Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta"

Transkriptio

1 1 (6) Lomituspalvelut Vanhamaantie Elimäki Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta Tarkastuksen taustaa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (LPL) 9 :n mukaan lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Mela on LPL:n 10 :n mukaisesti järjestänyt lomituksen paikallishallinnon tekemällä valitsemiensa kuntien kanssa toimeksiantosopimukset. Sopimuksen tehneet kunnat huolehtivat lomituspalveluiden järjestämisestä omalla ja lähikuntien alueella. Mela on tehnyt Kouvolan kaupungin kanssa LPL:n 12 :ssä tarkoitetun toimeksiantosopimuksen. Lomitustoiminnan toimeenpanosta vastaavana toimeksiantajana Melalla on oikeus ja valtion varojen käytöstä vastaavana toimijana myös velvollisuus ohjata ja valvoa paikallisyksiköiden toimintaa niin, että palvelut järjestetään lainmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti sekä yhdenmukaisesti eri paikallisyksiköissä. Mela hoitaa ohjaus ja valvontatehtäväänsä mm. tekemällä tarkastuksia paikallisyksiköissä. Tarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että paikallisyksikkö on järjestänyt lomituspalvelut maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (LPL 1996/1231), lomituspalveluasetuksen (LPA 1996/1333) sekä Melan Lomitusoppaan ja Melan muiden ohjeiden mukaisesti. Tarkastusten ensisijainen tehtävä on ennakoivasti ohjata paikallisyksikköjen toimintaa. Tarkastuksen avulla pyritään mahdollisimman hyvissä ajoin selvittämään ja ratkaisemaan mahdolliset ongelmat, joita palvelujen järjestämisessä ja valtion varojen käytössä on esiintynyt. Kuntatarkastuksessa esille nousseet, toimenpiteitä vaativat asiat: 1. Edellinen kuntatarkastus, huomautettavaa Kouvolan paikallisyksikkö on tehnyt toimenpiteitä toiminnan kuntoon saattamiseksi, mutta Lomitusnetin tietojen ajantasaisuudessa ja lomituspäivän keston määrittämisessä lomituspalvelulain mukaisesti on edelleen kehitettävää. 2. Paikallisyksikön hallinnon toiminta, huomautettavaa Toimenpiteet Paikallisyksikön on pidettävä Lomitusnetin tiedot ajan tasalla, jotta Lomitusnetin toimintoja voidaan hyödyntää täysimääräisesti lomituspalvelujen järjestämisen eri vaiheissa. Tilojen työajan laskentaa ja työaikojen päivitystä jatketaan edelleen käyttäen TTS Manager ohjelmaa. Vuosilomapäätöksiin vuodelle 2017 on laitettu yrittäjän henkilökohtaisen tehtäväosuuden mukainen työtuntimäärä. Lomitusnetissä on yrittäjän tiedoissa aamu ja iltatyön kellonajat helpottamassa työvuorosuunnittelua. Tiedottamista maatalousyrittäjille työaikojen osalta helpottaisi, jos ne saisi näkyviin lomitussuunnitelmaan. Lomittajan työstä suoriutumiseen liittyvästä syystä lomittajan työaika on voinut olla pidempi kuin lomitettavan yrittäjän tehtäväosuus. Kouvolan paikallisyksikössä on maatalouslomittajia varten Kouvolan kaupunki Vanhamaantie 17 Puhelin Y-tunnus Lomituspalvelut Elimäki

2 2 (6) päivystysjärjestelmä ja päivystäjälle tulee ilmoittaa, mikäli suunniteltu työaika ei riitä ja perustelu, mistä syystä työaika ylittyy. Mela kehottaa, että paikallisyksikkö käsittelee hakemukset ja antaa päätökset ilman aiheetonta viivytystä. Suosittelemme, että paikallisyksikkö postittaa asiakkaalle päätöksen 1 viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, jos päätös voidaan tehdä lopullisena tai ehdollisena ilman lisäliitteiden hankkimista. Vastuuhenkilön työtapana on ollut tarvittavan liitteen odottaminen ennen päätöksen tekemistä. Ehdollisen päätöksen mahdollistamana päätöksen tekemistä voi jouduttaa ja ilmoittaa päätöksessä, mikä liite asiakkaan tulee toimittaa. Liitteen saavuttua varsinainen päätös on tehty joko samana tai seuraavana päivänä pois lukien vastuuhenkilön loma aika. Suositukset Mela suosittelee paikallisyksikköä panostamaan esimiesvalvontaan (mm. maatalouslomittajien työllistymisen seuranta). Lomituspalveluesimiehet tekevät työtä pätkällä olevista työntekijöistä ja päivistä listauksen neliviikkojakson työvuorosuunnittelun jälkeen. Lomituspalveluesimiehistä yksi seuraa neliviikkojakson toteutumista sekä sitä, kenelle jää työtä päiviä. Vuoden 2017 alusta lukien on tehty seurantaa työntekijöiden työllistymisestä neliviikkojaksoittain ja käsitelty se lomahallinnon viikkopalaverissa. Paikallisyksikön on suositeltavaa luopua sijaisapupäivien määrää koskevasta tavoitteesta. Tavoitteena tulee olla, että kaikki ne sijaisavut, joihin maatalousyrittäjällä on oikeus, järjestetään. Paikallisyksikkö on käyttänyt talousarvion laatimisessa arviota sijaisapupäivien määrästä tulevalle taloussuunnittelukaudelle. Se ei ole ollut tavoite vaan arvio työvoiman tarpeen mitoituksen pohjaksi. Kaikki sijaisapupyynnöt on pyritty järjestämään käytettävissä olevan työvoiman turvin. 3. Palveluiden taloudellinen järjestäminen, korjattavaa Lomituspäivän hinta Kouvolan lomituspäivän keskimääräinen nettohinta (195,13 ) ilman matkakustannuksia v oli koko maan kolmanneksi korkein ja ylitti valtakunnallisen keskiarvon (166,46) noin 17,2 prosentilla. Kouvolassa on maatalouslomittajien peruspalkkataso paikallisyksiköiden korkeimmasta päästä johtuen yhdistymisistä ja palkkojen harmonisoinnista. Lomituksista valtaosa 92,7 %:a on v hoidettu kunnallisen palvelutuotannon kautta. Kouvolan paikallisyksikön työntekijöillä on pitkät palvelussuhteet, kaikki kokemuslisät sekä pitkät vuosilomat. Työntekijöiden ikääntyminen vaikuttaa poissaolojen määrään ja osalla on ollut pitkiä työkyvyttömyyspoissaoloja, joita on ratkottu työterveyshuollon kanssa. Lomituspäivän hintaan vaikuttaa myös maatalouslomittajien työllistymiseen liittyvät haasteet. Melan ottaman tilaston mukaan työvuorosuunnitelmissa työtä tunteja ilman työntekopaikkaa oli kertynyt 8251 tuntia v Työkykyasiat ovat osaltaan vaikuttaneet tähänkin, koska kevyempiä töitä ja työpaikkoja ei lomituspalveluissa ole tarjolla. Onko myös muutos valtionkorvaustilityksessä jaksotettujen palkkojen osalta vuodesta 2014 alkaen voinut vaikuttaa kustannustasoon Kouvolan paikallisyksikössä?

3 3 (6) Lomituspäivän kesto Kouvolan paikallisyksikössä vuonna 2015 keskimääräinen lomituspäivän kesto (6,8h/pv) oli koko maan keskimääräistä lomituspäivän kestoa (6,6 h/pv) pidempi. Lomittajan toteutunut keskimääräinen työaika kotieläinyksikköä (ky) kohti laskettuna oli Kouvolassa koko maan keskimääräistä arvoa pidempi. Vuonna 2015 Kouvolassa eläinten hoitoon käytetty työaika oli keskimäärin 24,6 min/ky (koko maassa 22,7 min/ky). Tilastojen mukaan paikallisyksikössä oli 149 yrittäjää v. 2015, joissa toteutunut eläintenhoitoaika ylitti 30 min/ky. Tehdyn tarkastuksen perusteella näyttäisi siltä, että paikallisyksikössä olisi edelleen tarkennettavaa lomituspäivän keston määrittämisessä lomituspalvelulain mukaisesti. Lomituspäivän kesto on laskettu TTS manager ohjelmalla niille tiloille, joille se on ollut mahdollista ko. ohjelman kautta. Tilatietoja on päivitetty vuoden 2016 vuosiloman haun ja päätösten teon yhteydessä. Lisäksi työajan laskennassa on tehty päivityksiä ns. yleisten töiden osalta, jotka eivät välttämättä ole lomittajan työtehtäviin kuuluvia. Hevostilojen lomitukset ovat olleet kaikkein haastavampia. Kotieläinyksikkömäärä on pienemmästä päästä mutta työaikaa menee suhteessa enemmän kuin vastaavalla kotieläinyksikkömäärällä muilla tuotantosuunnilla. Talleilla, joilla on hoitohevosia, hevosten hoito on tarkempaa ja yksilöllisempää kuin pelkästään omia hevosia kasvattavilla. Kotieläinyksikkömäärältään pienet käsityövaltaiset tilat ovat myös suuremman työmenekin tiloja, joissa keskimääräinen työaika ei riitä. Lisäksi työntekijäkohtaiset ominaisuudet vaikuttavat käytettyyn työaikaan päivässä. Lomittajien määrä ja työllistyminen Paikallisyksikön lomittajista (108 henkilöä) oli kokoaikaisia 26 % ja osa aikaisia 74 %. Tarkastuksessa todettiin lomittajilla Työtä merkintöjä merkittävässä määrin. Tarkastuksen perusteella näyttäisi siltä, että lomittajia ei pystytä työllistämään täyteen työaikaan. Kouvolan paikallisyksikön tulee kiinnittää huomiota lomituspalveluiden taloudelliseen järjestämiseen ja lomituspäivän hintaan vaikuttaviin seikkoihin. Tarkastuksessa esille tulleet keskeisimmät kehittämiskohteet ovat: Toimenpiteet 1. Paikallisyksikön palveluksessa olevien lomittajien työaika tulee käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti lainmukaisten lomituspalvelujen tuottamiseen. Mikäli lomittajan työllistyminen täyteen työaikaan ei ole mahdollista, paikallisyksikön on sopeuttava hänen työaikansa mahdollisimman hyvin vastaamaan palvelujen tarvetta. 2. Lomituspäivän kesto tulee määritellä LPL:n mukaisesti siten, että se vastaa lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta päivittäin välttämättömistä kotieläinten hoitotöistä. Lomituspalveluilla hoidetaan vuosilomalla olevan tai sijaisapua saavan yrittäjän tehtäväosuus. 3. Jos paikallisyksikkö hyväksyy vuosilomassa tai sijaisavussa yrittäjän ehdottaman henkilön lomittajaksi, tulisi samalla ottaa harkittavaksi, miten toiminnassa tulisi ottaa huomioon se, että paikallisyksikkö itse voisi järjestää lomitukset vastaisuudessa tarvitsematta turvautua yrittäjän itsensä esittämään henkilöön.

4 4 (6) 4. Tuettua/täysin maksullista lomitusta tulee järjestää tilatun mukaisesti ja maksu peritään vähintään tilatuilta tunneilta. Jos maksullista lomitusta järjestetään ennalta arvaamattomasta syystä tilattua pidempään, maksu peritään toteutuneiden tuntien mukaan. Maatalouslomittajatyövoiman määrää on seurattu karjataloustilojen vähetessä. Uusia, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattuja työntekijöitä ei ole otettu. Työntekijöiden työlomien sijaisuuksia on täytetty tarpeen mukaan. Ostopalvelulomitusta on käytetty joustavana lisänä. Tarkastuksessa tulikin esille, että 3/4 maatalouslomittajistamme on osa aikaisia. Työaikaa on sopeutettu asiakkaiden keskimääräisen työajan mukaan. Lisäksi on hyväksytty yrittäjän itsensä esittämää henkilöä lomittajaksi. Näistä työntekijöistä on mahdollista karsia työvoimaa tai opastaa maatalousyrittäjää siirtymään itse järjestetyn lomituksen käyttäjäksi. Muuten sopeuttamisen keinovalikoimaksi jää määräaikainen lomauttaminen tai irtisanominen palvelun tarpeen vähetessä. Vuoden 2016 osalta lomituspalvelujen hintojen korotukset ovat vaikuttaneet sekä sijaisavun että tuetun maksullisen lomittaja avun käyttöön. Tilinpäätös osoitti kuitenkin lomituspäivien toteutuneen lähes taloussuunnitelmassa arvioidun mukaan. Suositus Mela suosittelee, että maatalouslomittajien työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään huomiota sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Kouvolan kaupungilla on käytössä poissaolojen seurantaan tietojärjestelmä Aino, josta lähtee tieto sekä työntekijälle että esimiehelle, kun poissaolon hälytysraja ylittyy. Esimies käy työntekijän kanssa työhyvinvointikeskustelun, jossa pohditaan yhdessä työntekijän jaksamista ja työjärjestelyjä sekä työhön paluun suunnitelmaa pitkän poissaolon jälkeen. Työntekijän kanssa käydään neuvotteluja yhdessä kaupungin henkilöstöpalvelujen ja työterveyshuollon edustajan kanssa, mikäli työkyky on heikentynyt ja tarvitaan toimenpiteitä uudelleen sijoittamista tai työkokeilua varten tai kuntoutukseen ohjausta. Työfysioterapeutti on käytettävissä työergonomia asioissa. Maatalouslomittajilla on myös mahdollista hakeutua kaupungin kuntoremonttikursseille. 4. Lomituspalveluiden lainmukaisuus, huomautettavaa Sijaisavun järjestäminen ja hakeminen Toimenpiteet Paikallisyksikön tulee kiinnittää huomiota, että sijaisapua järjestetään työkyvyttömyyden perusteella lomituspalvelulain mukaisesti. 1. Sijaisapupäätökset tulee tehdä voimassaolevia sijaisapuperusteita käyttäen. 2. Kirjallisen sijaisapuhakemuksen tulee olla paikallisyksikössä vireillä ennen lomituspalveluun kuuluvien töiden aloittamista. Vuoden 2016 alussa sijaisapulomituksen syy koodeja vaihtui. Vastuuhenkilö on käyttänyt vanhoja syykoodeja vuodelta 2015 alkaneissa sijaisavuissa, jotta olisi muistanut korjata sijaisaputunnin hinnan oikein vuoden vaihtuessa.

5 5 (6) Kirjausvirheet ovat johtuneet siitä, että aina ei heti ehdi tehdä muutosta vaan kirjaus jää myöhemmäksi, jolloin siihen tulee muutoksen ajankohdaksi kyseinen päivä, vaikka sijaisapuhakemus on tehty ajallaan. Käytännössä lomituksen järjestäminen on kiireisempi asia. Vastuuhenkilö on jatkossa tarkempi päätöstä tehdessään ja tarkistaa hakemuksen päivämäärän. Vuosilomien pitäminen samanaikaisesti Toimenpide Paikallisyksikön tulee kiinnittää huomiota vuosilomien pitämiseen samanaikaisesti lomituspalvelulain edellyttämällä tavalla. Ristiriita tehtäväosuuksien työajassa on syntynyt siitä, että paikallisyksiköllä ei ole ollut osoittaa tilan maatalousyrittäjien tehtäväosuuksien tekemiseen riittävän ammattitaitoista lomittajaa, jolloin tilan yrittäjät ovat itse hankkineet koneiden käyttötaitoisen työntekijän, jotta tilan kumpikin yrittäjä on voinut olla lomalla yhtä aikaa. Itse hankitun työntekijän tekemät työtunnit eivät näy Lomitusnetissä. Tästä syystä samanaikaisesti pidetty loma on jäänyt alle yhdeksään tuntiin. Itse järjestetyn lomituksen korvaus Toimenpide Paikallisyksikkö voi maksaa korvauksen itse järjestetystä lomituksesta, kun korvaushakemuksen liitteenä oleva lasku on osoitettu lomitetulle maatalousyrittäjälle. Vastuuhenkilö on tarkastuksen jälkeen ohjeistanut lomituspalvelun tuottajia laskun kirjoittamisessa ja pyytänyt uuden laskun, mikäli se on osoitettu tilan nimellä tai toiselle yrittäjälle. Perinteisesti laskutus menee tilan isännän nimellä. Uutta kulttuuria on, että lasku kirjoitetaan osoitettuna emännälle. Sijaisavun tarve Toimenpide Paikallisyksikköä pyydetään kiinnittämään huomiota lomituspalvelulaissa olevaan sijaisavun tarveharkintaan. Olemme noudattaneet tarveharkinnassa ja maatalousyrittäjän kanssa sukulaisuussuhteessa oleviin Melalta aiemmin saamaamme ohjetta: jos henkilö ei ole tilalla Myel vakuutettuna, hänen ei katsota olevan tilan työvoimaa ja siten hyväksyttävissä äkillisessä tilanteessa sijaisapulomittajaksi. Lomituspalveluiden järjestämisessä ei tarkastuksessa ollut huomautettavaa. Tarkastuksen kohteena oli vuosilomien ja sijaisapujen toteutuminen sekä tuetun maksullisen lomittaja avun käyttö. Kouvolan paikallisyksikössä vuoden 2015 vuosilomia siirtyi pidettäväksi seuraavana vuonna 3,51 % (koko maa 5,94 %). Opastus ja perehdytys on järjestetty Melan ohjeistuksen mukaisesti. Valvontakäyntejä ja varallaoloa on järjestetty vain robottitiloille. Hyvistä lomituspalvelukäytännöistä ei ollut huomautettavaa. Asiakastyytyväisyydessä oli koettu heikennystä, mikä johtui lomituspalvelulain muutoksesta ja sen tuomista heikennyksistä ja tiedon välittymisen puutteista.

6 6 (6) Yhteistoimintaryhmän toiminta oli toinen hyvien lomituspalvelukäytäntöjen tarkastuskohde. Mela suositti paikallisyksikköä miettimään edelleen keinoja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja yhteistoimintaryhmän toiminnan kehittämiseksi sellaiseksi, että sen jäsenet sitoutuvat sen toimintaan. Paikallisyksikön loppuyhteenveto Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 on ollut hyvä tarkastuskohde, koska lomituspalvelulaki muuttui Lainmuutoksen myötä tuli paljon uutta paikallisyksikön toiminnan toimeenpanoon. Lomitusnetti ei ole vielä uuden lainsäädännön tasalla, siksi oli hyvä käydä läpi muuttuneita lainkohtia ja niiden soveltamista. Uuden omaksumista on edelleen niin hallinnon työntekijöillä kuin maatalouslomittajilla ja asiakkaillamme. Liian usein kuulee, ettei ennen ole tehty näin. Tiedottamista ja opastamista tulee jatkaa ja siinä työkenttää riittää. Kiitos Melan tekemille hyville esitteille ja tiedotteille, joita on ilmestynyt viime ja tämän vuoden aikana. Niistä on ollut paljon apua uusien, muuttuneiden toimintaohjeiden ja tapojen viestittämiseksi edelleen. Kouvola Tarja Vuorentausta Helin lomituspalvelujohtaja Kouvolan paikallisyksikön vastuuhenkilö

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Tarkastuskohde : Lomituspäivän kesto Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Lomittajan ja maatalousyrittäjän

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9. Kh 24.9.2013 139 LIITE 40 12.7.2013 Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016 Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi 2 Hallituksen esitys lomituspalvelulaeiksi annettu eduskunnalle Hallitus antoi esityksen

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Muistio Liperin kunnan koolle kutsumasta selvitystilaisuudesta MTK yhdistysten kunnanhallitukselle jättämän selvityspyynnön johdosta

Muistio Liperin kunnan koolle kutsumasta selvitystilaisuudesta MTK yhdistysten kunnanhallitukselle jättämän selvityspyynnön johdosta Aika ja paikka: 30.8.2017 klo 12.00 15.20 Liperin maaseututoimisto Osallistujat: Pia Leskinen MTK Joensuun Seutu Arto Haaranen MTK Ilomantsi poissa Antti Sivonen MTK Joensuun Seutu Asko Miettinen MTK Kiihtelysvaara

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset 2 Esitetty oikeus sijaisapuun 5. Oikeus sijaisapuun Sijaisapuun on oikeutettu maatalousyrittäjä, joka sijaisavun

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth. Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous Aika 20.2.2017 klo 9.00 Paikka Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.no: 4054 Hämeenlinna videoyhteys, ELY-kokoushuone

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET

LOMITUSTIEDOTE 2016 TOIMIPISTEET TOIMIPISTEET TILAKÄYNNIT - Päätoimipiste on Vehmaan kunnanvirasto - 1.4.2016 alkaen Kiukaisiin jää yksi päivystyspäivä viikossa keskiviikkoisin klo 10 15 - Perustelut: Tiimityö ei ole mahdollista, jos

Lisätiedot

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2)

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) 1 Opettajalle Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) Maatalouslomitus on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Yrittäjistä lomitusta on tarjolla vain maatalousyrittäjille!

Lisätiedot

LAUSUNTO Numero 1 (9)

LAUSUNTO Numero 1 (9) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 13.10.2015 47200 Elimäki LAUSUNTO Numero 1 (9) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen paikallisyksikön lausunto

Lisätiedot

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö STM 044:00/2016 Pyydettynä lausuntona Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto () toteaa lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän

Lisätiedot

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015 1 Sysmän kunta/lomituspalvelut LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi ja annika.parsons@stm.fi 14.10.2015 Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia. Lomituspalvelujen järjestämistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS V Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen, alkaen Minna Anttila. Toiminnan kuvaus

TILINPÄÄTÖS V Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen, alkaen Minna Anttila. Toiminnan kuvaus TILINPÄÄTÖS V. 2014 Palvelukokonaisuus TOIMIELIN Vastuuhenkilö Maaseutupalvelut Maaseutulautakunta Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen, 1.8.2014 alkaen Minna Anttila Toiminnan kuvaus Maaseutupalvelujen

Lisätiedot

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Työhyvinvointipalvelut Sujuvaa ja turvallista työtä Suojaintietoiskut Suojainnäyttelyt Työturvallisuuskilpailut

Lisätiedot

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 2 :n 5 kohta ja 15, muutetaan 1,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta

HE 84/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/1996 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 1996 20.12.1996/1231 Seurattu SDK 1753/2015

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1677 1681 SISÄLLYS N:o Sivu 1677 Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta... 3799 1678 Laki

Lisätiedot

Opas yrittäjälomittajille

Opas yrittäjälomittajille Lomituksen Sysmän paikallisyksikön Opas yrittäjälomittajille Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa alueiden välinen Leader-hanke Hyvä yrittäjälomittaja, hienoa, että olet tullut yrittäjänä mukaan

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 7 e, 7 g, 7 h, 8 a ja 16, sellaisina kuin ne ovat,

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden

Lisätiedot

Honkajoen paikallisyksikön maatalouslomittajien työtyytyväisyys

Honkajoen paikallisyksikön maatalouslomittajien työtyytyväisyys Honkajoen paikallisyksikön maatalouslomittajien työtyytyväisyys Erja Törmä Opinnäytetyö Huhtikuu 2015 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Luonnonvara ja ympäristöala Kuvailulehti Tekijä(t) Törmä, Erja

Lisätiedot

Jytyn kirjelmään on todettava seuraavaa:

Jytyn kirjelmään on todettava seuraavaa: Kaupunginhallitus 342 17.10.2016 Kaupunginhallitus 354 24.10.2016 Lomituspalvelujen yt-neuvottelujen tulos 1496/01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 17.10.2016 342 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina

Lisätiedot

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia.

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018

Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018 1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden

Lisätiedot

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI Pöytyän lomituspalvelut 15.06.2017 Yläneentie 11 b 21870 RIIHIKOSKI Sosiaali- ja terveysministeriölle Pöytyän lomituspalveluiden lausuma asiassa STM 044:00/2016 LAUSUMA UUDESTA LOMITUSPALVELULAISTA Olemme

Lisätiedot

Maakunnan tulisi järjestää vain subjektiivisia lomituspalveluita.

Maakunnan tulisi järjestää vain subjektiivisia lomituspalveluita. Kunnanhallitus 151 19.06.2017 Lausuntopyyntö maatalouden lomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 249/00.04.01/2017 KH 19.06.2017 151 Maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän

Lisätiedot

Toimivat lomituspalvelut

Toimivat lomituspalvelut Arvosta itseäsi, arvosta toista ammattilaista. Toimivat lomituspalvelut Lomituspalvelujen tarkoitus on edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista antamalla heille mahdollisuuden irrottautua

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1230 1233 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.9.2015 lähettänyt

Lisätiedot

Melan rooli maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ja muuta ajankohtaista Melasta. Märta Strömberg-Nygård 2012

Melan rooli maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ja muuta ajankohtaista Melasta. Märta Strömberg-Nygård 2012 Melan rooli maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ja muuta ajankohtaista Melasta Märta Strömberg-Nygård 2012 2 Maatalousyrittäjien työterveyshuollon historia Maatalousyrittäjät voineet liittyä vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 28.6.2017 Sotkamon Kunnan Maatalouslomittajien Luottamusmies Sakari Sirviö ja Varaluottamusmies Minna Karppinen sekä maatalouslomittajat Sosiaali- ja terveysministeriö Kirsi Varhila Annika Juurakko Lausunto

Lisätiedot

Lomitusopas 2 (189) Versionhallinta

Lomitusopas 2 (189) Versionhallinta Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien

5 LOMITUKSEN JÄRJESTÄMISTAVAT... 52 5.1 Valinnan merkitys... 52 5.2 Vaihtoehtojen välisiä eroja... 53 5.2.1 Vuosilomaan sisältyvien pyhäpäivien Lomitusopas Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) antaa tämän ohjeen maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996, jäljempänä LPL) ja maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen (1333/1996, jäljempänä

Lisätiedot

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kuhmoinen Joutsa Kärkölä Luhanka Padasjoki Pertunmaa

Lisätiedot

Kouvolan lomituspalveluyksikön lausunto STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnokseen ja lakiesitykseen maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Kouvolan lomituspalveluyksikön lausunto STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnokseen ja lakiesitykseen maatalousyrittäjän lomituspalveluista Maaseutulautakunta 56 23.08.2017 Kouvolan lomituspalveluyksikön lausunto STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnokseen ja lakiesitykseen maatalousyrittäjän lomituspalveluista 806/00.03.00/2017 Mala 56

Lisätiedot

HE 41/2004 vp. vuotta.

HE 41/2004 vp. vuotta. Hallituksen esitys Eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin vuoden 2005

Lisätiedot

Avustettavien hankkeiden eteneminen suunnitellulla tasolla ja vuosittaisen avustusrahan tarpeen arvioiminen ovat epävarmuustekijöitä.

Avustettavien hankkeiden eteneminen suunnitellulla tasolla ja vuosittaisen avustusrahan tarpeen arvioiminen ovat epävarmuustekijöitä. MAASEUTULAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 2016 PALVELUKETJU Vastuuhenkilö Sitovuustaso Maaseutupalvelut Minna Anttila maaseutulautakunta, strateginen palvelutuotantosopimus Palvelualueen toiminnan

Lisätiedot

Työaikojen hallinta. Yleisperehdytys Erä6:n virastojen ydintiimeille Eija Kokko, Valtiokonttori

Työaikojen hallinta. Yleisperehdytys Erä6:n virastojen ydintiimeille Eija Kokko, Valtiokonttori Työaikojen hallinta Yleisperehdytys Erä6:n virastojen ydintiimeille 20.08.2015 Eija Kokko, Valtiokonttori Ohjelma 20.08.2015 08.30 09.00 Aamukahvi 09.00 09.15 Avaus ja päivän ohjelma, Kirsi Launomaa /

Lisätiedot

SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MAATALOUSLOMITUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 3/2016. Anna-Maija Ketola

SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MAATALOUSLOMITUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 3/2016. Anna-Maija Ketola SUUPOHJAN ELINKEINOTOIMEN KUNTAYHTYMÄN MAATALOUSLOMITUSPALVELUIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 3/2016 Anna-Maija Ketola Sisällys Sisällys... 2 PÄÄKIRJOITUS... 3 LOMITUSPALVELUJEN HENKILÖSTÖN TULOSKORTTI 2016... 4

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS

KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUS Kontiolahden kunta ja kunnanjohtaja Jere Penttilä sopivat tällä johtajasopimuksella kunnanjohtajan tehtävistä, työn edellytyksistä, menettelytavoista ristiriitatilanteissa

Lisätiedot

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty

Varhaisen tuen toimintamalli. Hyväksytty Varhaisen tuen toimintamalli Hyväksytty 2 Tavoitteet Varhaisen tuen mallin tavoitteena on sopia yhdessä menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja työkykyyn voidaan kiinnittää

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin lomittajien paikallistoimikunta on tutustunut työryhmän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Kirsi Ahola Työhönpaluuta kannattaa tukea organisaation toimin Valtaosa sairastuneista haluaa palata takaisin töihin toivuttuaan. Mitä pidemmäksi mielenterveyssyistä

Lisätiedot

Lausunto. Dnro 1678/03/ Dnro 144/10/2015. Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto

Lausunto. Dnro 1678/03/ Dnro 144/10/2015. Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto Lausunto Dnro 1678/03/2015 16.10.2015 Dnro 144/10/2015 Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 25.9.2015, STM028:00/2015 Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

Ajankohtaista Mela-turvasta. Alkuvuosi 2017

Ajankohtaista Mela-turvasta. Alkuvuosi 2017 Ajankohtaista Mela-turvasta Alkuvuosi 2017 2 Maatalousyrittäjille apua vaikeisiin elämäntilanteisiin Välitä viljelijästä -projektin kautta miljoona euroa maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen Autetaan

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Maatalouslomittajien työaikaresurssin tehokas ja suunniteltu hyödyntäminen

Maatalouslomittajien työaikaresurssin tehokas ja suunniteltu hyödyntäminen Heikki Jylhä Maatalouslomittajien työaikaresurssin tehokas ja suunniteltu hyödyntäminen Opinnäytetyö Kevät 2016 SeAMK Elintarvike ja maatalous Maaseudun kehittämisen koulutusohjelma (YAMK) 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain sijaisapua koskevat säännökset.

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Riitta Mustola YRITTÄJÄLOMITTAJUUS POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA

Riitta Mustola YRITTÄJÄLOMITTAJUUS POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA Riitta Mustola YRITTÄJÄLOMITTAJUUS POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA YRITTÄJÄLOMITTAJUUS POHJOIS-POHJANMAALLA JA KAINUUSSA Riitta Mustola 2012 Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle

Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle Sopimus terveydenhuoltolain mukaisen perusterveydenhuollon hammaslääkäripäivystyksen palvelujen tuottamisesta terveydenhuollon kuntayhtymälle 1 Sopimuksen tausta 2 Sopijaosapuolet 3 Sopimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

HE 150/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 150/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain sekä poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista 10.05.2017 Mikkelissä Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista Mikkelin lomituspalvelut on tutustunut työryhmän loppuraporttiin

Lisätiedot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot

Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa 1.2.2016 31.1.2017 Viittomakielen tulkkien palkka- ja muut työsuhteen ehdot tuntipalkkaan perustuvassa työsuhteessa

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4 / 2010

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4 / 2010 1 Ylä-Savon lomituspalvelut Iisalmen paikallisyksikkö PÖYTÄKIRJA OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 4 / 2010 Aika 17.11.2010 (ke) klo 10.00-11.45 Paikka Osallistujat Iisalmen kulttuurikeskus, Anna Sahlsténin luokka,

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista 1990 vp. - HE n:o 172 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön

Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön Saadaanko työkykyjohtamiseen vaikuttavuutta panostamalla työterveysyhteistyöhön -etukäteiskyselyn tulokset -kokemukset Kaari-laskurista Risto Kaartinen Dmitry Poletaev Työterveyspäivän ennakkokyselyn vastaukset

Lisätiedot

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen

JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen JOUSTOVAPAAMENETTELY - vaihtaminen, kerryttäminen, antaminen, maksaminen, muuttaminen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan TES 22 1 Etuuden vaihtaminen joustovapaaksi Ta ja tt voivat sopia (tes 22.3 ) a)

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot