Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) 40 Asianro 3644/ /2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut on tilannut Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöjen vuosittaiset taselaskennat Benviroc Oy:n CO2-raporttipalvelusta. Kuopiolle kasvihuonekaasupäästöt on laskettu vuosille 1990 (päästövähennysten vertailuvuosi), 2006, sekä vuodelle 2015 (ennakkotieto). Kuopion laskelmissa on otettu takautuvasti huomioon tehdyt kuntaliitokset. Suonenjoelle päästölaskelmat on tehty vuosille 1990, sekä vuodelle 2015 (ennakkotieto). Mukana laskennassa ovat seuraavat sektorit: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, teollisuus ja työkoneet, maankäyttö, maatalous ja jätehuolto. Raportissa on lisäksi tarkasteltu lento-, vesi- ja raideliikenteen päästöjä, mutta niitä ei ole sisällytetty kokonaispäästöihin. Lisäksi Kuopion osalta on laskettu kunnan oman toiminnan päästöt ja energiankulutus. CO2-raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun energian määrään riippumatta siitä, onko kaukolämpö tuotettu kunnassa vai kunnan ulkopuolella. Kunnassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolämpö ei ole mukana kunnan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan perustuen kunnassa kulutetun sähköenergian määrään käyttäen valtakunnallista päästökerrointa. Erillislämmityksen, teollisuuden, liikenteen ja maatalouden päästöt kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu syntypaikan mukaan, eli useiden kuntien yhteisten jätehuoltoyhtiöiden päästöt on allokoitu kullekin kunnalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella. Kuopion tulokset Kuopion kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2014 olivat yhteensä 709,7 kt CO2-ekv. Näistä päästöistä 79,5 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 21,9 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 149,2 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 41,3 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 186,7 kt CO2- ekv tieliikenteestä, 79,5 kt CO2-ekv maataloudesta ja 19,0 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 16,7 kt CO2-ekv ja päästöt teollisuudesta ja työkoneista 115,3 kt CO2-ekv. Kuopion päästöt asukasta kohti vuonna 2014 olivat 5,2 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,5 12,1 t CO2-ekv. Päästöt ilman teollisuutta laskivat 12 prosenttia vuodesta 2013 vuoteen Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 6 prosenttia.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (2) Kuopion päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna ,7 t CO2-ekv/asukas, eli noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin. Kuopion asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2014 olivat 0,2 t CO2-ekv, eli noin 50 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni. Kuopion kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna ,3 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,4 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat huomattavasti suuremmat ja päästöt erillislämmityksestä selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Kuopion päästöt tieliikenteestä vuonna 2014 olivat 1,7 t CO2-ekv/asukas, eli noin 30 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Kuopion päästöt, kun teollisuus on mukana tarkastelussa, laskivat 33 % aikavälillä Erityisesti teollisuuden ja kaukolämmön päästöt ovat laskeneet merkittävästi. Teollisuuden kokonaispäästöt vuonna 2014 olivat 132,0 kt CO2-ekv, joka on alle puolet vuoden 1990 tasosta. Teollisuuden päästöihin vaikuttavat energiankulutuksen lisäksi myös teollisuudessa käytetyt polttoaineet. Kaukolämmön päästöt puolestaan ovat laskeneet 43 % vuodesta 1990 vuoteen Kuopion maankäyttösektorin päästöt ja nielut on laskettu vuosilta 2006, 2008, 2010 ja Vuosina 2006 ja 2008 metsien hiilivarasto pieneni, kun taas vuonna 2010 hiilivarasto kasvoi. Maankäyttösektori oli lähes 2000 kt CO2-ekv nielu vuonna 2010, eli huomattavasti suurempi kuin vuoden 2010 kasvihuonekaasupäästöt Kuopion alueella. Nielu pieneni vuodesta 2010 vuoteen 2012, ollen noin 900 kt CO2- ekv vuonna Muutos johtui puuston hiilivaraston pienenemisestä. Kuitenkin myös vuonna 2012 nielu oli suurempi kuin muiden sektorien päästöt yhteensä. Vuonna 2015 Kuopion kaupungin oman toiminnan kokonaisenergiankulutus oli 141,1 GWh. Lähes puolet energiankulutuksesta oli kaukolämpöä. Seuraavaksi suurimman sektorin, rakennusten sähkönkulutuksen, osuus puolestaan oli 26 %. Kunnallistekniikan (vesihuolto, katu- ja ulkovalaistus, liikennevalot) osuus kunnan energiankulutuksesta oli 18 % vuonna Kuopion oman toiminnan päästöt olivat ennakkotiedon mukaan 20,1 kt CO2-ekv vuonna 2015.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (3) Suonenjoen tulokset Suonenjoen kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2014 olivat yhteensä 68,9 kt CO2-ekv. Näistä päästöistä 4,9 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 2,8 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 5,4 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 5,7 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 26,8 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 9,2 kt CO2-ekv maataloudesta ja 2,3 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 3,7 kt CO2-ekv ja päästöt teollisuudesta ja työkoneista 8,1 kt CO2-ekv. Suonenjoen päästöt asukasta kohti vuonna 2014 olivat 7,7 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2-raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,5 12,1 t CO2-ekv. Suonenjoen päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta olivat vuonna ,7 t CO2-ekv/asukas, eli noin 10 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin. Suonenjoen asukasta kohti lasketut päästöt sähkölämmityksestä vuonna 2014 olivat 0,4 t CO2-ekv, eli samaa suuruusluokkaa kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Sähkölämmityksen päästöihin vaikuttavat sähkölämmityksen osuus lämmitysmuotojakaumasta, sekä vuosittainen lämmitystarve. Maalämmön suosio kasvaa nopeasti, mutta sen osuus lämmitysmuotojakaumasta on vielä pieni. Suonenjoen kaukolämmityksen päästöt asukasta kohti olivat vuonna ,7 t CO2-ekv, ja päästöt rakennusten erillislämmityksestä 0,8 t CO2-ekv. Päästöt kaukolämmityksestä olivat noin 10 % pienemmät ja päästöt erillislämmityksestä noin 20 % pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Suonenjoen päästöt tieliikenteestä vuonna 2014 olivat 3,6 t CO2-ekv/asukas, eli noin 50 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Tieliikenteen päästöön vaikuttavat sekä läpiajoliikenne että paikallinen liikenne. Suonenjoen kokonaispäästöt ovat laskeneet 15 % vuodesta 1990 vuoteen Kaukolämmityksen (55 %), erillislämmityksen (18 %), sähkölämmityksen (36 %) ja kuluttajien sähkönkulutuksen (15 %) päästöt ovat kaikki laskeneet vuodesta 1990 vuoteen Teollisuuden päästöt ovat puolestaan kasvaneet 3 % vuodesta 1990 vuoteen Vaikutusten arviointi -

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (4) Esitys Päästötiedot merkitään tiedoksi. Viiteaineisto * 3644/2016 CO2-raportti: Kuopion kasvihuonekaasupäästöt 1990, 2006, ennakkotieto vuodelta /2016 CO2-raportti: Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt 1990, ennakkotieto vuodelta 2015 Valmistelija Erkki Pärjälä puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen. Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen. Merkitään, että ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (5)

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista

75 13.05.2014. Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 13.05.2014 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 Raportit kasvihuonekaasupäästöjen laskennoista Kirkkonummen kunta kuuluu

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 Päästölaskennan sektorit Kuluttajien sähkönkulutus Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Tieliikenne

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 28 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2011 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2012 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 SYSMÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain

Verkkoliite 1. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain Verkkoliite 1 Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöt 1990 ja 2003 Päästöt kunnittain (Uudenmaan liiton julkaisuja C 53-2006, ISBN 952-448-154-5 (nid.), 952-448-155-3 (PDF), ISSN 1236-388X) Johdanto Tämä liite

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010

Päästökuvioita. Ekokumppanit Oy. Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010 Tampereen energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt 2010: Päästökuvioita Kasvihuonekaasupäästöt Tamperelaisesta energiankulutuksesta, jätteiden ja jätevesien käsittelystä, maatalouden tuotannosta ja teollisuuden

Lisätiedot

JOENSUU CO2-raportti, Benviroc Oy Emma Liljeström

JOENSUU CO2-raportti, Benviroc Oy Emma Liljeström JOENSUU 28.2.2018 CO2-raportti, Benviroc Oy Emma Liljeström Päästöt ja hiilitaselaskelmat 1. CO2-raporttipalvelu 2. Joensuun kasvihuonekaasupäästöt 2.1 Kuluttajien sähkönkulutus 2.2 Rakennusten lämmitys

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012

POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012 POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 JA 2012 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY Pohjois-Karjalan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2007 ja 2012 Suvi Monni Juha Kukko CO2-raportti Espoo CO2-raportti

Lisätiedot

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja

Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana. Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja Ilmastonmuutos kuntien haasteena ja voimavarana Ilmastotalkoot Satakunnassa VII ti 10.11.2015 Kari Koski, Rauman kaupunginjohtaja 1 SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS (SYKE), HINKU-HANKE Aluksi mukana viisi pilottikuntaa,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 24, 29-212 ENNAKKOTIETO VUODELTA 213 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kemiönsaari CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kuntakoulutus 05.12.2012 Suonenjoki 12.12.2012 Mikkeli Pohjois- ja Etelä-Savon kasvihuonekaasupäästölaskenta 2010 Kimmo Koistinen, Sami Mörsky, Hannu Koponen Pohjois-Savon ELY-keskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lisätiedot

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 21-212 VUODEN 213 KUNTALIITOKSEN MUKAISESTI LASKETTUNA CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Oulu CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin

Lisätiedot

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2011 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Vaasa Yhteenveto: Vaasa 2014 Maakunta Pohjanmaa Asukasluku 66965 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kirkkonummi Yhteenveto: Kirkkonummi 2014 Maakunta Uusimaa Asukasluku

Lisätiedot

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kuopio Yhteenveto: Kuopio 2016 Maakunta Pohjois-Savo Asukasluku 117740

Lisätiedot

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kuopio Yhteenveto: Kuopio 2015 Maakunta Pohjois-Savo Asukasluku 116921

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Yhteenveto: Riihimäki 2014 Maakunta Kanta-Häme Asukasluku 29350 Asukastiheys

Lisätiedot

PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Pirkkala Yhteenveto: Pirkkala 2014 Maakunta Pirkanmaa Asukasluku 18689 Asukastiheys

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Karkkila Yhteenveto: Karkkila 2017 Maakunta Uusimaa Asukasluku 8900 Asukastiheys

Lisätiedot

Savon ilmasto-ohjelma

Savon ilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelma www.ymparisto.fi/savonilmasto-ohjelma Savon ilmasto-ohjelman seminaari Kestävä yhdyskunta 8.5.2012 Projektipäällikkö Sami Mörsky Hankeorganisaatio Neuvottelukunta 8+8 (ESA, POS) Jussi

Lisätiedot

PAIMION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 JA 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

PAIMION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 JA 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 PAIMION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 JA 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Paimio Yhteenveto: Paimio 2015 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 10620 Asukastiheys

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

ÄÄNEKOSKEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 ÄÄNEKOSKEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Äänekoski Yhteenveto: Äänekoski 2015 Maakunta Keski-Suomi Asukasluku 19646 Asukastiheys

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kirkkonummi Yhteenveto: Kirkkonummi 2016 Maakunta Uusimaa Asukasluku

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

FORSSAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

FORSSAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 FORSSAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2013 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Forssa Yhteenveto: Forssa 2016 Maakunta Kanta-Häme Asukasluku 17332 Asukastiheys

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kaarina Yhteenveto: Kaarina 2015 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 32590

Lisätiedot

TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tuusula Yhteenveto: Tuusula 2014 Maakunta Uusimaa Asukasluku 38198 Asukastiheys

Lisätiedot

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Oulu Yhteenveto: Oulu 2016 Maakunta Pohjois-Pohjanmaa Asukasluku 200526 Asukastiheys

Lisätiedot

RAISION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

RAISION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 RAISION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2007 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Raisio Yhteenveto: Raisio 2016 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 24283 Asukastiheys

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

SUONENJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

SUONENJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 SUONENJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2013 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Suonenjoki Yhteenveto: Suonenjoki 2017 Maakunta Pohjois-Savo Asukasluku

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 KIRKKONUMMEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kirkkonummi Yhteenveto: Kirkkonummi 2017 Maakunta Uusimaa Asukasluku

Lisätiedot

PORNAISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

PORNAISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 PORNAISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Pornainen Yhteenveto: Pornainen 2014 Maakunta Uusimaa Asukasluku 5148 Asukastiheys

Lisätiedot

FORSSAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

FORSSAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 FORSSAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2013 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Forssa Yhteenveto: Forssa 2017 Maakunta Kanta-Häme Asukasluku 17185 Asukastiheys

Lisätiedot

LAPUAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

LAPUAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 LAPUAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010, 2013 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Lapua Yhteenveto: Lapua 2014 Maakunta Etelä-Pohjanmaa Asukasluku 14733 Asukastiheys

Lisätiedot

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 KOTKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kotka Yhteenveto: Kotka 2015 Maakunta Kymenlaakso Asukasluku 54319 Asukastiheys

Lisätiedot

Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta

Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta Mitä pitäisi tehdä? Tarkastelua Pirkanmaan päästölaskelmien pohjalta Pirkanmaan ympäristöohjelmaseminaari 8.10.2018 Marko Nurminen Avoin yhtiö Tietotakomo Esityksen sisältö Pirkanmaan päästöjen nykytilanteesta

Lisätiedot

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Oulu Yhteenveto: Oulu 2015 Maakunta Pohjois-Pohjanmaa Asukasluku 198525 Asukastiheys

Lisätiedot

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2006, 2008 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kuopio Yhteenveto: Kuopio 2017 Maakunta Pohjois-Savo Asukasluku 118209

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hyvinkää Yhteenveto: Hyvinkää 2017 Maakunta Uusimaa Asukasluku 46739 Asukastiheys

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 199, 21 213 ENNAKKOTIETO VUODELTA 214 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 223 Espoo Puhelin 4 99

Lisätiedot

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 TAMPEREEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2010 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tampere Yhteenveto: Tampere 2016 Maakunta Pirkanmaa Asukasluku 228274 Asukastiheys

Lisätiedot

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2011 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Vaasa Yhteenveto: Vaasa 2016 Maakunta Pohjanmaa Asukasluku 67620 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Oulu CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Orimattila Yhteenveto: Orimattila 2014 Maakunta Päijät-Häme Asukasluku 16288

Lisätiedot

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Oulu Yhteenveto: Oulu 2014 Maakunta Pohjois-Pohjanmaa Asukasluku 196291 Asukastiheys

Lisätiedot

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 KAARINAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kaarina Yhteenveto: Kaarina 2016 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 32738

Lisätiedot

SALON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

SALON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 SALON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Salo Yhteenveto: Salo 2015 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 53890 Asukastiheys

Lisätiedot

SALON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

SALON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 SALON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Salo Yhteenveto: Salo 2016 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 53546 Asukastiheys

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

SEINÄJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

SEINÄJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 SEINÄJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Seinäjoki Yhteenveto: Seinäjoki 2015 Maakunta Etelä-Pohjanmaa Asukasluku 61530

Lisätiedot

TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tuusula Yhteenveto: Tuusula 2015 Maakunta Uusimaa Asukasluku 38459 Asukastiheys

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hyvinkää Yhteenveto: Hyvinkää 2015 Maakunta Uusimaa Asukasluku 46463 Asukastiheys

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 18.2.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus 9 %

Lisätiedot

KERAVAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KERAVAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 KERAVAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kerava Yhteenveto: Kerava 2015 Maakunta Uusimaa Asukasluku 35293 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Yhteenveto: Riihimäki 2015 Maakunta Kanta-Häme Asukasluku 29269 Asukastiheys

Lisätiedot

SUONENJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

SUONENJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 SUONENJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2013 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Suonenjoki Yhteenveto: Suonenjoki 2016 Maakunta Pohjois-Savo Asukasluku

Lisätiedot

SEINÄJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

SEINÄJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 SEINÄJOEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Seinäjoki Yhteenveto: Seinäjoki 2016 Maakunta Etelä-Pohjanmaa Asukasluku 62052

Lisätiedot

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 OULUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Oulu Yhteenveto: Oulu 2017 Maakunta Pohjois-Pohjanmaa Asukasluku 201810 Asukastiheys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

MÄNTSÄLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 MÄNTSÄLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Mäntsälä Yhteenveto: Mäntsälä 2014 Maakunta Uusimaa Asukasluku 20621 Asukastiheys

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 RIIHIMÄEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Riihimäki Yhteenveto: Riihimäki 2017 Maakunta Kanta-Häme Asukasluku 29021 Asukastiheys

Lisätiedot

KAJAANIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

KAJAANIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 KAJAANIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009, 2016 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kajaani Yhteenveto: Kajaani 2017 Maakunta Kainuu Asukasluku 37239 Asukastiheys

Lisätiedot

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 VAASAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2011 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Vaasa Yhteenveto: Vaasa 2015 Maakunta Pohjanmaa Asukasluku 67619 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018

PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 PIRKKALAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2017 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2018 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Pirkkala Yhteenveto: Pirkkala 2017 Maakunta Pirkanmaa Asukasluku 19237 Asukastiheys

Lisätiedot

TURUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

TURUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 TURUN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2000, 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Turku Yhteenveto: Turku 2016 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 187604

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011

KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 KEMIÖNSAAREN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2009-2010 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2011 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kemiönsaari CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo

Lisätiedot

SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 SIPOON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Sipoo Yhteenveto: Sipoo 2015 Maakunta Uusimaa Asukasluku 19399 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (41) Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (41) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (41) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 15:00 17:15 Paikka Kuopion valtuustotalo, lautakuntien kokoushuone, Suokatu 42 A, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 HÄMEENKYRÖN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hämeenkyrö Yhteenveto: Hämeenkyrö 2014 Maakunta Pirkanmaa Asukasluku 10610 Asukastiheys

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Karkkila Yhteenveto: Karkkila 2016 Maakunta Uusimaa Asukasluku 8911 Asukastiheys

Lisätiedot

PAIMION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

PAIMION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 PAIMION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010, 2015 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Paimio Yhteenveto: Paimio 2016 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 10713 Asukastiheys

Lisätiedot

TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 TUUSULAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Tuusula Yhteenveto: Tuusula 2016 Maakunta Uusimaa Asukasluku 38588 Asukastiheys

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Vihti Yhteenveto: Vihti 2016 Maakunta Uusimaa Asukasluku 28967 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Orimattila Yhteenveto: Orimattila 2015 Maakunta Päijät-Häme Asukasluku 16326

Lisätiedot

KERAVAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

KERAVAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 KERAVAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Kerava Yhteenveto: Kerava 2016 Maakunta Uusimaa Asukasluku 35511 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 JYVÄSKYLÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2005, 2008 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Jyväskylä Yhteenveto: Jyväskylä 2016 Maakunta Keski-Suomi Asukasluku 138850

Lisätiedot

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 VIHDIN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Vihti Yhteenveto: Vihti 2015 Maakunta Uusimaa Asukasluku 28919 Asukastiheys (as./km

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 HYVINKÄÄN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Hyvinkää Yhteenveto: Hyvinkää 2016 Maakunta Uusimaa Asukasluku 46596 Asukastiheys

Lisätiedot

SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017

SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2016 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2017 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Somero Yhteenveto: Somero 2016 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 9027 Asukastiheys

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2004, ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 YLÖJÄRVEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 1990, 2004, 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylöjärvi Yhteenveto: Ylöjärvi 2015 Maakunta Pirkanmaa Asukasluku 32738

Lisätiedot

PORNAISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

PORNAISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 PORNAISTEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Pornainen Yhteenveto: Pornainen 2015 Maakunta Uusimaa Asukasluku 5125 Asukastiheys

Lisätiedot

LIEDON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015

LIEDON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 LIEDON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2014 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2015 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Lieto Yhteenveto: Lieto 2014 Maakunta Varsinais-Suomi Kuluttajien sähkönkulutuksen

Lisätiedot

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 KARKKILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2010 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Karkkila Yhteenveto: Karkkila 2015 Maakunta Uusimaa Asukasluku 8969 Asukastiheys

Lisätiedot

LAPUAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUOSILTA 2010 JA 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

LAPUAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUOSILTA 2010 JA 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 LAPUAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT VUOSILTA 2010 JA 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Lapua Yhteenveto: Lapua 2013 Maakunta Etelä-Pohjanmaa Asukasluku 14692

Lisätiedot

SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016

SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 SOMERON KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2009 2015 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2016 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Somero Yhteenveto: Somero 2015 Maakunta Varsinais-Suomi Asukasluku 9093 Asukastiheys

Lisätiedot