ruotsi ja Norja Venäjä Ruotsin suhteellisen vahvasta makrodatasta huolimatta emme näe Riksbankin olevan valmis nostamaan ohjauskorkoa markkinahinnoittelun mukaisesti työttömyyteen liittyvän epävarmuuden vuoksi SEK Ruotsin työttömyyskehitys vientisektorin suuren koon vuoksi riippuvainen euroalueen ja Yhdysvaltojen talouskehityksestä SEK +/- Ruotsin PMI yllätti positiivisesti SEK + Norjan talouden fundamentit ovat valovuoden euroaluetta edellä, joten pidämme todennäköisenä, että Norjan keskuspankki aloittaa koronnostot ennen EKP:ta NOK + Markkinasentimentti pitää tällä hetkellä kruunua heikkona NOK Kasvukuva heikentynyt 2011 lähtien ja Q2 kasvu -% vain 1,2 (muutosta luvassa?) Myös heikentyneet PMI -luvut pitävät kasvuodotuksia heikkona Koronleikkauksia odotuksissa, mutta valuutan heikkous hidastaa keskuspankin liikkeitä Heikot kasvunäkymät ylläpitävät pääomapakoa, vaikka Euroclear -kaupanselvitysjärjestelmän käyttöönotto helpottaa ulkomaisten velkakirjasijoituksia RUB

18 EUR/USD Piristynyt markkinatunnelma vahvistanut euroa 18 EUR/USD spot, forward, konsensus ja Pohjolan ennuste 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 9/2011 3/2012 9/2012 3/2013 9/2013 3/2014 9/2014 EUR/USD Konsensus ennuste Forward Pohjolan ennuste Lähde: Bloomberg, Pohjola Market s EUR/USD nähtävissä pientä korjausliikettä, kun markkinat odottavat positiivista ratkaisu USA:n velkakattokriisiin. Euroalueen taloussentimentti on osoittanut hieman parempaa juoksuaan, tosin aika lailla Saksan ansiosta. Muuten euroalueelta ei ole nähtävissä suuria valonpilkahduksia. Tällä hetkellä valuuttaparin suurin ajuri on Yhdysvaltain jumiutuneet budjettineuvottelut. Euro pysynee vahvana niin kauan kunnes sopu saadaan aikaan. Lyhyellä aikavälillä näkemyksemme valuuttaparista on neutraali. Euro on kuitenkin herkkä sentimentille ja suuretkin liikkeet alaspäin ovat mahdollisia. Pitkällä aikavälillä uskomme myös euroalueen talouden lähtevän elpymään.

19 EUR/SEK SEKissä heikkenemispotentiaalia 19 EUR/SEK spot, forward, konsensus ja Pohjolan ennuste 9,6 9,4 9,2 9 8,8 8,6 8,4 8,2 8 9/2011 3/ / /2013 9/ /2014 9/2014 EUR/SEK Konsensus ennuste Forward Pohjolan ennuste Ruotsin talousdata on ollut viime aikoina kauttaaltaan positiivista. Tästä huolimatta kruunu on ollut lievässä aineessa markkinoiden riskinottohalukkuuden puutteen vuoksi. Ruotsin keskuspankki on kommentoinut EUR/SEKIn tämän hetken tason vastaavan hyvin kruunun todellista arvoa. Markkinoiden näkökulmasta kruunun suurin laskupaine on jo takana päin. Ennusteidemme mukaan kruunussa löytyy vielä heikkenemispotentiaalia, vaikka kovia liikkeitä on jo nähty. Lähde: Bloomberg, Pohjola

20 Valuuttaennusteet 20

21 21 Valuuttamarkkinat ja -ennusteet Valuuttamarkkinoiden liikkeillä voi olla suuriakin vaikutuksia yrityksiin Useat toimijat tekevät valuuttaennusteita Ennusteet perustuvat tämän hetken tietoon Yritysten ei tule toiminnassaan nojautua pelkkiin valuuttaennusteisiin There is no absolute way to know if the dollar will go up, down or sideways it may well do all of these things. The only certainty is that will move. - Claude Tygier

22 22 Treasurynet

23 23 Treasurynet Pohjola Pankin valuuttakaupankäyntijärjestelmä Treasurynet on Pohjola Pankin täysin uudistunut selainpohjainen valuuttakaupankäyntialusta Selainpohjaisuudesta johtuen erillisiä ohjelmaasennuksia ei tarvita Monipuolinen ja joustava järjestelmä on täysin räätälöitävissä käyttäjäkohtaisesti tuotteittain, valuutoittain ja muiden toiminnallisuuksien osalta Monipuolinen valuuttalista ja kilpailukykyinen hinnoittelu kaikissa tuotteissa Järjestelmästä löytyvät kaikki perustuotteet Valuuttakaupat tilisiirtoja varten Valuuttakaupat ulkomaanmaksuja varten Treasurynet on monipuolinen ja joustava kaupankäyntialusta päivittäiseen valuuttakaupankäyntiin Treasurynetillä paikallinen käyttäjä- ja järjestelmätuki suomeksi Kauppoja voi tehdä myös ilman valuuttatilejä, jolloin Treasurynet antaa valuuttakauppoihin tarvittavan viitteen.

24 24 Treasurynet Pohjola Pankin valuuttakaupankäyntijärjestelmä Treasurynetissä reaaliaikainen, yhdenmukainen ja täysin automatisoitu prosessi kaiken kaupankäynnin takana Kaikki kaupat vahvistusprosessissa sekunneissa Paikallinen käyttäjä- ja järjestelmätuki, toimeenpano suomen kielellä Käyttäjänäkymä täysin räätälöitävissä pankki- tai käyttäjäkohtaisesti, tuotteittain, valuutoittain ja muiden toiminnallisuuksien osalta

25 25 Vastuunrajoitus Tähän tuotteeseen liittyy riskejä, jotka voivat johtua johdannaisen kohde-etuuden, kuten korkojen, valuuttakurssien, arvopaperikurssien, hyödykkeiden ja indeksien arvon muutoksista ja vaihtelusta. Kohdeetuuden arvon muutoksen eli markkinariskin lisäksi johdannaissopimusten arvon ja sopijapuolten suoritusvelvollisuuksien määrään, ajoitukseen ja toteutukseen vaikuttavat mm. Markkinatapahtumat, markkinoiden likviditeetti, yleistaloudelliset ja poliittiset tekijät sekä lainsäädännön muutokset. Tuotteella ei myöskään välttämättä ole jälkimarkkinoita. Taholla, joka tekee kyseisen sopimuksen, tulee olla riittävä ymmärrys ja kokemus kyseisen tyyppisistä sopimuksista. Teidän tulee ymmärtää sopimuksen sisältö ja tarkoitus ja itsenäisesti selvittää sopimukseen liittyvät riskit ja hyödyt sekä sopimuksen soveltuvuus tarkoituksiinne ja tilanteeseenne. Ennen sopimuksen tekemistä teidän tulee tutustua huolellisesti sen ehtoihin. Tämä esityksen tarkoitus on ainoastaan auttaa teitä alustavasti arvioimaan tuotteen ominaisuuksia ja sen soveltuvuutta tarkoituksiinne. Tarvittaessa teidän tulee kääntyä oman taloudellisen tai juridisen neuvonantajanne puoleen. Pohjola Pankki Oyj ei toimi juridisena, taloudellisena, kirjanpidon tai verotuksen neuvonantajananne. Tässä esitetyt tiedot ja näkemykset voivat muuttua ja ne ovat ainoastaan Pohjola Pankki Oyj:n näkemys perustuen tämän hetkiseen markkinatilanteeseen eikä niitä tule pitää tulevaisuutta koskevina vakuutuksina eikä niiden perusteella tule muodostaa oletuksia tulevasta arvon- tai tuotonkehityksestä. Pohjola Pankki Oyj on käyttänyt arviossaan tietolähteitä. joita se pitää luotettavina ja joiden oikeellisuuden ja luotettavuuden se on pyrkinyt parhaansa mukaan varmistamaan mutta se ei kuitenkaan voi taata niiden oikeellisuutta tai luotettavuutta. Esitetyt tiedot aiemmasta arvon- tai tuotonkehityksestä tai simuloidusta arvon- tai tuotonkehityksestä eivät anna oletusta tulevasta arvon- tai tuotonkehityksestä.

26 Yhteystiedot 26 Pohjola Pankki Oyj, Aluemyynti Harri Leskinen Hannu Vehniäinen Eteläinen alue Simo Leppänen Kaakkoinen alue Heidi Ovaska Marko Nieminen Senior Sales Manager Aluemyynti Pohjola GSM Pohjoinen alue Jukka Rajavaara Itäinen Alue Antti Rinne Keskinen Alue Juhana Pelliniemi Läntinen Alue Marko Nieminen

27 Kiitos! Pohjola Pankki Marko Nieminen Pohjola Pankki Oyj / Tel Pohjola Pankki Aluemyynti

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Markkinatilanne. Nordea news

Markkinatilanne. Nordea news nordea International private banking Investmentnews nr 101 maaliskuu 2012 Markkinatilanne Rahoitusmarkkinoiden näkymät ovat valoisammat kuin aikoihin. Yhdysvalloissa on näkyvissä merkkejä talouden elpymisestä

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT

EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Merkittävissä 15. toukokuuta 2015 saakka EUROOPAN DOLLARIHYÖTYJÄT Sijoitus, jossa pääset nauttimaan pääomasuojasta sekä hyvästä osallistumisesta eurooppalaisten vientiyhtiöiden arvonnousuun. Euroopan dollarihyötyjät

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan

Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Antti Nikkinen Yritysrahoitus-case pankin näkökulmasta Korkosuojausratkaisujen vaikutukset yrityksen toimintaan Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Kevät

Sijoitusstrategia. Kevät 2015 Sijoitusstrategia Kevät Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantaloudesta... - 2 - ja oletukset koroista ja valuutoista...

Lisätiedot

Aamukatsaus 02.04.2014

Aamukatsaus 02.04.2014 Pääuutiset Euroalueen työttömyysongelma pysyy tiukassa, erot maiden välillä edelleen suuria Metso vahvisti huhut: Weir Group on lähestynyt yhtiötä ostotarjouksella Talvivaara päivitys varoitamme innostumasta

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir

SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 1 SIJOITUSSUUNNITELMA 2014 Espoon kaupunki/pmir 2 1. Taloudellinen ympäristö vuonna 2013 Vuosi 2013 alkoi sijoitusmarkkinoilla positiivissa merkeissä kun keskuspankkien tarjoama runsas likviditeetti yhdessä

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla

Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Kuukausikatsaus maaliskuu 2015 6.3.2015 Nousu jatkui sijoitusmarkkinoilla Yhdysvalloissa odotetaan koronnostojen aloitusta, taloustilastoissa laimeampi vaihe Euroopassa muhii kasvuyllätys: euro ja keskuspankkipolitiikka

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja:

Tässä asiakirjassa annetaan Titanium Rahastoyhtiö Oy:n ( Titanium Rahastoyhtiö ) tarjoamista sijoituspalveluista seuraavia tietoja: SIJOITUSPALVELULAIN JA SEN NOJALLA ANNETUN VIRANOMAISSÄÄNTELYN MUKAISET ENNAKKOTIEDOT PALVELUNTARJOAJASTA, TARJOTTAVISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ PALVELUIHIN LIITTYVIEN RAHOITUSVÄLINEIDEN LUONTEESTA JA

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET

SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus SUOMALAISTEN INDEKSILAINOJEN TUOTON LASKENTATAVAT JA TUOTTOMAHDOLLISUUDET Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

S I J O I T T A J A T I E D O T E

S I J O I T T A J A T I E D O T E 1.1.2013 1 Yleisiä tietoja :stä 1.1 Tiedotteen tarkoitus Sijoitus- ja oheispalveluiden tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

Yksinkertaistettu rahastoesite

Yksinkertaistettu rahastoesite Nomura Funds Ireland plc Yksinkertaistettu rahastoesite 14. joulukuuta 211 Tämä yksinkertaistettu rahastoesite sisältää Nomura Funds Ireland plc -rahastoon (yhtiö) liittyvät keskeiset tiedot. Yhtiö on

Lisätiedot

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi

VIEW. Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2012 / kpmg.fi Linda Yueh: Maailmantalouden moottorit löytyvät kehittyviltä markkinoilta 04 Lisää läpinäkyvyyttä, ei sääntelyä 10 Adven Group: Huolellinen valmistelu takasi

Lisätiedot