HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Siltakohtainen työselitys ja laatuvaatimukset Hannikaisenkatu 17 PL 233, Jyväskylä (014) Faksi (014)

2 HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN (KeS-4782) KORJAUS, JYVÄSKYLÄ SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET Teräsbetoninen elementtirakenteinen laattakehäsilta Va.= 4,0 m Hl 17 m Vinous = 0 gon A-Insinöörit Suunnittelu Oy Laatinut: Tarkastanut: Jetta Uotila Markku Äijälä Jyväskylän kaupunki Tarkastanut: Hyväksynyt: A-Insinöörit Suunnittelu Oy ESPOO Harakantie 18 A Espoo Puh Fax TAMPERE Satakunnankatu 23 A Tampere Puh Fax Internet: Y-tunnus Kotipaikka Tampere

3 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 2 (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ YLEISET TYÖSELITYKSET JA OHJEET SILLAN YLEISKUVAUS KAAPELIT LIIKENNEJÄRJESTELYT JA TYÖTURVALLISUUS Tieliikennejärjestelyt Yleiset työturvallisuusvaatimukset TYÖSUUNNITELMAT TEHTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN ESITTELY SILLALLE TEHDYT TARKASTUKSET KORJAUSTOIMENPITEET BETONIRAKENTEET PURKUTYÖT Purettavat rakenteet Laatuvaatimukset Piikkaus Purku nostamalla Jyrsintä TELINEET JA MUOTIT RAUDOITUSTYÖT BETONOINTITYÖT BETONIPINTOJEN SYVÄIMPREGNOINTI PAIKKAUS ILMAN MUOTTIA HALKEAMIEN KORJAUS ELEMENTTIEN SAUMOJEN UUSIMINEN BETONIPINTOJEN PINNOITTAMINEN Kaukalorakenteen hiertopinnoitus Kehärakenteen ja siipimuurien joustosementtipinnoitus Töhrynsuojaus Portaiden pinnoitus PINTARAKENTEIDEN UUSIMINEN YLEISTÄ PINTARAKENTEIDEN PURKAMINEN KANSILAATAN KUNNON TARKASTUS VEDENERISTYSALUSTAN KORJAUS MUOTOILUVALU EPOKSITASOITUS VEDENERISTYSTYÖT KANNEN PINTARAKENTEET VARUSTEET JA LAITTEET SILLANKAITEET Uusittavat kaiteet Kaiteiden uusintamaalaus VALAISTUS SILTAPAIKAN RAKENTEET LUISKAT JA KEILAT TIEKAITEET AJORATAMERKINNÄT KUIVATUSRAKENTEET... 22

4 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 3 (22) 1 YLEISTÄ 1.1 Yleiset työselitykset ja ohjeet Sillan työkohtainen työselitys ja laatuvaatimukset tarkentaa seuraavia yleisiä laatuvaatimuksia: - Infra RYL 2006, Osa 3, sillat ja rakennustekniset osat - SILKO-ohjeet (sillan korjausohjeet TIEL ) - InfraRYL 2006, Osa 1 Väylät ja alueet - Asfalttinormit 2008 Työssä on noudatettava em. ohjeissa esitettyjä laatuvaatimuksia, työ- ja ympäristönsuojeluohjeita sekä laadunvarmistustoimenpiteitä ellei tässä asiakirjassa ole toisin esitetty. Tämän asiakirjan kappalenumerointi ei vastaa InfraRYL 2006 numerointia. Lisäksi työssä noudatettavia määräyksiä ja ohjeita ovat: Suomen rakentamismääräyskokoelman B4, Betonirakenteet Betonirakenneohjeet, TIEH , Tiehallinto 2006 BY 40, Betonipinnat, Suomen Betoniyhdistys, 2003 Infra RYL 2006, osat 1 ja 2 Työssä on erityisesti huomioitava seuraavat SILKO-ohjeet: YLEISET LAATUVAATIMUKSET SILKO Työturvallisuus (11/00) SILKO Ympäristönsuojelu (11/99) SILKO Betoni sillankorjausmateriaalina (11/07) SILKO Polymeerit sillankorjausmateriaalina (9/90) SILKO Purkamis- ja esikäsittelymenetelmät (10/02) SILKO Betonin paikkaus (9/96) SILKO Halkeamien korjaaminen (05/03) SILKO Betonin suojaaminen (9/98) SILKO Metallit sillankorjausmateriaalina (8/95) SILKO Pintakäsittely (4/01) (Tekstimuutos ) SILKO Sillan ja siltapaikan kuivatus (11/99) SILKO Liikunta- ja kutistumissaumat (12/93) SILKO Vedeneristykset (12/92) SILKO Päällysteet (9/88) SILKO Siltapaikan viimeistely (4/87) TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET SILKO Reunapalkin uusiminen (06/08) SILKO Paikkaus ilman muotteja (06/05) SILKO Paikkaus muottien avulla (12/05) SILKO Halkeaman injektointi voimia siirtäväksi (02/03) SILKO Halkeaman imeytys (12/04) SILKO Vedeneristyksen alustan kunnostus (10/07) SILKO Betonipinnan puhdistus (12/09)

5 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 4 (22) SILKO Betonipinnan impregnointi (2/04) SILKO Betonipinnan pinnoitus (12/93) SILKO Tartuntaterästen ankkurointi (12/99) SILKO Raudoituksen uusiminen (12/09) SILKO Sillankaiteen uusiminen (2/04) SILKO Kaidepylvään juuren kunnostus (01/03) SILKO Teräspinnan uusintamaalaus (09/08) SILKO Reunapalkin liikuntasauman tiivistäminen (8/01) SILKO Päällysteen ja betonirakenteen välisen sauman tiivistäminen (11/98) SILKO Vedeneristyksen uusiminen, kermieristys (11/06) SILKO Asfalttipäällysteen uusiminen (9/91) SILKO Nurmiverhouksen teko (06/08) TARVIKETIEDOSTO SILKO Vakiobetonit (10/00) SILKO Paikkausaineet (10/00) SILKO Injektointi-, imeytys- ja sulkuaineet (06/02) SILKO Töherrysten estoaineet ja kemialliset pinnanpuhdistusaineet (3/98) SILKO Impregnointi- ja tiivistysaineet (12/05) SILKO Pinnoitusaineet (03/98) SILKO Uudis- ja uusintamaalauksen maalausjärjestelmät (12/06) SILKO Maalausjärjestelmät (03/98) SILKO Siltapaikan kuivatuslaitteet (3/91) SILKO Saumausmassat (4/04) SILKO Kermieristysrakenteet (4/04) SILKO Eristysmastiksit ja sillan reunan tiivistysaineet (9/01) Painatuksen jälkeen tulleet lisäykset löytyvät liikenneviraston internet-sivuilta osoitteesta 1.2 Sillan yleiskuvaus Kohde on Halssilan koulun alikulkukäytävä Jyväskylän kaupungissa. Siltaa pitkin Vaajakoskentie ylittää kevyen liikenteen väylän. Tien liikennemäärä (KVL) sillan kohdalla on noin ajoneuvoa vuorokaudessa. Silta on 1-aukkoinen elementtirakenteinen teräsbetoninen laattasilta (TOBI), jonka vapaa-aukko on 4,0 m ja alikulkukorkeus on 2,54 m siltarekisterin tietojen mukaan. Jännemitta sillan suunnassa on 4,23 m ja hyötyleveys n. 17,2 m. Sillan kokonaispituus on 4,46 m ja kokonaisleveys on 17,80 m. Silta on valmistunut vuonna Sillan suunnittelukuorma on oletettavasti AI ja telikuorma I.

6 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 5 (22) Sillan vaakageometria on suora. Sillan kannella ei ole poikkikallistusta. Silta on tehty TOBI-alikulkukäytävien tyyppipiirustusten mukaisesti. Sillan ylittävällä kadulla on molemmilla reunoilla reunakivillä erotetut, korotetut jalkakäytävät. Päällysteen poikkikallistukset ovat suunnitelmien mukaan molemmilla jalkakäytävillä ulkoreunoilta sillan keskelle (n. 1:45 ja 1:35) ja sillan keskeltä ulkoreunoja kohti n. 1:40. Sillan pohjoisessa päässä kevyenliikenteen väylä jatkuu tukimuureina toimivana kaukalorakenteena vasemmalle teräsbetonisena luiskana ja oikealle teräsbetonisina portaina. Sillan rakenne on pääasiassa seuraava: - Silta on kokonaan elementtirakenteinen - Silta on perustettu maanvaraisesti massanvaihdon varaan - Sillassa on viisi rengasmaista kehäelementtiä - Reunimmaisten kehäelementtien välissä on kaksi kehäelementtiin tukeutuvaa, n. 3,17 m leveää seinäelementtiä (yht. 4 kpl) ja kaksi seinäelementteihin tukeutuvaa, n. 1,51 m leveää kattolaattaelementtiä (yht. 4 kpl). Keskimmäisen kehäelementin molemmin puolin on kaksi, n. 2,34 m leveää seinäelementtiä (yht. 8 kpl) ja kolme seinäelementteihin tukeutuvaa, n. 1,51 m leveää kattolaattaelementtiä (yht. 6 kpl) - Kehän eteläisessä päässä on siipimuurielementit - Kehän molemmilla reunoilla on reunapalkkielementit - Pohjoisessa päässä sillan molemmin puolin on sivumuuri (tukimuurit) - Kehän pohjalla on pohjalaattaelementtejä, joiden määrästä ei ole tietoa sekä siipimuurien alla todennäköisesti yhteensä kaksi pohjalaattaelementtiä - Kannen pintarakenne koostuu eristyksestä, suojabetonista, sorakerroksesta ja asfalttibetonista - Vedeneristeenä on siltarekisteritietojen mukaan juuttikangas - Päällysteen alla olevan maatäytteen paksuus on noin 0,2...0,6 m - Sillalla on maalattu korkea sälekaide ja kuumasinkitty korkea suojaverkko 1.3 Kaapelit Urakoitsijan on selvitettävä ennen rakennustöiden aloittamista alueella sijaitsevat johdot ja kaapelit sekä sovittava niiden käsittelystä työn aikana kaapelin omistajan ja rakennuttajan kanssa.

7 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 6 (22) 1.4 Liikennejärjestelyt ja työturvallisuus Tieliikennejärjestelyt Sillalla on kaksi ajokaistaa ja molemmin puolin kulkee kevyen liikenteen väylät. Sillan hyödyllinen leveys on noin 17 m. Työ tehdään vaiheittain siten, että Vaajakoskentie on liikenteellä koko työn ajan. Työn aikana on ajoneuvoliikenteelle varattava kaksi vähintään 3,0 m leveää kaistaa. Työ on suunniteltu tehtäväksi kahdessa osassa. Työjärjestelyissä tulee huomioida mm. kermieristyksen limitysjärjestys. Kevyt liikenne on suunniteltu siirrettäväksi pohjoisen tukimuurin pohjoispuolelle jo ennen urakan alkua tilaajan toimesta. Kevyt liikenne käyttää kyseistä kiertotietä, kunnes korjaustyöt ovat saavuttaneet sellaisen vaiheen, että kevyt liikenne voidaan siirtää takaisin entiselle paikalleen. Kevyen liikenteen tien ylitykset tulee ohjata tehtäväksi suojateiden kautta. Sillan alta kulkeva väylä voidaan sulkea liikenteeltä työn vaatimaksi ajaksi. Urakoitsijan tulee laatia työmaan liikenteenohjaussuunnitelmat noudattaen ohjetta Liikenne tietyömaalla, tienrakennustyömaat (TIEH v-09) ja hyväksyttää ne tilaajalla viikkoa ennen töiden ja erillisten liikenteellisesti merkittävien työvaiheiden aloittamista. Työmaan merkinnöissä ja suojaamisessa tulee noudattaa Tiehallinnon ohjetta Liikenne tietyömaalla, sulku- ja varoituslaitteet 5D-2 Laatuvaatimukset ja käyttö, TIEH Kaikilla tietyömaalla työskentelevillä henkilöillä on oltava työtehtäviensä edellyttämät Tieturva-pätevyydet Yleiset työturvallisuusvaatimukset Terveydelle tai ympäristölle haitallisten aineiden pitoisuudet on huomioitava purkutyössä ja purkujätteen jatkokäsittelyssä työterveysviranomaisten ja Keski- Suomen ELY -keskuksen ohjeiden mukaisesti. Urakoitsijan on laadittava VNA 205/ :n mukainen työkohtainen turvallisuussuunnitelma ja 11 :n mukainen rakennustyömaa-alueen käytön suunnitelma tilaajan tarkastettavaksi ennen korjaustöihin ryhtymistä. 1.5 Työsuunnitelmat Seuraavista töistä tulee urakoitsijan laatia suunnitelma, joka on hyväksytettävä tilaajalla: - turvallisuussuunnitelma - työnaikaisen liikenteenohjauksen suunnitelma - teline- ja muottisuunnitelmat - reunapalkkien ja kaiteiden purkusuunnitelma Seuraavista työvaiheista tehdään työsuunnitelma ennen kyseisen työvaiheen aloittamista: - betonirakenteiden purkaminen

8 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 7 (22) - tartuntaterästen ankkurointi - raudoitustyöt - betonointityöt - betonin paikkaustyöt - betonirakenteen halkeamien injektointi - halkeamien imeytys - vedeneristyksen alustan kunnostus - betonipinnan kemiallinen puhdistus - betonipinnan impregnointi - betonipinnan tiivistys - betonipinnan pinnoitustyöt - kaiteen uusiminen - kaidepylvään juuren kunnostus - maalaustyöt - vedeneristyksen uusiminen - asfalttipäällysteen uusiminen ja korjaaminen - verhoustyöt 2 TEHTÄVIEN TYÖVAIHEIDEN ESITTELY 2.1 Sillalle tehdyt tarkastukset A-Insinöörit Oy on tehnyt sillasta erikoistarkastuksen , jonka perusteella on laadittu erikoistarkastusraportti ( ). Tässä esitetyt korjaustoimenpiteet perustuvat em. raporttiin. Erikoistarkastuksen perusteella merkittävimmät vauriot ja ongelmat sillassa ovat: 1) Reunapalkkien rapautuminen, teräskorroosiovauriot ja vesivuodot 2) Siipimuurien rapautuminen ja teräskorroosiovauriot 3) Vedeneristyksen ja kansilaattojen saumojen vuodot ja niiden aiheuttamat seurannaisvaikutukset päällysrakenteessa 4) Paikoin kehäelementtien haat ovat jääneet pintaan ja ruostuneet. 5) Kaiteiden ruostevauriot 6) Pohjalaatan, rampin ja portaiden rapautuminen Erikoistarkastuksen perusteella muita vaurioita ja ongelmia ovat: 7) Terästen sijainti syvällä kansilaattojen alapinnassa (kapasiteetti ei ehkä ole suunnitellun mukainen) 8) Päällysteen halkeamat sillan päissä 9) Pengerkaiteiden puuttuminen

9 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 8 (22) 2.2 Korjaustoimenpiteet Sillan korjaus sisältää seuraavat toimenpiteet: 1) Sillan pintarakenteet uusitaan 2) Eteläinen reunapalkki puretaan ja uusitaan kulmatukimuurina 3) Sillan kaiteet uusitaan 4) Vesipiikataan siipimuurien yläosien betoni pois ja valetaan uudelleen 5) Yksittäiset betonivauriot korjataan paikkaamalla 6) Elementtien laastisaumat uusitaan 7) Kehän sisäpinnat ja siipimuurit pinnoitetaan ja käsitellään töhrynsuojaaineella 8) Portaiden askelmat uusitaan ja portaat pinnoitetaan 9) Pohjalaatan suojabetoni poistetaan ja tehdään uusi päällystekerros (valuasfaltti) 10) Kaukalon pohjoisen puoleisen tukimuurin päällä olevat kaiteet uusintamaalataan 11) Kadun päällyste uusitaan sillan päissä tarvittavalta osuudelta 12) Pohjoisen reunapalkin alaosa korjataan valamalla 13) Kaukalon rappaus poistetaan ja tehdään hiertopinnoitus ja töhrynsuojakäsittely 14) Tehdään alittavalle väylälle sillan päähän hulevesikaivo 3 BETONIRAKENTEET 3.1 Purkutyöt Purettavat rakenteet Piikkaamalla purettavat rakenteet: siipimuurien yläosat pohjoisen reunapalkin alapinta portaat alittavan väylän suojabetoni kehärakenteen kohdalla Jyrsittävät betonirakenteet: - Alittavan väylän suojabetoni kaukalossa ja siipimuurien kohdilla Nostamalla purettavat betonirakenteet: - Eteläinen reunapalkki Kehäelementtien sisältä poistetaan vanhat valaisinkiskot.

10 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 9 (22) Kaukalorakenteen seiniltä poistetaan vanhat käsijohteet Laatuvaatimukset Betonirakenteiden piikkaamisen tulee täyttää seuraavat ohjeelliset laatuvaatimukset: rakenteellista raudoitusta ei saa vahingoittaa, ruosteiset työteräkset ja naulat poistetaan piikatun tartuntapinnan on oltava rosoinen ja karkea pinnassa ei saa olla silmin havaittavia epäpuhtauksia raudoitustangot eivät saa olla ruosteessa. Raudoituksen pinnalla sallitaan ohut, uudisrakentamista vastaava pintaruostekerros. Purkutöistä laaditaan suunnitelma, joka hyväksytetään rakennuttajalla. Purkujäte on kerättävä hyötykäyttöön tai vietävä kaatopaikalle, jätettä ei saa jättää maastoon Piikkaus Rakenteet puretaan suunnitelmapiirustuksissa esitetyn laajuuden mukaisesti. Ennen pohjoisen kaiteen ja reunapalkin purkamista on ajoradalle asennettava törmäysluokan K2 kestävä kaiderakenne, joka estää liikenteen pääsyn sillan korjattavalle osuudelle. Reunapalkkien ja siipimuurien purkutöissä ei saa käyttää sellaisia menetelmiä, joilla voidaan aiheuttaa rakenteeseen lisävaurioita (esim. pulverointilaitteet, järeät piikkausrobotit). Muita purkutapoja ei saa käyttää ilman rakennuttajan suostumusta. Pohjoisen puoleisessa reunapalkissa säilytettäväksi tarkoitettua raudoitusta ei saa vaurioittaa. Piikkaustöissä on huomioitava seuraavaa: - Piikkaus on suositeltavaa tehdä vesipiikkauksena. Purkutyö viimeistellään aina vesipiikkaamalla viimeiset 50 mm (ei koske jyrsittyjä pintoja). - Pituussuuntaisten raudoitustankojen ollessa piikkauksen rajapinnassa jatketaan piikkausta vähintään tangon halkaisijan verran sen taakse, kuitenkin vähintään 20 mm tangon taakse - Mekaanisesti piikattaessa saavutettaessa ankkurointiin käytettävän raudoituksen taso, siirrytään käsikäyttöiseen piikkaukseen tai vesipiikkaukseen - Kaikki tartuntapinnat puhdistetaan ennen muottitöitä suuripaineisella vesisuihkulla - Tartuntapinnan tulee olla rosoinen ja karkea - Paljastuneita säilytettäviä teräksiä ei saa vaurioittaa. Pohjoisen reunapalkin vesipiikkausta ei saa ulottaa suunnitelmissa esitettyä pidemmälle. Mikäli rakenteessa kuitenkin havaitaan pitkälle edennyttä pakkasrapautumaa, jatketaan purkua sillä edellytyksellä että rakenteen kestävyys tarkistetaan.

11 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 10 (22) Siipimuurien yläosan piikkaus tehdään mahdollisuuksien mukaan betoniterästangon suuntaisesti. Kaikki vaurioitunut betoni piikataan pois. Piikkaus ulotetaan tangon suunnassa niin pitkälle, että jatkos onnistuu. Portaiden askelmat piikataan teräksineen pois piirustuksissa esitettyyn tasoon asti. Kehän alueella poistetaan kaikki suojabetoni piikkaamalla Purku nostamalla Rakenteet puretaan suunnitelmapiirustuksissa esitetyn laajuuden mukaisesti. Ennen kaiteen ja reunapalkin purkamista on ajoradalle asennettava törmäysluokan K2 kestävä kaiderakenne, joka estää liikenteen pääsyn sillan korjattavalle osuudelle. Eteläinen reunapalkki puretaan nostamalla. Reunapalkki on kiinnitetty siipimuurin yläosaan yhdellä d=20 mm liitostapilla/pääty. Piikkaustöissä on huomioitava seuraavaa: - Eteläinen reunapalkkielementti puretaan kokonaisuudessaan vahingoittamatta viereistä kehäelementtiä - Kaikki tartuntapinnat puhdistetaan ennen muottitöitä suuripaineisella vesisuihkulla - Tartuntapinnan tulee olla rosoinen ja karkea Jyrsintä Kehän siipimuurien kohdan ja viereisen luiskan suojabetoni puretaan jyrsimällä suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa. Jyrsintä tehdään kaukalossa pohjalaatan tasoon saakka ja siipimuurien välisellä alueella samaan tasoon kehäelementtien välisen pohjalaatan yläpinnan kanssa. Vaihtoehtoisesti purku tehdään vesipiikkaamalla. Purkutyön jälkeen alue koputellaan vasaralla huolellisesti ja kaikki kopoksi havaittu betoni poistetaan ja syntyneet kuopat täytetään betonilla (massa sama kuin portaiden valussa). Viereisiä pystyrakenteita ei saa vahingoittaa ja tarvittaessa reuna-alueet piikataan. 3.2 Telineet ja muotit Reunapalkin ja siipimuurien valun edellyttämistä telineistä ja muoteista on urakoitsijan laadittava erillinen teline- ja muottisuunnitelma ennen telinetöiden aloittamista. Käytettävien muottien tulee olla tiiviit. Kaikkien pintojen ja kulmien on oltava täysin suoria ja sileitä. Muotit on tuettava niin, ettei valun aikana pääse syntymän painumia tai siirtymiä. Valumuotit tehdään mitallistetusta laudasta sillansuuntaisesti.

12 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 11 (22) 3.3 Raudoitustyöt Raudoitus tehdään rakennepiirustusten mukaisesti ja sidotaan niin, että se pysyy paikallaan valun aikana. Terästen tulee olla puhtaita (rasvattomia, maalittomia, ruosteettomia ja hilseettömiä). Teräslaadut ilmenevät piirustuksista. Teräkset tuetaan riittävän tukevilla välikkeillä. Teräksien ja muottipinnan väliin on asennettava asianmukaiset välikkeet. Uudet ankkurointiteräkset kiinnitetään nykyiseen betoniin kemiallisilla ankkureilla Hilti HIT-RE 500. Työ tehdään valmistajan antamia ohjeita noudattaen. Ankkurointi voidaan tehdä myös muulla vastaavan ankkurointikapasiteetin ja muut ominaisuudet omaavalla tuotteella. Ankkurointiterästen kiinnityksestä laaditaan työsuunnitelma. Kaikki ankkurit tarkastetaan iskemällä vasaralla kevyesti tangon päähän SILKO mukaisesti. Korkea ja terävä ääni on merkki ankkuroinnin onnistumisesta. Huonosti tarttuneet ankkurit uusitaan. Siipimuurien yläosien puuttuvat ja vaurioituneet teräkset uusitaan alkuperäisiä suunnitelmia vastaaviksi. Raudoitustankojen uusimiset tehdään SILKO-ohjeen mukaan. Nykyisen ja uuden raudoituksen jatkoksia ei saa tehdä hitsaamalla ellei nykyisten terästen hitsattavuutta selvitetä. 3.4 Betonointityöt Piikatut betonipinnat sekä muotit kastellaan hyvin vuorokausi ennen betonointia ja suojataan sateelta ja auringonpaisteelta. Betonoinnin alkaessa betonipintojen tulee olla kosteita, mutta ne eivät saa olla märkiä (kiiltäviä). Eteläisessä kulmatukimuurissa käytettävä betoniluokka on K45-1 ja pakkasenkestävyys P50. Pohjoisessa reunapalkin alaosan korjauksessa käytettävä betoniluokka on K40-1 ja pakkasenkestävyys P50. Valuun voidaan käyttää SILKO-hyväksyttyä Vetonit Silkobetonia 8 mm tai vastaavaa. Siipimuurien yläosan betonivalussa käytettävä betoniluokka on K35-1 ja pakkasenkestävyys P30. Porrasaskelmien valussa käytettävä betoniluokka on K45-1 ja pakkasenkestävyys P40. Portaissa käytettävä massa on valittava siten, että sen tartunta on hyvä ja halkeilua ei esiinny (paikoin ohuet valupaksuudet). Betonille tehdään betoninormien ja Infra RYL mukaiset ennakkokokeet. Tarkemmat ohjeet betonoinnista ja jälkihoidosta on annettu ohjeessa SILKO tai tuotteen valmistajien ohjeissa. Välittömästi valun jälkeen valupinnalle levitetään muovikalvo tai varhaisvaiheen jälkihoitoaine. Pinnan hiertämisen jälkeen heti, kun pinta kestää vettä, se kastellaan sumuttamalla tai ruiskutetaan varsinainen jälkihoitoaine ja suojataan uudestaan tiiviillä peitteellä. Jälkihoito tehdään vesikasteluna 1-2 viikon ajan.

13 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 12 (22) 3.5 Betonipintojen syväimpregnointi Eteläisen uuden kulmatukimuurin (reunapalkin) ylä- ja sivupinnat impregnoidaan ns. syväimpregnointiaineella StoCryl HG 200 tai vastaava. Impregnointityöstä laaditaan työsuunnitelma. Käytettävän aineen vaatimukset SILKO mukaisesti määriteltynä: käyttöluokkaan 1 soveltuva pakkassuolakestävyys ++++ kloridien tunkeutumisen estäminen ++++ vedenläpäisevyys ++ tunkeutumissyvyys ++++ uusintakäsittelyväli > 15 vuotta Impregnointiaine ei saa muuttaa häiritsevästi pinnan ulkonäköä tai muuttaa pintaa lasimaiseksi. Impregnoinnin ajankohta määräytyy käytettävän aineen mukaisesti (StoCryl HG 200 käytettäessä työ tehdään viimeistään 3 kk kuluttua valusta). Impregnointityön olosuhdevaatimukset käytettäessä StoCryl HG 200: ilman lämpötila C alustan lämpötila vähintään 3 C ilman kastepisteen yläpuolella työtä ei saa tehdä sateella eikä voimakkaalla tuulella Impregnointi tehdään valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Tässä on esitetty työn päävaiheet käytettäessä StoCryl HG 200: impregnoitavat pinnat suihkupuhdistetaan kevyesti (SILKO 1.203, kohta 11) käsittelyajankohta tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti levitys toteutetaan yhdessä kerroksessa vaadittuun märkäkalvonpaksuuteen kalvonpaksuutta seurataan työn edetessä mittauskamman avulla käytettävä märkäkalvonpaksuus on 1 mm impregnointigeeliä ei saa ohentaa riittävän kuivumisajan kuluttua pinnalle kuivunut materiaali yleensä kuoriutuu itsestään hilseilevänä kerroksena pois. 3.6 Paikkaus ilman muottia Sillan rakenteissa esiintyvät kolot, rapautuneet kohdat ja ruosteisten terästen kohdat korjataan. Paikkaukset tehdään seuraavien työvaiheiden mukaan: - Piikataan näkyvissä olevat teräkset esille niin, että ruosteetonta terästä on näkyvissä 100 mm, piikkaus ulotetaan 20 mm teräksen taakse, piikatun pinnan on oltava rosoinen ja karkea, työteräkset voidaan poistaa. - Piikattu pinta pestään painepesulla siten, että pinta on puhdas ja pölytön eikä siinä ole tartuntaa heikentäviä aineita. - Paljastuneet teräkset suihkupuhdistetaan tai puhdistetaan ruosteesta vähintään puhdistusasteeseen Sa2 ja suojataan heti puhdistuksen jälkeen ympä-

14 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 13 (22) riinsä StoCrete TH P-korroosionsuoja-aineella. Aine levitetään kahteen kertaan. Odotusaika kerrosten välissä on 4-6 tuntia. - Paikkausta edeltävänä päivänä korjattava betonipinta kastellaan huolellisesti. Paikkaustyötä aloitettaessa betonipinnan tulee olla kostea, mutta vapaa irtovedestä (ei kiiltävä). - Levitetään tartuntalaasti StoCrete TH P tukevalla siveltimellä voimakkaasti harjaten. Kaikkien onkaloiden täyttyminen on varmistettavat - Paikkaus-/täyttökerros tehdään tartuntalaastin päälle StoCrete TG3 paikkauslaastilla ns. märkää-märälle menetelmällä. - Työssä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita sekä ohjetta SILKO Jälkihoito tehdään tuotekohtaisten vaatimusten mukaan Betonin paikkaus hierretään siten että paikattava kohta erottuu ulkonäöllisesti mahdollisimman vähän muusta betonipinnasta. Paikkausten tartunta alustaansa varmistetaan vasaralla koputtelemalla. Paikkaustyö voidaan tehdä myös muiden valmistajien vastaavilla SILKO- hyväksytyillä tuotteilla. Kaikkien käytettävien tuotteiden tulee olla samaan tuoteperheeseen kuuluvia. Paikkausaineen ja pinnoitteen yhteensopivuus on varmistettava. Suositeltavinta on käyttää paikkausaineen kanssa samaan tuoteperheeseen kuuluvaa tuotetta. 3.7 Halkeamien korjaus Kansilaatan alapinnan yli 0,3 mm leveät halkeamat injektoidaan epoksilla. Työ tehdään ohjeiden SILKO ja SILKO mukaisesti. Mahdollinen kalkki ja epäpuhtaudet hiotaan pois halkeaman pinnasta ennen injektointia. Käytettävän epoksin tulee olla Tiehallinnon hyväksymää ja sen pitää tarttua kosteaan pintaan (esim. Epoxy Plus Resin tai vast.). Injektointi pyritään tekemään alhaisella paineella 0,1-0,2 MPa. Jos halkeamassa todetaan olevan kalkkia, halkeaman pinta avataan injektoinnin jälkeen piikkaamalla tai laikalla ja ura täytetään valumattomalla paikkauslaastilla. Injektointityöstä laaditaan työsuunnitelma ja SILKO ohjeen liitteen mukainen injektointipöytäkirja. Halkeaman kohdalta otetaan 50 mm lieriöporanäyte ensimmäisen halkeaman injektoinnin jälkeen. Myöhemmin poranäytteitä otetaan 20 m välein tai kun injektointitapa tai halkeamatyyppi vaihtuu, vähintään 3 näytettä. Vaadittu lieriön täyttöaste on 80 %. 3.8 Elementtien saumojen uusiminen Elementtien olemassa olevat (kehäelementtien ja kattolaattojen, kattolaattojen sekä seinäelementtien väliset) laastisaumat piikataan auki ja laasti poistetaan huolellisesti uuden saumanauhan vaatimaan syvyyteen. Kaikki irtonainen laasti on poistettava. Saumaustyö tehdään elastisena elementtisaumana ohjeen SIL- KO kohdassa 4.2 esitetysti. Saumausmassan on oltava SILKOhyväksytty esim. Sikaflex 15 LM tai vastaava.

15 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 14 (22) HUOM! Kehäelementtien ja seinäelementtien välisiä saumoja ei ole saumattu eikä niitä saumata korjaustyön yhteydessä. 3.9 Betonipintojen pinnoittaminen Kaukalorakenteen hiertopinnoitus Nykyinen rappaustyyppinen pinnoitus poistetaan hiekkapuhalluksena. Lujasti kiinni oleva pinnoitus poistetaan mekaanisesti piikkaamalla tai vesipiikkauksella. Pinnoitukseen soveltuva tuote on esim. Sto Silco K tai vastaava. Värisävy on vastaava kuin kehän sisäpinnan pinnoituksessa. Pinnoitusalusta pohjustetaan primerilla, joka voi olla tuotetoimittajasta riippuen joko sävytetty silikonihartsipohjuste tai saman valmistajan silikonihartsimaali. Primeri levitetään yhteen kertaan telalla tai siveltimellä (ei saa ruiskuttaa). Primeri sävytetään samaan värisävyyn lopullisen pinnoitteen kanssa. Pohjustuksen kuivuttua, normaalisti 1 3 päivää, pinnoitetaan julkisivu läpivärjätyllä silikonihartsipinnoitteella (raekoko 1,5 mm). Pinnoite levitetään teräslastalla ja hierretään tuotetoimittajan ohjeen mukaisesti sileäksi. Pinnoitetta voidaan tarvittaessa ohentaa vedellä valmistajan ohjeen mukaan. Pinnoitteiden eri valmistuseriä ei saa sekoittaa keskenään. Alumiinityökaluja ei voi käyttää. Pinta on suojattava auringolta ja tuulelta pinnoituksen ajaksi. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +5 C ja enintään +30 C; laastia ei saa levittää liian kuumalle pinnalle eikä suorassa auringon paisteessa. Liian nopea kuivuminen saattaa aiheuttaa kutistumishalkeamia ja tartunnan heikkenemisen. Valmista pintaa on suojattava sateelta ja jäätymiseltä kuivumisen aikana, vähintään 7 vrk.

16 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 15 (22) Kehärakenteen ja siipimuurien joustosementtipinnoitus Pinnoitettavat betonipinnat on esitetty korjauksen yleispiirustuksessa. Pinnoitustyössä on noudatettava seuraavia työohjeita ja niissä ilmoitettuja laatuvaatimuksia: - SILKO Betonin suojaaminen (yleisohje) - SILKO Betonipinnan pinnoitus (työohje) Pinnoitustyöstä laaditaan työsuunnitelma. Pinnoitustyön päätyövaiheet ovat seuraavat: - Kehän katossa olevat pintavalaisimet irrotetaan - Pinnoitusalusta suihkupuhdistetaan hiekkapuhaltamalla välittömästi ennen pinnoitusta - Käytettäessä hiekkapuhallusta tulee työskentelyalue suojata peitteillä pölyn leviämisen estämiseksi - Koko alue pinnoitetaan joustosementtipinnoitteella, esim. StoCrete, värisävy harmaa - Pinnoite levitetään kahtena kerroksena, joista alempi on aina levitettävä harjaamalla - Työsaumat jätetään elementtisaumojen kohdille - Pinnoitteen jälkihoito tehdään valmistajan antamien tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti - Työssä noudatetaan SILKO-ohjetta Irrotetut pintavalaisimet asennetaan takaisin paikoilleen. Laadunvarmistus tehdään SILKO-ohjeen (kohta 7.5) ja mukaan - tartuntavetokokeet seuraavasti 1 kpl/100 m2, kuitenkin vähintään 3 kpl - 14 vrk:n kuluttua, vertailuarvo 0,8 MN/m2 - jos pinnoite murtuu koheesiomurtumana, sisäisen vetolujuuden on oltava 0,4 MN/m2 Vaaditut pinnoitteen kerrospaksuudet ilmoittaa pinnoitteen toimittaja. Pinnoitteen paksuutta arvioidaan peittävyyden perusteella. Pinnoitteen paksuutta arvioidaan myös ainemenekin ja kampamittausten avulla jokaiselta 10 m2 alueelta ja vähintään viisi mittausta työvuorossa. Pinnoitusalustaan kiinnitetään 50x50 mm2 tarkastuslaatat seuraavasti: - 2 kpl / siipimuurit - 1 kpl / kehäelementit - 2 kpl / seinäelementit - yht. 5 kpl Tarkastuslaatat irrotetaan ennen pinnoitteen sitoutumista ja kohta paikataan. Mittauksista saa 1 kpl alittaa nimelliskalvonpaksuuden enintään 20 %:lla. Pinnoitteen paksuus ei saa olla yli kaksinkertainen nimelliskalvonpaksuuteen verrattuna yhdessäkään mittauksessa. Edellä esitetty korjaus voidaan tehdä myös muilla vastaavilla rakennuttajan hyväksymillä SILKO-hyväksytyillä tuotteilla. Työssä on ehdottomasti noudatettava tuotekohtaisia esikäsittely-, työ- ja turvallisuusohjeita. Tuotteiden yhteensopivuus on varmistettava valmistajalta/maahantuojalta. Pinnoituksen värin on oltava tasalaatuinen ja pinnoituksen on täytettävä SILKO vaatimukset. Ennen varsinaista pinnoitusta tehdään pinnoitus 1,5 m x 1,5

17 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 16 (22) m koealueelle (vertailupinta) rakennustyön valvojan osoittamaan kohtaan. Koealueen perusteella päätetään mm. työmenetelmien, materiaalien ja värisävyn hyväksyntä. Pinnoitustyön jälkeen urakoitsijan on luovutettava pinnoitteen hoito-ohje tilaajalle. Tilaaja luovuttaa hoito-ohjeen edelleen kunnossapitäjälle Töhrynsuojaus Kehärakenne kauttaaltaan, siipimuurit ja kaukalorakenteen seinät luiskien ja portaiden sivuilla käsitellään koko korkeudeltaan SILKO-hyväksytyllä uhrautuvalla töhrynestoaineella esim. Maxit AGG Pohjuste + Maxit AGT suojapinnoite tai vastaava. Töhrynestoaineen soveltuvuus pinnoitteen kanssa on tarkastettava. Työssä noudatetaan SILKO-ohjetta Portaiden pinnoitus Portaiden askelmat pinnoitetaan StoCrete Betoflex -pinnoitteella tai vastaava. Pinnoitteen tulee olla tarkoitettu ulkoportaisiin ja sen tulee kestää hyvin suolaa sekä olla vesitiivis. Alusta hiekkapuhalletaan ennen pinnoitustyötä ja kaikki hienoaines tulee poistaa huolellisesti. Työ tehdään valmistajan ohjeita noudattaen. Värivaihtelujen välttämiseksi suositellaan portaiden suojaamista sateelta pinnoitustyön ajan ja kaksi viikkoa pinnoitustyön jälkeen.

18 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 17 (22) 4 PINTARAKENTEIDEN UUSIMINEN 4.1 Yleistä Sillan kaikki pintarakenteet uusitaan. Pintarakenteiden purku ja kansilaatan kunnon tarkastus tulee tehdä työn alkuvaiheessa, jotta mahdollinen tarve kannen yläpinnan kunnostamiselle ja/tai muotoiluvalulle voidaan selvittää. Muotoiluvalua ei tehdä kulmatukimuurin alle. 4.2 Pintarakenteiden purkaminen Vanhat päällystekerrokset ja suojabetoni poistetaan koko kansilaatan alueelta SILKO mukaisesti. Vanha vedeneristys poistetaan SILKO mukaisesti. Eristyksen poiston jälkeen tehdään kohdassa 4.3 esitetyt tarkastukset. Myös alustassa lujasti kiinni oleva bitumi tulee poistaa. Lopuksi pinnat puhdistetaan harjaamalla ja imuroimalla. Mahdollinen öljy poistetaan SILKO mukaisesti. Sillan eteläreunalla uuden kulmatukimuurin alle tulevalla alueella ei tarvitse poistaa alustassaan lujasti kiinni olevaa bitumia. 4.3 Kansilaatan kunnon tarkastus Sillan kansilaatan kunto tarkastetaan välittömästi pintarakenteiden purkamisen jälkeen. Eristysalustan kunnostamistarve määritellään alla esitettyjen tutkimusten sekä SILKO 2.240, kohdan 5.1 mukaisesti. Kansilaatan viettokaltevuudeksi on suunniteltu 0,01 sillan pituussuunnassa laskien sillan keskeltä sillan päihin. Sillan kansilaatasta otetaan välittömästi pintarakenteiden poiston jälkeen kloridinäytteitä ja vetolujuuskokeita. Kloridinäytteitä otetaan seuraavasti: - kloridinäytteitä otetaan neljästä kohdasta valvojan osoittamista kohdista - kloridinäytteitä otetaan syvyydeltä 0 20 mm ja syvyydeltä mm betonin pinnasta (yht. 8 näytettä) - kloridipitoisuuden määritys tehdään 16 mm terällä tehdystä porareiästä kerättävästä porajauheesta, porajauhe kerätään talteen mahdollisimman tarkasti - porajauheesta määritetään betonin kloridipitoisuus happoliukoisena paino- % betonin painosta standardin SFS 5451 mukaisesti. Betonin sallittu kloridipitoisuus on 0,03 0,07 % betonin painosta. Vetolujuuskokeita tehdään seuraavasti: - vetolujuuskokeita tehdään kansilaatasta neljästä (4) kohdasta valvojan osoittamista kohdista - lieriö irrotetaan ja tehdään sille vetolujuuskoe laboratoriossa tai tehdään vetolujuuskoe vetolujuusmittarilla työmaalla. - molemmissa tapauksissa porataan 80 mm tai 50 mm lieriöporalla noin 80 mm syvyyteen kannen yläpinnasta

19 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 18 (22) Eristysalustalta vaadittava vetolujuus on 1,5 N/mm 2. Mikäli arvo alittuu, poistetaan pintabetonia murtokohtaan saakka ja uusitaan koe. Jos murto tapahtuu terästä tai suurta (>25 mm) kiviainesraetta pitkin, vaadittu vetolujuus on 1,0 N/mm 2. Jos em. arvo alittuu, koe uusitaan kohdasta, jossa ei ole teräksiä tai suuria kiviainesrakeita. 4.4 Vedeneristysalustan korjaus Vedeneristysalusta kunnostetaan ohjeen SILKO mukaisesti tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella. Mikäli kansilaatan yläpinnan kloridipitoisuus ylittää tai vetolujuus alittaa kohdassa 4.3 mainitut raja-arvot tai betonipinnassa on muita em. puutteita tai virheitä, menetellään seuraavasti: - Puretaan kansilaatan yläpinnasta betonia vesipiikkauksella siten, että jäljelle jäävän betonin kloridipitoisuus on alle 0,03 % betonin painosta ja tartuntavetolujuus on yli 1,5 N/mm 2 - Työ tehdään tasopesurilla noin bar paineella. Kivien ja muun materiaalin sinkoilu liikenteellä olevalle ajoradalle tai alittaville väylille on estettävä. Vesipiikkaustyöstä tehdään työsuunnitelma - HUOM! Jos purku joudutaan ulottamaan yli 1 m 2 :n kokoisella alueella yläpinnan teräksiin saakka tai teräkset ovat ruosteessa, tulee ottaa yhteyttä suunnittelijaan ennen purkutöiden aloittamista / jatkamista. Paljastuneet teräkset suihkupuhdistetaan puhdistusasteeseen Sa2½ ja ne käsitellään korroosionsuojalaastilla. Kohdat paikataan juotoslaastilla tai muotoiluvalun yhteydessä. Kansilaatan yläpinnassa olevat halkeamat korjataan. Rakenteelliset halkeamat injektoidaan SILKO mukaisesti. Plastisesta painumasta ja kutistumisesta johtuvat halkeamat imeytetään kuumuutta kestävällä epoksilla SILKO mukaisesti. 4.5 Muotoiluvalu Lukuun ottamatta eteläreunalle tehtävän kulmatukimuurin aluetta tehdään koko sillan kansilaatalle muotoiluvalu, jos kansilaatan yläpinta on epätasainen, viettokaltevuudet eivät ole riittävät tai kansilaatan yläpinta on jouduttu purkamaan laajoilta alueilta. Pienet, paikalliset alueet voidaan korjata juotoslaastilla tai epoksin ja kvartsihiekan seoksella (ks. epoksitasoitus kohta 4.6). Juotoslaastikorjauksissa on otettava huomioon laastin vaatima kuivumisaika. Muotoiluvalutyöstä tehdään työsuunnitelma. Muotoiluvalun laatuvaatimukset ovat: - betoni K35-1, P30 - runkoaineen maksimi raekoko # 8 mm - teräskuituja 65 mm 25 kg/m 3 - betonin sekoitus on tehtävä siten, että kuidut jakaantuvat tasaisesti betonimassaan - yläpinta puuhierretty, pinnan laatuluokka By40 mukaisesti AA (PHI)

20 SILTAKOHTAINEN TYÖSELITYS JA LAATUVAATIMUKSET 19 (22) - muotoiluvalun yläpinnan on täytettävä Infra RYL:n vedeneristysalustalle esitetyt vaatimukset - muotoiluvalun vähimmäispaksuus on 30 mm - valumassalle tehdään Infra RYL:n mukaiset ennakkokokeet Kansilaatan pinta kastellaan hyvin noin 12 h ennen betonointia. Tartuntapintaan hierotaan juuri ennen betonointia valumassaa. Betoni tiivistetään tärypalkilla. Ohjurien jäljet täytetään ja tiivistetään välittömästi. Betoni konehierretään heti kun pinta kantaa koneen. Eri vaiheessa tehtyjen muotoiluvalujen välisen sauman on oltava pystysuora ja irtonainen runkoaines on harjattava pinnasta pois. Jälkihoito tehdään Infra RYL:n mukaan muovipeitteiden ja kastelun avulla vähintään 5 vrk. Muotoiluvalu voidaan tehdä myös nopeasti kovettuvalla itsetiivistyvällä korjausbetonilla SRL-60/6/RH tai vastaava. Tuotekohtaisia valmistajan antamia ohjeita on noudatettava. Massan leviämä ja ilmamäärä tulee tarkastaa annoksittain. Muotoiluvalun pinnan on täytettävä Infra RYL:n mukaiset eristysalustalle asetettavat vaatimukset. Muotoiluvalun yläpinta suihkupuhdistetaan. Pinnan kelpoisuus varmistetaan Infra RYL:n mukaisilla kelpoisuuskokeilla. Muotoiluvalun kiinnittyminen alustaan tarkastetaan koputtelemalla. Jos kopoja esiintyy yli 2 m 2 alueella, otetaan yhteys suunnittelijaan. Pienemmillä alueilla muotoiluvalu uusitaan. Lisäksi tartunta tarkistetaan ottamalla kolme tartuntavetokoetta sillan kummaltakin puoliskolta, tartuntavetolujuusvaatimus on 1,5 N/mm Epoksitasoitus Muotoiluvalu voidaan korvata epoksin ja kvartsihiekan seoksella tehtävällä epoksitasoituksella, jos kansilaatan yläpinta on riittävän tasainen ja viettokaltevuudet ovat yli 0,01 eikä kansilaatan yläpintaa ole jouduttu purkamaan raudoitukseen asti yli 0,5 m²:n alueilta. Epoksitasoituksen teko on suositeltavaa etenkin paikallisten vaurioiden korjauksissa. Käytettäessä epoksitasausta, tehdään koko kansilaatalle epoksitiivistys Infra RYL:in mukaisesti. Epoksitasoitus tehdään valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Epoksitasoituksen laatuvaatimukset: - käytettävän epoksin on oltava Tiehallinnon hyväksymä - pohjustus tehdään valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti - käytettävän kvartsihiekan raekokojakauman on oltava tasainen välillä 0,1 1,2 mm - eristettävä pinta ei saa jäädä lasimaiseksi - epoksitasoitetun pinnan tulee täyttää Infra RYL:n mukaiset vaatimukset 4.7 Vedeneristystyöt Eristystyöstä tehdään työsuunnitelma.

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi)

Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460. Rakennussuunnitelmaselostus. KaS (Kaakkois-Suomi) Sivu 1 (7) KaS (Kaakkois-Suomi) Karhusjärven risteyssilta Vt 13, Kokkola - Nuijamaa / Lappeenranta Suunnitelman numero R15/19460 Rakennussuunnitelmaselostus Teräsbetoninen laattakehäsilta II (BlkII) Jännemitta

Lisätiedot

Varilan kuntoradan putkisilta

Varilan kuntoradan putkisilta 4.11.2016 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Muu päällysrakenne (pääkannattaja putki)...3 3 Päällyste...3 4 Kaiteet...3 5 Muut varusteet ja laitteet...3 6 Siltapaikan rakenteet...4 7 Sillan rakenneosien

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti

Pesurinkadun silta. Yleistarkastusraportti. Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti Yleistarkastusraportti 3.11.2016 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Alusrakenne...3 2.1 Etumuurit, siipimuurit, otsamuurit ja laakeritasot...3 2.2 Alusrakenteen reunapalkit...3

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet

PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 BETONIRAKENTEIDEN KORJAAMINEN 20.1.2006 1 ESITYÖT. 1.1 Pintarakenteet PiiMat Oy FLEXCRETE Sivu 1 1 ESITYÖT 1.1 Pintarakenteet Ennen betonikorjaus- tai pinnoitustöiden aloittamista on tilaajan edustajan kanssa käytävä läpi korjattavalla tai pinnoitettavalla alueella olevat

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ

KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ siltojen korjaus KANNEN PINTARAKENTEET VEDENERISTYKSEN UUSIMINEN NESTEMÄISENÄ LEVITETTÄVÄNÄ ERISTYKSENÄ TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 09 (korvaa ohjeen 11 / 90) 2.813 1

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET 2.252 BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE Silko_ohje_2.252 21.6.2004 12:53 Sivu 1 BETONIRAKENTEET BETONIPINNAN IMPREGNOINTI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 2 / 04 2.252 1 VAURIO Toistuva jäätyminen ja sulaminen pyrkii

Lisätiedot

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

KANNEN PINTARAKENTEET 2.832 PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE KANNEN PINTARAKENTEET PÄÄLLYSTEEN HALKEAMAN SULKEMINEN TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/05 (korvaa ohjeen 11/92) 2.832 1 VAURIO Kuva 1. Avonaiset halkeamat muodostavat suuren

Lisätiedot

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa.

LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. LYHYT JÄRJESTELMÄKUVAUS DIESSNER eristerappaus soveltuu julkisivujen ja muiden seinäpintojen eristykseen niin korjaus kuin uudisrakentamisessa. Järjestelmän rakenne sisältäpäin on seuraava: 1. Sisäseinärakenne

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93)

BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET. TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) BETONIRAKENTEET HALKEAMAN INJEKTOINTI VOIMIA SIIRTÄVÄKSI TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 02 / 03 (korvaa ohjeen 12 / 93) 2.236 1 VAURIO Betonirakenteisiin syntyy halkeamia, kun

Lisätiedot

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET siltojen korjaus SAUMARAKENTEET LIIKUNTASAUMALAITTEEN ASENNUS TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 12/09 (korvaa ohjeen 8/90) 2.713 1 VAURIO Avonaisen liikuntasauman läpi valuva vesi

Lisätiedot

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi

BETONISANEERAUS. Kivira Oy Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09 774 2720 info@kivira.fi 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 www.kivira.fi Kivira Oy Puh. 09 774 2720 02920 ESPOO Fax. 09 774 27211 Vaurioiden kuvaus, tyyppi 1 Betoninpinta näyttää vahingoittuneelta. Varoitussignaali, jos suuremmat vahingot halutaan välttää. Suojabetonin paksuus

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl)

Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) 1 (5) Teräksinen ulokepalkkisilta, betonikantinen, liittorakenteinen (Tupbl) Mallisuunnitelma Jm 2,50 + 30.00 + 2,50 m Hl 7,5 M Tiehallinto Helsinki 2005 2 (5) ALKUSANAT Tiehallinto on teettänyt päällysrakenteen

Lisätiedot

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO

1. ALOITUSPALAVERI 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. ALOITUSPALAVERI 2. BETONIMASSAN VALINTA 3. BETONOINTI 4. JÄLKIHOITO 1. Aloituspalaveri Ennen jokaisen lattiatyön aloitusta tulee järjestää kaikkien osapuolten (mm. rakennuttaja, suunnittelija, pääurakoitsija,

Lisätiedot

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5.

Kuormitus NCCI1 B.5 Kevyenliikenteen siltojen kuormat: 5,0kN/m J. Luokkakallio Sito Oy. Tarkastanut 3.5. KUUNSILTA ESPOO SUUNNITELMASELOSTUS 7031-400 29.04.2016 Jatkuva kaukalopalkkisilta Jännemitat (m) Hyödyllinen leveys (m) Kokonaispituus (m) 13,10+13,50+12,80+13,20 +12,00+15,80+21,50+5,50m=107,40m 3,50

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

SILKO

SILKO SILKO 2017 25.1.2017 Nelikymppiset 40-vuotias SILKO onnittelee 40-vuotiasta Siltatekniikan päiviä. 25.1.2017 Liikennevirasto SILKO 2 SILKO historiaa Jouko Lämsän puheesta SILKOn 40:llä: 1970-luvun alussa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto

Construction. Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus. Konsernin Construction -osasto N : 850 58 03 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 1 (06/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje saumojen huolto, puhdistus ja korjaus Konsernin -osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ.

PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. PERINTEISELLÄ SAVILAASTILLA LUOT NÄYTTÄVIÄ, TERVEELLISTÄ ASUMISTA EDISTÄVIÄ SISÄPINTOJA. NYT MYÖS SÄVYTETTYNÄ. Juvan teollisuuskatu 21 B Puh. 09-774 2720 www.kivira.fi 02920 Espoo Fax. 09-774 27211 info@kivira.fi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET

09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tulostettu 25.6.2016 1 / 32 09. BETONIPINTOJEN KORJAUSTUOTTEET Tartuntalaasti TL 2 Valumaton täyttölaasti VTL 5 Korjauslaasti KL 1,2 7 Korjauslaasti KL 3,0 10 Korrogard R 3,0 mm 13 Korjauslaasti KL 40

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Ramboll: Tehnyt / Tark Timo Säkkinen / Ilkka Kerola

Ramboll: Tehnyt / Tark Timo Säkkinen / Ilkka Kerola 1(10) Siltojen suunnitelmaselostus Ramboll: Tehnyt / Tark. 26.6.2015 Timo Säkkinen / Ilkka Kerola Espoon kaupunki: Tark./Hyv. Ely-keskus: Tark./Hyv. 2(10) UUDET SILLAT Yleistä kaikkia uusia siltoja koskevaa

Lisätiedot

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ

SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX - PERUSTUSJÄRJESTELMÄ SOKLEX -VALMISMUOTTIEN ASENNUS- JA TUENTAOHJEET 2005 1 1. Rakennuksen pohjan kaivutöiden jälkeen sokkelilinjat täytetään vähintään 200 mm:n sorakerroksella. Sora tasataan perustamistasoon

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist

Tekninen tietolehti Sto Ecotwist Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE

BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 1 VAURIO 2 KORJAUSTARVE BETONIRAKENTEET PAIKKAUS ILMAN MUOTTEJA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 06/05 (korvaa ohjeen 10/92) 2.231 1 VAURIO Työvirheistä, veden jäätymisestä ja muista syistä aiheutuvat

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta.

Ohje Valmiiseen emulsioon ei saa lisätä tartuketta. 1 21421 Sirotepintaus (SIP) 21421.1 Sirotepintauksen materiaalit Laatuvaatimuksina esitetyistä materiaaliominaisuuksista toimitetaan tilaajalle joko käytetyn materiaalierän CE-merkintä tai tuoteseloste

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT

Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta YIT Susanna Poutanen Betonivalujen laatu urakoitsijan näkökulmasta 25.1.2017 YIT Laatu Tuote täyttää sille asetetut vaatimukset Mm. InfraRYL ja urakan sopimusasiakirjat Tyydyttää asiakkaan tarpeita ja odotuksia

Lisätiedot

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET

POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET POIJUJEN JA VIITTOJEN ASENNUKSEN TUOTEVAATIMUKSET Oulu 31.10.2007 Muutettu 30.11.2011 Insinööritoimisto Ponvia Oy Taka-Lyötyn katu 4, 90140 OULU Puh. 0207419900, fax 0207419909 Liikennevirasto 2 Poijujen

Lisätiedot

213213 Komposiittistabilointi (KOST)

213213 Komposiittistabilointi (KOST) InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit,

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto

Construction. Menetelmäohje Julkisivusaumaus. Konsernin Construction-osasto N : 850 58 02 Kirjoittanut: Ch. Voellm, suomentanut: K. Salo Versio 2 (07/12), suomennos (02/14) Menetelmäohje Julkisivusaumaus Konsernin Construction-osasto Kaikki tieto, ja erityisesti kaikki suositukset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi

Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli. yit.fi Teräspaalupäivä 21.1.2016 TRIPLA, YIT RAKENNUS OY Juha Vunneli yit.fi Pasila kesällä 2014 YIT 2 Pasila 28.8.2015 YIT 3 Company presentation Pasila tulevaisuudessa YIT 4 Company presentation Mikä on Tripla?

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Liedon Vesi KORJAUSTYÖN TYÖSELITYS. Liedon vesitornin vesisäiliön sisäpuoliset rakenteet

Liedon Vesi KORJAUSTYÖN TYÖSELITYS. Liedon vesitornin vesisäiliön sisäpuoliset rakenteet Liedon Vesi KORJAUSTYÖN TYÖSELITYS n vesisäiliön sisäpuoliset rakenteet Liedon Vesi n vesisäiliön sisäpuoliset rakenteet Korjaustyön työselitys Päivämäärä: 30.10.2015 Suunnittelija: Niina Onninen Tarkastaja:

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE

AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI KÄYTTÖOHJE AP-SUURMUOTTI Korotus Mantokasettimuoteilla haluttuun korkeuteen Turvaketju Telinekannatin Sähköohjauskeskus Tikkaat Säilytyskotelo kierrekiristintangoille muttereille Myrskyketju

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25

08. RAPPAUSLAASTIT. Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 Tulostettu 9.6.2016 1 / 25 08. RAPPAUSLAASTIT Rappauslaasti KS 10/90 2 Rappauslaasti KS 35/65 4 Rappauslaasti KS 50/50 6 Rappauslaasti KS 65/35 8 Rappauslaasti KS 35/65 kuitu 10 Pohjanoikaisulaasti 13

Lisätiedot

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus

Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1. Rakennussuunnitelmaselostus Sivu 1 (1) Tulostettu: 12.4.2016 Ouluhallin latusilta /Oulu Suunnitelman numero R15/S-1 Rakennussuunnitelmaselostus Teräksinen palkkisilta, puukantinen (Tpp) Jännemitta (m) 7.385 Hyödyllinen leveys (m)

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013

PÄÄLLYSTYSTÖIDEN TYÖSELOSTUS 2013 31.1.2013 ESPOON KAUPUNKI Päällysteet ja merkinnät PL 6400 00270 ESPOON KAUPUNKI PÄÄLLYSTYSTÖIDEN 2013 Päällysteet ja merkinnät 31.1.2013 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄÄLLYSTEMASSOJEN OHJEARVOT 3 2. MURSKEET

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen

MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(9) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoCryl V 400

Tekninen tietolehti StoCryl V 400 Pinnoite, kuultava, himmeä Ominaisuudet Käyttö ei elastisena, värillisenä suojapinnoitteena kantavilla betonirakenteilla (betoni ja teräsbetoni) Ominaisuudet estää veden ja vesiliukoisten haitallisten

Lisätiedot

Kuva1. Tyypillinen katevaurio.

Kuva1. Tyypillinen katevaurio. Tässä artikkelissa käsitellään suurien muovikatehalkeamien korjaamista kotikonstein ja ilman muovihitsaamista. Menetelmä sopii hyvin pitkien katehalkeamien korjaamiseen. Mikäli esimerkiksi kiinnikekannakkeita

Lisätiedot

Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin

Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY hen (EI) ON CE-merkki, DoP EI ON Ei SILKOon AVCP 2+ EI ON SILKO-koeohjelma Livin www-sivuilta Paikkausaineet SILKO-kokeet Paikkaus- ja pinnoitusaineille polku SILKO-ohjeisiin

Lisätiedot

PEM1272FIN 2011-01 SUOMI LISÄTARVIKEPAKKAUS HITW1 PÄÄTTEILLE JOTKA KORJATAAN JA/TAI PÄIVITETÄÄN HOTW1 PÄÄTTEIKSI HOTWRS1 ASENNUSOHJE

PEM1272FIN 2011-01 SUOMI LISÄTARVIKEPAKKAUS HITW1 PÄÄTTEILLE JOTKA KORJATAAN JA/TAI PÄIVITETÄÄN HOTW1 PÄÄTTEIKSI HOTWRS1 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1272FIN 2011-01 LISÄTARVIKEPAKKAUS HITW1 PÄÄTTEILLE JOTKA KORJATAAN JA/TAI PÄIVITETÄÄN HOTW1 PÄÄTTEIKSI HOTWRS1 SUOMI 2/16 HOTWRS1 PEM1272FIN 2011-01 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana.

Reunatukien kelpoisuus osoitetaan toimituserittäin toimitusasiakirjojen perusteella. Kelpoisuus todetaan myös silmämääräisesti asennustyön aikana. InfraRYL, päivitys 1 22110 Reunatuet Infra 2015 Määrämittausohje 2211. 22110.1 Reunatukien materiaalit 22110.1.1 Reunatuet Jos kelpoisuutta ei ole osoitettu CE-merkinnällä, asiakirjoissa vaaditut tuotteiden

Lisätiedot

Asennusohjeet ammattilaisille

Asennusohjeet ammattilaisille Asennusohjeet ammattilaisille Tämän ohje on tarkoitettu ammattilaisille mahdollistamaan paras mahdollinen lopputulos. Ei loppukäyttäjille. Valmistajan suosittelema kitti: Gyproc Promix Lite https://www.youtube.com/watch?v=blchabm0j9a

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13

13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 1 13260 Paalulaattarakenteet RTS 09:13 13261 Paikalla valettavat paalulaatat 13261.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit 13261.1.1 Paikalla valettujen paalulaattojen materiaalit tie- ja katurakenteissa

Lisätiedot

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen

INJEKTOINTILETKU. Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen INJEKTOINTILETKU Aktiivinen betonirakenteiden tiivistys- ja testausmenetelmä, joka takaa ehdottoman varman lopputuloksen Edut Varma lopputulos rakenteen vesitiiviys voidaan koestaa vedellä paineinjektointina

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet

Betonin korjausaineiden SILKOkokeet TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02283-09 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2009 Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (9) Raportin nimi Betonin korjausaineiden SILKO-kokeet 2009 Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö ja yhteystiedot

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot