Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2007"

Transkriptio

1 Suomen maksutase Vuosikatsaus Suorien sijoitusten kanta Suomessa (vasen ast.) Ulkomailla (vasen ast.) Suomessa, BKT:stä (oikea ast.) Ulkomailla, BKT:stä (oikea ast.) Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö

2 Sisällys 1 Yleiskatsaus Suomen maksutaseeseen ja ulkomaiseen varallisuuteen 4 2 Vaihtotase 6 Kehikko 1. Matkailutaseessa näkyy vapaa-ajanmatkailun vilkastuminen 8 3 Suorat sijoitukset vuonna Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille Suorien sijoitusten tuotot 11 4 Arvopaperisijoitukset vuoden 28 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Arvopaperisijoitukset Suomesta ulkomaille Arvopaperisijoitukset ulkomailta Suomeen 14 Liite 1. Kuviot 16 Kuvioluettelo Kuvio 1. Vaihtotaseen tulot ja menot 2/1 28/1 4 Kuvio 2. Pääomanliikkeet sijoituslajeittain 25/1 28/1 4 Kuvio 3. Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema (saamiset velat) 1985/1 28/1 5 Kuvio 4. Suomen vaihtotase Kuvio 5. Tavarakaupan arvon muutos edellisestä periodista /1 6 Kuvio 6. Ulkomailta Suomeen suuntautuneen työ- ja vapaa-ajanmatkailun tulot Kuvio 7. Suomesta ulkomaille suuntautuneen työ- ja vapaa-ajanmatkailun menot Kuvio 8. Ulkomailta Suomeen suuntautuneen vapaa-ajanmatkailun tulot Kuvio 9. Suomesta ulkomaille suuntautuneen vapaa-ajanmatkailun menot Kuvio 1. Suorien sijoitusten nettopääomavirrat Kuvio 11. Suorien sijoitusten kanta Kuvio 12. Suorat sijoitukset Suomeen : toimialojen osuus sijoituskannasta 1 Kuvio 13. Suorat sijoitukset Suomeen maittain Kuvio 14. Suorat sijoitukset ulkomaille : toimialojen osuus sijoituskannasta 11 Kuvio 15. Suorat sijoitukset ulkomaille maittain Kuvio 16. Suorien sijoitusten tuotot Kuvio 17. Suorien sijoitusten tuotot suhteessa keskimääräiseen kantaan Kuvio 18. Arvopaperisijoitusten nettopääomavirrat 2/1 28/1 13 Kuvio 19. Arvopaperisijoitusten kanta 2/1 28/1 13 Kuvio 2. Arvopaperisijoitusten korot ja osingot 2/1 28/1 15 ISSN ISSN Tiedustelut Veera Vuorinen Postiosoite Käyntiosoite Snellmaninaukio Sähköposti Swift SPFB FI HH PL 16 Puhelin Y-tunnus HELSINKI Faksi (9) Kotipaikka Helsinki

3 Kuvio 21. Vaihtotaseen rakenne : tulot 16 Kuvio 22. Vaihtotaseen rakenne : menot 16 Kuvio 23. Tavarakaupan osuus BKT:stä Kuvio 24. Suomen tavarakauppa Kuvio 25. Kymmenen tärkeimmän vientimaan prosenttiosuus Suomen koko tavaraviennin arvosta 2 ja Kuvio 26. Palvelutase, palveluiden viennin ja tuonnin jakauma, Kuvio 27. Pääomanliikkeet sektoreittain Kuvio 28. Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema sektoreittain Kuvio 29. Suorien sijoitusten kannan jakauma pääomatyypeittäin 1999, 23 ja Kuvio 3. Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten kannan jakauma sektoreittain Kuvio 31. Ulkomaille tehtyjen suorien sijotusten kannan jakauma sektoreittain Kuvio 32. Arvopaperisijoitukset, osakkeet ja osuudet, nettopääomavirrat Kuvio 33. Arvopaperisijoitukset, velkapaperit, nettopääomavirrat Kuvio 34. Arvopaperisijoitukset Suomesta ulkomaille sektoreittain Kuvio 35. Arvopaperisijoitukset ulkomaille maittain: sijoituskanta vuoden 27 lopussa 18 Kuvio 36. Valtion velka: velkapapereiden kanta Kuvio 37. Ulkomainen velka sektoreittain: joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinapaperit Taulukkoluettelo Taulukko 1. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla 5 Taulukko 2. Suomen vaihtotase 23 28/1 6 Taulukko 3. Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen pääomatyypeittäin Taulukko 4. Arvopaperisijoitukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen sijoituslajeittain vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla 14

4 SUOMEN MAKSUTASE Yleiskatsaus Suomen maksutaseeseen ja ulkomaiseen varallisuuteen Vaihtotaseen ylijäämä vuonna 27 oli tarkentuneen maksutasetilaston mukaan 7,3 mrd. euroa eli 4 BKT:stä. Vuoden 28 alkupuoliskolla vaihtotaseen kehitys jatkui ennallaan. Rahoitustaseen sijoitusvirrat Suomeen ja ulkomaille jäivät puolestaan normaalia pienemmiksi, ja pörssikurssien lasku vähensi arvopaperisijoitusten arvoja huomattavasti. Tarkentuneen maksutasetilaston mukaan vaihtotaseen ylijäämä vuonna 27 oli 7,3 mrd. euroa eli 4 BKT:stä. Vuonna 27 ylijäämäisiä olivat tavaroiden ja palveluiden taseet, mutta tuotannontekijäkorvausten tase muuttui jälleen alijäämäiseksi. Tulonsiirtojen tase on perinteisesti ollut alijäämäinen, sillä siihen sisältyvät Suomen ja EU:n instituutioiden väliset tulojen siirrot. Kuvio 1. Vaihtotaseen tulot ja menot 2/1 28/ BKT:stä Netto Tulot Menot Vaihtotaseen ylijäämää kertyi vuoden 28 alkupuoliskolla 1,8 mrd. euroa, mikä on,5 mrd. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Alkuvuonna vaihtotaseen ylijäämä on aina loppuvuotista pienempi ulkomaille maksettavien pääomakorvausten (osinkojen) vuoksi. Kansainvälistyminen yleensä lisää suorien sijoitusten virtoja, mutta alkuvuonna 28 sekä suomalaiset että ulkomaiset sijoittajat ovat poikkeuksellisesti palauttaneet pääomaa sijoituskohteistaan. Kehityksen syynä ovat kuitenkin vain muutaman yksittäisen kansainvälisen konsernin sisäiset yritysjärjestelyt (taulukko 1). Suomalaiset sijoittajat ovat vuodesta 2 lähtien pääasiassa kasvattaneet ulkomaisia arvopaperisijoituksiaan. Vuoden 28 alkupuoli oli myös tässä suhteessa poikkeuksellinen, sillä pääomaa palautettiin Suomeen kolmena kuukautena. Myös ulkomaiset sijoittajat palauttivat pääomaa ulkomaille ja siten vähensivät suomalaisten arvopaperien omistuksiaan vuoden 28 alkupuoliskolla. Kuvio 2. Pääomanliikkeet sijoituslajeittain 25/1 28/ (+ pääoman vienti, - pääoman tuonti) j j 25/1 25/2 26/1 26/2 27/1 27/2 28/1 Suorat sijoitukset Arvopaperisijoitukset Muut sijoitukset Valuuttavaranto Johdannaiset Vaihtotase, netto 4 Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

5 SUOMEN MAKSUTASE Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema (saamiset velat) oli vuoden 27 lopussa 48 mrd. euroa, Kuvio 3. Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema (saamiset velat) 1985/1 28/1 eli suomalaisilla oli ulkomailta enemmän velkaa kuin saamista. Kesäkuun 28 lopussa vastaava luku oli 16 mrd. euroa. Suomalaisten ulkomaista velkakantaa on tänä vuonna pienentänyt suomalaisten pörssiyritysten markkina-arvojen lasku, joka on vähentänyt myös BKT:stä ulkomaalaisten omistamien osakkeiden arvoa. Alkuvuoden 28 pörssien kurssikehityksen vuoksi sekä saamisten että velkojen arvostuserien muutokset ovat olleet sijoituskantaa pienentäviä (taulukko 1) Ulkomainen nettovarallisuus Ulkomainen nettovarallisuus ilman suorien sijoitusten omaa pääomaa ja arvopaperisijoitusten osakkeita ja osuuksia Viimeinen havainto Kun ulkomaisesta nettovarallisuudesta poistetaan oman pääoman erät, suomalaisilla oli vuoden 27 lopussa 1 mrd. euroa enemmän ulkomaisia saamisia kuin velkoja. Kesäkuun 28 lopussa vastaava luku oli 1, mrd. euroa, eli ulkomaiset saamiset ja velat ilman oman pääoman eriä olivat miltei tasapainossa Taulukko 1. Ulkomaiset saamiset ja velat sijoituslajeittain vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla Milj. euroa Sijoituskanta Nettopääomavirta, Kurssien ja muiden tammi-kesäkuu arvostuserien muutos, 28 tammi-kesäkuu 28 Sijoituskanta Suorat sijoitukset Ulkomaille Suomeen Arvopaperisijoitukset Saamiset Velat Muut sijoitukset Saamiset Velat Johdannaiset Valuuttavaranto Nettopääomavirta = Saamiset velat. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 27 5

6 SUOMEN MAKSUTASE Vaihtotase Vuonna 27 vaihtotaseen ylijäämä oli 7,3 mrd. euroa. Vaihtotaseen kehitystä tuki voimakkaasti kasvanut palveluiden vienti. Suurin osa ylijäämästä muodostuu kuitenkin tavarakaupasta. Vaihtotaseen ylijäämä oli vuonna 27 uusimpien Vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla tavaroiden viennin arvo kasvoi 4 ja tuonnin arvo 6 edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna (kuvio 5). Kauppataseen ylijäämä jäi kuitenkin edellisvuotista pienemmäksi, kun tuonti kasvoi vientiä nopeammin. Kuvio 4. Suomen vaihtotase tietojen mukaan 7,3 mrd. euroa eli,2 mrd. euroa 15 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Sekä tavaroiden viennin että tuonnin arvo kasvoi vuonna 27 edellisvuotiseen verrattuna ja maksutaseen mukainen kauppataseen ylijäämä oli 8,7 mrd. euroa. Tavaroita vietiin Suomesta ulkomaille 65,8 mrd. euron arvosta, ja ulkomailta Suomeen tuotiin tavaroita puolestaan 57, mrd. euron arvosta 1. Taulukko 2. Suomen vaihtotase 23 28/ Tavarat Palvelut Tuotannontekijäkorvaukset Tulonsiirrot Vaihtotase, netto Tulot Netto Menot Milj. euroa Tammi kesäkuu 28 Vaihtotase Netto Tavarat Netto Tulot Menot Palvelut Netto Tulot Menot Tuotannontekijä- Netto korvaukset Tulot Menot Tulonsiirrot Netto Tulot Menot Kuvio 5. Tavarakaupan arvon muutos edellisestä periodista / Vienti Tuonti Tammi kesäkuu Lähteet: Suomen Pankki ja Tullihallitus. 1 Maksutasetilastoinnin tavarakaupan tiedot eroavat Tullihallituksen julkaisemasta ulkomaankauppatilastosta rahti- ja vakuutuskorjauksen vuoksi. Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston tavarantuonnin cif-arvosta vähennetään maksutasetilastossa ulkomaisten kuljettajien ja vakuuttajien osuus, joka siirretään kuljetus- ja vakuutusmenoihin. Vuonna 27 tavarantuonnista siirrettiin kuljetusmenoihin 4,9 ja vakuutusmenoihin,2. Vuonna 27 palvelutase oli,7 mrd. euroa ylijäämäinen. Palveluiden viennin arvo kasvoi edellisvuotisesta 21 ja tuonnin arvo 9. Kuljetus- ja matkailupalveluiden menot olivat tuloja suuremmat. Sen sijaan useat palveluerät olivat vahvasti ylijäämäisiä. 6 Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

7 SUOMEN MAKSUTASE Erilaisten liike-elämän palveluiden ylijäämä vuonna 27 oli 3, mrd. euroa. Tähän erään luetaan mm. välityskauppa, leasingpalvelut sekä kansainvälisten konsernien sisäiset palvelut. Tuotannontekijäkorvausten tase oli,8 mrd. euroa alijäämäinen vuonna 27. Tuotannontekijäkorvaukset sisältävät palkansaajille maksetut palkat sekä pääomakorvaukset, kuten korot ja osingot. Suomalaisten ulkomaille tekemistä suorista sijoituksista saamat tuotot ovat olleet koko 2-luvun ajan suuremmat kuin ulkomaisten sijoittajien saamat tuotot Suomeen tehdyistä suorista sijoituksista. Vuonna 27 suorien sijoitusten nettotuotot olivat 1, mrd. euroa. Sen sijaan arvopaperisijoituksista ulkomaille ja Suomeen kirjattiin vaihtotaseeseen nettomenoa. Vuonna 27 suomalaisille arvopaperisijoittajille maksettiin ulkomailta osinkoja 1,7 mrd. euroa ja korkoja yhteensä 3,8 mrd. euroa. Vastaavasti Suomesta ulkomaille maksettiin osinkoina 3,7 mrd. euroa ja korkoina 4,2 mrd. euroa. (Ks. taulukkoliitteet 2.1 ja 2.2.) Tulonsiirtojen tase oli 1,4 mrd. euroa alijäämäinen vuonna 27. Huomattava osa tulonsiirroista muodostuu Suomen ja Euroopan unionin välisistä maksuista. Kokonaisuudessaan vuonna 27 Suomeen saatiin tulonsiirtoja 1,6 mrd. euroa ja Suomesta ulkomaille maksettiin 3, mrd. euroa. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 27 7

8 SUOMEN MAKSUTASE Kehikko 1. Matkailutaseessa näkyy vapaa-ajanmatkailun vilkastuminen Ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun arvo on kasvanut viiden edellisen vuoden ajan. Vuonna 27 ulkomailta virtasi Suomeen rahaa matkailupalveluista peräti 2,1 mrd. euroa. Tästä huolimatta matkailupalveluiden tase jäi edelleen selvästi alijäämäiseksi. Suomesta ulkomaille suuntautuneen matkailun arvo oli 2,9 mrd. euroa. Eniten matkailupalvelutuloja Suomeen virtasi Venäjältä, Ruotsista ja Saksasta. Venäjän osuus koko palveluviennistä oli 26, Ruotsin osuus puolestaan 16 ja Saksan 8. Suomalaiset ostivat matkailupalveluita etenkin Virosta, Espanjasta ja Ruotsista. Viron osuus suomalaisten kokonaismatkailun arvosta oli 12, Espanjan 1 ja Ruotsin 9. Erityisesti Suomesta Thaimaahan suuntautuvan vapaa-ajanmatkailun arvo on selvästi kasvanut. Viiden vuoden ajanjaksona suomalaisten Thaimaan matkailupalveluihin käyttämä rahamäärä on yli viisinkertaistunut (kuvio 9). Thaimaahan suuntautuneen rahavirran osuus kaikista suomalaisten tekemistä vapaa-ajanmatkoista oli vuonna 27 peräti 8. Kuvio 6. Ulkomailta Suomeen suuntautuneen työja vapaa-ajanmatkailun tulot Kuvio 7. Suomesta ulkomaille suuntautuneen työja vapaa-ajanmatkailun menot Milj. euroa 4 Milj. euroa Venäjä Ruotsi Saksa Britannia Viro Yhdysvallat Viro Espanja Ruotsi Thaimaa Yhdysvallat Saksa Kuvio 8. Ulkomailta Suomeen suuntautuneen vapaa-ajanmatkailun tulot Kuvio 9. Suomesta ulkomaille suuntautuneen vapaa-ajanmatkailun menot Milj. euroa Venäjä Ruotsi Saksa Britannia Yhdysvallat Japani Milj. euroa Viro Espanja Ruotsi Thaimaa Italia Kreikka Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

9 SUOMEN MAKSUTASE 3 Suorat sijoitukset vuonna 27 Suomen Pankin maksutasetilaston mukaan pääoman nettotuonti suorina sijoituksina oli 3,1 mrd. euroa vuonna 27. Suomesta sijoitettiin ulkomaille 5,2 mrd. euroa ja ulkomailta Suomeen 8,3 mrd. euroa. Vuoden 27 lopussa Suomesta ulkomaille tehtyjen suorien sijoitusten arvo oli 77,6 mrd. euroa ja ulkomailta Suomeen tehtyjen sijoitusten arvo 6,2 mrd. euroa. Suomalaisyritysten ulkomaisten sijoitusten tuotot olivat viime vuonna 8, mrd. euroa ja ulkomaisten yritysten sijoitustuotot Suomesta 7, mrd. euroa. 3.1 Suorat sijoitukset ulkomailta Suomeen Ulkomailla sijaitsevat yritykset sijoittivat vuonna 27 pääomaa Suomeen suorina sijoituksina nettomääräisesti 8,3 mrd. euroa, mikä on lähes kaksinkertainen määrä edellisvuotiseen verrattuna (Kuvio 1). Omana pääomana sijoituksia tehtiin 6,8 mrd. euroa ja muuna pääomana 1,5 mrd. euroa (Taulukko 3). Sijoituksista suuntautui palveluyrityksiin 4,6 mrd. euroa ja teollisuusyrityksiin 4,1 mrd. euroa. Kuvio 1. Suorien sijoitusten nettopääomavirrat Suomeen Ulkomaille Ulkomaisten sijoittajien tekemien suorien sijoitusten arvo oli vuoden 27 lopussa 6,2 mrd. euroa 2 (Kuvio 11). Sijoituskannan arvo on kasvanut yli nelinkertaiseksi kymmenessä vuodessa. Teollisuusyritysten osuus sijoituskannasta oli 18,9 mrd. euroa ja palvelualan yritysten 39,4 mrd. euroa, mistä rahoitustoimialan yritysten osuus oli 17,2 mrd. euroa ja muiden palveluiden yritysten 15,9 mrd. euroa. Kuvio 11. Suorien sijoitusten kanta Suomessa (vasen ast.) Suomessa, BKT:stä (oikea ast.) Ulkomailla (vasen ast.) Ulkomailla, BKT:stä (oikea ast.) Listattujen yritysten arvo on tilastoitu markkina-arvon ja muiden yritysten kirjanpitoarvon mukaan. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 27 9

10 SUOMEN MAKSUTASE Teollisuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten osuus sijoituskannan arvosta on supistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 2 prosenttiyksikköä ja vastaavasti palvelualan yritysten suurentunut noin 2 prosenttiyksikköä. Teollisuusyritysten sijoitusten arvo on laskenut koko tarkasteluajanjakson tasaisen loivasti ja palveluyritysten noussut niin, että vuoden 27 lopussa teollisuusyritysten osuus oli 31 ja palveluyritysten 65 koko sijoituskannasta. Ennen vuotta 1998 teollisuusyritysten sijoitusten arvo koko sijoituskannasta oli suurempi kuin palveluyritysten (Kuvio 12). Kuvio 12. Suorat sijoitukset Suomeen : toimialojen osuus sijoituskannasta Teollisuus Palvelut Muut toimialat Kansainvälistymisen astetta voidaan kuvata suorien sijoitusten virtojen ja kantojen osuudella bruttokansantuotteesta. Sijoitusvirtojen osuus bruttokansantuotteesta on vaihdellut merkittävästi, mikä johtuu suurten yrityskauppojen ajoittumisesta ja konsernien sisäisistä rahoitusjärjestelyistä. Sijoituskantojen osuus bruttokansantuotteesta antaa kehityksestä tasaisemman kuvan. Näin mitattuna kansainvälistyminen oli vielä 199-luvun alussa aika vähäistä, mutta vuosituhannen vaihteessa kansainvälistymisen aste nousi jyrkästi. Ulkomaisten sijoitusten arvo Suomessa oli vuoden 27 lopussa noin 33 bruttokansantuotteesta (Kuvio 11). EU25-maiden osuus sijoituskannasta oli noin 9, mutta euromaiden vain noin neljännes. Merkittävimpänä sijoittajamaana oli edelleenkin Ruotsi. Sen osuus oli noin puolet kaikista sijoituksista. Muita merkittäviä sijoittajamaita olivat Alankomaat, Tanska ja Iso-Britannia (Kuvio 13). Kuvio 13. Suorat sijoitukset Suomeen maittain Ruotsi Alankomaat Iso-Britannia Tanska Saksa Muut maat 3.2 Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille Suomalaiset yritykset sijoittivat ulkomaille pääomaa suorina sijoituksina vuonna 27 nettomääräisesti 5,2 mrd. euroa (Kuvio 1). Se on viimevuotiseen verrattuna kaksinkertainen määrä samaan tapaan kuin Suomeen tehdyissä sijoituksissa. Omana pääomana sijoitettiin 6,9 mrd. euroa, mutta muuna pääomana sijoituksia palautui 1,7 mrd. euroa (Taulukko 3). Suorien sijoitusten pääomavirtoihin vaikuttavat yksittäiset suuret yrityskaupat ja niihin liittyvät lainajärjestelyt. Myös kansainvälisten konsernien rahoituksen järjestely ulkomaisten ja suomalaisten yksiköiden välillä näkyy suorien sijoitusten muun pääoman luvuissa. Tiedot saattavat vaihdella huomattavasti vuoden sisällä ja vuodesta toiseen. Teollisuusyrityksistä metalliteollisuuden yritykset sijoittivat pääomaa nettomääräisesti 5,1 mrd. euroa, mutta muiden teollisuustoimialojen yritykset palauttivat pääomaa nettomääräisesti 2,2 mrd. euroa. Palvelu- 1 Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

11 SUOMEN MAKSUTASE alan yritysten sijoitukset olivat nettomääräisesti 1,3 mrd. euroa. Ulkomaille tehtyjen suorien sijoitusten arvo oli vuoden 27 lopussa 77,6 mrd. euroa eli 43 bruttokansantuotteesta 3 (Kuvio 11). Sijoituskanta on ollut koko 2-luvun yli 4 bruttokansantuotteesta. Teollisuusyritysten osuus on pysynyt yli 6 prosentissa sijoituskannasta. Eniten sijoituksia oli edelleen metalliteollisuusyrityksillä. Palvelualan yritysten osuus oli hieman yli viidenneksen koko sijoituskannasta kuten myös vuoden 26 lopussa. Teollisuusyritysten osuus sijoituskannasta on supistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana vajaasta 8 prosentista noin 6 prosenttiin. Vastaavasti palvelualan yritysten osuus on kasvanut noin 14 prosentista yli 2 prosenttiin. Myös muiden toimialojen osuus on hieman suurentunut (Kuvio 14). Toimialoittaiset muutokset eivät ole yhtä suuria kuin Suomeen tehdyissä sijoituksissa. Kuvio 14. Suorat sijoitukset ulkomaille : toimialojen osuus sijoituskannasta Teollisuus Palvelut Muut toimialat Teollisuustoimialojen sisällä metalliteollisuuden osuus koko sijoituskannasta on pysynyt noin kolmannesosana. Metsäteollisuuden osuus on ollut noin neljänneksen koko sijoituskannasta, mutta vuoden 27 lopussa se putosi alle viidennesosaan. Kemianteollisuuden osuus sijoituskannasta on supistunut 1 prosentista 6 3 Ulkomaisten sijoitusten arvo on tilastoitu listattujen yritysten osalta markkina-arvon ja muiden yritysten kirjanpitoarvon mukaan. prosenttiin vastaavana aikana. Teollisuustoimialojen osuuden väheneminen koko sijoituskannasta on näkynyt kaikissa toimialoissa. Merkittävimmät suorien sijoitusten välittömät kohdemaat 4 vuoden 27 lopussa olivat Ruotsi, Alankomaat ja Belgia kuten viime vuonnakin (Kuvio 15). Sijoituskannasta oli EU-alueella noin 8, mikä on hieman enemmän kuin vuoden 26 lopussa. Euromaiden osuus oli vuoden 27 lopussa 51,7 eli yli 7 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Kuvio 15. Suorat sijoitukset ulkomaille maittain Ruotsi Alankomaat Belgia Saksa Yhdysvallat Muut maat 3.3 Suorien sijoitusten tuotot Ulkomaisten omistajien saamat tuotot Suomeen tekemistään suorista sijoituksista olivat 7 mrd. euroa vuonna 27 (Kuvio 16). Yritysten voittoja tuotoista oli 6,6 mrd. euroa ja yritysten omistajilleen maksamia nettomääräisiä korkoja,4 mrd. euroa. Vuosituottojen suhde vuoden alun ja lopun keskimääräiseen sijoituskantaan on vaihdellut vuodesta 1998 lähtien välillä Vuonna 27 tuotot olivat 12,5 sijoituskannasta (Kuvio 17). Ulkomaisista sijoituksista saadut tuotot olivat 8 mrd. euroa vuonna 27 (Kuvio 16). Tästä oli ulko- 4 Suomalaisen sijoittajan määräys- tai vaikutusvaltaketjussa ensimmäisen ulkomailla sijaitsevan institutionaalisen yksikön sijaintimaa. Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 27 11

12 SUOMEN MAKSUTASE maisten tytäryritysten voittoja 7,4 mrd. euroa ja näiden yritysten suomalaiselle omistajilleen maksamia nettomääräisiä korkoja,6 mrd. euroa. Suorien sijoitusten vuosituottojen suhde vuoden alun ja lopun keskimääräiseen sijoituskantaan oli 1,7 vuonna 27 (Kuvio 17). Tuottojen suhde keskimääräiseen sijoituskantaan on vaihdellut viimeisen kymmenen vuoden aikana välillä 7 1. Ulkomaisten sijoittajien sijoituspääomalleen saamat tuotot ovat olleet arvoltaan vähäisempiä kuin tuotot, joita suomalaiset sijoittajat ovat saaneet ulkomaille sijoittamastaan pääomasta. Suhteessa keskimääräiseen sijoituskantaan ulkomaisten sijoittajien sijoituspääoma on tuottanut kuitenkin enemmän. Kuvio 16. Suorien sijoitusten tuotot Tulot 2 Netto -2 Menot Ulkomaalaisten Suomeen tekemien sijoitusten tuotot Suomalaisten ulkomaille tekemien sijoitusten tuotot Suorien sijoitusten tuotot vaihtotaseessa, netto Kuvio 17. Suorien sijoitusten tuotot suhteessa keskimääräiseen kantaan Ulkomaalaisten Suomeen tekemien sijoitusten tuotot Suomalaisten ulkomaille tekemien sijoitusten tuotot Taulukko 3. Suorat sijoitukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen pääomatyypeittäin 27 Milj. euroa Sijoituskanta Nettopääomavirta vuonna 27 Sijoitukset Suomesta ulkomaille Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut voitot Muu pääoma Yhteensä Sijoitukset ulkomailta Suomeen Oma pääoma ja uudelleen sijoitetut voitot Muu pääoma Yhteensä Kurssien ja muiden arvostuserien muutos vuonna 27 Sijoituskanta Korot ja osingot vuonna Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

13 SUOMEN MAKSUTASE 4 Arvopaperisijoitukset vuoden 28 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomen Pankin maksutasetilaston mukaan pääoman nettovienti arvopaperisijoituksina oli 3,3 mrd. euroa vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla. Sijoitusvirta Suomesta ulkomaille heikkeni tuntuvasti vuoden 27 vastaavaan aikaan verrattuna. Nettosijoitusvirta ulkomailta Suomeen tyrehtyi kokonaan, ja pääomaa palautui ulkomaille. Suomalaissijoittajien ulkomaisista arvopaperisijoituksista saamat tuotot olivat 2,7 mrd. euroa ja ulkomaisten sijoittajien tuotot suomalaisista arvopapereista 6, mrd. euroa. 4.1 Arvopaperisijoitukset Suomesta ulkomaille Suomalaiset sijoittajat kasvattivat ulkomaisia arvopaperisalkkujaan vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla aiempaa pidättyvämmin. Suomesta ulkomaille sijoitettiin 1,7 mrd. euroa, mikä on vain 18 vuoden 27 kuuden ensimmäisen kuukauden sijoitusvirrasta (Kuvio 18). Ulkomaisiin sijoitusrahastoihin virtasi 1,7 mrd. euroa uutta pääomaa, mutta ulkomaisista osakkeista pääomaa palautettiin,7 mrd. euroa. Yhteensä niin ulkomaisiin osakkeisiin ja osuuksiin kuin velkapapereihinkin sijoitettiin tuntuvasti vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kuvio 18. Arvopaperisijoitusten nettopääomavirrat 2/1 28/ Suomeen Suomesta Ulkomaille sijoitetun arvopaperivarallisuuden arvo laski alkuvuoden aikana ja oli 16,4 mrd. euroa kesäkuun 28 lopussa. Ulkomaisen arvopaperivarallisuuden väheneminen johtui pörssikurssien maailmanlaajuisesta laskusta. Suomalaisten hallussaan pitämä ulkomainen arvopaperivarallisuus supistui ensimmäistä kertaa 199-luvun puolivälin jälkeen (Kuvio 19). Kuvio 19. Arvopaperisijoitusten kanta 2/1 28/ Suomessa Ulkomailla Ulkomaisista arvopaperisijoituksista saadut osinko- ja korkotuotot olivat 2,7 mrd. euroa vuoden 28 en- Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 27 13

14 SUOMEN MAKSUTASE simmäisellä puoliskolla. Valtaosa näistä tuloista oli peräisin joukkolainasijoituksista. Suomalaisten ulkomailta saamat osinko- ja korkotuotot ovat lisääntyneet suhteellisen tasaisesti 199-luvun puolivälistä lähtien, eli ne ovat seuranneet ulkomaisen sijoitusvarallisuuden kasvua (Kuvio 2). Suomalaisille sijoittajille tuli kuitenkin markkinahintojen ja valuuttakurssien muutoksista johtuvia laskennallisia tappioita 15,3 mrd. euroa eli noin 9 kokonaissijoituksista (Taulukko 4). Taulukko 4. Arvopaperisijoitukset Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen sijoituslajeittain vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla Milj. euroa Sijoituskanta Nettopääomavirta, tammi-kesäkuu 28 Kurssien ja muiden arvostuserien muutos, tammi-kesäkuu 28 Sijoituskanta Korot ja osingot, tammikesäkuu 28 Sijoitukset Suomesta ulkomaille Osakkeet Rahasto-osuudet Joukkolainat Rahamarkkinapaperit Yhteensä Sijoitukset ulkomailta Suomeen Osakkeet ja rahasto-osuudet Joukkolainat Rahamarkkinapaperit Yhteensä Arvopaperisijoitukset ulkomailta Suomeen Ulkomaalaiset myivät suomalaisia sijoituksiaan nettomääräisesti yhteensä 1,6 mrd. euroa vuoden 28 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana (Kuvio 18). Suomen osakemarkkinoilta ja rahasto-osuuksista takaisin ulkomaille suuntautunut nettopääomavirta oli tästä,8 mrd. euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajanjaksona sijoitusvirta oli 2,1 mrd. euroa Suomeen päin. Ulkomaalaisten hallussaan pitämän arvopaperivarallisuuden arvo väheni 26,3 mrd. euroon, koska markkinahinnat laskivat edellisvuotisesta (Kuvio 19). Suomen Arvopaperikeskuksen tietojen mukaan ulkomainen omistus arvo-osuusjärjestelmässä olevista suomalaisista yhtiöistä on noin puolet. Vuoden 28 ensimmäisellä puoliskolla ulkomaiset sijoittajat saivat suomalaisilta yrityksiltä 3,9 mrd. euroa osinkotuloja ja sijoitusrahastojen maksamia tuottoja eli enemmän kuin koko vuonna 27, koska suomalaisten yhtiöiden osingonmaksuista valtaosa ajoittuu kevääseen. Joukkolainaveloista maksettiin ulkomaille 1,9 mrd. euron ja rahamarkkinapaperiveloista,2 mrd. euron korot. Suomalaisten ulkomaille maksamat osingot ja korot ovat viime vuosina selvästi kasvaneet samalla kun ulkomaalaisten hallussa olevan arvopaperivarallisuuden arvo on viime vuoteen asti 14 Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

15 SUOMEN MAKSUTASE noussut (Kuvio 2). Ulkomaisille sijoittajille tuli suomalaisesta osake- ja osuussijoitussalkustaan markkinahintojen muutoksista johtuvia laskennallisia tappioita lähes 2 sijoituskannasta ( Taulukko 4). Vuoden 28 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Nokian markkina-arvo väheni 44 ja OMX Helsinki -indeksi laski 26. Kuvio 2. Arvopaperisijoitusten korot ja osingot 2/1 28/ Sijoitukset Suomesta: osingot Sijoitukset Suomesta: korot Sijoitukset Suomeen: osingot Sijoitukset Suomeen: korot Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 27 15

16 SUOMEN MAKSUTASE Liite 1. Kuviot Kuvio 21. Vaihtotaseen rakenne : tulot Kuvio 24. Suomen tavarakauppa Tulonsiirrot Suomeen Tuotannontekijäkorvaukset Suomeen Palveluiden vienti Tavaroiden vienti Vienti Tuonti Netto Lähteet: Suomen Pankki ja Tullihallitus. Kuvio 22. Vaihtotaseen rakenne : menot Tavaroiden tuonti Palveluiden tuonti Tuotannontekijäkorvaukset Suomesta Tulonsiirrot Suomesta Kuvio 25. Kymmenen tärkeimmän vientimaan prosenttiosuus Suomen koko tavaraviennin arvosta 2 ja Lähteet: Suomen Pankki ja Tullihallitus. Kuvio 23. Tavarakaupan osuus BKT:stä Netto Vienti Tuonti Kuvio 26. Palvelutase, palveluiden viennin ja tuonnin jakauma, Muut Matkailu Kuljetus Palvelutase, netto Tulot Netto Menot 16 Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

17 SUOMEN MAKSUTASE Kuvio 27. Pääomanliikkeet sektoreittain Kuvio 3. Suomeen tehtyjen suorien sijoitusten kannan jakauma sektoreittain (+ pääoman vienti, pääomantuonti) Rahalaitokset (ml. Suomen Pankki) Yritykset ja kotitaloudet Valtio ja kunnat Työeläkelaitokset ja muut rahoituslaitokset (pl. Rahalaitokset) Vaihtotase Raha- ja rahoituslaitokset 29 6,2 mrd. euroa Yritykset 71 Kuvio 28. Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema sektoreittain Kuvio 31. Ulkomaille tehtyjen suorien sijotusten kannan jakauma sektoreittain Kanta Työeläkelaitokset ja muut rahoituslaitokset Valtio ja kunnat Yritykset ja kotitaloudet Rahalaitokset ml. Suomen Pankki Kotitaloudet Raha- ja 1 rahoituslaitokset 3 Valtio 5 77,6 mrd. euroa Yritykset 91 Kuvio 29. Suorien sijoitusten kannan jakauma pääomatyypeittäin 1999, 23 ja Kuvio 32. Arvopaperisijoitukset, osakkeet ja osuudet, nettopääomavirrat Sijoitukset Suomeen Sijoitukset ulkomaille Oma pääoma Muu pääoma Suomeen Suomesta Suomen Pankki Finlands Bank Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Vuosikatsaus 27 17

18 SUOMEN MAKSUTASE Kuvio 33. Arvopaperisijoitukset, velkapaperit, nettopääomavirrat Kuvio 36. Valtion velka: velkapapereiden kanta Suomeen Suomesta Kotimainen velka Ulkomainen velka Kuvio 34. Arvopaperisijoitukset Suomesta ulkomaille sektoreittain Sijoitusrahastot Vakuutuslaitokset Muut sektorit * Työeläkelaitokset ja muut sos.turvarahastot Muut sektorit: valtio, kunnat, rahalaitokset, yritykset, kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Kuvio 37. Ulkomainen velka sektoreittain: joukkovelkakirjalainat ja rahamarkkinapaperit Valtio Rahalaitokset Yritykset Muut sektorit Kuvio 35. Arvopaperisijoitukset ulkomaille maittain: sijoituskanta vuoden 27 lopussa Ruotsi Saksa Ranska Britannia Luxemburg Yhdysvallat Alankomaat Irlanti Espanja Italia Osakkeet Rahasto-osuudet Joukkolainat Rahamarkkinapaperit 18 Vuosikatsaus 27 Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Suomen Pankki Finlands Bank

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003

ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.2003 TIEDOTE 27.5.24 ARVOPAPERISIJOITUKSET SUOMESTA ULKOMAILLE 31.12.23 Suomen Pankki kerää tietoa suomalaisten arvopaperisijoituksista 1 ulkomaille maksutasetilastointia varten. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin

Lisätiedot

Suomen maksutase Ennakkokatsaus 2007

Suomen maksutase Ennakkokatsaus 2007 Suomen maksutase Ennakkokatsaus 27 1 Vaihtotase vuosina 198 27 1 Tulot Netto - -1 198 198 199 199 2 2 Tulonsiirrot Tuotannontekijäkorvaukset Palvelut Tavarat Vaihtotase, netto Menot Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2011 2012/I II

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2011 2012/I II Julkinen Suomen maksutase Vuosikatsaus 11 1/I II Suorina sijoituksina Suomeen suuntautuneet sijoitusvirrat ja koko maailman sijoitusvirrat 1 1 1 1 - Koko maailman sijoitusvirrat (vasen asteikko) Sijoitusvirrat

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2010 2011/I II

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2010 2011/I II Suomen maksutase Vuosikatsaus 21 211/I II Ulkomainen nettovarallisuus Ulkomainen nettovarallisuus ilman suorien sijoitusten omaa pääomaa ja arvopaperisijoitusten osakkeita ja osuuksia % BKT:stä - -1-1

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2008 ja 2009/1

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2008 ja 2009/1 Suomen maksutase Vuosikatsaus 28 ja 29/1 14 12 1 8 6 4 2-2 -4-6 Vaihtotase vuosina 1985 29/1 1985 199 1995 2 25 3.6. 29 Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Tilastoyksikkö 3.9.29 Sisällys

Lisätiedot

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia

24.3.2016. VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot. VIENNIN VOLYYMI LASKI 4,7 PROSENTTIA VUONNA 2015 Vientihinnat nousivat 0,7 prosenttia 2.3.216 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI,7 PROSENTTIA VUONNA 21 Vientihinnat nousivat,7 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 21 neljä prosenttia Tullin ulkomaankauppatilaston

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus /I II

Suomen maksutase. Vuosikatsaus /I II Suomen maksutase Vuosikatsaus 212 213/I II Pääomanliikkeet sektoreittain vuosina 23 212 2 15 1 5-5 -1-15 -2-25 Työeläkelaitokset ja muut rahoituslaitokset (pl. rahalaitokset) Valtio ja kunnat Yritykset

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen vuonna 2008

Suorat sijoitukset Suomeen vuonna 2008 Suorat sijoitukset Suomeen vuonna 2008 13.2.2009 Airi Heikkilä Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto 1 Suorat sijoitukset Suomeen, nettopääomavirrat 2004-2008 2 Merkittävää vuoden 2008 suorissa sijoituksissa

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 Kauppa 2015 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2014 % 100 Viennin jakautuminen yrityksen omistajatyypin mukaan vuosina 2005 2014 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007

Lisätiedot

Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa

Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa BoF Online 2008 No. 1 Saksan ulkomaankaupan perusta edelleen Euroopassa Heidi Schauman Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2014

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2014 Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2014 Vaihtotaseen alijäämä supistui Vienti edelleen vaisua Vaihtotase pysyi alijäämäisenä vuonna 2014 tavarakaupan ja ensitulon ylijäämästä huolimatta

Lisätiedot

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa

Metalliteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Metalliteollisuuden ulkomaankauppa 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kuvio 1. Metalliteollisuuden tuotteiden ulkomaankauppa v. 2001 2012 (1-2) Mrd. euroa 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Suomen maksutase. Ennakkokatsaus 2008

Suomen maksutase. Ennakkokatsaus 2008 Suomen maksutase Ennakkokatsaus 28 Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema (saamiset velat) vuosina 198 28 % BKT:stä - -1-1 -2 198 199 199 2 2 Ulkomainen nettovarallisuus Ulkomainen nettovarallisuus ilman

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2005 2007 Ennusteen taulukkoliite 30.3.2005 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2005 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2012 Handel Trade Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2002-2012(1-6) 16 14 Mrd. e Tuonti Vienti 12 10 8

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015. 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2015 31.8.2015 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Vienti Tuonti Kauppatase 31.8.2015

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito Konsultit 2HPO 1 Bruttokansantuotteen kehitys 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1926 = 100 0 Lähde: Tilastokeskus. 2 Maailmantalouden kasvun jakautuminen Lähde: OECD. 3

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Maksutaseen tunnistamattomat ja virheelliset erät

Maksutaseen tunnistamattomat ja virheelliset erät BoF Online 4 2014 Maksutaseen tunnistamattomat ja virheelliset erät Anni Salo Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2001 SVT Ulkomaankauppa :M1 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 1 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 199-1 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä Mrd mk Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2009 2010/I II

Suomen maksutase. Vuosikatsaus 2009 2010/I II Suomen maksutase Vuosikatsaus 29 21/I II Tulojen ja menojen jakauma vaihtotaseessa vuosina 2 29 1 1 Tavarat Tuotannontekijäkorvaukset Vaihtotase, netto Palvelut Tulonsiirrot Tulot Netto - -1 Menot -1 2

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2013

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2013 Kansantalous 2014 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema 2013 Suomen ulkomainen nettovarallisuusasema pieneni vuonna 2013 Suomen ulkomaisen nettovarallisuusaseman pienenemiseen vuonna 2013 vaikutti huomattavasti

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus

Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus Rahoitusmarkkinat tilastokatsaus 9 2012 Suomen Pankki Tilastoyksikkö 5.9.2012 Kuukausijulkaisu ISSN 1795 7583, verkkojulkaisu Sisällys 1. Korot 1.1 Eurojärjestelmän ohjauskorot 3 1.2 Euriborkorot ja Suomen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TAMMIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 8,1 prosenttia Tammikuussa 2016 Helsingissä yövyttiin 244 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 116 000 yötä ja ulkomaalaiset 128 000 yötä

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.12.2015 11:00 EURO & TALOUS 5/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012

Euro & talous 2/2012 Rahoitusjärjestelmän vakaus 2012 Euro & talous 2/212 Rahoitusjärjestelmän vakaus 212 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 8.5.212 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Teemat 1) Suomen rahoitusjärjestelmän vakaustilanne

Lisätiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot

Julkaistavissa 8.2.2016, klo 9.00. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot Julkaistavissa 8.2.216, klo 9. VUOSIJULKAISU: ennakkotiedot VIENNIN ARVO LASKI VUONNA 215 NELJÄ PROSENTTIA Kauppataseen alijäämä väheni merkittävästi ulkokaupan ylijäämäisen kaupan vuoksi Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

Talouskriisi ei näy osingoissa

Talouskriisi ei näy osingoissa Talouskriisi ei näy osingoissa Author : albert 1 / 6 2 / 6 Pörssifirmojen yhtiökokouksissa eivät ilmeet luultavasti tänä keväänä ole kovinkaan synkät, sillä monet yhtiöt korottavat osinkoa. Vajaata 40

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002

Huipputeknologian ulkomaankauppa v.2002 SVT Ulkomaankauppa 23:M5 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa v.22 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-22 Mrd. euroa sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä 14 12

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä?

Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? Miten suorien sijoitusten analysointi on vaikeutunut globalisaation myötä? 22.3.2012 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Kysymyksiä Miten suoriin sijoituksiin

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Energiatuotteiden ulkomaankauppa

Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kauppa 2010 Handel Trade Energiatuotteiden ulkomaankauppa Kuvio 1. Energiatuotteiden tuonti ja vienti v. 2004-2010(1-4) 12000 Milj. e 10000 8000 6000 4000 2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009 (1-4)

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.217 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 38.9% edellisvuodesta ollen EUR 52.m (EUR 37.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT TOUKOKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 5 prosenttia Toukokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 299 000 yöpymistä, joista suomalaisille 135 000 ja ulkomaalaisille 164 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema

Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Kansantalous 2015 Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Vaihtotase ylijäämäinen, pääomaa vietiin vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä Ylijäämäinen ensitulon tili ja kauppatase käänsivät vaihtotaseen

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016. 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 31.5.2016 TULLI Tilastointi 1 VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2016

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Matkailun kehitys 2016

Matkailun kehitys 2016 Matkailun kehitys 2016 3.5.2017 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Kiina jatkoi vahvaan kasvuaan myös piristyi loppuvuotta kohden Suomessa kirjattiin 5 768 000 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HUHTIKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 14 prosenttia Huhtikuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 247 000 yöpymistä, joista suomalaisille 128 000 ja ulkomaalaisille 119 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 HELSINGIN MATKAILUTILASTOT MAALISKUU 2016 Yöpymiset lisääntyivät 4 prosenttia Maaliskuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 240 000 yöpymistä, joista suomalaisille 118 000 ja ulkomaalaisille 122 000 yötä (venäläiset

Lisätiedot

Palveluiden ulkomaankauppa

Palveluiden ulkomaankauppa BoF Online 5 2009 Palveluiden ulkomaankauppa Suomessa Timo Hirvonen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT

HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HELSINGIN MATKAILUTILASTOT ELOKUU 2016 Yöpymiset vähenivät vajaan prosentin Elokuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 404 000 yöpymistä, joista suomalaisille 157 000 ja ulkomaalaisille 247 000 yötä. Suomalaisten

Lisätiedot

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa

Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia. Vähenemistä sekä työmatkalaisissa että vapaa-ajan matkustajissa. Majoitusmyynti 24 miljoonaa euroa HELSINGIN MATKAILUTILASTOT HEINÄKUU 2016 Yöpymiset vähenivät 4 prosenttia Heinäkuussa 2016 Helsingissä kirjattiin 422 000 yöpymistä, joista suomalaisille 185 000 ja ulkomaalaisille 237 000 yötä. Sekä suomalaisten

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys

TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE. 19.3.2012 Veikko Savela. I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys 1 TYÖELÄKERAHASTOJEN SIJOITUSRAKENNE 19.3.2012 Veikko Savela I Sijoitusten kokonaismäärän kehitys Työeläkevakuuttajat TELAn jäsenyhteisöjen työeläkerahastojen sijoituskanta 31.12.2011 oli 136,3 mrd. euroa,

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen

VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 2016 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 VUOSIJULKAISU: yksityiskohtaiset tiedot VIENNIN VOLYYMI LASKI VUONNA 216 NELJÄ PROSENTTIA Vientihinnat nousivat aavistuksen Suomen tavaraviennin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 9,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94,

Lisätiedot

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa

Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Ulkomaiset yritykset Suomessa Invest in Finlandin, Suomen Pankin ja Tilastokeskuksen tilastoissa Helmikuu 2008 Tilastokeskus Työpajankatu 13 00022 Tilastokeskus Puh. (09) 17 341 Invest in Finland Kaivokatu

Lisätiedot