Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa. Jussi Myllymäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa. Jussi Myllymäki 19.9.2012"

Transkriptio

1 Suomalainen Yritys ja Venäjän markkinat: Laskutusvaluutan valinta Venäjän kaupassa Jussi Myllymäki

2 Laskutusvaluutan valinta Ulkomaankauppaa harjoittavat yritykset suosivat usein euron käyttämistä laskutusvaluuttana Helppous, yksinkertaisuus, riskittömyys Riski ei todellisuudessa katoa mihinkään, vaan siirtyy vastapuolelle, jolla on vastakkaiset intressit suomalaisen yrityksen kanssa Yrityksen asiakkaat siirtävät suojauskustannukset tavalla tai toisella takaisin Tuontiyrityksellä hinnat ovat korkeammat Vientiyritysten asiakkaat valitsevat paikallisen toimittajan tai eivät ole valmiita maksamaan täyttä hintaa Toimimalla paikallisessa valuutassa yritys pystyy paremmin pitämään langat käsissä 2

3 Yritys voi parantaa markkina-asemaansa laskuttamalla ruplissa Yritys tekee palveluksen vastapuolelle huolehtimalla valuuttakurssiriskistä Esim. venäläisen yrityksen voi käytännössä olla vaikeaa tai lähes mahdotonta suojautua kustannustehokkaasti Tämän seurauksena asiakas vaatii kompensaation riskin kantamisesta Hinta paikallisessa valuutassa on läpinäkyvämpi ja yrityksen asiakkaat voivat olla valmiit maksamaan enemmän Transaktiokustannukset Venäjällä usein korkeammat EUR-hinta Hinta = paikallisessa + Riskipreemio + Transaktiokustannus valuutassa 3

4 Kustannusnäkökulma Euromääräinen laskutus Suomalaisyritys Venäläinen vastapuoli EURRUB riski + transaktiokustannus Nordea AA- rating EM -pankki esim. B rating 4

5 Kustannusnäkökulma Siirtyminen ruplamääräiseen laskutukseen Suomalaisyritys Venäläinen vastapuoli Nordea AA- rating Kehittyneemmät valuuttanäkemykset Alhaisemmat transaktiokustannukset kuin EM-pankeissa Suojausmahdollisuudet Vastapuoliriski pienenee Tuo lisäarvoa myös venäläiselle vastapuolelle EURRUB riski + transaktiokustannus EM -pankki esim. B rating 5

6 Venäjän vientiä harjoittava yritys Euroissa laskuttaminen Suomalainen yritys saa euroa riippumatta EUR/RUB kurssista EUR/RUB EUR RUB Ruplan heikentyessä venäläinen yritys joutuu maksamaan enemmän ruplia kiinteästä EURsummasta Toisaalta ruplan vahvistuessa venäläinen vastapuoli saa hyödyn kurssiliikkeestä! Todellisuudessa suomalaisella yrityksellä on kuitenkin riski siitä, että jossain vaiheessa venäläisen asiakkaan kipukynnys ylittyy: Hintaa joudutaan tarkistamaan tai kysyntä laskee EUR RUB % Mitä huonommin vastapuoli on suojannut kurssiriskinsä, sen suurempi laskupaine euromääräiseen hintaan kohdistuu EUR RUB % 6

7 Venäjän vientiä harjoittava yritys Ruplissa laskuttaminen EUR/RUB Venäläinen yritys maksaa kiinteän ruplasumman valuuttakurssista riippumatta EUR RUB Venäläinen asiakas on mahdollisesti valmis maksamaan enemmän kiinteästä hinnasta, kuin ennakoimattomasti vaihtelevasta kustannuksesta Suomalaisen yrityksen on helppo hallita saatavien EUR-arvon vaihtelua suojaustuotteilla Suojaaminen tapahtuu samoilla tuotteilla kuin sisäisen lainan suojaamisessa, esim. termiini ja lisähyötytermiini EUR RUB EUR RUB Eurosumman vaihtelua voidaan hallita suojaustuotteilla 7

8 Suojausinstrumentin valinta Vaihtoehtoina termiini ja optiorakenteet Valuuttatermiinion sopimus, jossa tulevan kaupan kurssi lyödään lukkoon etukäteen 100% suoja kurssinousua vastaan Ei hyötyä ruplan kurssilaskusta Termiinikurssi on euron ja ruplan korkoerosta johtuen hieman spot-kurssia korkeampi 3kk termiinikurssi kk termiinikurssi Optiorakenteilla saadaan termiinin tavoin suoja kurssinousua (ruplan heikentymistä) vastaan, mutta säilytetään mahdollisuus hyötyä kurssilaskusta Esimerkki optiorakenteesta on lisähyötytermiini: 100% suoja hieman termiiniä heikompaan kurssiin (3kk 43.40, 6kk: 44.30) 50% hyöty kurssilaskusta 100% suoja 100% suoja Ei hyötyä 50% hyöty 8

9 Valuuttariskinhallinta lähtee liikkeelle suojausstrategian määrittelystä Suojaamisen tavoite on turvata yrityksen kate suojaamalla ennustettavissa olevat kassavirrat riittävän pitkälle tulevaisuuteen Suojauksen lähtökohdaksi on tärkeää ottaa realistisesti valittu budjettikurssi Mikä on korkein mahdollinen kurssi, jolla kate on riittävällä tasolla? Suojausinstrumentti voidaan valita siten että budjettikurssi on turvattu, mutta samalla säilytetään mahdollisuus hyötyä positiivisesta kurssiliikkeestä Suojaushorisontti on syytä asettaa vähintään yhtä pitkäksi kuin horisontti, jolla yritys suunnittelee toimintaansa eteenpäin. Yksittäisissä hankkeissa kannattaa suojata kaikki varmistuneet maksuerät Hyvin suunnitellun suojausstrategian pohjalta suojausten käytännön toteutus on helppoa! 9

10 Ruplanäkymät vahvat Rupla on korivaluutta, jota keskuspankki manageeraa USD/RUB 55% & EUR/RUB 45% Ruplakorin vaihteluväliä on vähitellen kasvatettu Nyt vaihteluväli on Interventioita kasvatetaan sallitun vaihteluvälin laitoja lähestyttäessä ja lopulta vaihteluväliä siirretään. Siirto kun interventiot ylittävät $500 miljoonaa / päivä Interventiot aloitettaneen 1 rupla ennen vaihteluvälin laitoja Eli ruplan annetaan liikkua, mutta suuria liikkeitä vaimennetaan Vaihteluvälin leventäminen on askel kohti keskuspankin tavoittelemaa inflaatiotavoitetta Inflaatiotavoite vaatii vapaasti kelluvan valuutan Ruplan joustavuutta lisättäneen asteittain. Keskuspankki sitoutunut siihen, että rupla kelluu vapaasti vuoden 2013 loppuun mennessä Ruplanäkymät vahvat Venäjän talous kunnossa Öljyn hinta pysyy korkealla Öljy avainasemassa ruplan kannalta Öljyn hinta nousee 10% Venäjän BKT kasvaa 0.5%-yksikköä Kallis öljy Vaihtotaseen ylijäämä + budjettiylijäämä Venäjän budjetissa öljyn hinta on $100 / barreli 30 USD/barreli Ruplakori, oikea Brent spot, USD/barreli,käänteinen, vasen Venäjän talous on vahvasti linkattu öljyn hintaan. Indeksi

11 Rupla vahvistuu dollaria sekä euroa vastaan Nordean ennusteen mukaan öljyn hinta pysyy yli $100 / barreli 2012 Aasian kysyntä pitää hinnan korkeana, vaikka USA:n ja Euroopan kysyntä pysyisikin vaisuna Iranin jännitteet uhka öljyn tarjontapuolelle Hinnan lasku 50 dollariin barrelilta pienentäisi Venäjän BKT:a3.5%-yksikköä BKT olisi edelleen plussan puolella Globaalit taantumahuolet suuri riski EM-valuuttana rupla erittäin herkkä riskisentimentille Jo ennestään suuri poliittinen riski kasvanut mielenosoituskynnyksen madalluttua Monia muita maita suuremman poliittisen riskin takia pääomapako Venäjältä on ollut rajua globaalin riskinottohalukkuuden laskiessa. Lainsäädäntö ja sääntely voivat Venäjällä muuttua nopeasti. Jos pääomaliikkeitä rajoitetaan, pääomien kotiuttelu ei välttämättä onnistu Mar10 01Jan11 20Oct11 07Aug12 26May13 14Mar14 USDRUB Forward Nordea Mar10 01Jan11 20Oct11 07Aug12 26May13 14Mar14 EURRUB Forward Nordea 11

12 Rupla riskiherkkä valuutta Esimerkki: katastrofitilanne syyskuu 2008 syyskuu Riski globaalin rahoitusjärjestelmän romahtamisesta johti paniikkiin ruplamarkkinoilla Keskikurssi Venäjän 1998 defaultja ruplan devalvaation yhä muistissa USDRUB +400% % 26.3 % Ruplan massiivinen heikkeneminen Lehman Brothersin jälkeen Periodin keskikurssi poikkesi alkuhetken tilanteesta yli 26.3% ( vs ) Oletetaan vastaavankokoinen liike, 2012 ennuste ja ruplan osuudeksi 50 % Kurssi alussa

13 Yhteenveto Laskutusvaluutan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota Vientiyritykset voivat parantaa markkinaasemaansa laskuttamalla ruplissa. Tuontiyritysten hinnat voivat olla matalammat paikallisessa valuutassa Toimittaessa ruplissa riskienhallintaan tärkeys korostuu Valuuttariskeiltä suojautumisessa vaikeinta on suojaamisen aloittaminen, käytännön toteutus lopulta helppoa. Nordea ennustaa ruplan vahvistuvan euroa vastaan Rupla kuitenkin riskiherkkä valuutta, joka kärsii globaalin talouden epävarmoista näkymistä 13

14 Jussi Myllymäki Nordea Markets Nordea Markets on Nordea Bank Norge ASA:n, Nordea Bank AB:n (publ), Nordea Pankki Suomi Oyj:n ja Nordea Bank Danmark A/S:n Markets-toimintojen yhteinen nimi. Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta taisiihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa. Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisestatai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus-tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan. Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa 1 Leena Mörttinen

rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa 1 Leena Mörttinen Talousnäkymät lokakuussa 2008 rahoitusmarkkinoiden häntä heiluttaa reaalitalouden l koiraa 1 Leena Mörttinen Maailmantalous näkymät synkentyneet y rahoitusmarkkinoiden ongelmien myötä 2007 2008E 2009E

Lisätiedot

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008

Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat. Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Uudet raaka-ainemarkkinoille sidotut indeksilainat Thomas Lindholm Nordea Markets Toukokuu, 2008 Sisällys Indeksilaina Raaka-aine Trendi Indeksilaina Allokaatio Allokaatiotodistus 2 Epävarma markkinatilanne?

Lisätiedot

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets

Pääomaturvattu indeksisijoittaminen. Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Pääomaturvattu indeksisijoittaminen Arvopaperi aamuseminaari 10.11.2010 Thomas Lindholm Nordea Markets Agenda Indeksisijoittamisesta lyhyesti Indeksisijoittamisen vaihtoehdot Pääomaturvattu indeksisijoittaminen

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Metsä 221 Kiinteä ja Vaihtuva USD MYYNTIAIKA: 22.9. 1.1.214 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Metsä Board Oyj, Stora

Lisätiedot

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions

Eurooppa High Yield. sijoita luottoriskiin. Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Eurooppa High Yield sijoita luottoriskiin Ilkka Pihlaja Nordea Markets Structured Investment Solutions Arvopaperin aamuseminaari Musiikkitalo 10.4.2012 Aamun ohjelma Yrityslainamarkkinat tällä hetkellä

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset 11.2.2015 Markkinointimateriaali Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield NOK Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 16.2. - 9.3.2015 SIJOITUSAIKA : Noin 7

Lisätiedot

Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset

Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset 18.10.2013 Ulkomaankaupan valuuttasuojaukset Pohjola Marko Nieminen Pohjola Pankki Oyj / Tel. +358 50 550 9173 marko.nieminen@pohjola.fi Sisältö 1. Valuuttariskin hallinta 2. Valuuttamarkkinat 3. Valuuttariskin

Lisätiedot

Räätälöidyt sijoitukset

Räätälöidyt sijoitukset Räätälöidyt sijoitukset Markkinatilanteeseen sopivat ratkaisut Luottotodistus Eurooppa High Yield USD Kertyvä Tuotto MYYNTIAIKA: 10.11. - 16.12.2014 SIJOITUSAIKA : Noin 7 vuotta KOHDE-ETUUS : Markit itraxx

Lisätiedot

Rahoitusriskien hallintaa. - Venäjä, Baltia ja Kiina. Henri Malvet 23.02.2010. Luottamuksellinen

Rahoitusriskien hallintaa. - Venäjä, Baltia ja Kiina. Henri Malvet 23.02.2010. Luottamuksellinen Rahoitusriskien hallintaa muuttuvassa ympäristössä - Venäjä, Baltia ja Kiina Henri Malvet 23.02.2010 1 Luottamuksellinen Mistä yrityksen rahoitusriskit muodostuvat? Vastapuoliriski Sähkö Korko Likviditeetti

Lisätiedot

Venäjä - silmäys ruplaan ja vähän muuhunkin

Venäjä - silmäys ruplaan ja vähän muuhunkin Venäjä - silmäys ruplaan ja vähän muuhunkin Henri Malvet Oulu 28.02.2012 Luottamuksellinen Venäjä: Mistä juteltiin viimeksi? Yksityiskulutus, vähittäismyynti romahtanut pakkasen puolelle BKT supistui vielä

Lisätiedot

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015

YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 - OMAISUUDENHOITO- YRITYSLAINAKORI EUROOPPA I/2015 Yrityslainakori Eurooppa I/2015 on noin seitsemän vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina, jonka korkotuotto ja takaisinmaksu

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Kesäkuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5069 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 28.6.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

SijoittajanTodistukset

SijoittajanTodistukset 2..25 SijoittajanTodistukset Tartu markkinoiden mahdollisuuksiin LUOTTOTODISTUS LUOTTOTODISTUS Myyntiaika: Myyntiaika: Sijoitusaika: Sijoitusaika: Kohde-etuus: Kohde-etuus: Eurooppa high yield kiinteä

Lisätiedot

Venäjä markkinariskin myllerryksessä. Henri Malvet 21.04.2015

Venäjä markkinariskin myllerryksessä. Henri Malvet 21.04.2015 Venäjä markkinariskin myllerryksessä Henri Malvet 21.04.2015 2 Lähde: SVKK / Venäjän kaupan barometri, syksy 2014 3 EURRUB Ruplan hinta liikkuu öljyn mukana Öljyn hinnan viimeaikainen piristyminen helpottaa

Lisätiedot

Pääomasuojatut sijoitukset

Pääomasuojatut sijoitukset PS Pääomasuojatut sijoitukset # 5081 VIIMEINEN MERKINTÄPÄIVÄ 24. SYYSKUUTA 2013 Osakeindeksiobligaatio Eurooppa MARKKINOINTIMATERIAALIA 1 Sisältö Sisältö 3 Näin pääomasuojatut sijoitukset toimivat 4 Osakeindeksiobligaatio

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5064 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 15.2.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Markkinointimateriaalia Maaliskuu 2011 PÄÄOMASUOJATUT SIJOITUKSET 5067 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä Viimeinen Merkintäpäivä 3.5.2011 1 Saanemme esitellä Arkaile ja voita -periaatteen Onko

Lisätiedot

Krimin kriisi ja Suomen talous

Krimin kriisi ja Suomen talous 21. maaliskuuta 2014 Krimin kriisi ja Suomen talous Sijoittajan kannattaa muistaa hajautus Krimin niemimaan hallinnasta syntynyt kansainvälinen kiista haittaa Venäjän taloudellisia suhteita EU:n ja Yhdysvaltojen

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä

Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä www.handelsbanken.fi/paaomasuoja PääomasuojatuT sijoitukset 5048 Saavuta päämääräsi ilman tarpeettomia riskejä 1 Anna meidän esitellä Arkaile ja voita -periaate Onko pakko ottaa suuria riskejä, jotta säästöt

Lisätiedot

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011

Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista. Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 Tietoa Front Capitalin palveluista & sijoitusratkaisuista Front Capital - Indeksisijoittamisen edelläkävijä 3.10.2011 1 2 1 Mitä on indeksisijoittaminen?... 4 1.1 Asiakkaan hyöty indeksisijoittamisesta...

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 24 .2015

MARKKINAKATSAUS 24 .2015 MARKKINAKATSAUS 24.0.04.20.2015 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot