Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM028:00/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö 25.9.2015 STM028:00/2015"

Transkriptio

1 1 Sysmän kunta/lomituspalvelut LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriö PL Valtioneuvosto ja Viite: Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM028:00/2015 Asia: LAUSUNTO MAATALOUDEN LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYH- MÄN RAPORTISTA JA HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA MAATALOUSYRITTÄ- JIEN LOMITUSPALVELULAIN MUUTTAMISESTA Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa sekä maatalouden lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän raportista että hallituksen esitysluonnoksesta maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta. Hallituksen esitysluonnoksen päätavoitteena on lomituspalvelujärjestelmien mukauttaminen Euroopan unionin maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden valtiontuesta vuosina annettujen suuntaviivojen (214/C 204/01) mukaiseksi sekä pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisten säästötavoitteiden toteuttaminen. Lausuntopyyntö on saapunut Sysmän kunnan kirjaamoon Sysmän kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Paikallisyksikön yhteistoimintaryhmälle on lähetetty työryhmän raportti ja hallituksen esitysluonnos. Yhteistoimintaryhmältä saapuneet kommentit on liitetty lausuntoon otsikoituna Yhteistoimintaryhmältä kommentteja. MTK-Sysmän kannanotto hallituksen lakiesitykseen on liitetty lausunnon perään otsikolla Liite. Lausunto on pyydetty toimittamaan klo mennessä osoitteeseen ja Valmistelija/lisätietoja: lomituspalvelujohtaja Taina Blomqvist Puh: , Sysmän kunta/lomituspalvelut lausuu sekä työryhmän muistiosta että hallituksen esitysluonnoksesta seuraavaa: Maaseudun elinvoimaisuus Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen uudistamisessa ja säästöjen aikaansaamisessa tulee pitää mielessä maaseudun elinvoimaisuus. Siihen läheisesti liittyy lomituksen hyvinvointipalvelun näkökulma, nuorten perheiden tukeminen ja maaseudulla tapahtuvan yrittäjyyden edistäminen. Lisäksi tasapuolisen kohtelun periaatetta tulee noudattaa riippumatta siitä, minkä paikallisyksikön palveluja

2 2 yrittäjä käyttää. Muutosten tekeminen ja sopeutus riittävän pitkällä siirtymäajalla ja hallitusti on oleellista välillisesti aiheutuvien kustannusten ja vaikutusten minimoimiseksi sekä hyvän ja heti alusta alkaen toimivan uuden organisointimallin aikaansaamiseksi. Kiire tuhoaa sen hyvän, mitä paikallisyksiköissä on vuosien varrella rakennettu. Toimeenpanomallin kokonaisuudistus Lausuntopyynnössä pyydetään erityisesti kannanottoa työryhmän raportin osalta lomituspalvelujen toimeenpanomallin uudistamiseen. Viidestä esitetystä mallista palvelusetelimalli yksinomaisena palvelujen järjestämistapana olisi yksinkertaisin. Malli edellyttää riittävän palvelutuotannon olemassaoloa ja kattavasti myös harvaan asutulla maaseutualueella. Tällä hetkellä palvelutuotanto on riittämätön kattamaan nykyisiä lakisääteisiä lomituspalveluja maatalousyrittäjille. Vaihtoehto ei ole mahdollinen, jos kaikille karjatalouden harjoittajille halutaan taata lomituspalvelun saatavuus asuinpaikasta riippumatta. Näistä syistä nykyiseen tilanteeseen paras edelleen kehitettävä malli saattaisi olla palveluseteli ja sote-uudistuksen yhteydessä suunniteltujen itsehallintoalueiden järjestämä palvelutuotanto. Vaihtoehtoa pystytään tarkastelemaan enemmän vasta, kun itsehallintoalueet on suunniteltu ja päätetty. Lomituspalvelujen nykyisistä paikallisyksiköistä osassa on lomitustilojen lukumäärä vähentynyt niin paljon, että paikallisyksikköjen yhdistämisiä voisi tarkastella jo nyt. Hallituksen lakiesityksen muutokset toteutuessaan vähentävät lomitustilojen lukumäärää niin paljon lisää, että mitä todennäköisimmin itsehallintoalueiden lukumäärä olisi sopiva. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin mahdotonta antaa ehdotonta lausuntoa sopivimmasta toimeenpanomallista, koska moni asia on kesken. Lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportissa todetaan: Toimivin vaihtoehto olisi, että lomituspalvelujen toimeenpano hoituisi nykyisen kuntapohjaisen toimeksiantosopimusmallin mukaisesti, kunnes uusi toimeenpanomalli saadaan toimintakuntoon. Tässä vaiheessa olisi tärkeää huolehtia paikallishallinnon toimintaedellytyksistä mm. varmistamalla paikallishallinnon riittävä rahoitus. Työryhmän toteamus pitää paikkansa. Kuntapohjainen malli tulee nyt säilyttää, hyvinvointipalveluna STM:n alaisena toimintana. Muutosvaiheen hallittu läpivienti edellyttää myös nykyistä enemmän yhteistoimintaa lomatoiminnan eri osapuolten kanssa. Hallitun muutoksen tekemisessä tarvitaan henkilöstöä. Rahoituksesta rajusti säästämällä muutoksen tekijöitä paikallistasolla ei ole. Arvonlisävero korvattava jatkossakin hallinnoivalle kunnalle Hallituksen esitysluonnoksen osalta näkemystä odotetaan lomituspalvelujen arvonlisäveron osuuden korvaamisesta valtion varoista kunnille. Esitysluonnoksessa viitataan näkemykseen, että kunta saisi arvonlisäveron kahteen kertaan. Arvonlisävero on nykyisin mahdollista laittaa lomituspalvelujen valtionkorvausselvitykseen kustannuseränä, lisäksi kunta voi saada palautusta verojärjestelmän kautta. Paikallisyksikössämme nykyinen arvonlisäverokäytäntö on toiminut kustannusten puskurina. Jos hallintoraha ei riittäisi hallinnon kustannuksiin vyörytyserät mukaan lukien, on olemassa arvonlisäveropalautus, jonka hyödyntäminen mahdollistaa sen, ettei hallinnoiva kunta joudu maksamaan muiden kuntien maatalousyrittäjien lomituspalvelujen hallinnoinnista.

3 3 Lomituspalvelujen arvonlisäveron käsittelystä ja siitä, onko hallituksen lakiesityksessä esitetty peruste lakkauttaa arvonlisäveron korvaaminen paikallisyksiköille nykyisessä muodossaan oikein, ei ole asiantuntijoiden kesken täyttä yksimielisyyttä. Arvonlisäverokustannuksen korvattavuuden lopettaminen olisi perusteltua, mikäli asiantuntijat olisivat asiasta yksimielisiä. Lisäksi sen poistaminen tulisi korvata hallintorahan korottamisella, jotta hallinnoiva kunta pystyisi jatkamaan tehtäväänsä. Ei ole mahdollista, että hallinnoivan kunnan varoista rahoitetaan toimintaa muiden kuntien alueella asuvien lomituspalvelujen käyttäjille. Näillä perusteilla on luontevaa säilyttää nykyinen käytäntö lomituspalvelujen toimeenpanomallin uudistamisen siirtymävaiheen yli ja tarkastella käytäntö uudelleen valitun uuden mallin mukaisessa toiminnassa. Ristiriita tavoitteisiin nähden, ostopalvelulomittajat menetetään Toimeenpanomallin uudistamisessa tärkeänä osana työryhmä haluaa kehittää palvelusetelijärjestelmää ja yksityistä lomituspalvelujen tuotantoa. Hallituksen esitys lomituspalvelulain muutoksista ja 20 milj. euron säästöstä tuo tilanteen, jossa ei voitane välttyä osan työsuhteisen vakituisen työvoiman irtisanomisesta tai osa-aikaistamisesta. Työsuhteissa noudatetaan pisimmillään 6 kuukauden irtisanomisaikaa. Työsuhteiden osa-aikaistamista koskee samat säännöt. Työsopimuslain mukaan taloudellisesta ja tuotannollisesta syystä irtisanotulle työntekijälle tulee tarjota työsuhteen päättymisestä 9 kuukauden ajan tarjolle tulevaa työtä. Käytännössä tilanne estää tilapäisten määräaikaisten työsuhteisten lomittajien palkkaamisen ja ostopalvelujen käytön yli vuoden ajalle. (TSL 7 luku 3 ja 6 luku 6 ). Yrittäjälomittajille löytyisi tuona aikana töitä ainoastaan, jos maatalousyrittäjistä moni siirtyisi itsejärjestettyyn lomitukseen vuoden 2016 alusta kunnallisen lomitusmuodon sijasta. Lomitussäädösten mukaan maatalousyrittäjän tulee tehdä ilmoitus mennessä siirtymisestä kunnallisesta lomitusjärjestelmästä itse järjestettyyn seuraavan vuoden alusta alkaen tai päinvastoin. Ilmoitus tässä vaiheessa vuotta koskien ensi vuotta on myöhäistä. Sysmän paikallisyksikössä on kehitetty yrittäjälomittajuutta Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa Leader hankkeella v Olisi toivottavaa, että nykyistä jo olemassa olevaa yksityistä palvelutuotantoa ei menetettäisi säästöjen sivutuotteena. Vuonna 2014 yksikkömme lomituspäivien ja tuntien määrä joko ammatinharjoittajan tai lomituspalveluyrityksen lomittajan tekemänä oli 10,6 % kunnallisessa lomituksessa, lomituspäivinä 2571 päivää. Säästöjen välillinen vaikutus on ristiriidassa kehittämistyöryhmän esittämän palvelusetelimallin ja yksityisen palvelutuotannon kehittämisen kanssa. Aikataulu tuo kunnan taloudelle riskin Maatalouslomituksen kustannukset ovat suurelta osin palkkakustannuksia sivukuluineen. Sysmän paikallisyksikön valtionkorvausselvityksen varainhoitovuodelta 2013 käyttömenoista 88 % oli työsuhteisen henkilöstön palkkaukseen liittyvää, loppuosa jakaantui ostopalvelujen 9 % ja itse järjestetyn lomituksen korvausten 3 % kesken. Maatalousyrittäjien lomaoikeuksien supistaminen nopealla aikataululla tuo säästöjä lomituspalvelujen budjettiin mutta aiheuttaa osan henkilöstön irtisanomisen

4 4 ja siitä johtuvaa työttömyyttä sekä työttömyyskustannuksissa nousua. Lomituspalvelujen kustannusrakenteesta johtuen henkilöstön vähentäminen on ainoa keino saada säästö aikaiseksi. Maatalouslomittajien työvuorosuunnitelma tulee KVTES mukaan saattaa kirjallisesti heille tietoon hyvissä ajoin, viimeistään viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajanjakson alkamista. Ensimmäinen vuotta 2016 koskeva neliviikkoisjakso on Kyseisen ajan työvuorosuunnitelma tehdään viimeistään viikolla 50 eli alkavalla viikolla. Jotta työvuorosuunnitelmiin on jotakin suunniteltavaa, maatalousyrittäjien vuosilomapäätökset tulee olla tehty tuohon mennessä. Vuosilomapäätösprosessissa maatalousyrittäjille lähetetään vuosilomahakemus- ja liitelomake. Palautusaikaa on yleensä kaksi viikkoa. Vuosilomapäätösten tallentaminen ja tekeminen vie enemmän aikaa kuin aiemmin, kun tarkastellaan täyttyykö lomaoikeuden edellytykset muuttuvan lain myötä vai ei. Lomaa maatalousyrittäjille voidaan varata lomittajien työvuorosuunnitelmiin vasta sen jälkeen, kun on tiedossa, kenellä on lomaoikeus. Herää kysymys, voiko aikataulun vuoksi syntyä tilanne, että lomittajille tulee maksaa palkka, vaikka ei ole töitä ja tuleeko hallinnoivasta kunnasta tällaisen kustannuserän maksaja? Vasta vuosilomapäätösten v tekemisen jälkeen pystytään arvioimaan tarkasti, minkä verran työvoimaa lomitusten tekemiseen tarvitaan. Suurin osa kuukausipalkkaisesta työvoimasta on pitkään työssä olleita lomittajia, joilla irtisanomisaika on 6 kk. Irtisanomisprosessin käynnistyminen tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä tarkoittaa sitä, että irtisanottu kuukausipalkkainen työvoima on puolet vuodesta työsuhteessa vaikka maatalouslomitustöitä heille kaikille ei olisikaan. Jos työsuhteisten lomittajien vähentäminen pystytään tekemään ilman irtisanomista esimerkiksi ottamalla huomioon eläköitymiset, tätä ongelmaa ei synny. Paikallisyksikköjä kehotetaan noudattamaan hyvän hallinnon periaatteita toiminnassaan. Hallintolaissa (434/2003, HL) säädetään sekä hyvän hallinnon perusteista että hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Lakiesityksestä ei ole kuultu lomituspalveluja Melan toimeksiantosopimuksella hallinnoivia kuntia. Aikataulu on liian tiukka muutoksen toteuttamiseksi esitetyn mukaisena. Kaaos paikallisyksikössä on ennakoitavissa. Mikäli lakiesitys sellaisenaan vahvistetaan voimaantulevaksi jo alkaen, hyvän hallinnon periaate hallinnoivia kuntia kohtaan jää toteutumatta. Tuntimäärä 4h/pv/yrittäjä lomaoikeuden raja tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus katoaa Hallituksen lakimuutosesityksessä rajataan lomituspalvelujen ulkopuolelle karjatalousyrittäjät, joiden päivittäinen tehtäväosuus on alle neljä tuntia. Tuntiraja tulee muuttaa kolmeksi tunniksi, jos tuntiraja on välttämätön. Tuntimäärän käyttäminen rajauksena on tasapuolinen ja oikeudenmukainen maatalousyrittäjien kesken valtakunnallisesti, jos tilan kokonaistyöajan mitoitus on tehty yhtenevästi. Tällä hetkellä paikallisyksiköissä käytetään TTS-manager ohjelmaa kuten lomituspalveluasetus 2 luku 4 sanoo eläkelaitoksen osoittaman lomitustyöajan laskentajärjestelmän mukaisesti. Jos ohjelman käyttö ei ole täysin yhtenevää paikallisyksiköissä, yrittäjät saattavat keskenään joutua eriarvoiseen asemaan pienenkin mitoituseron vuoksi, jonkin paikallisyksikön alueella samankokoisen tilan yrittäjät saavat loman ja toisessa eivät. Lisäksi tuntimäärärajaus saattaa pudottaa maaseu-

5 5 dulle investoineet, yritystään automatisoineet yrittäjät lomaoikeuden ulkopuolelle. Paikallisyksikkömme robottitilojen yrittäjistä näyttäisi 45 % jäävän ilman lomaoikeutta. Robottitiloja on 10 ja niillä yhteensä 22 vuosilomaan oikeutettua yrittäjää. Hevostiloista 44 % jäisi lomaoikeuden ulkopuolelle, vuonna 2014 hevostiloja oli 25. Lomituspalvelujen ulkopuolelle Sysmän paikallisyksiköstä jäisi arviolta 22 % nykyisistä 537 (arvio ilman lakimuutoksia) lomaanoikeutetuista neljän tunnin työtuntimäärän ja kahdeksan kotieläinyksikön rajan vuoksi. Oletettavasti näihin sisältyvät ne yrittäjät, joiden MYEL-työtulo on alle ,- euroa. Olisi mielenkiintoista selvittää, minkälainen kustannusvaikutus olisi, jos rajana olisikin kahdeksan kotieläinyksikköä ja ,- euron MYEL-työtulo riippumatta päivittäisestä työtuntimäärästä. Tässä yhteydessä voisi vertailla päätoimisuusvaatimuksen poistamista ja yli neljän tunnin päivittäisen tehtäväosuuden vaatimusta onko mahdollista, että yrittäjä, jolla on palkattu työntekijä ja tilan ulkopuolinen ansiotyö, olisi lomaan oikeutettu? Ja samaan aikaan, kun maatilalta päätoimisen toimeentulon saava alle neljän tunnin tehtäväosuuden yrittäjä ei saisi lomaa lainkaan? Kohtuullista olisi myös jättää maksullisen subventoidun lomituksen mahdollisuus niille päätoimisille yrittäjille, jotka nyt ovat jäämässä lomituspalvelujen ulkopuolelle kokonaan. Lisäksi sunnuntai- ja pyhäpäiville tulee jättää mahdollisuus saada maksullista lomituspalvelua lisäämällä maksuun saman kustannuksen kuin mitä lomittajan saama erilliskorvaus olisi. Näin maatalousyrittäjälle jäisi mahdollisuus käyttää tätä lomamuotoa todellisessa tarpeessa. Esimerkit 4h/pv/yrittäjä tehtäväosuusrajan vaikutuksesta päätoimiset yrittäjät ilman lomaa Lypsykarjatila 1. kaksi päätoimista yrittäjää, tehtäväosuudet 50% / 50% MYEL-työtulo/v molemmilla ,47 sijaisavun hinta nyt 6,40 /h > lakimuutoksen jälkeen 6,65 /h kotieläinyksiköt 15 ky tilan kokonaistyöaika 6 h 30 min koneellistettu, selkeä navetta henkilökohtainen tehtäväosuus 3 h 15 min/pv/yrittäjä tilalle ei saa lainkaan lomaoikeuksia lakiesityksen mukaan Lypsykarjatila 2. kaksi päätoimista yrittäjää, tehtäväosuudet 50% / 50% MYEL-työtulo/v molemmilla ,30 sijaisavun hinta nyt 6,05 /h > lakimuutoksen jälkeen 6,27 /h kotieläinyksiköt 10 ky tilan kokonaistyöaika 8 h käsityövaltaisempi kuin lypsykarjatila 1. henkilökohtainen tehtäväosuus 4 h/pv/yrittäjä on lomaoikeus molemmilla yrittäjillä lakiesityksen mukaan

6 6 Lihakarjatila kaksi päätoimista yrittäjää, tehtäväosuudet 50% / 50 % MYEL-työtulo/v molemmilla ,75 sijaisavun hinta nyt 7,40 /h > lakimuutoksen jälkeen 7,72 /h kotieläinyksiköt 35 ky tilan kokonaistyöaika 6 h koneellistettu navetta henkilökohtainen tehtäväosuus 3 h/pv/yrittäjä ei lomaoikeutta kummallakaan yrittäjällä lakiesityksen mukaan Robottitilat tiloja 10, vuosilomaan oikeutettuja 22, joista 10 jäisi lomituspalvelujen ulkopuolelle 4 h/pv/yrittäjä rajan vuoksi Koneellistetuilla tiloilla eläinmäärät voivat olla suuria ja työmenekki vähäisempi kuin käsityövaltaisilla tiloilla. Lakiesityksen muutoksen tuoma lopputulos ei ole oikeudenmukainen eikä tasapuolinen kuten esimerkeistä on havaittavissa. Päivittäisen tehtäväosuuden raja on pudotettava neljästä kolmeen tuntiin. Luontaisen poistuman ja lomarahojen leikkauksen tuomat säästöt otettava huomioon Sysmän paikallisyksikössä vuosilomaan oikeutettujen maatalousyrittäjien määrä ja sen myötä lomitettujen päivien määrä sekä kustannukset vähenevät tilojen lopettaessa karjatalouden joko yrittäjien eläköitymisestä tai muusta syystä johtuen. Lopettaneilla yrittäjillä ei useimmiten ole jatkajaa, pellot siirtyvät muiden maatilojen viljelykseen ja jatkavien maatilojen tilakoko kasvaa. Nykyisen paikallisyksikön ensimmäisenä vuonna 2009 lomitettiin päivää ja vuosilomaan oikeutettuja oli 768 yrittäjää. Vuonna 2014 lomituspäiviä kertyi ja vuosilomaan oikeutettuja yrittäjiä oli 576. Kustannusten vähenemisestä saa kuvaa vuosien 2013 ja 2014 erotuksesta. Vuonna 2013 nettokustannus oli ,96 euroa ja vuonna 2014 luku oli ,29 euroa, erotus ,67 euroa tarkoittaa kustannuksissa noin 6 % vähenemistä. Suunta on edelleen vähenevä. Kuluvan vuoden lomitustoiminnan supistuminen on arviolta vähintään ,- euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Väheneminen on vuosittaista, ei ole kyse kertaluontoisesta erästä. Sama suuntaus on kaikissa paikallisyksiköissä. Luontaisen poistuman tuoma säästö tulee arvioida valtakunnallisesti ja ottaa huomioon hallitusohjelman 20 milj. säästövaatimuksessa. Vuoden 2016 budjetin laadinnassa yksikkömme vakituisten lomittajien palkkojen lomarahakustannus sivukuluineen on noin ,-. Tästä työntekijöiden lomarahaleikkaus 30 % olisi noin ,-. Jos lomarahoja leikataan, lomitushenkilöstön lomarahaleikkauksen arvo tulee laskea valtakunnallisesti ja ottaa huomioon säästövaatimusta vähentävänä.

7 7 Osa-aikaiselle lomittajalle toimeentulotuki antaa paremman elannon kuin työsuhde Kotieläinyksikkörajan nostaminen ja samanaikaisesti pidettävien vuosilomapäivien ja siihen velvoitettujen tilojen lisääminen edesauttavat maatalouslomittajien täyttä työllistämistä ja ovat hyviä asioita. On valitettava tosiasia, että osa-aikainen erittäin ammattitaitoinen lomittaja saattaa irtisanoutua työsuhteestaan sen vuoksi, että toimeentulotuki antaa hänelle paremman toimeentulon kuin osaaikainen maatalouslomittajan työsuhde. Yrittäjien maksullisen lomituksen käyttö pyhäpäivisin on mahdollistanut työvuorosuunnittelussa erilliskorvausten käyttämisen korvaamaan lomitustilojen vajaiden työpäivien aiheuttamaa työjakson tuntivajausta. Ja myös lomittajan työhyvinvointia ajatellen ei ole ollut välttämätöntä teettää täyden työajan työsuhteisella lomittajalla kaikkia toisia vapaapäiviä töitä, kun sunnuntaikorvauksia on voinut muuttaa vapaa-ajaksi. Neljällä vapaapäivällä neljän viikon työjaksot pitkällä aikavälillä uuvuttaa ja lisää tapaturmariskiä. Tuetun maksullisen lomituksen käyttö tulee olla mahdollinen sunnuntaija pyhäpäivisin. Sen hinta voisi olla korotettu lomittajalle maksettavan KVTES:n korvauksen verran? Sen sijaan, että sitä ei saisi enää lainkaan sunnuntaisin eikä arkipyhinä. Lakiesityksessä mainitaan, että lomittajan ammattitaitoa ja kykyä huolehtia tehtävistään ei oteta huomioon työajan mitoituksessa. Näinhän on tällä hetkelläkin. Lomittajan ammattitaito ja kyky huolehtia tehtävistään otetaan huomioon vasta työvuorosuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Jatkossakaan ei voitane ohittaa työsuojelunäkökohtia ja KVTES:n määräyksiä aiheesta. Vastuun rajan selkeytys tarpeellinen Sijaisavun omavastuuajan tarkentuminen paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa on tärkeä asia. Toisinaan tulee tilanteita, että lomahallinto on tehnyt kaiken voitavansa järjestääkseen lomituksen siinä onnistumatta. On tarpeellista, että paikallisyksikön ja maatalousyrittäjän vastuun rajan selkeytys on lakiesityksessä. Tähän mennessä on ollut tilanteita, joissa maatalousyrittäjä pohtii, tulisiko oikeuden ratkaista, menettelikö paikallisyksikkö velvoitteensa mukaisesti. Jää kuitenkin edelleen avoimeksi kysymykseksi, miten voidaan määritellä ja todentaa, onko paikallisyksikkö tehnyt kaiken voitavansa. Lisäksi mainitun kohdan teksti, maatalousyrittäjä voisi valita itse järjestetyn lomituksen herättää kysymyksen, tarkoitetaanko kyseistä yksittäistä tilannetta vai koko vuotta koskevaa valintaa. Työturvallisuus, tilakäynti ja eläinsuojelullinen syy Lomittajan työturvallisuus ja turvallisten työolosuhteiden varmistaminen lomitustilojen työolosuhteiden kartoituksella on edelleen tarpeen huolimatta palvelusuunnitelmien tekemisen lopettamisesta. Mikäli säädöksiin tulee maininta maatalousyrityksen olosuhteiden työturvallisuudesta lomittajalle, tuleeko säädöksiin maininta perusteista, jotka estävät lomituksen antamisen maatilalle? Tuleeko paikallisyksikössä tehdä asiasta virallinen valituskelpoinen päätös?

8 8 Maksullisen lomittaja-avun täysin maksullinen lomitus esitetään poistettavaksi. Eläinsuojelullinen syy, jonka perusteella työaika voidaan ylittää, tulee määritellä. Miten toimitaan esimerkiksi lomittajan työajan yli menevän lehmän poikimisen kanssa? Peritäänkö lomansaajalta toteutuneiden kustannusten mukaan maksu, jos maksullisen subventoidun lomituksen tunnit on jo käytetty? Paikallisyksikön hallintohenkilöstön edustaja tekee myös työnjohdollisia tilakäyntejä. Suunniteltu säädös työnjohdollisten tilakäyntien sallimisesta paikallisyksikön palveluja käyttävien tilojen osalta on tarpeen. Vuosilomapäätökseen tulee tulostua ilmoitusteksti kunnallisessa lomitusjärjestelmässä hallintohenkilöstön edustaja saattaa tehdä tilakäynnin ja lomitussäädöksen mukaan yrittäjän tulee se sallia milloin tahansa lomittajan ollessa tilalla töissä tms. vastaava. Toinen vaihtoehto voisi olla vuosilomahakemuksessa kysymys, johon tulee vastata myöntävästi kunnallisessa lomitusjärjestelmässä. Kielteinen vastaus tarkoittaisi automaattisesti itsejärjestetyn lomituksen valintaa. Pitkäjänteinen suunnitelmallisuus lomavarauksissa yrittäjien etu Lomituspyyntöjen ilmoittaminen paikallisyksikön järjestämässä lomituksessa jo vuosilomahakemuksessa on tarpeen lomitustyövoiman tarpeen arvioinnin vuoksi. Osan yrittäjien vuosilomapyynnöt tulevatkin tällä tavoin jo nyt. Mikä olisi sopiva määräaika hallintolain 434/2003 mukaiseen asiakirjan täydentämiseen? Vuosilomapyynnöt tulisi ilmoittaa vähintään puolivuosittain ja puolen vuoden aikana tulisi käyttää puolet vuosilomista lomittajien tasaisen työllistämisen vuoksi. Menettely edistäisi lomittajan saatavuutta loman käyttäjän näkökulmasta. Poikkeuksena voisi olla esimerkiksi tiettyyn ajankohtaan varattu matka, jossa lomapäivien lukumäärä on enemmän kuin puolet vuosilomasta. Lasku maksamatta ei lomitusta Lomituksesta määrättyjen maksujen maksamattomuus lomituksen eväämisessä kunnes maksut on maksettu on periaatteena hyvä. Esityksessä oleva kuuden viikon raja eräpäivästä laskettuna ei kuitenkaan voi olla ehdoton. Lomittajien työvuorosuunnittelu tehdään neljän viikon jaksoissa. Vahvistettua listaa voidaan muuttaa vain lomittajan suostumuksella. Olisiko parempi ohje loman keskeytykselle esimerkiksi kuuden viikon kuluttua maksun erääntymisestä, kuitenkin meneillään olevan vahvistetun työvuorotaulukon viimeisen päivän jälkeen, kun käytetään työsuhteista lomittajaa. Entä jos on jo annettu työ ostopalvelulomittajalle? Voiko hän hakea vahingonkorvausta kunnalta, jos ei saakaan sovittua työtehtävää sen vuoksi, että palvelua saava asiakas ei ole maksanut laskujaan. Eräpäiväraja ei saa aiheuttaa takaisinperintää Melan taholta, jos ei lomitusta ole heti keskeytetty. Laskujen eräpäivien ja maksusuoritusten seuraaminen esitetyllä tavalla olisi uusi työtehtävä hallinnossa. Muutos edellyttäisi Lomitusnetti -ohjelman muutosta. Ohjelman tulisi tuottaa etusivulle ilmoitukset niistä yrittäjistä, keillä laskun eräpäivästä on kulunut asetettu määräaika. Laskuihin tulisi olla mahdollista kirjoittaa teksti lomituksen keskeyttämisestä yrittäjälle tiedoksi.

9 9 Yksittäisiä paikallisyksikössä keskusteluttaneita asioita: - Maatalousalan ryhmäpoikkeusasetuksen tarkoittamalle vaikeuksissa olevalle yritykselle ei voi myöntää lomituspalvelua. Mistä lomahallinto saa tiedon kyseisistä yrityksistä? - Olisiko mahdollista saada lomahallinnon tietoon/käyttöön eläinmäärät eläinrekisteristä kerran vuodessa automaattisesti, yrittäjät kokevat työlääksi ilmoittaa eläinmääriä moneen paikkaan. - Lakiesityksessä mainittu kirjallinen hakemus toivottavasti tarkoittaa sähköistä hakemusta. - Mihin hallinto voi perustaa päätöksen poiketa maatalousyrittäjän ilmoituksesta tehtäväosuuksiin liittyen? - Lähiomaisen kuolema ja hautajaiset sijaisapuperusteena on säilytettävä. - Käytännön seikka: Jos on aiemmin jouduttu aloittamaan työt esim. klo 5 maitoauton saapumisen vuoksi niin miten nyt toimitaan, kun lomittajan työpäivä voisi alkaa vasta klo 5.30? Yhteistoimintaryhmästä kommentteja Sekä työryhmän raportin että hallituksen lakiesityksen linkit on lähetetty paikallisyksikkömme yhteistoimintaryhmän jäsenille. Oheen liitän saapuneet kommentit: 1. Lomitus hyvinvointipalvelua ja STM:n alla; miksi sitten leikataan pieniltä ja keskisuurilta kotieläintiloilta? Nämä kuitenkin perheviljelmiä, joilla paljon työtä ja huonompi kannattavuus kuin isoilla tulevaisuuden kotieläintiloilla. Eikö tilat, joilla esim. kaksi palkattua työntekijää, voisi rajata lomituspalvelujen ulkopuolelle? 2. Miksi samanaikaisissa lomissa perusteena on kotieläinyksikkömäärä (30 ky), voisiko se olla tilakohtaisesti määritetty kokonaistyöaika. Nehän on nyt tarkkaan määritetty palvelusuunnitelmissa. Olisi tasapuolisempi sekä lomittajille ja yrittäjille ja helpompi järjestää. 3. Jos palvelujen toimeenpano siirtyy Melalta valtion viranomaiselle, sitoutuminen lomituksen kehittämiseen ja asiantuntemus vähenevät ja hallinto lisääntyy. Näin käy vaikka samat henkilöt siirtyisivät Melalta uudelle työnantajalle. 4. Toimeenpanomallista on vaikea vielä olla mitään mieltä. Jos sote-uudistuksen myötä tulee toimivat itsehallintoalueet, niin ehkä nykyiset lomituksen paikallisyksiköt voitaisiin sulauttaa niiden alle. Toisaalta liian isot paikallisyksiköt menettävät kosketuksen alueen toimijoihin ja lomitusten toteutus ja verkostoituminen kärsivät. Tekijöitä ei vaan löydy. 5. Miksi ihmeessä lähiomaisen kuolema ja hautajaiset on jätetty pois sijaisapuperusteista? Se tilanne kohtaa meitä kaikkia elämän varrella eikä isän tai äidin hautajaisista voi olla poissa. Ja yleensä koko perhe osallistuu hautajaisiin, joten ulkopuolinen apu on välttämätöntä. Vai pitääkö tätä yksittäistä tilannetta varten opastaa vielä uusi karjanhoitajakin. On niissä hautajaisjärjestelyissä miettimistä muutenkin. 6. Lomituspalvelujen uudistuksessa keskiössä tulee olla ihmisten ja eläinten hyvinvointi. Se ei ole vielä kilpailuvaltti kotieläintuotteiden markkinoinnissa, mutta tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Tai sitten kaikki pienet ja keskisuuret kotieläintilat pitää ajaa alas ja keskittyä vain suurten investointien tukemiseen ja bulkin tuottamiseen.

10 10 YHTEENVETO Työryhmän raportin toimeenpanomalleista paras Nykyinen Melan ja kunnan välisellä toimeksiantosopimuksella toimiva paikallisyksikkö on Sysmässä tuottanut lomituspalvelut alueensa maatalousyrittäjille hyvin. Jos on perusteltua muuttaa toimeenpanomallia, työryhmän ehdottama malli palveluseteli ja itsehallintoalueen paikallisyksiköt saattaisi olla paras vaihtoehto. Lopullista, varmaa kantaa ei pysty ottamaan ennen kuin itsehallintoalueet on luotu ja niiden tehtävät määritelty. Muutettavaa lakiesityksessä Maaseudun elinvoimaisuuden vuoksi muutos on tehtävä hallitusti. Suunniteltu aikataulu ja suunnitellut muutokset toteutuessaan aiheuttavat kaaoksen paikallisyksikössä, niin asiakkaiden kuin henkilöstön parissa ja tuo riskin kunnan taloudelle. Tässä vaiheessa, kun asiantuntijoilla ei ole yhtenevää käsitystä arvonlisäveron käsittelystä, arvonlisävero tulee korvata kunnille kustannuksena kuten tähänkin asti. Jos se poistetaan, hallintorahaa on korotettava, jotta muutosvaiheessa paikallisyksiköt ovat toimintakykyisiä. Jo kehitettyä maaseudun yrittäjyyttä, ostopalvelulomitusta, ei saa tuhota, näin käy, jos työsuhteisia maatalouslomittajia joudutaan irtisanomaan. Liian monta päätoimisia, tilaansa kehittänyttä maatalousyrittäjää jää ilman lomaoikeutta 4 h/pv/yrittäjä tuntirajan vuoksi, rajaa on laskettava siten, että se on 3 h/pv/yrittäjä. Maksullisen loman mahdollisuus on jätettävä sunnuntai- ja arkipyhäpäiville vaikka maksua korottamalla vastaavasti, mikä työehtosopimuksen mukainen korvaus lomittajalle on. Lähiomaisen kuolema ja hautajaiset sijaisapusyinä tulee säilyttää. Karjatalouden lopettavia tiloja on vuosittain 4 6 %, tästä johtuva luontainen poistuma on alentanut kustannuksia jo tälle vuodelle ja alentaa joka vuosi. Säästötavoitteeseen 20 milj. on otettava huomioon luontaisen poistuman tuoma kustannussäästö. Hyviä asioita lakimuutoksessa Maatalouslomittajan työsuhteiden osa-aikaisuutta vähentävät yhtäaikaisten lomien kotieläinyksikkörajan nosto ja yhtä aikaa pidettävien vuosilomapäivien lukumäärä. Maatalouslomittajan ammatin tulee olla houkuttelevampi kuin toimeentulotuen asiakkuus. Paikallisyksikön ja maatalousyrittäjän vastuun rajan selkeytys lomituksen järjestämisen omavastuusta on tärkeä. Maatalousyrittäjän tulee sallia paikallisyksikön edustajan tilakäynnit, jos hän käyttää kunnallista lomituspalvelua. Vuosilomien varaamisen suunnitelmallisuus vuosilomahakemuksen yhteydessä ja vuosilomien käyttäminen tasaisesti ympäri vuoden edesauttaa lomittajan saatavuutta lomansaajan kannalta. Lomituksesta aiheutuneet laskut tulee olla maksettu, jotta lomitusta voidaan järjestää, hyvä uudistus. Työryhmän kannanotto säilyttää lomituspalvelut STM:n alaisena on luontevaa, lomituspalvelut ovat maatalousyrittäjän hyvinvointipalvelua.

11 11 Liite MTK-Sysmän kannanotto esitysluonnokseen - Lomitusjärjestelmän on säilyttävä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Kyseessä on maatalousyrittäjien sosiaaliturva, ja tuottajajärjestönä olemme erittäin huolissamme lomitusjärjestelmän säilymisestä. - Lomitusjärjestelmän on säilyttävä nykyisenlaisena kunnallisten paikallisyksiköiden järjestämänä. Kehittämisen ja muutosten pohjana on pidettävä nykyistä järjestelmää. - Kuluvan vuoden 2015 aikana tulee valtakunnallisessa lomitusbudjetissa jo ilman toimenpiteitä n säästö luontaisen poistuman kautta. Vuosittainen poistuma tulee jatkossa vain kiihtymään tilojen vähentyessä. Esitetyt säästötoimenpiteet ovat selvästi ylimitoitettuja. - Mikäli työtuntiraja säilytetään esityksessä, on tuntiraja ehdottomasti laskettava kolmeen tuntiin. Esitettyä neljän tunnin rajaa emme hyväksy. Esitys sulkee suuren joukon päätoimisia yrittäjiä epäoikeudenmukaisesti lomaoikeuden ulkopuolelle, eikä esitys siten noudata tasapuolisuutta tilojen kesken. Tuntirajaa oikeudenmukaisempi lomaoikeuden määrittäjä olisi yrittäjän päätoimisuus tilalla. - Mahdollisuus ja oikeus ostaa maksullista lomitusta on säilytettävä, myös esityksessä lomaoikeuden ulkopuolelle jäävillä yrittäjillä. Lisäksi yrittäjällä on oltava jatkossakin mahdollisuus ostaa lomituspalvelua myös pyhä- ja arkipyhäpäiville. - Sijaisapuperusteissa täytyy säilyttää oikeus sijaisapuun lähiomaisen kuolemantapauksessa, varusmiespalveluksessa ja kertausharjoitustilanteissa. Yhteenvetona toteamme, että esitetyt säästötoimenpiteet ovat ylimitoitettuja, emmekä voi niitä hyväksyä.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut.

Oma Häme. Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Maaseutupalvelut. Oma Häme Maaseutupalvelut Tehtävä: Maatalousyrittäjien lomituspalvelut www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen

Ajankohtaista Melasta. Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen Ajankohtaista Melasta Lomituksen ajankohtaispäivä Seinäjoella 18.2.2013 Elina Montonen 2 Aiheet Mikä lomituspalveluissa puhuttaa? Yhteistyöllä paras lopputulos! Lomituspalvelujen toiminta tunnuslukujen

Lisätiedot

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Lomituspalvelujen estyminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Lomituspalvelujen estyminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Esitetyt muutokset - Maksujen maksamattomuus LPL 30 b - Lomituspalvelujen estyminen maksamattomien maksujen vuoksi Lomituspalvelujen

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016

Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit. Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 Lomituspäivän kesto, lomittajan tehtävät, varallaolo ja valvontakäynnit Lomituspalveluiden Päivityspäivät 2016 2 koskee sekä kunnan lomituspalveluja käyttäviä että itse järjestettyä lomitusta koskee vain

Lisätiedot

LAUSUNTO Numero 1 (9)

LAUSUNTO Numero 1 (9) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 13.10.2015 47200 Elimäki LAUSUNTO Numero 1 (9) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 Valtioneuvosto Kouvolan kaupungin lomituspalvelujen paikallisyksikön lausunto

Lisätiedot

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI

Pöytyän lomituspalvelut Yläneentie 11 b RIIHIKOSKI Pöytyän lomituspalvelut 15.06.2017 Yläneentie 11 b 21870 RIIHIKOSKI Sosiaali- ja terveysministeriölle Pöytyän lomituspalveluiden lausuma asiassa STM 044:00/2016 LAUSUMA UUDESTA LOMITUSPALVELULAISTA Olemme

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 15/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Itse järjestetty lomitus Esitetyt muutokset 2 Esitetty 1 Lain tarkoitus Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen tarkoituksena on tukea maatalousyrittäjän sosiaaliturvan

Lisätiedot

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu

Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut. Varjola /Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Ostopalvelut Varjola 27.11.2017/Arja Kolu Lomituspalvelut Keuruun paikallisyksikkö Hankasalmi Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula Kivijärvi Konnevesi

Lisätiedot

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin

Ajankohtaista maatalouslomituksesta. 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin Ajankohtaista maatalouslomituksesta 22.11.2011 Saarijärvi Päivi Wallin 2 Sisältö Paikallisyksiköiden yhdistymisten taustatekijät Lomituspalvelulain muutokset vuoden 2011 alussa palvelusuunnitelma ja tilakohtainen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA

AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA AJANKOHTAISTA LOMITUSPALVELUISTA Ostopalvelulomituksesta Sijaisavusta Non-sote valmistelusta Päijät- Hämeessä Maatalousyrittäjälle annetaan lomituspalveluja niin, että 1. Paikallisyksikkö osoittaa hänelle

Lisätiedot

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2)

Opettajalle. Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) 1 Opettajalle Maatalouslomitus (otsikkodia 1) Lomituksen tarkoituksena on (dia 2) Maatalouslomitus on ainutlaatuinen järjestelmä maailmassa. Yrittäjistä lomitusta on tarjolla vain maatalousyrittäjille!

Lisätiedot

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle

Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Mela-turvaa lomitusta tarvitsevalle Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Maatalousyrittäjän Mela-turva Mela eli Maatalousyrittäjien eläkelaitos tukee suomalaisen maatalousyrittäjän ja apurahansaajan hyvinvointia

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyri t- täjien lomituspalvelulain 26 ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia

Lisätiedot

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 182/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa

Lisätiedot

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi

Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Lausunto lomitusjärjestelmien kehittämistyöryhmän loppuraportista sekä hallituksen esitysluonnoksesta lomituspalveluista annetun lain muuttamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriö on 25.9.2015 lähettänyt

Lisätiedot

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen

Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Itse järjestetty lomitus Vuosiloman ja tuettua maksullista lomittaja-apua vastaavan palvelun hakeminen Vuosilomaa koskeva hakemus on tehtävä maatalousyrityksittäin kirjallisesti paikallisyksikön määräämän

Lisätiedot

1(7) Puhelin Telekopio Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO

1(7) Puhelin Telekopio Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, VALTIONEUVOSTO 1(7) 08.03.2016 Keskeinen sisältö lausunnoista maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituksesta annetun lain muuttamisesta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta sekä maatalouden

Lisätiedot

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta

Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 1 (6) Lomituspalvelut Vanhamaantie 17 14.08.2017 47200 Elimäki Kouvolan paikallisyksikön vastine Melan suorittamasta kuntatarkastuksesta 4.11.2016 Tarkastuksen taustaa Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain

Lisätiedot

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 160/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta

Laki. turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain (1264/2009) 2 :n 5 kohta ja 15, muutetaan 1,

Lisätiedot

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry

Maa ja metsätaloustuottajain Keskusliitto LAUSUNTO Dno 61/2017 MTK ry SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ kirjaamo@stm.fi Viite: Lausuntopyyntö STM 044:00/2016 Pyydettynä lausuntona Maa-ja metsätaloustuottajain keskusliitto () toteaa lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän

Lisätiedot

LOMITUS JA OSTOPALVELUT

LOMITUS JA OSTOPALVELUT LOMITUS JA OSTOPALVELUT Kilpailutuksesta yleistä ja kysymyksiä sekä vastauksia 21.8.2014 Sysmä LOMITUKSEN OSTOPALVELUT / Miksi kilpailutus? Laki julkisista hankinnoista edellyttää kilpailutusta. Hankintojen

Lisätiedot

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi

Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016. Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi Esitys lomituspalvelulain muutoksista 1.1.2016 Päivi Wallin Lomituksen ajankohtaisseminaari 10.11.2015 Varsinais-Suomi 2 Hallituksen esitys lomituspalvelulaeiksi annettu eduskunnalle Hallitus antoi esityksen

Lisätiedot

Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia

Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia Kirje 20.11.2015 Lomituspalvelulakeihin on tulossa muutoksia Lomituspalveluita koskeva hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain

Lisätiedot

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012

Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta. Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 Kysely yhteistoimintaryhmien toiminnasta Vakuutus- ja hyvinvointiyksikkö 2012 2 Aktiivinen lomituksen yhteistoimintaryhmä Toimeksiantosopimus edellyttää ryhmän perustamista Yhteistoimintaryhmän tehtävät

Lisätiedot

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia.

HE 112/2015 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ja turkistuottajien lomituspalveluista annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain ja turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto. Viite: STM 044:00/2016 hallituksen esitysluonnos maatalouslomitusjärjestelmien uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi 28.6.2017 Sotkamon Kunnan Maatalouslomittajien Luottamusmies Sakari Sirviö ja Varaluottamusmies Minna Karppinen sekä maatalouslomittajat Sosiaali- ja terveysministeriö Kirsi Varhila Annika Juurakko Lausunto

Lisätiedot

HE 41/2004 vp. vuotta.

HE 41/2004 vp. vuotta. Hallituksen esitys Eduskunnalle maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakiin vuoden 2005

Lisätiedot

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset

Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Melan tarkastusraportissa pyytämät lisäselvitykset Tarkastuskohde : Lomituspäivän kesto Toimenpide: Paikallisyksikköä kehotetaan kiinnittämään huomiota seuraaviin asioihin: Lomittajan ja maatalousyrittäjän

Lisätiedot

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET

VUOSILOMALAIN MUUTOKSET VUOSILOMALAIN MUUTOKSET Vuosilomalaki muuttuu 1.5.2013. Taustalla oli EU-tuomioistuimen päätös, jonka johdosta Suomen lainsäädäntö piti saattaa vastaamaan EU-lainsäädännön vaatimuksia. Lain muutos koskee

Lisätiedot

Opas yrittäjälomittajille

Opas yrittäjälomittajille Lomituksen Sysmän paikallisyksikön Opas yrittäjälomittajille Yrittäjyyden edistäminen maatalouslomituksessa alueiden välinen Leader-hanke Hyvä yrittäjälomittaja, hienoa, että olet tullut yrittäjänä mukaan

Lisätiedot

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9.

12.7.2013 Paikallisyksikköraportti. Paikallisyksikkö Ypäjä. Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola. Kh 24.9. Kh 24.9.2013 139 LIITE 40 12.7.2013 Paikallisyksikköraportti Paikallisyksikkö Ypäjä Tarkastuspäivä 8.11.2012 Tarkastaja Marja Antola Tarkastuksen kohteena olleen yksikön kuvaus Lausunto Ypäjän paikallisyksikkö

Lisätiedot

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen

Lomituspalvelulain muutokset Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa Päivi Wallin/ Elina Montonen Lomituspalvelulain muutokset 2016 Lomituksen ajankohtaispäivät MTK Etelä-Pohjanmaa 26.-28.1.2016 Päivi Wallin/ Elina Montonen 2 Lomituspalvelulaki muuttui 1.1.2016 Lakimuutosten tavoitteena on saattaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (6) 116 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016

Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen. Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 Vuosiloman ja maksullisen lomittajaavun hakeminen ja päätöksen tekeminen Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2016 2 Vuosiloman ja maksullisen lomittaja-avun hakeminen 18 1 ja 2 momentti - Paikallisyksikön

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.

Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous. Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth. Päijät-Hämeen maakuntauudistuksen maaseutuasiat alatyöryhmän kokous Aika 20.2.2017 klo 9.00 Paikka Lahden virastotalon, Kirkkokatu 12, A-rappu 4. kerros nvth.no: 4054 Hämeenlinna videoyhteys, ELY-kokoushuone

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista

Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista 10.05.2017 Mikkelissä Mikkelin kaupungin lomituspalveluiden lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista Mikkelin lomituspalvelut on tutustunut työryhmän loppuraporttiin

Lisätiedot

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten

Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten Lempäälän kunnan ostopalvelulomitusten kilpailutus 2016 Käsiteltävät asiat Kilpailutuksen taustaa Huomioita tarjouksen laadintaan Tarjousten käsittely ja vertailu Kysymyksiä ja vastauksia Muita huomioita

Lisätiedot

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU

SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 1 (5) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 1995 N:o 1677 1681 SISÄLLYS N:o Sivu 1677 Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun lain muuttamisesta... 3799 1678 Laki

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Laki. maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 7 e, 7 g, 7 h, 8 a ja 16, sellaisina kuin ne ovat,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016

Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin kaupungin lomittajien lausuma maatalouden lomitusjärjestelmien toimeenpanon uudistamistyöryhmän loppuraportista STM 044:00/2016 Mikkelin lomittajien paikallistoimikunta on tutustunut työryhmän

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies

Asian on valmistellut maaseutuasiamies Maaseutulautakunta 31 23.09.2009 Kunnanhallitus 247 05.10.2009 Kunnanhallitus 283 16.11.2009 Kunnanvaltuusto 85 30.11.2009 Kunnanhallitus 17 25.01.2010 Kunnanhallitus 67 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 13 14.03.2011

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET

MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET LIITE 13 MAATALOUSLOMITTAJIA KOSKEVAT ERITYISMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala ja sovellettavat määräykset Lomittajilla tarkoitetaan myös turkistuottajien lomituspalvelulaissa (1264/2009) tarkoitettuja paikallisyksikön

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen

Henkilökohtainen apu. Pirjo Poikonen Henkilökohtainen apu Pirjo Poikonen Henkilökohtaisen avun tarkoitus Vammaispalvelulain 8 c» Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 30/2013 1 (8) 875 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta HEL 2013-010486 T 03 00 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

Jytyn kirjelmään on todettava seuraavaa:

Jytyn kirjelmään on todettava seuraavaa: Kaupunginhallitus 342 17.10.2016 Kaupunginhallitus 354 24.10.2016 Lomituspalvelujen yt-neuvottelujen tulos 1496/01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 17.10.2016 342 Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Christina

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia. Lomituspalvelujen järjestämistä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

Toimivat lomituspalvelut

Toimivat lomituspalvelut Arvosta itseäsi, arvosta toista ammattilaista. Toimivat lomituspalvelut Lomituspalvelujen tarkoitus on edistää maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista antamalla heille mahdollisuuden irrottautua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4)

Kuopion kaupunki Sydän-Savon lomituspalvelu 1 (4) SYDÄN-SAVON LOMITUSPALVELU 27.1.2015 1 (4) Lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytymätön toiminta yrittäjän lomaajaksi. MYEL-vakuutetuilla kotieläinyrittäjillä on oikeus 26 maksuttomaan

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,7 8,2 8,6 8,5 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain sijaisapua koskevat säännökset.

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 62 SEURANTARAPORTTI MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1996 N:o 1230 1233 SISÄLLYS N:o Sivu 1230 Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS

SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS SEURANTARAPORTTI 7/2015 MAASEUTU- JA TIELAUTAKUNNAN TOIMINTA JA TALOUS Maaseutu- ja tielautakunta Maaseutu- ja tielautakunnan toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/ Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki 1231/1996 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX... Sivu 1/27 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 1996 20.12.1996/1231 Seurattu SDK 1753/2015

Lisätiedot

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä

Vuosilomalain muutokset. Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Mikko Nyyssölä Vuosilomalain muutokset Loman aikana alkavaan sairastumiseen liittyvä seitsemän päivän karenssi poistuu Muutos tulee voimaan 1.10.2013 Ei siis koske sitä ennen annettavia

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1. Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, MIKKELI, NH Pyöreä torni Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO 1 Kokousaika 27.4.2017 kello 12:00-15.45 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 14, 50100 MIKKELI, NH Pyöreä torni Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

Lausunto esitysluonnoksesta lomituspalveluiden uudistukseksi

Lausunto esitysluonnoksesta lomituspalveluiden uudistukseksi Itä- ja Keski-Suomen hyvinvointi ja osaaminen valiokunta 29.6.2017 Itä- ja Keski-Suomen maitovaliokunta Itä- ja Keski-Suomen lihavaliokunta SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ kirjaamo@stm.fi Lausunto esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset

Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015. Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset Lomituspalvelujen Päivityspäivät 2015 Sijaisapuperusteet ja sijaisapumaksu Esitetyt muutokset 2 Esitetty oikeus sijaisapuun 5. Oikeus sijaisapuun Sijaisapuun on oikeutettu maatalousyrittäjä, joka sijaisavun

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Voimaan 1.1.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.1.2013 1 1 Yleistä Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle maksetaan 1. palkkiota luottamustoimen hoitamisesta 2. korvausta luottamustoimen hoitamisesta aiheutuvasta

Lisätiedot

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-,

Jatkossa vuosilomaa kertyy enintään kuuden kuukauden ajalta. Koska äitiys-, 1 INFRA RY:N JÄSENTIEDOTE VUOSILOMALAKIIN MUUTOKSIA: PERHEVAPAAN LOMAKERTYMÄ PIENENEE LOMALLA SAIRASTAMISEEN OMAVASTUU Eduskunta hyväksyi vuosilomalain muutoksen. Muutos rajaa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6

Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 8,8 8,6 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008

40. Eläkkeet. Vuosina 2006 2008 maksetut eläkkeet (milj. euroa) 2006 2007 2008 40. Eläkkeet S e l v i t y s o s a : Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen rahoittamiseen sekä maahanmuuttajan erityistuesta.

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

, , , ,5 48,75 52

, , , ,5 48,75 52 1 Kaupan vuosivapaajärjestelmä 1 Vuosivapaan ansainta Vuosivapaajärjestelmässä työntekijä ansaitsee kalenterivuosittain 1.1.2017 alkaen vuosivapaata. Niissä työsuhteissa, jotka alkavat 1.1.2017 tai sen

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1

20. Työttömyysturva. Työttömyysaste (%) 7,8 7,7 8,2 8,1 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Poliittisin päätöksin aiheutetut elintarvikesektorin talousvaikeudet on korvattava poliittisin päätöksin

Poliittisin päätöksin aiheutetut elintarvikesektorin talousvaikeudet on korvattava poliittisin päätöksin Pohjois-Karjalan kansanedustajille Poliittisin päätöksin aiheutetut elintarvikesektorin talousvaikeudet on korvattava poliittisin päätöksin Ukrainan sisäpoliittisen tilanteen kriisiydyttyä kansainväliseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2

20. Työttömyysturva. Toiminnan laajuus 2009 2012 2009 2010 2011 2012 toteutunut toteutunut arvio arvio. Työttömyysaste (%) 8,2 8,4 7,6 7,2 20. Työttömyysturva S e l v i t y s o s a : Työttömäksi jääneen toimeentulon turvaavat työttömyysturvalain perusteella maksettava työttömyyspäiväraha sekä työmarkkinatuki. Työttömyyspäivärahaa maksetaan

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö

OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE. Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön. Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituksen Sysmän paikallisyksikkö Lomituspalvelujen Sysmän paikallisyksikön OPAS YRITTÄJÄLOMITTAJILLE Asikkala Hartola Heinola Hollola Hämeenkoski Kuhmoinen Joutsa Kärkölä Luhanka Padasjoki Pertunmaa

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ MERIKARVIAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Valtuuston 17.12.2012 76 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Hyvinvoiva maatila 2020

Hyvinvoiva maatila 2020 Hyvinvoiva maatila 2020 3.2.2017 Hämeenlinna Iltapäivän työskentelyssä aiheina olivat investoinnit, sukupolvenvaihdos, onnettomuudet ja kriisit, parisuhde ja lapset, ikääntyminen ja luopuminen. Haettiin

Lisätiedot

LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40 Maatalouden LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2015:40 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:40 2 Maatalouden LOMITUSJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki 2015:40 3 4 KUVAILULEHTI Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot