Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero Korjaussuunnitelmaselostus. Oulainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883. Korjaussuunnitelmaselostus. Oulainen"

Transkriptio

1 Sivu 1 (1) Tulostettu: Oulainen Oulaistenkosken silta Siltakatu /Oulainen Suunnitelman numero 7883 Korjaussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta (m) 22,0+27,50+22,0 Hyödyllinen leveys (m) 14,10 Vapaa-aukko (m) 20,95+>26,30<+20,95 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus (m) 83,6 Kannen pituus (m) 72,5 Suunnittelukuorma PKM71, Ek1 Yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2006 Versiotarkenteet Osa 1:2010, Osa 3:2008 Sijaintikoodit 000 Koko silta 110 Maatuki T1 140 Maatuki T4 300 Välituet 400 Päällysrakenne 600 Varusteet ja laitteet 900 Muut siltapaikan rakennusosat Suunnittelutoimisto Ramboll Finland Oy Vierimaantie YLIVIESKA SUUNNITTELIJA Laati: Kimmo Juopperi Tarkasti: Tuomo Koskela TILAAJA Tarkastus Hyväksyntä SILAVA 2009

2 42001 SILLAN KORJAAMINEN SILTAPAIKKA Oulaistenkosken silta sijaitsee Oulaisten kaupungin keskustassa Siltakadulla ylittäen Pyhäjoen. Tie siltapaikalla on suora ja pystygeometria on suunnitelman paalutussuunnassa nouseva (i=0,005). Ajoradalla on kaksipuolinen sivukaltevuus (nykyinen 0,025, tuleva 0,025) ja kevyenliikenteen väylät ovat kallistettu ajoradalle päin (0,02). NYKYINEN SILTA Vuonna 1976 rakennettu silta on tyypiltään 3-aukkoinen teräsbetoninen jatkuva ontelolaattasilta. Tuet ovat massiivisia teräsbetonitukia jotka on perustettu kallioon. Päällysrakenteen poikkileikkauksessa on 9 kpl kierresaumattua, ø800mm teräksistä kevennysputkea, yhteensä putkia on 54 kpl Pintarakenteet ovat seuraavat ylhäältä alaspäin lueteltuna (vuonna 2005 tehdyn erikoistarkastuksen mukaan): Pintarakenteet ajorata: kevyenliikenteen koroke: päällyste (Ab) mm 50 mm suojabetoni 75 mm mm vedeneristys 5..6 mm 3 mm Nykyiset varusteet ja laitteet sillan kaide on korkea, tiheä sälekaide kolokiinnityksellä. Johteena on kuumasinkitty tiejohde. sillassa on tippuputket sekä syöksytorvet pintavesille 12 kpl teräksisiä rullalaakereita (tuet T1,T3 ja T4) ja tuella T2 neljä kiinteää laakeria päällysrakenne jatkuu lippana maatuen otsamuurin ylitse ja päällysteessä on vastaavalla kohdalla sauma oikeassa reunassa on yksi ja vasemmassa reunassa kaksi teräksistä valaisinpylvästä, kaapelointi on reunapalkin sisäreunassa ontelolaatan vasempaan sivupintaa on kiinnitetty 2 kaukolämpöputkea sekä sähkö/puhelinkaapelikotelo. Siltapaikan rakenteet sillan keilat ovat kiviverhoiltu. Silta on suunniteltu liikennekuormalle PKM 71, Ek1

3 NYKYISEN SILLAN KUNTO Sillalle on tehty erikoistarkastus v. 2005, (täydennetty 2012) jossa on todettu korjausta vaativia vaurioita; ohuthietutkimuksen perusteella kannen yläpinnan betoni ei ole pakkasenkestävää pintarakenteet vuotavat päällysrakenteen reuna-alueilla reunapalkeissa on rapautumista ja kloridipitoisuudet ovat koholla kaiteiden kolokiinnitys on aiheuttanut reunapalkkiin lukuisia halkeama/ lohkeamavaurioita (liikenneturvallisuutta vaarantava tekijä), lisäksi ajotiejohteissa ja kaidepylväiden juurissa on ruostumista saumaukset sillan päissä ovat halkeilleet maatukien etumuureissa on halkeilua kuivatusrakenteet ovat ruosteessa ja ne ovat liian lyhyet. Tässä suunnitelmassa esitetään korjaustoimenpiteet seuraaville pääkohdille: - tien poikkileikkauksen muuttaminen ja sillan pohjoispäähän suunnitellusta kiertoliittymästä johtuvan T4 -tuen siipimuurirakenteiden uusimisen - maatukien etumuurien halkeamien injektointi - reunapalkkien uusiminen ja impregnointi (valaisinpylväille kiinnityslaiteet reunapalkkiin) - päällysrakenteen yläpinnan kunnostus (paikallisten vaurioiden laastipaikkaus) - pintarakenteiden uusiminen - kuivatuslaitteiden uusiminen (tippuputket ja syöksytorvet) ja pintarakenteen salaojien lisääminen - kaiteiden uusiminen - päällysrakenteen pinnan mahdollisten halkeamien epoksi-injektointi - laakereiden huoltokäsittely - saumausten uusiminen - pengerkaiteiden uusiminen - keilojen puhdistus SILLAT, LAATUVAATIMUKSET Sillalle on laadittu "Sillan laatuvaatimukset" missä on esitetty ne InfraRYL 2008, osan 3 mukaiset laatuvaatimukset, joilla voidaan selvittää rakenteiden kelpoisuus. Nykyisen sillan korjausta vaativat työvaiheet tehdään SILKO:n ohjeita noudattaen. Näissä työvaiheissa noudatetaan SILKO:n yleisiä laatuvaatimuksia ellei muuta mainita siltakohtaisissa laatuvaatimuksissa tai tässä selostuksessa. 1.1 Yleistä Työturvallisuus, yleisohje Ympäristönsuojelu, yleisohje

4 1.2 Betonirakenteet Betoni sillankorjausmateriaalina Purkamis- ja esikäsittelymenetelmät Halkeamien korjaaminen 1.6 Kuivatuslaitteet Sillan ja siltapaikan kuivatus 1.7 Saumat Liikunta- ja kutistumissaumat 1.8 Vedeneristykset ja päällysteet Vedeneristykset Päällysteet 1.9 Siltaan liittyvät laitteet Siltapaikan viimeistely Työssä noudatetaan seuraavia SILKO:n työkohtaisia laatuvaatimuksia ottaen huomioon tässä selostuksessa mainitut asiat: 2.2 Betonirakenteet Reunapalkin uusiminen Paikkaus ilman muotteja Halkeaman injektointi voimia siirtäväksi Vedeneristyksen alustan kunnostus Betonipinnan impregnointi Betonipinnan pinnoitus Tartuntaterästen ankkurointi Raudoituksen uusiminen 2.3 Teräsrakenteet Sillankaiteen uusiminen 2.6 Kuivatuslaitteet Tippuputken teko päällysrakenteeseen Reunasalaojan teko Pintavesien ohjauslaitteiden teko 2.7 Saumat Päällysteen ja betonirakenteen välisen sauman tiivistäminen 2.8 Vedeneristyksen ja päällysteet Vedeneristyksen uusiminen - kermieristys Asfalttipäällysteen uusiminen Korjausmateriaalit valitaan seuraavista SILKO:n tarviketiedoston ohjeista: 3.2 Betonirakenteet Vakiobetonit Paikkausaineet Injektointi-, imeytys- ja sulkuaineet Impregnointi- ja tiivistysaineet 3.6 Kuivatuslaitteet Sillan kuivatuslaitteet 3.7 Saumat Saumausmassat

5 3.8 Vedeneristykset ja päällysteet Kermieristysrakenteet Eristysmastiksit ja sillan reunan tiivistysaineet Muiden työvaiheiden ja laatuvaatimusten osalta noudatetaan InfraRYL:iä. Muut noudatettavat normit, ohjeet ja yleiset työselitykset: By 40 Betonirakenteiden pinnat 2003 By 41 Betonirakenteiden korjausohjeet By 50 Betoninormit 2005 TIEH Liikenne tietyömaalla, sulku ja varoituslaitteet TIEH v-09 Liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat Pank ry Asfalttinormit 2011 TYLT Tien rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset TIEH v-05 Siltojen ylläpidon tuotevaatimukset TIEH v-04 Siltojen hoidon ja ylläpidon laatuvaatimukset Liikenneviraston ohjeita LO 20/2012 Liikenneviraston ohjeita LO 24/2010 Eurokoodin sovellusohje Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet - NCCI 1 Eurokoodin sovellusohje Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI 2 Tiehallinnon selvityksiä 31/2005 Purkumateriaalien käsittely siltojen korjauksessa ja tienrakentamisessa SILLAT, LAADUNVARMISTUS Käytettäviltä tuotteilta ja menetelmiltä edellytetään seuraavaa: Käytettävien tuotteiden ja työn lopputuloksen on täytettävä InfraRYL:n ja SILKO:n sekä suunnitelmasta laaditun "sillan laatuvaatimukset" ja tämän selostuksen laatuvaatimukset SILLAT, MITTAUKSET Sillan mitat on tarkistettava ennen korjaustyön aloittamista. Suunnitelmissa esitetyt mitat perustuvat alkuperäiseen suunnitelmaan. Nykyinen pintarakennepaksuus ajoradan alueella on erikoistarkastuksen mukaan mm ja uusi pintarakenne on 130 mm, reunapalkkien korkeus on esitetty suunnitellun tasausviivan korkeuden mukaan (piirustuksissa stsv).

6 VANHOJEN RAKENTEIDEN SUOJELU JA PURKAMINEN Nykyisen sillan reunapalkit puretaan piikkaamalla mittapiirustuksen mukaisessa laajuudessa. Purettujen pintojen on vastattava pestyn työsauman vaatimuksia. Osaa olemassa olevista raudoituksista käytetään lisätartuntoina eikä niitä saa katkaista tai vahingoittaa. Maatuen T4 siipimuurit ja reunapalkit piikataan (piikkausrajat esitetty piirustuksissa R15/7883 r-3 ja r-4), siipimuurien rakentamisen vuoksi kaukolämpöputket ja kaapelikotelo täytyy siirtää. Siirtotöistä tulee sopia laitteiden omistajien kanssa. Pintarakenteet poistetaan kokonaan jyrsimällä ja/tai esim. kaivinkoneen tasareunaisella kauhalla. Päällysrakenteen yläpinnan paikallisten vaurioiden laajuus selvitetään pintarakenteiden poistamisen jälkeen tehtävässä katselmuksessa, korjaustoimenpiteinä on jyrsintä ja laastipaikkaus sekä mahdollisten halkeamien epoksi-injektointi. Sillan nykyiset kaiteet poistetaan. Kaiteet puretaan ja katkotaan sopivan kokoisissa osissa. Nykyiset tippuputket ja syöksytorvet poistetaan. Tulopenkereillä päällystettä poistetaan urakkarajaan saakka, urakkarajat on esitetty R15/7883 r-1 piirustuksen tasokuvassa ja leikkauksessa A-A Nykyiset pengerkaiteet puretaan. Nykyiset valaisinpylväät (3kpl) kiinnikkeineen (6kpl) poistetaan. Purkujätteet toimitaan kaatopaikalle, tilaajan osittamaan uusiokäyttövarastoon tai muuhun tilaajan osoittamaan paikkaan SILLAT, JÄRJESTYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET Työmaan liikennejärjestelyt Korjaustyön toteutus ja liikennejärjestely suunnitellaan siten, että silta voidaan sulkea pintarakenteiden uusimisen ajaksi yleiseltä ajoneuvoliikenteeltä, kevyelle liikenteelle on järjestettävä turvallinen yhteys sillalla koko korjaustyön ajaksi. Ajoneuvoliikenne ohjataan sillan ohi olemassa olevan tieyhteyksien kautta. Liikennemäärä sillan kohdalla: Siltakatu, liikennemääristä ei ole tietoa. Nopeusrajoitus on sillan kohdalla 50 km/h. Liikenteen ohjaus ja liikennemerkit järjestetään julkaisun "Liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat (TIEH v-09)" ja "Liikenne tietyömaalla, sulku- ja varoituslaitteet (TIEH )" mukaisesti Töiden järjestely Ennen korjaustöiden aloittamista muistettavat asiat: Urakoitsijan tulee selvittää olemassa olevien johtojen sekä putkien sijainti ennen töiden aloittamista Työmaan turvallisuussuunnitelma

7 Liikennejärjestelyiden toteutuksen suunnittelu Purkumenetelmien ympäristöhaitat Kaapelikatselmukset Ennen purku- ja rakentamistöitä tulee kaapelien ja johtojen suojauksesta, siirrosta, poistosta tai muusta niihin kohdistuvasta toimenpiteestä olla rakennuttajan ja laitteen omistajan hyväksymä suunnitelma. Siltaan on kiinnitettynä ainakin seuraavia rakenteita: vasemmalla puolella on kaapelikotelo, reunapalkkien sisäreunassa on valaistuksen sähkökaapelit. vasemmalla puolella kotelon sivupinnalla on kaukolämpöputket (2kpl), jotka on kiinnitetty T4 - tuella purettavan siipimuurin sivupintaan KAIVUTYÖT Maatukien (T1 ja T4) päätyjä avataan tarvittavilta osin maatukien reunapalkkien uusimista varten. Kaivut on suunniteltava siten, ettei työn suunnitelmanmukaista toteutusta vaaranneta eikä työstä aiheudu vaaraa tai vahinkoa olemassa oleville rakenteille, työntekijöille, työkoneille tai ulkopuolisille TÄYTÖT Sillan päädyt (avatuilta osin) täytetään kantavan kerroksen laatuvaatimukset täyttävällä murskeella (# mm), pintaan ohut profilointikerros mursketta (# mm). Mursketäyttö tiivistetään tärylevyllä. Tiivistysvaatimus on 95 % parannetun Proctorkokeen maksimitiiveydestä. Työvaiheessa noudatettavat ohjeet: TYLT: Yleiset perusteet -leikkaukset kaivannot ja avo-ojarakenteet, Penger- ja kerrosrakenteet, -lisäykset ja muutokset vuonna 2000 (TIEL ) SILLAN TUKIRAKENTEET MAATUET Maatukien korjaus Yleistä Sillan maatukien reunapalkit uusitaan (katso kohta Betonirakenteet päällysrakenteessa, reunapalkkien uusiminen), piirustuksien R15/7883 r-1, 3, 4 ja 5 mukaan. Reunapalkkeihin käytetään halkeamariskin pienentämiseksi muovikuitubetonia (InfraRYL ). T4- tuella molemmat siipimuurit puretaan suunnitelmien mukaisesti.

8 Uudet siipimuurit rakennetaan piirustuksissa esitetyillä mittatiedoilla (tartunnat, raudoitus, muotitus, valutyöt) Maatukien etumuurien näkyvät halkeamat (>0,2 mm) injektoidaan epoksilla ohjeen SILKO mukaan. Piikkaustyö T4 -tuella vasemman puolen siipimuurin uusiminen aloitetaan otsamuurin kohdalta, oikealla puolella siipimuurin rakentaminen aloitetaan 3,0m otsamuurin pystypinnasta, piikkaus rajataan suoraviivaisesti ja ulotetaan vähintään niin syvälle, että nykyiset sivupinnan teräkset paljastuvat, korkeustasot on esitetty ko. piirustukissa. Piikatun pinnan on oltava rosoinen ja karkea (InfraRYL:n mukainen pesty työsauma), eikä siinä saa esiintyä epäpuhtauksia tai irtonaista betonia. Raudoitustankojen puhdistus ja suojaus Piikkauksessa esiin tulleet ja rakenteeseen jätettävät raudoitustangot puhdistetaan puhtausasteeseen Sa 2½. Kaikki tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasvat, pölyt jne. on poistettava. Pahoin ruostuneet ja purettaessa mahdollisesti vaurioituneet raudoitustangot korvataan uusilla (SILKO 2.262). Korjaustoimenpiteiden jälkeen maatukien betonipinnat pinnoitetaan sementtipohjaisella halkeamia silloittavalla ja kloridien tunkeutumista estävällä pinnoitteella esim. Thoroseal FX110 (reunapalkkeja ei pinnoiteta). Pinnoitteella tulee olla hyvä kyky ehkäistä kloridien tunkeutumista betonirakenteeseen sekä halkeamien silloituskyky. Pinnoitus suoritetaan ohjeen SILKO mukaan. Laadunvarmistus: Pinnoitustyön jälkeen pinnoitteen vetolujuus mitataan vähintään 3 kohdasta. Tartuntalujuusvaatimus on 0,8 MPa SILLAN PÄÄLLYSRAKENTEET BETONIRAKENTEET PÄÄLLYSRAKENTEESSA Päällysrakenteen reunapalkit uusitaan. Teline- ja muottisuunnitelmat on tehtävä erillisen suunnitelman mukaan (eivät sisälly tehtyyn korjaussuunnitteluun). Suunnitelmat on hyväksytettävä tilaajan edustajalla. Reunapalkkeihin käytetään halkeamariskin pienentämiseksi muovikuitubetonia (InfraRYL ). Työnsuoritus Nykyiset reunapalkit puretaan piikkaamalla piirustuksien R15/7883 r-2,3,4 ja 5 mukaan. Piikkausraja on esitetty detaljipiirustuksessa. Näkyvien pintojen piikkausrajat tehdään suoraviivaisesti esim. kulmahiomakoneella.

9 Nykyiset (säilytettävään betonirakenteeseen kiinnittyvät) raudoitukset jätetään tartunnoiksi. Pahoin ruostuneet ja purettaessa vaurioituneet raudoitteet korvataan uusilla. Uudet tartuntateräkset ankkuroidaan kemiallisesti esim. Hiltin massalla, jolloin poratun reiän halkaisija tehdään valmistajan ohjeen mukaan (SILKO 2.261). Kts. piirustus R15/7883 r-2,3,4 ja 5. Tartuntaterästen kiinnittyminen todennetaan massan kovetuttua kopauttamalla vasaralla kevyesti tangon päähän, jolloin tulee kuulua korkea ja terävä sointi. Irtonaisten tartuntojen kiinnitys tulee uusia. Uusi reunapalkki on tyypiltään ns. matala reunapalkki. Näkyviin jäävissä pinnoissa käytetään muottilautana mitallistettua raakalautaa sahapinta betonia vasten. Reunapalkkiin asennetaan muoviset varausputket (M50, PEH) ja niihin asennetaan kaapelit, jotka johdetaan penkereellä lähimpiin olemassa oleviin pylväisiin tai asennuskaappeihin (kts. valaistussuunnitelma). Piikattua betonipintaa kostutetaan noin vuorokausi ennen reunapalkin valun aloittamista. Pinnan on oltava valettaessa mattakostea (ei märkä). Valuja jälkihoidetaan kastelemalla (vesisumutus) ja suojaamalla pinnat esim. muovikalvolla vähintään viikon ajan. Reunapalkit impregnoidaan vettä hylkivällä impregnointiaineella. Impregnointi aineena käytetään tuotemerkkiä "StoCryl HG 200" tai vastaava, joka estää hyvin kloridien tunkeutumista betonirakenteeseen (SILKO ja 3.252). Reunapalkit voidaan impregnoida mainitulla tuotteella 28 vrk reunapalkkien valun jälkeen. Liittyvät työvaiheet: Uuden kaiteen rakentaminen Reunasalaojan teko Tippuputkien uusiminen. Vedeneristysalustan kunnostaminen SILLAN KANNEN PINTARAKENTEET ERISTYS Päällysrakenteen vedeneristys. Vedeneristys tehdään kaksinkertaisena kumibitumikermieristyksenä InfraRYL ja SILKO-ohjeiden ja mukaan. Kermieristyksen käyttöluokka on Eristettävä alusta suihkupuhdistetaan kauttaaltaan. 2. Alusta käsitellään tartunta-aineella (kumibitumiliuos), 0,2-0,3 kg/m2 (SILKO 2.811). 3. Aluskermit kiinnitetään liimaamalla kumibitumilla KB 100/50, jota käytetään vähintään 1,5 kg/m2. Vedeneristys päätetään sillan reunoissa reunapalkkeihin. 4. Kermit levitetään sillan pituussuuntaisesti aloittaen alimmasta kohdasta. Limityksen tulee olla sivusaumoissa vähintään 100 mm ja jatkoksissa vähintään 150 mm. 5. Ylemmän eristyskermin saumat eivät saa tulla alemman kerroksen saumojen

10 kohdille. 6. Läpiviennit tiivistetään SILKO-ohjeen mukaisesti. 7. Kumibitumikermejä ei saa kuumentaa liiaksi. Poimuuntuneet kermit on vaihdettava uusiin. 8. Eristys tiivistetään reunapalkkien sisäpintaan ja 250 mm kermieristyksen päälle sivelemällä kaksi kerrosta kumibitumia (KB 100) a'1,5 kg/m2. Kermieristyksestä tehdään tarvittavat laadunmittaukset (InfraRYL ). Työnsuoritus Kannen yläpinta kunnostetaan (SILKO 2.240) Päällysrakenteen vedeneristys tehdään 2-kertaisena kermieristyksenä ohjeen SILKO mukaan. Vedeneristys suojataan suojabetonilla Liittyvät työvaiheet Tippuputkien teko Reunasalaojan teko Eristyksen alustan vaatimukset Vedeneristyksen alustan kunnostus. Sillalle tehdyssä erikoistarkastuksessa havaittiin kansilaatan yläpinnassa alkavaa pakkasrapautumista (vedeneristys on vuotanut). Eristysalustan kunnon tutkiminen. Pintarakenteiden poistamisen jälkeen pidetään katselmus, johon osallistuvat tilaajan, urakoitsijan ja valvojan edustajat. Katselmuksessa päätetään urakoitsijan etukäteen teettämien kannen yläpinnan vetokokeiden (6 kohdasta), kloridipitoisuusmääritysten (vähintään 6 sarjaa, yksi sarja sisältää näytteet mm ja mm) sekä silmämääräisen arvion perusteella lopullinen työtapa, jolla huonokuntoinen betoni poistetaan (kevyellä jyrsinnällä) ja mitä aluetta se koskee ja miten syvälle poisto ulotetaan. Tartuntapinnan vetolujuuden on oltava vähintään 1,5 N/mm 2 ja kloridipitoisuus saa olla korkeintaan 0,07 p-%, raudoituksen tasolla korkeintaan 0,02 p-% (happoliukoisena määritettynä = HL). Kansilaatan yläpinnan betonipeitepaksuudet tulee selvittää ennen jyrsintää/piikkausta. Nykyisiä yläpinnan teräksiä ei saa vahingoittaa. Purkutyö Kannen pintarakenteet puretaan suunnitelmassa esitettyjä vaatimuksia noudattaen. Urakoitsijan tulee laatia em. suunnitelma ja toimittaa se tilaajan edustajalle 2 viikkoa ennen töiden aloittamista. Huom! Eristysmateriaalin PAH tutkimus! Pintarakennekerrokset, suojakerros ja vesieristys poistetaan varovasti esim. tasareunaisella kaivinkoneen kauhalla, konepetkeleellä tai jyrsien. Mikäli kannen yläpinnasta joudutaan pintarakenteiden purkamisen jälkeen tehtävän katselmuksen perusteella poistamaan rapautunutta tai kloridisoitunutta betonia,

11 käytetään ensisijaisena purkamismenetelmänä jyrsintää. Mikäli jyrsintää ei voida käyttää teräksiä suojaavan betonipeitteen paksuuden johdosta, piikataan pienemmät alueet piikkausvasaralla. Jos on kyse laajemmista alueista, tehdään koko yläpinnan piikkaus vesipiikkauksena (vesipiikkauksesta on sovittava tilaajan kanssa). Tukien kohdalla ei saa paljastaa kerralla kaikkia teräksiä vaan piikkaus/korjausvalu shakkiruudukossa 3x3 m2. Jos esiin tulleen teräksen piiristä paljastuu enemmän kuin 40 %, niin piikkaus ulotetaan raudoitustangon taakse vähintään 20 mm. Piikkauksessa esiin tulleita rakenteellisia teräksiä ei saa vahingoittaa eikä katkoa, vaan ne tulee jättää rakenteeseen, ellei tilaajan edustaja toisin määrää. Mikäli raudoitusta jouduttaisiin piikkaamaan näkyville laajalta alueelta, tulee urakoitsijan ottaa yhteyttä tilaajan edustajaan ja suunnittelijaan. Piikatun pinnan on oltava rosoinen ja karkea (InfraRYL, mukaisesti sauman on vastattava pestyä työsaumaa) eikä siinä saa esiintyä epäpuhtauksia tai irtonaista betonia. Piikattava alue rajataan suoraviivaiseksi. Alustan kunnostustyö Piikkauksessa esiin tulleet ja rakenteeseen jätettävät raudoitustangot puhdistetaan. Mikäli piikkaustyö tehdään vesipiikkauksena, ei erillistä raudoitustankojen suihkupuhdistusta tarvitse tehdä, muuten teräkset puhdistetaan puhtausasteeseen Sa 2½. Kaikki tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasvat, pölyt jne. on poistettava. Pahoin ruostuneet ja purettaessa mahdollisesti vaurioituneet raudoitustangot korvataan uusilla vastaavilla teräksillä. Mikäli eristysalustasta paljastuu rakenteellisia halkeamia, korjataan ne injektoimalla epoksilla. Injektointi tehdään erillisen suunnitelman mukaisesti (Injektoinnista on sovittava eristysalustalle tehtävän katselmuksen yhteydessä). Plastisesta painumasta ja kutistumasta johtuvat halkeamat imeytetään kapillaarisesti. Mahdollinen (varaudutaan tekemään) muotoiluvalu tehdään betonilla (C30/37, P30), jonka kutistuvuus <0,6 promillea (mm/m) / 14 vrk (SILKO 2.240, SILKO 1.202, SILKO 1.801). Valun paksuuden tulee olla vähintään 20 mm. Kannen yläpinnan viettokaltevuuden tulee olla vähintään 2 % muotoiluvalun jälkeen. Valmiin pinnan kallistus tehdään siten, että poikkileikkauksen alin kohta on tippuputkilinjalla. Eristysalusta suihkupuhdistetaan ja imuroidaan. Eristysalustan kunnostustyöstä on pidettävä pöytäkirjaa. Liittyvät työvaiheet: Reunapalkin uusiminen. Tippuputkien ja salaojan teko SILLAN PÄÄLLYSTE ERISTYKSEN SUOJAUS Ajoradan kohdalla vedeneristyksen suojakerros tehdään suojabetonista (C35/45-3, P30), paksuus 50 mm, InfraRYL kohdan mukaan.

12 Suojabetonikerros tehdään tippuputkilinjalle saakka (ks. R15/7883 r-2, Kannen pintarakenteet 1:20). Kevyenliikenteen korotusosalla eristys suojataan kuitukankaalla ja suojahiekkakerroksella, täyte tehdään kantavan kerroksen laatuvaatimukset täyttävästä murskesorasta # ASFALTTIPÄÄLLYSTEET Päällystekerrokset ovat ajoradan pinnasta lukien: -- päällystekerros AB 16/ mm -- päällystekerros AB 11/70 30 mm -- kevyenliikenteen päällystekerros AB 16/ mm Päällystäminen suoritetaan ohjeen SILKO mukaan PÄÄLLYSTEEN SAUMAT Päällysteen saumoissa (reunapalkin ja päällysteen sekä päällysrakenteen päätyjen poikkisaumoissa) käytetään Liikenneviraston käyttöönsä hyväksymiä tartunta-aineita ja saumausmassoja. Saumojen teossa noudatetaan ohjeita SILKO ja SILLAN VARUSTEET JA LAITTEET SUOJALAITTEET KAITEET JA JOHTEET Sillankaiteen uusiminen Työnsuoritus Uusi sillankaide on tyypiltään Tieh H2, harva sillankaide, säleikkö, 2-putkijohde. Ks. piirustus R15/7883 r-1. Kaide kiinnitetään reunapalkkiin kuumasinkityillä pulteilla, aluslevyissä on huomioitava muuttunut paksuus. (Liikenneviraston kirje , 3264/067/2010). Aluslaattoja, M HV (t=5,0mm), ISO 7094, DIN 440 R ja M HV (t=6,0mm), DIN Kaiteisiin tehdään liikuntajatkokset piirustuksen R15/7883 r-1 mukaisiin kohtiin KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKET Päällysrakenteeseen asennetaan tippuputkia piirustuksen R15/7883 r-2 ja ohjeen SILKO mukaan. Nykyiset tippuputket poistetaan ja kolot paikataan ohjeen SILKO mukaan.

13 Uudet tippuputket tehdään piirustuksen R15/DT1 mukaan piirustuksessa R15/7883 r-2 Kuivatus 1:200 esitettyihin paikkoihin huomioiden kevennysputkien sijainnit. Tippuputkien lopullinen pituus varmistetaan reikien porauksen jälkeen, vähintään 100 mm päällysrakenteen alapinnan taso KANNEN PINTAVESIPUTKET Päällysrakenteeseen asennetaan syöksytorvet piirustuksen R15/7883 r-2 ja ohjeen SILKO mukaan. Nykyiset syöksytorvet poistetaan ja kolot paikataan ohjeen SILKO mukaan. Uudet syöksytorvet tehdään piirustuksen R15/DS1 mukaan piirustuksessa R15/7883 r-2 Kuivatus 1:200 esitettyihin paikkoihin huomioiden kevennysputkien sijainnit. Syöksytorvien lopullinen pituus varmistetaan reikien porauksen jälkeen, vähintään 100 mm päällysrakenteen alapinnan taso SALAOJAT Sillan päällysrakenteen molemmille reunoille asennetaan salaojat tippuputkilinjojen kohdille piirustuksen R15/7883 r-2 mukaan. Reunasalaoja tehdään piirustuksen R15/DS4 mukaan. Ympärystäyttö tehdään bitumilla sidotusta kiviaineksesta. Kiviaineksen päälle asennetaan kuitukangas (N3) ohjeen SILKO mukaan. Salaoja ulotetaan koko sillan matkalle KAAPELIT Siltavalaistus tehdään erillisen valaistussuunnitelman mukaisesti. Valaistuksen sähkökaapelit uusitaan ja asennetaan reunapalkkien sisään rakennettaviin suojaputkiin. Sähkön syöttökaapeli vedetään T4-tuen vasemmalta puolelta olevasta nykyisestä keskuksesta putkitetuilla maakaapeleilla ja tuelta T1 ja T4 oikea puoli maakaapelointi jatkuu ohitse sillan varsinaisen urakkarajan lähimpään nykyiseen valaisinpylvääseen saakka (urakkaan kuuluu kaapelointi, kaivu ja viimeistelytyöt näiltäkin osin). Reunapalkkeihin asennettavat varausputket päätetään sillan päihin (putket M50 (PEH). Varausputket on sidottava hyvin betoniteräksiin. Liitoskohdat tehdään jatkosmuhvein. Sillan teräksiä ei saa katkaista putken takia VALAISINPYLVÄÄT Valaisinpylväille asennetaan uusittavaan reunapalkkiin kiinnikkeet joiden paikat on esitetty R15/7883 r-1 tasopiirustuksessa. Pylvään kiinnityslaite tehdään piirustuksen Ty II/554 ja kiinnityslaitteen ankkurointi tulee piirustuksen Ty II/541A mukaan.

14 22200 LUISKAVERHOUKSET JA EROOSIOSUOJAUKSET Keilaverhoukset (kiviverhous) puretaan siipimuurien vierustoista (pinnoitusta varten). Pinnoitustyön jälkeen keilaverhoukset kunnostetaan alkuperäiseen muotoon ja keilat kunnostetaan tarvittavilta osin. T4 -tuella kiviverhous rakennetaan uudelleen uusien siipimuurien mukaan ja asennustöissä käytetään nykyisiä keilakiviä. Siltatyön valmistuttua tarkistetaan, ettei keiloihin ja luiskiin jää sinne kuulumatonta materiaalia. Työvaiheessa noudatettavat keskeiset SILKO-ohjeet SILKO Siltapaikan viimeistely SILKO Kivilaattaverhouksen teko 1800 PENKEREET JA TÄYTÖT 1811 Penkereet Tierakenteet Sillan tulopenkereillä urakkarajaan saakka poistetut päällysteet uusitaan (AB 16/~120 kg/m² ). Sillan ja penkereen tasaus sovitetaan jouhevaksi ajoradalla ja kevyen liikenteen väylillä Reunatuet Tuelta T1 reunakivet tehdään urakkarajaa saakka, T4-tuelta reunakivet upotetaan päällysteen tasoon urakkarajaan mentäessä, linjaus noudattaa kevyen liikenteen väylien reunalinjoja Kaiteet Pengerkaiteet Pengerkaiteet uusitaan; sillan joka kulmaan tehdään 20 m 2-putkijohteellista pengerkaidetta 2,0m tolppajaolla lisättynä kevyenliikenteen korotusosalla ja kaiteet päätetään 12 m viisteillä. LAADUNVARMISTUS Urakoitsija laatii työstä laaturaportin. Ominaisuudet osoitetaan vähintään "Sillan laaturaportti, laatimisohje (TIEH v-06)" osoitetussa laajuudessa. Raportin tulee sisältää mm. seuraavat asiat:

15 tiedot käytetyistä materiaaleista ja tarvikkeista korjaustyön aikaiset työsuunnitelmat tiedot tärkeimmistä työvaiheista, tarkastuksista ja työn lopputuloksesta koestustodistukset ja eri vaiheista tehdyt laadunvalvontapöytäkirjat mahdollinen muu kelpoisuutta osoittava aineisto TYÖTURVALLISUUS Työssä noudatetaan ko. työssä käytettävistä koneista ja laitteista annettuja määräyksiä ja ohjeita, sekä otetaan huomioon työntekijöiden terveys ja turvallisuus.

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Rakennussuunnitelmaselostus. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (1) Tulostettu: 18.8.2015 Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen

Lisätiedot

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3

Hollontien kivisilta. Sillan määräluettelo. /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan määräluettelo Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo

Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3. Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Peräläntien kiviholvisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1094/S3 Kivinen holvisilta (Kh) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 5,00... 7,13 Vapaa-aukko (m) 6,68+6,85 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459. Sillan määräluettelo. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (6) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19459 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys

Lisätiedot

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset

Numero Nimike Sijaintikoodi Yksikkö Määrä Huomautukset Sivu 1 (6) Järvenpään kaupunki (Uudenmaan ELY) S1 Haarajoen patosilta Haarajoen patosillan uusiminen/järvenpää Suunnitelman numero S1 Jännitetty betoninen ulokepalkkisilta (jbup) Jännemitta (m) (4,0) +25,0+

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan määräluettelo Sivu 1 (7) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi)

S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t. Sillan kustannusarvio. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (5) KaS (Kaakkois-Suomi) S302 KÄRJEN RS / Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen/lappeenranta Suunnitelman numero S/t Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2.50)+18.00+(2.50) Hyödyllinen

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/ Sillan määräluettelo Sivu 1 (5) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

Perälän. Tilaaja: Laati: Tarkastaja: Tarkasti: Hyväksyjä: Laihiantiee 50

Perälän. Tilaaja: Laati: Tarkastaja: Tarkasti: Hyväksyjä: Laihiantiee 50 KORJAUSSUUNNITELMASELOSTUS R15/1094/S3 Perälän ntien kiviholvisilta, Laihia ESIKOPIOO 16.4.2014 Tilaaja: Laati: 16.4.2014 Lauri Harle Tarkastaja: 23.4.20144 Pekka Panttila Tarkasti: 16.4.2014 Jari Visuri

Lisätiedot

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO

SILKO 2.613 REUNASALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET REUNASALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/06 (korvaa ohjeen 12/90) 2.613 1 VAURIO Reunaosat ovat eräs siltojen yleisimmin vaurioituneista kohdista,

Lisätiedot

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO

SILKO 2.614 POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO KUIVATUSLAITTEET POIKITTAISEN SALAOJAN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 5/06 (korvaa ohjeen 10/88) 2.614 1 VAURIO Kannen pintarakenteet vaurioituvat, jos vesi ei pääse poistumaan

Lisätiedot

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA

Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA Nissolan tasoristeysten poistot ja tiejärjestelyt, katu ja ratasuunnitelma Hy Kr 106+799, NISSOLAN ALIKULKUSILTA VIHDIN KUNTA Hy-Kr 106+799, Nissolan aks, siltasuunnitelma 1/ 16 Nissolan tasoristeysten

Lisätiedot

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE siltojen korjaus KUIVATUSLAITTEET TIPPUPUTKEN TEKO PÄÄLLYSRAKENTEESEEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET LIVI, Sillanrakentamisyksikkö 08/10 (korvaa ohjeen 3/90) 2.611 1 VAURIO Vesivuoto päällysrakenteen läpi

Lisätiedot

Emäkosken silta, katselmus

Emäkosken silta, katselmus 1 (6) Lausunto 31.10.2012 Emäkosken silta, katselmus 11.10.2012 1 Lähtötilanne Tämä lausunto perustuu sillalla 11.10.2012 tehtyyn katselmukseen. Katselmukseen osallistuivat Jouni Saranpää ja Markku Leppänen

Lisätiedot

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset

Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (8) Mustolan risteyssilta VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19188 Teräsbetoninen ulokelaattasilta (Bul) Jännemitta (m) (2,25) + 8 + 10 + 8 + (2,25) Hyödyllinen leveys (m) 11 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa

42210 Betonirakenteet päällysrakenteessa Arbortext Editor Unformatted Print: 42210_Terasbetonirakenteet_paallysrakenteessa.xml Printed Tue Sep 11 14:11:12 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2,

Lisätiedot

Pajalantien alikulkukäytävä, Järvenpää SILLAN KORJAUSTYÖ TYÖSELITYS/LAATUVAATIMUKSET

Pajalantien alikulkukäytävä, Järvenpää SILLAN KORJAUSTYÖ TYÖSELITYS/LAATUVAATIMUKSET Pajalantien alikulkukäytävä, Järvenpää SILLAN KORJAUSTYÖ TYÖSELITYS/LAATUVAATIMUKSET 5666 390 työselitys Teräsbetoninen ulokelaattasilta Jännemitat (2,50) + 10,00 + (2,50) HL 8,56 m Kokonaispituus 19,90

Lisätiedot

42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset

42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset 1 10.2.2012 InfraRYL 2006. Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat Tekstimuutokset (lihavoidut kohdat) 42300.3 Tekninen työsuunnitelma.2 12 kuten ennenkin ympäristönsuojelu, SILKO-ohje 1.112. Viitteet 5

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.914 BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET BETONIKIVIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 12/95) 2.914 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN MASTIKSIERISTYKSENÄ

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN MASTIKSIERISTYKSENÄ siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN MASTIKSIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 8 / 93) 2.812 1 VAURIO Mastiksieristyksen

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101

Lisätiedot

2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

2.811 KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN KERMIERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 11/06 (korvaa ohjeen 9/93) 2.811 1 VAURIO Vedeneristyksen uusimiseen johtavat

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 11 / 90) 2.813 1

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

Erikoistarkastusselostus

Erikoistarkastusselostus Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena välillä Kärki Mansikkala, Lappeenranta, Joutseno ja Imatra Siltojen erikoistarkastukset Erikoistarkastusselostus Hartikkalan alikulkukäytävä, KaS-1052 O: SISÄLLYSLUETTELO:

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

1(6) Siltatekniikka

1(6) Siltatekniikka 1(6) SILLAN LAATURAPORTTI A. YLEISET VAATIMUKSET 1. Yleistä Urakoitsijan velvollisuus on osoittaa tilaajalle tekemänsä sillan rakennus- ja korjaustyön kelpoisuus. Sitä varten urakoitsija laatii jokaisesta

Lisätiedot

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA

KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Maaseutu- ja tielautakunta 25.8.2016 Liite 1 61 KILPISALMEN SILLAN KORVAAMINEN TERÄSPUTKISILLALLA Hieppeen yksityistie Mikkeli Kilpisalmen silta 2 ASIAKIRJALUETTELO Sivut 1. Nykytilanne 3-4 2. Rakennussuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

SAUMARAKENTEET 2.712 MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE SAUMARAKENTEET MASSALIIKUNTASAUMAN KORJAAMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 2.712 1 VAURIO Massaliikuntasaumoissa esiintyy seuraavia vaurioita: Saumamassa kuluu ajourien

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

KUIVATUSLAITTEET 2.651 PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

KUIVATUSLAITTEET 2.651 PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET KUIVATUSLAITTEET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/04 (korvaa ohjeen 3/85) 2.651 1 VAURIO PINTAVESIEN OHJAUSLAITTEIDEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET Kuva 1. Pintavesien ohjauslaitteiden puuttuminen on

Lisätiedot

1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009. Työnro 424516. DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen

1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009. Työnro 424516. DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen 1 (27) Emäkosken silta H-1307 Nokia ERIKOISTARKASTUSRAPORTTI 22.10.2009 Työnro 424516 DI Markku Äijälä TkT Vesa Järvinen 2 (27) TIIVISTELMÄ Emäkosken silta on vuonna 1957 valmistunut teräsbetoninen holvisilta.

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN

BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN siltojen korjaus BETONIRAKENTEET RAUDOITUKSEN UUSIMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12 / 09 (korvaa ohjeen 06 / 83) 2.262 1 VAURIO Teräsbetonirakenteiden raudoitusta joudutaan

Lisätiedot

SK-942 Haarahongan risteyssilta, Siilinjärvi

SK-942 Haarahongan risteyssilta, Siilinjärvi Tekn. ltk. 25.1.2017 3 liite SK-942 Haarahongan risteyssilta, Siilinjärvi 1 Yleistä Sillan yleistarkastus pidettiin 22.9.2016 sillan luovuttamiseksi Siilinjärven kunnalle. Katselmukseen osallistuivat Jere

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

SILKO

SILKO SILKO 2017 25.1.2017 Nelikymppiset 40-vuotias SILKO onnittelee 40-vuotiasta Siltatekniikan päiviä. 25.1.2017 Liikennevirasto SILKO 2 SILKO historiaa Jouko Lämsän puheesta SILKOn 40:llä: 1970-luvun alussa

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan laatuvaatimukset

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (21) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan laatuvaatimukset Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet

42111 Betonirakenteiset pääty- ja välituet Arbortext Editor Unformatted Print: 42111_betonirakenteiset_paaty_ja_valituet.xml Printed Tue Sep 11 14:08:13 2012 User: lea.vettenranta Page: 1 Julkaistu: 2009/3, muuttumattomana Julkaistu: 2009/2, muuttumattomana

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus

Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (8) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET

BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN PINNOITUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 3/12 (korvaa ohjeen 12/93) 2.253 1 VAURIO Suojaamattomaan betonipintaan syntyy

Lisätiedot

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola

Liikenneviraston ja ELYkeskuksen. sekä arvonmuutosperusteet. PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Liikenneviraston ja ELYkeskuksen urakka-asiakirjat sekä arvonmuutosperusteet PANK menetelmäpäivä 29.1.2015 Katri Eskola Tilaajan vastuulla Eri sopimusmalleissa on erilaiset urakka-asiakirjat! T-urakka

Lisätiedot

siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus 2.815 KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET PUUKANNEN PÄÄLLYSTÄMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 12/92) 2.815 1 VAURIO Puukannen vaurioita ovat kuluma, ravistuminen

Lisätiedot

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä

SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA SI Ylä-Levintien alikulkukäytävä Siltatyöselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 12.5.2014 P23714 SILLAN RAKENTAMINEN 0. RAKENNUSKOHDE 0.1 RAKENNUSKOHTEEN

Lisätiedot

sortumis- eikä vahingonvaaraa. Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole näin esitetty.

sortumis- eikä vahingonvaaraa. Kaivumassoja ei saa läjittää vesistöön, ellei suunnitelmassa ole näin esitetty. Sivu 1 (11) Sulkutien alikulkukäytävä VT13/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19189 Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta (m) 5,4 Hyödyllinen leveys (m) 12,9...13,6 Vapaa-aukko (m) 5 Vinous

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (7) Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Sillan laatuvaatimukset Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m) 4.5 Vapaa-aukko (m) 6.845

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Otto Karhi puiston silta polku/oulun kaupunki Suunnitelman numero. Sillan laatuvaatimukset

Otto Karhi puiston silta polku/oulun kaupunki Suunnitelman numero. Sillan laatuvaatimukset Sivu 1 (7) Otto Karhi puiston silta polku/oulun kaupunki Suunnitelman numero Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7,1 Hyödyllinen leveys (m) 3,8 Vapaa-aukko (m) 6,6 Vinous (gon) 0 Kokonaispituus

Lisätiedot

Ramboll: Tehnyt / Tark Timo Säkkinen / Ilkka Kerola

Ramboll: Tehnyt / Tark Timo Säkkinen / Ilkka Kerola 1(10) Siltojen suunnitelmaselostus Ramboll: Tehnyt / Tark. 26.6.2015 Timo Säkkinen / Ilkka Kerola Espoon kaupunki: Tark./Hyv. Ely-keskus: Tark./Hyv. 2(10) UUDET SILLAT Yleistä kaikkia uusia siltoja koskevaa

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS

Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA TYÖSELOSTUS Ylivieskan kaupunki Tekninen palvelukeskus PL 70 84101 YLIVIESKA VIEMÄREIDEN SANEERAUS YLIVIESKA 2015-2016 2 (6) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT Rakennushankkeen kuvaus Työ koostuu jätevesiviemärin sujutuksesta

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita.

23.5.2012. Yksikköhintojen sisällössä noudatetaan soveltuvin osin InfraRYLin määrämittausperusteita. YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (5) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Syrjälän koulun lähiliikuntaalueen rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011

SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011 SEMTU OY RAKENTEIDEN VEDENERISTYSRATKAISUT 17.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...3 2. PENTAFLEX JÄRJESTELMÄ...4 2.1. Pentaflex KB:... 5 2.2. Pentaflex KB 8... 7 2.3. Pentaflex ABS... 9 2.4. Pentaflex

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje

Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaiteiden suunnittelu- ja asennusohje Reunakaide Ruukki W230 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2010 Reunakaide Ruukki W230/4, Ty3/51:2006 Sisältö Sovellusalue... 2 Asennus... 2 Kaiteiden käsittely...

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

SAUMA- RAKENTEET 3.731 SAUMAUSMASSAT 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET

SAUMA- RAKENTEET 3.731 SAUMAUSMASSAT 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Silko_ohje_3.731 21.6.2004 12:34 Sivu 1 SAUMA- RAKENTEET SAUMAUSMASSAT TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 4 / 04 (korvaa ohjeen 3 / 90) 3.731 1. KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTTÖRAJOITUKSET Tässä ohjeessa esitetään siltojen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3.

42001.3.3 Resurssit 1.3.3 42001.3.3.1 Henkilöstö 1.3.3.1 42001.3.3.2 Alihankkijat 1.3.3.2 42001.3.3.3 Työkoneet ja laitteet 1.3.3.3 42001.3.3. Vertailutaulukko InfraRYL - SYL 3.6.2008 InfraRYL:n mukainen numerojärjestys Jos SYL/SYL-R sarakkeessa ei ole numeroa, otsikko on vain InfraRYLissä. Kaikki käsitteet ja termit on siirretty InfraRYLin termihakemistoon.

Lisätiedot

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta

Espoon kaupunkirata välillä Leppävaara - Kauklahti Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Jännitetty betoninen jatkuva ulokepalkkisilta Ratsukadun alikulkusilta Hl 29,15 30,04 m Kokonaispituus 49,9 m 1,5 + 15,0 + 17,0 + 1,5 m 1,5 + 18,0 + 20,9 + 1,5 m Vinous 4 gon Vapaa

Lisätiedot

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta

Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta Liite 3, Lauttapaikan linjauksen siltavaihtoehdot; Riippusilta ja vinoköysisilta 1. Yleispiirustus v. 1992, kaksipyloninen riippusilta 2. Yleispiirustus v. 1992, kolmipyloninen riippusilta 3. Luonnospiirustus,

Lisätiedot

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO S/20034 20.1.2017 TAMPEREEN KAUPUNKI Siikin alikulkukäytävä, Tampere SILTAKOHTAINEN PERUSTAMISTAPALAUSUNTO Hyväksynyt: XXXX/Tampereen kaupunki xx.x.2017 Sisältö sivu

Lisätiedot

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi)

Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810. Sillan laatuvaatimukset. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (10) KaS (Kaakkois-Suomi) Akkamäen alikulkukäytävä 13/240/Lappeenranta Suunnitelman numero R15/18810 Teräksinen holvisilta Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 12,75 Vapaa-aukko (m) 4,6 Vinous

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.991 LUISKAN PORTAIDEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.991 LUISKAN PORTAIDEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET LUISKAN PORTAIDEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 3/85) 2.991 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET Portaat

Lisätiedot

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus

Ossinlammen siltakilpailu. Ossin olohuone. Suunnitelmaselostus Ossinlammen siltakilpailu Suunnitelmaselostus 1 Ratkaisun lähtökohdat Ehdotuksen perusideana on jatkaa Ossinlammen ympäristön puistomaista teemaa ja aktivoida aluetta. Silta on yksiaukkoinen palkkisilta,

Lisätiedot

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.916 NURMIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET 2.916 NURMIVERHOUKSEN TEKO 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA SILTAAN LIITTYVÄT RAKENTEET NURMIVERHOUKSEN TEKO TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 06/08 (korvaa ohjeen 11/97) 2.916 1 KÄYTTÖKOHTEET JA KÄYTÖN EDELLYTYKSET Nurmiverhousta

Lisätiedot

YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET

YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Yleisten alueiden alle 21.3.2017 1 (8) YLEISTEN ALUEIDEN ALLE TEHTÄVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Revisiot: Alkuperäinen: ins.tsto Pontek Oy Laat. 01.10.2013 Juhani Hyvönen Tark. 01.10.2013 Juhani

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

1 (4) Keikyän riippusilta YLEISTARKASTUS- RAPORTTI 3.10.2014. Työnro 429262. Ins. (AMK) Jetta Uotila DI Markku Äijälä

1 (4) Keikyän riippusilta YLEISTARKASTUS- RAPORTTI 3.10.2014. Työnro 429262. Ins. (AMK) Jetta Uotila DI Markku Äijälä 1 (4) YLEISTARKASTUS- RAPORTTI 3.10.2014 Työnro 429262 Ins. (AMK) Jetta Uotila DI Markku Äijälä Tarkastuslausunto 2 (5) 3.10.2014 Sastamalan kaupunki Yhdyskuntatekniikka Pasi Lähteenmäki 1 Yleistä Silta

Lisätiedot

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT

Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö. Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Tauno Hietanen Rakennusteollisuus RT Rakentamismääräyskokoelman B-sarja sisältö Materiaalikohtaiset ohjeet B2 Betonirakenteet erityisasiantuntija Rakennusteollisuus RT RakMK luotiin 1970 luvun jälkipuoliskolla Rakennusteollisuus RT ry 2 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA

PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: JOKIKUJA PORNAISTEN KUNTA LIITE URAKKATARJOUKSEEN: 31.3.2017 2(6) Rakennusaikana mahdollisesti tehtävät lisä- ja muutostyöt hinnoitellaan noudattaen jäljempänä mainittuja yksikköhintoja. Yksikköhintojen tulee vastata

Lisätiedot

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus

Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Siltojen tarkastukset 7.2.2018 Tarkastustoiminnan päämäärä ja tarkoitus Liikenneturvallisuuden takaaminen Taitorakenteen ja sen rakenteiden toimivuuden

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

MYLLYKYLÄNTIEN SILTA Sillan yleistarkastus

MYLLYKYLÄNTIEN SILTA Sillan yleistarkastus 1 Tein Myllykyläntien yksityistien siltaan 22.9.2009 yleistarkastuksen. Tarkastuksen tilasi THK:n Pj. Johan Lindberg. Silta on tyypiltään 1-aukkoinen puukantinen puupalkkisilta, jossa on teräsbetoniset

Lisätiedot

Siltojen korjaussuunnittelusta

Siltojen korjaussuunnittelusta BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN JA RAKENNUSFYSIIKKA Betonisiltojen korjausten erikoismenetelmät 7.2.2018 Siltojen korjaussuunnittelusta Siltojen tärkein tehtävä on siirtää kulkijat ja hyötykuorma esteen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

U-6515 ARENAN ALIKULKUKÄYTÄVÄ

U-6515 ARENAN ALIKULKUKÄYTÄVÄ U-6515 ARENAN ALIKULKUKÄYTÄVÄ SILLAN KORJAUSTYÖN TYÖSELITYS LIITTYY PIIRUSTUKSIIN R15 / KU106 19037 r-1, r-2 ja r-3 TERÄSBETONINEN VINOJALKAINEN LAATTASILTA SILLAN KOKONAISPITUUS = 9,75 m KANSILAATAN PITUUS

Lisätiedot

07/06/2012 Vesa Järvineni EXTERNAL

07/06/2012  Vesa Järvineni EXTERNAL 1 2 Ruukki Easy Bridge Terässiltapäivät 2012, Tampere Teknologiajohtaja, TkT, Vesa Järvinen 3 Luotettava ja nopea siltaratkaisu Esisuunniteltu tyyppiratkaisu Siltapaikkasovitusta vaille valmiit suunnitelmat

Lisätiedot

Sillan laaturaportti. Laatimisohje

Sillan laaturaportti. Laatimisohje Sillan laaturaportti Laatimisohje Sillan laaturaportti Laatimisohje Toteuttamisvaiheen ohjaus TIEHALLINTO Helsinki 2006 Verkkoversio http://www.tiehallinto.fi/sillat ISBN 951-803-656-X TIEH 2200044-v-06

Lisätiedot