Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti"

Transkriptio

1 Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Toimittajan kehittäminen Salo, 21/ Kalle Väänänen, Vesa Kilpi Turun kauppakorkeakoulu

2 KEVÄÄN OHJELMA Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Hankintamarkkina-analyysi ja matalakustannustason maat Hankittavien palveluiden määrittäminen Palvelukonsepti Toimittajan kehittäminen Uusien teknologioiden hankinta Miten kehitän hankintatointa yrityksessäni?

3 Tietoisku: TOIMITTAJAN KEHITTÄMINEN Ohjelma: 8:30 Aamukahvi ja avaus 8:45 Palvelukonsepti - Käytännön apu hankintaan - Mitä ollaan ostamassa ja kenelle 10:00 Kahvitauko 10:15 Toimittajan osaamisen kehittäminen - Mitä toimittajalta odotetaan - Miten yhteinen osaamisen kehittäminen koetaan 11:15 Tilaisuus päättyy

4 TIETOISKUN TAVOITTEET Palvelukonsepti ja sen käyttö hankinnan apuna. Hankinnan rooli ja mahdollisuudet toimittajan osaamisen kehityksessä

5 STRATEGY DRIVERS Visionary leader Dynamic capability Driving the learning process Corporate led Executive decisions Shareholders Operation led Within and from organization Externally driven Competitors Market reposition New customer needs Johnston, Clark & Shulver 2012)

6 TOIMINNAN MUUTOS Asiakkaan liiketoiminta Kumppanuus Asiakkaan toiminnot Asiakkaan prosessit Hankintaprosessit Tuotetoimittaja Järjestelmätoimittaja Ratkaisutoimittaja Tuotteet Tuotteet Järjestelmät Kokonaisuus Tuotteet Palvelut Ratkaisut Liiketoimintaprosessien yhteinen kehittäminen Tekes 2010, Automaatio liiketoimintaprosessien tukena

7 Palvelun määrittelyn vaiheet 1/2 1. Nykytila ja projektin tavoite Ongelmakuvaus Eri näkökulmat (toimittaja, myyjä, asiakas, ostaja asiakas) 2. Osakaskartta Projektin miljöö (laajempi toimintaympäristö) Avainhenkilöiden ja -organisaatioiden tunnistaminen 3. Palveluprosessin kulku (CJC) Miten palvelu löytyy (halutaan löytyvän) Miten ja missä odotukset luodaan Palveluprosessin tapahtumat Mikä määrittää asiakaskokemuksen

8 4. Haastattelut ja havainnot Oikeassa toimintaympäristössä Käytännön prosessien sovittaminen Palvelun määrittelyn vaiheet 2/2 Mahdollisimman todenmukainen kuva ympäristöstä ja toimintatavoista 5 Miksi Miksi jotain tehdään juuri niin kuin tehdään 5. Odotusarvot Tai kysely (SERVQUAL) tai haastattelu tai verstas Mitä asiakas oikeasti haluaa? Rakennetaan esimerkkitapauksia ja käyttötilanteita Pisteytykset ja prioriteetit 6. Prototyyppi Tarvittaessa testataan 7. Blue Print kaavio Resurssit Työkalut 8. Konsepti: Mitä asiakas näkee ja saa

9 PALVELUN TOIMITUSKETJU Yritys Asiakas Odotukset Palvelutyö Tyytyväisyys Kokemukset Palvelukonsepti Palvelumäärittely (SLA) Toimittaja Johnston et al 2012

10 Muutos Toimittajien kehitys Toteutus KONSEPTIN KEHITTÄMISEN ASKELMERKIT 1. Nykyisen palvelujärjestelmän arvio 2. Uuden konseptin arvio vertaaminen 3. Uusien prosessien tuomat muutokset 4. Uuden järjestelmän osallistujat ja niiden muutokset 5. Uuden järjestelmän fyysiset osat muutokset 6. Uuden järjestelmän integroinnin aiheuttamat muutokset 7. Organisaation sisäinen kyky ja osaaminen 8. Integrointi ja käyttöönotto (Ojasalo & Ojasalo, 2008)

11 KONSEPTIN MERKITYS Toiminnan parempi ymmärrys ja viestintä Tilaaja, toimittaja, käyttäjä Resurssien suunnittelu Laitteet, tilat, saatavuus Osaamisen tarve Omat, toimittajat, asiakkaat Muutosten suunnittelu Yhteismitallinen vertailu Hankinnan määrittely Palvelutason sopimus (SLA)

12 PALVELUKONSEPTI Palvelun Idea: Otsikko Palvelukuvaus: Lyhyt kuvaus toiminnasta, tavoitteista ja markkinoista Palvelukokemus: Asiakkaan (suunniteltu) kokemus palvelutilanteessa Palvelun vaikutus: Ennen vs. jälkeen Muutos asiakkaan osaamisessa, olotilassa, toiminnassa Palveluun liittyvät toiminnot: Vaadittavat taustaprosessit, järjestelmät ja muut resurssit Palvelun arvo: Asiakkaan kokema hyöty vs.kustannukset. Huomidaan hankinnan ja valinnan kulut ja vaiva.

13 KONSEPTIN ESIMERKKI Palvelun idea: Epäsuorien hankintojen yhteishankintapalvelu Konsepti: Tarjotaan hankintaosaamista ja ratkaisuja PK yritysten epäsuorien hankintojen tehostamiseksi. Yhteisen hallintajärjestelmän avulla saadaan kilpailutukseen tehoa ja globaalit hankintamarkkinat PK yrityksen ulottuville. Palvelukokemus: kustannusten läpinäkyvyys globaali toimittajaverkko ennustettavuus helppous luotettavuus Palvelutoiminnot: asiakasjärjestelmä (SaaS) toimittajaverkoston ylläpito hankintamarkkinaosaaminen sopimusneuvottelut vuosisuunnittelu kilpailutus (e-huutokauppa) Palvelun vaikutus: kustannussäästöt parannettu tuki (esim ICT 24/7) selkeät vastuut parantunut saatavuus Palvelun arvo: Globaalit toimittajamarkkinat Ei omia investointeja Uudet tuotteet Pienet etsintä/valintakulut Tuotevalikoima kehittyy asiakkaan tarpeen mukaan

14 KONSEPTI JA HANKINTA 15 min pohdintaa ryhmissä ja laaditaan konseptin luonnos. Hankinnan aiheita: 1) Koulutuspalvelu 2) IT-Tuki 3) Asiakastoimitusten asennus 4) Toimitilan kehitys 5) Valmistuspalvelu Mihin kohtiin hankinnan tulisi kiinnittää erityistä huomiota? Mitä konseptissa tulisi olla lisää, jotta se palvelisi hankintaa paremmin

15 PALVELUKONSEPTI Palvelun Idea: Palvelukuvaus: Palvelukokemus: Palvelun vaikutus: Palveluun liittyvät toiminnot: Palvelun arvo:

16 .Tietoisku jatkuu 10:15

17 TOIMITTAJAN KEHITTÄMINEN

18 SERVICE LOGIC AND SUPPLY CHAIN PROCESSES Customer Outcome Open area Goods and service activities Resources Service Close area Value Activity Facilitation Co-creation Creation Provider Production Interaction (Grönroos, 2010) Capacity management Demand management Customer relationship management Supplier relationship management Delivery management Cash flow management (Ellram et al, 2004)

19 TOIMITTAJAN KEHITYS Mitä odotat tilaajalta / toimittajalta toimitusketjun kehittämiseen? Toimittaja Tilaaja Toimittajana: Millainen tilaaja edesauttaa kehitystä? Millainen toiminta on kehityksen esteenä? Tilaajana: Millainen toimittaja edesauttaa kehitystä? Millainen toiminta on kehityksen esteenä?

20 PALVELUIDEN PARADOKSI Service Paradox : Palveluiden merkitys kasvaa Investoinnit osaamiseen lisääntyvät Myynti voi kasvaa, tulos ei (Fischer, Gebauer & Fleisch: Service Business Development ( 2012)

21 PARADOKSIN TAUSTALLA 1)Jatkuvan kehityksen tarve 2)Palvelustrategian muutosten toteutus 3)Organisaation paikalliset kyvyt 4)Verkoston kyvyt ja hallinta 5)Hajautetun (globaalin) organisaation erilaiset toimintaympäristöt 6)Tilanne kun palveluilla ei tukena omaa asennettua laitekantaa 7)PK yrityksen mahdollisuudet

22 KEHITTÄMISEN MERKITYS Nokian alihankkijan tarinaa ja esiin tulleita harmeja: Toimittajan lyhytnäköisyys markkinoiden kehittymisestä Välimatka markkinoihin kasvoi, kun nojattiin yhteen päämieheen Oma kehitystyö laiminlyötiin Ennakointi jäi vajaaksi Harhaluulo suomalaisesta tuotantoosaamisesta (ylimainostettu kustannustehokkuus, laatutietoinen ja täsmällinen tuotanto) Teollinen Suomi s 33

23 TIETO MUUTTUU JA MUUTTAA Muuttuva hankinnan ympäristö ja tiedonhallinnan tarpeet. Spender (1996) Knowledge based firm Interpretive flexibility Being creative and active social Boundary management merger, outsourcing, acquiring Identification of institutional influences activities and boundary moves affect other systems Distinct systemic and componential processes components make sense only in system

24 Kilpailuttaminen Toimittajan arviointi Auditoinnit Sertifiointi TOIMITTAJAN KEHITYSTAPOJA Palkitseminen (insentiivit) Suora vaikuttamien Investoinnit Koulutus (Krause et al., 2002)

25 Same suppliers (N=97) similar products different customer Main difference is amount of time spent with supplier (6 vs 12 days in year) Toyota also gave more inventory and quality assistance Replication barrier by close process integration AND Less customer imposed constrains Results: Change in performance operations and quality IMPACT OF SUPPLIER DEVELOPMENT Dyer& Hatch, 2006

26 TIEDONJAKO Operatiivisen tiedonjaon avulla yhteinen päätöksenteko tuo tulosta. Yhteisen merkityksen avulla myös uuden kehittämien tuo tulosta Revilla & Villena (2012)

27 Shared learning areas SHARED LEARNING Shared learning types Strategic Operational Exchange Relationship Long term Escalation procedure Value Boundaries Network Managing work streams Identification of resources Shared learning architecture Efficiency Identification of capabilities to access resources Knowledge sharing Individual level On time and quality Identification of counterpart in problem solving Collaborative teams Mason and Oshri 2012

28 LEARNING IN SUPPLIER DEVELOPMENT (WIP) Krause & Scanneli (2002) Krause & Ellram (1997) Modi & Mabert (2006) Supplier Development Networking Relationship Akaka et al (2012) Ford & Håkansson (2006) Adams et al (2012) Ambrose et al (2010) Competitive Advantage Gebauer et al (2012) Cousins (2005) Service (value) model Oliva & Kallenberg (2003) Grönroos & Helle (2010) Finne & Holmström ( 2013) Vargo & Lusch (2008) Learning processes Nokaka (1994) Levinthal & march (1993) Larsson et al (1998) Engeström (2004) Toivianen (2007) Supplier Capabilities Möller, Törrönen (2003) Hakanen & Jaakkola (2012) Oshri (2010)

29 TOIMITTAJAN OSAAMISEN PERUSTA

30 VASTAKKAISIA TAVOITTEITA Aloitteellisuutta odotetaan mutta sopimus on kiinteä Toimittaja on joustava mutta tarkka Pitkäkestoinen kumppanuus on tavoite mutta kilpailutus on suosittu käytäntö Luottamusta arvostetaan mutta valvonta on välttämätöntä Toimittaja tuo ratkaisuja meille

31 Yhteinen merkitys tarpeen KEHITYSESIMERKKEJÄ Ostajan mielessä yhteinen kehityshanke mutta toimittajan mielestä perustoimintaa. Sovitetut prosessit haussa Pitääkö Logistiikkayrityksen muuttaa kuljetuskalustoa vai tilaajatehtaan sovittaa toiminnan prosesseja. Yhteinen päätöksenteko auttaa Yhteinen asiakasrajapinta on hyvä alusta yhteisen toiminnan kehittämiselle Oppimisen käyttö Laatupalaute Projektin kokemusten jakaminen

32 HAVAINTOJA TOIMITTAJAN KEHITTÄMISESTÄ Kehittämisen edut tunnistetaan, mutta kehittäminen ei laajasti käytössä Perusasiat ensin kuntoon, laadulla saa luottamusta Pitkäkestoinen toimittajasuhde on ensiarvoinen kehityksen kannalta Oppiminen usein organisaation sisäistä hiljaista tietoa. Järjestelmälliset kehityshankkeet ovat harvinaisia Edistää Tiedottaminen Avoin informointi Luottamus Jaetut edut Pitkäkestoinen yhteistyö Yhteinen kulttuuri Tiedon symmetria Haittaa Resurssien puute Tarpeiden hajonta Prosessien sovittamattomuus Kilpailutus Osaamisen vaje

33 Tuote PALVELULLISTAMINEN (SERVITIZATION ->SERVICIZING) Asiakkaan arvon luonnin väline, räätälöinti, massakustomointi Logistiikka JIT, VMI Toimitukset Seuranta, suunnittelu Informaatio Aktiivinen tiedonjako Extranet Toimitusketjun tiedonsaanti Laatu ongelmista huolehtiminen Laskutus ymmärrettävä, tarkastettavissa Tuotekehitys Asiakkaat mukana prosessissa riittävän ajoissa Grönroos 2007

34 YHTEENVETO Palveluhankinnan tietoiskujen teemat 1 Palveluiden hankinta ja laadun mittaaminen 2 Palvelun kehittäminen hankinnan kannalta 3 Palvelun määrittely konseptin avulla 4 Toimittajan (kanssa) osaamisen kehittäminen SLA SERVQUAL CJC BluePrint Konsepti Kehityksen menetelmät

35 LISÄTIETOJA Vesa Kilpi TuKKK

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti

Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti Palvelun kehittämisen työkalut Salo, 6/9 2013 Kalle Väänänen, Vesa Kilpi Turun kauppakorkeakoulu SYKSYN OHJELMA Hankintaosaaminen kasvun tukena -projekti 06.09.2013

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara

SITÄ SAA MITÄ TILAA. hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen. Oksanen, Marja-Leena. 2011 Leppävaara SITÄ SAA MITÄ TILAA hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen Oksanen, Marja-Leena 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Sitä saa mitä tilaa hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt

Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Hankinnasta maksuun -prosessin tehostaminen tietojärjestelmien avulla - Case Senaatti-kiinteistöt Logistiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Esapekka Kuikka 2013 Tieto-

Lisätiedot

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit

ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit ITIL-viitekehyksen mukaiset palvelutuen ratkaisuprosessit Antti Seppälä 11.3.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro Gradu -tutkielma Tiivistelmä Palvelutuki on sekä kilpailuetu että välttämättömyys

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET

CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tuomo Kuusinen CRM-STRATEGIAN IMPLEMENTOINNIN HAASTEET Tietojärjestelmätieteen kandidaatintutkielma JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2011 TIIVISTELMÄ Kuusinen, Tuomo Oskari CRM-strategian

Lisätiedot

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa

CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Sillman, Laura 2011 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara CRM-järjestelmän hyödyntäminen liiketoiminnassa Laura Sillman Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa

OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa LAUREA-AMMATTIKORKEKOULUN JULKAISUSARJA B 28 Susanna Kivelä, Irmeli Koponen ja Irma Vahvaselkä (toim.) OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot

Projektin Johdon Pätevyys 3.0

Projektin Johdon Pätevyys 3.0 Projektin Johdon Pätevyys 3.0 National Competence Baseline 3.0 Pätevyysnäkymä v 1.3 06/2012 Käytöspätevyydet Ihmisten johtaminen Sitoutuminen ja motivaatio Itsehillintä Vakuuttavuus Rentous Avoimuus Luovuus

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA

TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA TIMO PYYKKÖ SÄHKÖINEN OSTAMINEN KAUPUNKIORGANISAATIOSSA Diplomityö Prof. Miia Martinsuo hyväksytty tarkastajaksi Talouden ja rakentamisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.3.2014 i TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen

Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoinen palvelu- & toimitusprosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen Tietoisku 31.3.2015 @ Iisalmi Jaana & Petri Huitti Love Solutions (www.lovesol.fi/ ) Love Solutions 2015 Improving ways of thinking

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja

Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja VTT TIEDOTTEITA 2508 Pentti Vähä, Jari Kettunen, Tapani Ryynänen, Minna Halonen, Jouko Myllyoja, Maria Antikainen & Jari Kaikkonen Palvelut muokkaavat kaikkia toimialoja Palveluliiketoiminnan toimialakohtaiset

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2009

Projektitoiminta 1/2009 Projektitoiminta 1/2009 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXII, ISSN 1455-4178 STOP AND REFRESH! Projektipäivät 2009 = IPMA World Congress 15.-17.6.2009 Vuosikymmenen merkittävin projektialan ammattitapahtuma

Lisätiedot

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko

Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS. Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Kirves Marja-Liisa PROSESSINKUVAUS KULTTUURIALAN TYÖKALUNA CASE: MIKKELIN NAISVUORITALON ASIAKASPROSESSIN KUVAUS Opinnäytetyö Kulttuurituotannon Ko Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Toimittajan arviointi Ohjelma: 8:30 Aamukahvi ja avaus

Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Toimittajan arviointi Ohjelma: 8:30 Aamukahvi ja avaus Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti Tietoisku: Toimittajan arviointi Ohjelma: 8:30 Aamukahvi ja avaus 8:40 Toimittajavalinnan ja arvioinnin merkitys Harri Lorentz, ma prof. & Kalle Väänänen, erikoistutkija,

Lisätiedot