PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017 2018 LAADINTAOHJEET"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 5 Ennakoitavissa olevia menopaineita... 6 TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN KEHYSTÄ... 6 Verotulot... 6 Muut tulot... 8 Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet... 9 Aikataulu Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

2 VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA Verotulot Verotulojen osuus Paimion kaikista tuloista on viime vuosina ollut keskimäärin 56-58%, kun se valtakunnallisesti on 44-46%. Vuonna 2014 Paimion kunnallisveron tuotto oli 35,3 milj. euroa. Se oli 1,1 milj. euroa vuotta 2013 vähemmän veroprosentin 0,50%-yksikön korotuksesta huolimatta. Verovuoden 2014 kunnallisvero oli 36,2 milj. euroa (verohallinnon ennakkotieto ), siinä on kasvua edelliseen vuoteen 3,7%. Tilikausille kirjattavat verotulojen tilitykset koostuvat monen eri verovuoden tilityksistä ja tilityksiin vaikuttavat sekä kuntakohtaiset että kuntaryhmän jako-osuudet, joiden laskentaan vaikuttavat monet tekijät, mm. veroprosentti ja asukasmäärän muutos. Vuoden 2015 kunnallisverotilitykset ensimmäisen seitsemän kuukauden osalta ovat 24,4 milj. euroa, joka on 0,7milj. (2,9%) viime vuotta enemmän. Vuoden 2015 marraskuussa tehtävä oikaisujen ja ennakonpalautusten vaikutus on -2,8 milj. euroa (vuotta aiemmin -3,7 milj. ). Verohallinnon arvion mukaan Paimion 2015 kunnallisverotilitykset ovat 37,4 milj. euroa, joka on 5,8% edellisvuotta enemmän. Kuntaliiton verokehikossa vuosien tilitykset kasvavat ilman veronkorotuksia 3,7-4,1% vuodessa. Vastaavat koko maan luvut ovat 3,3-3,9%. Seuraavassa kuvassa näkyy kunnallisverotilitysten rytmihäiriötä lukujen taitteessa oli vastaava ilmiö, jolloin useampana vuotena kuntien saamat tilitykset olivat ensin liian pienet ja sen jälkeen liian suuret. Ennakointi oli ja on tällöin vaikeaa. (lähde: Kuntaliitto) 2

3 Yhteisöverojen osalta kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin vuosille , jolloin se oli 2014: 35,56% ja 2015 on 36,87%. Vuoden 2016 jako-osuus putoaa tämän hetkisen tiedon mukaan 30,92%:iin. Yhteisöveron tuotto on 2015 talousarviossa 1,1 milj. euroa, ja se tultaneen saavuttamaan. Kuntaliiton toukokuisen arvion mukaan vuoden 2015 yhteisöverotilitykset ovat valtakunnallisesti noin 4,7%:ia vuotta 2014 suuremmat, kun Paimion tilitysten kasvun arvioidaan jäävän 1,2%:iin. Kuntaliiton ennustekehikkojen mukaan 2016 jako-osuuden laskiessa tilitykset notkahtavat reilun 14%. Suunnitelmavuosien 2017 ja 2018 yhteisöverotilitysten kasvu on 3,5-5,2%. Paimion 2016 notkahduksen arvioidaan jäävän pienemmäksi (-7,5%), mutta suunnitelmavuosien kehitys vastaa valtakunnallista linjaa. Kiinteistöveron tilitykset kunnalle tapahtuvat käytännössä loka- ja marraskuun aikana ja sen tuotoksi on 2015 talousarviossa arvioitu 2,05 milj. euroa. Paimion maksuunpannut kiinteistöverot vuonna 2015 ovat 2,03 milj. euroa. Vuonna 2014 kiinteistöverotilitykset olivat reilut 1,7 milj. euroa. Seuraavassa taulukossa näkyvät Paimion ja koko maan keskimääräinen tuloveroprosentti (=tuloilla painotettu keskiarvo). Taulukossa verrataan 1. Paimion nimellistä veroprosenttia koko maan keskimääräisen veroprosenttiin 2. Paimion ja koko maan efektiivistä veroprosenttia 3. Paimion nimellistä ja efektiivistä veroprosenttia. Efektiivinen prosentti kertoo, kuinka suuri osa bruttoansiotuloista muuttuu kunnallisveroksi. Bruttoansioista tehdyt vähennykset mm. ansiotulo-, perus-, eläketulovähennys sekä matkakustannukset pienentävät kunnille tilitettävää verotuloa. Tulovero% Paimio 18,75 18,75 18,75 18,75 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,75 Koko maa, keskim. 18,39 18,45 18,54 18,59 18,97 19,17 19,25 19,38 19,74 19,84 Erotus, Paimio vs. keskim. 0,36 0,30 0,21 0,16 0,53 0,33 0,50 0,37 0,51 0,91 Efektiivinen veroaste Paimio 14,52 14,75 14,69 14,39 14,72 14,66 14,75 14,84 15,15 15,55 koko maa 14,36 14,65 14,68 14,40 14,48 14,57 14,49 14,71 14,91 14,88 Erotus 0,16 0,10 0,01-0,01 0,24 0,09 0,26 0,13 0,24 0,67 PAIMIO Tulovero% 18,75 18,75 18,75 18,75 19,50 19,50 19,75 19,75 20,25 20,75 Efekt. vero% 14,52 14,75 14,69 14,39 14,72 14,66 14,75 14,84 15,15 15,55 Erotus 4,23 4,00 4,06 4,36 4,78 4,84 5,00 4,91 5,10 5,20 3

4 Samoja tietoja graafeina: 4

5 Valtionosuudet ja verotulotasaus Paimion kaikista tuloista valtionosuuksien osuus on viidennes: 20%, eli samalla tasolla kuin kunnissa keskimäärin. Valtionosuusuudistus tuli voimaan vuoden 2015 alusta. Peruspalveluiden valtionosuusuudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa valtionosuusjärjestelmää. Uudistuksessa laskentatekijöiden määrää vähennettiin, väestön ikärakenteen painoarvoa pienennettiin, sairastavuuskertoimeen lisättiin useampia tekijöitä ja sen painoarvoa nostettiin, verotulotasauksen kriteerejä muutettiin. Valtionosuusuudistuksen myötä Paimion muuttui verotulotasauksen maksajista saajiin, kuten moni muukin kunta. Suurimmillaan Paimion maksama tasaus oli 2008 (-1.154t ), 2014 se on -858t. Vuonna 2015 Paimio saa verotulotasausta 1367t euroa. Valtionosuuksien verotulotasauksella tasataan nimensä mukaisesti kuntakohtaisia verotulojen eroja. Järjestelmässä lasketaan keskimääräinen asukaskohtainen verotulo. Tasausraja nostettiin %:iin (ennen uudistusta 91,86%) koko maan keskimääräisestä verotulosta asukasta kohden ja tasausrajan ylittävästä osuudesta maksettava tasaus on 30% (37%). Uudistus puolitti tasausrajan ylittävien määrän. Uudistuksen myötä noin 30 kuntaa maksaa tasausta ja noin 30 kuntaa ml. Paimio siirtyi tasausta saaviin kuntiin. Vuoden 2015 valtionosuudet ovat lähes 12,9 milj. euroa, joka on saman verran kuin vuonna Alla laskelma, josta ilmenee, että vaikka summa pysyi entisellään, valtionosuuksien laskentaerien sisäinen suhde muuttui merkittävästi. Vuonna 2015 uudistuksesta johtunutta järjestelmämuutoksen tasausta (370t ) ei makseta enää tulevina vuosina. Kuntaliiton laskelmien mukaan vuoden 2016 valtionosuuksien arvioidaan olevan lähes 13,5 milj. euroa ja 2015 VALTIONOSUUSERIEN VERTAILU JA ARVIO VUODESTA muutos, arvio 2016 vo:n laskennalliset perusteet yhteensä kunnan omarahoitusosuus peruspalvelujen valtionosuus yhteensä yleinen osa lisäosa vo vähennykset & lisäykset** = Kunnan peruspalvelujen vo ilman tasauksia verotuloihin perustuva vo-tasaus järjestelmämuutoksen tasaus vuodelta 2010/ = Kunnan peruspalvelujen valtionosuus opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t valtionosuuden maksatus

6 Ennakoitavissa olevia menopaineita Ennakoitavissa olevat menopaineet ovat aikaisempiin vuosiin verrattuna maltillisemmat. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on toimittanut jäsenkunnille kuntayhtymän hallituksen kesäkuun alussa hyväksymän talousarvioraamin mukaiset vuoden 2016 maksuosuusarviot tiedoksi. Paimion maksuosuus ta-raamissa on euroa, joka 2,3% (290t ) enemmän kuin vuoden 2015 maksuosuusarvio. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa Kunta-alan sopijaosapuolet saavuttivat neuvottelutuloksen Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. KT:n valtuuskunta sekä kunta-alan pääsopijajärjestöjen hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on koko kuntasektorilla 0,59 prosenttia, mutta vaihtelee sopimusaloittain johtuen erilaisista palkkarakenteista ja palkkatasoista. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli kesäkuussa -0,1%. Vuoden 2015 inflaation arvioidaan olevan noin 0,1%:n luokkaa. VM:n kesäkuussa ilmestyneessä taloudellisessa katsauksessa vuosien inflaation arvioidaan olevan 1,2-1,4% tietämissä. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN KEHYSTÄ Verotulot Alla olevassa taulukossa on tilinpäätösten mukaiset verotulot, kuluvan vuoden talousarvio ja ennuste sekä arvio vuosille Vuoden 2016 veroprosenteista päättää valtuusto kokouksessaan euroa tp 2013 tp 2014 ta 2015 e 2015 ta 2016 ts 2017 ts 2018 Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero** muutos muutos% 13,7 % 0,6 % 3,8 % 2,9 % 3,2 % 1,5 % 4,4 % vrt. tp12 vrt. tp13 vrt. tp13 vrt. tp 2014 vrt.e 2015 vrt. ed.v vrt. ed.v Seuraavassa listattu eri veroprosenttien korotusten vaikutuksia: vaikutus verolaji korotus 1. vuosi vaikutus 2.v -> Kunnallisvero 0,25 % Kunnallisvero 0,50 % Kiinteistövero vakituinen asunto 0,01 % muu kuin vak.asunto 0,10 % yleinen kv (rakennus) 0,10 % yleinen kv (maapohja) 0,10 %

7 Vuosien arvio perustuu seuraaville lähtökohdille: - Vuoden 2015 verotulokertymä ennustetaan saatujen tilitysten sekä verohallinnon antamien verotulojen arviointitietojen pohjalta - Kunnallisvero vuodelle 2016 on arvioitu huomioimalla Kuntaliiton toukokuun 2015 verokehikon mukainen 4 %:n kasvu vuodelle 2016, 1,5% kasvu 2017 ja 3%:n kasvu Tuloveroprosenttiin ei esitetä korotusta. - Yhteisöveron tuottoa on vaikea arvioida, koska sen määrään vaikuttaa pitkälti yleinen taloudellinen tilanne. Kuntaliiton arviossa vuoden 2016 tilitysnotkahdus johtuu kuntaosuuden alenemisesta, suunnitelmavuosien kasvu on 4%/v. Yhteisöveron jako-osuudet määritellään siten, että vuoden 2016 verotilityksiin vaikuttavat vuosien 2013 (50%) ja 2014 (50%) toiminnan muutokset. - Kiinteistöveron tuotto on noin 2,0 milj. euroa. Sen lisäksi kasvuksi arvioidaan 2-3% vuosittain. Kiinteistöveroprosenttiin ei esitetä korotuksia. verotusarvot kiinteistövero ,1%-yksikköä vakituinen asuinrakennus , , muu kuin vakituinen asuin rakennus* , , yleinen kiint.vero% (rakennus) , , yleinen kiint.vero% (maapohja) , , rakentamaton rakennuspaikka , Valtionosuudet ja verotulotasaus Kuntien valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta. Kunnan valtionosuus koostuu peruspalvelujen valtionosuudesta, johon sisältyvät sosiaali- ja terveydenhuollon, esi- ja perusopetuksen, kirjastojen ja kuntien kulttuuritoimen valtionosuudet. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus käsitellään järjestelmässä omana eränä, kuten myös järjestelmämuutoksen tasaus. Opetus- ja kulttuuritoimen muihin valtionosuuksiin sisältyvät mm. lukion, kansalaisopiston, liikunnan ja nuorisotyön sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionosuudet. Vuoden 2016 valtionosuudet ovat Kuntaliiton alustavan tiedon ( ) mukaiset, eikä suunnitelmavuosille arvioida kasvua/muutoksia johtuen valtionosuuksiin tehdyistä leikkauksista tp 2012 tp 2013 tp 2014 ta 2015 tot 2015 ta 2016 ts 2017 ts 2018 Peruspalv. vo ilman tasauksia Verotuloihin perust. vo-tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus-ja kultt.t. muut vo:t Harkinnanvarainen vo:n korotus yhteensä muutos, euroa muutos% 2,2 % 5,0 % -2,0 % -2,9 % -0,2 % 4,8 % -0,1 % -1,4 % vertailu ed.vuosi tp 12 tp 13 tp 14 tp 14 tot 15 ed.v ed.v 7

8 Muut tulot Talousarvioasetelman tuloslaskelman mukaiset muut tuloerät ovat Toimintatulot (sisältää mm. maksu-, myynti- ja vuokratulot), Korkotulot Muut rahoitustulot ja Satunnaiset tulot Toimintatuottojen osuus tuloista on 13%, kun niiden osuus kaikkien kuntien tuloista on viidennes. Toimintatuottoihin arvioidaan 3 % kasvu vuosille Toimintatuottoihin sisältyvät myös sisäiset toimintatuotot. Vuosille ei ole esitetty erityisiä omaisuuden realisointeja, vaan käyttöomaisuuden vuosittaiset euron myyntivoitot kertyvät pääosin tonttimyynnistä. Korkotuloja kertyy lähinnä maksuliikennetilin koroista ja antolainojen koroista konserniyhtiöille. Paimion vesihuolto Oy:n omistajalainan korko on euroa/v ja Paimion Yrityskehityksen lainojen korot noin 6000 euroa. Muissa rahoitustuloissa on Paimion Lämpökeskus Oy:ltä euron osinkotulot ja V-S sairaanhoitopiiriltä euron peruspääoman korot. Edellä selostetuilla laskentaperusteilla saadaan talousarviovuotta 2016 sekä taloussuunnitteluvuosia koskeva tuloraami kokonaisuutena seuraavasti: Nykyiset veroprosentit tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp2014 ta 2015 enn 2015 ta 2016 ts 2017 ts 2018 Verotulot Valtionosuudet Toimintatulot Korko-& rahoitustulot yhteensä muutos% 5,7 % 4,4 % 6,6 % 1,1 % 5,6 % -0,3 % 4,1 % 1,5 % 2,0 % Alla olevassa laskelmassa on huomioitu tulot edellä selostetun mukaisesti. Toimintamenoille, ml. henkilöstömenot, on laskettu vuodelle % nousu, suunnitelmavuosien kasvu on 0,5%. Toimintamenojen kasvun hillitseminen edellyttää toimintojen ja palvelujen karsimista sekä oman toiminnan tuottavuuden lisäämistä. Alla oleva laskelma ei sisällä veronkorotuksia. Tuloslaskelmaennuste, nykyisillä veroprosenteilla: tp 2013 tp 2014 ta 2015* enn 2015 ta 2016 ts 2017 ts 2018 toimintatulot toimintamenot toimintakate verotulot valtionosuudet* korko-& muut rah.tulot korko- & muut rah.menot vuosikate suunnitelmapoistot satunnaiset erät tilika ude n tulos Kumalatiivinen yli-/alijäämä * TA 2015 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset 8

9 Talousarvion ja suunnitelman laadintaohjeet Laadittaessa talousarviota 2016 ja -suunnitelmaa vuosille käytetään pohjana vuoden 2015 talousarviota seuraavin ohjein: 1. Jokaisen hallintokunnan on tarkasteltava toimintaansa palvelustrategian mukaisesti ja haettava oma-aloitteisesti mahdollisuuksia tehostaa toimintaa ja tehdä rakenteellisia muutoksia 2. Henkilöstön määrää tulee pyrkiä vähentämään. Uusien päivähoito- ja opetusryhmien perustamisen sijaan, tulee nykyisiä ryhmäkokoja kasvattaa, jotta vältytään lisärekrytoinneilta. 3. Henkilöstö- ja toimintamenoihin ei arvioida kasvua (= 0%) vuoden 2015 ennusteeseen. Suunnitelmavuosien kasvuksi on arvioitu 0,5%. 4. Toimintatuottoihin arvioidaan 3% vuosittainen kasvu koko suunnitelmakaudelle Palkkojen sivukuluprosentit ovat seuraavat: eläkekulut 17,00 % ja muut sivukulut 6,3% (sotu 2,2%, vakuutusmaksut 4,1%). Poikkeuksena VaEL:n piirissä olevien opettajien eläkekulut, joihin arvioidaan 21,0%. 6. Eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenomaksut (yhteensä noin ) kirjataan keskitetysti henkilöstöhallinnon toimesta. 7. Kuntayhtymien ja Aluepelastuslaitoksen osalta esitys tehdään niiden talousarvion mukaisena. Laadintaohjeissa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymien osalta menoraamiin on laskettu vuoden 2015 toteumaennuste. 8. Poistot esitetään keskitetysti, eikä hallinnonalojen tarvitse niitä huomioida. Syksyllä 2014 hyväksytyn palvelustrategian edistymisen arviointi ja seuranta tulee toteuttaa lautakunnissa talousarvion laadinnan yhteydessä täydentämällä tämän hetken tilanne seuranta ja arviointi - sarakkeeseen. Investointiohjelma ja talousarviolainanotto Voimassa olevassa taloussuunnitelmassa investointiohjelma on esitetty viiden (5) vuoden ajalle vuosille Ko. investointiohjelma on seuraava: tp 2012 tp 2013 tp 2014 ta 2015* ts 2016 ts 2017 ts 2018 ts 2019 Menot Tulot Netto * TA 2014 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset Voimassa olevan taloussuunnitelman mukaan kaupungin pitkäaikaisten talousarviolainojen vuotuiset muutokset mukaan luettuna kuluvana vuonna talousarviossa nostettavaksi esitetty laina ovat seuraavat: 9

10 1 000 tp2013 tp 2014 ta 2015* ts 2016 ts 2017 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Korollisten lainojen nostot* *= pitkäaikaiset lainat ja lyhytaikaisten lainojen muutos laina määrän kasvu lainamäärä vuoden lopussa * TA 2015 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset Tilinpäätöksen ,9 milj. euron lainamäärään sisältyy 18 milj. euroa lyhytaikaista kuntatodistuslainaa. Kuluvan vuoden talousarviossa pitkäaikaista lainaa on arvioitu nostettavaksi 4,0 milj. euroa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennetään noin 2,8 milj. euroa. Lainanmäärän kasvu 2015 talousarviossa on 3,6 milj. euroa. Kaupunki on käyttänyt maksuvalmiuden turvaamiseen kuntatodistusohjelman lyhytaikaista lainaa, jota on nostettu laadintaohjetta kirjoitettaessa 24 milj. euroa. Huomioiden edellä olevat tuloslaskelmaennuste, voimassa oleva investointiohjelma sekä pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset, voidaan laatia seuraava ennuste rahoituslaskelmaksi vuosille tp 2014 ta2015* enn 2015 ta 2016 ts 2017 ts 2018 vuosikate satunnaiset & korjauserät investoinnit netto, ml.myyntitulot pitkäaik.lainojen lyhennykset pitkäaik.lainojen nostot lyhyt aik.lainojen muutos antolainojen vähennys muut maksuvalmiuden muutokset vaikutus maksuvalmiuteen * TA 2015 sisältää valtuuston mennessä hyväksymät muutokset lainakannan muutos

11 Aikataulu Talousarvion laadinnassa noudatetaan kaupunginhallituksen hyväksymää aikataulua, jonka mukaan 1. Lautakunnat jättävät esityksensä kaupunginjohtajalle mennessä (tiedot web-taloussuunnitteluohjelmassa). 2. Valtuustoseminaari lautakuntien esitysten yhteenvedosta pidetään ma klo alkaen omissa tiloissa. 3. Kaupunginjohtajan, toimialajohtajien ja tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden käsittely mennessä. 4. Kaupunginhallituksen 1. käsittely & veroprosenttiesitykset Kaupunginvaltuusto päättää kunnallisvero- ja kiinteistöveroprosentit. 6. Kaupunginhallituksen 2. käsittely Kaupunginvaltuuston käsittely on Lisätietoja laadintaohjeista antavat kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja. KAUPUNGINHALLITUS 11

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET

PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET PAIMION KAUPUNKI TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHTIA... 2 Verotulot... 2 Valtionosuudet ja verotulotasaus... 4 Ennakoitavissa

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kuntatalous on lähtenyt kasvuun kuluvan vuoden aikana. Viime vuonna tuotannon määrä väheni kahdeksan prosenttia. Kansainvälisen taantuman seurauksena

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous

1 YLEISPERUSTELUT. Yleinen taloudellinen kehitys. Kansantalous 2 1 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Kansantalous Vuonna 2005 talouskasvu jatkui metsäteollisuuden lakoista ja työsulusta huolimatta vilkkaana. Kokonaistuotanto lisääntyi 2,9 prosenttia, sillä

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Hyväksytty valtuustossa 9.12.2014 1 1. KUNNAN STRATEGIA...3 1.1 Ympäröivän maailman muutokset...3 1.2 Kemiönsaaren strategia...4 1.3 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

Toimialaraamin ja palvelustrategian toteutumisesta vastaavat lautakunnat, toimialajohtajat, tulosalueiden johtajat ja tulosyksiköiden päälliköt.

Toimialaraamin ja palvelustrategian toteutumisesta vastaavat lautakunnat, toimialajohtajat, tulosalueiden johtajat ja tulosyksiköiden päälliköt. 6 1 YLEISPERUSTELUT Johdanto Kajaanin kaupungin strategia, palvelustrategia ja talousarvio laaditaan yhteisessä prosessissa, joka käynnistyy vuoden alussa. Ensin tarkistetaan kaupungin strategia kaupungin

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys

1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Turun kaupunki ENNUSTE 3/ /2012 TURUN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TALOUSARVION MENOJENN JA TULOJEN TOTEUTUMISENNUSTE 1.11.2012 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys Epävarmuus talouden suunnasta on pysynyt

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Investointisuunnitelma 2014-2018 Hyvinkään kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.11.2013 TALOUSARVIO 2014 Sisällysrakenne I YLEISPERUSTELUT 1 Kaupunkistrategia 2 Talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet

Vuoden 2015 talousarvion ja. vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman. laadintaohjeet Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelman laadintaohjeet Kunnanhallitus 23.6.2014 227 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouden kehityksestä

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste

Talouden seurantaraportti 3/2010. Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste Vuoden 2010 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1 1. Yleinen taloudellinen tilanne Valtiovarainministeriön budjettikatsaus 2011, 19.11.2010 mm.: ---- Tavoitteena julkisen talouden

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2015 Kunnanvaltuusto 15.12.2012 Kunnanhallituksen esitys TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut 1 Käyttötalousosa

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 10.11.2014 9:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT

YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT YLEISET KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Maailmantalous supistui erittäin voimakkaasti vuoden 2008 jälkipuoliskolla ja ajautui syvään taantumaan kuluvan vuoden alkupuoliskolla. Reaalitalouden

Lisätiedot