PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa olevia menopaineita... 5 TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN KEHYSTÄ... 5 Verotulot... 5 Muut tulot... 7 Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet... 9 Aikataulu Kaupunginhallitus

2 VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA Verotulot Verotulojen osuus Paimion kaikista tuloista on viime vuosina ollut keskimäärin 55-57%, kun se valtakunnallisesti on 44-46%. Vuonna 2013 Paimion kunnallisveron tuotto oli 36,5 milj. euroa. Se oli 3,1 milj. euroa vuotta 2012 enemmän. Veroprosentin 0,50%-yksikön korotus 20,25%:iin vaikutti kasvuun reilun 0,8 milj. euroa. Verovuoden 2013 kunnallisvero oli 34,9 milj. euroa (verohallinnon ennakkotieto ), siinä on kasvua edelliseen vuoteen 1,8%. Tilikausille kirjattavat verotulojen tilitykset koostuvat monen eri verovuoden tilityksistä ja tilityksiin vaikuttavat sekä kuntakohtaiset että kuntaryhmän jako-osuudet, joiden laskentaan vaikuttavat monet tekijät, mm. veroprosentti ja asukasmäärän muutos. Vuoden 2014 kunnallisverotilitykset ensimmäisen seitsemän kuukauden osalta ovat 23,7 milj. euroa, joka on 1,2milj. (5,2%) viime vuotta enemmän. Vuoden 2014 marraskuussa tehtävä oikaisujen ja ennakonpalautusten vaikutus on kuitenkin -3,7 milj. euroa (vuotta aiemmin -2,0 milj. ). Kuntaliiton toukokuussa julkaistun verokehikon mukaan Paimion kunnallisverotilitykset 2014 jäävät noin 1,0 milj. euroa (-3,0%) viime vuotta pienemmiksi. Vuosien tilitykset kasvavat ilman veronkorotuksia 3,7-4,1% vuodessa. Vastaavat koko maan luvut ovat 3,3-3,9%. Yhteisöverojen osalta kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin vuosille , jolloin se on 2014: 35,56% ja ,19%. Vuoden 2016 jako-osuus putoaa tämän hetkisen tiedon mukaan 28%:iin. Yhteisöveron tuotto on 2014 talousarviossa 1,2 milj. euroa, eikä sitä tulla saavuttamaan. Vuoden 2014 yhteisöverotilitykset jäänevät 1,0 milj. euroon, joka on 0,2 milj. euroa (-17%) vähemmän kuin vuoden 2013 tilitykset. Kuntaliiton kesäkuisen arvion mukaan vuoden 2014 yhteisöverotilitykset ovat valtakunnallisesti noin 4,5%:ia vuotta 2013 suuremmat. Kuntaliiton ennustekehikkojen mukaan suunnitelmavuosien 2015 ja 2017 yhteisöverotilitysten kasvu on vaatimatonta ja 2016 jako-osuuden laskiessa, notkahtanee tilitykset reilun kymmenyksen verran. Paimion kehitys vastaa valtakunnallista linjaa. Kevään 2014 kehysriihessä päätettiin kiinteistöverojen alarajojen korotuksista. Seuraavassa vaikutukset Paimiossa: verolaji rajat 2014 rajat 2015 Paimio 2014 vaikutus yleinen kiint.vero 0,6-1,35% 0,8 1,55% 0,8% 0 vak. asunto 0,32 0,75% 0,37 0,8% 0,35% Kiinteistöveron tilitykset kunnalle tapahtuvat käytännössä loka- ja marraskuun aikana ja sen tuotoksi on 2014 talousarviossa arvioitu 1,65 milj. euroa. Paimion maksuunpannut kiinteistöverot vuonna 2014 ovat lähes 1,8 milj. euroa. Vuonna 2013 kiinteistöverotilitykset olivat vajaat 1,6 milj. euroa. Seuraavassa taulukossa näkyvät Paimion ja koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti (=tuloilla painotettu keskiarvo) sekä koko maan tuloveroprosenttien aritmeettinen keskiarvo. Taulukossa verrataan 1. Paimion nimellistä veroprosenttia koko maan keskimääräisen veroprosenttiin 2. Paimion ja koko maan efektiivistä veroprosenttia 3. Paimion nimellistä ja efektiivistä veroprosenttia. 2

3 Efektiivinen prosentti kertoo, kuinka suuri osa bruttoansiotuloista muuttuu kunnallisveroksi. Bruttoansioista tehdyt vähennykset mm. ansiotulo-, perus-, eläketulovähennys sekä matkakustannukset pienentävät kunnille tilitettävää verotuloa. Tulovero% Paimio 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 Koko maa, keskim. 17,67 17,78 18,03 18,12 18,29 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,17 19,25 19,38 19,74 Erotus, Paimio vs. keskim. -0,17 0,22-0,03-0,12-0,29 0,36 0,30 0,21 0,16 0,53 0,33 0,50 0,37 0,51 Efektiivinen veroaste Paimio 14,08 14,38 14,13 13,81 13,80 14,52 14,75 14,69 14,39 14,72 14,66 14,75 14,74 15,10 koko maa 14,43 14,4 14,47 14,23 14,22 14,36 14,65 14,68 14,40 14,48 14,57 14,49 14,61 14,89 Erotus -0,35-0,02-0,34-0,42-0,42 0,16 0,10 0,01-0,01 0,24 0,09 0,26 0,13 0,21 PAIMIO Tulovero% 17,50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,75 18,75 18,75 18,75 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 Efekt. vero% 14,08 14,38 14,13 13,81 13,8 14,52 14,75 14,69 14,39 14,72 14,66 14,75 14,74 15,1 Erotus 3,42 3,62 3,87 4,19 4,20 4,23 4,00 4,06 4,36 4,78 4,84 5,00 5,01 5,15 Samoja tietoja graafeina: 3

4 Valtionosuudet ja verotulotasaus Paimion kaikista tuloista valtionosuuksien osuus on vajaa viidennes: 19%, eli samalla tasolla kuin kunnissa keskimäärin. Valtioneuvosto hyväksyi valtionosuusuudistuksen ja tavoitteena on, että se tulee voimaan vuoden 2015 alusta. Peruspalveluiden valtionosuusuudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa valtionosuusjärjestelmää. Uudistuksessa laskentatekijöiden määrää vähennettiin, väestön ikärakenteen painoarvoa pienennettiin, sairastavuuskertoimeen lisättiin useampia tekijöitä ja sen painoarvoa nostettiin, verotulotasauksen kriteerejä muutettiin. VM:n huhtikuussa julkaisemien laskelmien mukaan uudistuksen kokonaisvaikutus ml. verotulotasaus on Paimiolle -85 /asukas eli vähennystä noin 0,9 milj. euroa. Laskennallinen vaikutus tuloveroprosenttiin on - 0,5 %-yksikköä. Valtionosuusuudistuksen myötä Paimion muuttuu verotulotasauksen maksajista saajiin, kuten moni muukin kunta. Suurimmillaan Paimion maksama tasaus oli 2008 (-1.154t ), 2014 se on -858t. Valtionosuuksien verotulotasauksella tasataan nimensä mukaisesti kuntakohtaisia verotulojen eroja. Järjestelmässä lasketaan keskimääräinen asukaskohtainen verotulo. Tasausraja nostetaan %:iin (ennen uudistusta 91,86%) koko maan keskimääräisestä verotulosta asukasta kohden ja tasausrajan 4

5 ylittävästä osuudesta maksettava tasaus on 30% (37%). Uudistus puolitti tasausrajan ylittävien määrän. Jatkossa vain noin 30 kuntaa maksaa tasausta ja noin 30 kuntaa ml. Paimio siirtyy tasausta saaviin kuntiin. Vuoden 2014 valtionosuudet ovat noin 12,8 milj. euroa, joka on n 0,3milj. vähemmän kuin vuonna Vuoden 2015 valtionosuuksien arvioidaan uudistuksen vaikutuksista saadun tiedon mukaan olevan noin 12,7 milj. euroa. Ennakoitavissa olevia menopaineita Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on toimittanut jäsenkunnille kuntayhtymän hallituksen hyväksymän talousarvioraamin mukaiset vuoden 2015 maksuosuusarviot tiedoksi. Paimion maksuosuus ta-raamissa on euroa, joka 7,1% (yli 800t ) enemmän kuin vuoden 2014 maksuosuusarvio. Summaan ei sisälly ensihoidon suoritteisiin perustuva laskutus, jonka on arvioitu olevan yli euroa ensi vuonna. Uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Ensimmäisellä jaksolla kunta-alan palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus on koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8% ja tulee työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen 0,4%:n sopimuskorotus. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli kesäkuussa 0,9%. Finanssialan keskusliiton kesäkuussa julkaiseman talousennustekoonnin mukaan vuoden 2014 inflaation arvioidaan olevan noin 1,5%:n luokkaa. Vuosien inflaation arvioidaan olevan 1,5-2% tietämissä. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN KEHYSTÄ Verotulot Alla olevassa taulukossa on tilinpäätösten mukaiset verotulot, kuluvan vuoden talousarvio ja ennuste sekä arvio vuosille Vuoden 2015 veroprosenteista päättää valtuusto kokouksessaan. NYKYISET VEROPROSENTIT 1000 euroa tp 2012 tp 2013 ta 2014 e 2014 ta 2015 ts 2016 ts 2017 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero** muutos muutos% 3,5 % 13,7 % 0,6 % -1,7 % 2,7 % 2,6 % 3,0 % vrt. ed.v vrt. tp12 vrt. tp13 vrt. tp13 vrt. 2014e vrt. ed.v vrt. ed.v ** 2015 kiinteistöverossa huomioitu alarajojen nostosta johtuva vakituisten asuntojen veroprosentin nousu 0,35%:sta 0,37%:iin 5

6 Seuraavassa listattu eri veroprosenttien korotusten vaikutuksia: verolaji korotus vaikutus 1. vuosi vaikutus 2.v -> Kunnallisvero 0,25 % Kunnallisvero 0,50 % Kiinteistövero vakituinen asunto 0,01 % muu kuin vak.asunto 0,10 % yleinen kv (rakennus) 0,10 % yleinen kv (maapohja) 0,10 % Vuosien arvio perustuu seuraaville lähtökohdille: - Vuoden 2014 verotulokertymä ennustetaan saatujen tilitysten sekä verohallinnon antamien verotulojen arviointitietojen pohjalta - Kunnallisvero vuodelle 2015 on arvioitu huomioimalla vuoden 2014 ennusteen Kuntaliiton verokehikon mukainen 3 %:n kasvu Tuloveroprosenttiin ei esitetä korotusta. - Yhteisöveron tuottoa on vaikea arvioida, koska sen määrään vaikuttaa pitkälti yleinen taloudellinen tilanne. Kuntaliiton arvio 2015 ja 2017 valtakunnallisesta muutoksesta on hieman yli 3%/vuosi, vuoden 2016 tilitysnotkahdus johtuu kuntaosuuden alenemisesta. Yhteisöveron jakoosuudet määritellään siten, että vuoden 2015 verotilityksiin vaikuttavat vuosien 2012 (50%) ja 2013 (50%) toiminnan muutokset. - Kiinteistöveron tuotto on noin 1,8 milj. euroa. Vuodelle 2015 tulee noin 50 t :n kasvu johtuen vakituisten asuntojen veron alarajan nostosta. Sen lisäksi kasvuksi arvioidaan 2-3% vuosittain. - Kiinteistöveroprosentteihin esitetään korotuksia, siten että vuoden 2015 veroprosentit ylittävät alarajat saman verran kuin vuonna Alla olevan taulukon oikean puolimmaisessa sarakkeessa näkyy esitettävien korotusten vaikutukset. (Huom. vakituisen asunnon prosentti vähintään 0,37%, joka on 2015 uusi alaraja) verotusarvot 2014 kiinteistövero 2015 kiinteistövero 2014 (kj ehdotus.) muutos vrt vakituinen asuinrakennus , , muu kuin vakituinen asuin rakennus* , , yleinen kiint.vero% (rakennus) , , yleinen kiint.vero% (maapohja) , , rakentamaton rakennuspaikka , , muutos Muutos % 18 % 6

7 Valtionosuudet ja verotulotasaus Kuntien valtionosuusjärjestelmää on tarkoitus uudistaa vuoden 2015 alusta. Kunnan valtionosuus koostuu ns. yhden putken valtionosuudesta, johon muutokset vaikuttavat, siihen sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet sekä ns. yleinen valtionosuus. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä omana eränä, kuten myös järjestelmämuutoksen tasaus. Opetus- ja kulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin sisältyvät mm. lukion, kansalaisopiston, liikunnan ja nuorisotyön sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudet. Vuoden 2015 valtionosuudet ovat Kuntaliiton alustavan tiedon ( ) mukaiset, eikä suunnitelmavuosille arvioida kasvua johtuen valtionosuuksiin tehdyistä leikkauksista tp 2012 tp 2013 ta 2014 tot 2014 ta 2015 ts 2016 ts 2017 Peruspalv. vo ilman tasauksia Verotuloihin perust. vo-tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus-ja kultt.t. muut vo:t Harkinnanvarainen vo:n korotus yhteensä muutos, euroa muutos% 2,2 % 5,0 % 3,2 % -0,6 % -1,3 % 0,0 % 0,0 % vertailu ed.vuosi tp 12 tp 12 ta 14 tot 14 ed.v ed.v Muut tulot Talousarvioasetelman tuloslaskelman mukaiset muut tuloerät ovat Toimintatulot (sisältää mm. maksu-, myynti- ja vuokratulot), Korkotulot Muut rahoitustulot ja Satunnaiset tulot Toimintatuottojen osuus tuloista on 13%, kun niiden osuus kaikkien kuntien tuloista on viidennes. Toimintatuottoihin arvioidaan 3 % kasvu vuosille Toimintatuottoihin sisältyvät myös sisäiset toimintatuotot. Vuosille ei ole esitetty erityisiä omaisuuden realisointeja, vaan käyttöomaisuuden vuosittaiset euron myyntivoitot kertyvät pääosin tonttimyynnistä. Korkotuloja kertyy lähinnä maksuliikennetilin koroista ja antolainojen koroista. Muissa rahoitustuloissa on Paimion Lämpökeskus Oy:ltä euron osinkotulot ja V-S sairaanhoitopiiriltä euron peruspääoman korot. Paimion vesihuolto Oy:n omistajalainalle on laskelmassa huomioitu maksettavan korkoa vuonna % eli euroa ja täysimääräisesti ( ) vuonna Kahdeksi vuodeksi sovitun euron limiittilainan korko on vuonna 2015 enää alle Edellä selostetuilla laskentaperusteilla saadaan talousarviovuotta 2015 sekä taloussuunnitteluvuosia koskeva tuloraami kokonaisuutena seuraavasti: 7

8 Nykyiset veroprosentit tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 enn 2014 ta 2015 ts 2016 ts 2017 Verotulot Valtionosuudet Toimintatulot Korko-& rahoitustulot yhteensä muutos% 5,7 % 4,4 % 6,6 % -2,2 % -1,7 % 2,2 % 2,5 % 2,4 % Kiinteistövero + 0,05-0,2% (muuttuneet luvut punaisella) tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 enn 2014 ta 2015 ts 2016 ts 2017 Verotulot Valtionosuudet Toimintatulot Korko-& rahoitustulot yhteensä muutos % 1,2 % 5,7 % 11,3 % 8,9 % -1,7 % 2,7 % 2,5 % 2,4 % * TA 2014 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset Alla olevassa laskelmassa on huomioitu tulot edellä selostetun mukaisesti. Toimintamenoille, ml. henkilöstömenot, on laskettu vuodelle % alenema ja suunnitelma vuodet ovat 2014 vuoden tasolla. Toimintamenojen leikkaaminen edellyttää toimintojen ja palvelujen karsimista sekä oman toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Lisäksi luotetaan siihen, että rakennepoliittisen päätöksensä ja minihallitusneuvotteluiden mukaisesti valtioneuvosto keventää kuntien tehtäviä ja velvoitteita niin, että kuntien toimintamenot alenevat miljardilla eurolla vuoteen 2017 mennessä. Laskennallisesti Paimion osuus summasta on lähes kaksi miljoonaa euroa. Alla oleva laskelma ei sisällä veronkorotuksia, ainoastaan vakituisen asunnon kiinteistöveron alarajan lakisääteisen noston. Tuloslaskelmaennuste, nykyisillä veroprosenteilla: tp 2011 tp 2012 tp 2013 ta 2014 enn 2014 ta 2015 ts 2016 ts 2017 toimintatulot toimintamenot toimintakate verotulot valtionosuudet* korko-& muut rah.tulot korko- & muut rah.menot vuosikate suunnitelmapoistot satunnaiset erät tilika ude n tulos Kumalatiivinen yli-/alijäämä * TA 2014 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset 8

9 Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet Laadittaessa talousarviota 2015 ja -suunnitelmaa vuosille käytetään pohjana vuoden 2014 talousarviota seuraavin ohjein: 1. Jokaisen hallintokunnan on käytävä läpi koko toimintansa palvelustrategian mukaisesti ja haettava oma-aloitteisesti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä rakenteellisia muutoksia 2. Mikäli johonkin toimintoon halutaan panostaa nykyistä enemmän tai aloittaa jokin uusi toiminto, on vähintään samansuuruiset menojen vähennykset tai tulojen lisäykset esitettävä muussa toiminnassa. 3. Henkilöstölisäyksiä ei esitetä. Hallintokuntien on ennakoivasti tarkasteltava eläköitymisen kautta tapahtuvaa poistumaa ja mahdollisuutta hyödyntää se osana henkilöstömenojen hallintaa. 4. Henkilöstö ja toimintamenoihin ei arvioida korotusta, ennakoidusta inflaatiosta ja sopimuskorotuksesta huolimatta, vaan niistä vaaditaan keskimäärin 2%:n eli 1,2 milj. euron alenema vuoden 2014 ennusteesta. 5. Toimintatuottoihin arvioidaan 3% vuosittainen kasvu koko suunnitelmakaudelle Palkkojen sivukuluprosentit ovat seuraavat: eläkekulut 17,05 % ja muut sivukulut 6,2% (sotu 2,2%, vakuutusmaksut 4,0 %). Poikkeuksena VaEL:n piirissä olevien opettajien eläkekulut, joihin arvioidaan 22,73%. 7. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenomaksut (yhteensä noin ) kirjataan keskitetysti henkilöstöhallinnon toimesta. 8. Työllisyyden hoidon (mm. työllistettyjen, kuntouttavan työtoiminnan, toimintakeskuksen, nuorten kesätyöllistämisen, nuorten kesätyöllistämisen tukemisen) määrärahat keskitetään yhteen kohtaan vuoden 2015 talousarviossa. Talousarvion laadinnan yhteydessä päätetään keskitetäänkö ne sosiaalityöhön vai hallintopalveluihin, joissa molemmissa ko. kustannuksia tällä hetkellä on. 9. Kuntayhtymien ja Aluepelastuslaitoksen osalta esitys tehdään niiden talousarvion mukaisena. Laadintaohjeissa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien osalta menoraamiin on laskettu vuoden 2014 toteumaennuste. 10. Poistot esitetään keskitetysti, eikä hallinnonalojen tarvitse niitä huomioida. Investointiohjelma ja talousarviolainanotto Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa investointiohjelma on esitetty viiden (5) vuoden ajalle vuosille Investointiohjelman laadintaohje oli vuodelle 2014 erittäin tiukka ja useita kohteita jouduttiin siirtämään suunnittelukauden ulkopuolelle. Ko. investointiohjelma on seuraava: 9

10 tp 2013 ta 2014* ts 2015 ts 2016 ts 2017 ts 2018 Menot Tulot Netto * TA 2014 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan kaupungin pitkäaikaisten talousarviolainojen vuotuiset muutokset mukaan luettuna kuluvana vuonna talousarviossa nostettavaksi esitetty laina ovat seuraavat: tp2013 ta 2014* ts 2015 ts 2016 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Korollisten lainojen nostot* *= pitkäaikaiset lainat ja lyhytaikaisten lainojen muutos laina määrän kasvu lainamäärä vuoden lopussa * TA 2014 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset Tilinpäätöksen ,2 milj. euron lainamäärään sisältyy 15,5 milj. euroa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Kuluvan vuoden talousarviossa pitkäaikaista lainaa on arvioitu nostettavaksi 4,0 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään noin 2,8 milj. euroa. Lainanmäärän kasvu 2014 talousarviossa on 1,2 milj. euroa. Kaupunki on käyttänyt maksuvalmiuden turvaamiseen kuntatodistusohjelman lyhytaikaista lainaa, jota on nostettu laadintaohjetta kirjoitettaessa 15,5 milj. euroa. Huomioiden edellä olevat tuloslaskelmaennuste, voimassa oleva investointiohjelma sekä pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, voidaan laatia seuraava ennuste rahoituslaskelmaksi vuosille pitkäaik.lainojen lyhennykset pitkäaik.lainojen nostot lyhyt aik.lainojen muutos antolainojen vähennys muut maksuvalmiuden muutokset vaikutus maksuvalmiuteen * TA 2014 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset lainakannan muutos

11 Aikataulu Talousarvion laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää aikataulua, jonka mukaan 1. Lautakunnat jättävät esityksensä kaupunginjohtajalle mennessä. 2. Valtuustoseminaari lautakuntien esitysten yhteenvedosta pidetään to klo alkaen omissa tiloissa. 3. Kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden käsittely mennessä. 4. Kaupunginhallituksen 1. käsittely & veroprosenttiesitykset Kaupunginvaltuusto päättää kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit. 6. Kaupunginhallituksen 2. käsittely Kaupunginvaltuuston käsittely on Lisätietoja laadintaohjeista antavat kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja. KAUPUNGINHALLITUS 11

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kunnanvaltuuston 19.12.2013 hyväksymä TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa 25

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kaupunginvaltuusto 15.12.2014 ja 22.12.2014 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite 1 Kunnanvaltuusto 7.12.2009 145 MÄNTSÄLÄN KUNTA TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Taloussuunnitelma 2010-2012 Talousarvio 2010 1. KUNTASTRATEGIA...3 2. TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 Haapaveden kaupunginvaltuusto 17.12.2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 1 YLEISOSA... 4 2 KAUPUNGIN STRATEGIA... 12

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020

(Khall) Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2018 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 2020 (Khall) Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 214 218 Talouden vakauttamisen toimenpideohjelma vuoteen 22 Kaupunginhallitus 2.12.213 387 Kaupunginhallitus 2.12.213 Talousarvio 214 1 YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2012-2013 Kunnanvaltuusto 29.11.2010 (Kunnanhallituksen esitys) TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011 2013 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot