Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla."

Transkriptio

1 41 TULOSSUUNNITELMA

2 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jaa katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. VUOSIKATE on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen on katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyys arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen. TILIKAUDEN TULOS on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tuloslaskelman erän Tilikauden tulos osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä. TILINPÄÄTÖKSESSÄ kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

3 43 Tulossuunnitelma Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä Toimintatulot , Valmistus omaan käyttöön ,0 0 0 Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot/arvonalentumiset , Satunnaiset tulot ,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis./väh ,7 0 0 Varausten lis./väh ,0 0 0 Rahastojen lis./väh , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , Vuosikate % poistoista 26,6 % 22,7 % 12,9 % 59,5 % 104,2 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä

4 44 Tulossuunnitelma Liikelaitokset nettona Toimintatulot , Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot/arvonalentumiset , Satunn. menot jatulot ,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis./väh ,0 0 0 Varausten lis./väh ,0 0 0 Rahastojen lis./väh , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ,

5 45 Liikelaitosten vaikutus tulossuunnitelmaan 2005 Kaupungin Jyväskylän Jyväskylän Total Jkl:n seudun Altek Kylän K-S:n pelas- Elimi- Yhdistetty euroa talousarvio Tilapalvelu Vesi Kiint.palv. työterveys Aluetekn. KATTAUS tuslaitos noinnit talousarvio Toimintatulot , , , , , , , , ,1 Toimintamenot , , , , , , , , ,6 TOIMINTAKATE , , ,5 227,5 65,0 550,0 0,0 793,9 0, ,5 Verotulot , ,3 Valtionosuudet , ,2 Rahoitustulot ja -menot , , ,5 0,0 0,0-60,0 0,0-20,0 0, ,0 Korkotulot 4 919,0-515, ,0 Muut rahoitustulot , , ,0 Peruspääoman korko , , ,5 0,0 Kunnalle maksetut korkomenot -435,0-60,0-20,0 515,0 0,0 Korkomenot , ,0 Muut rahoitusmenot -114,0-114,0 VUOSIKATE , , ,0 227,5 65,0 490,0 0,0 773,9 0, ,0 Poistot ja arvonalentumiset , , ,0-3,0-490,0-773, ,9 Satunn. menot ja tulot , ,0 TILIKAUDEN TULOS ,6-260,0-227,0 224,5 65,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 Poistoeron lis./väh. 129,7 129,7 Varausten lis./väh. 0,0 Rahastojen lis./väh. 430,0 430,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ ,6-260,0-97,3 224,5 65,0 0,0 0,0 0,0 0, ,8

6 46 Tulossuunnitelman erittely Liikelaitokset nettona Myyntituotot ,3 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,6 Toimintatulot , Muutos euroa , Muutos % -9,4 % -26,4 % -0,1 % 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,8 Muut toimintakulut ,0 Toimintamenot , Muutos euroa , Muutos % 0,7 % -4,3 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % TOIMINTAKATE , Muutos euroa , Muutos % 4,5 % 2,8 % 3,8 % 0,0 % 0,0 % Kunnallisvero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Verotulot , Muutos euroa , Muutos % -2,8 % 0,2 % 4,4 % 4,7 % 3,7 % Yleiset valtionosuudet ,8 Sosiaali- ja terveystoimi ,0 Opetus- ja kulttuuritoimi ,6 Valtionosuudet , Muutos euroa , Muutos % 9,2 % 9,7 % 3,1 % 0,9 % 1,0 %

7 47 Antolainoista ulkopuolisille , KOAS , Muut , Antolainoista liikelaitoksille , Talletukset ja sijoitukset , Maksuliikennetilit ,0 1 1 Korkotuotot , Muutos euroa , Muutos % -11,4 % -2,5 % 0,3 % 175,0 % 0,1 % Osinko- ja osuuspääomat , Verotilitykset , Viivästyskorot , Sijoitetun pääoman tuotot , Vesilaitos , Tilapalvelu , Korvausrahaston kartuttaminen , Muut rahoitustuotot , Muut rahoitustuotot , Muutos euroa , Muutos % 46,6 % -47,7 % -1,7 % -41,5 % 1,1 % Kotimaisten velkojen korot , Maksuliikennetilit , Korkokulut , Muutos euroa , Muutos % -14,4 % -1,1 % 65,1 % 7,8 % 7,2 % Luottoprovisiot , Verotilitykset ja -korotukset , Viivästyskorot , Muut rahoituskulut , Muut rahoituskulut , Muutos euroa , Muutos % -93,6 % 570,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Rahoitustuotot ja -kulut , Muutos euroa , Muutos % 46,0 % -46,7 % -15,6 % 7,8 % -2,3 %

8 48 VUOSIKATE , Muutos euroa , Muutos % -24,9 % -147,3 % 40,2 % -140,9 % 252,5 % Poistot ja arv.alentumis , Muutos euroa , Muutos % 4,0 % 0,7 % -0,9 % 2,5 % 1,7 % Satunnaiset tuotot ,0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0,0 0 0 Satunn. tuotot ja kulut , Muutos euroa 0 0 0, Muutos % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % TILIKAUDEN TULOS , Rahastojen lisäys/vähennys , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , Muutos euroa , Muutos % -67,3 % -840,3 % -694,3 % -107,4 % -116,4 % Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

9 49 RAHOITUSSUUNNITELMA

10 50 RAHOITUSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tulorahoituksen osatekijät eritellään yksityiskohtaisesti tuloslaskelmassa. Tästä syystä rahoituslaskelmaan otetaan vain varsinaisen toiminnan tulorahoitusjäämän osoittava vuosikate sekä satunnaiset erät, jotka tuloslaskelmassa esitetään vuosikatteen jälkeen. VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA INVESTOINNIT Investoinneilla tarkoitetaan rahoituslaskelmassa pysyviin vastaaviin käytettyjä varoja tilivuoden aikana. Investointimenot ja niihin saadut rahoitusosuudet esitetään rahoituslaskelmassa bruttomääräisinä. Rahoituslaskelman Investoinnit -nimikkeen alla esitetään käyttöomaisuuden myyntihintaiset myyntitulot. RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Kunnan myöntämät lainat, jotka taseessa esitetään pysyvien vastaavien ryhmässä sijoitukset, käsitellään ryhmässä antolainauksen muutokset. Lainojen lisäykset vähentävät kassavirtaa ja lainojen takaisinmaksut lisäävät kassavirtaa. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja lainojen lyhennykset. LAINAKANNAN MUUTOKSET Rahoituslaskelma osoittaa miten kunnan rahoitusrakenne on tilivuoden aikana muuttunut. Pitkäaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana ottanut uutta pitkäaikaista lainaa tai uusinut niitä. Lyhytaikaisten lainojen lisäys osoittaa kuinka paljon kunta on ottanut uutta lyhytaikaista lainaa tai uusinut sitä. Lyhytaikaisten lainojen vähennys osoittaa kuinka paljon kunta on tilivuoden aikana lyhentänyt lyhytaikaisia lainojaan. Lyhytaikaisten lainojen lisäykset ja vähennykset esitetään rahoituslaskelmassa nettona. OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET Oman pääoman lisäyksessä on kysymys jäsenkunnan maksamasta pääomasijoituksesta kuntayhtymään ja vähennyksessä pääoman palautuksesta jäsenkunnalle. Oman pääoman ehtoinen sijoitus voi olla peruspääoman korotusta tai lisäsijoitus muuhun omaan pääomaan. Oman pääoman vähennys tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä ja kunnalle palautetaan sen pääomasijoitus. MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Muut maksuvalmiuden muutokset koostuvat seuraavista tase-erien muutoksista: toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset, vaihto-omaisuuden muutos, pitkäaikaisten saamisten muutokset, lyhytaikaisten saamisten muutokset, korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset ja kassavarojen muutos. TILINPÄÄTÖKSESSÄ kunnalliset liikelaitokset yhdistetään kaupungin muuhun toimintaan laskemalla tuloslaskelmat yhteen rivi riviltä. Tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä eliminoidaan kaupungin sisäisten liiketapahtumien vaikutus laskelmiin, joten tilinpäätöksen mukainen tuloslaskelma poikkeaa talousarvion tulossuunnitelmasta, jossa sisäiset tapahtumat ovat mukana.

11 51 Rahoitussuunnitelma Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA Vuosikate , Satunnaiset erät ,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät , Tulorahoitus , Käyttöomaisuusinvestoinnit , Rahoitusosuudet inv.menoihin , Käyttöomaisuuden myyntitulot , Nettoinvestoinnit , Nettokassavirta , RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset ,0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset , Antolainauksen muutokset , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 0 0 Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm.muutok ,0 0 0 Rahoituksen nettokassavirta , Kassavarojen muutos ,0 0 0 Lainakanta, euroa 115,7 150,1 180,5 198,6 204,9 Investointien tulorahoitus% 14,3 % 13,6 % 6,7 % 38,4 % 75,8 %

12 52 Rahoitussuunnitelma Liikelaitokset nettona VARSINAISEN TOIMINNAN KASSAVIRTA Vuosikate , Satunnaiset erät ,0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät , Tulorahoitus , Käyttöomaisuusinvestoinnit , Rahoitusosuudet inv.menoihin ,0 0 0 Käyttöomaisuuden myyntitulot , Nettoinvestoinnit , Nettokassavirta , RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset , Antolainasaamisten vähennykset , Antolainauksen muutokset , Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 0 0 Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset ,0 0 0 Muut maksuvalm.muutok ,0 0 0 Nettokassavirta , Kassavarojen muutos ,

13 53 Liikelaitosten vaikutus rahoitussuunnitelmaan 2005 Kaupungin Jyväskylän Jyväskylän Total Jkl:n seudun Altek Kylän K-S:n pelas- Elimi- Yhdistetty euroa talousarvio Tilapalvelu Vesi Kiint.palv. työterveys Aluetekn. KATTAUS tuslaitos noinnit talousarvio Vuosikate , , ,0 227,5 65,0 490,0 0,0 773, ,0 Satunnaiset erät , ,0 Tulorahoituksen korjauserät , ,0 Tulorahoitus , , ,0 227,5 65,0 490,0 0,0 773,9 0, ,0 Käyttöomaisuusinvestoinnit , , ,0 50,0 424,0 756, , ,0 Rahoitusosuudet inv.menoihin -469,0-469,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,0-170,0-50, ,0 Nettoinvestoinnit , , ,0-50,0 0,0-424,0 0,0-706, , ,0 Nettokassavirta , ,0-977,0 177,5 65,0 66,0 0,0 67, , ,0 Antolainasaamisten lisäykset ,0 706, ,0 Antolainasaamisten vähennykset 1 096,0-878,0 218,0 Antolainauksen muutokset ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-172, ,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 151,0 706,0-857, ,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,0-104,0-774,0 878, ,0 Lyhytaikaisten lainojen lis./väh. 0,0 0,0 Lainakannan muutokset ,0 0,0 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0-68,0 21, ,0 Oman pääoman muutokset 0, , ,0 0,0 Muut maksuv. muutokset 0,0 930,0 930,0 Rahoituksen nettokassavirta , ,0 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0-68, , ,0 Kassavarojen muutos -987,4 830,0 0,0 177,5 65,0 66,0 0,0-0,1-151,0 0,0

14 54 Rahoitussuunnitelman erittely Liikelaitokset nettona euroa VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA Vuosikate , Satunnaiset tulot ,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset ertä ,0 0 0 Pakollisten varausten muutos , Myyntivoitot/käyttötalous , Myyntitappiot/käyttötalous ,0 0 0 Tulorahoituksen korj.erät , TULORAHOITUS , Maa- ja vesiomaisuus , Talonrakennus , Yhdyskuntarakentaminen , Irtain käyttöomaisuus , Osakkeet ja osuudet , Sijoituspääoman lisäys Tilapalvelu , Käyttöomaisuusinvestoinnit , Yhdyskuntarakentaminen ,0 0 0 Irtain käyttöomaisuus ,0 0 0 Osakkeet ja osuudet ,0 0 0 Rah.osuudet inv.menoihin ,0 0 0 Maa- ja vesiomaisuus , Irtain käyttöomaisuus ,0 0 0 Osakkeet ja osuudet ,0 0 0 Satunnaiset myyntivoitot ,0 0 0 Myyntivoitot/käyttötalous , Myyntitappiot/käyttötalous 2 0 Käyttöom. myyntitulot , INVESTOINNIT , NETTOKASSAVIRTA ,

15 55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Vesilaitos ,0 0 0 Jyväskylän Energia / Vela ,0 0 0 Keski-Suomen pelastuslaitos , Altek Aluetekniikka ,0 0 0 Education Facilities Oy ,0 0 0 Viherlaakso Oy ,0 0 0 Matkakeskus Oy ,0 0 0 Kiint. Oy Yrityspaja ,0 0 0 K-S:n yhteisöjen tuki ry ,0 0 0 JKL:n sotainvalidien as.säätiö ,0 0 0 Antolainasaamisten lisäys , K-S:n opiskelija-asuntosäätiö , Keski-Suomen pelastuslaitos , Pysäköintitalo Oy ,0 0 0 Altek Aluetekniikka , Vesilaitos ,0 0 0 JVA ,0 0 0 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy ,0 0 0 Muut antolainat , Antolainasaamisten vähennys , Antolainauksen muutokset , Lainojen lyhennysten kattamiseen , Muun lainoitustarpeen kattamiseen , Pitkäaikaisten lainojen lis , Talousarviolainojen lyhennykset , Pitkäaikaisten lainojen väh , Lyhytaikaisten lainojen lis ,0 0 0 Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset ,0 0 0 Toim.ant.var.ja pääom.muutok ,0 0 0 Vaihto-omaisuuden muutos ,0 0 0 Saamisten lisäys 0 0 0,0 0 0

16 56 Maakunta-arkiston rahoitus ,0 0 0 Saamisten vähennys ,0 0 0 Saamisten muutos ,0 0 0 Lyhytaik.saamisten muutos ,0 0 0 Korottomien velkojen muutos ,0 0 0 Muut maksuv. muutokset ,0 0 0 NETTOKASSAVIRTA , KASSAVAROJEN MUUTOS , Valtuustoon nähden sitova tulo-/ menoerä

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän rahoituslaskelman laatimisesta ISBN 951-755-923-2 Suomen Kuntaliitto 2004 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat

Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat 1(30) 2015 Kuntatalous tilinpäätöslaskelmat TIEDONKERUUN SISÄLTÖ JA OHJEET 2(30) Sisältö 1. Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat 3 1.1 Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma 3 1.2 Kunnan ja kuntayhtymän

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 91 TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE KONSERNITASE TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 92 10 TULOSLASKELMA 93 1.1. - 31.12.2002 1.1. - 31.12.2001 Toimintatuotot Myyntituotot 211 176 402,89 209 268 070,49 Maksutuotot

Lisätiedot