KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma. Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies 30.11.2009"

Transkriptio

1 KuntaIT KuntaIT-jalkautusohjelma Heikki Talkkari Neuvotteleva virkamies

2 Tausta TAUSTA JALKAUTUSOHJELMALLE Lähtökohtana ovat KuntaIT:n toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet. Tavoitteena on tukea kuntasektorin palvelutuotantoa, asiakaslähtöisiä palveluja ja organisaatiorajat ylittäviä palveluja sekä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanoa. Toteutetaan KuntaIT-palvelujen ja tuotosten viestintää, markkinointia ja käyttöönottoa kunnissa ja yhteistoiminta-alueilla. Jalkautusohjelmassa laaditaan viestintäsuunnitelma ja toteutetaan jalkauttamistoimenpiteet valituille asiakassegmenteille vuoden 2010 loppuun mennessä. MIKSI JALKAUTUSOHJELMA TOTEUTETAAN KuntaIT:n tarjoamia mahdollisuuksia ei tunneta riittävästi KuntaIT:n tavoitteet ja niillä saatavat hyödyt toteutuvat vasta, kun tuotokset on viety osaksi kuntien käytännön toimintaa. Jalkautusohjelmaan kuuluu myös yhteentoimivuuden edistäminen, yhteisten vaatimusten ja ratkaisujen levittäminen sekä asiakkaiden saaminen tuotoksille. Lisätään kuntien kehittämisresursseja ja osaamista Huomioidaan hankkeiden omat viestintäsuunnitelmat ja toimenpiteet. 2

3 KuntaIT-palveluiden menestyksellisen käyttöönoton ja jalkauttamisen varmistamiseksi on käynnistetty KuntaIT-jalkautusohjelma. KuntaIT-jalkautusohjelman aikataulu on 10/ /2010. KuntaIT-jalkautusohjelma toteutetaan valtiovarainministeriön KuntaITyksikön, PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC) ja ToimintaKonsepti Helsinki Oy:n yhteistyönä. PwC:n johdon konsultointi-yksikkö auttaa asiakkaitaan liiketoimintastrategian toteuttamisessa ja toiminnan kestävän muutoksen edellytysten luonnissa. Strategian toiminnallistaja vuorovaikutuksen keinoin ToimintaKonsepti on erikoistunut yritys- ja yhteisöviestintään. 3

4 KENELLE Kuntien johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt (Kuntamarkkinat) Tietohallintojohtajat ja tietotekniikkavastaavat Seudulliset IT palvelutuottajat, IT palvelu- ja järjestelmätoimittajat KuntaIT kehittäjäverkosto Jalkautuksessa on otettava huomioon myös; kuntakoko, kuntarakenne, maantieteellinen asema, kuntaliitoskunnat, yhteistoiminta-alueet ja elinkeinorakenteet. MITEN Tiedotustilaisuudet, julkistukset, esitteet Tuotteistusmateriaali Teemakohtaiset tilaisuudet Virtuaaliesitykset tuotoksista mm. videoesitykset palveluista Asiantuntijatukea kunnille projektien tuotosten käyttöönottoon 4

5 Tavoitteet Vähintään 80 % tunnettuus kuntajohdon keskuudessa (mm. valtuuston ja hallitusten puheenjohtajien, kunnanjohtajien, kunnan- ja kaupunginsihteerien sekä talouspäälliköiden). Tunnettuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tämä kohdejoukko tuntee karkealla tasolla KuntaIT-toiminnan ja hankkeiden tavoitteet. Vähintään 80 % tunnettuus kuntien tietohallintojohdon keskuudessa (mm. tietohallintopäälliköt ja -johtajat sekä kuntien atktuotannosta vastaavat). Tunnettuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tämä kohdejoukko osaa nimetä useita KuntaIT:n kehittämishankkeita sekä tuntee hankkeiden tavoitteet ja tuotokset syvällisemmin sekä tietää vähintään yhden hankkeen tuotokset niin hyvin, että pystyy arvioimaan kuntansa toiminnan kehittämistä tuotoksien avulla. Kuntien tietohallintojohto tuntee vähintään viisi (5) JHS-suositusta ja erityisesti JHS 166 suosituksena julkaistut JIT sopimusehdot. Tavoitteena on, että vähintään 60 % kuntien IT-palveluita koskevista tarjouspyynnöistä sisältää viittauksen JIT sopimusehtoihin vuoden 2010 loppuun mennessä. 5

6 Tavoitteet Edellytysten luominen useiden (vähintään 15) KuntaIT:n palveluiden kehittämiseen ja tietojohtamiseen liittyvien projektien tuotoksia hyödyntävien käyttöönottoprojektien käynnistymiselle sekä kyseisten käyttöönottoprojektien suunnittelun ja projektin toteutuksen tukeminen. Käyttöönottoprojektien kohteet täsmennetään yhdessä jalkauttamisohjelmaan valitun toimittajan kanssa. Merkittävä strategisen ICT-osaamisen lisääntyminen ohjelman kohderyhmissä (mm. muutosjohtaminen, kokonaisarkkitehtuuri, kehittämisenhallinta). Vähintään 30 % kunnista (painotus suurimmissa kunnissa) osallistuvat ohjelman myötä toteutettavaan valmennukseen / koulutukseen yms. osaamisen lisäämiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Jalkauttamisohjelman kenttätyön asiantuntija- ja konsulttityömääräksi on arvioitu noin 350 henkilötyöpäivää (htp). Työn kohdentuminen määritellään tarkemmin työsuunnnitelmassa. 6

7 KuntaIT:n projektisalkku Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen TotIT SOTE -tietojohtaminen KuntaIT KuntaIT Palveluiden kehitys Asiakaspalvelukeskus (ASPA) Kohti Kumppanuutta Kuntien rakennetun ympäristön sähköinen palvelu Rekrytointi- ja sijaisratkaisu Sähköisen kilpailutuksen välineet (määrittely) Oulu Tampere Kuntaliitto Kuntaliitto KuntaIT Arkistointi Rajapinnat eams Asemakaava JHS Kansallisarkisto Kuntaliitto VirtuK Virkatunniste Käyttäjien- ja käyttöoikeuksien hallinta Kuntaliitto KuntaIT Arkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuuri Sähköinen asiointi, tukipalvelut, MDM, eresepti KuntaIT KuntaIT Välineet Tietohallinto ja edellytykset IT-governance, benchmarking, salkunhallinta KuntaIT Prosessienmallinnus, projektinhallinta, kehitysvälineet yms. KuntaIT Valmis Kunnat Muut Kesken Osasto Hallinnon Aloittamatta kehittämisosasto / KuntaIT 7

8 osana kokonaisuutta Muutos kuntakentässä Hyötyjen johtaminen KuntaIT-toiminta (2010-> JulkIT) Palvelukehityshankkeet Palveluiden käyttöönotot Jatkuva toiminta & tuotanto KuntaIT-jalkautus Käytön lisääntyminen Värien selitykset: Kuntien vastuulla Valtiovarainministeriön vastuulla 8

9 Vaiheistus Projektin ohjaus 1. Nykytilan kartoitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. Jatkuva toiminta Nykytilan kartoitus Projektilla tavoiteltavien hyötyjen määrittely johtaen KuntaIT:n strategisista tavoitteista Kehittämispotentiaalin määrittely Hankkeisiin jalkautuminen Jalkauttamisen suunnittelu Viestinnän suunnittelu Suunniteltujen toimenpiteiden toteuttaminen Tilaisuudet kunnissa Seuranta ja arviointi Jatkuva toiminnan kehittäminen osana operatiivista toimintaa 10-12/ / / / /2009 -> 9

10 Tehtäväkokonaisuudet 1. Nykytilan kartoitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. Jatkuva toiminta 10-12/ / / / /2009 -> Tunnettuuden kasvattaminen B. Asiakaskartoitus ja kohderyhmien tunnistaminen C. Viestintä ja markkinointi D. Verkkosivut Jalkautus A. Hyödyt ja muutos kuntakentässä, tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen E. Tietämyksen siirto F. Palvelukehityshankkeiden tukeminen ja tuotteistaminen G. Talous- ja tuottavuusanalyysit H. Jalkautuksen kenttätyö Projektin ohjaus P. Projektin ohjaus R. Riskien hallinta 10

11 Tehtävät karkealla tasolla Tunnettuuden kasvattaminen 1. Nykytilan kartoitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. Jatkuva toiminta B. Asiakaskartoitus ja kohderyhmien tunnistaminen C. Viestintä ja markkinointi Kohderyhmien tunnistaminen Tunnettuuskartoituskyselyn suunnittelu Tunnettuuskartoituskysely Toimintaympäristön ja hankkei-den kartoitus Analyysi Esitysmateriaali Viestintä- ja markkinointisuunnitelma Perusviestien suunnittelu ja testaus Tunnettuuskartoituksen toisto Analyysi Esitysmateriaali Viestintäsuunnitelman mukaiset tehtävät Viestintämateriaalin tuottaminen Jalkautuksen tuki viestinnällä Viestintäsuunnitelman mukaiset tehtävät Viestintämateriaalin tuottaminen D. Verkkosivut Verkkosivujen tavoitteet Rakenne Käyttöliittymä Teknologiaratkaisu Sivuston luominen Sisältörakenne Visuaalinen suunnittelu Jatkuva sisällön tuottaminen ja ylläpito Sivuston kehittäminen Sivuston tuotanto (tekn.) Jatkuva sisällön tuottaminen ja ylläpito Sivuston kehittäminen Sivuston tuotanto (tekn.) 11

12 Tehtävät karkealla tasolla Jalkautus 1. Nykytilan kartoitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. Jatkuva toiminta A. Hyödyt ja muutos kuntakentässä, tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen Ison kuvan hahmottaminen KuntaIT:n palvelulupaus Selvitetään muutosvalmius Isosta kuvasta johdetut tavoitteet Mittarit Muutoksen johtaminen jalkautussuunnitelmaan Muutosagenttien tunnistaminen Esitysmateriaali Jalkautussuunnitelman mukaiset tehtävät Analyysi Esitysmateriaali Muutosvalmiuden arviointi Arviointi asetettuja tavoitteita ja mittareita vasten E. Tietämyksen siirto Valmennus: hyötyjen johtaminen Valmennus: muutoksen johtaminen Valmennus: Tuotteistaminen Loppuraportti: opit ja kokemukset F. Palvelukehityshankkeiden tukeminen ja tuotteistaminen Hankkeisiin tutustuminen Hankkeisiin jalkautuminen Tuotteistamisen suunnittelu ja ohjeistus Palvelusalkku Palveluesitemalli Palvelukuvausmalli Tuotantoratkaisujen selvit-täminen 12

13 Tehtävät karkealla tasolla Jalkautus 1. Nykytilan kartoitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. Jatkuva toiminta G. Talous- ja tuottavuusanalyysit Olemassaoleviin business case -laskelmiin perehtyminen Periaatteet kustannusten jaolle Talous- ja tuottavuuslaskelmamallien suunnittelu Laskentapohjien luominen Kuntakohtaiset talous- ja tuottavuuslaskelmat työpajoissa H. Jalkautuksen kenttätyö Roadshow - kiertueen suunnittelu Roadshow - kiertueen käytännön järjestelyt Roadshow - kiertue (n. 10 maakuntakeskusta) Työpajat kunnissa 13

14 Tehtävät karkealla tasolla Jalkautus 1. Nykytilan kartoitus 2. Suunnittelu 3. Toteutus 4. Jatkuva toiminta P. Projektin ohjaus Kick-off Projektisuunnitelma Projektin ohjaus Arviointi asetettuja tavoitteita ja mittareita vasten Loppuraportti R. Riskien hallinta Riskianalyysi Riskienhallintasuunnitelma Riskienhallintasuunnitelman mukaiset tehtävät Riskien seuranta Riskianalyysi 14

15 Tuotoksia KuntaIT-palveluiden tuotteistus - ohjeistus ja esittelymateriaali Malli hanke / tuotoskohtaisille palveluesitteille ja kuvauksille sekä tuki niiden toteuttamiselle ja yhtenäistämiselle KuntaIT-palveluiden kehitys- ja käyttöönottoaikataulut ( roadmap ) Laskentapohja yksittäisen palvelun kustannusten laskemiseksi Laskentapohja KuntaIT-tuotosten käyttöönotosta kunnalle Laskentapohja (yleiselle tasolla) kunnan kustannus-hyötyanalyysille Yleinen malli KuntaIT-palveluiden ja kehittämisprojektien tuotosten käyttöönotolle Yleinen tarkastuslista asioista, jotka pitää ottaa huomioon palveluita käyttöönotettaessa ja integroitaessa kunnan tietotekniikkaympäristöön KuntaIT-palveluiden jatkuvan toiminnan hallintamallin vuosikello KuntaIT-ohjeistuksen noudattamisen tarkastuslista Riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma. KuntaIT-hankkeiden ja tuotosten katselmointi ja tukeminen Roadshow -materiaali Hanke / tuotoskohtaiset työpajat tietyistä tuotoksista kiinnostuneille kunnille. Kuntakohtaiset työpajat, joissa luodaan edellytykset tai tuetaan tuotosten käyttöönottoa kunnassa. Verkkosivustoon ja sähköiseen työskentelyalustaan tallennettu materiaali 15

16 Jalkautus koko KuntaIT-hankkeessa Palvelukehityshankkeet Tuottaa sovittuja lopputuotoksia, joita voidaan laajemmin hyödyntää koko kuntakentässä Palveluiden käyttöönotot Ottaa kunnissa käyttöön palvelukehityshankkeiden tuotokset Jatkuva toiminta & tuotanto Hyötyjen realisointi Palvelukehityshankkeet KuntaIT -jalkautus Palveluiden käyttöönotot Käytön lisääntyminen Jatkuva toiminta & tuotanto KuntaIT-jalkautus Tunnettuuden kasvattaminen Edellytysten luominen Tuotteistus (helppo ottaa käyttöön, käytön kustannukset selvillä) Tuotantojärjestelyt olemassa Kuntien strategisen ICT-johtamisen osaaminen Käyttöönottojen tuki Käytön lisääntyminen Palveluiden käyttöönotot useammassa kunnassa Palveluiden käyttöalueiden laajentaminen kunnissa 16

17 Jalkautuksen edellytykset ja mihin jalkautus kohdistuu Palvelukehityshankkeet KuntaIT -jalkautus Palveluiden käyttöönotot Käytön lisääntyminen Jatkuva toiminta & tuotanto Jalkautuksen edellytykset Palvelusalkku: Kunnan ongelmat ja ratkaisut 1) Tunnettuus (viestintä ja markkinointi): KuntaIT:n palvelujen tunnettuus Kukin palvelu hyötylupauksineen ja kustannus/hyöty-analyysit 2) Palvelujen kaupallinen tuotteistaminen (lupaus ja myynti): Palvelujen hyötylupaus ostajalle, kohdeasiakassegmentit (kunnat, toimiala), keskeiset ostopäätöksen tekijät, hyötymittarit. Palvelun käyttöönotto, tuotanto ja palvelun kustannukset 3) Palvelujen tekninen tuotteistaminen (lunastus ja tuotanto): Palvelujen käyttöönoton tekniset edellytykset ja tuotantokyvykkyys: Roolit, vastuut, koulutus. palvelutuotannon järjestäminen ja palvelun tuotantokyvykkyyden luominen. Hallintamalli, palvelutasot, tuotantojärjestelyt ja tukimalli. 17

18 Kiitos! Lisätietoa KuntaIT:stä https://wiki.kuntait.fi 18

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

Etäpalvelut-erillishanke

Etäpalvelut-erillishanke Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 1(27) Etäpalvelut-erillishanke Hankesuunnitelma 21.1.2013 Kunta- ja aluehallinto-osasto HANKESUUNNITELMA 2(27) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Projektitoiminta 2/2008

Projektitoiminta 2/2008 Projektitoiminta 2/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 MENESTYKSEN MATKAEVÄÄT 4 Projektityökalut tuottamaan 10 Erilaisia työkaluja projektipäällikön avuksi löytyy - mutta onko

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke

Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Omistaja LOPPURAPORTTI 1(47) Kohti kumppanuutta lapsiperheiden rajattomat palvelut -hanke Loppuraportti 28.6.2012 Omistaja LOPPURAPORTTI 2(47) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot