LAUSUNTO Numero 1 (9)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO Numero 1 (9)"

Transkriptio

1 Lomituspalvelut Vanhamaantie Elimäki LAUSUNTO Numero 1 (9) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL Valtioneuvosto Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen paikallisyksikön lausunto maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän muistiosta sekä hallituksen esitysluonnoksesta Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän muistiosta ja hallituksen esitysluonnoksesta maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta, jonka päätavoitteena on lomituspalvelujärjestelmien mukauttaminen Euroopan unionin maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina annettujen suuntaviivojen (214/C 204/01) mukaiseksi sekä pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisten säästötavoitteiden toteuttaminen. Lausuntopyyntö on saapunut paikallisyksikölle Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja antamaan lausuntonsa ja erityisesti lausunnoissa ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin: 1) työryhmäraportin osalta näkemyksiä siitä, miten lomituspalvelujen toimeenpano tulisi uudistaa, mikä raportissa esitetyistä vaihtoehdoista on toteuttamiskelpoisin ja onko muita vaihtoehtoisia toimeenpanomalleja 2) hallituksen esitysluonnoksen osalta näkemyksiä lomituspalvelujen arvonlisäveron osuuden korvaamisesta valtion varoista kunnille Lausunnot pyydetään toimittamaan klo mennessä ensisijaisesti osoitteeseen ja Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää kirjallisesti osoitteeseen Sosiaali- ja terveysministeriö, Kirjaamo, PL 33, Valtioneuvosto. Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen paikallisyksikön lausunto on valmisteltu Kouvolan lomituspalvelujen paikallisyksikön hallinnon viranhaltijatyönä kuullen lomituspalvelujen hallintohenkilöitä, yhteistoimintaryhmän jäseniä sekä maaseutupalvelujen päällikköä. Lausunto on menossa käsiteltäväksi Kouvolan maaseutulautakunnalle seuraavaan kokoukseen , jonka jälkeen maaseutulautakunnan pöytäkirjaote toimitetaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Kouvolan kaupunki Vanhamaantie 17 Puhelin Y-tunnus Lomituspalvelut Elimäki

2 2 (9)

3 3 (9) Olemme käsitelleet maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän muistion sekä hallituksen esitysluonnoksen ja esitämme seuraavaa: 1) Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän raportissa esitetyistä vaihtoehtoisista toimeenpanomalleista oma vahva näkemyksemme on, että ensisijaisesti tulisi ehdottomasti säilyttää nykyinen lomituspalveluiden hoitomalli ja sitä pitäisi kehittää parhaalla mahdollisella tavalla. Katsomme, että näin saataisiin parhaat säästöt aikaan toimintaan, kuitenkin niin, että lomituspalvelutoiminta jatkossakin palvelisi hyvin, tehokkaasti ja edullisesti maatalousyrittäjiä ja takaisi maatalousyrittäjille onnistuneet ja toimivat lomat ja maatalouslomittajille työpaikat ja toimeentulon. Lomahallinnolla on lomituspalveluyksiköissä jo pitkä kokemus asioiden ansiokkaasta hoitamisesta ja vahva ammattitaito niiden hoitamiseen, joka jo sinänsä tuo tehokkuuden lomahallinnon työhön. Lomahallinnossa on viety henkilöstö ja koko toiminta säästösyistä minimiin, joten säästöjen kohdentaminen sinne olisi hyvin harkitsematonta. Lomitusohjelma Lomitusnetti toimii paikallisyksiköissä ja se on hyvä työkalu lomahallinnolle sekä töiden järjestelyn ja tiedotuksen apuväline maatalouslomittajille ja maatalousyrittäjille. Miten tulevaisuudessa, jos tämä systeemi muutetaan tai hajotetaan? Lomatoimen toimipaikat ja yhteistyökuviot lomahallinnon hoidon osalta ovat järjestyksessä ja yleensä keskeisissä ja edullisissa toimipaikoissa valtakunnallisesti. Lomahallinto mm. järjestää maatalouslomittajien työt, suojavaatteet lomittajille, tiedotuksen tiloille ja lomittajille, hoitaa rengaskokoukset ja tiimikokoukset, työsuojelun lomittajille, työterveydenhuollon, mahdolliset uudelleen sijoittamiset, palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat, työsopimukset, hyvin pitkälle eläkkeisiin liittyvät asiat, laskutukset tiloille, palkanmaksun, yhteistyökuviot yrittäjien, lomittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä, työhyvinvoinnin, koulutukset, määrärahojen seurannat ja selvitykset, markkinoinnin, tilastoinnit, tilastot, selvitykset, asiakaspalvelun (asiakaskäynnit ja puhelinpalvelu), lomituksen ja päivystyksen. Joten jos henkilöstöä supistetaan, niin tehtäviä on pakko supistaa ja myös palvelun laatu oleellisesti heikkenee tai loppuu kokonaan. Tulojen saanti laskutusten muodossa heikkenee ja hidastuu ja markkinointi lomituspalveluiden osalta on olematonta, muusta puhumattakaan. Entä vastuut ja valvonta mikä on niiden kohtalo? Luonnollisen poistuman kautta lähivuosina työntekijöiden määrä vähenee myös lomahallinnoista ympäri maan, koska osa lomahallinnon viran- ja toimenhaltijoista on ollut pitkään töissä. Sama väheneminen tapahtuu myös maatalouslomittajien osalta, koska osalla työntekijöistä eläkeikä lähenee. Kouvolan lomituspalvelujen paikallisyksikön toiminta-aikana vuodesta 2010 vuoteen 2015 maatalouden alasajo on näkynyt mm. siten, että lomitettavat yrittäjät ovat vähentyneet 32 %:a ja vastaavasti lomitetut päivät 34 %:a. Vastaava tilojen lopettamistrendi näyttää jatkuvan, kun taloudelliset edellytykset toiminnan jatkamiselle maatiloilla edelleen heikkenevät.

4 4 (9) Lomituspalvelutoiminta on supistunut samanaikaisesti maatalouslomittajien määrän osalta 35 %:a ja lomitushallinnon osalta henkilöstöä on vähennetty 44 %:a. Lomitustoimintaa on siis sopeutettu jatkuvasti kysyntää vastaavaksi, joka on osaltaan vähentänyt määrärahojen tarvetta ja tuonut säästöä. Tulevaisuudessa varmasti tapahtuu lisää eri paikallisyksiköiden yhdistymisiä, joten sitäkin kautta valtakunnan tilanne muuttuu lomituksen paikallisyksiköiden määrän osalta, koska tilat/ yrittäjät vähenevät. Eikö vielä voida vakavasti miettiä, mitä säästöjä lomahallinnot ja lomituksen paikallisyksiköt itse yhdessä hakisivat toiminnastaan ja toimintatavoistaan. Huomioitavaa on myös se, että lomahallinto on säästänyt jo tähänkin asti sovitusti. Rakennemuutos on tuottanut säästöjä ja tehdyt säästötoimet ovat purreet tehokkaasti, onko enää tarpeellista säästää näin rajusti. Parempi tulos saadaan hyvässä hengessä neuvotellen ja sopien yhteistyössä, harkiten ja järkevästi. Jatkossa esimerkiksi tiloilla tapahtuvien vahinkojen käsittely voitaisiin keskittää yhteen paikkaan päätöksenteon osalta. Tuloksena olisivat samanlaiset päätökset ja yhdenmukaisuus ja tasapuolisuus ratkaisuihin sekä rutiini ja nopeus tapausten käsittelyyn. On toki paljon muutakin. Lisäksi tulee huomioida, että on luotu kattava tietoverkko ja muut yhteydet, miten niiden luominen uudelleen toiseen paikkaan ja toisin tulee maksamaan? Muistettava on lisäksi, että kaikista maatalouslomittajista ei todellakaan ole yrittäjiksi tai jos on, niin suurimmalla osalla heistä ei ole hoitamaan esimerkiksi laskutuksia ja oman työnsä markkinointia. Pelkona on, että näissä tapauksissa he tekevät konkurssin hyvinkin nopealla aikavälillä. Miten heidän silloin käy ja paljonko se maksaa yhteiskunnalle? Entä yrittäjänä toimivien lomittajien oman ammattitaidon ylläpito ja sen kehittäminen, kattavien vakuutusten hankinta? Tilakoot suurenevat ja koneiden käsittelytaidot ja muut vaatimukset tiloilla kasvavat. Maatalouslomittajien ammattitaidolle on monia vaatimuksia myös jatkossa, miten yksityisyrittäjinä lomittajat näitä taitojaan päivittävät parhaalla mahdollisella tavalla? Huomioitavaa on sekin, miten työsuojelulliset näkökohdat tulevat huomioiduksi yksityisyrittäjänä. Ostopalvelu tulee toki jatkossakin säilyttää mahdollisena vaihtoehtona kunnallisen lomituspalvelun rinnalla, mutta olemme varmoja, että ostopalveluyrittäjiä ei tule juuri enempää kuin mitä heitä nyt jo valtakunnallisesti on. Nytkin heitä voisi olla enemmän, jos ostopalveluyrittäjyys innostaisi ja kannattaisi. Mietittäväksi jää, mitä valtio todellakaan säästäisi, jos nykyistä, hyvin toimivaa lomitusjärjestelmää lähdettäisiin kaatamaan ja perustamaan jotain uutta tilalle,

5 5 (9) eikö kannattaisi kehittää nykyistä järjestelmää hyvässä yhteishengessä, yhdessä lomahallintojen ja maatalouslomittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden mm. MTK:n kanssa. Toissijaisesti, mikäli nykyinen malli ei ole enää mahdollinen, valintamme on vaihtoehto 7.5. Huomioitavaa on se, että tämäkin malli on vielä varsin yleisluontoisesti esitetty. Tälläkin mallilla on oltava riittävä siirtymäaika, koska ei tiedetä esimerkiksi uusia Sote -alueita ja hallinnollisia uudistuksia, kuten aluehallinnon uudistus. Kaikki esitetyt mallit merkitsevät luopumista nykyisistä sopimusperusteisista kunnissa toimivista paikallisyksiköistä. Luontevinta olisi, että maatalousyrittäjien lomituspalvelujen toimeenpanevana elimenä olisi jatkossakin ensisijaisesti Mela. Muina vaihtoehtoina saattaisi olla keskus- tai aluehallinnon organisaatio. Kuntien lomitustoiminnan yhtiöittämisen osalta, jos kunkin paikallisyksikön alueen kunta vastaisi hallintokustannuksista tietyllä % -osuudella, joka määriteltäisiin kunkin kunnan alueen karjatalousyrittäjien määrän mukaan, epäilemme ettei se ehkä enää onnistuisi, koska kunnat ovat toiminnasta luopuneet. Kun joku toinen kunta/ kaupunki toiminnan hoitaa, niin eivät muut kunnat enää tässä vaiheessa todennäköisesti lähde maksamaan hoitavalle kunnalle mitään, ei edes hallintokustannuksia. Tässä yhteydessä herää kysymys, miten maatalouslomittajien eläkeperusteiset maksut jatkossa hoituvat hallinnoivan kunnan ja paikallisyksikön alueen muiden kuntien osalta. Nykyinen hallintomalli on edullinen paikallisyksikköön kuuluville muille kunnille. Ne eivät maksa lomitushallinnosta mitään osuutta ja saavat laskuttaa eläkkeelle jääneiden maatalouslomittajiensa osalta eläkemenoperusteiset maksut lomitusta hallinnoivalta kunnalta, joka puolestaan on saanut liittää ne valtionkorvattaviin lomituskustannuksiin. Kuntien taloustilanteeseen tämä on vaikuttanut edullisesti. Miten näissä esitetyissä toimintamalleissa tämä asia on ajateltu ratkaista? Onko tätä ajatusta mahdollista jalostaa yllä esitetyn kuntien yhtiöittämisen porkkanaksi. Suunnitelluilla säästötoimilla sekä maatalouslomittajien, maatalousyrittäjien että lomahallinnon osalta heikennetään voimakkaasti työhyvinvointia. Nuoret maatalousyrittäjät ovat vasta viime vuosina oppineet käyttämään lomituspalveluita esim. äitiyslomien aikana, hoitovapaiden aikana, sairaustapauksissa ja tapaturmien aikana, joten on edesvastuutonta, jos palvelut heiltä heikennetään tai lopetetaan. Maatilat ovat investoineet, jatkuvasti koneellistaneet ja karjamäärät kasvaneet, joten vapaa (vuosiloma) on maatalousyrittäjille ensiarvoisen tärkeää jaksamisen ja jatkamisen kannalta. Sijaisapu puolestaan mahdollistaa sairaudesta tai tapaturmasta toipumisen. Maksulliset lomituspalvelut kattavat muut äkilliset lomatarpeet. Huomioitavaa on, että nykyisin on paljon ns. yhden yrittäjän tiloja, jolloin lomituspalveluiden tuoma lyhytaikainen helpotus työarkeen koetaan ensiarvoisen tärkeäksi. Tilat ovat etäällä toisistaan eikä tiloilla ole enää ns. lähiapua saatavissa, vaan ne ovat pitkälti vain lomituspalveluista saatavan avun ja henkilöstön varassa. Emme lomatoimessa toki unohda sitä, että tila on yrittäjän ja hänellä on siitä yrittäjän vastuu, mutta koemme olevamme kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä

6 6 (9) monelle yrittäjälle heidän arjessaan ja jaksamisessaan. 2) Lomahallinnon rahoitus tulee varmistaa riittävällä hallinnon rahoituksella ja arvonlisäveron osuuden korvaaminen paikallishallintoa hoitavalle lomituspalvelujen paikallisyksikölle tulee säilyttää. Kyseisellä rahalla on voitu kompensoida hallintorahan riittävyyttä. Ilman toimivaa lomahallintoa ei lomitustoiminta pelaa. Kouvolan kaupunki edellyttää, että lomitustoiminta järjestetään 0-netto periaatteella. Kouvola ei käytä kaupungin omaa rahaa lomitushallinnon toimintaan. Tästä johtuen hallinnon henkilöstöä on sopeutettu ja supistettu hallintomäärärahaa vastaavaksi. Arvonlisäveron palautus on ollut noin euroa, mikä on mahdollistanut yhden henkilön palkkauksen lomitushallinnon töihin. Vuoden 2016 talousarvion valmistelussa on tehty määrärahojen ylityspyyntö johtuen rahoituspohjan mahdollisesta muuttumisesta. Mikäli Kouvolan kaupunki ei sitä hyväksy, joudumme yt-neuvotteluihin ja kahden hallinnon työntekijän lomauttamiseen tai irtisanomiseen. Lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän muistiossa oli varoitettu lisääntyvästä työmäärästä vuonna Tätä taustaa vasten olemme mahdottomassa tilanteessa henkilöstöresurssien osalta. Tässä tilanteessa Kouvolan kaupunki harkinnee toimeksiantosopimuksen irtisanomista, mikäli lomituspalvelutoiminnan hallinnosta koituu kaupungille kustannusosuutta. Rikotaanko tässä rahoituspohjan osalta toimeksiantosopimuksen sisältöä ja henkeä? Valtiovalta vetää yksipuolisesti rahoitusta pois. Hallintorahan määrä vuodelle 2016 tuli vahvistaa mennessä. Ilmoitusta vuoden 2016 hallintorahan määrästä ei ole tullut. 3) Lakiesityksen muutoksiin palautetta Kustannuksissa tuskin suurta osaa näyttelee se, mikäli tiloille jatkossakin annetaan sijaisapua esimerkiksi lähiomaisen äkillisen kuolemantapauksen johdosta ja hautajaispäiväksi. Samoin on tilanne esimerkiksi tuottajajärjestön kokouksiin osallistumisten osalta, koska on paljon yhden yrittäjän tiloja, tällöin niihin osallistuminen olisi joko mahdotonta tai lähes mahdotonta. Edunvalvonta jäisi enemmän kasvinviljely-yrittäjien harteille. Samanaikaisen loman pitämiseen vaikuttaa tilan koneellistuneisuus, tilan karja ja sen määrä. Siihen vaikuttavat lisäksi tilan tuotantorakennuksen olosuhteet (ikä ja toimivuus). Lomahallinnossa on parhaimmat tiedot kunkin tilan olosuhteista ja siitä, milloin lomittaja pärjää tilalla yksin ja milloin on tarve kahteen lomittajaan tai lomittajan ja yrittäjän samanaikaiseen tilalla oloon lomituksen onnistumiseksi. Tilojen valvontakäyntien hinnoittelu askarruttaa, miten kaikilla yhden yrittäjän tiloilla on varaa ne maksaa, jos siihen on tarvetta.

7 7 (9) Yhtymien lomaoikeuksia voisi puolestaan miettiä, säästösyistä, mikäli tilalla on myös ulkopuolisia, palkattuja työntekijöitä. Näillä tiloilla ei ole sama loman tarve ja töistä irrottautumismahdollisuus kuin esimerkiksi yhden yrittäjän tiloilla. Lisäksi yrittäjät, jotka ovat tilan ulkopuolella töissä, heidän oikeutensa sijaisavun saamiseen on mielestämme kyseenalaista. Kasvinviljelijöiden sijaisavun saanti tapaturmien aikana, maatalouden työhuippuaikoina, on perusteltua, mutta sen saamiselle voisi luoda tarkemmat ohjeet ja hinnoittelun. Vuosilomien siirtäminen seuraavalle vuodelle tulee lopettaa, eli vuosilomat tulisi pitää mennessä tai ne on siltä vuodelta menetetty. Liian moni lomansaaja jättää edelleen loman pidon loppuvuoteen, vaikka olemme suositelleet loman jakamista siten, että puolet lomasta olisi käytetty kesäkuun loppuun mennessä. Siirtoa ei ole tehty kuin perustellusta syystä, jolloin osa lomasta on jäänyt käyttämättä. Mielestämme ei myöskään ole tarpeen saattaa enää yli 68- vuotiaita uudelleen lomituspalvelujärjestelmän käyttäjiksi. Lomahallinnolle voisi sisällyttää tarveharkinnan, eli jos tulee joku erittäin perusteltu sijaisaputapaus, niin lomituspalveluiden vastuuhenkilö voisi myöntää sijaisapua näissä tapauksissa tietyn määrän päiviä. Huomioitavaa esityksessä on myös, että kokonaistyöajan määrittelyssä ei voisi ottaa jatkossa enää huomioon lomittajan ammattitaitoa ja kykyä huolehtia työtehtävistä. Kuitenkaan työpaikan ulkopuolinen taho ei voi määrittää työsuoritukseen käytettävää aikaa riippumattomaksi työntekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista(= työsuojelupiirin tulkinta). Mikäli esitys alle euron Myel-työtulosta, alle 4 tunnin työtehtäväosuudesta ja alle 8 kotieläinyksikön tilasta toteutuu, jää Kouvolan lomituspalvelujen paikallisyksiköstä 105 yrittäjää ilman lomaoikeutta (Melan tilasto v. 2014), mikä merkitsee 12 maatalouslomittaja-henkilötyövuotta. Kasvinviljelijöiden sijaisapuoikeutta on käyttänyt kuluneena vuonna noin kymmenen maatalousyrittäjää, joista pääosa on hankkinut itse itselleen sijaisapulomittajan. Samalla tilalla toimivien yrittäjien vuosilomien samanaikainen lomien pitäminen koskee 174 lomansaajaa alueellamme, mikä vastaa 30 %:a kaikista lomaan oikeutetuista. Arviomme mukaan näistä osa on niitä, joilla velvoite samanaikaiseen loman pitämiseen on ollut aiemminkin ja osa on sellaisia, joilla samanaikaisen loman pitäminen ei ole mahdollista yhden maatalouslomittajan työpanoksella, joten vähennys olisi noin 8 maatalouslomittaja-henkilötyövuotta. Kaiken kaikkiaan oheisista lakimuutoksista tulisi säästöä arviolta 20 henkilötyövuoden verran lomitustoiminnan osalta.

8 8 (9) Maksujen korotukset tulevat vähentämään lomituspalvelujen käyttöä. Jo nyt on ollut havaittavissa maksuvaikeuksia ja lomituspalvelulaskuihin on pyydetty maksulykkäyksiä tai tehty maksusuunnitelmia. Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen yhteistoimintaryhmän edustajien antama palaute lausuntopyyntöön Maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista ja hallituksen esitysluonnoksesta. Ei käy on vastaus hallituksen esittämiin toimenpiteisiin leikkausten muodossa!!! Muilla palkansaajilla on omat syntymäpäivät palkallisia vapaapäiviä, mutta meiltä maatalousyrittäjiltä ollaan poistamassa oikeus käyttää maksullisia lomituspalveluita ja varsinkin jos ollaan poistamassa sunnuntait. Ei käy! Hautajaispäivät ja kuolemantapaukset on saatava pidettyä jatkossakin ehdottomasti sijaisavun piirissä. Varmaa on, että sairauslomapäivät tulevat lisääntymään tämän esitetyn lakimuutoksen myötä. Sijaisapupäivien määrän rajaaminen tulee poistaa tai aikaa ehdottomasti pidentää. Itse järjestettyä lomitusta ollaan tukemassa, mutta ei saa kuitenkaan olla oma perheenjäsen. Kuka voi sanoa lomahakemusta tehdessään, milloin on sopiva aika pitää lomaa, mikä merkitys on jatkossa lomitusrenkailla ja lomitustiimeillä, joissa on joustavasti voitu sopia pitkälle ajalle lomitukset. Paikallisyksikkö voi tietyissä tilanteissa järjestää valvontakäyntejä ja varallaoloa tähän ei olisi velvollisuutta? Valvontakäynneistä ja varallaolopalveluista perittäisiin maatalousyrittäjältä laissa säädetyt kiinteät hinnat. Ei käy järkeen! Esimerkiksi tilallamme käydään päivätarkastuksella ja iltatarkastuksella joka päivä. Se kuuluu hyvin olennaisena osana karjanhoitoon. Siemennykset ja eläintarkastuskäynnit ovat karjanhoitoa. Mikäli edellä olevat käynnit ja palvelut muutetaan maksullisiksi käynneiksi, moni jättää ne ottamatta/ sopimatta, mitä siitä puolestaan seuraa: eläinten hyvinvointi ja terveys tulee varmasti kärsimään ja taloudelliset tappiot tulevat lisääntymään. Maksullisten lomitusten määrä pienenee aivan varmasti hintojen noustessa, lisäksi sunnuntain aikaiset lomitukset vähenevät, seurauksena on lomittajien määrän väheneminen ja heidän tulojensa putoaminen (vertaa häly kätilöitten sunnuntailisistä). Työhyvinvointi heikkenee ja varmasti lomittajien sairaslomat lisääntyvät, kuten maatalousyrittäjienkin. Kyseessä on niin suuri asia, ettei kaikkea edes pysty hahmottamaan. Kyllä kyseessä on selvästi nyt ajatus maatalousyrittäjien ja -lomittajien aseman kurjistamisesta, eli näin ei saa tapahtua.

9 9 (9) 1.2. Kohdassa mallit huonoja, romuttaisivat hyvän ja toimivan lomitusjärjestelmän. 3).3. Kohtaan ehdottomasti ensisijaisesti paikallisyksikön lomittajat 7.1. Kohtaan setelit poronhoitoon ok Kohtaan pätevyys, kohtuuhinta - miten toteutuisi syrjäseuduilla? Säästöjä syntyy jo rakennekehityksen kautta. Tähän perusteena kotieläintiloille tehty kysely, jonka mukaan tilaluku putoaa huomattavasti tulevina vuosina. Päätoimisuus tulee olla lomaoikeuden kriteerinä. Rajattu päivittäinen työtuntimäärä (4 h/ vrk) on liian rajaava. Myel-työtulon euron raja on ok ja osoitus päätoimisuudesta. Eläinyksikkömärän nosto 4 -> 8 on ok, joka osoittaa päätoimisuutta. Huomioitavaa kuitenkin, että esimerkiksi kahdeksan (8) kotieläinyksikön vaatimus on liian korkea, jos tilalla esimerkiksi lampaita. Tulee huomioida tarkemmin millaisia eläimiä ja paljonko kotieläinyksikköön vaaditaan, ei kohtuuttomuuksia. Maksullista lomituspalvelua tulee saada käyttää myös sunnuntaina, vaikka korotetulla maksulla. Maksullisen lomituksen käyttö myös aikuiskoulutukseen on oltava mahdollista. Kouvolassa Mervi Taimisto, Tarja Vuorentausta-Helin, lomituspalvelukoordinaattori/henkilöstö lomituspalvelujohtaja puh puh

10 10 (9)

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia

Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia Kirje 20.11.2015 Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia Lomituspalveluita koskeva hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2)

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) 1 Opettajalle Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) Maatalouslomitus on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Yrittäjistä lomitusta on tarjolla vain maatalousyrittäjille!

Lisätiedot

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 1 (6) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 14.08.2017 47200 Elimäki Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 4.11.2016 Tarkastuksen taustaa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 7 e, 7 g, 7 h, 8 a ja 16, sellaisina kuin ne ovat,

Lisätiedot

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1 / 2010

OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1 / 2010 1 Ylä-Savon lomituspalvelut Iisalmen paikallisyksikkö PÖYTÄKIRJA OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1 / 2010 Aika 29.4.2010 (to) klo 11.00-13.05 Paikka Osallistujat Iisalmen kulttuurikeskus, Anna Sahlsténin luokka, 2.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015

Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015 1 Sysmän kunta/lomituspalvelut LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL 33 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@stm.fi ja annika.parsons@stm.fi 14.10.2015 Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö

Lisätiedot

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.9.2015 lähettänyt

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018

Talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016-2018 1..1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Konsernipalvelut/Toiminnanohjaus Toiminnan kuvaus/perustehtävä Maaseutupalvelujen tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden

Lisätiedot

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu.

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu. KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 5 1 (6) Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenteesta ja sisällöstä Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö STM 044:00/2016 Pyydettynä lausuntona Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto () toteaa lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT

MAATALOUSLOMITUSTA KOSKEVAT TYÖEHDOT MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO MAATALOUSLOMITUS Annankatu 31-33 C 48, 00100 HELSINKI TIEDOTE 1/2011 Puhelin (09) 725 04 500, Faksi (09) 725 04 511 Sähköposti: info@tyonantajat.fi Kotisivu: www.tyonantajat.fi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika 27.4.2017 kello 12:00-15.45 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI, NH Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan seuraavaa (TE-toimistojen kommentit omana kohtanaan lausunnon lopussa): LAUSUNTO KASELY/498/00.02.00/2012 10.8.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Viite Asia TEMin lausuntopyyntö; luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen

Lisätiedot

Melan rooli maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ja muuta ajankohtaista Melasta. Märta Strömberg-Nygård 2012

Melan rooli maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ja muuta ajankohtaista Melasta. Märta Strömberg-Nygård 2012 Melan rooli maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ja muuta ajankohtaista Melasta Märta Strömberg-Nygård 2012 2 Maatalousyrittäjien työterveyshuollon historia Maatalousyrittäjät voineet liittyä vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Asia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta HE 94/2015 vp Aluksi Näyttelijäliitolta

Lisätiedot

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi

Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Miten jaksat, millä maksat mitä Mela tarjoaa työhyvinvoinnin tueksi? Pirjo Saari Työhyvinvointitiimi Työhyvinvointipalvelut Sujuvaa ja turvallista työtä Suojaintietoiskut Suojainnäyttelyt Työturvallisuuskilpailut

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto

Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Työ- ja elinkeinoministeriö 4.8.2009 PL 32 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö TEM 266:00/2008 TERVEYSPALVELUALAN LIITON LAUSUNTO JULKISISTA HANKINNOISTA ANNETUN LAIN (348/2007) 15 :N MUUTTAMISESTA Vuoden

Lisätiedot

Irina Träskman. Tyytyväisyyskysely Reisjärven paikallisyksikön järjestämistä lomituspalveluista

Irina Träskman. Tyytyväisyyskysely Reisjärven paikallisyksikön järjestämistä lomituspalveluista Irina Träskman Tyytyväisyyskysely Reisjärven paikallisyksikön järjestämistä lomituspalveluista Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin

Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista. KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Ajankohtaista kunta-alan eläkesioista KT:n työmarkkinaseminaari 11.9.2013 Työmarkkinalakimies Markus Mankin Eläkeuudistuksen välttämättömyys Työmarkkinoiden keskusjärjestöt linjasivat 2009 kunnianhimoisen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2001 vp. Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain JOHDANTO.

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2001 vp. Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain JOHDANTO. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 28/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 9 päivänä lokakuuta 2001 lähettänyt

Lisätiedot

Kevan rooli nyt ja tulevaisuudessa (Jukka Ahtela: Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta)

Kevan rooli nyt ja tulevaisuudessa (Jukka Ahtela: Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta) Kevan rooli nyt ja tulevaisuudessa (Jukka Ahtela: Selvitys kuntaeläkkeiden rahoituksesta) Kuntajohtajapäivät 28. 29.8.2014 Pori Jukka Männistö, Keva Kunnallisen eläkejärjestelmän rahoituksen kestävyyttä

Lisätiedot

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia.

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Muutos, kasvu, kuntoutuminen

Muutos, kasvu, kuntoutuminen P Ä Ä K I R J O I T U S Asko Apukka ja Veijo Notkola Muutos, kasvu, kuntoutuminen Lähes kaikissa kokouksissa ja seminaareissa pidetyissä puheenvuoroissa kuntoutukselta odotetaan tuloksia ja vaikuttavuutta.

Lisätiedot

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa

Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Henkilöstön asema organisaation muutostilanteissa Joensuu 14.5.2007 Henkilöstöjärjestöjen edustaja Asiamies Satu Henttonen, Palkansaajajärjestö Pardia Lähteinä käytetty Valtioneuvoston periaatepäätös (VM

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

TAE 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33

TAE 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 TAE 2018 Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33 Hallintovaliokunta (HaV) HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 talousarvioksi - Kuntatalous ja maakuntauudistuksen valmistelu 28.9.2017

Lisätiedot

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 126/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 12 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta

Lisätiedot

1 (3) 12.2.2016. Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi

1 (3) 12.2.2016. Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi 1 (3) 12.2.2016 Eduskunta Maa- ja metsätalousvaliokunta 00102 EDUSKUNTA MmV@eduskunta.fi ry:n lausunto HE 132/2015 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi

Lisätiedot

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen.

Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta Matti Lipsanen. Oma Häme: Kanta-Hämeen lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta 25.10.2016 Matti Lipsanen www.omahäme.fi Lausunnon taustaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia HALLINTOPALVELUJEN JA KEHITTÄMISTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.3.2011 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN LAUTAKUNNAT JA JÄSENMÄÄRÄ

Lisätiedot

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista

Oikeus sijaisapuun vp. - HE n:o 172. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista 1990 vp. - HE n:o 172 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi maatalousyrittäjän

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas

Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas Suunto - projetin päätösseminaari Levillä 20-21.11.2014. Haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua - miten? Mirja Kangas TYÖLLISYYDEN HOIDON UUDISTUS; haasteita on paljon ja niihin on pakko tarttua.

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, MAAS 10.3.2010 18:30 Kokousaika 10.3.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 22.6.2015 C(2015) 4357 final Asia: Valtiontuki Suomi SA.41559 (2015/N) Tuki maatilojen lomituspalveluihin Ahvenanmaalla Arvoisa ulkoasiainministeri Soini Tarkasteltuaan Suomen

Lisätiedot

1(7) Puhelin Telekopio Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO

1(7) Puhelin Telekopio Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO 1(7) 08.03.2016 Keskeinen sisältö lausunnoista maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituksesta annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä maatalouden

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Tarkastuskohde : Lomituspäivän kesto Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Lomittajan ja maatalousyrittäjän

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO. AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00. Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: TI 26.5.2015 klo 18.00 Paikka: Preiviikin kirkko, Preiviikintie 459 Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen Marja Kaanaa

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2009

Hallituksen toimintakertomus 2009 1 (11) Hallituksen toimintakertomus 2009 YLEISTÄ Vuosi 2009 oli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) 40. toimintavuosi. Melalla oli vuoden 2009 lopussa asiakkainaan 81 146 MYEL-vakuutettua maatalousyrittäjää

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos

Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunnallinen työmarkkinalaitos 6/21/2010 1 (8) Lomitustoimen paikallisyksiköille Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2010 2011 maatalouslomitusta koskevien sopimusehtojen osalta Yleistä Kunnallinen

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti

Osoite Puhelin Telefax Sähköposti LAUSUNTO 1 (5) Oikeusministeriö Oikeushallinto-osasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntö 31.5.2016 OM 7/33/2015 OM025:00/2015 TOIMIPAIKKA-ASETUS, OULUN OIKEUSAPUTOIMISTO Oikeusministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi.

Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. 1 (5) HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOHJE Tämä ohjeistus on tarkoitettu henkilökohtaisen avustajan työnantajalle, mutta se on syytä antaa myös avustajan/avustajien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus 2010 1 (10) Hallituksen toimintakertomus 2010 YLEISTÄ Vuosi 2010 oli Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) 41. toimintavuosi. Melan asiakkaana oli vuoden lopussa 78 558 MYEL-vakuutettua ja 96 176 MATA-vakuutettua

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS V Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen, alkaen Minna Anttila. Toiminnan kuvaus

TILINPÄÄTÖS V Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen, alkaen Minna Anttila. Toiminnan kuvaus TILINPÄÄTÖS V. 2014 Palvelukokonaisuus TOIMIELIN Vastuuhenkilö Maaseutupalvelut Maaseutulautakunta Maaseutupalvelujen johtaja Sirkka Kettunen, 1.8.2014 alkaen Minna Anttila Toiminnan kuvaus Maaseutupalvelujen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 11 303/2016 03.00.00 19 Esitys kaupunginhallitukselle Espoon kaupungin lausunnoksi opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi Valmistelijat

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin lomittajien paikallistoimikunta on tutustunut työryhmän

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista 10.05.2017 Mikkelissä Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista Mikkelin lomituspalvelut on tutustunut työryhmän loppuraporttiin

Lisätiedot

OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET. Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa seuraavasti:

OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET. Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa seuraavasti: OSA-AIKALISÄLLE JA VUOROTTELUVAPAALLE SIIRTYMISEN PERIAATTEET 364/23/2006 KHALL 315 Yhteistyötoimikunta 14.11.2007 on käsitellyt asiaa Liitteenä on vuodelta 2000 oleva kunnanhallituksen päätös, jossa vuorotteluvapaalle

Lisätiedot

HE 41/2004 vp. vuotta.

HE 41/2004 vp. vuotta. Hallituksen esitys Eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin vuoden 2005

Lisätiedot

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.

TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12. TAPATURMA-ASIAIN KORVAUSLAUTAKUNTA KIERTOKIRJE 7/2015 Bulevardi 28 00120 Helsinki 1(3) Puh. 0404 504 244 Faksi 0404 504 246 Teemu Kastula 21.12.2015 TYÖTAPATURMA- JA AMMATTITAUTILAKI VOIMAAN 1.1.2016 UUDET

Lisätiedot

Opas yrittäjälomittajille

Opas yrittäjälomittajille Lomituksen Sysmän paikallisyksikön Opas yrittäjälomittajille Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa alueiden välinen Leader-hanke Hyvä yrittäjälomittaja, hienoa, että olet tullut yrittäjänä mukaan

Lisätiedot

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9. Kh 24.9.2013 139 LIITE 40 12.7.2013 Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö

Lisätiedot