Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat"

Transkriptio

1 KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

2 KuntaIT:n projektisalkku Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen TotIT SOTE -tietojohtaminen KuntaIT KuntaIT Palveluiden kehitys Asiakaspalvelukeskus (ASPA) Kohti Kumppanuutta Rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste Rekrytointi- ja sijaisratkaisu Sähköisen kilpailutuksen välineet (määrittely) Oulu Tampere Espoo Kuntaliitto KuntaIT Arkistointi Rajapinnat eams Asemakaava JHS Kansallisarkisto Kuntaliitto VirtuK Virkatunniste Käyttäjien- ja käyttöoikeuksien hallinta Kuntaliitto KuntaIT Arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköinen asiointi ja tukipalvelut KuntaIT KuntaIT Välineet Tietohallinto ja edellytykset IT-governance, MDM, benchmarking KuntaIT Prosessienmallinnus, projektinhallinta, kehitysvälineet yms. KuntaIT Kunnat Muut 2

3 KuntaIT Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille ja valtiolle 3

4 Tavoitteet ja tulokset Sähköisen kilpailuttamisen -järjestelmän tavoitteena on tehostaa kuntien ja valtion yksiköiden hankintaprosessia Järjestelmä tukee eri hankintamenettelyjä tehostaa palveluiden ja tarvikkeiden kilpailuttamisprosesseja yhdenmukaistaa tarjouspyyntöjen laadintaa ja tarjousten tekemistä Hankkeessa toteutetaan palveluna kunnille ja valtion yksiköille Sähköinen kilpailutusväline Hyvinvointipalvelujen hankinnan ja tuottamisen yhteistyöympäristö-tietojärjestelmäpalvelu 4

5 Ratkaisu on tarkoitettu: Kohderyhmät Palvelun tuottajille eli yrityksille Kunnille ja valtion yksiköille 5

6 Ongelmana projektin ja tuotosten omistajuus, joten: Käynnistetty 11/2008 määrittelyprojektina, josta KuntaIT vastaa 4-5/2009 mennessä kilpailutusjärjestelmän ja yhteistyöympäristön toiminnallisuuden ja tietoarkkitehtuurin määrittely tekninen määrittely palvelu- ja liiketoimintamallin kuvaaminen sisältäen omistajuuden eri vaihtoehtojen, rahoitusja hinnoittelumallien tarkastelun Tavoitteena tehdä 5-6/2009 tarvittavat päätökset mm. omistajuudesta ja käynnistää järjestelmäkokonaisuuden toteutuksen kilpailutus omistajan johdolla. 6

7 Hankintaprosessia tukevat järjestelmät Muut yhteistyötahot Palveluntuottaja / tavaratoimittaja Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille hanke kohdentuu ensisijaisesti kilpailuttamisjärjestelmää n, ja huomio liitettävyyden muihin järjestelmiin avoimien rajapintojen kautta Yhteistyöympäristö palvelumääritykset ja valintakriteerit laadun kehittäminen ja valvonta palvelujen haku loppuasiakastarpeen perusteella tuottajien omatoiminen perustietojen ylläpito tuottajien tiedot, kriteerit, kilpailutustulokset Kilpailuttamisjärjestelmä hankintalain mukaisen kilpailutusprosessin läpivienti - suunnittelu ja valmistelu - tarjousten vastaanotto (esitietojen täydentäminen) - tarjousten arviointi - päätökset sopimuksenaikaiset valvonta- ja seurantatiedot laatu- ja valintakriteerit tuottajien tiedot (palvelukuvaukset yms.) tarjouspyynnön tiedot, arviointikriteerit palveluntuottajien tekemät tarjoukset arviointiprosessin tiedot Hanke sisältää optiona palvelujen kilpailuttamista tukevan yhteistyöympäristön kehittämisen. Tiedot kirjataan vain kerran ja ovat hyödynnettävissä eri järjestelmissä Palveluntilaajien organisaatiokohtaiset järjestelmät toiminnanohjaus sopimusten hallinta asiakkaiden ja yhteistyökumppanien hallinta ostotilaukset ERP + muut järjestelmät ja tietovarastot tuottajien tiedot, kilpailutustulokset Lähde: Hanke-esitys 7

8 Projektiosapuolet KuntaIT (määrittelyprojektin omistaja) Helsinki Kuopio Oulu KL-Kuntahankinnat Hansel Suomen Kuntaliitto Culminatum, Lastensuojelun keskusliitto ja muita osapuolia (mm. kunnista) hyvinvointipalvelujen osalta TEM (mahdollisesti). 8

9 KuntaIT Kohti kumppanuutta lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut 9

10 Omistaja ja osallistujat, budjetti Projektin osallistujaorganisaatiot Tampereen kaupunki (projektin omistaja) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus-projekti Espoon kaupunki Kuopion kaupunki Lahden kaupunki Oulun kaupunki ja Oulun seutu Salon kaupunki ja seutualueet OPM STM Stakes Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö Paula Vänninmaja, 10

11 Tavoitteet ja tulokset Projektin tavoitteena on tietojärjestelmä- ja palveluteknologiakehityksen avulla sektoroituneen palvelutuotannon eheyttäminen nuoren ja kasvattajan näkökulmasta Tavoitetilassa kohderyhmälle avautuvat saumattomina lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut yhden palveluhistorian ja asiointipalvelun kautta : Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Kouluterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto Nuorisopalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sisältävät myös yksityisten ja 3.sektorin palveluntuottajien palvelut. Projektissa toteutetaan tekniset ja toiminnalliset peruspalvelut ko. kokonaisuudelle ja otetaan käyttöön niiden ydinosat. Pilottikohteet Tampere, Kuopio, Lahti, Salon kaupunki ja seutualueet. 11

12 Tuotettavat palvelut/toiminnallisuus Käyttöönotettu Rajattomat palvelut tietojärjestelmä rakentuu SOA -komponenteista Kasvatus-kumppanuuden tieto- ja palveluarkkitehtuuri Valmiit SOA -arkkitehtuurin mukaiset tieto-järjestelmäkomponentit Lainsäädäntö muutosehdotukset KuntaIT:n kokonaisarkkitehtuuriin kiinnitetty kasvatuskumppanuuden tieto- ja palveluarkkitehtuuri (ns. viitearkkitehtuuri), jonka pohjalta voidaan rakentaa yhteentoimivia ratkaisuja ja palveluita pitkäjänteisesti ja hallitusti valmiiden tietojärjestelmäkomponenttien avulla muiden ratkaisujen kehitys tai sovitus paikallisiksi yhtenäiseksi Rajattomat palvelut ratkaisuksi valmiit rajapinta-adapterit keskeisimpiin operatiivisiin järjestelmiin ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka tukevat nykyistä paremmin huoltajien ja hyvinvointipalvelujen tuottajien vuorovaikutusta, kasvajan ja perheen itseohjautumista Rajattomat palvelut Valtakunnallistamiskonsepti ja tämän ohjaus-organisaatio käyttöönottokonsepti sekä siihen liittyvä tukimateriaali ja käyttöönottojen tukimalli. 12

13 KuntaIT Valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisratkaisu 13

14 Omistaja ja osallistujat, budjetti Suomen Kuntaliitto (omistaja) Kuhilas Oy Kuopion kaupunki Espoon kaupunki Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kirkkonummi Pori Rekry Kymijoen työvoimapalvelu: Kotka, Hamina, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Seutulaskenta Oy Lisäksi TEM osallistuu projektin ohjaukseen ja seurantaan Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö ( alkaen) Tuula Nurminen, Kuntaliitto. 14

15 Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisportaali, jota hallinnoi Kuntaliitto Ratkaisun tavoitteena on varmistaa kunta-alan työvoiman saatavuutta tukea kuntatyönantajamaineen kehittymistä Lopputuotoksena saadaan avoimet kuntatyöpaikat ja työnhakijat kohtaamaan aikaisempaa tehokkaammin sekä nopeammin kokoamalla tämä tarjonta yhteen paikkaan 15

16 Tuotettavat palvelut Työnhakijalle Kaikki kuntatyöpaikat yhdessä paikassa Kattava haku kaikkeen kuntatyöhön, harjoittelupaikkoihin, kesätöihin, sijaisuuksiin Ilmoittautuminen kiinnostuneeksi tiettyihin tehtäviin, tiettyihin kuntiin/kuntayhtymiin tai alueelle hakuvahti, automaattiset ilmoitukset avoimista työpaikoista Työnhakija voi jättää käytettävyystietonsa sähköisessä palvelussa olevaan henkilökohtaiseen kalenteriinsa voidaan kohdentaa myös osa-aika- ja keikkatyötä sekä sijaisuuksia Työnantajalle Mahdollisuus viedä avoimet työpaikat yhteen valtakunnalliseen näkymään, jossa on paljon potentiaalisia työnhakijoita Mahdollisuus selata työnhakijoiden kiinnostuksen kohteita omalla alueella ja omissa tehtävissä Automaattiset ilmoitukset avoimen työpaikan ja työnhakijan kiinnostuksen kohtaamisesta Raportointi- ja tilastointiominaisuudet Yksinkertainen integraatio paikallisiin operatiivisiin järjestelmiin 16

17 Projektin päätuotokset Tuotettavat palvelut Infopalvelut Hakupalvelut CV-pankki Hälytykset Kunta tai kaupunki Kunnallinen liikelaitos Kuntayhtymä esim. sairaanhoitopiiri, koulutuskuntayhtymä jne. Kunta-alan osakeyhtiö Kunta-alan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tai palveluyhtiö Viran tai toimenhaltija / hakija Harjoittelupaikan hakija Sijainen Kesätyöläinen Osa-aikatyöntekijä Opiskelija 17

18 KuntaIT Rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste Projektin esittely - TYÖVERSIO

19 Omistaja ja osallistujat, budjetti Espoo (omistaja) Helsinki Jyväskylä Kirkkonummi Kuopio Vantaa Suomen Kuntaliitto Ympäristöministeriö Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö Ritva Tolvanen, Espoo. 19

20 Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena sähköinen asiointipalvelukokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille asumiseen, rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoja Lopputuotoksena 6 kunnassa pilotoitu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Kuopio, Kirkkonummi) jatkuvaan käyttöön jäävä rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, joka sisältää asiakkaan käyttöön toteutetun nykyjärjestelmien tietosisällön kattavan sähköisen informaatiopalvelun ja vuorovaikutteisen palvelun välineet toimialan keskitettyä asiakaspalvelua varten Valmiit palvelukomponentit ja ohjeistus palvelun käyttöönottamiseksi myös muissa kunnissa Viranomaiset voivat toimia tehokkaasti oman roolinsa mukaisesti yhteisten tavoitteiden hyväksi, eli tuottaa ja ylläpitää asukkaille ja yrityksille läpinäkyvästi ja helposti lähestyttävästi asuin- ja yritysympäristöjä koskevia sähköisiä palveluita. 20

21 Asiakas voi käyttää sähköistä palveluita liittyen asumiseen muuttamiseen rakentamiseen Monipuoliset tiedonhakutoiminnot Palvelut Rakennetun ympäristön palvelupiste Integraatiopalvelut Informaatiopalvelut Sähköinen työpöytä Esim. rakennuslupahakemusten generointi, jolloin työnkulkukaavion mukaisesti hakemus ohjataan oikeille käsittelijöille Ilmoitukset, pyynnöt ja kysymykset hakemukset ja tilaukset Kuntien ja kansalliset järjestelmät - Kiinteistörekisterit - Kaavatietorekisterit - Kaavakartat - Huoneisto- ja rakennusrekisterit - Osoiterekisterit - Rakennusvalvontarekisterit - Vuokratilarekisterit - Sähköiset dokumentit - jne. Työntekijä Prosessit Asianhallinta ContactCenter-järjestelmä ohjaa yhteydenotot oikealle vastuuhenkilölle Älykkään lomakkeen avulla liitetään paikkatieto tai muu tieto (esim. suunnitelma, valokuva), jolloin varmistetaan asian edellyttämä tietosisältö 21

22 Sisältö 1. TotIT hanke 2. Sote -tietojohtaminen 3. Asiakaspalvelukeskus (ASPA) -hanke 22

23 TotIT KUNTIEN JA KAUPUNKIEN TOIMINNAN- JA TALOUDENOHJAUKSEN VIRKAMIES- JA LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON OPERATIIVISEN JA STRATEGISEN JOHTAMISEN TUKEMINEN 23

24 Hankkeen tavoitteet: TotIT Tavoitteena on luoda yhtenäinen käsitys johdon tietojärjestelmien toiminnallisuudesta, sen käyttötavoista ja tietotarpeista sekä teknisistä edellytyksistä tietojen saatavuuden suhteen. Hankkeissa selvitetään kunnan käytössä olevat järjestelmät siitä näkökulmasta, missä laajuudessa kunnan jo olemassa olevia sähköisessä muodossa olevia tietoja voidaan tässä yhteydessä hyödyntää. 24

25 TotIT Tuotokset kuntasektorin käyttöön: yhteiset virkamies- ja luottamushenkilöjohdon tietotarpeiden vaatimusmäärittelyt eri tietojärjestelmien tietosisältö- ja rajapintamääritykset useisiin kuntakentässä yleisesti käytössä oleviin tietojärjestelmiin kohteena olevien tietojärjestelmien yhteiset käsitteet ja sanastot joka on edellytys KuntaIT toimijoiden viitearkkitehtuurin aikaansaamiselle ja kuntien välisen vertailukelpoisen tiedon tuottamiselle vaatimusmäärittely kuntien tietojohtamista tukevien tietojärjestelmien hankintaa varten 25

26 TotIT -hanke Osallistuja-organisaatiot: Turku Tampere Lahti Oulu Pori Hollola Lieto KuntaIT Projektin ositus ja aikataulut: 1. Projektin suunnittelu: 8-11/ Tiedon ja tietojärjestelmien kartoitusmenetelmät: 9-12/ Projektinhallinta: 2/2008 3/ Tietotarpeiden kartoitus: 2/2008 3/ Sanasto- ja käsitetyö: 2/2008 3/ Tietojärjestelmien kartoitus ja rajapintamäärittelyt: 4/2008 3/2009 Asiantuntijapalvelut: 1. Menetelmät: FCG Efeko / FCG MentorIT 2. Projektinhallinta / TietoEnator 3. Tietotarpeiden kartoitus ja sanasto / TietoEnator 4. Tietojärjestelmä ja määritykset: Logica Toteutusprojektin suunnittelu Projektinhallinta Tiedon kartoitusmenetelmä Osaprojekti 1: johdon tietotarpeiden kartoitus Osaprojekti 2: sanasto ja käsitetyö Tietojärjestelmien tietosisällön kartoitusmenetelmä Osaprojekti 3: Tietojärjestelmien kartoitus, tiedonsiirtorajapintojen ja vaatimusten määrittely Q3/2007 Q4/2008 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009

27 Sote -tietojohtaminen 27

28 SOTE-tietojohtamisen tavoitteet Määritellä sote -palvelutuotannon vaikuttavuutta ja tuottavuutta indikoivia käyttökelpoisia mittareita Raportointitiedon yhdenmukaistaminen ja vertailtavuus Suunnitella OID -koodiston käyttöönotto sosiaalitoimen alueella. Tehostaa kuntien SOTE -puolen tietojen keruu- ja raportointiprosesseja (sekä kunnan sisällä että kansallisella tasolla valtion eri viranomaisten kanssa) samasta datasta voidaan muodostaa erilaisia tunnuslukuja johtamisen eri tasoille 28 28

29 JUHTA arviointi: Työstä saatavat hyödyt Yhtenäiset tietorakenteet ja käsitteistö mahdollistavat vertailtavuuden (KuntaIT-toiminnan yhteentoimivuusohjelma) Välilliset tuottavuushyödyt esim. SOTE-ammattilaiset tekevät tällä hetkellä tiedon keruuta -> tähän käytetty aika on pois tuottavasta työstä Kun tiedon keruu yhdenmukaistetaan tiedonkeruuseen kohdistuva työpanos pienenee -> säästöt Luo edellytykset tietojen liikkuvuudelle SOTE palvelukentässä. 29

30 30

31 SOTE-tietojohtamisen / projektiin osallistuvat organisaatiot Osallistuvat kunnat: Tampere Turku Lahti Oulu Espoo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä KuntaIT Yhteistyö: VarSat -hanke Ohjaukseen ja työskentelyyn osallistuvat sidosryhmät: STM Stakes Kuntaliitto 31 31

32 ASPA ASIAKASPALVELUKESKUS 32

33 Lähtökohdat Oulun kaupungille perustetaan Asiakaspalvelukeskus, johon keskitetään kuntalaisten asiakaspalvelua ja asiointia. Asiakaspalvelukeskuksen palvelut tuottaa Oulun Konttori. Uusi Asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa joulukuussa Asiakaspalvelukeskuksessa Oulun kaupungin palveluja tuotetaan käyttäen kolmea palvelukanavaa. Asiakaspalvelukeskus palvelee: 1. asiakaspalvelupisteessä paikan päällä 2. puhelimitse contact centerin välityksellä 3. sähköisen OmaOulu-portaalin kautta. Sähköisen asioinnin laajentuva käyttö ja kehittäminen on koko keskitetyn asiakaspalvelukonseptin tärkeä lähtökohta Hanke-ehdotus KuntaIT:lle 11/

34 KuntaIT ASPA-projekti Tavoitteena on luoda kunnille asiakaslähtöinen toimintamalli, asiakaspalvelukeskuskonsepti, jossa asiakaspalvelu järjestetään palvelu- ja prosessilähtöisesti. ASPA-hankkeen kansallinen koordinointivastuu on Oulun kaupungilla. Osatoteuttajina ovat myös Rovaniemen ja Kuusamon kaupungit. Rovaniemen kaupunki soveltaa konseptia pienemmissä palvelukylissä Kuusamon kaupunki luo tukipalvelujen toimintamallin asiakaspalvelukeskuksen tarpeisiin ja selvittää kunta-valtio palvelujen soveltuvuutta asiakaspalvelukeskuskonseptiin. Hanketta ohjaa ja osittain rahoittaa Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikkö Ohjausryhmä Projektipäällikkö Projektiryhmä ASPA Projektiryhmä Oulu (Riihimäki) JUHTA Seurantaryhmä Palvelukylät Osaprojektiryhmä Rovaniemi Tukipalvelut Osaprojektiryhmä Kuusamo Yhteistyötä tehdään yhteispalvelun kehittämistä ja julkisten palvelujen uusia järjestämistapoja koskevan selvitystyön kanssa. 34

35 35

36 Asiakaspalvelukeskus (aikataulu) 0. Hankesuunnittelu 1. Asiakasstrategian ja asiakas segmenttien laadinta 2. Palveluiden ja palvelukanavien määrittely 3. Asiakkuuden hallinnan määrittely 4. Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelukeskuskonseptissa 5. Tukipalveluiden määrittely 6. Kuusamon asiakaspalvelut 7. Palvelukylät 8. Resursointi ja osaaminen 9. Tietojärjestelmä-palveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan 10. Konseptin pilotointi valituilla palveluilla 11. Asiakaspalvelu-keskuksen käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä 12. Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa 13. Päättäminen Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Hallinnon kehittämisosasto, KuntaIT-yksikkö 36

37 Arkkitehtuurin kehittäminen

38 Kokonaisjäsennys Arkkitehtuurimalli ja työkalut Kehittäminen ja projektit Tuotokset Linjaukset ja kuvaukset Koulutus ja tuki Arkkitehtuurimalli Kehittämisohjelma Koulutusmateriaali Hallinta- ja kuvausvälineistö Hallintamalli Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Organisointi Prosessikuvaukset Kypsyystasomalli Dokumentaatio Prosessikuvaukset Arviointipohja Kypsyystasoarviot Kuvauspohjat Yhteiset työkalut Kehittämisprojekti Kehittämisen mallit Kehittämispolku - tiekartta Projektisalkku Yksittäiset projektit Nykytilan kartoitusprosessi Viitearkkitehtuurin laatiminen Kuntasektoria koskevat Kaikkia koskevat Sidosarkkitehtuurit Nykytilakuvaukset Suositukset - viitearkkitehtuurit Soveltamisohjeet Toteutusesimerkit - Caset Toimialaa koskevat Sidosarkkitehtuurit Nykytilakuvaukset Suositukset - viitearkkitehtuurit Soveltamisohjeet Toteutusesimerkit - Caset Yksittäistä kuntaa koskevat Kunta A Kunta B Kunnan A kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Nykytilakuvaukset Sidosarkkitehtuurit Suositukset - viitearkkitehtuurit Usein kysytyt kysymykset Osaamisverkosto Ohjeet / neuvot Yleiset hyödyntämisohjeet Mallit 38

39 1. Teknologialinjaukset ja nykytilan kartoitus Kokonaisarkkitehtuurituotokset Malli nykytilan kartoittamiseen -raportti SOA-hyödyntämien kuntasektorilla 0.8.doc (sis. teknologialinjaukset) 3. Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Suositus ylätason arkkitehtuurimenetelmän jäsentymisestä Arkkitehtuurimenetelmän ja kuvauspohjien hyödyntämisen kuvaus Järjestelmämallinnusohjeistus (Archimate): -malleja Archimate mallintamiseen - ohjeistus Archimate notaation hyödyntämisestä Suositukset salkkujen muodostamisesta ja hyödyntämisestä: - prosessisalkku - tietojärjestelmäsalkku - teknologiasalkku Suositukset: -arkkitehtuurikehikon rakentamisesta ja hyödyntämisestä - arkkitehtuurilinjausten rakentamisesta ja hyödyntämisestä SOA-hyödyntämien kuntasektorilla 1.0.doc Kuntasektorin SOAteknologialinjaukset 1.0.doc VALMIS KESKEN 2. SOA - Konsepti KA-menetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa. SOA- POC-raportti (SOA-case: prosessimallennuksesta SOAtoteutukseenlomahakuprosessi) Roolit ja niiden tarpeet SOAn mukaisessa prosessien kehittämisessä 4. Arkkitehtuurin kehitys- hallintamalli Kokonaisarkkitehtuurin yleiskuva -dokumentti Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurikyvy kkyyden kypsyystasomalli 5. Tiekartan määrittely Ohje arkkitehtuuritiekartan luomiseen Esimerkki Tampereen arkkitehtuuritiekartasta Q1-Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009

40 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (1/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus Nykytilan kartoitus Malli nykytilan kartoittamiseen - raportti 9 / / 2008, katselmointi 10/2008 SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla 100 % Kyseessä on raporttimuotoinen dokumentti siitä, miten nykytilan kartoitus toteutettiin Tampereen kaupungilla. Kyseessä ei siis ole ohje nykytilan kartoittamiseksi SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla v. 0.8 SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla v. 1.0 Kuntasektorin SOAteknologialinjaukset 1.0 2/2008, katselmointi 2/ / / 08, katselmointi 12/ / / 08, katselmointi 12/ % 90 % SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla dokumentin päivitys ja jakaminen kahteen osaan (SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla ja kuntasektorin teknologialinjaukset) 90 % SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla dokumentin päivitys ja jakaminen kahteen osaan (SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla ja kuntasektorin teknologialinjaukset) 40

41 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (2/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus SOA -konsepti KA-menetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa Roolit ja niiden tarpeet SOAn mukaisessa prosessien kehittämisessä SOAPOC-raportti (SOA-case: prosessimallinnuksesta SOAtoteutukseen-lomahakuprosessi) 02 / / 09, katselmointi 1/ / / 09, katselmointi 1/ / / 08, esitellään (ei katselmoida) 12/ % Ohje siitä kuinka SOA -projektissa edetään KAmenetelmän mukaisesti liiketoiminnan kuvaamisesta tekniseen toteutukseen 10 % Sisältää tarkastelunäkökulmat (esim. arkkitehtuuri, liiketoiminnan strategia, operatiivinen TVT-toiminta, roolit), toimijoiden sekä tarpeiden suhde toisiinsa, osaamisen tavoitetasot ja mittarointi sekä osaamisen tarve SOA:an pohjautuvassa kokonaisarkkitehtuurissa. Esimerkkinä käytetään Tampereen kaupunkia. 40 % Raportti siitä kuinka tehtiin ensimmäinen SOA-toteutus Tampereella, teknologialinjausten koestaminen, kokemusten keräämistä roolituksesta ja roolituksen mukaisista tehtävistä. Projektiraportti 01 / 09, ei katselmoida 0 % Projektin toteutuksen arviointiraportti 41

42 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (3/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Kuntasektorin KA-menetelmä -suositus ylätason arkkitehtuurimenetelmän jäsentymisestä kokonaisuudessaan näkökulma- ja käsitetasotarkastelu - arkkitehtuurimenetelmän ja kuvauspohjien hyödyntämisen kuvaus - suositus prosessisalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus tietojärjestelmäsalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus teknologiasalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus arkkitehtuurikehikon rakentamisesta ja hyödyntämisestä - - suositus arkkitehtuurilinjausten muodostamisesta ja hyödyntämisestä Järjestelmämallinnusohjeistusta (Archimate) Projektiraportti 10/2008, katselmointi 12/ /2008, katselmointi 12/ /2008, ei katselmoida 50 % Sovelletaan valtionhallinnon arkkitehtuurimenetelmää kuntasektorille sekä yksittäiselle kunnalle. Käydään läpi ValtIT:n menetelmä ja tarkennetaan valituilta osin kuntasektorille. Samassa laaditaan ylätason dokumentti kuntasektorin arkkitehtuurimenetelmän jäsennyksestä kuntasektorilla pohjautuen ValtITmenetelmään. 80 % Archimate-mallinnuksesta raportti, jossa käsitellään mallinnusta ja sertifiointuja mallinnusvälineitä. Lisäksi annetaan ohjeistusta notaation käytöstä ja esitellään mallinnuksia. 0 % Projektin toteutuksen arviointiraportti 42

43 SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla Ohjeistaa, miten SOA voidaan huomioida järjestelmähankinnoissa Sisältää malleja tarjouspyyntöihin liitettävistä määrityksistä Esittelee SOA-ympäristön tietoturvavaatimuksia ja tietoturvan toteuttamista Kuvaa SOA palveluiden tunnistamisen Kuvaa SOA palveluiden vaatimukset 43

44 Kuntasektorin teknologialinjaukset Pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia järjestelmähankintoja SOA:n siirtyminen edellyttää? Mitä standardeja tulisi käyttää? Mitkä tuotteita ja tuoteyhdistelmiä on todettu toimiviksi ja järkeviksi? Miten SOA:n mukaisia palveluita tulisi toteuttaa? 44

45 Kuntasektorin teknologialinjaukset Esittelee koestettuja teknologia- ja tuotevalintoja BPMN-työkalut BPEL-prosessimoottorit ESB-tuotteet Web-sovelluspalveluhakemistot Portaalipalvelintuotteet Tietoturvatuotteet 45

46 Kuntasektorin teknologialinjaukset Kuvaa suositellun teknologiapinon SOA-teknologiapino Prosessien seuranta ja mallinnus Käyttöliittymä Seuranta- ja analysointityökalut JSR-168 portaali Web-palvelin BPMN-prosessimallinnus Työpöytäsovelluk set Prosessimoottori BPEL-tuki Työnkulut ja säännöt Palveluväylä (ESB) ja hakemistot Palvelut Viestien ohjaussäännöt ja reititys WS-I web-sovelluspalvelut Sanomajonot ja viestimuunnokset UDDIhakemisto Tietovarannot ja master data MDM-tuotteet ja CDI data hubit Tietokannan hallintajärjestelmät ja LDAP hakemistot 46

47 Kuntasektorin teknologialinjaukset Kuvaa tekniset vaatimukset web-sovelluspalveluille (web service) Web-sovelluspalvelun tulee olla: Itsenäinen (self-contained). Asiakaspäässä ei tarvita muita ohjelmistoja. Itsensä kuvaava. Koodigeneraattoreita tai erillistä metadatapalvelua ei tarvita palvelun kutsumiseen. Modulaarinen. Monimutkaisemmat ja laajemmat web-sovelluspalvelut voidaan koostaa pienemmistä ja yksinkertaisemmista web-sovelluspalveluista Alustariippumaton. Perustuu avoimille XML-pohjaisille standardeille ja on riippumaton esim. ohjelmointikielestä ja käyttöjärjestelmästä. Kuvaa liiketoimintaprosessien hallinnan ja prosessimoottorien käytön Kuvaa palveluiden orkestroinnin Websovelluspalvel u 4 Websovelluspalvel u 3 Orkestroinnin koordinaattori (esim. BPELprosessimanageri) Websovelluspalvel u 1 Websovelluspalvel u 2 47

48 Muuta toimintaa prosessinmallinnusvälineet ja koulutus kunnille projektihallinnan välineet projektitoimistopalvelut JHS-sihteeristöpalvelu Kuntasektorin IT-varautuminen 48

49 Kiitos!

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on?

Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Sähköisen kilpailutusjärjestelmän toteuttaminen: Millaista järjestelmää ollaan kilpailuttamassa ja missä vaiheessa kilpailutus on? Julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 KL-Kuntahankinnat

Lisätiedot

Arkkitehtuurityö kunnassa

Arkkitehtuurityö kunnassa Arkkitehtuurityö kunnassa Varkauden kaupungin kokonaisarkkitehtuuri Petri Kapanen Varkauden kaupunki, Maankäyttö 1 Tietohallintolaki Kokonaisarkkitehtuurin kuvausmenetelmien ja kansallisesti yhteisiksi

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Asiakaspalvelukeskus-projekti

Asiakaspalvelukeskus-projekti - Oulu10-palvelut Tiiu Honkala päällikkö Sisältö -n lähtökohdat, tavoitteet ja vaiheet Asiakaspalvelukeskuksen palveluvisio 2012 Konseptin edut asiakkaalle ja kunnalle Työntekijänä asiakaspalvelukeskuksessa

Lisätiedot

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki

KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA. Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki KIILA JA VISIO 2020 SENAATTORITAPAHTUMA Johanna Hasu/8.5.2014/Kuntatalo Helsinki 1 Ei yhteiskunta vaan pyöri sillä tavalla, että mä sulle tässä uudeksi Kiilaksi tai hyvinvointipalveluvisioksi muuttuisin

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO

TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO TIEDONHALLINNAN KEHITTÄMINEN KANSALLISESTI OYS ERVA ALUEELLA SAIRAANHOITOPIIREISSÄ SIRPA HAKAMAA & MERJA HAAPAKORVA-KALLIO Rahoittaa Kaste-hankkeen kautta STM säätää lakeja ja ohjaa kansallisella tasolla

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7

Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi. Ohje. v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi Ohje v.0.7 Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessi XX.XX.201X 2 (13) Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Viitearkkitehtuurin suunnitteluprosessin vaiheet... 3 2.1. Vaihe

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 2007-2013

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 2007-2013 Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet 2007-2013 Tausta KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien omista esityksistä on toteutettu JUHTA:n puollolla useita kehityshankkeita

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Johanna Andersson / 19.5.2014 / Jyväskylä / SOTETITE Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 17. tutkimuspäivät Hankkeen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri VITKO 11.2.2011 neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen / KuntaIT neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo / ValtIT Kokonaisarkkitehtuuri (KA) Enterprise Architecture

Lisätiedot

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto

SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS. O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto SADe OHJELMA JA YHTEENTOIMIVUUS O-P Rissanen Hallinnon kehittämisosasto Asiakaspalvelun palvelukanavat vuoteen 2015 Asiakkaat henkilöasiakkaat yritykset yhteisöt Palvelukanavat Asiointipalvelut Viranomaisten

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Sisältö Projektin asetus ja tavoitteet Käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut

26.10.2011 AYJ/JM. SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut 26.10.2011 AYJ/JM SADe -ohjelma Oppijan verkkopalvelut Oppijan keskitetyt palvelut Kilpailutusmateriaali Materiaali löytyy soveltuvin osin (tarjouspyyntö sekä kysymykset ja vastaukset) osoitteesta: https://confluence.csc.fi/display/oppija/kilpailutukset

Lisätiedot

KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009

KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009 KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009 Tausta TAUSTA JALKAUTUSOHJELMALLE Lähtökohtana ovat KuntaIT:n toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet. Tavoitteena on

Lisätiedot

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu. Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu. Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP 5.5.2015 Kiila yhteistyö Ari Pätsi 5.5.2015 Tavoitteita tulevaisuuden sote-palveluille ja tietojärjestelmille

Lisätiedot

Tietohallinto on palvelu

Tietohallinto on palvelu Tietohallinto on palvelu Jouko Mäkelä Tietohallinnon erityisasiantuntija, TAKK StudentaPluS - projektipäällikkö, AMKE Oy Näkökulmia oppilaitoksen tietohallintoon Julkishallinnon ohjaus Tietohallintolaki

Lisätiedot

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011

Oppijan palvelukokonaisuus. Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Oppijan palvelukokonaisuus Tietomallinnuksen laaja katselmointi 7.12.2011 Sisältö Tietoarkkitehtuuri Tietomallit ja sanastot Tietomallinnus Tietomallinnus hankkeessa (Hankkeessa käytetyt keskeisimmät mallinnuselementit)

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta

Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Espoon arkkitehtuurin kehittäminen - Tiedonhallinta ja arkkitehtuuri kaupungin näkökulmasta Arkistosektorin KDK- yhteistyöverkosto 10.11.2014 Marko Kukkonen, Konserniesikunta - Tietohallinto Kokonaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015

Kansallinen tulorekisteri - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 - mitä ollaan tekemässä? Arto Leinonen Hankepäällikkö RTE-seminaari 10.4.2015 Tulorekisterin tavoitteita Tulorekisteri on lähtenyt liikkeelle tarpeesta vähentää yritysten hallinnollista taakkaa palkkaraportoinnin

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014

ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan. Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 ASPA214 ja miten palveluneuvojan työtä tuetaan Suomi.fin kevätseminaari 15.5.2014 Henkilökohtainen Sähköinen palvelu Käyntiasiointi Asiakaspalvelupisteet Asiakaspalvelut Asiantuntijapalvelu etäpalveluna

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus

Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus ValtioExpo 19.05.2015 Kimmo Järvinen Valtiokonttori Tilaisuus, Esittäjä Valtion raportoinnin ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri - Suuntaviivat

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke

Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma. Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu hanke Helsingin yliopisto, pieni juhlasali 16.11.2006 Yhteentoimivuuden kehittämisohjelma Kehittämisohjelman tavoite

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki

Kokonaisarkkitehtuuri. Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri Kankaanpään kaupunki Kokonaisarkkitehtuuri johtamisvälineenä Kankaanpään strategia 2015 Avoimmuus Edistävä johtajuus Luovuus Jatkuva kehittyminen Tehokkuus Vetovoimaisuus Kilpailukyky

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012

Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Rajapintapalveluiden mahdollisuudet Tampere-talo 25.4.2012 Pasi Lappalainen pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi GSM 0400 858 101 TAVOITETILA Metatieto Inspire WFS Kokoava tietopalvelu KuntaGML LandXML

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit

Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Yhteentoimivuus.fi KA-koulutusmateriaalit Valikoima kalvoja RAKETTI-OPI:n Synergiaryhmälle Paula Merikko, CSC Lähdemateriaali yhteentoimivuus.fi https://www.yhteentoimivuus.fi/view/snav/koulutus_ja_ tuki/ka_oppimateriaalit.xhtml

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Liite 5 Arkkitehtuuriperiaatteiden kuvaus Versio: 1.1 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Arkkitehtuuriperiaatteet...

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa

Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013 Jussi Koskivaara HY tietotekniikkakeskus, tietohallinto Tietohallinto/ / Jussi Koskivaara www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeesta ICT 2015 välitulosseminaari 18.5.2015 Arto Leinonen Hankepäällikkö Hankkeen tehtävistä Suunnitella ja toteuttaa tulo- ja muita tietoja yksilötasolla sisältävä

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma

Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti. Toteutussuunnitelma 7.1.2014 Liite 1 Jyväskylän seudun kuntien ICT muutostuen toteutusprojekti Toteutussuunnitelma Versio 0.2 7.1.2014 Jyväskylän seudun kunnat Valtiovarainministeriö 2 (16) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin

Lisätiedot

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä

Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus. Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sosiaalihuollon toimintaprosessien mallinnus Päivi Röppänen Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Sisältö Taustaa Tavoite Lähtökohta Tuotokset Prosessien kuvaaminen esimerkkinä lasten päivähoito

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa

Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Yleisneuvontapalvelu osana SADeohjelmaa Kansalaisen yleisneuvontapalvelu hankkeen aloitusseminaari 16.10.2012, Helsinki Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi MIKÄ ON SADE-OHJELMA? 2 1 Julkishallinnon ensimmäinen

Lisätiedot

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013

QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue. Leena Kononen 6.3.2013 QPR kuvausvälineen käyttö ja tavoitteet OKM&OPH, Oppijan palvelut - koulutuksen ja opetuksen osakohdealue Leena Kononen 6.3.2013 JulkICT-KA-ympäristön päivitys, kevät 2013 OKM/OPH arkkitehtuurikuvaukset

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

Puheentallennus. Kari Korpi Projektipäällikkö M. Eng / M. Sc

Puheentallennus. Kari Korpi Projektipäällikkö M. Eng / M. Sc Puheentallennus Kari Korpi Projektipäällikkö M. Eng / M. Sc Esityksen sisältö Henkilöesittäytyminen Tuleva teknologia Kustannukset Kilpailutus prosessina Projektina Ylläpito ja yhteistyö 2 Henkilö esittäytyminen

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet. Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut hankkeet Matti Holopainen Suomen Kuntaliitto Hankkeiden tavoitteet Toteuttaa ratkaisuja, joiden avulla kansalaiset, julkishallinto ja yritykset voivat tehokkaasti

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus

OTM-HANKE. Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus OTM-HANKE Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi - tilannekatsaus Taustaa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishanke opintohallinnon tietojärjestelmien modernisoinniksi

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma, kärkihanke 2 Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen 17.11.2010 VM/HKO/KuntaIT Sitra/Kuntaohjelma Kärkihanke 2 vetovastuu on ollut Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma

Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma Kokonais-IS-arkkitehtuuri korkeakouluissa Tietohallinnon näkökulma FT, tietohallintopäällikkö Seinäjoen ammattikorkeakoulu Jaakko.Riihimaa@seamk.fi GSM 040-8304104 Kokonaisarkkitehtuurimalli: yleishavaintoja

Lisätiedot

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri

Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Perustietovarantojen viitearkkitehtuuri Ohjeistus perustietojen tuottamisen, jakelun ja hyödyntämisen suunnitteluun Anne Kauhanen-Simanainen 22.1.2014 Perustietovarantojen viitearkkitehtuurihanke (PerustA)

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni

Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves. 23.4.2014 Paasitorni Kansallinen palveluväylä - Rolling Up the Sleeves 23.4.2014 Paasitorni Palveluväylä on konsepti Tekniikkaa pieni osa kokonaisuudesta Väylä hoitaa hallitun tiedon välityksen Uusi lähestymistapa toimintaan

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 Kokonaisarkkitehtuurilla ja tietojohtamisella tehokkuutta, CASE Metropolia Tuomo Rintamäki, tietohallintojohtaja Esa Suominen, kokonaisarkkitehti 18.11.2011 Osaamista

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojekti Palvelutuotannon tietojärjestelmäratkaisut Uudenmuotoiset yliopistot ja tietohallinto

Lisätiedot

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille

Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Antti Ylä-Jarkko Opetushallituksen palvelut korkeakouluille Korkeakoulujen IT-päivät 2.11.2011 Sisältö 1. Käyttöliittymäkerroksen välilliset palvelut 2. Käyttöliittymäkerroksen virkailijapalvelut 3. Virkailijoiden

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014

OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne. Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 OKM:n ja korkeakoulujen tietohallintoyhteistyön tilanne Ylitarkastaja Ilmari Hyvönen 17.9.2014 Aiheita RAKETTI hanke päättyi, työ jatkuu OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamat palvelut Korkeakoulujen tietohallinnon

Lisätiedot

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1

VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 VALDA-tietojärjestelmän j versio 1 Mitä palveluita tarjotaan VALDA-tietojärjestelmän ensimmäisestä versiosta? Mitä hyötyä saat tästä organisaatiollesi? IBM, Helsinki 14.5.2009 Hankepäällikkö Toini Salmenkivi

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013

Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle. Säätytalo 10.9.2013 Tietohallintomallin soveltamisohje julkiselle hallinnolle Säätytalo 10.9.2013 Tiistai 10.9.2013, klo 12.00 14.00 Tilaisuuden ohjelma Säätytalo, Sali 15 (Snellmaninkatu 9, 00170 Helsinki) klo 12.00 12.15

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot