Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso."

Transkriptio

1 1 (6) FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Alkuvuoden matkustajamäärän kasvu vahvisti tulosta. Haasteena edelleen toimialan alhainen kannattavuus ja korkea investointitaso. Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Liiketoiminnan rahavirta vahvistui Matkustajamäärä kasvoi, mutta laskeutumisten määrä väheni Toisella neljänneksellä varaudutaan matkustajamäärän kasvun taittumiseen AVAINLUVUT Muutos -% Matkustajamäärän kasvu % 10,4 7,5 16,1 Liikevaihto m 94,3 90,0 4,8 364,0 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä m 9,1 6,9 31,9 39,4 -% liikevaihdosta % 9,7 7,7 10,8 Katsauskauden tulos m 10,9 11,8-7,6 3,2 -% liikevaihdosta % 11,6 13,1 Investoinnit m 9,1 6,2 46,8 43,2 Liiketoiminnan rahavirta m 16,0 12,3 30,1 68,4 Oman pääoman tuotto % 13,6 14,3 8 Sijoitetun pääoman tuotto % 8,0 7,9 1,7 Omavaraisuusaste % 45,8 45,0 44,4 Taseen loppusumma m 715,5 749,0-4,5 713,6 Taloudellinen tulos Finavian liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 94,3 miljoonaa euroa (edellisvuoden vastaavalla jaksolla 90,0). Kasvun taustalla oli pääosin lisääntynyt kysyntä. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä vahvistui edellisestä vuodesta ja oli 9,1 miljoonaa euroa (6,9). Katsauskauden tulos oli 10,9 miljoonaa euroa (11,8) ja se jäi alle viime vuoden vastaavan tuloksen. Ero johtuu omaisuuden myyntituottojen määrästä. Katsauskauden tuloksessa myyntituottoja oli 3,7 miljoonaa euroa (7,1). FINAVIA OYJ VAIHDE POSTIOSOITE Y-TUNNUS OHIVALINTA PL 50 KOTIPAIKKA VANTAA FAKSI VANTAA ALV-NUMERO FI SÄHKÖPOSTI

2 2 (6) Konsernin toimintakulut kasvoivat kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 3 prosenttia ja olivat 76,0 miljoonaa euroa (73,7). Henkilöstökulut kasvoivat 10 prosenttia. Tähän vaikutti toteutuneen htv - määrän kasvu sekä palkkaratkaisu. Lisäksi henkilöstökuluja kasvatti alkuvuonna lomapalkkavelan kirjauskäytännön muuttaminen. Kuluvan tilikauden alusta konserni kirjaa loma-ajanpalkat todellisen kertymän ja käytön mukaan. Ulkopuolissa palveluissa on saatu säästöjä, mutta materiaaliostoja kasvatti hintatason nousu. Liiketoiminnan muissa kuluissa konsernin kulut pienenivät. Liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liiketulos Liiketoiminta-alueiden kehitys Vuoden alusta tulivat voimaan uudet lentoliikenteen palveluehdot. Ne vaikuttavat Finavian lentoasema- ja lennonvarmistussegmenttien keskinäiseen tuottojen jakaumaan, mutta yhtiötasolla niillä ei ole merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Lentoasema - segmentti Segmentin liikevaihdon kasvun taustalla on vahvasti lisääntynyt matkustajamäärä ja sen vaikutus kaupallisiin tuottoihin. Liikenteen tuotot jäivät viime vuodesta maksurakenneuudistuksen vuoksi. Maksurakenneuudistuksessa matkustaja- ja laskeutumisperusteisia maksuja alennettiin, kun taas lentoreitti- ja lentoaseman lennonvarmistusmaksuja korotettiin. Lennonvarmistus - segmentti Liikevaihdon kasvun taustalla on yllä mainittu maksurakenneuudistus, jossa lennonvarmistuksen maksuja korotettiin. Vaikka matkustajamäärä kasvoi, oli lennonvarmistuksen volyymi viime vuotta alhaisempi.

3 3 (6) Kiinteistöliiketoiminta Vertailuluvuissa näkyy kiinteistöliiketoimintaan sisältynyt IP-Kiinteistöt Oy, joka siirrettiin Suomen valtiolle Konsernin kiinteistöliiketoiminnan täyttöaste säilyi hyvänä ja vuokratuotot kasvoivat. Vuosineljänneksen tulokseen on kirjattu 3,7 miljoonan euron myyntituotto. Vuoden 2011 vertailuluvuissa on vastaavasti 7,0 miljoonan euron myyntivoitto. Airpro -liiketoiminta Liikevaihdon kasvun ja parantuneen kannattavuuden taustalla on palvelukonseptien kehittäminen ja toiminnan mitoittaminen kysyntää vastaavaksi. Tase ja rahavirta Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 715,5 miljoonaa euroa (749,0). Omavaraisuusaste vahvistui hieman ja oli 45,8 % (45,0). Pakollisissa varauksissa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Varaukset ovat 19,5 miljoonaa euroa (11,9). Liiketoiminnan rahavirta oli 16,0 miljoonaa euroa (12,3) ja se riitti katsauskauden investointimenoihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhtiön rahavarat katsauskauden lopussa olivat 56,3 miljoonaa euroa (59,5). Konsernin rahoituskulut alenivat edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 1,1 miljoonaa euroa (1,7). Investoinnit Konsernin investointiohjelman mukaan kuluvan vuoden investointimenoihin on varattu yhteensä 40 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat pääosin korvausinvestointeja. Katsauskauden toteutuneet investointimenot olivat 9,1 (6,2) miljoonaa euroa. Maaliskuussa saatiin aikataulussaan tuotantoon lennonvarmistusliiketoimintaan liittyvä Eurocat Fresh-hanke, jolla uudistettiin tutkaesitysjärjestelmiä. Hanke käynnistyi vuonna 2009 ja sen kokonaiskustannukset olivat lähes 15 miljoonaa euroa. Lentoliikenteen kehitys Euroopan sisäisen lentoliikenteen kasvu on alkuvuonna 2012 asettunut 3 prosentin tasolle ja samanaikaisesti operaatioiden määrä on vähentynyt 1,6 %. Rahtiliikenteen määrä on vähentynyt viime vuoden toukokuusta lukien ja alkuvuoden osalta vähennystä oli 4,6 %. Pohjoismaiden päälentoasemien matkustajamäärien kasvu on Euroopan liikenteen yleiskehityksestä poiketen jatkunut voimakkaana. Tammi - maaliskuun kasvu oli Helsingissä 9,2 %, Tukholmassa 7,5 %, Oslossa 9,1 % ja Kööpenhaminassa 6,4 %. Suomen lentoliikenteessä ensimmäinen neljännes oli selkeää kasvukautta. Kansainvälisen liikenteen matkustajamäärät lisääntyivät 5,4 % ja kotimaan liikenteessä kasvua oli 21,1 %.

4 4 (6) Toisin kuin matkustajamäärät Suomen lentoliikenteen laskeutumiset vähenivät kotimaan liikenteessä -8,7 % ja kansainvälisessä liikenteessä -3,2 %. Laskeutuvien tonnien osalta pudotus oli kuitenkin vain -1,0 % luokkaa, joten tonneissa ilmaistu keskimääräinen konekoko kasvoi kaupallisessa liikenteessä 5,1 %. Suomen ilmatilassa tapahtuvat ylilennot kasvoivat 8,8 %. Tammi-maaliskuun aikana ylilentojen lukumäärä oli suurempi kuin koskaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä rekisteröity. Liikenteen kehitys Q1/2012

5 5 (6)

6 6 (6) Yhtiökokous ja yhtiön hallinto Kari Savolainen aloitti yhtiön toimitusjohtajana Finavia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Finavian hallitukseen nimitettiin 7 jäsentä vuodeksi Finavian hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen kauppaneuvos Soili Suonoja. Hallituksen jäseniksi valittiin logistiikkajohtaja Antti Vehviläinen, lakiasiainjohtaja Harri Pynnä, talousja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, talouspoliittinen asiantuntija Ralf Sund, osastopäällikkö Juhapekka Ristola ja henkilöstöstä valittuna lennonjohtaja Riitta Puro. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Antti Vehviläisen. Lisäksi hallitus nimitti keskuudestaan kaksi valiokuntaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Soili Suonoja ja jäseniksi Antti Vehviläinen ja Harri Pynnä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pirkko Salminen ja jäseniksi Soili Suonoja, Ralf Sund ja Juhapekka Ristola. Hallituksen palkkiot säilyivät ennallaan. Finavian tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajana Tiina Lind, KHT, JHTT. Konsernirakenteessa ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Näkymät loppuvuodelle 2012 Finavia varautuu kasvun taittumiseen toisella neljänneksellä ja arvioi koko vuoden matkustajamäärän asettuvan viime vuoden tasolle. Tuloksen ja kassavirran riittävyyden turvaamiseksi yhtiö keskittyy kannattavuuden säilyttämiseen ja toimenpiteisiin, joilla toimintaa tehostetaan.

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson.

Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. 1 (9) 5.11.2012 FINAVIA-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 Toukokuussa alkanut matkustajamäärän lasku jatkui ja tammi syyskuun liikevaihto jäi alle viime vuoden vastaavan jakson. Hyvän alkuvuoden

Lisätiedot

24.8.2011. Vuoden 2010 huhtikuussa tapahtunut Islannin tulivuorenpurkaus vaikeuttaa vertailua viime vuoteen.

24.8.2011. Vuoden 2010 huhtikuussa tapahtunut Islannin tulivuorenpurkaus vaikeuttaa vertailua viime vuoteen. 1 (9) 24.8.2011 Alkuvuoden matkustajamäärä suurempi kuin koskaan Finavian lentoasemien alkuvuoden matkustajamäärissä saavutettiin uusi ennätys. Lentoasemilta matkaan lähti 9,4 miljoonaa matkustajaa. Edellinen

Lisätiedot

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011).

Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2012 laski edellisestä vuodesta 1,3 prosenttia ja oli 359,2 miljoonaa euroa (364,0 vuonna 2011). 1 Finavia Oyj HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toimintaympäristö Toimialalla vuonna 2012 jatkuneet kustannuspaineet ja heikkenevät kysyntänäkymät aiheuttivat poikkeuksellisen paljon muutoksia

Lisätiedot

16.2.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

16.2.2011 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (11) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2010 LENTOLIIKENNEMARKKINAT Heikosti sujuneen vuoden 2009 jälkeen vuosi 2010 oli palautumisen aikaa globaalissa lentoliikenteessä. IATA:n keräämien tilastojen mukaan

Lisätiedot

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007

Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Finavian osavuosikatsaus 1.1-30.6.2007 Lentoliikenteen kehitys Lentoliikenne on jatkanut kasvuaan maltillisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Matkustajamäärä Finavian lentoasemilla kasvoi reippaasti

Lisätiedot

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771

23.2.2010 FINAVIA OYJ VAIHDE (09) 82 771 1 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Kertomusvuosi oli Ilmailulaitoksen viimeinen toimintavuosi liikelaitoksena. Vuoden aikana liikelaitos yhtiöitettiin ja vuoden 2010 alusta lukien toimintaa on jatkettu

Lisätiedot

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771

5.3.2009 ILMAILULAITOS FINAVIA VAIHDE (09) 82 771 1 (14) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Ilmailulaitos on valtion omistama liikelaitos. Ilmailulaitos ja sen omistamat tytäryhtiöt muodostavat Ilmailulaitos-konsernin. Ilmailulaitos käyttää aputoiminimenä

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA

DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA DIGIAN ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO KASVOIVAT QT:N ERITTÄIN VAHVAN KASVUN (30,9 %) TUKEMANA Yhteenveto Tammi-maaliskuu Liikevaihto 25,7 (24,0) miljoonaa euroa, kasvua 7,1

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla

LEHDISTÖTIEDOTE. 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla 3.5.2001 klo 13.00 1 (18) M-REAL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2001 M-realin tulos edellisen neljänneksen tasolla Liikevaihto 1 865 miljoonaa euroa (1 109) Liikevoitto oli 175,3 miljoonaa euroa (114,8)

Lisätiedot

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus. Vuosikertomus 2014

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus. Vuosikertomus 2014 Sisällys Hallituksen toimintakertomus Markkinat ja Digian liiketoiminta Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Tuloksen ja kannattavuuden kehitys Rahoitus ja investoinnit Selvitys

Lisätiedot

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT

VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT VACON OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2004 kello 10.00 Osavuosikatsaus tammikuu-maaliskuu 2004 VACONIN SAADUT TILAUKSET ENSIMMÄISELLÄ KAUDELLA OLIVAT YRITYKSEN HISTORIAN KORKEIMMAT Tammikuu-maaliskuu pääkohdat:

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Liikevaihto vertailukautta korkeampi ja hyvällä tasolla, liiketulos edellisvuotta heikompi. Muutos (%)

Liikevaihto vertailukautta korkeampi ja hyvällä tasolla, liiketulos edellisvuotta heikompi. Muutos (%) Vaisala Oyj Pörssitiedote 11.5.2010 klo 8.30 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010 Liikevaihto vertailukautta korkeampi ja hyvällä tasolla, liiketulos edellisvuotta heikompi - Liikevaihto

Lisätiedot

DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA

DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA DESTIA Q1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUULTA 2011 TOIMIVAMPI MAAILMA Q1 I 1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011 Tammi-maaliskuu 2011 Liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla Liiketulosta rasittivat

Lisätiedot

Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa

Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa Verkkokauppa.com Oyj Neljännesvuositiedote 1.1. 31.12.2013. Verkkokauppa.comin liikevoitto kasvoi yhtiö teki toistaiseksi parhaan tuloksensa Loka-joulukuu 2013 lyhyesti Vuoden viimeisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

Vaisala Q1 2013 24.4.2013. Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Q1 2013 24.4.2013 Vaisala-konsernin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Vaisala Oyj Pörssitiedote 24.4.2013 klo 14.00 Vaisala Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013 Tammi-maaliskuussa 2013

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003

LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2003 Liikevaihto: 71,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) Liikevoitto: 4,8 miljoonaa euroa (4,3 miljoonaa euroa) Tulos/osake: 0,16 euroa (0,14 euroa)

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 1 (10) MARTELA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. 30.9.2005 Liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1), joka kasvoi 2,6 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuhun verrattuna.

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 %

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.4.2014 klo 8.00 1.1.-31.3.2014 lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015

Osavuosi- katsaus Q1 Tammi- maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus Q1 Tammimaaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Sivu 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2015 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi maaliskuu 2015 Selvä parannus liikevoitossa parantuneen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU

DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU DESTIAN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2015 1 (17) Destia Group Oyj on Destia Oy:n emoyhtiö, joka perustettiin Destian omistusjärjestelyn yhteydessä ja joka omistaa 100 prosenttisesti Destia Oy:n osakkeet.

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot