Globaalistumisen haasteet rahapolitiikan tilastoinnille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Globaalistumisen haasteet rahapolitiikan tilastoinnille"

Transkriptio

1 Globaalistumisen haasteet rahapolitiikan tilastoinnille Laura Vajanne Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastokeskuksen seminaari SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

2 Globaalistumisen haasteet rahapolitiikan tilastoille Keskuspankkien rooli tilastojen tuottajana Rahoitustilastot ja kansainvälistyvät rahoitusmarkkinat Miten vastata haasteisiin Johtopäätöksiä SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 2

3 Eurojärjestelmän keskuspankkien rooli tilastojen tuottajana EKP ja kansalliset keskuspankit vastaavat eurojärjestelmässä Raha- ja pankkitilastoista Rahoitusmarkkinatilastoista Kv. pääomanliikkeiden, suorien sijoitusten ja valuuttavarantojen tilastoinnista. Rahaliitto toi uusia tilastovastuita keskuspankeille Yhteiseen rahapolitiikkaan liittyvät keskeiset tietovaatimukset viety säädöstasolle Vastuu tietovaatimusten toteuttamisesta kansallisilla keskuspankeille? raportoinnin sisällöt vaihtelevat maittain Useat keskuspankit keräävät myös kansallisia tilastotietoja eurojärjestelmän edellyttämien tietojen ohella Jos raportointi saataisiin yhdenmukaistettua, tiedonantajarasite pienenisi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 3

4 Kuvaavatko rahoitustilastot moderneja rahoitusmarkkinoita tarpeeksi hyvin? Kansainvälistyminen ja nopeasti kehittyvät rahoitusmarkkinat lisäävät rahapolitiikan päätöksentekijöiden tiedontarvetta Euroalueen rahoitussektorin tietojen kattavuudessa ja yhdenmukaistuksessa edelleen puutteita: Vakuutuslaitokset ja eläkerahastot Sijoitusrahastot Arvopaperistaminen Lainojen vakuudet Sektoritilinpito SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 4

5 Kuvaavatko rahoitustilastot moderneja rahoitusmarkkinoita tarpeeksi hyvin? Systemaattista tietoa puuttuu kv. pääomaliikkeistä ja uusista rahoitusinstrumenteista Säästämisen ja investointien epätasapaino globaalilla tasolla Öljyntuottajamaiden vaihtotaseylijäämien sijoittaminen Sijoitukset riskirahastoihin Rahoitusjohdannaiset Sijoitukset ei-listattuihin osakerahastoihin Luottoriskien siirtoinstrumenttien käyttö SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 5

6 Kansainvälistymisen paineet rahoitusjärjestelmän vakauden seurannassa Valvojien keskuudessa ylikansallinen harmonisointi on vähäistä? rahalaitosten raportointi kansallisen lainsäädännön alaista. Kansainvälistyvä pankkitoiminta tuo paineita valvojille harmonisoida ja laajentaa tietojen saantia yli kansallisten rajojen. EU:ssa edistytty koordinoinnissa ja yhdenmukaistuksessa: Pankkien vakavaraisuuslaskenta uudistettu (Basel II) Pörssinoteerattuja yrityksiä koskevia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) yhdenmukaistettu. Euroopan pankkivalvojien komitea pyrkii yhdenmukaistamaan pankkien raportointivaatimuksia. Basel II - vaatimusten mukainen yhteinen vakavaraisuuden raportointikehikko (COREP) IFRS-tilinpäätöksen tekevien luottolaitosten tase- ja tulosraportointikehikko (FINREP). SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 6

7 Miten vastata globaalistumisen haasteisiin? Ongelmana tarve lisätä uusien tietojen keruuta, mutta ei automaattisesti aihetta purkaa vanhoja tietovaatimuksia? tarvitaan lisää resursseja ja luodaan lisäkustannuksia 1) Kustannus-hyötyanalyysi apuvälineenä 2) Rahapolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden seurannan tietotarpeiden yhdistäminen 3) Hyvä hallintotapa rahoitustilastoissa SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 7

8 1) Kustannus-hyötyanalyysi apuvälineenä? Kustannus-hyötyanalyysin laatiminen on hankalaa - tilastotiedoista saatavia hyötyjä on vaikea mitata Uusien ilmiöiden tärkeys? Uusien tietojen tarpeellisuus itse toimialalle? (markkinaosuusseuranta) Tilastot eivät yleensä tyypillisesti julkishyödykkeenä tuota rahallista tuottoa. Hyvä kustannus-hyötysuhteen saavuttamista auttaa Tilastojen käyttäjien ja laatijoiden läheinen yhteistyö Joustavat kansalliset lähtökohdat Mahdollisimmat tehokkaat otokset esim. euroaluetaso SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 8

9 2) Rahapolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden seurannan tietotarpeiden yhdistäminen? Miten luoda kokonaisuus, joka minimoi tiedonantajien tiedonkeruusta aiheutuvat kustannukset tilastojen laadusta tinkimättä. Tiedonkeruiden yhteisten elementtien lisääminen: keskuspankkien ja valvojien yhteistyön tiivistäminen siirtyminen yksikkö- ja arvopaperikohtaisiin tiedonkeruisiin mahdollistaa sekä aggregaattitilastot että valvojien käyttöön tarpeelliset instituutiokohtaiset tiedot. Synenergiaetuja saavutettavissa myös, jos rahoituslaitoksilta kerättävät tiedot vastaavat pankkien ja muiden instituutioiden oman sisäisen johtamisjärjestelmän käyttämiä tietoja. SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 9

10 3) Hyvä hallintotapa rahoitustilastoissa Keskuspankkien, valvojien ja tilastoviranomaisten lisäksi IMF, BIS, OECD keräävät rahoitussektorin tietoja Tietojen saattaminen vertailukelpoiseksi ja aggregoitaviksi johtavaa usein lisäpyyntöihin ja aiheuttaa lisärasitteita tiedonantajille. Usean toimijan olemassaoloon sisältyy riski päällekkäisistä päätöksistä ja moninkertaisesta työstä. Päällekkäisten päätösten välttäminen ja yhteensopivat käsitteet hyvää hallintomenettelyä ja koordinoitua yhteistyötä. Julkituodut periaatteet kuuluvat hyvään hallintotapaan, useat organisaatiot julkaisseet oman sääntökokonaisuuden (Code of Practice). Tilastojen oltava poliittisesti riippumattomia, julkisia, selkeitä, ymmärrettäviä ja kustannustehokkaita. Erityisen hyvää hallintotapaa vaaditaan niiden tilastojen laadinnalta, joita käytetään hallinnolliseen tai poliittiseen päätöksentekoon. Maastrichtin sopimuksen lähentymiskriteerit Liiallisen alijäämän menettely. SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 10

11 Loppupäätelmät Globaalit muutospaineet aiheuttavat uusia tietotarpeita, mutta kiristyvä kansainvälinen kilpailu rajoittaa yrityksille aiheutuvaa hallinnollista kuormitusta On ratkaistava miten laajasti ryhdytään keräämään järjestelmällistä tilastoa, riittääkö suppea otos tai indikaattorityyppiset tiedot Kuka kantaa vastuun kansainvälisestä koordinoinnista ja uusien ilmiöiden seurannasta Olemassa olevien tietojen hyväksikäyttö pitää maksimoida ja tiedonantajien raportointikustannukset minimoida SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 11

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS. Toimintakertomus 2006 TOIMINTAKERTOMUS Toimintakertomus Sisällysluettelo Johtajan katsaus...2 Rahoitustarkastus lyhyesti...7 Hallinto ja johtaminen 8 Rahoitustarkastuksen organisaatio 9 Henkilöstö 9 Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2003O0002 FI 17.02.2005 001.001 1 Tämä asiakir on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003,

Lisätiedot

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA

KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA KESKUSPANKKIEN ROOLI RAHOITUSVALVONNASSA Johdanto Euroalueen kahdestatoista maasta kymmenessä kansalliset keskuspankit vastaavat rahoitusvalvonnasta tai ovat vahvasti mukana valvontatehtävissä. Tässä asiakirjassa

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 26.9.2003 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 241/1 EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tietyistä raha- ja pankkitilastotietoihin liittyvistä

Lisätiedot

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus

Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus 4 Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä? Suomalaisen finanssialan tulevaisuus Helsinki 2009 Tekes rahoitusta

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki

Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely. Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Pankit ja rahoitusmarkkinoiden sääntely Luentosarja Taloudelliset termit tutuiksi 30.1.2014 Esa Jokivuolle Suomen Pankki Sisältö Miksi pankkeja säännellään? Miten pankkeja säännellään? Mistä nykyisissä

Lisätiedot

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen

Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli. Erkki Liikanen Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 1/2014 Talouskriisi ja keskuspankkien muuttuva rooli Erkki Liikanen Suurilla talouskriiseillä on usein ollut käänteentekevä vaikutus siihen, miten talouspolitiikan

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET

EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET EUROJÄRJESTELMÄN RAHAPOLIITTISET VÄLINEET Hintavakauden ylläpitämiseksi eurojärjestelmällä on käytettävissään joukko rahapolitiikan välineitä, joilla vaikutetaan markkinakorkoihin, säädellään pankkijärjestelmän

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase ylijäämäinen toukokuussa 2015, pääomaa vietiin nettomääräisesti Ylijäämäinen kauppatase veti myös vaihtotaseen ylijäämäiseksi toukokuussa

Lisätiedot

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR

2007 2007 TOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS VUOSIKER 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 ANKKI 2007 KESKUSP AN 2007 OOP EUR FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2008 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 10 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2008 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman

EMU ON EKSYKSISSÄ. Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta. Sixten Korkman Sixten Korkman EMU ON EKSYKSISSÄ Euroopan rahaliitto ja oikeat valinnat Suomen kannalta YHTEENVETO Eurooppa on rahoituskaaoksen ja talousromahduksen partaalla. Ongelmien taustalla ovat erehdykset ja virheet

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II

Rahoitusmarkkinat. Rahatalouden perusasioita II Rahoitusmarkkinat Rahatalouden perusasioita II Ekonomisti Jarmo Pesola (jarmo.pesola@bof.fi) Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Studia Monetaria 29.11.2011 29.11.2011 Jarmo Pesola Rahoitusmarkkinat,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS FI EUROOPAN KESKUSPANKKI VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS Vuonna 2010 kaikkien EKP:n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 500 euron setelistä. VUOSIKERTOMUS Euroopan keskuspankki, 2010 Käyntiosoite Kaiserstrasse

Lisätiedot

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA

17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ TYÖRYHMÄ- MUISTIOITA EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 EU-EHDOKASMAIDEN RAKENTEELLISEEN JA TALOUDELLISEEN KEHITYKSEEN LIITTYVIÄ ERITYISPIIRTEITÄ 17/2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7

1 Johdanto... 3. 2 Toimenpide-ehdotukset... 5. 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Toimenpide-ehdotukset... 5 3 Pääomamarkkinoiden ja omistajuuden kehittäminen... 7 3.1 Tavoitteena laajapohjainen kotimainen omistajuus... 7 3.2 Listautumiset Suomessa... 9 Sijoittajien

Lisätiedot

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA

EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA 22.11.2011 Euroopan unionin virallinen lehti C 342/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) SUOSITUKSET EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEA EUROOPAN JÄRJESTELMÄRISKIKOMITEAN SUOSITUS, annettu 21 päivänä

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat ja pankit. Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki

Rahoitusmarkkinat ja pankit. Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki Rahoitusmarkkinat ja pankit Esa Jokivuolle Rahoitusmarkkinaosasto Suomen Pankki Sisältö Rahoitusjärjestelmä ja sen tehtävät Eri rahoitusvaihtoehdot Säästäminen ja sijoittaminen Pankit ja niiden valvonta

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT

Toimittanut Vesa Kanniainen. Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT Toimittanut Vesa Kanniainen Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT 1 2 Euron tulevaisuus SUOMEN VAIHTOEHDOT TOIMITTAJA: VESA KANNIAINEN KUSTANTAJA: AJATUSPAJA LIBERA EUROTHINKTANK-TYÖRYHMÄN JÄSENET: Vesa

Lisätiedot

TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja

TUTKI-TYÖRYHMÄN Tunnusluvut ja TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut ja tiedontarpeet"raportti 1 Sisällys 1 Tiivistelmä työryhmän ehdotuksista... 2 2 Työryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 3 2.1 Työryhmän kokoonpano... 3 2.2 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Sisältö. Muistio 1 (7) SUOMEN PANKIN YLEISVALVONTAPOLITIIKKA

Sisältö. Muistio 1 (7) SUOMEN PANKIN YLEISVALVONTAPOLITIIKKA Muistio 1 (7) SUOMEN PANKIN YLEISVALVONTAPOLITIIKKA Sisältö Johdanto... 1 1 Mikä on rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri... 2 2 Yleisvalvontatehtävän perusta... 2 3 Kansainvälinen ja kotimainen viranomaisyhteistyö...

Lisätiedot

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella*

Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* Kansantaloudellinen aikakauskirja 95. vsk. 2/1999 Ilkka Kajaste Talouspolitiikan koordinaation kehittäminen EU-alueella* ILKKA KAJASTE Finanssineuvos Valtiovarainministeriö Samoihin aikoihin, kun Euroopan

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009

Rahoitustilastot. Vuosikatsaus 2009 Rahoitustilastot Vuosikatsaus 9 Rahasto-osuusvelka rahastotyypeittäin ja nettomerkinnät yhteensä vuoden 9 aikana 3 1-1 Osakerahastot Yhdistelmärahastot Hedgerahastot Nettomerkinnät (oikea asteikko) Mrd.

Lisätiedot

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa

PK-yritysten rahoituksen tila Suomessa en 29.4.203 Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustilanne on säilynyt varsin hyvänä muihin EU-maihin verrattuna. Rahoituksen saatavuus ja sen ehdot ovat kuitenkin kiristymässä, mikä on

Lisätiedot