Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus"

Transkriptio

1 Hyvinvointipalvelujen yrittäjyys- koulutus 1. Tavoite 2. Kohderyhmä 3. Sisältö 4. Toteutustapa ja kouluttajien kokemus alalta 1. TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaitoja ja- tietoja toimia yrittäjänä hyvinvointipalvelualalla, tunnistaa ja vahvistaa omia yrittäjävalmiuksia, auttaa liikeidean alullepanemisessa tai täsmentämisessä, pohtia sopivaa yritysmuotoa, perehtyä hyvinvointipalvelualan yksin-/yhteisyrittäjyyden mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä tutustuttaa alan yhteistyökumppaneihin julkisella ja yksityisellä sektorilla. 2. KOHDERYHÄ Kohderyhmänä ovat hyvinvointipalveluyrittäjyydestä kiinnostuneet ensisijaisesti työttömät ja työttömyysuhanalaiset henkilöt, joilla on koulutus esim. sosiaali-, terveys-, majoitus-, ravitsemis- ja talous, kauneudenhoito- tai muulta soveltuvalta alalta ja/tai työkokemus alalta. 3. SISÄLTÖ Orientoituminen Koulutuksen avaus TE-toimiston näkökulma koulutukseen Koulutuksen tavoite Sisältö ja toteutustapa Työjärjestyksen ja aiheiden tarkempi esittely Opiskelijoiden ja kouluttajien esittäytyminen Aikuisopiskelun pelisääntöjen ja tämän koulutuksen opetusmenetelmien esittely Discendum Oppimisalustan esittely Tavoitteen asettelu ja itseohjautuvuus ja sen merkitys opiskelussa Liiketoimintasuunnitelma ja liikeidea Yleistietoa yrittäjyydestä Yritysidean löytyminen ja liikeidean lähteitä Ajatuksesta liikeideaksi Liikeidea ja sen kuvaaminen Liikeidean kehittäminen Keneltä ja mistä alkava yrittäjä voi kysyä neuvoa ja saada tietoa

2 Markkinatiedon lähteitä Vastuullisuus yritystoiminnassa Yrityksen visio, strategia, toiminta-ajatus Liikeidea ja -toiminnan arviointi, swot- analyysi Liiketoimintasuunnitelman tavoitteet ja rakenne Ohjeita liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Oman liikeidean ja oman liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yrityksen talous Yritystalouden kokonaisuuden esittely. Pakollinen ja vapaaehtoinen taloushallinta Yrityksen kannattavuuden suunnittelu: tulosbudjetti, myyntibudjetti ja investointibudjetti Alkavan yrittäjän rahoitusvaihtoehdot Kuinka järjestän yritykseni kirjanpidon, kirjanpidon käytänteet Kirjanpito-ohjelmien esittelyä Tilitoimistopalvelujen esittelyä Rahan riittävyydestä huolehtiminen: kassabudjetti Tilintarkastus Laskutus Perintä Tilinpäätös ja sen lukeminen Yritysverotus Omien kannattavuuslaskelmien tekeminen Markkinointi Mitä markkinointi on Markkinoinnin merkitys toiminnan eri vaiheissa Markkinoinnin tavoitteet Asiakkaiden määrittäminen Markkinaselvitys Markkinointisuunnitelma Markkinoinnin kilpailukeinot: tuote, hinta, saatavuus ja viestintä Mainonta Tiedottaminen Sähköinen markkinointi Tuotteistaminen Hinnoittelu Hyvinvointialan yritystoiminta ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen

3 Hyvinvointi- toimialan rakenne Markkinoiden rakenne ja kehitys Alan yritystoiminnan rakenne ja toimintatavat Alan taloudellinen tilanne Menestystekijät, ongelmat ja kehittämistarpeet Tulevaisuuden näkymät Tutustuminen alan toimijoihin Perehtyminen alan luvanvaraisuutta koskeviin säännöksiin ja toimintatapoihin Toimialaa säätelevä lainsäädäntö Palvelusetelijärjestelmä ja sen käyttö alalla Yrittäjän sosiaaliturva hyvinvointialalla Osaamispassit: Oman valinnan mukaan 1-3 passin suorittaminen seuraavista o Hygieniapassi o EA1 o Sosiaali- ja terveysalan turvakortti Yrittäjäominaisuudet ja omat yrittäjyysvalmiudet Millainen on hyvä yrittäjä? Yrittäjäominaisuuksia Yrittäjän vuorovaikutustaidot Yrittäjän henkinen ja fyysinen hyvinvointi o Elämänpyörä o Energiasyöpöt kuriin o Tavoitteet kirkkaaksi o Arvot ja niiden merkitys Omien yrittäjäominaisuuksien ja vahvuuksien pohdintaa Yrittäjä itsensä ja muiden johtajana o Johda kokonaisuutta o Motivoituminen o Muutokset Hyvinvointialalla yrittäjänä toimimisen haasteet/vaatimukset Alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen erityispiirteet o kunnallinen toimintaympäristö o hyvinvointialan yrittäjyyden ominaispiirteet o yrittäjään ja henkilöstöön kohdistuvat erityisvaatimukset o luvanvaraisuus ja ilmoitusvelvollisuus o muu lainsäädäntö o verotus o liiketoimintaosaaminen mitä erityisvaatimuksia hyvinvointialan yrittäjyys asettaa yrityspalveluiden tarjoajille

4 yrittäjyyden toimialaraporteissa olleissa SWOT-analyyseissä sosiaali- ja terveyspalveluista esille nostetut asiat hyvinvointialalla yrittäjänä toimiminen muuttuvassa toimintaympäristössä hyvinvointipalveluyrittäjyyden tulevaisuuden vahvuudet verkostoitumisen mahdollisuudet hyvinvointialan yrittäjänä jaksaminen ja kehittyminen Asiakaspalvelutaitojen merkitys ja kehittäminen Mitä hyvä asiakaspalvelu on ja miten sitä voi oppia? Asiakaspalvelu ja itsetunto Reklamaation käsittely Verkostot ja niiden luominen Verkostoituminen ja sen merkitys yritystoiminnassa Tutustuminen alan yrityksiin ja muihin toimijoihin Omien kontaktien ja verkostojen rakentaminen Palvelusetelijärjestelmä kunnissa Kunnalliseen palvelusetelijärjestelmään tutustuminen Yksin-/yhteisyrittäjän vaihtoehdot Yritysmuotojen esittely ja vertailu o toiminimi o oy Osuuskuntayrittäjyys, franchising-yrittäjyys,freelancer-toiminta o Tutustuminen näiden toteutusmuotojen periaatteisiin ja käytäntöön Kunkin vaihtoehdon tunnuspiirteet, kustannukset ja muut näkökohdat

5 4. TOTEUTUSTAPA JA KOULUTTAJIEN KOKEMUS ALALTA Koulutus toteutetaan käytännönläheisesti niin, että kaikki aihealueet kytketään hyvinvointipalvelujen toimialaan liittyviin tilanteisiin. Koulutuksessa hyödynnetään kouluttajaorganisaation ja kouluttajatiimin pitkäaikaista kokemusta yrittäjävalmennuksesta ja hyvinvointipalveluista Koulutuksen aikana tarjotaan mahdollisuus suorittaa tarjouspyynnössä mainitut 1-3 osaamispassia Vastuukouluttajalla ja hänen sijaisellaan on käytännön kokemusta hyvinvointipalvelualan yrittäjien kanssa toimimisesta Sama kouluttajatiimi järjesti noin vuosi sitten Jyväskylässä toteutetun samanlaisen koulutuksen. Palaute koulutuksesta oli hyvä. Vaikka vastuukouluttajalla on kokemusta yhteistyöstä hyvinvointipalvelujen yrittäjien kanssa, hänen oikeana kätenään alaan liittyvissä asioissa on myös sairaanhoitaja Hanna Paanasta, joka on alan yrittäjä ja jolla on vankka kokemus ja laaja verkosto alalla. Vaikka tarjoukseen liitteeksi pyydettiin vain vastuukouluttajan osaamislomake, seuraavassa on ote Hanna Paanasen CV:stä sen osoittamiseksi, minkälaisella osaamispohjalla vastuukouluttajan ammattitaitoa tässä koulutuksessa tähän alaan liittyen täydennetään: Hanna Paananen sairaanhoitaja AMK, kuntouttava hoitotyö, mielenterveystyö ja sosiaalinen tuki o työkokemusta julkiselta ja yksityiseltä puolelta o yrittäjänä 10 vuotta Hekmi Oy/ Palvelukeskus Kaski ( tehostettua asumispalvelua) o uusi yritys Innoapu Oy ( kotipalvelu ja kotisairaanhoito, turvallisuus ja esteettömyyskartoitukset ) o Hekmi Oy osakkaana Hoivakymppi Oy:ssä ( Itä- ja Keski-Suomen vuoden 2011kasvuyritys) o Verkostoituminen pohjoisen Keski-Suomen hoivayrittäjien kanssa o Toimitusjohtajakurssi o Yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kanssa ( Hoivavisio) o Osallistujana paikallisessa seniorityöryhmässä jossa toimintaa julkisen, yksityisen, yhdistysten ja seurakuntien yhteistyönä o Mukana maaliskuussa 2012 päättyneessä Hoivapooli-hankkeessa o Pihtiputaan Yrittäjien edustaja Keski-Suomen Yrittäjien hyvinvointityöryhmässä

SISÄLTÖ AIHEITTAIN. Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus. Orientoituminen. Yrittäjyyden perusteet

SISÄLTÖ AIHEITTAIN. Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus. Orientoituminen. Yrittäjyyden perusteet 1 Startti yrittäjäksi - monimuotokoulutus SISÄLTÖ AIHEITTAIN Orientoituminen Koulutuksen avaus TE-toimiston näkökulma koulutukseen Koulutuksen tavoite Sisältö ja toteutustapa Työjärjestyksen ja aiheiden

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN

HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN HEVOSALAN TIETOPAKETIT 1/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSYRITYKSEN JOHTAMINEN Hevosyrityksen johtamisen liiketoiminnan käynnistämisen, ja hevosyrityksen kehittämisen perusteita yrityksen

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO

YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITYKSEN PERUSTAMINEN INFO YRITTÄJÄINFO-tilaisuuden ohjelma Starttiraha Jarmo Lepistö, Tampereen te-toimisto Osuuskunta yritysmuotona Mirja Taipale, Tampereen seudun osuustoimintakeskus Ensimetri - yrittäjyysneuvonta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA

HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA HYVINVOINTIALAN YRITTÄJYYSKLINIKKA INTENSIIVI HYVINVOINTIALAN YRITTÄJÄKSI Intensiivi hyvinvointialan yrittäjäksi on liiketoimintaosaamisen tehovalmennus, joka toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen

ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA. Hanna Niskanen ALOITTAVIEN HYVINVOINTIALAN YRITTÄJIEN YRITYSPALVELUPROSESSIEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN ETELÄ-KARJALASSA Hanna Niskanen Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.8:2009 Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007

KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 KOULUTUSTILAISUUDET SYKSY 2007 YRITTÄJIEN KOULUTUSKESKUS OY YRITYSAKATEMIA www.yritysakatemia.fi KOULUTUSTILAISUUDET JOHTAMINEN ESIMIESKOULUTUS 1 HAASTAVAT TILANTEET ESIMIESTYÖSSÄ 3 JOHTAMINEN JA SISÄINEN

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Janda / Epävirallinen Kanava Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (10 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Liikeidea 4 2 Osaaminen 4 3 Tuotteet ja palvelut 6 4 Asiakkaat ja markkinat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma T:mi Kulturellis Kulttuurin markkinointi- ja suunnittelupalvelu Ulla Viskari-Perttu 31.3.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Yrittäjyys ja tuotteistaminen 2/2 Lehtori

Lisätiedot

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto

KLiK. Oikotie. menestykseen. ammattinaosaaminen -verkosto KLiK Oikotie menestykseen ammattinaosaaminen -verkosto Sisältö Suuntaa menestyksen oikotielle... 3 Visio, missio ja strategia yrityksen kivijalka... 4 Ely-keskuksen kehittämispalvelut Pk-yrityksille...

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013

MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TUOTTEISTAMINEN. Helsinki 16.5.2013 MONIAMMATILLISEN KEHITTÄMISVERKOSTON (PALVELUJEN JA TOIMINNAN) TUOTTEISTAMINEN Helsinki 16.5.2013 Asiantuntija Yrittäjä, toimitusjohtaja emba Jouni Ortju Laatukoulutus Jouni Ortju Ky Apteekkialan tuotteistuskoulutuksia

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot