Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä. Keskustelujen tuloksia. Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä. Keskustelujen tuloksia. Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat):"

Transkriptio

1 1 Ryhmätyöt Cafe Learning-menetelmällä Ryhmätöiden teemat (jokainen ryhmä käsitteli kaikki teemat): 1. Diagnostiikka. Miten onnistunut harvinaisten tautien diagnostiikka on? Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on diagnostiikassa? 2. Tiedonsaanti. Miten hyvin saa tietoa sairaudestaan? Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on tiedonsaannissa? 3. Hoito. Mitkä ovat lääkehoidon ja muiden hoitojen mahdollisuudet harvinaisia sairauksia sairastavien elämän parantamisen kannalta? Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on laadukkaan hoidon saamisessa? Millaista hyötyä olisi harvinaisten voimavarojen yhdistämisestä? 4. Vertaistuki ja kuntoutus. Miten helposti harvinainen saa ja minkä tasoista on kuntoutus ja vertaistuen saaminen? Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on kuntoutuksen ja vertaistuen saamisessa? Millaista hyötyä olisi harvinaisten voimavarojen yhdistämisestä? 5. Elämänlaatu. Millainen on harvinaisia sairauksia sairastavan elämänlaatu? Millaisia yhteisiä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä on harvinaisia sairauksia sairastavilla? Keskustelujen tuloksia. 1. Diagnostiikka - Miten onnistunut harvinaisten tautien diagnostiikka on? - Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on diagnostiikassa? - tutkimusmenetelmät ovat suhteellisen hyvät, mutta oltava epäilys oikeasta diagnoosista, jotta tutkimukset määrätään -> ilman epäilystä, ei diagnoosia (tutkimuksia ei määrätä herkästi/ ilman vahvaa epäilystä) - jos henkilökunta ei ole sairauteen erikoistunut > pystyttävä ohjaamaan eteenpäin, ohjattava hoitoon oikeaan tahoon - diagnostiikka liian keskittynyt geeneihin ei oireisiin, ongelmana myös ajan ja rahan puute - pirstaleinen tutkiminen hukkaa resursseja (tutkitaan vain yhtä oiretta kerrallaan, ei kokonaisuutta). Oireita - > tutkimuksia - > ei löydy - > lopetetaan - > uusi lääkäri - > tuhlataan aikaa ja resursseja = ei tehdä loppuun asti aloitettua työtä - lääkäreiden tietämys harvinaisista sairauksista heikkoa - diagnoosin jälkeiset jatkodiagnoosit heikkoja, vaikea päästä jatkodiagnosointiin - harvinaisten sairauksien yhteisseminaari -> lääkäreille ja muulle terveydenhoitohenkilökunnalle tietoa - lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden tiedonvaihtoa ja verkostoitumista pitäisi lisätä - kansallisesti jokaista sairautta varten vähintään yksi erikoistunut lääkäri - epämääräinen oireilu vähentää uskottavuutta (esim. ajatellaan luulotaudiksi) - aina ei käytetä olemassa olevia tutkimuksia/tutkimuslaitteita (esim. magneettikuvaus), koska ne ovat kalliita -> raha ratkaisee! - viive diagnoosissa tulee kalliiksi - suurempana joukkona voisimme vaikuttaa paremmin lääkäreiden asenteisiin ja saamme painoarvoa ja merkittävyyttä -> harvinaiset otettaisiin paremmin huomioon ja meitä kuunneltaisiin

2 2 2. TIEDONSAANTI Miten hyvin harvinaiset saavat tietoa saa sairaudestaan? - Tietoa saa huonosti - Jos on juuri diagnosoitu, niin halutaan tietoa suomeksi -> Tieto Internetissä/Googlessa vieraskielistä, vaikeutena suomenkielisen tiedonsaanti - Harvinaiset.fi: keskitettyä tietoa/linkkejä suomenkielinen!! - Harvinaiset.fi:n kautta tietoa hakemaan, sieltä kaikki tieto, joka olemassa - Jos ei ole diagnoosia, niin tietoa saa huonosti, jos on diagnoosi niin vähän paremmin, kun ohjautuu oman yhdistyksen pariin tms. - yhdistyksien kotisivut ratkaisevassa asemassa: asiantuntijoiden nimet (asiantuntijaviitteet) tärkeitä - tiedon suodattaminen joskus liiallista - Mahdollista saada henkilökohtaista tietoa - Vertaistukiryhmähenkilöt luettelona hoitopaikoissa - Sosiaalietuudet ovat ongelma > vaihtelevat paikkakunnasta toiseen - Allianssilla sosiaalityöntekijä? - Yhdistyksen sivujen tiedot luotettaviksi Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on tiedonsaannissa? Yhteiset haasteet - Tieto asiantuntijalta asiantuntijoille -> potilailta henkilökunnalle, miten kulkisi? - lääkäreiden koulutus -> harvinaiset kertomaan koulutukseen - vertaistukiverkostot (keskussairaalat) - asiantuntijoiden puute -> asiantuntijat hajallaan, hajanainen tieto - ikä, vamma (näkö- ja kuulovamma) -> yhteyshenkilöiden tärkeys - tiedonsaanti diagnoosin jälkeen -> tiedonsaannin jatkuttava -> mistä tieto? - harvinaisten sairauksien kanssa elävien henkisen jaksamisen tukeminen - itsekritiikki (laadun parantamisen varaa) - sosiaalisen tiedon saanti - voimavarojen yhdistäminen Yhteistyön hyödyt - keskitetty tieto (harvinaiset.fi, Oprhanet, harvinaiset.net, Rarelink) - lähestyminen poliitikkoja yhtenäisenä - vertaistuki/verkostoituminen -> kanava

3 3 - jalkautuminen eri koulutuslaitoksiin jne. - aktivoituminen kouluttamalla (yhdistysten toimijat) - henkilökohtainen tapaaminen, vertaistuki (puhelimitse, Internet, kasvottain tapaaminen) Tieto keskitetysti saatavissa yhdessä paikassa Allianssi voisi kouluttaa paremmin, kun voisi järjestää yhteisiä koulutuksia eri yhdistysten jäsenille Mikään ei korvaa henkilökohtaista tapaamista > miten mahdollistuisi esim. syrjäasutusalueilla 3. HOITO Mitkä ovat lääkehoidon ja muiden hoitojen mahdollisuudet harvinaisia sairauksia sairastavien elämän parantamisen kannalta? - (lääke)hoito pelastaa elämän/parantaa elämänlaatua -> todella tärkeä asia, jopa ensisijainen joissain sairauksissa (esim. Fabryn-tauti) - kaikissa sairauksissa lääkehoito/kirurginen hoito ei auta (paranna, poista oireita), saattaa kuitenkin parantaa elämänlaatua / pelastaa hengen Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on laadukkaan hoidon saamisessa? Haasteet - haasteita riittää -> ilman diagnoosia, ei myöskään oikeaa hoitoa -> oikean diagnoosin saaminen ensiarvoisen tärkeää - tarvitaan tietoa sairaudesta ja sen hoidosta, jotta osataan antaa oikeanlaista hoitoa - lääkärikoulutukseen puhtia (enemmän harvinaisten sairauksien käsittelyä lääkärikoulutuksessa) -> oikean hoidon saamiseksi tarvitaan asiantuntijoita - raha ratkaisee hoidossa -> epätasa-arvoisuudet hoidon saamisessa ja hoidon laadussa -> pitäisi olla valtakunnallisesti tasa-arvoista hoitoa, eikä hoidon saaminen saisi riippua hoidon hinnasta (kalliin ja edullisen hoidon saaminen samalle viivalle) - apuvälineet, kuntoutus -> lääkehoidon lisäksi usein tarvitaan muutakin hoitoa (etenkin terapia!) - usein ei saa muuta kuin lääkehoitoa, psyykkinen puoli jää vaille huomiota - kaivataan omaehtoisuutta hoitoon -> harvinaista sairautta sairastavalta vaaditaan paljon joustoa (monet hoidot raskaita) - lisää asiantuntijuutta lääkäreihin Osaamiskeskukset Yhteistyön hyödyt - tiedottaminen parantuisi - taloudellisten resurssien yhdistäminen -> vertaistoiminta, koulutukset, tapahtumat

4 4 4. Miten helposti harvinainen saa ja minkä tasoista on kuntoutus ja vertaistuen saaminen? Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on kuntoutuksen ja vertaistuen saamisessa? Millaista hyötyä olisi harvinaisten voimavarojen yhdistämisestä? 4.a KUNTOUTUS Miten helposti kuntoutusta saa ja minkä tasoista se on? Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on kuntoutuksen saamisessa? - kuntoutuksen tarve on viimeisellä sijalla - kuntoutusta saa jos yhdistys järjestää kurssin - kuntoutuksen saanti riippuu terveydenhuollon ja Kelan kriteereistä, jos ei läpäise kriteereitä, niin ei saa kuntoutusta - kuntoutus viivästyy usein - koordinointi puuttuu - kuntoutuksen saannin mahdollisuus ja laatu paikkakuntakohtaista - usein ammatillinen kuntoutus järjestyy ensimmäisellä kerralla, mutta ei sitten uudemman kerran, jos ammatillista kuntoutusta tarvitsee jatkaa - haasteena kuntoutuksessa on jatkuvuus - vaikea saada läpi elämän - itse pitää tietää, miten kuntoutetaan - kuntoutusta ei löydy, ei osata etsiä, siitä ei tiedetä - kuntoutussuunnitelmissa jauhetaan samoja asioita -> turhauttavaa - joutuu yhä uudestaan hakemaan samoja asioita -> Kela olettaa, että harvinaisesta sairaudesta voi parantua -> läpi elämän kestävää kuntoutusta vaikea saada -> turhautuminen Hyödyt - kursseja yhdessä useammalle diagnoosille kursseille saadaan väkeä - vaikutettaisiin Kelaan! -> yhteiset kriteerit harvinaisen sairauden kuntoutustarpeille - järki papereiden pyöritykseen -> resurssien haaskaamista - osaamiskeskuksia; organisaatioita jo on - yhteinen tiedotus, vaikuttaminen hallitusohjelmaan

5 5 4b. VERTAISTUKI Miten helposti vertaistukea saa ja minkä tasoista se on? Millaisia yhteisiä haasteita harvinaisilla on vertaistuen saamisessa? - yhdistys on avainasemassa, ilman yhdistystä vertaistuen saantimahdollisuus on nolla oma heimo on tärkeä - vertaistukikoulutuksesta hyötyä, koulutus lisää uskottavuutta, sitä voi puuttua - henkinen tuki tarvitaan kuntoutuksen ja vertaistuen puolelta ammatillinen apu myös tukemaan - miten vertaistuelle saadaan tekijöitä ja jatkuvuutta, kun yhdistyksen resurssit vähäiset Hyödyt - leviäisikö tieto paremmin, jos olisi kattojärjestö? - voisi olla yhteisiä tietoja/ yhteinen tiedotus - voitaisiin jakaa yhteisiä tietoja, vinkkejä - avauduttaisiin omista ympyröistä - samoja kärsimyksiä vältettäisiin - palkattu (sosiaali)työntekijä tukisi perheen arjessa - yhteiset tilat kokoontumista varten - päästään mukaan vaikuttamaan EU:hun

6 6 5. ELÄMÄNLAATU - Millainen on harvinaisia sairauksia sairastavan elämänlaatu? Millaisia yhteisiä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä on harvinaisia sairauksia sairastavilla? - Millainen on harvinaista sairautta sairastavan elämänlaatu? - vaihteleva, riippuu päivästä, millaisella heräät - riippuu sosiaalisesta ympäristöstä (etenkin ihmissuhteet), asuinpaikasta, mahdollisuudesta lääkitykseen ja kuntoutukseen - riippuu omasta mielentilasta ja omasta asenteesta - riippuu taudin kroonisuudesta ja etenemisestä - satsataan liian vähän henkisiin tekijöihin - on tuonut elämään myös positiivisia asioita - turha kitinä loppuu, aina välillä 2. Haasteet - Millaisia yhteisiä elämänlaatua heikentäviä tekijöitä on harvinaisia sairauksia sairastavilla? - harvinainen sairaus heikentää elämänlaatua, kaikilla vaikeuksia elää arjessa, vaikeudet elää normaalielämää -> arki - pelkojen ja epävarmuuksien kanssa eläminen - ajattelee, että tapahtuu vain pahaa - sairauden kanssa eläminen kuormittaa useimmiten koko perhettä ja läheisiä -> psykologinen puoli - taistelu byrokratiaa vastaan - henkiset vaikeudet ja sairauden hyväksyminen - toivottomuus, yllätyksellisyys, tulevaisuudettomuus (hetkessä eläminen) - hoidon koordinointi on ongelma -> yksi lääkäri kiinnostuu vain omasta ongelmastaan - taakan siirto terveydenhuollossa -> hoito ei lopulta kenenkään vastuulla, lääkärit pompottelevat vastuuta toisilleen - lääkärit kiinnostuneita meistä objektina -> oman elämän objektina oleminen Hyödyt - - yhteinen ääni - vertaistuki - ongelmatilanteissa kattojärjestö voisi auttaa - tiedon ja kokemusten koonti - synergia: uutta toimintaa -> 1+1=3 - kokemukset yhteen - harvinaisten päivän tapahtuma eloon -> isommaksi tapahtumaksi

7 7 RYHMÄKESKUSTELUJEN KOONTI Mitä voisimme tehdä yhdessä? Mihin kattojärjestöä tarvittaisiin, mitä hyötyä siitä olisi? 1. henkilökunta, joka antaisi tukea arjessa jaksamiseen/pärjäämiseen 2. yhteinen terapian antaja (esim. psykologi) auttamaan henkisessä jaksamisessa 3. yhteinen sosiaalityöntekijä byrokratian avuksi 4. yhteinen kuntoutus, sopeutumisvalmennus ja kaikenlaiset tapaamiset 5. vertaistukikoulutus yhdessä 6. yhteiset tilat kokoontumisia varten 7. yhteisiä tapahtumia yhteisen teeman, vamman lajin, apuvälineen yms. ympärille kursseja (sopeutumisvalmennuskurssit, kuntoutuskurssit, vapaa-ajan tapaamiset) paikallistapaamiset 8. lainsäädäntöön ja päättäjiin vaikuttaminen -> yksi ääni edustamassa harvinaisia päätöksenteossa ja keskusteluissa 9. paikkakuntakohtaisuuteen vaikuttaminen -> hoito, kuntoutus kaikille, tasa-arvo 10. harvinaisille sairauksille omat kriteerit esim. kuntoutukseen ja vammaistukeen/eläkeläisen hoitotukeen kuntoutus lähtisi liikkeelle sen tarpeesta, ei Kelan kriteereistä, kuntoutuksen läpi elämän kestoisuus mahdollistuisi, eikä kuntoutus viivästyisi 1. byrokratiaan vaikuttaminen: kuntoutusta saisi yhä uudelleen ja ei tarvitsisi hakea jatkuvasti, paperinpyörityksen vähentäminen 2. harvinaisten päätösten käsittely yhdessä Kelan toimistossa 11. EU -> ei voida toimia Eurodiksessa ilman yhteistä elintä 12. uskottavuus paranisi 13. yhteisiä tiedotustilaisuuksia terveydenhuoltohenkilöstölle -> lääkärikoulutukseen lisää tietoa harvinaisista sairauksista 14. yksi paikka, mistä löytää tietoa 15. yhteinen tiedotus, niksien, vinkkien, kokemuksen jako, samoja kärsimyksiä pyritään välttämään 16. päällekkäisyyden karsiminen terveydenhuollossa 17. toimintaa, joka ei mene muun toiminnan kanssa päällekkäin -> kartoitettava mitä toimintaa on jo olemassa 18. ongelmatilanteissa olisi kattojärjestö apuna 19. yhteinen edunvalvonta 20. saataisiin aikaan uutta toimintaa, synergia, 1+1 =3

8 8 KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Päätimme, että perustamme kattojärjestön ja valitsemme työryhmän viemään asiaa eteenpäin. Työryhmä tekee alustavaa työtä kattojärjestön perustamiseksi lokakuun alkuun mennessä. Kattojärjestön perustamiskokous on la Työryhmän tehtävät: - Kokoamme yhteen, mitä toimintaa harvinaisille on olemassa päällekkäisyyksien välttämiseksi. - Mietimme, millaista toimintaa me harvinaiset tarvitsemme (toiminta, ei riipu diagnoosista eikä sairauden luonteesta). Nämä edellä mainitut asiat määrittelevät, millaista olisi tuleva yhteistyö - Työryhmä ottaa yhteyttä Helena Kääriäiseen (THL). - Syöpälääkäri Raija Asola (STM) ja Pasi Mustonen (STM) ovat harvinaisten asialla. Työryhmän jäsenet: vetäjä Elina Nykyri, jäsenet: Anna Meriluoto (Fabry ry.), Katri Karlsson (HAE ry.), Maarit Rope (Frax ry.), Päivi Reinikka (Tourette ry.) / Tuula Savikuja (Tourette ry.), Sirkka Paananen (Lyhytkasvuiset ry.)

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen

Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Elämää muistisairauden kanssa - kuntoutusopas muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen Kerro läheisillesi ja ystävillesi muistisairaudesta ja siihen liittyvistä tunteista. Myös ystävät tarvitsevat

Lisätiedot

PANIIKKISANOMAT 1/2010

PANIIKKISANOMAT 1/2010 PANIIKKISANOMAT 1/2010 Paniikkihäiriöyhdistyksen jäsenlehti Kokouskutsu Paniikkihäiriöyhdistyksen kevätkokous pidetään la. 27.3.2010 klo 18.00 Ylöjärvellä Torpan kurssikeskuksessa. ( www.torpankurssikeskus.fi

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

JA SAIRASTAVALLE TOIPUVILLE JA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SIITÄ TOIPUVALLE. Tuntea joku, jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys

JA SAIRASTAVALLE TOIPUVILLE JA SYÖMISHÄIRIÖTÄ SIITÄ TOIPUVALLE. Tuntea joku, jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys SAIRASTAVILLE SYÖMISHÄIRIÖTÄ JA SAIRASTAVALLE TOIPUVILLE JA SIITÄ TOIPUVALLE Tuntea joku, jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys välimatkoista tai lausumattomista ajatuksista huolimatta - se voi tehdä tästä

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset

Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset Psykososiaalista tukea koskevat aiemmat havainnot ja tutkinnan yhteydessä toteutetun kyselyn tulokset 1. Psykososiaalisen tuen merkitys Liite 5 Traumaattisten tilanteiden kuten onnettomuuksien jälkeen

Lisätiedot

Vertaistoiminta KANNATTAA

Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Vertaistoiminta KANNATTAA Kustantaja: Asumispalvelusäätiö ASPA www.aspa.fi Toimitus: Tanja Laatikainen Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Muhonen Paino: SOLVER palvelut Oy

Lisätiedot

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti

Omaisen opas. Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti Omaisen opas Opas omaisille, joiden läheinen oireilee tai sairastaa psyykkisesti 2 INNEHÅLL Johdanto oppaaseen... Miksi ihminen sairastuu psyykkisesti?... Millloin sairastunut tarvitsee ammattiapua?...

Lisätiedot

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman. Mieli myllertää. Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Virpi Hongisto Anne Repo Pia Björkman Mieli myllertää Opas kehitysvammaisen ihmisen mielenterveyden tukemiseen Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Alkusanat 3 1 Perustietoa mielenterveydestä 5 Käsitteitä

Lisätiedot

Runo sai munuaisen isältään s. 12

Runo sai munuaisen isältään s. 12 LIVSVILLKOR Munuais- ja maksaliitto ry 1/2012 Lasten, nuorten ja perheiden teemavuosi Runo sai munuaisen isältään s. 12 Suomen Paras Naisten Tapahtuma Likkojen Lenkki Ilmoittaudu mukaan! www.likkojenlenkki.fi

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat

Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat Suomen Meniere-liitto ry:n yhdistykset ja niiden puheenjohtajat Etelä-Karjalan Meniere-yhdistys ry Esa Antikainen Ainonkatu 28 a 11 53130 Lappeenranta puh. 040 541 7782 eska.antik@gmail.com Keski-Suomen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Kokemuksia ja kohtaamisia

Kokemuksia ja kohtaamisia Jäsen ja tiedotuslehti 2/2013 Jäsen ja tiedotuslehti 3/2013 Kokemuksia ja kohtaamisia Tilalle oli tullut häivähdys ilosta, välähdys toivosta. Annakaisa Vääräniemi Parantava hoitosuhde Toivomme, että SYLILLI-

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

MUISTIO STM 21.10.2011 Vammaisjärjestöt 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 1 (27) VAMMAISTEN HENKILÖIDEN AUTON HANKINTATUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN 2 (27) Sisältö 1 Tiivistelmä 3 2 Lähtökohta 5 3 Vammaisten henkilöiden liikkuminen perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta 6 3.1 Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN

VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN VAPAAEHTOIS- OHJAAJAN TIETOPAKKI POLKU ILOISEEN VAPAAEHTOISTOIMINTAAN Eija Peräkylä HUMAK, opinnäytetyö 29.11.2013 2 Opas vapaaehtoisohjaajalle Sisällys VAPAAEHTOISOHJAAJAN TIETOPAKKI Alkusanat...4 1.

Lisätiedot

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Lehti on toteutettu Yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa arjesta selviytymisen tueksi 2013 Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnin parantamisessa kaikki keinot käyttöön Maatalousyrittäjän hyvinvoinnista

Lisätiedot

Kuntoutusja tukipalvelut

Kuntoutusja tukipalvelut Kuntoutusja tukipalvelut LUKIJALLE Pitkäaikaissairaus, kuten Parkinsonin tauti, muuttaa usein arjen käytäntöjä. Myös oman toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvät epävarmuuden tunteet ovat tavallisia. Muuttuviin

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta

Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta OPAS Kuinka kertoa sikiön poikkeavuuksien seulonnasta Opas äitiyshuollon työntekijöille Jaana Leipälä, Kaija Hänninen, Ulla Saalasti-Koskinen, Marjukka Mäkelä 2 2 2009 Kirjoittajat ja THL Suomen kielen

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin!

KURSSI. Vuoden 2013 kurssiesittelyt LIITE. Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA HAKEMUKSIIN. Lähde Sydänlasten matkalle Legolandiin! 2013 SYDÄNLAPSET JA -AIKUISET RY KURSSI LIITE Hae uusia kokemuksia ja elämyksiä, vertaistukea ja Tietoa. Ilmoittaudu 1.1. 31.3. Vuoden 2013 kurssiesittelyt Monipuolinen kurssikesä tulossa TIETOA JA OHJEITA

Lisätiedot