Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti"

Transkriptio

1 Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Palvelun kehittämisen työkalut Salo, 6/ Kalle Väänänen, Vesa Kilpi Turun kauppakorkeakoulu SYKSYN OHJELMA Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Hankittavien palvelujen kehittäminen Incoterms 2010 perusteet Ulkomaankaupan riskien hallinta Toimittajan rahoitusaseman analyysi Hankintastrategiatyöskentelyn perusteet

2 Tietoisku: PALVELUN KEHITTÄMISEN TYÖKALUT 8:30 Aamukahvi ja avaus 8:40 Palvelun kehittämisen ympäristö 9:15 Kahvitauko 9:30 Apuvälineitä palvelun pohdintaan 10:00 Apuvälineiden testausta (ryhmissä) 10:20 Työkalujen esitykset 10:45 Palvelukonseptin idea Päätös TAVOITE Kun hankitaan palvelua: Palvelut osana tarjontaa Oppimisen kehä Kehittämisen vaiheet Määrittelyn työkalut Asiakaskokemus Blueprint Konsepti

3 LAADUSTA MÄÄRITTELYYN Yritys Asiakas Odotukset Palvelutyö Tyytyväisyys Kokemukset Palvelukonsepti Palvelumäärittely (SLA) Toimittaja Johnston et al 2012 HANKITUT PALVELUT TOIMITUSKETJUSSA Yrityksen tarjoomassa mukana Component (komponentti) Osa asiakkaalle menevää lopputuotetta Suunnittelu, Asennus, Matkatavaran käsittely Asiantuntijat Semimanufactured (puolivalmiste) Sovitettu mukaan asiakastoimitusprosessiin Henkilöstövuokraus Catering, tuotekehitys Mukana yrityksen sisäisessä toiminnassa Instrumental (työkalu) Consumption (kulutus) Vaikuttavat yrityksen sisäiseen toimintaan Tukevat yrityksen prosesseja Laitteistovuokraus, Sisäinen koulutus Kiinteistöhuolto Tietoliikenneyhteydet Wynstra et al (2006)

4 PALVELUPROSESSIEN HALLINNAN HAASTEITA Moninaiset asiakkaat ja asiakastarpeet Rajallinen selkeys ja kommunikointi Vaihtelevat materiaaliset tulokset Vaihtelevat kokemukselliset tulokset Ennakoimaton asiakkaan käyttäytyminen Reaaliaikaisuus Useita organisaatioita mukana Päätösten vaikutus nyt ja tulevaisuudessa (LUT 2010) MOTIVOINTI Service Paradox : Palveluiden merkitys kasvaa Investoinnit osaamiseen lisääntyvät Mutta tavoite ei toteudu Kiinnitä huomiota: 1) Jatkuvan kehityksen tarve 2) Palvelustrategian sopivuus 3) Organisaation muutos 4) Verkoston kyvyt 5) Paikalliset olosuhteet 6) Osatoimittajan palvelut vs. järjestelmätoimittajan konsepti 7) PK yrityksen mahdollisuudet (Fischer, Gebauer & Fleisch: Service Business Development ( 2012)

5 Kilpailuttaminen Toimittajan arviointi Auditoinnit Sertifiointi TOIMITTAJAN KEHITYSTAPOJA Palkitseminen (insentiivit) Suora vaikuttamien Investoinnit Koulutus (Krause et al., 2002) TOIMITTAJAN OSAAMISEN PERUSTA

6 YHTEISHANKE, VERKOSTON KYVYT Saatavuus (Access) Resurssien saavutettavuus suhdeverkoston kautta Sovittaminen (Adapt) Resurssien sopivuus käytettävissä olevaan valikoimaan Yhdistäminen (Integrate) Resurssien sopivuus toiminnan sisältöön Arvon yhteistuotanto on prosessi, joka riippuu toiminnan ympäristöstä jossa käytettävissä olevat resurssit sovitetaan. (Akaka, Vargo & Lusch, 2012) Eli näillä mennään PALVELUN KEHITTÄMINEN ON JATKUVAA OPPIMISTA JATKUVA SECI: Tiedon ja osaamisen kehittymisen kehä organisaatiossa. (Nonaka&Takeuchi) OPPIMINEN Ekspansiivinen oppiminen: Yksilön ja organisaation oppiminen ja kohteen radikaali muuttaminen oppimisen prosessin kautta. (Engeström) Hiljainen -> Hiljainen Hiljainen -> Koodattu Koodattu ->Koodattu Koodattu ->Hiljainen Sosiaalinen vuorovaikutus Tiedon ulkoistamien Tiedon yhdistäminen Tiedon sisäistäminen

7 PALVELUTUOTE= PALVELUKOKEMUS+PALVELUN VAIKUTUS Palvelukokemus eli Asiakkaan suora kokemus - Kohtelu - Palvelun nopeus - Joustavuus - Saatavuus - Välittäminen - Pätevyys - Luottamus Toiminnallinen vaikutus: - Saadut tiedot - Toiminnan muutos - Muuttuneet olosuhteet -. Emotionaalinen vaikutus: - Turvallisuus - Mielihyvä - Varmuus -.. PALVELUSUUNNITTELU A Actors Plan Palvelun toteutuksen verkosto T Touchpoints Miten asiakas palvelun kohtaa O Offering plan Mitä palvelu oikeastaan tarjoaa N Needs Plan Palvelun todellinen tarve E Experience plan Millainen on asiakaskokemus (Stickdorn & Schneider (2011) This is Service Design Thinking)

8 PALVELUSUUNNITTELUA Service safari ( muiden vast. palvelut, todelliset tilanteet) Shadowing (havainnointi) Customer journey map (asiakkaan reitti) Contextual interviews (aiheen haastattelut) The five whys (Miksi) Cultural probes (lyhyet kyselyt ja käyttäjän kommentit) Mobile ethnography ( paikasta riippumation asiakas) A day in the life (mitä MUUTA asiakkaat tekevät) Expectation maps (odotusten selvitys) Personas (Matti ja Maija Meikäläinen) Idea generation (mindmaps, swot, post-it äänestykset..) What if tests (toimivuuden testaus) Scenarios for different delivery cases (esimerkkitarinat) Drawing story boards (tilanteiden käsikirjoitus) Desktop walk through (neukkaripilotti) prototypes (simuloinnit, testiversiot) Service staging (kenraaliharjoitus) Agile development, (jatkuva kehitys) Co-creation (joukkoistaminen, SOME, extranet) Story telling (kuvailevat tarinat) Service blueprints (rajapinnat, ) Service role-play Customer life-cycle maps (potential, current, regular and lost) Business model: service concept, partners, activities, key resources, value prop, cust. rel, segments, cost and revenue structures POHJATYÖ 1. Nykytila ja projektin tavoite Ongelmakuvaus Eri näkökulmat (toimittaja, myyjä, asiakas, ostaja asiakas) 2. Osakaskartta Projekti miljöö (Laajempi toimintaympäristö) Avainhenkilöiden ja -organisaatioiden tunnistaminen 3. Palveluprosessin kulku (CJC) Touchpoints Miten palvelu löytyy (halutaan löytyvän) Miten ja missä odotukset luodaan Palveluprosessin tapahtumat ja kosketuspisteet Mikä määrittää asiakaskokemuksen

9 VIESTINTÄ Näkyvyys SOMEssa Puskaradio Aiemmat kokemukset Asiakkaan palvelun kohtaamispisteet Mihin pitää kiinnittää huomiota - Erityisen hyvää - Erityisen huonoa Mittaaminen ja seuranta Asiakkaan viestintä verkossa Hiljainen tieto Odotukset Kokemukset Onnistumiset

10 TARKENNUSTA 4. Haastattelut ja havainnot Oikeassa toimintaympäristössä Havainnot päivä elämässä Mahdollisimman todenmukainen kuva ympäristöstä ja toimintatavoista 5 Miksi Miksi jotain tehdään juuri niin kuin tehdään 5. Odotusarvojen kartta Esimerkiksi QFD tai Service QFD Tai kysely (SERVQUAL) tai haastattelu tai verstas Mitä asiakas oikeasti haluaa? Rakennetaan esimerkkitapauksia ja käyttötilanteita 6. Prototyyyppi Tarvittaessa testataan 7. Piirretään selventävä Blue Print Resurssit Työkalut Mitä asiakas näkee ja saa PALVELUN BLUEPRINT Evidence User activity Front desk Back office Support Mitä asiakas oikeasti näkee ja kokee (tilat, websivut, dokumentit..) Asiakkaan toimet loogisessa järjestyksessä Suora palveluhenkilöstä (tai teknologia esim web) Epäsuora as palvelun työ (esim valmistelu) Organisaatiot, järjestelmät ja prosessit jotka tarvitaan palvelun tukemiseksi

11 Palvelun pohjakuva Palvelu: Tekijät: Päiväys: Työ tai, toiminto Tarve tehdä jotain Toiminnan kohennus suunnittelu Toimintoohjelman päivitys Asiakkaan toiminta Tilanne arvio Laatuarvio Koulutus laatuarvio Palvelutiski Suunnittelupal velu Projekti Jatkoohjelma Taustapalvelu Ohjekirjasto Analyysi Tukiprosessi Asiantuntijat Vertailudata Laitteet ja resurssit Asiakastietokanta PALVELUKONSEPTI KERTOO 1) Asiakkaan saaman palvelutuotteen Palvelukokemus Palveluvaikutus Toiminnan muutos Tunnetilan muutos 2) Asiakkaan kokeman palvelun arvon Koetun hyödyn suhde asiakkaan kustannuksiin Vaivannäön kustannus (sacrificial cost) 3) Palvelun toteutustapa Palvelutoiminnot - taustaprosessit - asiakaspalvelun rajapinta - palveluresurssit

12 PALVELUKONSEPTI Palvelun Idea: Otsikko Palvelukuvaus: Lyhyt kuvaus toiminnasta, tavoitteista ja markkinosta Palvelukokemus: Asiakkaan (suunniteltu) kokemus palvelutilanteessa Palvelun vaikutus: Ennen vs. jälkeen Muutos asiakkaan osaamisessa, olotilassa, toiminnassa Palveluun liittyvät toiminnot: Vaadittavat taustaprosessit, järjestelmät ja muut resurssit Palvelun arvo: Asiakkaan kokema hyöty vs.kustannukset. Huom hankinnan ja valinnan kulut ja vaiva. KONSEPTIN ESIMERKKI Palvelun idea: Kuntokouluille ja liikunta-alan yrittäjille suunnattu markkinointipalvelu ja kanava palveluiden toimittamiseksi Konsepti: Myydä ja markkinoida kuntokoulujen osaamista tarjoamalla hyvät tilat, toimintaverkoston, asiakashallintajärjestelmän ja palvelupaketoinnin. Palvelukokemus: Brand Nykyaikaiset laitteet Toimivan kokonaisuuden näkyväosa Helppous Luotettavuus Palvelutoiminnot: Asiakasjärjestelmä Toimittajaverkosto Toimitilat Vuosisuunnittelu Kampanjat Vastuuvakuutukset Palvelun vaikutus: Keskittyminen ydinosaamiseen Resurssinen tasainen käyttö Osaamisen kehittäminen (markkinaohj.) Palvelun arvo: Asiakaskunta Ei omia investointeja Markkinointikulut pienet Maksetaan vain käytöstä

13 PALVELUKONSEPTI Palvelun Idea: Palvelukuvaus: Palvelukokemus: Palvelun vaikutus: Palveluun liittyvät toiminnot: Palvelun arvo: Kun hankitaan palvelua onko: - Palvelun kokonaisuus selvä - Blueprint tehty - Palvelukuvaus ymmärrettävä - Mikä on toimittajan osaaminen - Osaamisen kehittäminen suunniteltu - Palvelun laadun mittaaminen sovittu

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA

ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Elisa Lahtinen ASIAKKAIDEN PANKKIPALVELU ODOTUSTEN JA TARPEIDEN SELVITTÄMINEN KUOPION OSUUSPANKISSA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.3.2008

Lisätiedot

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö

MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö MIKKO AHO KONFIGURAATIONHALLINTA AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ- PROJEKTEISSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Koivisto Tarkastaja ja aihe hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8.4.2009 II TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden

EI PAHAlla. laatua. parempaa. palveluiden EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua EI PAHAlla parempaa palveluiden laatua Toimitus: Hanna Tuuri Julkaisutoimikunta: Aura Loikkanen, Satu Kylmälä ja Hanna Tuuri Kuvat: Hanna Tuuri ja Marjatta Ojala

Lisätiedot

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Kiviniemi 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä

Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä Looginen malli - suunnittelun ja arvioinnin välineenä.stina Högnabba Johtava kehittämiskonsultti Sosiaalivirasto / Arviointi- ja kehittämisyksikkö 9.11.2012 Mihin loogista mallia tarvitaan? Loogisen mallin

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen

Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Maa- ja elintarviketalous 97 Kasvinviljelyn asianhallintajärjestelmän käyttäjäkeskeinen kehittäminen Liisa Pesonen, Piia Nurkka, Leena Norros, Terhi Taulavuori, Vesa Virolainen, Jere Kaivosoja, Timo Mattila,

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 239 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Reports 239 Espoo 2007 TKK-RTA-R239 ASIAKASTYYTYVÄISYYS RAKENTAMISESSA

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS

Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Tomi Veteläinen HAN MOO DO KILPAILUN JÄRJESTÄMISOPAS Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Matkailu-, ravitsemus- ja talousala Matkailun koulutusohjelma Syksy 2005 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa

Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla. Saku Airosmaa Julkishallinnon tehokkuuden kehittäminen ICT-ratkaisujen avulla Saku Airosmaa Sisällysluettelo 1 Lähtökohta: Mistä tehokkuus syntyy? 5 2 Tavoitteiden määrittely 8 3 Mitä tehdään ICT:n mahdollisuudet 10

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola

Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä. Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä Juha-Pekka Anttila Ari Jussila Markku Mikkola VTT TECHNOLOGY 81 Hankintatoimen kehittäminen pk-yrityksissä

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS

SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRIS- TÖKOULUJEN ASIAKASTYYTYVÄI- SYYS Marika Masalin Tuulia Tuominen Opinnäytetyö Syyskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi ja kansainväliset liiketoiminnot TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Bioanalytiikan koulutusohjelma Kirsi Turunen ASIAKKAIDEN KOKEMA PALVELUN LAATU LABORATORION NÄYTTEENOTTOPISTEESSÄ Opinnäytetyö Lokakuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Lokakuu 2008

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti

E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille. Miikael Gatenland Iina Kivilahti E-laskun käyttöönotosta viestiminen nuorille Miikael Gatenland Iina Kivilahti Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Liiketalous Tekijä tai tekijät Miikael Gatenland, Iina Kivilahti

Lisätiedot

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat

Palvelumuotoilun työkalupakki. Prosessi ja työpohjat Palvelumuotoilun työkalupakki Prosessi ja työpohjat on toteutettu vuosina 2010-2012 Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hankkeen ovat rahoittaneet Saatteeksi Palvelujen muotoilu on jatkuvaa kehitystyötä,

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö

TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU. Diplomityö TUUKKA KÄRNÄ DOKUMENTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU Diplomityö Tarkastaja: professori Kaisa Väänänen- Vainio-Mattila Ohjaajat: DI Jarmo Palviainen, KTM Matti Myllymäki Tarkastaja

Lisätiedot

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat

TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat TERVEYDENHUOLLON VERKKOPALVELUN TARJOAMA TIETO JA SEN VAIKUTUKSET Asiakkaiden ja henkilökunnan näkökulmat Virpi Jylhä Pro gradu tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Terveyshallinnon

Lisätiedot