Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet 2014"

Transkriptio

1 Ajankohtaista koulutuspolitiikasta Tuovi Manninen/ OAJ AKOLin Aktiiviopet

2 Paljon liikkuvia osia TUTKE Rahoitus Laatu TOKORA Vapaan sivistystyön rakenne ja rahoitus ESR-projeketi Näyttötutkintojärjestel män kehittäminen Budjetti Eduskuntavaalit -> Hallitusohjelmatavoitteet 2

3 TUTKE ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen Lakimuutos annettu: Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ammatilliset perustutkinnot 180 osaamispistettä; Aikuiskoulutuksessa ei osaamispisteitä -> Keskustelu käynnistynyt uudelleen, pitäisikö myös at:t ja eat:t määritellä osaamispistein, koska rahoituksen perusteeksi tulevat suoritteet Kelpoisuusasetus avattiin pt:n yhteisten tutkinnonosien kohdalta 4 koriin, mm. psykologia 3

4 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen OKM:n nimeämän työryhmän muistio annettu keväällä (Inkeri) Rahoitus muuttuu talousarvioon perustuvaksi: vuosittain budjetissa määritellään, kuinka paljon ammatilliseen peruskoulutukseen, valmentavaan koulutukseen ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen varataan rahaa (nyt perustuu läsnäoloihin ja opiskelijatyövuosiin) Kustannusten seuranta jää edelleen tehtäväksi (nykyisellään selkeästi merkitystä rahoituksen muodostuksessa; budjettirahaa vaikeampi ennakoida) 4

5 Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen jatkuu Rahoitusjärjestelmän käyttöönotto vaatisi kokeiluja ja siirtymäaikaa Kuitenkin: lain pitäisi tulla voimaan käyttöönotto olisi vuonna 2017 Ei ole vielä tullut lausunnolle 5

6 Ammatillisen koulutuksen laatu OKM:n linjaus: Vuonna 2015 arvioidaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmät Kaikki 189 ammatillisen koulutuksen järjestäjää Syksyllä alueilla annetaan koulutusta aiheesta (OKM ja OPH) Helsinki 22.10; Oulu ; Jyväskylä 3.11.; Turku 7.11.; Tammi-maaliskuussa itsearviointi Huhti-toukokuussa ulkoinen arviointi; toteuttajana OPH ja Karvi Kesä-elokuussa Tulosten analysointi ja arvioinnin johtopäätökset Tuloksista tiedottaminen 6

7 RAHAT LÄHTEE toiselta asteelta Toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkon rakenteellinen uudistaminen ja rahoitusjärjestelmän uudistaminen milj. Valtion menot - 100,5 milj. Toisen asteen koulutuksessa keskitytään tutkintojen rahoitukseen ja luovutaan muun koulutuksen julkisesta rahoituksesta - 65 milj milj. Kuntien menot - 159,5 milj. Vuoden 2012 kustannustietojen valossa, leikkaus vastaa 92 pienimmän ammatillisen koulutuksen järjestäjän (nyt 189) tai 207 pienimmän lukiokoulutuksen järjestäjän (nyt 280) yhteenlaskettua valtionosuutta Lähteet: OPH, Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta osana julkisen talouden Suunnitelmaa

8 RAHAT LÄHTEE aikuiskoulutuksesta Ammatillinen aikuiskoulutus 21% ( ) 34% Ammatillinen lisäkoulutus 31% 38% Oppisopimuskoulutus 12% 27% Erikoisoppilaitokset 50% 58% Vapaa sivistystyö 11% ( ) 18% AMMATTIKORKEAKOULU: : 20% (350 milj.e, sis. indexijäädytykset) 8

9 TOKORA toisen asteen ja vapaan sivistystyön rakenteiden uudistaminen Taustalla on kestävyysvajeen ja toiselle asteelle sekä vapaaseen sivistystyöhön kohdennetut menosäästöt Tavoitteena vahvat koulutuksenjärjestäjät, jotka kykenevät vastaamaan työelämän, yksilöiden ja yhteiskunnan muuttuviin ja kasvaviin osaamis- ja koulutustarpeisiin Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen verkon ja lukiokoulutuksen verkon tiivistäminen Koulutuksen järjestäjien perustehtäviä ei muuteta Lakimuutokset voimaan ; päätökset järjestämisluvista 1/2016 Koulutuksen järjestämisluvat uudistetaan vuonna

10 Prosessin eteneminen: 5/2014 Järjestäjäverko n ja ylläpitäjien kriteerien ja suuntaviivojen valmistelu 6/2014 Poliittiset linjaukset suuntaviivoill e (HUOM: KESKEN YHÄ!) 6 10/2014 Muutokset lainsäädäntöön mm. järjestämisluvat, rahoitus Alueelliset tilaisuudet II aste Helsinki Oulu Tampere Mikkeli Hämeenlinna 9-11/2014 Info koulutukse n järjestäjille Vapaan sivistystyön tilaisuudet Tampere Oulu Helsinki Helsinki 12/2014 1/2015 Vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitusryhmän esitykset 1/2015 Ohjeistus OKM:ltä järjestäjille OKM:n järjestämislupaprosessi Hakemuste Päätökset n jättö järjestämisluvist a Uudet luvat voimaan 10

11 TOKORA, alustavia linjauksia Kumotaan nykyiset luvat, määritellään järjestämislupia koksevat myöntämisedellytykset, lainsäädännön muutokset ammatillista, aikuiskoulutusta ja lukiota koskeviin lakeihin Yleiset: Vahvat koulutuksenjärjestäjät, jotka palvelevat laajan väestöpohjan tai alueen koulutustarvetta Taloudelliset edellytykset (myös yllättävissä muutostilanteissa) Ammatilliset edellytykset Ylläpitäjäneutraalisuus Vapaa hakeutumisoikeus Kuntalain yhtiöittämistä koskevat säädökset KOKONAISHARKINTA Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkko: 1) monialaiset 2) ja/tai erikoistuneet (esim aikuiskoulutus tai toimiala) 11

12 TOKORA, järjestämislupien myöntämiskriteerit Alueellinen ja valtakunnallinen koulutustarve Taloudelliset edellytykset toimintaa aloittaessa ja seuraavan viiden vuoden jaksolla Osaaminen ja oppimisympäristöt, toimivat ja laajat työelämäsuhteet Kattava toimintajärjestelmä ja laadunhallinnan menettelyt Aikuiskoulutustehtävä voidaan antaa hakijalle, jolla on vahva omaehtoinen koulutus ja riittävästi muiden tahojen rahoittamaa koulutusta ja työelämän kehittämistoimintaa Lupa erityisin perustein hakijalle, jolla riittävästi muuta koulutustoimintaa (esim. vapaa sivistystyö) 12

13 TOKORA, kriteerit aikuiskoulutustehtävän harkinnassa Näyttötutkintojen määrä ja henkilökohtaistaminen Työelämäyhteistyö ja työelämän kehittäminen (typokoulutus, maksullinen palvelutoiminta, lyhyet, esim. sertifikaattikoulutukset Kokemus oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksen määrä, oppisopimuskoulutuksen toimintamalleja koskeva selvityshanke käynnissä 13

14 Vapaa sivistystyö Tavoitteena elinvoimainen ylläpitäjäverkko, jossa nykyistä vähemmän ylläpitäjiä. Vapaan sivistystyön järjestäjäverkkoa ja rahoitusta valmistelee eri työryhmä saakka. Lakimuutos voimaan

15 OAJ:n keskeisiä tavoitteita Mitä alueellinen saavutettavuus tarkoittaa? Saavutettava poliittinen yhtenevä näkemys riittävästä saavutettavuudesta. Lukiokoulutuksen kriteeriksi lisättävä vaade arvioida lukioverkon vaikutus alueen aineenopetukseen (perusopetus ja aikuislukio) Ammatillista perus- ja lisäkoulutusta ( nuoriso- ja aikuiskoulutusta ) ei pidä erottaa, vaan nähdä ne yhtenä kokonaisuutena tilojen, henkilöstön ym. yhteiskäytön mahdollistamiseksi. Yhden luvan pitäisi riittää. 15

16 Oaj keskeisiä tavoitteita: Duaalimalli säilytettävä. Aikataulu muutettava. Aikaisintaan Järjestämisluvassa ilmoitettava sitovasti toimipisteet, joissa koulutusta järjestää sekä opetuskieli. Koulutuksen järjestäjän on tiedettävä järjestämislupaa hakiessaan millaista koulutuksen järjestäjää pidetään vahvana ja riittävän vakaavaraisena. Jatkossa lomautus johtaisi aina järjestämisluvan ja vakaavaraisuuden uudelleen arviointiin. Suuruuden sijaan laatutekijät määräävään asemaan, lupaa haettaessa annettava selvitys onko : riittävä ja kelpoisuuden omaava henkilöstö ( mm. opettajat ja opinto-ohjaajat) suhteessa opiskelijamäärään toimivat ja ajanmukaiset pedagogiset prosessit ja oppimisympäristöt, tarvittavat pedagogisesti ajanmukaiset, opiskelun kannalta turvalliset ja terveelliset tilat ja välineet lähiopetuksen ja ohjauksen määrä henkilöstön kehittämiseen käytettävä rahoitusosuus/ koulutuspäivät opiskelijoiden keskeyttämismäärät. 16

17 TOKORA, henkilöstöryhmä OKM perustanut henkilöstöryhmän OAJ:n aloitteesta edustettuina OAJ, KT, SIVISTA ( + Jyty, JHL) Huomioitavaa edellytyksiä: On säädettävä lailla tai luotava suositukset siitä, miten henkilöstön asema turvataan yhdistymistilanteissa Henkilöstökysymykset on aina ratkaistava ennen käytännön toimia valmistelu on toteutettava valmistelusta alkaen yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa (YT-lain edellytykset toteutettava) Paikallisesti on perustettava erillinen henkilöstöryhmä, jotta em. toteutuu 17

18 Henkilöstön asema Ennen yhdistymistä on selvitettävä henkilöstövaikutukset mm. palvelussuhteen ehtoihin ml. palkkausjärjestelmä lm- ja ts- organisaatioissa muutokset työmatkoissa (pituus, etätyö, joustot, työaikapankki, terveellisyys ja turvallisuus ) johtajuus ja johtamisjärjestelmissä Työhyvinvoinnista huolehdittava joka tilanteessa Viestinnästä huolehdittava (tiedonsaanti ja vaikuttaminen) Muutokset huomioitava koulutus- ja henkilöstösuunnitelmissa 18

19 Vapaan sivistystyön rahoitusuudistuksen tausta ja lähtökohdat Kehyspäätöksen mukaan vapaan sivistystyön valtion rahoitusta vähennetään 10 milj. eurolla vuodesta 2015 lukien ja 18,5 milj. eurolla vuoden 2017 tasolla; ,5 milj.e Vastaavien kustannussäästöjen mahdollistamiseksi toteutetaan vapaan sivistystyön rakenteen ja rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistus Nykytila TAEssa määritellään oppilaitoksille jaettavat suoritekiintiöt (opiskelijaviikot, opetustunnit, opintokerhotunnit, opiskelijavuorokaudet ja opiskelijapäivät) Suoritteet on jaetaan oppilaitosten kesken niiden aiempina vuosina toteuttamien suoritteiden suhteessa; tarkasteluvuosi 4v välein Kansanopiston, kansalaisopiston ja kesäyliopiston valtionosuus 57 %, opintokeskuksen ja liikunnan koulutuskeskuksen 65 % Kansanopistolla, jolla pääasiallisena koulutustehtävänä vaikeasti vammaisille järjestettävä koulutus, valtionosuus 70 % 19

20 Keskeiset ehdotukset Kiintiöidään suoritteiden jakosuhteet kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa 90 % ylläpitäjille myönnetystä rahoituksesta muodostuisi kiinteästä osuudesta joka on sama vuodesta toiseen niin kauan kun talousarvion rahoitustasoa ei muuteta 10 % rahoituksesta olisi liikkuva osa, johon vaikuttaa kansanopistoissa opiskelijaviikkojen toteutuminen ja kansalaisopistoissa mm. väestöpohjan muutos ja työttömyyden muutos Yksinkertaistetaan kunkin oppilaitosmuodon yksikköhinnan määräytymistä siten, että luovutaan epätarkoituksenmukaisista korotuksista ja vähennyksistä Kansalaisopistojen asukastiheysporrastuksesta luovutaan, muutos otetaan huomioon oppilaitokselle jaettavassa suoritemäärässä Kansanopistoissa siirrytään yhteen valtionosuusprosenttiin (57 %), vaikeasti vammaisille annettavan koulutuksen yksikköhinnan korotukset säilyisivät ennallaan Selkeytetään vapaan sivistystyön koulutusta koskevia säännöksiä siten, että lain piiriin kuuluvan toiminnan ja muun toiminnan, kuten maksullisen palvelutoiminnan raja selkeytyy 20

21 Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen OKM nimennyt työryhmän, dl Työryhmän tulee laatia ehdotukset Järjestelmän kehittämisestä siten, että työelämälähtöisyys entisestään vahvistuu ja osaamisen hankkimistavasta riippumattomuus turvataan Tutkintotoimikuntien aseman ja tehtävien nykyistä tarkemmasta määrittelystä Tutkintotoimikuntien ja valmistavan koulutuksen järjestäjien välisestä sopimusmenettelystä Tutkintotoimikuntien riittävästä resurssoinnista ja toimintatavoista Näyttötutkintojen ja niihin valmistavan koulutuksen laadun varmistamisesta 21

22 Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen OPH:n alaisuuteen sihteeristö Tutkintotoimikuntien määrä 50:een Asiantuntijoita kutsutaan tarvittaessa Tutkintotilaisuuksien arvioijien rooli korostuu Tutkintotoimikuntien rooli laadun vahtina Järjestämissopimukset, järjestämisedellytykset Palautteen arviointi Tutkintoja nyt 374; haasteellinen yhtälö, miten eri tutkinnot jaetaan toimikuntien kesken 22

23 ESR-ohjelmakausi > Opettajuushanke ammatillisesti suuntautuneelle ja vapaan sivistystyön sektorille, OAJ:n aloite HAMK:n opettajakorkeakoulu vienyt aloitetta eteenpäin: sai euroa Uudenmaan ELY-keskukselta esiselvitystä varten Esiselvitys: Opettajat rakennemuutoksessa; OAJ ohjausryhmässä Haastattelupaikkakuntina Helsinki, Espoo, Hämeenlinna, Turku ja Kouvola Kussakin haastateltavina edustajat eri oppilaitosmuodoista: AKM, ammatillinen nuorisoaste, ammatillinen aikuiskoulutus, vapaa sivistystyö (kansalaisopisto), TE-keskus Haastatteluaineisot valmis loppuvuodesta Tämän jälkeen tarkoituksena hakea ESR-hanketta, koska myös opetusala on rakennemuutosala: 23

24 ESR-ohjelmakausi Toimintalinja 4 (OKM). Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR) Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen 24

25 25

26 26

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä

Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä Aikuisten erityisohjauksen suositukset ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Erilaiset oppijat -teematyöryhmän raporttityöryhmä 2013 Sisällys Suosituksen saate... 2 1. Johdanto... 3 2. Mitä erityisohjaus

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.)

OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ. Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) OPPISOPIMUSTYYPPISEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN MALLIA ETSIMÄSSÄ Irene Gröhn (toim.) kirjoittajat ja Turun yliopiston koulutus-

Lisätiedot

Työryhmien laatima tausta-aineisto

Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvottelut 2015 Työryhmien laatima tausta-aineisto Hallitusneuvotteluiden työryhmien laatima tausta-aineisto on julkaistu. Aineistoa ei ole käsitelty tai hyväksytty neuvotteluiden johtoryhmässä.

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö PESONEN, HELI OPISKELIJAPALAUTTEEN MERKITYS NÄYTTÖTUTKINTOTOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Oulun seudun ammattiopisto Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa

OPS, yhteinen osa 1 (43) Hyväksytty 14.4.2014 /jory Päivitetty 2.10.2014 2.10.2014. Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 1 (43) Päivitetty Opetussuunnitelman yhteinen osa OPS, yhteinen osa 2 (43) Päivitetty Sisällysluettelo JOHDANTO... 4 I HYRIA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄNÄ... 5 1 HYRIAN ORGANISAATIO, STRATEGIA

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen

Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Avointen yliopistojen ja kesäyliopistojen yhteistyökäytänteiden kehittäminen Suomen kesäyliopistot ry Sirkku Anttonen julkaisija: suomen kesäyliopistot ry Taitto: Atomi, Paino: Cityoffset Oy, Tampere 2007

Lisätiedot