Johtaminen lähtee johtajasta; hyväksi maatilayrityksen johtajaksi voi kasvaa ja johtajuutta voi kehittää!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtaminen lähtee johtajasta; hyväksi maatilayrityksen johtajaksi voi kasvaa ja johtajuutta voi kehittää!"

Transkriptio

1 Tulevaisuuden maatilan J JOHTAMINEN Johtaminen lähtee johtajasta; hyväksi maatilayrityksen johtajaksi voi kasvaa ja johtajuutta voi kehittää! Maatalouden tulevaisuusseminaari , FARMI2020 hanke.

2 Tukea menestyksesi tiellä! MK Konsultointi ti Oy Koivumäentie 163, Kalaniemi Martti Kolehmainen Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 2

3 Johtamisen näkökulmia (ismejä): Tavoitejohtaminen Tulosjohtaminen Toimintojohtaminen Laatujohtaminen Prosessijohtaminen Tiimijohtaminen Strateginen johtaminen Keskusteleva johtaminen Muutosjohtaminen Arvojohtaminen Vastuullinen johtaminen Tuotantojohtaminen Valmennusjohtaminen Vuorovaikutusjohtaminen Jne Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 3

4 Mikä on näille kaikille yhteistä? Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 4

5 Päämäärä!! (missio, visio) Päämäärä minkä yrityksen omistaja on asettanut johdolle. Päämäärä, mihin yritys pyrkii jokapäiväisten johdettujen j toimintojen avulla. Kokonaisuutena tässä yhteydessä johtamisella voidaan tarkoittaa maatilan liikkeenjohtoa, tai yksinkertaisesti sanoen maatilayrittämistä. i i ä Tässä ä luennossa keskityn ki tulevaisuuden maatilan johtamisen ja johtajana toimimisen olemukseen lähinnä johtajuus j näkökulmasta Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 5

6 Tulevaisuuden maatila? Ilman yrittämisen tarkoitusta, yrityksen tavoitetilaa ja sen toteuttamiseen luotuja polkuja (strategioita) ei ole myöskään johtamista. Yritys on ajopuu! Muista myös näinä ä aikoina: i Tulevaisuuden menestys ei perustu samanlaiselle toiminnalle kuin tämän päivän menestys! Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 6

7 Tulevaisuuden luo maatilayrittäjä Omistajayrittäjän roolit eivät saa mennä sekaisin, selkiytä roolisi: Omistajan (yrittäjän) rooli maatilan päämäärän asettajana (pitkä aikajana, kotieläintaloudessa rakennuksen käyttöikä, vuoden 2020 visioita luodaan juuri nyt). Maatilajohtajan j j rooli päämäärän toteuttamiseen vaadittavien asioiden suunnittelijana ja toteuttamisen johtajana Työntekijän rooli työtehtävien toteuttajana (yrittäjäperhe yleensä myös itse työntekijä) Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 7

8 Yrittäjän tunnettava itsensä Tulevaisuuden maatilayrittäjän i on tunnettava itsensä niin yrittäjänä kuin johtajanakin. Perheyrityksessä perhe on kanavoitava voimavaraksi johtamiseen! Perheiden yrityksissä y korostuu johtamisessa hallitustyöskentely! Vallanjako / Vastuunjako Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 8

9 Supermaatilayrittäjän ominaisuuskentät yrittämisen suhteen (1-6/12) 1. Rh Rahantekokone tkk 2. Sosiaaliset vuorovaikutustaidot 3. Markkinointimielisyys 4. Johtaminen 5. Jaksaminen 6. Talousymmärrys Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 9

10 Supermaatilayrittäjän ominaisuuskentät yrittämisen suhteen (7-12/12) 7. Tavoitesuuntautuneisuus tautu e suus 8. Uudistushakuisuus 9. Tö Työn merkitys 10. Osaamisaikaansaaminen 11. Tehollinen aikaansaaminen 12. Kilpailuhenkisyys Seuraavassa diassa mallitestin tulokset. l k Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 10

11

12 Mitä maatilayrityksessä johdetaan? Kun yrittäjä; yrittäjäperhe; perheiden yritys on tehnyt tarvittavat päätökset hallitsemalleen maatilalle visiosta ja tavoitteista (esim. maatilan arvon kasvattaminen) on johtamisen aika! Miten toteutetaan strategiat (esim. rakennetaan uusi XXX kokoinen k tuotantorakennus, palkataan työntekijä, käytetään urakoitsijaa, hankitaan peltoa jne.) Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 12

13 Johtamisen keskeiset tekijät tulevaisuuden maatilalla Ihmisten vastuullinen johtaminen: Auttaa yrittäjiä itseään ja työntekijöitä toimimaan ja onnistumaan tilanteissa, joissa ennustettavaa ja varmaa on vain vähän! Asioiden vastuullinen johtaminen: Asioiden hallintaa, kuten resurssien käyttötavat työmenetelmät, teknologia, strategioiden laadinta ja toteutus, kumppanuuksien hoitaminen, pääomien ja lainsäädännön vaikutukset, seuranta, virheistä oppimisista. Luovan tietopääoman hankinta ja johtaminen Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 13

14 Reaali- ja rahaprosessi tulevaisuuden maatilayrityksessä Tuotannontekijä- markkinat Panokset Liikeidea, strategiat Suorite- eli hyödyke- y markkinat Tuotokset Visio/toimintaajatus raaka-aineet: omat ja ostetut tarvikkeet, koneet ja laitteet rakennukset henkilöstö osaaminen, maat energia jne. Ostotoiminta Varastot t Myynti, (markkinointi) Tuotantoprosessit (Kumppa- Varastot nuuksien hallinta!) Laskutus Hyödykkeet: tuotteet palvelut muuttuvat - ja kiinteät kustannukset Ostomenot Kassa Tuotot Myyntituotot Verot, maksut Lait, infrastruktuuri, Pääoma (raha) palvelut, tuet Osingot, otot, riski Pääoma (raha) Korot Julkinen valta Oma pääoma Yrittäjä Vieras pääoma Yhteiskunta Rahoitusmarkkinat Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 14

15 Luovan tietopääoman johtaminen Ennakointi Luova tietopääoma Liiketoimintaosaaminen Innovaatioosaaminen Uudistumiskyky Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 15

16 Tietopääoman aktiivinen käyttö / johtaminen Toimintaympäristön muutosten ennakointi oltava aktiivista Säilyttää uudistumiskyvykkyys Antaa luovuudelle tilaa ja aikaa (innovointi) Siirtää luova tietopääoma aktiiviseksi toiminnaksi reaali- ja rahaprosesseihin = maatilan liiketoimintaan Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 16

17 Johtaminen vaatii aikaa, varattava noin neljännes kokonaistyöajasta MTT:n maatilan johtamiseen liittyvässä tutkimuksessa (2008) maatilayrittäjät haluavat käyttää aikaa enemmän seuraaviin johtamistehtäviin: Osaaminen ja kehittäminen, sekä suunnittelu ja organisointi Tiedonhallinta, valvonta, seuraaminen, mittaaminen, riskien hallinta ja neuvottelutaidot, vuorovaikutus ja viestintä Vähemmälle huomiolle jäivät ajankäytön lisäämistarpeessa, mutta ovat myös yhtä ratkaisevia tulevaisuuden maatilan johtamisessa: Rekrytointi ja perehdyttäminen, myynti- ja ostotoiminta Kirjanpito, kirjeenvaihto, maksut ja hakemusten täyttäminen Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 17

18 Oman ajankäytön hallitsemiseksi: tulevaisuuden maatilajohtajan on osattava jakaa; vastuuta ja valtaa Päävastuu säilyy johtajalla, osattava: Toimia yrittäjäperheen kanssa Toimia yrittäjäkumppaneiden kanssa Toimia ostavien ja myyvien tahojen kanssa Toimia urakoitsijoiden kanssa Toimia rahoittajien ja viranomaisten kanssa Käyttää tarvittaessa apuna johtamisen johtamista Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 18

19 Tulevaisuuden maatilan johtaja! Kaikki toiminnot ja työtehtävät eivät ole aina omalla mukavuusalueella; tarkista mitkä ovat ja mitkä eivät ja tee seuraava testi. Kauttaviivan etupuolella on oma kiinnostus asiaan ja toisella puolen oma osaaminen asiaan; oletuksena, että kaikki tehtävät ovat yhtä tärkeistä tulevaisuuden maatilalla. Mikäli osaaminen on korkealla tasolla, mutta into puuttuu, tai into korkealla tasolla, mutta osaaminen puuttuu, olisiko lisäkoulutus tai ulkoistaminen ratkaisu? Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 19

20 INTO-OSAAMISMALLIOSAAMISMALLI Suunnittelu 5/9 Johtaminen 8/7 Tuotanto 7/8 Ostotoimi 9/4 Taloushallinto 2/5 Tukihallinta 7/8 Myynti 2/7 Tuotekehitys 5/5 Sidosryhmätyö 7/5 Strategiatyö 3/5 Markkinointi 3/5 Työnjohto 10/10

21 INTO-OSAAMISTEHTÄVÄ OSAAMISTEHTÄVÄ Kotiläksyksi! Suunnittelu / Johtaminen / Tuotanto / Ostotoimi / Taloushallinto / Tukihallinta / Myynti / Tuotekehitys / Sidosryhmätyö / Strategiatyö / Markkinointi / Työnjohto /

22 Tulevaisuuden tie Tulevaisuuden maatilan rakentaa jokainen kohdalleen sopivan. Johtamista kannattaa opiskella, kokonaisuuden hallinta ratkaisevaa, kaikkea ei tehdä itse, hyödynnä valmiita työvälineitä! Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 22

23 Tulevaisuuden maatila ja johtajan j päätöksenteko, ei se vaikeaa ole: Yli 50 % päätöksistä oikeita: yritys pysyy hengissä Yli 65 % päätöksistä oikeita: yritys kehittyy Yli 75 % päätöksistä oikeita: Yritys menestyy Yli 85 % päätöksistä ä oikeita Yritys y tuottaa rutkasti rahaa Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 23

24 Keskustelun aika! Martti Kolehmainen MK Konsultointi Oy 24

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen

Hommat hanskaan. Maatilayrityksen johtaminen Hommat hanskaan Maatilayrityksen johtaminen Miksi tämä opas? Maatilayrittäjä tarvitsee näkemyksen siitä, miten hän kehittää yrityksensä toimintaa lähitulevaisuudessa. Maatilayrityksen johtaminen on suunnan

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä

Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Kohti metsäpalveluyrittäjyyttä Arto Kariniemi Juha Rajamäki Metsätehon raportti 25 4.6.1997 Viestintähanke Asiasanat: yrittäjyys, yrittäjä, metsäpalveluyrittäjä, metsuriyrittäjä Helsinki 1997 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ

YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Helena Toivanen YRITYSRAHOITUS JA STRATEGINEN TALOUSJOHTAMINEN PK-YRITYKSESSÄ Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 29.5.2007 Tekijä(t) Helena Toivanen

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

TEOLLISUUSTALOUDEN PERUSTEET TETA-1010 TÄRPPEJÄ

TEOLLISUUSTALOUDEN PERUSTEET TETA-1010 TÄRPPEJÄ TEOLLISUUSTALOUDEN PERUSTEET TETA-1010 TÄRPPEJÄ Teollisuus: Raaka-aineiden koneellinen, tehdasmainen jalostaminen elinkeinona; tehdastuotanto Talous: Toiminta, joka liittyy ihmisten aineellisten tarpeiden

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Verkostojohtamisen taika

Verkostojohtamisen taika LASSE MITRONEN KTT Lasse Mitronen toimii strategisen kehityksen johtajana Kesko Oyj:ssä Verkostojohtamisen taika Asiakkaiden palveleminen ei useinkaan onnistu miltään yritykseltä pelkästään omin voimavaroin.

Lisätiedot