Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat"

Transkriptio

1 KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

2 KuntaIT:n projektisalkku Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen TotIT SOTE -tietojohtaminen KuntaIT KuntaIT Palveluiden kehitys Asiakaspalvelukeskus (ASPA) Kohti Kumppanuutta Rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste Rekrytointi- ja sijaisratkaisu Sähköisen kilpailutuksen välineet (määrittely) Oulu Tampere Espoo Kuntaliitto KuntaIT Arkistointi Rajapinnat eams Asemakaava JHS Kansallisarkisto Kuntaliitto VirtuK Virkatunniste Käyttäjien- ja käyttöoikeuksien hallinta Kuntaliitto KuntaIT Arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköinen asiointi ja tukipalvelut KuntaIT KuntaIT Välineet Tietohallinto ja edellytykset IT-governance, MDM, benchmarking KuntaIT Prosessienmallinnus, projektinhallinta, kehitysvälineet yms. KuntaIT Kunnat Muut 2

3 KuntaIT Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille ja valtiolle 3

4 Tavoitteet ja tulokset Sähköisen kilpailuttamisen -järjestelmän tavoitteena on tehostaa kuntien ja valtion yksiköiden hankintaprosessia Järjestelmä tukee eri hankintamenettelyjä tehostaa palveluiden ja tarvikkeiden kilpailuttamisprosesseja yhdenmukaistaa tarjouspyyntöjen laadintaa ja tarjousten tekemistä Hankkeessa toteutetaan palveluna kunnille ja valtion yksiköille Sähköinen kilpailutusväline Hyvinvointipalvelujen hankinnan ja tuottamisen yhteistyöympäristö-tietojärjestelmäpalvelu 4

5 Ratkaisu on tarkoitettu: Kohderyhmät Palvelun tuottajille eli yrityksille Kunnille ja valtion yksiköille 5

6 Ongelmana projektin ja tuotosten omistajuus, joten: Käynnistetty 11/2008 määrittelyprojektina, josta KuntaIT vastaa 4-5/2009 mennessä kilpailutusjärjestelmän ja yhteistyöympäristön toiminnallisuuden ja tietoarkkitehtuurin määrittely tekninen määrittely palvelu- ja liiketoimintamallin kuvaaminen sisältäen omistajuuden eri vaihtoehtojen, rahoitusja hinnoittelumallien tarkastelun Tavoitteena tehdä 5-6/2009 tarvittavat päätökset mm. omistajuudesta ja käynnistää järjestelmäkokonaisuuden toteutuksen kilpailutus omistajan johdolla. 6

7 Hankintaprosessia tukevat järjestelmät Muut yhteistyötahot Palveluntuottaja / tavaratoimittaja Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille hanke kohdentuu ensisijaisesti kilpailuttamisjärjestelmää n, ja huomio liitettävyyden muihin järjestelmiin avoimien rajapintojen kautta Yhteistyöympäristö palvelumääritykset ja valintakriteerit laadun kehittäminen ja valvonta palvelujen haku loppuasiakastarpeen perusteella tuottajien omatoiminen perustietojen ylläpito tuottajien tiedot, kriteerit, kilpailutustulokset Kilpailuttamisjärjestelmä hankintalain mukaisen kilpailutusprosessin läpivienti - suunnittelu ja valmistelu - tarjousten vastaanotto (esitietojen täydentäminen) - tarjousten arviointi - päätökset sopimuksenaikaiset valvonta- ja seurantatiedot laatu- ja valintakriteerit tuottajien tiedot (palvelukuvaukset yms.) tarjouspyynnön tiedot, arviointikriteerit palveluntuottajien tekemät tarjoukset arviointiprosessin tiedot Hanke sisältää optiona palvelujen kilpailuttamista tukevan yhteistyöympäristön kehittämisen. Tiedot kirjataan vain kerran ja ovat hyödynnettävissä eri järjestelmissä Palveluntilaajien organisaatiokohtaiset järjestelmät toiminnanohjaus sopimusten hallinta asiakkaiden ja yhteistyökumppanien hallinta ostotilaukset ERP + muut järjestelmät ja tietovarastot tuottajien tiedot, kilpailutustulokset Lähde: Hanke-esitys 7

8 Projektiosapuolet KuntaIT (määrittelyprojektin omistaja) Helsinki Kuopio Oulu KL-Kuntahankinnat Hansel Suomen Kuntaliitto Culminatum, Lastensuojelun keskusliitto ja muita osapuolia (mm. kunnista) hyvinvointipalvelujen osalta TEM (mahdollisesti). 8

9 KuntaIT Kohti kumppanuutta lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut 9

10 Omistaja ja osallistujat, budjetti Projektin osallistujaorganisaatiot Tampereen kaupunki (projektin omistaja) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus-projekti Espoon kaupunki Kuopion kaupunki Lahden kaupunki Oulun kaupunki ja Oulun seutu Salon kaupunki ja seutualueet OPM STM Stakes Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö Paula Vänninmaja, 10

11 Tavoitteet ja tulokset Projektin tavoitteena on tietojärjestelmä- ja palveluteknologiakehityksen avulla sektoroituneen palvelutuotannon eheyttäminen nuoren ja kasvattajan näkökulmasta Tavoitetilassa kohderyhmälle avautuvat saumattomina lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut yhden palveluhistorian ja asiointipalvelun kautta : Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Kouluterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto Nuorisopalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sisältävät myös yksityisten ja 3.sektorin palveluntuottajien palvelut. Projektissa toteutetaan tekniset ja toiminnalliset peruspalvelut ko. kokonaisuudelle ja otetaan käyttöön niiden ydinosat. Pilottikohteet Tampere, Kuopio, Lahti, Salon kaupunki ja seutualueet. 11

12 Tuotettavat palvelut/toiminnallisuus Käyttöönotettu Rajattomat palvelut tietojärjestelmä rakentuu SOA -komponenteista Kasvatus-kumppanuuden tieto- ja palveluarkkitehtuuri Valmiit SOA -arkkitehtuurin mukaiset tieto-järjestelmäkomponentit Lainsäädäntö muutosehdotukset KuntaIT:n kokonaisarkkitehtuuriin kiinnitetty kasvatuskumppanuuden tieto- ja palveluarkkitehtuuri (ns. viitearkkitehtuuri), jonka pohjalta voidaan rakentaa yhteentoimivia ratkaisuja ja palveluita pitkäjänteisesti ja hallitusti valmiiden tietojärjestelmäkomponenttien avulla muiden ratkaisujen kehitys tai sovitus paikallisiksi yhtenäiseksi Rajattomat palvelut ratkaisuksi valmiit rajapinta-adapterit keskeisimpiin operatiivisiin järjestelmiin ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka tukevat nykyistä paremmin huoltajien ja hyvinvointipalvelujen tuottajien vuorovaikutusta, kasvajan ja perheen itseohjautumista Rajattomat palvelut Valtakunnallistamiskonsepti ja tämän ohjaus-organisaatio käyttöönottokonsepti sekä siihen liittyvä tukimateriaali ja käyttöönottojen tukimalli. 12

13 KuntaIT Valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisratkaisu 13

14 Omistaja ja osallistujat, budjetti Suomen Kuntaliitto (omistaja) Kuhilas Oy Kuopion kaupunki Espoon kaupunki Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kirkkonummi Pori Rekry Kymijoen työvoimapalvelu: Kotka, Hamina, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Seutulaskenta Oy Lisäksi TEM osallistuu projektin ohjaukseen ja seurantaan Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö ( alkaen) Tuula Nurminen, Kuntaliitto. 14

15 Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisportaali, jota hallinnoi Kuntaliitto Ratkaisun tavoitteena on varmistaa kunta-alan työvoiman saatavuutta tukea kuntatyönantajamaineen kehittymistä Lopputuotoksena saadaan avoimet kuntatyöpaikat ja työnhakijat kohtaamaan aikaisempaa tehokkaammin sekä nopeammin kokoamalla tämä tarjonta yhteen paikkaan 15

16 Tuotettavat palvelut Työnhakijalle Kaikki kuntatyöpaikat yhdessä paikassa Kattava haku kaikkeen kuntatyöhön, harjoittelupaikkoihin, kesätöihin, sijaisuuksiin Ilmoittautuminen kiinnostuneeksi tiettyihin tehtäviin, tiettyihin kuntiin/kuntayhtymiin tai alueelle hakuvahti, automaattiset ilmoitukset avoimista työpaikoista Työnhakija voi jättää käytettävyystietonsa sähköisessä palvelussa olevaan henkilökohtaiseen kalenteriinsa voidaan kohdentaa myös osa-aika- ja keikkatyötä sekä sijaisuuksia Työnantajalle Mahdollisuus viedä avoimet työpaikat yhteen valtakunnalliseen näkymään, jossa on paljon potentiaalisia työnhakijoita Mahdollisuus selata työnhakijoiden kiinnostuksen kohteita omalla alueella ja omissa tehtävissä Automaattiset ilmoitukset avoimen työpaikan ja työnhakijan kiinnostuksen kohtaamisesta Raportointi- ja tilastointiominaisuudet Yksinkertainen integraatio paikallisiin operatiivisiin järjestelmiin 16

17 Projektin päätuotokset Tuotettavat palvelut Infopalvelut Hakupalvelut CV-pankki Hälytykset Kunta tai kaupunki Kunnallinen liikelaitos Kuntayhtymä esim. sairaanhoitopiiri, koulutuskuntayhtymä jne. Kunta-alan osakeyhtiö Kunta-alan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tai palveluyhtiö Viran tai toimenhaltija / hakija Harjoittelupaikan hakija Sijainen Kesätyöläinen Osa-aikatyöntekijä Opiskelija 17

18 KuntaIT Rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste Projektin esittely - TYÖVERSIO

19 Omistaja ja osallistujat, budjetti Espoo (omistaja) Helsinki Jyväskylä Kirkkonummi Kuopio Vantaa Suomen Kuntaliitto Ympäristöministeriö Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö Ritva Tolvanen, Espoo. 19

20 Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena sähköinen asiointipalvelukokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille asumiseen, rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoja Lopputuotoksena 6 kunnassa pilotoitu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Kuopio, Kirkkonummi) jatkuvaan käyttöön jäävä rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, joka sisältää asiakkaan käyttöön toteutetun nykyjärjestelmien tietosisällön kattavan sähköisen informaatiopalvelun ja vuorovaikutteisen palvelun välineet toimialan keskitettyä asiakaspalvelua varten Valmiit palvelukomponentit ja ohjeistus palvelun käyttöönottamiseksi myös muissa kunnissa Viranomaiset voivat toimia tehokkaasti oman roolinsa mukaisesti yhteisten tavoitteiden hyväksi, eli tuottaa ja ylläpitää asukkaille ja yrityksille läpinäkyvästi ja helposti lähestyttävästi asuin- ja yritysympäristöjä koskevia sähköisiä palveluita. 20

21 Asiakas voi käyttää sähköistä palveluita liittyen asumiseen muuttamiseen rakentamiseen Monipuoliset tiedonhakutoiminnot Palvelut Rakennetun ympäristön palvelupiste Integraatiopalvelut Informaatiopalvelut Sähköinen työpöytä Esim. rakennuslupahakemusten generointi, jolloin työnkulkukaavion mukaisesti hakemus ohjataan oikeille käsittelijöille Ilmoitukset, pyynnöt ja kysymykset hakemukset ja tilaukset Kuntien ja kansalliset järjestelmät - Kiinteistörekisterit - Kaavatietorekisterit - Kaavakartat - Huoneisto- ja rakennusrekisterit - Osoiterekisterit - Rakennusvalvontarekisterit - Vuokratilarekisterit - Sähköiset dokumentit - jne. Työntekijä Prosessit Asianhallinta ContactCenter-järjestelmä ohjaa yhteydenotot oikealle vastuuhenkilölle Älykkään lomakkeen avulla liitetään paikkatieto tai muu tieto (esim. suunnitelma, valokuva), jolloin varmistetaan asian edellyttämä tietosisältö 21

22 Sisältö 1. TotIT hanke 2. Sote -tietojohtaminen 3. Asiakaspalvelukeskus (ASPA) -hanke 22

23 TotIT KUNTIEN JA KAUPUNKIEN TOIMINNAN- JA TALOUDENOHJAUKSEN VIRKAMIES- JA LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON OPERATIIVISEN JA STRATEGISEN JOHTAMISEN TUKEMINEN 23

24 Hankkeen tavoitteet: TotIT Tavoitteena on luoda yhtenäinen käsitys johdon tietojärjestelmien toiminnallisuudesta, sen käyttötavoista ja tietotarpeista sekä teknisistä edellytyksistä tietojen saatavuuden suhteen. Hankkeissa selvitetään kunnan käytössä olevat järjestelmät siitä näkökulmasta, missä laajuudessa kunnan jo olemassa olevia sähköisessä muodossa olevia tietoja voidaan tässä yhteydessä hyödyntää. 24

25 TotIT Tuotokset kuntasektorin käyttöön: yhteiset virkamies- ja luottamushenkilöjohdon tietotarpeiden vaatimusmäärittelyt eri tietojärjestelmien tietosisältö- ja rajapintamääritykset useisiin kuntakentässä yleisesti käytössä oleviin tietojärjestelmiin kohteena olevien tietojärjestelmien yhteiset käsitteet ja sanastot joka on edellytys KuntaIT toimijoiden viitearkkitehtuurin aikaansaamiselle ja kuntien välisen vertailukelpoisen tiedon tuottamiselle vaatimusmäärittely kuntien tietojohtamista tukevien tietojärjestelmien hankintaa varten 25

26 TotIT -hanke Osallistuja-organisaatiot: Turku Tampere Lahti Oulu Pori Hollola Lieto KuntaIT Projektin ositus ja aikataulut: 1. Projektin suunnittelu: 8-11/ Tiedon ja tietojärjestelmien kartoitusmenetelmät: 9-12/ Projektinhallinta: 2/2008 3/ Tietotarpeiden kartoitus: 2/2008 3/ Sanasto- ja käsitetyö: 2/2008 3/ Tietojärjestelmien kartoitus ja rajapintamäärittelyt: 4/2008 3/2009 Asiantuntijapalvelut: 1. Menetelmät: FCG Efeko / FCG MentorIT 2. Projektinhallinta / TietoEnator 3. Tietotarpeiden kartoitus ja sanasto / TietoEnator 4. Tietojärjestelmä ja määritykset: Logica Toteutusprojektin suunnittelu Projektinhallinta Tiedon kartoitusmenetelmä Osaprojekti 1: johdon tietotarpeiden kartoitus Osaprojekti 2: sanasto ja käsitetyö Tietojärjestelmien tietosisällön kartoitusmenetelmä Osaprojekti 3: Tietojärjestelmien kartoitus, tiedonsiirtorajapintojen ja vaatimusten määrittely Q3/2007 Q4/2008 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009

27 Sote -tietojohtaminen 27

28 SOTE-tietojohtamisen tavoitteet Määritellä sote -palvelutuotannon vaikuttavuutta ja tuottavuutta indikoivia käyttökelpoisia mittareita Raportointitiedon yhdenmukaistaminen ja vertailtavuus Suunnitella OID -koodiston käyttöönotto sosiaalitoimen alueella. Tehostaa kuntien SOTE -puolen tietojen keruu- ja raportointiprosesseja (sekä kunnan sisällä että kansallisella tasolla valtion eri viranomaisten kanssa) samasta datasta voidaan muodostaa erilaisia tunnuslukuja johtamisen eri tasoille 28 28

29 JUHTA arviointi: Työstä saatavat hyödyt Yhtenäiset tietorakenteet ja käsitteistö mahdollistavat vertailtavuuden (KuntaIT-toiminnan yhteentoimivuusohjelma) Välilliset tuottavuushyödyt esim. SOTE-ammattilaiset tekevät tällä hetkellä tiedon keruuta -> tähän käytetty aika on pois tuottavasta työstä Kun tiedon keruu yhdenmukaistetaan tiedonkeruuseen kohdistuva työpanos pienenee -> säästöt Luo edellytykset tietojen liikkuvuudelle SOTE palvelukentässä. 29

30 30

31 SOTE-tietojohtamisen / projektiin osallistuvat organisaatiot Osallistuvat kunnat: Tampere Turku Lahti Oulu Espoo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä KuntaIT Yhteistyö: VarSat -hanke Ohjaukseen ja työskentelyyn osallistuvat sidosryhmät: STM Stakes Kuntaliitto 31 31

32 ASPA ASIAKASPALVELUKESKUS 32

33 Lähtökohdat Oulun kaupungille perustetaan Asiakaspalvelukeskus, johon keskitetään kuntalaisten asiakaspalvelua ja asiointia. Asiakaspalvelukeskuksen palvelut tuottaa Oulun Konttori. Uusi Asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa joulukuussa Asiakaspalvelukeskuksessa Oulun kaupungin palveluja tuotetaan käyttäen kolmea palvelukanavaa. Asiakaspalvelukeskus palvelee: 1. asiakaspalvelupisteessä paikan päällä 2. puhelimitse contact centerin välityksellä 3. sähköisen OmaOulu-portaalin kautta. Sähköisen asioinnin laajentuva käyttö ja kehittäminen on koko keskitetyn asiakaspalvelukonseptin tärkeä lähtökohta Hanke-ehdotus KuntaIT:lle 11/

34 KuntaIT ASPA-projekti Tavoitteena on luoda kunnille asiakaslähtöinen toimintamalli, asiakaspalvelukeskuskonsepti, jossa asiakaspalvelu järjestetään palvelu- ja prosessilähtöisesti. ASPA-hankkeen kansallinen koordinointivastuu on Oulun kaupungilla. Osatoteuttajina ovat myös Rovaniemen ja Kuusamon kaupungit. Rovaniemen kaupunki soveltaa konseptia pienemmissä palvelukylissä Kuusamon kaupunki luo tukipalvelujen toimintamallin asiakaspalvelukeskuksen tarpeisiin ja selvittää kunta-valtio palvelujen soveltuvuutta asiakaspalvelukeskuskonseptiin. Hanketta ohjaa ja osittain rahoittaa Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikkö Ohjausryhmä Projektipäällikkö Projektiryhmä ASPA Projektiryhmä Oulu (Riihimäki) JUHTA Seurantaryhmä Palvelukylät Osaprojektiryhmä Rovaniemi Tukipalvelut Osaprojektiryhmä Kuusamo Yhteistyötä tehdään yhteispalvelun kehittämistä ja julkisten palvelujen uusia järjestämistapoja koskevan selvitystyön kanssa. 34

35 35

36 Asiakaspalvelukeskus (aikataulu) 0. Hankesuunnittelu 1. Asiakasstrategian ja asiakas segmenttien laadinta 2. Palveluiden ja palvelukanavien määrittely 3. Asiakkuuden hallinnan määrittely 4. Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelukeskuskonseptissa 5. Tukipalveluiden määrittely 6. Kuusamon asiakaspalvelut 7. Palvelukylät 8. Resursointi ja osaaminen 9. Tietojärjestelmä-palveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan 10. Konseptin pilotointi valituilla palveluilla 11. Asiakaspalvelu-keskuksen käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä 12. Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa 13. Päättäminen Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Hallinnon kehittämisosasto, KuntaIT-yksikkö 36

37 Arkkitehtuurin kehittäminen

38 Kokonaisjäsennys Arkkitehtuurimalli ja työkalut Kehittäminen ja projektit Tuotokset Linjaukset ja kuvaukset Koulutus ja tuki Arkkitehtuurimalli Kehittämisohjelma Koulutusmateriaali Hallinta- ja kuvausvälineistö Hallintamalli Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Organisointi Prosessikuvaukset Kypsyystasomalli Dokumentaatio Prosessikuvaukset Arviointipohja Kypsyystasoarviot Kuvauspohjat Yhteiset työkalut Kehittämisprojekti Kehittämisen mallit Kehittämispolku - tiekartta Projektisalkku Yksittäiset projektit Nykytilan kartoitusprosessi Viitearkkitehtuurin laatiminen Kuntasektoria koskevat Kaikkia koskevat Sidosarkkitehtuurit Nykytilakuvaukset Suositukset - viitearkkitehtuurit Soveltamisohjeet Toteutusesimerkit - Caset Toimialaa koskevat Sidosarkkitehtuurit Nykytilakuvaukset Suositukset - viitearkkitehtuurit Soveltamisohjeet Toteutusesimerkit - Caset Yksittäistä kuntaa koskevat Kunta A Kunta B Kunnan A kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Nykytilakuvaukset Sidosarkkitehtuurit Suositukset - viitearkkitehtuurit Usein kysytyt kysymykset Osaamisverkosto Ohjeet / neuvot Yleiset hyödyntämisohjeet Mallit 38

39 1. Teknologialinjaukset ja nykytilan kartoitus Kokonaisarkkitehtuurituotokset Malli nykytilan kartoittamiseen -raportti SOA-hyödyntämien kuntasektorilla 0.8.doc (sis. teknologialinjaukset) 3. Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Suositus ylätason arkkitehtuurimenetelmän jäsentymisestä Arkkitehtuurimenetelmän ja kuvauspohjien hyödyntämisen kuvaus Järjestelmämallinnusohjeistus (Archimate): -malleja Archimate mallintamiseen - ohjeistus Archimate notaation hyödyntämisestä Suositukset salkkujen muodostamisesta ja hyödyntämisestä: - prosessisalkku - tietojärjestelmäsalkku - teknologiasalkku Suositukset: -arkkitehtuurikehikon rakentamisesta ja hyödyntämisestä - arkkitehtuurilinjausten rakentamisesta ja hyödyntämisestä SOA-hyödyntämien kuntasektorilla 1.0.doc Kuntasektorin SOAteknologialinjaukset 1.0.doc VALMIS KESKEN 2. SOA - Konsepti KA-menetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa. SOA- POC-raportti (SOA-case: prosessimallennuksesta SOAtoteutukseenlomahakuprosessi) Roolit ja niiden tarpeet SOAn mukaisessa prosessien kehittämisessä 4. Arkkitehtuurin kehitys- hallintamalli Kokonaisarkkitehtuurin yleiskuva -dokumentti Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurikyvy kkyyden kypsyystasomalli 5. Tiekartan määrittely Ohje arkkitehtuuritiekartan luomiseen Esimerkki Tampereen arkkitehtuuritiekartasta Q1-Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009

40 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (1/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus Nykytilan kartoitus Malli nykytilan kartoittamiseen - raportti 9 / / 2008, katselmointi 10/2008 SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla 100 % Kyseessä on raporttimuotoinen dokumentti siitä, miten nykytilan kartoitus toteutettiin Tampereen kaupungilla. Kyseessä ei siis ole ohje nykytilan kartoittamiseksi SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla v. 0.8 SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla v. 1.0 Kuntasektorin SOAteknologialinjaukset 1.0 2/2008, katselmointi 2/ / / 08, katselmointi 12/ / / 08, katselmointi 12/ % 90 % SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla dokumentin päivitys ja jakaminen kahteen osaan (SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla ja kuntasektorin teknologialinjaukset) 90 % SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla dokumentin päivitys ja jakaminen kahteen osaan (SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla ja kuntasektorin teknologialinjaukset) 40

41 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (2/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus SOA -konsepti KA-menetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa Roolit ja niiden tarpeet SOAn mukaisessa prosessien kehittämisessä SOAPOC-raportti (SOA-case: prosessimallinnuksesta SOAtoteutukseen-lomahakuprosessi) 02 / / 09, katselmointi 1/ / / 09, katselmointi 1/ / / 08, esitellään (ei katselmoida) 12/ % Ohje siitä kuinka SOA -projektissa edetään KAmenetelmän mukaisesti liiketoiminnan kuvaamisesta tekniseen toteutukseen 10 % Sisältää tarkastelunäkökulmat (esim. arkkitehtuuri, liiketoiminnan strategia, operatiivinen TVT-toiminta, roolit), toimijoiden sekä tarpeiden suhde toisiinsa, osaamisen tavoitetasot ja mittarointi sekä osaamisen tarve SOA:an pohjautuvassa kokonaisarkkitehtuurissa. Esimerkkinä käytetään Tampereen kaupunkia. 40 % Raportti siitä kuinka tehtiin ensimmäinen SOA-toteutus Tampereella, teknologialinjausten koestaminen, kokemusten keräämistä roolituksesta ja roolituksen mukaisista tehtävistä. Projektiraportti 01 / 09, ei katselmoida 0 % Projektin toteutuksen arviointiraportti 41

42 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (3/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Kuntasektorin KA-menetelmä -suositus ylätason arkkitehtuurimenetelmän jäsentymisestä kokonaisuudessaan näkökulma- ja käsitetasotarkastelu - arkkitehtuurimenetelmän ja kuvauspohjien hyödyntämisen kuvaus - suositus prosessisalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus tietojärjestelmäsalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus teknologiasalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus arkkitehtuurikehikon rakentamisesta ja hyödyntämisestä - - suositus arkkitehtuurilinjausten muodostamisesta ja hyödyntämisestä Järjestelmämallinnusohjeistusta (Archimate) Projektiraportti 10/2008, katselmointi 12/ /2008, katselmointi 12/ /2008, ei katselmoida 50 % Sovelletaan valtionhallinnon arkkitehtuurimenetelmää kuntasektorille sekä yksittäiselle kunnalle. Käydään läpi ValtIT:n menetelmä ja tarkennetaan valituilta osin kuntasektorille. Samassa laaditaan ylätason dokumentti kuntasektorin arkkitehtuurimenetelmän jäsennyksestä kuntasektorilla pohjautuen ValtITmenetelmään. 80 % Archimate-mallinnuksesta raportti, jossa käsitellään mallinnusta ja sertifiointuja mallinnusvälineitä. Lisäksi annetaan ohjeistusta notaation käytöstä ja esitellään mallinnuksia. 0 % Projektin toteutuksen arviointiraportti 42

43 SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla Ohjeistaa, miten SOA voidaan huomioida järjestelmähankinnoissa Sisältää malleja tarjouspyyntöihin liitettävistä määrityksistä Esittelee SOA-ympäristön tietoturvavaatimuksia ja tietoturvan toteuttamista Kuvaa SOA palveluiden tunnistamisen Kuvaa SOA palveluiden vaatimukset 43

44 Kuntasektorin teknologialinjaukset Pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia järjestelmähankintoja SOA:n siirtyminen edellyttää? Mitä standardeja tulisi käyttää? Mitkä tuotteita ja tuoteyhdistelmiä on todettu toimiviksi ja järkeviksi? Miten SOA:n mukaisia palveluita tulisi toteuttaa? 44

45 Kuntasektorin teknologialinjaukset Esittelee koestettuja teknologia- ja tuotevalintoja BPMN-työkalut BPEL-prosessimoottorit ESB-tuotteet Web-sovelluspalveluhakemistot Portaalipalvelintuotteet Tietoturvatuotteet 45

46 Kuntasektorin teknologialinjaukset Kuvaa suositellun teknologiapinon SOA-teknologiapino Prosessien seuranta ja mallinnus Käyttöliittymä Seuranta- ja analysointityökalut JSR-168 portaali Web-palvelin BPMN-prosessimallinnus Työpöytäsovelluk set Prosessimoottori BPEL-tuki Työnkulut ja säännöt Palveluväylä (ESB) ja hakemistot Palvelut Viestien ohjaussäännöt ja reititys WS-I web-sovelluspalvelut Sanomajonot ja viestimuunnokset UDDIhakemisto Tietovarannot ja master data MDM-tuotteet ja CDI data hubit Tietokannan hallintajärjestelmät ja LDAP hakemistot 46

47 Kuntasektorin teknologialinjaukset Kuvaa tekniset vaatimukset web-sovelluspalveluille (web service) Web-sovelluspalvelun tulee olla: Itsenäinen (self-contained). Asiakaspäässä ei tarvita muita ohjelmistoja. Itsensä kuvaava. Koodigeneraattoreita tai erillistä metadatapalvelua ei tarvita palvelun kutsumiseen. Modulaarinen. Monimutkaisemmat ja laajemmat web-sovelluspalvelut voidaan koostaa pienemmistä ja yksinkertaisemmista web-sovelluspalveluista Alustariippumaton. Perustuu avoimille XML-pohjaisille standardeille ja on riippumaton esim. ohjelmointikielestä ja käyttöjärjestelmästä. Kuvaa liiketoimintaprosessien hallinnan ja prosessimoottorien käytön Kuvaa palveluiden orkestroinnin Websovelluspalvel u 4 Websovelluspalvel u 3 Orkestroinnin koordinaattori (esim. BPELprosessimanageri) Websovelluspalvel u 1 Websovelluspalvel u 2 47

48 Muuta toimintaa prosessinmallinnusvälineet ja koulutus kunnille projektihallinnan välineet projektitoimistopalvelut JHS-sihteeristöpalvelu Kuntasektorin IT-varautuminen 48

49 Kiitos!

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 2.10.2012 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus JHKA-jaosto 13.11.2013 Kuntasektorin KA-työn tavoitteet KA-osaamisen kehittäminen kuntasektorilla Kuntasektorin yhteisien linjauksien tuottaminen Kuntasektorin

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta

JHKA-jaosto. 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto 1. Työsuunnitelma: 2015 toimikauden loppu - Esitys: JUHTA hyväksyisi työsuunnitelman 2. Taustamateriaali tilanteesta JHKA-jaosto ja -sihteeristö, VM / JulkICT 3.12.2014 1.1 JHKA-jaoston tavoitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen

TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen TIETOHALLINTOLAKI (LUONNOS) 13.10.2010 Korkeakoulujen IT-päivät Erityisasiantuntija Olli-Pekka Rissanen Keskeisenä tavoitteena Toteuttaa eduskunnan 7.12.2009 tekemä päätös, että hallituksen tulisi valmistella

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa 2016 14.12.2016 Jari Kallela JUHTA JulkICT Sisältö Yhteentoimivuuden haaste Kokonaisarkkitehtuurikyvykkyyden edistyminen Uudistuva sisältö Tietohallintolaki

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA

Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin KA KA Pohjois-Savon tietohallintostrategiassa Varkauden kaupungin KA Jarmo Heinonen ICT-päällikkö Kuntasektorin KA Kuntasektorin KA Organisointi Kuntaliitto toimii kuntasektorin

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla

JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet. JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla JHS-jaoston toiminta ja tavoitteet JUHTA:n syysseminaari Kuntatalolla 19.9.2013 Toiminnan tavoitteiden ja painopisteiden määrittely Keinot JHS Tavoite Mitä ja minkälaisia suosituksia tavoitteiden toteutumisen

Lisätiedot

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA

Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Paikkatiedon kokonaisarkkitehtuuri LUONNOSTELUA Inspire verkoston Arkkitehtuuriryhmän kokous 12.10.2012 Tampereen kaupunki Marko Kauppi Taustaa 2011 tehty kaupunkiympäristön kehittämisen (KAKE) paikkatietoalueen

Lisätiedot

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT

Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri. Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Tietohallintolaki ja yhteinen arkkitehtuuri Paikkatiedon viitearkkitehtuurityön työpaja 25.11.2011 Tommi Oikarinen, VM, JulkICT Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Tavoite: tehostaa julkisen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintamalli 1.10.2015 Sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan hallitsemat rajapinnat)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri. PATINE neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT kokonaisarkkitehtuuri PATINE 18.8.2011 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / JulkICT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture (EA) Kokonaisarkkitehtuuri kuvaa, kuinka organisaation toimintaprosessit,

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa Kokonaisarkkitehtuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari 23.4. 2013 Mikko Huovila THL / Oper 23.4.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Helsinki

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Helsinki Parasta palvelua Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Helsinki 16.1.2015 Jani Moliis Copyright Kuntien Tiera Oy Sisältö 1. Uudistuksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Sisältö Projektin asetus ja tavoitteet Käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA

Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen. Kunta-KaPA Kuntien Kansalliseen palveluarkkitehtuuriin liittyminen Kunta-KaPA JUHTA 14.10.2015 Kunta-KaPA Kuntaliittoon on perustettu projektitoimisto, jonka tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin

Lisätiedot

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen

KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA. Tilannekatsaus JUHTA, Tommi Oikarinen KUNTA- JA PALVELURAKENNEMUUTOSTEN ICT-TUKIOHJELMA Tilannekatsaus JUHTA, 11.6.2013 Tommi Oikarinen Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous

Sote-palveluhakemisto-projekti. Projektiryhmän kokous Sote-palveluhakemisto-projekti Projektiryhmän kokous 11.1.2017 Asialista 1.10.2017 1. Kokouksen avaus 2. Ajankohtaiskatsaus projektin etenemiseen Osaprojekti 1 Osaprojekti 2 3. Road map Mitä on tehty Missä

Lisätiedot

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä Tommi Karttaavi 25.4.2007 JHS-järjestelmä JHS-suosituksia (julkisen hallinnon suositus) on laadittu vuodesta 1992 lähtien, jolloin JHS-järjestelmä korvasi VHS-järjestelmän Voimassa olevia

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta

Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta Keskustelutilaisuus ICT-palvelujen kehittäminen -suositussarjasta 25.2.2009 Agenda Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Arkkitehtuuriajattelun soveltuvuus ICTpalvelujen kehittäminen -suositussarjaan

Lisätiedot

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet

Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Työpaja 3: Kohdealueyhteistyö ja toimialarajat ylittävät kehittämiskohteet Lähtötilanne Kuntien rooli kohde-alueille liittyvien palveluiden järjestäjinä ja tuottajina vaihtelee huomattavasti Kaikkia kohde-alueeseen

Lisätiedot

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas

JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri. JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas JUHTA Kansallinen palveluarkkitehtuuri JulkICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.9.2013 Kansallinen tilanne Taloudellinen tilanne synkkä Nokia-klusterin vaikeudet Uutta kasvua saatava PK-sektorilta,

Lisätiedot

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi::

Laat Laa uv t as uv t as a t a a v a ien t a t paaminen Laat Laa uty uty ja ja ko k ko k naisarkkiteh naisarkkit tuuri KA tiimi tiimi:: Laatuvastaavien tapaaminen 10.2.2012 Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri KA tiimi: Tapani Kella Tuuli Karjalainen Ville Seppänen Kokonaisarkkitehtuurihanke Jyväskylän yliopisto KA hankkeen taustaa Tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 2007-2013

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 2007-2013 Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 2007-2013 Tausta KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien omista esityksistä on toteutettu JUHTA:n puollolla useita kehityshankkeita

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin!

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke vauhtiin! 14.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke vauhtiin! -seminaari Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke 1990-luku 2000 Tekniikka

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.5.2013 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2013 Tämä työsuunnitelma

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu

Korkeakoulujen IT-päivät 2010, , Joensuu Korkeakoulujen IT-päivät 2010, 12.10.2010, Joensuu Mika Karjalainen, Silver Planet Oy 2010 Silver Planet Oy 1 Sisältö Kokonaisarkkitehtuuri lyhyesti 2010 Silver Planet Oy 2 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI

KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI KASVUPALVELUN KANSALLISEN JA MAAKUNNALLISEN VALMISTELUN YHTEISSEMINAARI 8.2.2017 Kansalliset digitaaliset toimintamallit Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM Kansalliset digitaaliset toimintamallit

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma /2016 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset- yksikkö 3.12.2014 JHKA-jaosto ja -sihteeristö Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma

Lisätiedot

Asiakkuus- ja toimintaperustaisuus muutosdriverina Työkaluja ja kokemuksia Espoosta

Asiakkuus- ja toimintaperustaisuus muutosdriverina Työkaluja ja kokemuksia Espoosta Asiakkuus- ja toimintaperustaisuus muutosdriverina Työkaluja ja kokemuksia Espoosta Kehittämispäällikkö Valia Wistuba Konserniesikunta/ Palvelut ja laatu yksikkö Kuntamarkkinat Kokeillen kohti asiakkuutta

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen

Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA O-P Rissanen Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tilannekatsaus JUHTA 5.2.2013 O-P Rissanen 5.2.2014 Mistä palveluarkkitehtuuri koostuu? Talpol päätöksestä 19.11.2013 kansallinen palveluväylä (tiedonvälityskerros) kansallinen

Lisätiedot

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma

Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma 2: Hyödynnetään avointa, omaa ja yhteistä tietoa Kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma JulkICT-osasto Tietojen hyödyntämisen ja tietojohtamisen yleinen tavoite 2: Hyödynnetään

Lisätiedot

JUHTA kokous JHS 179 v 2.0 esittely VM

JUHTA kokous JHS 179 v 2.0 esittely VM JUHTA kokous JHS 179 v 2.0 esittely VM 27.01.2017 Hannu Ojala Kokonaisarkkitehtuuri JHS 179 uudistuu JHS 179 v2.0 on huomattavasti kattavampi kokonaisuus kuin edeltävä JHS 179 v1.0. Se tarjoaa päästä-päähän

Lisätiedot

Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin

Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin Kuntien integraatioalustan hallintamallin koestus käyttötapauksin JUHTA 17.2.2016 Hannes Rauhala, Espoon kaupunki, mukana hankkeessa myös Turun ja Vantaan kaupungit Tämän projektin tavoitteet Tukea Espoon,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict

JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI. Kuntaliitto Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict JULKISEN HALLINNON SÄHKÖISEN ASIOINNIN VIITEARKKITEHTUURI Kuntaliitto 02.10.2012 Hannu Ojala Neuvotteleva virkamies/julkict Lähtökohdat Laaditaan kokonaisarkkitehtuuri tietylle sektorille, joka menee läpi

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous

Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous Kansallisen tulorekisterin perustamishanke JUHTA-kokous 14.4.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävät Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä kattava ja keskitetty

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT

Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt , Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen palveluväylä - yleiskuva ja tilanne nyt 20.5.2014, Jyväskylä Pauli Kartano Valtiovarainministeriö, JulkICT Kansallinen Palveluarkkitehtuuri -ohjelma 2014-2017 Perustietovarannot Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello

Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari kello Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) Terveydenhuollon alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen kehittämistarpeet -seminaari

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 4 Nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio:1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Nykytilan kuvaaminen...

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje

Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena. Sisältö 1 (11) Ohje Ohje 1 (11) 04.09.2012 Toiminnan ja tietohallinnon kehittäminen kokonaisuutena Tämä ohje on yleisen tason kuvaus julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja sen tarkoituksesta. Aluksi myös kuvataan

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI

PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI Workshop 29.4. Antti Ylä-Jarkko PALVELUIDEN YLLÄPITO- JA KEHITTÄMISMALLI REALITEETTEJA Budjetti pysyy samana Mitä vähemmän henkilöstöä operoi järjestelmän parissa, sen todennäköisemmin se toimii virheettä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari

Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi. JHS-seminaari Jukka Ahtikari Tieto ja järjestelmät integroituvat asiakaslähtöisiksi palveluiksi JHS-seminaari 5.4.2005 Jukka Ahtikari Yhteentoimivuus muodostuu eri osa-alueista Yhteentoimivat palvelut Organisatorinen käyttäjät, prosessit,

Lisätiedot

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke

Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yhteinen tiedon hallinta -kärkihanke Yleisesitys Digitalisoidaan julkiset palvelut / Yhteinen tiedon hallinta (YTI) -hanke Tavoitteena yhä paremmat ja tehokkaammat palvelut vaikka keinot ja ympäristö muuttuvat

Lisätiedot

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut

ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut ODA = Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut Shp:en ja Sote-johdon tapaaminen 5.5.2015 Tuula Heinänen Uudet Omahoitopalvelut 2 Mitä uutta? Korvaa nyt käytössä olevia yksittäisiä kuntakohtaisia ratkaisuja

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen

SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen SADe-ohjelma tilanne ja eteneminen 20 suurimman kunnan tuottavuusohjelmakeskustelutilaisuus 3.9.2009 Ylijohtaja Silja Hiironniemi Taustaa Hallitusohjelman mukaisesti julkisen hallinnon toimintaa, palvelurakenteita,

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio

JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus Kansallismuseon auditorio JHS 179 suosituksen uudistamishanke Suositusluonnoksen ja liitteiden esittely Keskustelutilaisuus 29.4.2015 Kansallismuseon auditorio Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Esityksen sisältö Suosituksen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Avoimen lähdekoodin ohjelmistot julkisessa hallinnossa Ohjelmistotuotteen hallinta ja hallinnointi 22.4.2015 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Strategisten linjausten perusteemat Avoimuus Hallinto,

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 18.03.2014 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen tavoitteet ja kohderyhmät 1/2 Suositus korvaa aiemmin käytössä

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 3. Arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaus Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot