Asiakasymmärryksestä palvelukonsepteiksi; prosessi ja työkalut. Jukka Ohvanainen, Emmi Hakala Savonia-amk, LEKA-hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakasymmärryksestä palvelukonsepteiksi; prosessi ja työkalut. Jukka Ohvanainen, Emmi Hakala Savonia-amk, LEKA-hanke"

Transkriptio

1 Asiakasymmärryksestä palvelukonsepteiksi; prosessi ja työkalut Jukka Ohvanainen, Emmi Hakala Savonia-amk, LEKA-hanke

2 Savonia-ammattikorkeakoulu Teknologia- ja ympäristöala Microkadun kampus Microkatu 1 PL 6, Kuopio

3 Sisältö 1. Palveluliiketoiminnan tutkimusalueen tausta 2. Konseptointiprosessi ja työkalut 3. Yhteenveto ja kokemukset

4 Tutkimusalueen taustalla alueen teollisuusyritysten tarpeet Palveluliiketoiminnan nykytila (2012) - Palvelujen osuus liikevaihdosta 10 % (mediaani) - Palvelujen kehitysprojekteja käynnissä 11/16 vastanneista - 2/16 yrityksellä oli käytössään prosessi tai menetelmiä palveluiden kehittämiseen HAASTEITA - Toimintatapojen ja mallien kehittäminen - Tuoteorientoitunut kulttuuri - Resurssien puute - Riskitaso koetaan suureksi Strateginen tavoitetila Palvelujen osuus liikevaihdosta 20 % (mediaani) - 15/16 yrityksellä palveluliiketoiminnan kehittäminen oli asetettu strategiseksi tavoitteeksi Tutkimusalueen tavoitteena on tarjota yrityksille vetoapua kehittämällä malleja, toimintatapoja sekä työkaluja palvelujen kehittämiseen yhdessä yritysten kanssa Lähde: LEKA-kysely 2012

5 Tutkimusalue edennyt yrityspilottien kautta pääpaino soveltavassa tutkimuksessa Kevät NYKYTILA- JA TARVEKARTOITUS- KYSELY PILOTTIPROJEKTIEN KÄYNNISTÄMINEN KONSEPTOINTI- PROSESSIN JA TYÖKALUJEN KEHITTÄMINEN SEKÄ TESTAUS PALVELUJEN TUOTTEISTAMINEN SEKÄ PALVELUINFRA- STRUKTUURIN KEHITTÄMINEN Perustutkimus Benchmarking Yhdessä oppiminen

6 Palvelujen konseptointi prosessi ja työkalut

7 Konseptointi palvelujen kehittämisprosessissa Prosessin alkupää Konseptointiprosessi ja arviointi Prosessin loppuvaiheet Strateginen pohdinta ja mahdollisuusanalyysi Palvelukonseptien kehittäminen Arvio palveluliiketoiminnan potentiaalista Tuotteistaminen ja lanseeraus Palvelukonsepti on kuvaus aiotusta palvelutuotteesta Muokattu lähteestä Grönroos et al Konseptit kuvaavat palveluliiketoiminnan potentiaalia + Niihin kiteytyy hankittu asiakasymmärrys + Konseptit helpottavat päätöksentekoa + Visualisoinnin ja aineellistamisen myötä viestintä ja keskustelu helpottuvat + Toimivat alustana palvelutuotteen kehittämiselle

8 Yritysten tarpeiden mukaan räätälöitävä palvelujen konseptointiprosessi 1. Ymmärryksen muodostaminen asiakkaan prosesseista ja toimintaympäristöstä 6. Palvelutuotteen muodostaminen 2. Tiedon analysointi, ryhmittely ja tulkinta Loppuasiakkaiden, työntekijöiden ja verkoston osallistaminen 5. Konseptien vertailu ja toteutettavuuden arviointi 3. Palvelukonseptien ideointi, kehittäminen ja visualisointi 4. Konseptien testaus ja jatkokehittäminen

9 1. Asiakasymmärryksen rakentaminen Asiakas- ja henkilöstötyöpajat, Havainnointi

10 2. Tiedon analysointi, ryhmittely ja tulkinta Asiakkaiden äänten ryhmittely samankaltaisuuden perusteella Tulkinta asiakastarpeiksi ja ratkaisuiksi Asiakkaan ääni Asiakastarve Ratkaisu / ominaisuus Ei me keritä huolehtia koneista, hajoovat sit just kun ei pitäs Kukaan ei muista mitä näistä on korjattu Ennakointikyky Oma huoltoosaaminen Huolto- ja korjaustarpeiden seuranta Auditointipalvelu Proaktiivinen myynti Huoltosopimukset Huoltosopimukset Online-seuranta Huoltokirjat Ideoiden ryhmittely, QFD, Palvelupolut, Tulkintataulukot Prosessimaiset kuvaukset Ratkaisu: Palvelukonsepti Huoltotarpeita ei ennakoida Auditointi Eriasteiset huoltosopimukset Huoltotarpeita ei seurata Kontaktipiste Asiakastarve Ennakointi Seuranta ja ennakointi Ratkaisu: Sisäiset prosessit Proaktiivinen myynti Asiakaskohtaiset laiteprofiilit Onlineseuranta palvelu Tulkintataulukon periaate lähteestä Kärkkäinen et al. 1995

11 3. Palvelukonseptien ideointi, kuvaaminen ja visualisointi Palvelukuvaukset Taustalla olevat asiakastarpeet Palvelun ominaisuudet Palvelun tuotantoprosessi Ansaintalogiikka Vaadittavat resurssit ja yhteistyökumppanit Vaadittavat toimenpiteet aloittamiseksi Palvelupolut ServiceBlueprint Konseptien kuvaukset: palvelupolut, skenaariot, prosessikuvaukset Blueprintit Bluprintin periaate lähteestä Ojasalo 2008

12 4. Konseptien testaus ja jatkokehittäminen Kehitettyä palvelukonseptia testataan esim. avainasiakkaan kanssa Asiakas- ja henkilöstötyöpajat, testaus ja pilotointi

13 5. Sisäinen konseptien vertailu ja toteutettavuuden arviointi Vertailutaulukot keskustelun tukena Kriteeri (tärkeys 1 5) Ansaintapotentiaali (5) Pieni lisäinvestoin tivaatimus (3) Nopea lanseeraus (2) Nykyisen osaamistaso n vastaavuus (3) Konsepti 1 Konsepti 2 Konsepti Business Model Canvas, kriteerien arviointi, vertailutaulukot Painotettu arvio Yrityskohtaisia kriteerejä mm: Ansaintapotentiaali Asiakkaiden tarpeet (toistuvuus & arvotukset) Sopivuus liiketoimintastrategiaan Vaadittavat sisäiset resurssit Vaadittavat verkostoresurssit Tarvittavat lisäselvitykset Teknologiset mahdollisuudet Aikatekijät, jne.

14 6. Päätösten jälkeen muodostetaan palvelutuote Paketointilogiikan valinta sekä nimeäminen + Hinnoittelu + Palvelusopimustekniikka + Palveluprosessin vakiointi Standard Optimi Total Ansaintalogiikka Hinnoittelumenetelmä Palvelujen paketointi, hinnoittelu, palvelusopimukset, viestintä + Standardi Optio 1 Optio 2 Optio 3 Hinnoittelupolitiikka + Viestintäratkaisut

15 Yhteenveto ja huomiot

16 Pilottiyritysten kokemuksia Vastuun jakaminen (lisäresurssi) Syventyneet asiakassuhteet Ulkopuolinen, raikas näkökulma Systemaattinen toimintatapa Yrityksen vahvuuksien tunnistaminen Oppiminen Pilottiyritysten haastattelut huhtikuu 2013

17 Menestystekijöitä Palveluparadoksin välttäminen Osuus liikevaihdosta % ASIAKASYMMÄRRYS Asiakkaan luo kannattaa ja täytyy mennä ilman asiakasymmärrystä ajaudutaan helposti spekuloimaan, jolloin myös palveluliiketoiminnan riskitaso on suurimmillaan. OSALLISTAMINEN Henkilöstön ja sidosryhmien osallistaminen avainasemassa sitoutumisen, imagon sekä palvelukulttuurin kehittymisen kannalta. TESTAUS Konseptien ja ideoiden testaaminen asiakkaiden kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa prosessia estää turhat investoinnit Tuotevalmistaja 1 Palvelun tarjoaja 2 Palveluparadoksi Kumulatiiviset investoinnit palveluliiketoimintaan OPPIMINEN Palveluliiketoiminnan avulla mahdollisuus saavuttaa vaikeasti imitoitavaa kilpailuetua, perustuen sekä palvelujen luonteeseen että oppimisprosessin seurauksena kehittyneisiin kyvykkyyksiin. 1 2 Valmistusyritykset, jotka käyttävät menestyksekkäästi hyväksi laajennetun palveluliiketoiminnan potentiaalia. Valmistusyritykset, jotka kamppailevat saavuttaakseen palveluliiketoiminnan taloudellisen potentiaalin. LÄHDE: Gebauer et al. 2005

18 LEKA:n palvelukokonaisuudet Palvelujen konseptointi Palvelujen tuotteistaminen Palveluliiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen halutulla segmentillä Palvelukonseptien luominen, visualisointi, palveluprosessit Asiakas- ja henkilöstötyöpajat Palveluprosessin vakiointi, asiakaspilotoinnin dokumentointi Palvelujen paketointi Asiakas- ja henkilöstötyöpajat, testaus Konseptin testauksen dokumentointi Hinnoittelu- ja sopimuslogiikat Konsepti toimii konkreettisena viestinnän ja päätöksenteon välineenä Helposti myytävä ja ostettava palvelutuote

19 Palveluliiketoiminnan tutkimusalueen yhteystiedot: Jukka Ohvanainen, DI p , Emmi Hakala, Muotoilija p ,

Tuotteistaminen keinona kehittää

Tuotteistaminen keinona kehittää Tuotteistaminen keinona kehittää palveluja Katriina Valminen Innovation Management Institute (IMI) BIT Tutkimuskeskus 18.3.2010 Sisält ltö 0. Ryhmätyö 1. Tuotteistamisen lähtökohtia 2. Palvelujen tuotteistaminen

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen CIMO workshop 5.6.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Yhteinen oppiminen ja asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita

Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS. Jorma Hokkanen Antti Isoviita Teollisuuden palveluliiketoiminta pk-yrityksessä KEHITTÄMISOPAS Jorma Hokkanen Antti Isoviita SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN KÄSITE 3. TEOLLISUUDEN PALVELULIIKETOIMINNAN NYKYTASON

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Riskienhallinta osana pk-yrityksen johtamista. Eija Kupi 8.10.2009

Riskienhallinta osana pk-yrityksen johtamista. Eija Kupi 8.10.2009 Riskienhallinta osana pk-yrityksen johtamista Eija Kupi 8.10.2009 Miksi tarvitaan järjestelmällistä riskienhallintaa, kun pkyritykset näyttävät pärjäävän aivan hyvin ilmankin? Järjestelmällinen = suunnitelmallinen,

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA edistävät

HYVINVOINTIA edistävät HYVINVOINTIA edistävät käyttöliittymät- ja palvelualustat matkailussa ja vapaa-ajassa Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia Savonia-ammattikorkeakoulu Kuopion Muotoiluakatemia LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen. Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen Avara museo - kehittyvä oppimisympäristö aikuisille - hanke Sisällysluettelo Johdanto Miksi museopalveluita kannattaa tuotteistaa? 2 2 Museotyön

Lisätiedot

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä

Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III. Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Keskisuomalainen Ruokakulttuuri- seminaari III Markkinakohderyhmän ja alueen ymmärtäminen elintarvikkeiden tuotekehitys- ja markkinointityössä Arto Vidgren Ediple Oy Sipilä, Jorma; Asiantuntijapalvelujen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi?

Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? Kuinka paljon voit kasvattaa myyntiäsi? PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä www.pwc.fi Sisällysluettelo Tausta 3 Mikä on menestyvän organisaation tunnusmerkistö? 4 Merkittävää kehittämispotentiaalia

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos

PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Outi Pulkka PROJEKTIHALLINTA ORGANISAATION PROJEKTITYÖN JA STRATEGISEN PROJEKTISALKUN LAATUTEKIJÄNÄ Case: Otavan Opiston liikelaitos Opinnäytetyö Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Joulukuu 2014 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

CLEANTECH-RATKAISUJEN KAUPALLISTAMINEN: YHTEISKEHITYKSESTÄ ARVON TODENTAMISEEN TUTKIMUSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI CMY

CLEANTECH-RATKAISUJEN KAUPALLISTAMINEN: YHTEISKEHITYKSESTÄ ARVON TODENTAMISEEN TUTKIMUSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI CMY CLEANTECH-RATKAISUJEN KAUPALLISTAMINEN: YHTEISKEHITYKSESTÄ ARVON TODENTAMISEEN METSO_LOGO_CMYK_pc.pdf 21.5.2008 10:21:12 TUTKIMUSPROJEKTIN LOPPURAPORTTI C M Y CM MY CY CMY K Cleantech Solutions Co-Creating

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI

KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN LAADUN ARVIOINTI Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 67 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 67 Espoo 2007 TKK-RTA-S67 KIINTEISTÖPALVELUJEN TEKNISEN

Lisätiedot

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia

Palvelumuotoilu. osana. MelbaGroup'n. tuotteistusprosessia Palvelumuotoilu osana MelbaGroup'n tuotteistusprosessia melbamail@melbagroup.com Sisällysluettelo MelbaGroup tuotteistusprosessi...3 Tuote syntyy...3 Ideasta...3 Tarpeesta...3 Osaamisesta...3 Oivalluksesta...3

Lisätiedot

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa

Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa väliraportti Tulevaisuuden epävarmuuden hallinta liiketoimintavetoisessa innovaatioprosessissa CoFi/Åbo Akademi Tarja Meristö Sami Leppimäki Jukka Laitinen VTT Jaakko Paasi Pasi Valkokari Pekka Maijala

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla

Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Biokaasulaitosten lopputuotteiden hyödyntäminen luomulannoitteena: Kyselytutkimus Uudellamaalla Alanne Ville Karvinen Tommi Lakaniemi Sakke Leino Johannes 2013 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää

Lisätiedot

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015

Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Hankintojen johtaminen Kristiina Torvinen Palveluprosessin kehittäminen kampaamoketjussa Pro gradu -tutkielma 2015 Työn tarkastaja 1: Työn

Lisätiedot

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi

LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi LAADUKAS SWOT Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa JULKAISIJA: Corporate Foresight

Lisätiedot

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA

RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke RANNIKKO-SATAKUNNAN I TUOTTEISTAMISTYÖPAJA 13.3. Merikarvia, Lankosken Köffi (10.2.2014 Karvia, 11.2. Harjavalta) Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori

Lisätiedot

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline

Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline Suorituskyvyn johtamisesta strateginen johtamisväline LARK-hanke. Workshop 4: Mittaaminen toiminnan kehittämisen tukena Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 30.10.2012 Mika Aho, TkT mika.aho@rongo.fi

Lisätiedot