Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat"

Transkriptio

1 KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

2 KuntaIT:n projektisalkku Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen TotIT SOTE -tietojohtaminen KuntaIT KuntaIT Palveluiden kehitys Asiakaspalvelukeskus (ASPA) Kohti Kumppanuutta Rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste Rekrytointi- ja sijaisratkaisu Sähköisen kilpailutuksen välineet (määrittely) Oulu Tampere Espoo Kuntaliitto KuntaIT Arkistointi Rajapinnat eams Asemakaava JHS Kansallisarkisto Kuntaliitto VirtuK Virkatunniste Käyttäjien- ja käyttöoikeuksien hallinta Kuntaliitto KuntaIT Arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköinen asiointi ja tukipalvelut KuntaIT KuntaIT Välineet Tietohallinto ja edellytykset IT-governance, MDM, benchmarking KuntaIT Prosessienmallinnus, projektinhallinta, kehitysvälineet yms. KuntaIT Kunnat Muut 2

3 KuntaIT Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille ja valtiolle 3

4 Tavoitteet ja tulokset Sähköisen kilpailuttamisen -järjestelmän tavoitteena on tehostaa kuntien ja valtion yksiköiden hankintaprosessia Järjestelmä tukee eri hankintamenettelyjä tehostaa palveluiden ja tarvikkeiden kilpailuttamisprosesseja yhdenmukaistaa tarjouspyyntöjen laadintaa ja tarjousten tekemistä Hankkeessa toteutetaan palveluna kunnille ja valtion yksiköille Sähköinen kilpailutusväline Hyvinvointipalvelujen hankinnan ja tuottamisen yhteistyöympäristö-tietojärjestelmäpalvelu 4

5 Ratkaisu on tarkoitettu: Kohderyhmät Palvelun tuottajille eli yrityksille Kunnille ja valtion yksiköille 5

6 Ongelmana projektin ja tuotosten omistajuus, joten: Käynnistetty 11/2008 määrittelyprojektina, josta KuntaIT vastaa 4-5/2009 mennessä kilpailutusjärjestelmän ja yhteistyöympäristön toiminnallisuuden ja tietoarkkitehtuurin määrittely tekninen määrittely palvelu- ja liiketoimintamallin kuvaaminen sisältäen omistajuuden eri vaihtoehtojen, rahoitusja hinnoittelumallien tarkastelun Tavoitteena tehdä 5-6/2009 tarvittavat päätökset mm. omistajuudesta ja käynnistää järjestelmäkokonaisuuden toteutuksen kilpailutus omistajan johdolla. 6

7 Hankintaprosessia tukevat järjestelmät Muut yhteistyötahot Palveluntuottaja / tavaratoimittaja Sähköisen kilpailuttamisen välineet kunnille hanke kohdentuu ensisijaisesti kilpailuttamisjärjestelmää n, ja huomio liitettävyyden muihin järjestelmiin avoimien rajapintojen kautta Yhteistyöympäristö palvelumääritykset ja valintakriteerit laadun kehittäminen ja valvonta palvelujen haku loppuasiakastarpeen perusteella tuottajien omatoiminen perustietojen ylläpito tuottajien tiedot, kriteerit, kilpailutustulokset Kilpailuttamisjärjestelmä hankintalain mukaisen kilpailutusprosessin läpivienti - suunnittelu ja valmistelu - tarjousten vastaanotto (esitietojen täydentäminen) - tarjousten arviointi - päätökset sopimuksenaikaiset valvonta- ja seurantatiedot laatu- ja valintakriteerit tuottajien tiedot (palvelukuvaukset yms.) tarjouspyynnön tiedot, arviointikriteerit palveluntuottajien tekemät tarjoukset arviointiprosessin tiedot Hanke sisältää optiona palvelujen kilpailuttamista tukevan yhteistyöympäristön kehittämisen. Tiedot kirjataan vain kerran ja ovat hyödynnettävissä eri järjestelmissä Palveluntilaajien organisaatiokohtaiset järjestelmät toiminnanohjaus sopimusten hallinta asiakkaiden ja yhteistyökumppanien hallinta ostotilaukset ERP + muut järjestelmät ja tietovarastot tuottajien tiedot, kilpailutustulokset Lähde: Hanke-esitys 7

8 Projektiosapuolet KuntaIT (määrittelyprojektin omistaja) Helsinki Kuopio Oulu KL-Kuntahankinnat Hansel Suomen Kuntaliitto Culminatum, Lastensuojelun keskusliitto ja muita osapuolia (mm. kunnista) hyvinvointipalvelujen osalta TEM (mahdollisesti). 8

9 KuntaIT Kohti kumppanuutta lapsiperheiden ja nuorten rajattomat palvelut 9

10 Omistaja ja osallistujat, budjetti Projektin osallistujaorganisaatiot Tampereen kaupunki (projektin omistaja) Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Yksityisen päivähoidon kehittämiskeskus-projekti Espoon kaupunki Kuopion kaupunki Lahden kaupunki Oulun kaupunki ja Oulun seutu Salon kaupunki ja seutualueet OPM STM Stakes Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö Paula Vänninmaja, 10

11 Tavoitteet ja tulokset Projektin tavoitteena on tietojärjestelmä- ja palveluteknologiakehityksen avulla sektoroituneen palvelutuotannon eheyttäminen nuoren ja kasvattajan näkökulmasta Tavoitetilassa kohderyhmälle avautuvat saumattomina lasten ja nuorten hyvinvointipalvelut yhden palveluhistorian ja asiointipalvelun kautta : Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Varhaiskasvatus Perusopetus Kouluterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto Nuorisopalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Sisältävät myös yksityisten ja 3.sektorin palveluntuottajien palvelut. Projektissa toteutetaan tekniset ja toiminnalliset peruspalvelut ko. kokonaisuudelle ja otetaan käyttöön niiden ydinosat. Pilottikohteet Tampere, Kuopio, Lahti, Salon kaupunki ja seutualueet. 11

12 Tuotettavat palvelut/toiminnallisuus Käyttöönotettu Rajattomat palvelut tietojärjestelmä rakentuu SOA -komponenteista Kasvatus-kumppanuuden tieto- ja palveluarkkitehtuuri Valmiit SOA -arkkitehtuurin mukaiset tieto-järjestelmäkomponentit Lainsäädäntö muutosehdotukset KuntaIT:n kokonaisarkkitehtuuriin kiinnitetty kasvatuskumppanuuden tieto- ja palveluarkkitehtuuri (ns. viitearkkitehtuuri), jonka pohjalta voidaan rakentaa yhteentoimivia ratkaisuja ja palveluita pitkäjänteisesti ja hallitusti valmiiden tietojärjestelmäkomponenttien avulla muiden ratkaisujen kehitys tai sovitus paikallisiksi yhtenäiseksi Rajattomat palvelut ratkaisuksi valmiit rajapinta-adapterit keskeisimpiin operatiivisiin järjestelmiin ehdotukset lainsäädäntömuutoksista, jotka tukevat nykyistä paremmin huoltajien ja hyvinvointipalvelujen tuottajien vuorovaikutusta, kasvajan ja perheen itseohjautumista Rajattomat palvelut Valtakunnallistamiskonsepti ja tämän ohjaus-organisaatio käyttöönottokonsepti sekä siihen liittyvä tukimateriaali ja käyttöönottojen tukimalli. 12

13 KuntaIT Valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisratkaisu 13

14 Omistaja ja osallistujat, budjetti Suomen Kuntaliitto (omistaja) Kuhilas Oy Kuopion kaupunki Espoon kaupunki Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Kirkkonummi Pori Rekry Kymijoen työvoimapalvelu: Kotka, Hamina, Kymenlaakson sairaanhoitopiiri, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Seutulaskenta Oy Lisäksi TEM osallistuu projektin ohjaukseen ja seurantaan Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö ( alkaen) Tuula Nurminen, Kuntaliitto. 14

15 Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena on tuottaa valtakunnallinen kunta-alan rekrytointi- ja sijaisportaali, jota hallinnoi Kuntaliitto Ratkaisun tavoitteena on varmistaa kunta-alan työvoiman saatavuutta tukea kuntatyönantajamaineen kehittymistä Lopputuotoksena saadaan avoimet kuntatyöpaikat ja työnhakijat kohtaamaan aikaisempaa tehokkaammin sekä nopeammin kokoamalla tämä tarjonta yhteen paikkaan 15

16 Tuotettavat palvelut Työnhakijalle Kaikki kuntatyöpaikat yhdessä paikassa Kattava haku kaikkeen kuntatyöhön, harjoittelupaikkoihin, kesätöihin, sijaisuuksiin Ilmoittautuminen kiinnostuneeksi tiettyihin tehtäviin, tiettyihin kuntiin/kuntayhtymiin tai alueelle hakuvahti, automaattiset ilmoitukset avoimista työpaikoista Työnhakija voi jättää käytettävyystietonsa sähköisessä palvelussa olevaan henkilökohtaiseen kalenteriinsa voidaan kohdentaa myös osa-aika- ja keikkatyötä sekä sijaisuuksia Työnantajalle Mahdollisuus viedä avoimet työpaikat yhteen valtakunnalliseen näkymään, jossa on paljon potentiaalisia työnhakijoita Mahdollisuus selata työnhakijoiden kiinnostuksen kohteita omalla alueella ja omissa tehtävissä Automaattiset ilmoitukset avoimen työpaikan ja työnhakijan kiinnostuksen kohtaamisesta Raportointi- ja tilastointiominaisuudet Yksinkertainen integraatio paikallisiin operatiivisiin järjestelmiin 16

17 Projektin päätuotokset Tuotettavat palvelut Infopalvelut Hakupalvelut CV-pankki Hälytykset Kunta tai kaupunki Kunnallinen liikelaitos Kuntayhtymä esim. sairaanhoitopiiri, koulutuskuntayhtymä jne. Kunta-alan osakeyhtiö Kunta-alan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus tai palveluyhtiö Viran tai toimenhaltija / hakija Harjoittelupaikan hakija Sijainen Kesätyöläinen Osa-aikatyöntekijä Opiskelija 17

18 KuntaIT Rakennetun ympäristön sähköinen palvelupiste Projektin esittely - TYÖVERSIO

19 Omistaja ja osallistujat, budjetti Espoo (omistaja) Helsinki Jyväskylä Kirkkonummi Kuopio Vantaa Suomen Kuntaliitto Ympäristöministeriö Kokonaisbudjetti , KuntaIT-rahoitus max Projektipäällikkö Ritva Tolvanen, Espoo. 19

20 Tavoitteet ja tulokset Tavoitteena sähköinen asiointipalvelukokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille asumiseen, rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoja Lopputuotoksena 6 kunnassa pilotoitu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Kuopio, Kirkkonummi) jatkuvaan käyttöön jäävä rakennetun ympäristön palvelukokonaisuus, joka sisältää asiakkaan käyttöön toteutetun nykyjärjestelmien tietosisällön kattavan sähköisen informaatiopalvelun ja vuorovaikutteisen palvelun välineet toimialan keskitettyä asiakaspalvelua varten Valmiit palvelukomponentit ja ohjeistus palvelun käyttöönottamiseksi myös muissa kunnissa Viranomaiset voivat toimia tehokkaasti oman roolinsa mukaisesti yhteisten tavoitteiden hyväksi, eli tuottaa ja ylläpitää asukkaille ja yrityksille läpinäkyvästi ja helposti lähestyttävästi asuin- ja yritysympäristöjä koskevia sähköisiä palveluita. 20

21 Asiakas voi käyttää sähköistä palveluita liittyen asumiseen muuttamiseen rakentamiseen Monipuoliset tiedonhakutoiminnot Palvelut Rakennetun ympäristön palvelupiste Integraatiopalvelut Informaatiopalvelut Sähköinen työpöytä Esim. rakennuslupahakemusten generointi, jolloin työnkulkukaavion mukaisesti hakemus ohjataan oikeille käsittelijöille Ilmoitukset, pyynnöt ja kysymykset hakemukset ja tilaukset Kuntien ja kansalliset järjestelmät - Kiinteistörekisterit - Kaavatietorekisterit - Kaavakartat - Huoneisto- ja rakennusrekisterit - Osoiterekisterit - Rakennusvalvontarekisterit - Vuokratilarekisterit - Sähköiset dokumentit - jne. Työntekijä Prosessit Asianhallinta ContactCenter-järjestelmä ohjaa yhteydenotot oikealle vastuuhenkilölle Älykkään lomakkeen avulla liitetään paikkatieto tai muu tieto (esim. suunnitelma, valokuva), jolloin varmistetaan asian edellyttämä tietosisältö 21

22 Sisältö 1. TotIT hanke 2. Sote -tietojohtaminen 3. Asiakaspalvelukeskus (ASPA) -hanke 22

23 TotIT KUNTIEN JA KAUPUNKIEN TOIMINNAN- JA TALOUDENOHJAUKSEN VIRKAMIES- JA LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON OPERATIIVISEN JA STRATEGISEN JOHTAMISEN TUKEMINEN 23

24 Hankkeen tavoitteet: TotIT Tavoitteena on luoda yhtenäinen käsitys johdon tietojärjestelmien toiminnallisuudesta, sen käyttötavoista ja tietotarpeista sekä teknisistä edellytyksistä tietojen saatavuuden suhteen. Hankkeissa selvitetään kunnan käytössä olevat järjestelmät siitä näkökulmasta, missä laajuudessa kunnan jo olemassa olevia sähköisessä muodossa olevia tietoja voidaan tässä yhteydessä hyödyntää. 24

25 TotIT Tuotokset kuntasektorin käyttöön: yhteiset virkamies- ja luottamushenkilöjohdon tietotarpeiden vaatimusmäärittelyt eri tietojärjestelmien tietosisältö- ja rajapintamääritykset useisiin kuntakentässä yleisesti käytössä oleviin tietojärjestelmiin kohteena olevien tietojärjestelmien yhteiset käsitteet ja sanastot joka on edellytys KuntaIT toimijoiden viitearkkitehtuurin aikaansaamiselle ja kuntien välisen vertailukelpoisen tiedon tuottamiselle vaatimusmäärittely kuntien tietojohtamista tukevien tietojärjestelmien hankintaa varten 25

26 TotIT -hanke Osallistuja-organisaatiot: Turku Tampere Lahti Oulu Pori Hollola Lieto KuntaIT Projektin ositus ja aikataulut: 1. Projektin suunnittelu: 8-11/ Tiedon ja tietojärjestelmien kartoitusmenetelmät: 9-12/ Projektinhallinta: 2/2008 3/ Tietotarpeiden kartoitus: 2/2008 3/ Sanasto- ja käsitetyö: 2/2008 3/ Tietojärjestelmien kartoitus ja rajapintamäärittelyt: 4/2008 3/2009 Asiantuntijapalvelut: 1. Menetelmät: FCG Efeko / FCG MentorIT 2. Projektinhallinta / TietoEnator 3. Tietotarpeiden kartoitus ja sanasto / TietoEnator 4. Tietojärjestelmä ja määritykset: Logica Toteutusprojektin suunnittelu Projektinhallinta Tiedon kartoitusmenetelmä Osaprojekti 1: johdon tietotarpeiden kartoitus Osaprojekti 2: sanasto ja käsitetyö Tietojärjestelmien tietosisällön kartoitusmenetelmä Osaprojekti 3: Tietojärjestelmien kartoitus, tiedonsiirtorajapintojen ja vaatimusten määrittely Q3/2007 Q4/2008 Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009

27 Sote -tietojohtaminen 27

28 SOTE-tietojohtamisen tavoitteet Määritellä sote -palvelutuotannon vaikuttavuutta ja tuottavuutta indikoivia käyttökelpoisia mittareita Raportointitiedon yhdenmukaistaminen ja vertailtavuus Suunnitella OID -koodiston käyttöönotto sosiaalitoimen alueella. Tehostaa kuntien SOTE -puolen tietojen keruu- ja raportointiprosesseja (sekä kunnan sisällä että kansallisella tasolla valtion eri viranomaisten kanssa) samasta datasta voidaan muodostaa erilaisia tunnuslukuja johtamisen eri tasoille 28 28

29 JUHTA arviointi: Työstä saatavat hyödyt Yhtenäiset tietorakenteet ja käsitteistö mahdollistavat vertailtavuuden (KuntaIT-toiminnan yhteentoimivuusohjelma) Välilliset tuottavuushyödyt esim. SOTE-ammattilaiset tekevät tällä hetkellä tiedon keruuta -> tähän käytetty aika on pois tuottavasta työstä Kun tiedon keruu yhdenmukaistetaan tiedonkeruuseen kohdistuva työpanos pienenee -> säästöt Luo edellytykset tietojen liikkuvuudelle SOTE palvelukentässä. 29

30 30

31 SOTE-tietojohtamisen / projektiin osallistuvat organisaatiot Osallistuvat kunnat: Tampere Turku Lahti Oulu Espoo Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä KuntaIT Yhteistyö: VarSat -hanke Ohjaukseen ja työskentelyyn osallistuvat sidosryhmät: STM Stakes Kuntaliitto 31 31

32 ASPA ASIAKASPALVELUKESKUS 32

33 Lähtökohdat Oulun kaupungille perustetaan Asiakaspalvelukeskus, johon keskitetään kuntalaisten asiakaspalvelua ja asiointia. Asiakaspalvelukeskuksen palvelut tuottaa Oulun Konttori. Uusi Asiakaspalvelukeskus aloittaa toimintansa joulukuussa Asiakaspalvelukeskuksessa Oulun kaupungin palveluja tuotetaan käyttäen kolmea palvelukanavaa. Asiakaspalvelukeskus palvelee: 1. asiakaspalvelupisteessä paikan päällä 2. puhelimitse contact centerin välityksellä 3. sähköisen OmaOulu-portaalin kautta. Sähköisen asioinnin laajentuva käyttö ja kehittäminen on koko keskitetyn asiakaspalvelukonseptin tärkeä lähtökohta Hanke-ehdotus KuntaIT:lle 11/

34 KuntaIT ASPA-projekti Tavoitteena on luoda kunnille asiakaslähtöinen toimintamalli, asiakaspalvelukeskuskonsepti, jossa asiakaspalvelu järjestetään palvelu- ja prosessilähtöisesti. ASPA-hankkeen kansallinen koordinointivastuu on Oulun kaupungilla. Osatoteuttajina ovat myös Rovaniemen ja Kuusamon kaupungit. Rovaniemen kaupunki soveltaa konseptia pienemmissä palvelukylissä Kuusamon kaupunki luo tukipalvelujen toimintamallin asiakaspalvelukeskuksen tarpeisiin ja selvittää kunta-valtio palvelujen soveltuvuutta asiakaspalvelukeskuskonseptiin. Hanketta ohjaa ja osittain rahoittaa Valtiovarainministeriön KuntaIT-yksikkö Ohjausryhmä Projektipäällikkö Projektiryhmä ASPA Projektiryhmä Oulu (Riihimäki) JUHTA Seurantaryhmä Palvelukylät Osaprojektiryhmä Rovaniemi Tukipalvelut Osaprojektiryhmä Kuusamo Yhteistyötä tehdään yhteispalvelun kehittämistä ja julkisten palvelujen uusia järjestämistapoja koskevan selvitystyön kanssa. 34

35 35

36 Asiakaspalvelukeskus (aikataulu) 0. Hankesuunnittelu 1. Asiakasstrategian ja asiakas segmenttien laadinta 2. Palveluiden ja palvelukanavien määrittely 3. Asiakkuuden hallinnan määrittely 4. Kunta - valtio palvelut asiakaspalvelukeskuskonseptissa 5. Tukipalveluiden määrittely 6. Kuusamon asiakaspalvelut 7. Palvelukylät 8. Resursointi ja osaaminen 9. Tietojärjestelmä-palveluiden hankinta operatiiviseen toimintaan 10. Konseptin pilotointi valituilla palveluilla 11. Asiakaspalvelu-keskuksen käyttöönotto Kuusamossa ja Rovaniemellä 12. Kansallisen levittämissuunnitelman laatiminen KuntaIT verkostossa 13. Päättäminen Q1/2008 Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009 Q2/2009 Q3/2009 Q4/2009 Hallinnon kehittämisosasto, KuntaIT-yksikkö 36

37 Arkkitehtuurin kehittäminen

38 Kokonaisjäsennys Arkkitehtuurimalli ja työkalut Kehittäminen ja projektit Tuotokset Linjaukset ja kuvaukset Koulutus ja tuki Arkkitehtuurimalli Kehittämisohjelma Koulutusmateriaali Hallinta- ja kuvausvälineistö Hallintamalli Kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurimenetelmä Organisointi Prosessikuvaukset Kypsyystasomalli Dokumentaatio Prosessikuvaukset Arviointipohja Kypsyystasoarviot Kuvauspohjat Yhteiset työkalut Kehittämisprojekti Kehittämisen mallit Kehittämispolku - tiekartta Projektisalkku Yksittäiset projektit Nykytilan kartoitusprosessi Viitearkkitehtuurin laatiminen Kuntasektoria koskevat Kaikkia koskevat Sidosarkkitehtuurit Nykytilakuvaukset Suositukset - viitearkkitehtuurit Soveltamisohjeet Toteutusesimerkit - Caset Toimialaa koskevat Sidosarkkitehtuurit Nykytilakuvaukset Suositukset - viitearkkitehtuurit Soveltamisohjeet Toteutusesimerkit - Caset Yksittäistä kuntaa koskevat Kunta A Kunta B Kunnan A kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Nykytilakuvaukset Sidosarkkitehtuurit Suositukset - viitearkkitehtuurit Usein kysytyt kysymykset Osaamisverkosto Ohjeet / neuvot Yleiset hyödyntämisohjeet Mallit 38

39 1. Teknologialinjaukset ja nykytilan kartoitus Kokonaisarkkitehtuurituotokset Malli nykytilan kartoittamiseen -raportti SOA-hyödyntämien kuntasektorilla 0.8.doc (sis. teknologialinjaukset) 3. Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Suositus ylätason arkkitehtuurimenetelmän jäsentymisestä Arkkitehtuurimenetelmän ja kuvauspohjien hyödyntämisen kuvaus Järjestelmämallinnusohjeistus (Archimate): -malleja Archimate mallintamiseen - ohjeistus Archimate notaation hyödyntämisestä Suositukset salkkujen muodostamisesta ja hyödyntämisestä: - prosessisalkku - tietojärjestelmäsalkku - teknologiasalkku Suositukset: -arkkitehtuurikehikon rakentamisesta ja hyödyntämisestä - arkkitehtuurilinjausten rakentamisesta ja hyödyntämisestä SOA-hyödyntämien kuntasektorilla 1.0.doc Kuntasektorin SOAteknologialinjaukset 1.0.doc VALMIS KESKEN 2. SOA - Konsepti KA-menetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa. SOA- POC-raportti (SOA-case: prosessimallennuksesta SOAtoteutukseenlomahakuprosessi) Roolit ja niiden tarpeet SOAn mukaisessa prosessien kehittämisessä 4. Arkkitehtuurin kehitys- hallintamalli Kokonaisarkkitehtuurin yleiskuva -dokumentti Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurikyvy kkyyden kypsyystasomalli 5. Tiekartan määrittely Ohje arkkitehtuuritiekartan luomiseen Esimerkki Tampereen arkkitehtuuritiekartasta Q1-Q2/2008 Q3/2008 Q4/2008 Q1/2009

40 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (1/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus Nykytilan kartoitus Malli nykytilan kartoittamiseen - raportti 9 / / 2008, katselmointi 10/2008 SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla 100 % Kyseessä on raporttimuotoinen dokumentti siitä, miten nykytilan kartoitus toteutettiin Tampereen kaupungilla. Kyseessä ei siis ole ohje nykytilan kartoittamiseksi SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla v. 0.8 SOAn hyödyntäminen kuntasektorilla v. 1.0 Kuntasektorin SOAteknologialinjaukset 1.0 2/2008, katselmointi 2/ / / 08, katselmointi 12/ / / 08, katselmointi 12/ % 90 % SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla dokumentin päivitys ja jakaminen kahteen osaan (SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla ja kuntasektorin teknologialinjaukset) 90 % SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla dokumentin päivitys ja jakaminen kahteen osaan (SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla ja kuntasektorin teknologialinjaukset) 40

41 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (2/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus SOA -konsepti KA-menetelmän soveltamisohje palvelukeskeisessä arkkitehtuurissa Roolit ja niiden tarpeet SOAn mukaisessa prosessien kehittämisessä SOAPOC-raportti (SOA-case: prosessimallinnuksesta SOAtoteutukseen-lomahakuprosessi) 02 / / 09, katselmointi 1/ / / 09, katselmointi 1/ / / 08, esitellään (ei katselmoida) 12/ % Ohje siitä kuinka SOA -projektissa edetään KAmenetelmän mukaisesti liiketoiminnan kuvaamisesta tekniseen toteutukseen 10 % Sisältää tarkastelunäkökulmat (esim. arkkitehtuuri, liiketoiminnan strategia, operatiivinen TVT-toiminta, roolit), toimijoiden sekä tarpeiden suhde toisiinsa, osaamisen tavoitetasot ja mittarointi sekä osaamisen tarve SOA:an pohjautuvassa kokonaisarkkitehtuurissa. Esimerkkinä käytetään Tampereen kaupunkia. 40 % Raportti siitä kuinka tehtiin ensimmäinen SOA-toteutus Tampereella, teknologialinjausten koestaminen, kokemusten keräämistä roolituksesta ja roolituksen mukaisista tehtävistä. Projektiraportti 01 / 09, ei katselmoida 0 % Projektin toteutuksen arviointiraportti 41

42 Kokonaisarkkitehtuurituotokset (3/4) Tuotos Aikataulu Valmiusaste Kuvaus Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä Kuntasektorin KA-menetelmä -suositus ylätason arkkitehtuurimenetelmän jäsentymisestä kokonaisuudessaan näkökulma- ja käsitetasotarkastelu - arkkitehtuurimenetelmän ja kuvauspohjien hyödyntämisen kuvaus - suositus prosessisalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus tietojärjestelmäsalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus teknologiasalkun muodostamisesta ja hyödyntämisestä - suositus arkkitehtuurikehikon rakentamisesta ja hyödyntämisestä - - suositus arkkitehtuurilinjausten muodostamisesta ja hyödyntämisestä Järjestelmämallinnusohjeistusta (Archimate) Projektiraportti 10/2008, katselmointi 12/ /2008, katselmointi 12/ /2008, ei katselmoida 50 % Sovelletaan valtionhallinnon arkkitehtuurimenetelmää kuntasektorille sekä yksittäiselle kunnalle. Käydään läpi ValtIT:n menetelmä ja tarkennetaan valituilta osin kuntasektorille. Samassa laaditaan ylätason dokumentti kuntasektorin arkkitehtuurimenetelmän jäsennyksestä kuntasektorilla pohjautuen ValtITmenetelmään. 80 % Archimate-mallinnuksesta raportti, jossa käsitellään mallinnusta ja sertifiointuja mallinnusvälineitä. Lisäksi annetaan ohjeistusta notaation käytöstä ja esitellään mallinnuksia. 0 % Projektin toteutuksen arviointiraportti 42

43 SOA:n hyödyntäminen kuntasektorilla Ohjeistaa, miten SOA voidaan huomioida järjestelmähankinnoissa Sisältää malleja tarjouspyyntöihin liitettävistä määrityksistä Esittelee SOA-ympäristön tietoturvavaatimuksia ja tietoturvan toteuttamista Kuvaa SOA palveluiden tunnistamisen Kuvaa SOA palveluiden vaatimukset 43

44 Kuntasektorin teknologialinjaukset Pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisia järjestelmähankintoja SOA:n siirtyminen edellyttää? Mitä standardeja tulisi käyttää? Mitkä tuotteita ja tuoteyhdistelmiä on todettu toimiviksi ja järkeviksi? Miten SOA:n mukaisia palveluita tulisi toteuttaa? 44

45 Kuntasektorin teknologialinjaukset Esittelee koestettuja teknologia- ja tuotevalintoja BPMN-työkalut BPEL-prosessimoottorit ESB-tuotteet Web-sovelluspalveluhakemistot Portaalipalvelintuotteet Tietoturvatuotteet 45

46 Kuntasektorin teknologialinjaukset Kuvaa suositellun teknologiapinon SOA-teknologiapino Prosessien seuranta ja mallinnus Käyttöliittymä Seuranta- ja analysointityökalut JSR-168 portaali Web-palvelin BPMN-prosessimallinnus Työpöytäsovelluk set Prosessimoottori BPEL-tuki Työnkulut ja säännöt Palveluväylä (ESB) ja hakemistot Palvelut Viestien ohjaussäännöt ja reititys WS-I web-sovelluspalvelut Sanomajonot ja viestimuunnokset UDDIhakemisto Tietovarannot ja master data MDM-tuotteet ja CDI data hubit Tietokannan hallintajärjestelmät ja LDAP hakemistot 46

47 Kuntasektorin teknologialinjaukset Kuvaa tekniset vaatimukset web-sovelluspalveluille (web service) Web-sovelluspalvelun tulee olla: Itsenäinen (self-contained). Asiakaspäässä ei tarvita muita ohjelmistoja. Itsensä kuvaava. Koodigeneraattoreita tai erillistä metadatapalvelua ei tarvita palvelun kutsumiseen. Modulaarinen. Monimutkaisemmat ja laajemmat web-sovelluspalvelut voidaan koostaa pienemmistä ja yksinkertaisemmista web-sovelluspalveluista Alustariippumaton. Perustuu avoimille XML-pohjaisille standardeille ja on riippumaton esim. ohjelmointikielestä ja käyttöjärjestelmästä. Kuvaa liiketoimintaprosessien hallinnan ja prosessimoottorien käytön Kuvaa palveluiden orkestroinnin Websovelluspalvel u 4 Websovelluspalvel u 3 Orkestroinnin koordinaattori (esim. BPELprosessimanageri) Websovelluspalvel u 1 Websovelluspalvel u 2 47

48 Muuta toimintaa prosessinmallinnusvälineet ja koulutus kunnille projektihallinnan välineet projektitoimistopalvelut JHS-sihteeristöpalvelu Kuntasektorin IT-varautuminen 48

49 Kiitos!

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008

Asiakaspalvelukeskus - projekti. Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Asiakaspalvelukeskus - projekti Pirjo Mäkinen Johtaja Oulun kaupunki/oulun Konttori 3.6.2008 Lähtökohdat projektille Oulussa Oulun Tietotekniikan johtokunnan vierailu Liverpoolissa 2005, pj. Jorma Kivelä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta

Viitearkkitehtuurin perusteet. FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Viitearkkitehtuurin perusteet FUAS opiskelijaliikkuvuus opintohallinnon näkökulmasta Mika Karjalainen, SilverPlanet Oy Jari Järvinen, HAMK Kari Kataja, HAMK Terhikki Mäkelä, HAMK Mika Rintala, HAMK Anja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma

Kansallinen palveluväylä. Toteutussuunnitelma Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 Kansallinen palveluväylä Toteutussuunnitelma Versio 0.6 Päiväys 2.9.2013 Julkisen hallinnon ICT-toiminto 2.9.2013 2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti

Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti. Loppuraportti Henkilöstö- ja talouspalveluiden toteutus Lahden seudulla -projekti Loppuraportti Toimittanut Martti Tokola, Lena Siikaniemi, Marko Monni, Janita Markwort, Merja. Helminen, Ulla Iivonen 14.1.2010 Esipuhe

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen

KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010. Toimittajatapaamisten yhteenveto. Teppo Sulonen KPK / Toimittajapalaveri 1.12.2010 Toimittajatapaamisten yhteenveto Teppo Sulonen 1 Toimittajatapaamisten kulku Tapaamiset suoritettiin välillä huhtikuu-syyskuu 2010 Tapaamisten kesto keskimäärin 1,5 tuntia

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3

Pro3 - järjestelmä. White Paper Pro3 Pro3 - järjestelmä White Paper Pro3 Pro3 White Paper Pro3 White Paper SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 PROJEKTILIIKETOIMINNAN TAHTOTILA... 3 PROJEKTILIIKETOIMINNAN HAASTEET TIEDON HYÖDYNTÄMINEN JA YHTENÄISET

Lisätiedot

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon

Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon YHTEYSTIEDOT Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Tarja Huttunen Asumispalvelujen päällikkö PL 4 (Pohjolankatu 21), 74101 IISALMI Puh.

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot